Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6 din 4 ianuarie 2024  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6 din 4 ianuarie 2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2024
    Având în vedere dispoziţiile art. 116, 118, 119, 120, 120^1, 121, 122, 123, 123^1, 130, 147^1, 151, 169^1, 170, 174, 174^1, 180 şi 183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. LXI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 412/2023 pentru înfiinţarea şi funcţionarea punctelor gastronomice locale şi ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 744.506/744.534 din 29.12.2023,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ şi anexa la acesta, prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2024.

    ART. 4
    Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 5
    În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabilă pentru anul de referinţă.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 7
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Nicoleta-Mioara Cîrciumaru

    Bucureşti, 4 ianuarie 2024.
    Nr. 6.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    INSTRUCŢIUNI
    de completare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“
    Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
    Declaraţia se depune şi de către:
    a) profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020;
    b) persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
    c) persoanele fizice prevăzute la art. LXI alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023:
    c1) care în cursul anului 2023 au realizat venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, la depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal au utilizat un alt nivel al salariului minim garantat în plată decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
    c2) care au realizat în cursul anului 2023 venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III din Codul fiscal, pentru care impozitul se reţine la sursă de plătitorii de venituri, în situaţia în care, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, precum şi la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, plătitorul a utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe ţară decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.


    I. Termenul de depunere a declaraţiei
    1. Declaraţia se depune:
    - până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
    – până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
    – până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

    2. Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.
    3. Rectificarea declaraţiei
    3.1. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din propria iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
    3.2. Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţa/căsuţele „Declaraţie rectificativă privind Capitolul I“ şi/sau „Declaraţie rectificativă privind Capitolul II“, completându-se, după caz, capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul .....“ şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ...........“.
    3.3. Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială/anterioară.
    3.4. Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:
    - corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;
    – modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
    – modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
    – modificarea unor date referitoare la contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
    – corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

    3.5. La rectificarea declaraţiei se vor avea în vedere următoarele:
    - declaraţia iniţială este declaraţia care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;
    – este permisă depunerea unei singure declaraţii iniţiale;
    – declaraţia rectificativă este declaraţia cu cel puţin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);
    – o declaraţie rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I şi capitolul II) trebuie să aibă ambele bife de rectificare selectate.

    3.6. Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere.
    Fac excepţie contribuabilii care nu au obligaţia completării capitolului I din declaraţie şi care rectifică declaraţia în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

    3.7. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune declaraţia la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
    3.8. Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, în situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Codul fiscal, şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declaraţia în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
    3.9. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligaţi ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declaraţia la organele fiscale competente şi să îşi recalculeze impozitul pe venit.
    Documentele justificative în baza cărora se reduc normele anuale de venit se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabililor.

    3.10. Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente/activităţi agricole, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, determinate pe baza normelor de venit sau în sistem real, depun declaraţia în termen de 30 zile de la obţinerea certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap în vederea recalculării venitului net anual şi a impozitului datorat.


    II. Organul fiscal central competent este:
    a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

    III. Modul de depunere a declaraţiei
    1. Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:
    a) în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
    Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.
    Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz;

    b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
    - prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual“ (SPV);
    – pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
    Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.


    2. Formularul „Anexa nr. ......... la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ se depune numai împreună cu declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
    Veniturile necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.


    IV. Completarea declaraţiei
    Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei fiscale a contribuabilului.
    Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate, cât şi pentru veniturile estimate (respectiv secţiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit din România sau din străinătate, datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse şi categorii de venit şi/sau datele privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obţin din străinătate venituri din pensii, pentru fiecare drept de pensie), utilizând, dacă este cazul, şi „Anexa nr. .... la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“, care se ataşează la declaraţia unică.
    Persoanele fizice care utilizează programul de asistenţă pentru completarea şi editarea declaraţiei unice nu completează „Anexa nr. .... la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“.
    A. Date de identificare a contribuabilului
    1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
    2. În caseta „Cod de identificare fiscală din străinătate“ se înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică nerezidentă.
    3. Rubrica „Nerezident“ se bifează de contribuabilii care la momentul realizării venitului aveau calitatea de nerezidenţi.
    4. Rubrica „Ţara de rezidenţă“ se completează numai în situaţia beneficiarului de venit nerezident, care va înscrie ţara în care este rezident fiscal la momentul realizării venitului.
    5. În rubricile „Nume“ şi „Prenume“ se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.
    6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
    7. În rubrica „Cont bancar (IBAN)“ se înscrie codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

    B. Date privind secţiunile completate
    1. Se bifează rubricile corespunzătoare secţiunilor completate, conform categoriilor de venituri realizate/estimate.
    2. Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul .........“ cuprinde impozitul pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul de impunere.
    3. Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ........“ cuprinde impozitul pe veniturile estimate a se realiza din România şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul de impunere.

    Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ........“
    Secţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile realizate din România“
    Subsecţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli“
    1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din:
    a) activităţi independente, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;
    c) cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală.
    Nu au obligaţia completării subsecţiunii contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente;

    d) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    e) piscicultură şi/sau silvicultură;
    f) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei;
    g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.
    NOTĂ:
    Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligaţia declarării veniturilor şi depunerii declaraţiei.


    2. Subsecţiunea se completează şi pentru:
    a) declararea veniturilor realizate în România în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care au optat pentru regularizarea impozitului, în condiţiile prevăzute la art. 227 alin. (3) din Codul fiscal, precum şi în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal;
    b) declararea veniturilor realizate de persoanele fizice nerezidente, ca urmare a activităţii desfăşurate în România în calitate de artişti de spectacol sau sportivi, din activităţi artistice şi sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin, potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal.
    Persoanele fizice care realizează venituri ca urmare a activităţii desfăşurate în România în calitate de artist de spectacol sau sportiv, din activităţile artistice şi sportive, indiferent dacă acestea sunt plătite direct artistului sau sportivului ori unei terţe părţi care acţionează în numele acelui artist sau sportiv, au obligaţia să depună declaraţia şi să plătească impozit conform regulilor stabilite în titlul IV „Impozitul pe venit“ din Codul fiscal, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin;

    c) declararea veniturilor din activităţi independente obţinute din România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European şi care au optat pentru regularizarea impozitului în condiţiile prevăzute la art. 226 din Codul fiscal, precum şi în Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;
    d) declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi legislaţiei Uniunii Europene.
    Contribuabilii de la lit. a)-c) bifează rubrica „Activităţi independente“ de la pct. 1 „Categoria de venit“ lit. A „Date privind activitatea desfăşurată“ şi completează subsecţiunea conform instrucţiunilor.


    2.1. Căsuţa „Venit scutit conform convenţiei de evitare a dublei impuneri şi legislaţiei Uniunii Europene“ se bifează de persoanele fizice nerezidente care realizează venituri scutite de impozit pe venit în România, conform convenţiei de evitare a dublei impuneri şi legislaţiei Uniunii Europene.
    2.2. Căsuţa „Opţiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit“ se bifează, după caz, de:
    a) persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 226 alin. (2) din Codul fiscal.
    La declaraţie se anexează două certificate de rezidenţă fiscală:
    - un certificat de rezidenţă fiscală în care se menţionează că beneficiarul venitului a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în anul în care s-a obţinut venitul din România;
    – un certificat de rezidenţă fiscală în care se menţionează că beneficiarul venitului a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în anul în care a exercitat opţiunea de regularizare în România a impozitului pe venit.
    Certificatele de rezidenţă fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în limba română;    b) persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în România în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi din activităţile artistice şi sportive şi optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 227 alin. (3) din Codul fiscal.
    La declaraţie se anexează două certificate de rezidenţă fiscală:
    - un certificat de rezidenţă fiscală în care se menţionează că beneficiarul venitului a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, în anul în care s-a obţinut venitul din România;
    – un certificat de rezidenţă fiscală în care se menţionează că beneficiarul venitului a avut rezidenţa fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, în anul în care a exercitat opţiunea de regularizare în România a impozitului pe venit.

    Certificatele de rezidenţă fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în limba română.


    3. Completarea subsecţiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din activităţi independente pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
    3.1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, şi/sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale.
    3.2. În categoria veniturilor din activităţi independente se cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, din profesii liberale, inclusiv din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care plătitorul nu are obligaţia reţinerii la sursă a impozitului, potrivit legii.
    Sunt calificate ca fiind venituri din activităţi independente, dacă sunt îndeplinite cel puţin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal, veniturile realizate de către contribuabili, alţii decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare.

    3.3. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.
    În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
    Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:
    - persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare a venitului net anual din activităţi independente;
    – societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei include venitul distribuit în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente, pentru anul fiscal respectiv.

    Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit venitului net anual din activităţi independente.

    3.4. Se completează câte o subsecţiune pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.
    3.5. Modul de completare a subsecţiunii
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    3.5.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa „1.1. activităţi independente“.
    3.5.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuţa „sistem real“.
    3.5.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii:
    a) căsuţa „individual“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual;
    b) căsuţa „asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;
    c) căsuţa „entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii;
    d) căsuţa „modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii“ se bifează în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului de raportare, în condiţiile continuării activităţii.

    3.5.4. Rd. 4 „Obiectul principal de activitate“ - se înscriu denumirea activităţii principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.
    3.5.5. Rd. 5 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz.
    3.5.6. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de asociere“ - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.
    Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

    3.5.7. Rd. 7 şi rd. 8 „Data începerii/încetării activităţii“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia.
    Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

    3.5.8. Rd. 9 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.

    Litera B „Date privind impozitul anual datorat“
    3.5.9. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual
    Contribuabilii care realizează venituri în mod individual completează declaraţia după cum urmează:
    Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile totale şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
    Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii care îndeplinesc condiţiile generale pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, potrivit Codului fiscal.
    Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
    Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

    Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).
    Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

    Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi“ - se înscrie suma reprezentând pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenţi, potrivit Codului fiscal.
    Rd. 6 „Venit net anual recalculat“ - se înscrie venitul net anual recalculat reprezentând diferenţa dintre venitul net anual (rd. 3) şi pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenţi, potrivit legii (rd. 5).
    Suma de la rd. 6 „Venit net anual recalculat“ se preia/însumează la rd. 1 de la secţiunea 4 „Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“ de la capitolul I.

    Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - rubrica nu se completează.
    Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - în situaţia în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenţi a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.
    În situaţia în care, în anul de raportare, contribuabilii au înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează.    3.5.10. În situaţia în care activitatea se desfăşoară într-o formă de asociere
    În cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se completează, după caz:
    Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit contribuabilului, conform contractului de asociere.
    Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală anuală din asociere, realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită contribuabilului, conform contractului de asociere.
    Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi“ - se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi, potrivit legii.
    Rd. 6 „Venit net anual recalculat“ - se înscrie venitul net anual recalculat reprezentând diferenţa dintre venitul net anual (rd. 3) şi pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenţi (rd. 5).
    Suma de la rd. 6 „Venitul net anual recalculat“ se preia/însumează la rd. 1 de la secţiunea 4 „Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“ de la capitolul I.

    Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - rubrica nu se completează.
    Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - în situaţia în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenţi a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.
    În situaţia în care, în anul de raportare, contribuabilii au înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează.    3.5.11. Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe baza normelor de venit şi care în cursul anului fiscal de raportare îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate.
    3.5.12. În cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activităţii şi se înscrie în declaraţie.


    4. Completarea subsecţiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală
    4.1. Subsecţiunea se completează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul a fost reţinut la sursă de plătitorul de venit.
    4.2. Nu au obligaţia completării subsecţiunii persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final.
    4.3. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea.
    4.4. Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori completează o singură subsecţiune în declaraţie.
    4.5. Modul de completare a subsecţiunii de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    4.5.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa „1.2. drepturi de proprietate intelectuală“ de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală.
    4.5.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuţa „sistem real“ sau căsuţa „cote forfetare de cheltuieli“. după caz.
    Căsuţa „sistem real“ se bifează de către contribuabilii care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
    Căsuţa „cote forfetare de cheltuieli“ - se bifează de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

    4.5.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii:
    a) căsuţa „individual“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual;
    b) căsuţa „asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

    4.5.4. Rd. 6 „Contractul de asociere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
    4.5.5. Rd. 7 şi rd. 8 „Data începerii/încetării activităţii“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia.
    Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

    4.5.6. Rd. 9 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.

    Litera B „Date privind impozitul anual datorat“
    4.5.7. În situaţia în care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, şi activitatea se desfăşoară în mod individual, declaraţia se completează după cum urmează:
    Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile totale şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
    Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii, care îndeplinesc condiţiile generale pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, potrivit Codului fiscal.
    Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
    Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

    Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).
    Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

    Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi“ - se înscrie suma reprezentând pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenţi, potrivit Codului fiscal.
    Rd. 6 „Venit net anual recalculat“ - se înscrie venitul net anual recalculat reprezentând diferenţa dintre venitul net anual (rd. 3) şi pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenţi, potrivit legii (rd. 5).
    Suma de la rd. 6 „Venitul net anual recalculat“ se preia/însumează la rd. 1 de la secţiunea 4 „Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“ de la capitolul I.

    Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - rubrica nu se completează.
    Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - în situaţia în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenţi a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.
    În situaţia în care, în anul de raportare, contribuabilii au înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează.


    4.5.8. În situaţia în care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, şi activitatea se desfăşoară într-o formă de asociere fără personalitate juridică, declaraţia se completează după cum urmează:
    Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit contribuabilului, conform contractului de asociere.
    Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală anuală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită contribuabilului, conform contractului de asociere.
    Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi“ - se înscrie suma reprezentând pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenţi, potrivit Codului fiscal.
    Rd. 6 „Venit net anual recalculat“ - se înscrie venitul net anual recalculat reprezentând diferenţa dintre venitul net anual (rd. 3) şi pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenţi, potrivit legii (rd. 5).
    Suma de la rd. 6 „Venitul net anual recalculat“ se preia/însumează la rd. 1 de la secţiunea 4 „Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“ de la capitolul I.

    Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - rubrica nu se completează.
    Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - în situaţia în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenţi a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.
    În situaţia în care, în anul de raportare, contribuabilii au înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează.


    4.5.9. În situaţia în care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, contribuabilii completează declaraţia după cum urmează:
    Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală.
    Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut (rd. 1) reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
    Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
    Rd. 6 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual de la rd. 3.
    Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net anual impozabil (rd. 6) redus proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.
    Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.
    În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat, impozitul anual pe venitul net anual impozabil se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 7.


    4.5.10. În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net anual se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli. La completarea rândurilor 6-8 se vor avea în vedere instrucţiunile de la pct. 4.5.9.


    5. Completarea subsecţiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor
    5.1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal:
    a) venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente;
    b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, potrivit legii;
    c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele de la lit. a) şi b).

    5.2. Subsecţiunea nu se completează de contribuabilii care au realizat venituri din arendă şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi care nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente.
    5.3. În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente se cuprind veniturile din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, calificate în categoria venituri din activităţi independente (la sfârşitul anului fiscal precedent celui de raportare au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere şi începând cu anul de raportare califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente).
    5.4. În cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole.
    5.5. În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic, se cuprind veniturile realizate de persoanele fizice din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, care, în anul de raportare, au determinat venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit legii.
    5.6. În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele de la pct. 5.1 lit. a) şi b), se cuprind veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietari, uzufructuari sau alţi deţinători legali şi care nu sunt calificate în categoria venituri din activităţi independente, potrivit legii.
    Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează câte o subsecţiune pentru fiecare sursă de venit.

    5.7. În cazul cedării folosinţei bunurilor deţinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.
    5.8. Modul de completare a subsecţiunii de către contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    5.8.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz:
    - „1.3.1. cedarea folosinţei bunurilor (altele decât cele de la pct. 1.3.2 şi pct. 1.3.3)“;
    – „1.3.2. cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente“;
    – „1.3.3. cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic“.

    5.8.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuţa „sistem real“.
    5.8.3. Rd. 5 „Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa“ - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată.
    De exemplu:
    - pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);
    – pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria şasiului;
    – alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.


    5.8.4. Rd. 6 „Contractul de închiriere“ - se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi şi data înregistrării acestuia.
    5.8.5. Rd. 7 şi rd. 8 „Data începerii/încetării activităţii“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia unică.
    Rubricile de la rd. 7 şi rd. 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.


    Litera B „Date privind impozitul anual datorat“
    5.8.6. Rubrica se completează după cum urmează:
    Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile totale şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
    Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii, care îndeplinesc condiţiile generale pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, potrivit Codului fiscal.
    Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
    Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

    Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).
    Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

    Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi“ - se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi potrivit Codului fiscal.
    În cazul persoanelor fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic, rândul nu se completează.

    Rd. 6 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual impozabil reprezentând diferenţa dintre venitul net anual (rd. 3) şi pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi (rd. 5).
    Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.
    În situaţia în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenţi a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.    5.9. Modul de completare a subsecţiunii de către contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    5.9.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa „1.3.1. cedarea folosinţei bunurilor (altele decât cele de la pct. 1.3.2 şi pct. 1.3.3)“.
    5.9.2. Rd. 5 „Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa“ - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată.
    De exemplu:
    - pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);
    – pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria şasiului;
    – alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.


    5.9.3. Rd. 6 „Contractul de închiriere“ - se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi şi data înregistrării acestuia.
    5.9.4. Rd. 7 şi rd. 8 „Data începerii/încetării activităţii“ - se înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.
    Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.


    Litera B „Date privind impozitul anual datorat“
    5.9.5. Rubrica se completează după cum urmează:
    Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acestora, majorate cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
    Reprezintă venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
    În situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.

    Rd. 6 „Venit impozabil“ - se înscrie suma reprezentând venitul brut de la rd. 1.
    Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.    6. Completarea subsecţiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
    6.1. Subsecţiunea se completează de contribuabilii care au realizat venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi/sau piscicultură, în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
    6.2. Veniturile din activităţi agricole cuprind venituri din cultivarea produselor agricole vegetale, precum şi prelucrarea, procesarea şi valorificarea lor în stare naturală, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit.
    6.3. Veniturile din silvicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase.
    6.4. Veniturile din piscicultură reprezintă venituri obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.
    6.5. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează subsecţiunea având în vedere venitul net distribuit/pierderea distribuită care le revine din asociere.
    6.6. Modul de completare a subsecţiunii de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    6.6.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz:
    - „1.4.1. activităţi agricole“;
    – „1.4.2. silvicultură“;
    – „1.4.3. piscicultură“.

    6.6.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuţa „sistem real“.
    6.6.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii:
    a) căsuţa „individual“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual;
    b) căsuţa „asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

    6.6.4. Rd. 5 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz.
    Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.

    6.6.5. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de asociere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.
    Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri completează, dacă este cazul, numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

    6.6.6. Rd. 7 şi rd. 8 „Data începerii/încetării activităţii“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia unică.
    Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

    6.6.7. Rd. 9 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.

    Litera B „Date privind impozitul anual datorat“
    6.6.8. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual
    Contribuabilii care realizează venituri în mod individual completează declaraţia după cum urmează:
    Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile totale şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
    Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii, care îndeplinesc condiţiile generale pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, potrivit Codului fiscal.
    Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
    Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

    Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).
    Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

    Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi“ - se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi, potrivit legii.
    Rd. 6 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual impozabil reprezentând diferenţa dintre venitul net anual (rd. 3) şi pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi (rd. 5).
    Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net anual impozabil (rd. 6) redus proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.
    Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.

    În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat, impozitul anual pe venitul net anual impozabil se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 7.
    În situaţia în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenţi a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.

    6.6.9. În situaţia în care activitatea se desfăşoară într-o formă de asociere fără personalitate juridică
    În cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, potrivit legii, se completează:
    Rd. 3 „Venit net anual“ - se înscrie suma reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit contribuabilului, conform contractului de asociere.
    Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală“ - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală anuală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită contribuabilului, conform contractului de asociere.
    Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi“ - se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenţi, potrivit legii.
    Rd. 6 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie venitul net anual impozabil reprezentând diferenţa dintre venitul net anual (rd. 3) şi pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenţi (rd. 5).
    Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus“ - se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net anual impozabil (rd. 6) redus proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.
    Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.

    În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat, impozitul anual pe venitul net anual impozabil se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 7.
    În situaţia în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenţi a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.    7. Completarea subsecţiunii în cazul contribuabililor care au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii
    7.1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate care nu au fost efectuate prin entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1) din Codul fiscal, precum şi din transferul aurului de investiţii.
    7.2. Persoana fizică nerezidentă are obligaţia de a declara câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare pentru tranzacţiile care nu sunt efectuate prin entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1) din Codul fiscal.
    Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri, persoanele fizice nerezidente care obţin câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi operaţiunea nu se efectuează prin entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1) din Codul fiscal, anexează la declaraţie certificatul de rezidenţă fiscală în original sau o copie legalizată a acestuia sau a documentului eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui stat, însoţită de o traducere autorizată în limba română.

    7.3. Modul de completare a subsecţiunii de către contribuabilii care realizează câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    7.3.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa „1.5. transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi transferul aurului de investiţii“ de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

    Litera B „Date privind impozitul anual datorat“
    7.3.2. Rd. 3 „Câştig net anual“ - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal de raportare, cumulat de la începutul anului, din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii, definit potrivit legii.
    Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.
    Rd. 4 „Pierdere netă anuală“ - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului fiscal de raportare, cumulat de la începutul anului, din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii, definit potrivit legii.
    Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.

    Rd. 5 „Pierderi nete anuale reportate din anii precedenţi“ - se înscrie suma reprezentând pierderi reportate din anii precedenţi, potrivit legii.
    Rd. 6 „Câştig net anual impozabil“ - se înscrie câştigul net anual impozabil reprezentând diferenţa dintre câştigul net anual (rd. 3) şi pierderile nete anuale reportate din anii precedenţi (rd. 5).
    Rd. 8 „Impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.
    În situaţia în care, în anul de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenţi a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.

    7.3.3. La determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate în calcul şi costurile aferente tranzacţiilor care nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacţii.


    8. Completarea subsecţiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din alte surse
    8.1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care au realizat venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1) din Codul fiscal, precum şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1), l) şi m) din Codul fiscal.
    8.2. Modul de completare a subsecţiunii de către contribuabilii care realizează venituri din alte surse
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    8.2.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz:
    - „1.6.1. venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal“;
    – „1.6.2. venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal“;
    – „1.6.3. venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal“;
    – „1.6.4. alte venituri decât cele prevăzute la pct. 1.6.1, pct. 1.6.2 şi pct. 1.6.3.“


    Litera B „Date privind impozitul anual datorat“
    8.2.2. În cazul veniturilor din alte surse definite conform art. 114 din Codul fiscal pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei, se completează după cum urmează:
    a) pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal, obţinute de către alte persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care se încadrează în categoria venituri din activităţi independente:
    Rd. 6 „Venit impozabil“ - se înscrie venitul impozabil determinat ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile aferente fiecărei operaţiuni efectuate, în baza documentelor justificative.
    Veniturile reprezintă sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură, iar cheltuielile reprezintă plăţile efectuate, aferente fiecărei operaţiuni în parte, indiferent de momentul efectuării plăţii, evidenţiate în baza documentelor justificative.
    În cazul veniturilor încasate în mod eşalonat, cheltuielile luate în calcul în vederea stabilirii venitului impozabil se determină proporţional cu ponderea venitului încasat din venitul reprezentând dreptul de creanţă.
    Rd. 8 „Impozit pe venit datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului impozabil înscris la rd. 6;

    b) pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal, obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h) şi art. 62 din Codul fiscal:
    Rd. 6 „Venit impozabil“ - se înscrie venitul impozabil determinat ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile aferente fiecărei operaţiuni efectuate, în baza documentelor justificative.
    Veniturile reprezintă sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură, iar cheltuielile reprezintă plăţile efectuate, aferente fiecărei operaţiuni în parte, indiferent de momentul efectuării plăţii, evidenţiate în baza documentelor justificative.
    În cazul veniturilor încasate în mod eşalonat, cheltuielile luate în calcul în vederea stabilirii venitului impozabil se determină proporţional cu ponderea venitului încasat din venitul reprezentând dreptul de creanţă.
    Rd. 8 „Impozit pe venit datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului impozabil înscris la rd. 6;

    c) pentru veniturile din transferul de monedă virtuală prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal:
    Rd. 6 „Câştig“ - se înscrie câştigul din transferul de monedă virtuală determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei.
    Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei.
    Rd. 8 „Impozit pe venit datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra câştigului înscris la rd. 6;

    d) pentru veniturile din alte surse pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1), l) şi m) din Codul fiscal, se completează:
    Rd. 6 „Venit impozabil“ - se înscrie venitul brut din alte surse.
    Rd. 8 „Impozit pe venit datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 6.

    Subsecţiunea a 2-a „Date privind impozitul pe veniturile din activităţi independente realizate din România, impuse pe bază de norme de venit în cazul contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie a anului de impunere“
    9. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care au început în luna decembrie a anului de impunere o activitate independentă, în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, impusă pe baza normelor de venit.
    9.1. În categoria „activităţi independente“ sunt cuprinse veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.
    9.1.1. Venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii.
    9.1.2. Pentru ajustarea normelor anuale de venit se aplică coeficienţii de corecţie publicaţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti asupra normelor anuale de venit.
    9.1.3. În situaţia în care un contribuabil desfăşoară aceeaşi activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfăşurare a activităţii.
    9.1.4. În cazul în care un contribuabil desfăşoară mai multe activităţi pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice.
    9.1.5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabili care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit potrivit titlului IV „Impozitul pe venit“ din Codul fiscal, fiindu-le aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit.
    9.1.6. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit se stabileşte pentru fiecare membru asociat.

    9.2. Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligaţia declarării veniturilor prin completarea subsecţiunii şi depunerii declaraţiei.
    9.3. Contribuabilii care au început o activitate în luna decembrie a anului de impunere depun declaraţia până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.
    9.4. Completarea subsecţiunii în cazul contribuabililor care au realizat venituri din activităţi independente, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    9.4.1. Rd. 1 „Forma de organizare“ - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii.
    a) Căsuţa „individual“ - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.
    b) Căsuţa „asociere fără personalitate juridică“ - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

    9.4.2. Rd. 2 „Obiectul principal de activitate“ - se înscriu denumirea activităţii principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.
    9.4.3. Rd. 3 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz.
    9.4.4. Rd. 4 „Documentul de autorizare“ - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.
    9.4.5. Rd. 5/Rd. 6 „Data începerii/încetării activităţii“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia unică.
    Rubricile de la rd. 5 şi rd. 6 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

    9.4.6. Rd. 7 „Data întreruperii temporare a activităţii“ - se completează data întreruperii temporare a activităţii în cursul anului, potrivit legii, cauzată de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative.
    Rd. 7 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

    9.4.7. Rd. 8 „Număr zile de scutire“ - se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav ori accentuat scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii.

    Litera B „Date privind impozitul anual datorat“
    9.4.8. Rd. 1 „Norma de venit“ - se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit de la locul desfăşurării activităţii, stabilită de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti.
    9.4.9. Rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ - se completează suma reprezentând norma de venit ajustată prin aplicarea coeficienţilor de corecţie publicaţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti.
    9.4.10. Rd. 3 „Venit net anual“ - se completează, după caz, după cum urmează:
    a) în cazul contribuabililor care îşi exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“;
    b) în cazul contribuabililor care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ redusă proporţional cu:
    - perioada de la începutul anului şi până la momentul începerii activităţii;
    – perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, în situaţia încetării activităţii, la cererea contribuabilului;

    c) în cazul întreruperilor temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizări sau altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ redusă proporţional cu perioada nelucrată din anul fiscal de raportare.
    În cazul contribuabililor care îşi exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, suma de la rd. 3 se determină prin raportarea sumei de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal“ la 365 de zile, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul zilelor de activitate aferente anului de impunere în cazul începerii/încetării/întreruperii temporare a activităţii, în cursul anului de impunere.
    La stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit se vor avea în vedere şi dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.


    9.4.11. Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:
    a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul activităţilor independente - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual“ redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;
    b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual“.

    9.4.12. Rd. 4 „Impozit anual“ - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.
    9.4.13. Venitul net din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, se reduce proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât şi în cazul contribuabilului care, în cursul perioadei impozabile, nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.    Subsecţiunea a 3-a „Date privind impozitul pe veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, impuse pe baza normelor de venit“
    10. Subsecţiunea se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul anului de raportare, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuinţe proprietate personală, cuprins între una şi 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea. Declaraţia se completează şi în cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiaşi an fiscal.
    11. Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioadă de minimum 24 de ore şi maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă.
    12. Contribuabilii completează subsecţiunea după cum urmează:
    12.1. „Număr camere închiriate în scop turistic“ - se înscrie numărul de camere închiriate în scop turistic în anul de raportare.
    12.2. Rd. 1 „Venit anual“ - se înscrie venitul anual determinat potrivit legii, corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic, din anul fiscal de raportare.
    La stabilirea venitului anual se are în vedere suma înscrisă la rd. „Venitul anual“ de la secţiunea C „Date privind venitul anual“ din formularul „Fişa capacităţii de cazare“, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 398/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului „Fişa capacităţii de cazare“.
    În situaţia în care locuinţa este deţinută în comun, de mai mulţi proprietari, venitul anual se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau în mod egal, în situaţia în care acestea nu se cunosc, conform art. 124 din Codul fiscal.

    12.3. Rd. 2 „Impozit anual“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 1 „Venitul anual“.


    Secţiunea a 2-a „Date privind veniturile realizate din străinătate“
    Subsecţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate“
    13. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 59 alin. (2) şi (2^1) din Codul fiscal, care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: venituri din activităţi independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din pensii, remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratorilor/cenzorilor şi alte venituri similare, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal.
    14. Subsecţiunea se completează şi de persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 59 alin. (2) şi (2^1) din Codul fiscal care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situaţii, după caz:
    a) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea;
    b) în cazul în care detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, întrucât între părţi (angajat-angajator) nu mai există relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii.
    14.1. În vederea regularizării impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 59 alin. (2) şi (2^1) din Codul fiscal, care sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, au obligaţia să declare în România veniturile respective, la termenul prevăzut de lege.
    Următoarele documente justificative vor fi deţinute de către contribuabil, după caz:
    a) documentul menţionat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului;
    b) contractul de detaşare;
    c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;
    d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau de către plătitorul de venit/agentul din străinătate care reţine la sursă impozitul, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă sau de către plătitorul de venit/agentul care reţine la sursă impozitul, din ţara în care s-a obţinut venitul, precum şi orice alte documente, copii ale declaraţiilor fiscale sau ale documentelor similare depuse la autoritatea competentă străină care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin.


    14.2. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

    15. Se completează câte o secţiune pentru fiecare ţară - sursă a veniturilor şi pentru fiecare sursă de venit realizat.
    16. Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal şi a Normelor metodologice date în aplicarea Codului fiscal.
    17. Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare în declaraţie, precum şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri.
    18. Persoanele fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă, sunt supuse impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute de Codul fiscal.
    19. Pentru contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit şi care, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România şi se declară în declaraţie.
    20. Creditul fiscal/Scutirea se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin în care s-a plătit impozitul;
    b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv plătit de persoana fizică. Plata impozitului în străinătate se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv sau de către plătitorul de venit/agentul care reţine la sursă impozitul în situaţia în care autoritatea competentă a statului străin nu eliberează un astfel de document. Pentru veniturile pentru care nu se realizează reţinerea la sursă, impozitul plătit în străinătate de persoana fizică se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau prin copia declaraţiei fiscale sau a documentului similar depuse/depus la autoritatea competentă străină însoţită de documentaţia care atestă plata acestuia, în situaţia în care autoritatea competentă a statului străin nu eliberează documentul justificativ;
    c) venitul pentru care se acordă credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 61 din Codul fiscal.
    Documentele justificative privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă, respectiv de către plătitorul de venit/agentul care reţine la sursă impozitul, din ţara în care s-a obţinut venitul şi cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, precum şi alte documente, copii ale declaraţiilor fiscale sau ale documentelor similare depuse la autoritatea competentă străină care sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri prevăzute în convenţiile de evitare a dublei impuneri se păstrează de către contribuabil.


    21. Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, a cărui plată în străinătate este atestată cu document justificativ eliberat de autoritatea competentă, respectiv de către plătitorul de venit/agentul care reţine la sursă impozitul, din statul străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau prin copia declaraţiei fiscale sau a documentului similar depuse/depus la autoritatea competentă străină, exprimate în unităţile monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României din anul de realizare a venitului respectiv.
    Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se vor transforma astfel:
    a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din ţara de sursă;
    b) din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.


    22. Modalitatea de completare a subsecţiunii în cazul persoanelor fizice care au realizat venituri din străinătate
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    22.1. Rd. 1 „Ţara în care s-a realizat venitul“ - se completează denumirea ţării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.
    22.2. Rd. 2 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat.
    a) Pentru transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moştenire, declaraţia se depune de contribuabilii moştenitori în situaţia în care succesiunea nu este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuţa „cu titlu de moştenire“.
    b) Rubrica „Remuneraţii/Indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratorilor/cenzorilor şi alte venituri similare“ - se bifează în cazul în care persoanele fizice obţin venituri din străinătate care au aceeaşi natură ca veniturile (în bani sau în natură) asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt obţinute din desfăşurarea unei activităţi dependente.
    Sunt considerate astfel de venituri obţinute din străinătate cele care sunt similare celor obţinute din România ca:
    - sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;
    – remuneraţii primite de directori în baza unui contract de mandat;
    – indemnizaţia administratorilor, inclusiv indemnizaţia asociatului unic;
    – sume din profitul net cuvenite administratorilor;
    – sume primite de reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliile de administraţie;
    – beneficiile în bani sau în natură obţinute în calitate de membru al consiliului de administraţie/administrator/cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;
    – oricare alte sume similare obţinute în calitate de membru al consiliului de administraţie/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.    22.3. Rd. 3 „Metoda de evitare a dublei impuneri“ - se bifează, dacă este cazul, metoda de evitare a dublei impuneri prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a realizat venitul.
    22.4. Rd. 4 „Venit scutit în baza unui acord internaţional la care România este parte“ - se bifează de contribuabilii care realizează din străinătate venituri scutite în baza unui acord internaţional la care România este parte.
    22.5. Rd. 5/Rd. 6 „Data începerii/încetării activităţii“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.
    22.6. Litera B „Date privind impozitul anual datorat“
    22.6.1. Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul brut realizat din străinătate potrivit Codului fiscal, în anul fiscal de raportare.
    Persoanele fizice care realizează venituri din jocuri de noroc completează câte o secţiune pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, supuse impunerii în România, potrivit Codului fiscal.

    22.6.2. Rd. 2 „Cheltuieli deductibile/alte sume deductibile“ - se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând cheltuieli deductibile efectuate în scopul realizării veniturilor sau alte sume deductibile din veniturile realizate din străinătate, potrivit Codului fiscal.
    22.6.3. Rd. 3 „Venit net/Câştig net anual“ - se înscrie, după caz, suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile/alte sume deductibile (rd. 2).
    Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile/alte sume deductibile.
    Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.
    În cazul salariului plătit de angajatorul din România pentru activitatea desfăşurată în străinătate, se înscrie venitul bază de calcul (în lei) aferent perioadei de detaşare în străinătate, conform documentului menţionat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, întocmit de angajator.
    În cazul transferului de titluri de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi al aurului de investiţii, definit potrivit legii, se înscrie câştigul net anual (în lei) reprezentând diferenţa între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.

    22.6.4. Rd. 4 „Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală“ - se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfăşurată în străinătate în anul fiscal de raportare reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).
    Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
    În cazul transferului de titluri de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi al aurului de investiţii, definit potrivit legii, se înscrie pierderea netă anuală (în lei) reprezentând diferenţa între pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.

    22.6.5. Rd. 5 „Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii precedenţi“ - se înscrie suma reprezentând pierderi reportate din anii precedenţi, conform legii.
    22.6.6. Rd. 6 „Venit/Câştig net anual impozabil“ - se înscrie venitul/câştigul net anual impozabil reprezentând diferenţa dintre venitul/câştigul net anual (rd. 3) şi pierderile fiscale reportate din anii precedenţi (rd. 5).
    22.6.7. Rd. 7 „Impozit pe venit datorat în România“ - se înscrie suma (în lei) rezultată prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de lege asupra sumei înscrise la rd. 6.
    În situaţia în care convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi statul de realizare a venitului prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, se înscrie cifra zero.
    În situaţia în care venitul obţinut este scutit în baza unui acord internaţional la care România este parte, se înscrie cifra zero.
    În situaţia în care în anul de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii precedenţi a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.

    22.6.8. Rd. 8 „Impozit pe venit plătit în străinătate“ - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.
    Se completează de către contribuabilii care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă, sunt supuşi impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate.
    Rubrica se completează şi de contribuabilii care realizează un venit care, conform prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat şi legislaţiei Uniunii Europene, este impus în celălalt stat şi respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri „metoda scutirii“.

    22.6.9. Rd. 9 „Credit fiscal“ - creditul fiscal se stabileşte de către contribuabil la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate.
    Impozitul plătit în străinătate care se deduce din impozitul pe venit datorat în România este limitat la partea de impozit pe venit datorat în România.
    Creditul se stabileşte din impozitul pe venit calculat pentru anul în care impozitul a fost plătit statului străin, dacă există documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, care atestă plata impozitului în străinătate.

    22.6.10. Rd. 10 „Diferenţă de impozit de plată“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre impozitul pe venit datorat în România (rd. 7) şi creditul fiscal (rd. 9).
    Se completează numai dacă impozitul pe venit datorat în România este mai mare decât creditul fiscal.
    În situaţia în care creditul fiscal (rd. 9) este mai mare sau egal decât impozitul pe venit datorat în România (rd. 7), se înscrie cifra zero.
    Subsecţiunea a 2-a „Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate“
    23. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri reprezentând remuneraţii, indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi fiscali în România şi care au obligaţia de a calcula şi plăti contribuţia de asigurări sociale şi/sau contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 139^1 şi art. 157^2 din Codul fiscal.
    În vederea declarării contribuţiei de asigurări sociale şi/sau contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, subsecţiunea se completează după cum urmează:
    Rd. 1 „Bază anuală de calcul al CAS“ - se completează baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, respectiv câştigul brut realizat din venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
    Rd. 2 „CAS datorată“ - se completează contribuţia de asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuţie de 25%, prevăzută la art. 138 lit. a) din Codul fiscal, asupra bazei de calcul prevăzute la rd. 1.
    Rd. 3 „Baza anuală de calcul al CASS“ - se completează baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv câştigul brut realizat din venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
    Rd. 4 „CASS datorată“ - se completează valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuţie de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra sumei înscrise la rd. 3.    Secţiunea a 3-a „Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate“
    Subsecţiunea 1 „Date privind contribuţia de asigurări sociale datorată“
    24. Subsecţiunea se completează de către:
    24.1. Persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile cumulative de mai jos, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte:
    a) au realizat în anul fiscal de declarare venituri din activităţi independente (venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, din profesii liberale şi contracte de activitate sportivă, cu excepţiile prevăzute de lege) şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia celor prevăzute la art. 72 alin. (3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri; şi
    b) au estimat pentru anul fiscal de declarare un venit net/brut anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. a), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal.

    24.2. Persoanele fizice prevăzute la art. LXI alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene:
    a) care în cursul anului 2023 au realizat venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală pentru care la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, au utilizat un alt nivel al salariului minim garantat în plată decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
    b) care în cursul anului 2023 au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, în situaţia în care plătitorii de venit, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, precum şi la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, datorate pentru anul 2023, au utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe ţară decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

    24.3. Persoanele fizice care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care contribuţia reţinută de către plătitorul de venit a fost stabilită la o bază de calcul mai mică decât nivelul a 24 de salarii minime brute pe ţară, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat realizat este cel puţin egal cu 24 de salarii minime brute pe ţară, prevăzute la art. 151 alin. (6^1) din Codul fiscal.

    25. Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară se efectuează prin cumularea veniturilor nete/brute şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală determinate potrivit art. 72 şi 73 din Codul fiscal, realizate în anul fiscal de impunere.
    Pentru anul fiscal 2023 la stabilirea plafonului minim anual se utilizează nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
    Subsecţiunea se completează în mod corespunzător şi de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus.

    26. Persoanele fizice nu datorează contribuţia de asigurări sociale în următoarele situaţii:
    26.1. în situaţia în care au estimat pentru anul fiscal de declarare un venit net/brut anual cumulat din veniturile prevăzute la pct. 24.1 lit. a), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară. Fac excepţie contribuabilii care au optat pentru plata contribuţiei. În acest caz, contribuţia plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, potrivit legii;
    26.2. în situaţia în care persoanele sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale şi nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi în situaţia în care au calitatea de pensionari;
    26.3. în situaţia în care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;
    26.4. în situaţia în care, potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuţii de asigurări sociale în România.

    27. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, potrivit legii, au obligaţia de a completa subsecţiunea dacă nivelul venitului realizat pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, iar nivelul venitului net/brut cumulat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară.
    28. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească şi să declare contribuţia de asigurări sociale, conform contractului încheiat între părţi, nu au obligaţia depunerii formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ - capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ......“, cu excepţiile de la pct. 24.2 lit. b) şi 24.3.
    29. Contribuabilii care au început o activitate în luna decembrie depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ - capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul .....“ până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
    30. În vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale, secţiunea 3 „Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate“ subsecţiunea 1 „Date privind contribuţia de asigurări sociale datorată“ se completează după cum urmează:
    30.1. Căsuţa „Am realizat venituri între 12 salarii minime brute, inclusiv şi 24 salarii minime brute“ - se bifează dacă nivelul venitului realizat în anul de impunere este între 12 salarii minime brute inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară.
    30.2. Căsuţa „Am realizat venituri cel puţin egale cu 24 salarii minime brute“- se bifează dacă nivelul venitului anual realizat în anul de impunere este de peste 24 de salarii minime brute pe ţară inclusiv.
    30.3. Rd. 1 „Total venit net anual cumulat realizat din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală“ - se completează suma veniturilor nete/brute realizate din România şi din afara României, din categoriile de la pct. 24.1 lit. a), cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România.
    30.4. Rd. 2 „Bază anuală de calcul al CAS (Venit ales pentru plata CAS)“ - se completează baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12, respectiv 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, după caz.
    Pentru anul fiscal 2023 la stabilirea plafonului minim se utilizează nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

    30.5. Rd. 3 „CAS datorată“ - se completează contribuţia de asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuţie de 25%, prevăzută la art. 138 lit. a) din Codul fiscal, asupra bazei de calcul prevăzute la rd. 2.


    Subsecţiunea a 2-a „Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată“
    31. Subsecţiunea se completează de către:
    31.1. Persoanele fizice care au estimat în anul fiscal curent un venit net/brut anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri mai mic decât nivelul a 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, după caz, din următoarele categorii, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România:
    a) venituri din activităţi independente;
    b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
    c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III din Codul fiscal, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;
    d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
    e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
    f) venituri din investiţii;
    g) venituri din alte surse,
    iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 6 salarii minime pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia.


    31.2. Persoanele fizice prevăzute la art. LXI alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023:
    a) care în cursul anului 2023 au realizat venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, la depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, au utilizat un alt nivel al salariului minim garantat în plată decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată,
    b) care au realizat în cursul anului 2023 venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă de plătitorii de venituri, în situaţia în care, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, precum şi la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, plătitorul a utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe ţară decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

    31.3. Persoanele fizice care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de către plătitorul de venit a fost stabilită la o bază de calcul mai mică decât nivelul a 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat realizat este cel puţin egal cu 12, respectiv 24 de salarii minime brute pe ţară, prevăzute la art. 174 alin. (6^1) din Codul fiscal.
    31.4 Subsecţiunea nu se completează de către:
    a) persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 154 din Codul fiscal;
    b) persoanele care, potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuţii de asigurări sociale de sănătate în România.
    În cazul în care persoanele fizice care au estimat că realizează în anul fiscal curent veniturile de la prezentul punct peste plafonul minim de 6 salarii minime au realizat un venit net/brut anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, iar în anul fiscal de impunere nu au avut calitatea de salariat şi nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) din Codul fiscal, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe ţară şi depun declaraţia unică, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul în care persoanele fizice care au estimat că realizează în anul fiscal curent veniturile de la prezentul punct peste plafonul minim de 6 salarii minime au procedat la corectarea declaraţiei iniţiale, prin depunerea unei declaraţii rectificative, ca urmare a realizării de venituri sub plafonul minim.    32. Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere al declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, respectiv 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia, se efectuează prin cumularea următoarelor:
    - veniturile nete/brute/normele de venit realizate din categoriile de la pct. 31.1 lit. a)-e);
    – venitul şi/sau câştigul net din investiţii, stabilit conform art. 94-97 din Codul fiscal.
    În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018;

    – venitul brut şi/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116 din Codul fiscal.
    Pentru anul fiscal 2023 la stabilirea plafonului minim se utilizează nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.


    33. Sunt exceptate de la completarea şi depunerea declaraţiei persoanele fizice care au realizat în anul fiscal de impunere venituri cel puţin la nivelul a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, din categoriile:
    - venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
    – venituri în baza contractelor de activitate sportivă;
    – venituri din arendă;
    – venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II sau titlului III din Codul fiscal, pentru care contribuţia se reţine la sursă de către plătitorul de venit.
    Fac excepţie persoanele menţionate la pct. 31.2 lit. b) şi pct. 31.3.

    34. Persoanele fizice care au estimat un venit net/brut anual, cumulat pe fiecare sursă şi/sau categorie de venit, din cele menţionate la pct. 33, sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, dar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul plafonului minim, au obligaţia depunerii „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ...“, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
    35. Persoanele care încep o activitate în luna decembrie depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ...“, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
    36. În vederea declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, secţiunea 3 „Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate“, subsecţiunea 2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată“ se completează după cum urmează:
    36.1. Căsuţa „Am realizat venituri între 6 salarii minime brute, inclusiv şi 12 salarii minime brute“ - se bifează în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară.
    36.2. Căsuţa „Am realizat venituri între 12 salarii minime brute, inclusiv şi 24 salarii minime brute“ - se bifează în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară.
    36.3. Căsuţa „Am realizat venituri cel puţin egale cu 24 salarii minime brute“ - se bifează în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară, inclusiv.
    36.4. Tabelul de la pct. 1 „Venituri realizate pentru încadrarea ca plătitor de CASS“ - se completează cu suma veniturilor realizate din România şi din afara României, pentru fiecare din categoriile de la pct. 31, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România.
    36.5. Rd. 2 „Baza anuală de calcul al CASS“ se completează cu:
    - suma reprezentând plafonul minim de 6, 12 sau 24 de salarii minime pe ţară, în vigoare pentru anul pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care venitul net/brut anual cumulat realizat este mai mare sau cel puţin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit legii;
    – suma reprezentând baza de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul persoanelor fizice aflate în situaţia în care au estimat un venit net/brut anual cumulat peste nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară şi care în anul fiscal precedent de impunere nu au avut calitatea de salariat şi nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
    Pentru anul fiscal 2023 la stabilirea bazei anuale de calcul se utilizează nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

    36.6. Rd. 3 „CASS datorată“ - se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuţie de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra sumei înscrise la rd. 2.


    Secţiunea a 4-a „Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“
    37. Secţiunea se completează de contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real.
    Rd. 1 „Suma veniturilor nete recalculate din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real“ - se înscrie suma veniturilor nete recalculate, înscrise la rd. 6 de la litera B, subsecţiunea 1, secţiunea 1, capitolul I.
    Rd. 2 „CAS datorată“ - se înscrie contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V „Contribuţii sociale obligatorii“ din Codul fiscal.
    Rd. 3 „Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale“ - se înscrie suma reprezentând costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, puse în funcţiune în anul respectiv la care se adaugă, dacă este cazul, sumele reprezentând costul de achiziţie al aparatelor de marcat reportate, potrivit legii.
    În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale se distribuie proporţional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere.
    Rd. 4 „Venit net anual impozabil“ - se înscrie diferenţa dintre suma veniturilor nete recalculate (rd. 1) şi contribuţia de asigurări sociale datorată (rd. 2).
    Rd. 5 „Venit net anual impozabil redus“ - se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net anual impozabil (rd. 4) redus proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.
    Rd. 6 „Total impozit anual datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 4 din care se scade, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale (rd. 3).
    În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 5 din care se scade, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale (rd. 3).


    Secţiunea a 5-a „Date privind indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020“
    38. Secţiunea se completează de profesioniştii, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil, şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020.
    Se completează după cum urmează:
    Col. 2 „Indemnizaţia brută încasată“ - se înscrie, pentru fiecare lună, indemnizaţia brută încasată.
    Col. 3 „Contribuţia de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii“ - se completează contribuţia de asigurări sociale datorată în sistemul public de pensii, potrivit legii, determinată prin aplicarea cotei de contribuţie de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizaţiei brute încasate (col. 2).
    Col. 4 „Contribuţia de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu de pensii“ - se completează cu suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabili în sistemul propriu de pensii, potrivit reglementărilor specifice.
    Col. 5 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată“ - se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuţie de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra indemnizaţiei brute încasate (col. 2).
    Col. 6 „Venitul bază de calcul al impozitului“ - se înscrie diferenţa dintre indemnizaţia brută încasată (col. 2), contribuţia de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii (col. 3) sau contribuţia de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu de pensii (col. 4) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată (col. 5), conform dispoziţiilor art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
    Col. 7 „Impozitul pe venit datorat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului bază de calcul al impozitului (col. 6).

    Rd. „Total“ - se înscrie totalul obligaţiilor fiscale datorate, potrivit legii, reprezentând impozit pe venit datorat, contribuţii de asigurări sociale datorate în sistemul public de pensii şi contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate, determinat prin însumarea obligaţiilor fiscale lunare.


    Secţiunea a 6-a „Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declaraţia curentă“
    39. Secţiunea se completează pentru a evidenţia obligaţiile fiscale datorate pentru anul de impunere, stabilite prin declaraţia curentă.
    39.1. Subsecţiunea I „Obligaţii privind impozitul pe venitul realizat, stabilite prin declaraţia curentă“
    Rd. 1 „Impozit pe venitul anual“ - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului datorat pe venitul anual realizat în anul de impunere, stabilit de contribuabil prin declaraţia curentă.
    Se însumează impozitul datorat pe venitul anual realizat înscris în declaraţia curentă la:
    - rd. 8 „Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat“ de la lit. B, subsecţiunea 1, secţiunea 1, capitolul I;
    – rd. 4 „Impozit anual“ de la lit. B, subsecţiunea 2, secţiunea 1, capitolul I;
    – rd. 2 „Impozit anual“ de la subsecţiunea 3, secţiunea 1, capitolul I;
    – rd. 10 „Diferenţă de impozit de plată“ de la lit. B, subsecţiunea 1, secţiunea 2, capitolul I;
    – rd. 6 „Total impozit anual datorat“ de la secţiunea 4, capitolul I.


    Rd. 2 „Impozit pe venit datorat pentru indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020“ - se completează suma reprezentând total impozit pe venit datorat înscris la rd. „Total“ de la coloana 7 din tabelul de la secţiunea 5, capitolul I din formular.
    Rd. 3 „Total impozit pe venit datorat“ - se înscrie totalul impozitului pe venit datorat determinat prin însumarea obligaţiilor înscrise la rd. 1 şi rd. 2.
    Rd. 4 „Plăţi anticipate, potrivit dispoziţiilor art. 68^2 şi art. 115 alin. (2^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare“ - se completează suma reprezentând plăţile anticipate reţinute la sursă pe veniturile prevăzute la art. 68^2 şi art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal, realizate de către contribuabili, alţii decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    Rd. 5 „Diferenţe de impozit de plată rezultate din definitivarea impozitului anual datorat, potrivit Capitolului I“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre impozitul pe venit datorat total (rd. 3) şi plăţile anticipate reţinute la sursă potrivit dispoziţiilor art. 68^2 şi art. 115 alin. (2^1) din Codul fiscal (rd. 4).
    Se completează numai dacă impozitul pe venit datorat total (rd. 3) este mai mare decât plăţile anticipate reţinute la sursă potrivit dispoziţiilor art. 68^2 şi art. 115 alin. (2^1) din Codul fiscal (rd. 4).
    Rd. 6 „Diferenţe de impozit de restituit rezultate din definitivarea impozitului anual datorat, potrivit Capitolului I“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre plăţile anticipate reţinute la sursă potrivit dispoziţiilor art. 68^2 şi art. 115 alin. (2^1) din Codul fiscal (rd. 4) şi impozitul pe venit datorat total (rd. 3).
    Se completează numai dacă plăţile anticipate reţinute la sursă potrivit dispoziţiilor art. 68^2 şi art. 115 alin. (2^1) din Codul fiscal (rd. 4) sunt mai mari decât impozitul pe venit datorat total (rd. 3).

    39.2. Subsecţiunea II „Obligaţii privind contribuţia de asigurări sociale“
    Rd. 1 „Contribuţia de asigurări sociale“ - se înscrie contribuţia de asigurări sociale datorată înscrisă la rd. 3 de la subsecţiunea 1, secţiunea 3.
    Rd. 2 „CAS reţinută de plătitorul de venit conform art. 151 alin. (6^1) din Codul fiscal“ - se înscrie contribuţia de asigurări sociale reţinută de plătitorul de venit, care a fost stabilită la o bază de calcul mai mică decât nivelul a 24 de salarii minime brute pe ţară, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat realizat este cel puţin egal cu 24 de salarii minime brute pe ţară, potrivit art. 151 alin. (6^1) din Codul fiscal.
    Rd. 3 „CAS reţinută de plătitorul de venit conform art. LXI alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023“- se înscrie contribuţia de asigurări sociale reţinută de plătitorul de venit, în situaţia în care, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, precum şi la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, plătitorul a utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe ţară decât cel de 3.000 lei, conform prevederilor art. LXI alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023.
    Rd. 4 „Diferenţa stabilită în plus“ (rd. 1 – rd. 2 sau rd. 1 – rd. 3, după caz) - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre contribuţia de asigurări sociale stabilită (rd. 1) şi contribuţia de asigurări sociale reţinută de plătitorul de venit conform art. 151 alin. (6^1) din Codul fiscal (rd. 2) sau suma reprezentând diferenţa dintre contribuţia de asigurări sociale stabilită (rd. 1) şi contribuţia de asigurări sociale reţinută de plătitorul de venit, potrivit prevederilor art. LXI alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 (rd. 3), după caz.
    Rd. 5 „Diferenţa stabilită în minus“ (rd. 3 – rd. 1) - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre contribuţia de asigurări sociale reţinută de plătitorul de venit (rd. 3) şi contribuţia de asigurări sociale stabilită (rd. 1).
    Se completează numai dacă suma de la rd. 3 este mai mare decât suma de la rd. 1.
    ATENŢIE!
    Diferenţa stabilită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei [art. LXI alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023].

    Rd. 6 „Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020“ - se completează suma reprezentând total contribuţie de asigurări sociale datorată în sistemul public de pensii, înscrisă la rd. „Total“ de la coloana 3 din tabelul de la secţiunea 5 din formular.
    Rd. 7 „Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate“ - se înscrie contribuţia de asigurări sociale datorată înscrisă la rd. 2 de la subsecţiunea 2, secţiunea 2.
    Rd. 8 „Total CAS datorată“ (rd. 4 + rd. 6 + rd. 7) - se înscrie totalul contribuţiei de asigurări sociale datorate.

    39.3. Subsecţiunea III „Obligaţii privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate“
    Rd. 1 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate“ - se înscrie contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată înscrisă la rd. 3 de la subsecţiunea 2, secţiunea 3.
    Rd. 2 „CASS reţinută de plătitorul de venit conform art. 174 alin. (6^1) din Codul fiscal“ - se înscrie contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de plătitorul de venit, pentru contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de către plătitorul de venit a fost stabilită la o bază de calcul mai mică decât nivelul a 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat realizat este cel puţin egal cu 12, respectiv 24 de salarii minime brute pe ţară, potrivit art. 174 alin. (6^1) din Codul fiscal.
    Rd. 3 „CASS reţinută de plătitorul de venit conform art. LXI alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023“ - se înscrie contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de plătitorul de venit, pentru contribuabilii care au realizat în cursul anului venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, în situaţia în care, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, precum şi la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei, plătitorul a utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe ţară decât cel de 3.000 lei, potrivit prevederilor art. LXI alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023.
    Rd. 4 „Diferenţa stabilită în plus“ (rd. 1 – rd. 2 sau rd. 1 – rd. 3, după caz) - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită (rd. 1) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de plătitorul de venit conform art. 174 alin. (6^1) din Codul fiscal (rd. 2) sau suma reprezentând diferenţa dintre contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită (rd. 1) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de plătitorul de venit, potrivit prevederilor art. LXI alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 (rd. 3), după caz.
    Rd. 5 „Diferenţa stabilită în minus“ (rd. 3 – rd. 1) - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de plătitorul de venit (rd. 3) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită (rd. 1).
    Rd. 6 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020“ - se completează suma reprezentând total contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată înscrisă la rd. „Total“ de la coloana 5 din tabelul de la secţiunea 5 din formular.
    Rd. 7 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate“ - se înscrie contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată înscrisă la rd. 4 de la subsecţiunea 2, secţiunea 2.
    Rd. 8 „Total CASS datorată“ (rd. 4 + rd. 6 + rd. 7 – rd. 5) - se înscrie totalul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate.    Secţiunea a 7-a „Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/câştigul net anual impozabil“
    40. Secţiunea se completează de contribuabilii care dispun asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 din Codul fiscal, din care se scade, dacă este cazul, potrivit legii, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, precum şi/sau din impozitul datorat pe câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119 din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările art. 123^1 din Codul fiscal.
    Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

    41. Contribuabilii care obţin venituri din străinătate de aceeaşi natură cu cele obţinute din România pentru care există dreptul de a dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, prevăzute la art. 123^1 alin. (1) din Codul fiscal, pot dispune şi asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul realizat în străinătate, datorat în România, după deducerea creditului fiscal.
    42. Entităţile nonprofit/Unităţile de cult beneficiază de sumele reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil dacă la momentul plăţii acestora de către organul fiscal figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
    NOTĂ:
    Se completează câte o secţiune pentru fiecare entitate nonprofit/unitate de cult beneficiară sau pentru fiecare beneficiar de bursă privată.


    43. Bursa privată
    43.1. Căsuţa „Bursa privată“ - se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii.
    43.2. „Contract nr./data“ - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
    43.3. „Sumă plătită (lei)“ - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
    43.4. „Documente de plată nr./data“ - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.

    44. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult
    44.1. Căsuţa „Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult“ - se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil, pentru susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult.
    44.2. „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult“ - se înscrie denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    44.3. „Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult“ - se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
    44.4. „Cont bancar (IBAN)“ - se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
    44.5. „Procent din impozit“ - se înscrie procentul din impozitul pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat, stabilit potrivit legii, pentru care contribuabilul dispune virarea, pentru susţinerea entităţii nonprofit/unităţii de cult. Procentul din impozit nu trebuie să depăşească plafonul admis de lege pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările art. 123^1 din Codul fiscal.
    44.6. „Suma“ - se completează suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult, determinată prin aplicarea procentului înscris la rd. „Procent din impozit“ asupra impozitului pe venitul/câştigul net anual impozabil datorat, stabilit potrivit legii.
    În situaţia în care contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se completează.    Secţiunea a 8-a „Bonificaţie pentru plata impozitului pe venitul anual şi a contribuţiilor sociale“
    45. Secţiunea se completează de persoanele fizice care beneficiază de bonificaţia pentru plata impozitului pe venitul anual şi a contribuţiilor sociale, stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, în conformitate cu dispoziţiile art. 121, art. 151 alin. (23) şi (24), precum şi art. 174 alin. (23) şi (24) din Codul fiscal.
    ATENŢIE!
    Secţiunea se completează numai în situaţia în care legea anuală a bugetului de stat reglementează acordarea de bonificaţii pentru obligaţiile fiscale datorate pentru anul de impunere.

    Rd. 1 „Bonificaţie privind impozitul pe venitul anual“ - se înscrie valoarea bonificaţiei pentru plata impozitului pe venitul anual, determinată potrivit legii.
    Rd. 2 „Bonificaţie privind contribuţia de asigurări sociale“ - se înscrie valoarea bonificaţiei pentru plata contribuţiei de asigurări sociale, determinată potrivit legii.
    Rd. 3 „Bonificaţie privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate“ - se înscrie valoarea bonificaţiei pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, determinată potrivit legii.

    46. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat. Procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
    ATENŢIE!
    În situaţia în care legea anuală a bugetului de stat stabileşte acordarea bonificaţiei, prin derogare de la art. 121, 151 şi 174 din Codul fiscal, nu fac obiectul acordării bonificaţiei impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente indemnizaţiilor acordate potrivit art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, în conformitate cu dispoziţiile art. XIX alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare.    Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul.....“
    Secţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România“
    Subsecţiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli“
    1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit legii sau potrivit opţiunii contribuabililor, după caz, provenind din:
    a) activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
    b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă;
    c) cedarea folosinţei bunurilor impuse pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepţia veniturilor din arendă, veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, precum şi a veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, pentru care impunerea este finală;
    d) activităţi agricole impuse în sistem real;
    e) silvicultură şi/sau piscicultură pentru care venitul net se stabileşte în sistem real.
    NOTĂ:
    Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligaţia declarării veniturilor prin completarea şi depunerea declaraţiei.    2. Subsecţiunea se completează pentru:
    a) declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere;
    b) stabilirea de către contribuabil a impozitului anual estimat pentru anul de impunere;
    c) modificarea modului de determinare a venitului net, conform prevederilor Codului fiscal.

    3. Completarea subsecţiunii în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
    3.1. Subsecţiunea se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, şi/sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale.
    3.2. În categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care există obligaţia completării subsecţiunii, se cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, din profesii liberale, inclusiv din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care plătitorul nu are obligaţia reţinerii la sursă a impozitului, potrivit legii.
    3.3. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.
    Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit care le revine din asociere.

    3.4. Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente din mai multe surse de venit completează câte o subsecţiune pentru fiecare sursă.
    3.5. Modul de completare a subsecţiunii
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    3.5.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa „1.1. activităţi independente“.
    3.5.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuţa „sistem real“.
    3.5.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii:
    a) căsuţa „individual“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual;
    b) căsuţa „asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;
    c) căsuţa „entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii;
    d) căsuţa „modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii“ se bifează în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului de raportare, în condiţiile continuării activităţii.

    3.5.4. Rd. 4 „Obiectul principal de activitate“ - se înscriu denumirea activităţii principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.
    3.5.5. Rd. 5 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz.
    3.5.6. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de asociere“ - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.
    Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

    3.5.7. Rd. 7 şi rd. 8 „Data începerii/încetării activităţii“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia unică. Aceste rubrici se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.
    3.5.8. Rd. 9 „Data suspendării activităţii“ - se completează data suspendării activităţii numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declaraţia.
    3.5.9. Rd. 10 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.

    Litera B „Date privind impozitul anual estimat“
    3.5.10. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual
    Contribuabilii care realizează venituri în mod individual completează declaraţia după cum urmează:
    Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs, de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
    Rd. 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente, specifice fiecărei activităţi.
    Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
    Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:
    a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;
    b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.

    Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.


    3.5.11. În situaţia în care activitatea se desfăşoară într-o formă de asociere
    În cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se completează numai rd. 3 „Venit net anual estimat“, rd. 3.1 „Venit impozabil“ şi rd. 4 „Impozit anual estimat“, după cum urmează:
    Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii.
    Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:
    a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;
    b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.

    Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.    4. Completarea subsecţiunii în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
    4.1. Subsecţiunea se completează de contribuabilii care, în anul de impunere, realizează, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă de plătitorul de venit.
    4.2. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea.
    4.3. Subsecţiunea se completează şi în cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată.
    4.4. Nu au obligaţia completării subsecţiunii persoanele fizice pentru care impozitul se reţine la sursă de plătitorii de venituri.
    4.5. Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori completează o singură subsecţiune în declaraţie.
    4.6. Modul de completare a subsecţiunii de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    4.6.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa „1.2. drepturi de proprietate intelectuală“.
    4.6.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuţa „sistem real“ sau căsuţa „cote forfetare de cheltuieli“, după caz:
    a) căsuţa „sistem real“ se bifează de către contribuabilii care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
    b) căsuţa „cote forfetare de cheltuieli“ se bifează de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

    4.6.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii:
    a) căsuţa „individual“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual;
    b) căsuţa „asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

    4.6.4. Rd. 6 „Contractul de asociere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
    4.6.5. Rd. 7 şi rd. 8 „Data începerii/încetării activităţii“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia unică.
    Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

    4.6.6. Rd. 9 „Data suspendării activităţii“ - se completează data suspendării activităţii potrivit legii în situaţia în care evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declaraţia.
    4.6.7. Rd. 10 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.

    Litera B „Date privind impozitul anual estimat“
    4.6.8. În situaţia în care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
    4.6.8.1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual
    Contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual completează declaraţia după cum urmează:
    Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
    Rd. 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente, specifice fiecărei activităţi.
    Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
    Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:
    a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;
    b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.

    Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.


    4.6.8.2. În situaţia în care activitatea se desfăşoară într-o formă de asociere, fără personalitate juridică
    Contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numai rd. 3 „Venit net anual estimat“, rd. 3.1 „Venit impozabil“ şi rd. 4 „Impozit anual estimat“, după cum urmează:
    Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii.
    Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:
    a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;
    b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.

    Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.    4.6.9. În situaţia în care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
    Contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli completează subsecţiunea după cum urmează:
    Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie venitul brut estimat a se realiza din drepturi de proprietate intelectuală.
    Rd. 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
    Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 şi datele înscrise la rd. 2.
    Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:
    a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;
    b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.

    Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.
    5. Completarea subsecţiunii în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor
    5.1. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de impunere, realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.
    5.2. Subsecţiunea nu se completează de contribuabilii care realizează venituri din:
    a) cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, pentru care impozitul este reţinut la sursă de plătitorul venitului;
    b) arendare, pentru care impozitul este reţinut la sursă de plătitorul venitului;
    c) închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, pentru care venitul se declară în anul următor celui de realizare.

    5.3. În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, se cuprind veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietari, uzufructuari sau alţi deţinători legali.
    5.3.1. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, contribuabilul completează subsecţiunea corespunzător cotei care îi revine din proprietate.
    5.3.2. În situaţia în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul se recalculează de către contribuabil, prin completarea corespunzătoare a subsecţiunii.
    5.3.3. Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează câte o subsecţiune pentru fiecare sursă de venit.

    5.4. Modul de completare a subsecţiunii de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    5.4.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa „1.3 cedarea folosinţei bunurilor“, precum şi căsuţa „chirie în lei“ sau căsuţa „chirie în valută“.
    Căsuţa „chirie în lei“ se bifează de contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este exprimată în lei.
    Căsuţa „chirie în valută“ se bifează de contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este exprimată în valută.

    5.4.2. Rd. 5 „Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa“ - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată.
    De exemplu:
    - pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);
    – pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria şasiului;
    – alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.


    5.4.3. Rd. 6 „Contractul de închiriere“ - se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi şi data înregistrării acestuia. În situaţia în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, se vor înscrie numărul şi data contractului de închiriere reziliat/modificat.
    5.4.4. Rd. 7 şi rd. 8 „Data începerii/încetării activităţii“ - se înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.
    Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.


    Litera B „Date privind impozitul anual estimat“
    5.4.5. Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie venitul brut din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal.
    Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
    În cazul în care chiria este exprimată în valută, venitul estimat înscris în declaraţie se evaluează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua precedentă celei în care se depune declaraţia.

    5.4.6. Rd. 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 20% la venitul brut (rd.1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
    5.4.7. Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
    5.4.8. Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.
    5.4.9. Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.


    6. Completarea subsecţiunii în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
    6.1. Subsecţiunea se completează de contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi/sau piscicultură, în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
    6.2. Veniturile din activităţi agricole cuprind venituri din cultivarea produselor agricole vegetale, precum şi din prelucrarea, procesarea şi valorificarea lor în stare naturală, din exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
    6.3. Veniturile din silvicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase.
    6.4. Veniturile din piscicultură reprezintă veniturile obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.
    6.5. Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente“ de la titlul IV „Impozitul pe venit“ din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
    6.6. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează subsecţiunea având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.
    6.7. Modul de completare a subsecţiunii de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    6.7.1. Rd. 1 „Categoria de venit“ - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz:
    a) „1.4.1. activităţi agricole“;
    b) „1.4.2. silvicultură“;
    c) „1.4.3. piscicultură“.

    6.7.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net“ - se bifează căsuţa „sistem real“.
    6.7.3. Rd. 3 „Forma de organizare“ - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii:
    a) căsuţa „individual“ - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual;
    b) căsuţa „asociere fără personalitate juridică“ - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

    6.7.4. Rd. 5 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz.
    Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.

    6.7.5. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de asociere“ - se înscriu, numai dacă este cazul, numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitatea, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.
    Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

    6.7.6. Rd. 7 şi rd. 8 „Data începerii/încetării activităţii“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia unică.
    Rubricile de la rd. 7 şi rd. 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

    6.7.7. Rd. 9 „Data suspendării activităţii“ - se completează data suspendării activităţii de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi piscicultură, impuse în sistem real, şi care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie.
    Rd. 9 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

    6.7.8. Rd. 10 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi piscicultură, impuse în sistem real, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.

    Litera B „Date privind impozitul anual estimat“
    6.7.9. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual
    Contribuabilii care realizează venituri în mod individual completează declaraţia după cum urmează:
    Rd. 1 „Venit brut“ - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
    Rd. 2 „Cheltuieli deductibile“ - se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente, specifice fiecărei activităţi.
    Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
    Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:
    a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;
    b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.

    Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.


    6.7.10. În situaţia în care activitatea se desfăşoară într-o formă de asociere fără personalitate juridică
    În cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, potrivit legii, se completează numai rândurile 3 „Venit net anual estimat“, 3.1 „Venit impozabil“ şi 4 „Impozit anual estimat“, după cum urmează:
    Rd. 3 „Venit net anual estimat“ - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii.
    Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează după caz, astfel:
    a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“ redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;
    b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual estimat“.

    Rd. 4 „Impozit anual estimat“ - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.

    Subsecţiunea a 2-a „Date privind impozitul pe veniturile din activităţi independente din România, impuse pe bază de norme de venit“
    7. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, în mod individual sau într-o formă de asociere, pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit.
    NOTĂ:
    Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, au obligaţia declarării veniturilor prin completarea subsecţiunii şi depunerea declaraţiei.

    7.1. În categoria venituri din activităţi independente sunt cuprinse veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.
    În categoria venituri din activităţi independente sunt cuprinse şi veniturile realizate de persoanele fizice ca urmare a desfăşurării activităţii ca punct gastronomic local, potrivit Legii nr. 412/2023 pentru înfiinţarea şi funcţionarea punctelor gastronomice locale.
    7.1.1. Venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii.
    7.1.2. Pentru ajustarea normelor anuale de venit se aplică coeficienţii de corecţie publicaţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, asupra normelor anuale de venit.
    În cazul persoanelor fizice care realizează venituri ca urmare a desfăşurării activităţii ca punct gastronomic local, pentru ajustarea normelor anuale de venit se aplică coeficienţii de corecţie stabiliţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    7.1.3. În situaţia în care un contribuabil desfăşoară aceeaşi activitate în două sau mai multe locuri diferite, pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfăşurare a activităţii.
    7.1.4. În cazul în care un contribuabil desfăşoară mai multe activităţi pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice.
    7.1.5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabili care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit potrivit titlului IV „Impozitul pe venit“ din Codul fiscal, fiindu-le aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit.
    7.1.6. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit se stabileşte pentru fiecare membru asociat.

    7.2. Completarea subsecţiunii
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    7.2.1. Rd. 1 „Forma de organizare“ - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii:
    a) căsuţa „individual“ - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual;
    b) căsuţa „asociere fără personalitate juridică“ - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

    7.2.2. Rd. 2 „Obiectul principal de activitate“ - se înscriu denumirea activităţii principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate, după caz.
    7.2.3. Rd. 3 „Sediul“ - se completează adresa sediului sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz.
    7.2.4. Rd. 4 „Documentul de autorizare“ - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia. În cazul persoanelor fizice care realizează venituri ca urmare a desfăşurării activităţii ca punct gastronomic local se înscriu numărul şi data emiterii atestatului de producător/carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
    7.2.5. Rd. 5/Rd. 6 „Data începerii/încetării activităţii“ - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia unică.
    Rubricile de la rd. 5 şi 6 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

    7.2.6. Rd. 7 „Data întreruperii temporare a activităţii“ - se completează data întreruperii temporare a activităţii în cursul anului de impunere, potrivit legii, cauzate de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative.
    Rd. 7 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

    7.2.7. Rd. 8 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal de impunere pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.

    Litera B „Date privind impozitul anual datorat“
    7.2.8. Rd. 1 „Norma de venit“ - se înscrie suma reprezentând norma anuală de venit de la locul desfăşurării activităţii, stabilită de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti.
    În cazul persoanelor fizice care realizează venituri ca urmare a desfăşurării activităţii ca punct gastronomic local se înscrie norma anuală de venit stabilită prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    7.2.9. Rd. 2 „Norma ajustată potrivit legii“ - se completează suma reprezentând norma de venit ajustată prin aplicarea coeficienţilor de corecţie publicaţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti.
    În cazul persoanelor fizice care realizează venituri ca urmare a desfăşurării activităţii ca punct gastronomic local, se înscrie norma de venit ajustată prin aplicarea coeficienţilor de corecţie stabiliţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    7.2.10. Rd. 3 „Venit net anual“ - se completează, după caz, după cum urmează:
    a) în cazul contribuabililor care îşi exercită activitatea pe întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit legii“;
    b) în cazul contribuabililor care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de impunere, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit legii“, redusă proporţional cu:
    - perioada de la începutul anului şi până la momentul începerii activităţii;
    – perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, în situaţia încetării activităţii, la cererea contribuabilului;

    c) în cazul întreruperilor temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizări sau altor cauze obiective, inclusiv al celor de forţă majoră, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit legii“ redusă proporţional cu perioada nelucrată din anul fiscal de raportare.
    În cazul contribuabililor care îşi exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, suma de la rd. 3 se determină prin raportarea sumei de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit legii“ la 365 de zile, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul zilelor de activitate aferente anului de impunere în cazul începerii/încetării/întreruperii temporare a activităţii în cursul anului de impunere.
    La stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit se vor avea în vedere şi dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.

    7.2.11. Rd. 3.1 „Venit impozabil“ - se completează, după caz, astfel:
    a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual“ redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii;
    b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual“.

    7.2.12. Rd. 4 „Impozit anual“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil“.
    7.2.13. Venitul net din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, se reduce proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât şi în cazul contribuabilului care, în cursul perioadei impozabile, nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.    Subsecţiunea a 3-a „Date privind impozitul pe veniturile din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit“
    8. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
    a) cultivarea produselor agricole vegetale, precum şi prelucrarea, procesarea şi valorificarea lor în stare naturală;
    b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
    c) creşterea şi exploatarea animalelor inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

    9. Veniturile din activităţi agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt neimpozabile în limitele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal:

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │Plafon neimpozabil │
│ │ │(suprafeţele şi │
│Nr. │ │numărul de animale/ │
│crt.│Categoria │familii de albine, │
│ │ │pentru care nu există│
│ │ │obligaţia depunerii │
│ │ │declaraţiei) │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│0 │1 │2 │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│I. │Produse │Suprafaţă │
│ │vegetale │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1 │Cereale │până la 2 ha inclusiv│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2 │Plante │până la 2 ha inclusiv│
│ │oleaginoase│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│3 │Cartof │până la 2 ha inclusiv│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│4 │Sfeclă de │până la 2 ha inclusiv│
│ │zahăr │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│5 │Tutun │până la 1 ha inclusiv│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│6 │Hamei pe │până la 2 ha inclusiv│
│ │rod │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│7 │Legume în │până la 0,5 ha │
│ │câmp │inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Legume în │până la 0,2 ha │
│8 │spaţii │inclusiv │
│ │protejate │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Leguminoase│până la 1,5 ha │
│9 │pentru │inclusiv │
│ │boabe │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│10 │Pomi pe rod│până la 1,5 ha │
│ │ │inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│11 │Vie pe rod │până la 1 ha inclusiv│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│12 │Arbuşti │până la 1 ha inclusiv│
│ │fructiferi │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Flori şi │până la 0,3 ha │
│13 │plante │inclusiv │
│ │ornamentale│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Plante │ │
│14 │medicinale │până la 2 ha inclusiv│
│ │şi │ │
│ │aromatice │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│15 │Căpşun │până la 1 ha inclusiv│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│16 │Plante │până la 2 ha inclusiv│
│ │furajere │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│II. │Animale │Număr capete/Număr de│
│ │ │familii de albine │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1 │Vaci │până la 2 inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2 │Bivoliţe │până la 2 inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│3 │Oi │până la 50 inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│4 │Capre │până la 25 inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Porci │ │
│5 │pentru │până la 6 inclusiv │
│ │îngrăşat │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│6 │Albine │până la 75 de familii│
│ │ │inclusiv │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│7 │Păsări de │până la 100 inclusiv │
│ │curte │ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘    10. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animale/familiile de albine însumate în cadrul grupei respective.
    11. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente“ de la titlul IV „Impozitul pe venit“ din Codul fiscal.
    12. Veniturile obţinute din valorificarea produselor provenind din activităţi agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
    13. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/capete de animale/familii de albine) deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/capetelor de animale/familiilor de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.
    14. Completarea subsecţiunii
    Litera A „Date privind activitatea desfăşurată“
    14.1. Rd. 1 „Forma de organizare“ - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau asociere fără personalitate juridică.
    14.1.1. Căsuţa „Individual“ - se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.
    14.1.2. Căsuţa „Asociere fără personalitate juridică“ - se bifează în cazul în care veniturile sunt realizate dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

    14.2. Rd. 2 „Contractul de asociere“ - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
    Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

    14.3. Rd. 3 „Număr zile de scutire“ - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit.

    Litera B „Date pentru stabilirea venitului impozabil“
    14.4. „Activitatea desfăşurată la nivelul judeţului ..............“ - se înscrie denumirea judeţului pe raza căruia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de albine.
    14.5. „Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile“ - contribuabilii persoane fizice care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în judeţe diferite vor opta pentru stabilirea judeţului/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal. Opţiunea se exercită prin bifarea căsuţei „Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile“ corespunzătoare judeţului în raza căruia se desfăşoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se realizează de către contribuabil, având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale şi suprafeţele/numărul de animale/familii de albine.
    De exemplu, un contribuabil care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe o suprafaţă totală de 7 ha situată în raza a 3 judeţe: 0,75 ha în judeţul A, 2,9 ha în judeţul B şi 3,35 ha în judeţul C a optat pentru încadrarea în limita veniturilor neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru judeţul A şi judeţul C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face, potrivit opţiunii contribuabilului, astfel: 0,75 ha judeţul A + 1,25 ha judeţul C. Venitul impozabil va fi stabilit pentru suprafaţa de 5 ha, astfel: 2,9 ha * norma de venit corespunzătoare judeţului B + 2,1 ha * norma de venit corespunzătoare judeţului C.

    14.6. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit, este cea stabilită potrivit legii.
    14.7. Tabelul „Produse vegetale“
    Col. 2 „Total suprafaţă“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafaţa totală (ha) destinată producţiei vegetale aferente fiecărei grupe, la nivelul fiecărui judeţ.
    Col. 3 „Suprafaţă neimpozabilă“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafaţa neimpozabilă (ha) destinată producţiei vegetale aferente fiecărei grupe.
    Col. 4 „Suprafaţă impozabilă“ - se înscrie suprafaţa impozabilă reprezentând diferenţa dintre totalul suprafeţei şi suprafaţa neimpozabilă, respectiv dintre datele înscrise la col. 2 „Total suprafaţă“ şi datele înscrise la col. 3 „Suprafaţă neimpozabilă“.
    Col. 5 „Norma de venit“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suma reprezentând norma de venit corespunzătoare judeţului.
    Col. 6 „Norma de venit redusă“ - se înscrie suma reprezentând norma de venit redusă de către contribuabilii prevăzuţi la art. 106 alin. (5) din Codul fiscal sau/şi de contribuabilii prevăzuţi la art. 107 alin. (9) din Codul fiscal în vederea aplicării dispoziţiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, după cum urmează:
    a) în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, ca îngheţ, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă şi inundaţii, precum şi a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute, norma de venit se diminuează corespunzător cu procentul reprezentând gradul de afectare stabilit potrivit procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, potrivit dispoziţiilor art. 106 alin. (9) din Codul fiscal;
    b) în cazul aplicării dispoziţiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, norma de venit redusă se calculează de contribuabil potrivit metodologiei de calcul stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a

    Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, în conformitate cu dispoziţiile art. 107 alin. (9) din Codul fiscal.
    Col. 7 „Venit impozabil“ - se înscrie, după caz, venitul anual stabilit după cum urmează:
    a) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 „Norma de venit redusă“ şi suma înscrisă la col. 4 „Suprafaţa impozabilă“ din tabelul „Produse vegetale“;
    b) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 „Norma de venit redusă“ şi suma înscrisă la col. 4 „Suprafaţa impozabilă“, redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat;
    c) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Suprafaţa impozabilă“ şi suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit“, redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat;
    d) pentru celelalte situaţii se înscrie suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Suprafaţa impozabilă“ şi suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit“ din tabelul „Produse vegetale“.


    14.8. Tabelul „Animale“
    Col. 2 „Număr total capete animale/familii de albine“ - se înscrie distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deţinute, la nivelul fiecărui judeţ.
    Col. 3 „Număr total capete animale/familii de albine neimpozabil“ - se înscrie distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine neimpozabile.
    Col. 4 „Număr total capete animale/familii de albine impozabil“ - se înscrie diferenţa dintre numărul total de capete de animale sau de familii de albine deţinute şi numărul de capete de animale sau de familii de albine neimpozabil, respectiv dintre datele înscrise la col. 2 „Număr total capete animale/familii de albine“ şi datele înscrise la col. 3 „Număr capete animale/familii de albine neimpozabil“.
    Col. 5 „Norma de venit“ - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de animale/familiilor de albine deţinute, suma reprezentând norma de venit corespunzătoare judeţului.
    Col. 6 „Norma de venit redusă“ - se înscrie suma reprezentând norma de venit redusă de către contribuabilii prevăzuţi la art. 106 alin. (5) din Codul fiscal sau/şi de contribuabilii prevăzuţi la art. 107 alin. (9) din Codul fiscal în vederea aplicării dispoziţiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, după cum urmează:
    a) în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, ca îngheţ, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă şi inundaţii, precum şi a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute, norma de venit se diminuează corespunzător cu procentul reprezentând gradul de afectare stabilit potrivit procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, potrivit dispoziţiilor art. 106 alin. (9) din Codul fiscal;
    b) în cazul aplicării dispoziţiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, norma de venit redusă se calculează de contribuabil potrivit metodologiei de calcul stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 107 alin. (9) din Codul fiscal.

    Col. 7 „Venit impozabil“ - se înscrie, după caz, venitul anual stabilit după cum urmează:
    a) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 „Norma de venit redusă“ şi suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“ din tabelul „Animale“;
    b) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 „Norma de venit redusă“ şi suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“, redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat;
    c) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“ şi suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit“, redusă proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat;
    d) pentru celelalte situaţii se înscrie suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de albine impozabil“ şi suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit“ din tabelul „Animale“.


    14.9. Contribuabilii care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale/familii de albine în judeţe diferite vor completa câte un tabel pentru fiecare judeţ cu datele referitoare la activitatea desfăşurată.
    14.10. Suprafeţele destinate producţiei vegetale/Capetele de animale/Familiile de albine deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari ori de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/capetelor de animale/familiilor de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.
    14.11. Tabelele de la pct. 14.7, respectiv pct. 14.8 nu se completează în cazul contribuabililor care desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
    14.12. Rd. „Total venit impozabil“ - se înscrie totalul venitului înscris la col. 7 „Venit impozabil“, calculat la nivelul tuturor judeţelor.
    În situaţia contribuabililor care desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică se înscrie venitul net anual impozabil distribuit din cadrul asocierii.
    În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat care desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică se înscrie venitul net anual impozabil distribuit din cadrul asocierii, care este redus proporţional cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii.

    14.13. Căsuţa „Total impozit anual“ - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rândul „Total venit impozabil“.


    Secţiunea a 2-a „Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate“
    Subsecţiunea 1 „Date privind contribuţia de asigurări sociale estimată“
    15. Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte:
    a) realizează venituri din activităţi independente (venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, din profesii liberale şi contracte de activitate sportivă, cu excepţiile prevăzute de lege) şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia celor prevăzute la art. 72 alin. (3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri;
    b) estimează pentru anul curent venituri nete, norme anuale de venit determinate potrivit art. 68 şi 69 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei, respectiv până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia.
    Subsecţiunea se completează în mod corespunzător şi de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus.

    16. Persoanele fizice nu datorează contribuţia de asigurări sociale în următoarele situaţii:
    16.1. în situaţia în care sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale şi nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi în situaţia în care au calitatea de pensionari;
    16.2. în situaţia în care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;
    16.3. în situaţia în care, potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuţii de asigurări sociale în România.

    17. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, potrivit legii, au obligaţia de a completa subsecţiunea dacă nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală sau nivelul venitului brut obţinut în baza contractelor de activitate sportivă, estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară.
    18. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească şi să declare contribuţia de asigurări sociale, nu au obligaţia depunerii formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul II Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ...“.
    În situaţia în care persoanele fizice pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale realizează şi venituri din activităţi independente, pentru aceste venituri nu depun declaraţia.

    19. Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfăşoare o activitate independentă şi/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs, este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, sunt obligaţi să completeze subsecţiunea în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac excepţie contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale.
    20. Contribuabilii care încep o activitate în luna decembrie depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ...“, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
    21. Persoanele fizice care datorează contribuţia şi care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei potrivit pct. 16.1 sau pct. 16.2, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică şi îşi recalculează contribuţia datorată şi declarată pentru anul în curs.
    22. Recalcularea contribuţiei de asigurări sociale se efectuează după cum urmează:
    a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 148 alin. (2) corespunzător numărului de luni de activitate;
    b) încadrarea venitului net sau brut, după caz, realizat, pe perioada de activitate, în plafonul anual recalculat potrivit lit. a);
    c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decât plafonul prevăzut la lit. a);
    d) determinarea contribuţiei datorate recalculate prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 din Codul fiscal asupra venitului ales prevăzut la lit. c).

    23. În situaţia în care venitul net sau brut, după caz, realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul minim determinat la pct. 22 lit. a), nu se datorează contribuţia de asigurări sociale.
    24. Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la pct. 15 îşi pot modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului estimat.
    Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei declaraţii unice rectificative, oricând până la data termenului legal de depunere (25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere), având completată corespunzător subsecţiunea 1 „Date privind contribuţia de asigurări sociale estimată“ cu noile informaţii.

    25. Persoanele fizice care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la pct. 15 lit. b) pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul curent, în condiţiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.
    26. În vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale, secţiunea 2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate“ subsecţiunea 1 „Date privind contribuţia de asigurări sociale estimată“ se completează după cum urmează:
    26.1. La rubrica „Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS“ - se completează suma veniturilor nete/brute şi/sau a normelor anuale de venit estimate a se realiza din România şi din afara României, din categoriile de la pct. 15 lit. a), cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România.
    26.2. Căsuţa de la lit. A „Obţin venituri peste plafonul minim“ - se bifează în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS este mai mare sau cel puţin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit legii, după cum urmează:
    26.2.1. Căsuţa de la lit. A1 „Obţin venituri între 12 salarii minime brute inclusiv şi 24 salarii minime brute“ - se bifează dacă nivelul venitului care se estimează a se realiza în anul curent este între 12 salarii minime brute inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
    26.2.2. Căsuţa de la lit. A2 „Obţin venituri cel puţin egale cu 24 salarii minime brute“ - se bifează dacă nivelul venitului care se estimează a se realiza în anul curent este de peste 24 de salarii minime brute pe ţară inclusiv;
    26.2.3. Căsuţa de la lit. A3 „Obţin venituri peste plafonul minim recalculat“ - se bifează în situaţia recalculării contribuţiei de asigurări sociale, potrivit pct. 22.

    26.3. Căsuţa de la lit. B „Obţin venituri sub plafonul minim şi optez pentru plata CAS“ - se bifează de către contribuabilii care estimează pentru încadrarea ca plătitor de CAS un venit mai mic decât plafonul minim stabilit şi care doresc să opteze pentru plata contribuţiei de asigurări sociale, în condiţiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste plafonul minim, potrivit legii.
    26.4. Rd. 1 „Venit anual ales pentru plata CAS“ - se completează baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:
    a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, în cazul bifării căsuţei de la lit. A1;
    b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, în cazul bifării căsuţei de la lit. A2;
    c) nivelul plafonului minim stabilit ca urmare a recalculării contribuţiei de asigurări sociale, potrivit pct. 22, în cazul bifării căsuţei de la lit. A3.

    26.5. Rd. 2 „CAS datorată“ - se completează contribuţia de asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuţie de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra bazei de calcul prevăzute la rd. 1.


    Subsecţiunea a 2-a „Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată“
    27. Subsecţiunea se completează de către următoarele categorii de persoane fizice, care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România:
    27.1. Persoanele fizice care realizează pe anul curent venituri din activităţi independente din una sau mai multe surse, altele decât cele realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care se aplică reţinerea la sursă a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
    27.1.1. Subsecţiunea se completează în mod corespunzător şi de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă realizează venituri din activităţi independente.
    27.1.2. Persoanele fizice de la pct. 27.1, stabilesc şi declară contribuţia, depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ prevăzută la art. 120, la termenele şi în condiţiile prevăzute la titlul IV - Impozitul pe venit, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente.

    27.2. Persoanele fizice care estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, este cel puţin egală cu nivelul a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei, din următoarele categorii:
    a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
    b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;
    c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
    d) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
    e) venituri din investiţii;
    f) venituri din alte surse.


    28. Subsecţiunea se completează în mod corespunzător şi de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 27.2.
    29. Subsecţiunea nu se completează de către:
    a) persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 154 din Codul fiscal;
    b) persoanele care, potrivit legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu datorează contribuţii de asigurări sociale de sănătate în România.

    30. Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, după caz, în vigoare la termenul de depunere al declaraţiei, respectiv la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia, se efectuează prin cumularea următoarelor:
    - veniturile nete/normele de venit estimate din categoriile de la pct. 27.2 lit. a)-d);
    – venitul şi/sau câştigul/câştigul net din investiţii, stabilit conform art. 94-97 din Codul fiscal. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele plătite, diminuate cu impozitul reţinut, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele plătite, diminuate cu impozitul reţinut, distribuite începând cu anul 2018;
    – venitul brut şi/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116 din Codul fiscal.

    31. Sunt exceptate de la completarea şi depunerea declaraţiei persoanele fizice care estimează pentru anul în curs realizarea unor venituri cel puţin la nivelul a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, din categoriile:
    - venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
    – venituri din arendă;
    – venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II şi III pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, pentru care contribuţia se reţine la sursă de către plătitorul de venit.

    32. Persoanele fizice care estimează un venit cumulat pe fiecare sursă şi/sau categorie de venit, din cele menţionate la pct. 31, sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, dar venitul cumulat este cel puţin egal cu nivelul plafonului minim, au obligaţia depunerii „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“, potrivit legii.
    33. Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să realizeze venituri din cele prevăzute la pct. 27.2, iar venitul net anual estimat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cu excepţia veniturilor de la pct. 31, pentru care impozitul se reţine la sursă, este cel puţin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, sunt obligate să depună declaraţia în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe ţară garantat în plată este cel în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei (25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia).
    34. Persoanele care încep o activitate în luna decembrie depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ...“, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
    35. Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul minim prevăzut la pct. 27.2 îşi pot modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului estimat şi depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, oricând până la data termenului legal de depunere.
    Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei declaraţii unice rectificative, oricând până la data termenului legal de depunere (25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere), având completată corespunzător subsecţiunea 2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată“ cu noile informaţii.

    36. În situaţia în care persoanele fizice de la pct. 27.2 estimează un venit anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, acestea pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
    37. În vederea declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, secţiunea 2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate“ subsecţiunea 2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată“ se completează după cum urmează:
    37.1. La rubrica „CASS estimată pentru veniturile din activităţi independente prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)“:
    37.1.1. Rd. 1 „Bază anuală de calcul al CASS“ - se completează cu suma veniturilor nete anuale realizate/brute sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, din una sau mai multe surse din activităţi independente, altele decât cele realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care se aplică reţinerea la sursă a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
    37.1.1.1. Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul II“, respectiv 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia.
    37.1.1.2. La determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale prevăzute la art. 118.

    37.1.2. Rd. 2 „CASS datorată“ - se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuţie de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra bazei anuale de calcul al CASS stabilită la pct. 37.1.1.

    37.2. La rubrica „CASS estimată pentru veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h) din Codul fiscal“:
    Rd. „Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS pentru veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h)“ - se completează cu suma veniturilor estimate a se realiza din România şi din afara României, din categoriile de la pct. 27.2, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România.
    37.2.1. Căsuţa de la lit. A „Obţin venituri peste plafonul minim“ - se bifează în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS este mai mare sau cel puţin egal cu plafoanele stabilite, potrivit legii, astfel:
    37.2.1.1. Căsuţa de la lit. A1 „Obţin venituri între 6 salarii minime brute inclusiv şi 12 salarii minime brute“ - se bifează în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară.
    37.2.1.2. Căsuţa de la lit. A2 „Obţin venituri între 12 salarii minime brute inclusiv şi 24 salarii minime brute“ - se bifează în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară.
    37.2.1.3. Căsuţa de la lit. A3 „Obţin venituri cel puţin egale cu 24 salarii minime brute“ - se bifează în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară inclusiv.
    Rândul „CASS“ - se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de contribuţie de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra plafoanelor de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei, respectiv până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia.


    37.2.2. Căsuţa de la lit. B „Obţin venituri sub plafonul minim şi optez pentru plata CASS“ - se bifează de persoanele fizice de la pct. 27.2, prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS este sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară.
    Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în acest caz se face după cum urmează:
    a) prin aplicarea cotei de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, în cazul în care aceasta este depusă în termenul legal de depunere;
    b) prin aplicarea cotei de contribuţie asupra bazei de calcul echivalente cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, în vigoare la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 122 din Codul fiscal, inclusiv luna în care se depune declaraţia, dacă declaraţia se depune după termenul legal de depunere.


    37.2.3. Căsuţa de la lit. C „Sunt persoană fără venituri şi optez pentru plata CASS“ - se bifează de persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv persoane care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
    37.2.4. Căsuţa de la lit. D „Sunt persoană care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează CASS şi optez pentru plata CASS“ - se bifează de persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, respectiv persoane care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi care optează pentru plata contribuţiei.
    Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată în cazurile de la pct. 37.2.3 şi 37.2.4 se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, indiferent de data depunerii declaraţiei.

    37.2.5. Persoanele de la pct. 27.2, prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la art. 120 din Codul fiscal şi îşi recalculează obligaţia de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul în curs.    Secţiunea a 3-a „Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul estimat şi contribuţiile sociale estimate datorate, stabilite prin declaraţia curentă“
    38. Secţiunea se completează de contribuabil, după cum urmează:
    Rd. 1 „Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declaraţia curentă“ - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venitul anual impozabil/venitul net anual estimat stabilit de contribuabil pentru anul de impunere, prin declaraţia curentă.
    Se însumează impozitul datorat pe venitul anual estimat înscris în declaraţia curentă la:
    - rd. 4 „Impozit anual estimat“ de la capitolul II, secţiunea 1, subsecţiunea 1, lit. B;
    – rd. 4 „Impozit anual“ de la capitolul II, secţiunea 1, subsecţiunea 2, lit. B;
    – rd. „Total impozit anual“ de la capitolul II, secţiunea 1, subsecţiunea 3, lit. B.

    Rd. 2 „Contribuţia de asigurări sociale estimată, stabilită prin declaraţia curentă“ - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale stabilită la rd. 2 de la subsecţiunea 1 secţiunea 2 a cap. II.
    Rd. 3 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declaraţia curentă“ - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită la subsecţiunea 2 de la secţiunea 2 a cap. II.


    C. Datele de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal
    1. Se completează în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Codului de procedură fiscală.
    2. În caseta „Cod de identificare fiscală“ - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
    3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului/ curatorului fiscal.
    4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/ curatorului fiscal.    ANEXA 3

    Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“
    Denumirea formularului: „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“
    1. Format: A4/t2
    2. Se difuzează gratuit.
    3. Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare şi editare.
    4. Se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2024.
    5. Se întocmeşte de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.
    6. Circulă:
    - în format electronic, la organul fiscal competent; sau
    – în format hârtie, în două exemplare, semnat potrivit legii: un exemplar la contribuabil şi un exemplar la organul fiscal central competent.

    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016