Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 61 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 61 din 12 octombrie 2016  pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 61 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 21 octombrie 2016

    Având în vedere prevederile art. 57 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 93 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de etichetare a energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2009 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice - Revizia 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 3 august 2009.
    ART. 3
    Producătorii, traderii şi furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                                Niculae Havrileţ

    Bucureşti, 12 octombrie 2016.
    Nr. 61.

    ANEXĂ


                                   REGULAMENT
                       de etichetare a energiei electrice

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare

    ART. 1
    Regulamentul de etichetare a energiei electrice, denumit în continuare regulament, stabileşte:
    a) cerinţe minimale pentru producătorii de energie electrică, denumiţi în continuare producători, şi pentru furnizorii de energie electrică, denumiţi în continuare furnizori, privind stabilirea şi transmiterea datelor privind structura cantităţii totale de energie electrică comercializată, din punctul de vedere al surselor primare de energie, precum şi al informaţiilor referitoare la emisiile specifice de CO(2) şi deşeurile radioactive asociate;
    b) cerinţe minimale pentru traderii de energie electrică, denumiţi în continuare traderi, privind stabilirea şi transmiterea datelor privind structura cantităţii totale de energie electrică comercializate, din punctul de vedere al surselor primare de energie.
    ART. 2
    Sistemul de etichetare a energiei electrice are drept scop:
    a) informarea clienţilor finali cu privire la structura, provenienţa şi impactul asupra mediului pentru energia electrică furnizată acestora, într-un mod inteligibil şi uşor de comparat la nivel naţional;
    b) promovarea concurenţei pe piaţa de energie electrică, prin asigurarea unui criteriu suplimentar la selectarea furnizorului;
    c) promovarea surselor regenerabile de energie şi a tehnologiilor curate, în vederea reducerii impactului sectorului energiei electrice asupra mediului înconjurător;
    d) armonizarea cu prevederile legislaţiei comunitare specifice.
    ART. 3
    Prezentul regulament se aplică de către producători, traderi şi furnizori.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii şi abrevieri

    ART. 4
    (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
    1. atribute de producere a energiei electrice - oricare dintre următoarele elemente: structura de surse primare, emisiile specifice de CO(2) sau deşeurile radioactive asociate energiei electrice comercializate;
    2. convenţie de soldare - convenţie conform căreia obligaţia transmiterii atributelor de producere aferente energiei electrice revine producătorului/furnizorului/traderului care, în perioada de referinţă, a transmis către un alt producător/furnizor/trader o cantitate de energie mai mare decât cea cumpărată de la acesta. În documentul transmis, producătorul/furnizorul/traderul defalcă pe surse primare energia rezultată din diferenţa între energia produsă/vândută şi cea achiziţionată de la respectivul partener contractual;
    3. consum propriu tehnologic al producătorului - consumul de energie electrică al uneia sau mai multor centrale, necesar pentru realizarea producţiei de energie electrică;
    4. deşeuri radioactive - cantitatea de combustibil nuclear uzat rezultată din producerea unei cantităţi de energie electrică, având la bază tehnologia nucleară, exprimată în g/kWh;
    5. emisii specifice de CO(2) - cantitatea de dioxid de carbon rezultată din producerea unui kilowatt-oră de energie electrică, exprimată în g/kWh;
    6. etichetarea energiei electrice - totalitatea activităţilor desfăşurate de către un furnizor, în vederea informării clienţilor săi existenţi sau potenţiali, în mod transparent, asupra atributelor de producere a energiei electrice furnizate;
    7. etichetă a energiei electrice a unui furnizor - document care specifică structura surselor primare de energie utilizate la producerea energiei electrice furnizate şi care oferă clienţilor finali informaţii privind indicatorii de mediu aferenţi energiei electrice furnizate;
    8. indicatori de mediu ai energiei electrice - oricare din următoarele elemente: emisiile specifice de CO(2) sau deşeurile radioactive, după caz, rezultate din producerea energiei electrice;
    9. perioadă de referinţă pentru etichetare - anul calendaristic precedent anului emiterii etichetei;
    10. sistem de etichetare - totalitatea regulilor şi acţiunilor întreprinse de producători, traderi, furnizori şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea informării clienţilor finali cu privire la atributele de producere aferente energiei electrice comercializate acestora;
    11. sistem de etichetare de tip "portofoliul furnizorului" - sistem în care etichetarea cantităţii totale de energie electrică se realizează fără defalcare pe sortimente, astfel încât energiei electrice comercializate într-o perioadă de referinţă pentru etichetare îi corespunde o singură etichetă;
    12. sistem de etichetare de tip "portofoliul furnizorului şi sortiment" - sistem în care furnizorii au posibilitatea de a transmite clienţilor finali alimentaţi în regim concurenţial şi etichete referitoare la sortimente de energie electrică, în concordanţă cu prevederile contractelor de furnizare. În acest caz furnizorul specifică în etichetă structura de surse primare utilizate pentru obţinerea sortimentului de energie electrică şi structura de surse primare utilizate pentru obţinerea cantităţii totale de energie comercializate, din care se scade sortimentul respectiv;
    13. sortiment de energie electrică - energie electrică furnizată, în perioada de referinţă, de către un furnizor către clienţii finali alimentaţi în regim concurenţial, caracterizată printr-o structură de surse primare asociată care poate fi diferită de structura de surse primare aferentă cantităţii totale de energie electrică furnizate, în baza relaţiilor contractuale, de furnizorul respectiv;
    14. structura naţională de surse primare de energie - structura pe tipuri de surse primare de energie a producţiei de energie electrică, calculată luând în consideraţie cantitatea de energie electrică livrată în reţelele electrice de producătorii din România.
    (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare.
    (3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) PZU - piaţa pentru ziua următoare;
    c) PI - piaţa intrazilnică;
    d) PE - piaţa de echilibrare a energiei electrice;
    e) ENTSO-E - Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi de Sistem pentru Energie Electrică.

    CAP. II
    Principii generale de etichetare

    ART. 5
    (1) Furnizorii elaborează distinct eticheta energiei electrice pentru energia electrică furnizată fiecărei categorii de clienţi finali, respectiv: clienţi finali alimentaţi în regim concurenţial, clienţi finali beneficiari ai serviciului universal şi clienţi finali alimentaţi în regim de ultimă instanţă, corespunzător structurii proprii de achiziţie a energiei electrice.
    (2) Etichetele prevăzute la alin. (1) sunt elaborate utilizând formatul prezentat în anexa nr. 1 şi modelul de calcul prevăzut în anexa nr. 2 şi sunt transmise de către furnizori clienţilor finali, anual, până cel mai târziu la data de 31 iulie.
    (3) Furnizorii utilizează de regulă sistemul de etichetare de tip "portofoliul furnizorului" în raport cu clienţii finali, corespunzător structurii achiziţiei de energie electrică.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care, pe bază contractuală, în perioada de referinţă pentru etichetare, clientului final i s-a comercializat un anumit sortiment de energie electrică, furnizorul poate utiliza sistemul de etichetare de tip "portofoliul furnizorului şi sortiment".
    (5) Perioada de referinţă pentru etichetare este anul calendaristic anterior.
    (6) Transmiterea declaraţiilor prevăzute la art. 9 şi 10 este obligatorie şi în cazul în care au existat tranzacţii de energie electrică pe perioade mai scurte de un an în perioada de referinţă pentru etichetare.
    ART. 6
    Informaţiile obligatorii conţinute în eticheta de energie electrică a unui furnizor sunt:
    a) contribuţia fiecărei surse primare de energie la portofoliul de surse primare de energie al furnizorului, corespunzătoare perioadei de referinţă;
    b) indicatorii de mediu aferenţi energiei electrice furnizate;
    c) compararea valorilor prevăzute la lit. a) şi b) cu mediile la nivel naţional ale mărimilor respective.
    ART. 7
    (1) Contribuţiile prevăzute la art. 6 lit. a) se exprimă în procente din cantitatea totală de energie electrică comercializată de furnizor în perioada de referinţă.
    (2) Specificarea originii energiei electrice vândute se face pe următoarele tipuri de surse primare de energie: cărbune, nuclear, gaze naturale, păcură, alte surse convenţionale, hidroelectric, eolian, biomasă, solar, alte surse regenerabile.

    CAP. III
    Determinarea atributelor de producere asociate unui furnizor

    SECŢIUNEA 1
    Structura de surse primare a României şi impactul asupra mediului înconjurător

    ART. 8
    Pe baza declaraţiilor producătorilor prevăzute la art. 9 alin. (1), ANRE calculează şi publică anual pe www.anre.ro, până la data de 15 aprilie, în cadrul Raportului privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică în luna decembrie, următoarele informaţii:
    a) structura pe tipuri de surse primare de energie a producţiei de energie electrică din România;
    b) valorile indicatorilor de mediu asociaţi energiei electrice produse la nivel naţional, pentru fiecare tip de sursă primară.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Energia electrică achiziţionată de la producători

    ART. 9
    (1) Producătorii transmit anual la ANRE, până la data de 15 martie, declaraţii referitoare la cantitatea totală de energie electrică produsă, întocmite cu respectarea formatului prezentat în anexa nr. 3.
    (2) Producătorii transmit anual, până la data de 30 aprilie, părţilor cu care au avut încheiate contracte de vânzare a energiei electrice în perioada de referinţă pentru etichetare, declaraţii referitoare la energia electrică vândută acestora, care trebuie să cuprindă: contribuţia de surse primare de energie electrică şi indicatorii de mediu asociaţi energiei electrice.
    (3) La calculul atributelor de producere aferente energiei electrice vândute, prevăzute la alin. (2), producătorii au în vedere cantitatea de energie din producţie proprie, după scăderea consumului clienţilor finali de energie electrică racordaţi direct la instalaţiile electrice aferente unităţii/unităţilor de producere a energiei electrice şi a consumurilor proprii tehnologice alimentate din producţie proprie şi adăugarea cantităţilor achiziţionate de pe piaţa angro, pentru acoperirea diferenţelor faţă de cantităţile contractate.
    (4) Pentru energia electrică achiziţionată de pe piaţa angro, producătorul asociază structura naţională de surse primare de energie şi mediile naţionale ale indicatorilor de mediu, calculate şi publicate de către ANRE, conform art. 8.
    (5) În vederea determinării structurii proprii de achiziţie, fiecare furnizor/trader care a achiziţionat energie electrică de la un producător în perioada de referinţă are în vedere atributele de producere prevăzute în declaraţia producătorului pentru cantitatea de energie electrică achiziţionată de la acesta.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Energia electrică achiziţionată de la alţi furnizori/traderi

    ART. 10
    (1) Furnizorii/Traderii care au vândut energie electrică către alţi furnizori şi sau/traderi în perioada de referinţă pentru etichetare întocmesc şi transmit acestora declaraţii privind etichetarea energiei electrice, până la data de 1 iunie a fiecărui an, cu respectarea formatului prezentat în anexa nr. 4.
    (2) În cazul vânzării energiei electrice către alţi furnizori şi/sau traderi, având în vedere că pe parcursul perioadei de referinţă un furnizor/trader poate fi atât cumpărător, în cadrul unor tranzacţii, cât şi vânzător, în cadrul altor tranzacţii, la calculul atributelor de producere aferente energiei electrice comercializate se va aplica convenţia de soldare.
    (3) Pentru stabilirea indicatorilor de mediu asociaţi energiei electrice achiziţionate de la un alt furnizor/trader, furnizorul asociază mediile naţionale ale acestor indicatori, calculate şi publicate de către ANRE, conform art. 8.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Energia electrică achiziţionată de pe PZU, PI şi PE

    ART. 11
    Pentru energia electrică achiziţionată de pe PZU, PI şi PE, furnizorul/traderul/producătorul asociază structura naţională de surse primare de energie şi mediile naţionale ale indicatorilor de mediu, calculate şi publicate de către ANRE, conform art. 8.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Energia electrică achiziţionată din import

    ART. 12
    (1) Pentru determinarea structurii de surse primare asociate energiei electrice din import se va utiliza structura medie de producere a energiei electrice din ţara de provenienţă, conform rapoartelor anuale publicate de ENTSO-E: Yearly Statistics & Adequacy Retrospect sau conform surselor naţionale pentru importurile din statele care nu sunt membre ENTSO-E.
    (2) Ponderea cantităţilor de energie electrică provenite din import în portofoliul de achiziţie al unui furnizor se evidenţiază distinct pe eticheta respectivului furnizor, respectiv în declaraţia furnizorului/traderului.
    (3) Pentru stabilirea indicatorilor de mediu asociaţi energiei electrice achiziţionate din import, furnizorul asociază mediile naţionale ale indicatorilor de mediu din ţara de provenienţă.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Calculul atributelor de producere ale energiei electrice furnizate

    ART. 13
    Pentru cantitatea de energie electrică achiziţionată de la producători, de la alţi furnizori/traderi, de pe PZU, PI, PE, şi/sau din import, având în vedere modelul de calcul prevăzut în anexa nr. 2 şi exemplul de calcul prevăzut în anexa nr. 5, un furnizor determină:
    a) contribuţia fiecărei surse primare la producerea respectivei cantităţi de energie electrică;
    b) indicatorii de mediu asociaţi energiei electrice furnizate.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 14
    (1) Furnizorul publică anual pe pagina proprie de internet, până la data de 31 iulie, eticheta energiei electrice aferentă ultimei perioade de referinţă pentru etichetare încheiate şi are obligaţia de a o păstra afişată timp de 3 ani calendaristici.
    (2) Furnizorul transmite clientului final eticheta energiei electrice, împreună cu factura sau în materiale promoţionale, în condiţiile precizate la art. 5.
    ART. 15
    În cazul în care un furnizor, trader sau producător se află în imposibilitatea transmiterii declaraţiei/etichetei din cauza retragerii licenţei/suspendării licenţei/încetării persoanei juridice, partenerii contractuali pot utiliza datele statistice la nivel naţional publicate de ANRE conform art. 8, corespunzătoare perioadei de referinţă pentru etichetare.
    ART. 16
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXA 1
    la regulament


            Eticheta energiei electrice furnizate clienţilor finali*)
──────────
    *) Notă CTCE:
    Eticheta energiei electrice furnizate clienţilor finali, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016 la pagina 27 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 2
    la regulament


                                Model de calcul


    I. Stabilirea contribuţiilor surselor primare la producerea energiei electrice furnizate "x(j)"
    1. Un furnizor F calculează pentru fiecare cantitate de energie electrică achiziţionată în perioada de referinţă, de la producători, de pe PZU, PI, PE, din import, şi de la alţi furnizori/traderi cantităţile de energie electrică defalcate pe surse primare, utilizând contribuţiile corespunzătoare surselor primare din declaraţiile primite de la fiecare producător în parte, structura naţională de surse primare, publicată de ANRE, şi contribuţiile din declaraţiile furnizorilor/traderilor de la care a achiziţionat energie electrică.

    2. Considerând că:
    C^pk - reprezintă cantitatea de energie electrică achiziţionată, conform punctului 1, de la producătorul pk, unde k = 1, 2,..., n este indicele care desemnează producătorul,
    iar j = 1,2,.......10 este indicele care desemnează sursa primară de energie şi reprezintă:
    1 = cărbune, 2 = nuclear, 3 = gaze naturale, 4 = păcură, 5 = alte surse convenţionale,
    6 = hidroelectric, 7 = eolian, 8 = biomasă, 9 = solar, 10 = alte surse regenerabile, atunci:

              10
       C^pk = Σ C(j)^pk [GWh] (1)
             j=1


    3. C^PZU - cantitatea de energie electrică achiziţionată de pe PZU defalcată pe surse primare conform structurii naţionale de surse primare este:


               10
       C^PZU = Σ C(j)^PZU [GWh] (2)
              j=1


    4. C^PI - cantitatea de energie electrică achiziţionată de pe PI, defalcată pe surse primare conform structurii naţionale de surse primare, este:

              10
       C^PI = Σ C(j)^PI [GWh] (3)
             j=1


    5. C^PE - cantitatea de energie electrică achiziţionată de pe piaţa de echilibrare defalcată pe surse primare conform structurii naţionale de surse primare este:

              10
       C^PE = Σ C(j)^PE [GWh] (4)
             j=1    6. C^IMP - cantitatea de energie electrică din import defalcată pe surse primare conform rapoartelor publicate de ENTSO-E este:

               10
       C^IMP = Σ C(j)^IMP [GWh] (5)
              j=1


    7. C^fq - cantitatea de energie electrică achiziţionată de la furnizorul/traderul q, defalcată pe surse primare conform declaraţiei furnizorului/traderului respectiv, este:

              10
       C^fq = Σ C(j)^fq [GWh] (6)
             j=1


    8. C(F) - cantitatea totală de energie electrică achiziţionată de furnizorul F în perioada de referinţă pentru etichetare şi vândută clienţilor finali este:

          n m
    C(F)= Σ C^pk + C^PZU + C^PI + C^PE + C^IMP + Σ C^fq [GWh] (7)
         k=1 q=1


    unde:
    n = numărul de producători de la care furnizorul F a achiziţionat energie electrică în perioada de referinţă pentru etichetare;
    m = numărul de furnizori şi/sau traderi de la care furnizorul F a achiziţionat energie electrică în perioada de referinţă pentru etichetare.

    9. C(j) - cantitatea de energie electrică corespunzătoare fiecărei surse primare j din portofoliul furnizorului F, care se calculează prin însumarea cantităţilor defalcate pe fiecare sursă în parte, de la producători, de pe PZU, PI, PE şi din import sau de la alţi furnizori/traderi:        n m
  C(j)= Σ C(j)^pk + C(j)^PZU + C(j)^PI + C(j)^PE + C(j)^IMP + Σ C(j)^fq [GWh] (8)
       k=1 q=1    atunci:

    10. x(j) - contribuţia sursei primare j în portofoliul furnizorului F este:


    x(j) = C(j) ● 100/C(F) [%] (9)    II. Stabilirea indicatorilor de mediu asociaţi energiei electrice furnizate: emisiile specifice de CO(2) "e" şi a deşeurilor radioactive "d"

    1. e(j) - emisiile specifice de CO(2) pentru fiecare sursă primară j în parte, corespunzătoare cantităţilor din portofoliul furnizorului F, se calculează ca medie ponderată a emisiilor specifice de CO(2), astfel:        n m
        Σ C(j)^pk e(j)^pk + C(j)^PZU e(j)^PZU + C(j)^PI e(j)^PI + C(j)^PE e(j)^PE + C(j)^IMP e(j)^IMP + Σ C(j)^fq e(j)^fq
       k=1 q=1
 e(j)= ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [g/kWh] (10)
                                                               C(j)    2. e - emisiile specifice de CO(2) asociate portofoliului de surse primare ale furnizorului F se calculează prin înmulţirea contribuţiei fiecărei surse primare la portofoliul considerat conform formulei (8) cu emisiile specifice de CO(2) aferente sursei primare respective, calculate cu formula (9) şi însumarea acestora, astfel:

               10
           e = Σ x(j) e(j)/100 [g/kWh] (11)
               j=1


    3. d - deşeurile radioactive asociate producerii energiei electrice C(F) în perioada de referinţă sunt:

        d = x(2)d(2)/100 [g/kWh] (12)


    unde:
    x(2) - contribuţia energiei electrice produse din surse nucleare în portofoliul furnizorului F;
    d(2) - cantitatea în grame de deşeuri radioactive rezultate din producerea unui kWh de energie electrică    ANEXA 3
    la regulament


                  Declaraţia producătorului pentru realizarea
              etichetării energiei electrice (transmisă la ANRE)*)
──────────
    *) Notă CTCE:
    Declaraţia producătorului pentru realizarea etichetării energiei electrice (transmisă la ANRE), se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016 la paginile 30-31 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    ANEXA 4
    la regulament


                   Declaraţia furnizorului/traderului pentru
                   realizarea etichetării energiei electrice*)

──────────
    *) Notă CTCE:
    Declaraţia furnizorului/traderului pentru realizarea etichetării energiei electrice, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016 la pagina 31 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    ANEXA 5
    la regulament


        Exemplu de calcul pentru stabilirea contribuţiilor surselor primare
            la producerea energiei electrice furnizate "x(j)", a valorilor
              emisiilor specifice de CO(2) şi a deşeurilor radioactive*)

──────────
    *) Notă CTCE:
    Exemplu de calcul pentru stabilirea contribuţiilor surselor primare la producerea energiei electrice furnizate "x(j)", a valorilor emisiilor specifice de CO(2) şi a deşeurilor radioactive, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016 la pagina 32 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016