Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 66 din 2 mai 2022  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2  la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile  de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control  în domeniul siguranţei alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 66 din 2 mai 2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 513 din 25 mai 2022
    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.518 din 3.06.2021, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul I secţiunea 1, numerele curente 2, 5, 7 şi 14 şi precizările finale se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Boala │Strategia şi conduita de execuţie │Precizări tehnice*** │
│crt.│ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │I. Animale vii - bovine, ovine, porcine, păsări │
│ │ │ │Supraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea prevederile │
│ │ │ │cap. I din anexa nr. 1. │
│ │ │ │II. Carne │
│ │ │ │Recoltarea de probe din abatoarele de păsări pentru testarea Campylobacter spp. │
│ │ │ │drept criteriu de igienă a procesului tehnologic de la carcasele de păsări │
│ │ │I. Animale vii │domestice - pui la îngrăşare - se recoltează, la nivelul abatoarelor, probe de │
│ │ │Bovinele, ovinele, porcinele şi │piele de pe gât, după refrigerarea carcaselor, pentru testarea Campylobacter │
│ │ │păsările se supun inspecţiei │spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din │
│ │ │ante-mortem în unităţi de tăiere │15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele │
│ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către │alimentare, cu amendamentele ulterioare. │
│ │ │medici veterinari oficiali sau de către│Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari oficiali din │
│ │ │personalul auxiliar oficial. │cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, │
│ │ │II. Carne │respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DSVSA, şi analiza │
│ │ │1. Inspecţia post-mortem a carcaselor │acestora se efectuează în cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică │
│2. │CAMPILOBACTERIOZA│se efectuează în unităţi de tăiere │Veterinară, denumit în continuare IISPV, şi în cadrul laboratoarelor │
│ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către │sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al │
│ │ │medici veterinari oficiali sau de către│municipiului Bucureşti, denumite în continuare LSVSA, desemnate de către │
│ │ │personalul auxiliar oficial. │Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, │
│ │ │2. Recoltarea de probe de piele de pe │denumită în continuare ANSVSA, la propunerea IISPV. │
│ │ │gât, de la carcasele de păsări │III. Măsuri │
│ │ │domestice (pui la îngrăşare), după │1. Notificarea fermelor furnizoare asupra rezultatelor pozitive obţinute în │
│ │ │refrigerarea carcaselor, de către │urma examenelor de laborator, în vederea elaborării şi aplicării de către │
│ │ │medici veterinari oficiali, la nivelul │fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infecţiei în ferme. │
│ │ │abatoarelor, pentru testarea │2. Evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de bovine, ovine şi │
│ │ │Campylobacter spp. │porcine. │
│ │ │ │3. În abatoarele de păsări, în caz de neconformitate pentru Campylobacter spp. │
│ │ │ │drept criteriu de igienă a procesului tehnologic, se aplică măsuri de revizuire │
│ │ │ │a igienei procesului tehnologic, a programelor de autocontrol şi a procedurilor │
│ │ │ │specifice. │
│ │ │ │4. Tulpinile de Campylobacter trebuie trimise la IISPV pentru confirmare şi │
│ │ │ │colecţie. │
├────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│…………………… │
├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │I. Animale vii - bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, │
│ │ │ │lagomorfe, păsări │
│ │ │ │Programul de control pentru Salmonella la animalele vii se │
│ │ │ │efectuează conform normelor sanitare veterinare în vigoare - a se │
│ │ │ │vedea cap. I din anexa nr. 1. │
│ │ │ │II. Carne şi organe comestibile │
│ │ │ │Programul de control pentru Salmonella spp., în conformitate cu │
│ │ │ │reglementările Uniunii Europene, cuprinde recoltarea de probe şi │
│ │ │ │efectuarea de analize, după cum urmează: │
│ │ │ │A. Recoltarea de probe de carne tocată, carne preparată, produse │
│ │ │ │din carne introduse pe piaţă şi aflate în perioada de conservare, │
│ │ │ │pentru testarea Salmonella spp. drept criteriu de siguranţă a │
│ │ │ │alimentelor │
│ │ │ │Programul de control oficial pentru Salmonella spp. şi recoltarea │
│ │ │ │probelor de carne şi produse din carne aflate în perioada de │
│ │ │ │valabilitate se efectuează de către medicii veterinari oficiali │
│ │ │ │din cadrul DSVSA, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. │
│ │ │ │2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi ale secţiunii 4 lit. A│
│ │ │ │din prezentul capitol. Probele de carne şi produse din carne │
│ │ │ │prelevate vor fi analizate în cadrul LSVSA. │
│ │ │ │B. Recoltarea de probe din abatoare, pentru testarea Salmonella │
│ │ │ │spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic │
│ │ │ │1. De la carcasele de bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline │
│ │ │ │se recoltează probe de pe suprafaţa carcaselor acestora, prin │
│ │ │ │metoda nedistructivă, cu ajutorul bureţilor abrazivi, pentru │
│ │ │ │testarea Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE)│
│ │ │ │nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, şi ale secţiunii 4 │
│ │ │ │lit. A din prezentul capitol. │
│ │ │ │2. De la carcasele de păsări se recoltează porţiuni din pielea │
│ │ │ │gâtului, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor │
│ │ │ │Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare. │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │III. Măsuri │
│ │ │ │A. În cazul identificării Salmonella spp. drept criteriu de │
│ │ │ │siguranţă a alimentelor în probele de alimente de origine animală │
│ │ │ │vor fi aplicate următoarele măsuri: │
│ │ │ │1. În cazul depistării Salmonella spp. în probele recoltate │
│ │ │ │conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele │
│ │ │ │ulterioare, din produsele de origine animală şi Salmonella │
│ │ │ │enteritidis şi/sau Salmonella typhimurium în probele de carne │
│ │ │ │proaspătă de pasăre, care se regăsesc la nivelul unităţilor de │
│ │ │I. Animale vii │vânzare cu amănuntul, acestea sunt declarate improprii consumului │
│ │ │Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele, cabalinele şi │uman, sunt reţinute oficial şi retrase de la consumul uman. │
│ │ │păsările se supun inspecţiei ante-mortem în abatoare │2. În cazul depistării de Salmonella enteritidis şi/sau Salmonella│
│ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari │typhimurium în probele de carne proaspătă de pasăre şi de │
│ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. │Salmonella spp., în alte probe de produse de origine animală, │
│ │ │II. Carne şi subproduse comestibile │recoltate conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu │
│ │ │1. Inspecţia post-mortem a carcaselor şi organelor, │amendamentele ulterioare, din loturi de carne proaspătă de pasăre,│
│ │ │precum şi recoltarea de probe se efectuează în abatoare │respectiv produse de origine animală, care nu au fost livrate │
│ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari │către unităţile de vânzare cu amănuntul, cu excepţia depozitelor │
│ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. │alimentare, acestea nu vor fi destinate comercializării către │
│ │ │2. Verificarea şi recoltarea de probe includ şi sălile de│consumatorul final decât după ce au fost supuse unui tratament │
│ │ │tranşare sau unităţile de tranşare şi reambalare a cărnii│termic care să asigure eliminarea acestui risc, într-o unitate de │
│ │ │roşii şi a cărnii de pasăre, precum şi depozitele │procesare autorizată sanitar-veterinar, urmată de efectuarea unui │
│ │ │destinate pentru aceste cărnuri. │control microbiologic pentru fiecare lot de fabricaţie, care să │
│ │ │3. Recoltarea de probe de piele din zona gâtului de la │ateste că lotul este corespunzător microbiologic, atunci când nu │
│ │ │carcase de pasăre, de către medici veterinari oficiali, │există garanţii suficiente că tratamentul termic a eliminat │
│ │ │de la nivelul abatoarelor, pentru testarea Salmonella │pericolul. │
│ │ │spp. │3. În cazul cărnii de pasăre se vor dispune măsuri de retragere de│
│5. │SALMONELOZA │III. Ouă │pe piaţă numai în cazul în care a fost identificată prezenţa │
│ │ │Verificarea şi recoltarea de probe se efectuează în │Salmonella typhimurium şi/sau Salmonella enteritidis pentru alte │
│ │ │centre de colectare, centre de ambalare a ouălor, unităţi│categorii de produse din/sau care conţin carne de pasăre, fiind │
│ │ │de producere a ouălor lichide, unităţi de procesare a │necesară aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 1 şi 2. │
│ │ │ouălor, depozite, unităţi de alimentaţie │B. În cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare cu privire │
│ │ │publică şi unităţi de desfacere autorizate şi │la Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului │
│ │ │înregistrate sanitar-veterinar, de către medici │tehnologic │
│ │ │veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar │I. În cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare cu privire │
│ │ │oficial - a se vedea secţiunile 1, 2, 3 şi 4 din │la Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului │
│ │ │prezentul capitol. │tehnologic la nivelul abatoarelor de ungulate domestice, sunt │
│ │ │IV. Alimente de origine animală │aplicate următoarele măsuri: │
│ │ │Alimentele de origine animală sunt supuse analizelor de │- În cazul obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire la│
│ │ │laborator pentru Salmonella, conform legislaţiei în │depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip, în probele de │
│ │ │vigoare - a se vedea secţiunile 1, 2, 3 şi 4 din │pe suprafaţa carcaselor de bovine, ovine, caprine, porcine şi │
│ │ │prezentul capitol. │cabaline, recoltate la nivelul abatoarelor, conform prevederilor │
│ │ │V. Hrana animală (Furaje) - a se vedea secţiunea 9 din │Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, │
│ │ │prezentul capitol. │şi ale secţiunii 4 lit. B pct. 1 din prezentul capitol, se vor │
│ │ │…….............................. │dispune următoarele: │
│ │ │ │a) se vor aplica măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de igienă la│
│ │ │ │nivelul abatoarelor; │
│ │ │ │b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP; │
│ │ │ │c) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi biosecuritate în │
│ │ │ │exploataţiile de origine a animalelor; │
│ │ │ │d) carnea şi organele provenite de la carcasele de bovine, ovine, │
│ │ │ │caprine, porcine şi cabaline la care s-au obţinut rezultate │
│ │ │ │nesatisfăcătoare cu privire la Salmonella spp. drept criteriu de │
│ │ │ │igienă a procesului nu vor fi supuse restricţiilor │
│ │ │ │sanitar-veterinare. │
│ │ │ │II. În cazul obţinerii unor rezultate necorespunzătoare cu privire│
│ │ │ │la Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului │
│ │ │ │tehnologic la nivelul abatoarelor de carne de pasăre, sunt │
│ │ │ │aplicate următoarele măsuri: │
│ │ │ │1. În cazul obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire │
│ │ │ │la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip, în probele │
│ │ │ │de piele a gâtului, recoltate de la carcasele de pasăre - broileri│
│ │ │ │şi curcani - la nivelul abatoarelor, conform prevederilor │
│ │ │ │Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, │
│ │ │ │şi, respectiv, ale secţiunii 4 lit. B nr. crt. 2 din prezentul │
│ │ │ │capitol, se vor dispune următoarele: │
│ │ │ │a) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă la nivelul abatoarelor; │
│ │ │ │b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP; │
│ │ │ │c) îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi biosecuritate în │
│ │ │ │exploataţiile de origine a păsărilor; │
│ │ │ │d) izolatele se supun serotipizării în vederea identificării │
│ │ │ │Salmonella enteritidis şi/sau a Salmonella typhimurium, iar carnea│
│ │ │ │de pasăre se supune reţinerii oficiale până la primirea │
│ │ │ │rezultatelor privind serotipizarea; │
│ │ │ │e) în situaţiile în care în probele de piele a gâtului a fost │
│ │ │ │identificată Salmonella enteritidis şi/sau Salmonella typhimurium,│
│ │ │ │se recoltează probe oficiale pentru determinarea Salmonella │
│ │ │ │enteritidis şi/sau a Salmonella typhimurium în carnea proaspătă de│
│ │ │ │pasăre, drept criteriu de siguranţă a alimentelor; │
│ │ │ │f) în cazul în care a fost confirmată prezenţa Salmonella │
│ │ │ │enteritidis şi/sau a Salmonella typhimurium în carnea proaspătă de│
│ │ │ │pasăre, se aplică măsurile descrise la pct. III lit. A paragrafele│
│ │ │ │2 şi 3; │
│ │ │ │g) în situaţiile în care a fost confirmată prezenţa Salmonella │
│ │ │ │enteritidis şi/sau a Salmonella typhimurium numai în probele de │
│ │ │ │piele a gâtului, se aplică măsurile descrise la pct. III lit. B II│
│ │ │ │paragraful 1 lit a), b) şi c); │
├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │h) în cazul loturilor de păsări (broileri şi curcani) destinate │
│ │ │ │abatorizării, care provin din efective de păsări în care a fost │
│ │ │ │decelată prezenţa S. enteritidis şi/sau S. typhimurium în probele │
│ │ │ │recoltate de la nivelul exploataţiilor de origine, în cadrul │
│ │ │ │controalelor oficiale sau în urma autocontrolului, aceste loturi │
│ │ │ │sunt tăiate în partidă separată, în conformitate cu procedurile/ │
│ │ │ │instrucţiunile elaborate de la nivel central, şi se recoltează în │
│ │ │ │mod obligatoriu în abator probe de piele din zona gâtului de la │
│ │ │ │carcasele de păsări după răcire, conform procedurii elaborate de │
│ │ │ │către ANSVSA, probe care sunt trimise la laborator pentru │
│ │ │ │efectuarea analizelor în vederea decelării S. enteritidis şi/sau │
│ │ │ │S. typhimurium. │
│ │ │ │2. Este obligatorie menţionarea, în documentul ce cuprinde │
│ │ │ │informaţiile privind lanţul alimentar la păsări, a rezultatelor │
│ │ │ │analizelor efectuate pe probele recoltate în cadrul programelor │
│ │ │ │naţionale de control al salmonelozelor zoonotice, conform │
│ │ │ │prevederilor cap. I din anexa nr. 1. │
│ │ │ │C. În cazul suspicionării sau identificării Salmonella spp. în │
│ │ │ │ouăle de consum, sunt aplicate următoarele măsuri: │
│ │ │ │a) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut sau│
│ │ │ │care sunt suspicionate a fi contaminate/care sunt contaminate cu │
│ │ │ │anumite serotipuri de Salmonella, pentru care a fost stabilit un │
│ │ │ │obiectiv de reducere a prevalenţei (S. enteritidis şi/sau S. │
│ │ │ │typhimurium), conform prevederilor anexei nr. 1 cap. I pct. 3 - │
│ │ │ │Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice la │
│ │ │ │găinile ouătoare, sau care au fost identificate ca fiind sursa de │
│ │ │ │infecţie în cadrul unui focar specific de toxiinfecţie alimentară │
│ │ │ │la om, se pot admite în consum uman numai după ce au fost supuse │
│ │ │ │unui tratament, astfel încât să se garanteze distrugerea │
│ │ │ │serotipului S. enteritidis şi/sau S. Typhimurium; │
│ │ │ │b) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut sau│
│ │ │ │care sunt suspicionate a fi infectate/care sunt infectate cu │
│ │ │ │serotipurile vizate de Salmonella spp: │
│ │ │ │-- sunt considerate ouă de categoria B, conform art. 2 alin. (4) │
│ │ │ │din Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 │
│ │ │ │de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. │
│ │ │ │1.234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare │
│ │ │ │aplicabile ouălor; │
│ │ │ │- sunt marcate înainte că acestea să fie introduse pe piaţă, │
│ │ │ │conform art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 589/2008; │
│ │ │ │- sunt distribuite către centrele de ambalare numai în cazul în │
│ │ │ │care DSVSA avizează în mod favorabil măsurile implementate de │
│ │ │ │către operatorul din sectorul alimentar, în vederea prevenirii │
│ │ │ │contaminării încrucişate cu ouă provenite din alte efective, în │
│ │ │ │conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.160/2003 din│
│ │ │ │17 noiembrie 2003 al Parlamentului European şi al Consiliului │
│ │ │ │privind controlul salmonellei şi al altor agenţi zoonotici │
│ │ │ │specifici, prezenţi în reţeaua alimentară, cu amendamentele │
│ │ │ │ulterioare. │
│ │ │ │D. În toate cazurile în care a fost depistată prezenţa Salmonella │
│ │ │ │spp., de către DSVSA, în produsele alimentare de origine animală │
│ │ │ │destinate consumului uman, tulpina izolată se trimite la IISPV, │
│ │ │ │pentru confirmare şi tipizare. │
│ │ │ │E. Abatoarele de ungulate domestice şi de păsări au obligaţia de a│
│ │ │ │notifica fermele/exploataţiile furnizoare asupra rezultatelor │
│ │ │ │inspecţiei ante- şi post-mortem, precum şi asupra rezultatelor │
│ │ │ │pozitive obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea │
│ │ │ │elaborării şi aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri │
│ │ │ │care să conducă la reducerea prevalenţei Salmonella spp. în ferme.│
│ │ │ │F. În toate cazurile în care la examenul microbiologic s-a decelat│
│ │ │ │prezenţa S. enteritidis şi/sau S. typhimurium în probele de carne │
│ │ │ │proaspătă de pasăre sau ouă introduse pe piaţă sau Salmonella spp.│
│ │ │ │în celelalte categorii de alimente de origine animală pentru care,│
│ │ │ │în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu │
│ │ │ │amendamentele ulterioare, este stabilit că Salmonella spp. │
│ │ │ │constituie un criteriu de siguranţă, introduse pe piaţă şi aflate │
│ │ │ │în perioada lor de valabilitate, DSVSA comunică informaţia │
│ │ │ │medicilor veterinari oficiali din unităţile situate pe teritoriul │
│ │ │ │judeţului în care au fost diagnosticate acestea, precum şi la │
│ │ │ │DSVSA din judeţele de provenienţă a animalelor/produselor de │
│ │ │ │origine animală. │
│ │ │ │........................................ │
├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│………………… │
├─────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │I. Animale vii - bovinele, caprinele, │
│ │ │ │porcinele, leporidele şi vânatul sălbatic│
│ │ │I. Animale vii - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele şi vânatul │Supravegherea speciilor receptive în │
│ │ │sălbatic se supun examenului ante-mortem în unităţi de tăiere autorizate │ferme prin teste alergice şi/sau │
│7. │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către │serologice pentru tuberculoză şi │
│ │ │personalul auxiliar oficial. │expedierea animalelor reagente către │
│ │ │ │abator, în vederea sacrificării în │
│ │ │ │partidă separată - a se vedea prevederile│
│ │ │ │cap. I din anexa nr. 1. │
├─────────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │II. Carne şi organe │
│ │ │ │Se recoltează probe în următoarele │
│ │ │ │cazuri: │
│ │ │ │a) În cazul animalelor care au reacţionat│
│ │ │ │pozitiv la testele alergice şi/sau │
│ │ │ │serologice, la care, după tăiere, prin │
│ │ │ │inspecţia post-mortem, nu se constată │
│ │ │ │leziuni, se vor recolta următorii │
│ │ │ │ganglioni limfatici: │
│ │ │ │1. submaxilari, retrofaringieni, │
│ │ │ │bronhici; │
│ │ │ │2. mediastinali, eventual, şi │
│ │ │ │mezenterici, dacă sunt măriţi în volum, │
│ │ │ │portali şi retromamari. │
│ │ │ │b) În cazul suspiciunii de TBC se │
│ │ │ │recoltează probe de organe cu leziuni şi │
│ │ │ │ganglioni limfatici în vederea examinării│
│ │ │ │bacteriologice şi histologice, după caz, │
│ │ │ │conform normelor sanitare veterinare în │
│ │ │ │vigoare. │
│ │ │ │Se recoltează porţiuni de organe cu │
│ │ │ │leziuni şi limfonodulii aferenţi. │
│ │ │ │În lipsa organelor afectate, se │
│ │ │ │recoltează numai limfonodulii cu leziuni.│
│ │ │ │c) Medicul veterinar oficial va notifica │
│ │ │ │la DSVSA toate cazurile de suspiciune/ │
│ │ │ │leziuni detectate la examenul │
│ │ │ │post-mortem. │
│ │ │ │Măsuri │
│ │ │ │a) În cazul în care animalele prezintă o │
│ │ │ │reacţie pozitivă sau neconcludentă la │
│ │ │ │tuberculină sau în cazul în care există │
│ │ │ │alte motive pentru suspectarea unei │
│ │ │ │infecţii, acestea trebuie să fie │
│ │ │ │sacrificate separat faţă de celelalte │
│ │ │ │animale, luându-se toate precauţiile │
│ │ │ │necesare pentru evitarea riscului de │
│ │ │ │contaminare a celorlalte carcase, a │
│ │ │ │liniei de sacrificare şi a personalului │
│ │ │ │prezent în abator. │
│ │ │ │b) Sancţiunile de abator la carnea şi │
│ │ │ │organele mamiferelor se aplică în funcţie│
│ │ │ │de localizare şi extinderea leziunilor şi│
│ │ │ │în conformitate cu prevederile normelor │
│ │ │ │sanitare veterinare în vigoare. │
│ │ │ │c) Toată carnea care provine de la │
│ │ │ │animale la care inspecţia post-mortem a │
│ │ │ │permis punerea în evidenţă a unor leziuni│
│ │ │ │tuberculoase în mai multe organe sau │
│ │ │ │părţi ale carcasei trebuie să fie │
│ │ │ │declarată improprie pentru consumul uman.│
│ │ │ │În cazul în care a fost evidenţiată o │
│ │ │ │leziune tuberculoasă în ganglionii │
│ │ │ │limfatici ai aceluiaşi organ sau în │
│ │ │ │aceeaşi parte a carcasei, numai organul │
│ │ │ │afectat sau această parte a carcasei şi │
│ │ │ │ganglionii limfatici asociaţi trebuie să │
│ │TUBERCULOZA │II. Carne şi organe │fie declaraţi improprii pentru consumul │
│ │(produsă de Mycobacterium │1. Inspecţia post-mortem a carcaselor şi organelor se efectuează în │uman. │
│ │bovis) │unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari│III. Lapte crud │
│ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. │A.1. Laptele provenit de la animale cu │
│ │ │2. În cadrul inspecţiei post-mortem se examinează inclusiv ganglionii │reacţii pozitive sau dubioase la primul │
│ │ │limfatici ai capului şi organelor. │test comparativ simultan (TCS), în │
│ │ │3. În cazul în care nu s-au constatat semne clinice specifice la examenul │perioada de 42 de zile până la efectuarea│
│ │ │ante-mortem, animalele se dirijează la tăiere în condiţii normale, în caz │celui de-al doilea test comparativ │
│ │ │contrar ,animalele se dirijează la tăiere în partidă separată. │simultan (TCS) nu va fi utilizat în │
│ │ │III. Lapte crud │consum uman. │
│ │ │A) În exploataţiile de animale producătoare de lapte │A.2. Laptele provenit de la animalele │
│ │ │B) În unităţi de procesare a laptelui supuse autorizării şi/sau │care nu prezintă semne clinice de boală │
│ │ │înregistrării sanitare veterinare │şi nu au dat reacţii pozitive la testele │
│ │ │……….....................................................................….│de tuberculinare, provenite din │
│ │ │ │exploataţii care nu sunt oficial libere │
│ │ │ │de tuberculoză, poate fi livrat pentru │
│ │ │ │procesare, cu acordul scris al DSVSA, în │
│ │ │ │vederea obţinerii de produse lactate, cu │
│ │ │ │condiţia să fie supus unui tratament │
│ │ │ │termic care să dea o reacţie negativă la │
│ │ │ │testul fosfatazei alcaline. │
│ │ │ │A.3. Livrarea laptelui crud din fermele/ │
│ │ │ │exploataţiile de animale producătoare de │
│ │ │ │lapte care nu sunt oficial libere de │
│ │ │ │tuberculoză, în vederea procesării în │
│ │ │ │conformitate cu prevederile lit. A.2, se │
│ │ │ │realizează numai după obţinerea acordului│
│ │ │ │scris din partea DSVSA pe a cărei rază │
│ │ │ │teritorială se găseşte ferma/exploataţia │
│ │ │ │de animale. │
│ │ │ │B.1. Laptele provenit de la animalele cu │
│ │ │ │reacţii pozitive sau dubioase la primul │
│ │ │ │TCS (în perioada de 42 de zile până la │
│ │ │ │efectuarea celui de-al doilea TCS) nu va │
│ │ │ │fi recepţionat şi admis la procesare în │
│ │ │ │unităţile supuse înregistrării sanitare │
│ │ │ │veterinare (centrele de prelucrare a │
│ │ │ │laptelui) şi în unităţile de procesare │
│ │ │ │autorizate sanitar-veterinar. │
│ │ │ │B.2. Procesarea în conformitate cu │
│ │ │ │prevederile lit. A.2 a laptelui provenit │
│ │ │ │de la animalele care nu prezintă semne │
│ │ │ │clinice de boală şi nu au dat reacţii │
│ │ │ │pozitive la testele de tuberculinare, din│
│ │ │ │exploataţii care nu sunt oficial libere │
│ │ │ │de tuberculoză, se realizează numai după │
│ │ │ │obţinerea acordului scris din partea │
│ │ │ │DSVSA pe a cărei rază teritorială se │
│ │ │ │găseşte unitatea autorizată │
│ │ │ │sanitar-veterinar. │
│ │ │ │C.1. În cazul identificării/confirmării │
│ │ │ │la nivelul carcasei sau organelor a unor │
│ │ │ │formaţiuni specifice TBC după efectuarea │
│ │ │ │examenului post-mortem la una sau mai │
│ │ │ │multe capre ce provin dintr-o exploataţie│
│ │ │ │care nu este supusă testelor serologice │
│ │ │ │sau alergice pentru TBC, respectiv │
│ │ │ │animalele nu sunt testate individual │
│ │ │ │pentru TBC, se interzice livrarea │
│ │ │ │laptelui crud provenit de la această │
│ │ │ │exploataţie, pentru a fi pus pe piaţă în │
│ │ │ │vederea consumului uman, până la │
│ │ │ │obţinerea testelor de laborator. Dacă │
│ │ │ │examenul de laborator confirmă prezenţa │
│ │ │ │bolii, toate caprele din exploataţia din │
│ │ │ │care a/au provenit animalul/animalele la │
│ │ │ │care s-a confirmat boala sunt supuse │
│ │ │ │testării pentru TBC şi se aplică măsurile│
│ │ │ │stabilite la lit. A.1, A.2, A.3, B.1 şi │
│ │ │ │B.2. │
│ │ │ │................................ │
├─────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│…………………… │
├──────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │I. Înainte de prelucrare sau │
│ │ │ │comercializare, loturile de peşte, icrele│
│ │ │ │şi lapţii sunt supuşi inspecţiei vizuale │
│ │ │ │randomizate de către medici veterinari │
│ │ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar│
│ │ │ │oficial, în vederea depistării şi │
│ │ │ │îndepărtării paraziţilor vizibili cu │
│ │ │ │ochiul liber. │
│ │ │ │II. Măsuri │
│ │ │ │Medicul veterinar oficial va controla │
│ │ │ │prin supraveghere/monitorizare/recoltare │
│ │ │ │de probe modul în care se prelucrează │
│ │ │ │peştele, icrele şi lapţii: │
│ │ │ │a) peştele parazitat sau părţile │
│ │ │ │parazitate din acesta nu vor fi │
│ │ │ │comercializate pentru consum uman; │
│ │ │ │b) peştele întreg la care au fost │
│ │ │Loturile de peşte, icrele şi lapţii se supun examenului prin inspecţie │evidenţiate formaţiuni parazitare doar la│
│ │ │vizuală pentru identificarea paraziţilor vizibili înaintea introducerii pe│nivelul viscerelor şi care pot fi │
│ │ │piaţă (vas fabrică, vas congelator, centru de colectare independent sau │îndepărtate în totalitate se poate dirija│
│14. │ANISAKIDOZA ŞI ALTE │integrat în ferma de acvacultură, hală de licitaţie, piaţă angro de peşte,│pentru eviscerare la o unitate de produse│
│ │PARAZITOZE LA PEŞTI │unităţi de procesare a peştelui, unităţi de produse proaspete din pescuit,│proaspete din pescuit, în cazul în care │
│ │ │centru de prelucrare a peştelui integrat în ferma de acvacultură, │este vorba de peşte proaspăt, de la │
│ │ │pescărie) │nivelul căreia se comercializează tot ca │
│ │ │ │peşte proaspăt, sau la o unitate de │
│ │ │ │procesare atât a peştelui proaspăt, cât │
│ │ │ │şi a peştelui congelat pentru obţinerea │
│ │ │ │produselor pescăreşti prelucrate. Aceste │
│ │ │ │unităţi trebuie să fie autorizate │
│ │ │ │sanitar-veterinar şi pentru siguranţa │
│ │ │ │alimentelor, să dispună de facilităţi │
│ │ │ │pentru îndepărtarea eficientă a părţilor │
│ │ │ │parazitate şi să respecte condiţiile de │
│ │ │ │igienă pentru evitarea posibilităţilor de│
│ │ │ │contaminare; │
│ │ │ │c) peştele întreg care prezintă │
│ │ │ │formaţiuni parazitare vizibile la nivelul│
│ │ │ │musculaturii sau la nivelul musculaturii │
│ │ │ │şi al viscerelor se declară impropriu │
│ │ │ │pentru consum uman şi nu se acceptă │
│ │ │ │valorificarea acestuia pentru consumul │
│ │ │ │uman. │
├──────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│……………………… │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"
    Conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Măsurile care se aplică după efectuarea controalelor - comunicarea rezultatelor controalelor:
    1. Medicul veterinar oficial trebuie să consemneze în registrele ante-mortem şi post-mortem rezultatele acestor controale şi să evalueze semestrial rezultatele activităţilor din cadrul controlului în ceea ce priveşte situaţia zoonozelor, bolilor transmisibile la animale, precum şi prezenţa oricărei afecţiuni care ar putea avea un efect negativ asupra sănătăţii umane sau animale.
    2. a) În cazul în care controalele pun în evidenţă prezenţa unei boli sau a unei stări patologice care ar putea afecta sănătatea publică sau animală sau ar putea periclita bunăstarea animalelor, medicul veterinar oficial trebuie să informeze operatorul din sectorul alimentar sau medicul veterinar de liberă practică despre aceasta, prin completarea şi transmiterea documentului de lanţ alimentar în conformitate cu dispoziţiile ANSVSA.
    b) În cazul în care problema identificată a apărut în cursul producţiei primare, respectiv la nivelul exploataţiei sau al arealului de vânătoare, medicul veterinar oficial trebuie să informeze despre aceasta medicul veterinar de liberă practică împuternicit responsabil de supravegherea stării de sănătate a animalelor din exploataţia de origine, operatorul din sectorul alimentar, DSVSA şi responsabilii fondului de vânătoare respectiv.
    c) În cazul în care animalele în cauză provin dintr-o fermă a unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o ţară terţă, medicul veterinar oficial trebuie să completeze documentul de lanţ alimentar la partea a II-a şi să îl transmită către ferma de origine, cu informarea DSVSA responsabile teritorial.

    3. Rezultatele controalelor şi testărilor vor fi monitorizate în bazele de date ale ANSVSA şi DSVSA.
    4. Medicul veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a abatorului are obligaţia să întocmească şi să transmită către DSVSA, la sfârşitul fiecărei luni, un raport complet privind identificarea zoonozelor ca urmare a efectuării examenelor ante-mortem şi post-mortem, în care să fie detaliate măsurile dispuse faţă de cele constatate, precum şi toate informaţiile cu privire la identificarea animalului, originea acestuia.“


    2. La capitolul I, secţiunea 2 „Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 2
    Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar

┌────┬────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Conduita controalelor oficiale │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Prin recoltarea de probe pentru examene de laborator │
│ │ │ │Prin audit, verificare, supraveghere, ├─────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │inspecţie monitorizare │ │ │Precizări │
│ │ │ │ │ │ │tehnice* │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ ├───────────────┤
│ │ │ │I. Auditul şi încadrarea unităţilor pe│Natura probei│ │ │
│ │ │ │grupe de risc*** - medicii veterinari │/matricea │ │ │
│ │ │ │de la nivelul departamentelor │conform │ │ │
│ │ │ │responsabile cu auditul şi evaluarea, │categoriilor │ │ │
│ │ │ │din cadrul DSVSA │de produse │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────┤descrise în │ │ │
│ │ │ │II. Supraveghere, inspecţie, recoltare│Regulamentul │ │ │
│ │ │ │de probe - medicii veterinari oficiali│(CE) │ │ │
│ │ │ │de la nivelul circumscripţiilor │nr. 853/2004 │ │ │
│ │ │Unitatea │sanitare veterinare şi pentru │al │Frecvenţa recoltării probelor pentru examenele │ │
│Nr. │Categoria │ │siguranţa alimentelor oficiale şi │Parlamentului│prevăzute la secţiunea 4 din prezentul capitol │ │
│crt.│ │ │medicii veterinari oficiali încadraţi │European şi │ │ │
│ │ │ │conform Ordinului preşedintelui │al │ │ │
│ │ │ │Autorităţii Naţionale Sanitare │Consiliului │ │ │
│ │ │ │Veterinare şi pentru Siguranţa │din 29 │ │ │
│ │ │ │Alimentelor nr. 64/2007 pentru │aprilie 2004 │ │ │
│ │ │ │aprobarea Normei sanitare veterinare │de stabilire │ │ │
│ │ │ │privind organizarea şi desfăşurarea │a unor norme │ │ │
│ │ │ │activităţii de control oficial │specifice de │ │ │
│ │ │ │sanitar-veterinar efectuat de către │igienă care │ │ │
│ │ │ │personalul de specialitate în │se aplică │ │ │
│ │ │ │unităţile care produc alimente de │alimentelor │ │ │
│ │ │ │origine animală, cu modificările şi │de origine │ │ │
│ │ │ │completările ulterioare │animală │ │ │
│ │ │ ├────────────┬────────────┬────────────┤ ├───────────────┬───────────────┬───────────────┤ │
│ │ │ │Categoria │Categoria II│Categoria I │ │Categoria III │Categoria II │Categoria I │ │
│ │ │ │III │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1. ** │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Recoltarea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │probe se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efectuează de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │către DSVSA în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scop bine │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │determinat în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cadrul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │controlului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │oficial, în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │verificării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produsului şi a│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conformităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │criteriile de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţă şi de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │igienă a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │procesului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologic de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fabricaţie, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │ │Produse │ │ │ │(CE) nr. 2.073/│
│ │ │ │ │ │ │depozitate │ │ │ │2005, cu │
│ │ │ │ │ │ │care necesită│ │ │ │amendamentele │
│ │ │ │ │ │ │regim termic │O dată pe │O dată pe │ │ulterioare, │
│ │ │ │I. │Semestrial │Anual │- recoltarea │trimestru │semestru pentru│O dată la un an│după cum │
│ │ │a) Depozit │Trimestrial │ │ │din primele 3│pentru fiecare │fiecare │pentru fiecare │urmează: │
│ │ │frigorific │ │ │ │categorii de │categorie de │categorie de │categorie de │a) verificarea │
│ │ │ │ │ │ │produse │produse │produse │produse │siguranţei │
│ │ │ │ │ │ │depozitate cu│ │ │ │produsului, │
│ │ │ │ │ │ │ponderea cea │ │ │ │respectiv a │
│ │ │ │ │ │ │mai mare │ │ │ │conformităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului din│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │punct de vedere│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu criteriile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de siguranţă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute în │
│ │Unităţi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │Regulamentul │
│1. │activitate │ │ │ │ │ │ │ │ │(CE) nr. 2.073/│
│ │generală │ │ │ │ │ │ │ │ │2005, cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │amendamentele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │b) verificarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produsului şi, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │respectiv, a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conformităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului din│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │punct de vedere│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu criteriile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de siguranţă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care nu sunt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute │
│ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Produse │ │ │ │ │
│ │ │ │I. │Semestrial │Anual │alimentare de│O dată pe │O dată pe │ │ │
│ │ │ │Trimestrial │ │ │origine │trimestru │semestru pentru│O dată la un an│ │
│ │ │b) Unitate de│ │ │ │animală │pentru fiecare │fiecare │pentru fiecare │ │
│ │ │reambalare ├────────────┼────────────┼────────────┤reambalate, │categorie de │categorie de │categorie de │ │
│ │ │ │ │ │ │din fiecare │produse │produse │produse │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │categorie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │Anual │18 luni │ │O dată pe │O dată pe an │O dată la 18 │ │
│ │ │c) Piaţă │Semestrial │ │ │Produse │semestru pentru│pentru fiecare │luni pentru │ │
│ │ │angro ├────────────┼────────────┼────────────┤expuse la │fiecare │categorie de │fiecare │ │
│ │ │ │II. │Lunar │Trimestrial │vânzare │categorie de │produse │categorie de │ │
│ │ │ │Săptămânal │ │ │ │produse │ │produse │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Produse ce nu│ │ │ │ │
│ │ │ │I. │ │ │necesită │ │ │ │ │
│ │ │ │Trimestrial │Semestrial │Anual │regim termic │O dată pe │O dată pe │ │ │
│ │ │d) Depozit │ │ │ │- recoltarea │trimestru │semestru pentru│O dată la un an│ │
│ │ │fără regim │ │ │ │din primele 3│pentru fiecare │fiecare │pentru fiecare │ │
│ │ │termic ├────────────┼────────────┼────────────┤categorii de │categorie de │categorie de │categorie de │ │
│ │ │ │ │ │ │produse │produse │produse │produse │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │depozitate cu│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ponderea cea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mai mare │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de legislaţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comunitară, dar│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care sunt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cuprinse în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │legislaţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţională; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │c) obţinerea de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │informaţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │statusul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │al unor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimente │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comercializate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe piaţă; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │d) verificarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │criteriilor de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │igienă a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │procesului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CE) nr. 2.073/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2005, cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │amendamentele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare, şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a sistemului de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proceduri şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │programe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │implementate de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │către │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │operatorii cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activitate în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentar în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asigurării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(proceduri de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bune practici │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de igienă şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │producţie, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │program HACCP, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trasabilitate, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proceduri de │
│ │ │ │I. │ │ │ │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │retragere/ │
│ │ │e) Unitatea │Trimestrial │Semestrial │Anual │ │trimestru │semestru pentru│pentru fiecare │rechemare, │
│ │ │de tip │ │ │ │Produse │pentru fiecare │fiecare │categorie de │evitarea │
│ │ │catering │ │ │ │culinare │categorie de │categorie de │produse │contaminării │
│ │ │ │ │ │ │ │produse │produse │culinare │încrucişate şi/│
│ │ │ │ │ │ │ │culinare │culinare │ │sau a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contaminării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │posttratament │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │termic); │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │e) verificarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conformităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lotului/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │loturilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suspicionat(e);│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │f) dezvoltarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţiilor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anchetelor de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │toxiinfecţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reclamaţiilor, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sesizărilor; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │g) obţinerea de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │informaţii cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privire la noi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hazarde, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rezultate în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urma evaluării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riscului. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. În cazul în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care în urma │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │controlului se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suspicionează │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau se constată│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │o │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │neconformitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care necesită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţii de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laborator, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │recoltarea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │probe va fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │însoţită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │întotdeauna şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de o notă de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │control, în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sanitară │
│ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │II. O dată │Trimestrial │Semestrial │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe lună │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Probe de pe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │suprafaţa │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │ │I. │Semestrial │Anual │carcaselor │trimestru │semestru pentru│pentru fiecare │ │
│ │ │ │Trimestrial │ │ │pentru │pentru fiecare │fiecare specie │specie │ │
│ │ │ │ │ │ │testarea │specie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Salmonella │ │ │ │ │
│ │ │a) Abator ├────────────┼────────────┼────────────┤spp., conform├───────────────┴───────────────┴───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ │secţiunii 1 │Conform reglementărilor Uniunii Europene în │ │
│ │ │ │II. │Permanent │Permanent │nr. crt. 5 şi│vigoare sau programelor specifice aplicate │ │
│ │ │ │Permanent │****** │****** │secţiunii 4 │suplimentar în cazul unităţilor autorizate │ │
│ │ │ │****** │ │ │lit. B din │pentru export în ţări terţe sau în baza │ │
│ │ │ │ │ │ │prezentul │programului specific elaborat de ANSVSA**** │ │
│ │ │ │ │ │ │capitol │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Probe de pe │O dată pe │ │ │ │
│ │ │ │I. │ │ │suprafaţa │trimestru │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │ │Trimestrial │Semestrial │Anual │carcaselor │pentru fiecare │semestru pentru│pentru fiecare │ │
│ │ │b) Abator cu │ │ │ │pentru │specie │fiecare specie │specie │ │
│ │ │capacitate │ │ │ │testarea │ │ │ │ │
│ │ │mică ├────────────┼────────────┼────────────┤Salmonella ├───────────────┴───────────────┴───────────────┤ │
│ │ │(ungulate) - │II. Lunar şi│Lunar şi │Lunar şi │spp., conform│ │ │
│ │Carne de │aplicabil │permanent, │permanent, │permanent, │prevederilor │ │ │
│2. │ungulate │doar în │pe timpul │pe timpul │pe timpul │secţiunii 1 │ │ │
│ │domestice │timpul │sacrificării│sacrificării│sacrificării│nr. crt. 5 şi│În baza programului specific elaborat de │ │
│ │ │sacrificării │în baza │în baza │în baza │secţiunii 4 │ANSVSA**** │ │
│ │ │ │programului │programului │programului │lit. B din │ │ │
│ │ │ │comunicat │comunicat │comunicat │prezentul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │capitol │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┤ │
│ │ │ │I. │ │ │Probe pentru │O dată pe │O dată pe an │O dată la 18 │ │
│ │ │ │Trimestrial │Semestrial │Anual │testarea │semestru pentru│pentru fiecare │luni pentru │ │
│ │ │c) Centru de │ │ │ │Salmonella │fiecare specie │specie │fiecare specie │ │
│ │ │sacrificare ├────────────┼────────────┼────────────┤spp., conform├───────────────┴───────────────┴───────────────┤ │
│ │ │şi punct de │II. │Permanent, │Permanent, │prevederilor │ │ │
│ │ │tăiere la │Permanent, │pe timpul │pe timpul │secţiunii 1 │ │ │
│ │ │nivelul │pe timpul │sacrificării│sacrificării│nr. crt. 5 şi│În baza programului specific elaborat de │ │
│ │ │fermei │sacrificării│în baza │în baza │secţiunii 4 │ANSVSA**** │ │
│ │ │ │în baza │programului │programului │lit. B din │ │ │
│ │ │ │programului │comunicat │comunicat │prezentul │ │ │
│ │ │ │comunicat │ │ │capitol │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┤ │
│ │ │ │I. │Semestrial │Anual │ │Numai la │Numai la │Numai la │ │
│ │ │ │Trimestrial │ │ │ │suspiciune │suspiciune │suspiciune │ │
│ │ │d) Unitate de├────────────┼────────────┼────────────┤Carne │pentru │pentru │pentru │ │
│ │ │tranşare │II. │Permanent │Permanent │tranşată │determinarea │determinarea │determinarea │ │
│ │ │ │Permanent │****** │****** │ │speciei de │speciei de │speciei de │ │
│ │ │ │****** │ │ │ │provenienţă │provenienţă │provenienţă │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Probe de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │piele │O dată pe │ │ │ │
│ │ │ │I. │ │ │recoltate din│trimestru │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │ │Trimestrial │Semestrial │Anual │zona gâtului │pentru fiecare │semestru pentru│pentru fiecare │ │
│ │ │ │ │ │ │de la carcase│specie │fiecare specie │specie │ │
│ │Carne de │ │ │ │ │de pasăre │ │ │ │ │
│3. │pasăre şi de│a) Abator │ │ │ │(pui de carne│ │ │ │ │
│ │lagomorfe │ ├────────────┼────────────┼────────────┤şi curcani) ├───────────────┴───────────────┴───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │II. │ │ │testarea │ │ │
│ │ │ │Permanent │Permanent │Permanent │Salmonella │În baza programului specific elaborat de │ │
│ │ │ │****** │****** │****** │spp. şi (pui │ANSVSA**** │ │
│ │ │ │ │ │ │de carne) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │veterinară │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locală va │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înscrie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │controlului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │oficial şi va │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │argumenta │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scopul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │recoltării. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3. Recoltarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de probe de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │către │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sanitară │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │veterinară │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locală se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │realizează │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │planificat în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │baza unei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │strategii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stabilite de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │către DSVSA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care trebuie să│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urmărească │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │obţinerea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │informaţii - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │date │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comparabile, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │necesare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autorităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sanitare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │veterinare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │În stabilirea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │strategiei de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │recoltare DSVSA│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie să ţină│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cont de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următoarele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │principii de: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a) recoltare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │randomizată şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reprezentativă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru lot; │
│ │ │ │ │ │ │Campylobacter│ │ │ │b) recoltare │
│ │ │ │ │ │ │spp. conform │ │ │ │selectivă - │
│ │ │ │ │ │ │prevederilor │ │ │ │când se │
│ │ │ │ │ │ │secţiunii 1 │ │ │ │adresează unor │
│ │ │ │ │ │ │nr. crt. 2 şi│ │ │ │categorii de │
│ │ │ │ │ │ │5 şi │ │ │ │alimente cu │
│ │ │ │ │ │ │secţiunii 4 │ │ │ │risc înalt, în │
│ │ │ │ │ │ │lit. B din │ │ │ │baza │
│ │ │ │ │ │ │prezentul │ │ │ │informaţiilor, │
│ │ │ │ │ │ │capitol │ │ │ │investigaţiilor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │experienţei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anterioare; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │c) recoltare în│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │caz de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suspiciune - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care se bazează│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe o analiză şi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │o experienţă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │privind lotul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │circumstanţele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │recoltării - de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │exemplu, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │recoltarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efectuată ca │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │parte a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în focarele de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │toxiinfecţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(TIA) sau în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │timpul unei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluări a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │programului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HACCP în urma │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │căreia se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │constată │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deficienţe care│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │afectează │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţa │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produsului. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │În scopul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │obţinerii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │date relevante,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │monitorizării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │supravegherii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │corespunzătoare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a riscului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe întreg │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lanţul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentar, │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │O dată pe │O dată pe │ │ │
│ │ │ │I. │ │ │ │trimestru │semestru pentru│O dată pe an │ │
│ │ │ │Trimestrial │Semestrial │Anual │ │pentru fiecare │fiecare │pentru fiecare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │categorie de │categorie de │categorie de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │carne tranşată │carne tranşată │carne tranşată │ │
│ │ │b) Unitate de├────────────┼────────────┼────────────┤Carne │destinată │destinată │destinată │ │
│ │ │tranşare │ │ │ │tranşată │comercializării│comercializării│comercializării│ │
│ │ │ │II. │ │ │ │către │către │către │ │
│ │ │ │Permanent │Permanent │Permanent │ │consumatorul │consumatorul │consumatorul │ │
│ │ │ │****** │****** │****** │ │final, pe │final, pe │final, pe │ │
│ │ │ │ │ │ │ │specii │specii │specii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │Semestrial │Anual │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Trimestrial │ │ │Carne de │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │a) Abator ├────────────┼────────────┼────────────┤vânat de │trimestru │semestru pentru│pentru fiecare │ │
│ │ │ │II. │Permanent │Permanent │crescătorie │pentru fiecare │fiecare specie │specie │ │
│ │ │ │Permanent │****** │****** │ │specie │ │ │ │
│ │Carne de │ │****** │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │vânat de ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │crescătorie │b) Unitate de│I. │Semestrial │Anual │ │Numai la │Numai la │Numai la │ │
│ │ │tranşare a │Trimestrial │ │ │ │suspiciune │suspiciune │suspiciune │ │
│ │ │cărnii de ├────────────┼────────────┼────────────┤Carne │pentru │pentru │pentru │ │
│ │ │vânat de │II. │Permanent │Permanent │tranşată │determinarea │determinarea │determinarea │ │
│ │ │crescătorie │Permanent │****** │****** │ │speciei de │speciei de │speciei de │ │
│ │ │ │****** │ │ │ │provenienţă │provenienţă │provenienţă │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │a) Unitate │I. │Semestrial │Anual │ │ │ │ │ │
│ │ │care │Trimestrial │ │ │ │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │manipulează ├────────────┼────────────┼────────────┤Carne şi │trimestru │semestru pentru│pentru fiecare │ │
│ │ │carnea de │II. │Permanent │Permanent │organe │pentru fiecare │fiecare specie │specie │ │
│ │ │vânat │Permanent │****** │****** │ │specie │ │ │ │
│ │Carne de │sălbatic │****** │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │vânat ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │sălbatic │b) Unitate de│I. │Semestrial │Anual │ │Numai la │Numai la │Numai la │ │
│ │ │tranşare a │Trimestrial │ │ │ │suspiciune │suspiciune │suspiciune │ │
│ │ │cărnii de ├────────────┼────────────┼────────────┤Carne │pentru │pentru │pentru │ │
│ │ │vânat │II. │Permanent │Permanent │tranşată │determinarea │determinarea │determinarea │ │
│ │ │sălbatic │Permanent │****** │****** │ │speciei de │speciei de │speciei de │ │
│ │ │ │****** │ │ │ │provenienţă │provenienţă │provenienţă │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │ │ │Produse │ │ │ │ │
│ │ │ │Trimestrial │Semestrial │Anual │finite, un │ │ │ │ │
│ │ │a) Unitate de│ │ │ │sortiment │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │Carne │carne tocată ├────────────┼────────────┼────────────┤dintr-o │trimestru │semestru │ │ │
│ │tocată, │ │II. Lunar │Lunar │Lunar │categorie │ │ │ │ │
│ │carne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │preparată şi├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │carne │ │I. │ │ │Produse │ │ │ │ │
│ │separată │b) Unitate de│Trimestrial │Semestrial │Anual │finite, un │ │ │ │ │
│ │mecanic │carne │ │ │ │sortiment │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │preparată ├────────────┼────────────┼────────────┤dintr-o │trimestru │semestru │ │ │
│ │ │ │II. Lunar │Lunar │Lunar │categorie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DSVSA trebuie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │să ţină cont în│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │elaborarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │strategiei de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │recoltare ca │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │frecvenţa şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │procedura de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │recoltare să se│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aleagă în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tipul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │microorganism │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau toxină şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tipul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aliment │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │implicat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(perisabil, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stabil).** │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4. Recoltarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │probelor de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │moluşte bivalve│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vii prevăzute │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la nr. crt. 8 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lit. d), în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │clasificării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zonelor de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │producţie din │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediul sălbatic│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau de la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nivelul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │exploataţiilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de moluşte, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │respectiv │
│ │ │ │ │ │ │ │O dată pe │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │trimestru │O dată pe │O dată pe an │monitorizarea │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │semestru pentru│pentru │zonelor deja │
│ │ │ │ │ │ │ │categoria de │categoria de │categoria de │clasificate, se│
│ │ │ │ │ │ │ │carne separată │carne separată │carne separată │realizează pe │
│ │ │ │ │ │ │ │mecanic │mecanic │mecanic │baza unor │
│ │ │ │ │ │ │ │obţinută prin │obţinută prin │obţinută prin │programe/ │
│ │ │c) Unitate de│I. │ │ │ │tehnicile │tehnicile │tehnicile │planuri de │
│ │ │carne │Trimestrial │Semestrial │Anual │Produse │prevăzute la │prevăzute la │prevăzute la │eşantionare în │
│ │ │separată │ │ │ │finite │pct. 3 din cap.│pct. 3 din cap.│pct. 3 din cap.│conformitate cu│
│ │ │mecanic │ │ │ │ │III al │III al │III al │titlul V din │
│ │ │ │ │ │ │ │secţiunii V din│secţiunii V din│secţiunii V din│Regulamentul de│
│ │ │ │ │ │ │ │anexa III la │anexa III la │anexa III la │punere în │
│ │ │ │ │ │ │ │Regulamentul │Regulamentul │Regulamentul │aplicare (UE) │
│ │ │ │ │ │ │ │(CE) nr. 853/ │(CE) nr. 853/ │(CE) nr. 853/ │2019/627 al │
│ │ │ │ │ │ │ │2004, cu │2004, cu │2004, cu │Comisiei din 15│
│ │ │ │ │ │ │ │amendamentele │amendamentele │amendamentele │martie 2019 de │
│ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │ulterioare │ulterioare │stabilire a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │unor modalităţi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │practice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │uniforme pentru│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efectuarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │controalelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │oficiale asupra│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produselor de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │origine animală│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │destinate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consumului uman│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în conformitate│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu Regulamentul│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(UE) 2017/625 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │European şi al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de modificare a│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Regulamentului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CE) nr. 2.074/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2005 al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comisiei în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ceea ce │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │priveşte │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │controalele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │oficiale, în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cadrul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │controalelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │oficiale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efectuate de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │către DSVSA │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constanţa şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tulcea. │
│ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ ├───────────────┤
│ │ │ │II. Lunar │Lunar │Lunar │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │ │ │Produse │ │ │ │ │
│ │ │ │Trimestrial │Semestrial │Anual │finite, un │ │ │ │ │
│7. │Produse din │Unitate de │ │ │ │sortiment │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │carne │procesare ├────────────┼────────────┼────────────┤dintr-o │trimestru │semestru │ │ │
│ │ │ │II. Lunar │Lunar │Lunar │categorie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Moluşte │ │ │ │ │
│ │ │ │I. Lunar │Trimestrial │Semestrial │bivalve vii │O dată pe │O dată pe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │trimestru │semestru pentru│O dată pe an │ │
│ │ │a) Centru de ├────────────┼────────────┼────────────┤echinoderme, │pentru fiecare │fiecare │pentru fiecare │ │
│ │ │expediere │ │ │ │tunicate şi │categorie de │categorie de │categorie de │ │
│ │ │ │II. │Lunar │Trimestrial │gasteropode │produse │produse │produse │ │
│ │ │ │Săptămânal │ │ │marine vii, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │pectinide │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │ │ │ │ │
│ │ │b) Centru de ├────────────┼────────────┼────────────┤Moluşte │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │purificare │II. │Lunar │Trimestrial │bivalve vii │trimestru │semestru │ │ │
│ │ │ │Săptămânal │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │Semestrial │Anual │ │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │c) Unitate de│Trimestrial │ │ │Produse │trimestru │semestru pentru│pentru fiecare │ │
│ │Moluşte │procesare ├────────────┼────────────┼────────────┤finite │pentru fiecare │fiecare │categorie de │ │
│ │bivalve vii,│ │II. │Lunar │Trimestrial │ │categorie de │categorie de │produse │ │
│ │echinoderme,│ │Săptămânal │ │ │ │produse │produse │ │ │
│ │tunicate şi ├─────────────┼────────────┴────────────┴────────────┼─────────────┼───────────────┴───────────────┴───────────────┤ │
│ │gasteropode │ │ │ │1. În primul an, din fiecare punct de │ │
│8. │marine vii │ │ │ │eşantionare stabilit în baza rezultatelor │ │
│ │ce nu se │ │ │ │anchetei sanitare se recoltează o probă de │ │
│ │hrănesc prin│ │ │ │moluşte bivalve vii, o dată pe săptămână în │ │
│ │filtrare, │ │În vederea clasificării unei zone se │ │perioada mai-septembrie, de două ori pe lună în│ │
│ │pectinide │ │recoltează probe pentru testare E. │ │perioada octombrie-noiembrie, o dată pe lună în│ │
│ │ │ │coli, pentru un an întreg │ │perioada decembrie-aprilie. │ │
│ │ │ │ │ │2. Probe suplimentare în caz de evenimente │ │
│ │ │d) Zonă de │ │ │nefavorabile, cum ar fi furtuni, ploi │ │
│ │ │producţie/ │ │Moluşte │abundente, debit ridicat al cursurilor de apă, │ │
│ │ │relocare │ │bivalve vii │defectări ale staţiilor de epurare ape uzate │ │
│ │ │moluşte ├──────────────────────────────────────┤recoltate ├───────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │bivalve │ │direct din │1. Din fiecare punct de eşantionare stabilit în│ │
│ │ │vii***** │ │mare │baza rezultatelor anchetei sanitare, cel puţin │ │
│ │ │ │ │ │o dată pe lună, pentru o perioadă de 3 ani. În │ │
│ │ │ │ │ │zonele pentru care există informaţii pentru o │ │
│ │ │ │Monitorizare continuă după │ │perioadă de 3 ani în ceea ce priveşte calitatea│ │
│ │ │ │clasificare, prin recoltări de probe │ │microbiologică a moluştelor, din fiecare punct │ │
│ │ │ │pentru testare E. coli │ │de eşantionare, o dată la 2 luni. │ │
│ │ │ │ │ │2. Probe suplimentare în caz de evenimente │ │
│ │ │ │ │ │nefavorabile, cum ar fi furtuni, ploi │ │
│ │ │ │ │ │abundente, debit ridicat al cursurilor de apă, │ │
│ │ │ │ │ │defectări ale staţiilor de epurare ape uzate │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │După clasificare, recoltarea cel puţin a unei │ │
│ │ │ │După clasificare, inspecţia în timpul │ │probe de apă marină cu plancton şi a unei probe│ │
│ │ │ │perioadei de colectare/capturare a │ │de moluşte bivalve vii din specia cea mai │ │
│ │ │ │moluştelor bivalve vii, cu ocazia │ │sensibilă la contaminarea cu biotoxine marine, │ │
│ │ │ │recoltării de probe, pentru │ │pentru fiecare zonă de producţie în parte, │ │
│ │ │ │identificarea practicilor frauduloase │ │astfel: │ │
│ │ │ │Inspecţia în scopul identificării │Plancton şi │1. în lunile iunie, iulie, august - săptămânal;│ │
│ │ │ │punctului de eşantionare pentru │moluşte │2. în lunile mai, septembrie - de două ori pe │ │
│ │ │ │detectarea planctonului toxic şi │bivalve vii │lună; │ │
│ │ │ │biotoxinei marine unde există │recoltate │3. în lunile februarie, martie, aprilie, │ │
│ │ │ │probabilitatea prezenţei planctonului │direct din │octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie - │ │
│ │ │ │toxic, respectiv acolo unde: │mare │lunar. │ │
│ │ │ │- viteza curenţilor marini este foarte│ │Această frecvenţă poate fi redusă în situaţia │ │
│ │ │ │redusă; │ │în care există date care arată că prezenţa │ │
│ │ │ │- culoarea, transparenţa (claritatea) │ │planctonului toxic şi a biotoxinelor marine │ │
│ │ │ │apei marine prezintă modificări faţă │ │constituie un risc foarte scăzut sau poate să │ │
│ │ │ │de normal. │ │crească atunci când se constată că riscul este │ │
│ │ │ │ │ │ridicat. │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┬────────────┬────────────┼─────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │I. │ │ │Materii prime│ │ │ │ │
│ │ │ │Semestrial │Anual │La 18 luni │Produse │ │ │ │ │
│ │ │a) Vas │ │ │ │finite, │O dată pe │ │O dată la 18 │ │
│ │ │fabrică ├────────────┼────────────┼────────────┤un sortiment │semestru │O dată pe an │luni │ │
│ │ │ │II. │ │ │dintr-o │ │ │ │ │
│ │ │ │Trimestrial │Semestrial │Anual │categorie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │Anual │La 18 luni │ │ │ │ │ │
│ │ │b) Vas │Semestrial │ │ │Produse din │O dată pe │ │O dată la 18 │ │
│ │ │congelator ├────────────┼────────────┼────────────┤pescuit │semestru │O dată pe an │luni │ │
│ │ │ │II. │Semestrial │Anual │congelate │ │ │ │ │
│ │ │ │Trimestrial │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Produse │ │ │ │ │
│ │ │c) Unitate de│I. │Semestrial │Anual │proaspete │ │ │ │ │
│ │ │produse │Trimestrial │ │ │Produse │ │ │ │ │
│ │ │proaspete din│ │ │ │finite, │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │pescuit - ├────────────┼────────────┼────────────┤un sortiment │trimestru │semestru │ │ │
│ │ │cherhana │ │ │ │dintr-o │ │ │ │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │categorie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │ │ │Materii prime│ │ │ │ │
│ │ │d) Unitate de│Trimestrial │Semestrial │Anual │Produse │ │ │ │ │
│ │ │procesare a │ │ │ │finite, │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │produselor ├────────────┼────────────┼────────────┤un sortiment │trimestru │semestru │ │ │
│ │ │din pescuit │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │dintr-o │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │categorie │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │e) Centru de │I. │Semestrial │Anual │Peşte şi │ │ │ │ │
│ │Peşte şi │colectare a │Trimestrial │ │ │produse │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│9. │produse din │peştelui ├────────────┼────────────┼────────────┤proaspete din│trimestru │semestru │ │ │
│ │pescuit │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │pescuit │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │f) Centru de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │colectare a │I. │Semestrial │Anual │ │ │ │ │ │
│ │ │peştelui │Trimestrial │ │ │Peşte si │ │ │ │ │
│ │ │integrat în │ │ │ │produse din │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │cadrul fermei├────────────┼────────────┼────────────┤pescuit │trimestru │semestru │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acvacultură │II. Lunar │Trimestrial │Anual │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │Semestrial │Anual │ │ │ │ │ │
│ │ │g) Piaţă de │Trimestrial │ │ │Produse │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │licitaţie ├────────────┼────────────┼────────────┤valorificate │trimestru │semestru │ │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │h) Piaţă │I. │Semestrial │Anual │ │O dată pe │O dată pe │O dată pe an de│ │
│ │ │angro de │Trimestrial │ │ │Produse │trimestru de la│semestru de la │la 5% dintre │ │
│ │ │peşte ├────────────┼────────────┼────────────┤valorificate │5% dintre │5% dintre │comercianţi │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │comercianţi │comercianţi │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │Anual │La 18 luni │Peşte şi │O dată pe │ │ │ │
│ │ │i) Vas │Semestrial │ │ │produse din │semestru din │O dată pe an │O dată la 18 │ │
│ │ │aprovizionare├────────────┼────────────┼────────────┤pescuit │specia │din specia │luni din specia│ │
│ │ │ │II. │Semestrial │Anual │congelate │reprezentativă │reprezentativă │reprezentativă │ │
│ │ │ │Trimestrial │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │j) Unitate │I. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │produse din │Trimestrial │Semestrial │Anual │ │ │ │ │ │
│ │ │pescuit │ │ │ │Produse │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │separate ├────────────┼────────────┼────────────┤finite │trimestru │semestru │ │ │
│ │ │mecanic │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┴────────────┴────────────┼─────────────┼───────────────┴───────────────┴───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Două prelevări pe lună, de la producători │ │
│ │ │ │ │ │individuali deţinători de exploataţii │ │
│ │ │ │ │ │nonprofesionale, care livrează laptele la │ │
│ │ │ │I. O dată pe an se va efectua auditul │ │centrul de colectare (Nu se vor preleva probe │ │
│ │ │ │tuturor centrelor de colectare lapte │ │din tancul de stocare şi răcire a laptelui.), │ │
│ │ │ │materie primă din judeţ de către │ │pentru determinarea numărului total de germeni │ │
│ │ │ │structura cu responsabilităţi din │ │(NTG) şi calculul mediei geometrice, timp de │ │
│ │ │a) Centru de │cadrul DSVSA │ │două luni consecutive, în perioada │ │
│ │ │colectare a │II. Semestrial vor fi inspectate toate│Lapte crud │martie-noiembrie, la 5% din centrele de │ │
│ │ │laptelui │centrele de colectare lapte materie │materie primă│colectare lapte din judeţ, dar fără să fie │ │
│ │ │materie primă│primă din judeţ, de către │ │prelevate probe de la mai mult de 5 centre de │ │
│ │ │ │reprezentanţii circumscripţiilor │ │colectare a laptelui crud. │ │
│ │ │ │sanitar-veterinare şi pentru siguranţa│ │Din cele 2 probe de lapte crud prelevate timp │ │
│ │ │ │alimentelor oficiale, denumite în │ │de două luni consecutive, în perioada │ │
│ │ │ │continuare CSVSAO │ │martie-noiembrie, vor fi efectuate şi analize │ │
│ │ │ │ │ │pentru determinarea numărului de celule │ │
│ │ │ │ │ │somatice (NCS), fără calculul mediei │ │
│ │ │ │ │ │geometrice. │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┬────────────┬────────────┼─────────────┼───────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┤
│ │Lapte crud │ │ │ │ │ │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│10. │şi produse │ │I. │Semestrial │Anual │Lapte crud de│trimestru │semestru │înainte de │ │
│ │din lapte │ │Trimestrial │ │ │vacă │înainte de │înainte de │procesare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │procesare │procesare │ │ │
│ │ │b) Unitate de├────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │procesare a │ │ │ │Produse │ │ │ │ │
│ │ │laptelui │ │ │ │finite │O dată pe lună │O dată pe │O dată pe │ │
│ │ │materie primă│ │O dată la │ │Lapte │pentru fiecare │trimestru │semestru pentru│ │
│ │ │ │II. │două │Lunar │pasteurizat │categorie de │pentru fiecare │fiecare │ │
│ │ │ │Săptămânal │săptămâni │ │pentru │produse finite │categorie de │categorie de │ │
│ │ │ │ │ │ │determinarea │obţinute │produse finite │produse finite │ │
│ │ │ │ │ │ │fosfatazei │ │obţinute │obţinute │ │
│ │ │ │ │ │ │alcaline │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Materie primă│ │ │ │ │
│ │ │ │I. │Semestrial │Anual │intrată la │O dată pe │O dată pe │ │ │
│ │ │c) Unitate de│Trimestrial │ │ │procesare, │trimestru │semestru pentru│O dată pe an │ │
│ │ │procesare │ │ │ │inclusiv │pentru fiecare │fiecare │pentru fiecare │ │
│ │ │produse ├────────────┼────────────┼────────────┤lapte │categorie în │categorie în │categorie în │ │
│ │ │lactate │ │ │ │pasteurizat, │parte │parte │parte │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │produse │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │finite │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │a) Centru de │I. │Semestrial │Anual │ │ │ │ │ │
│ │ │ambalare a │Trimestrial │ │ │Ouă │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │ouălor ├────────────┼────────────┼────────────┤ │trimestru │semestru │ │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │O dată pe │ │ │ │
│ │ │ │I. │ │ │ │trimestru │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │b) Unitate │Trimestrial │Semestrial │Anual │ │pentru ouă │semestru pentru│pentru ouă │ │
│ │ │pentru │ │ │ │Ouă şi/sau │materie primă │ouă materie │materie primă │ │
│ │ │producerea │ │ │ │produse │şi pentru │primă şi pentru│şi pentru │ │
│ │ │ouălor ├────────────┼────────────┼────────────┤finite │fiecare │fiecare │fiecare │ │
│ │Ouă şi │lichide │ │ │ │ │categorie de │categorie de │categorie de │ │
│11. │produse din │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │produse │produse │produse │ │
│ │ouă │ │ │ │ │ │obţinute │obţinute │obţinute │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │ │I. │ │ │ │trimestru │semestru pentru│pentru ouă şi │ │
│ │ │ │Trimestrial │Semestrial │Anual │ │pentru ouă şi │ouă şi ouă │ouă lichide │ │
│ │ │c) Unitate de│ │ │ │Ouă si/sau │ouă lichide │lichide materie│materie primă │ │
│ │ │procesare a │ │ │ │produse │materie primă │primă şi pentru│şi pentru │ │
│ │ │ouălor ├────────────┼────────────┼────────────┤finite │şi pentru │fiecare │fiecare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │fiecare │categorie de │categorie de │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │categorie de │produse │produse │ │
│ │ │ │ │ │ │ │produse │obţinute │obţinute │ │
│ │ │ │ │ │ │ │obţinute │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │ │ │ │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │Pulpe de │ │Trimestrial │Semestrial │Anual │Materii prime│trimestru │semestru pentru│pentru materii │ │
│12. │broască şi │Unitate de │ │ │ │şi produse │pentru materii │materii prime │prime şi │ │
│ │melci │procesare ├────────────┼────────────┼────────────┤finite │prime şi │şi produsele │produsele │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │produsele │finite │finite │ │
│ │ │ │ │ │ │ │finite │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │ │ │ │O dată pe │ │O dată la 18 │ │
│ │Grăsimi │a) Centru de │Trimestrial │Semestrial │Anual │ │semestru pentru│O dată pe an │luni pentru │ │
│13. │animale, │colectare a │ │ │ │Materii prime│fiecare │pentru fiecare │fiecare │ │
│ │untură, │grăsimilor ├────────────┼────────────┼────────────┤ │categorie în │categorie în │categorie în │ │
│ │jumări │animale │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │parte │parte │parte │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │I. │ │ │ │O dată pe │O dată pe │ │ │
│ │ │b) Unitate de│Trimestrial │Semestrial │Anual │ │trimestru │semestru pentru│O dată pe an │ │
│ │ │procesare a │ │ │ │Produse │pentru fiecare │fiecare │pentru fiecare │ │
│ │ │grăsimilor ├────────────┼────────────┼────────────┤finite │categorie în │categorie în │categorie în ├───────────────┤
│ │ │animale │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │parte │parte │parte │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │Unitate de │I. │ │ │ │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │Stomacuri │procesare, │Trimestrial │Semestrial │Anual │ │trimestru │semestru pentru│pentru fiecare │ │
│14. │prelucrate, │inclusiv │ │ │ │Produse │pentru fiecare │fiecare │categorie de │ │
│ │vezici şi │unităţi de ├────────────┼────────────┼────────────┤finite │categorie de │categorie de │produse │ │
│ │intestine │obţinere a │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │produse │produse │obţinute │ │
│ │ │cheagului │ │ │ │ │obţinute │obţinute │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │a) Centru de │I. │ │ │ │O dată pe │O dată pe │ │ │
│ │ │colectare a │Trimestrial │Semestrial │Anual │ │trimestru │semestru pentru│O dată pe an │ │
│ │ │materiilor │ │ │ │Materii prime│pentru fiecare │fiecare │pentru fiecare │ │
│ │ │prime pentru ├────────────┼────────────┼────────────┤ │categorie de │categorie în │categorie în │ │
│ │ │gelatină │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │produse │parte │parte │ │
│ │ │ │ │ │ │ │obţinute │ │ │ │
│15. │Gelatină ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │ │ │ │O dată pe │O dată pe │O dată la 18 │ │
│ │ │b) Unitate de│Trimestrial │Semestrial │Anual │ │trimestru │semestru pentru│luni pentru │ │
│ │ │procesare a │ │ │ │Produse │pentru fiecare │fiecare │fiecare │ │
│ │ │gelatinei ├────────────┼────────────┼────────────┤finite │categorie de │categorie de │categorie de │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │produse │produse │produse │ │
│ │ │ │ │ │ │ │obţinute │obţinute │obţinute │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │a) Centru de │I. │ │ │ │O dată pe │ │O dată la 18 │ │
│ │ │colectare a │Trimestrial │Semestrial │Anual │ │semestru pentru│O dată pe an │luni pentru │ │
│ │ │materiilor │ │ │ │Materii prime│fiecare │pentru fiecare │fiecare │ │
│ │ │prime pentru ├────────────┼────────────┼────────────┤ │categorie în │categorie în │categorie în │ │
│ │ │colagen │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │parte │parte │parte │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16. │Colagen ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │I. │ │ │ │O dată pe │O dată pe │ │ │
│ │ │b) Unitate de│Trimestrial │Semestrial │Anual │ │trimestru pe │semestru pe │O dată pe an pe│ │
│ │ │procesare a │ │ │ │Produse │fiecare │fiecare │fiecare │ │
│ │ │colagenului ├────────────┼────────────┼────────────┤finite │categorie în │categorie în │categorie în │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │parte │parte │parte │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │O dată pe │ │ │ │
│ │ │a) Unitate de│I. │ │ │ │trimestru │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │procesare a │Trimestrial │Semestrial │Anual │ │pentru mierea │semestru pentru│pentru mierea │ │
│ │ │mierii de │ │ │ │Materii prime│intrată la │mierea intrată │intrată la │ │
│ │ │albine şi/sau│ │ │ │şi produse │procesare şi/ │la procesare şi│procesare şi/ │ │
│ │ │a altor ├────────────┼────────────┼────────────┤finite │sau fiecare │/sau fiecare │sau fiecare │ │
│ │ │produse │ │ │ │ │categorie de │categorie de │categorie de │ │
│ │ │apicole │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │produse în │produse în │produse în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │parte obţinute │parte obţinute │parte obţinute │ │
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17. │activităţi ├─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
│ │ │b) Unitate │I. │Semestrial │Anual │ │ │ │ │ │
│ │ │produse înalt│Trimestrial │ │ │Produse │O dată pe │O dată pe │O dată pe an │ │
│ │ │rafinate ├────────────┼────────────┼────────────┤finite │trimestru │semestru │ │ │
│ │ │ │II. Lunar │Trimestrial │Semestrial │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┴────────────┴────────────┼─────────────┼───────────────┴───────────────┴───────────────┤ │
│ │ │c) Mijloc de │ │De pe │ │ │
│ │ │transport al │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │alimentelor │O dată la 2 ani │interioară şi│Probe de sanitaţie în caz de suspiciune │ │
│ │ │de origine │ │echipamentele│ │ │
│ │ │animală │ │din interior │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


    Recoltarea de probe şi transportul acestora la laborator
    a) În cazul în care în urma controlului se constată neconformitate în aplicarea prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, cu amendamentele ulterioare, procesul-verbal de constatare întocmit în urma controlului trebuie să specifice termenul de timp acordat pentru eliminarea neconformităţilor constatate şi data la care se va efectua recontrolul.
    b) În cazul suspiciunii de neconformitate sau al loturilor neconforme se aplică prevederile art. 137 şi 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA, după caz.
    În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune care necesită investigaţii de laborator se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator. Probele recoltate în aceste condiţii sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice.
    c) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalităţi de transport care să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.
    d) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informaţi asupra dreptului la a doua expertiză (proba de opinie suplimentară), prin consemnarea în procesul-verbal de prelevare a probei. În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal şi operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza acestei probe. Operatorul este informat, în cazul în care prelevarea unei cantităţi suficiente, pentru a permite o a doua expertiză, nu este posibilă.
    e) Căi de atac: în cazul în care operatorii economici sunt nemulţumiţi de rezultatul controlului oficial, pot formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau îşi pot rezerva dreptul prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625.
    f) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat. În cazul în care acesta doreşte să conteste rezultatul obţinut în controlul oficial, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. În cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării privind contestarea rezultatului controlului oficial, operatorul prezintă autorităţii competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea şi analiza probelor, de către un alt expert recunoscut şi calificat corespunzător, conform procedurii elaborate de la nivelul ANSVSA.
    g) În caz de litigiu, pe baza celei de a doua expertize menţionate la lit. e), operatorii din domeniul alimentar pot solicita pe cheltuiala proprie examinarea documentelor analizei iniţiale şi, după caz, efectuarea unei alte analize de către un alt laborator oficial. În final, pe baza rezultatelor obţinute în urma acestor acţiuni, personalul de specialitate al DSVSA stabileşte conformitatea lotului. Costurile suplimentare privind examinarea documentelor şi analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar care a contestat rezultatul controlului oficial.
    h) Buletinul de analiză cu care poate fi contestat rezultatul controlului oficial trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat (conform SR ISO EN 17025) care utilizează o metodă de determinare care prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.
    * În cazul obţinerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA au următoarele obligaţii şi dispun următoarele măsuri:
    A. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă.
    1. DSVSA declanşează ancheta în scopul:
    a) identificării lotului/loturilor suspecte;
    b) identificării unităţii/unităţilor în care a/au fost produs/produse;
    c) identificării reţelei de distribuţie prin stabilirea trasabilităţii produsului/produselor;
    d) identificării cauzei/pericolului;
    e) evaluării pericolelor/riscului;
    f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.
    2. DSVSA realizează controlul şi verificarea procedurilor şi programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale.
    3. DSVSA realizează verificarea corectitudinii acţiunilor corective şi măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale.
    4. DSVSA realizează supravegherea şi monitorizarea acţiunilor corective şi a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat.
    5. DSVSA dispune reţinerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionat(e)/incriminat(e) până la terminarea anchetei şi sosirea buletinelor de analiză.
    6. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionat(e) prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcţie de tipul de hazard şi particularităţile alimentului (Aw, pH, temperatură etc.), precum şi de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformităţi înregistrate în timp în registrele unităţii privind produsul suspicionat/incriminat).
    7. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitaţie, mediu, materii prime, produse şi loturi, relevante în funcţie de tipul de risc şi particularităţile alimentului (Aw, pH, temperatură etc.).
    8. Până la depistarea cauzei şi eliminarea pericolelor/riscului, în funcţie de analiza de risc, DSVSA poate dispune, după caz, măsura de reducere sau de oprire a producerii alimentului incriminat.
    9. DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei şi comunicarea acestora prin SRAAF, la punctele de contact din cadrul ANSVSA.
    B. În cazul produselor de origine animală provenite din import din ţări terţe, DSVSA dispun măsuri în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2017/625.
    În cazul suspiciunii de neconformitate sau al loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66 şi 67 din Regulamentul (UE) 2017/625 şi ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA, după caz.
    1. În situaţia în care, ca urmare a controalelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625, se constată că legislaţia Uniunii Europene a fost încălcată, DSVSA iau următoarele măsuri:
    a) notifică ANSVSA despre natura produselor utilizate şi transportul în cauză;
    b) intensifică controalele oficiale în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.873 din 7 noiembrie 2019 al Comisiei privind procedurile la posturile de inspecţie la frontieră pentru efectuarea în mod coordonat de către autorităţile competente a controalelor oficiale intensificate asupra produselor de origine animală, asupra materialelor germinative, precum şi asupra subproduselor de origine animală şi produselor compuse, pentru fiecare transport provenit din aceeaşi unitate de origine şi care conţine aceeaşi categorie de mărfuri, pentru acelaşi tip de încălcare - următoarele 10 transporturi care au aceeaşi origine trebuie să fie reţinute oficial pentru efectuarea de controale de identitate şi controale fizice, incluzând recoltarea de probe şi testări de laborator.
    2. În situaţia în care controalele efectuate suplimentar confirmă nerespectarea legislaţiei Uniunii Europene, transportul trebuie distrus conform art. 66 din Regulamentul (UE) 2017/625.
    În cazul în care controalele evidenţiază o depăşire a limitelor maxime de reziduuri se declanşează alertă SRAAF, se informează Comisia şi celelalte state membre, iar transportul este distrus.
    C. DSVSA se asigură că, în caz de obţinere de rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:
    1. notifică în regim de urgenţă DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcţie de caz;
    2. notifică în regim de urgenţă fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării şi aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infecţiei în ferme;
    3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat şi motivul retragerii alimentului de pe piaţă;
    4. iniţiază în regim de urgenţă procedura de retragere/rechemare a produsului din reţeaua de distribuţie şi, dacă este necesar, preiau produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final şi furnizează în timp util DSVSA documentaţia centralizată privind retragerea/rechemarea;
    5. colaborează cu autorităţile sanitar-veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat şi furnizează în timp util documentaţia solicitată de către ANSVSA;
    6. reevaluează procedurile şi programele de bune practici de igienă şi producţie, HACCP, precum şi mărirea frecvenţei de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea şi eliminarea cauzei, şi iniţiază acţiuni şi măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariţiei riscului/pericolului pentru alimentul implicat.
    D. În situaţia în care, în urma realizării controalelor oficiale asupra unei unităţi autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor (încadrată în clasa I de risc), pe parcursul a cel puţin doi ani de zile nu au fost aplicate sancţiuni ca urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, DSVSA pe raza căreia se regăseşte unitatea respectivă poate reduce frecvenţa controalelor oficiale până la dublarea perioadei de timp stabilite între două controale consecutive/recoltări de probe, corespunzător clasei I de risc.
    E. Cu ocazia unui control oficial realizat de medicul veterinar oficial va fi în mod obligatoriu efectuată şi examinarea organoleptică a produselor de origine animală. În ceea ce priveşte produsele pescăreşti, pentru examinarea organoleptică vor fi luate în considerare criteriile de prospeţime stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2.406/1996 privind stabilirea standardelor comune de piaţă pentru anumite produse pescăreşti, cu amendamentele ulterioare. În baza celor identificate cu ocazia efectuării examenului organoleptic, medicul veterinar oficial care a realizat examinarea poate dispune următoarele măsuri:
    1. declararea produsului de origine animală ca impropriu consumului uman în cazul în care se evidenţiază modificări calitative/alterări ale produsului respectiv, ce pot pune în pericol sănătatea consumatorilor, urmată de livrarea acestuia către neutralizare sau în scopuri tehnice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    2. dispunerea măsurii de reţinere oficială a produsului şi recoltarea de probe în vederea efectuării examenului de laborator pentru clarificare, în cazul în care se suspicionează că produsul în cauză nu se încadrează în parametri de calitate şi siguranţă stabiliţi de legislaţia în vigoare.
    În situaţia în care nu există acte normative naţionale sau comunitare prin care să se stabilească criteriile organoleptice aplicabile produselor sau grupelor de produse, medicii veterinari oficiali vor lua decizia ţinând cont de prevederile standardelor internaţionale stabilite la nivelul Codex alimentarius.
    ** Probele recoltate în condiţiile precizărilor tehnice prevăzute la coloana 9 sunt însoţite de o notă justificativă cu precizarea motivaţiei recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice, după cum urmează:
    1. în cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigaţii de laborator, autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor locală prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;
    2. ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creşterea frecvenţei controalelor şi a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.
    ***
    1. Toate acţiunile de control oficial, indiferent dacă se identifică sau nu neconformităţi, se finalizează cu întocmirea, la faţa locului, a unui document - de exemplu: raport de audit, notă de constatare, proces-verbal, adus la cunoştinţa operatorului, în care sunt înscrise aspectele constatate şi, după caz, măsurile dispuse, termene pentru remedierea deficienţelor ca urmare a controlului/recontrolului. Medicii veterinari oficiali din cadrul CSVSAO sub responsabilitatea coordonatorului CSVSAO, în corelaţie cu catagrafia unităţilor autorizate/înregistrate şi în baza încadrării acestora în funcţie de analiza riscului, elaborează planul cifric pe care îl vor transmite departamentului responsabil din cadrul DSVSA, în vederea avizării acestuia.
    2. Evaluarea unităţii în vederea încadrării acesteia pe grupe de risc se poate realiza o dată cu efectuarea auditului unităţii.
    **** Se recoltează probe de pe suprafaţa carcaselor la ungulatele domestice - bovine, ovine, caprine, cabaline şi porcine - în vederea monitorizării prevalenţei Salmonellei spp., piele din zona gâtului de la carcasele de păsări - pui de carne şi curcani, pentru monitorizarea prevalenţei Salmonella spp. şi piele din zona gâtului de la carcase de pui de carne pentru monitorizarea prevalenţei Campylobacter spp. din abatoarele cuprinse în planul de prelevare stabilit prin programul specific elaborat de ANSVSA.
    ***** Zonele de producţie/relocare pentru moluşte bivalve vii nu se supun autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acestea fiind emis un „Document de clasificare a zonei“.
    ******Medicii veterinari oficiali asigură supravegherea permanentă a unităţilor şi întocmesc note de control conform instrucţiunilor transmise prin notă de serviciu de către ANSVSA.
    Fişa de evaluare care cuprinde criteriile în baza cărora se realizează încadrarea pe grupe de risc a unităţilor care produc, prelucrează şi depozitează produse de origine animală autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare, întocmită o dată la 12 luni de către personalul de la nivelul departamentului cu responsabilităţi în evaluarea riscului

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Denumirea societăţii comerciale │Data │
│ │auditului:│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Sediul societăţii comerciale │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│Adresa unităţii de producţie │Medic │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤veterinar │
│Activitatea pentru care a fost emisă autorizaţia │oficial: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│Număr de autorizare │ │
├────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┼─────┬────┤
│ │Criteriile de │ │ │Factor │ │ │
│Categoria │evaluare │Evaluare │Punctaj│de │Total│Nota│
│ │ │ │ │corecţie│ │ │
├────────────────┼──┬───────────────┼───────────────┬┬───────────────┬┬────────────┬┬─────────────┬┼┬──────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │Data │ ││ ││Relativ ││ │││ │ │ │ │
│ │1a│construcţiei │Construcţie ││Renovare ││recentă ││Veche (30-50)│││ │ │ │ │
│ │ │sau a renovării│nouă (0-9) ││recentă (10-19)││(20-29) ││ │││ │ │ │ │
│1. │ │semnificative │ ││ ││ ││ │││ │ │ │ │
│Caracteristicile├──┼───────────────┼───────────────┼┼───────────────┼┼────────────┼┼─────────────┼┼┤ │0,12 │ │ │
│unităţii │ │Condiţii │ ││ ││ ││ │││ │ │ │ │
│ │ │generale de │Foarte bune ││ ││Acceptabile ││Insuficiente │││ │ │ │ │
│ │1b│întreţinere a │(0-9) ││Bune (10-20) ││(21-40) ││(41-70) │││ │ │ │ │
│ │ │unităţii şi │ ││ ││ ││ │││ │ │ │ │
│ │ │echipamentelor │ ││ ││ ││ │││ │ │ │ │
├────────────────┼──┼───────────────┼───────────────┼┼───────────────┼┼────────────┼┼─────────────┼┼┼──────┼────────┼─────┤ │
│ │ │Dimensiunile │ ││ ││ ││ │││ │ │ │ │
│ │2a│unităţii şi │Foarte mici ││Mici (10-15) ││Medii ││Mari (31-50) │││ │ │ │ │
│ │ │capacitatea de │(0-9) ││ ││(16-30) ││ │││ │ │ │ │
│2. Capacitate de│ │producţie │ ││ ││ ││ │││ │0,1 │ │ │
│producţie ├──┼───────────────┼───────────────┼┼───────────────┼┼────────────┼┼─────────────┼┼┤ │ │ │ │
│ │ │Aria de │ ││Naţională ││Comunitară ││Ţări terţe │││ │ │ │ │
│ │2b│distribuţie a │Locală (0-9) ││(10-15) ││(16-30) ││(31-50) │││ │ │ │ │
│ │ │produselor │ ││ ││ ││ │││ │ │ │ │
├────────────────┼──┼───────────────┼───────────────┼┼───────────────┼┼────────────┼┼─────────────┼┼┼──────┼────────┼─────┤ │
│ │3a│Categoria de │A (0-9) ││B (10-15) ││C (16-30) ││D (31-50) │││ │ │ │ │
│ │ │alimente │ ││ ││ ││ │││ │ │ │ │
│ ├──┼───────────────┼───────────────┼┼───────────────┼┼────────────┼┼─────────────┼┼┤ │ │ │ │
│3. │ │ │Aliment care nu││Aliment care ││Aliment din ││Alimente │││ │ │ │ │
│Caracteristicile│ │ │poate fi ││poate fi ││categoriile ││pentru │││ │0,18 │ │ │
│produsului* │ │Destinaţia │consumat decât ││consumat ││B, C şi D ││categorii │││ │ │ │ │
│ │3b│utilizării │după un ││înaintea ││gata pentru ││speciale │││ │ │ │ │
│ │ │ │tratament ││gătirii sau ││consum ││(copii, │││ │ │ │ │
│ │ │ │termic (0-9) ││transformării ││(16-30) ││bolnavi etc.)│││ │ │ │ │
│ │ │ │ ││(10-15) ││ ││(31-50) │││ │ │ │ │
├────────────────┼──┼───────────────┼───────────────┼┼───────────────┼┼────────────┼┼─────────────┼┼┼──────┼────────┼─────┤ │
│ │ │ │ ││Necesită ││Necesită ││Nu sunt │││ │ │ │ │
│ │ │ │Complete şi ││completări şi ││completări ││elaborate şi │││ │ │ │ │
│ │4a│Proceduri │implementate ││sunt ││şi sunt ││nu sunt │││ │ │ │ │
│ │ │preoperaţionale│(0-9) ││implementate ││implementate││implementate │││ │ │ │ │
│4. Sistemul de │ │ │ ││(10-15) ││parţial ││(21-40) │││ │0,2 │ │ │
│autocontrol │ │ │ ││ ││(16-20) ││ │││ │ │ │ │
│ ├──┼───────────────┼───────────────┼┼───────────────┼┼────────────┼┼─────────────┼┼┤ │ │ │ │
│ │ │ │Aplicat şi ││Carenţe minore ││Carenţe ││Inadecvat, │││ │ │ │ │
│ │4b│Program HACCP │adecvat (0-9) ││(10-15) ││majore ││neaplicat │││ │ │ │ │
│ │ │ │ ││ ││(16-40) ││(41-60) │││ │ │ │ │
├────────────────┼──┼───────────────┼───────────────┼┼───────────────┼┼────────────┼┼─────────────┼┼┼──────┼────────┼─────┤ │
│ │ │ │ ││Sistem ││Sistem în ││Sistem │││ │ │ │ │
│ │ │ │Sistem elaborat││elaborat, ││curs de ││neelaborat şi│││ │ │ │ │
│ │5a│Trasabilitatea │şi implementat ││parţial ││elaborare şi││neimplementat│││ │ │ │ │
│ │ │ │(0-9) ││implementat ││implementare││(31-50) │││ │ │ │ │
│ │ │ │ ││(10-15) ││(16-30) ││ │││ │ │ │ │
│5. Criterii ├──┼───────────────┼───────────────┼┼───────────────┼┼────────────┼┼─────────────┼┼┤ │0,2 │ │ │
│specifice │ │ │ ││Plan de control││Plan de ││Plan de │││ │ │ │ │
│ │ │ │Plan de control││elaborat şi ││control în ││control │││ │ │ │ │
│ │5b│Criterii │elaborat şi ││parţial ││curs de ││neelaborat şi│││ │ │ │ │
│ │ │microbiologice │respectat (0-9)││respectat ││elaborare şi││neimplementat│││ │ │ │ │
│ │ │ │ ││(10-15) ││implementare││(31-50) │││ │ │ │ │
│ │ │ │ ││ ││(16-30) ││ │││ │ │ │ │
├────────────────┼──┼───────────────┼───────────────┼┼───────────────┼┼────────────┼┼─────────────┼┼┼──────┼────────┼─────┤ │
│ │ │Istoric - │ ││ ││Substanţiale││Substanţiale │││ │ │ │ │
│ │ │nereguli sau │Nesemnificative││Nesemnificative││sau grave, ││sau grave, │││ │ │ │ │
│6. Antecedente │6a│neconformităţi │sau formale ││sau formale ││izolate şi ││izolate şi │││ │0,2 │ │ │
│ │ │constatate în │(0-9) ││repetate ││rezolvate ││rezolvate │││ │ │ │ │
│ │ │verificările │ ││(10-30) ││(31-60) ││(61-100) │││ │ │ │ │
│ │ │anterioare │ ││ ││ ││ │││ │ │ │ │
└────────────────┴──┴───────────────┴───────────────┴┴───────────────┴┴────────────┴┴─────────────┴┴┴──────┴────────┴─────┴────┘


    Categoriile de risc, criterii şi punctaje pentru încadrarea unităţilor de industrie alimentară în baza analizei riscului:
    1. categoria III - unităţi cu risc înalt - peste 50 de puncte, inclusiv 50;
    2. categoria II - unităţi cu risc mediu - de la 31 până la 49 de puncte;
    3. categoria I - unităţi cu risc scăzut - mai puţin de 30 de puncte, inclusiv 30.
    * La evaluarea unităţilor din sectorul cărnii de porc care au fost desemnate în conformitate cu cerinţele din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 al Comisiei din 7 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane, cu amendamentele ulterioare, în vederea încadrării în categorii de risc, pentru criteriul «Caracteristicile produsului» va fi acordat punctajul maxim - 50 de puncte. Acest punctaj se acordă şi pentru unităţile care au fost autorizate în baza legislaţiei sanitare veterinare privind pesta porcină africană aplicabile înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/605.
    La evaluarea unităţilor din sectorul cărnii de porc care au fost desemnate de către DSVSA pentru recepţionarea şi sacrificarea porcinelor provenite din exploataţii situate în zonele de protecţie şi/sau în zonele de supraveghere ale unor focare de pestă porcină africană, în conformitate cu cerinţele din Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de prevenire şi control al anumitor boli listate, în vederea încadrării în categorii de risc, pentru criteriul «Caracteristicile produsului» va fi acordat punctajul maxim (50 de puncte). Acest punctaj se acordă şi pentru unităţile desemnate în baza legislaţiei sanitar-veterinare privind pesta porcină africană aplicabile înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2020/687.
    Clasificarea alimentelor în funcţie de risc:
    1. grupa A - lapte praf, lapte UHT sau altfel sterilizat, brânzeturi opărite sau maturate mai mult de 6 luni, conservele, mierea, peşte uscat;
    2. grupa B - produse din carne crud uscate sau/şi maturate, produse din carne semiuscate, produse din carne tratate termic, smântână, lapte pasteurizat, unt, brânzeturi maturate mai mult de 60 de zile, lapte bătut, iaurt, produse din lapte fermentate, produse din ouă pasteurizate sau sterilizate, paste cu carne;
    3. grupa C - carne proaspătă de la bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, păsări şi lagomorfe, carne tocată şi carne preparată, brânză proaspătă sau maturată mai puţin de 60 de zile, peşte proaspăt, fileuri de peşte, ouă;
    4. grupa D - lapte crud, produse din lapte nepasteurizate, produse din peşte preparate, icre, produse din peşte afumate, marinate, moluşte, carne preparată care se consumă crudă sau supusă unui tratament termic inferior pasteurizării, produse din carne/lapte feliate gata pentru consum, sosuri proaspete."

    3. La capitolul I, secţiunea 3 „Controlul oficial al unităţilor înregistrate sanitar-veterinar“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 3
    Controlul oficial al unităţilor înregistrate sanitar-veterinar

┌────┬───────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Conduita de control oficial prin verificare/testare/recoltare de probe │
│ │ │ ├───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Recoltare de probe pentru examene de laborator │
│ │ │ │Frecvenţa verificărilor├──────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┤
│Nr. │Categoria de │ │/supravegherii/ │ │Frecvenţa recoltării probelor│ │
│crt.│produs/ │Unitatea* │monitorizării *** │ │pentru examenele prevăzute la│ │
│ │activitate │ │ │ │secţiunea 4 din prezentul │Precizări │
│ │ │ │ │Natura probei │capitol │tehnice** │
│ │ │ ├───────────┬───────────┤ ├──────────────┬──────────────┤ │
│ │ │ │Categoria I│Categoria │ │Categoria I │Categoria II │ │
│ │ │ │ │II │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │1. Recoltarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de probe se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │efectuează de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │către DSVSA în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │scop bine │
│ │ │ │ │ │ │ │ │determinat în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cadrul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │controlului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │oficial, în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │verificării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │produsului şi, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │respectiv, a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │conformităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │criteriile de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(CE) nr. 2.073/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │2005, cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │amendamentele │
│ │ │ │ │ │Produse finite│ │ │ulterioare, │
│ │ │ │ │ │- un sortiment│ │ │după cum │
│ │ │ │ │ │din primele │Anual, pentru │Semestrial, │urmează: │
│ │ │ │ │ │două categorii│fiecare │pentru fiecare│a) verificarea │
│ │ │ │ │ │obţinute lunar│categorie de │categorie de │siguranţei │
│ │ │ │ │ │în cantităţile│produse, │produse, │produsului şi, │
│ │ │ │ │De două ori│cele mai mari │conform │conform │respectiv, a │
│1. │Carne │a) Carmangerie │Lunar │pe lună │sau din alte │prevederilor │prevederilor │conformităţii │
│ │ │ │ │ │categorii în │Regulamentului│Regulamentului│alimentului din│
│ │ │ │ │ │baza evaluării│(CE) nr. 2.073│(CE) nr. 2.073│punct de vedere│
│ │ │ │ │ │riscului │/2005, cu │/2005, cu │microbiologic │
│ │ │ │ │ │pentru │amendamentele │amendamentele │cu criteriile │
│ │ │ │ │ │sănătatea │ulterioare │ulterioare │de siguranţă │
│ │ │ │ │ │publică │ │ │prevăzute în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Comisiei nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.073/2005/CE, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │amendamentele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │b) verificarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │produsului şi, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │respectiv, a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │conformităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului din│
│ │ │ │ │ │ │ │ │punct de vedere│
│ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cu criteriile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de siguranţă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care nu sunt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │legislaţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │comunitară, dar│
│ │ │ │ │ │ │ │ │care sunt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cuprinse în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │legislaţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │naţională; │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │c) obţinerea de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │informaţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │ │ │ │statusul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │al unor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimente │
│ │ │ │ │ │ │ │ │comercializate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pe piaţă; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │d) verificarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sistemului de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │proceduri şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │programe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │implementate de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │către │
│ │ │ │ │ │ │ │ │operatorii cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │activitate în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentar în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │asigurării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(proceduri de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │bune practici │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de igienă şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │producţie, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │program HACCP, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sistem de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │trasabilitate, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │proceduri de │
│ │ │ │ │ │Carne │ │ │retragere/ │
│ │ │ │ │ │proaspătă doar│ │ │rechemare, │
│ │ │ │ │ │pentru │La suspiciune,│La suspiciune,│evitarea │
│ │ │b) Măcelărie │Lunar │De două ori│determinarea │reclamaţie, │reclamaţie, │contaminării │
│ │ │ │ │pe lună │speciei şi │toxiinfecţie │toxiinfecţie │încrucişate şi/│
│ │ │ │ │ │carne tocată │ │alimentară │sau a │
│ │ │ │ │ │obţinută la │ │ │contaminării │
│ │ │ │ │ │cerere │ │ │post-tratament │
│ │ │ │ │ │ │ │ │termic); │
│ │ │ │ │ │ │ │ │e) verificarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │conformităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lotului/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │loturilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │suspicionate; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │f) dezvoltarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţiilor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │în cursul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │anchetelor de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │toxiinfecţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │reclamaţiilor, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sesizărilor; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │g) obţinerea de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │informaţii cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │privire la noi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │hazarde, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │rezultate în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │urma evaluării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │riscului. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2. În cazul în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care în urma │
│ │ │ │ │ │ │ │ │controlului se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │suspicionează │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sau se constată│
│ │ │ │ │ │ │ │ │o │
│ │ │ │ │ │ │ │ │neconformitate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care necesită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţii de│
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤laborator, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recoltarea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │probe va fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │însoţită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │întotdeauna şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de o notă de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │control, în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │ │ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sanitară │
│ │ │ │ │ │ │ │ │veterinară │
│ │ │ │ │ │ │ │ │locală va │
│ │ │ │ │ │ │ │ │înscrie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │controlului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │oficial şi va │
│ │ │ │ │ │ │ │ │argumenta │
│ │ │ │ │ │ │ │ │scopul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recoltării. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3. Recoltarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de probe de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │către │
│ │ │ │ │ │ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sanitară │
│ │ │ │ │ │ │ │ │veterinară │
│ │ │ │ │ │ │ │ │locală se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │realizează │
│ │ │ │ │ │ │ │ │planificat în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │baza unei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │strategii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │stabilite de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │către DSVSA, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care trebuie să│
│ │ │ │ │ │ │ │ │urmărească │
│ │ │ │ │ │ │ │ │obţinerea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │informaţii - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │date │
│ │ │ │ │ │ │ │ │comparabile, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │necesare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │autorităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sanitare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │veterinare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │locale. În │
│ │ │ │ │ │ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │strategiei de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recoltare DSVSA│
│ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie să ţină│
│ │ │ │ │ │ │ │ │cont de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │următoarele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │principii de: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │a) recoltare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │randomizată şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │reprezentativă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pentru lot; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │b) recoltare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │selectivă - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │când se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │adresează unor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │categorii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimente cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │risc înalt (în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │baza │
│ │ │ │ │ │ │ │ │informaţiilor, │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤investigaţiilor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │experienţei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │anterioare); │
│ │ │ │ │ │ │ │ │c) recoltare în│
│ │ │ │ │ │ │ │ │caz de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │suspiciune - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care se bazează│
│ │ │ │ │ │ │ │ │pe o analiză şi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │o experienţă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │privind lotul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │circumstanţele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recoltării (de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │exemplu, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recoltarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │efectuată ca │
│ │ │ │ │ │ │ │ │parte a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │investigaţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în focarele de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │TIA sau în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │timpul unei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │evaluări a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │programului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │HACCP în urma │
│ │ │ │ │ │ │ │ │căreia se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │constată │
│ │ │ │ │ │ │ │ │deficienţe care│
│ │ │ │ │ │ │ │ │afectează │
│ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţa │
│ │ │ │ │ │ │ │ │produsului). În│
│ │ │ │ │ │ │ │ │scopul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │obţinerii de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │date relevante,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │monitorizării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │supravegherii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │corespunzătoare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │a riscului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pe întreg │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lanţul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentar, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │DSVSA trebuie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │să ţină cont în│
│ │ │ │ │ │ │ │ │elaborarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │strategiei de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recoltare ca │
│ │ │ │ │ │ │ │ │frecvenţa şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │procedura de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recoltare să se│
│ │ │ │ │ │ │ │ │aleagă în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tipul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │microorganism │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sau toxină şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tipul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aliment │
│ │ │ │ │ │ │ │ │implicat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(perisabil, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │stabil). │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Anual, în │Semestrial,│ │ │ │ │
│ │ │ │sezoanele │în │ │ │ │ │
│ │ │c) Centru de │de │sezoanele │ │ │ │ │
│ │ │colectare a │vânătoare │de │ │ │ │ │
│ │ │vânatului │stabilite │vânătoare │ │ │ │ │
│ │ │sălbatic │conform │stabilite │ │ │ │ │
│ │ │ │legislaţiei│conform │ │ │ │ │
│ │ │ │specifice │legislaţiei│ │ │ │ │
│ │ │ │ │specifice │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Anual, conform│Semestrial, │ │
│ │ │d) Centru pentru │ │ │ │prevederilor │conform │ │
│ │ │sacrificarea │ │ │ │Regulamentului│prevederilor │ │
│ │ │păsărilor şi/sau │Anual │Semestrial │Carcase păsări│(CE) nr. 2.073│Regulamentului│ │
│ │ │lagomorfelor la │ │ │/lagomorfe │/2005, cu │(CE) nr. 2.073│ │
│ │ │nivelul fermei │ │ │ │amendamentele │/2005, cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │amendamentele │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Anual, pentru │Semestrial, │ │
│ │ │ │ │ │ │fiecare │pentru fiecare│ │
│ │ │ │ │ │ │categorie de │categorie de │ │
│ │ │a) Centru de │ │ │Lapte crud │produse │produse │ │
│ │ │prelucrare a │ │ │Produse │obţinute, │obţinute, │ │
│ │ │laptelui integrat│Anual │Semestrial │finite, un │conform │conform │ │
│ │ │în exploataţie/ │ │ │sortiment │prevederilor │prevederilor │ │
│ │ │aparţinând │ │ │dintr-o │Regulamentului│Regulamentului│ │
│ │ │exploataţiei │ │ │categorie │(CE) nr. 2.073│(CE) nr. 2.073│ │
│ │ │ │ │ │ │/2005, cu │/2005, cu │ │
│ │ │ │ │ │ │amendamentele │amendamentele │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ulterioare │ │
│2. │Lapte ├─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Anual, pentru │Semestrial, │ │
│ │ │ │ │ │ │fiecare │pentru fiecare│ │
│ │ │ │ │ │ │categorie de │categorie de │ │
│ │ │ │ │ │Lapte crud │produse │produse │ │
│ │ │b) Centru de │ │ │Produse │obţinute, │obţinute, │ │
│ │ │prelucrare a │Anual │Semestrial │finite, un │conform │conform │ │
│ │ │laptelui │ │ │sortiment │prevederilor │prevederilor │ │
│ │ │independent │ │ │dintr-o │Regulamentului│Regulamentului│ │
│ │ │ │ │ │categorie │(CE) nr. 2.073│(CE) nr. 2.073│ │
│ │ │ │ │ │ │/2005, cu │/2005, cu │ │
│ │ │ │ │ │ │amendamentele │amendamentele │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │ulterioare │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┴──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │O probă pe lună pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │calculul mediei geometrice, │ │
│ │ │ │ │ │ │timp de trei luni │ │
│ │ │ │ │ │ │consecutive, pentru numărul │ │
│ │ │ │ │ │ │de celule somatice (NCS), în │ │
│ │ │ │ │ │ │perioada martie-noiembrie, la│ │
│ │ │ │ │ │ │10% din exploataţiile cu cel │ │
│ │ │ │ │ │ │mai mare număr de capete, │ │
│ │ │ │ │ │ │după caz, la cele la care │ │
│ │ │ │ │ │ │anterior s-au înregistrat │ │
│ │ │ │ │ │ │neconformităţi din punctul de│ │
│ │ │ │ │ │Lapte crud │vedere al igienei, │ │
│ │ │ │ │ │destinat │exploataţii care desfăşoară │ │
│ │ │ │ │ │procesării, │activităţi de vânzare directă│ │
│ │ │ │ │ │inclusiv │a laptelui crud prin │ │
│ │ │c) Ferme/ │ │ │laptele │intermediul automatelor sau │ │
│ │ │Exploataţii de │ │ │destinat │direct către consumatorul │ │
│ │ │animale │Anual │Semestrial │vânzării │final │ │
│ │ │producătoare de │ │ │directe către │Două prelevări pe lună pentru│ │
│ │ │lapte │ │ │consumatorul │calculul mediei geometrice, │ │
│ │ │ │ │ │final sau prin│timp de două luni │ │
│ │ │ │ │ │intermediul │consecutive, în perioada │ │
│ │ │ │ │ │automatelor │martie-noiembrie, la 10% din │ │
│ │ │ │ │ │ │ferme, pentru numărul total │ │
│ │ │ │ │ │ │de germeni (NTG) se vor │ │
│ │ │ │ │ │ │selecta exploataţiile cu cel │ │
│ │ │ │ │ │ │mai mare număr de capete, │ │
│ │ │ │ │ │ │după caz, la cele la care │ │
│ │ │ │ │ │ │anterior s-au înregistrat │ │
│ │ │ │ │ │ │neconformităţi, exploataţii │ │
│ │ │ │ │ │ │care desfăşoară activităţi de│ │
│ │ │ │ │ │ │vânzare directă a laptelui │ │
│ │ │ │ │ │ │crud prin intermediul │ │
│ │ │ │ │ │ │automatelor sau direct către │ │
│ │ │ │ │ │ │consumatorul final. │ │
├────┤ ├─────────────────┼───────────┴───────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │Două prelevări pe lună timp │ │
│ │ │ │ │ │de două luni pentru NTG şi o │ │
│ │ │ │ │Lapte crud │prelevare pe lună timp de │ │
│ │ │ │ │destinat │trei luni, în perioada │ │
│ │ │d) Automate de │ │vânzării │iunie-august, pentru NCS │ │
│ │ │vânzare directă a│Semestrial │directe către │În cazul în care un fermier │ │
│ │ │laptelui crud │ │consumatorul │deţine mai multe automate pe │ │
│ │ │ │ │final │raza aceluiaşi judeţ se vor │ │
│ │ │ │ │ │recolta probe din cel mult 4 │ │
│ │ │ │ │ │automate aparţinând aceleiaşi│ │
│ │ │ │ │ │ferme. │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Igiena │ │ │
│ │ │a) Ambarcaţiune │ │suprafeţelor │O dată la doi ani - teste de │ │
│ │ │comercială de │Anual │ce intră în │sanitaţie │ │
│ │ │pescuit │ │contact cu │ │ │
│ │ │ │ │peştele │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────┬───────────┼──────────────┼──────────────┬──────────────┤ │
│ │ │b) Punct de │ │ │ │Anual, pentru │Semestrial, │ │
│ │ │debarcare │Semestrial │Trimestrial│Peşte │fiecare specie│pentru fiecare│ │
│ │ │ │ │ │ │ │specie │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────┴───────────┼──────────────┼──────────────┴──────────────┤ │
│ │ │c) Magazin de │ │Peşte şi │ │ │
│ │ │desfacere a │Anual │produse din │Anual, pentru fiecare │ │
│ │ │peştelui - │ │peşte │categorie de produse │ │
│ │ │pescărie │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │d) Centru de │ │ │ │ │
│ │ │colectare a │ │Batracieni, │ │ │
│ │ │batracienilor, │Anual │gasteropode, │Anual, pentru fiecare specie │ │
│ │Peşte şi │gasteropodelor, │ │crustacee │ │ │
│3. │produse din │crustaceelor │ │ │ │ │
│ │pescuit ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │e) Fermă │ │ │ │ │
│ │ │piscicolă - bazin│ │ │ │ │
│ │ │piscicol, │ │ │ │ │
│ │ │păstrăvărie - │Anual │Peşte │Anual, pentru fiecare specie │ │
│ │ │care livrează │ │ │ │ │
│ │ │peşte pentru │ │ │ │ │
│ │ │consum uman │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │f) Fermă de │ │Moluşte │ │ │
│ │ │moluşte bivalve │Trimestrial │bivalve, │Semestrial │ │
│ │ │vii pentru consum│ │lichid │ │ │
│ │ │uman │ │intravalvular │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────┬───────────┼──────────────┼──────────────┬──────────────┤ │
│ │ │g) Centru de │ │ │ │Semestrial, │Trimestrial, │ │
│ │ │prelucrare a │ │De două ori│Peşte proaspăt│pentru fiecare│pentru fiecare│ │
│ │ │peştelui integrat│Lunar │pe │şi produse │specie/ │specie/ │ │
│ │ │în ferma de │ │săptămână │prelucrate │categorie de │categorie de │ │
│ │ │acvacultură │ │ │ │produse finite│produse finite│ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │a) Centru de │ │ │ │Anual, pentru │Semestrial, │ │
│ │ │extracţie şi/sau │ │ │Miere şi │fiecare │pentru fiecare│ │
│ │ │colectare a │Anual │Semestrial │produse │categorie de │categorie de │ │
│ │ │mierii şi a altor│ │ │apicole │produse │produse │ │
│ │ │produse apicole │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────┴───────────┼──────────────┼──────────────┴──────────────┤ │
│4. │Miere │ │ │ │O dată la doi ani, în │ │
│ │ │b) Stupină │O dată la doi ani │Miere │perioada mai-septembrie, la │ │
│ │ │ │ │ │stupinele care deţin peste 50│ │
│ │ │ │ │ │de familii de albine │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │c) Magazin de │ │ │Anual, pentru fiecare │ │
│ │ │desfacere a │Anual │Miere │categorie de miere │ │
│ │ │mierii │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┬───────────┼──────────────┼──────────────┬──────────────┼───────────────┤
│ │Ouă pentru │Centru de │ │ │ │ │ │ │
│5. │consum │colectare a │Anual │Semestrial │Ouă │Anual │Semestrial │ │
│ │ │ouălor │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┴───────────┼──────────────┼──────────────┴──────────────┼───────────────┤
│ │ │a) Restaurant şi │ │ │ │ │
│ │ │alte unităţi în │Minimum 20% pe an din │ │ │ │
│ │ │care se prepară │numărul de unităţi │ │ │ │
│ │ │şi se servesc │înregistrate │ │ │ │
│ │ │mâncăruri gătite │sanitar-veterinar şi │ │ │ │
│ │ │b) Pizzerie │pentru siguranţa │ │ │ │
│ │ │c) Cantină, cu │alimentelor la nivelul │ │În caz de reclamaţii, │ │
│ │ │excepţia │judeţului, luând în │Materii prime,│sesizări, suspiciuni sau │ │
│ │ │controlului │considerare numărul de │produse │toxiinfecţii alimentare, │ │
│ │ │caracteristicilor│consumatori, │semipreparate │programe specifice elaborate │ │
│ │ │nutriţionale ale │cantităţile de │ │de către ANSVSA │ │
│ │ │alimentelor din │preparate servite, │ │ │ │
│ │ │blocurile │specificul acestora │ │ │ │
│ │ │alimentare în │Semestrial, pentru │ │ │ │
│ │ │spitale, şcoli, │restaurantele care │ │ │ │
│ │ │grădiniţe, centre│desfăşoară şi │ │ │ │
│ │ │de recuperare şi │activitate de catering │ │ │ │
│ │ │tabere şcolare │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │d) Laborator de │ │ │Anual, în special din grupele│ │
│ │ │cofetărie şi/sau │ │Materii prime │de materii prime şi produse │ │
│ │ │patiserie e) │Anual │şi produse │finite care necesită regim │ │
│ │ │Cofetărie/ │ │finite │termic │ │
│ │ │Patiserie │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Materii prime │ │ │
│ │ │ │ │şi produse │ │ │
│ │Alimentaţie │ │ │finite │ │ │
│6. │publică şi alte│ │Anual, minimum: │Examinarea │ │ │
│ │activităţi │ │- 100% - 20 de unităţi │animalului viu│ │ │
│ │ │ │- 50% - 40 de unităţi │şi a cărnii │În caz de reclamaţii, │ │
│ │ │f) Pensiune │- 30% - 80 de unităţi │obţinute, │sesizări, suspiciuni sau │ │
│ │ │turistică în care│- 10% - peste 80 de │pentru │toxiinfecţii alimentare, │ │
│ │ │sunt preparate şi│unităţi │pensiunile │programe specifice elaborate │ │
│ │ │servite alimente │La solicitare, în cazul│turistice şi │de către ANSVSA │ │
│ │ │de origine │pensiunilor turistice │punctele │Efectuarea examinării pentru │ │
│ │ │animală sau │şi al punctelor │gastronomice │detectarea Trichinellei spp. │ │
│ │ │nonanimală │gastronomice locale │locale unde se│la fiecare animal din specia │ │
│ │ │g) Punct │unde se sacrifică │sacrifică │porcină ce se sacrifică la │ │
│ │ │gastronomic local│animale din speciile │animale din │pensiunile turistice sau │ │
│ │ │ │porcine, ovine şi │speciile │punctele gastronomice locale │ │
│ │ │ │caprine exclusiv pentru│porcine, ovine│ │ │
│ │ │ │consum în incinta │şi caprine │ │ │
│ │ │ │locaţiei │exclusiv │ │ │
│ │ │ │ │pentru consum │ │ │
│ │ │ │ │în incinta │ │ │
│ │ │ │ │locaţiei │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │h) Depozit │ │Categorii de │Anual, din fiecare categorie │ │
│ │ │alimentar │Lunar │produse │depozitată │ │
│ │ │ │ │depozitate │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │ │Anual minimum: │ │În caz de reclamaţii, │ │
│ │ │ │- 100% - 15 unităţi │Categorii de │sesizări, suspiciuni sau │ │
│ │ │i) Hipermarket │- 50% - 30 de unităţi │produse │toxiinfecţii alimentare, │ │
│ │ │j) Supermarket │- 30% - 60 de unităţi │recepţionate │programe specifice elaborate │ │
│ │ │ │- 20% - peste 60 de │ │de către ANSVSA │ │
│ │ │ │unităţi. │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Anual vor fi verificate│ │ │ │
│ │ │ │minimum 20% din numărul│ │În caz de reclamaţii, │ │
│ │ │k) Magazin │magazinelor alimentare │Categorii de │sesizări, suspiciuni sau │ │
│ │ │alimentar │înregistrate │produse │toxiinfecţii alimentare, │ │
│ │ │ │sanitar-veterinar şi │comercializate│programe specifice elaborate │ │
│ │ │ │pentru siguranţa │ │de către ANSVSA │ │
│ │ │ │alimentelor din judeţ. │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Alimente │ │ │
│ │ │ │ │destinate │ │ │
│ │ │l) Punct de │ │vânzării către│ │ │
│ │ │vânzare mobil, │ │consumatorul │În caz de reclamaţii, │ │
│ │ │inclusiv │Anual minimum 2% din │final: │sesizări, suspiciuni sau │ │
│ │ │automatele de │numărul total de │- carne │toxiinfecţii alimentare, │ │
│ │ │distribuţie a │unităţi înregistrate │proaspătă, │programe specifice elaborate │ │
│ │ │alimentelor │ │ouă, │de către ANSVSA │ │
│ │ │ │ │brânzeturi, │ │ │
│ │ │ │ │produse din │ │ │
│ │ │ │ │carne │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Alimente │Anual, din produsele de │ │
│ │ │ │ │destinate │origine animală achiziţionate│ │
│ │ │ │ │vânzării către│de autoritatea veterinară │ │
│ │ │ │ │consumatorul │competentă disimulată în │ │
│ │ │m) Unităţi de │ │final: │˶clientul misterios˝, de la │ │
│ │ │vânzare prin │Anual │- carne │10% din unităţi, dar cel mult│ │
│ │ │internet │ │proaspătă, │10 probe anual; conform │ │
│ │ │ │ │ouă, │programului de prevenire şi │ │
│ │ │ │ │brânzeturi, │combatere a fraudelor │ │
│ │ │ │ │produse din │alimentare elaborat de ANSVSA│ │
│ │ │ │ │carne │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Produse │ │ │
│ │ │ │ │finite, │ │ │
│ │Prepararea │ │ │Produse │ │ │
│7. │mâncărurilor la│Catering │Semestrial │finite, un │Semestrial │ │
│ │comandă │ │ │sortiment │ │ │
│ │ │ │ │dintr-o │ │ │
│ │ │ │ │categorie │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │a) vânat │ │a) vânat │ │ │
│ │ │sălbatic; │ │sălbatic; │ │ │
│ │ │b) carne de │ │b) carne de │ │ │
│ │ │pasăre şi │ │pasăre şi │În caz de reclamaţii, │ │
│ │ │lagomorfe; │Anual │lagomorfe; │suspiciuni sau toxiinfecţii │ │
│ │Produse primare│c) peşte │Semestrial în cazul │c) peşte │alimentare │ │
│8. │destinate │proaspăt; │automatelor pentru │proaspăt; │Semestrial în cazul │ │
│ │vânzării │d) melci şi │vânzarea directă a │d) melci şi │automatelor pentru vânzarea │ │
│ │directe │moluşte bivalve; │laptelui crud către │moluşte │directă a laptelui crud către│ │
│ │ │e) ouă; │consumatorul final │bivalve; │consumatorul final │ │
│ │ │f) miere de │ │e) ouă; │ │ │
│ │ │albine; │ │f) miere de │ │ │
│ │ │g) lapte crud. │ │albine; │ │ │
│ │ │ │ │g) lapte crud.│ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │Târguri şi │ │Produse finite│ │ │
│ │Prepararea, │expoziţii de │Un control pentru │gata pentru │Numai în caz de reclamaţii, │ │
│9. │comercializarea│produse │fiecare târg/expoziţie │consumul uman,│suspiciuni sau toxiinfecţii │ │
│ │alimentelor │alimentare │la fiecare organizare │produse │alimentare │ │
│ │ │ │ │primare │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Teste de │ │ │
│ │ │ │ │sanitaţie de │ │ │
│ │ │ │ │pe suprafeţele│ │ │
│ │ │ │ │care intră în │ │ │
│ │Staţie spălare │ │ │contact cu │ │ │
│ │şi dezinfecţie │ │ │alimente de │În cazul în care în urma │ │
│ │mijloace de │ │ │origine │verificării/supravegherii/ │ │
│10. │transport al │ │Anual │animală, │monitorizării se │ │
│ │alimentelor de │ │ │pentru │suspicionează sau se constată│ │
│ │origine animală│ │ │verificarea │o neconformitate │ │
│ │ │ │ │eficienţei │ │ │
│ │ │ │ │operaţiunilor │ │ │
│ │ │ │ │de igienizare │ │ │
│ │ │ │ │a mijloacelor │ │ │
│ │ │ │ │de transport │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────┴───────────────┘


    * Vor fi incluse în controlul oficial unităţile înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi unităţile care deţin atestate pentru fabricarea produselor alimentare de origine animală ce prezintă caracteristici tradiţionale, înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale.
    **
    I. În cazul obţinerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA au următoarele obligaţii şi vor dispune următoarele măsuri:
    A. 1. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă;
    2. DSVSA declanşează ancheta în scopul:
    a) identificării lotului/loturilor suspect(e);
    b) identificării unităţii/unităţilor în care a fost produs/au fost produse;
    c) identificării reţelei de distribuţie prin stabilirea trasabilităţii produsului/produselor;
    d) identificării cauzei/pericolului;
    e) evaluării pericolului/riscului;
    f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.
    3. DSVSA realizează controlul şi verificarea procedurilor şi programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;
    4. DSVSA realizează verificarea corectitudinii acţiunilor corective şi a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;
    5. DSVSA realizează supravegherea şi monitorizarea acţiunilor corective şi a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat;
    6. DSVSA realizează reţinerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionat(e)/incriminat(e) până la terminarea anchetei şi sosirea buletinului de analiză;
    7. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionat(e) prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcţie de tipul de pericol şi particularităţile alimentului (aw, pH, temperatură etc.), precum şi de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformităţi înscrise în timp în registrele unităţii privind produsul suspicionat/incriminat);
    8. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitaţie, mediu, materii prime, produse şi loturi, relevante în funcţie de tipul de hazard şi particularităţile alimentului (aw, pH, temperatură etc.);
    9. până la depistarea cauzei şi eliminarea pericolului/riscului, în funcţie de analiza de risc, DSVSA pot dispune, după caz, măsura de reducere sau oprire a producerii alimentului incriminat;
    10. DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei şi comunicarea acestora prin SRAAF la punctele de contact din cadrul ANSVSA.
    B. În cazul produselor de origine animală provenite din import, DSVSA dispun măsuri în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2017/625.
    1. În situaţia în care, ca urmare a controalelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625, se constată că legislaţia Uniunii Europene a fost încălcată, DSVSA iau următoarele măsuri:
    a) notifică ANSVSA despre natura produselor utilizate şi transportul în cauză;
    b) intensifică controalele oficiale în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.873 pentru fiecare transport provenit din aceeaşi unitate de origine şi care conţine aceeaşi categorie de mărfuri, pentru acelaşi tip de încălcare - următoarele 10 transporturi care au aceeaşi origine trebuie să fie reţinute oficial pentru efectuarea de controale de identitate şi controale fizice, incluzând recoltarea de probe şi testări de laborator.
    2. În situaţia în care controalele efectuate suplimentar confirmă nerespectarea legislaţiei Uniunii Europene, transportul trebuie distrus conform art. 66 din Regulamentul (UE) 2017/625.
    În cazul în care controalele evidenţiază o depăşire a limitelor maxime de reziduuri se declanşează alertă SRAAF, se informează Comisia Europeană şi celelalte state membre, iar transportul este distrus.
    II. DSVSA se asigură că, în caz de obţinere a unor rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:
    1. notifică în regim de urgenţă DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcţie de caz;
    2. notifică în regim de urgenţă fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obţinute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării şi aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infecţiei în ferme;
    3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat şi motivul retragerii/rechemării alimentului de pe piaţă;
    4. iniţiază în regim de urgenţă procedura de retragere/rechemare a produsului din reţeaua de distribuţie şi, dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final şi vor furniza în timp util DSVSA documentaţia centralizată privind retragerea/rechemarea produsului;
    5. colaborează cu autorităţile veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat şi furnizează în timp util documentaţia solicitată de către ANSVSA;
    6. reevaluează procedurile şi programele de bune practici de igienă şi producţie, HACCP, precum şi mărirea frecvenţei de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea şi eliminarea cauzei, şi iniţiază acţiuni şi măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariţiei riscului/hazardului pentru alimentul implicat.
    În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare, frecvenţa de prelevare a probelor poate fi mărită până la identificarea şi eliminarea cauzei.
    Probele recoltate în condiţiile precizărilor tehnice, menţionate la coloana 6, trebuie însoţite de o notă justificativă cu precizarea motivaţiei recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice, după cum urmează:
    a) în cazul în care în urma controalelor se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigaţii de laborator, autoritatea sanitar-veterinară competentă prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;
    b) ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creşterea frecvenţei controalelor şi a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.
    *** Cu ocazia unui control oficial realizat de medicul veterinar oficial este în mod obligatoriu efectuată şi examinarea organoleptică a produselor de origine animală. În ceea ce priveşte produsele pescăreşti, pentru examinarea organoleptică trebuie luate în considerare criteriile de prospeţime stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2.406/1996 al Consiliului din 26 noiembrie 1996 privind stabilirea standardelor comune de piaţă pentru anumite produse pescăreşti. În baza celor identificate cu ocazia efectuării examenului organoleptic, medicul veterinar oficial care a realizat examinarea poate dispune următoarele măsuri:
    - declararea produsului de origine animală ca impropriu consumului uman, în cazul în care se evidenţiază modificări calitative/alterări ale produsului respectiv ce pot pune în pericol sănătatea consumatorilor, urmată de livrarea acestuia către neutralizare sau în scopuri tehnice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    – dispunerea măsurii de reţinere oficială a produsului şi recoltarea de probe în vederea efectuării examenului de laborator pentru clarificare, în cazul în care se suspicionează că produsul în cauză nu se încadrează în parametri de calitate şi siguranţă stabiliţi de legislaţia în vigoare.
    În situaţia în care nu există acte normative naţionale sau comunitare prin care să se stabilească criteriile organoleptice aplicabile produselor sau grupelor de produse, medicii veterinari oficiali iau decizia ţinând cont de prevederile standardelor internaţionale stabilite la nivelul Codex alimentarius.
    Fişa de evaluare cuprinzând criteriile în baza cărora se realizează încadrarea pe grupe de risc a unităţilor de procesare înregistrate sanitar-veterinar de tipul: carmangerii, măcelării, centru prelucrare lapte (independent, integrat), punct de debarcare, centru colectare ouă, centru colectare miere, centru sacrificare a păsărilor la fermă, întocmită o dată la 12 luni de personalul cu responsabilităţi în evaluarea riscului

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Denumirea societăţii comerciale/Obiectiv │Data │
│ │auditului:│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Sediul societăţii comerciale │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Medic │
│Adresa unităţii de vânzare cu amănuntul înregistrată │veterinar │
│sanitar-veterinar │oficial: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│Număr de înregistrare sanitar-veterinar │ │
├─────────────────┬─────────────────────────────────┬───────┬────────┼─────┬────┤
│Criteriile de │ │ │Factor │ │ │
│evaluare │Evaluare │Punctaj│de │Total│Nota│
│ │ │ │corecţie│ │ │
├─────────────────┼┬───────────────┬┬──────────────┬┼───────┼────────┼─────┼────┤
│Condiţii generale││ ││Acceptabile ││ │ │ │ │
│şi de întreţinere││Bune (0-40) ││(41-70) ││ │0,25 │ │ │
│a unităţii ││ ││ ││ │ │ │ │
├─────────────────┼┼───────────────┼┼──────────────┼┼───────┼────────┼─────┤ │
│ ││Alimente ││ ││ │ │ │ │
│ ││destinate ││ ││ │ │ │ │
│Destinaţia ││procesării/ ││Gata pentru ││ │ │ │ │
│utilizării ││utilizării după││consum (41-70)││ │0,25 │ │ │
│ ││gătire sau ││ ││ │ │ │ │
│ ││procesare ││ ││ │ │ │ │
│ ││(0-40) ││ ││ │ │ │ │
├─────────────────┼┼───────────────┼┼──────────────┼┼───────┼────────┼─────┤ │
│Igiena producţiei││ ││Igienă ││ │ │ │ │
│şi instruirea ││Igienă bună ││defectuoasă, ││ │ │ │ │
│igienico-sanitară││(0-40) ││neelaborate şi││ │0,25 │ │ │
│şi competentă a ││ ││neimplementate││ │ │ │ │
│angajaţilor ││ ││(41-70) ││ │ │ │ │
├─────────────────┼┼───────────────┼┼──────────────┼┼───────┼────────┼─────┤ │
│ ││Plan de ││Plan de ││ │ │ │ │
│Criterii ││autocontrol ││autocontrol ││ │ │ │ │
│microbiologice ││elaborat şi ││neelaborat şi ││ │0,25 │ │ │
│ ││respectat ││neimplementat ││ │ │ │ │
│ ││(0-40) ││(41-70) ││ │ │ │ │
├─────────────────┼┼───────────────┼┼──────────────┼┼───────┼────────┼─────┤ │
│Nereguli sau ││ ││Substanţiale ││ │ │ │ │
│neconformităţi ││Nesemnificative││sau grave, ││ │ │ │ │
│constatate în ││sau formale ││izolate şi ││ │0,25 │ │ │
│verificările ││(0-40) ││rezolvate ││ │ │ │ │
│anterioare ││ ││(41-70) ││ │ │ │ │
└─────────────────┴┴───────────────┴┴──────────────┴┴───────┴────────┴─────┴────┘


    Propunere - modificarea punctajului
    Categoriile de risc, criterii şi punctaje pentru încadrarea unităţilor de industrie alimentară în baza analizei riscului:
    1. categoria II - unităţi cu risc înalt - peste 51 de puncte;
    2. categoria I - unităţi cu risc scăzut - mai puţin de 50 de puncte.
    Clasificarea alimentelor în funcţie de risc:
    1. grupa A - carne proaspătă de la bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, păsări şi lagomorfe, carne tocată şi carne preparată, peşte, ouă;
    2. grupa B - produse din carne, lapte pasterurizat, smântână, brânză proaspătă sau maturată, lapte bătut, iaurt, produse din lapte fermentate."

    4. La capitolul I secţiunea 4, literele A-G se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "A. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală, introduse pe piaţă şi din import, aflate în perioada de valabilitate**
    Criterii microbiologice de siguranţă a alimentelor de origine animală
    În caz de neconformitate se aplică măsuri directe asupra produselor de origine animală, conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.

┌────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Etapa căreia│
│ │ │Nr. unităţi │ │ │Referenţial │i se aplică │
│Nr. │Categoria de │(eşantioane)│Criterii │Metoda analitică │interpretare │criteriul de│
│crt.│alimente ^(4) │/probă ^(3) │ │de referinţă ^(1)│rezultate ^ │siguranţă a │
│ │ │ │ │ │(2) │alimentelor │
│ │ │ │ │ │ │^(29) │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Alimente gata │ │ │ │ │ │
│ │pentru consum │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │Alimente │
│ │sugarilor şi │ │ │ │Regulamentul │introduse pe│
│ │produse │ │ │EN ISO 11290-1 │(CE) nr. │piaţă în │
│1. │alimentare │10 │Listeria │(Nedetectată în │2.073/2005, │timpul │
│ │gata pentru │ │monocytogenes│25 g) │cu │perioadei │
│ │consum │ │ │ │amendamentele│lor de │
│ │destinate unor│ │ │ │ulterioare │conservare │
│ │scopuri │ │ │ │ │ │
│ │medicale │ │ │ │ │ │
│ │speciale ^(7) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │ │ │ │EN ISO 11290-2 │2.073/2005, │piaţă în │
│ │ │ │ │(100 cfu/g)^(30) │cu │timpul │
│ │ │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │Listeria │ │ │conservare │
│ │ │5 │monocytogenes├─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Alimente gata │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │pentru consum,│ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │care permit │ │ │EN ISO 11290-1 │2.073/2005, │piaţă în │
│ │dezvoltarea │ │ │(Nedetectată în │cu │timpul │
│ │Listeriei │ │ │25 g)^(31) │amendamentele│perioadei │
│2. │monocytogenes,│ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │altele decât │ │ │ │ │conservare │
│ │cele destinate├────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │sugarilor sau │ │ │ │ │Înainte ca │
│ │unor scopuri │ │ │ │ │produsul │
│ │medicale │ │ │ │ │alimentar să│
│ │speciale │ │ │ │Regulamentul │fi ieşit de │
│ │ │ │ │EN ISO 11290-1 │(CE) nr. │sub │
│ │ │5 │Listeria │(Nedetectată în │2.073/2005, │controlul │
│ │ │ │monocytogenes│25 g)^ (31) (33) │cu │imediat al │
│ │ │ │ │ │amendamentele│operatorului│
│ │ │ │ │ │ulterioare │din sectorul│
│ │ │ │ │ │ │alimentar │
│ │ │ │ │ │ │care l-a │
│ │ │ │ │ │ │produs │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Alimente gata │ │ │ │ │ │
│ │pentru consum │ │ │ │ │ │
│ │care nu permit│ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │Listeriei │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │monocytogenes,│ │Listeria │EN ISO 11290-2 │2.073/2005, │piaţă în │
│3. │altele decât │5 │monocytogenes│(100 cfu/g) │cu │timpul │
│ │cele destinate│ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │sugarilor sau │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │unor scopuri │ │ │ │ │conservare │
│ │medicale │ │ │ │ │ │
│ │speciale ^(7) │ │ │ │ │ │
│ │(8) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Carne tocată │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │şi carne │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │preparată │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│4. │destinate │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │consumului în │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │stare crudă │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Carne tocată │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │şi carne │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │preparată de │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│5. │pasăre │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │destinate să │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │fie consumate │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │gătite │ │ │ │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Carne tocată │ │ │ │ │ │
│ │şi carne │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │preparată │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │provenite de │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│6. │la alte specii│5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │decât pasăre, │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │destinate să │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │fie consumate │ │ │ │ │conservare │
│ │gătite │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │Carne separată│ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│7. │mecanic ^(13) │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │ │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Produse din │ │ │ │ │ │
│ │carne │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │
│ │consumului în │ │ │ │ │Alimente │
│ │stare crudă, │ │ │ │Regulamentul │introduse pe│
│ │cu excepţia │ │ │ │(CE) nr. │piaţă în │
│8. │produselor │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │2.073/2005, │timpul │
│ │pentru care │ │ │ │cu │perioadei │
│ │procesul de │ │ │ │amendamentele│lor de │
│ │fabricaţie sau│ │ │ │ulterioare │conservare │
│ │compoziţia │ │ │ │ │ │
│ │elimină riscul│ │ │ │ │ │
│ │de contaminare│ │ │ │ │ │
│ │cu Salmonella │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Produse din │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │carne de │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │pasăre │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│9. │destinate să │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │fie consumate │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │gătite │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │ │ │ │ │Regulamentul │introduse pe│
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │piaţă şi din│
│10. │Gelatină şi │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │2,073/2005, │import în │
│ │colagen │ │ │ │cu │timpul │
│ │ │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Unt şi │ │ │ │ │ │
│ │smântână │ │ │ │ │ │
│ │fabricate din │ │ │ │ │Alimente │
│ │lapte crud sau│ │ │ │Regulamentul │introduse pe│
│ │din lapte care│ │ │ │(CE) nr. │piaţă în │
│11. │a fost supus │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │2.073/2005, │timpul │
│ │unui tratament│ │ │ │cu │perioadei │
│ │termic │ │ │ │amendamentele│lor de │
│ │inferior celui│ │ │ │ulterioare │conservare │
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │pasteurizare^ │ │ │ │ │ │
│ │(20) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │ │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│ │ │ │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │ │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare. │lor de │
│ │Lapte praf şi │ │ │ │ │conservare │
│12. │zer praf │5 ├─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Metoda europeană │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │de screening a │(CE) nr. │introduse pe│
│ │ │ │Enterotoxina │EU-RL pentru │2.073/2005, │piaţă în │
│ │ │ │stafilococică│stafilococ │cu │timpul │
│ │ │ │ │coagulazo-pozitiv│amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │^(19) │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │EN ISO 19020 │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Îngheţată^ │ │ │ │ │ │
│ │(16), cu │ │ │ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │produselor │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │pentru care │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│13. │procesul de │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │fabricaţie sau│ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │compoziţia │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │elimină riscul│ │ │ │ │conservare │
│ │de contaminare│ │ │ │ │ │
│ │cu Salmonella │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Produse din │ │ │ │ │ │
│ │ouă, cu │ │ │ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │produselor │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │pentru care │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│14. │procesul de │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │fabricaţie sau│ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │compoziţia │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │elimină riscul│ │ │ │ │conservare │
│ │de contaminare│ │ │ │ │ │
│ │cu Salmonella │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Produse │ │ │ │ │ │
│ │alimentare │ │ │ │ │ │
│ │gata pentru │ │ │ │ │ │
│ │consum │ │ │ │ │ │
│ │conţinând ouă │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │crude, cu │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │excepţia │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│15. │produselor │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │pentru care │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │procesul de │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │fabricaţie sau│ │ │ │ │conservare │
│ │compoziţia │ │ │ │ │ │
│ │elimină riscul│ │ │ │ │ │
│ │de contaminare│ │ │ │ │ │
│ │cu Salmonella │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │Crustacee şi │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│16. │moluşte │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │tratate termic│ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │ │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│ │ │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │Moluşte │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │bivalve vii şi│ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │echinoderme, │ │ │ │ │conservare │
│17. │tunicate şi ├────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │gasteropode │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │vii │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │ │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│ │ │5^(18) │E. coli ^(12)│EN ISO 16649-3 │cu │timpul │
│ │ │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │ │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│ │Brânzeturi din│5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │lapte crud şi │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │din lapte care│ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │a fost supus │ │ │ │ │conservare │
│18. │unui tratament├────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │termic mai │ │ │Metoda europeană │Regulamentul │Alimente │
│ │slab decât │ │ │de screening a │(CE) nr. │introduse pe│
│ │pasteurizarea │ │Enterotoxina │EU-RL pentru │2.073/2005, │piaţă în │
│ │ │ │stafilococică│stafilococ │cu │timpul │
│ │ │ │ │coagulazo-pozitiv│amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │^(19) │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │EN ISO 19020 │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │Brânzeturi │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│ │maturate din │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │lapte sau zer │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │care a fost │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │supus │ │ │ │ │conservare │
│19. │pasteurizării ├────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │sau unui │ │ │Metoda europeană │Regulamentul │Alimente │
│ │tratament │ │ │de screening a │(CE) nr. │introduse pe│
│ │termic mai │ │Enterotoxina │EU-RL pentru │2.073/2005, │piaţă în │
│ │puternic decât│ │stafilococică│stafilococ │cu │timpul │
│ │pasteurizarea │ │ │coagulazo-pozitiv│amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │^(19) │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │EN ISO 19020 │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Brânzeturi │ │ │ │ │ │
│ │nematurate sub│ │ │ │ │ │
│ │formă de pastă│ │ │ │ │ │
│ │moale - │ │ │ │ │ │
│ │brânzeturi │ │ │Metoda europeană │Regulamentul │Alimente │
│ │proaspete - │ │ │de screening a │(CE) nr. │introduse pe│
│ │din lapte sau │ │Enterotoxina │EU-RL pentru │2.073/2005, │piaţă în │
│20. │zer care a │5 │stafilococică│stafilococ │cu │timpul │
│ │fost supus │ │ │coagulazo-pozitiv│amendamentele│perioadei │
│ │pasteurizării │ │ │^(19) │ulterioare │lor de │
│ │sau unui │ │ │EN ISO 19020 │ │conservare │
│ │tratament │ │ │ │ │ │
│ │termic mai │ │ │ │ │ │
│ │puternic decât│ │ │ │ │ │
│ │pasteurizarea │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Lapte praf │ │ │ │ │ │
│ │pentru sugari │ │ │ │ │ │
│ │şi alimente │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │dietetice │ │Cronobacter │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │deshidratate │ │spp. │ │2.073/2005, │piaţă în │
│21. │pentru scopuri│30 │(Enterobacter│EN ISO 22964 │cu │timpul │
│ │medicale │ │sakazakii) │ │amendamentele│perioadei │
│ │speciale │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │destinate │ │ │ │ │conservare │
│ │copiilor sub 6│ │ │ │ │ │
│ │luni^(17) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Formule de │ │ │ │ │ │
│ │început │ │ │ │ │ │
│ │deshidratate │ │ │ │ │ │
│ │şi produse │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │alimentare │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │dietetice │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│22. │deshidratate │30 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │pentru scopuri│ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │medicale │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │speciale │ │ │ │ │conservare │
│ │destinate │ │ │ │ │ │
│ │sugarilor sub │ │ │ │ │ │
│ │6 luni │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │Formule de │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│23. │continuare │30 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │deshidratate │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │EN ISO 6579-1 │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │Salmonella │(pentru detecţie)│(CE) nr. │introduse pe│
│ │Carne │ │typhimurium │Sistemul │2.073/2005, │piaţă în │
│24. │proaspătă de │5 │(22) │White-Kaufmann- │cu │timpul │
│ │pasăre ^(21) │ │Salmonella │Le Minor (pentru │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │enteritidis │serotipizare) │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Produse din │ │ │EN ISO 19343, │ │Alimente │
│ │pescuit din │ │ │respectiv │Regulamentul │introduse pe│
│ │specii de │ │ │metodele │(CE) nr. │piaţă în │
│25. │peşti asociate│9 │Histamină^ │alternative LC/MS│2.073/2005, │timpul │
│ │cu cantităţi │ │(26) │/MS, metoda HPLC │cu │perioadei │
│ │mari de │ │ │cu detecţie │amendamentele│lor de │
│ │histidină ^ │ │ │fluorescentă etc.│ulterioare │conservare │
│ │(25) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Produse din │ │ │ │ │ │
│ │pescuit, cu │ │ │ │ │ │
│ │excepţia celor│ │ │ │ │ │
│ │de la punctul │ │ │ │ │ │
│ │27, care au │ │ │EN ISO 19343, │ │Alimente │
│ │fost supuse │ │ │respectiv │Regulamentul │introduse pe│
│ │unui tratament│ │ │metodele │(CE) nr. │piaţă în │
│26. │de maturare a │9 │Histamină^ │alternative LC/MS│2.073/2005, │timpul │
│ │enzimelor în │ │(26) │/MS, metoda HPLC │cu │perioadei │
│ │saramură, │ │ │cu detecţie │amendamentele│lor de │
│ │fabricate din │ │ │fluorescentă etc.│ulterioare │conservare │
│ │specii de │ │ │ │ │ │
│ │peşti asociate│ │ │ │ │ │
│ │cu cantităţi │ │ │ │ │ │
│ │mari de │ │ │ │ │ │
│ │histidină^(25)│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │EN ISO 19343, │Regulamentul │Alimente │
│ │Sos de peşte │ │ │respectiv │(CE) nr. │introduse pe│
│ │produs prin │ │Histamină^ │metodele │2.073/2005, │piaţă în │
│27. │fermentarea │1 │(26) │alternative LC/MS│cu │timpul │
│ │produselor │ │ │/MS, metoda HPLC │amendamentele│perioadei │
│ │pescăreşti │ │ │cu detecţie │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │fluorescentă │ │conservare │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse pe│
│ │Carne de │ │ │ │2.073/2005, │piaţă în │
│28. │reptile │5 │Salmonella │EN ISO 6579-1 │cu │timpul │
│ │ │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
└────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────────┘


B. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare, precum şi la nivelul zonelor de producţie/relocare a moluştelor bivalve vii
    Criterii microbiologice de igienă a procesului tehnologic de fabricaţie a alimentelor de origine animală
    În caz de neconformitate la nivelul unităţilor se aplică măsuri de revizuire a igienei procesului tehnologic, a programelor de autocontrol, a procedurilor specifice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.
    În caz de neconformitate la nivelul unei zone de recoltare a moluştelor bivalve vii se declasează zona într-o clasă inferioară sau se închide în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627.

┌────┬─────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Etapa căreia│
│ │ │Nr. unităţi │ │Metoda │Referenţial │i se aplică │
│Nr. │Categoria de │(eşantioane)│Criterii │analitică de│interpretare │criteriul de│
│crt.│alimente ^(4)│/ probă ^(3)│ │referinţă ^ │rezultate ^ │igienă a │
│ │ │ │ │(1) │(2) │procesului │
│ │ │ │ │ │ │tehnologic │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Carcase după│
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │toaletare, │
│ │ │5 │NTG │EN ISO │2.073/2005, │dar înainte │
│ │ │ │ │4833-1 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│refrigerare │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
│ │ ├────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Carcase de │ │ │ │Regulamentul │Carcase după│
│ │bovine, │ │ │ │(CE) nr. │toaletare, │
│1. │ovine, │5 │Enterobacteriaceae│EN ISO │2.073/2005, │dar înainte │
│ │caprine, │ │ │21528-2 │cu │de │
│ │porcine şi │ │ │ │amendamentele│refrigerare │
│ │cabaline ^(9)│ │ │ │ulterioare │ │
│ │ ├────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Carcase după│
│ │ │50 (5 x 10 │ │ │(CE) nr. │toaletare, │
│ │ │sesiuni)^ │Salmonella │EN ISO │2.073/2005, │dar înainte │
│ │ │(10) │ │6579-1 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│refrigerare │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Carcase de │ │Salmonella/25 g de│ │Regulamentul │ │
│ │păsări, │50 (5 x 10 │probă comună din │ │(CE) nr. │ │
│2. │respectiv pui│sesiuni)^ │pielea gâtului │EN ISO │2.073/2005, │Carcase după│
│ │de carne şi │(10) │recoltate la │6579-1 │cu │refrigerare │
│ │curcani │ │nivelul │ │amendamentele│ │
│ │ │ │abatoarelor │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │NTG ^(11) │EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │ │4833-1 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
│3. │Carne tocată │5 ├──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │E. coli(12) │ISO 16649-1 │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │ │sau 2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │Număr total de │EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │germeni │4833-1 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │Carne │ │ │ │ulterioare │ │
│4. │separată │5 ├──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │mecanic ^(13)│ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │E. coli(12) │ISO 16649-1 │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │ │sau 2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│5. │Carne │5 │E. coli(12) │ISO 16649-1 │2.073/2005, │procesului │
│ │preparată │ │ │sau 2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Lapte │ │ │ │ │ │
│ │pasteurizat │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │şi alte │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│6. │produse │5 │Enterobacteriaceae│EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │lactate │ │ │21528-2 │cu │de │
│ │lichide │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │pasteurizate │ │ │ │ulterioare │ │
│ │^(14) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │În timpul │
│ │Brânzeturi │ │ │ │ │procesului │
│ │din lapte sau│ │ │ │Regulamentul │de │
│ │zer care a │ │ │ │(CE) nr. │fabricaţie, │
│7. │fost supus │5 │E. coli(15) │ISO 16649-1 │2.073/2005, │când se │
│ │unui │ │ │sau 2 │cu │preconizează│
│ │tratament │ │ │ │amendamentele│că numărul │
│ │termic │ │ │ │ulterioare │de E. coli │
│ │ │ │ │ │ │este cel mai│
│ │ │ │ │ │ │ridicat │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Brânzeturi │ │ │ │ │În timpul │
│ │din lapte │ │ │ │ │procesului │
│ │crud şi din │ │ │ │Regulamentul │de │
│ │lapte care a │ │ │ │(CE) nr. │fabricaţie, │
│ │fost supus │ │Stafilococi │EN ISO 6888-│2.073/2005, │când se │
│8. │unui │5 │coagulazo-pozitivi│2 │cu │preconizează│
│ │tratament │ │ │ │amendamentele│că numărul │
│ │termic mai │ │ │ │ulterioare │de │
│ │slab decât │ │ │ │ │stafilococi │
│ │pasteurizarea│ │ │ │ │este cel mai│
│ │ │ │ │ │ │ridicat │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Brânzeturi │ │ │ │ │În timpul │
│ │maturate din │ │ │ │ │procesului │
│ │lapte sau zer│ │ │ │ │de │
│ │care a fost │ │ │ │Regulamentul │fabricaţie, │
│ │supus │ │ │ │(CE) nr. │când se │
│9. │pasteurizării│5 │Stafilococi │EN ISO │2.073/2005, │preconizează│
│ │sau unui │ │coagulazo-pozitivi│6888-1 sau 2│cu │că numărul │
│ │tratament │ │ │ │amendamentele│de │
│ │termic mai │ │ │ │ulterioare │stafilococi │
│ │puternic │ │ │ │ │este cel mai│
│ │decât │ │ │ │ │ridicat │
│ │pasteurizarea│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Brânzeturi │ │ │ │ │ │
│ │nematurate │ │ │ │ │ │
│ │sub formă de │ │ │ │ │ │
│ │pastă moale -│ │ │ │ │ │
│ │brânzeturi │ │ │ │ │ │
│ │proaspete - │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │din lapte sau│ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│10. │zer care a │5 │Stafilococi │EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │fost supus │ │coagulazo-pozitivi│6888-1 sau 2│cu │de │
│ │pasteurizării│ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │sau unui │ │ │ │ulterioare │ │
│ │tratament │ │ │ │ │ │
│ │termic mai │ │ │ │ │ │
│ │puternic │ │ │ │ │ │
│ │decât │ │ │ │ │ │
│ │pasteurizarea│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Unt şi │ │ │ │ │ │
│ │smântână │ │ │ │ │ │
│ │fabricate din│ │ │ │ │ │
│ │lapte crud │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │sau din lapte│ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│11. │care a fost │5 │E. coli(15) │ISO 16649-1 │2.073/2005, │procesului │
│ │supus unui │ │ │sau 2 │cu │de │
│ │tratament │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │termic │ │ │ │ulterioare │ │
│ │inferior │ │ │ │ │ │
│ │celui de │ │ │ │ │ │
│ │pasteurizare │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │Enterobacteriaceae│EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │ │21528-2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │Lapte praf şi│ │ │ │ulterioare │ │
│12. │zer praf ^ │5 ├──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │(14) │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │Stafilococi │EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │coagulazo-pozitivi│6888-1 sau 2│cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Îngheţată^ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │(16) şi │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│13. │deserturi │5 │Enterobacteriaceae│EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │lactate │ │ │21528-2 │cu │de │
│ │congelate │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Formule de │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │început │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │deshidratate │10 │Enterobacteriaceae│EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │şi produse │ │ │21528-1 │cu │de │
│ │alimentare │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │dietetice │ │ │ │ulterioare │ │
│14. │pentru ├────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │scopuri │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │medicale │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │speciale │5 │Bacillus cereus │EN ISO 7932 │2.073/2005, │procesului │
│ │destinate │ │prezumtiv │ │cu │de │
│ │sugarilor sub│ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │6 luni │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │Formule de │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│15. │continuare │5 │Enterobacteriaceae│EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │deshidratate │ │ │21528-1 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│16. │Produse din │5 │Enterobacteriaceae│EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │ouă │ │ │21528-2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │Produse │ │E. coli │EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │decorticate │ │ │16649-3 │cu │de │
│ │şi fără │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │cochilie din │ │ │ │ulterioare │ │
│17. │crustacee şi │5 ├──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │moluşte │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │tratate │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │termic │ │Stafilococi │EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │coagulazo-pozitivi│6888-1 sau 2│cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │Campylobacter spp.│ │ │ │
│ │ │ │/26 g de probă │ │ │ │
│ │ │ │comună din pielea │ │ │ │
│ │ │ │gâtului recoltate │ │Regulamentul │ │
│ │Carcase de │50 (5 x 10 │la nivelul │ │(CE) nr. │ │
│18. │pui pentru │sesiuni)^ │abatoarelor │EN ISO │2.073/2005, │Carcase după│
│ │îngrăşare │(10) │Campylobacter spp.│10272-2 │cu │refrigerare │
│ │ │ │/10 g de probă │ │amendamentele│ │
│ │ │ │comună din pielea │ │ulterioare │ │
│ │ │ │gâtului recoltate │ │ │ │
│ │ │ │la nivelul │ │ │ │
│ │ │ │abatoarelor │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Moluşte │ │ │ │ │ │
│ │bivalve vii │ │ │ │ │Moluşte │
│ │recoltate din│ │ │EN ISO │ │bivalve vii │
│ │zone în curs │ │ │16649-3 sau │ │în momentul │
│ │de │O probă │Număr E.coli în │alte metode │ │recoltării │
│19. │clasificare │constituită │100 g carne de │validate în │Regulamentul │din zonele │
│ │sau │din 15-30 de│scoici │conformitate│(UE) 2019/627│clasificate │
│ │clasificate │scoici │ │cu EN ISO │ │sau în curs │
│ │din apele │ │ │16140 │ │de │
│ │Mării Negre │ │ │ │ │clasificare │
│ │ce aparţin │ │ │ │ │ │
│ │României │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘


C. Expertiza sanitar-veterinară prin examene de laborator ale alimentelor de origine animală - alte criterii care nu sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

┌────┬────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Unitatea de la│
│ │ │ │ │ │Referenţial │care se │
│Nr. │Categoria de│Nr. unităţi │ │Metoda │interpretare │prelevează │
│crt.│alimente ^ │(eşantioane)│Criterii │analitică de │rezultate ^ │probele/Etapa │
│ │(4) │/probă ^(3) │ │referinţă ^(1)│(2) │căreia i se │
│ │ │ │ │ │ │aplică │
│ │ │ │ │ │ │criteriul │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │ │ │Microorganisme│ │ │introduse pe │
│ │ │ │viabile în │ │ │piaţă în │
│ │ │ │produsul │SR 8924 │- │timpul │
│ │ │ │conservat prin│ │ │perioadei lor │
│ │ │ │tratament │ │ │de conservare │
│ │Conserve │ │termic │ │ │Unitate de │
│ │care conţin │1 (minimum 5│ │ │ │procesare │
│1. │alimente de │bucăţi) ├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │origine │ │ │ │ │Alimente │
│ │animală │ │ │ │ │introduse pe │
│ │ │ │Determinarea │ │ │piaţă în │
│ │ │ │toxinei │SR 13419 │- │timpul │
│ │ │ │botulinice^ │ISO 17919 │ │perioadei lor │
│ │ │ │(24) │ │ │de conservare │
│ │ │ │ │ │ │Unitate de │
│ │ │ │ │ │ │procesare │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │Carne │ │ │ │ │introduse pe │
│ │proaspătă │ │Determinarea │ │ │piaţă în │
│ │provenită de│ │speciei de │ │ │timpul │
│2. │la ungulate │1 │provenienţă a │Metoda ELISA │- │perioadei lor │
│ │domestice, │ │cărnii^(24) ^ │PCR │ │de conservare │
│ │inclusiv │ │(32) │ │ │Unitate de │
│ │organe │ │ │ │ │tranşare │
│ │comestibile │ │ │ │ │Unitate de │
│ │ │ │ │ │ │procesare │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │ │ │Determinarea │ │ │introduse pe │
│ │Carne de │ │speciei de │ │ │piaţă în │
│3. │vânat │1 │provenienţă a │Metoda ELISA │- │timpul │
│ │sălbatic │ │cărnii ^(24) ^│ │ │perioadei lor │
│ │ │ │(32) │ │ │de conservare │
│ │ │ │ │ │ │Unitate de │
│ │ │ │ │ │ │tranşare │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │ │ │Determinarea │ │ │introduse pe │
│ │Carne de │ │speciei de │ │ │piaţă în │
│4. │vânat de │1 │provenienţă a │Metoda ELISA │- │timpul │
│ │crescătorie │ │cărnii ^(24) ^│ │ │perioadei lor │
│ │ │ │(32) │ │ │de conservare │
│ │ │ │ │ │ │Unitate de │
│ │ │ │ │ │ │tranşare │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │ │ │ │ │ │introduse pe │
│ │ │ │Determinarea │ │ │piaţă în │
│ │ │ │speciei de │ │ │timpul │
│5. │Carne tocată│1 │provenienţă a │Metoda ELISA │- │perioadei lor │
│ │ │ │cărnii ^(24) ^│PCR │ │de conservare │
│ │ │ │(32) │ │ │Unitate de │
│ │ │ │ │ │ │carne tocată │
│ │ │ │ │ │ │Unitate de │
│ │ │ │ │ │ │procesare │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │ │ │ │ │ │introduse pe │
│ │ │ │Determinarea │ │ │piaţă în │
│ │Carne │ │speciei de │Metoda ELISA │ │timpul │
│6. │preparată │1 │provenienţă a │PCR │- │perioadei lor │
│ │ │ │cărnii ^(24) ^│ │ │de conservare │
│ │ │ │(32) │ │ │Unitate de │
│ │ │ │ │ │ │carne │
│ │ │ │ │ │ │preparată │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │ │ │Determinarea │ │ │introduse pe │
│ │ │ │speciei de │ │ │piaţă în │
│7. │Produse din │1 │provenienţă a │Metoda ELISA │- │timpul │
│ │carne │ │cărnii ^(24) ^│PCR │ │perioadei lor │
│ │ │ │(32) │ │ │de conservare │
│ │ │ │ │ │ │Unitate de │
│ │ │ │ │ │ │procesare │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │ │ │ │ │ │introduse pe │
│ │ │ │ │ │ │piaţă în │
│ │ │ │ │ │ │timpul │
│ │ │ │ │ │ │perioadei lor │
│ │ │ │ │Controlul │ │de conservare │
│ │ │ │ │vizual al │ │Vas-fabrică │
│ │ │ │ │peştelui │ │Vas-congelator│
│ │ │ │ │conform │Regulamentul │Unitate de │
│ │ │ │Anisakis, │Regulamentului│(CE) nr. 853/│produse │
│ │ │ │paraziţi │(CE) nr. 2.074│2004, cu │proaspete din │
│ │ │ │vizibili │/2005 al │amendamentele│pescuit │
│ │ │ │ │Comisiei din 5│ulterioare │(cherhana) │
│ │ │ │ │decembrie │ │Unitate de │
│ │ │ │ │2005, cu │ │procesare a │
│ │Produse din │ │ │amendamentele │ │peştelui │
│ │pescuit │ │ │ulterioare │ │Centru de │
│8. │proaspete^ │1 probă cu │ │ │ │colectare a │
│ │(5) şi │3-5 bucăţi │ │ │ │peştelui │
│ │congelate, │ │ │ │ │Fermă de │
│ │întregi │ │ │ │ │acvacultură cu│
│ │ │ │ │ │ │centru de │
│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼─────────────┤colectare a │
│ │ │ │ │ │ │peştelui │
│ │ │ │ │ │ │integrat sau │
│ │ │ │ │ │ │cu centru de │
│ │ │ │ │ │ │prelucrare │
│ │ │ │ │ │ │integrat │
│ │ │ │Determinarea │ │Regulamentul │Piaţa de │
│ │ │ │speciei de │Metode PCR │(UE) 2017/625│licitaţie │
│ │ │ │peşte^(32) │ │ │Piaţă angro de│
│ │ │ │ │ │ │peşte │
│ │ │ │ │ │ │Piaţa de │
│ │ │ │ │ │ │desfacere │
│ │ │ │ │ │ │Pescărie │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Controlul │ │ │
│ │ │1 probă cu │ │vizual al │ │Alimente │
│ │ │3-5 bucăţi │ │peştelui │Regulamentul │introduse pe │
│ │Produse din │în cazul │Anisakis, │conform │(CE) nr. 853/│piaţă în │
│ │pescuit │produselor │paraziţi │Regulamentului│2004, cu │timpul │
│ │preparate^ │din pescuit │vizibili │(CE) nr. 2.074│amendamentele│perioadei lor │
│9. │(6), icre │preparate │ │/2005, cu │ulterioare │de conservare │
│ │neprelucrate│1 probă de │ │amendamentele │ │Unitate de │
│ │de peşte │100 g în │ │ulterioare │ │procesare a │
│ │ │cazul ├──────────────┼──────────────┼─────────────┤produselor din│
│ │ │icrelor │Determinarea │ │Regulamentul │pescuit, │
│ │ │ │speciei de │Metode PCR │(UE) 2017/625│vas-fabrică │
│ │ │ │peşte^(32) │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┘


D. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piaţă, aflate în perioada de valabilitate, prin examene fizico-chimice***

┌────┬────────────────┬────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┐
│Nr. │Categoria de │Nr. unităţi │ │Metoda │Referenţial │Etapa căreia i │
│crt.│alimente^(4) │(eşantioane)│Criterii │analitică de │interpretare │se aplică │
│ │ │/probă^(3) │ │referinţă^(1) │rezultate^(2) │criteriul │
├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Peşte şi produse│ │ │ │ │ │
│ │din pescuit │ │ │ │ │ │
│ │neprelucrate, │ │ │ │ │ │
│ │provenite de la │ │ │Metoda │ │ │
│ │speciile │ │ │descrisă în │ │ │
│ │Sebastes spp, │ │ │capitolul II │ │ │
│ │Helicolenus │ │Azot bazic volatil │din anexa IV │ │Alimente │
│ │dactylopterus, │ │total (ABVT) sau │la │Regulamentul │introduse pe │
│1. │Sebastichthys │1 │azot-trimetilamină │Regulamentul │(UE) nr. 627/ │piaţă în timpul│
│ │capensis, │ │(TMA-N) │(UE) 2019/627 │2019 │perioadei lor │
│ │Pleuropectinidae│ │ │Metode de │ │de conservare │
│ │(cu excepţia │ │ │analiză sau │ │ │
│ │Hippoglossus │ │ │echivalenţă cu│ │ │
│ │spp, Salmo │ │ │ABVT │ │ │
│ │salar, │ │ │ │ │ │
│ │Merlucciidae, │ │ │ │ │ │
│ │Gadidae) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Regulamentul │ │ │
│ │ │ │ │(CE) nr. 543/ │ │ │
│ │ │ │ │2008 al │ │ │
│ │ │ │ │Comisiei din │ │ │
│ │ │ │ │16 iunie 2008 │ │ │
│ │ │ │ │de stabilire a│ │ │
│ │ │7/testul │ │normelor de │Regulamentul │Alimente │
│ │ │chimic │Determinarea │aplicare a │(CE) nr. 543/ │introduse pe │
│ │ │carcase; │conţinutului de apă^ │Regulamentului│2008, cu │piaţă în timpul│
│ │ │5/testul │(26) (27) ^(32) │(CE) nr. 1.234│amendamentele │perioadei lor │
│ │ │chimic părţi│ │/2007 al │ulterioare │de conservare │
│ │ │din carcase │ │Consiliului în│ │ │
│ │ │ │ │ceea ce │ │ │
│ │ │ │ │priveşte │ │ │
│ │ │ │ │standardele de│ │ │
│ │ │ │ │comercializare│ │ │
│ │ │ │ │a cărnii de │ │ │
│ │ │ │ │pasăre │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(UE) nr. 1.308│ │
│ │ │ │ │ │/2013 al │ │
│ │ │ │ │ │Parlamentului │ │
│ │ │ │ │ │European şi al│ │
│ │ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │Carne de pasăre │ │ │ │din 17 │ │
│ │- carcase şi │ │ │ │decembrie 2013│ │
│2. │părţi din │ │ │ │de instituire │ │
│ │carcase │ │ │Metoda │a unei │Alimente │
│ │ │ │ │prevăzută în │organizări │introduse pe │
│ │ │1 │Determinare HADH^(28) │Ghidul de │comune a │piaţă în timpul│
│ │ │ │^(32) │validare LGC/R│pieţelor │perioadei lor │
│ │ │ │ │/2013/279 │produselor │de conservare │
│ │ │ │ │ │agricole şi de│ │
│ │ │ │ │ │abrogare a │ │
│ │ │ │ │ │Regulamentelor│ │
│ │ │ │ │ │(CEE) nr. 922/│ │
│ │ │ │ │ │72, (CEE) nr. │ │
│ │ │ │ │ │234/79, (CE) │ │
│ │ │ │ │ │nr. 1.037/2001│ │
│ │ │ │ │ │şi (CE) nr. │ │
│ │ │ │ │ │1.234/2007 ale│ │
│ │ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ ├────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. 853/ │ │
│ │ │ │ │ │2004, cu │ │
│ │ │ │ │Metodă │amendamentele │Unitate │
│ │ │ │Determinarea │standardizată │ulterioare │procesare carne│
│ │ │1 │conţinutului de calciu│la nivel │Anexa IV la │înainte de │
│ │ │ │^(13) (32) │internaţional │Regulamentul │intrare în │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. 2.074│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │/2005, cu │ │
│ │ │ │ │ │amendamentele │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(UE) nr. 1.169│ │
│ │ │ │ │ │/2011 al │ │
│ │ │ │ │ │Parlamentului │ │
│ │ │ │ │ │European şi al│ │
│ │ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │ │ │ │SR ISO 937 │privind │ │
│ │ │ │Raport │(proteină) │informarea │ │
│ │ │ │colagen-proteină^(32) │SR ISO 3496 │consumatorilor│ │
│ │ │ │ │(colagen) │cu privire la │ │
│ │ │ │ │ │produsele │ │
│ │ │ │ │ │alimentare, de│ │
│ │ │ │ │ │modificare a │ │
│ │ │ │ │ │Regulamentelor│ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.924│ │
│ │ │ │ │ │/2006 şi (CE) │ │
│ │ │ │ │ │nr. 1.925/2006│ │
│ │ │ ├──────────────────────┼──────────────┤ale │ │
│ │ │ │ │ │Parlamentului │ │
│ │ │ │ │ │European şi │ │
│ │ │ │ │ │ale │ │
│ │ │ │ │ │Consiliului şi│Alimente │
│ │ │ │ │ │de abrogare a │introduse pe │
│3. │Carne tocată │1 │ │ │Directivei 87/│piaţă în timpul│
│ │ │ │Procent de grăsime ^ │SR ISO 1443 │250/CEE a │perioadei lor │
│ │ │ │(32) │SR ISO 1444 │Comisiei, a │de conservare │
│ │ │ │ │ │Directivei 90/│ │
│ │ │ │ │ │496/CEE a │ │
│ │ │ │ │ │Consiliului, a│ │
│ │ │ │ │ │Directivei │ │
│ │ │ │ │ │1999/10/CE a │ │
│ │ │ │ │ │Comisiei, a │ │
│ │ │ │ │ │Directivei │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼──────────────┤2000/13/CE a │ │
│ │ │ │ │ │Parlamentului │ │
│ │ │ │ │ │European şi a │ │
│ │ │ │ │ │Consiliului, a│ │
│ │ │ │ │ │Directivelor │ │
│ │ │ │ │ │2002/67/CE şi │ │
│ │ │ │ │ │2008/5/CE ale │ │
│ │ │ │Reacţia Kreis │SR 9065-10 │Comisiei şi a │ │
│ │ │ │ │ │Regulamentului│ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. 608/ │ │
│ │ │ │ │ │2004 al │ │
│ │ │ │ │ │Comisiei, cu │ │
│ │ │ │ │ │amendamentele │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Azot uşor hidrolizabil│SR 9065-7 │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Substanţe grase^(32) │SR ISO 1443 │ │ │
│ │ │ │ │SR ISO 1444 │ │Alimente │
│ │Produse din │ ├──────────────────────┼──────────────┤ │introduse pe │
│4. │carne, inclusiv │1 │NaCl ^(32) │SR 1841/1,2 │ │piaţă în timpul│
│ │conserve │ ├──────────────────────┼──────────────┤ │perioadei lor │
│ │ │ │ │SR ISO 937 │ │de conservare │
│ │ │ │Raport colagen/ │(proteină) │ │ │
│ │ │ │proteină^(32) │SR ISO 3496 │ │ │
│ │ │ │ │(colagen) │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lapte crud │
│ │ │ │ │ │ │comercializat │
│ │ │ │ │ │ │direct către │
│5. │Lapte crud │1 │Punct crioscopic^(32) │EN ISO 5764 │SR 2418 │consumatorul │
│ │ │ │ │ │ │final sau prin │
│ │ │ │ │ │ │intermediul │
│ │ │ │ │ │ │automatelor │
├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │ │ │Grăsime/substanţă │SR ISO 3433 │ │introduse pe │
│ │ │1 │uscată^(32) │SR EN ISO 1735│SR 3664/2008 │piaţă în timpul│
│ │ │ │ │SR EN ISO 5534│ │perioadei lor │
│ │ │ │ │ │ │de conservare │
│ │ ├────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │aplicare (UE) │ │
│ │ │ │ │ │2018/150 al │ │
│ │ │ │ │ │Comisiei de │ │
│ │ │ │ │ │modificare a │ │
│ │ │ │ │ │Regulamentului│ │
│ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │aplicare (UE) │ │
│ │ │ │ │ │2016/1.240 în │ │
│ │Brânzeturi din │ │ │ISO 17678/ │ceea ce │ │
│ │lapte crud şi │ │Decelarea grăsimilor │Metodă │priveşte │Lapte şi │
│ │brânzeturi din │ │de origine vegetală │alternativă - │metodele de │produse lactate│
│ │lapte sau zer │1 │din lapte şi produse │analiză │analiză şi │introduse pe │
│6. │care a fost │ │lactate (numai pentru │directă pe │evaluare │piaţă în timpul│
│ │supus unui │ │lapte şi produse din │spectrometrie │calitativă a │perioadei lor │
│ │tratament termic│ │lapte)^(32) │de masă │laptelui şi │de conservare │
│ │mai slab decât │ │ │ │produselor │ │
│ │pasteurizarea │ │ │ │lactate │ │
│ │ │ │ │ │eligibile │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │intervenţia │ │
│ │ │ │ │ │publică şi │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ajutoarele │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │depozitarea │ │
│ │ │ │ │ │privată │ │
│ │ ├────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ISO 17678/ │ │Lapte si │
│ │ │ │Identificarea speciei │Metodă │ │produse lactate│
│ │ │ │de provenienţă a │alternativă - │Regulamentul │introduse pe │
│ │ │1 │laptelui pe baza │analiză │(UE) 2018/150 │piaţă în timpul│
│ │ │ │profilului lipidic^ │directă pe │ │perioadei lor │
│ │ │ │(32) │spectrometrie │ │de conservare │
│ │ │ │ │de masă │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Grăsime/substanţă │SR ISO 3433 │ │Alimente │
│ │ │1 │uscată^(32) │SR EN ISO 1735│ │introduse pe │
│ │ │ │ │SR EN ISO 5534│SR 1981:2008 │piaţă în timpul│
│ │ ├────────────┼──────────────────────┼──────────────┤ │perioadei lor │
│ │ │1 │Sare^(32) │SR EN ISO 5943│ │de conservare │
│ │ ├────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Brânzeturi din │ │Decelarea grăsimilor │ISO 17678/ │ │Lapte şi │
│ │lapte care a │ │de origine vegetală │Metodă │ │produse lactate│
│ │fost supus │ │din lapte şi produse │alternativă - │Regulamentul │introduse pe │
│ │pasteurizării │1 │lactate (numai pentru │analiză │(UE) 2018/150 │piaţă în timpul│
│7. │sau unui │ │lapte şi produse din │directă pe │ │perioadei lor │
│ │tratament termic│ │lapte)^(32) │spectrometrie │ │de conservare │
│ │mai puternic │ │ │de masă │ │ │
│ │decât ├────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │pasteurizarea │ │ │ISO 17678/ │ │Lapte si │
│ │ │ │Identificarea speciei │Metodă │ │produse lactate│
│ │ │ │de provenienţă a │alternativă - │Regulamentul │introduse pe │
│ │ │1 │laptelui pe baza │analiză │(UE) 2018/150 │piaţă în timpul│
│ │ │ │profilului lipidic^ │directă pe │ │perioadei lor │
│ │ │ │(32) │spectrometrie │ │de conservare │
│ │ │ │ │de masă. │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │HMF │ │ │ │
│ │ │ │(hidroximetilfurfural)│ │ │ │
│ │ │ │^(32) │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │Directiva 2001│ │
│ │ │ │Indice diastazic^(32) │SR SR 784 │/110/CE a │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤Metoda cu │Consiliului │Alimente │
│ │ │ │Zahăr invertit^(32) │tablete │din 20 │introduse pe │
│8. │Miere de albine │1 ├──────────────────────┤Phadebas │decembrie 2001│piaţă în timpul│
│ │ │ │Zaharoză^(32) │pentru │privind │perioadei lor │
│ │ │ ├──────────────────────┤determinarea │mierea, cu │de conservare │
│ │ │ │Indice polinic^(32) │indicelui │amendamentele │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤diastazic │ulterioare │ │
│ │ │ │Umiditate^(32) │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │ │ │
│ │ │ │Conductivitatea │ │ │ │
│ │ │ │electrică^(32) │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │AOAC OMA │ │ │
│ │ │ │Paralitic Shellfish │2005.06 │ │ │
│ │ │ │Poison (PSP) │(metoda │ │ │
│ │ │ │ │Lawrance) │ │Moluşte bivalve│
│ │ │ ├──────────────────────┼──────────────┤ │vii, │
│ │ │ │ │Cromatografie │ │gasteropode │
│ │ │ │ │lichidă de │ │marine, │
│ │ │ │Amnesic Shellfish │înaltă │ │echinoderme, │
│ │ │ │Poison (ASP) │performanţă cu│Secţiunea VII,│tunicate, │
│ │ │ │ │detecţie de │capitolul V │pectinide de la│
│ │Moluşte bivalve │ │ │ultraviolete │din anexa III │nivelul zonelor│
│ │vii, gasteropode│ │ │(HPLC/UV) │la │marine de │
│9. │marine, │1 ├──────────────────────┼──────────────┤Regulamentul │producţie, │
│ │echinoderme, │ │Acid ocadaic şi │Metoda │(CE) nr. 853/ │inclusiv de la │
│ │tunicate, │ │esterii lui (OA, DTX1,│cromatografie │2004, cu │nivelul │
│ │pectinide │ │DTX2 şi DTX3) şi │lichidă - │amendamentele │exploataţiilor,│
│ │ │ │pectenotoxine luate │spectometrie │ulterioare │înainte de │
│ │ │ │împreună (PTX1 şi │de masă/ │ │introducerea pe│
│ │ │ │PTX2) │spectrometrie │ │piaţă şi atunci│
│ │ │ ├──────────────────────┤de masă │ │când sunt │
│ │ │ │Iesotoxine (YTX, 45 OH│stabilită de │ │introduse pe │
│ │ │ │YTX, Homo YTX şi 45 │laboratorul de│ │piaţă │
│ │ │ │Homo YTX) │referinţă al │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤Uniunii │ │ │
│ │ │ │Azaspiracide (AZA1, │Europene (EURL│ │ │
│ │ │ │AZA2 şi AZA3) │LC-MS/MS) │ │ │
└────┴────────────────┴────────────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘


E. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităţilor de procesare şi la nivelul unităţilor de vânzare cu amănuntul, prin examene fizico-chimice

┌────┬───────────────┬────────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Metoda │ │Unitatea │
│Nr. │Categoria de │Nr. unităţi │ │analitică de│Referenţial │de la care│
│crt.│alimente^(4) │(eşantioane)│Criterii │referinţă^ │interpretare │se │
│ │ │/probă^(3) │ │(1) │rezultate^(2) │prelevează│
│ │ │ │ │ │ │probele │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │7/testul │ │ │Regulamentul │Abatoare │
│ │Carne de pasăre│chimic │Determinarea │Regulamentul│(CE) nr. 543/ │de păsări,│
│1. │- carcase şi │carcase │conţinutului de apă^ │(CE) nr. 543│2008, cu │unităţi de│
│ │părţi din │5/testul │(26) (27) (32) │/2008 │amendamentele │tranşare a│
│ │carcase │chimic părţi│ │ │ulterioare │cărnii de │
│ │ │din carcase │ │ │ │pasăre │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │SR ISO 937 │Regulamentul │ │
│ │ │ │Raport colagen/ │(proteină) │(UE) nr. 1.169│ │
│ │ │ │proteină ^(32) │SR ISO 3496 │/2011, cu │ │
│ │ │ │ │(colagen) │amendamentele │ │
│ │Carne tocată │ │ │ │ulterioare │Unitate de│
│2. │destinată │1 ├──────────────────────┼────────────┼──────────────┤carne │
│ │comercializării│ │ │ │Regulamentul │tocată │
│ │ │ │Conţinut de grăsime ^ │SR ISO 1443 │(UE) nr. 1.169│ │
│ │ │ │(32) │SR ISO 1444 │/2011, cu │ │
│ │ │ │ │ │amendamentele │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(UE) nr. 1.169│ │
│ │ │ │NaCl ^(32) │SR 1841/1, 2│/2011, cu │ │
│ │ │ │ │ │amendamentele │ │
│ │Produse din │ │ │ │ulterioare │Unitate de│
│3. │carne, inclusiv│1 ├──────────────────────┼────────────┼──────────────┤procesare │
│ │conserve │ │ │SR ISO 937 │Regulamentul │a cărnii │
│ │ │ │Raport colagen/ │(proteină) │(UE) nr. 1.169│ │
│ │ │ │proteină ^(32) │SR ISO 3496 │/2011, cu │ │
│ │ │ │ │(colagen) │amendamentele │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.664│ │
│ │ │ │ │ │/2006 al │ │
│ │ │ │ │ │Comisiei din 6│ │
│ │ │ │ │ │noiembrie 2006│ │
│ │ │ │ │ │de modificare │ │
│ │ │ │ │ │a │ │
│ │ │ │ │ │Regulamentului│ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. 2.074│ │
│ │ │ │ │ │/2005 în ceea │ │
│ │ │ │ │ │ce priveşte │ │
│ │Lapte │ │Determinarea │EN ISO │dispoziţiile │Unitate de│
│4. │pasteurizat │1 │activităţii fosfatazei│11816-1 │de aplicare │procesare │
│ │ │ │alcaline ^(26) (32) │ │privind │a laptelui│
│ │ │ │ │ │anumite │ │
│ │ │ │ │ │produse de │ │
│ │ │ │ │ │origine │ │
│ │ │ │ │ │animală │ │
│ │ │ │ │ │destinate │ │
│ │ │ │ │ │consumului │ │
│ │ │ │ │ │uman şi de │ │
│ │ │ │ │ │abrogare a │ │
│ │ │ │ │ │anumitor │ │
│ │ │ │ │ │dispoziţii de │ │
│ │ │ │ │ │aplicare │ │
├────┼───────────────┼────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │HMF │ │ │ │
│ │ │ │(hidroximetilfurfural)│ │ │ │
│ │ │ │^(32) │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │ │ │
│ │ │ │Indice diastazic^(32) │SR 784 │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤Metoda cu │Directiva 2001│ │
│ │ │ │Zahăr invertit^(32) │tablete │/110/CE │Unităţi de│
│5. │Miere de albine│1 ├──────────────────────┤Phadebas │privind │procesare │
│ │ │ │Zaharoză^(32) │pentru │mierea, cu │a mierii │
│ │ │ ├──────────────────────┤determinarea│amendamentele │ │
│ │ │ │Umiditate^(32) │indicelui │ulterioare │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤diastazic │ │ │
│ │ │ │Indice polinic^(32) │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────┤ │ │ │
│ │ │ │Conductivitatea │ │ │ │
│ │ │ │electrică^(32) │ │ │ │
└────┴───────────────┴────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘


F. Expertiza sanitar-veterinară a laptelui crud prin examene de laborator****

┌────┬────────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Metoda │ │Unitatea de │
│Nr. │Categoria de│Nr. unităţi │ │analitică│Referenţial │la care se │
│crt.│alimente^(4)│(eşantioane)│Criterii│de │interpretare │prelevează │
│ │ │/probă^(3) │ │referinţă│rezultate^(2)│probele │
│ │ │ │ │^(1) │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Exploataţii │
│ │ │ │ │ │ │de vaci │
│ │ │ │ │ │ │producătoare│
│ │Lapte crud │ │ │ │Regulamentul │de lapte │
│ │de vacă │ │Număr │EN ISO │(CE) nr. 853/│care │
│ │provenit din│ │total de│4833-1^ │2004, cu │livrează │
│ │exploataţii │ │germeni │(23) │amendamentele│laptele la │
│ │de vaci │ │ │ │ulterioare │unităţile de│
│ │producătoare│ │ │ │ │procesare │
│ │de lapte şi │ │ │ │ │Centre de │
│ │destinat │ │ │ │ │colectare a │
│1. │procesării │1 ├────────┼─────────┼─────────────┤laptelui │
│ │sau vânzării│ │ │ │ │materie │
│ │directe │ │ │ │ │primă │
│ │către │ │ │ │ │Automate │
│ │consumatorul│ │ │ │Regulamentul │pentru │
│ │final prin │ │Număr de│EN ISO │(CE) nr. 853/│vânzarea │
│ │intermediul │ │celule │13366-1^ │2004, cu │directă a │
│ │automatelor │ │somatice│(23) │amendamentele│laptelui │
│ │ │ │ │ │ulterioare │crud │
│ │ │ │ │ │ │Centre de │
│ │ │ │ │ │ │prelucrare a│
│ │ │ │ │ │ │laptelui │
├────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Exploataţii │
│ │ │ │ │ │ │de animale │
│ │ │ │ │ │ │producătoare│
│ │ │ │ │ │ │de lapte │
│ │ │ │ │ │ │(oi, capre, │
│ │ │ │ │ │ │bivoliţe) │
│ │Lapte crud │ │ │ │ │care │
│ │provenit de │ │ │ │ │livrează │
│ │la alte │ │ │ │ │laptele la │
│ │specii - │ │ │ │ │unităţile de│
│ │oaie, capră,│ │ │ │Regulamentul │procesare │
│ │bivoliţă - │ │Număr │EN ISO │(CE) nr. 853/│Centre de │
│2. │din │1 │total de│4833-1^ │2004, cu │colectare a │
│ │exploataţii │ │germeni │(23) │amendamentele│laptelui │
│ │de animale │ │ │ │ulterioare │materie │
│ │producătoare│ │ │ │ │primă │
│ │de lapte şi │ │ │ │ │Automate │
│ │destinat │ │ │ │ │pentru │
│ │procesării │ │ │ │ │vânzarea │
│ │ │ │ │ │ │directă a │
│ │ │ │ │ │ │laptelui │
│ │ │ │ │ │ │crud │
│ │ │ │ │ │ │Centre de │
│ │ │ │ │ │ │prelucrare a│
│ │ │ │ │ │ │laptelui │
└────┴────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────┘


G. Expertiza sanitară veterinară a ouălor şi produselor din ouă prin examene de laborator*****

┌────┬────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Unitatea │
│ │ │ │ │ │ │de la care│
│ │ │ │ │ │ │se │
│Nr. │Categoria de│Nr. unităţi │ │Metoda │Referenţial │prelevează│
│crt.│alimente^(4)│(eşantioane)│Criterii │analitică de │interpretare │probele/ │
│ │ │/probă^(3) │ │referinţă^(1) │rezultate^(2)│Etapa │
│ │ │ │ │ │ │căreia i │
│ │ │ │ │ │ │se aplică │
│ │ │ │ │ │ │criteriul │
├────┼────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │Salmonella │ │(CE) nr. │introduse │
│ │Ouă pentru │1 (10-15 │enteritidis şi │ │1.237/2007, │pe piaţă │
│1. │consum │bucăţi) │typhimurium │EN ISO 6579-1 │cu │în timpul │
│ │ │ │(coajă şi │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │conţinut) │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare│
├────┼────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Salmonella │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │enteritidis şi │ │(CE) nr. │Centru de │
│2. │Ouă pentru │1 (10-15 │typhimurium │EN ISO 6579-1 │1.237/2007, │colectare │
│ │consum │bucăţi) │(coajă şi │