Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 67 din 4 septembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 67 din 4 septembrie 2013  pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 67 din 4 septembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 12 septembrie 2013
    Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), ale art. 76 alin. (1) şi (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

    presedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Metodologia de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, prevăzuta în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Operatorul pieţei de energie electrică şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2010 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 13 iulie 2010.

                     Preşedintele Autorităţii Naţionale de
                       Reglementare în Domeniul Energiei,
                                Niculae Havrileţ

    Bucureşti, 4 septembrie 2013.
    Nr. 67.

    ANEXĂ


                                  METODOLOGIE
                      de stabilire a tarifului reglementat
              practicat de operatorul pieţei de energie electrică

    CAP. I
    Scop

    ART. 1
    Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare a venitului reglementat al operatorului pieţei de energie electrică, denumit în continuare operator, precum şi modul de calcul al tarifului reglementat pentru serviciile prestate de operator participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică şi de certificate verzi.
    ART. 2
    Metodologia are în vedere urmatoarele obiective:
    a) promovarea unor practici eficiente de operare;
    b) folosirea eficientă a resurselor;
    c) îmbunatăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate;
    d) viabilitatea financiară şi dezvoltarea operatorului.
    ART. 3
    Metoda prin care se stabileşte tariful reglementat pentru serviciile prestate de operator participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică şi de certificate verzi este de tipul "cost+", venitul reglementat reprezentând suma dintre costurile totale justificate şi o cotă rezonabiăa de profit, calculată ca procent din aceste costuri.

    CAP. II
    Domeniu de aplicare

    ART. 4
    (1) Metodologia se aplică pentru stabilirea tarifului practicat de operator pentru activităţile desfăşurate pe urmatoarele pieţe centralizate:
    a) piaţa centralizată pentru ziua urmatoare;
    b) piaţa centralizată intrazilnică;
    c) piaţa centralizată a contractelor bilaterale;
    d) piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă;
    e) piaţa centralizată de certificate verzi;
    f) piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;
    g) piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari;
    h) piaţa centralizată cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrică;
    i) alte pieţe centralizate din sectorul energiei electrice stabilite de legislaţia primară şi/sau secundară din sectorul energiei electrice şi reglementate ulterior aprobării prezentei metodologii.
    (2) Prezenta metodologie nu se aplică la:
    - stabilirea tarifelor pentru operarea pieţei centralizate de alocare a capacităţilor de interconexiune, a pieţei centralizate de echilibrare şi a pieţei centralizate de servicii tehnologice de sistem;
    - stabilirea tarifului pentru activităţile operatorului aferente platformei de tranzacţionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pieţei centralizate de gaze naturale.

    CAP. III
    Definiţii şi abrevieri

    ART. 5
    (1) Termenii din prezenta metodologie au semnificaţiile următoare:


┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Autoritate competentă │Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contribuţie financiară │Aport în numerar al clienţilor serviciilor prestate de operatorul │
│ │pieţei de energie electrică sau al unei terţe părţi (contribuţii │
│ │gratuite, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, │
│ │subvenţii etc.) dat cu titlu gratuit operatorului pieţei de │
│ │energie electrică │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada tarifară │Perioada determinata de timp, în care se aplică tarife aprobate de│
│ │autoritatea competentă; de regulă, aceasta este de un an │
│ │calendaristic. │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rata inflaţiei │Rata reglementată a indicelui preţurilor de consum, exprimată în │
│ │procente, stabilită de instituţiile abilitate │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cheie USB - Universal │Dispozitiv hardware extern, care se conectează la staţia de lucru │
│Seria Bus │a participantului la piaţa centralizată şi permite accesarea │
│ │sistemului de tranzacţionare al pieţei │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Operator al pieţei de │Persoana juridică ce asigură organizarea şi administrarea pieţelor│
│energie electrică │centralizate, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea │
│ │tranzacţionarii angro de energie electrică pe termen scurt, mediu │
│ │şi lung │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitate tranzacţionată │Unitatea care se vinde/cumpără pe piaţa centralizată. Unitatea │
│pe o piaţă centralizată│tranzacţionată poate fi unitatea de energie electrică (MWh) sau │
│ │certificatul verde. │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tarif reglementat │Sistem de tarife, practicate de operatorul pieţei de energie │
│ │electrică, rezultate din procesul de alocare a costurilor anuale │
│ │pentru administrarea uneia sau mai multor pieţe centralizate │
├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tranzacţie │Operaţiune comercială încheiată între două părţi prin care se │
│ │realizează activităţi de vânzare-cumpărare de energie electrică │
│ │sau de certificate verzi │
└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    (2) În prezenta metodologie se folosesc urmatoarele abrevieri:
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    CV - certificat verde;
    FG - Fondul de garantare al funcţionarii pieţei de certificate verzi;
    OTS - operatorul de transport şi sistem;
    PZU - piaţa pentru ziua urmatoare;
    PI - piaţa intrazilnică;
    PCCB - piaţa centralizată a contractelor bilaterale;
    PCCB-NC - piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă;
    PCV - piaţa certificatelor verzi;
    PCCV - piaţa centralizată a certificatelor verzi;
    PCBCV - piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;
    PE - piaţa de echilibrare;
    PMC - piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari:
    PC-OTC - piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică;
    PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
    RI - rata inflaţiei;
    USB - Universal Seria Bus;
    UT - unitate tranzacţionata.

    CAP. IV
    Reguli generale

    ART. 6
    (1) Venitul reglementat pentru asigurarea serviciilor prestate de operator participanţilor la pieţele centralizate se determină pentru fiecare perioadă tarifară, înainte de începerea acestei perioade.
    (2) Venitul reglementat reprezintă venitul necesar acoperirii costurilor justificate aferente activităţilor desfăşurate de către operator, la care se adaugă profitul reglementat.
    (3) Costurile justificate avute în vedere la determinarea venitului reglementat sunt defalcate pe fiecare dintre activităţile pentru care se reglementează tariful, prevăzute la art. 11 alin. (1).
    ART. 7
    (1) La calculul tarifului reglementat, orice cost justificat asociat activităţilor desfăşurate de operator pe pieţele centralizate este luat în considerare o singură dată.
    (2) În cazul în care se constata ca un cost a fost inclus de mai multe ori, acesta va fi scazut din venitul reglementat aferent urmatoarei perioade tarifare, sub forma unei corecţii aferente urmatoarei perioade tarifare.
    ART. 8
    Operatorul este obligat să organizeze:
    a) evidenţa contabilă separată pentru fiecare piaţă centralizată;
    b) evidenţa contabilă separată pentru activităţile nereglementate.
    ART. 9
    (1) Operatorul este obligat să aloce costurile comune aferente activităţilor pentru care se determina tariful reglementat şi celorlalte activităţi reglementate/nereglementate, folosind o cheie de alocare a costurilor, pe care o comunica ANRE.
    (2) Operatorul furnizeaza o explicatie detaliata privind modul de alocare a costurilor, motivul alegerii metodei utilizate şi cuantificarea factorilor utilizaţi în alocare.
    (3) ANRE controlează corectitudinea alocării costurilor între activităţile reglementate prin prezenta metodologie şi alte activităţi prestate de operator.
    ART. 10
    Operatorul întocmeste şi transmite anual la ANRE evidenta contributiilor financiare primite de la terţi (descriere, valoare etc.).

    CAP. V
    Determinarea venitului reglementat

    ART. 11
    (1) Activităţile desfăşurate de operator, pentru care se determina tariful reglementat conform prezentei metodologii, sunt urmatoarele:
    a) înscrierea la pieţele centralizate;
    b) administrarea pieţelor centralizate, inclusiv stabilirea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pentru tranzacţiile din PE şi pentru dezechilibrele PRE;
    c) realizarea tranzacţiilor pe pieţele centralizate, inclusiv decontarea pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte.
    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    ART. 12
    Rata reglementata a profitului brut (p) pentru activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) este de 5% din costurile totale anuale recunoscute de ANRE pentru activităţile desfăşurate de operator.
    ART. 13
    (1) Venitul reglementat al operatorului, obţinut prin aplicarea tarifului reglementat pentru serviciile prestate participanţilor la pieţele centralizate V[OPER], se calculează cu formula:

    V[OPER] = V(înscr) + V(admin) + V(tranz) + Cor(t-2)^t - V(a) [lei] (1),


    unde:
    - V(înscr) = C(înscr) x (1+p) este venitul pentru activitatea de înscriere a participanţilor la pieţele centralizate pentru perioada tarifară t, calculat pe baza costurilor justificate C(înscr) şi a profitului corespunzator ratei reglementate a profitului brut p;
    - V(admin) = C(admin) x (1+p) este venitul pentru activitatea de administrare a pieţelor centralizate, pentru perioada tarifară t, calculat pe baza costurilor justificate C(admin) şi a profitului corespunzator ratei reglementate a profitului brut p;
    - V(tranz) este venitul pentru activitatea de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate pentru perioada tarifară t, alcatuit din venitul pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte V(tranz contraparte) (PZU, PI) şi venitul pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate pe care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte V(tranz bilateral) (PCCB, PCCB-NC, PMC, PC-OTC, PCCV, PCBCV). Venitul pentru activitatea de tranzacţionare este calculat pe baza costurilor justificate C(tranz contraparte) şi C(tranz bilateral), precum şi a profitului corespunzator ratei reglementate a profitului brut p, astfel:
    V(tranz) = V(tranz contraparte) + V(tranz bilateral)
    V(tranz contraparte) = C(tranz contraparte) x (1+p)
    V(tranz bilateral) = C(tranz bilateral) x (1+p)
    - Cor(t-2)^t reprezintă corecţia venitului reglementat prognozat pentru perioada tarifară t, datorată erorii de prognoză a costurilor cu activităţile operatorului pentru perioada tarifară t-2 faţă de valorile realizate în perioada tarifară t-2;
    - V(a) reprezintă veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizeaza resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţilor operatorului aferente perioadei tarifare t (venituri din alte prestaţii, alte venituri de exploatare, venituri financiare etc.).
    (2) Veniturile obţinute din alte activităţi V(a) nu se iau în considerare la determinarea venitului reglementat al operatorului, daca operatorul aloca în mod corespunzator costuri acestor activităţi.
    ART. 14
    (1) În vederea stabilirii venitului reglementat pentru perioada tarifară t, operatorul completează şi transmite la ANRE, până la data de 1 noiembrie a fiecarei perioade tarifare t-1, datele necesare calculului tarifului reglementat, în conformitate cu macheta din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    (2) Operatorul transmite la ANRE odata cu valorile prevăzute la alin. (1) prognozate pentru perioada tarifară t şi valorile realizate referitoare la perioada tarifară t-2, precum şi valorile estimate a fi realizate (8 luni realizate: ianuarie-august şi 4 luni estimate: septembrie-decembrie) în perioada tarifară t-1.
    (3) Datele privind costurile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt fundamentate prin documente, justificari privind valorile totale şi defalcarea acestor valori pe fiecare dintre activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1), cum ar fi: contracte, oferte, facturi, documente contabile, justificarea investiţiilor, costuri cu terţi etc.
    (4) Toate costurile necesare determinării venitului reglementat al operatorului pentru serviciile prestate participanţilor la pieţele centralizate sunt exprimate în termeni nominali.
    (5) În cazul în care ANRE solicita clarificări, informaţii suplimentare şi/sau corecţii, operatorul este obligat să transmită datele solicitate în termen de 7 zile lucrătoare de la data solicitării.

    CAP. VI
    Modul de calcul al tarifului reglementat pentru activităţile prestate de operator

    ART. 15
    Tariful reglementat practicat de operator se stabileşte pentru fiecare perioadă tarifară t şi este alcatuit din urmatoarele componente:
    a) componenta de înscriere la pieţele centralizate Tînscr [lei/participant la înscriere], aplicată o singură dată, la înscrierea unui participant la una sau mai multe pieţe centralizate;
    b) componenta de administrare a pieţelor centralizate Tadmin [lei/participant/an], aplicată anual fiecarui participant la pieţele centralizate, pentru fiecare piaţa centralizată la care este înscris;
    c) componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte Ttranz contraparte [lei/UT], aplicată fiecarui participant pentru tranzacţiile de vânzare/cumparare realizate, după fiecare tranzacţie încheiată;
    d) componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate unde operatorul nu este contraparte Ttranz bilateral [lei/UT], aplicată fiecarui participant, pentru tranzacţiile de vânzare/cumparare realizate, după fiecare tranzacţie încheiata.
    ART. 16
    (1) Componenta de înscriere la pieţele centralizate se calculează cu formula:

    T(înscr) = V(înscr)/Nr.part.noi. [lei/participant la înscriere] (2),

    unde:
    V(înscr) [lei] este venitul pentru activitatea de înscriere a participanţilor la pieţelor centralizate, definit la art. 13. alin. (1).
    Nr.part.noi este numărul participanţilor noi, prognozaţi a se înscrie la pieţele centralizate în perioada tarifară t.
    (2) Componenta de înscriere la pieţele centralizate se plateste operatorului de către participant, o singură dată, la prima înscriere pe una sau mai multe dintre pieţele centralizate şi este condiţie pentru înscriere.
    (3) Modificarea pieţelor centralizate pe care activeaza un participant, ulterioara primei înscrieri, nu necesita plata componentei de înscriere prevăzute la alin. (1).
    (4) Participanţii înscrisi la pieţele centralizate până la data începerii aplicarii tarifelor stabilite conform prevederilor prezentei metodologii nu plătesc componenta de înscriere la pieţele centralizate.
    ART. 17
    (1) Componenta de administrare a pieţelor centralizate se calculează cu formula:

    T(admin) = V(admin)/(Nr.part + Nr.part.noi - Nr.part.retr./revoc.) [lei/participant/an] (3),

    unde:
    V(admin) [lei] este venitul pentru activitatea de administrare a pieţelor centralizate definit la art. 13 alin. (1);
    Nr.part este numărul participanţilor înregistrati la pieţele centralizate la începutul perioadei de tarifare t;
    Nr.part.noi este numărul participanţilor noi prognozaţi a se înscrie la pieţele centralizate în perioada tarifară t;
    Nr.part.retr./revoc. este numărul participanţilor prognozaţi a fi retraşi/revocaţi de la pieţele centralizate în perioada tarifară t.
    (2) Componenta de administrare se plăteşte anual operatorului, de către fiecare participant, pentru fiecare dintre pieţele centralizate la care este înregistrat.
    (3) Pentru participanţii care se înregistreaza la piaţa/pieţele centralizate pe parcursul perioadei tarifare, valoarea componentei de administrare plătită operatorului se ponderează cu durata pentru care participantul este înscris, exprimată în luni şi numărul total de luni din perioada tarifară.
    (4) Pentru participanţii noi, componenta de administrare se percepe de către operator începând cu luna în care intră în vigoare convenţia de participare încheiată de către participanţii la piaţa cu operatorul.
    (5) În cazul suspendării şi revocării unui participant, operatorul nu returnează participantului componenta anuală de administrare.
    ART. 18
    (1) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte se calculează astfel:

    T(tranz) = V(tranz contraparte)/(2 x Qtranz.contraparte anual) [lei/UT] (4),


    unde:
    V(tranz contraparte) [lei] este venitul pentru activitatea de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte, definit la art. 13 alin. (1).
    Q(tranz.contraparte anual) [UT] reprezintă numărul de unităţi tranzacţionate anual de participanţii la pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte.
    (2) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte se plateşte de fiecare participant, pentru unităţile tranzacţionate, după fiecare tranzacţie realizata pe pieţele centralizate.
    ART. 19
    (1) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate unde operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte se calculează astfel:

    T(tranz bilateral) = V(tranz bilateral)/(2 x Qtranz.bilateral anual) [lei/UT] (5),

    unde:
    V(tranz oferte) [lei] este venitul pentru activitatea de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul nu este contraparte, definit la art. 13 alin. (1).
    Q(tranz.bilateral anual) [UT] reprezintă numărul de unităţi tranzacţionate anual de participanţii la pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte.
    (2) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul nu este contraparte se plateste de fiecare participant, pentru unităţile tranzacţionate, după fiecare tranzacţie realizata pe pieţele centralizate.

    CAP. VII
    Corecţii

    ART. 20
    (1) Corecţia venitului reglementat pentru perioada tarifară t, Cor(t-2)^t, se efectueaza în cazul în care rata profitului brut realizat în perioada tarifară t-2 are abateri mai mari de ± 2% faţă de rata reglementata a profitului brut prevăzuta la art. 12, utilizată la stabilirea tarifului reglementat pentru perioada tarifară t-2.
    (2) La determinarea corecţiei menţionate la alin. (1), rata profitului brut recunoscută pentru perioada tarifară t-2 este de maximum 7%, respectiv de minimum 3%.
    (3) Corecţia privitoare la costurile incluse de mai multe ori la stabilirea venitului reglementat poate fi realizată pentru o perioadă anterioară de maximum 3 ani.
    (4) Corecţia venitului reglementat prognozat pentru perioada tarifară t, Cor(t-2)^t, se actualizează în termeni nominali ai anului t, potrivit formulei:

    Cor(t-2)^t = Cor(t-2, termeni t-2)^t [1 + RI(t-1)][1 + RI(t)] (5),


    unde:
    Cor(t-2)^t = corecţia aferenta venitului reglementat al anului t, în termeni nominali ai anului t;
    Cor(t-2, termeni t-2)^t = corecţia aferenta venitului reglementat al anului t, în termeni nominali ai anului t-2;
    RI(t) = rata inflaţiei prognozata pentru anul t;
    RI(t-1) = rata inflaţiei estimata pentru anul t-1.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 21
    Tariful reglementat practicat de operator pentru fiecare perioadă tarifară t se propune de către operator până la data de 1 noiembrie a perioadei tarifare t-1 şi se aprobă de către ANRE până la data de 31 decembrie a perioadei tarifare t-1, potrivit prezentei metodologii.
    ART. 22
    Drepturile baneşti ale operatorului rezultate din aplicarea tarifului stabilit potrivit prezentei metodologii se obţin de către operator pe baze contractuale, prin încheierea convenţiei de participare la pieţele centralizate.
    ART. 23
    (1) Operatorul va solicita revizuirea tarifului reglementat sau a unor componente ale acestuia în cazul în care înregistreaza variaţii mai mari de ± 5% ale venitului estimat a fi realizat (n luni realizate şi 12-n luni estimate), ca urmare a preluării/retragerii unor sarcini sau atribuţii stabilite de legislaţia primară şi secundară sau a altor cauze justificate.
    (2) Revizuirea tarifului reglementat nu poate avea loc la un interval mai mic de 6 luni de la data aprobării acestuia de către ANRE.
    ART. 24
    (1) ANRE monitorizează activităţile desfăşurate de operator, în baza datelor transmise conform art. 14 alin. (2).
    (2) Primul an de aplicare a tarifului stabilit conform prezentei metodologii este anul 2014.
    (3) În primul an de aplicare a tarifului stabilit conform prezentei metodologii, operatorul are obligaţia de a transmite trimestrial la ANRE datele necesare calculului tarifului reglementat, în conformitate cu macheta din anexa nr. 2.
    (4) Datele solicitate conform alin. (3) se transmit în termen de 45 de zile după încheierea fiecărui trimestru.
    ART. 25
    Pentru producătorii cu puteri instalate mai mici de 1 MW, valorile componentelor de înscriere şi de administrare ale tarifului reglementat practicat de operator se aprobă de către ANRE pe baza propunerii operatorului, diminuate cu până la 80% faţă de valoarea stabilita prin aplicarea prezentei metodologii.
    ART. 26
    Operatorul are obligaţia ca, până la data intrării în vigoare a primului tarif stabilit conform prezentei metodologii, să semneze acte adiţionale la convenţiile încheiate cu participanţii la pieţele centralizate, conform prevederilor prezentei metodologii.
    ART. 27
    Operatorul are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, să elaboreze şi să supună dezbaterii publice o procedură prin care se stabilesc modalitatea şi termenele de plată a tarifului reglementat, pentru fiecare dintre pieţele centralizate pe care le administrează, în vederea avizării acesteia de către ANRE.


    ANEXA 1
    la metodologie


                            DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR


    A. Înscrierea la pieţele centralizate
    În vederea înscrierii participanţilor la pieţele centralizate, operatorul:
    1. realizează, în condiţii de transparenţa, obiectivitate şi nediscriminare, înscrierea participanţilor la piaţa/pieţele centralizată/centralizate de energie electrică şi de certificate verzi, conform legislaţiei secundare emise şi aprobate de ANRE;
    2. primeşte solicitarea de înscriere a participanţilor şi documentele aferente potrivit reglementărilor;
    3. verifică corectitudinea şi completitudinea documentelor şi solicită, după caz, completări sau corecţii;
    4. confirmă completitudinea şi validează documentaţia;
    5. emite factura pentru tariful de înscriere şi o transmite solicitantului;
    6. înregistreaza datele participanţilor în Registrul de tranzacţionare/Registrul participanţilor la PCV;
    7. înregistrează solicitanţii ca participanţi la piaţa/pieţele centralizate, după semnarea de către părţi a convenţiei de participare, alocându-le coduri de identificare;
    8. informează participanţii, OTS, ANRE şi PRE-ul din care face parte participantul, după caz, şi publică înregistrarea acestora;
    9. îndosariază şi arhivează documentele de înregistrare.

    B. Administrarea pieţelor centralizate
    În vederea administrării pieţelor centralizate, operatorul:
    1. eliberează la cerere, pe baza contractului de comodat încheiat cu participanţii, cheia de autentificare USB, împreuna cu adresele necesare pentru accesarea de către acestia a aplicaţiilor Sistemelor de tranzacţionare;
    2. asigură instruirea necesara participanţilor pentru utilizarea cheii de autentificare USB şi asistenta operativă;
    3. introduce datele de identificare ale participantului în baza de date a aplicaţiei informaţice aferente pieţei centralizate (configurarea participantului);
    4. elaborează rapoarte privind operatorii economici înscrisi la pieţele centralizate, conform reglementărilor;
    5. organizează sesiunile de licitaţii/tranzacţionare;
    6. îndosariază şi arhivează documentele;
    7. organizează şi menţine registre de urmărire a garanţiilor;
    8. propune spre aprobare la ANRE tariful aplicabil participanţilor la pieţele centralizate, pentru activitatea sa;
    9. înregistrează lunar în Registrul certificatelor verzi codurile numerice ale certificatelor verzi emise de Compania Naţională "Transelectrica" - S.A.;
    10. modifica în Registrul certificatelor verzi, pentru fiecare participant la piaţa de certificate verzi, starea certificatelor verzi în funcţie de durata de valabilitate şi de îndeplinirea cotei anuale şi anulează certificatele verzi acordate necuvenit;
    11. înregistrează contractele bilaterale de vânzare/cumparare de certificate verzi;
    12. pune la dispoziţia altor entităţi juridice, potrivit reglementărilor, informaţiile cuprinse în Registrul de tranzacţionare/Registrul certificatelor verzi;
    13. acordă asistenţa participanţilor la piaţă;
    14. rulează aplicaţiile informatice dedicate calculării, pe baza prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electrică în vigoare şi ale celorlalte reglementări specifice, a obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pentru participanţii la piaţa de echilibrare şi pentru părţile responsabile cu echilibrarea;
    15. stabileşte preţurile de deficit/excedent;
    16. primeşte şi rezolvă contestaţiile conform reglementărilor privind activitatea de administrare a pieţelor centralizate;
    17. elaborează şi transmite către ANRE propuneri de îmbunatăţire/perfectionare a reglementărilor/procedurilor în vigoare, precum şi propuneri de reglementări/proceduri specifice noi privind activitatea pe pieţele de energie electrică şi certificate verzi;
    18. actualizează datele participanţilor în Registrul de tranzacţionare/Registrul participanţilor la PCV;
    19. informează participanţii, OTS, ANRE şi PRE-ul din care face parte participantul, după caz, şi publică informaţii privind retragerea, suspendarea sau revocarea acestora;
    20. întocmeste şi actualizează Registrul de certificate verzi;
    21. elaborează punctele de vedere pentru reglementările conexe pieţelor administrate atunci când acestea sunt în faza de consultare publică;
    22. emite facturile pentru tarifele de administrare ale pieţelor centralizate şi le transmite participanţilor la pieţele respective.

    C. Realizarea tranzacţiilor
    În vederea realizării de tranzacţii pe pieţele centralizate, operatorul pieţei de energie electrică:
    1. asigură cadrul de tranzacţionare (organizează mentenanţa infrastructurii, logistica şi personalul), inclusiv elaborarea, implementarea şi mentinerea infrastructurii necesare şi a aplicaţiilor sistemelor de tranzacţionare;
    2. primeşte şi validează ofertele de vânzare şi cumpărare de energie electrică/certificate verzi;
    3. înregistrează codurile numerice ale certificatelor verzi tranzacţionate;
    4. face publică oferta lunară de certificate verzi la nivel national;
    5. stabileşte numărul de unităţi tranzacţionate, preţul de închidere al pieţei şi comunică confirmările de tranzacţii;
    6. organizează sesiunile de licitaţii/tranzacţionare;
    7. stabileşte oferta câstigatoare şi partenerii de tranzacţii, precum şi confirmările de tranzacţii pentru unităţile tranzacţionate;
    8. aplica procedurile specifice în situatii de urgentă, inclusiv în cazul disfuncţionalităţilor sistemelor informatice;
    9. stabileşte notificarile fizice pe PRE aferente tranzacţiilor realizate pe PZU/PI de fiecare participant, le pune la dispoziţia PRE-urilor şi le transmite la OTS;
    10. verifică şi, după caz, sesizează participanţilor şi ANRE eventualele neconformităţi între contractul semnat între parţile desemnate prin licitaţie/formularul de confirmare a tranzacţiilor şi textul contractului publicat împreună cu oferta/contractului standard aplicabil şi rezultatele sesiunii de tranzacţionare notificate parţilor;
    11. primeşte, gestionează, eliberează/execută, după caz, garanţiile financiare de participare la licitaţie, constituite de către participanţii la piaţă;
    12. transmite confirmările de tranzacţie participanţilor care au participat la sesiunea de licitaţie;
    13. publică preţul de închidere al pieţei şi alte informaţii relevante referitoare la piaţa, cu respectarea condiţiilor de confidentialitate;
    14. preia/validează solicitările de vânzare a CV către FG de la producătorii de energie electrică din surse regenerabile;
    15. calculează numărul de CV ce urmează a fi cumpărate de la producătorii de energie electrică din surse regenerabile care au solicitat vânzarea către FG, preţul de cumparare şi efectuează plăţi;
    16. afiseaza, lunar, pentru anul de tranzacţionare în curs, informaţiile cumulate privind numărul de CV emise de OTS, numărul de CV tranzacţionate pe PCCV şi pe PCBCV;
    17. calculează preţul mediu ponderat al CV tranzacţionate pe PCCV în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate şi publică acest preţ;
    18. asigură configurarea în cadrul aplicaţiilor ce deservesc pieţele administrate a tuturor elementelor ce privesc asigurarea accesului la tranzacţionare şi validarea ofertelor propuse de către participantul la piaţă. Aceste condiţii privesc, fără a se limita la acestea, codul de identificare al participantului, garanţiile constituite şi lista contrapărţilor acceptate;
    19. supraveghează funcţionarea pieţei şi informează ANRE despre rezultatele acestei activităţi, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    20. colectează şi publică datele statistice despre piaţa, agregate la un nivel care să nu dezvăluie poziţia individuală pe piaţa a unui anumit participant;
    21. actualizează/îmbunătăţeşte performanţele şi parametrii sistemelor informatice de tranzacţionare;
    22. asigură administrarea bazelor de date specifice sistemelor informatice de tranzacţionare;
    23. realizează aplicaţii-suport pentru elaborarea rapoartelor şi analizelor posttranzacţionare;
    24. asigură îndosarierea şi arhivarea, în conformitate cu precizările în acest sens ale cadrului de reglementare aplicabil pentru fiecare dintre pieţele centralizate, a documentelor privind sesiunile de licitaţie/tranzacţionare organizate;
    25. elaboreaza, promoveaza şi prezinta materiale sintetice privind rezultatele funcţionării pieţelor centralizate;
    26. primeşte şi rezolva contestaţiile conform reglementărilor referitoare la activitatea de realizare a tranzacţiilor;
    27. rulează aplicaţiile informatice dedicate calculării, pe baza prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electrică în vigoare şi ale celorlalte reglementări specifice, a obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pentru participanţii la pieţele centralizate, altele decât piaţa de echilibrare;
    28. transmite rezultatele rulării participanţilor la pieţele centralizate;
    29. administrează conturile centrale ale PZU şi PI şi asigură funcţionarea mecanismelor de încasări şi plăţi, în fiecare zi bancară, conform reglementărilor Bancii Naţionale a României (BNR), corespunzator tranzacţiilor cu energie electrică realizate pe PZU şi PI, prin emiterea de instrucţiuni de direct debit şi de ordine de plată;
    30. administrează contul central al FG, conform reglementărilor BNR, şi asigură încasarea de la furnizori, respectiv plata către producatori prin ordine de plată;
    31. emite facturile lunare şi le transmite participanţilor la PZU/PI care au înregistrat cumparari de energie electrică;
    32. emite facturile lunare aferente tarifelor de tranzacţionare pentru pieţele în care este contraparte şi le transmite participanţilor la PZU/PI care au înregistrat tranzacţii cu energie electrică;
    33. emite, după fiecare tranzacţie, facturile aferente tarifelor de tranzacţionare bilaterale şi le transmite participanţilor care au înregistrat tranzacţii cu energie electrică/certificate verzi;
    34. primeşte şi verifica facturile lunare emise de participanţii la PZU/PI care au înregistrat vânzari de energie electrică;
    35. efectuează compensarea debitelor/creantelor pentru tranzacţiile din PZU/PI prin intermediul Institutului de Management şi Informatică (IMI);
    36. primeşte confirmarile de încasare pentru tranzacţiile încheiate pe piaţa de certificate verzi;
    37. transfera CV tranzacţionate pe piaţa de certificate verzi din conturile vânzătorilor în conturile cumpărătorilor şi comunica participanţilor cumpărători codurile CV transferate;
    38. monitorizează garanţiile depuse de participanţii la pieţele centralizate şi determină valoarea garanţiilor pentru validarea ofertelor de cumpărare;
    39. solicită şi urmăreşte executarea garanţiilor emise în favoarea sa, în vederea stingerii obligaţiilor de plată ale participanţilor neachitate la termen;
    40. primeşte şi rezolvă contestaţiile conform reglementărilor referitoare la activitatea de calculare a obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pentru participanţii la pieţele centralizate;
    41. asigură asistenţa tehnică pe parcursul sesiunii de tranzacţionare la solicitarea oricărui participant;
    42. asigură actualizarea operativă a datelor pe baza carora a fost acordat dreptul de tranzacţionare pentru sesiunea de licitaţie;
    43. primeşte documentele de evaluare privind criteriile de selecţie şi criteriile de credibilitate şi validează dreptul de participare la sesiunile de licitaţie, în calitate de membru al comisiilor constituite pentru sesiunile de tranzacţionare pe PMC.


    ANEXA 2
    la metodologie


                                COSTURI/VENITURI
                   ale operatorului pieţei energiei electrice

    Perioada: ...........................................
    Transmis la data de: ........................
    Întocmit: ............................................┌────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬───────────┬────────────┬───────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ Activitatea de │ │
│Nr. crt.│ │ │Total│Activitatea│Activitatea │ tranzacţionare │ │
│ │ │ │ │ de │ de ├───────────┬───────────┤ Alte │
│ │ │ │ │ înscriere │administrare│ pe pieţe │ pe pieţe │activităţi│
│ │ │ │ │ │ │ unde │ unde │ │
│ │ │ │ │ │ │operatorul │operatorul │ │
│ │ │ │ │ │ │ este │ nu este │ │
│ │ │ │ │ │ │contraparte│contraparte│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1 │COSTURI TOTALE, din care: │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1 │Costuri de exploatare totale, din care: │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1.1 │Costuri materiale (cheltuieli cu materii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prime şi materiale consumabile, cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind mărfurile, cheltuieli cu energia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi apa) │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1.2 │Costul cu personalul total, din care │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1.2.1 │Salarii │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1.2.2 │Costuri cu asigurările şi protecţia socială│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(contribuţii la asigurările sociale, ajutor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de şomaj şi asigurări sociale de sănătate) │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1.2.3 │Alte costuri cu personalul (tichete de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │masă, provizioane participare salariat la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profitul anului anterior etc.) │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1.3 │Costul cu amortizarea şi provizioane pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │deprecierea imobilizarilor corporale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necorporale (mai puţin amortizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imobilizărilor achiziţionate din fonduri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nerambursabile, conform legislaţiei) şi cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ajustarea activelor circulante │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1.4 │Alte costuri de exploatare, din care: │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1.4.1 │Costuri cu prestaţiile externe (protocol, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reclamă şi publicitate, sponsorizări) │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1.4.2 │Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vărsăminte asimilate │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1.4.3 │Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │active cedate │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.1.4.4 │Alte costuri de exploatare │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.2 │Costuri financiare │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.2.1 │Costuri privind dobânzile │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.2.2 │Alte costuri financiare │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│1.3 │Cheltuieli extraordinare │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│2 │Rata profitului brut reglementat [p] │[%] │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│3 │Profit │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│4 │Venituri din alte prestaţii │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│5 │Alte venituri de exploatare │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│6 │Venituri financiare │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│7 │Venituri extraordinare │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│8 │VENITUL REGLEMENTAT │[Lei]│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│9 │Nr. participanţi noi la pieţele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centralizate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│10 │Nr. participanţi la pieţele centralizate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│11 │Nr. participanţi retraşi/revocaţi la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pieţele centralizate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│12 │Unităţi tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│13 │Tarif │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
└────────┴───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘                                   Director,
                                  ............


                                       -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016