Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 69 din 18 aprilie 2014  pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 69 din 18 aprilie 2014 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 12 mai 2014

    În conformitate cu prevederile:
    - art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare:
    - Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000;
    - Normele republicane de securitate nucleară privind planificarea, pregătirea şi intervenţia la accidente nucleare şi urgenţe radiologice, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 242/1993,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Normele privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Titularii de autorizaţie cărora li se aplică prevederile prezentului ordin şi care deţin autorizaţii valabile la data intrării în vigoare a acestuia au obligaţia de a se încadra în dispoziţiile prezentului ordin în termen de cel mult 12 luni de la publicare.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.


                    Preşedintele
              Comisiei Naţionale pentru
           Controlul Activităţilor Nucleare,
                  Constantin Popescu


    Bucureşti, 18 aprilie 2014.
    Nr. 69.

    ANEXĂ

                                         NORME
         privind cerinţele de planificare şi pregătire a titularului de
        autorizaţie pentru intervenţia la urgenţă nucleară sau radiologică

    CAP. I
    Consideraţii generale, scop, definiţii

    ART. 1
    Prezenta reglementare stabileşte cerinţele specifice privind planificarea, pregătirea şi implementarea, de către titularul de autorizaţie, a intervenţiei pe amplasamentul instalaţiilor nucleare şi radiologice în caz de urgenţă nucleară sau radiologică.
    ART. 2
    (1) Prezenta reglementare se aplică instalaţiilor nucleare şi radiologice aparţinând categoriilor de planificare I, II şi III conform anexei.
    (2) Categoriile de planificare IV şi V sunt reglementate prin alte cerinţe specifice emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.
    ART. 3
    În scopul aplicării prezentei reglementări sunt utilizate definiţiile şi termenii de specialitate din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Normele fundamentale pentru securitate radiologică şi alţi termeni, cum sunt:
    a) accident bază de proiect - condiţiile de accident în care o instalaţie este proiectată în conformitate cu criteriile de proiectare stabilite şi pentru care degradarea combustibilului şi eliberarea de materiale radioactive sunt păstrate în limitele autorizate;
    b) accident în afara bazei de proiect - condiţiile de accident în care degradarea combustibilului şi eliberarea de materiale radioactive sunt în afara limitelor autorizate;
    c) accident sever - condiţiile de accident mai severe decât în cazul accidentului bază de proiect unde zona activă este degradată semnificativ;
    d) activităţi umane externe - activităţile umane la instalaţii industriale, militare care pot genera situaţii de urgenţe pe amplasament titularului de autorizaţie;
    e) eveniment de iniţiere - un eveniment singular care conduce la apariţia de evenimente anticipate în exploatare, regimuri tranzitorii anticipate sau la condiţii de accident şi care necesită iniţierea funcţiilor de securitate ale sistemelor centralei nuclearoelectrice;
    f) evenimentele externe extreme - evenimente de tipul fenomenelor meteorologice severe, cum ar fi inundaţii, cutremure, incendii provenite din surse naturale, evenimente cauzate de activităţi umane externe;
    g) incident - orice eveniment neintenţionat, inclusiv erori de operare, avarii ale echipamentelor, evenimente de iniţiere, precursori de accidente;
    h) structura de urgenţă în formă restrânsă - totalitatea resurselor umane ale titularului de autorizaţie cu responsabilităţi în intervenţie, disponibilă în orice moment, aflată permanent în interiorul instalaţiei;
    i) structura de urgenţă în formă extinsă - totalitatea resurselor umane ale titularului de autorizaţie cu responsabilităţi în intervenţie;
    j) sistemul de protecţie fizică - ansamblul de măsuri tehnice şi administrative, prevăzute la utilizarea, transportul şi depozitarea materialelor protejate, în scopul evitării sustragerii, pierderii acestora şi de neutralizare a actelor de sabotaj îndreptate împotriva instalaţiilor şi obiectivelor nucleare, precum şi în scopul recuperării integrale a acestor materiale, în cazul pierderii sau sustragerii lor;
    k) sistem de planificare şi pregătire pentru răspuns - sistemul de management coerent în care toate componentele sunt integrate şi ajută la îndeplinirea obiectivelor printr-un răspuns sistematic, coordonat şi eficient;
    l) şeful instalaţiei - conducătorul unităţii aflat pe amplasament în orice moment, autorizat şi responsabil să ia decizii;
    m) termen-sursă - cantitatea şi compoziţia izotopică a materialului eliberat de la o instalaţie nucleară ca urmare a unui accident.

    CAP. II
    Responsabilităţile titularului de autorizaţie

    ART. 4
    Titularul de autorizaţie trebuie să instituie, să menţină şi să actualizeze un sistem propriu de planificare şi pregătire a intervenţiei în situaţii de urgenţă începând din faza de proiectare a instalaţiei.
    ART. 5
    Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze planul propriu de intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, denumit în continuare planul de urgenţă pe amplasament, pentru activităţile desfăşurate şi sursele radioactive asociate acestora.
    ART. 6
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să coordoneze activităţile privind pregătirea şi răspunsul la urgenţă cu managementul operării instalaţiei şi cu cel al protecţiei fizice la instalaţia nucleară.
    (2) Răspunsul la urgenţa nucleară sau radiologică trebuie să fie coordonat şi integrat în mod corespunzător cu răspunsul la urgenţele convenţionale.
    ART. 7
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice intervenţiei la urgenţă, titularul de autorizaţie are obligaţia să asigure un program de pregătire şi calificare, pentru personalul din cadrul structurii de urgenţă, conform funcţiilor şi responsabilităţilor stabilite în planul de urgenţă pe amplasament.
    (2) Titularul de autorizaţie are obligaţia să repartizeze personal calificat corespunzător pentru funcţiile de conducere şi în funcţiile de execuţie stabilite în planul de răspuns la urgenţă pe amplasament.
    (3) Numărul de persoane prevăzut în planul de urgenţă pentru fiecare tip de activitate în parte trebuie să fie suficient pentru a îndeplini cu succes acţiunile specifice din cadrul intervenţiei.
    (4) Titularul de autorizaţie are obligaţia să prevadă în planul de urgenţă pe amplasament ocuparea poziţiilor din structura de urgenţă de personal calificat, pentru situaţiile complexe de lungă durată sau în care sunt afectate mai multe instalaţii nucleare pe acelaşi amplasament.
    ART. 8
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să colaboreze cu autorităţile publice locale, judeţene şi centrale pentru a armoniza planul de urgenţă pe amplasament cu planurile de răspuns ale autorităţilor publice implicate în desfăşurarea intervenţiei în situaţie de urgenţă la instalaţia nucleară.
    (2) Suportul autorităţilor publice pentru intervenţia în situaţie de urgenţă la instalaţia nucleară trebuie susţinut prin protocoale sau alte aranjamente dezvoltate între titularul de autorizaţie şi instituţiile participante la intervenţie.
    (3) Acţiunile de răspuns la urgenţă ale titularului de autorizaţie trebuie coordonate şi cu acţiunile de căutare şi salvare ale serviciilor specializate civile şi militare.

    CAP. III
    Planul de urgenţă pe amplasament, structura şi conţinutul-cadru

    ART. 9
    Planul de urgenţă pe amplasament prezentat de către titularul de autorizaţie sub forma unui singur document integrat se aprobă de către CNCAN.
    ART. 10
    (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să stabilească responsabilităţile titularului de autorizaţie pentru îndeplinirea acţiunilor de răspuns la urgenţă, măsurile necesare pentru pregătirea intervenţiei, măsurile necesare pentru controlul situaţiilor de urgenţă şi pentru reducerea consecinţelor radiologice pe amplasament şi în exteriorul amplasamentului, în vederea protejării sănătăţii personalului operator şi a populaţiei, protejării proprietăţii şi a mediului înconjurător.
    (2) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să conţină delimitarea fizică a amplasamentului instalaţiei.
    (3) Planul de urgenţă pe amplasament descrie măsurile şi acţiunile tehnice şi organizatorice şi asigură cadrul intervenţiei titularului de autorizaţie în situaţiile de urgenţă de pe amplasamentul instalaţiei nucleare, care pot afecta sănătatea personalului operator, a populaţiei, starea mediului înconjurător şi starea echipamentelor şi a bunurilor.
    (4) Detalierea acţiunilor de pregătire, planificare şi intervenţie conţinute în planul de urgenţă pe amplasament se realizează de către titularul de autorizaţie în cadrul procedurilor de răspuns la urgenţă pe amplasament, denumite în continuare proceduri de urgenţă.
    ART. 11
    Urgenţele care vor fi prevăzute în planul de urgenţă pe amplasament sunt:
    a) urgenţele nucleare şi urgenţele radiologice;
    b) urgenţele medicale, urgenţele chimice, incendiile şi evenimentele externe extreme.
    ART. 12
    (1) Situaţiile determinate de evenimentele de iniţiere care nu conduc la consecinţe radiologice asupra sănătăţii personalului operator, la incendii sau la deversarea de substanţe chimice periculoase nu vor fi prevăzute în planul de urgenţă pe amplasament.
    (2) Situaţii prevăzute la alin. (1) sunt soluţionate prin aplicarea procedurilor de operare în vigoare, fără a activa planul de urgenţă pe amplasament.
    (3) Pregătirea şi răspunsul la evenimentele care afectează doar sistemul de protecţie fizică al instalaţiei nucleare nu vor fi luate în considerare în planul de urgenţă pe amplasament.
    (4) Răspunsul la situaţii de urgenţă prevăzute la alin. (3) trebuie asigurat de serviciile specializate de protecţie fizică şi pază.
    ART. 13
    (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să includă:
    a) scopul, obiectivele şi domeniul de aplicabilitate;
    b) baza legală;
    c) lista documentelor de referinţă relevante pentru implementarea planului de urgenţă pe amplasament;
    d) termeni specifici şi definiţii;
    e) bazele planificării pentru intervenţie, în conformitate cu prevederile cap. IV;
    f) managementul intervenţiei incluzând şi acţiunile organizaţiilor externe şi evaluarea situaţiei de urgenţă, în conformitate cu prevederile cap. V;
    g) acţiunile de pregătire pentru intervenţie, în conformitate cu prevederile cap. VI;
    h) anexele planului de urgenţă pe amplasament, în conformitate cu prevederile cap. VII.
    (2) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie însuşit şi semnat de către conducătorul instalaţiei nucleare şi conducătorii departamentelor responsabile cu planificarea şi răspunsul la situaţiile de urgenţă şi asigurarea calităţii, aparţinând instalaţiei nucleare.
    (3) Fiecare revizie a planului de urgenţă pe amplasament trebuie să conţină o descriere a reviziei şi semnăturile de acord pentru schimbarea paginilor modificate ale persoanelor menţionate la alin. (2).

    CAP. IV
    Bazele planificării pentru intervenţie

    SECŢIUNEA 1
    Elementele de planificare a intervenţiei

    ART. 14
    Elementele de planificare a intervenţiei ce trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament sunt:
    a) clasificarea situaţiilor de urgenţă, cu descrierea evenimentelor şi accidentelor;
    b) succesiunea cronologică a acţiunilor de răspuns la situaţia de urgenţă;
    c) structura organizatorică pentru situaţii de urgenţă;
    d) rolul şi responsabilităţile în cadrul intervenţiei;
    e) resursele materiale, suportul logistic şi comunicaţiile pentru situaţii de urgenţă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Clasificarea situaţiilor de urgenţă

    ART. 15
    Clasificarea evenimentelor la instalaţia nucleară se bazează pe:
    a) starea instalaţiei;
    b) starea sistemelor;
    c) starea personalului; şi
    d) riscul radiologic.
    ART. 16
    Urgenţele care survin la instalaţiile nucleare se clasifică astfel:
    a) alerta;
    b) urgenţa internă la instalaţie;
    c) urgenţa pe amplasament;
    d) urgenţa generală.
    ART. 17
    (1) Alerta la instalaţia nucleară aparţinând categoriei de planificare I, II sau III reprezintă o scădere necunoscută ori semnificativă a gradului de protecţie radiologică pentru populaţie sau pentru personalul din interiorul amplasamentului.
    (2) Alerta include evenimente care se pot transforma în urgenţă internă la instalaţie, urgenţă pe amplasament sau urgenţă generală.
    (3) După declararea stării de alertă trebuie luate măsuri rapide de evaluare şi reducere a consecinţelor evenimentului, precum şi măsuri de pregătire în vederea activării structurilor implicate în intervenţie, din interiorul şi exteriorul amplasamentului, în funcţie de evoluţia ulterioară a situaţiei.
    (4) Personalul aflat în instalaţie trebuie pregătit rapid pentru intervenţie.
    (5) Autoritatea competentă şi autoritatea publică trebuie informate conform prevederilor planului de urgenţă pe amplasament.
    ART. 18
    (1) Urgenţa internă la instalaţia nucleară aparţinând categoriei de planificare I, II sau III reprezintă o scădere majoră a gradului de protecţie radiologică pentru personalul din interiorul instalaţiei nucleare şi evenimentele clasificate ca urgenţe interne nu vor avea niciodată consecinţe radiologice în afara instalaţiei.
    (2) După declararea stării de urgenţă internă trebuie luate măsuri rapide de reducere a consecinţelor evenimentului şi de protecţie a personalului instalaţiei.
    (3) Urgenţa internă la instalaţie trebuie notificată autorităţii competente şi autorităţii publice.
    ART. 19
    (1) Urgenţa pe amplasament la instalaţia nucleară aparţinând categoriei de planificare I, II sau III reprezintă o scădere majoră a gradului de protecţie radiologică pentru personalul din interiorul amplasamentului instalaţiei nucleare şi pentru populaţia aflată în imediata vecinătate a instalaţiei.
    (2) După declararea stării de urgenţă pe amplasament trebuie luate măsuri rapide de reducere a consecinţelor evenimentului şi de protecţie a personalului instalaţiei, precum şi de pregătire pentru implementarea măsurilor de protecţie în afara amplasamentului, dacă situaţia o cere.
    (3) În interiorul instalaţiei nucleare se pun în aplicare măsuri de protecţie a personalului, cum ar fi evacuarea tuturor spaţiilor, cu excepţia camerei de comandă şi a zonelor special amenajate pentru situaţii de urgenţă.
    (4) Urgenţa pe amplasament trebuie notificată autorităţii competente şi autorităţii publice.
    ART. 20
    (1) Urgenţa generală la instalaţia nucleară aparţinând categoriei de planificare I sau II reprezintă un risc real ori major de emisie accidentală de material radioactiv în mediu sau de expunere la radiaţii ca urmare a distrugerii barierelor de protecţie şi justifică implementarea măsurilor urgente de protecţie în afara amplasamentului instalaţiei.
    (2) După declararea stării de urgenţă generală trebuie luate măsuri rapide de reducere a consecinţelor evenimentului şi de protecţie a personalului instalaţiei şi a populaţiei aflate în zonele de planificare la urgenţă, în funcţie de evoluţia prognozată a accidentului.
    (3) Personalul din instalaţie care nu este necesar activităţilor impuse de situaţia de urgenţă trebuie evacuat.
    (4) Se notifică şi se alarmează imediat autoritatea competentă şi autoritatea publică şi se pun în aplicare măsurile de protecţie în interiorul zonei de protecţie preventivă.
    ART. 21
    Planul de urgenţă pe amplasament trebuie elaborat pe baza evaluărilor de securitate nucleară în care se identifică şi se determină acele evenimente şi condiţii radiologice care pot afecta sănătatea personalului operator şi a populaţiei, precum şi proprietatea, mediul înconjurător şi starea instalaţiei nucleare.
    ART. 22
    (1) Evaluarea de securitate nucleară prevăzută la art. 21 trebuie să ţină cont de diferite scenarii de incidente, evenimente cu probabilitate mare de producere, accidente bază de proiect, accidente în afara bazei de proiect şi accidente severe, cu probabilitate foarte mică de producere, dar cu risc radiologic asociat mare.
    (2) În evaluările de securitate nucleară se va avea în vedere: evoluţia stării de funcţionare a instalaţiei şi a parametrilor critici, durata evenimentelor, căile de evacuare a materialului radioactiv, termenul-sursă al emisiei în diferitele stadii de evoluţie ale accidentului, precum şi condiţiile meteorologice.
    (3) Pentru modelarea matematică a dispersiei efluenţilor radioactivi în mediu şi pentru calculul dozelor de radiaţii la populaţie se vor lua în considerare şi aplica metodologiile prevăzute în reglementările specifice emise de CNCAN sau alte metodologii aprobate de CNCAN.
    ART. 23
    (1) Consecinţele radiologice pe amplasamentul instalaţiei şi în afara acestuia trebuie analizate la diferite distanţe de instalaţie şi intervale de timp, în calculul dozelor de radiaţii luându-se în consideraţie toate căile de expunere.
    (2) Evaluarea privind recomandările măsurilor de protecţie pentru populaţie trebuie efectuată separat, pentru fiecare scenariu de accident prevăzut, în vederea optimizării deciziilor.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Succesiunea cronologică a acţiunilor în situaţie de urgenţă

    ART. 24
    Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în planul de urgenţă pe amplasament acţiunile de intervenţie şi acţiunile de evaluare ce alcătuiesc răspunsul structurii de urgenţă proprii, în contextul răspunsului general, în funcţie de clasa de urgenţă postulată, precum şi succesiunea cronologică de derulare a acţiunilor pe durata situaţiei de urgenţă.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Structura de urgenţă

    ART. 25
    (1) Pentru situaţii de urgenţă, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească propria structură de urgenţă.
    (2) Structura de urgenţă trebuie să conţină o singură poziţie abilitată să autorizeze, să activeze şi să conducă intervenţia pe amplasament, denumită managerul intervenţiei.
    (3) Structura de urgenţă trebuie organizată pe grupuri şi echipe de lucru pentru toate tipurile de acţiuni ce trebuie întreprinse în situaţii de urgenţă, prevăzute cu poziţii de conducere şi decizie.
    (4) Conducătorii grupurilor şi echipelor de lucru din structura de urgenţă sunt subordonaţi managerului intervenţiei.
    ART. 26
    În planul de urgenţă pe amplasament trebuie incluse, sub forma unei diagrame-bloc, structura de urgenţă pe amplasament şi fluxul informaţional, fiind necesar să se descrie în termeni generali responsabilităţile prevăzute şi spaţiul amenajat în care se va activa în situaţie de urgenţă, fiecare din elementele organizaţiei de urgenţă.
    ART. 27
    (1) Structura de urgenţă trebuie să prezinte două forme în planul de urgenţă pe amplasament:
    a) structura de urgenţă în formă restrânsă; şi
    b) structura de urgenţă în formă extinsă.
    (2) Formele structurii de urgenţă prevăzute la alin. (1) trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate într-o procedură de urgenţă, împreună cu modalităţile privind activarea acestora, în funcţie de clasificarea şi specificul situaţiei de urgenţă, de evoluţia în timp a acesteia şi de consecinţele radiologice estimate.
    (3) Structura de urgenţă în formă restrânsă trebuie constituită astfel încât să se asigure iniţierea rapidă a acţiunilor de intervenţie, fiind alcătuită din personalul operator aflat pe amplasamentului instalaţiei nucleare în momentul declanşării urgenţei, personalul contractor, personalul de protecţie fizică şi pompierii civili de serviciu.
    ART. 28
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că în incinta instalaţiei se află în orice moment suficient personal operator atât pentru iniţierea rapidă a acţiunilor de operare a instalaţiei la urgenţă, cât şi pentru iniţierea şi susţinerea acţiunilor de răspuns la situaţia de urgenţă survenită.
    (2) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să stabilească un timp-limită pentru activarea structurii de urgenţă în formă extinsă, atât pentru programul normal, cât şi în afara programului normal de lucru, inclusiv pentru zilele de sâmbătă/duminică şi sărbători legale.
    (3) Titularul de autorizaţie este obligat să demonstreze prin exerciţii că poate gestiona situaţia în intervalul de timp până la activarea structurii de urgenţă în formă extinsă, cu structura de urgenţă în formă restrânsă.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Rolul şi responsabilităţile în intervenţie

    ART. 29
    Rolul şi responsabilităţile personalului instalaţiei nucleare participant în răspunsul la situaţii de urgenţă, inclusiv responsabilităţile personalului din poziţiile de conducere, pentru fiecare dintre grupurile şi echipele de lucru ale organizaţiei de urgenţă trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate în cadrul procedurilor de urgenţă.
    ART. 30
    (1) În planul de urgenţă pe amplasament trebuie prevăzute conexiunea dintre planul de urgenţă pe amplasament şi planurile locale, judeţene şi naţionale de răspuns la urgenţă, precum şi modul de integrare a răspunsului structurii proprii de urgenţă în răspunsul general, la nivel naţional, al tuturor forţelor implicate în intervenţie.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să identifice căile şi să descrie modalităţile de participare ale structurii de urgenţă proprii la intervenţia generală şi la operaţiunile de căutare şi salvare.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să desemneze reprezentanţi ai instalaţiei nucleare pentru grupurile de comandă a centrelor de coordonare a intervenţiei pe plan local şi judeţean.
    ART. 31
    (1) Managerul intervenţiei este responsabil cu conducerea structurii de urgenţă pe amplasament şi cu menţinerea permanentă a comunicării cu autorităţile publice responsabile cu coordonarea şi implementarea intervenţiei în exteriorul amplasamentului şi este responsabil cu declararea terminării urgenţei.
    (2) Funcţia de manager al intervenţiei poate fi transferată către alte poziţii cu rol în conducerea urgenţei, atunci când situaţia de urgenţă impune acest lucru, cu condiţia ca persoana de pe poziţia respectivă să fie calificată şi pregătită corespunzător pentru îndeplinirea funcţiei de manager al intervenţiei.
    (3) Poziţiile din structura de urgenţă responsabile pentru îndeplinirea funcţiilor specifice de intervenţie şi pentru evaluarea în situaţie de urgenţă, precum şi condiţiile şi modul în care se realizează delegarea sau transferarea de responsabilităţi la diferitele niveluri de decizie şi implicaţiile asupra actului de decizie şi intervenţie trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate în procedurile de urgenţă.
    ART. 32
    (1) La începutul situaţiei de urgenţă, acţiunile imediate de răspuns vor fi îndeplinite de personalul operator aflat pe amplasamentul instalaţiei nucleare sub conducerea şi coordonarea şefului instalaţiei din acel moment care îndeplineşte funcţiile managerului intervenţiei.
    (2) Din momentul activării structurii de urgenţă în formă extinsă, responsabilităţile de conducere şi coordonare sunt transferate către managerul intervenţiei şi îndeplinirea acţiunilor de intervenţie va fi transferată către structura de urgenţă în formă extinsă.
    ART. 33
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să furnizeze către autoritatea competentă valorile parametrilor critici de securitate ai instalaţiei şi alte date tehnice relevante în mod continuu.
    (2) Condiţiile şi modul de transmitere se vor stabili prin protocol între cele două părţi.
    ART. 34
    În planul de urgenţă pe amplasament trebuie descrise condiţiile şi modificările privind modul de alocare a responsabilităţilor pentru situaţiile complexe, care necesită desfăşurarea simultană a mai multor planuri de intervenţie conform art. 7.
    ART. 35
    (1) Autoritatea publică poate delega titularului de autorizaţie, în situaţie de urgenţă, anumite responsabilităţi.
    (2) Condiţiile, modul de realizare şi responsabilităţile delegate sau transferate trebuie stabilite prin protocol între cele două părţi şi descrise în planul de urgenţă pe amplasament.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Resursele materiale, suportul logistic şi comunicaţiile pentru situaţii de urgenţă

    ART. 36
    (1) Spaţiile amenajate, localizarea acestora pe amplasamentul instalaţiei, sistemele de alarmare, sistemele de comunicaţii proprii, sistemele de comunicaţii atât cu autorităţile publice şi cu autoritatea competentă, cât şi cu alte organizaţii implicate în intervenţie, cu serviciile de urgenţă şi cu echipele de măsurare a nivelului radiaţiilor în teren, precum şi resursele materiale disponibile pentru susţinerea intervenţiei pe amplasament trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate în proceduri de urgenţă.
    (2) Dotările şi amenajările prevăzute pentru susţinerea intervenţiei pe amplasament trebuie să includă echipamentele, instrumentele şi alte resurse materiale necesare derulării acţiunilor de management al intervenţiei, evaluare a situaţiei de urgenţă, alertare, comunicaţii, transfer şi înregistrare de date, vehicularea informaţiilor, stingerea incendiilor, adunarea, recenzarea, evacuarea şi decontaminarea personalului, primul ajutor, monitorizarea personalului, efectuarea de analize şi măsurări de radioactivitate în laborator şi în teren.
    (3) Controlul accesului în spaţiile amenajate pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie trebuie descris în termeni generali în cadrul planului de urgenţă pe amplasament şi detaliat în cadrul procedurilor de urgenţă.
    ART. 37
    Aranjamentele realizate şi acordurile încheiate, precum şi componenţa organizatorică responsabilă pe amplasament pentru acordarea suportului logistic în situaţie de urgenţă, procurarea rapidă de materiale consumabile necesare susţinerii intervenţiei şi efectuarea de servicii administrative pe toată durata situaţiei de urgenţă trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament.
    ART. 38
    Aranjamentele realizate şi componenţa organizatorică responsabilă pe amplasament pentru operarea sistemelor de alarmare şi a sistemelor de comunicaţii pentru situaţii de urgenţă trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament.
    ART. 39
    (1) Sistemele automate de transfer de date între diferitele grupuri de lucru ale structurii de urgenţă, precum şi către autoritatea competentă trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate în procedurile de urgenţă.
    (2) Conţinutul şi formatul datelor ce se transmit în situaţie de urgenţă, căile de transmisie utilizate, precum şi condiţiile în care se iniţiază şi se derulează transferul de date provenite de la sistemele de control ale instalaţiei nucleare, pentru fiecare din grupurile de lucru ale structurii de urgenţă, precum şi pentru autoritatea competentă, trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate în procedurile de urgenţă.
    (3) Datele transmise către autoritatea competentă în situaţie de urgenţă trebuie să includă, în funcţie de instalaţia afectată, după caz, următoarele:
    - parametrii critici de securitate nucleară;
    - parametrii principali ce descriu starea instalaţiei;
    - parametrii principali privind atmosfera din clădirea instalaţiei;
    - parametrii principali ce descriu starea circuitului primar;
    - parametrii principali ce descriu starea circuitului secundar;
    - parametrii principali ce descriu starea sistemelor de răcire de urgenţă, a apei de adaos şi a sistemului de apă brută de rezervă;
    - parametrii ce descriu starea sistemului de răcire la oprire;
    - starea sistemelor speciale de securitate;
    - parametrii ce descriu starea celor mai importante sisteme electrice, inclusiv generatoare de curent electric fixe sau mobile;
    - situaţia radiologică pe amplasamentul instalaţiei;
    - situaţia radiologică în vecinătatea amplasamentului instalaţiei;
    - condiţiile meteorologice pe amplasamentul instalaţiei;
    - rezultatele calculelor de doze şi prognoza consecinţelor radiologice ale situaţiei de urgenţă;
    - alţi parametri şi date stabilite prin protocol cu autoritatea competentă.
    (4) Conţinutul şi formatul datelor ce se transmit în situaţie de urgenţă către autoritatea competentă, căile de transmisie utilizate, precum şi condiţiile în care se iniţiază şi se derulează transferul de date provenite de la sistemele de control ale instalaţiei nucleare se stabilesc de comun acord între titularul de autorizaţie şi autoritatea competentă, în funcţie de tipul de instalaţie.
    ART. 40
    (1) Resursele materiale disponibile pentru susţinerea intervenţiei în exteriorul amplasamentului trebuie să fie declarate în planul de urgenţă pe amplasament.
    (2) Limitările proprii în ceea ce priveşte resursele materiale, aranjamentele perfectate şi condiţiile în care va obţine, în situaţie de urgenţă, suport material şi logistic din partea autorităţilor publice sau a altor organizaţii implicate în intervenţie trebuie declarate în planul de urgenţă pe amplasament.
    (3) Cerinţele cu privire la întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale necesare pentru intervenţie sunt prezentate în cap. VI.

    CAP. V
    Managementul intervenţiei şi evaluarea situaţiei de urgenţă

    SECŢIUNEA 1
    Situaţiile de urgenţă, acţiunile de intervenţie şi evaluare

    ART. 41
    Situaţiile de urgenţă, acţiunile de intervenţie şi evaluare ce trebuie descrise în cadrul planului de urgenţă pe amplasament sunt:
    a) stabilirea managementului situaţiilor de urgenţă şi coordonarea operaţiunilor desfăşurate;
    b) identificarea situaţiei de urgenţă, notificarea, activarea şi solicitarea de asistenţă;
    c) măsuri urgente de protecţie şi reducerea efectelor situaţiei de urgenţă;
    d) elaborarea de informări, instrucţiuni şi mesaje de avertizare pentru public, înainte şi pe durata situaţiei de urgenţă;
    e) radioprotecţia lucrătorilor;
    f) acordarea de asistenţă medicală şi reducerea efectelor situaţiei de urgenţă, altele decât cele radiologice;
    g) măsurări de radioactivitate pe amplasament şi în exterior, pe durata situaţiei de urgenţă şi ulterior;
    h) măsuri la şi după terminarea situaţiei de urgenţă;
    i) evidenţa înregistrărilor pe toată durata situaţiei de urgenţă;
    j) acţiunile titularului de autorizaţie în operaţiuni de căutare şi salvare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea managementului situaţiilor de urgenţă şi coordonarea operaţiunilor desfăşurate

    ART. 42
    Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească, în cadrul planului de urgenţă în termeni generali şi dezvoltat în cadrul procedurilor de urgenţă, modul de tranziţie de la o stare normală a instalaţiei la o stare de urgenţă fără să pună în pericol securitatea personalului, populaţiei şi mediului.
    ART. 43
    (1) Coordonarea acţiunilor de intervenţie pe amplasament revine managerului intervenţiei.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în planul de urgenţă pe amplasament relaţia de colaborare cu autorităţile publice implicate în intervenţie şi modalităţile de coordonare a intervenţiei pe amplasament cu intervenţia în exteriorul amplasamentului, cu acţiunile forţelor de ordine şi ale serviciilor specializate de intervenţie.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în planul de urgenţă pe amplasament modalităţile de integrare a acţiunilor de răspuns la urgenţa nucleară sau radiologică în cadrul acţiunilor de răspuns la urgenţele convenţionale.
    ART. 44
    (1) În situaţie de urgenţă, titularul de autorizaţie are obligaţia de a se asigura că autorităţile publice responsabile, autoritatea competentă şi serviciile de urgenţă deţin suficiente informaţii cu privire la situaţia respectivă.
    (2) În planul de urgenţă pe amplasament trebuie desemnate şi declarate poziţiile responsabile cu menţinerea legăturii între organizaţia de urgenţă proprie şi diferitele structuri de intervenţie din exteriorul amplasamentului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Identificarea situaţiei de urgenţă, notificarea, activarea şi solicitarea de asistenţă

    ART. 45
    În planul de urgenţă pe amplasament trebuie declarată poziţia autorizată şi responsabilă, disponibilă în orice moment pe amplasamentul instalaţiei nucleare, cu identificarea şi clasificarea oricărei situaţii de urgenţă, declararea urgenţei, activarea structurii de urgenţă pe amplasament, precum şi cu notificarea autorităţilor publice şi a autorităţii competente.
    ART. 46
    (1) În planul de urgenţă pe amplasament trebuie descris atât modul în care se fac identificarea şi clasificarea situaţiei de urgenţă, evaluarea şi declararea situaţiei de urgenţă, cât şi criteriile generice de acţiune şi nivelurile operaţionale de intervenţie pentru fiecare clasă de urgenţă definite în reglementările specifice emise de CNCAN.
    (2) Acţiunile de identificare, clasificare, evaluare şi declarare a situaţiei de urgenţă trebuie detaliate în procedurile de urgenţă.
    ART. 47
    (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să includă descrierea acţiunilor de alarmare a personalului instalaţiei şi de notificare a autorităţilor publice şi a autorităţii competente.
    (2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) trebuie detaliate în procedurile de urgenţă.
    (3) Procedurile de notificare a situaţiilor de urgenţă trebuie întocmite de comun acord cu autorităţile notificate.
    (4) Conţinutul mesajelor de notificare şi punctele de contact trebuie stabilite în avans şi cuprinse în procedurile de urgenţă.
    ART. 48
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să declare în planul de urgenţă pe amplasament aranjamentele stabilite pentru solicitarea de asistenţă la nivel naţional din partea pompierilor, a poliţiei, a serviciilor medicale şi a altor organizaţii naţionale de suport în intervenţia în caz de urgenţă.
    (2) Solicitarea de asistenţă la nivel internaţional trebuie să se efectueze prin intermediul autorităţii competente, în condiţiile în care capabilităţile la nivel naţional sunt depăşite.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să îşi dezvolte propriile proceduri pentru solicitare de asistenţă internaţională, în colaborare cu autoritatea competentă.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Măsuri urgente de protecţie şi reducerea efectelor situaţiei de urgenţă

    ART. 49
    (1) Măsurile urgente de protecţie pentru personalul aflat pe amplasamentul instalaţiei în momentul declanşării situaţiei de urgenţă trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate în procedurile de urgenţă.
    (2) Măsurile urgente de protecţie prevăzute la alin. (1) cuprind: alarmarea personalului din incinta instalaţiei nucleare, adunarea şi recenzarea personalului în zonele de adunare, adăpostirea, evacuarea, administrarea de iodură de potasiu, decontaminarea personalului, monitorizarea contaminării, acordarea imediată a primului ajutor şi operaţiunile de căutare şi salvare.
    (3) Zonele de adunare a personalului, spaţiile de decontaminare, căile de acces şi căile de evacuare a personalului care nu face parte din structura de urgenţă trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi trebuie marcate corespunzător în teren.
    ART. 50
    (1) Criteriile utilizate pentru recomandarea măsurilor de protecţie pentru populaţie trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate în procedurile de urgenţă.
    (2) Criteriile utilizate sunt:
    a) clasificarea situaţiei de urgenţă;
    b) condiţiile din instalaţia nucleară şi tendinţa în evoluţia acestora;
    c) situaţia radiologică pe amplasament şi în exteriorul acestuia;
    d) condiţiile meteorologice şi prognoza pe termen scurt.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să formuleze recomandările pentru protejarea populaţiei imediat după clasificarea şi declararea situaţiei de urgenţă şi să transmită aceste recomandări în cel mai scurt timp autorităţilor publice responsabile cu luarea deciziilor.
    (4) Reevaluarea recomandărilor privind măsurile de protecţie pentru populaţie trebuie realizată odată cu evoluţia situaţiei de urgenţă, pe baza condiţiilor din instalaţie, a situaţiei radiologice în interiorul şi în exteriorul amplasamentului instalaţiei nucleare şi a prognozei meteorologice.
    ART. 51
    (1) Zonele de planificare de urgenţă în jurul instalaţiei trebuie stabilite de către titularul de autorizaţie, cu respectarea prevederilor generale ale Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 242/1993 şi a altor reglementări aplicabile emise de CNCAN.
    (2) Zonele de planificare de urgenţă trebuie declarate în planul de urgenţă pe amplasament.
    ART. 52
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să declare în planul de urgenţă pe amplasament nivelurile de acţiune la urgenţă.
    (2) Pentru stabilirea nivelurilor de acţiune la urgenţă se va ţine cont de nivelurile generice de intervenţie şi nivelurile operaţionale de intervenţie prevăzute în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 242/1993 şi în reglementările aplicabile emise de CNCAN.
    ART. 53
    (1) Pentru evenimentele şi scenariile prevăzute la art. 21 trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate în procedurile de urgenţă acţiunile imediate pe care structurile de urgenţă trebuie să le îndeplinească pentru evitarea agravării situaţiei de urgenţă, pentru reducerea efectelor şi pentru readucerea instalaţiei nucleare în stare sigură şi stabilă.
    (2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) se bazează pe evaluarea situaţiei de urgenţă, a stării tehnice a sistemelor instalaţiei, a situaţiei radiologice atât în incinta instalaţiei, cât şi pe amplasament şi în exteriorul amplasamentului.
    (3) În planul de urgenţă pe amplasament trebuie prezentate acţiunile de prevenire sau reducere pe cât posibil a emisiilor necontrolate de material radioactiv în mediu, pentru evenimentele şi scenariile prevăzute la art. 21.
    ART. 54
    În planul de urgenţă pe amplasament trebuie descrise următoarele: colaborarea cu forţele de intervenţie ale serviciilor de urgenţă, accesul acestora în perimetrul instalaţiei nucleare, informarea cu privire la situaţia şi condiţiile din instalaţie, inclusiv situaţia radiologică, acordarea de expertiză şi echipamente de protecţie pentru lucrul în mediu contaminat radioactiv inclusiv echipamente dozimetrice.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Elaborarea de informări, instrucţiuni şi mesaje de avertizare pentru public, înainte şi pe durata situaţiei de urgenţă

    ART. 55
    Titularul de autorizaţie are obligaţia de a descrie în planul de urgenţă pe amplasament aranjamentele stabilite cu autorităţile publice locale cu privire la informarea, avertizarea şi instruirea, înainte şi pe durata situaţiei de urgenţă, a populaţiei din zonele de planificare de urgenţă.
    ART. 56
    În cadrul planului de urgenţă pe amplasament trebuie desemnat grupul responsabil care acordă suport autorităţilor publice locale pentru avertizarea populaţiei în situaţie de urgenţă şi pentru elaborarea de instrucţiuni şi informări pentru populaţie.
    ART. 57
    În planul de urgenţă pe amplasament trebuie declarate sistemele de alarmare şi resursele materiale folosite de titularul de autorizaţie pentru acordarea suportului în ceea ce priveşte avertizarea, instruirea şi informarea populaţiei din zonele de planificare de urgenţă.
    ART. 58
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să desemneze şi să declare în planul de urgenţă pe amplasament poziţia sau echipa responsabilă în sprijinirea autorităţilor publice pentru informarea publicului pe toată durata intervenţiei.
    (2) Mesajele de avertizare şi informare elaborate pe durata situaţiei de urgenţă puse la dispoziţia autorităţilor publice locale trebuie să fie clare şi să conţină aspecte legate de:
    a) situaţia de urgenţă;
    b) starea de funcţionare a instalaţiei nucleare;
    c) evoluţia probabilă a situaţiei;
    d) riscul pentru populaţie;
    e) măsurile de protecţie pentru personalul din instalaţie;
    f) instrucţiuni şi măsuri de protecţie pentru populaţie.
    (3) Mesajele de avertizare şi informare menţionate la alin. (2) trebuie detaliate în cadrul procedurilor de urgenţă.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Radioprotecţia lucrătorilor

    ART. 59
    Titularul de autorizaţie are obligaţia de a desemna, în planul de urgenţă pe amplasament, personalul de intervenţie în situaţie de urgenţă.
    ART. 60
    Poziţiile responsabile cu radioprotecţia personalului de intervenţie trebuie declarate în planul de urgenţă pe amplasament.
    ART. 61
    (1) În planul de urgenţă pe amplasament, pentru activităţile de intervenţie anticipate, trebuie declarate locaţiile şi condiţiile de risc radiologic şi alte categorii de risc potenţial în care personalul de intervenţie va lucra în situaţie de urgenţă, în interiorul sau în afara amplasamentului instalaţiei.
    (2) Pentru toate condiţiile de risc anticipate trebuie descrise aranjamentele stabilite de către titularul de autorizaţie pentru protecţia personalului de intervenţie.
    (3) Aranjamentele prevăzute la alin. (2) trebuie să includă:
    a) metodele de monitorizare, înregistrare şi raportare continuă a dozelor de radiaţii pentru fiecare persoană expusă pe perioada intervenţiei;
    b) metodele de reconstrucţie a dozelor;
    c) primele măsuri de protecţie ce trebuie luate de personalul de intervenţie după declararea stării de urgenţă;
    d) metodele de instruire a personalului de intervenţie înainte şi pe durata situaţiei de urgenţă;
    e) echiparea personalului de intervenţie cu echipamente individuale de protecţie şi cu dozimetre individuale.
    ART. 62
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească niveluri operaţionale pentru personalul de intervenţie.
    (2) Nivelurile operaţionale se aprobă de CNCAN.
    ART. 63
    (1) În planul de urgenţă pe amplasament trebuie prevăzute şi descrise acele situaţii şi condiţii speciale în care este posibil ca dozele de radiaţii ale lucrătorilor să depăşească limitele nivelurilor operaţionale stabilite pentru personalul de intervenţie.
    (2) Pentru situaţiile de urgenţă care pot conduce la depăşirea limitelor nivelurilor operaţionale stabilite pentru personalul de intervenţie trebuie prevăzute:
    a) acţiunea la intervenţie pe bază de voluntariat;
    b) interdicţia de participare la intervenţie pentru femeile însărcinate;
    c) controlul planificat al accesului în zonele cu risc radiologic ridicat.
    (3) Acţiunile ce trebuie întreprinse de personalul de intervenţie pentru salvarea de vieţi şi limitarea consecinţelor catastrofale cu depăşirea nivelurilor generice de intervenţie trebuie detaliate în procedurile de urgenţă.
    ART. 64
    Metodele ce trebuie utilizate pentru informarea lucrătorilor, la terminarea intervenţiei, privind dozele de radiaţii încasate pe durata acţiunilor întreprinse şi privind consecinţele acestora asupra stării de sănătate trebuie declarate în planul de urgenţă pe amplasament.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Acordarea de asistenţă medicală şi reducerea efectelor situaţiei de urgenţă, altele decât cele radiologice

    ART. 65
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în planul de urgenţă pe amplasament aranjamentele stabilite cu instituţii medicale locale şi cu instituţii medicale specializate pentru asigurarea supravegherii medicale a personalului de intervenţie pe toată durata, dar şi după terminarea stării de urgenţă.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă posibilitatea de consiliere psihologică în perioada de planificare şi pregătire a răspunsului la urgenţă şi pentru acordarea de ajutor medical psihologic pentru personalul de intervenţie în timpul şi după terminarea urgenţei.
    ART. 66
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în planul de urgenţă pe amplasament aranjamentele stabilite pentru acordarea primului ajutor, tratarea iniţială a persoanelor contaminate sau supraexpuse, decontaminarea şi transportul răniţilor în unităţi medicale specializate şi reconstrucţia dozelor de radiaţii.
    (2) În cadrul protocoalelor încheiate cu unităţile medicale locale şi cu unităţi medicale specializate trebuie considerate şi situaţiile de tratare a cazurilor grave de contaminare sau supraexpunere în câmp intens de radiaţii.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Măsurări de radioactivitate pe amplasament şi în exteriorul amplasamentului, pe durata situaţiei de urgenţă şi ulterior acesteia

    ART. 67
    (1) În vederea determinării şi reevaluării clasei de urgenţă şi pentru prognozarea evoluţiei viitoare a urgenţei planul de urgenţă pe amplasament trebuie să prevadă criteriile şi tehnicile de evaluare a sistemelor şi condiţiilor din instalaţie, precum şi tehnicile de evaluare a emisiilor radioactive.
    (2) Criteriile şi tehnicile de evaluare prevăzute la alin. (1) trebuie dezvoltate în cadrul procedurilor de urgenţă.
    ART. 68
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în planul de urgenţă pe amplasament metodele de evaluare a inventarului de radionuclizi din emisiile radioactive pentru toate urgenţele postulate.
    (2) Pentru monitorizarea radioactivităţii mediului trebuie utilizate datele de radioactivitate provenite din reţelele fixe de supraveghere, dar şi cele provenite de la echipele mobile de măsurare în teren.
    (3) La evaluarea consecinţelor radiologice în situaţie de urgenţă trebuie utilizate rezultatele măsurărilor meteorologice efectuate la turnul meteorologic al instalaţiei nucleare.
    ART. 69
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în planul de urgenţă pe amplasament acţiunile proprii de monitorizare a radioactivităţii mediului pe amplasament şi în exterior, precum şi aranjamentele stabilite cu autorităţile publice locale şi alte structuri de urgenţă pentru derularea de acţiuni comune de măsurare a radioactivităţii mediului în zonele de planificare de urgenţă.
    (2) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să conţină informaţii privind: echipele de măsurare în teren, echipele de prelevare a probelor în teren, pe amplasament şi în exterior, dotările specifice şi amenajările proprii sau aranjamentele perfectate cu alte instituţii pentru analize de radioactivitate şi măsurări specifice de laborator.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă în procedurile de urgenţă dotarea echipelor de monitorizare în teren cu mijloace de transport adecvate scopului propus, cu echipamente de protecţie individuale, în funcţie de situaţia radiologică estimată în teren, dozimetre portabile pentru măsurarea debitului dozei gamma externe, contaminometre portabile pentru determinarea contaminării de suprafaţă.
    (4) Trebuie prevăzută echiparea corespunzătoare a cel puţin unui laborator mobil de intervenţie, pentru prelevarea de probe şi măsurarea radioactivităţii artificiale în mediu.
    (5) Echipele de monitorizare în teren trebuie dotate cu echipamente de comunicaţii, pentru a putea transmite rezultatele obţinute în teren factorilor de analiză şi decizie din structura de urgenţă.
    (6) Personalul din echipele de monitorizare în teren ce poate intra în contact direct cu publicul şi mass-media trebuie să deţină instrucţiuni clare în ceea ce priveşte interacţiunea şi comunicarea cu aceştia.
    (7) Acţiunile echipelor de monitorizare în teren, modalităţile de comunicare şi forma de raportare a rezultatelor, precum şi colaborarea cu alte echipe de monitorizare trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate în procedurile de urgenţă.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Măsuri la şi după terminarea situaţiei de urgenţă

    ART. 70
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în planul de urgenţă pe amplasament şi să detalieze în procedurile de urgenţă faza de tranziţie de la starea de urgenţă la operaţiunile de rutină pentru recuperarea pe termen lung.
    (2) Descrierea trebuie să includă:
    a) definirea rolurilor şi funcţiilor pentru poziţiile din structura de urgenţă;
    b) identificarea obiectivelor şi procesul ce trebuie urmat pentru a determina necesitatea unor măsuri de recuperare;
    c) metode folosite pentru evaluarea consecinţelor radiologice şi nonradiologice;
    d) identificarea diferenţelor de autoritate, de gestionare şi coordonare între faza de urgenţă şi responsabilităţile din faza de recuperare;
    e) mijloacele de asigurare a resurselor;
    f) metode de luare a deciziilor;
    g) metodele de implicare a publicului şi a altor părţi relevante.
    ART. 71
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în planul de urgenţă pe amplasament condiţiile în care încetează situaţia de urgenţă.
    (2) Încetarea urgenţei pe amplasament trebuie să se realizeze după ce instalaţia nucleară a fost adusă în stare sigură şi stabilă, emisiile de material radioactiv nu depăşesc limitele de operare normală şi au fost iniţiate măsurile posturgenţă pe amplasament.
    ART. 72
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie în planul de urgenţă pe amplasament şi să detalieze în procedurile de urgenţă măsurile posturgenţă pe amplasament, în funcţie de clasa de urgenţă în care s-a încadrat evenimentul.
    (2) Măsurile posturgenţă pe amplasament trebuie să includă:
    a) identificarea oricărei schimbări în structura instalaţiei nucleare, a componentelor sau a sistemelor acesteia;
    b) măsuri de menţinere a instalaţiei nucleare în stare sigură şi stabilă;
    c) măsuri de revenire la funcţionarea normală a instalaţiei, în funcţie de situaţia de fapt;
    d) evaluarea dozelor de radiaţii pentru personalul de intervenţie şi alte persoane aflate în instalaţie pe durata situaţiei de urgenţă;
    e) evaluarea consecinţelor, altele decât cele radiologice, ale situaţiei de urgenţă asupra instalaţiei şi asupra personalului de intervenţie;
    f) investigarea cauzelor producerii situaţiei de urgenţă;
    g) elaborarea unui raport detaliat cu privire la evenimentul petrecut;
    h) măsuri de decontaminare a bunurilor materiale;
    i) măsuri de tratare a deşeurilor rezultate în urma situaţiei de urgenţă.
    ART. 73
    Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă în planul de urgenţă pe amplasament modul de cooperare şi aranjamentele stabilite cu autorităţile publice şi cu serviciile speciale de intervenţie, pentru situaţiile în care operaţiunile de salvare continuă şi după declararea încetării situaţiei de urgenţă pe amplasament.
    ART. 74
    Aspectele financiare ale intervenţiei trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament şi detaliate în documente financiare specifice.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Evidenţa înregistrărilor pe toată durata situaţiei de urgenţă

    ART. 75
    (1) În planul de urgenţă pe amplasament trebuie descrise metodele de înregistrare a tuturor informaţiilor importante cu privire la situaţia de urgenţă.
    (2) Trebuie prevăzute tipurile de informaţii ce vor fi gestionate în situaţie de urgenţă, precum şi formatele specifice pentru înregistrarea evenimentelor şi a deciziilor importante, în vederea utilizării lor pe durata intervenţiei şi la evaluarea postaccident a situaţiei petrecute.
    (3) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să prevadă atât metodele, cât şi resursele umane şi materiale necesare pentru înregistrarea dozelor de radiaţii pentru personalul de intervenţie şi pentru toate celelalte persoane prezente în interiorul instalaţiei la debutul stării de urgenţă şi pe toată durata acesteia, în vederea supravegherii medicale pe termen lung şi urmărirea în timp a personalului de intervenţie şi a indivizilor afectaţi de situaţia de urgenţă.
    (4) Detalierea formatelor specifice pentru înregistrare, precum şi a tehnicilor şi condiţiilor de înregistrare, raportare şi evaluare a datelor înregistrate în timpul urgenţei trebuie realizată în cadrul procedurilor de urgenţă specifice.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Acţiunile titularului de autorizaţie în operaţiuni de căutare şi salvare

    ART. 76
    (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie să includă descrierea acţiunilor desfăşurate de titularul de autorizaţie în operaţiunile de căutare şi salvare şi atribuirea de responsabilităţi pentru derularea acestor operaţiuni în interiorul amplasamentului şi detaliate în procedurile de urgenţă.
    (2) Managerul intervenţiei trebuie să coordoneze acţiunile de căutare şi salvare pe amplasament până la preluarea comenzii de către serviciile specializate.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să desemneze personalul calificat în domeniile radioprotecţiei şi protecţiei fizice ce va asista serviciile specializate de salvare în derularea operaţiunilor specifice.

    CAP. VI
    Managementul pregătirii pentru intervenţie

    SECŢIUNEA 1
    Obligaţiile titularului de autorizaţii

    ART. 77
    (1) Titularul de autorizaţie are obligaţia de a menţine şi dezvolta sistemul propriu de pregătire pentru situaţii de urgenţă.
    (2) Sistemul de pregătire pentru intervenţie trebuie descris în planul de urgenţă pe amplasament, cu referire la:
    a) organizarea sistemului de pregătire pentru intervenţie;
    b) planuri şi proceduri;
    c) asigurarea bazei materiale şi a suportului logistic;
    d) perfecţionarea personalului de intervenţie;
    e) derularea de exerciţii;
    f) asigurarea calităţii în procesul de planificare şi pregătire a intervenţiei.
    ART. 78
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să aibă în vedere, în procesul de planificare şi pregătire a răspunsului pentru situaţii de urgenţă, implementarea în situaţie de urgenţă a măsurilor urgente de protecţie pentru reducerea efectelor accidentului, pentru aducerea instalaţiei într-o stare stabilă şi sigură, reducerea potenţialului de eliberare a materialului radioactiv, limitarea consecinţelor în cazul eliberărilor radioactive, evitarea dozelor de radiaţii suplimentare la personalul operator/de intervenţie, precum şi prevenirea apariţiei de efecte biologice deterministe severe la personalul operator/de intervenţie.
    (2) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), titularul de autorizaţie trebuie să ia în considerare următoarele aspecte:
    a) acţiunile necesare de operare a instalaţiei;
    b) cerinţele legate de informarea operaţională;
    c) condiţiile de stres şi supraîncărcarea muncii pentru personalul operator;
    d) acţiunile de răspuns la urgenţă în instalaţie;
    e) răspunsul personalului;
    f) funcţionarea sistemelor, echipamentelor şi instrumentaţia instalaţiei în condiţii anormale şi de accident;
    g) proceduri de operare a instalaţiei pentru toate tipurile de scenarii de tranzienţi şi accidente bază de proiect;
    h) ghiduri de management al accidentelor în afara bazei de proiect şi accidentelor severe.
    ART. 79
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă în planul de urgenţă pe amplasament elaborarea, în perioada de planificare şi pregătire, de materiale informative pentru populaţie.
    (2) Materialele informative trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:
    a) informaţii de bază despre radioactivitate şi efectele radiaţiilor asupra organismului uman şi asupra mediului;
    b) alte categorii de risc şi efectele acestora asupra populaţiei şi asupra mediului;
    c) măsurile planificate de alarmare, protecţie şi acordarea de ajutor pentru populaţie în situaţii de risc radiologic;
    d) autorităţile responsabile cu implementarea măsurilor de protecţie pentru populaţie;
    e) instrucţiuni pentru populaţie despre cum trebuie să acţioneze în situaţie de urgenţă.
    (3) Materialele informative trebuie revizuite periodic, cel puţin o dată la 3 ani de către titularul de autorizaţie, şi trebuie distribuite populaţiei din zona de planificare a măsurilor urgente.
    (4) Titularul de autorizaţie trebuie să prevadă în planul de urgenţă pe amplasament modalităţi ca materialele informative să poată fi accesibile populaţiei în orice moment.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea sistemului de pregătire şi planificare pentru intervenţie

    ART. 80
    (1) În planul de urgenţă pe amplasament trebuie desemnate structurile organizatorice şi poziţiile de conducere din structura proprie responsabile cu planificarea şi menţinerea pregătirii pentru intervenţie în situaţie de urgenţă.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să nominalizeze poziţia responsabilă cu coordonarea acţiunilor de planificare şi pregătire a intervenţiei pe amplasament şi cu colaborarea cu autorităţile publice în procesul de pregătire şi planificare a intervenţiei.
    (3) Trebuie identificate şi declarate poziţiile din organizaţia proprie responsabile cu stabilirea de aranjamente şi protocoale de colaborare şi susţinere reciprocă în situaţie de urgenţă, cu autorităţile publice locale, judeţene şi naţionale şi cu serviciile specializate de intervenţie.
    (4) Protocoalele şi aranjamentele stabilite trebuie descrise în planul de urgenţă pe amplasament sau anexate în copie la acesta.
    ART. 81
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice planificării şi pregătirii pentru intervenţie în situaţie de urgenţă, titularul de autorizaţie trebuie să repartizeze în funcţii de conducere şi în funcţii de execuţie personal calificat corespunzător.
    (2) Numărul de persoane prevăzut în planul de urgenţă pentru fiecare tip de acţiune în parte trebuie să fie suficient de mare pentru a îndeplini acţiunile specifice în procesul de răspuns la urgenţă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Planuri şi proceduri

    ART. 82
    Titularul de autorizaţie trebuie să elaboreze, în perioada de pregătire şi planificare, proceduri de urgenţă, programe, baze de date şi alte instrumente de lucru pentru utilizarea în situaţie de urgenţă, necesare pentru îndeplinirea promptă şi eficientă a funcţiilor specifice de răspuns şi pentru toate activităţile planificate.
    ART. 83
    În planul de urgenţă pe amplasament, funcţiile şi acţiunile specifice de intervenţie trebuie descrise în termeni generali şi detaliate în procedurile de urgenţă.
    ART. 84
    (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie revizuit o dată la 4 ani, dacă nu apar schimbări importante care să necesite reevaluarea documentului mai repede de 4 ani.
    (2) La revizia planului de urgenţă pe amplasament trebuie avute în vedere şi remediate aspectele şi problemele identificate ca fiind greşite, incomplete sau nesatisfăcătoare şi se vor lua în considerare şi aplica cele mai noi tehnici, cerinţe legislative în vigoare, standarde şi recomandări la nivel internaţional, precum şi schimbările survenite în condiţiile de operare a instalaţiei nucleare.
    ART. 85
    (1) Procedurile de urgenţă, programele de calcul trebuie revizuite o dată la 2 ani sau ori de câte ori este nevoie.
    (2) La revizia documentelor trebuie luate în considerare şi aplicate toate schimbările survenite de la ultima revizie şi se vor remedia defecţiunile şi problemele identificate în timpul exerciţiilor de pregătire sau în alte situaţii.
    (3) Listele cu date de contact cuprinse în cadrul procedurilor de notificare trebuie revizuite la 6 luni sau mai repede, dacă apar schimbări importante.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Asigurarea bazei materiale şi a suportului logistic

    ART. 86
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să descrie baza materială şi suportul logistic în planul de urgenţă pe amplasament.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să constituie şi să dezvolte permanent baza materială necesară pentru susţinerea intervenţiei în situaţie de urgenţă: spaţii de lucru, dotări şi amenajări, echipamente, instrumente, sisteme de alarmă şi comunicaţii, materiale consumabile, documentaţie.
    ART. 87
    (1) Camerele de control ale instalaţiei şi centrul de control la urgenţă de pe amplasament, precum şi toate celelalte spaţii destinate structurii de urgenţă trebuie să fie amenajate astfel încât desfăşurarea acţiunilor de intervenţie specifice scopului declarat să se realizeze în maximă siguranţă posibilă.
    (2) Rutele de acces între spaţiile amenajate trebuie să fie rapide, sigure şi corespunzător marcate.
    (3) Camerele de comandă, precum şi centrul de control la urgenţă de pe amplasament trebuie să fie prevăzute cu sisteme de ventilaţie proprii şi sisteme de filtrare a aerului, pentru a fi operaţionale şi în situaţii extreme, cum ar fi eliberarea unor mari cantităţi de material radioactiv în incinta instalaţiei nucleare.
    (4) Sistemele, instalaţiile şi echipamentele electrice trebuie să fie prevăzute cu sisteme de rezervă de producere a energiei electrice, pentru situaţii de întrerupere a alimentării de la reţeaua naţională de electricitate.
    ART. 88
    (1) Camerele de comandă, centrul de control la urgenţă de pe amplasament, precum şi toate celelalte spaţii destinate structurii de urgenţă trebuie echipate, în perioada de planificare şi pregătire, cu sisteme de alarmare şi comunicaţii redundante, cu echipamente, instrumente, materiale consumabile, documentaţie şi alte resurse materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunilor de intervenţie planificate a se desfăşura în spaţiile respective.
    (2) Dotarea cu resurse materiale şi sisteme de comunicaţii trebuie să fie adecvate scopului şi necesităţilor identificate în procesul de planificare.
    (3) Sistemele de comunicaţii proprii trebuie să fie compatibile cu sistemele de comunicaţii ale celorlalte organizaţii implicate în răspunsul la urgenţă.
    (4) Se vor întocmi liste detaliate cu resursele materiale incluse în procedurile de urgenţă şi în rutinele de verificare a acestor resurse.
    ART. 89
    (1) Pentru personalul de intervenţie pe amplasament şi pentru echipele de intervenţie în teren, în afara amplasamentului, titularul de autorizaţie are obligaţia să prevadă echipamente de comunicaţii de urgenţă, echipamente individuale de protecţie, echipamente de protecţie respiratorie, iodură de potasiu, dozimetre personale şi echipamente de măsurare a radiaţiilor, în număr suficient de mare pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie.
    (2) Echipamentele de comunicaţii, echipamentele individuale de protecţie, echipamentele de protecţie respiratorie, iodura de potasiu, dozimetrele personale şi echipamentele de măsurare a radiaţiilor trebuie menţinute în stare de funcţionare, prin proceduri de rutină, pentru a putea fi utilizate în orice moment.
    (3) Depozitarea acestora se va face în spaţii special amenajate, uşor accesibile în situaţie de urgenţă.
    (4) Pentru decontaminarea în situaţii de urgenţă a personalului de intervenţie şi a echipamentelor trebuie prevăzute spaţii special destinate acestui scop.
    ART. 90
    (1) În planul de urgenţă pe amplasament trebuie prevăzute responsabilităţile cu privire la aprovizionarea cu materiale consumabile necesare susţinerii intervenţiei şi la întreţinerea în stare de funcţionare a bazei materiale pentru intervenţie.
    (2) Trebuie stabilite inspecţiile de rutină periodice şi tehnicile de verificare a echipamentelor şi instrumentelor de lucru prevăzute pentru intervenţie în situaţie de urgenţă.
    (3) Orice defecţiune sau anomalie în funcţionarea sistemelor, echipamentelor şi instrumentelor, constatată în timpul inspecţiilor de rutină, în timpul verificărilor periodice sau în orice alt mod, trebuie rapid remediată.
    (4) Atunci când situaţia impune, se vor aduce corectări, îmbunătăţiri şi dezvoltări sistemelor care prezintă deficienţe sau anomalii în funcţionare.
    (5) Starea de funcţionare, precum şi uşurinţa în utilizarea sistemelor, echipamentelor şi instrumentelor de lucru pentru situaţie de urgenţă trebuie testată şi în cadrul exerciţiilor de simulare a unor situaţii de urgenţă.
    ART. 91
    (1) Titularul de autorizaţie are responsabilitatea de a se dota, în perioada de planificare şi pregătire a intervenţiei, cu sisteme automate de transfer de date între diferitele structuri de urgenţă proprii şi către autoritatea competentă.
    (2) Sistemele de comunicaţii trebuie să fie redundante şi independente, pentru a preveni disfuncţionalităţi majore în procesul de vehiculare a informaţiilor.
    (3) În planul de urgenţă pe amplasament trebuie prevăzute responsabilităţile pentru întreţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de comunicaţii şi transfer de date şi se vor descrie modul şi frecvenţa de testare a acestora.
    ART. 92
    Informaţiile cu privire la localizarea, capacitatea de operare şi starea de funcţionare a spaţiilor de lucru, sistemelor, echipamentelor, instrumentelor necesare în intervenţie trebuie stocate în baze de date şi trebuie revizuite periodic, în funcţie de starea de fapt existentă în instalaţie.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Perfecţionarea personalului operator

    ART. 93
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să instruiască corespunzător personalul desemnat ca participant în intervenţie, în cadrul structurii de urgenţă, ca parte a procesului de pregătire pentru intervenţie.
    (2) Instruirea personalului trebuie să se realizeze pentru funcţia specifică ce trebuie îndeplinită în situaţie de urgenţă.
    (3) Instruirea personalului se va face înainte de a i se atribui responsabilităţile specifice funcţiei respective.
    ART. 94
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să întocmească anual planul de instruire şi perfecţionare a personalului angajat, care va cuprinde şi instruirea specifică pentru răspunsul la urgenţă.
    (2) În planul de urgenţă pe amplasament trebuie desemnate poziţiile responsabile cu elaborarea şi punerea în practică a planului de pregătire şi perfecţionare a personalului implicat în răspunsul la situaţii de urgenţă.
    ART. 95
    (1) Instruirea, perfecţionarea şi testarea personalului de intervenţie, precum şi a personalului contractor, suport în intervenţie, trebuie făcută în mod regulat.
    (2) Acţiunile de pregătire şi perfecţionare a personalului trebuie să aibă ca scop remedierea acelor aspecte necorespunzătoare în activitatea prestată, observate în cadrul testărilor prin exerciţiile de urgenţă sau în alte situaţii şi dezvoltarea şi îmbunătăţirea răspunsului individual la realizarea acţiunilor specifice alocate.
    (3) La cursurile de perfecţionare vor participa atât persoanele cu funcţii de execuţie, cât şi persoanele cu funcţii de conducere din structura de urgenţă.
    ART. 96
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să acorde sprijin autorităţilor publice pentru organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare în domeniul radioprotecţiei şi al pregătirii pentru situaţii de urgenţă pentru lucrătorii externi, membri ai serviciilor speciale de intervenţie, ai autorităţilor publice locale şi judeţene şi ai altor organizaţii cu responsabilităţi în situaţii de urgenţă.
    (2) Aranjamentele necesare îndeplinirii cerinţelor de la alin. (1) trebuie prevăzute în planul anual de pregătire şi perfecţionare al titularului de autorizaţie.
    (3) Prevederile generale ale angajamentelor stabilite conform alin. (2) vor fi rezumate în planul de urgenţă pe amplasament.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Derularea de exerciţii

    ART. 97
    (1) Titularul de autorizaţie are obligaţia de a testa periodic atât planul de urgenţă sau componente ale planului de urgenţă, cât şi personalul desemnat ca participant în intervenţie, ca parte a procesului de pregătire.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să ţină evidenţa persoanelor care participă la exerciţii şi trebuie să se asigure că toţi cei cu atribuţii în caz de urgenţă sunt testaţi periodic.
    ART. 98
    (1) În planul de urgenţă pe amplasament trebuie descrisă componenţa organizatorică responsabilă cu organizarea exerciţiilor de urgenţă şi trebuie desemnate poziţiile responsabile cu coordonarea acţiunilor de planificare şi organizare a exerciţiilor pe amplasament.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să întocmească anual lista cu exerciţiile ce urmează a fi organizate pe amplasament în următoarele 12 luni şi să o transmită la CNCAN, spre informare, în ultima luna din anul precedent.
    (3) Exerciţiile trebuie să vizeze funcţiile specifice şi activităţile ce trebuie îndeplinite în situaţie de urgenţă, testarea echipamentelor, instrumentelor şi spaţiilor de lucru destinate intervenţiei, testarea instrucţiunilor, procedurilor, ghidurilor şi codurilor de calcul destinate intervenţiei, testarea capabilităţii organizaţiei de a identifica deficienţe în planificarea, pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei şi necesităţi de corectare/modificare/dezvoltare.
    (4) Fiecare exerciţiu trebuie organizat pe baza unui plan întocmit anterior.
    (5) Planul exerciţiului trebuie să includă scopul şi obiectivele vizate, participanţii, scenariul, tehnicile de evaluare a performanţelor exerciţiului, precum şi fişe sau formulare de observare/evaluare.
    (6) Planul exerciţiului nu trebuie distribuit participanţilor înaintea sau în timpul desfăşurării exerciţiului.
    (7) Exerciţiile se pot organiza fie având data şi participanţii la exerciţiu anunţaţi în prealabil şi cu scenariul exerciţiului necunoscut participanţilor, fie exerciţii neanunţate în avans participanţilor.
    ART. 99
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să organizeze anual un exerciţiu de urgenţă pe amplasament, cu activarea întregii structuri de urgenţă.
    (2) Exerciţiile anuale trebuie să acopere ca obiectiv testarea majorităţii funcţiilor de răspuns şi a activităţilor specifice de intervenţie.
    (3) În cadrul exerciţiilor anuale pe amplasament, titularul de autorizaţie trebuie să prevadă participarea serviciilor speciale de urgenţă, a autorităţilor publice şi a autorităţilor competente în calitate de jucători, în funcţie de specificul exerciţiului şi în calitate de observatori; participarea acestora se va face în conformitate cu protocoalele şi aranjamentele stabilite în avans.
    ART. 100
    Titularul de autorizaţie trebuie să organizeze trimestrial exerciţii de urgenţă pe amplasament, cu activarea uneia sau mai multor componente din structura de urgenţă proprie.
    ART. 101
    O dată la 3-5 ani, titularul de autorizaţie trebuie să participe la un exerciţiu general de răspuns la urgenţă, alături de autorităţile publice locale, judeţene şi naţionale. În acest sens, titularul de autorizaţie are obligaţia de a sprijini autorităţile publice la elaborarea scenariului şi la pregătirea exerciţiului.
    ART. 102
    Titularul de autorizaţie trebuie să organizeze, cu frecvenţă cel puţin lunară, teste de notificare şi comunicare cu autorităţile publice şi cu autoritatea competentă.
    ART. 103
    (1) Fiecare din exerciţiile prevăzute la art. 99, 100 şi 101 trebuie finalizat cu întocmirea unui raport de evaluare.
    (2) Raportul de evaluare trebuie elaborat de către titularul de autorizaţie, pe baza fişelor de evaluare proprii, pe baza evaluărilor primite din partea celorlalte organizaţii participante la exerciţiu şi pe baza observaţiilor şi comentariilor primite de la observatorii exerciţiului.
    (3) Raportul trebuie să conţină toate deficienţele, anomaliile şi problemele identificate în realizarea funcţiilor şi activităţilor specifice de intervenţie testate.
    ART. 104
    (1) Toate problemele identificate în raportul de evaluare trebuie rezolvate într-o ordine şi în termene corespunzătoare cu gravitatea celor constatate.
    (2) Experienţa dobândită şi propunerile participanţilor la exerciţiu trebuie colectate în cadrul unor şedinţe de analiză postexerciţiu şi trebuie avute în vedere ulterior la revizia procedurilor de urgenţă şi, după caz, la revizia planului de urgenţă pe amplasament.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Sistemul de management al calităţii în procesul de pregătire a intervenţiei

    ART. 105
    (1) În procesul de pregătire şi planificare a intervenţiei, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească un sistem corespunzător de management al calităţii, în acord cu standardele naţionale şi internaţionale.
    (2) În cadrul sistemului de management al calităţii trebuie prevăzute următoarele aspecte:
    a) achiziţionarea de sisteme, echipamente, instrumente, sisteme de comunicaţii cu performanţe foarte bune în funcţionare;
    b) întreţinerea sistemelor, echipamentelor şi instrumentelor în stare foarte bună de funcţionare, testarea şi calibrarea periodică a acestora;
    c) repararea/calibrarea rapidă a echipamentelor, sistemelor şi instrumentelor în situaţie de urgenţă;
    d) achiziţionarea de materiale consumabile de bună calitate şi verificarea termenului de garanţie al acestora înainte de utilizare;
    e) amenajarea cu materiale şi accesorii de calitate a spaţiilor destinate activităţilor de răspuns la urgenţă;
    f) asigurarea unui program de control al metodelor de analiză şi măsurare pentru echipele de monitorizare în teren şi pentru echipele de laborator, prin participarea la programe naţionale şi internaţionale de intercomparare pe diferite tipuri de analize şi diferite tipuri de probe;
    g) revizia periodică a planurilor şi procedurilor de urgenţă;
    h) revizia procedurilor şi instrucţiunilor de lucru pentru situaţii de urgenţă şi testarea periodică a acestora;
    i) corectarea, în cel mult la o lună de la apariţie, a deficienţelor grave identificate în procedurile de urgenţă;
    j) modificarea şi aducerea de îmbunătăţiri de importanţă secundară, în cel mult 12 luni de la identificarea acestora;
    k) asigurarea controlului privind înregistrările prevăzute la art. 75;
    l) asimilarea concluziilor rezultate din experienţa proprie, din exerciţiile derulate şi din experienţa altor titulari de autorizaţie.

    CAP. VII
    Anexele planului de urgenţă pe amplasament

    ART. 106
    Titularul de autorizaţie trebuie să precizeze în anexele planului de urgenţă pe amplasament cel puţin următoarele:
    a) structura de urgenţă: descrierea structurii de urgenţă - autoritate, responsabilităţi, capabilităţi şi resurse în situaţie de urgenţă;
    b) protocoale: lista organizaţiilor cu care titularul de autorizaţie are încheiate protocoale şi aranjamente;
    c) hărţi şi diagrame: se vor prezenta hărţi cu zonele de planificare de urgenţă, zonele de adunare, zonele de adăpostire, căile de acces şi punctele de prelevare a diferitelor tipuri de probe, alte locaţii de urgenţă, zone cu potenţiale pericole etc.;
    d) sistemul de clasificare a urgenţei: descrierea sistemului de clasificare a urgenţelor;
    e) măsuri şi acţiuni de protecţie: descrierea măsurilor şi acţiunilor de protecţie ce trebuie implementate pe amplasament şi în afara amplasamentului;
    f) resurse: lista resurselor ce sunt necesare pentru implementarea planului de intervenţie pe amplasament, inclusiv cele care pot fi oferite de către autorităţile locale şi naţionale sau alte organizaţii externe;
    g) documentaţia-suport: lista tuturor documentelor relevante pentru implementarea şi asigurarea aplicabilităţii planului de urgenţă pe amplasament.

    CAP. VIII
    Controlul de reglementare

    ART. 107
    Documentaţia-suport la cererea de autorizare a funcţionării instalaţiei nucleare trebuie să prezinte modul în care au fost implementate cerinţele prezentei reglementări.
    ART. 108
    (1) Planul de urgenţă pe amplasament trebuie transmis la CNCAN pentru aprobare.
    (2) Procedurile de urgenţă trebuie transmise la CNCAN spre informare.
    (3) După orice revizuire, planul de urgenţă va fi înaintat la CNCAN pentru aprobare.
    (4) După orice revizuire, procedurile de urgenţă vor fi înaintate la CNCAN pentru informare.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 109
    Anexa face parte integrantă din prezenta reglementare.

    ANEXĂ
    la norme

    Categorii de planificare şi activităţi nucleare asociate

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Categoria │ │
│de planificare│ Activităţi nucleare asociate │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ I │Instalaţii, cum sunt centralele nuclearo-electrice, pentru care│
│ │se postulează evenimente pe amplasament (inclusiv evenimente cu│
│ │probabilitate foarte mică de apariţie) ce pot avea consecinţe │
│ │radiologice foarte severe în afara amplasamentului instalaţiei │
│ │nucleare sau pentru care astfel de evenimente s-au produs în │
│ │instalaţii nucleare similare │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ II │Instalaţii, cum sunt anumite tipuri de reactoare de cercetare │
│ │şi reactoare demonstrative, pentru care se postulează │
│ │evenimente pe amplasament ce pot conduce la doze de radiaţii în│
│ │afara amplasamentului care să justifice luarea de măsuri │
│ │urgente de protecţie pentru populaţie, în conformitate cu │
│ │prevederile Normelor republicane privind pregătirea, │
│ │planificarea şi implementarea intervenţiei în caz de accident │
│ │nuclear sau urgenţă radiologică, sau pentru care astfel de │
│ │evenimente s-au produs în instalaţii nucleare similare. │
│ │Categoria de planificare II exclude instalaţiile nucleare │
│ │prevăzute la categoria de planificare I. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ III │Instalaţii, cum sunt iradiatoarele industriale, pentru care se │
│ │postulează evenimente pe amplasament ce pot conduce la doze de │
│ │radiaţii sau niveluri de contaminare radioactivă care să │
│ │justifice luarea de măsuri urgente de protecţie pe amplasament │
│ │sau pentru care astfel de evenimente s-au produs în instalaţii │
│ │nucleare similare. Categoria de planificare III exclude │
│ │instalaţiile nucleare prevăzute la categoria de planificare I │
│ │sau II. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ IV │Activităţi din domeniul nuclear ce pot conduce la o urgenţă │
│ │radiologică care să justifice luarea de măsuri urgente de │
│ │protecţie într-o locaţie necunoscută dinainte. Sunt incluse în │
│ │această categorie activităţi neautorizate cu surse radioactive │
│ │periculoase obţinute prin trafic ilicit, transportul autorizat │
│ │de surse radioactive periculoase, precum şi activităţi │
│ │autorizate cu surse radioactive periculoase mobile, cum sunt │
│ │sursele de radiografiere industriale sau sateliţii alimentaţi │
│ │cu energie nucleară. Categoria de planificare IV reprezintă │
│ │nivelul minim de risc ce trebuie considerat pentru activităţile│
│ │ce pot conduce la o urgenţă radiologică. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ V │Activităţi ce nu implică în mod normal surse de radiaţii │
│ │ionizante, dar care sunt legate de procesul de producţie şi │
│ │distribuţie pe piaţă a produselor alimentare cu probabilitate │
│ │mare de contaminare radioactivă, la valori ce impun măsuri │
│ │restrictive de consum, ca urmare a evenimentelor de tipul celor│
│ │prevăzute la categoriile I, II sau IV, la instalaţii pe │
│ │teritoriul naţional ori la instalaţii situate pe teritoriul │
│ │altui stat │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

                       __________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016