Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 64 din 26 mai 2022  privind planificarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 64 din 26 mai 2022 privind planificarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 604 din 21 iunie 2022
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) lit. g), ale art. 28 alin. (1) lit. d) şi ale art. 33 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.152/2014 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite prezentul ordin.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul ordin asigură cadrul general de planificare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor de pregătire prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.

    ART. 2
    Activitatea de pregătire prin exerciţii asigură pregătirea şi dezvoltarea capacităţii de interoperabilitate a structurilor MAI cu celelalte instituţii din cadrul sistemelor naţionale, precum şi cu cele similare ale statelor membre UE/NATO/ONU, respectiv uniformizarea reglementărilor interne cu documentele de planificare existente la nivelul celorlalte componente ale Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi la nivelul organismelor europene şi internaţionale.

    ART. 3
    Obiectivele pregătirii prin exerciţii sunt:
    a) dezvoltarea capacităţii de interoperabilitate în sistem integrat, optimizarea şi creşterea calităţii misiunilor specifice prin antrenarea structurilor de conducere;
    b) verificarea capacităţii operaţionale a structurilor;
    c) verificarea viabilităţii documentelor de conducere, standardelor şi procedurilor operaţionale pentru gestionarea unor situaţii cu un grad ridicat de complexitate în vederea perfecţionării acestora, testarea capacităţii de reacţie şi intervenţie;
    d) antrenarea personalului/efectivelor structurilor MAI şi verificarea nivelului de pregătire al acestora;
    e) verificarea personalului şi mijloacelor tehnice de comunicaţii şi a viabilităţii legăturilor operative pentru asigurarea conducerii şi controlului forţelor proprii;
    f) verificarea funcţionării, eficienţei şi compatibilităţii mijloacelor logistice din dotare stabilite pentru îndeplinirea misiunilor, precum şi a modului de gestionare a acestora;
    g) exersarea cooperării intra/interinstituţionale şi/sau internaţionale, precum şi aplicarea procedurilor comune existente la nivelul UE, NATO şi ONU în domeniile de competenţă, inclusiv a celor referitoare la Sprijinul Naţiunii Gazdă (HNS);
    h) îndeplinirea unor obiective comune de instruire cu forţe aparţinând altor state membre UE/NATO/ONU sau partenere, în cadrul iniţiativelor internaţionale, regionale sau acordurilor bilaterale în vigoare;
    i) instruirea personalului/efectivelor structurilor MAI potrivit competenţelor pentru elaborarea documentelor de conducere, informare şi evaluare;
    j) evaluarea în vederea certificării forţelor constituite din efective ale structurilor MAI pentru participarea la misiuni internaţionale sub egida organizaţiilor internaţionale din care România face parte;
    k) utilizarea sistemului de lecţii învăţate, inclusiv a bunelor practici în scopul îmbunătăţirii procesului de planificare, conducere şi desfăşurare a exerciţiilor şi a eficientizării modului de acţiune şi răspuns al structurilor MAI la misiunile din competenţă.


    ART. 4
    (1) Exerciţiile sunt concepute pe baza unor obiective generale/specifice/operaţionale bine definite, în scopul pregătirii şi îndeplinirii misiunilor specifice pe plan intern şi internaţional.
    (2) Conducătorii structurilor MAI planifică şi conduc exerciţiile astfel încât acestea să răspundă nevoilor concrete pentru îndeplinirea misiunilor specifice.
    (3) În funcţie de deficienţele constatate în urma desfăşurării activităţilor de pregătire prin exerciţii, comandanţii/şefii structurilor participante vor dispune măsuri pentru actualizarea, completarea sau înlocuirea documentelor operative ce se pun în aplicare pentru asigurarea conducerii, coordonării şi controlului modului de acţiune a structurilor MAI implicate.
    (4) Planificarea participării personalului la activităţile de pregătire prin exerciţii, precum şi accesul acestuia în spaţiile cu destinaţie specială se vor face cu respectarea prevederilor privind protecţia informaţiilor clasificate.

    CAP. II
    Clasificarea exerciţiilor
    ART. 5
    (1) În scopul realizării obiectivelor de pregătire, structurile MAI planifică şi desfăşoară exerciţii pe plan intern - intra sau interinstituţional - şi internaţional, de nivel strategic, operativ şi tactic.
    (2) Exerciţiile de nivel strategic reprezintă activităţile de pregătire a personalului, planificate de structurile din cadrul aparatului central al MAI sau de inspectoratele generale/similar, ale căror obiective sunt stabilite în funcţie de priorităţile strategice ale României, prevăzute prin angajamente şi documente de politici publice.
    (3) Exerciţiile de nivel operativ reprezintă activităţile de pregătire a personalului, planificate de structurile aparatului central al MAI sau de inspectoratele generale/similar, ale căror obiective sunt stabilite în funcţie de priorităţile de dezvoltare instituţională.
    (4) Exerciţiile de nivel tactic reprezintă activităţile de pregătire a personalului, planificate de structurile MAI în vederea realizării, dezvoltării şi menţinerii nivelului de instruire necesar pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

    ART. 6
    (1) Conducerea şi coordonarea activităţilor de planificare şi desfăşurare a exerciţiilor se realizează de structura iniţiatoare prin conducătorul acesteia.
    (2) Participarea cu forţe şi mijloace în cadrul unei activităţi de pregătire prin exerciţii, organizată de alte structuri MAI, se face în urma aprobării şefului/comandantului structurii invitate.
    (3) La activităţile de pregătire de nivel strategic şi operativ organizate de structurile MAI, reprezentanţii Direcţiei generale management operaţional (DGMO) şi ai Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) participă şi/sau cooperează sau, după caz, coordonează procesul de planificare şi evaluare a exerciţiului.
    (4) Cooperarea vizează schimbul de date şi informaţii între structurile implicate în procesul de planificare, pentru armonizarea documentelor de planificare, conducere şi evaluare a exerciţiilor.
    (5) Coordonarea vizează îndrumarea structurilor implicate în planificarea şi desfăşurarea exerciţiului, într-un sens unitar în vederea atingerii obiectivelor propuse.
    (6) Pentru realizarea activităţilor de pregătire, structurile MAI elaborează Raportul de aprobare a desfăşurării exerciţiului, document ce se înaintează spre aprobare structurii ierarhic superioare. Modelul Raportului de aprobare a desfăşurării exerciţiului este prevăzut în anexa nr. 1.
    (7) Raportul de aprobare a desfăşurării exerciţiului se întocmeşte de structura care a planificat activitatea de pregătire şi se aprobă, pentru cele de nivel strategic, de către ministrul afacerilor interne, cu avizul secretarilor de stat care au în coordonare structurile implicate, iar, pentru cele de nivel operativ, de către secretarii de stat care au în coordonare structurile implicate, ulterior avizării acestuia de către DGMO şi, după caz, DSU prin DGPC.
    (8) Raportul de aprobare a desfăşurării exerciţiului şi documentele de conducere ale exerciţiilor de nivel strategic şi operativ, respectiv specificaţiile, planul, precum şi statul de organizare, sunt înaintate DGMO, spre avizare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activităţii. În cazul exerciţiilor cu tematică din domeniul situaţiilor de urgenţă, Raportul de aprobare a desfăşurării exerciţiului, documentele de conducere se transmit spre avizare şi la Direcţia Generală pentru Protecţie Civilă (DGPC) din cadrul DSU.
    (9) Aprobarea participării la activităţi din cadrul procesului de planificare sau desfăşurare a exerciţiului, dacă acestea reprezintă activităţi de relaţii internaţionale, se realizează cu respectarea ordinelor şi dispoziţiilor privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
    (10) Raportul de aprobare a desfăşurării exerciţiului şi documentele de conducere pentru exerciţiile de nivel tactic se întocmesc de structura care a planificat activitatea şi se aprobă de către comandantul/inspectorul şef/similar acesteia.
    (11) După aprobare, Raportul de aprobare a desfăşurării exerciţiului va fi transmis, de către structura care planifică activitatea de pregătire, celorlalte structuri participante la exerciţiu, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea activităţii.
    (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (7), structurile MAI care planifică activităţi de nivel strategic/operativ pot solicita aprobarea coordonării nemijlocite a procesului de planificare şi evaluare a exerciţiilor specifice domeniului în care au rol de autoritate funcţională. Solicitarea se materializează anterior începerii procesului de planificare, prin elaborarea unui raport către secretarul de stat care are în coordonare structura implicată, sau, după caz, către structura ierarhic superioară.
    (13) În situaţia prevăzută la alin. (12), Raportul de aprobare a desfăşurării exerciţiului este singurul document de planificare transmis spre avizare la DGMO şi, după caz, la DGPC pentru exerciţiile din domeniul situaţiilor de urgenţă.
    (14) În sensul prezentului ordin, prin structură a MAI cu rol de autoritate funcţională se înţelege unitatea aparatului central sau structura aflată în subordinea MAI care are competenţa, în domeniile de responsabilitate prevăzute de lege, de a dispune măsuri obligatorii pentru celelalte structuri ale MAI.
    (15) Procesele de planificare şi evaluare a exerciţiilor specifice domeniilor protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE, securitate cibernetică şi a cifrului de stat se avizează exclusiv de către directorul general al DGPI şi se aprobă de către ministrul afacerilor interne.

    ART. 7
    (1) În baza solicitării adresate de organizatori, structurile MAI pot participa la planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor echivalente nivelului strategic/operativ organizate de alte entităţi din afara ministerului, prin elaborarea unei note-raport către structura ierarhic superioară în vederea aprobării participării la activitate.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), nota-raport privind participarea la activitate se întocmeşte de către structura invitată, cu avizul DGMO, şi, după caz, al DGPC pentru exerciţiile din domeniul situaţiilor de urgenţă sau al structurii cu rol de autoritate funcţională şi va cuprinde date privind scopul şi obiectivele activităţii, precum şi cerinţele iniţiale.
    (3) Structurile MAI pot participa, în condiţiile prezentului ordin, la exerciţiile organizate de entităţi din afara ministerului, în urma analizării situaţiei operative şi după aprobarea participării de către şeful structurii.
    (4) Pentru activităţile de nivel tactic cu grad ridicat de complexitate, datele iniţiale ale activităţii, cum ar fi cele referitoare la organizator, tipul activităţii, perioadă de desfăşurare, capabilităţi alocate, vor fi transmise în vederea aprobării inspectoratelor generale/similar şi, după caz, DGMO şi DGPC, în termen de trei zile lucrătoare de la primirea invitaţiei.
    (5) Prin activităţi de nivel tactic cu un grad ridicat de complexitate se înţelege desfăşurarea acestora pe raza a două sau mai multe judeţe şi presupune participarea mai multor structuri MAI şi/sau a unor instituţii/autorităţi publice locale naţionale sau a unor state vecine.

    ART. 8
    (1) În cazul exerciţiilor organizate de entităţi din afara ministerului, de nivel strategic şi operativ prevăzute de prezentul ordin, la care sunt invitate mai multe structuri MAI, coordonarea participării acestora va fi asigurată de către DGMO şi/sau DSU, după caz, în funcţie de obiectivele de pregătire.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care una dintre structurile M.A.I. invitate are rol de autoritate funcţională în domeniul vizat de obiectivele de pregătire a exerciţiului, aceasta poate solicita aprobarea coordonării nemijlocite a structurilor M.A.I. participante la exerciţiu, în condiţiile prevederilor art. 6 alin. (13).
    (3) Activităţile de pregătire prin exerciţii se prevăd în planurile cu principalele activităţi şi, după caz, în planurile de relaţii internaţionale şi afaceri europene (PRIAE) ale structurilor care participă la procesul de planificare şi desfăşurare.

    ART. 9
    (1) Planificarea exerciţiilor de nivel strategic, operativ, a celor de nivel tactic cu grad ridicat de complexitate, precum şi a celor la care structurile MAI sunt invitate să participe se transmite anual la DGMO şi DGPC (în cazul planificării exerciţiilor cu tematică în domeniul situaţiilor de urgenţă), pentru 2 ani (planificare pentru anul următor şi o previziune pentru cel de al doilea an), până la data de 10 decembrie, prin inspectoratele generale/similare şi de către structurile din aparatul central al MAI, pentru exerciţiile proprii.
    (2) DGMO elaborează, cu sprijinul DGPC, în luna decembrie a fiecărui an „Centralizatorul cu activităţile de pregătire prin exerciţii de nivel strategic, operativ şi de nivel tactic cu grad ridicat de complexitate planificate în anul următor“, denumit în continuare Centralizator. Documentul se avizează de secretarii de stat care coordonează activitatea structurilor organizatoare şi se aprobă de ministrul afacerilor interne.
    (3) Centralizatorul cuprinde şi exerciţiile care vor fi desfăşurate de alte entităţi, la care structurile MAI au fost, în prealabil, invitate să participe.
    (4) După aprobare, Centralizatorul se transmite, spre informare şi aplicare, tuturor structurilor cu responsabilităţi în desfăşurarea exerciţiilor, precum şi Direcţiei Generale de Protecţie Internă, Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale şi Direcţiei generale logistice.
    (5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Centralizatorului, Direcţia generală management resurse umane comunică DGMO, dacă este cazul, personalul desemnat în calitate de observator al activităţilor de formare profesională pentru exerciţiul planificat.

    ART. 10
    Stabilirea periodicităţii exerciţiilor este atributul conducerii structurilor MAI şi este determinată de necesităţile de pregătire a personalului pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin, în corelare cu prevederile actelor normative incidente, precum şi de resursele logistice şi financiare pe care le au la dispoziţie.

    ART. 11
    (1) Structurile MAI planifică şi desfăşoară, în funcţie de obiectivele stabilite, următoarele forme de exerciţii:
    a) de antrenament, în scopul pregătirii efectivelor;
    b) de verificare, în cadrul cărora este evaluat nivelul de pregătire/capacitatea de intervenţie a unei structuri, într-un anumit domeniu;
    c) demonstrative, destinate prezentării unor anumite deprinderi, moduri de acţiune sau de utilizare a unor capabilităţi;
    d) de evaluare în vederea certificării unor capabilităţi operaţionale, destinate atestării specialiştilor şi a tehnicii în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională, respectiv internaţională;
    e) de alertare, privind pregătirea unităţilor/structurilor MAI pentru trecerea în timp scurt la îndeplinirea misiunilor specifice, cu capacitate operaţională parţială sau completă;
    f) de mobilizare, executate în scopul verificării şi evaluării gradului de pregătire a unităţilor/structurilor MAI pentru punerea în aplicare a planului de mobilizare.

    (2) Exerciţiile de mobilizare, respectiv exerciţiile de înştiinţare, avertizare, pre-alarmare, alarmare şi evacuare se planifică, organizează şi desfăşoară potrivit reglementărilor specifice.

    ART. 12
    În funcţie de modul de desfăşurare, tipurile de exerciţii pot fi:
    a) de conducere, fără acţiune în teren - CPX (Command Post Exercise);
    b) de instruire, fără acţiune în teren - TTX (Tabletop Exercise);
    c) asistate de calculator - CAX (Computer Assisted Exercise);
    d) cu forţe în teren/reale - LIVEX (Live Exercise);
    e) combinate - Joint (prin combinarea a două sau mai multe tipuri).


    ART. 13
    În cazul activităţilor de pregătire cu tematică de protecţie civilă, organizate la nivel internaţional, poate fi utilizată terminologia specifică, prevăzută de documentele pentru planificarea şi desfăşurarea exerciţiilor, elaborate la nivelul organizaţiilor internaţionale din care România face parte.

    ART. 14
    (1) CPX se planifică şi se desfăşoară în scopul antrenării/verificării/certificării structurilor de conducere, cu sau fără utilizarea reală a sistemelor de comunicaţii.
    (2) CPX sunt destinate, de regulă, planificării procesului de pregătire/verificare a structurilor de conducere-coordonare şi se desfăşoară fără implicarea unor forţe sau mijloace de intervenţie în teren.
    (3) TTX reprezintă o activitate de instruire pe timpul căreia personalul cu funcţii de conducere/cheie sau experţi se reunesc pentru a purta discuţii, în afara unui cadru tactic, pe marginea unor scenarii fictive, dar realiste. TTX-urile pot avea ca rezultat noi planuri şi măsuri/propuneri pentru revizuirea celor existente.

    ART. 15
    CAX se planifică şi se desfăşoară în scopul antrenării/verificării/certificării personalului/structurilor de conducere în procesul de planificare, organizare şi conducere a acţiunilor ce presupun rezolvarea unor situaţii operative într-un mediu virtual, creat prin sisteme informatice, programe şi tehnologii care simulează o misiune operativă, unde forţele sunt generate, desfăşurate şi deplasate prin mijloace electronice, conform deciziilor adoptate de către participanţi.

    ART. 16
    (1) LIVEX se planifică şi se desfăşoară pe baza unui scenariu ipotetic complex, adaptat riscurilor identificate în zonă şi situaţiei operative, cu evenimente simulate care se derulează în timp real, în scopul antrenării/verificării/certificării personalului structurilor de conducere şi/sau operative, pentru îndeplinirea misiunilor specifice în condiţii complexe, creşterea coeziunii şi integrării acţiunilor desfăşurate.
    (2) Structurile MAI asigură sprijin real, potrivit competenţelor, la solicitarea organizatorilor, premergător şi/sau pe timpul exerciţiilor de tip LIVEX/JOINT, în corelare cu evoluţia situaţiei operative.
    (3) Misiunile şi capabilităţile alocate pentru asigurarea sprijinului real se materializează în cuprinsul planului exerciţiului şi vor fi stabilite pe timpul procesului de planificare, împreună cu reprezentanţii structurilor responsabile.

    ART. 17
    Exerciţiile JOINT se planifică şi se desfăşoară prin îmbinarea/utilizarea a cel puţin două moduri de desfăşurare a exerciţiilor dintre cele prevăzute la art. 12, cu indicarea în concret a acestora.

    ART. 18
    Conducătorii structurilor MAI stabilesc modul de desfăşurare a exerciţiilor în funcţie de nevoile de pregătire şi obiectivele stabilite la nivel instituţional.

    ART. 19
    (1) La stabilirea modului de desfăşurare a exerciţiilor conducătorii structurilor MAI au în vedere următoarele elemente:
    a) nevoile de pregătire ale structurilor;
    b) misiunile şi sarcinile specifice;
    c) dispoziţiile şi precizările structurilor ierarhic superioare;
    d) obiectivele de pregătire;
    e) resursele avute la dispoziţie pentru realizarea pregătirii;
    f) prevederile documentelor operative.

    (2) În vederea eficientizării activităţii de pregătire, planificarea exerciţiilor se realizează în funcţie de gradul de complexitate a acestora, progresiv, de la simplu la complex.
    (3) Activitatea prevăzută la alin. (2) debutează cu exerciţii de bază care testează aspecte specifice ale pregătirii şi modului de acţiune, urmate de exerciţii progresiv complexe, pentru care se alocă timp şi resurse suplimentare de pregătire.
    (4) Cu ocazia planificării se urmăreşte ca activităţile desfăşurate în cadrul exerciţiilor să se apropie cât mai mult de situaţiile reale.

    CAP. III

    SECŢIUNEA 1
    Planificarea exerciţiilor
    ART. 20
    Planificarea reprezintă totalitatea activităţilor premergătoare, prin care exerciţiul este programat, conceput, aprobat, finanţat şi organizat.

    ART. 21
    Procesul de planificare al unui exerciţiu presupune derularea următoarelor etape principale:
    a) programarea exerciţiului;
    b) desemnarea directorului exerciţiului/ofiţerului de proiect cu primă responsabilitate şi a personalului din grupul de planificare;
    c) iniţierea elaborării documentelor de planificare şi conducere;
    d) organizarea şi desfăşurarea conferinţelor de planificare în cazul exerciţiilor de nivel strategic şi operativ, respectiv a conferinţelor şi/sau instructajelor în cazul exerciţiilor de nivel tactic.


    ART. 22
    (1) Pentru planificarea, desfăşurarea şi evaluarea exerciţiului se pot constitui următoarele funcţii şi structuri:
    1. de conducere, formate din:
    a) ofiţerul care planifică exerciţiul (Officer Scheduling the Exercise - OSE);
    b) ofiţerul de proiect cu primă responsabilitate (Officer of Primary Responsibility - OPR);
    c) directorul exerciţiului (Exercise Director - EXDIR);
    d) grupul de planificare a exerciţiului (Exercise Planning Group - EPG);
    e) nucleul echipei de planificare (Core Planning Team - CPT);
    f) personalul responsabil cu controlul exerciţiului (Exercise Control Staff - EXCON);
    g) personalul responsabil pentru vizitatori-observatori (Ziua distinşilor vizitatori - DVDay);

    2. de execuţie, formate din:
    a) comandantul acţiunii/intervenţiei (Force Commander - FC);
    b) echipă de simulare - Simulation Team;
    c) echipă de evaluare - Evaluation Team;
    d) structuri de instruit - (Training Audience - TA);
    e) celule de răspuns (Response Cells - RC);
    f) punctul de informare şi comunicare - Public Information - PIC;

    3. pentru sprijin real (Real Life Support - RLS).

    (2) Structurile de instruit prevăzute la pct. 2 lit. d) pot fi:
    a) de bază (Primary Target Audience - PTA);
    b) secundare (Secondary Target Audience - STA).

    (3) Componenţa, rolul şi responsabilităţile structurilor şi funcţiilor prin care se realizează procesul de planificare, desfăşurare şi evaluare a exerciţiului sunt detaliate în anexa nr. 2.
    (4) În funcţie de specificul exerciţiului, componenţa structurilor constituite pentru planificarea, desfăşurarea şi evaluarea unui exerciţiu de nivel strategic şi operativ poate fi restrânsă sau extinsă de către ofiţerul care planifică exerciţiul, în urma analizei efectuate la nivelul grupului de planificare.
    (5) Structurile constituite potrivit alin. (4) pot îndeplini mai multe funcţii sau pot fi comasate.

    ART. 23
    Pentru planificarea exerciţiilor de nivel tactic, crearea şi dimensionarea structurilor prevăzute la art. 22 se realizează în baza analizei ofiţerului care planifică exerciţiul cu privire la necesarul de specialişti şi structuri ce vor fi implicate în planificarea şi desfăşurarea acestora.

    ART. 24
    (1) Procesul de planificare a exerciţiilor de nivel strategic şi operativ se desfăşoară, de regulă, pe parcursul a patru conferinţe de planificare. În funcţie de amploare, scop şi necesităţile de coordonare, pot fi organizate ateliere de lucru şi recunoaşteri în teren.
    (2) La conferinţele de planificare participă reprezentanţii tuturor structurilor care şi-au asumat responsabilitatea implicării cu forţe şi/sau mijloace la exerciţiu.
    (3) Conferinţele de planificare se pot realiza şi prin utilizarea sistemelor de videoconferinţă/teleconferinţă.

    ART. 25
    (1) Conferinţele de planificare sunt:
    a) conferinţa preiniţială de planificare (Pre-Initial Planning Conference - PIPC);
    b) conferinţa iniţială de planificare (Initial Planning Conference - IPC);
    c) conferinţa principală de planificare (Main Planning Conference - MPC);
    d) conferinţa finală de planificare (Final Planning Conference - FPC).

    (2) Principalele activităţi care se desfăşoară în cadrul conferinţelor de planificare sunt detaliate în anexa nr. 3.

    ART. 26
    Atelierele de lucru se organizează, anterior sau între conferinţele de planificare, pentru discutarea reperelor iniţiale privind planificarea exerciţiului, rezolvarea problemelor de cooperare, întocmirea documentelor necesare conducerii şi desfăşurării exerciţiului, stabilirea procedurilor standard de operare sau punerii de acord asupra situaţiilor care trebuie rezolvate până la următoarea conferinţă de planificare.

    ART. 27
    (1) Recunoaşterile în teren reprezintă procesul prin care ofiţerul de proiect cu primă responsabilitate şi membrii grupului de planificare desemnaţi pentru această activitate, precum şi alţi participanţi la activitate se deplasează în locaţiile stabilite pentru desfăşurarea exerciţiului, în vederea identificării condiţiilor reale din teren, a căilor de acces şi de defluire, a stabilirii amplasării forţelor, a limitărilor şi restricţiilor, a riscurilor asupra mediului, securităţii şi sănătăţii personalului, precum şi a determinării necesităţilor de amenajare a spaţiului şi necesarului materialelor de simulare, mijloacelor de marcare şi echipamentelor speciale care vor fi folosite.
    (2) La recunoaşterile în teren participă reprezentanţii desemnaţi în procesul de planificare, precum şi reprezentanţi din cadrul structurilor de instruit.
    (3) Deplasarea personalului pentru recunoaşteri în teren va fi aprobată de către şeful/comandantul eşalonului din care face parte, în baza Planului recunoaşterilor. Principalele aspecte înscrise în Planul recunoaşterilor sunt: scopul, obiectivele, documentele de suport, data, intervalul orar şi locul desfăşurării, itinerarul de deplasare, necesităţile de coordonare, asigurarea materială şi participanţii.

    ART. 28
    La finalizarea conferinţelor de planificare, atelierelor de lucru şi a recunoaşterilor în teren se încheie o minută cu aspectele discutate/analizate, angajamentele participanţilor la exerciţiu, activităţile şi termenele de rezolvare şi alte precizări necesare în cadrul procesului de planificare agreată prin corespondenţă instituţionalizată, de către fiecare instituţie participantă şi avizată, ulterior, de directorul exerciţiului.

    ART. 29
    (1) Pentru desfăşurarea exerciţiilor de nivel tactic se efectuează instructaje premergătoare cu efectivele participante.
    (2) Pentru planificarea exerciţiilor tactice cu grad ridicat de complexitate pot fi desfăşurate inclusiv ateliere de lucru şi recunoaşteri în teren.

    ART. 30
    (1) Instructajul se execută premergător începerii exerciţiului de către directorul exerciţiului, pentru şefii modulelor din statul de organizare şi de şefii modulelor din statul de organizare pentru fiecare modul în parte şi poate cuprinde:
    a) data/intervalul orar şi locul desfăşurării exerciţiului;
    b) obiectivele exerciţiului;
    c) misiunile forţelor participante;
    d) conducătorul exerciţiului şi compunerea echipelor/ structurilor;
    e) modalităţile de cooperare, dacă este cazul;
    f) comunicaţiile;
    g) comanda şi controlul;
    h) instructajul privind sănătatea şi securitatea în muncă şi normele de protecţie a mediului ce trebuie respectate pe durata desfăşurării activităţilor.

    (2) Desfăşurarea instructajelor premergătoare începerii exerciţiilor se materializează în documente care atestă instruirea participanţilor la exerciţiu, pe bază de semnătură.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Documentele elaborate pentru planificarea şi conducerea exerciţiului
    ART. 31
    Documentele de planificare şi conducere ale exerciţiilor de nivel strategic şi operativ sunt:
    a) specificaţiile exerciţiului - EXSPEC - includ toate ordinele/instrucţiunile necesare planificării şi desfăşurării activităţii. Structura EXSPEC este prevăzută în anexa nr. 4;
    b) planul exerciţiului - EXPLAN - detaliază planificarea şi desfăşurarea exerciţiului în conformitate cu direcţiile trasate de ofiţerul care planifică exerciţiul în cadrul specificaţiilor exerciţiului. Planul exerciţiului nu este un document folosit în scopuri operaţionale, de aceea nu include informaţiile cu caracter operaţional. Structura orientativă EXPLAN este prevăzută în anexa nr. 5;
    c) lista cu principalele evenimente şi incidente - MEL/MIL - reprezintă setul complet de evenimente, incidente, introduceri de date şi constituie documentul detaliat al scenariului exerciţiului. Prin MEL/MIL se realizează încadrarea în timp a evenimentelor/incidentelor şi punerea în situaţie operativă a structurilor de execuţie (TA). Lista cu principalele evenimente este detaliată prin incidentele introduse, inclusiv în timpul desfăşurării exerciţiului. Un model de MEL/MIL este prezentat în anexa nr. 6;
    d) statul de organizare - este documentul în care sunt prevăzute funcţiile ce încadrează structurile de conducere, execuţie şi sprijin real participante, fiind anexă la EXPLAN. Pe baza statului de organizare se realizează baza de calcul al fondurilor financiare necesare desfăşurării exerciţiului. Un model de stat de organizare este prezentat în anexa nr. 7;
    e) alte documente necesare desfăşurării exerciţiului - cum ar fi, cu titlu de exemplu, documentele prin care au fost obţinute aprobările necesare folosirii spaţiilor de la autorităţile publice, ghiduri de informare şi formular de luare la cunoştinţă privind măsurile pe linie securitate şi sănătate în muncă (SSM), manualul/instrucţiunile exerciţiului, prelucrarea datelor cu caracter personal - Privacy Rights Declaration, program pentru observatori, program DVDay - Distinguished Visitors Day, ghiduri pentru evaluatori etc.


    ART. 32
    (1) În funcţie de poziţia în statul de organizare, participanţii la exerciţiu poartă ecusoane pe care vor fi înscrise datele de identificare (gradul, numele şi prenumele), respectiv structura/compartimentul din care fac parte.
    (2) Pe timpul desfăşurării exerciţiului, membrii structurii de conducere a exerciţiului poartă marcaje vizibile care să le ateste calitatea/poziţia în exerciţiu, precum veste/banderole colorate, conform codului de culori stabilit pe timpul planificării pentru fiecare poziţie.
    (3) Pentru evidenţierea efectivelor care asigură sprijin real, precum şi a celor implicate în funcţie de resursele la dispoziţie se folosesc denumirile generice.

    ART. 33
    (1) Pentru exerciţiile de nivel tactic, documentele de planificare şi conducere sunt planul de desfăşurare, respectiv alte documente necesare desfăşurării exerciţiului - harta/schema exerciţiului, schema legăturilor radio, fir şi informatice (fluxul informaţional-decizional) etc.
    (2) Documentele de conducere care vor fi întocmite se stabilesc de structura care planifică activitatea de pregătire, în funcţie de amploarea activităţii.
    (3) Planul de desfăşurare reprezintă principalul document de planificare şi conducere în conţinutul căruia se prezintă modul prin care se realizează îndeplinirea obiectivelor exerciţiului.
    (4) Structura Planului de desfăşurare este prezentată în anexa nr. 8.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Desfăşurarea exerciţiului
    ART. 34
    Instructajul privind protecţia muncii şi normele de protecţie a mediului care trebuie respectate pe durata desfăşurării activităţilor se realizează cu personalul structurilor participante premergător începerii exerciţiului.

    ART. 35
    Exerciţiul debutează prin transmiterea mesajului „STARTEX“, de către echipa de simulare, către toţi participanţii, la ordinul OSE/EXDIR.

    ART. 36
    (1) Exerciţiul începe prin comunicarea situaţiei operative iniţiale, a misiunii, repartizarea sarcinilor şi a modului de sprijinire a acestora, în scopul asigurării elementelor necesare desfăşurării activităţilor în condiţii optime.
    (2) Informaţiile comunicate participanţilor includ numai acele detalii care le sunt necesare în îndeplinirea misiunilor, elaborarea propriilor dispoziţii/ordine şi asigurarea coordonării acţiunilor. Detaliile privind modalitatea de acţiune vor reieşi din documentele de planificare şi conducere elaborate pe timpul exerciţiului şi a reacţiei la evenimentele şi incidentele create de către organizatori.
    (3) Pe timpul exerciţiului executanţii trec succesiv la rezolvarea situaţiilor create prin lista de evenimente stabilită pe timpul procesului de planificare/incidentele stabilite/introduse în timpul desfăşurării exerciţiului.
    (4) Toate documentele întocmite pe timpul exerciţiului au înscrise în antetul şi subsolul paginii sintagma „EXERCIŢIU! EXERCIŢIU! EXERCIŢIU!“, iar în cazul utilizării comunicaţiilor radio, transmiterea oricărui mesaj începe şi se finalizează prin utilizarea aceleiaşi sintagme.

    ART. 37
    (1) Dinamica acţiunilor (activităţilor) desfăşurate poate fi:
    a) continuă, atunci când timpul operativ coincide cu cel astronomic;
    b) discontinuă, atunci când se realizează prin salturi operative, în care situaţia nou-creată este o continuare a celei anterioare, dar se desfăşoară la un interval de timp determinat.

    (2) Situaţiile create pe timpul desfăşurării exerciţiului se rezolvă în dinamică, nu se intervine asupra deciziilor luate de către executanţi atunci când acestea sunt regulamentare şi justificate, chiar dacă ele sunt diferite de soluţia conducerii exerciţiului. În cazul în care necesitatea atingerii obiectivelor planificate sau desfăşurarea ulterioară a exerciţiului o impune, după fiecare soluţie adoptată se poate transmite executanţilor de către personalul responsabil cu controlul exerciţiului varianta de lucru ce trebuie efectuată în vederea atingerii obiectivelor activităţii de pregătire.

    ART. 38
    În cazul exerciţiilor în cadrul cărora pe timpul acţiunilor desfăşurate se realizează marcarea focului, inclusiv în cazul exerciţiilor care presupun trageri cu armamentul din dotare, se vor respecta prevederile legale în vigoare.

    ART. 39
    În situaţia producerii unui accident/incident pe timpul desfăşurării exerciţiului, cu consecinţe care pot pune în pericol viaţa sau sănătatea participanţilor sau care a condus la accidentarea uneia sau mai multor persoane, site managerul sau oricare altă persoană care îndeplineşte o funcţie în cadrul etapei de desfăşurare a exerciţiului va transmite mesajul „NO PLAY! NO PLAY! NO PLAY!“ către EXDIR. La primirea acestui mesaj se opresc toate activităţile aflate în curs de desfăşurare, se vor lua toate măsurile necesare înlăturării consecinţelor negative, iar reluarea exerciţiului se va realiza doar în baza deciziei EXDIR.

    ART. 40
    Încheierea exerciţiului se realizează de către echipa de simulare, care va transmite participanţilor, la ordinul EXDIR, mesajul „ENDEX“.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Analiza şi evaluarea. Lecţii învăţate
    ART. 41
    Analiza şi raportarea rezultatelor exerciţiilor de nivel strategic şi operativ se realizează de către echipa de evaluare din cadrul structurii de conducere a exerciţiului şi include:
    a) analiza zilnică - după fiecare etapă, în funcţie de dinamica exerciţiului, se planifică şi se desfăşoară de către personalul responsabil cu controlul exerciţiului o scurtă analiză (briefing) a activităţii;
    b) raportul iniţial care conţine primele concluzii la încheierea exerciţiului;
    c) analiza postacţiune (after action report - AAR), derulată după desfăşurarea activităţii de pregătire, activitate prin care sunt colectate şi analizate datele şi informaţiile necesare elaborării raportului final.


    ART. 42
    Pentru exerciţiile de nivel tactic se întocmeşte un raport de evaluare, care cuprinde activitatea tuturor structurilor participante şi va fi aprobat de către comandantul/şeful structurii care a planificat activitatea.

    ART. 43
    În cadrul etapei de raportare şi analiză a exerciţiilor de nivel strategic şi operativ se elaborează următoarele documente:
    a) raportul iniţial - First Impression Report (FIR);
    b) raportul final - Final Evaluation Report (FER);
    c) rapoarte de analiză specifică.


    ART. 44
    (1) Raportul iniţial se concretizează la finalizarea exerciţiului printr-o minută care cuprinde evaluarea primară a participanţilor. Conducerea exerciţiului poate recomanda participanţilor să prezinte anumite aspecte specifice activităţii acestora. Această minută este întocmită de către echipa de evaluare.
    (2) În cazul activităţilor de pregătire prin exerciţii de amploare, ale căror obiective includ şi testarea fluxului informaţional-decizional la nivelul structurilor centrale ale MAI, FIR va cuprinde contribuţia tuturor structurilor participante. În acest caz, echipa de evaluare elaborează FIR în termen de 5 zile de la finalizarea activităţii.

    ART. 45
    (1) Raportul final reprezintă documentul cel mai amplu referitor la exerciţiu pe care echipa de evaluare îl înaintează conducerii structurii care a aprobat activitatea şi conţine evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor exerciţiului şi informaţiile primite de la participanţi. Acesta trebuie să cuprindă constatări, concluzii, recomandări, aspecte/ observaţii ce se pot constitui în lecţii identificate/învăţate, măsuri pentru remedierea neajunsurilor şi îmbunătăţirea activităţilor, precum şi principalele date şi informaţii din raportul iniţial şi din analizele postacţiune (AAR).
    (2) Etapele necesare elaborării raportului final sunt:
    a) colectarea şi analiza observaţiilor-cheie;
    b) dezvoltarea concluziilor şi recomandărilor;
    c) consemnarea aspectelor/observaţiilor ce se pot constitui în lecţii identificate;
    d) stabilirea direcţiilor de acţiune şi a propunerilor pentru perfecţionarea activităţii;
    e) elaborarea raportului şi promovarea acestuia spre aprobare.

    (3) În cazul în care în activitate sunt implicate forţe din cadrul mai multor structuri, fiecare structură va desemna unul sau mai mulţi evaluatori pentru activitatea proprie. Concluziile acestora, asumate instituţional, vor fi incluse în Raportul final.
    (4) În cazul exerciţiilor de nivel strategic şi operativ, desfăşurate în format interinstituţional, atunci când sunt identificate disfuncţionalităţi în desfăşurarea activităţilor instituţiilor participante, care nu pot fi remediate decât prin schimbarea cadrului legislativ de nivel primar sau care vizează aspecte esenţiale în domeniul siguranţei naţionale, în conţinutul raportului final se poate propune elaborarea unei informări care să fie transmisă instituţiilor participante, Guvernului României şi/sau Administraţiei Prezidenţiale/Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, după caz.

    ART. 46
    (1) Documentele întocmite de către participanţi pe timpul exerciţiului vor fi arhivate, în vederea analizării acestora şi întocmirii rapoartelor.
    (2) Prin documente, în sensul prevăzut la alin. (1), se înţelege mesajele primite pe timpul exerciţiului, briefingurile de luare a deciziei, rapoartele oficiale ale structurilor de conducere, ordinele, notele informative, cerinţele formulate, informaţiile vizuale şi documentaţiile privind îndeplinirea misiunilor pe timpul exerciţiului.
    (3) Pe timpul desfăşurării exerciţiului, participanţii trebuie să colecteze şi să proceseze observaţii, care să conducă la îmbunătăţirea activităţii specifice.
    (4) Pentru analiza şi evaluarea activităţii se au în vedere aspectele referitoare la îndeplinirea sarcinilor participanţilor şi a obiectivelor specifice.

    ART. 47
    (1) Lecţiile identificate reprezintă observaţiile sau constatările însoţite de recomandări de implementare.
    (2) Lecţiile învăţate reprezintă cunoştinţele sau informaţiile însoţite de concluzii şi recomandări rezultate/extrase din experienţe şi/sau observaţii colectate pe timpul exerciţiilor, precum şi din studii de specialitate, care au fost validate şi care, prin punerea în aplicare, conduc la îmbunătăţirea performanţelor.
    (3) Colectarea şi procesarea lecţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează conform ordinelor şi instrucţiunilor de linie.

    ART. 48
    (1) Raportul final al exerciţiilor de nivel strategic se prezintă eşalonului ierarhic superior în maximum 60 de zile de la finalizarea activităţii.
    (2) Raportul final al exerciţiilor de nivel operativ se prezintă eşalonului ierarhic superior în maximum 45 de zile de la finalizarea activităţii.
    (3) Raportul de evaluare a exerciţiilor de nivel tactic se prezintă comandantului/şefului structurii care a planificat activitatea în maximum 15 zile de la finalizarea activităţii.
    (4) După aprobare, un exemplar al raportului final va fi transmis fiecărei structuri participante la exerciţiu, în scopul remedierii neajunsurilor constatate de conducerea exerciţiului.
    (5) Raportul final se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

    ART. 49
    Rapoartele de analiză specifică se elaborează de către echipele de evaluare, după modelul din documentele de planificare, prin raportare la prevederile legale în domeniu şi documentele operaţionale/strategice, atunci când în documentele exerciţiului sunt stipulate solicitări privind analiza unor obiective specifice.

    ART. 50
    (1) Inspectoratele generale/similare elaborează o sinteză privind exerciţiile de nivel strategic şi operativ, respectiv de nivel tactic cu grad ridicat de complexitate desfăşurate, care să conţină obiectivele stabilite, deficienţele constatate şi măsurile întreprinse pentru remedierea neajunsurilor identificate la nivelul instituţiei proprii. În cadrul sintezei nu vor fi cuprinse concluziile reieşite din desfăşurarea exerciţiilor de alertare şi mobilizare.
    (2) Sinteza se înaintează DGMO şi, după caz, la DGPC, anual, până la data de 15 februarie, pentru anul precedent, în vederea informării conducerii MAI.

    CAP. IV
    Asigurarea resurselor necesare planificării şi desfăşurării exerciţiilor
    ART. 51
    Asigurarea resurselor necesare planificării şi desfăşurării exerciţiilor reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate pentru nominalizarea resurselor umane, alocarea fondurilor financiare, a resurselor materiale şi infrastructurii utilizate în procesul de planificare şi derulare a exerciţiului propriu-zis.

    ART. 52
    (1) Resursele materiale şi infrastructura cuprind totalitatea mijloacelor tehnice, echipamentelor, utilajelor, materialelor, muniţiilor, explozivilor, carburanţilor, lubrifianţilor, poligoanelor, spaţiilor special amenajate, integral sau parţial, pentru planificarea şi desfăşurarea exerciţiului.
    (2) Resursele materiale şi financiare se configurează în funcţie de nivelul, tipul şi obiectivele exerciţiului şi sunt stabilite de şefii/comandanţii structurilor participante, pe baza propunerilor EPG.

    ART. 53
    (1) Asigurarea financiară a exerciţiilor cuprinde ansamblul de măsuri şi acţiuni executate de structurile de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege, pentru fundamentarea, planificarea, solicitarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor financiare necesare.
    (2) Fondurile financiare necesare se fundamentează anual în baza documentelor de planificare şi se includ în proiectul de buget al structurilor care iniţiază sau participă la activităţi de pregătire prin exerciţii, elaborat conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) Structura care planifică exerciţiul transmite instituţiilor invitate să participe la activitate, pe cât posibil, până în anul anterior desfăşurării acestuia, datele necesare pentru includerea în documentele de planificare şi estimarea fondurilor financiare.

    ART. 54
    Alocarea resurselor umane, materiale şi financiare pentru acţiunile programate se realizează conform priorităţilor stabilite prin documentele de planificare, cu încadrarea în bugetul alocat, conform prevederilor legale în vigoare, la capitolele bugetare din care sunt finanţate structurile care planifică activităţile de pregătire.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 55
    (1) Structurile Ministerului Afacerilor Interne planifică, desfăşoară şi evaluează pregătirea personalului prin exerciţii, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    (2) Inspectoratele generale elaborează norme/precizări proprii pentru aplicarea prezentului ordin, în funcţie de specificul domeniului de competenţă.

    ART. 56
    DGMO şi DSU urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. 57
    Şefii/Comandanţii unităţilor aparatului central, instituţiilor şi structurilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne întreprind măsurile necesare pentru studierea, însuşirea şi aplicarea prezentului ordin de către personalul din subordine.

    ART. 58
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 59
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 110/2010 pentru aprobarea Instrucţiunii privind planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2010, se abrogă.

    ART. 60
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 26 mai 2022.
    Nr. 64.
    ANEXA 1

    RAPORTUL
    de aprobare a desfăşurării exerciţiului
    - model -
    Aprob.
    1. Date generale despre exerciţiu:
    - denumirea şi tema exerciţiului;
    – nivel, formă, mod;
    – loc şi perioadă de desfăşurare;
    – planificarea anterioară în Centralizator (dacă este cazul)

    2. Obiective
    3. Structuri implicate
    4. Descrierea pe scurt a procesului de planificare (Se completează numai în cazul exerciţiilor de nivel operativ şi strategic.)
    5. Descrierea pe scurt a activităţilor propuse a se desfăşura (Dacă este cazul, acestea pot fi detaliate în anexă.)
    6. Capabilităţi implicate (generic)
    7. Aspectele supuse aprobării
    Întocmit
    (şeful structurii care planifică exerciţiul)

    ANEXA 2

    COMPONENŢA, ROLUL ŞI RESPONSABILITĂŢILE
    structurilor şi funcţiilor prin care se realizează procesul de planificare, desfăşurare şi evaluare a exerciţiului
    I. Etapa de planificare
    Conducerea exerciţiului
    1. Ofiţerul care planifică exerciţiul - OSE
    2. Directorul exerciţiului - EXDIR
    3. Ofiţerul de proiect cu prima responsabilitate - OPR
    4. Grupul de planificare a exerciţiului - EPG:
    4.1. responsabil/responsabili scenariu;
    4.2. responsabil/responsabili MEL/MIL;
    4.3. responsabil/responsabili simulare;
    4.4. responsabil/responsabili evaluare;
    4.5. responsabil/responsabili comunicaţii şi informatică;
    4.6. responsabil/responsabili sprijin logistic şi financiar;
    4.7. responsabil/responsabili sprijin real;
    4.8. responsabil/responsabili comunicare publică;
    4.9. consilier juridic;
    4.10. responsabil/responsabili vizitatori/observatori;
    4.11. planificatori din cadrul structurilor participante.

    5. Nucleul echipei de planificare - CPT


    II. Etapa de desfăşurare
    A. Conducerea exerciţiului
    1. Ofiţerul care planifică exerciţiul - OSE
    2. Personalul responsabil cu controlul exerciţiului - EXCON:
    2.1. directorul exerciţiului - EXDIR;
    2.2. ofiţerul de proiect - OPR;
    2.3. echipă de simulare;
    2.4. echipă de evaluare;
    2.5. responsabil lecţii identificate/învăţate;
    2.6. celule de răspuns - RC;
    2.7. responsabili locaţii desfăşurare exerciţii (site manager).

    3. Personalul responsabil cu controlul exerciţiului (Exercise Control Staff/EXCON)
    4. Coordonator vizitatori/observatori
    5. Punct de informare şi comunicare - PIC

    B. Structuri de execuţie/de instruit (TA)
    1. Structura de bază de instruit (Primary Training Audience) - PTA
    2. Structura secundară de instruit (Secondary Training Audience) - STA

    C. Structuri de sprijin real (Real Life Support)
    1. Ofiţerul care planifică exerciţiul (Officer Scheduling the Exercise/OSE) este şeful/comandantul structurii (eşalonului) care programează/planifică un exerciţiu şi propune desfăşurarea lui sau persoana din conducerea structurii (eşalonului) desemnată de acesta. Totodată, OSE aprobă specificaţiile exerciţiului (EXSPEC).
    OSE desemnează directorul exerciţiului şi grupul de planificare.
    OSE este şeful Grupului care planifică exerciţiul.
    OSE are autoritatea de a solicita consultarea între structurile participante.

    2. Directorul exerciţiului (Exercise Director/EXDIR) este desemnat de către OSE, de regulă, din cadrul conducerii/comenzii structurii. Directorul exerciţiului este responsabil de îndeplinirea scopului şi a obiectivelor exerciţiului, coordonează toate aspectele ce ţin de execuţia unui exerciţiu şi este şeful personalului responsabil cu controlul exerciţiului. EXDIR elaborează Specificaţiile exerciţiului, cu sprijinul OPR cu prima responsabilitate şi coordonează elaborarea EXPLAN. EXDIR asigură conducerea Grupului care planifică exerciţiul, în absenţa OSE.
    3. Ofiţerul de proiect cu prima responsabilitate (Officer of Primary Responsibility/OPR) este ofiţerul desemnat în fiecare structură, având ca responsabilităţi principale coordonarea planificării, pregătirea, execuţia şi analiza unui exerciţiu, în calitatea de reprezentant al comandantului său. Ofiţerul de proiect cu prima responsabilitate este direct răspunzător pentru întocmirea şi înaintarea spre aprobare a documentelor de planificare a exerciţiului.
    4. Grupul de planificare a exerciţiului (Exercise Planning Group/EPG) este stabilit de către ofiţerul care planifică exerciţiul, pentru personalul din structura proprie. În Grupul de planificare a exerciţiului sunt incluşi şi specialişti desemnaţi din cadrul celorlalte structuri care participă la exerciţiu, în funcţie de nevoile de planificare.
    EPG are sarcina de a emite proiectele iniţiale şi finale ce ţin de Specificaţiile exerciţiului, precum şi de a coordona elaborarea proiectului scenariului exerciţiului, precum şi a MEL/MIL.
    EPG asigură expertiza specifică în domenii ca buget, informaţii, juridic, comunicare publică etc.
    EPG este structura responsabilă pentru stabilirea obiectivelor de instruire şi raportarea rezultatelor exerciţiului, care vor include modul de îndeplinire a obiectivelor de pregătire şi lecţiile identificate/învăţate.

    5. Nucleul echipei de planificare (Core Planning Team/CPT) este stabilit de structura care conduce exerciţiul, din cadrul EPG, fiind destinat pentru planificarea, pregătirea şi coordonarea exerciţiului. CPT este condusă de EXDIR şi cuprinde reprezentanţi ai structurii care planifică exerciţiul. În funcţie de situaţie, în cadrul CPT pot fi incluşi şi OPR din cadrul celorlalte structuri participante.
    6. Personalul responsabil cu controlul exerciţiului (Exercise Control Staff/EXCON) este un grup activat la începerea exerciţiului, numit de către EXDIR, format din personal destinat să controleze modul de rezolvare a evenimentelor/incidentelor, conducerea/coordonarea forţelor, documentele elaborate, fluxul informaţional şi modul de acţiune al participanţilor la exerciţiu.
    Personalul EXCON nu aparţine structurilor de instruit (PTA şi STA) şi se află sub controlul EXDIR.

    7. Punctul de informare şi comunicare se completează cu câte un reprezentant al fiecărei structuri participante în cadrul exerciţiului, care îl va consilia, în domeniul său de activitate, pe OSE, respectiv DIREX. Funcţiile PIC sunt următoarele:
    a) furnizarea informaţiilor şi sprijinirea presei;
    b) soluţionarea solicitărilor primite din partea publicului şi mass-mediei;
    c) monitorizarea şi analizarea informaţiilor apărute în presă;
    d) coordonarea comunicării şi informării;
    e) asigurarea legăturii structurii de conducere cu mass-media;
    f) administrarea paginii de internet destinate informării publicului;
    g) elaborarea Planului de comunicare publică (PCP).
    PIC nu gestionează evenimentele simulate în cadrul exerciţiului.
    PIC este constituit, de regulă, din 3 compartimente:
    a) Structura de monitorizare, analiză şi sinteză - analizează informaţiile apărute în presă sau provenite din alte surse şi realizează materialele ce vor fi utilizate ca bază pentru relaţia ulterioară cu mass-media;
    b) Structura de informare şi comunicare - primeşte întrebări de la mass-media şi cetăţeni, formulează răspunsuri şi actualizează pagina de internet oficială cu informaţii publice;
    c) Structura de acreditare şi contact - instruieşte, acreditează şi însoţeşte reprezentanţii mass-mediei sau alte persoane care participă la locul exerciţiului ori vizitează zona de desfăşurare a acestuia.


    8. Celulele de răspuns (Response Cells/RC) sunt elemente din cadrul EXCON, stabilite pentru a simula activitatea şi reacţiile unor structuri şi/sau entităţi care nu sunt angajate real în exerciţiu. Ele sunt replici ale structurilor cu care structurile de instruit (Target audience - TA) vor interacţiona în misiunile reale. Celulele de răspuns utilizează incidente realiste, conform MEL/MIL, şi stabilesc sarcini participanţilor şi primesc sarcini de la aceştia.
    9. Responsabili locaţii desfăşurare exerciţii (site manager) - Site managerul va asigura pregătirea generală a locaţiei unde se desfăşoară evenimentele, pregătirea jucătorilor de rol şi aplicarea măsurilor de siguranţă şi securitate. Site managerul se va asigura că măsurile de siguranţă si securitate sunt înţelese şi respectate pe tot parcursul exerciţiului.
    10. Comandantul acţiunii/intervenţiei (Force Commander) este ofiţerul desemnat să exercite controlul operaţional asupra structurilor de execuţie/de instruit pentru o anumită perioadă pe timpul desfăşurării exerciţiului.
    11. Structura de bază de instruit (Primary Training Audience/PTA) este reprezentată de personalul corespunzător nivelului de comandă care este responsabil de executarea rolurilor, funcţiilor şi responsabilităţilor pe timpul conducerii unui exerciţiu, care are ca scop asigurarea îndeplinirii obiectivelor stabilite ale exerciţiului (grupă de conducere, stat major, centru operaţional, grupă operativă, structură de relaţii publice etc.).
    12. Structura secundară de instruit (Secondary Training Audience/STA) este reprezentată de acele forţe care sunt instruite în rolurile, funcţiile şi responsabilităţile executate în îndeplinirea misiunilor din competenţă.
    13. Structuri de sprijin real (Real Life Support/RLS) - structuri formate din personal care nu face parte din structurile antrenate şi care asigură buna desfăşurare a exerciţiului prin măsuri de asistenţă medicală, stingere a incendiilor, ordine publică, pază, sprijin logistic etc.
    14. Echipă de simulare - are ca atribuţie principală introducerea incidentelor stabilite prin MEL/MIL, în scopul asigurării datelor şi informaţiilor referitoare la evoluţia situaţiei operative.
    15. Echipă de evaluare - este formată din specialişti care, prin experienţă, competenţe profesionale şi funcţii pe care le îndeplinesc, sunt în măsură să observe, aprecieze şi evalueze în mod corect şi obiectiv acţiunile desfăşurate de structurile de execuţie. Aceştia au ca atribuţie principală evaluarea modului de rezolvare a evenimentelor/incidentelor, de conducere/ coordonare a forţelor, elaborare a documentelor, a modului de realizare a fluxului informaţional şi a modului de acţiune al participanţilor la exerciţiu ţinând cont de prevederile şi regulamentele în vigoare.
    16. Echipa MEL/MIL (Main Events List/Main Incidents List - MEL/MIL) este responsabilă cu elaborarea şi actualizarea Listei principale de evenimente şi incidente (Main Events List/Main Incidents List).
    Schema de organizare a structurilor şi funcţiilor în cadrul unui exerciţiu de nivel operativ şi strategic*)
    *) Schema este reprodusă în facsimil.

 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA 3

    ACTIVITĂŢI
    desfăşurate în cadrul conferinţelor de planificare
    1. Conferinţa preiniţială de planificare - PIPC - este reuniunea informală cu reprezentanţii structurilor care se doresc a fi integrate în exerciţiu şi pot pune la dispoziţie forţele pentru instruire şi cu reprezentanţii structurilor de sprijin.
    În cadrul PIPC sunt analizate şi discutate propunerile privind specificaţiile exerciţiului (Exercise specifications - EXSPEC), perioadele de desfăşurare a procesului de planificare, rolurile şi responsabilităţile privind planificarea activităţilor următoare şi punctele de contact ale structurilor implicate.
    PIPC se organizează la exerciţiile de nivel strategic pentru categoriile de exerciţii care presupun:
    a) exerciţii cu forţe în teren/reale - LIVEX;
    b) exerciţii combinate - JOINT.


    2. Conferinţa iniţială de planificare - IPC este prima reuniune cu reprezentanţii structurilor care pun la dispoziţie forţele pentru instruire şi cu reprezentanţii structurilor de sprijin. În cadrul IPC sunt analizate şi discutate propunerile privind specificaţiile exerciţiului (Exercise specifications - EXSPEC), precum şi alte elemente necesare planificării, astfel:
    a) cadrul general al exerciţiului, perioadele de desfăşurare a procesului de planificare, etapizarea organizării exerciţiului, rolurile şi responsabilităţile privind planificarea activităţilor următoare;
    b) proiectul de scenariu al exerciţiului;
    c) misiunile ce vor fi îndeplinite, forţele şi mijloacele participante, obiectivele de instruire, compunerea EPG şi participanţii la următoarele conferinţe de planificare;
    d) punctele de contact ale structurilor implicate, întocmindu-se o listă a participanţilor pentru corespondenţă şi difuzarea documentelor.

    3. Conferinţa principală de planificare - MPC reprezintă activitatea la care participă conducerea exerciţiului şi reprezentanţi ai tuturor structurilor implicate.
    În cadrul MPC se prezintă şi se analizează următoarele aspecte:
    a) forma finală a EXSPEC;
    b) proiectul de plan al exerciţiului (exercise plan - EXPLAN);
    c) proiectul listei principale de evenimente şi incidente (main events & incidents list - MEL/MIL);
    d) proiectul statului de organizare şi încadrarea acestuia;
    e) procedurile standard de operare, regulile de angajare, detaliile, propunerile şi observaţiile formulate;
    f) activităţile ce trebuie continuate, recunoaşterile în teren (obiectiv);
    g) compunerea EXCON;
    h) planificarea reperelor de verificare a instruirii, de raportare, de logistică şi alte aspecte necesare desfăşurării exerciţiului.


    4. Conferinţa finală de planificare - FPC reprezintă activitatea la care participă conducerea exerciţiului şi reprezentanţi ai tuturor structurilor implicate.
    În cadrul FPC se analizează stadiul realizării tuturor documentelor de planificare şi se asigură finalizarea acestora, în vederea aprobării de către eşaloanele superioare.
    În cazul în care documentele de planificare şi conducere ale exerciţiului nu sunt agreate şi/sau aduse în forma finală se poate planifica un atelier de lucru.


    ANEXA 4

    STRUCTURA
    Specificaţiilor exerciţiului - EXSPEC
    - model -
    1. Date generale - secţiune care prezintă detaliile de identificare a exerciţiului pe timpul procesului de planificare, astfel:
    a) denumirea exerciţiului;
    b) nivelul;
    c) forma;
    d) tipul;
    e) data (perioada);
    f) zona/locaţii de desfăşurare;
    g) OSE;
    h) OPR;
    i) EXDIR;
    j) EPG;
    k) structuri instruite (PTA şi STA).

    2. Cerinţe generale
    În această secţiune se subliniază cerinţele exerciţiului (ceea ce este nevoie pentru buna desfăşurare) şi relaţionarea/legătura cu alte exerciţii.

    3. Scopul şi obiectivele exerciţiului
    În această secţiune se precizează scopul şi obiectivele exerciţiului. Obiectivele trebuie să fie realizabile, avându-se în vedere scopul şi nivelul exerciţiului. Aici vor fi menţionate, în plus, orice cerinţe pentru evaluare şi/sau analiză.

    4. Situaţia geostrategică
    În această secţiune se descriu situaţia de criză/urgenţă/ dezastru şi istoricul acesteia, precum şi contextul politic, militar, economic, cultural, umanitar şi juridic. Pot fi menţionate inclusiv tratatele şi înţelegerile internaţionale. Aceasta poate fi de tip fictiv sau semifictiv.

    5. Concepţia exerciţiului
    Această secţiune prezintă concepţia exerciţiului şi modul prin care acesta va fi realizat pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor exerciţiului.

    6. Cerinţe de participare
    Această secţiune se împarte pe momente tactice şi, unde este necesar, în cerinţe diferite pentru forţele implicate în ceea ce priveşte angajarea şi/sau rolurile acestora. Când se consideră necesar se pot stabili forţe care să simuleze anumite evenimente (jucători de rol). Cerinţele de participare (care se confirmă în EXPLAN) evidenţiază:
    a) instituţii implicate;
    b) structuri MAI participante;
    c) nivelul de implicare a instituţiilor/structurilor MAI participante la exerciţiu;
    d) estimarea efectivelor participante (numai pentru LIVEX);
    e) tipul forţelor participante (numai pentru LIVEX);
    f) alte date importante pentru exerciţiu;


    7. Necesităţi de sprijin
    Această secţiune include cerinţele de sprijin ce urmează a fi solicitate de la alte instituţii şi structuri: sprijin de comunicaţii şi informatică, sprijin logistic, echipe de analiză/evaluare, organizaţii internaţionale/nonguvernamentale, altele.

    8. Implicaţii politice (dacă este cazul)
    În acest paragraf sunt menţionate posibilele implicaţii politice. În special, sunt identificate posibilele dificultăţi ce pot apărea în derularea exerciţiului din cauza necesităţii respectării unor convenţii şi tratate.

    9. Etapele procesului de planificare
    Acest paragraf include propunerea de program privind planificarea şi desfăşurarea exerciţiului (conferinţe, ateliere de lucru etc.).

    10. Politica de informare publică
    Ofiţerul care planifică exerciţiul, cu sprijinul punctului de informare şi comunicare, stabileşte politica de informare publică în funcţie de intenţia, dimensiunile, nivelul, obiectivele şi interesul potenţial pentru public/media ale exerciţiului.

    11. Vizitatori şi observatori
    Această secţiune conţine, după caz, detaliile privind responsabilităţile şi modul de organizare a zilei distinşilor vizitatori - DVDay (Distinghused Visitators Day) şi a programului pentru observatori.

    12. Cerinţe administrative (logistice, sprijin real, necesar de fonduri etc.)
    Această secţiune conţine toate cerinţele care pot fi asigurate de către organizator.

    13. Cerinţe de raportare
    Acest paragraf include precizările necesare referitoare la formatul, termenele, responsabilii pentru documentele elaborate şi periodicitatea raportărilor în cadrul exerciţiului.

    14. Alte instrucţiuni
    Această secţiune include alte precizări necesare: limitări şi restricţii, riscuri asupra mediului, securităţii şi sănătăţii personalului etc.

    15. Anexe - În cuprinsul anexei se detaliază, dacă se apreciază necesar, aspectele înscrise la pct. 1-14 din cuprinsul EXSPEC.

    ANEXA 5

    STRUCTURA ORIENTATIVĂ
    a planului exerciţiului - EXPLAN

    Planul exerciţiului - nume
    1. Referinţe: acte normative şi alte documente relevante care se constituie în bază legală pentru organizarea şi desfăşurarea exerciţiului, elemente cu caracter operaţional specific şi altele asemenea
    2. Lista de difuzare

    Instrucţiunile exerciţiului
    1. Cuprins
    A. Organizarea exerciţiului
    1. Prezentarea cadrului general şi particular al organizării exerciţiului potrivit legislaţiei în domeniu
    2. Structurile participante la exerciţiu şi cele simulate

    B. Situaţia - Acest paragraf descrie contextul desfăşurării exerciţiului şi modul în care se va desfăşura.
    Situaţia generală
    1. Scenariul.
    2. Obiective:
    a) generale;
    b) operaţionale;
    c) specifice la nivelul structurilor MAI.

    3. Limitări de planificare (dacă există) - eventuale constrângeri care impun anumite obligaţii
    4. Structuri participante (detaliat):
    a) aparţinând MAI (aparat central MAI, instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau în coordonarea MAI);
    b) aparţinând altor instituţii ( MApN, alte ministere/instituţii publice centrale sau entităţi aflate în subordinea/coordonarea acestora, autorităţi locale);
    c) alte structuri internaţionale - din afara României.    C. Execuţia - cuprinde scopul exerciţiului, evaluarea riscurilor (specific pentru acţiuni în teren şi modalităţile de limitare a efectelor), concepţia acţiunilor, sarcini şi instrucţiuni de coordonare.
    D. Sprijinul logistic. Conţine aspecte privind sprijinul logistic pe timpul exerciţiului, vizând:
    1. concepţia logistică (responsabilităţi în asigurarea materială a exerciţiului);
    2. aspecte financiare.

    E. Comanda, controlul şi comunicaţiile. Conţine misiunea, locaţiile, mijloacele de legătură, sinopticul activităţilor de desfăşurat pe timpul exerciţiului, regulile generale cu privire la folosirea comunicaţiilor şi a altor echipamente electronice necesare, fluxul informaţional-decizional (schema radio), harta/schema exerciţiului, lista cu telefoane utile.
    F. Anexe:
    1. Organizarea pentru misiune;
    2. Roluri şi responsabilităţi pentru director, coordonator exerciţiu, jucători de roluri, simulatori, evaluator, coordonator DVDAY.
    3. Sprijinul real (pentru EXCON şi pentru structurile instruite, în toate locaţiile şi pentru toate momentele tactice ale exerciţiului:
    a) protecţia structurilor de execuţie;
    b) instrucţiuni pentru personalul medical;
    c) instrucţiuni/planuri de sprijin logistic (transport, cazare, hrănire etc.);
    d) instrucţiuni/planuri administrative.

    4. Planuri de sprijin comunicaţii informatice - CIS (communication and information systems) - precizarea responsabilităţilor privind asigurarea mijloacelor de comunicaţii, mijloacele informatice şi evidenţierea canalelor de comunicaţii.    ANEXA 6

    LISTA
    cu principalele evenimente şi incidente (MEL/MIL)
    - model -
    Aprob.
    Directorul exerciţiului (EXDIR),
    ...............................................

    Lista de evenimente a exerciţiului .................................

┌────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────────┬──────────┐
│ │Data şi ora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │introducerii │Nr. │Tip │Cine │Cui se │Metoda de │ │ │ │Reacţii │ │
│crt.│evenimentului │eveniment│eveniment│transmite│transmite│introducere│Evenimentul│Incidentul│Mesaj│aşteptate│Observaţii│
│ ├──────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Astronomic│Operativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴──────────┘

    Întocmit
    Responsabil(i) MEL/MIL,
    .......................................

    ANEXA 7

    Avizat OSE
    STATUL
    de organizare a exerciţiului ...............
    - model -

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │ │Numele şi│Structura │ │
│crt.│Denumirea funcţiei în cadrul exerciţiului │prenumele│de │Observaţii│
│ │ │ │provenienţă│ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│A. Conducerea exerciţiului │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│1. │Ofiţer care planifică exerciţiul - OSE │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│2. │Ofiţer de proiect cu primă responsabilitate - OPR │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│3. │Directorul exerciţiului - EXDIR │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │Grupul de planificare a exerciţiului - EPG │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │responsabil MEL/MIL │ │ │ │
│4. ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │consilier juridic │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │……………….............................................………………….│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│5. │Nucleul echipei de planificare - EPG/CPT │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│6. │Personal responsabil cu controlul exerciţiului - EXCON │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│7. │Celule de răspuns - RC │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│B. Punctul de informare şi comunicare │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│8. │Şef punct │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│9. │Structură de monitorizare, analiză şi sinteză │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│10. │Structură de informare şi comunicare │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│11. │Structură de acreditare şi contact │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│C. Structuri de execuţie │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│12. │Comandantul forţei/intervenţiei - FC │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│Structuri principale de instruit - PTA │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│13. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│14. │…………………………. │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│Structuri secundare de instruit - STA │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│15. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│16. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│17. │……………….............................................………………….│ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│D. Sprijin real - RLS │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│18. │Comandant/Şef │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│Structuri de sprijin real │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│19. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│20. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│21. │……………….............................................………………….│ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘

    Întocmit
    OPR

    ANEXA 8

    Aprob.
    (şeful structurii care a aprobat planificarea exerciţiului)

    De acord, rog aprobaţi.
           (după caz)

    PLAN
    de desfăşurare a exerciţiului .....................
    - Model exerciţiu tactic -
    1. Scenariul (situaţia operativă generală)
    2. Execuţia:

┌────┬──────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │Operativ │ │ │ │
│Timp├──────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ │Astronomic│ │ │ │
├────┴──────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│Etape │I │II │III │
├───────────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│Situaţia │ │ │ │ │ │ │
│operativă │Eveniment│Eveniment│Eveniment│Eveniment│Eveniment│Eveniment│
│specială │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Conducerea │ │
│exerciţiului │ │
├───────────────┤ │
│Activitatea │ │
│structurilor de│Se specifică acţiunile desfăşurate în fiecare etapă a │
│execuţie │exerciţiului. │
├───────────────┤ │
│Activitatea │ │
│grupei de │ │
│evaluare │ │
│(evaluator) │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul de │Se specifică locul pentru fiecare etapă a exerciţiului. │
│desfăşurare │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Comunicarea │Se precizează activităţile desfăşurate pentru transmiterea │
│concluziilor │către participanţi a concluziilor preliminare. │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. Obiective
    4. Probleme de urmărit
    5. Organizator
    6. Grupă de evaluare (evaluator)
    7. Participanţi - se specifică toate structurile implicate, detaliat, cu forţe şi mijloace.
    8. Invitaţi
    Întocmit
    (şeful structurii care desfăşoară exerciţiul - subunitate/birou/serviciu etc.)

    ANEXA 9

    Aprob.
    Rog aprobaţi.
    RAPORT FINAL*
    - model -
    * Raportul final se avizează/aprobă în aceleaşi condiţii în care s-a aprobat Raportul de desfăşurare a exerciţiului.
    1. Baza legală în temeiul căreia s-a organizat activitatea
    2. Obiectivele stabilite
    3. Neajunsuri şi deficienţe constatate
    4. Resursele alocate şi eficienţa utilizării acestora
    5. Propuneri de perfecţionare a activităţii
    Anexă: Descrierea (sumar) modului de îndeplinire a fiecărui obiectiv (pentru o mai bună evaluare a activităţii raportul poate include anexe în cuprinsul cărora sunt detaliate acţiunile desfăşurate şi concluziile rezultate).
    Întocmit
    (şeful EXCON, după caz OSE)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016