Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.996 din 15 aprilie 2021  privind prelungirea carantinei zonale pentru localitatea Bâcleş, comuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.996 din 15 aprilie 2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru localitatea Bâcleş, comuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 400 din 16 aprilie 2021
    Luând în considerare situaţia epidemiologică din localitatea Bâcleş, comuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 10,37 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
    ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi nr. 54 din 14.04.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mehedinţi nr. 5.993 din 14.04.2021 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 696 din 14.04.2021,
    în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare,
    şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 15.04.2021, ora 12,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 22.04.2021, ora 12,00, pentru localitatea Bâcleş, comuna Bâcleş , judeţul Mehedinţi, măsură instituită prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.804/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Bâcleş, comuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi.
    (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice:
    - N 44°29'3.2', E 23°6'9.8' - punct 1, DJ 561 A, ieşire spre sat Plopi, comuna Tâmna ;
    – N 44°29'18.4', E 23°6'50.4' - punct 2, DC 83, N localitate;
    – N 44°29'26.5', E 23°8'20.6' - punct 3 intermediar, NE localitate;
    – N 44°28'31.6', E 23°7'25.2' - punct 4, DC 116, ieşire spre satul Smadoviţa;
    – N 44°28′27.5', E 23°6′54.8' - punct 5, DJ 561 A, S localitate, ieşire spre satul Petra.


    ART. 2
    Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces în afara celor deschise circulaţiei publice, pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

    ART. 3
    Circulaţia şi staţionarea persoanelor sunt interzise în spaţiile publice din zona carantinată, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

    ART. 4
    Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1 alin. (2):
    1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zonele menţionate la art. 1 alin. (2);
    2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
    3. în intervalul orar 5,00-20,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
    b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
    c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, inclusiv deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;
    d) deplasările scurte în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
    e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
    f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
    g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
    h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate si/sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
    j) deplasare în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea permisului de conducere;
    k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
    l) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, cu prezentarea unui document justificativ;
    m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

    4. în intervalul orar 20,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3. lit. a), c), d) şi m);
    5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
    a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
    b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară în zona carantinată activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
    c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
    d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
    f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    g) urgenţe medicale;

    6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru, sau o declaraţie pe propria răspundere, cu precizarea intervalului orar necesar desfăşurării activităţii;
    7. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform pct. 3 şi 5, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii;
    8. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil, conform prevederilor de la pct. 7;
    9. în interiorul localităţii se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
    10. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate;
    11. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona carantinată, acestea urmând a fi aduse la cunoştinţa populaţiei prin mass-media;
    12. slujbele religioase se oficiază cu participarea credincioşilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. slujbele de înmormântare se oficiază doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;
    14. se permite oficierea stărilor civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirii şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    15. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;
    16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi şi/sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, după caz;


    ART. 5
    În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarelor activităţi:
    1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
    2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
    3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, cu excepţia activităţilor de livrare la domiciliu;
    4. măsura prevăzută la pct. 3 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
    5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
    6. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
    7. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
    8. activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
    9. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia evenimentelor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
    10. desfăşurarea de activităţi în târguri, bâlciuri şi talciocuri, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 6
    (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul 5,00-18,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant, care pot avea program non-stop.
    (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică.

    ART. 7
    Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată să poată efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor, cu respectarea prevederilor art. 4 pct. 5. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.

    ART. 8
    Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi asigură respectarea regimului juridic al frontierei de stat în zona prevăzută la art. 1 şi cooperează cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu responsabilităţi în domeniul ordinii publice, solicitând/acordând sprijin acestora în aplicarea măsurilor din competenţă.

    ART. 9
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mehedinţi va întreprinde următoarele:
    1. va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
    2. va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice din zona propusă spre carantinare şi va urmări îndeplinirea acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;
    3. va îndruma şi implica medicii de familie de pe raza unităţii administrativ-teritoriale în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona propusă spre carantinare (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
    4. va supraveghea colectarea deşeurilor medicale din zona prevăzută la art. 1 şi va asigura respectarea normelor de colectare a deşeurilor medicale.


    ART. 10
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta“ al Judeţului Mehedinţi asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

    ART. 11
    Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Mehedinţi, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi şi a Direcţiei de Sănătate Publică Mehedinţi, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

    ART. 12
    Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Mehedinţi.

    ART. 13
    Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 15.04.2021, ora 12,00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 22.04.2021, ora 12,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 15.04.2021, ora 20,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

    ART. 14
    Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 15
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 aprilie 2021.
    Nr. 6.996.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016