Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 67 din 19 ianuarie 2018  pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 67 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 127 din 9 februarie 2018
    Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. FB553 din 18.01.2018,
    având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 25 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La programele de specializare în vederea reconversiei profesionale pot participa asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de pediatrie cu pregătire postliceală."

    2. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Responsabilul local de program transmite responsabilului naţional lista persoanelor propuse pentru activitate didactică în vederea înscrierii acestora în curriculumul de pregătire, precum şi numele secretarului de curs. La propunerea responsabililor locali, responsabilul naţional poate desemna în curriculum de pregătire pentru activitatea didactică (teoretică şi/sau practică) şi asistenţi medicali care fac dovada unei pregătiri formale în domeniul specializării respective, precum şi a unei experienţe profesionale şi didactice de cel puţin 5 ani în acelaşi domeniu. Pentru prima serie de pregătire în care sunt desemnaţi ca lectori în specializarea respectivă, asistenţii medicali vor presta activitatea didactică fără a fi remuneraţi"

    3. La articolul 10, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este făcută de către unităţi sanitare publice sau private şi autorităţi locale, pentru persoanele nominalizate de acestea, anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea programului, conform calendarului de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire şi a examenului aferent acestora, stabilit de către SNSPMPDSB, la propunerea responsabililor naţionali de program.
(4) Dosarul de înscriere cuprinde:
    a) solicitarea unităţii angajatoare;
    b) pentru programele de specializare în vederea reconversiei profesionale, adeverinţa de la locul de muncă din care să reiasă că solicitantul este încadrat pe un post specific specializării respective;
    c) diploma de studii - în copie;
    d) certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică - în copie;
    e) C.I. - în copie;
    f) dovada achitării taxei de participare la program."

    4. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Adeverinţele sunt întocmite de SNSPMPDSB, conform anexelor nr. 6 şi 7 la prezentele norme, în baza cataloagelor şi rapoartelor finale întocmite de responsabilii locali de program."

    5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Examenul de specializare se organizează şi se desfăşoară, după finalizarea programului, în sesiuni stabilite de Ministerul Sănătăţii la solicitarea SNSPMPDSB, cu cel puţin 60 de zile înainte, pentru fiecare specializare în parte."

    6. La articolul 27, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) adeverinţa de absolvire a programului de specializare, conform anexelor nr. 6 şi 7 la norme;"

    7. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Proba practică nu se contestă şi este eliminatorie."

    8. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Testul-grilă elaborat se păstrează în condiţii de securitate în locaţia comisiei centrale de examen şi se transmite, din aceeaşi locaţie, de către responsabilul naţional al programului sau de către reprezentantul acestuia, desemnat în scris de către responsabilul naţional, preşedinţilor comisiilor locale de examen în ziua desfăşurării examenului, pe adresa de e-mail indicată de aceştia, la ora 8,00."

    9. Anexa nr. 2 la norme se modifică conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.
    10. Anexa nr. 5 la norme se modifică conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    11. Anexa nr. 6 la norme se modifică conform anexei nr. 3 la prezentul ordin.
    12. Anexa nr. 7 la norme se modifică conform anexei nr. 4 la prezentul ordin.


    ART. II
    Centrul de resurse umane în sănătate publică, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Florian-Dorel Bodog

    Bucureşti, 19 ianuarie 2018.
    Nr. 67.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la norme)
    LISTA SPECIALIZĂRILOR
    pentru care se organizează programe de pregătire
    în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale

┌─────────────────────┬─────────────────┐
│SPECIALITATEA │SPECIALIZĂRI │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│ │Pediatrie │
│ ├─────────────────┤
│ │Îngrijiri │
│ │paliative │
│ ├─────────────────┤
│ │Psihiatrie │
│ ├─────────────────┤
│ │Medicină dentară │
│ ├─────────────────┤
│ │Asistenţă │
│ │medicală │
│ │comunitară │
│ ├─────────────────┤
│ │Neonatologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Anestezie şi │
│ │terapie intensivă│
│ ├─────────────────┤
│ │Pneumoftiziologie│
│Asistent medical ├─────────────────┤
│generalist │Anatomie │
│ │patologică │
│ ├─────────────────┤
│ │Bloc operator │
│ ├─────────────────┤
│ │Geriatrie şi │
│ │gerontologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Diabet │
│ ├─────────────────┤
│ │Oncologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Nefrologie/ │
│ │Hemodializă şi │
│ │dializă │
│ │peritoneală │
│ ├─────────────────┤
│ │Cardiologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Gastroenterologie│
├─────────────────────┼─────────────────┤
│ │Neonatologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Pediatrie │
│Moaşă ├─────────────────┤
│ │Bloc operator │
│ ├─────────────────┤
│ │Asistenţă │
│ │comunitară │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│Asistent medical de │Radioterapie │
│radiologie-imagistică├─────────────────┤
│medicală │Operator CT/ │
│ │Operator RM │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│Asistent medical de │Anatomie │
│laborator │patologică │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│Asistent medical de │Laborator │
│farmacie │farmaceutic │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│Asistent medical de │Diabet │
│nutriţie şi dietetică│ │
├─────────────────────┼─────────────────┤
│ │Îngrijiri │
│ │paliative │
│ ├─────────────────┤
│ │Psihiatrie │
│ ├─────────────────┤
│ │Medicină dentară │
│ ├─────────────────┤
│ │Asistenţă │
│ │medicală │
│ │comunitară │
│ ├─────────────────┤
│ │Neonatologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Anestezie şi │
│ │terapie intensivă│
│ ├─────────────────┤
│Asistent medical de │Pneumoftiziologie│
│pediatrie ├─────────────────┤
│ │Anatomie │
│ │patologică │
│ ├─────────────────┤
│ │Bloc operator │
│ ├─────────────────┤
│ │Diabet │
│ ├─────────────────┤
│ │Oncologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Nefrologie/ │
│ │Hemodializă şi │
│ │dializă │
│ │peritoneală │
│ ├─────────────────┤
│ │Cardiologie │
│ ├─────────────────┤
│ │Gastroenterologie│
└─────────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la norme)
    ROMÂNIA
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
                         AVIZAT, APROBAT,
    ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
    CURRICULUM DE PREGĂTIRE AL PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE
     ....................................
    Titlul programului:
    (Max. 200 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│Curriculum de program de specializare │
│.............. │
└──────────────────────────────────────┘    Grup-ţintă:
    1. asistenţi medicali generalişti;
    2. moaşe;
    3. asistenţi medicali


┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    Rezumatul programului:
    (Max. 3.000 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│Descrierea programului │
└──────────────────────────────────────┘    1. Organizarea programului
    1.1. Perioada de desfăşurare - (nu poate depăşi 9 luni; programele de specializare pentru reconversie profesională se organizează pe durata anului universitar/academic - 30 săptămâni)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    1.2. Centre de pregătire propuse spre acreditare în temeiul unor criterii de eligibilitate stabilite de responsabilul naţional, specifice programului ca: dotare, calitatea personalului, experienţă, facilităţi etc.

┌────────┬─────────────────────────────┐
│1.2.1. │ │
│Centrul │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│1.2.2. │ │
│Centrul │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│1.2.3. │ │
│Centrul │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│1.2.4. │ │
│Centrul │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│1.2.5. │ │
│Centrul │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│1.2.6. │ │
│Centrul │ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│1.2.7. │[Completaţi denumirea │
│Centrul │instituţiei sanitare │
│ │publice.] │
├────────┼─────────────────────────────┤
│1.2.8. │[Completaţi denumirea │
│Centrul │instituţiei sanitare │
│ │publice.] │
└────────┴─────────────────────────────┘    1.3. Responsabilul naţional al programului:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│1.3.1. Nume: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.2. Prenume: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.3. Data/Loc naştere: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.4. Titlu didactic şi/sau ││
│ştiinţific: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.5. Doctor în ştiinţe medicale: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.6. Specialitate/specialităţi ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.7. Grad profesional ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.8. Loc de muncă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.3.9. Universitatea de Medicină şi ││
│Farmacie/ Facultate/Departament (dacă││
│este cazul): ││
└─────────────────────────────────────┴┘    1.4. Responsabili locali de program - în centrele de pregătire propuse de responsabilul naţional: Centrul de pregătire ................

┌─────────────────────────────────────┬┐
│1.4.1. Nume: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.4.2. Prenume: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.4.3. Data/Loc naştere: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.4.4. Titlu didactic şi/sau ││
│ştiinţific: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.4.5. Doctor în ştiinţe medicale: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.4.6. Specialitate/specialităţi ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.4.7. Grad profesional ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.4.8. Loc de muncă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│1.4.9. Universitatea de Medicină şi ││
│Farmacie/ Facultate/Departament (dacă││
│este cazul): ││
└─────────────────────────────────────┴┘    1.5. Lectori propuşi spre acreditare (în temeiul unor criterii de eligibilitate specifice programului, stabilite de responsabilul naţional)

┌────┬───────┬────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Loc de │
│Nr. │Nume şi│Titlul │ │ │Grad │muncă │
│crt.│prenume│didactic/ │Specialitatea│Doctorat**)│profesional│(unitate│
│ │ │ştiinţific*)│ │ │ │sanitară│
│ │ │ │ │ │ │publică)│
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│9 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│10 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│11 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│12 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│13 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│14 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│15 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│16 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│17 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│18 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│19 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│20 │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────┘


    ..................................................................................................................................................
──────────
    *) La „Titlul didactic/ştiinţific“ completaţi cu una din variantele:
    Profesor/Conferenţiar/Şef lucrări/Asistent/Lector/CS I/Alte situaţii

    **) La „Doctorat“ completaţi cu una din variantele: DA/NU.
──────────

    1.6. Metodologie
    1.6.1. Scopul şi obiectivele educaţionale generale ale programului (maximum 1.000 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    1.6.2. Tehnici şi metode de lucru (maximum 2.000 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    1.6.3. Structura programului: modular
    1.6.4. Programul de instruire se va desfăşura conform Planului de învăţământ (anexă la Curriculum-ul de pregătire)
    1.6.5. Evaluarea cunoştinţelor
    Vă rugăm să precizaţi dacă:
    - este necesară evaluarea iniţială a aptitudinilor şi/sau a unui nivel de cunoştinţe, minim acceptabil, pentru accesul la program? DA/NU
    – este necesară o anumită perioadă de practică medicală neîntreruptă pentru accesul la program? Da/Nu
    A. în timpul programului (evaluare formativă):

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    B. la sfârşitul programului (evaluare sumativă):

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    NOTĂ:
    Evaluarea sumativă permite sau nu (condiţia este obţinerea unei note mai mari sau egale cu 6 atât pentru proba practică, cât şi pentru proba scrisă) participarea la examenul pentru obţinerea specializării* .....    1.6.6. Tematica de examen pentru obţinerea specializării este cuprinsă în Planul de învăţământ şi va fi disponibilă pentru publicare electronică şi pe site-ul www.snspms.ro
    Probe de evaluare, specifice programului:
    - probă scrisă: Da/Nu
    – probă de abilităţi/manualităţi*: Da/Nu
    2. Estimarea bugetului/program se face la SNSPMPDSB, după modelul:

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Denumire capitol buget │Valoare│
│crt.│ │(RON) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1. │Cheltuieli de personal │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2. │Cheltuieli indirecte │ │
│ │(regie, chirii) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Suport de curs │ │
│3. │(cheltuieli de editare - │ │
│ │publicare în vederea │ │
│ │realizării programului) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Cheltuieli materiale │ │
│ │(materiale consumabile, │ │
│4. │componente, costuri │ │
│ │pentru acces la │ │
│ │tehnologia/aparatura de │ │
│ │instruire a terţilor) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│5. │TOTAL │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘    3. Organizatorul şi coordonatorul programului de specializare:
    Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, prin Centrul naţional de dezvoltare profesională în domeniul sanitar
    3.1. Precizări organizatorice:
    - Perioada de desfăşurare, locul şi planificarea disciplinelor pe zile şi ore se fac de către responsabilul local al programului de specializare.
    – Prezenţa nominală a cursanţilor la activităţile desfăşurate în centrul de pregătire se face în condica de prezenţă.


    4. Validarea ştiinţifică se face de către:
    Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii

    5. Acreditarea specializării se face de către:
    Ministerul Sănătăţii

    6. Creditarea specializării: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
──────────
    * Se pot înscrie la examenul final numai absolvenţii programului de pregătire care au obţinut la evaluarea sumativa minimum nota 6. Participanţii la programul de pregătire pot susţine examenul de obţinere a specializării în limita a 2 ani de la absolvire.
──────────

    7. Competenţele dobândite la promovarea examenului de specializare în domeniul .............

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    8. Condiţii de înscriere la programul de pregătire (conţinutul dosarului candidatului la program):

┌──────────────────────────────────────┐
│- Asistent medical generalist/moaşă/ │
│asistent medical cu drept de liberă │
│practică (cu certificat de membru al │
│OAMGMAMR) │
│- Certificat de membru al OAMGMAMR şi │
│aviz anual - în copie - Da │
│- Solicitarea unităţii angajatoare; │
│- Diplomă de studii - în copie - Da │
│- Cartea de identitate - în copie │
│- Dovada achitării taxei de instruire │
│- Da │
└──────────────────────────────────────┘    Prin aceasta se certifică legalitatea şi corectitudinea datelor cuprinse în programul de specializare.
    Responsabil naţional de program
    Nume, prenume:
    Semnătura
    PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT AL PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE
    .............................................................
    Valabil începând cu anul: .............
    Durata: ........................................
             (Se trece durata în săptămâni.)
    Loc de desfăşurare: ...............................................
    Forma de învăţământ: cursuri de zi/cu frecvenţă redusă
    I. Obiective educaţionale specifice
    1. ........................................
    2. ........................................
    3. ........................................
    etc. .....................................

    II. Programa analitică:
    A. Noţiuni teoretice
    1. ........................................
    2. ........................................
    3. ........................................
    etc. .....................................

    B. Activităţi practice. Tehnici şi metode generale
    1. ........................................
    2. ........................................
    3. ........................................
    etc. .....................................


    III. Baza de calcul al timpului de învăţământ

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Modul pregătire teoretică │Activitate practică sub coordonare directă│Activitate practică sub supervizare la locul │
│ │ │de muncă │
├─────────┬─────────┬───┬────────┬─────────┼─────────┬─────────┬───┬────────┬─────────┼─────────┬─────────┬───┬────────┬─────────────┤
│ │Nr. de │Nr.│Ore │ │ │Nr. de │Nr.│Ore │ │ │Nr. de │Nr.│Ore │ │
│Nr. de │zile/ │de │pentru │TOTAL ORE│Nr. de │zile/ │de │pentru │TOTAL ORE│Nr. de │zile/ │de │pentru │TOTAL ORE │
│săptămâni│săptămână│ore│evaluare│(1x2x3+4)│săptămâni│săptămână│ore│evaluare│(6x7x8+9)│săptămâni│săptămână│ore│evaluare│(11x12x13+14)│
│ │ │/zi│ │ │ │ │/zi│ │ │ │ │/zi│ │ │
├─────────┼─────────┼───┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───┼────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
└─────────┴─────────┴───┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───┴────────┴─────────────┘    IV. Repartiţia orelor pe discipline şi forme de pregătire

┌────┬──────────┬─────┬────────────────────────────────┬───────┐
│ │Disciplina│ │Din care pentru: │ │
│Nr. │de │Total├────┬───────┬──────────┬────────┤Nr. │
│crt.│învăţământ│ore │Curs│Seminar│Activităţi│Evaluare│credite│
│ │ │ │ │ │practice │ │ │
├────┴──────────┴─────┴────┴───────┴──────────┴────────┼───────┤
│I. MODULUL TEORETIC │ │
├────┬──────────┬─────┬────┬───────┬──────────┬────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │TOTAL ORE │ │ │ │ │ │ │
│ │MODULUL I │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────┴────┴───────┴──────────┴────────┼───────┤
│II. MODULUL PRACTIC │ │
├────┬──────────┬─────┬────┬───────┬──────────┬────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │TOTAL ORE │ │ │ │ │ │ │
│ │MODULUL II│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────┴────┴───────┴──────────┴────────┼───────┤
│III. MODULUL DE EVALUARE │ │
├────┬──────────┬─────┬────┬───────┬──────────┬────────┼───────┤
│1 │Evaluări │ │ │ │ │ │ │
│ │de parcurs│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│2 │Evaluare │ │ │ │ │ │ │
│ │finală │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │TOTAL ORE │ │ │ │ │ │ │
│ │MODULUL │ │ │ │ │ │ │
│ │III │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼────┼───────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │
│ │ORE │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────┴────┴───────┴──────────┴────────┴───────┘    V. Precizări organizatorice şi metodice

┌───────────────────────────────────────┐
│1. Modul de desfăşurarea al activităţii│
│practice ............ │
│2. Organizarea şi desfăşurarea │
│activităţilor teoretice şi de evaluare │
│........... │
│3. Ritmul mediu zilnic = ... ore │
│etc. │
│.......................................│
│TOTAL ORE SECRETARIAT .......... │
├───────────────────────────────────────┤
│TEMATICA DE EXAMEN PENTRU OBŢINEREA │
│SPECIALIZĂRII │
│.......................... (maximum │
│3.000 de caractere) │
└───────────────────────────────────────┘
    Responsabil naţional de program,
    Nume, prenume:
    Semnătura

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6 la norme)
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
    Nr. ............/.....................
    ADEVERINŢĂ
    Domnul/Doamna ........................................................................, de profesie ......................................., născut/ă în anul ......., luna .............., ziua ...., în localitatea ..............................., judeţul ................................, CNP ............................., a absolvit programul de pregătire în vederea reconversiei profesionale pentru obţinerea specializării ..................................................................., organizat în perioada ........................, în centrul de pregătire .................................................
    Prezenta adeverinţă serveşte pentru înscrierea la examenul de specializare organizat de Ministerul Sănătăţii.
    Director general,
    ………………………………….
    Director Centru,
    …...................................................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 7 la norme)
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
    Nr. ............/.....................
    ADEVERINŢĂ
    Domnul/Doamna ............................................................., de profesie ......................................., născut/ă în anul ......., luna .............., ziua ...., în localitatea ..............................., judeţul ................................, CNP ..................................., a absolvit programul de pregătire complementar specialităţii de bază în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale în specializarea ......................................................., organizat în perioada .........................., în centrul de pregătire .............................................. .
    Prezenta adeverinţă serveşte pentru înscrierea la examenul de specializare organizat de Ministerul Sănătăţii.
    Director general,
    .................................
    Director Centru,
    ............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016