Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 635 din 20 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 635 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 461 din 9 mai 2022
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. RG/4.205 din 8.04.2022,
    ţinând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1060 din 11 noiembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare şi în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, cu excepţia suspendării activităţii pe perioada stării de alertă instituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;"

    2. La articolul 6, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) cel puţin un membru al echipei propuse pentru implementarea proiectului are calificare specifică de tip doctorat/PhD/cercetător/profesor universitar în domeniul de activitate în care se dezvoltă conceptul sau există un parteneriat cu o entitate de cercetare (instituţie de cercetare/universitate/ etc.) pentru a sprijini implementarea proiectului."

    3. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) se încadrează în tipul/tipurile de investiţie eligibil/e şi în obiectivul apelului de proiecte, respectiv se referă la creşterea gradului de inovare al IMM prin implementarea sau dezvoltarea unui concept inovativ în domeniile de specializare inteligentă prevăzute în anexa la prezentul ordin;"

    4. La articolul 12 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2023;"

    5. La articolul 15, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Activele corporale (echipamente tehnice, maşini, instalaţii şi utilaje) şi activele necorporale trebuie să fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, iar valoarea lor nu poate depăşi 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis."

    6. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Matuz Adrian-Zsolt,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 20 aprilie 2022.
    Nr. 635.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 4.003/2020)
    LISTA
    domeniilor şi subdomeniilor regionale de specializare inteligentă

┌──────────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
│Domenii │Nord-Est │Sud-Est │Sud │Sud-Vest │Vest │Nord-Vest │Centru │Bucureşti-Ilfov │
│de intervenţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Sisteme de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1.1. Mijloace de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- biovehicule │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2. Inginerie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │industrială şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │materiale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2.1. Sisteme, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │procese, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │instalaţii, │ │1. Agroalimentar │ │ │
│ │ │ │ │echipamente, │ │(producţia de │ │ │
│ │ │ │ │tehnologii de │ │alimente sigure, │ │ │
│ │ │ │ │mediu/Protecţia │ │smart agri, │ │ │
│ │ │ │ │mediului │ │sănătoase, │ │ │
│ │ │ │ │- sisteme şi │ │genetică │ │ │
│ │ │ │ │modele de │ │veterinară şi │ │ │
│ │ │ │ │degradare │ │agricolă) │ │ │
│ │ │ │ │microbiologică a │ │2. Cosmetice şi │ │1. TIC (produse şi │
│ │ │ │ │poluanţilor; │ │suplimente │ │servicii digitale de │
│ │ │ │ │- sisteme │ │alimentare │ │monitorizare şi control │
│ │1. │ │ │biotehnologice │ │[producţia de │ │pentru mediu şi │
│ │Agroalimentar &│ │ │inovative; │ │cosmetice şi │ │agricultură) │
│ │industria │ │ │- tehnologii, │ │suplimente │ │2. Materiale avansate │
│ │lemnului │ │ │echipamente şi │ │alimentare │ │(materiale inovative şi/│
│ │(smart-farming,│ │ │sisteme pentru │ │naturale (bio/ │1. Turismul │sau circulare cu │
│ │utilizarea │ │1. Biotehnologii │producţia de │ │organice): │2. │aplicaţii în domenii │
│ │produselor │1. │în agricultură │bioresurse │ │dermatocosmetice,│Silvicultura,│diverse) │
│ │agricole în │Agroalimentar │2. Biotehnologii │2.2. Sisteme, │1. Sectorul │nutraceutice, │prelucrarea │3. Noi alimente şi │
│ │scopuri │şi │industriale │echipamente, │agroalimentar │fitochimice/ │lemnului şi │siguranţă alimentară │
│ │nonalimentare, │biotehnologii │3. Biotehnologii │tehnologii pentru│2. Sectorul │fitoproduse, │industria │(alimente şi ingrediente│
│1. Bioeconomie │impactul │2. Acvacultură│orientate către │sectorul │textile, │produse cosmetice│mobilei │sigure, funcţionale sau │
│ │agriculturii │şi pescuit │protecţia │agroalimentar │pielărie şi │şi suplimente │3. Mediul │cu destinaţie │
│ │asupra │3. Industria │mediului, │2.3. Materiale │încălţăminte │alimentare, │construit │nutriţională specială; │
│ │mediului, │confecţiilor │reducerea │avansate, │3. Sănătate şi │nutricosmetice] │sustenabil │Tehnologii şi metode de │
│ │biosecuritate │4. Turism │poluării şi │compozite, │calitatea vieţii│3. Sănătate │4. Sectorul │producţie inovative a │
│ │şi siguranţă │ │recuperarea │materiale │ │(biotehnologii │agroalimentar│produselor alimentare) │
│ │alimentară, │ │deşeurilor │recuperate, │ │farmaceutice, │5. Sectorul │4. Sănătate │
│ │sectorul │ │ │material din │ │diagnostic │sănătate │(niotehnologie, │
│ │forestier şi │ │ │bioresurse │ │medical precoce, │ │instrumente generice şi │
│ │industria │ │ │- valorificarea │ │inginerie │ │tehnologii medicale: │
│ │lemnului) │ │ │biotehnică a │ │biomedicală) │ │depistare, diagnostic şi│
│ │ │ │ │zăcămintelor; │ │4. Materiale noi │ │monitorizare; abordări │
│ │ │ │ │- biomateriale; │ │[materiale şi │ │şi intervenţii │
│ │ │ │ │- crearea unor │ │bunuri inovative │ │inovatoare terapeutice │
│ │ │ │ │lanţuri eficiente│ │bazate pe/ │ │etc.) │
│ │ │ │ │de producţie │ │utilizând │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │materiale │ │ │
│ │ │ │ │transformarea │ │avansate, │ │ │
│ │ │ │ │materiilor prime │ │compozite, │ │ │
│ │ │ │ │locale în produse│ │biomateriale (de │ │ │
│ │ │ │ │secundare/ │ │exemplu, biofilm,│ │ │
│ │ │ │ │terţiare │ │bioplastic etc.)]│ │ │
│ │ │ │ │3. Sănătate şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Wellness │ │ │ │ │
│ │ │ │ │3.1. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Biotehnologii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │medicale şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │farmaceutice │ │ │ │ │
│ │ │ │ │4. Agroalimentar │ │ │ │ │
│ │ │ │ │4.1. Smart │ │ │ │ │
│ │ │ │ │farming │ │ │ │ │
│ │ │ │ │4.2. Agricultură │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de precizie │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │1. TIC [Internet │ │ │
│ │ │ │ │ │ │of Things, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sisteme │ │ │
│ │ │ │ │1. ITC şi │ │cyber-fizice, │ │ │
│ │ │ │ │digitalizare TIC │ │securitate │ │ │
│ │ │ │ │Digitalizarea în │ │cibernetică şi │ │ │
│ │ │ │ │folosul │ │aplicaţii │ │ │
│ │ │ │ │administraţiei │ │spaţiale pentru │ │ │
│ │ │ │ │locale, │ │utilizare civilă,│ │1. TIC (soluţii IT de │
│ │ │ │ │cetăţenilor şi │ │cloud computing, │1. Sectorul │securitate cibernetică; │
│ │ │ │ │companiilor │ │gamification, │IT │produse şi servicii │
│ │ │ │ │Structura │ │sisteme │şi │digitale de monitorizare│
│ │Modernizare │ │ │completă IT&C, │1. Tehnologia │inteligente, │industriile │şi control pentru mediu │
│ │industrială │ │ │după cum urmează:│informaţiei şi │inteligenţă │culturale şi │şi agricultură; sisteme,│
│ │Cybersecurity │ │1. Industria 4.0 │- hardware │comunicaţiilor │artificială, │creative │aplicaţii şi platforme │
│ │Trasabilitate │ │2. Securitate │(soluţii, produse│2. Smart city/ │respectiv monede │2. Industria │în domeniul medicinei şi│
│2. Tehnologii │şi Big Data │1. TIC - │cibernetică │şi servicii); │Localităţi │digitale şi │uşoară │bunăstării umane; │
│informaţionale şi │Smart Ciy & │Tehnologia │3. Digitalizare │- software │inteligente │soluţii FinTech, │3. Industria │crearea şi dezvoltarea │
│de comunicaţii, │Smart Village │informaţiei şi│4. Big data │(soluţii, produse│3. Sectorul │soluţii de tip │aeronautică │de produse digitale │
│spaţiu şi │Dezvoltare de │a │(Fintech şi GIS) │şi servicii); │componente │oraş inteligent/ │4. Industria │proprietare şi aplicaţii│
│securitate │noi produse TIC│comunicaţiilor│5. Noi produse şi│- networking │pentru │smart city (cu │auto şi │ale viitorului; │
│ │hardware & │ │servicii TIC │(soluţii, produse│automobile │accent pe │mecatronică │transformarea economiei │
│ │software şi │ │ │şi servicii); │4. Digitalizare,│eficienţă │5. Sectorul │prin digitalizare şi │
│ │soluţii de │ │ │- cybersecurity │industrializare,│energetică), │sănătate │exploatarea │
│ │testare │ │ │(soluţii, produse│Industry 4.0 │e-administraţie/ │6. Mediul │potenţialului noilor │
│ │ │ │ │şi servicii); │ │e-guvernare, │construit │tehnologii, inclusiv │
│ │ │ │ │- gaming (produse│ │e-sănătate, │sustenabil │inteligenţă artificială,│
│ │ │ │ │şi servicii); │ │e-agricultură, │ │cloud computing, │
│ │ │ │ │- comunicaţii │ │mobilitate │ │blockchain etc.) │
│ │ │ │ │(fixe şi mobile, │ │autonomă şi │ │ │
│ │ │ │ │cu un accent │ │conectată, │ │ │
│ │ │ │ │major pe │ │Fotonică şi │ │ │
│ │ │ │ │tehnologia 5G); │ │senzori │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nanobiofotonici │ │ │
│ │ │ │ │ │ │inteligenţi, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tehnologii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cuantice] │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │2. Industrii culturale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi creative (soluţii şi │
│ │ │ │ │- structura │ │ │ │produse creative, │
│ │ │ │ │tehnologiilor │ │ │ │inclusiv digitale, │
│ │ │ │ │digitale care │ │ │ │pentru stimularea │
│ │ │ │ │este agreată în │ │ │ │senzaţiilor şi │
│ │ │ │ │UK/US: │ │ │ │simţurilor umane cu │
│ │ │ │ │1. Cloud │ │ │ │aplicaţii în sănătate, │
│ │ │ │ │computing şi │ │ │ │educaţie, integrare │
│ │ │ │ │tehnologii mobile│ │ │ │socială şi media │
│ │ │ │ │2. IoT (Internet │ │ │ │audiovizuală) │
│ │ │ │ │of Things) (e.g. │ │ │ │3. Sisteme şi componente│
│ │ │ │ │smart cities │ │ │ │inteligente (sisteme şi │
│ │ │ │ │etc.) │ │ │ │tehnologii noi de │
│ │ │ │ │3. Big Data │ │ │ │fabricare, echipamente │
│ │ │ │ │Analytics │ │ │ │şi componente robotizate│
│ │ │ │ │4. Automatizarea │ │ │ │şi automatizate) │
│ │ │ │ │şi inteligenţa │ │ │ │4. Sănătate (e-sănătate │
│ │ │ │ │artificială (RPA/│ │ │ │- tehnologii digitale │
│ │ │ │ │AI) │ │ │ │pentru îmbunătăţirea │
│ │ │ │ │5. FinTech şi │ │ │ │prevenţiei, │
│ │ │ │ │blockchain │ │ │ │diagnosticului, │
│ │ │ │ │Smart City │ │ │ │tratamentului, │
│ │ │ │ │Smart Village │ │ │ │monitorizării şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │managementul problemelor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │de sănătate) │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Sisteme de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1.1. Mijloace de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │transport: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- noi generaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de vehicule şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnologii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │transport │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ecologice şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │eficiente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │energetic; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- componente │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru vehicule, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │acumulatoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │eficiente │ │1. Tehnologii de │ │ │
│ │ │ │ │energetic; - │ │producţie │ │ │
│ │ │ │ │mobilitate pe │ │avansate [maşini,│ │ │
│ │ │ │ │bază de hidrogen,│ │utilaje şi │ │ │
│ │ │ │ │vehicule şi │ │echipamente │ │ │
│ │ │ │ │autobuze cu │ │inovative de │ │ │
│ │ │ │ │hidrogen; - │ │producere a │ │ │
│ │ │ │ │infrastructura de│ │energiei │ │ │
│ │ │ │ │realimentare cu │ │(electrice, │ │ │
│ │ │ │ │hidrogen; │ │termice), în │ │1. TIC (produse şi │
│ │ │ │ │- infrastructura │ │special din surse│ │servicii digitale de │
│ │ │ │Localităţi │aferentă │ │regenerabile sau │ │monitorizare şi control │
│ │ │ │inteligente ce │staţiilor de │ │prin soluţii mai │ │pentru mediu şi │
│ │ │ │oferă servicii │încărcare. │ │puţin poluante, │ │agricultură) │
│ │1. Mediu [apă │ │inovative │1.2. Tehnologii │ │maşini, utilaje, │1. Turismul │2. Sisteme şi componente│
│ │(soluţii │ │cetăţenilor │de operare: │ │echipamente şi │2. │inteligente (produse │
│ │inovative), aer│ │1. Tehnologii de │- noi vehicule │1. Sectorul │soluţii de │Silvicultura,│care includ procese de │
│ │(soluţii │1. │mediu pentru │feroviare şi │construcţii şi │eficientizare │prelucrarea │fabricaţie avansate şi │
│ │inovative), │Agroalimentar │localităţi │tehnologii │materiale de │energetică, │lemnului şi │sisteme electronice, │
│3. Energie, mediu │economie │şi │inteligente şi │ecologice, │construcţii, │maşini, utilaje, │industria │optoelectronice, │
│şi schimbări │circulară] │biotehnologii │verzi (eficienţă │eficiente │inclusiv energie│echipamente şi │mobilei │mecatronice şi │
│climatice │2. Energie │2. Acvacultură│energetică, │energetic, │2. Sectorul │soluţii pentru │3. Mediul │cybermecatronice cu │
│ │(energie din │şi pescuit │energii │vehicule │componente │transformarea │construit │aplicaţii în domenii │
│ │surse │ │regenerabile) │feroviare şi │pentru │deşeurilor în │sustenabil │diverse, incluzând: │
│ │alternative, │ │2. Servicii │tehnologii pentru│automobile │resurse] │4. Sectorul │sănătate, cultură, │
│ │eficienţă │ │publice │transport │ │2. Materiale noi │agroalimentar│automotive, mediu, │
│ │energetică) │ │inteligente │feroviar etc.; │ │(materiale şi │ │construcţii, │
│ │ │ │3. Locuire │2. Inginerie │ │tehnici inovative│ │agricultură, depozitare)│
│ │ │ │inteligentă │industrială şi │ │pentru depoluare,│ │3. Materiale avansate │
│ │ │ │ │materiale │ │tehnologii şi │ │(ambalaje şi etichete │
│ │ │ │ │2.1. Sisteme, │ │instrumente, │ │inteligente, conectate │
│ │ │ │ │instalaţii, │ │inclusiv │ │şi ecologice) │
│ │ │ │ │echipamente, │ │digitale, de │ │ │
│ │ │ │ │maşini/utilaje │ │circularitate │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │pentru reducerea │ │ │
│ │ │ │ │construcţii şi │ │deşeurilor │ │ │
│ │ │ │ │alte industrii: │ │poluante) │ │ │
│ │ │ │ │- tehnologii şi │ │3. TIC │ │ │
│ │ │ │ │metode de │ │(digitalizare │ │ │
│ │ │ │ │producţie │ │energetică) │ │ │
│ │ │ │ │industriale (cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │un consum scăzut │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de energie); │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- aplicaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │industriale cu un│ │ │ │ │
│ │ │ │ │consum scăzut de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │energie; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- creşterea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │eficienţei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │energetice, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnologii cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │impact durabil, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │echipamente, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │utilaje, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │instalaţii. │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │2.2. Sisteme, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │procese, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │instalaţii, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │echipamente, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnologii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mediu/protecţia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mediului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2.3. Sisteme, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │echipamente, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnologii pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │agroalimentar: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- procese, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnologii pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │culturi, adaptare│ │ │ │ │
│ │ │ │ │la fenomene │ │ │ │ │
│ │ │ │ │meteorologice │ │ │ │ │
│ │ │ │ │extreme; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- sisteme │ │ │ │ │
│ │ │ │ │irigaţii, procese│ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi tehnologii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │horticole şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │forestiere; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- eficienţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │energetică în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │agricultură; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- dezvoltare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │durabilă în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │agricultură. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2.4. Materiale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │avansate, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │compozite, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │materiale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │recuperate, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │material din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │bioresurse: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- materiale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │obţinute din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │revalorificarea, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │recuperarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │deşeurilor. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │3. ITC şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │digitalizare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │3.1. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Digitalizarea în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │folosul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │locale, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cetăţenilor şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │companiilor: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- soft │ │ │ │ │
│ │ │ │ │specializat │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru producţia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de vehicule │ │ │ │ │
│ │ │ │ │feroviare şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │utilizat în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │construcţiilor; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- softuri pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │ │furnizare/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │gestionare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │energie durabilă,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru industria │ │ │ │ │
│ │ │ │ │chimică şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │metalurgică, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru sectorul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │agricol, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │forestier şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │alimentar; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- tehnologii de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │gestionare pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │ │managementul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │culturilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │agricole şi al │ │ │ │ │
│ │ │ │ │pădurilor; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- produse │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inovative în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │domeniul IT cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │accent pe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │domeniile mediu, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │energie. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │3.2. Smart City/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Smart Village: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- soluţii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │inovative în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │digitalizării, cu│ │ │ │ │
│ │ │ │ │accent pe │ │ │ │ │
│ │ │ │ │domeniile mediu, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │energie, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │patrimoniu, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │turism, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mobilitate. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │4. Agroalimentar:│ │ │ │ │
│ │ │ │ │- soiuri noi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │ │ │hibride), │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reziliente la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │efectele │ │ │ │ │
│ │ │ │ │schimbărilor │ │ │ │ │
│ │ │ │ │climatice; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- agricultura │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ecologică; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- conservarea şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │protejarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │naturii. │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │1. Sisteme şi componente│
│ │ │ │ │ │ │ │ │inteligente (sisteme şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologii noi de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │fabricare, echipamente │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi componente robotizate│
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi automatizate; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │senzori, componente, │
│ │ │ │ │ │ │1. Tehnologii de │ │sisteme │
│ │ │ │ │ │ │producţie │ │microoptoelectromecanice│
│ │ │ │ │ │ │avansate (maşini,│ │- MOEMS şi sisteme │
│ │ │ │ │ │ │utilaje, │ │nanooptoelectromecanice │
│ │ │ │ │ │ │echipamente │ │- NOEMS; produse care │
│ │ │ │ │ │ │inovative în │1. Sectorul │includ procese de │
│ │ │ │ │ │ │domeniile │sănătate │fabricaţie avansate şi │
│ │ │ │ │ │ │robotică, │2. Sectorul │sisteme electronice, │
│ │ │ │ │ │ │mecatronică, │IT şi │optoelectronice, │
│ │ │ │ │ │ │automatizări, │industriile │mecatronice şi │
│ │1. Sănătate │ │Industria şi │ │ │sisteme de │culturale şi │cybermecatronice cu │
│ │[biotehnologii │ │cercetarea de │Inginerie │1. Sectorul │producţie şi │creative │aplicaţii în domenii │
│ │medicale şi │ │înaltă tehnologie│industrială şi │construcţii şi │procesare │3. │diverse, incluzând: │
│ │farmaceutice, │ │1. Metode şi │materiale │materiale de │avansate) │Silvicultura,│sănătate, cultură, │
│ │medicină de │1. TIC - │tehnologii │Materiale │construcţii, │2. Materiale noi │prelucrarea │automotive, mediu, │
│ │precizie, │Tehnologia │avansate de │avansate, │inclusiv energie│(materiale şi │lemnului şi │construcţii, │
│4. │medicină de │informaţiei şi│producţie │compozite, │Sectorul │bunuri inovative │industria │agricultură, depozitare)│
│Econano-tehnologii│prevenţie, │a │2. Materiale │materiale │textile, │bazate pe/ │mobilei │2. Materiale avansate │
│şi materiale │e-Health, │comunicaţiilor│avansate │recuperate, │pielărie şi │utilizând │4. Mediul │(ambalaje şi etichete │
│avansate │biosecuritate │2. Industria │3. Inovare în │material │încălţăminte │materiale │construit │inteligente, conectate │
│ │(colaborare │confecţiilor │industria │din bioresurse │Sectorul │avansate, │sustenabil │şi ecologice; materiale │
│ │medicină │ │aerospaţială │1. Inginerie │componente │compozite, │5. Industria │destinate prevenţiei, │
│ │veterinară - │ │4. Inovare în │industrială şi │pentru │biomateriale, │uşoară │diagnosticului şi │
│ │medicină │ │industria │transporturi │automobile │senzori integraţi│6. Sectorul │tratamentului │
│ │umană)] │ │nucleară │ │ │din │agroalimentar│afecţiunilor medicale; │
│ │ │ │ │ │ │microsistemele │7. Industria │materiale inovative şi/ │
│ │ │ │ │ │ │electronice │aeronautică │sau circulare cu │
│ │ │ │ │ │ │inteligente, │8. Industria │aplicaţii în domenii │
│ │ │ │ │ │ │dezvoltarea de │auto şi │diverse) │
│ │ │ │ │ │ │materiale noi │mecatronică │3. Noi alimente şi │
│ │ │ │ │ │ │pentru printare │ │securitate alimentară │
│ │ │ │ │ │ │3D cu aplicaţii │ │(tehnologii şi metode de│
│ │ │ │ │ │ │în domeniul │ │producţie inovative a │
│ │ │ │ │ │ │construcţiilor şi│ │produselor alimentare) │
│ │ │ │ │ │ │al maşinilor şi │ │4. Sănătate │
│ │ │ │ │ │ │echipamentelor) │ │(biotehnologie, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │instrumente generice şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologii medicale: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │depistare, diagnostic şi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │monitorizare; abordări │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi intervenţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │inovatoare terapeutice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │etc.) │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Sănătate şi │ │1. Agroalimentar │ │ │
│ │ │ │ │Wellness │ │(producţia de │ │ │
│ │ │ │ │2. Inginerie │ │alimente sigure, │ │ │
│ │ │ │ │industrială şi │ │smart agri, │ │1. TIC (sisteme, │
│ │ │ │ │materiale pentru │ │sănătoase, │ │aplicaţii şi platforme │
│ │Biotehnologii │ │1. Biotehnologii │sănătate │ │accesibile şi │ │în domeniul medicinei şi│
│ │medicale şi │ │şi │2.1. Sisteme, │ │optimizate │1. Turism │bunăstării umane) │
│ │farmaceutice │ │bionanotehnologii│echipamente │Sectorul │nutriţional, │2. Sectorul │2. Industrii culturale │
│ │Medicină de │ │medicale şi │pentru sănătate │agro-alimentar │genetică │sănătate │şi creative (soluţii şi │
│ │precizie │ │farmaceutice │3. ITC şi │Tehnologia │veterinară şi │3. Sectorul │produse creative, │
│5. Sănătate │Medicină de │1. Turism │2. Biosecuritate │digitalizare │informaţiei şi │agricolă) │agroalimentar│inclusiv digitale, │
│ │prevenţie │ │3. Medicină │3.1. │comunicaţii │2. Cosmetice şi │4. Sectorul │pentru stimularea │
│ │e-Health │ │inteligentă │Digitalizarea în │Sectorul medical│suplimente │IT şi │senzaţiilor şi │
│ │Biosecuritate │ │4. Medicină de │folosul │Turism balnear │alimentare │industriile │simţurilor umane, cu │
│ │(colaborare │ │prevenţie/ │administraţiei │şi de aventură │[producţia de │culturale şi │aplicaţii în sănătate, │
│ │medicină │ │personalizată │locale, │ │cosmetice şi │creative │educaţie, integrare │
│ │ │ │ │cetăţenilor şi │ │suplimente │ │socială şi media │
│ │ │ │ │companiilor: │ │alimentare │ │audiovizuală) │
│ │ │ │ │- digitalizarea │ │naturale (bio/ │ │ │
│ │ │ │ │serviciilor │ │organice): │ │ │
│ │ │ │ │publice │ │dermatocosmetice,│ │ │
│ │ │ │ │(e-sănătate); │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │3. Sisteme şi componente│
│ │ │ │ │ │ │ │ │inteligente [produse │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care includ procese de │
│ │ │ │ │ │ │nutraceutice, │ │fabricaţie avansate şi │
│ │ │ │ │ │ │fitochimice/ │ │sisteme electronice, │
│ │ │ │ │ │ │fitoproduse, │ │optoelectronice, │
│ │ │ │ │ │ │produse cosmetice│ │mecatronice şi │
│ │ │ │ │- soluţii TIC │ │şi suplimente │ │cybermecatronice cu │
│ │ │ │ │destinate unui │ │alimentare, │ │aplicaţii în domenii │
│ │ │ │ │stil de viaţă │ │nutricosmetice, │ │diverse (incluzând: │
│ │ │ │ │sănătos şi pentru│ │producţia de │ │sănătate, cultură, │
│ │ │ │ │tratamentul, │ │suplimente │ │automotive, mediu, │
│ │ │ │ │îngrijirea │ │alimentare şi │ │construcţii, │
│ │ │ │ │persoanelor cu │ │extracte pentru │ │agricultură, │
│ │ │ │ │boli │ │domeniul │ │depozitare)] │
│ │ │ │ │netransmisibile; │ │sănătăţii, │ │4. Materiale avansate │
│ │ │ │ │- soluţii TIC │ │introducerea de │ │(materiale destinate │
│ │ │ │ │(hardware şi │ │tehnologii │ │prevenţiei, │
│ │ │ │ │software) în │ │inovative în │ │diagnosticului şi │
│ │ │ │ │prevenţia, │ │farmacologie şi │ │tratamentului │
│ │veterinară - │ │ │diagnosticul şi │ │cosmetică] 3. │ │afecţiunilor medicale) │
│ │medicină umană)│ │ │managementului │ │Sănătate [turism │ │5. Noi alimente şi │
│ │ │ │ │bolilor │ │pentru stil de │ │securitate alimentară │
│ │ │ │ │4. Agroalimentar │ │viaţă sănătos │ │(alimente şi ingrediente│
│ │ │ │ │4.1. Smart │ │(turismul │ │sigure, funcţionale sau │
│ │ │ │ │farming: │ │balnear, │ │cu destinaţie │
│ │ │ │ │- alimente │ │recuperare │ │nutriţională specială) │
│ │ │ │ │sigure, │ │medicală, │ │6. Sănătate │
│ │ │ │ │sănătoase, │ │nutriţie şi │ │(biotehnologie, │
│ │ │ │ │optimizate │ │dietetică, │ │instrumente generice şi │
│ │ │ │ │nutriţional │ │turismul │ │tehnologii medicale: │
│ │ │ │ │(funcţionale); │ │accesibil), │ │depistare, diagnostic şi│
│ │ │ │ │- controlul │ │turism bazat pe │ │monitorizare; abordări │
│ │ │ │ │calităţii │ │resursele │ │şi intervenţii │
│ │ │ │ │alimentelor │ │naturale │ │inovatoare terapeutice │
│ │ │ │ │ │ │regionale, │ │etc.); e-sănătate; │
│ │ │ │ │ │ │diagnostic │ │dezvoltare de produse │
│ │ │ │ │ │ │precoce, │ │profilactice şi │
│ │ │ │ │ │ │inginerie │ │terapeutice inovative: │
│ │ │ │ │ │ │biomedicală] │ │vaccinuri, seruri │
│ │ │ │ │ │ │ │ │terapeutice, probiotice,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │suplimente alimentare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │etc. │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │A. Sisteme de │ │ │ │ │
│ │ │ │A. Turismul şi │transport │ │ │ │ │
│ │ │ │identitatea │Mijloace de │ │ │ │ │
│ │Turism │ │culturală │transport: │ │ │ │ │
│ │(soluţii tic │ │1. Servicii de │- vehicule │ │ │ │1. Industrii culturale │
│ │pentru turism, │ │inovare in │inovatoare; │ │ │ │şi creative (dezvoltarea│
│ │marketing şi │ │industria │- componente │ │ │ │de noi formate şi │
│ │promovare │ │turismului │pentru vehicule │ │ │ │tehnologii interactive │
│6. Alte domenii │creativă, │Inginerie şi │2. Soluţii │Tehnologii de │Sectorul │ │ │pentru menţinerea │
│identificate la │turism pentru │transport │inovative pentru │operare: │industriilor │ │ │diversităţii culturale │
│nivel regional │stil de viaţă │naval │valorizarea │- vehicule │culturale şi │ │ │şi dezvoltarea │
│ │sănătos, │ │patrimoniului │feroviare şi │creative │ │ │turismului; noi abordări│
│ │ecoturism, │ │cultural │tehnologii pentru│ │ │ │în amenajarea spaţiului,│
│ │turism de │ │3. Turismul │transport │ │ │ │design, publicitate şi │
│ │business, │ │integrat de tip │feroviar etc. │ │ │ │creaţie artistică) │
│ │turismul │ │cultural, spa/ │Sisteme, │ │ │ │ │
│ │cultural) │ │balnear şi │echipamente, │ │ │ │ │
│ │ │ │oportunităţi de │tehnologii pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │turism activ │sectorul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │aeronautic │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │B. Localităţi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │inteligente ce │ │ │ │ │ │
│ │ │ │oferă servicii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │inovative │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cetăţenilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1. Tehnologii de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mediu pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │ │localităţi │B. Inginerie │ │ │ │ │
│ │ │ │inteligente şi │industrială şi │ │ │ │ │
│ │ │ │verzi (eficienţă │materiale │ │ │ │ │
│ │ │ │energetică, │Sisteme, │ │ │ │ │
│ │ │ │energii │instalaţii, │ │ │ │ │
│ │ │ │regenerabile) │echipamente, │ │ │ │ │
│ │ │ │2. Servicii │maşini/utilaje │ │ │ │ │
│ │ │ │publice │pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │inteligente │construcţii şi │ │ │ │ │
│ │ │ │3. Locuire │alte industrii: │ │ │ │ │
│ │ │ │inteligentă │- sisteme şi │ │ │ │ │
│ │ │ │C. Construcţia de│tehnici noi în │ │ │ │ │
│ │ │ │maşini, │construcţii, │ │ │ │ │
│ │ │ │componente şi │echipamente │ │ │ │ │
│ │ │ │echipamente de │specifice; │ │ │ │ │
│ │ │ │producţie │- sisteme │ │ │ │ │
│ │ │ │1. Automobile │inovative de │ │ │ │ │
│ │ │ │inteligente şi │construcţii, │ │ │ │ │
│ │ │ │sigure, │componente micro-│ │ │ │ │
│ │ │ │electrice, │şi │ │ │ │ │
│ │ │ │componente şi │nano-electronice;│ │ │ │ │
│ │ │ │echipamente │- echipamente, │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru industria │utilaje, │ │ │ │ │
│ │ │ │auto │instalaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │D. Agricultura şi│C. Industrii │ │ │ │ │
│ │ │ │industria │creative │ │ │ │ │
│ │ │ │alimentară │Activităţi │ │ │ │ │
│ │ │ │1. Agricultură de│culturale şi de │ │ │ │ │
│ │ │ │precizie │creaţie │ │ │ │ │
│ │ │ │2. Alimente │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funcţionale - noi│ │ │ │ │ │
│ │ │ │produse │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alimentare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sănătoase şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbogăţite │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nutriţional │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016