Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 64 din 30 mai 2019  privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat, a ratei anuale de creştere a eficienţei economice şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 64 din 30 mai 2019 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat, a ratei anuale de creştere a eficienţei economice şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 432 din 31 mai 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. e), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 81 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă venitul reglementat şi venitul reglementat corectat aferente primului an de reglementare, 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020, al celei de-a patra perioade de reglementare, pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport desfăşurată de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A., prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă rata anuală de creştere a eficienţei activităţii de transport al gazelor naturale pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport desfăşurată de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. la nivelul de 1,5%.

    ART. 3
    (1) Se aprobă tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor ferme şi întreruptibile de transport, pe termen lung şi termen scurt, pentru grupul punctelor de intrare/ieşire (gr), prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Se aprobă tariful volumetric pentru utilizarea Sistemului naţional de transport la valoarea de 1,51 lei/MWh transportat.
    (3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale, prevăzute la alin. (1) şi (2), nu conţin T.V.A.

    ART. 4
    Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2019.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 30 mai 2019.
    Nr. 64.
    ANEXA 1

    Venitul reglementat şi venitul reglementat corectat aferente primului an de reglementare, 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020,
    al celei de-a patra perioade de reglementare, pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport,
    desfăşurată de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A.

┌──────┬──────────────────┬────────────┐
│Nr. │Element de venit │Valoare (mii│
│crt. │ │lei) │
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│1. │Venit reglementat │1.214.407,44│
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│2. │Venit reglementat │1.046.519,01│
│ │corectat │ │
└──────┴──────────────────┴────────────┘


    ANEXA 2

    Tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport, ferme şi întreruptibile, pe termen lung şi scurt,
    pentru primul an, 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020, al celei de-a patra perioade de reglementare

┌────┬─────────────────────┬────────────┬───┬───────┬──────┐
│Nr. │ │Coeficient │ │Grup │Grup │
│crt.│Denumire tarif │multiplicare│UM │puncte │puncte│
│ │ │ │ │intrare│ieşire│
├────┴─────────────────────┴────────────┴───┴───────┴──────┤
│Tarife termen lung anual │
├────┬─────────────────────┬────────────┬───┬───────┬──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│1 │Tarife ferme termen │1,00 │/ │1,90 │1,48 │
│ │lung │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│2 │lung pentru punctele │0,50 │/ │0,95 │0,74 │
│ │de înmagazinare │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│3 │Tarife termen lung │1,00 │/ │1,90 │1,48 │
│ │întreruptibile │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife termen lung │ │lei│ │ │
│4 │întreruptibile pentru│0,50 │/ │0,95 │0,74 │
│ │punctele de │ │MWh│ │ │
│ │înmagazinare │ │/h │ │ │
├────┴─────────────────────┴────────────┴───┴───────┴──────┤
│Tarife ferme termen scurt trimestrial │
├────┬─────────────────────┬────────────┬───┬───────┬──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│5 │scurt trimestrul I │1,66 │/ │3,16 │2,45 │
│ │(octombrie-decembrie)│ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│6 │scurt trimestrul II │2,11 │/ │4,01 │3,11 │
│ │(ianuarie-martie) │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│7 │scurt trimestrul III │0,70 │/ │1,33 │1,03 │
│ │(aprilie-iunie) │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│8 │scurt trimestrul IV │0,75 │/ │1,43 │1,11 │
│ │(iulie-septembrie) │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┴─────────────────────┴────────────┴───┴───────┴──────┤
│Tarife ferme termen scurt lunar │
├────┬─────────────────────┬────────────┬───┬───────┬──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│9 │Tarife ferme termen │0,92 │/ │1,75 │1,36 │
│ │scurt luna octombrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│10 │Tarife ferme termen │1,79 │/ │3,40 │2,64 │
│ │scurt luna noiembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│11 │Tarife ferme termen │2,98 │/ │5,67 │4,40 │
│ │scurt luna decembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│12 │Tarife ferme termen │3,09 │/ │5,87 │4,56 │
│ │scurt luna ianuarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│13 │Tarife ferme termen │1,99 │/ │3,78 │2,94 │
│ │scurt luna februarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│14 │Tarife ferme termen │2,17 │/ │4,13 │3,20 │
│ │scurt luna martie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│15 │Tarife ferme termen │0,78 │/ │1,48 │1,15 │
│ │scurt luna aprilie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│16 │Tarife ferme termen │0,82 │/ │1,56 │1,21 │
│ │scurt luna mai │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│17 │Tarife ferme termen │0,82 │/ │1,56 │1,21 │
│ │scurt luna iunie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│18 │Tarife ferme termen │0,82 │/ │1,56 │1,21 │
│ │scurt luna iulie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│19 │Tarife ferme termen │0,83 │/ │1,58 │1,22 │
│ │scurt luna august │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│20 │Tarife ferme termen │0,95 │/ │1,81 │1,40 │
│ │scurt luna septembrie│ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┴─────────────────────┴────────────┴───┴───────┴──────┤
│Tarife ferme termen scurt zilnic │
├────┬─────────────────────┬────────────┬───┬───────┬──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│21 │Tarife ferme termen │1,84 │/ │3,50 │2,72 │
│ │scurt zi octombrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│22 │Tarife ferme termen │3,60 │/ │6,84 │5,31 │
│ │scurt zi noiembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│23 │Tarife ferme termen │5,97 │/ │11,35 │8,81 │
│ │scurt zi decembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│24 │Tarife ferme termen │6,19 │/ │11,77 │9,13 │
│ │scurt zi ianuarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│25 │Tarife ferme termen │3,99 │/ │7,59 │5,89 │
│ │scurt zi februarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│26 │Tarife ferme termen │4,35 │/ │8,27 │6,42 │
│ │scurt zi martie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│27 │Tarife ferme termen │1,56 │/ │2,97 │2,30 │
│ │scurt zi aprilie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│28 │Tarife ferme termen │1,65 │/ │3,14 │2,43 │
│ │scurt zi mai │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│29 │Tarife ferme termen │1,65 │/ │3,14 │2,43 │
│ │scurt zi iunie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│30 │Tarife ferme termen │1,65 │/ │3,14 │2,43 │
│ │scurt zi iulie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│31 │Tarife ferme termen │1,67 │/ │3,17 │2,46 │
│ │scurt zi august │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│32 │Tarife ferme termen │1,90 │/ │3,61 │2,80 │
│ │scurt zi septembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┴─────────────────────┴────────────┴───┴───────┴──────┤
│Tarife ferme termen scurt intrazilnic │
├────┬─────────────────────┬────────────┬───┬───────┬──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│33 │scurt intrazilnic │1,84 │/ │3,50 │2,72 │
│ │octombrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│34 │scurt intrazilnic │3,60 │/ │6,84 │5,31 │
│ │noiembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│35 │scurt intrazilnic │5,97 │/ │11,35 │8,81 │
│ │decembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│36 │scurt intrazilnic │6,19 │/ │11,77 │9,13 │
│ │ianuarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│37 │scurt intrazilnic │3,9 │/ │7,59 │5,89 │
│ │februarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│38 │scurt intrazilnic │4,35 │/ │8,27 │6,42 │
│ │martie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│39 │scurt intrazilnic │1,56 │/ │2,97 │2,30 │
│ │aprilie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│40 │Tarife ferme termen │1,65 │/ │3,14 │2,43 │
│ │scurt intrazilnic mai│ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│41 │scurt intrazilnic │1,65 │/ │3,14 │2,43 │
│ │iunie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│42 │scurt intrazilnic │1,65 │/ │3,14 │2,43 │
│ │iulie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│43 │scurt intrazilnic │1,67 │/ │3,17 │2,46 │
│ │august │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼───────┼──────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│44 │scurt intrazilnic │1,90 │/ │3,61 │2,80 │
│ │septembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┴─────────────────────┴────────────┴───┴───────┴──────┤
│Tarife termen scurt pentru punctele de înmagazinare │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tarife ferme termen scurt trimestrial pentru punctele de │
│înmagazinare │
├────┬─────────────────────┬────────────┬───┬──────┬───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│45 │scurt trimestrul I │0,50 │/ │1,58 │1,22 │
│ │(octombrie-decembrie)│ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│46 │scurt trimestrul II │0,50 │/ │2,01 │1,56 │
│ │(ianuarie-martie) │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│47 │scurt trimestrul III │0,50 │/ │0,67 │0,52 │
│ │(aprilie-iunie) │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│48 │scurt trimestrul IV │0,50 │/ │0,71 │0,55 │
│ │(iulie-septembrie) │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┴─────────────────────┴────────────┴───┴──────┴───────┤
│Tarife ferme termen scurt lunar pentru punctele de │
│înmagazinare │
├────┬─────────────────────┬────────────┬───┬──────┬───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│49 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │0,87 │0,68 │
│ │scurt luna octombrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│50 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │1,70 │1,32 │
│ │scurt luna noiembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│51 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │2,83 │2,20 │
│ │scurt luna decembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│52 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │2,94 │2,28 │
│ │scurt luna ianuarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│53 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │1,89 │1,47 │
│ │scurt luna februarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│54 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │2,06 │1,60 │
│ │scurt luna martie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│55 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │0,74 │0,58 │
│ │scurt luna aprilie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│56 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │0,78 │0,61 │
│ │scurt luna mai │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│57 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │0,78 │0,61 │
│ │scurt luna iunie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│58 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │0,78 │0,61 │
│ │scurt luna iulie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│59 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │0,79 │0,61 │
│ │scurt luna august │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│60 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │0,90 │0,70 │
│ │scurt luna septembrie│ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┴─────────────────────┴────────────┴───┴──────┴───────┤
│Tarife ferme termen scurt zilnic pentru punctele de │
│înmagazinare │
├────┬─────────────────────┬────────────┬───┬──────┬───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│61 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │1,75 │1,36 │
│ │scurt zi octombrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│62 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │3,42 │2,66 │
│ │scurt zi noiembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│63 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │5,67 │4,40 │
│ │scurt zi decembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│64 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │5,88 │4,57 │
│ │scurt zi ianuarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│65 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │3,79 │2,94 │
│ │scurt zi februarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│66 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │4,14 │3,21 │
│ │scurt zi martie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│67 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │1,48 │1,15 │
│ │scurt zi aprilie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│68 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │1,57 │1,22 │
│ │scurt zi mai │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│69 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │1,57 │1,22 │
│ │scurt zi iunie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│70 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │1,57 │1,22 │
│ │scurt zi iulie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│71 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │1,59 │1,23 │
│ │scurt zi august │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│72 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │1,81 │1,40 │
│ │scurt zi septembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┴─────────────────────┴────────────┴───┴──────┴───────┤
│Tarife ferme termen scurt intrazilnic pentru punctele de │
│înmagazinare │
├────┬─────────────────────┬────────────┬───┬──────┬───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│73 │scurt intrazilnic │0,50 │/ │1,75 │1,36 │
│ │octombrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│74 │scurt intrazilnic │0,50 │/ │3,42 │2,66 │
│ │noiembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│75 │scurt intrazilnic │0,50 │/ │5,67 │4,40 │
│ │decembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│76 │scurt intrazilnic │0,50 │/ │5,88 │4,57 │
│ │ianuarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│77 │scurt intrazilnic │0,50 │/ │3,79 │2,94 │
│ │februarie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│78 │scurt intrazilnic │0,50 │/ │4,14 │3,21 │
│ │martie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│79 │scurt intrazilnic │0,50 │/ │1,48 │1,15 │
│ │aprilie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │ │ │lei│ │ │
│80 │Tarife ferme termen │0,50 │/ │1,57 │1,22 │
│ │scurt intrazilnic mai│ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│81 │scurt intrazilnic │0,50 │/ │1,57 │1,22 │
│ │iunie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│82 │scurt intrazilnic │0,50 │/ │1,57 │1,22 │
│ │iulie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│83 │scurt intrazilnic │0,50 │/ │1,59 │1,23 │
│ │august │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼───┼──────┼───────┤
│ │Tarife ferme termen │ │lei│ │ │
│84 │scurt intrazilnic │0,50 │/ │1,81 │1,40 │
│ │septembrie │ │MWh│ │ │
│ │ │ │/h │ │ │
└────┴─────────────────────┴────────────┴───┴──────┴───────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice