Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 644 din 24 august 2007 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 644 din 24 august 2007  privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 644 din 24 august 2007 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 994/354/2007

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007

Având în vedere prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea programelor naţionale de sãnãtate, responsabilitãţile în monitorizarea şi controlul acestora, detalierea pe subprograme şi activitãţi, indicatorii specifici, precum şi unitãţile sanitare prin care se deruleazã acestea în anul 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 972/2006 ,
vãzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calitãţii în sãnãtate nr. E.N. 8.938 din 27 august 2007 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. D.G. 3.925 din 24 august 2007,

ministrul sãnãtãţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

ART. I
Normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activitãţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stãrii de sãnãtate a populaţiei în asistenţa medicalã primarã, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 994/354/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La capitolul I punctul 3, literele a), b) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"a) tipãrirea şi securizarea cu elemente împotriva falsificãrii sau contrafacerii a taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice, conform modelului cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, a scrisorii de informare a populaţiei, conform modelului cuprins în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, şi a scrisorii de informare a medicilor de familie, însoţitã de documentele necesare informãrii acestora, conform modelului cuprins în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
b) expedierea taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informãrii acestora;
c) achiziţionarea tehnicii de calcul şi a programului informatic necesare pentru derularea programului, precum şi a aplicaţiilor necesare colectãrii, validãrii, raportãrii şi preluãrii raportãrilor privind serviciile acordate în cadrul programului;".
2. La capitolul III, punctele 3, 4 şi 5 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"3. Sumele alocate prin transfer din bugetul MSP cãtre bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate se utilizeazã pentru realizarea activitãţilor programului potrivit dispoziţiilor prezentului ordin. Sumele alocate din venituri proprii din bugetul MSP pentru cheltuieli de capital se utilizeazã pentru achiziţionarea tehnicii de calcul, a programului informatic şi a serviciilor de comunicaţii necesare cabinetelor de medicinã de familie în vederea derulãrii programului, precum şi a aplicaţiilor necesare colectãrii, validãrii, raportãrii şi preluãrii raportãrilor privind serviciile acordate în cadrul programului.
4. Natura cheltuielilor:
a) bunuri şi servicii, cheltuieli materiale, prestãri de servicii cu caracter funcţional;
b) cheltuieli de capital - tehnicã de calcul, programul informatic şi servicii de comunicaţii, precum şi aplicaţiile necesare colectãrii, validãrii, raportãrii şi preluãrii raportãrilor privind serviciile acordate în cadrul programului.
5. Cheltuieli în cadrul programului, pentru:
- tipãrirea taloanelor securizate necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice;
- tipãrirea scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informãrii acestora;
- servicii de expediere a taloanelor şi a scrisorilor de informare;
- tehnica de calcul asiguratã/cabinet de medicinã de familie;
- achiziţionarea programului informatic;
- servicii de comunicaţii;
- asigurarea aplicaţiilor necesare colectãrii, validãrii, raportãrii şi preluãrii raportãrilor privind serviciile acordate în cadrul programului."
3. La capitolul IV punctul 1 "MSP", punctul 1.1.1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"1.1.1. activitãţi preliminare implementãrii şi derulãrii programului: tipãrirea taloanelor securizate necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informãrii acestora;".
4. La capitolul IV punctul 1 "MSP", dupã punctul 1.7 se introduc douã noi puncte, punctele 1.8 şi 1.9, cu urmãtorul cuprins:
"1.8. încheie contract, prin Agenţia Naţionalã pentru Programe de Sãnãtate, cu Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã şi Management Sanitar pentru asigurarea aplicaţiilor necesare colectãrii, validãrii, raportãrii şi prelucrãrii raportãrilor de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate a serviciilor acordate în cadrul programului, pânã la achiziţionarea şi distribuirea tehnicii de calcul şi a programului informatic;
1.9. asigurã, prin autoritãţile de sãnãtate publicã, sumele necesare pentru desfãşurarea activitãţii unitãţii judeţene de implementare a programului."
5. La capitolul IV punctul 2 "CNAS", punctele 2.1 şi 2.2 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"2.1. asigurã tipãrirea şi securizarea taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice şi a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informãrii acestora;
2.2. asigurã expedierea taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informãrii acestora;".
6. La capitolul IV punctul 3 "Casele de asigurãri de sãnãtate", punctele 3.1, 3.2.2 şi 3.3 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"3.1 încheie contracte pentru derularea programului numai cu furnizorii din asistenţa medicalã primarã care se aflã în relaţie contractualã cu acestea pentru furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicalã primarã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7a) la prezentele norme metodologice, pe baza urmãtoarelor documente:
3.1.1. cerere semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al cabinetului;
3.1.2. autorizaţia sanitarã de funcţionare, cuprinzând autorizarea activitãţii de recoltare a probelor biologice (dacã este cazul);
3.1.3. programul de lucru al cabinetului pentru derularea programului;
.........................................................................
3.2.2. suma de 0,5 lei pentru fiecare persoanã pentru care au fost introduse datele de identificare în baza de date, care se regularizeazã trimestrial cu suma de 0,5 lei pentru fiecare persoanã raportatã ca evaluatã în cadrul programului şi pentru care s-a întocmit planul individual de supraveghere prevãzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. Aceste sume se deconteazã medicului de familie care raporteazã datele solicitate şi în formatul electronic, potrivit dispoziţiilor prezentului ordin;
3.3. încheie contracte pentru derularea programului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7b) la prezentele norme metodologice, cu furnizorii de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţie contractualã pentru furnizarea de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu şi care îndeplinesc şi condiţiile prevãzute în prezentul ordin, pe baza urmãtoarelor documente:
3.3.1. cerere semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al furnizorului;
3.3.2. dovada controlului extern de calitate/participãrii la scheme de intercomparare cu administratori notificaţi de MSP:
a) copia contractului, în termen de valabilitate, încheiat pentru control extern de calitate/participare la scheme de intercomparare cu administratori notificaţi de MSP;
b) raportul de evaluare privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificaţi de MSP;
c) certificat privind participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare cu administratori notificaţi de MSP, transmis casei de asigurãri de sãnãtate în termen de 5 zile de la data emiterii acestuia;
3.3.3. declaraţia pe propria rãspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice cu privire la îndeplinirea condiţiei prevãzute la cap. V pct. 3.2, cu menţionarea în cuprinsul acesteia a tuturor cabinetelor cu care furnizorul de servicii medicale paraclinice a încheiat contracte pentru recoltarea probelor biologice;
3.3.4. copia contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu pentru situaţia prevãzutã la pct. 3.4;".
7. La capitolul IV, dupã punctul 3.4 se introduce un nou punct, punctul 3.4^1, cu urmãtorul cuprins:
"3.4^1. Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului încheie contracte pentru derularea programului şi cu furnizorii de servicii medicale paraclinice cu care nu au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, care le solicitã încheierea de astfel de contracte şi care se aflã în contract cu alte case de asigurãri de sãnãtate. Aceastã prevedere se aplicã dacã furnizorii de servicii medicale paraclinice funcţioneazã în raza administrativ-teritorialã în care Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului au încheiate contracte pentru derularea programului cu medici de familie."
8. La capitolul IV punctul 4 "Medicii de familie", punctele 4.1, 4.4, 4.5.3, 4.6 şi 4.8.1 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"4.1. încheie contracte cu casele de asigurãri de sãnãtate în vederea derulãrii programului; în caz contrar, nu beneficiazã de tehnica de calcul, programul informatic şi serviciile de comunicaţii achiziţionate de cãtre MSP în vederea derulãrii programului, pe baza urmãtoarelor documente:
4.1.1. cerere semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al cabinetului;
4.1.2. autorizaţia sanitarã de funcţionare, cuprinzând autorizarea activitãţii de recoltare a probelor biologice, dupã caz;
4.1.3. programul de lucru al cabinetului pentru derularea programului;
........................................................................
4.4. recomandã investigaţiile medicale paraclinice prevãzute în prezentul ordin şi în condiţiile reglementate de acesta, a cãror contravaloare nu poate depãşi 50,0 lei pentru fiecare persoanã evaluatã;
........................................................................
4.5.3. borderoul centralizator conform modelului prevãzut în anexa nr. 9.1 la prezentele norme metodologice, în format electronic şi pe suport hârtie, parafat, ştampilat şi certificat prin semnãtura reprezentantului legal al cabinetului, cuprinzând lista CNP-urilor aparţinând persoanelor evaluate în luna pentru care se face raportarea, precum şi serviciile efectuate acestora, validate, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, dupã cum urmeazã:
a) de unitatea judeţeanã de implementare a programului, în cazul în care nu existã calculator în dotarea cabinetului medicului de familie, pe baza riscogramelor, inclusiv a rezultatelor examenului clinic de evaluare a stãrii de sãnãtate la copiii cu vârsta cuprinsã între 0 şi 18 ani;
b) prin aplicaţiile asigurate de MSP prin Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã şi Management Sanitar, pânã la achiziţionarea şi distribuirea tehnicii de calcul şi a programului informatic, aplicaţii necesare colectãrii, validãrii, raportãrii şi preluãrii raportãrilor de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate referitoare la serviciile acordate în cadrul programului;
4.6. consemneazã investigaţiile paraclinice recomandate, precum şi numãrul acestora (în cifre şi litere), a cãror contravaloare nu poate depãşi 50,0 lei pentru fiecare persoanã evaluatã, semneazã, parafeazã şi aplicã ştampila cabinetului de medicinã de familie pe versoul talonului securizat;
........................................................................
4.8.1. introduc în primele 3 luni de la data încheierii contractului datele de identificare ale persoanelor înscrise pe lista sa la acea datã. Introducerea datelor de identificare ale persoanelor care se adreseazã ulterior medicului de familie se face la data efectuãrii evaluãrii clinice."
9. La capitolul IV punctul 4 "Medicii de familie", dupã punctul 4.15 se introduc douã noi puncte, punctele 4.16 şi 4.17, cu urmãtorul cuprins:
"4.16. sã confrunte datele de identificare de pe talonul securizat cu cele din actul de identitate. În situaţia în care CNP-ul înscris în talon nu este identic cu cel înscris în actul de identitate sau persoana care se adreseazã medicului de familie nu poate prezenta actul de identitate, medicul de familie va reţine talonul persoanei, pentru a fi predat casei de asigurãri de sãnãtate;
4.17. întocmeşte planul individual de supraveghere prevãzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, în douã exemplare, dintre care unul rãmâne la fişa medicalã a persoanei evaluate şi altul se înmâneazã persoanei evaluate în cadrul programului."
10. La capitolul IV punctul 5 "Furnizorii de servicii medicale paraclinice", punctul 5.3.2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"5.3.2. borderoul centralizator, conform modelului prevãzut în anexa nr. 9.2 la prezentele norme metodologice, atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, ştampilat şi certificat prin semnãtura reprezentantului legal, cuprinzând lista CNP-urilor aparţinând persoanelor evaluate în luna pentru care se face raportarea, precum şi serviciile efectuate acestora, validate în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, prin aplicaţiile asigurate prin Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã şi Management Sanitar, pânã la achiziţionarea şi distribuirea tehnicii de calcul şi a programului informatic, aplicaţii necesare colectãrii, validãrii, raportãrii şi preluãrii raportãrilor de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate referitoare la serviciile acordate în cadrul programului;".
11. La capitolul IV punctul 6 "Autoritãţile de sãnãtate publicã", dupã punctul 6.11 se introduce un nou punct, punctul 6.12, cu urmãtorul cuprins:
"6.12. asigurã unitãţii judeţene de implementare a programului sumele necesare pentru desfãşurarea activitãţilor de implementare, monitorizare şi control desfãşurate în cadrul programului."
12. La capitolul IV, dupã punctul 8 "Institutul de Sãnãtate Publicã Bucureşti" se introduc douã noi puncte, punctul 9 "Unitatea judeţeanã de implementare a programului" şi punctul 10 "Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã şi Management Sanitar", cu urmãtorul cuprins:
"9. Unitatea judeţeanã de implementare a programului:
9.1. valideazã serviciile medicale efectuate de medicii de familie, în cazul în care nu existã calculator în dotarea cabinetului medicului de familie, pe baza riscogramelor, inclusiv a rezultatelor examenului clinic de evaluare a stãrii de sãnãtate la copiii cu vârsta cuprinsã între 0 şi 18 ani, în vederea decontãrii de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate;
9.2. implementeazã, evalueazã şi monitorizeazã la nivel local programul;
9.3. analizeazã situaţiile în care CNP-ul înscris în talon şi cel din actul de identitate al persoanei care se adreseazã medicului de familie nu este identic, precum şi situaţiile în care persoanele care se adreseazã medicului de familie nu pot prezenta actul de identitate;
9.4. stabileşte propriul regulament de organizare şi funcţionare, precum şi procedurile specifice necesare realizãrii atribuţiilor pe care le are.
10. Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã şi Management Sanitar încheie contract cu MSP, prin Agenţia Naţionalã pentru Programe de Sãnãtate, pentru elaborarea, întreţinerea şi actualizarea aplicaţiilor necesare colectãrii, validãrii, raportãrii şi preluãrii raportãrilor de cãtre casele de asigurãri referitoare la serviciile acordate în cadrul programului de medicii de familie şi de furnizorii de servicii medicale paraclinice."
13. La capitolul V, punctul 3.1, partea introductivã a punctului 4, precum şi punctul 6 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"3.1. participarea la controlul extern de calitate/scheme de intercomparare a laboratoarelor de analize medicale desfãşurate de cãtre administratori notificaţi în acest sens de cãtre MSP, pentru toate investigaţiile paraclinice prevãzute în prezentul ordin, de cel puţin 4 ori pe an, obligatoriu o datã pe trimestru, doveditã cu certificat de participare în termen de valabilitate, precum şi cu raportul de evaluare emis de producãtorul/administratorul schemei de intercomparare la care participã furnizorul; raportul de evaluare trebuie sã cuprindã concluzia producãtorului/administratorului de scheme de intercomparare, din care sã rezulte dacã rezultatele investigaţiilor se încadreazã în intervalul de corectitudine pentru toate investigaţiile paraclinice prevãzute în prezentul ordin. În situaţia în care din raportul de evaluare rezultã cã pentru investigaţiile paraclinice efectuate sau pentru unele dintre acestea nu a fost respectat intervalul de corectitudine, furnizorul este obligat ca, în termen de 60 de zile calendaristice de la prezentarea raportului de evaluare, sã prezinte casei de asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în relaţie contractualã un nou raport de evaluare pentru tipul de investigaţii la care s-a constatat nerespectarea intervalului de corectitudine. Pentru intervalul dintre cele douã rapoarte de evaluare anterior menţionate, investigaţiile medicale paraclinice al cãror rezultat nu respectã intervalul de corectitudine nu vor fi decontate de casele de asigurãri de sãnãtate, decontarea acestora putând fi efectuatã numai în situaţia în care noul raport de evaluare va demonstra încadrarea rezultatului pentru aceste investigaţii paraclinice în intervalul de normalitate. În situaţia în care şi al doilea raport de evaluare aratã cã investigaţiile medicale paraclinice respective nu se încadreazã în intervalul de corectitudine, casa de asigurãri de sãnãtate va rezilia contractul cu furnizorul respectiv.
.......................................................................
4. Se recomandã programarea de cãtre medicii de familie a populaţiei, în vederea evaluãrii stãrii de sãnãtate, în mai multe etape, dupã cum urmeazã:
.......................................................................
6. Investigaţiile medicale paraclinice, precum şi categoriile de persoane cãrora le sunt recomandate sunt prevãzute în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice. Recomandarea de investigaţii paraclinice pe categoriile de persoane prevãzute în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice este orientativã."
14. La capitolul V, dupã punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmãtorul cuprins:
"4^1. Casele de asigurãri de sãnãtate nu vor accepta la raportare şi nu vor deconta examenele de bilanţ anual ale copiilor de la 2 la 18 ani şi controalele medicale ale asiguraţilor în vârstã de peste 18 ani pentru categoriile de persoane prevãzute la pct. 4 lit. a) şi b), în cadrul contractelor de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã încheiate pentru anul 2007, respectiv pentru categoriile de persoane prevãzute la pct. 4 lit. c), d) şi e), în cadrul contractelor de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã încheiate pentru anul 2008 şi, în acest sens, încheie acte adiţionale la contractele anterior menţionate."
15. La capitolul VI, punctele 2 şi 3 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"2. Medicii de familie şi furnizorii de servicii paraclinice raporteazã caselor de asigurãri de sãnãtate, lunar, în primele 10 zile calendaristice ale lunii urmãtoare celei pentru care se face raportarea, indicatorii fizici şi, trimestrial şi anual, indicatorii fizici şi de eficienţã, utilizând programul informatic asigurat de MSP, conform machetelor din anexele nr. 10.1 şi 10.2 la prezentele norme metodologice.
Pânã la achiziţionarea şi distribuirea programului informatic, indicatorii specifici programului se raporteazã în format electronic şi pe suport hârtie, utilizându-se aplicaţia asiguratã de MSP prin Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã şi Management Sanitar.
3. Dupã centralizare, casele de asigurãri de sãnãtate transmit CNAS indicatorii fizici şi de eficienţã realizaţi, pânã la data de 20 a lunii urmãtoare perioadei pentru care se face raportarea, conform machetelor din anexele nr. 10.3 şi 10.4 la prezentele norme metodologice."
16. La capitolul VIII punctul 4 "Indicatori de evaluare" punctul 4.1.1, litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"d) numãrul de investigaţii paraclinice recomandate de cãtre medicul de familie, total şi pe tipuri, pentru fiecare CNP;".
17. La capitolul VIII, litera c) a punctului 4.2 şi punctul 4.3 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) cost/persoanã evaluatã introdusã în baza de date şi pentru care s-a întocmit planul individual de supraveghere = 0,5 lei;
......................................................................
4.3. indicatori de rezultate - sfârşitul programului:
a) evaluarea morbiditãţii generale şi specifice (prevalenţã şi incidenţã) prin bolile cronice cu impact major asupra stãrii de sãnãtate a populaţiei, pe grupe de vârstã, dinamica şi tendinţele acesteia de cãtre Institutul de Sãnãtate Publicã Bucureşti şi Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sãnãtãţii, ca urmare a centralizãrii şi prelucrãrii, la nivel naţional, a datelor obţinute în urma evaluãrii stãrii de sãnãtate a populaţiei în cadrul programului;
b) ponderea populaţiei evaluate în totalul populaţiei;
c) evaluarea rezultatelor pe baza informaţiilor cuprinse în riscogramele individuale;
d) realizarea riscogramei colective."
18. La capitolul IX, dupã punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmãtorul cuprins:
"2^1. În situaţia în care o persoanã nu poate sã prezinte actul de identitate medicului de familie, dar se prezintã cu talonul, aceasta nu poate sã beneficieze de serviciile acordate prin program; medicul de familie reţine talonul, pentru a fi predat casei de asigurãri de sãnãtate. Situaţiile respective sunt analizate de unitatea judeţeanã de implementare a programului."
19. La capitolul IX, punctul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"3. În cazul în care nu existã concordanţã între datele de identitate ale unor persoane şi adresa de corespondenţã, Compania Naţionalã "Poşta Românã" are obligaţia de a transmite Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate lista cuprinzând persoanele aflate în aceastã situaţie, precum şi plicul cuprinzând scrisoarea cãtre populaţie şi taloanele pentru medic şi laboratorul de analize medicale."
20. La anexa nr. 6 la normele metodologice "Lista investigaţiilor paraclinice efectuate în cadrul programului", în înţelesul prezentului ordin, sintagma sumar de urinã, menţionatã la nr. crt. 5, înseamnã examen complet de urinã (sumar + sediment).
21. La anexele nr. 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 şi 10.4 la normele metodologice, în înţelesul prezentului ordin, sintagma sumar de urinã menţionatã în cuprinsul acestora înseamnã examen complet de urinã (sumar + sediment).
ART. II
Dupã anexa nr. 8 la normele metodologice se introduc anexele nr. 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 şi 10.4, cuprinse în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. III
Agenţia Naţionalã pentru Programe de Sãnãtate, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii Publice, Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, autoritãţile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, casele de asigurãri de sãnãtate, precum şi furnizorii de servicii medicale şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. IV
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurãri de Sãnãtate,
Vasile Ciurchea

ANEXA 1


─────────
(Anexa nr. 9.1 la normele metodologice)
──────────────────────────────────────
Furnizor de servicii medicale în Reprezentantul legal al
asistenţa medicalã primarã: .......... furnizorului de servicii medicale
Adresa: .............................. .................................
Numãr contract ....., încheiat cu CAS ...... Medic de familie .............

1.1. BORDEROU CENTRALIZATOR
pentru luna ......... anul .........

┌───┬────────┬───────┬────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│Nr │ CNP │ Serie │ Servicii efectuate │ │
│crt│persoanã│ şi ├─────────┬────────────┬────────┬────────┤Total sumã de │
│ │evaluatã│ numãr │Introdu- │Cost/ │ │Cost/ │ decontat │
│ │ │telefon│cere │persoanã │ │persoanã│ - lei - │
│ │ │ │date de │pentru care │Evaluare│evaluatã│ │
│ │ │ │identifi-│s-au │ clinicã│clinic │ │
│ │ │ │care în │introdus │ │- lei - │ │
│ │ │ │baza de │datele de │ │ │ │
│ │ │ │date │identificare│ │ │ │
│ │ │ │ │în baza de │ │ │ │
│ │ │ │ │date │ │ │ │
│ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│ C0│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │C7=(C3 x C4)+ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (C5 x C6) │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│1. │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│2. │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│3. │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│4. │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│5. │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│6. │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│7. │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│8. │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│9. │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│10 │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│11 │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│12 │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│13 │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│14 │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│15 │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│16 │ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│...│ │ │ │ 0,5│ │ 15│ │
├───┴────────┴───────┼─────────┼────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│ TOTAL: │ │ x │ │ x │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴─────────┴────────────┴────────┴────────┴────────────────┘NOTĂ:
- serviciile efectuate se noteazã cu "1", iar cele neefectuate se noteazã cu "0";
- coloana C3 se completeazã astfel: în primele 3 luni de la data încheierii contractului, pentru persoanele înscrise pe lista sa. Pentru persoanele care se adreseazã ulterior medicului de familie, se completeazã la momentul efectuãrii evaluãrii clinice;
- coloana C3 se va completa de medicii de familie care au calculator şi utilizeazã aplicaţia informaticã pusã la dispoziţie de Ministerul Sãnãtãţii Publice prin Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã şi Management Sanitar.

Rãspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Reprezentant legal,
.....................

Semnãtura şi ştampila

NOTĂ:
1. Borderoul se întocmeşte lunar, în douã exemplare, dintre care unul rãmâne la furnizor, iar celãlalt se depune la casa de asigurãri de sãnãtate de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.
2. Pentru CNP-urile pentru care în borderou s-a raportat efectuarea evaluãrii clinice se vor ataşa taloanele securizate pentru medic, semnate, parafate şi ştampilate pe verso, cu care persoanele evaluate s-au prezentat la medicul de familie.
3. În cazul în care nu existã calculator în dotarea cabinetului, unitatea judeţeanã de implementare a programului valideazã serviciile efectuate de medicii de familie şi raportate în borderou, aplicând semnãtura membrilor unitãţii judeţene respective.
Furnizor de servicii medicale în Reprezentantul legal al
asistenţa medicalã primarã: .......... furnizorului de servicii medicale
Adresa: .............................. .................................
Numãr contract ....., încheiat cu CAS ...... Medic de familie .............1.2. BORDEROU CENTRALIZATOR
pentru trimestrul ..... anul ..........

┌────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────┐
│Nr. │ CNP │ Serise şi │Servicii efectuate │Cost/persoanã│Total sumã │
│crt.│ persoanã │numãr telefon├───────────────────┤evaluatã │de decontat│
│ │ evaluatã │ │Introducere în │introdusã în │ (lei) │
│ │ │ │baza de date a │baza de date │ │
│ │ │ │rezultatelor │ (lei) │ │
│ │ │ │evaluãrii şi │ │ │
│ │ │ │întocmirea planului│ │ │
│ │ │ │individual de │ │ │
│ │ │ │supraveghere │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │C5=C3 x C4 │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 4. │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 5. │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 6. │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 7. │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 8. │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 9. │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 10 │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 11 │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 12 │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 13 │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 14 │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 15 │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ 16 │ │ │ │ 0,5│ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│....│ │ │ │ 0,5│ │
├────┴─────────────┴─────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ TOTAL: │ │ x │ │
└────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┘NOTĂ:
- serviciile efectuate se noteazã cu "1";
- coloana C3 se va completa de medicii de familie care au calculator şi utilizeazã aplicaţia informaticã pusã la dispoziţie de Ministerul Sãnãtãţii Publice prin Şcoala Naţionalã de Sãnãtate Publicã şi Management Sanitar.

Rãspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Reprezentant legal,
.....................

Semnãtura şi ştampila

NOTĂ:
Borderoul se întocmeşte trimestrial, în douã exemplare, dintre care unul rãmâne la furnizor, iar celãlalt se depune la casa de asigurãri de sãnãtate de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.ANEXA 2


────────
(Anexa nr. 9.2 la normele metodologice)
───────────────────────────────────────

Denumire furnizor servicii medicale paraclinice: .............
Adresa: ........................................
Numãr contract .........., încheiat cu CAS ..........


BORDEROU CENTRALIZATOR
pentru luna .......... anul ......┌─┬───────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│N│ CNP │Serie│ Investigaţii efectuate pe tipuri: │Total │
│r│persoa-│ şi ├───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤sumã de│
│ │nã │numãr│Hemoleuco- │Creati- │ │ │ Sumar de│Coleste- │HDL │Triglice-│ │decon- │
│c│evalu- │talon│grama │nã │Glicemie │Sideremie│ urinã │rol seric│coleste- │ride │ TGP │tare │
│r│atã │ │completã │sericã │ │ │ │ total │rol │ │ │ lei │
│t│ │ ├─────┬─────┼───┬─────┼───┬─────┼───┬─────┼───┬─────┼───┬─────┼───┬─────┼───┬─────┼───┬─────┼───────┤
│ │ │ │numãr│tarif│nu-│tarif│nu-│tarif│nu-│tarif│nu-│tarif│nu-│tarif│nu-│tarif│nu-│tarif│nu-│tarif│ │
│ │ │ │ │ lei │mãr│ lei │mãr│ lei │mãr│ lei │mãr│ lei │mãr│ lei │mãr│ lei │mãr│ lei │mãr│ lei │ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│C│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │C5 │C6 │C7 │ C8 │C9 │C10 │C11│C12 │C13│C14 │C15│C16 │C17│C18 │C19│C20 │ C21 │
│0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┼───────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ 11│ │ 5│ │ 5│ │5,5 │ │ 5 │ │ 5 │ │6,5 │ │ 5,5│ │ 4,5│ │
├─┴───────┴─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───────┤
│ TOTAL │ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ │
└───────────────┴─────┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───────┘NOTĂ:
C21 = (C3 x C4) + (C5 x C6) + ... + (C19 x C20)
În coloanele "numãr" se va nota cu "1" investigaţii efectuate şi "0" investigaţii neefectuate.
Se vor raporta investigaţiile care au fost efectuate şi ale cãror rezultate au fost transmise medicilor de familie în termen de 48 de ore de la obţinerea rezultatului acestora.

Rãspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale
.........................................................


Semnãtura şi parafa medicului
.....................................


NOTĂ:
1. Borderoul se întocmeşte lunar, în douã exemplare, dintre care unul rãmâne la furnizor, iar celãlalt se depune la casa de asigurãri de sãnãtate de cãtre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice.
2. Pentru CNP-urile raportate în borderou se vor ataşa taloanele securizate pentru investigaţii medicale paraclinice aparţinând persoanelor investigate paraclinic, având pe versoul acestora, în mod obligatoriu, investigaţiile medicale paraclinice recomandate, semnãtura şi parafa medicului care le-a recomandat, precum şi ştampila cabinetului de medicinã de familie respectiv.


ANEXA 3


───────
(Anexa nr. 10.1 la normele metodologice)
─────────────────────────────────────────


PROGRAM NAŢIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ
Furnizor de servicii medicale în asistenţa medicalã primarã
Denumire furnizor .................................................
Numãr contract ..............., încheiat cu CAS .........

SITUAŢIA INDICATORILOR FIZICI
realizaţi în luna ........... anul .........
Tabelul 1
┌────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Numã- │Numãrul de persoane │ Numãrul de persoane cu │Numãrul │Numãrul │Numãrul │
│rul │ evaluate │ risc de boalã depistate pe tipuri │de │de per- │de per- │
│de ├────────┬────────┬─────┼────────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤persoane │soane la │soane │
│per- │nr. de │nr. de │Total│cardio- │onco-│....│....│....│.....│.....│.....│.....│Total│nou- │care s-au│cãrora │
│soare │persoane│persoane│ │vascular│logic│ │ │ │ │ │ │ │ │depistate│introdus │le-au │
│pentru │asigu- │neasi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu afec- │rezul- │fost │
│care │rate │gurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţiuni în │tatele │recoman- │
│s-au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │urma │evaluãrii│date │
│intro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluãrii│în baza │investi- │
│dus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │confir- │de date │gaţiile │
│datele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mate prin│şi s-a │para- │
│de iden-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ex. de │întoc- │clinice │
│tificare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │seciali- │mit │în ve- │
│în baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tate │planul │derea │
│de date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │indivi- │evaluãrii│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dual de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suprave- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ghere │ │
├────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │C4= │ C5*) │ C6*)│C7*)│C8*)│C9*)│C10*)│C11*)│C12*)│C13*)│C14 │ C15 │ C16 │ C17 │
│ │ │ │C2+C3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴────────┴─────┴────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┘
___________
*) Coloanele C5-C13 din tabelul 1 se completeazã în funcţie de rezultatele obţinute ca urmare a realizãrii riscogramei individuale.

Tabelul 2
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ CNP │ Numãr investigaţii paraclinice recomandate de cãtre medicul │ Total │
│ │ de familie, pe tipuri: │investigaţii │
│ ├──────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬────────┬────────┬───────┬─────┤ │
│ │hemo- │creatinã│glice-│side-│sumar│coleste-│HDL │trigli-│ TGP │ │
│ │leucogramã│sericã │mie │remie│ de │ror │coleste-│ceride │ │ │
│ │completã │ │ │ │urinã│seric │col │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │total │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼────────┼───────┼─────┼─────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9│C10=C1+...+C9│
├─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼────────┼───────┼─────┼─────────────┤
├─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼────────┼───────┼─────┼─────────────┤
├─────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼────────┼───────┼─────┼─────────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴────────┴────────┴───────┴─────┴─────────────┘NOTĂ:
În coloana C0 se vor completa CNP-urile persoanelor cãrora le-au fost recomandate investigaţii medicale paraclinice în vederea evaluãrii.
Numãrul CNP-urilor raportate în coloana C0 din tabelul 2 trebuie sã fie egal cu numãrul persoanelor cãrora le-au fost recomandate investigaţii medicale paraclinice în vederea evaluãrii, raportate în coloana C17 din tabelul 1.

Rãspundem de realitatea şi exactitatea datelor

Reprezentant legal,
....................
Semnãtura şi ştampila

NOTĂ:
Formularul se întocmeşte lunar, în douã exemplare, din care unul rãmâne la reprezentantul legal şi unul se depune la casa de asigurãri de sãnãtate de reprezentantul legal.ANEXA 4


────────
(Anexa nr. 10.2 la normele metodologice)
─────────────────────────────────────────

PROGRAM NAŢIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ
Furnizor de servicii medicale paraclinice
Denumire furnizor ..........................................
Numãr contract ............., încheiat cu CAS ..........

SITUAŢIA INDICATORILOR FIZICI
în luna ........... anul .....┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│Numãrul de persoane care au efectuat│Numãrul de investigaţii paraclinice pe tipuri │ Total │Numãrul │
│investigaţii paraclinice în perioada│efectuate în perioada de raportare*) │investigaţii│de cabinete │
│ de raportare │ │ efectuate │de medicinã │
├─────────────┬─────────────┬────────┼────────┬───────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────┬───┤ │de familie │
│numãrul │numãrul │Total │hemoleu-│creati │glice-│side-│sumar│coles-│HDL │tri-│TGP│ │cu care │
│de persoane │de persoane │ │cograma │nina │mie │remie│ de │terol │coles-│gli-│ │ │au încheiat │
│pentru care │pentru care │ │completa│serica │ │ │urina│seric │terol │ceri│ │ │contract │
│s-au recoltat│s-au recoltat│ │ │ │ │ │ │total │ │de │ │ │pentru │
│probe │probe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activitatea │
│biologice │biologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de recoltare │
│la nivelul │la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │probe │
│furnizorului │cabinetelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │biologice │
│de servicii │de medicinã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│paraclinice │de familie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼───┼────────────┼─────────────┤
│ C1 │ C2 │C3=C1+C2│ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │C11 │C12│C13=C4+..C12│ C14 │
├─────────────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼───┼────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼───┼────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼───┼────────────┼─────────────┤
└─────────────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴───┴────────────┴─────────────┘


___________
*) Se vor raporta investigaţiile care au fost efectuate şi ale cãror rezultate au fost transmise medicilor de familie în termen de 48 de ore de la obţinerea rezultatului acestora.

Rãspundem de realitatea şi exactitatea datelor


Reprezentant legal,
......................
Semnãtura şi ştampila


NOTĂ:
Formularul se completeazã lunar, în douã exemplare, din care unul se depune la CAS şi unul se pãstreazã la furnizor.


ANEXA 5


────────
(Anexa nr. 10.3 la normele metodologice)
────────────────────────────────────────

PROGRAM NAŢIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ
CAS ....................................
Raportare pentru luna....................., anul ........

SITUAŢIA INDICATORILOR FIZICI
realizaţi în luna ............... anul .........

Tabel 1 - Situaţia centralizatã a indicatorilor fizici şi a cheltuielilor aferente în asistenţa medicalã primarã┌────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────────┬───────────┐
│Numã- │Numãrul de persoane │ Numãrul de persoane cu │Numãrul │Numãrul │Numãrul │ Cheltuieli pentru: │Cheltuieli │
│rul │ evaluate │ risc de boalã depistate pe tipuri│de │de per- │de per- ├──────┬──────┬──────┤totale în │
│de ├────────┬────────┬───┼────┬───┬──┬──┬──┬───┬───┬───┬───┬───┤persoane │soane la │soane │persoa│persoa│persoa│perioada de│
│per- │nr. de │nr. de │ T │car-│on-│..│..│..│...│...│...│...│ T │nou- │care s-au│cãrora │ne │ne │ne la │raportare │
│soare │persoane│persoane│ o │dio-│co-│ │ │ │ │ │ │ │ o │depistate│introdus │le-au │evalu │intro-│care │ │
│pentru │asigu- │neasi- │ t │vas │lo │ │ │ │ │ │ │ │ t │cu afec- │ rezul- │fost │ate │duse │s-au │ │
│care │rate │gurate │ a │cu │gic│ │ │ │ │ │ │ │ a │ţiuni în │tatele │recoman- │clinic│in │intro-│ │
│s-au │ │ │ l │lar │ │ │ │ │ │ │ │ │ l │urma │evaluãrii│date │ │baza │dus │ │
│intro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluãrii│în baza │investi- │ │de │rezul-│ │
│dus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │confir- │de date │gaţiile │ │date │tatele│ │
│datele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mate prin│şi s-a │para- │ │ │evalu-│ │
│de iden-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ex. de │întoc- │clinice │ │ │arii │ │
│tificare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │seciali- │mit │în ve- │ │ │in │ │
│în baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tate │planul │derea │ │ │baza │ │
│de date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │indivi- │evaluãrii│ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dual de │ │ │ │date │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suprave- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ghere │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │C4=│C5 │C6 │C7│C8│C9│C10│C11│C12│C13│C14│ C15 │ C16 │ C17 │ C18 │ C19 │ C20 │C21=C18+C19│
│ │ │ │C2+│*) │*) │*)│*)│*)│*) │*) │*) │*) │ │ │ │ │ │ │ │+C20 │
│ │ │ │C3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────┼───┼────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴────────┴───┴────┴───┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴───────────┘__________
*) Coloanele C4-C12 din tabelul 1 se completeazã în funcţie de rezultatele obţinute urmare realizãrii riscogramei individuale

Tabel 2 - Situaţia numãrului cabinetelor medicale*)


┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ Numãr cabinete medici de familie**) │ │
├──────┬───────────────────────────────────────────────┤ Total │
│Mediul│ Mediul rural │ cabinete │
│urban ├───────────────┬───────────────┬───────────────┤ │
│ │fãrã activitate│cu activitate │Total cabinete │ │
│ │de recoltare │de recoltare │mediul rural │ │
│ │probe biologice│probe biologice│ │ │
├──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C2+C3 │C5=C1+C4 │
└──────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────┘


_________
*) Cabinet medical de aistenţã medicalã primarã = medic de familie cu listã proprie de asiguraţi
**) Lunar, se raporteazã numãrul total de cabinete (cumulat de la începutul derulãrii programului).

Tabel 3


┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ Numãr investigaţii paraclinice recomandate de cãtre medicii│Total │
│ de familie, pe tipuri: │investi- │
├──────────┬───────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬────┤gaţii │
│hemo- │creati-│glice-│side-│sumar│coles-│HDL │trigli│TGP │ │
│leucogramã│ninã │mie │remie│ de │terol │coles│ceride│ │ │
│completã │sericã │ │ │urina│seric │terol│ │ │ │
├──────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │C9 │C10=C1+ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │...+C9 │
├──────────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴────┴─────────┘Rãspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

Director general/ Director economic, Medic-şef,
Preşedinte, ................. ........
............... (semnãtura) (semnãtura)
(semnãtura şi
ştampila)

Director executiv relaţii cu furnizorii,
planificare şi prognozã
........................................
(semnãtura)


Întocmit,
...............

NOTĂ:
Formularul se întocmeşte lunar de CAS, în douã exemplare, din care unul se transmite la CNAS şi unul se pãstreazã la CAS.


ANEXA 6


─────────
(Anexa nr. 10.4 la normele metodologice)
────────────────────────────────────────

PROGRAM NAŢIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ
Casa de asigurãri de sãnãtate .................
Raportare centralizatã la nivel CAS pentru furnizorii de servicii
medicale paraclinice

SITUAŢIA INDICATORILOR FIZICI
în luna ............ anul .........

Tabelul 1

┌───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Numãrul │Numãrul │Numãrul │Cheltuieli │Cost mediu/ │
│total │total │total de │totale │persoanã │
│furnizori │persoane │investigaţii│investigaţii│investigatã │
│servicii │care au │paraclinice │paraclinice │ │
│medicale │efectuat │efectuate │în perioada │ │
│paraclinice│investigaţii│în perioada │de raportare│ │
│care │paraclinice │de raportare│ │ │
│deruleazã │în perioada │ │ │ │
│programul │de raportare│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │C5=C4/C2 │
└───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘Tabelul 2
┌─────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ Numãr investigaţii paraclinice │Total │Cheltuieli investigaţii │ Total │
│ efectuate în perioada de raportare, │Inves-│paraclinice pe tipuri: │ cheltuieli │
│ pe tipuri: │tiga- │ │investigatii│
├─────┬────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┬───┤tii ├─────┬────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┬───┤ │
│hemo │crea│gli│side│su │cole│HDL│tri │TGP│ │hemo │crea│gli│side│su │cole│HDL│tri │TGP│ │
│leuco│tina│ce │re │mar│ste │co │gli │ │ │leuco│tina│ce │re │mar│ste │co │gli │ │ │
│grama│seri│mie│mie │de │rol │les│ce │ │ │grama│seri│mie│mie │de │rol │les│ce │ │ │
│com- │ca │ │ │uri│se │te │ride│ │ │com- │ca │ │ │uri│se │te │ride│ │ │
│pleta│ │ │ │na │ric │rol│ │ │ │pleta│ │ │ │na │ric │rol│ │ │ │
│ │ │ │ │ │to │ │ │ │ │ │ │ │ │ │to │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tal │ │ │ │ │
├─────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼──────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3│ C4 │C5 │ C6 │C7 │C8 │C9 │C10= │C11 │C12 │C13│C14 │C15│C16 │C17│C18 │C19│C20=C11+...+│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼──────┼─────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────────────┘NOTĂ:
C10 din tabelul 2 = C3 din tabelul 1;
C20 din tabelul 2= C4 din tabelul 1;

Rãspundem de realitatea şi exactitatea datelor.Director general/ Director economic, Medic-şef,
Preşedinte, ................. ........
............... (semnãtura) (semnãtura)
(semnãtura şi
ştampila)

Director executiv relaţii cu furnizorii,
planificare şi prognozã
........................................
(semnãtura)


Întocmit,
...............
NOTĂ:
Formularul se completeazã în douã exemplare, din care unul se transmite la CNAS şi unul se pãstreazã la CAS.
__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016