Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 668 din 13 aprilie 2022  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului energiei şi al ministrului finanţelor nr. 183/112/173/2022 pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 668 din 13 aprilie 2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului energiei şi al ministrului finanţelor nr. 183/112/173/2022 pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 373 din 14 aprilie 2022
    Având în vedere:
    - prevederile art. 21 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei;
    – Referatul Direcţiei generale pieţe de electricitate şi gaze naturale, eficienţă şi riscuri nr. 251.145/DGPEGNER din 22.03.2022,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    – art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul muncii şi solidarităţii sociale, ministrul energiei şi ministrul finanţelor emit următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului energiei şi al ministrului finanţelor nr. 183/112/173/2022 pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 15 februarie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (12) litera b), paragraful 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Valoare netă preţ cu compensaţie ≤ 0,200 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021"

    2. La articolul 8 alineatul (5), partea dispozitivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pe baza facturilor emise în lunile anterioare, furnizorii depun la Ministerul Energiei cererea de decontare a sumelor aferente compensaţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.5 la prezenta procedură, însoţită de:"

    3. La articolul 8 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform modelului din anexa nr. 1.6 la prezenta procedură;"

    4. La articolul 8, alineatele (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(11) Verificările privind respectarea normelor privind ajutorul de stat/de minimis se efectuează conform cadrului legal naţional şi european în materia ajutorului de stat/de minimis, în două etape, astfel:
    - anterior aprobării decontării solicitărilor lunare de decontare, verificarea conformităţii cu regulile din materia ajutorului de stat şi/sau de minimis, precum şi din materia IMMurilor se realizează prin verificarea depunerii declaraţiilor pe propria răspundere completate de clienţii finali conform anexei nr. 1.11;
    – ulterior aprobării solicitărilor lunare de decontare, verificarea clienţilor finali se realizează din perspectiva încadrării acestora în cerinţele ajutorului de minimis, precum şi din perspectiva materiei IMM-urilor conform prevederilor legale naţionale şi europene.
(12) În sensul alin. (10) şi (11), cu titlu enunţiativ, pot fi solicitate informaţii referitoare la:
    - încadrarea categoriilor clienţilor noncasnici care au primit ajutoare de minimis în prevederile naţionale şi europene din materia ajutorului de minimis;
    – facturile emise;
    – clarificări referitoare la datele inserate în cadrul documentelor menţionate la alin. (5);
    – evidenţierea printr-o situaţie centralizată a numărului de clienţi beneficiari ai schemei de sprijin, independent de numărul punctelor sau locurilor de consum."

    5. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din OUG nr. 118/2021, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanţa sumelor totale din situaţiile de plată cu cererile pe propria răspundere (cererile de decontare şi declaraţiile pe propria răspundere) depuse de furnizori/operatorii de distribuţie;
    b) fazele ulterioare parcurse ale cheltuielilor bugetare se realizează exclusiv cu privire la sumele aprobate spre decontare, ca urmare a verificărilor realizate potrivit OUG nr. 118/2021, precum şi potrivit prezentei proceduri de decontare, conform lit. a)"

    6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Ori de câte ori, ulterior depunerii cererii de decontare conform art. 8 alin. (5) şi ulterior aprobării decontării acesteia şi notificării plăţii către furnizor, ca urmare a verificărilor efectuate, furnizorul constată existenţa unor clienţi finali eligibili potrivit OUG nr. 118/2021 pentru care nu a fost depusă o cerere de decontare, acesta va depune o nouă solicitare lunară de decontare pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, strict cu privire la clienţii finali eligibili care nu au fost cuprinşi în cadrul solicitării lunare de decontare iniţial depuse.
    (2) Ori de câte ori, ulterior depunerii cererii de decontare conform art. 8 alin. (5), dar anterior aprobării decontării acesteia, ca urmare a verificărilor efectuate, furnizorul constată existenţa unor clienţi finali eligibili potrivit OUG nr. 118/2021 pentru care nu a fost depusă o cerere de decontare, acesta îşi va reface cererea de decontare depusă conform art. 8 alin. (5).
    (3) Cererea de decontare menţionată la alin. (1) sau (2), după caz, va fi însoţită de documentele şi informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (5) care se completează în concordanţă cu informaţiile cuprinse în cadrul solicitării lunare de decontare.
    (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul cererilor de decontare aferente unui portofoliu de clienţi preluat ca urmare a schimbărilor de ordin administrativ conform art. 9 alin. (2), atunci când până la data intervenirii unor asemenea schimbări nu au fost depuse solicitări lunare de decontare.
    (5) Cererea menţionată la alin. (1) se depune în mod distinct pentru fiecare lună aferentă perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022"

    7. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Măsurile de sprijin pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă se acordă cu respectarea prevederilor naţionale şi europene din materia ajutorului de stat/de minimis"

    8. La articolul 13, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanţa sumelor totale din situaţiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori (cererile de decontare şi declaraţiile pe propria răspundere) şi valorile compensaţiilor stabilite de ANRE;
    b) fazele ulterioare parcurse ale cheltuielilor bugetare se realizează exclusiv cu privire la sumele a căror concordanţă a fost stabilită conform lit. a)"

    9. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cu următorul cuprins:
    "    CAP. V^1
    Aspecte legate de procedura de decontare ca urmare a procedurii de regularizare
    ART. 15^1
    (1) În vederea aplicării procedurii de regularizare pentru mecanismul de compensare aferent schemei de sprijin cu privire la facturile decontate pentru sezonul rece 2021-2022 pentru clienţii casnici, se aplică procedura prevăzută la art. 4 din OUG nr. 118/2021.
    (2) În vederea aplicării procedurii de regularizare pentru mecanismul de plafonare aferent schemei de sprijin cu privire la facturile decontate pentru sezonul rece 2021-2022 pentru clienţii finali casnici şi noncasnici, se aplică procedura prevăzută la art. 23 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei.

    (3) În vederea aplicării procedurii de regularizare pentru mecanismul de compensare aferent schemei de sprijin cu privire la facturile decontate pentru sezonul rece 2021-2022, respectiv pentru consumul aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022 pentru clienţii noncasnici, furnizorii vor depune pe adresa de email (regularizare.decontare.noncasnici@ energie.gov.ro) solicitări lunare de decontare pentru fiecare lună calendaristică pentru care se solicită decontarea regularizării.

    (4) Cererea de regularizare menţionată la alin. (3) va fi însoţită de documentele menţionate la art. 8 alin. (5), completate în mod corespunzător.

    (5) În cadrul documentelor menţionate la alin. (4) se va insera menţiunea «REGULARIZARE», împreună cu indicarea lunii calendaristice pentru care se solicită regularizarea. Prevederile art. 8 şi 9 se aplică în mod corespunzător.

    (6) Ca urmare a modificărilor efectuate de ANRE, conform reglementărilor proprii, asupra cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2021 trimestrul IV pentru lunile noiembrie 2021 şi decembrie 2021, precum şi asupra cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2022 trimestrul I pentru luna ianuarie 2022, furnizorii depun o cerere de actualizare a contravalorii certificatelor verzi, astfel cum au fost modificate de ANRE.

    (7) Cererea menţionată la alin. (6) va fi însoţită de toate documentele prevăzute la la art. 8 alin. (5).

    (8) În cadrul documentelor menţionate la alin. (7) se va insera menţiunea «ACTUALIZARE CERTIFICATE VERZI», împreună cu indicarea lunii calendaristice pentru care se solicită regularizarea financiară a acestora. Prevederile art. 8 şi 9 se aplică în mod corespunzător.

    (9) În vederea aplicării prevederilor alin. (6) şi (7), furnizorii vor depune pe adresa de e-mail (actualizare.decontare. noncasnici@energie.gov.ro) solicitări lunare de decontare pentru fiecare lună calendaristică pentru care se solicită decontarea actualizării contravalorii certificatelor verzi.

    (10) În sensul art. 8 alin. (10) şi (11), în aplicarea prevederilor alin. (1)-(8), cu titlu enunţiativ, pot fi solicitate informaţii referitoare la:
    - încadrarea categoriilor clienţilor noncasnici care au primit ajutoare de minimis în prevederile naţionale şi europene din materia ajutorului de minimis;
    – facturile de regularizare emise;
    – clarificări referitoare la datele inserate în cadrul documentelor menţionate la art. 8 alin. (5);
    – evidenţierea printr-o situaţie centralizată a numărului de clienţi beneficiari ai schemei de sprijin, independent de numărul punctelor sau locurilor de consum;
    – procesele-verbale de citire de la operatorul de distribuţie;
    – cota iniţială de certificate verzi şi/sau cota actualizată de certificate verzi.
    ART. 15^2
    Datele şi informaţiile referitoare la regularizare se realizează defalcat, pe fiecare lună calendaristică incidentă, ori de câte ori o perioadă de regularizare cuprinde două sau mai multe luni."

    10. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) În sensul prezentei proceduri de decontare:
    - noţiunea de «furnizor» include şi pe cea de operator de distribuţie de energie electrică cu drept de revânzare a energiei electrice;
    – termenii «cerere de decontare» şi «solicitare lunară de decontare» sunt noţiuni cu valoare egală juridică şi sinonimică"

    11. Anexa nr. 1.11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) Cererile de decontare a sumelor aferente schemei de compensare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, depuse la autorităţile competente până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluţionează potrivit normelor aplicabile la data depunerii acestora. Plata sumelor aferente cererilor de decontare şi operaţiunile ulterioare aferente plăţii se efectuează conform normelor legale în vigoare la data efectuării acestor operaţiuni.
    (2) Dispoziţiile prezentului ordin se aplică pentru cererile de decontare a sumelor aferente schemei de compensare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, depuse sau redepuse, după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Energiei, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    p. Ministrul energiei,
                    George-Sergiu Niculescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1.11 la procedură)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    cu privire la ajutorul de stat/de minimis
    Subsemnatul(a), ......................................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ............, eliberat(ă) de ............... la data de ..............., CNP ................................., cu domiciliul în localitatea ................................., str. ..................................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ......., sectorul/judeţul ............................, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................................, declar pe propria răspundere că măsurile de sprijin pentru care solicit aplicarea fac/nu fac obiectul oricărui tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Instituţia │s-a │finanţării│
│crt.│finanţării│finanţatoare│beneficiat│acordate │
│ │ │ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘


    De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani fiscali şi în anul fiscal în curs am/nu am beneficiat de ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile pentru care am solicitat finanţarea:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Instituţia │s-a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│finanţatoare│beneficiat│acordat │
│ │de stat │ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘


    De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea solicitantă se încadrează în categoria IMM, definită prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
    În consecinţă, declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, întreprinderea unică, aşa cum a fost definită anterior, a/nu a beneficiat de ajutoare de minimis:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor:

┌────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Întreprinderea│s-a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│finanţatoare │beneficiat│acordat │
│ │de minimis│ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL AJUTOR DE MINIMIS PRIMIT │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────────┘


    Prezenta declaraţie este elaborată în conformitate cu prevederile naţionale şi europene din materia ajutorului de minimis.
    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele │
│Funcţia │
│Semnătura (opţional, şi ştampila) │
│solicitantului │
│Data semnării │
└──────────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016