Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 6 din 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995 *) privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6 din 10 ianuarie 2007  pentru aprobarea Normelor de aplicare a   Legii nr. 16/1995 *) privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 6 din 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995 *) privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata

EMITENT: OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII-MARCI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2007

În temeiul <>art. II alin. 2 din Legea nr. 337/2005 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate,
în baza prevederilor <>art. 6 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci,

directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mãrci emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele de aplicare a <>Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicatã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al
Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mãrci,
Gabor Varga

Bucureşti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 6.

ANEXĂ

NORME
de aplicare a <>Legii nr. 16/1995 *) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicatã
----
*) <>Legea nr. 16/1995 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 6 octombrie 2006.

REGULA 1
Dispoziţii generale

Prezentele norme stabilesc condiţiile şi procedura privind înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare.

REGULA 2
Definiţii

În înţelesul prezentelor norme, termenii de mai jos se definesc dupã cum urmeazã:
a) lege - <>Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicatã;
b) O.S.I.M. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci;
c) topografie - topografia produsului semiconductor, în sensul art. 2 lit. c) din lege;
d) formular de cerere - cererea scrisã care conţine solicitarea expresã de acordare a protecţiei unei topografii;
e) solicitant - persoana care cere înregistrarea unei topografii;
f) titular - persoana fizicã sau juridicã cãreia îi aparţin drepturile conferite prin înregistrarea topografiei;
g) mandatar - consilierul în proprietate industrialã care îşi desfãşoarã activitatea în temeiul <>Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrialã, republicatã**).
----
**) <>Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006.

REGULA 3
Condiţiile necesare înregistrãrii topografiilor

(1) O.S.I.M. înregistreazã topografiile în Registrul naţional al topografiilor dacã:
a) obiectul cererii respectã dispoziţiile art. 2 lit. b) şi c) şi ale art. 3 din lege;
b) solicitantul are dreptul la obţinerea protecţiei pentru topografia care face obiectul cererii, în conformitate cu art. 6, 8 şi 9 din lege;
c) depozitul reglementar al cererii este constituit în conformitate cu art. 13 din lege;
d) topografia nu a mai fost înregistratã la O.S.I.M.;
e) cererea a fost depusã la O.S.I.M. în termen de 2 ani de la data primei exploatãri comerciale a topografiei sau, dupã caz, dacã topografia nu a fost exploatatã comercial şi cererea a fost depusã la O.S.I.M. înainte de împlinirea unui termen de 15 ani de la data la care topografia a fost creatã ori codatã pentru prima oarã.
(2) În cazul nerespectãrii dispoziţiilor alin. (1), topografia nu poate fi înregistratã şi O.S.I.M. respinge cererea.

REGULA 4
Obiectul cererii

(1) Nu pot face obiectul unei cereri:
a) proiectele, procedeele şi mijloacele tehnologice utilizate pentru realizarea topografiilor produselor semiconductoare;
b) informaţiile stocate în produsele semiconductoare;
c) produsele semiconductoare realizabile pe baza topografiilor;
d) alte creaţii care pot fi denumite topografii, dar care nu corespund înţelesului definit de art. 2 lit. c) din lege.
(2) Cererile care au ca obiect creaţii din categoria celor menţionate la alin. (1) sunt respinse.
(3) Solicitantul poate revendica originalitatea topografiei în ansamblul ei sau numai a unei pãrţi din aceasta. În cazul în care numai o parte a topografiei este originalã, protecţia conferitã prin înregistrare se referã numai la aceastã parte revendicatã, partea neoriginalã a topografiei neconstituind obiect al protecţiei.
(4) O topografie care este constituitã dintr-o combinaţie de elemente şi interconexiuni uzuale este originalã dacã combinaţia, luatã în ansamblul ei, este originalã; o combinaţie originalã poate fi constituitã şi din elemente şi interconexiuni uzuale, asociate cu elemente şi interconexiuni originale.
(5) O cerere trebuie sã fie unitarã, adicã sã aibã ca obiect o singurã topografie.
(6) Cererea care are ca obiect douã sau mai multe topografii este neunitarã şi solicitantul are posibilitatea sã o divizeze în atâtea cereri unitare câte topografii fac obiectul acestei cereri.
(7) În cazul unei cereri neunitare, constituie obiectul cererii o singurã topografie, şi anume aceea care este indicatã de solicitant în termen de douã luni de la data la care O.S.I.M. i-a notificat cã cererea este neunitarã; în cazul în care solicitantul nu comunicã în termenul menţionat care dintre topografii rãmâne ca obiect al cererii, obiectul acesteia este prima dintre topografiile menţionate în cerere.
(8) Cererile depuse ulterior de solicitant, având ca obiect celelalte topografii ale cererii neunitare, sunt considerate cereri divizionare din depozitul acestei cereri, dacã sunt depuse la O.S.I.M. în termen de 3 luni de la data notificãrii lipsei de unitate şi primesc ca datã de depunere data la care a fost depusã cererea iniţialã, neunitarã; dacã sunt depuse la O.S.I.M. dupã expirarea termenului de 3 luni, cererile nu mai sunt recunoscute ca cereri divizionare şi primesc ca datã de depunere data la care au intrat în Registratura generalã a O.S.I.M.
(9) Lipsa de unitate a unei cereri nu poate constitui un motiv pentru respingerea acesteia.

REGULA 5
Depozitul reglementar al cererii

(1) Depozitul cererii este reglementar constituit dacã sunt depuse la O.S.I.M., în douã exemplare, urmãtoarele elemente:
a) formularul de cerere privind înregistrarea topografiei, redactatã în conformitate cu prevederile regulii 7 şi semnatã;
b) documentaţia tehnicã necesarã pentru identificarea topografiei şi pentru evidenţierea funcţiunii electronice a produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei, întocmitã în conformitate cu prevederile regulii 8;
c) produsul semiconductor realizat pe baza topografiei, dacã topografia a fost exploatatã comercial;
d) împuternicirea de reprezentare a mandatarului, dupã caz;
e) dovada de platã a taxelor pentru: depunerea cererii, examinarea cererii, înregistrarea topografiei, publicarea înregistrãrii topografiei şi eliberarea certificatului de înregistrare a topografiei.
(2) La depozitul reglementar al cererii se anexeazã toate documentele depuse ulterior de solicitant sau de mandatarul acestuia în legãturã cu cererea, documentele redactate de examinator în legãturã cu rezolvarea acesteia, precum şi corespondenţa purtatã de O.S.I.M. cu solicitantul sau cu mandatarul acestuia.

REGULA 6
Limba oficialã

(1) Toate documentele care se depun la O.S.I.M. în legãturã cu protecţia topografiilor, precum şi corespondenţa purtatã de O.S.I.M. cu solicitanţii şi cu mandatarii acestora se redacteazã în limba românã.
(2) Este admisã utilizarea în documentaţia tehnicã din depozitul cererii a unor termeni tehnici de specialitate exprimaţi în limba englezã, dacã aceşti termeni au fost deja preluaţi şi utilizaţi ca atare în limba românã de cãtre specialiştii domeniului. În caz contrar, aceşti termeni pot fi utilizaţi numai dacã sunt însoţiţi de termenii echivalenţi în limba românã.

REGULA 7
Cererea de înregistrare a topografiei

(1) Cererea de înregistrare a unei topografii se prezintã pe un formular, conform modelului stabilit de O.S.I.M. şi pus la dispoziţie publicului.
(2) Formularul de cerere trebuie sã cuprindã în mod obligatoriu:
a) datele de identificare ale solicitantului, respectiv numele şi prenumele sau, dupã caz, denumirea solicitantului, precum şi adresa completã a solicitantului, inclusiv nr. de telefon, fax, e-mail; dacã sunt mai mulţi solicitanţi, datele de identificare vor fi prezentate separat pentru fiecare dintre aceştia; în cazul persoanelor juridice strãine care au filiale sau sucursale în România, se vor preciza denumirile şi sediile acestor filiale sau sucursale;
b) declararea creatorului topografiei, în cazul în care acesta este altã persoanã decât solicitantul, cu menţionarea numelui, prenumelui şi a domiciliului creatorului; dacã sunt mai mulţi creatori, coautori, se fac aceleaşi menţiuni pentru fiecare dintre aceştia; în cazul în care creatorii topografiei nu doresc sã li se menţioneze numele şi calitatea de creator al topografiei în certificatul de înregistrare şi/sau în publicaţii efectuate de O.S.I.M. în legãturã cu topografia înregistratã, solicitantul va face o declaraţie în acest sens în cerere şi va înscrie numele creatorilor numai pe un exemplar al cererii;
c) indicarea temeiului legal în baza cãruia solicitantul are dreptul la protecţia topografiei, respectiv: art. 8 din lege când solicitantul este creatorul topografiei; art. 9 alin. (1) din lege când topografia a fost creatã în cadrul sarcinilor de serviciu; art. 9 alin. (2) din lege când topografia a fost creatã pe baza unui contract de cercetare/proiectare;
d) dupã caz, indicarea faptului cã solicitantul a dobândit dreptul de a înregistra topografia prin cesiune sau pe cale succesoralã;
e) denumirea şi destinaţia produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei; denumirea produsului va fi formulatã succint, de preferinţã în maximum 15 cuvinte;
f) declaraţia solicitantului cã topografia nu a mai fost înregistratã la O.S.I.M.;
g) declaraţia solicitantului privind originalitatea topografiei; se va preciza dacã topografia este originalã în ansamblu sau originalitatea priveşte numai o parte a topografiei, caz în care se va preciza modul în care partea originalã este evidenţiatã în documentaţia tehnicã anexatã la cerere;
h) declararea datei primei exploatãri comerciale, în cazul în care topografia a fost exploatatã comercial;
i) declararea datei creãrii sau a primei codãri a topografiei;
j) datele de identificare ale mandatarului, în cazul în care este numit un mandatar; datele de identificare vor fi similare celor menţionate la lit. a), pentru solicitant; dacã sunt 2 sau mai mulţi solicitanţi şi nu a fost numit un mandatar, se va menţiona care dintre aceştia va fi reprezentantul solicitanţilor în procedurile în faţa O.S.I.M., în lipsa acestei menţiuni O.S.I.M. considerându-l ca reprezentant al solicitanţilor pe primul dintre aceştia înscris în cerere;
k) lista pieselor anexate la cerere;
l) semnãtura/semnãturile solicitantului/solicitanţilor; când solicitantul este o persoanã juridicã, cererea va fi semnatã de conducãtorul unitãţii şi ştampilatã; dacã este numit un mandatar, acesta poate semna cererea în numele solicitantului, cu condiţia ca procura sã fie depusã la O.S.I.M. odatã cu cererea sau cel mai târziu în termen de douã luni de la data depunerii acesteia, în caz contrar, cererea respingându-se.

REGULA 8
Documentaţia tehnicã de identificare a topografiei

(1) Documentaţia tehnicã de identificare a topografiei este constituitã din materiale grafice şi un text explicativ.
(2) Materialele grafice vor fi prezentate sub una sau mai multe dintre urmãtoarele forme:
a) desen sau fotografie reprezentând configuraţia setului de straturi ale produsului semiconductor;
b) desene sau fotografii ale straturilor individuale ale produsului semiconductor;
c) desene sau fotografii ale mãştilor utilizate pentru fabricarea produsului semiconductor.
(3) Desenele şi fotografiile trebuie sã fie clare şi realizate la o scarã suficient de mare încât sã permitã identificarea topografiei; se va utiliza formatul A4 sau un alt format care, prin pliere, este adus la formatul A4.
(4) În cazul în care numai o parte a topografiei este originalã, aceastã parte va fi evidenţiatã în mod distinct în materialele grafice.
(5) În cazul în care solicitantul declarã cã o parte a materialelor grafice de identificare a topografiei conţine secrete comerciale, partea respectivã va fi acoperitã, prin haşurare sau prin alt procedeu, pe unul dintre exemplarele acestor materiale grafice; cel de-al doilea exemplar al materialelor grafice respective nu va fi acoperit, pentru a exista în depozitul cererii toate informaţiile necesare identificãrii topografiei.
(6) Textul explicativ va avea o redactare succintã şi va cuprinde prezentarea unui minim de informaţii, strict necesar pentru identificarea topografiei, evidenţierea pãrţii originale a topografiei (când este cazul), evidenţierea funcţiei electronice a produsului semiconductor şi precizarea destinaţiei acestui circuit.
(7) Pe toate documentele de identificare a topografiei va fi înscrisã denumirea produsului semiconductor, aşa cum a fost menţionatã în cerere.
(8) În afara materialelor menţionate la alin. (2) şi (6) de mai sus, solicitantul mai poate depune la O.S.I.M. suporturi de date pe care topografia este înregistratã sub formã codatã.

REGULA 9
Plata taxelor

(1) Taxele datorate pentru înregistrarea unei topografii sau pentru efectuarea de cãtre O.S.I.M. a unor servicii, în conformitate cu prevederile în vigoare, sunt considerate plãtite dacã au fost vãrsate în contul O.S.I.M. sumele respective, în cuantumurile prevãzute de lege, şi dacã s-a depus la O.S.I.M. o copie de pe documentul de platã.
(2) Sumele plãtite în valori mai mici decât cuantumurile legale nu sunt luate în considerare ca platã a taxelor; dacã ulterior aceste sume au fost completate la nivelul cuantumului prevãzut de lege, taxele respective se considerã plãtite la data la care a fost întregitã suma corespunzãtoare cuantumului legal.

REGULA 10
Reprezentarea prin mandatar

(1) Orice solicitant poate fi reprezentat în procedurile în faţa O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat, cu domiciliul, reşedinţa sau sediul profesional în România.
(2) Poate fi mandatar numai un consilier în proprietate industrialã atestat de O.S.I.M., pentru domeniul protecţiei topografiilor de produse semiconductoare, şi înregistrat în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrialã.
(3) Mandatarul poate fi numit de cãtre solicitant, la depunerea cererii sau ulterior. În cazul în care solicitantul este o persoanã strãinã cu domiciliul în strãinãtate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie încã de la depunerea cererii.
(4) În toate cazurile în care este numit un mandatar este necesarã depunerea la O.S.I.M. a procurii care constituie împuternicirea de reprezentare a mandatarului. În lipsa procurii, O.S.I.M. nu ia în considerare reprezentarea prin mandatar menţionatã în cerere sau în alte documente.

REGULA 11
Depunerea cererilor

(1) Cererile de înregistrare a topografiilor pot fi depuse direct la Registratura generalã a O.S.I.M., deschisã publicului în zilele lucrãtoare, sau pot fi transmise la O.S.I.M. prin poştã, recomandat, cu confirmare de primire. Registratura generalã a O.S.I.M. înscrie pe fiecare cerere primitã, direct sau prin poştã, numãrul şi data intrãrii în O.S.I.M. a cererii, dupã care transmite cererea la Biroul de examinare a topografiilor.
(2) Cererile de înregistrare a topografiilor pot fi depuse şi pe cale electronicã.

REGULA 12
Examinarea cererilor

(1) Cererile înscrise în evidenţa Biroului de examinare a topografiilor sunt examinate din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor necesare pentru înregistrarea topografiilor menţionate în regula 3.
(2) Dacã în urma examinãrii cererii se constatã îndeplinirea condiţiilor pentru constituirea depozitului reglementar şi a celorlalte condiţii legale pentru acordarea protecţiei, topografia este înregistratã în Registrul naţional al topografiilor; data depozitului reglementar este data depunerii la O.S.I.M. a cererii.
(3) În cazul în care, din examinarea cererii, rezultã lipsuri sau deficienţe ale pieselor necesare pentru constituirea depozitului reglementar al cererii, examinatorul cererii notificã solicitantului cele constatate, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordându-i un termen de douã luni pentru remedierea acestor lipsuri sau deficienţe; dacã solicitantul depune la O.S.I.M., în termenul acordat, toate completãrile şi rectificãrile cerute, depozitul cererii este reglementar şi topografia este înregistratã în Registrul naţional al topografiilor; în acest caz, data depozitului reglementar al cererii este data la care s-au primit la O.S.I.M. toate completãrile şi rectificãrile necesare; dacã în termenul acordat solicitantul nu depune la O.S.I.M. completãrile şi rectificãrile cerute, cererea este respinsã.
(4) Cererile la care nu sunt plãtite taxele de depunere şi de examinare se returneazã solicitantului, însoţite de o notificare prin care se comunicã motivul returnãrii. O.S.I.M. reţine ca martor un exemplar al cererii.
(5) În cazul în care, din examinarea cererii, rezultã cã:
- obiectul cererii nu constituie o topografie în sensul definit la art. 2 lit. c) din lege sau nu poate face obiectul unei cereri potrivit regulii 4 alin. (1);
- solicitantul nu este îndreptãţit la obţinerea protecţiei pentru topografia care face obiectul cererii;
- topografia a mai fost înregistratã la O.S.I.M.;
- cererea a fost depusã dupã expirarea termenului de 2 ani de la data primei exploatãri comerciale a topografiei;
- topografia nu a fost exploatatã comercial şi cererea de înregistrare a fost depusã dupã expirarea termenului de 15 ani de la crearea sau prima codare a topografiei;
- examinatorul cererii notificã solicitantului cele constatate şi faptul cã nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru înregistrarea topografiei, acordându-i un termen de douã luni pentru rãspuns.
(6) Dacã, în termenul acordat, solicitantul nu depune la O.S.I.M. argumente şi, dupã caz, documente relevante, prin care sã demonstreze cã sunt îndeplinite condiţiile legale pentru înregistrarea topografiei, cererea este respinsã.
(7) În cazul în care, din examinarea cererii, rezultã cã aceasta este neunitarã, examinatorul cererii notificã solicitantului cele constatate, în conformitate cu prevederile regulii 4 alin. (7) privind modul de soluţionare a cererilor neunitare.

REGULA 13
Hotãrârea privind acordarea protecţiei

(1) Hotãrârea privind acordarea protecţiei se ia pe baza unui raport de examinare şi este motivatã.
(2) Hotãrârea se ia în conformitate cu procedurile prevãzute de art. 14 şi 15 din lege, regula 12 din prezentele norme şi în termenele prevãzute de lege.
(3) Hotãrârile pot fi:
a) hotãrâre de înregistrare a topografiei în Registrul naţional al topografiilor;
b) hotãrâre de respingere a cererii de înregistrare a topografiei.
(4) Hotãrârea de înregistrare a topografiei se comunicã solicitantului împreunã cu certificatul de înregistrare a topografiei.
(5) Hotãrârea de respingere a cererii se comunicã solicitantului în termen de 15 zile de la luarea ei.
(6) În cazul în care, pe parcursul examinãrii cererii, solicitantul comunicã la O.S.I.M. cã solicitã retragerea cererii, abandoneazã cererea sau orice altã solicitare care semnificã renunţarea la înregistrarea topografiei, examinarea cererii se sisteazã şi se întocmeşte un proces-verbal prin care O.S.I.M. ia act de solicitarea fãcutã. Procesul-verbal se comunicã solicitantului, respectiv mandatarului, în termen de 15 zile de la data încheierii.

REGULA 14
Înregistrarea topografiilor

(1) Hotãrârea de înregistrare a unei topografii se înscrie în Registrul naţional al topografiilor.
(2) Data înregistrãrii topografiei este data la care s-a constituit depozitul reglementar al cererii de înregistrare.
(3) În Registrul naţional al topografiilor se înscriu toate datele care privesc statutul juridic al topografiei înregistrate, precum şi toate modificãrile care survin în timpul perioadei de protecţie.
(4) Registrul naţional al topografiilor conţine cel puţin urmãtoarele rubrici:
- numãrul de înregistrare a topografiei;
- numãrul şi data depunerii cererii;
- denumirea produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei;
- data depozitului reglementar al cererii;
- data primei exploatãri comerciale a topografiei - data creãrii sau a primei codãri a topografiei;
- datele de identificare ale titularului;
- numele, prenumele, localitatea şi ţara de domiciliu ale creatorului/creatorilor topografiei;
- datele de identificare ale mandatarului;
- cesiuni;
- licenţe;
- modificãri privind titularul;
- modificãri privind creatorul/creatorii;
- încetarea protecţiei.

REGULA 15
Publicarea înregistrãrii topografiilor

(1) O.S.I.M. publicã înregistrarea topografiilor în Buletinul Oficial al Proprietãţii Industriale (B.O.P.I.), secţiunea "Brevete de invenţie", subsecţiunea "Topografii de produse semiconductoare".
(2) Publicarea se face în termen de douã luni de la data înregistrãrii topografiei şi conţine urmãtoarele date:
- numãrul de înregistrare a topografiei;
- data depozitului reglementar;
- denumirea produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei înregistrate;
- numele/denumirea titularului;
- numele şi prenumele creatorului/creatorilor topografiei;
- data primei exploatãri comerciale a topografiei;
- data creãrii sau a primei codãri a topografiei;
- perioada de protecţie.
(3) O.S.I.M. publicã în B.O.P.I. toate modificãrile cu privire la topografiile înregistrate, în conformitate cu dispoziţiile art. 17 alin. (2), art. 30, art. 31 alin. (3), art. 32 alin. (4), art. 33, 37 şi 40 din lege.

REGULA 16
Eliberarea certificatului de înregistrare

(1) Certificatul de înregistrare a unei topografii este redactat pe baza hotãrârii de înregistrare a topografiei.
(2) Certificatul de înregistrare a topografiei, semnat de cãtre directorul general al O.S.I.M., se elibereazã titularului în termen de 3 luni de la data publicãrii înregistrãrii topografiei.
(3) La cererea autorilor, li se pot elibera acestora duplicate ale certificatului de înregistrare a topografiei; cererea trebuie însoţitã de dovada de platã a taxelor legale pentru eliberarea copiilor certificate.

REGULA 17
Consultarea materialelor din depozitul cererii

(1) Dupã publicarea înregistrãrii unei topografii, O.S.I.M. pune la dispoziţie publicului, pentru consultare, documentaţia din depozitul reglementar al cererii; în acest scop, se întocmeşte un dosar conţinând câte un exemplar al pieselor care constituie depozitul reglementar.
(2) În cazul topografiilor la care solicitantul a declarat cã o anumitã parte a documentaţiei tehnice conţine secrete comerciale, în dosarul destinat consultãrii publice se vor introduce numai documentele care nu dezvãluie secrete comerciale.
(3) În cazul în care, conform declaraţiei solicitantului, creatorii menţionaţi ca atare în cerere nu doresc ca numele lor sã fie fãcute publice, în dosarul destinat consultãrii publice va fi introdus exemplarul cererii în care nu sunt menţionate numele creatorilor.
(4) Dosarele cererilor respinse sau retrase nu sunt supuse consultãrii publice.
(5) La cererea oricãrei persoane interesate, O.S.I.M. poate elibera copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar al topografiilor înregistrate sau de pe file ale Registrului naţional al topografiilor. Cererea trebuie însoţitã de dovada de platã a taxelor legale pentru eliberarea copiilor solicitate.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016