Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 6.712 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.712 din 7 noiembrie 2017  privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor  cu finanţare europeană implementate în parteneriat    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 6.712 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 933 din 27 noiembrie 2017
    Având în vedere prevederile:
    - art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
    – Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,

    în conformitate cu:
    - art. 5. pct. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
    – art. 3 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul:
    - art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 15 alin. (2) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017;
    – art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul delegat pentru fonduri europene şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emit prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă modul de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, respectiv autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program/autoritatea de plată pentru Programul de Cooperare Elveţiano-Român, denumit în continuare PCER, au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale şi orice alte reglementări interne incidente, în sensul conformării acestora cu prevederile prezentului ordin, după caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării sale în vigoare.

    ART. 3
    Prezentul ordin nu se aplică autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene pentru programele aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană“, pentru Programul naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 şi pentru Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

    ART. 4
    Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene prevăzute la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul delegat pentru fonduri europene,
                    Marius Nica
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
                    Bogdan Puşcaş

    ANEXA 1

    Modul de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor
    cu finanţare europeană implementate în parteneriat
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile cuprinse în prezenta anexă se aplică beneficiarilor/partenerilor din cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări aferente:
    a) programelor finanţate din fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
    b) programelor finanţate din mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian;
    c) Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 - „Îmbunătăţirea mediului înconjurător“.


    CAP. II
    Proiecte implementate în parteneriat între entităţi publice şi private
    SECŢIUNEA 1
    Achiziţii publice
    ART. 2
    În cazul proiectelor implementate în parteneriat constituit din una sau mai multe autorităţi contractante şi una sau mai multe entităţi juridice fără calitatea de autoritate contractantă, parteneriatul respectiv este considerat autoritate contractantă în baza art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să achiziţioneze produse, servicii sau lucrări în cadrul proiectului, conform prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    În aplicarea prevederilor art. 2, în cadrul parteneriatului se va opta pentru una dintre următoarele modalităţi de organizare a procesului/proceselor de achiziţie:
    a) fiecare dintre membrii parteneriatului va derula achiziţiile publice aferente activităţilor pentru care este responsabil în cadrul proiectului/contractului de finanţare;
    sau
    b) liderul de parteneriat sau unul dintre membrii parteneriatului, autoritate contractantă sau entitate juridică fără calitatea de autoritate contractantă, va derula toate achiziţiile publice din cadrul proiectului/contractului de finanţare.


    ART. 4
    Indiferent de modalitatea de organizare pentru care se optează, dintre cele descrise la art. 3 lit. a) sau b), parteneriatul are obligaţia ca, la alegerea modalităţii în care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziţie publică, să se raporteze la modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei astfel cum este acesta reglementat de prevederile art. 9-25 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    În aplicarea prevederilor art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de modalitatea de organizare descrisă la art. 3, pentru elaborarea Programului achiziţiilor publice la nivelul proiectului respectiv se va proceda, după cum urmează:
    a) pentru modalitatea de organizare descrisă la art. 3 lit. a), programul respectiv va fi elaborat de către liderul de parteneriat prin centralizarea achiziţiilor publice aferente fiecăruia dintre membrii parteneriatului, cu respectarea prevederilor art. 4;
    b) pentru modalitatea de organizare descrisă la art. 3 lit. b), programul respectiv va fi elaborat de către partenerul care va derula toate achiziţiile publice din cadrul proiectului, respectiv lider sau unul dintre membrii parteneriatului, cu respectarea prevederilor art. 4.


    ART. 6
    În ambele situaţii descrise la art. 5, fiecare dintre membrii parteneriatului contribuie la elaborarea Programului achiziţiilor publice la nivelul proiectului, prin stabilirea achiziţiilor publice proprii derulate/avute în vedere în proiect, cu respectarea prevederilor art. 4.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Achiziţii publice de servicii sociale şi alte servicii specifice
    ART. 7
    În cazul proiectelor implementate în parteneriat între o autoritate contractantă şi o entitate juridică fără calitatea de autoritate contractantă, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată fără TVA, conform modului de calcul al valorii estimate a achiziţiei, astfel cum este acesta reglementat de prevederile art. 9-25 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din respectiva lege şi care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda după cum urmează:
    a) membrii parteneriatului care au calitatea de autorităţi contractante au dreptul de a derula propriile proceduri simplificate cu respectarea principiilor de la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) membrii parteneriatului care sunt entităţi juridice fără calitatea de autoritate contractantă au dreptul de a derula procedura competitivă reglementată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, cu respectarea principiilor de la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Proiecte implementate în parteneriat de entităţi juridice fără calitatea de autoritate contractantă
    ART. 8
    În cazul proiectelor implementate în parteneriat constituit din două sau mai multe entităţi juridice fără calitatea de autoritate contractantă, în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se vor respecta, pentru atribuirea contractelor de achiziţie, prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016