Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 688 din 23 mai 2013 privind componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 688 din 23 mai 2013  privind componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 688 din 23 mai 2013 privind componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 4 iunie 2013

    În temeiul:
    - art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 5 alin. (2) şi art. 37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 3 alin. (1) pct. 36, art. 10 alin. (4) şi art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

    ART. 1
    (1) Activitatea de aplicare unitară a legislaţiei fiscale de către Comisia fiscală centrală, activitate prevăzută la art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 alin. (1) pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, se exercită prin emiterea unor decizii. Acestea se emit în următoarele cazuri:
    - aplicarea neunitară a prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei subsecvente acesteia, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei subsecvente acesteia, de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    - existenţa unor puncte de vedere divergente, formulate de două sau mai multe direcţii de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi, respectiv, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor mai sus menţionate.
    (2) Activitatea de soluţionare a conflictelor de competenţă apărute între organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun, prevăzută de art. 37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exercită prin emiterea de decizii de stabilire a organului fiscal competent.
    ART. 2
    Comisia fiscală centrală are componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 3
    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale, prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.765/2011 privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011.
    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                  Viceprim-ministru,
             ministrul finanţelor publice,
                   Daniel Chiţoiu


    Bucureşti, 23 mai 2013.
    Nr. 688.


    ANEXA 1

                          COMPONENŢA
                   Comisiei fiscale centrale

┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │Statutul în Comisia │
│crt.│ Funcţia şi domeniul │ fiscală centrală │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1. │Secretar de stat cu atribuţii în domeniul politicii │ │
│ │ şi legislaţiei fiscale │Preşedinte - membru │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2. │Vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare│ │
│ │Fiscală, pentru activitatea de inspecţie fiscală │ membru │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 3. │Secretar general din Ministerul Finanţelor Publice │ membru │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 4. │Director general al Direcţiei generale legislaţie │ │
│ │Cod fiscal şi reglementări vamale din Ministerul │ │
│ │Finanţelor Publice │ membru │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 5. │Director general al Direcţiei generale legislaţie │ │
│ │Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi │ │
│ │contabile din Ministerul Finanţelor Publice │ membru │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 6. │Director general al Direcţiei generale juridice din │ │
│ │Ministerul Finanţelor Publice │ membru │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 7. │Director al Direcţiei de legislaţie şi reglementări │ │
│ │contabile din Ministerul Finanţelor Publice │ membru │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 8*.│Reprezentant al Asociaţiei comunelor din România │ membru │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 9*.│Reprezentant al Asociaţiei oraşelor din România │ membru │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│10*.│Reprezentant al Asociaţiei municipiilor din România │ membru │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│11*.│Reprezentant al Uniunii naţionale a consiliilor │ │
│ │judeţene din România │ membru │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│12*.│Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale │ │
│ │şi Administraţiei Publice │ membru │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

_________
    * Numai în cazul în care se dezbat conflicte de competenţă privind administrarea creanţelor bugetelor locale


    ANEXA 2

                                  REGULAMENT
        de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale


    I. Prevederi generale
    ART. 1
    Aplicarea unitară a legislaţiei prevăzute la art. 1 din ordin, precum şi soluţionarea conflictelor de competenţă apărute între organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun se realizează prin intermediul Comisiei fiscale centrale, denumită în continuare Comisia, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi care este coordonată de secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice care răspunde de politicile şi legislaţia fiscală, în calitate de preşedinte al acesteia.
    ART. 2
    Comisia este compusă din 7 membri cu drept de vot în cadrul şedinţelor, menţionaţi la anexa nr. 1 din ordin. În cazul dezbaterii cauzelor ce reprezintă conflicte de competenţă privind administrarea creanţelor bugetelor locale, comisia se completează cu încă 5 membri, respectiv reprezentanţii structurilor asociative ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi consiliilor judeţene din România, precum şi cu reprezentantul desemnat al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
    ART. 3
    (1) Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală selectează problematica ce intră în sfera de competenţă a Comisiei şi o propun spre dezbatere.
    (2) Documentaţia necesară sesizării Comisiei se înaintează de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin preşedintele acesteia, către Compartimentul Comisia fiscală centrală, aflat în coordonarea secretarului de stat cu atribuţii în domeniul politicii şi legislaţiei fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Situaţiile care privesc conflicte de competenţă privind administrarea creanţelor bugetelor locale sunt sesizate de către oricare dintre părţile aflate în conflict, cu anexarea documentelor care probează existenţa acestuia.

    II. Organizarea şedinţelor de lucru ale Comisiei
    ART. 4
    (1) Comisia funcţionează în prezenţa tuturor membrilor acesteia, care au dreptul la un singur vot. În cazul absenţei unuia dintre membri titulari, în vederea participării la lucrările Comisiei va fi desemnată în scris o persoană, de regulă înlocuitorul de drept, din structura coordonată de acest membru, care îi va prelua atribuţiile şi dreptul de vot.
    (2) Comisia este coordonată de preşedintele acesteia.
    (3) În cazul absenţei preşedintelui Comisiei de la o şedinţă, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către unul dintre ceilalţi membrii titulari, desemnat de preşedinte. În acest caz, membrul care preia atribuţiile preşedintelui îşi va delega propriile atribuţii, conform prevederilor alin (1).
    (4) La lucrările Comisiei vor participa în calitate de invitaţi permanenţi, cu rol consultativ, directorii generali ai Direcţiei generale de metodologii fiscale, îndrumare şi asistenţă a contribuabililor, Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor, Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală, Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (5) În funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi, la lucrările Comisiei pot fi invitaţi alţi specialişti din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice şi din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau alte persoane care pot oferi informaţii relevante pentru soluţionarea problematicii care face obiectul analizei.
    ART. 5
    (1) Comisia se întruneşte la datele stabilite de preşedintele acesteia, în condiţiile prevăzute la art. 4. Adresa de convocare şi documentaţia aferentă vor fi transmise membrilor Comisiei cu 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea şedinţei.
    (2) Pe ordinea de zi a şedinţei se introduc problematicile aflate pe rolul Comisiei, selectate în ordinea vechimii. Prin excepţie, o anumită problematică se poate selecta cu prioritate, dacă direcţia care a formulat sesizarea prezintă argumente suficiente, prin care motivează impactul major şi importanţa acesteia.
    (3) Conţinutul dezbaterilor aferente fiecăreia dintre problematicile aflate pe ordinea de zi va fi reţinut într-un proces-verbal întocmit de reprezentantul Compartimentului Comisia fiscală centrală care a elaborat nota de prezentare a respectivei problematici.
    (4) Comisia reţine situaţia referitoare la îndeplinirea procedurii de sesizare şi, în funcţie de obiectul sesizării, desemnează un membru în vederea prezentării speţei, astfel cum rezultă din notele de prezentare elaborate de Compartimentul Comisia fiscală centrală şi din celelalte documente aflate la dosarul sesizării. Comisia adoptă, prin decizii, soluţii privind aplicarea unitară a prevederilor legale sau, după caz, respinge soluţiile propuse. Oricare dintre membrii Comisiei îşi poate motiva, în scris, votul exprimat.
    (5) Procesul-verbal şi decizia vor fi semnate de toţi membrii participanţi, precum şi de invitaţii permanenţi la şedinţă. În cazul membrilor prevăzuţi la art. 37 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, însuşirea procesului-verbal şi a deciziei se pot face şi prin corespondenţă.
    (6) Modalitatea de vot în cadrul Comisiei este votul deschis.
    (7) Deciziile se adoptă dacă cel puţin jumătate plus unu dintre membrii Comisiei votează pentru soluţia propusă.
    (8) În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este decisiv.
    (9) Deciziile prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (10) Deciziile prin care se soluţionează conflictele de competenţă şi deciziile având caracter individual nu se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice şi nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind însă obligatorii pentru structurile din subordinea Ministerului Finanţelor Publice sau alte autorităţi, după caz.
    (11) Deciziile prin care se soluţionează conflictele de competenţă se comunică organelor fiscale aflate în conflict, precum şi contribuabilului, dacă este cazul, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 6
    În termen de 10 zile lucrătoare de la data şedinţei, Compartimentul Comisia fiscală centrală va redacta proiectul de ordin privind aprobarea deciziei Comisiei, pe care îl va înainta spre aprobare ministrului finanţelor publice, sub semnătura preşedintelui Comisiei şi cu avizul favorabil al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 7
    (1) Deciziile de aplicare unitară a legislaţiei fiscale, emise de Comisie, nu au impact asupra actelor administrative fiscale rămase definitive şi irevocabile în sistemul căilor de atac şi nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 105^1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Soluţiile adoptate prin decizii ale Comisiei şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ avut în vedere la soluţionarea fiecărei speţe.
                      ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016