Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 64/B din 31 ianuarie 2008  privind aprobarea formularului de cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 64/B din 31 ianuarie 2008 privind aprobarea formularului de cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 11 februarie 2008
ORDIN nr. 64/B din 31 ianuarie 2008
privind aprobarea formularului de cerere de platã pentru schemele de sprijin pe suprafaţã pentru anul 2008
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 11 februarie 2008

În baza Referatului de aprobare nr. 51 din 18 ianuarie 2008, întocmit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale,
în temeiul <>art. 3 lit. m) şi o) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza:
- Regulamentului CE nr. 1.782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2.019/93 , (CE) nr. 1.452/2001 , (CE) nr. 1.453/2001 , (CE) nr. 1.454/2001 , (CE) nr. 1.868/94 , (CE) nr. 1.251/1999 , (CE) nr. 1.254/1999 , (CE) nr. 1.673/2000 , (CEE) nr. 2.358/71 şi (CE) nr. 2.529/2001 ;
- Regulamentului CE nr. 1.973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor prevãzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime;
- Regulamentului (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiţionãrii, a modulãrii şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevãzute de Regulamentul CE nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori,
potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plãţi directe şi plãţi naţionale directe complementare, care se acordã în agriculturã începând cu anul 2007, şi pentru modificarea <>art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 139/2007 ,
având în vedere Memorandumul aprobat de Guvern în luna mai 2005, prin care România a decis sã aplice, dupã data aderãrii la Uniunea Europeanã, schema unicã de plãţi pe suprafaţã - SAPS şi Masterplanul pentru implementarea IACS în România,
în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã formularul-tip de cerere de platã pentru schemele de sprijin pe suprafaţã pentru anul 2008, elaborat conform reglementãrilor europene, care este prezentat în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Formularele completate de fermieri pentru a beneficia de platã în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţã se depun la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã în intervalul cuprins între 1 martie 2008 şi 15 mai 2008, fãrã penalitãţi.
(2) În perioada cuprinsã între 16 mai 2008 şi 9 iunie 2008, formularele se pot depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrãtoare de întârziere, conform normelor europene.
ART. 3
Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã primeşte, verificã, proceseazã cererile de platã şi efectueazã plãţile cãtre fermier în contul bancar al acestuia, conform procedurilor stabilite.
ART. 4
(1) Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã este responsabilã pentru tipãrirea şi difuzarea cãtre fermieri a formularelor-tip de cerere de platã pentru schemele de sprijin pe suprafaţã pentru anul 2008.
(2) Formularele-tip vor fi distribuite gratuit fermierilor.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii
şi dezvoltãrii rurale,
Dacian Cioloş

Bucureşti, 31 ianuarie 2008.
Nr. 64/B.

ANEXÃ

AGENŢIA DE PLÃŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURÃ


┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Judeţul │Nr. cerere şi data din Registrul manual de │
│ # │înregistrare a cererilor #│
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Centrul judeţean/local APIA #│Nr. dosar (se înscrie numãrul din sistem) #│
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Chenarul gri se completeazã │Data primirii cererii la centrul judeţean/local│
│de cãtre funcţionarul APIA │APIA #│
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ │Numele şi prenumele funcţionarului APIA care │
│ │primeşte cererea │
│ │Semnãtura ...................... #│
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
󧓉. Nr. unic de identificare │ │
│solicitant #│ #│
└─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


________
#) Chenarele marcate cu simbolul #) sunt chenare gri


CERERE DE PLATĂ? PENTRU SCHEMELE DE SPRIJIN PE SUPRAFAŢÃ
PENTRU ANUL 2008

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIEPERSOANE FIZICE:*)
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
󧓊. Nume*) │ 03. Prenume*) │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
󧓌. CNP*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
󧓍. Cod ţarã şi nr. act identitate │ │
│(altã cetãţenie) │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
Pentru cazul de solicitare prin reprezentant se anexeazã procura notarialã
de împuternicire.

06. Categoria de pensie (dacã este cazul): [] [] 07. Beneficiaţi de rentã
viagerã? DA [] NU []

PERSOANE JURIDICE:*)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
󧓐. Denumire exploataţie*) │
├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┤
󧓑. Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┬──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┤
󧓒. Nume administrator*) 󧓓. Prenume*) │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
󧓔. CNP administrator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Pentru cazul de solicitare prin reprezentant se anexeazã delegaţia de
împuternicire, semnatã şi parafatã.
┌───┬───┐
13. Tip de organizare*) │ │ │
└───┴───┘

ADRESA DE DOMICILIU/SEDIUL SOCIAL AL SOCIETÃŢII (persoanele fizice vor
depune doar o singurã cerere de sprijin la centrul judeţean/local APIA
pe raza cãruia au domiciliul înscris în CI/BI; persoanele juridice vor depune
doar o singurã cerere la centrul judeţean/local APIA pe raza cãruia au sediul
social):*)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
󧓖. Judeţ/Sector*) 15. Localitate*) │
├─────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬─────────┬─────────┤
󧓘. Sat/Strada*) 󧓙. Nr.*) 󧓚. Cod poştal󧓛. Bl 󧓜. Sc. 󧓝. Ap. │
├─────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────┤
├─────────────────────┼───────────┴──────────────┼────────┴─────────┴─────────┤
󧓞. Telefon 󧓟. Fax 󧓠. E-mail │
└─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┘
25. Total suprafaţã agricolã utilizatã*) ┌─┬─┬─┬─┬─┐┌─┬─┐
(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţã) └─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┘ ha

Total suprafaţã agricolã pentru care se solicitã ┌─┬─┬─┬─┬─┐┌─┬─┐
sprijin*) └─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┘ ha
(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţã)

COORDONATE BANCARE:*)
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
󧓢. Banca 󧓣. Filiala │
├──────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
󧓤. Nr. cont IBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌──────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────┬────────┐
󧓥. Dacã deţineţi │[] Bovine│[] Porcine│[] Caprine│[]Cabaline│[]Ovine│[]Pãsãri│
│ animale │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│Numãr │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┘
Câmpurile notate cu "*" sunt OBLIGATORIIII. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢÃ - 2008Persoane fizice CNP: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Nume şi prenume/
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Denumire exploataţie: ....

Persoane juridice CUI/CF:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Se declarã toate parcelele
agricole utilizate, indiferent dacã sunt eligibile sau nu pentru sprijin.

┌───────┬────────────────────┬────┬─────┬──────┬──────┬────────┬────────┬──────┐
│Judeţul│Informaţii aferente │Nr. │Cod │Supra-│Mãsuri│ Nr. │Culturã │Supra-│
│ │ hãrţilor │par │cate │faţã │ de │parcelã/├────┬───┤faţã │
│ ├───────┬────┬───┬───┤celã│gorie│parce │agro- │culturã │Nume│Cod│Cultu-│
│ │Locali-│Cod │Nr.│Nr.│agri│ de │lã │mediu 𗈕a;1b;1c│ │ │rã │
│ │tate │Sir-│har│bl-│colã│folo-│- ha -├──────𗍩d; │ │ │parce-│
│ │Comunã/│sup │tã │oc │ │sinţã│ │ Cod │ │ │ │lã │
│ │Oraş │ │ │fi │ │ │ │pachet│ │ │ │agri- │
│ │ │ │ │zic│ │ │ │ │ │ │ │colã │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ -ha- │
├───────┼───────┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────┼───┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12│ 13 │
├───────┼───────┼────┼───┼───┼────┼─────┼┬─┬┬─┬┼──────┼────────┼────┼───┼┬┬─┬─┬┤
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││
└───────┴───────┴────┴───┴───┴────┴─────┴┴─┴┴─┴┴──────┴────────┴────┼───┼┼┼─┼─┼┤
│*) │││ │ ││
├───┼┼┼─┼─┼┤
│**)│││ │ ││
└───┴┴┴─┴─┴┘


_________
*) Total suprafaţã utilizatã
**) Total suprafaţã solicitatã

Lista parcelelor agricole declarate este folositã pentru toate mãsurile
de sprijin pe suprafaţã (plãţi directe şi mãsuri de dezvoltare ruralã).
Declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile de mai sus sunt conforme
cu realitatea.
Depun cererea de platã pentru schemele de sprijin pe suprafaţã, conform
legislaţiei naţionale şi europene.

Semnãtura solicitantului ......... Data ......../2008 pag. 1/.....
┌────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┬──────┬───────┐
󧓦. Solicit sprijin pentru:*) │Bifaţi**)│Documente ataşate │Bifaţi│Complet│
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
𗈕. Schema de platã unicã pe │ │Declaraţie de suprafaţã şi hãrţi │ [] │# │
│ suprafaţã - SAPS │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ [] │Dovadã cont bancar activ │ [] │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │În caz de reprezentare: procura │ [] │ [] │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Copie CI/BI │ [] │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
𗈖. Plãţi naţionale directe │ │ │ │ │
│ complementare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│- PNDC 1 - culturi în teren arabil │ [] │ - │ - │ [] │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ │
│ │ │fermier şi procesator sau a angajamen- │ │ │
│ │ │tului de procesare │ [] │ [] │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Copia facturii fiscale pentru seminţe │ │ │
│ │ │certificate sau a certificatului │ │ │
│- PNDC 2 - Pentru in │ [] │de calitate al seminţelor utilizate │ [] │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Acte doveditoare pentru predarea │ │ │
│ │ │cantitãţii prevãzute în contract(proces-│ │ │
│ │ │verbal de recepţie, facturã fiscalã, │ │ │
│ │ │bon fiscal) │ [] │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ │
│ │ │fermier şi procesator sau a angajamen- │ │ │
│ │ │tului de procesare │ [] │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Copii ale etichetelor oficiale folosite │ │ │
│ │ │la ambalarea seminţelor de cânepã │ │ │
│- PNDC 3 - Pentru cânepã │ [] │utilizate │ [] │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Declaraţia privind varietãţile de cânepã│ │ │
│ │ │cultivate │ [] │ [] │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Copie de pe autorizaţia de cultivare │ [] │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Acte doveditoare pentru predarea │ │ │
│ │ │cantitãţii prevãzute în contract(proces-│ │ │
│ │ │verbal de recepţie, facturã fiscalã, │ │ │
│ │ │bon fiscal) │ [] │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ │
│ │ │fermier şi prim-procesatorul autorizat │ [] │ │
│- PNDC 4 - Pentru tutun │ [] ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Copie de pe declaraţia de livrare a │ │ │
│ │ │tutunului │ [] │ [] │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │Declaraţie privind varietãţile de tutun │ │ │
│ │ │cultivate │ [] │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ │
│ │ │fermier şi cumpãrãtor │ [] │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │
│- PNDC 5 - Pentru hamei │ [] │Acte doveditoare pentru predarea │ │ [] │
│ │ │cantitãţii prevãzute în contract(proces-│ │ │
│ │ │verbal de recepţie, facturã fiscalã, │ │ │
│ │ │bon fiscal) │ [] │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│- PNDC 6 - Pentru sfeclã de zahãr │ [] │Copia contractului încheiat între │ │ │
│ │ │fermier şi procesatorul autorizat │ │ │
│ │ │(fabricã de zahãr) │ [] │ [] │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
𗈗. Schema separatã pentru zahãr │ [] │Copia contractului încheiat între │ │ │
│ │ │fermier şi procesatorul autorizat │ │ │
│ │ │(fabricã de zahãr) │ │ [] │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
𗈘. Schema pentru culturi energetice │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ │
│ │ │fermier/colector/prim-procesator/ │ │ │
│ │ │producãtor de biocombustibil │ [] │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ [] │
│a) Rapiţã │ [] │Acte doveditoare pentru predarea │ │ │
│ │ │cantitãţii prevãzute în contract(proces-│ [] │ │
│ │ │verbal de recepţie, facturã fiscalã, bon│ │ │
│ │ │fiscal) │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ │
│ │ │fermier/colector/prim-procesator/ │ │ │
│ │ │producãtor de biocombustibil │ [] │ │
│b) Floarea-soarelui │ [] │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ [] │
│ │ │Acte doveditoare pentru predarea │ │ │
│ │ │cantitãţii prevãzute în contract │ │ │
│ │ │(proces-verbal de recepţie, facturã │ │ │
│ │ │fiscalã, bon fiscal) │ [] │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ │
│ │ │fermier/colector/prim-procesator/ │ │ │
│ │ │producãtor de biocombustibil │ [] │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ [] │
│c) Soia │ [] │Acte doveditoare pentru predarea │ │ │
│ │ │cantitãţii prevãzute în contract │ │ │
│ │ │(proces-verbal de recepţie, facturã │ │ │
│ │ │fiscalã, bon fiscal) │ [] │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ │
│ │ │fermier/colector/prim-procesator/ │ │ │
│ │ │producãtor de biocombustibil │ [] │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ [] │
│d) Porumb │ [] │Acte doveditoare pentru predarea │ │ │
│ │ │cantitãţii prevãzute în contract │ │ │
│ │ │(proces-verbal de recepţie, facturã │ │ │
│ │ │fiscalã, bon fiscal) │ [] │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ │
│ │ │fermier/primprocesator aprobat, pentru │ │ │
│ │ │livrarea producţiei de tomate, copie a │ │ │
│ │ │notificãrii ca prim-procesator şi │ │ │
𗈙. Plãţi tranzitorii pentru tomate │ [] │angajament de livrare, dupã caz │ [] │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ [] │
│ │ │Copie a actelor doveditoare pentru │ │ │
│ │ │livrarea producţiei contractate (facturã│ │ │
│ │ │fiscalã, notã de intrare recepţie, aviz │ │ │
│ │ │de expediţie şi BI/CI, dupã caz) │ [] │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
𗈚. Mãsuri de dezvoltare ruralã │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│a. Zone defavorizate din punct │ │ │ │ │
│de vedere natural (zona montanã │ │ │ │ │
│defavorizatã, semnificativ │ │- Fermierul se angajeazã cã va continua │ │ │
│defavorizatã, zone defavorizate │ [] │ activitãţile agricole timp de 5 ani de│ [] │ [] │
│de condiţii naturale specifice) │ │ la efectuarea primei plãţi │ │ │
│- se vor consulta listele aferente │ │ │ │ │
│comunelor eligibile │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤
│b) Mãsuri de agromediu │ │ │ │ │
│ │ │- Fermierul se angajeazã sã menţinã │ │ │
│- se vor consulta listele comunelor │ [] │ practicile de agromediu pe suprafeţele│ [] │ [] │
│eligibile în cazul pachetelor │ │ pentru care solicitã acest tip de │ │ │
𗈕,2 şi 3 │ │ sprijin timp de 5 ani de la semnarea │ │ │
│ │ │ angajamentului │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────────┴──────┴───────┘

Câmpurile notate cu "*" sunt OBLIGATORII ** (Lipsa bifei implicã nesolicitarea sprijinului)


________
#) Chenarul marcate cu simbolul #) este chenare gri


III. 1. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII

La solicitarea sprijinului pentru plãţi directe pe suprafaţã, solicitantul va semna urmãtoarele angajamente şi declaraţii: Subsemnatul, ........, în calitate de: (proprietar, arendaş, concesionar etc. .....................)
Am luat la cunoştinţã urmãtoarele:
● Condiţiile şi modalitatea de acordare a plãţilor directe, conform reglementãrilor comunitare pe care mã angajez sã le respect:
- sã exploatez un teren agricol cu o suprafaţã de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole sã fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimã a parcelei trebuie sã fie de cel puţin 0,1 ha;
- sã declar toate parcelele agricole;
- sã depun o singurã cerere de sprijin pe suprafaţã pentru toate parcelele agricole pe care le utilizez, incluzând şi suprafaţa neeligibilã şi cea pentru care nu solicit sprijin;
- sã respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), reglementate prin legislaţia naţionalã, pe toatã suprafaţa agricolã a exploataţiei, dupã cum urmeazã:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sã fie acoperit cu culturi de toamnã şi/sau sã rãmânã nelucrat dupã recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilã totalã a fermei
GAEC 2. Lucrãrile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prãşitoare, se efectueazã de-a lungul curbelor de nivel
GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007

II. Standarde pentru menţinerea conţinutului de materie organicã în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzãtoare:
GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivã pe aceeaşi parcelã mai mult de 2 ani consecutivi
GAEC 5. Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisã decât cu acordul autoritãţii competente pentru protecţia mediului

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului:
GAEC 6. Lucrãrile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prãşitoare, se efectueazã de-a lungul curbelor de nivel

IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole:
GAEC 7. Menţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pãşunat sau prin cosirea lor cel puţin o datã pe an
GAEC 8. Arderea pajiştilor permanente nu este permisã decât cu acordul autoritãţii competente pentru protecţia mediului
GAEC 9. Nu este permisã tãierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenul agricol
GAEC 10. Evitarea instalãrii vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru producţie

V. Standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de pajişti permanente:
GAEC 11. Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel naţional, existente la data de 1 ianuarie 2007.

● Pentru solicitanţii ale cãror parcele agricole se aflã în zone defavorizate din punct de vedere natural:
- mã oblig sã desfãşor activitate agricolã în zonele defavorizate aferente fermei, pentru cel puţin 5 ani de la efectuarea primei plãţi, şi voi respecta GAEC pe toatã suprafaţa agricolã şi pe toatã durata angajamentului.
Cunoscând cã falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii penale (art. 474 din Codul penal), declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
- datele înscrise în formularul de cerere de platã directã pe suprafaţã şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor, sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile şi am luat cunostinţã despre consecinţele legale rezultate în urma furnizãrii de date false;
- mã angajez sã pãstrez şi sã furnizez toate documentele justificative cerute de cãtre APIA şi sã permit accesul în exploataţie, precum şi toate verificãrile necesare efectuate de autoritãţile competente pentru controalele privind plata pe care o solicit;
- în cazul în care, între data depunerii solicitãrii şi data acordãrii plãţii au intervenit modificãri ale informaţiilor declarate în cerere (schimbãri referitoare la suprafaţa agricolã utilizatã a exploataţiei, transferarea proprietãţii fermei cãtre un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbãri ale datelor din formularul de solicitare), în termen de 10 zile lucrãtoare de la producere, voi comunica în scris aceste schimbãri Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã;
- în cazul în care renunţ la drepturile mele aferente cererii de platã, voi comunica aceasta, în scris, Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea plãţii;
- mã oblig sã comunic în scris Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã dacã exploataţia a fost afectatã de un caz de forţã majorã, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data la care pot face acest lucru (art. 72 din Regulamentul nr. 796/2004 şi art. 40 din Regulamentul nr. 1.782/2003). În acest sens voi prezenta dovezile cerute de APIA privind apariţia cazului de forţã majorã sau circumstanţa excepţionalã;
- cazurile de forţã majorã sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesionalã pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentalã a adãposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul;
- sunt de acord ca datele din cerere sã fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculãrii plãţii şi transmise autoritãţilor responsabile în vederea elaborãrii de studii statistice şi de evaluãri economice, în condiţiile <>Legii nr. 677/2001 .
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plãţilor directe la completare, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancţiuni de naturã financiarã sau penalã, dupã caz.
Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã poate solicita beneficiarului documente suplimentare, chiar şi retroactiv datei depunerii cererii de platã (şi pentru plãţile naţionale directe complementare).
În cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã va întreprinde, dupã caz, demersurile necesare recuperãrii sumelor sau acţionãrii în justiţie a solicitantului.
Nu se acordã sprijin dacã se constatã existenţa unor condiţii artificial create, de naturã sã ducã la obţinerea unor plãţi necuvenite.
În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat din motive generate de beneficiar, cererea de platã va fi respinsã.
Autoritãţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, Comisiei Europene şi Curţii de Conturi a României au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul de cerere de platã, raportul de control pe teren, registrele contabile, dovezile de platã şi alte documente aferente dosarului.
În conformitate cu art. 22 din Regulamentul CE nr. 796/2004, orice cerere de sprijin poate fi total sau parţial retrasã, în scris, în orice moment. În cazul în care APIA a informat deja fermierul asupra unor nereguli identificate în cererea de sprijin ori a notificat fermierul asupra intenţiei de a realiza un control la faţa locului şi în urma acestui control au fost depistate nereguli, retragerea nu trebuie autorizatã pentru pãrţile din cererea de sprijin afectate de nereguli.


┌─────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┐
│Semnãtura solicitantului │Ştampila (dacã este cazul) │ Data │
│........................ │ │.............../2008 │
└─────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Centrul judeţean/local APIA │Cererea prelucratã: │
├─────────────────────────────────────────────┤ │
│Controlul vizual a fost fãcut şi cererea │Numele şi prenumele operatorului│
│poate fi prelucratã │SAPS: │
│(se va bifa şi înscrie codul controlului │ │
│vizual): A [] B [] C [] │Data şi semnãtura: │
├─────────────────────────────────────────────┤ │
│Numele şi prenumele funcţionarului APIA │ │
│care realizeazã controlul vizual: │ │
│ │Numele şi prenumele │
│Data şi semnãtura: │verificatorului SAPS: │
│ │ │
│ │Data şi semnãtura: │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘III. 2 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII
MÃSURI DE AGROMEDIU


Declaraţie
(aplicabilã doar pentru aplicanţii pachetului 1)
Declar pe propria rãspundere cã nu am utilizat fertilizanţi chimici şi/sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pe care aplic acest pachet*).
-----------
*) În situaţia în care fermierul utilizeazã acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani, declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioarã în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe.

Data: Semnãtura ...........

Angajamente

1. Mã angajez sã respect cerinţele cuprinse în Bunele condiţii agricole şi de mediu, în legislaţia naţionalã în domeniul fitosanitar, precum şi în codul bunelor practici agricole, relevante pachetului(lor) de agromediu pentru care aplic pe suprafaţa întregii ferme şi pe toatã durata angajamentului.
Data: Semnãtura ..........
2. Mã angajez sã respect cerinţele de management aferente pachetului(lor) de agromediu pentru care aplic pe suprafeţele pentru care aplic, pe toatã durata angajamentului, şi sã menţin o evidenţã a activitãţilor de agromediu pe aceste suprafeţe.
Data: Semnãtura .........


┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Pachetul 1: Pajişti cu înaltã valoare │ Pachetul 2: Practici agricole │
│ naturalã (P 1) │ tradiţionale(P 1.2) │
│(Acest pachet se poate aplica doar în │ (Opţional se poate adãuga doar │
│unitãţile administrativ-teritoriale │ la pachetul 1) │
│eligibile) │ Cerinţã de management: │
│Cerinţe de management: │ - lucrãrile cu utilaje mecanizate │
│- utilizarea fertilizanţilor chimici este│nu sunt permise pe suprafaţa │
│ interzisã; │pajiştilor aflate sub angajament. │
│- utilizarea tradiţionalã a gunoiului de │ │
│ grajd este permisã pânã în echivalentul│ │
│ a maximum 30 kg. N s.a./ha; │ │
│- utilizarea pesticidelor este interzisã;│ │
│- cositul poate începe doar dupã data de │ │
│ 1 iulie; │ │
│- masa vegetalã cositã trebuie adunatã de│ │
│ pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de │ │
│ douã sãptãmâni de la efectuarea │ │
│ cositului; │ │
│- pãşunatul se efectueazã cu maximum │ │
│ 1 UVM pe hectar; │ │
│- pãşunile inundate nu vor fi pãşunate │ │
│ mai devreme de douã sãptãmâni de la │ │
│ retragerea apelor; │ │
│- este interzis aratul sau discuitul │ │
│ pajiştilor aflate sub angajament; │ │
│- nu vor fi realizate însãmânţãri de │ │
│ suprafaţã sau supraînsãmânţãri. Se pot │ │
│ face însãmânţãri cu specii din flora │ │
│ localã doar în cazurile când anumite │ │
│ porţiuni de pajişte se degradeazã │ │
│ sau sunt afectate accidental. │ │
│ │ │
│Data: Semnãtura ........ │ Data: Semnãtura ........ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Pachetul-pilot 3: Pajişti importante │ Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) │
│ pentru pãsãri (P 3.1) │ Cerinţe de management: │
│(Acest pachet se poate aplica doar în │ - semãnarea culturilor verzi │
│unitãţile administrativ-teritoriale │trebuie realizatã pânã la sfârşitul │
│eligibile) │lunii septembrie. Plantele ce pot fi│
│Varianta 3.1 Crex Crex │utilizate drept culturi verzi sunt: │
│Cerinţe de management: │mazãrea, mãzãrichea, rapiţa, │
│- utilizarea fertilizanţilor este │muştarul, lupinul, sulfina; │
│ interzisã; │ - doar fertilizanţii organici pot │
│- utilizarea pesticidelor este interzisã;│fi utilizaţi înaintea înfiinţãrii │
│- cositul se poate efectua doar dupã data│culturilor verzi. Utilizarea │
│ de 31 iulie; │fertilizanţilor chimici pentru │
│- cositul se va realiza dinspre │culturile verzi este interzisã; │
│ interiorul parcelei spre exteriorul │ - biomasa formatã trebuie sã fie │
│ acesteia; │încorporatã în sol cel târziu pânã │
│- o bandã necositã sau nepãşunatã, latã │la finalul lunii martie; │
│ de 3 metri, va fi lãsatã pe marginile │ - lucrãrile agricole necesare │
│ fiecãrei parcele; │pentru urmãtoarea culturã pot începe│
│- masa vegetalã cositã trebuie adunatã de│doar dupã ce s-a realizat aceastã │
│ pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de │acţiune; │
│ douã sãptãmâni de la efectuarea │ - nu este permis aratul pajiştilor│
│ cositului; │existente în fermã pe toatã durata │
│- pãşunatul se va efectua cu maximum │angajamentului; │
│ 0,7 UVM pe hectar; │Cerinţa cuprinsã în GAEC specificã │
│- pãşunile inundate nu vor fi pãşunate │faptul cã: "pe timpul iernii terenul│
│ mai devreme de douã sãptãmâni de la │arabil trebuie sã fie acoperit cu │
│ retragerea apelor; │culturi de toamnã sau sã fie lãsat │
│- este interzis aratul sau discuitul │nelucrat pe cel puţin 20% din │
│ pajiştilor aflate sub angajament; │suprafaţa de teren arabil a fermei".│
│- nu vor fi realizate însãmânţãri de │Pentru a se evita orice suprapunere │
│ suprafaţã sau supraînsãmânţãri. Se pot │cu acest GAEC, acest pachet se poate│
│ face însãmânţãri cu specii din flora │aplica pe maximum 80% din suprafaţa │
│ localã doar în cazurile când anumite │de teren arabil aparţinând unei │
│ porţiuni de pajişte se degradeazã sau │ferme. │
│ sunt afectate accidental; │ │
│- lucrãrile cu utilaje mecanizate nu sunt│ │
│ permise pe suprafaţa pajiştilor aflate │ │
│ sub angajament. │ │
│ Data: Semnãtura .....│ │
├─────────────────────────────────────────┤ │
│ Varianta 3.2 Lanius minor şi Falco │ │
│ vespertinus (P3.2) │ │
│Cerinţe de management: │ │
│- utilizarea fertilizanţilor este │ │
│ interzisã; │ │
│- utilizarea pesticidelor este interzisã;│ │
│- cositul trebuie efectuat cel mai târziu│ │
│ pânã la data de 1 iulie; │ │
│- cositul se va efectua în etape; │ │
│- o bandã necositã sau nepãşuntã, latã de│ │
│ 3 metri, va fi lãsatã pe marginile │ │
│ fiecãrei parcele; │ │
│- masa vegetalã cositã trebuie adunatã de│ │
│ pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de │ │
│ douã sãptãmâni de la efectuarea │ │
│ cositului; │ │
│- pãşunatul se va efectua cu maximum │ │
│ 1 UVM pe hectar; │ │
│- pãşunile inundate nu vor fi pãşunate │ │
│ mai devreme de douã sãptãmâni de la │ │
│ retragerea apelor; │ │
│- este interzis aratul sau discuitul │ │
│ pajiştilor aflate sub angajament; │ │
│- nu vor fi realizate însãmânţãri de │ │
│ suprafaţã sau supraînsãmânţãri. Se pot │ │
│ face însãmânţãri cu specii din flora │ │
│ localã doar în cazurile când anumite │ │
│ porţiuni de pajişte se degradeazã │ │
│ sau sunt afectate accidental; │ │
│- lucrãrile cu utilaje mecanizate nu sunt│ │
│ permise pe suprafaţa pajiştilor aflate │ │
│ sub angajament. │ │
│ │ │
│ Data: Semnãtura .....│ Data: Semnãtura ....│
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Combinarea pachetelor de agromediu
Doar pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţã de teren. În aceastã situaţie, şi plãţile aferente acestor pachete se cumuleazã, neexistând cerinţe care ar putea fi plãtite de douã ori.

Instrucţiuni de completare

Formularul cererii de platã pentru schemele de sprijin pe suprafaţã, completat şi însoţit de materialul grafic pe care sunt identificate parcelele agricole, se depune de cãtre fermier la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã (APIA) la care este arondatã comuna în care îşi are domiciliul persoana fizicã, conform CI/BI, sau sediul social al societãţii, în cazul persoanelor juridice.
Fermierul va depune doar o singurã cerere de sprijin pe suprafaţã chiar dacã deţine suprafeţe de teren în diferite localitãţi sau judeţe.
Fermierul are obligaţia sã declare întreaga suprafaţã agricolã utilizatã şi sã respecte GAEC pe toate parcelele declarate.
Termenul limitã de depunere a cererii de sprijin este 15 mai 2008, fãrã penalitãţi, şi 9 iunie 2008, cu penalitãţi de 1% pentru fiecare zi lucrãtoare de întârziere.
Câmpurile albe vor fi completate de cãtre fermier doar dacã informaţiile pretipãrite nu mai corespund cu cele din campania agricolã 2007.
Fermierii care nu au solicitat sprijin în campania agricolã 2007 vor depune cererea de platã pe suprafaţã la centrul judeţean/local al APIA pe baza CI/BI. O copie a CI/BI va rãmâne la dosarul fermierului. Pentru persoanele juridice se depune actul de numire ca administrator, împreunã cu CI/BI al acestuia.
Codurile pentru categoria de pensie, tipul de organizare, categoria de folosinţã a terenului, precum şi codurile de culturã se înscriu în cerere conform anexei la prezentele instrucţiuni.
Pentru a beneficia de sprijinul solicitat pentru o anumitã schemã de sprijin, fermierul trebuie sã bifeze în cãsuţa aferentã acesteia şi sã ataşeze la dosarul cererii de sprijin documentele solicitate (de asemenea, fermierul va bifa în cãsuţele corespunzãtoare fiecãrui document).
- Schema de platã unicã pe suprafaţã (SAPS): sunt eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole sã fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimã a parcelei trebuie sã fie de cel puţin 0,1 ha.
- Plãţi naţionale directe complementare (PNDC): în anul 2008 se acordã sprijin pentru urmãtoarele culturi: cereale (grâu comun, grâu dur, secarã, orz, ovãz, orzoaicã, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrişcã), culturi proteice (mazãre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob şi linte, nãut), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţã, soia, in şi cânepã pentru fibrã, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rãdãcinoase (cartofi, sfeclã furajerã, sfeclã de zahãr şi alte rãdãcinoase), legume proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, pajişti temporare, alte culturi pe teren arabil.
- Schema pentru culturi energetice: reprezintã culturi destinate producţiei de biocombustibili: rapiţã, floarea-soarelui, soia şi porumb.
- Schema de plãţi tranzitorii pentru tomate destinate procesãrii este acordatã o singurã datã pe an, pentru suprafeţele de minimum 0,3 ha şi pentru care existã contract cu un prim-procesator aprobat. Pentru a beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme, fermierul trebuie sã încheie un contract de livrare a producţiei de tomate şi sã livreze conform contractului de livrare cel puţin echivalentul a 8.000 kg tomate/ha. Prim-procesatorii aprobaţi care cultivã tomate destinate procesãrii pot beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme.
- Schema de platã separatã la zahãr şi plata naţionalã directã complementarã pentru sfecla de zahãr au aceleaşi condiţii de eligibilitate.
- Zone defavorizate din punct de vedere natural (LFA): sunt eligibile suprafeţele agricole aflate în unitãţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate, limitele acestora fiind cele ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul integrat de administrare şi control) care aparţin de aceste UAT, conform listei aflate la centrele locale ale APIA şi la primãrii.
- Mãsura de agromediu
Plãţile de agromediu se acordã fermierilor care îşi asumã în mod voluntar angajamente de agromediu pentru o perioadã de 5 ani de la data semnãrii angajamentului.
Forma şi valoarea sprijinului
Plata de agromediu este plãtitã ca platã fixã la hectar.
Plata se efectueazã anual.
Lista pachetelor de agromediu existente şi zonele eligibile
1. Pajişti cu înaltã valoare naturalã - pachet disponibil doar în unitãţile administrativ-teritoriale eligibile, listate la centrele locale ale APIA.
2. Practici agricole tradiţionale - pachet disponibil doar în unitãţile administrativ-teritoriale eligibile, listate la centrele locale ale APIA.
3. Pajişti importante pentru pãsãri - pachet-pilot disponibil doar în unitãţile administrativ-teritoriale eligibile, listate la centrele locale ale APIA.
4. Culturi verzi - pachet disponibil pentru terenul arabil la nivelul întregii ţãri.
Combinarea pachetelor de agromediu
Doar pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţã de teren agricol.
Pentru obţinerea sprijinului pentru agromediu solicitantul trebuie:
- sã bifeze cã solicitã plãţi de agromediu;
- sã indice pachetul(ele) pentru care aplicã, precum şi parcelele pe care doreşte sã aplice;
- sã semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplicã;
- în cazul aplicanţilor pentru pachetul 1, sã declare pe propria rãspundere cã nu au utilizat fertilizanţi chimici şi pesticide în ultimii 5 ani pe parcelele pentru care aplicã.
Chenarul (judeţul, centrul local, nr. înregistrare cerere/data, nr. dosar, data primirii, nume/prenume/semnãtura) şi caseta gri aferentã câmpului vor fi completate de cãtre funcţionarul de la centrul judeţean/local al APIA, care primeşte formularul cererii de platã pe suprafaţã. Reprezentantul centrului judeţean/local, dupã verificarea cererii, va completa chenarul gri din "Angajamente şi declaraţii" şi va certifica efectuarea controlului vizual prin datã şi semnãturã.
Numãrul unic de identificare a solicitantului (01) - va fi completat conform certificatului emis de APIA, fiind un numãr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor. Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul fermierilor vor fi înregistraţi odatã cu depunerea cererii de platã pe suprafaţã.

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIE
PERSOANE FIZICE
Fermierii persoane fizice îşi vor completa în primul tabel numele (02)/prenumele (03) şi codul numeric personal CNP (04).
Cod ţarã şi numãr act identitate (05) - va fi completat de solicitantul care nu are cetãţenie românã, dar care utilizeazã teren agricol în România, astfel: codul ţãrii din care provine (Germania - DE), urmat de numãrul actului de identitate.
În cazul în care fermierul persoanã fizicã nu aplicã personal pentru sprijin pe suprafaţã, ci prin intermediul unui reprezentant, acesta din urmã va completa formularul cu datele de identificare ale solicitantului şi va prezenta procura de împuternicire legalizatã şi semnatã.
Categoria de pensie (06): fermierii care beneficiazã de pensie vor completa codul aferent categoriei de pensie conform tabelului nr. 1 din anexa la prezentele instrucţiuni de completare.
Renta viagera (07): fermierii care beneficiazã de rentã viagerã pentru toatã sau o parte din suprafaţa exploaţiei vor bifa cu X caseta "DA" în formular.

PERSOANE JURIDICE
Se vor completa cu atenţie de cãtre solicitant urmãtoarele câmpuri:
- Denumire exploataţie (08) - se va completa denumirea corectã a exploataţiei: de exemplu: S.C. Agroind - S.A., Asociaţia familialã P&E.
- Cod unic de identificare (CUI) pentru societãţile înregistrate la registrul comerţului sau codul fiscal (CF) pentru alte societãţi (09)
- Nume (10)/prenume (11) şi CNP (12) ale conducãtorului exploataţiei (administrator).
În cazul în care solicitarea este depusã de cãtre un reprezentant al persoanei juridice, atunci acesta va anexa la cerere delegaţia de împuternicire semnatã şi parafatã.
Tip de organizare (13) - se va completa în cerere codul corespunzãtor, conform tabelului nr. 2 din anexa la prezentele instructiuni.

PERSOANE FIZICE/JURIDICE
Adresa de domiciliu/Sediul social al societãţii
Se va completa de cãtre solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului social al societãţii pentru exploataţiile cu personalitate juridicã: judeţul/sectorul (14), localitatea (15), sat/strada (16), numãr (17), cod poştal (18), bl. (19), sc. (20), ap. (21); telefon (fix/mobil) (22); fax (23); e-mail (24).
În câmpul (25) solicitantul va trece numãrul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile)
Coordonate bancare
Solicitantul va trece banca (26), filiala (27) şi numãrul contului bancar - IBAN (28).
Dacã solicitantul deţine animale (29), va preciza numãrul acestora în câmpurile corespunzãtoare speciilor de animale.
(30) Dacã aplicã pentru mãsuri de sprijin pe suprafaţã (SAPS), plãţi naţionale directe complementare (PNDC), mãsuri pentru zone defavorizate, culturi energetice, solicitantul va bifa în cãsuţa corespunzãtoare fiecãrei scheme. În cazul mãsurilor pentru zone defavorizate şi mãsuri de agromediu, listele localitãţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local al APIA şi la primãrii.
În lipsa bifei se va considera cã solicitantul nu doreşte sã aplice pentru mãsura respectivã.
Documente ataşate
Solicitantul va depune documente pentru culturile care beneficiazã de plãţi naţionale directe complementare (CNDP). În acest sens, fermierul va aduce la centrul local al APIA la care a depus cererea de platã pe suprafaţã urmãtoarele documente (depunerea documentelor ataşate pentru PNDC se va face conform termenelor prevãzute de legislaţia în vigoare - <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 704/2007 ):
- copia de pe contractele de vânzare-cumpãrare a materiei prime, de pe contractele sau angajamentele de procesare:
● in şi cânepã - 1 septembrie, fãrã penalitãţi, şi 26 septembrie, cu penalitãţi de 1% pe fiecare zi lucrãtoare de întârziere a aducerii contractului;
● tutun - 30 iunie, fãrã penalitãţi, şi 25 iulie, cu penalitãţi de 1%;
● hamei - 1 august, fãrã penalitãţi, şi 26 august, cu penalitãţi;
● sfeclã de zahãr - 15 mai, fãrã penalitãţi, iar cu penalitãţi pânã la 9 iunie;
● culturi energetice - 15 mai, fãrã penalitãţi, iar cu penalitãţi pânã la 9 iunie.
Contractul pentru tutun trebuie sã fie încheiat pânã la 30 mai şi înregistrat la direcţia pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate art. 10 din Regulamentul Consiliului nr. 2.848/1998, în 10 zile calendaristice de la data încheierii, cu excepţia cazurilor de forţã majorã. Dacã perioada de încheiere/avizare a contractului este depãşitã cu maximum 15 zile calendaristice, sprijinul se reduce cu 20%, conform art. 10 alin. 3 din Regulamentul Consiliului nr. 2.848/1998;
- etichetele oficiale folosite la ambalarea seminţelor de cânepã - pânã la 30 iunie, fãrã penalitãţi, şi pânã la 25 iulie, cu penalitãţi;
- copie de pe autorizaţia de cultivare pentru cânepã - pânã la 1 septembrie, fãrã penalitãţi, şi 26 septembrie, cu penalitãţi;
- declaraţie privind varietãţile de cânepã cultivate şi cantitãţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii - pânã la 1 septembrie, fãrã penalitãţi, şi 26 septembrie, cu penalitãţi;
- certificatul de calitate al seminţelor de in utilizate sau factura fiscalã de cumpãrare a seminţelor de in certificate, pe fiecare parcelã - pânã la 1 septembrie, fãrã penalitãţi, şi 26 septembrie, cu penalitãţi;
- declaraţie privind varietãţile de tutun cultivate pe fiecare parcelã - pânã la 31 august, fãrã penalitãţi, şi 25 septembrie, cu penalitãţi;
- pentru declaraţia de livrare a tutunului livrat - 15 mai în anul urmãtor recoltãrii;
- acte doveditoare pentru predarea cantitãţii contractate (proces-verbal de recepţie, facturã fiscalã, bon fiscal sau alte documente) de in, cânepã, hamei, tomate, culturi energetice - pânã la 31 octombrie;
- pentru tomate contractul de livrare cu un prim-procesator aprobat pânã la 15 iulie 2008.
În cazul transferului, fermierul care preia exploataţia agricolã va prezenta, în copie, odatã cu Cererea de transfer de exploataţie, şi documentele care stau la baza transferului de exploataţie agricolã:
- contract de vânzare-cumpãrare/arendã/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea;
- dovada contului bancar activ.
În cazul decesului fermierului, moştenitorul prezintã la APIA urmãtoarele acte:
- înştiinţarea privind decesul fermierului;
- cererea de preluare a exploataţiei agricole în caz de deces;
- scrisoare justificativã pentru depãşirea termenului legal de anunţare a decesului fermierului (10 zile), dupã caz;
- acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor, certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rãmase de la fermierul decedat);
- acte de identitate ale moştenitorilor, în copie şi original;
- în cazul în care existã mai mulţi moştenitori, aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public, prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori sã primeascã sprijinul, urmând ca ulterior sprijinul financiar primit sã fie împãrţit tuturor celorlalţi moştenitori;
- dovada contului bancar.
În cazul schimbãrii formei de organizare, fermierul va prezenta urmãtoarele documente:
- copie de pe statutul societãţii;
- copie de pe certificatul de înmatriculare;
- dovada contului bancar;
- împuternicirea datã de societatea comercialã (în original);
- copie de pe CI/BI.

II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢÃ
Parcelã agricolã - suprafaţa continuã de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de cãtre un singur fermier; oricum, acolo unde este necesarã o declaraţie separatã privind folosirea unei suprafeţe din cadrul grupului de culturã solicitat, în contextul art. 22 alin. (1 a) din Regulamentul CE nr. 796/2004, utilizarea specificã va limita pe viitor parcela agricolã.
Atenţie! Se declarã toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeazã, indiferent dacã acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, pe care trebuie sã respecte Bunele condiţii agricole şi de mediu.
Persoanele fizice se vor identifica în câmpurile corespunzãtoare prin codul numeric personal, iar persoanele juridice, prin codul unic de identificare (CUI) sau codul fiscal (CF).
Pentru fiecare parcelã se vor specifica:
Judeţul: în care este localizatã parcela agricolã (se va folosi indicativul judeţului - de exemplu, CL pentru Cãlãraşi, CT pentru Constanţa, NT pentru Neamţ, TM pentru Timiş etc.)
Localitatea: aferentã hãrţii - în care este situatã parcela agricolã (comunã sau oraş); numele localitãţii se va prelua din materialul grafic ataşat.
Date privind:
- codul SIRSUP -format din 4 pânã la 7 cifre - se va prelua din materialul grafic ataşat;
- numãrul blocului fizic - este un numãr format din 1-4 cifre şi se va trece conform datelor din Sistemul de identificare a parcelelor agricole;
- numãr hartã - este un numãr format din 1-4 cifre, aflat în colţul din dreapta sus al materialului grafic;
- numãrul parcelei - este un numãr serial atribuit de cãtre fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcelele se vor numerota de cãtre fermier cu numere de la 1 la n (1; 2; 3; 4....).
Categoria de folosinţã - se va indica de cãtre solicitant categoria de folosinţã conform tabelului nr. 3 din anexa la prezentele instrucţiuni.
Suprafaţa eligibilã are urmãtoarele categorii de folosinţã:
TA (teren arabil) - cuprinde terenul cultivat pentru producţie, inclusiv terenurile de sub sere şi solarii (cereale pentru boabe; plante leguminoase pentru boabe; plante industriale; cartofi; sfeclã de zahãr; rãdãcinoase pentru nutreţ; legume proaspete; pepeni; flori şi plante ornamentale; plante pentru nutreţ; plante pentru producerea de seminţe şi seminceri pentru comercializare; alte culturi în teren arabil) şi terenul lãsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu;
TA n (teren arabil) - se va completa cu aceastã categorie de folosinţã doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicitã sprijin;
PP (pajişti permanente pãşuni şi fâneţe) - cuprinde terenul utilizat pentru pãşunatul animalelor sau pentru producerea de furaje, care nu este inclus o perioadã de minimum 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor în cadrul fermei;
PP n (pãşuni permanente) - se va completa cu aceastã categorie de folosinţã doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicitã sprijin;
VI (vii) - cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole;
VI n (vie) - se va completa cu aceastã categorie de folosinţã doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicitã sprijin.
CP (culturi permanente) - cuprinde terenul plantat cu livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi alte culturi permanente;
CP n (culturi permanente) - se va completa cu aceastã categorie de folosinţã doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicitã sprijin;
G (grãdini familiale) - reprezintã suprafaţa destinatã obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodãriei agricole individuale;
G n (grãdini familiale) - se va completa cu aceastã categorie de folosinţã doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicitã sprijin.
Atenţie! Pentru categoria de folosinţã grãdini familiale-G suprafaţa eligibilã este de 0,3 ha, chiar dacã aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbuşti fructiferi. Aceasta este singura categorie de folosinţã care permite declararea pe aceeaşi parcelã a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţã diferite (din mai multe categorii de folosinţã).
Suprafaţã parcelã agricolã - se va completa de cãtre solicitant suprafaţa parcelei agricole pe care o utilizeazã în cadrul blocului fizic, în numãr de hectare, cu douã zecimale;
Numãr parcelã/culturã - se va completa cu numãrul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1b; 1c....);
Cultura - se vor indica de cãtre solicitant culturile agricole prin:
- numele culturii: grâu, orz etc.;
- codul corespunzãtor culturii conform Listei codurilor pe culturi, potrivit tabelului nr. 4 din anexa la prezentele instrucţiuni (pentru culturi energetice vezi ultimele 4 coduri din tabel);
- suprafaţa fiecãrei culturi din parcela agricolã respectivã, în hectare cu douã zecimale.
Teren necultivat - este terenul arabil lãsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu art. 5 din Regulamentul CE nr. 1.782/2003. Conform art. 2 din Regulamentul CE nr. 1.782/2003, menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu este consideratã activitate agricolã. Terenul necultivat este eligibil pentru plata SAPS dacã sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţã, respectiv minimum 0,3 ha pe parcela agricolã, şi dacã este menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu.
Pe materialul grafic (ortofotoplan) fermierul va schiţa atât parcelele agricole declarate în formular, cât şi culturile în interiorul parcelelor agricole şi va trece numãrul parcelei/culturii (din coloana 9) astfel: de exemplu, 1a, 1b, 1c etc;
Mãsuri de agromediu - fermierul trebuie sã opteze pentru pachetul dorit şi apoi sã îşi identifice parcela pe materialul grafic şi sã o înscrie pe declaraţia de suprafaţã [coloana (9)], iar codurile vor fi preluate din anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. 5). Pachetul nr. 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul nr. 1.
Fermierii trebuie sã poatã face dovada utilizãrii de drept a suprafeţei declarate, având obligaţia prezentãrii acestora la solicitarea APIA.
Solicitantul va trece numele/prenumele şi calitatea pe care o are (proprietar, arendaş, concesionar), va lua cunoştinţã despre obligaţiile ce îi revin pentru a beneficia de plãţi directe şi de mãsuri de sprijin aferente zonelor defavorizate (acolo unde este cazul) şi va declara pe propria rãspundere cu privire la corectitudinea datelor înscrise în formularul de cerere, dupã care va semna, ştampila (în cazul persoanelor juridice) şi data formularul.
Dacã dupã depunerea formularului existã modificãri ale datelor de identificare (adresã, bancã, nr. cont), ale declaraţiei de suprafaţã (utilizarea unor parcele noi sau vânzarea, arendarea, concesionarea unor suprafeţe declarate iniţial etc.), solicitantul le va aduce la cunoştinţã centrului judeţean/local al APIA, urmând sã completeze un alt formular. În caz de corectare a datele din formular, solicitantul va face rectificãrile necesare prin tãierea cu o linie de culoare verde, completarea cu datele corecte şi semnarea în dreptul rectificãrilor.

ANEXÃ
-----
la instrucţiuni
---------------

Tabelul nr. 1


┌─────────────────────┬─────────┬───────────┐
│ PENSIE │ASIGURÃRI│AGRICULTORI│
│ │ SOCIALE │ │
│ │ DE STAT │ │
├─────────────────────┼─────────┼───────────┤
│LIMITÃ DE VÂRSTÃ │ S1 │ A1 │
├─────────────────────┼─────────┼───────────┤
│PENSIE ANTICIPATÃ │ S2 │ A2 │
├─────────────────────┼─────────┼───────────┤
│INVALIDITATE │ S3 │ A3 │
├─────────────────────┼─────────┼───────────┤
│URMAŞ │ S4 │ A4 │
├─────────────────────┼─────────┼───────────┤
│AJUTOR SOCIAL │ S5 │ A5 │
└─────────────────────┴─────────┴───────────┘


Tabelul nr. 2


┌───┬───────────────────────────────────────┐
│COD│ TIP DE ORGANIZARE │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ 01│REGII AUTONOME ŞI COMPANII NAŢIONALE │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ 02│SOCIETÃŢI COMERCIALE CU PROFIL AGRICOL │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ 03│ORGANIZAŢII COOPERATISTE │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ 04│SOCIETÃŢI AGRICOLE │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ 05│ASOCIAŢII FAMILIALE │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ 06│INSTITUTE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ 07│UNITÃŢI DE ÎNVÃŢÃMÂNT CU PROFIL AGRICOL│
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ 08│UNITÃŢI DE CULT │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ 09│ALTE FORME DE ORGANIZARE (FUNDAŢII, │
│ │PENITENCIARE) │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ 10│INSTITUŢII PUBLICE (CONSILII JUDEŢENE, │
│ │CONSILII LOCALE) │
└───┴───────────────────────────────────────┘


Tabelul nr. 3


┌───┬───────────────────────────────────────┐
│COD│ CATEGORIE DE FOLOSINŢÃ │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ TA│TEREN ARABIL │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ PP│PAJIŞTI PERMANENTE (PÃŞUNI ŞI FÂNEŢE) │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ CP│CULTURI PERMANENTE (LIVEZI ŞI ALTE │
│ │CULTURI PERMANENTE) │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ VI│VII │
├───┼───────────────────────────────────────┤
│ G │GRÃDINI FAMILIALE │
└───┴───────────────────────────────────────┘


Tabelul nr. 4


┌───────────────────────────────────────┬───┐
│ │Cod│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│I. TEREN ARABIL - TA │
├───────────────────────────────────────────┤
│CEREALE PENTRU BOABE │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│GRÂU COMUN �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│GRÂU DUR �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│TRITICALE �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│SECARà �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ORZ �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ORZOAICà �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│OVÃZ �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PORUMB �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PORUMB ZAHARAT �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│SORG �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│OREZ �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│MEI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│HRIŞCà �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ALTE CEREALE PENTRU BOABE �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE) │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│MAZÃRE PENTRU BOABE �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│FASOLE PENTRU BOABE �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│LINTE �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│BOB �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│LUPIN �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NÃUT) �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│PLANTE INDUSTRIALE │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│FLOAREA-SOARELUI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│RAPIŢà �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│SOIA �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│IN PENTRU ULEI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ALTE OLEAGINOASE �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│IN PENTRU FIBRà �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│CÂNEPà PENTRU FIBRà �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│TUTUN �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ALTE PLANTE INDUSTRIALE �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│PLANTE TUBERCULIFERE │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│CARTOFI TIMPURII �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│CARTOFI SEMITIMPURII �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│CARTOFI TÂRZII �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ALTE CULTURI DE CARTOFI �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│PLANTE RÃDÃCINOASE │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│SFECLà DE ZAHÃR �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│SFECLà FURAJERà �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│LEGUME PROASPETE, PEPENI │ │
├───────────────────────────────────────┼───┤
│LEGUME PROASPETE (altele decât tomatele│ │
│destinate procesãrii, pentru care �│
│existã contract sau angajament de │ │
│livrare) │ │
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PEPENI VERZI ŞI GALBENI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│TOMATE DESTINATE PROCESÃRII �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│CÃPŞUN �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale, │ │
│însãmânţate pe teren arabil pentru mai │ │
│puţin de 5 ani) �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PLANTE DE NUTREŢ �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│LOT SEMINCER �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ALTE CULTURI ÎN TEREN �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│II. PAJIŞTI PERMANENTE - PP │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│PÃŞUNI NATURALE �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│FÂNEŢE NATURALE �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│III. CULTURI PERMANENTE - CP │
├───────────────────────────────────────────┤
│POMI FRUCTIFERI │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│MERI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PERI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PRUNI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│CAIŞI ŞI ZARZÃRI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PIERSICI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│CIREŞI ŞI VIŞINI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│GUTUI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│DUZI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ALTI POMI FRUCTIFERI �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│CASTANI, NUCI, ALUNI ŞI ALTE SPECII │
│ÎNRUDITE │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│CASTANI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│NUCI ŞI ALUNI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ALTE SPECII �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│HAMEI �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│ARBUŞTI FRUCTIFERI │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│ZMEUR �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│COACÃZ �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│PEPINIERE │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII │ │
│PORTALTOI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PEPINIERE POMICOLE �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PEPINIERE FORESTIERE �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│ALTE PEPINIERE �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│ALTE CULTURI PERMANENTE │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│TEREN ÎN PREGÃTIRE PENTRU LIVEZI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│TEREN ÎN PREGÃTIRE PENTRU VII �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│TEREN ÎN PREGÃTIRE PENTRU ALTE CULTURI │ │
│PERMANENTE �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│IV. VII │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│VII PE ROD CU STRUGURI PENTRU VIN �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│VII PE ROD CU STRUGURI DE MASA �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│VII TINERE, NEINTRATE PE ROD �│
├───────────────────────────────────────┴───┤
│V. CULTURI ENERGETICE - CE │
├───────────────────────────────────────┬───┤
│RAPIŢà �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│FLOAREA-SOARELUI �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│SOIA �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│PORUMB �│
├───────────────────────────────────────┼───┤
│VI. TEREN NECULTIVAT �│
└───────────────────────────────────────┴───┘


Tabelul nr. 5


┌───────────────────────────────────────┬────┐
│ PACHETE AGROMEDIU │ COD│
├───────────────────────────────────────┼────┤
│PAJIŞTI CU ÎNALTÃ VALOARE NATURALÃ │ P1│
├───────────────────────────────────────┼────┤
│PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE │P1.2│
├───────────────────────────────────────┼────┤
│PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PÃSÃRI │ │
│(PACHET-PILOT) 3-1 CREX CREX │P3.1│
├───────────────────────────────────────┼────┤
│PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PÃSÃRI │ │
│(PACHET-PILOT) 3-2 LANIUS MINOR │P3.2│
├───────────────────────────────────────┼────┤
│CULTURI VERZI │ P 4│
├───────────────────────────────────────┼────┤
│CATEGORIE DE FOLOSINŢÃ PENTRU PARCELE │ │
│AGRICOLE PENTRU CARE NU SE SOLICITÃ │ │
│SPRIJIN │COD │
├───────────────────────────────────────┼────┤
│TEREN ARABIL │TA n│
├───────────────────────────────────────┼────┤
│PAJIŞTI PERMANENTE (PÃŞUNI ŞI FÂNEŢE) │PP n│
├───────────────────────────────────────┼────┤
│CULTURI PERMANENTE(LIVEZI ŞI ALTE │ │
│CULTURI PERMANENTE) │CP n│
├───────────────────────────────────────┼────┤
│VII │VI n│
├───────────────────────────────────────┼────┤
│GRÃDINI FAMILIALE │G n │
└───────────────────────────────────────┴────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016