Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 65 din 12 ianuarie 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 65 din 12 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 64 din 20 ianuarie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 89/11.01.2021 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul IV articolul 31 alineatul (14), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi pentru formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară, după caz, corespunzătoare următoarelor DCI-uri: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum şi Fulvestrantum şi medicamentele de tip imunomodulator, care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A şi Interferonum alfa 2B, precum şi Bortezomibum, Trastuzumabum (concentraţia de 600 mg/5 ml), Azacitidinum, Rituximabum (concentraţia de 120 mg/ml, 1.400 mg/flacon şi 1.600 mg/flacon) şi Daratumumab (concentraţia de 1.800 mg);"

    2. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Activităţi“, la punctul 1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:
    "ş) tratamentul afecţiunii de deficit de tripeptidil peptidază 1 (TPP1);"

    3. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Activităţi“, la punctul 27), litera c) se abrogă.
    4. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Activităţi“, la punctul 27), după litera c) se introduc trei noi litere, literele d)-f), cu următorul cuprins:
    "d) bolnavi cu purpură trombocitopenică trombotică dobândită (PTTd);
e) bolnavi adulţi cu polineuropatie de stadiul 1 sau stadiul 2 cu amiloidoză ereditară mediată de transtiretină (amiloidoză hATTR)*;
f) bolnavi cu boala Fabry**;
    * Implementarea activităţilor se va realiza prin unităţile sanitare prevăzute la capitolul IX titlul «Programul naţional de tratament pentru boli rare» subtitlul «Unităţi care derulează programul» punctul 16 şi care au îndeplinit criteriile din Chestionarul de evaluare din anexa 13 G.2.
    ** Implementarea activităţilor se va realiza prin unităţile sanitare prevăzute la capitolul IX titlul «Programul naţional de tratament pentru boli rare» subtitlul «Unităţi care derulează programul» punctul 5 şi care au îndeplinit criteriile din Chestionarul de evaluare din anexa 13 G.1"

    5. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Activităţi“, după punctul 28) se introduce un nou punct, punctul 29), cu următorul cuprins:
    "29) deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1) - bolnavi cu lipofuscinoză ceroidă neuronală de tip 2 (LCN2);"

    6. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 1) „Indicatori fizici“, după litera ae) se introduc trei noi litere, literele af)-ah), cu următorul cuprins:
    "af) număr bolnavi PTTd (Caplacizumabum)/an: 150;
ag) număr bolnavi cu amiloidoză hATTR (Patisiranum)/an: 50;
ah) număr bolnavi cu boala Fabry (Algasidasum Alfa)/an: 182;"

    7. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficienţă“, după litera ae) se introduc trei noi litere, literele af)-ah), cu următorul cuprins:
    "af) cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică trombotică dobândită (Caplacizumabum)/an: 885.251,27 lei;
ag) cost mediu/bolnav cu amiloidoză ereditară mediată de transtiretină cu stadiul I sau II (Patisiranum)/an: 1.817.274,11 lei;
ah) cost mediu/bolnav cu boala Fabry (Algasidasum Alfa)/an: 293.812,71 lei;"

    8. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, punctul 28) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "28) deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1):
    - Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Al. Obregia Bucureşti"

    9. La anexa nr. 13, anexa nr. 13 G.6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    10. La anexa nr. 13, după anexa nr. 13 G.6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13 G.7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Dispoziţiile punctelor 2, 4, 5, 8 şi 10 ale art. I intră în vigoare la data de 1 februarie 2021.

    ART. III
    Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    Bucureşti, 12 ianuarie 2021.
    Nr. 65.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 13 G.6 la normele tehnice)
    CHESTIONAR DE EVALUARE
    pentru includerea în Programul naţional de tratament pentru boli rare - medicamente incluse condiţionat utilizate în tratamentul spitalicesc
    Judeţul ...................................................................
    Localitatea ...........................................
    Unitatea sanitară ..........................................
    Adresă ............................................................
    Telefon ...........................................................
    Fax ..........................................................
    E-mail ..................................................................

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Manager*: │Nume ................................ Prenume ................... │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Adresă │
│ │.................................................................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Telefon .............................. fax │
│ │............................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │E-mail │
│ │...................................................................│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Medic │Nume ................................ Prenume ................... │
│coordonator:│ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Adresă │
│ │.................................................................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Telefon .............................. fax │
│ │............................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │E-mail │
│ │...................................................................│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Director │Nume ................................ Prenume ................... │
│medical: │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Adresă │
│ │.................................................................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Telefon .............................. fax │
│ │............................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │E-mail │
│ │...................................................................│
└────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    CAP. 1
    Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Unitate sanitară cu paturi │ │ │
│ │aflată în relaţie │ │ │
│1.│contractuală cu casa de │ │ │
│ │asigurări de sănătate pentru │ │ │
│ │furnizarea de servicii │ │ │
│ │medicale spitaliceşti │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘


    CAP. 2
    Criterii privind structura organizatorică
    2.1. Pentru DCI Velmanaza alfa

┌─┬──────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Unitate sanitară cu paturi din│ │ │
│I│zona de reşedinţă a bolnavilor│ │ │
│ │care are în structura │ │ │
│ │organizatorică: │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- secţie/compartiment de │ │ │
│ │specialitate în care se acordă│ │ │
│ │servicii medicale spitaliceşti│ │ │
│ │în patologia care face │ │ │
│ │obiectul de activitate al │ │ │
│ │programului │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- farmacie cu circuit închis │ │ │
└─┴──────────────────────────────┴──┴──┘    2.2. Pentru DCI Darvastrocel

┌─┬──────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Unitate sanitară cu paturi │ │ │
│I│care are în structura │ │ │
│ │organizatorică: │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- secţie/compartiment de │ │ │
│ │chirurgie │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- secţie/compartiment de │ │ │
│ │gastroenterologie │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- secţie sau compartiment de │ │ │
│ │terapie intensivă organizată │ │ │
│ │conform prevederilor Ordinului│ │ │
│ │ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1.500/2009, cu modificările şi│ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- bloc operator │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- farmacie cu circuit închis │ │ │
└─┴──────────────────────────────┴──┴──┘    2.3. Pentru DCI Caplacizumabum

┌─┬──────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Unitate sanitară cu paturi │ │ │
│I│care are în structura │ │ │
│ │organizatorică: │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- secţie/compartiment de │ │ │
│ │hematologie │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- secţie sau compartiment de │ │ │
│ │terapie intensivă organizată │ │ │
│ │conform prevederilor Ordinului│ │ │
│ │ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1.500/2009, cu modificările şi│ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- farmacie cu circuit închis │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- unitatea sanitară are │ │ │
│ │infrastructura necesară │ │ │
│ │efectuării procedurii de │ │ │
│ │plasmafereză pentru pacienţii │ │ │
│ │cu PTTd │ │ │
└─┴──────────────────────────────┴──┴──┘    CAP. 3
    Criterii privind structura de personal
    3.1. Pentru DCI Velmanaza alfa

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei/ compartimentului de │ │ │
│ │specialitate în care se │ │ │
│ │acordă servicii medicale │ │ │
│ │spitaliceşti în patologia │ │ │
│ │care face obiectul de │ │ │
│ │activitate al programului │ │ │
│1.│conform normativelor de │ │ │
│ │personal pentru asistenţa │ │ │
│ │medicală spitalicească, │ │ │
│ │aprobate prin Ordinul │ │ │
│ │ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1.224/2010, cu modificările │ │ │
│ │ulterioare (precizaţi nr. │ │ │
│ │medicilor de specialitate şi │ │ │
│ │al asistenţilor medicali ...)│ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu farmacişti şi │ │ │
│ │asistenţi medicali de │ │ │
│ │farmacie conform normativelor│ │ │
│ │de personal pentru asistenţa │ │ │
│ │medicală spitalicească │ │ │
│2.│aprobate prin Ordinul │ │ │
│ │ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1.224/2010, cu modificările │ │ │
│ │ulterioare (precizaţi nr. │ │ │
│ │farmaciştilor şi al │ │ │
│ │asistenţilor medicali de │ │ │
│ │farmacie ...) │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘    3.2. Pentru DCI Darvastrocel

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei/compartimentului de │ │ │
│ │chirurgie conform │ │ │
│ │normativelor de personal │ │ │
│ │pentru asistenţa medicală │ │ │
│1.│spitalicească, aprobate prin │ │ │
│ │Ordinul ministrului sănătăţii│ │ │
│ │nr. 1.224/2010, cu │ │ │
│ │modificările ulterioare │ │ │
│ │(precizaţi nr. medicilor de │ │ │
│ │specialitate şi al │ │ │
│ │asistenţilor medicali ...) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei/compartimentului de │ │ │
│ │gastroenterologie conform │ │ │
│ │normativelor de personal │ │ │
│ │pentru asistenţa medicală │ │ │
│2.│spitalicească, aprobate prin │ │ │
│ │Ordinul ministrului sănătăţii│ │ │
│ │nr. 1.224/2010, cu │ │ │
│ │modificările ulterioare │ │ │
│ │(precizaţi nr. medicilor de │ │ │
│ │specialitate şi al │ │ │
│ │asistenţilor medicali ...) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei/compartimentului de │ │ │
│ │ATI conform Regulamentului de│ │ │
│ │organizare şi funcţionare a │ │ │
│ │secţiilor şi compartimentelor│ │ │
│ │de anestezie şi terapie │ │ │
│3.│intensivă din unităţile │ │ │
│ │sanitare, aprobat prin │ │ │
│ │Ordinul ministrului sănătăţii│ │ │
│ │nr. 1.500/2009, cu │ │ │
│ │modificările şi completările │ │ │
│ │ulterioare (precizaţi nr. │ │ │
│ │medicilor de specialitate şi │ │ │
│ │al asistenţilor medicali ...)│ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu farmacişti şi │ │ │
│ │asistenţi medicali de │ │ │
│ │farmacie conform normativelor│ │ │
│ │de personal pentru asistenţa │ │ │
│ │medicală spitalicească, │ │ │
│4.│aprobate prin Ordinul │ │ │
│ │ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1.224/2010, cu modificările │ │ │
│ │ulterioare (precizaţi nr. │ │ │
│ │farmaciştilor şi al │ │ │
│ │asistenţilor medicali de │ │ │
│ │farmacie ...) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Echipa multidisciplinară │ │ │
│ │(chirurg, gastroenterolog, │ │ │
│ │anestezist şi farmacist) face│ │ │
│ │dovada participării la │ │ │
│ │programul implementat şi │ │ │
│ │susţinut de deţinătorul │ │ │
│ │autorizaţiei de punere pe │ │ │
│5.│piaţă, de informare şi │ │ │
│ │instruire a personalului │ │ │
│ │medical specializat cu │ │ │
│ │privire la tratamentul cu │ │ │
│ │darvastrocel, în vederea │ │ │
│ │pregătirii adecvate a │ │ │
│ │pacientului şi a │ │ │
│ │administrării corecte │ │ │
│ │intraoperator. │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘    3.3. Pentru DCI Caplacizumabum

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei/compartimentului de │ │ │
│ │hematologie conform │ │ │
│ │normativelor de personal │ │ │
│ │pentru asistenţa medicală │ │ │
│1.│spitalicească, aprobate prin │ │ │
│ │Ordinul ministrului sănătăţii│ │ │
│ │nr. 1.224/2010, cu │ │ │
│ │modificările ulterioare │ │ │
│ │(precizaţi nr. medicilor de │ │ │
│ │specialitate şi al │ │ │
│ │asistenţilor medicali ...) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei/compartimentului de │ │ │
│ │ATI conform Regulamentului de│ │ │
│ │organizare şi funcţionare a │ │ │
│ │secţiilor şi compartimentelor│ │ │
│ │de anestezie şi terapie │ │ │
│2.│intensivă din unităţile │ │ │
│ │sanitare, aprobat prin │ │ │
│ │Ordinul ministrului sănătăţii│ │ │
│ │nr. 1.500/2009, cu │ │ │
│ │modificările şi completările │ │ │
│ │ulterioare (precizaţi nr. │ │ │
│ │medicilor de specialitate şi │ │ │
│ │al asistenţilor medicali ...)│ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu farmacişti şi │ │ │
│ │asistenţi medicali de │ │ │
│ │farmacie conform normativelor│ │ │
│ │de personal pentru asistenţa │ │ │
│ │medicală spitalicească, │ │ │
│3.│aprobate prin Ordinul │ │ │
│ │ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1.224/2010, cu modificările │ │ │
│ │ulterioare (precizaţi nr. │ │ │
│ │farmaciştilor şi al │ │ │
│ │asistenţilor medicali de │ │ │
│ │farmacie ...) │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘    CAP. 4
    Corespondenţa dintre secţiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti şi medicii de specialitate prescriptori pentru patologia care face obiectul de activitate al programului

┌───────────┬────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│ │ │Secţia/ │ │
│ │DCI/Patologia │Compartimentul în│Medici de │
│Denumirea │care face │cadrul cărora se │specialitate │
│programului│obiectul de │acordă servicii │prescriptori │
│ │activitate │medicale │ │
│ │ │spitaliceşti │ │
├───────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Pediatrie │Pediatrie │
│ │ │Genetică medicală│Genetică medicală │
│ │ │ORL │ORL │
│ │Velmanaze alfa/ │Neurologie │Neurologie │
│ │alfa manozidoză │Neurologie │Neurologie │
│ │ │pediatrică │pediatrică │
│ │ │Gastroenterologie│Gastroenterologie │
│ │ │Medicină internă │Medicină internă │
│ ├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Programul │Darvastrocel/ │ │ │
│naţional de│fistule │ │ │
│tratament │perianale │ │Gastroenterologie │
│pentru boli│complexe la │Gastroenterologie│(în calitate de │
│rare │pacienţii adulţi│Chirurgie │coordonator al │
│ │cu boala Crohn │ │echipei │
│ │luminală │ │multidisciplinare)│
│ │non-activă/uşor │ │ │
│ │activă │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Caplacizumabum/ │ │ │
│ │purpură │ │ │
│ │trombocitopenică│Hematologie │Hematologie │
│ │trombotică │ │ │
│ │dobândită (PTTd)│ │ │
└───────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘


    Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.
    Semnătura
    Manager
    Semnătura
    Medic coordonator
    Semnătura
    Director medical
    * Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.
    CAS ……………………………… .

┌────────────────────┬───────┬─────────┐
│Unitatea sanitară: │AVIZAT │NEAVIZAT │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│……………………………………… . │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┘


    Semnătura
    Director general
    Semnătura
    Director relaţii contractuale
    Semnătura
    Medic şef

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 13 G.7 la normele tehnice)
    CHESTIONAR DE EVALUARE
    pentru includerea în Programul naţional de tratament pentru boli rare - deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1) - DCI Cerliponasum alfa
    Judeţul .............................................................................................................................................
    Localitatea .......................................................................................................................................
    Unitatea sanitară .............................................................................................................................
    Adresă .............................................................................................................................................
    Telefon .............................................................................................................................................
    Fax ...................................................................................................................................................
    E-mail ...............................................................................................................................................

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Manager*: │Nume ................................ Prenume ................... │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Adresă │
│ │.................................................................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Telefon .............................. fax │
│ │............................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │E-mail │
│ │...................................................................│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Medic │Nume ................................ Prenume ................... │
│coordonator:│ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Adresă │
│ │.................................................................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Telefon .............................. fax │
│ │............................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │E-mail │
│ │...................................................................│
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Director │Nume ................................ Prenume ................... │
│medical: │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Adresă │
│ │.................................................................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Telefon .............................. fax │
│ │............................. │
├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │E-mail │
│ │...................................................................│
└────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    CAP. 1
    Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Unitate sanitară cu paturi │ │ │
│ │aflată în relaţie │ │ │
│1.│contractuală cu casa de │ │ │
│ │asigurări de sănătate pentru │ │ │
│ │furnizarea de servicii │ │ │
│ │medicale spitaliceşti │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘


    CAP. 2
    Criterii privind structura organizatorică

┌─┬──────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Unitate sanitară cu paturi │ │ │
│I│care are în structura │ │ │
│ │organizatorică: │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- secţie clinică de neurologie│ │ │
│ │pediatrică care a fost │ │ │
│ │recunoscută drept Centru de │ │ │
│ │expertiză de boli rare │ │ │
│ │neurologice pediatrice de │ │ │
│ │către Ministerul Sănătăţii │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- secţie/compartiment de │ │ │
│ │neurochirurgie sau contract cu│ │ │
│ │o unitate sanitară ce include │ │ │
│ │secţie sau compartiment de │ │ │
│ │neurochirurgie │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- laborator de analize │ │ │
│ │medicale propriu sau contract │ │ │
│ │cu o unitate sanitară pentru │ │ │
│ │asigurarea acestui serviciu │ │ │
├─┼──────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- farmacie cu circuit închis │ │ │
└─┴──────────────────────────────┴──┴──┘


    CAP. 3
    Criterii privind structura de personal

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei/compartimentului │ │ │
│ │clinic de neurologie │ │ │
│ │pediatrică conform │ │ │
│ │normativelor de personal │ │ │
│1.│pentru asistenţa medicală │ │ │
│ │spitalicească, aprobate prin │ │ │
│ │Ordinul ministrului sănătăţii│ │ │
│ │nr. 1.224/2010, cu │ │ │
│ │modificările ulterioare │ │ │
│ │(precizaţi nr. medicilor de │ │ │
│ │specialitate şi al │ │ │
│ │asistenţilor medicali ...) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu farmacişti şi │ │ │
│ │asistenţi medicali de │ │ │
│ │farmacie conform normativelor│ │ │
│ │de personal pentru asistenţa │ │ │
│ │medicală spitalicească, │ │ │
│2.│aprobate prin Ordinul │ │ │
│ │ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1.224/2010, cu modificările │ │ │
│ │ulterioare (precizaţi nr. │ │ │
│ │farmaciştilor şi al │ │ │
│ │asistenţilor medicali de │ │ │
│ │farmacie ...) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Medicul neurolog pediatru de │ │ │
│ │specialitate face dovada │ │ │
│ │(certificat de participare) │ │ │
│ │participării la un modul de │ │ │
│ │pregătire instruire teoretică│ │ │
│ │şi practică implementat şi │ │ │
│3.│susţinut de deţinătorul │ │ │
│ │autorizaţiei de punere pe │ │ │
│ │piaţă, pentru administrarea │ │ │
│ │corectă │ │ │
│ │intracerebroventriculară a │ │ │
│ │tratamentului cu cerliponasum│ │ │
│ │alfa. │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘


    CAP. 4
    Corespondenţa dintre secţiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti şi medicii de specialitate prescriptori pentru patologia care face obiectul de activitate al programului

┌───────────┬────────────┬──────────────┬────────────┐
│ │ │Secţia/ │ │
│ │DCI/ │Compartimentul│ │
│ │Patologia │în cadrul │Medici de │
│Denumirea │care face │cărora se │specialitate│
│programului│obiectul de │acordă │prescriptori│
│ │activitate │servicii │ │
│ │ │medicale │ │
│ │ │spitaliceşti │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│Programul │Cerliponasum│ │ │
│naţional de│alfa/deficit│ │ │
│tratament │de │Neurologie │Neurologie │
│pentru boli│tripeptidil │pediatrică │pediatrică │
│rare │peptidază-1 │ │ │
│ │(TPP1) │ │ │
└───────────┴────────────┴──────────────┴────────────┘


    Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.
    Semnătura
    Manager
    Semnătura
    Medic coordonator
    Semnătura
    Director medical
    * Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.
    CAS ……………………………….

┌────────────────────┬───────┬─────────┐
│Unitatea sanitară: │AVIZAT │NEAVIZAT │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│……………………………………… . │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┘


    Semnătura
    Director general
    Semnătura
    Director relaţii contractuale
    Semnătura
    Medic şef

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016