Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 650 din 3 aprilie 2024  privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 8 aprilie-17 aprilie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 650 din 3 aprilie 2024 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 8 aprilie-17 aprilie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 297 din 4 aprilie 2024
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 8 aprilie- 17 aprilie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare.

    ART. 2
    Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, sunt prevăzuţi în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor,
                    Alin Marius Andrieş,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 3 aprilie 2024.
    Nr. 650.
    ANEXA 1

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2025, nominative,
    denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
    (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri
    de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Perioada │8 aprilie 2024-17 │
│ofertei: │aprilie 2024 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Data │22 aprilie 2024 │
│emisiunii: │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ISIN: │RO7685PL69C7 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Cod CFI: │DBFUFR │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Simbol: │R2504C │
└─────────────┴────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).

    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.
    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.


┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Valuta │Lei │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Valoarea nominală a │100 lei │
│unui titlu de stat │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│Sistemul de │bd. Carol I nr. │
│decontare │34-36, etajele 3,│
│ │8 şi 9, sectorul │
│ │2, cod poştal │
│ │020922, Bucureşti│
├────────────────────┴─────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Rata dobânzii (rata │6,00% pe an │
│cuponului) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii │22 aprilie 2024 │
│(cuponului) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Perioada de dobândă │De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv│
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │22 aprilie 2024 │
│ │21 aprilie 2025 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data de înregistrare│9 aprilie 2025 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Datele de plată a │22 aprilie 2025 │
│dobânzii (cuponului)│ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │22 aprilie 2025 │
│scadenţei) │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în │ │
│lei (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Calea │
│Banca Transilvania │Dorobanţilor nr. │
│ │30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├────────────────────┴─────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din│
│ │România │
├────────────────────┴─────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├────────────────────┬─────────────────┤
│ │Piaţa │
│ │reglementată la │
│Listare │vedere │
│ │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │23 aprilie 2024 │
│tranzacţionare │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├────────────────────┬─────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data alocării │17 aprilie 2024 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data tranzacţiei │18 aprilie 2024 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data decontării │22 aprilie 2024 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de sânge/ │ │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de donator│ │
│de sânge │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 2

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2025, nominative, denominate în lei,
    emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea),
    emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat
    destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Perioada │8 aprilie 2024-17 │
│ofertei: │aprilie 2024 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Data │22 aprilie 2024 │
│emisiunii: │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ISIN: │ROM2SGP5U7L5 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Cod CFI: │DBFUFR │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Simbol: │R2504B │
└─────────────┴────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).

    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.
    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.


┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Valuta │Lei │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Valoarea nominală a │100 lei │
│unui titlu de stat │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│Sistemul de │bd. Carol I nr. │
│decontare │34-36, etajele 3,│
│ │8 şi 9, sectorul │
│ │2, cod poştal │
│ │020922, Bucureşti│
├────────────────────┴─────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Rata dobânzii (rata │7,00% pe an │
│cuponului) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii │22 aprilie 2024 │
│(cuponului) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Perioada de dobândă │De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv│
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │22 aprilie 2024 │
│ │21 aprilie 2025 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data de înregistrare│9 aprilie 2025 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Datele de plată a │22 aprilie 2025 │
│dobânzii (cuponului)│ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │22 aprilie 2025 │
│scadenţei) │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în │ │
│lei (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Calea │
│Banca Transilvania │Dorobanţilor nr. │
│ │30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├────────────────────┴─────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din│
│ │România │
├────────────────────┴─────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├────────────────────┬─────────────────┤
│ │Piaţa │
│ │reglementată la │
│Listare │vedere │
│ │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │23 aprilie 2024 │
│tranzacţionare │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII │ │
│ALE EMISIUNII │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data alocării │17 aprilie 2024 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data tranzacţiei │18 aprilie 2024 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data decontării │22 aprilie 2024 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Da │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │1 septembrie │
│carnetului de │2023-17 aprilie │
│donator de sânge/ │2024 │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de donator│ │
│de sânge │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 3

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2025, nominative, denominate în euro,
    emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea),
    emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate
    exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Perioada │8 aprilie 2024-17 │
│ofertei: │aprilie 2024 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Data │22 aprilie 2024 │
│emisiunii: │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ISIN: │ROF2IYUURMY1 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Cod CFI: │DBFUFR │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Simbol: │R2504AE │
└─────────────┴────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).

    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.
    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.


┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Valuta │Euro │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a unui│100 euro │
│titlu de stat │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│ │S.A., bd. Carol I nr. │
│Sistemul de │34-36, etajele 3, 8 şi│
│decontare │9, sectorul 2, cod │
│ │poştal 020922, │
│ │Bucureşti │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(rata │4,00% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării │22 aprilie 2024 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Perioada de │De la, inclusiv până │
│dobândă │la, inclusiv │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │22 aprilie 2024 21 │
│ │aprilie 2025 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de │9 aprilie 2025 │
│înregistrare │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Datele de plată│ │
│a dobânzii │22 aprilie 2025 │
│(cuponului) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │22 aprilie 2025 │
│scadenţei) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Având în vedere faptul│
│ │că investitorii vor │
│ │putea dobândi şi │
│ │tranzacţiona titluri │
│ │de stat denominate în │
│Plata │euro atât prin │
│dobânzilor │intermediul membrilor │
│(cupoanelor) şi│Sindicatului de │
│a principalului│Intermediere, cât şi │
│pentru │prin intermediul │
│emisiunea │participanţilor la │
│denominată în │sistemul Depozitarului│
│euro │Central autorizaţi în │
│ │vederea accesării │
│ │Platformei T2S, │
│ │Emitentul va efectua │
│ │plăţile prin │
│ │intermediul │
│ │Depozitarului Central.│
├───────────────┴──────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────┴──────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de│
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data admiterii/│ │
│admiterilor la │23 aprilie 2024 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data alocării │17 aprilie 2024 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data │18 aprilie 2024 │
│tranzacţiei │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data decontării│22 aprilie 2024 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune │ │
│dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de │ │
│sânge │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de │ │
│sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de │ │
│sânge/oricărui │ │
│alt document ce│ │
│atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de │ │
│sânge │ │
└───────────────┴──────────────────────┘


    ANEXA 4

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2027, nominative,
    denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
    (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri
    de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Perioada │8 aprilie 2024-17 │
│ofertei: │aprilie 2024 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Data │22 aprilie 2024 │
│emisiunii: │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ISIN: │ROFM5R7FQWV5 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Cod CFI: │DBFUFR │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Simbol: │R2704A │
└─────────────┴────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).

    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.
    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.


┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Valuta │Lei │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Valoarea nominală a │100 lei │
│unui titlu de stat │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│Sistemul de │bd. Carol I nr. │
│decontare │34-36, etajele 3,│
│ │8 şi 9, sectorul │
│ │2, cod poştal │
│ │020922, Bucureşti│
├────────────────────┴─────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Rata dobânzii (rata │6,85% pe an │
│cuponului) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii │22 aprilie 2024 │
│(cuponului) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv│
│ ├─────────────────┤
│ │22 aprilie 2024 │
│ │21 aprilie 2025 │
│Perioada de dobândă ├─────────────────┤
│ │22 aprilie 2025 │
│ │21 aprilie 2026 │
│ ├─────────────────┤
│ │22 aprilie 2026 │
│ │21 aprilie 2027 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Plata dobânzii │anuală │
│(cuponului) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │9 aprilie 2025, 9│
│Data de înregistrare│aprilie 2026, 13 │
│ │aprilie 2027 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data de plată a │22 aprilie 2025, │
│dobânzii (cuponului)│22 aprilie 2026, │
│ │22 aprilie 2027 │
├────────────────────┴─────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │22 aprilie 2027 │
│scadenţei) │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în │ │
│lei (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Calea │
│Banca Transilvania │Dorobanţilor nr. │
│ │30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├────────────────────┴─────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din│
│ │România │
├────────────────────┴─────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├────────────────────┬─────────────────┤
│ │Piaţa │
│ │reglementată la │
│Listare │vedere │
│ │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │23 aprilie 2024 │
│tranzacţionare │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├────────────────────┬─────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data alocării │17 aprilie 2024 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data tranzacţiei │18 aprilie 2024 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Data decontării │22 aprilie 2024 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de sânge/ │ │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de donator│ │
│de sânge │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 5

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2029, nominative, denominate
    în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea),
    emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat
    destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Perioada │8 aprilie 2024-17 │
│ofertei: │aprilie 2024 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Data │22 aprilie 2024 │
│emisiunii: │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ISIN: │RO46T3V3B2W6 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Cod CFI: │DBFUFR │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Simbol: │R2904AE │
└─────────────┴────────────────────────┘


    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).

    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII:
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.


┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Valuta │Euro │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a unui│100 euro │
│titlu de stat │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│ │S.A., bd. Carol I nr. │
│Sistemul de │34-36, etajele 3, 8 şi│
│decontare │9, sectorul 2, cod │
│ │poştal 020922, │
│ │Bucureşti │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(rata │5,00% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării │22 aprilie 2024 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │De la, inclusiv până │
│ │la, inclusiv │
│ ├──────────────────────┤
│ │22 aprilie 2024 21 │
│ │aprilie 2025 │
│ ├──────────────────────┤
│ │22 aprilie 2025 21 │
│Perioada de │aprilie 2026 │
│dobândă ├──────────────────────┤
│ │22 aprilie 2026 21 │
│ │aprilie 2027 │
│ ├──────────────────────┤
│ │22 aprilie 2027 21 │
│ │aprilie 2028 │
│ ├──────────────────────┤
│ │22 aprilie 2028 21 │
│ │aprilie 2029 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │9 aprilie 2025, 9 │
│Data de │aprilie 2026, 13 │
│înregistrare │aprilie 2027, │
│ │11 aprilie 2028, 12 │
│ │aprilie 2029 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │22 aprilie 2025, 22 │
│Datele de plată│aprilie 2026, 22 │
│a dobânzii │aprilie 2027, 22 │
│(cuponului) │aprilie 2028, 22 │
│ │aprilie 2029 │
├───────────────┴──────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │22 aprilie 2029 │
│scadenţei) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Având în vedere faptul│
│ │că investitorii vor │
│ │putea dobândi şi │
│ │tranzacţiona titluri │
│ │de stat denominate în │
│Plata │euro atât prin │
│dobânzilor │intermediul membrilor │
│(cupoanelor) şi│Sindicatului de │
│a principalului│Intermediere, cât şi │
│pentru │prin intermediul │
│emisiunea │participanţilor la │
│denominată în │sistemul Depozitarului│
│euro │Central autorizaţi în │
│ │vederea accesării │
│ │Platformei T2S, │
│ │Emitentul va efectua │
│ │plăţile prin │
│ │intermediul │
│ │Depozitarului Central.│
├───────────────┴──────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────┴──────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de│
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data admiterii/│ │
│admiterilor la │23 aprilie 2024 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data alocării │17 aprilie 2024 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data │18 aprilie 2024 │
│tranzacţiei │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data decontării│22 aprilie 2024 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune │ │
│dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de │ │
│sânge │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de │ │
│sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de │ │
│sânge/oricărui │ │
│alt document ce│ │
│atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de │ │
│sânge │ │
└───────────────┴──────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016