Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.743 din 24 martie 2021  privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timişoara,  comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.743 din 24 martie 2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 301 din 25 martie 2021
    Luând în considerare situaţia epidemiologică la nivelul municipiului Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 8,37 cazuri la 1.000 de locuitori în municipiul Timişoara, de 11,83 cazuri la 1.000 de locuitori în comuna Moşniţa Nouă, de 7,59 cazuri la 1.000 de locuitori în comuna Ghiroda, de 10,47 cazuri la 1.000 de locuitori în comuna Giroc, de 7,46 cazuri la 1.000 de locuitori în comuna Dumbrăviţa, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
    ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş nr. 37 din 24.03.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş nr. 7.887 din 23.03.2021 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 593 din 23.03.2021,
    în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
    şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 25.03.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 1.04.2021, ora 00,00, pentru municipiul Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.578 din 6.03.2021, respectiv nr. 6.699 din 21.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş.
    (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de următoarele coordonate geografice:
    1. Latitudine: N 45°49'22.5", longitudine: E 21°09'20.9"
    2. Latitudine: N 45°41'14.8", longitudine: E 21°08'28.8"
    3. Latitudine: N 45°40'57.8", longitudine: E 21°19'07.5"
    4. Latitudine: N 45°42'50.9", longitudine: E 21°23'19.6"
    5. Latitudine: N 45°45'52.8", longitudine: E 21°20'28.1"
    6. Latitudine: N 45°49'29.9", longitudine: E 21°19'49.6".


    ART. 2
    Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone şi căi de acces în afara celor deschise circulaţiei publice.

    ART. 3
    Circulaţia şi staţionarea în spaţiile publice din interiorul zonei carantinate a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

    ART. 4
    Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru zona carantinată:
    1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2);
    2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
    3. în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
    b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
    c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    d) deplasările scurte în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă);
    e) deplasările scurte în apropierea locuinţei/gospodăriei pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
    f) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
    g) deplasarea în scopul administrării vaccinului împotriva SARS-CoV-2, cu prezentarea dovezii privind programarea;
    h) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
    i) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
    j) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    k) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate şi/sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
    l) deplasarea în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea permisului de conducere;
    m) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
    n) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, cu prezentarea unui document justificativ;
    o) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
    p) participarea la activităţi religioase, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) plecarea sau întoarcerea în/din călătorie, cu prezentarea biletului de călătorie sau a altui document justificativ;

    4. în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), e) şi g);
    5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
    a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
    b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară în zona carantinată activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
    c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
    d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
    e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
    f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    g) urgenţe medicale;
    h) plecarea sau întoarcerea în/din călătorie, cu prezentarea biletului de călătorie sau al altui document justificativ;
    i) deplasarea în scopul administrării vaccinului împotriva SARS-CoV-2, cu prezentarea dovezii privind programarea;

    6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru, sau o declaraţie pe propria răspundere, cu precizarea intervalului orar necesar desfăşurării activităţii;
    7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
    8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii;
    9. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
    10. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localităţi;
    11. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zonele respective, acestea urmând a fi aduse la cunoştinţa populaţiei prin mass-media;
    12. se permite desfăşurarea slujbelor religioase cu participarea credincioşilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. se permite desfăşurarea slujbelor de înmormântare doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane;
    14. se permite desfăşurarea evenimentelor de stare civilă, cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    15. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;
    16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş şi/sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, după caz.


    ART. 5
    În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi:
    1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
    2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă etc.;
    3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
    4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
    5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
    6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, cu public;
    7. activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment, cu public, în spaţii închise sau deschise;
    8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, inclusiv săli de fitness, cu excepţia evenimentelor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
    9. organizarea de noi pieţe pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri.


    ART. 6
    (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 21,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant, care pot avea program non-stop.
    (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică. Magazinele/Supermagazinele/Hipermagazinele vor lua măsuri pentru fluidizarea traficului persoanelor, în interiorul acestora.
    (3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare.

    ART. 7
    Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport, astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.

    ART. 8
    În zilele de sâmbătă şi duminică, pe perioada aplicării măsurii carantinei zonale, operatorii economici din centrele comerciale, inclusiv cei care au acces din exterior (parcare), îşi vor suspenda temporar activitatea, cu excepţia operatorilor economici care comercializează produse alimentare, farmaciilor, curăţătoriilor şi a magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie.

    ART. 9
    În zilele de sâmbătă şi duminică, pe perioada aplicării măsurii carantinei zonale, operatorii economici din centrele comerciale (zona de fast-food) vor putea comercializa produse alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice, în sistem de livrare la domiciliu.

    ART. 10
    (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Timiş.

    ART. 12
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat“ al Judeţului Timiş va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

    ART. 13
    Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Timiş, care va informa preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, Direcţia de Sănătate Publică Timiş şi autoritatea publică locală competentă, şi spre informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

    ART. 14
    Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 25.03.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 1.04.2021, ora 00,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 25.03.2021, ora 16,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

    ART. 15
    Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 16
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 martie 2021.
    Nr. 6.743.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016