Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 6.509 din 17 octombrie 2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:  ORDIN nr. 6.509 din 17 octombrie 2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria  Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 6.509 din 17 octombrie 2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,
    având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 12.651 din 28.09.2017,
    în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
    ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:
    ART. 1
    Dispoziţii generale
    (1) Prezentul ordin stabileşte o schemă de ajutor de minimis care instituie o măsură de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de minimis în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, denumită în continuare măsură, vizând implementarea anumitor activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, denumită în continuare schemă.
    (2) Schema se aplică în cele 8 judeţe eligibile ale Programului Interreg V-A România-Ungaria şi va fi implementată până la data de 31.12.2020. Conform Programului Interreg V-A România-Ungaria, judeţele eligibile sunt următoarele:
    a) patru judeţe din România - Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş;
    b) patru judeţe din Ungaria - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg.

    (3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013.
    (4) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

    ART. 2
    Baza legală
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
    c) Decizia CE nr. 9.112 din 9.12.2015 privind aprobarea Programului Interreg V-A România-Ungaria.


    ART. 3
    Scopul şi obiectivele schemei
    (1) Schema are ca scop sprijinirea dezvoltării ariei eligibile Programului Interreg V-A România-Ungaria prin sprijin acordat pentru patrimoniul cultural, transportul local care respectă mediul şi dezvoltarea forţei de muncă, în aria eligibilă a Programului Interreg V-A România-Ungaria.
    (2) Această schemă are ca obiectiv principal stimularea şi susţinerea proiectelor în domeniile patrimoniului natural şi cultural, al transportului şi în domeniul ocupării forţei de muncă.

    ART. 4
    Definiţii
    În sensul prezentei scheme, în contextul Programului Interreg V-A România-Ungaria, se aplică următoarele definiţii relevante:
    a) ajutor - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din TFUE;
    b) beneficiar al finanţării nerambursabile - entitate care se încadrează în una dintre următoarele categorii aşa cum este aceasta definită în Ghidul solicitantului aferent acestor priorităţi de investiţii, care participă la implementarea unui proiect finanţat în cadrul acestor priorităţi de investiţii. În acest sens, beneficiarii finanţării nerambursabile pot fi:
    (i) instituţii publice;
    (ii) organisme de drept public;
    (iii) companii de stat;
    (iv) ONG;
    (v) grupări europene de cooperare teritorială;

    c) beneficiar principal al finanţării nerambursabile - partenerul care răspunde de implementarea generală a proiectului comun finanţat din cadrul priorităţilor de investiţii aferente Programului Interreg V-A România-Ungaria. Beneficiarul principal va încheia Acordul de parteneriat cu partenerii de proiect şi Contractul de finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională cu Autoritatea de management a Programului Interreg V-A România-Ungaria. Beneficiarul principal răspunde de transferul către partenerii de proiect a contribuţiilor FEDR corespunzătoare acestora;
    d) beneficiar de cofinanţare naţională - partenerul român din cadrul proiectului comun finanţat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria (beneficiarul principal al finanţării nerambursabile sau partenerii acestuia);
    e) beneficiar de ajutor de minimis - întreprindere care beneficiază în cadrul unui proiect finanţat prin priorităţile de investiţii prevăzute la art. 1 alin. (1) de ajutor de minimis, pentru activităţile descrise în continuare în prezenta schemă;
    f) Contract de finanţare - actul juridic semnat între Autoritatea de management a Programului Interreg V-A România-Ungaria, pe de o parte, şi beneficiarul principal al finanţării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria;
    g) Acord de parteneriat - acordul semnat de toţi partenerii din cadrul proiectului care reglementează drepturile şi obligaţiile partenerilor în raport cu activităţile proiectului şi alte aspecte necesar a fi reglementate în vederea implementării corespunzătoare a acestuia;
    h) Contract de cofinanţare - actul juridic semnat între Autoritatea de management a Programului Interreg V-A România-Ungaria, pe de o parte, şi beneficiarul român al cofinanţării naţionale, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria;
    i) Contract de acordare a ajutorului de minimis - actul administrativ de transferare a avantajului economic către beneficiarul de ajutor de minimis, încheiat fie între AM şi beneficiarul de finanţare nerambursabilă, atunci când acesta este şi beneficiar de ajutor de minimis (caz în care contractul de acordare a ajutorului îmbracă forma contractului de finanţare/contractului de cofinanţare), fie între beneficiarul de finanţare nerambursabilă şi beneficiarul de ajutor de minimis, după caz;
    j) rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web www.ajutordestat.ro;
    k) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia; din această categorie fac parte şi lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, precum şi parteneriatele sau asociaţiile care desfăşoară, în mod regulat, o activitate economică;
    l) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    m) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) întreprinderea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) întreprinderea are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) întreprinderea care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    Întreprinderile care întreţin, prin una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate „întreprinderi unice“;

    n) furnizorul de ajutor de minimis - Autoritatea de management a Programului Interreg V-A România-Ungaria (AM) pentru finanţarea din FEDR acordată beneficiarilor din România şi Ungaria, respectiv AM şi instituţii publice locale şi centrale pentru finanţarea acordată din cofinanţarea naţională (buget de stat şi local) beneficiarilor din România. AM este structura care asigură, în principal, gestionarea programului în numele celor două ţări partenere. AM are competenţe şi atribuţii în selecţia operaţiunilor, managementul şi controlul financiar al Programului, inclusiv certificarea plăţilor. La nivelul programului, AM este reprezentată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE);
    o) administratorul schemei - Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România-Ungaria (BRECO). BRECO contribuie la implementarea curentă a programului şi sprijină Autoritatea de management în activităţile sale de coordonare şi implementare;
    p) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/28.12.2013;
    q) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    r) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.


    ART. 5
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 717/2014 al Parlamentului European şi Consiliului;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate societăţilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

    (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a)-c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme de minimis, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

    ART. 6
    Durata schemei de ajutor de minimis
    (1) Perioada de valabilitate a schemei, în care vor fi acordate ajutoare de minimis, este de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a acesteia până la 31 decembrie 2020.
    (2) Plăţile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se vor efectua până cel târziu la data de 31 decembrie 2023.

    ART. 7
    Condiţii de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis
    (1) Activităţile eligibile pentru a beneficia de finanţare în condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
    a) prioritatea de investiţie 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, care include:
    (i) îmbunătăţirea stării de conservare a monumentelor şi clădirilor care fac parte din patrimoniul natural sau cultural al zonei (de exemplu, biserici, castele, muzee, teatre, parcuri naturale, arii naturale protejate);
    (ii) conservarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural intangibil;
    (iii) digitizarea şi aducerea patrimoniului cultural on-line, reutilizarea patrimoniului cultural digitizat pentru conţinutul său educaţional, documentare, aplicaţii pentru turism, jocuri etc. pentru a stimula industriile creative;
    (iv) dezvoltarea, reconstrucţia şi promovarea facilităţilor culturale care protejează patrimoniul cultural al zonei eligibile;
    (v) crearea de rute tematice;
    (vi) promovarea şi utilizarea potenţialului patrimoniului cultural prin investiţii în infrastructura turistică sustenabilă;

    b) prioritatea de investiţie 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile:
    (i) dezvoltarea unui sistem de transport transfrontalier inteligent, a unui sistem de informare pentru pasageri, program online, sistem de tarifare electronic, aplicaţii mobile, sistem de tarifare comun;
    (ii) dezvoltarea şi integrarea unor servicii de transport public transfrontalier;
    (iii) soluţii inovatoare pentru a îmbunătăţi transportul public transfrontalier şi a reduce emisiile legate de transport;

    c) prioritatea de investiţie 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, care include:
    (i) implementarea unor iniţiative de ocupare a forţei de muncă în zonele transfrontaliere, colaborarea transfrontalieră între părţile interesate de pe piaţa forţei de muncă (de exemplu, centre de ocupare a forţei de muncă, instituţii de formare, parteneri sociali, întreprinderi şi ONG-uri);
    (ii) acţiunile specifice care să faciliteze crearea de produse/servicii locale şi a infrastructurilor conexe, bazate pe potenţialul local;
    (iii) creşterea ocupării forţei de muncă, prin îmbunătăţirea mediului de afaceri prin măsuri de dezvoltare integrată;
    (iv) suport pentru schimbările climatice şi de atenuare a acestora, prin dezvoltarea competenţelor conexe domeniului ecologic şi oportunităţi de angajare în sectoarele cu legături în domeniul ecologiei pe baza potenţialului local.


    (2) Activităţile menţionate la alin. (1) sunt indicative. Alte activităţi eligibile în cadrul proiectelor aferente priorităţilor de investiţii 6/c, 7/c şi 8/b care nu sunt incluse în Ghidul solicitantului şi/sau în fişa tehnică aferentă priorităţilor de investiţii 6/c, 7/c şi 8/b vor fi evaluate şi, în consecinţă, vor fi clasificate de către evaluatorul extern de ajutor de stat, după caz.

    ART. 8
    Beneficiarii eligibili
    (1) Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
    b) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, impozitele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
    c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip definitiv pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări definitiv în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic – profesionale;
    e) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
    f) nu derulează activităţi în domeniile exceptate de la finanţare în condiţiile prezentei scheme. În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la art. 5, cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
    g) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
    h) alocarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în contul terţilor sau contra cost);
    i) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi, pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

    (2) Plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat este finanţat în totalitate sau parţial din resurse comunitare.
    (3) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanţare există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 4 lit. m), respectivele structuri vor fi tratate ca o singură „întreprindere unică“.
    (4) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.
    (5) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (7) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

    ART. 9
    Condiţii de finanţare
    În cadrul schemei de ajutor de minimis se vor finanţa numai proiectele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) nu sunt şi nu au fost finanţate înainte din alte fonduri publice naţionale sau comunitare, inclusiv din măsuri de sprijin de natura ajutorului de minimis, pentru aceleaşi costuri eligibile (în concordanţă cu declaraţiile pe propria răspundere ale beneficiarilor);
    b) principii generale necesar a fi respectate de proiecte: sustenabilitate, eficienţa costurilor:
    (i) să justifice contribuţia la obiectivul specific;
    (ii) să aibă valoare adăugată, impact transfrontalier;
    (iii) să respecte principiile orizontale.    ART. 10
    Cheltuielile eligibile
    Cheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt cele menţionate în ghidurile solicitantului aferente priorităţilor de investiţii menţionate în cadrul schemei.

    ART. 11
    Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    (1) Furnizorul schemei de ajutor de minimis lansează apel de propuneri de proiecte.
    (2) Beneficiarul principal al finanţării nerambursabile trebuie să transmită Programului o propunere de proiect, în conformitate cu cerinţele apelului pentru propuneri de proiecte, propunere care să fie selectată de către Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria, în conformitate cu ghidurile solicitantului aferente priorităţilor de investiţii menţionate în prezenta schemă.
    (3) Propunerile de proiect sunt evaluate din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii de către administratorul schemei de minimis. Evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ şi al ajutorului de stat se realizează de către evaluatori externi, în baza unor criterii de evaluare aprobate de către Comitetul de monitorizare al programului.
    (4) Comitetul de monitorizare aprobă lista proiectelor propuse pentru finanţare, iar Autoritatea de management semnează contracte de finanţare cu beneficiarii principali de finanţare nerambursabilă din fonduri FEDR şi de cofinanţare naţională cu beneficiarii de cofinanţare români.
    (5) Din punctul de vedere al ajutorului de stat, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, beneficiarul de finanţare nerambursabilă se poate afla în una dintre următoarele situaţii:
    a) beneficiarul de finanţare nerambursabilă este şi beneficiar final de ajutor de minimis;
    b) beneficiarul de finanţare nerambursabilă este beneficiar de ajutor de minimis pentru o parte din finanţare, dar şi transmite o parte a ajutorului/avantajului printr-o modalitate transparentă către un alt beneficiar de ajutor de minimis având în vedere procedura descrisă în continuare;
    c) beneficiarul de finanţare nerambursabilă este doar un intermediar şi transferă integral ajutorul/avantajul printr-o modalitate transparentă către beneficiarul final de ajutor de minimis, având în vedere procedura descrisă în continuare.

    (6) În fiecare dintre cazurile menţionate la alin. (5), modalitatea de acordare a ajutorului de minimis vizează următoarele aspecte:
    a) îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de minimis, în vederea obţinerii ajutorului de minimis, este verificată de către:
    (i) Autoritatea de management, în cadrul procesului de evaluare a cererilor de finanţare, în cazul în care beneficiarul de ajutor de minimis este şi beneficiar al finanţării nerambursabile, respectiv când beneficiarul de minimis poate fi identificat în faza de aplicare. În acest caz, beneficiarii de ajutor de minimis vor ataşa cererii de finanţare şi declaraţia de minimis;
    (ii) beneficiarul de finanţare nerambursabilă în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis, în cazul în care beneficiarul de finanţare nerambursabilă transferă parţial sau integral ajutorul/avantajul către un beneficiar de ajutor de minimis care nu poate fi identificat în faza de aplicare. În continuare, respectarea condiţiilor acordării ajutorului de minimis în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis, între beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul de ajutor de minimis, va face obiectul verificării de către Autoritatea de management, pe parcursul implementării şi al rambursării cheltuielilor. În situaţia în care se vor constatata abateri, acestea vor fi analizate prin prisma regimului neregulilor şi/sau fraudelor şi se va dispune recuperarea ajutorului de stat aflat în această situaţie. Semnarea contractului de acordare a ajutorului de minimis între beneficiarul de ajutor de minimis şi cel al finanţării nerambursabile va fi condiţie obligatorie prevăzută în contractul de finanţare dintre beneficiarul finanţării nerambursabile şi Autoritatea de management, fiind condiţie obligatorie pentru rambursarea cheltuielilor validate aferente proiectului. Semnarea contractului de acordare a ajutorului va fi condiţionată de furnizarea de către beneficiarul de ajutor de minimis a Declaraţiei de minimis;

    b) relaţiile dintre beneficiarul de ajutor de minimis şi Program, cu privire la obligaţiile ce decurg din acordarea, monitorizarea şi recuperarea ajutorului de minimis, sunt reglementate prin contractele de acordare a ajutorului de minimis încheiate atât între:
    (i) Autoritatea de management şi beneficiarul finanţării, în cazul în care beneficiarul de ajutor de minimis este şi beneficiar al finanţării nerambursabile, iar în această situaţie contractul de acordare îmbracă forma Contractului de finanţare (inclusiv Acordul de parteneriat)/Contractului de cofinanţare;
    cât şi între:

    (ii) Beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul de ajutor de minimis, în cazul în care beneficiarul finanţării nerambursabile transferă parţial sau integral ajutorul obţinut prin contractul de finanţare/cofinanţare.


    (7) Contractul prin care se acordă ajutorul de minimis, încheiat fie între AM şi beneficiarul finanţării nerambursabile, fie între beneficiarul finanţării nerambursabile şi fiecare beneficiar final de ajutor de minimis în baza prezentei scheme, conform situaţiilor menţionate anterior, va cuprinde clauze prin care să se asigure îndeplinirea funcţiilor de monitorizare a ajutorului de minimis de către furnizorul/administratorul schemei, inclusiv pentru cazurile de transfer de ajutor sau de ajutor indirect.
    (8) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului final de ajutor de minimis va privi următoarele aspecte:
    a) ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare);
    b) structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul;
    c) eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleaşi costuri eligibile ca cele finanţate de prezenta schemă;
    d) faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
    e) faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanţa activităţi sau domenii exceptate de prezenta schemă.

    (9) În situaţia în care beneficiarii finali ai ajutorului de minimis nu pot fi identificaţi la momentul depunerii propunerii de proiect, ca urmare a specificului activităţilor descrise, beneficiarul principal al finanţării nerambursabile are obligaţia de a colecta declaraţiile de minimis, conform contractului încheiat cu AM. Administratorul schemei de minimis va urmări îndeplinirea acestei cerinţe, prin intermediul monitorizării şi controlului de prim nivel.
    (10) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de acordare a ajutorului de minimis.
    (11) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate beneficia de prevederile schemei nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
    (12) Beneficiarul finanţării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.
    (13) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    (14) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în respectivul regulament. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.
    (15) Ajutorul se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare FEDR şi fonduri naţionale. În cazul în care ajutorul se acordă în tranşe, tranşele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului. Rata de actualizare va fi rata de referinţă aplicată la momentul acordării ajutorului.

    ART. 12
    Notificarea beneficiarului final de ajutor de minimis
    În cazul în care beneficiarul final al ajutorului de minimis nu este eligibil să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis (atunci când beneficiarul final de ajutor de minimis este şi beneficiar al finanţării nerambursabile, respectiv când beneficiarul final al ajutorului de minimis poate fi identificat în faza depunerii cererii de finanţare) sau, după caz, beneficiarul finanţării nerambursabile (atunci când acesta transferă parţial sau integral ajutorul/avantajul către un beneficiar de ajutor de minimis care nu poate fi identificat în faza depunerii cererii de finanţare) îi comunică în scris acest lucru beneficiarului final de ajutor de minimis.

    ART. 13
    Bugetul schemei de ajutor de stat
    (1) Bugetul schemei este constituit din fonduri FEDR şi din cofinanţare naţională.
    (2) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul Interreg V-A România-Ungaria.
    (3) Valoarea estimativă a bugetului schemei de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 27.116.235 euro, defalcată după cum urmează:
    a) axă prioritară 1 (prioritatea de investiţie 6/c): fonduri FEDR: 6.893.225 euro, cofinanţare naţională: 608.226 euro;
    b) axă prioritară 2 (prioritatea de investiţie 7/c): fonduri FEDR: 3.981.350 euro, cofinanţare naţională: 351.295 euro;
    c) axă prioritară 3 (Prioritatea de investiţie 8/b): fonduri FEDR: 14.043.047 euro, cofinanţare naţională: 1.239.092 euro.

    (4) Bugetul estimat privind valoarea ajutorului de minimis poate fi modificat conform solicitărilor de proiecte, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria.
    (5) Împărţirea bugetului pe categorii de cheltuieli conform categoriilor de ajutor de minimis poate suferi modificări în funcţie de propunerile de proiecte, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria.

    ART. 14
    Numărul beneficiarilor
    Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis este de 600 de beneficiari eligibili.

    ART. 15
    Notificarea solicitantului de ajutor de minimis
    În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    ART. 16
    Raportarea şi monitorizarea
    (1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    (2) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    (3) Beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul ajutorului de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    (4) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.
    (5) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta beneficiarului finanţării nerambursabile toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei.
    (6) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui întreaga valoare a ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă. Beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a notifica furnizorul/administratorul schemei cu privire la necesitatea recuperării ajutorului de minimis.
    (7) Furnizorii de ajutor de minimis au obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv. Acestea se vor realiza în conformitate cu prevederile din contractul încheiat în condiţiile descrise în art. 11 alin. (6) lit. b).
    (8) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Furnizorul/Administratorul schemei de ajutor de minimis va realiza norme metodologice, aprobate prin acte administrative, pentru stoparea/recuperarea ajutoarelor, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.
    (9) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    (10) Deciziile furnizorului de ajutor de minimis de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.
    (11) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    (12) Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.
    (13) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (14) În cazul în care furnizorul de ajutor de minimis nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    (15) Erorile constatate de furnizorul de ajutor de minimis şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (16) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să deruleze o acţiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţii furnizorului de ajutor de minimis.
    (17) În cazul în care furnizorul de ajutor de minimis nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.

    ART. 17
    Informarea Consiliului Concurenţei
    Furnizorul de ajutor de minimis va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

    ART. 18
    Transmiterea informaţiilor prin intermediul Registrului electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS)
    (1) Furnizorul de ajutor de minimis sau, după caz, administratorul schemei de minimis, în acest caz Secretariatul Comun al Programului Interreg V-A România-Ungaria, are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    ART. 19
    Recuperarea ajutorului de stat
    (1) În situaţia în care constată nerespectarea criteriilor prevăzute în prezenta schemă, se vor întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare. Recuperarea ajutorului de minimis de la beneficiarii români se realizează de către furnizorul de ajutor de stat, pe baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte prevederi legale aplicabile contractului de finanţare. Recuperarea ajutorului de minimis de la beneficiarii statului partener se realizează de către furnizorul de ajutor de stat, pe baza prevederilor Memorandumului de implementare - Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria şi a celorlalte prevederi legale aplicabile contractului de finanţare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 248 din 24.09.2015.
    (2) În situaţia în care beneficiarul de ajutor de minimis este similar cu beneficiarul finanţării nerambursabile, recuperarea ajutorului de minimis prevăzut în prezenta schemă se realizează de către MDRAPFE, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Această recuperare se realizează în baza contractului de finanţare încheiat între Autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria şi beneficiarul finanţării nerambursabile.
    (3) În situaţia în care beneficiarul de finanţare nerambursabilă este diferit de cel de ajutor de minimis, revine obligaţia beneficiarului de finanţare nerambursabilă să asigure această recuperare de la beneficiarul ajutorului de minimis, în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis. Recuperarea se va realiza în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la alin. (1) şi (2).
    (4) În situaţia în care beneficiarul de finanţare nerambursabilă este beneficiar de ajutor de minimis pentru o parte din finanţare, dar şi transmite o parte a ajutorului/ avantajului către un alt beneficiar de ajutor de minimis, îi revine obligaţia beneficiarului de finanţare nerambursabilă să asigure această recuperare de la beneficiarul ajutorului de minimis, în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis. Recuperarea se va realiza în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la alin. (1)-(4).
    (5) În toate situaţiile descrise mai sus, se va urmări recuperarea ajutorului de minimis şi a dobânzilor aferente, astfel încât să se asigure reinstaurarea situaţiei existente înainte.
    (6) Având în vedere faptul că acest ajutor de minimis se acordă pentru proiecte de cooperare teritorială europeană, România, în calitate de stat membru pe teritoriul căruia este localizată Autoritatea de management, aşa cum a fost definită aceasta în articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, este considerată ca fiind furnizorul de ajutor de minimis pentru partea de finanţare FEDR, şi ca urmare Autoritatea de management se va conforma acestor prevederi.
    (7) Fiecare stat membru va furniza informaţia necesară către Autoritatea de management în vederea conformării la nivel naţional cu prevederile respective.
    (8) Fiecare stat membru este considerat ca fiind furnizor de ajutor de minimis cu privire la cofinanţarea naţională aferentă proiectelor de cooperare teritorială europeană şi va răspunde de conformarea cu respectivele proceduri.
    (9) Fiecare furnizor (Autoritate de management vs. stat membru) va răspunde de monitorizarea proiectelor sau părţilor de proiecte aflate sub incidenţa ajutorului de minimis, în conformitate cu regulile naţionale ale fiecăruia stabilite în acord cu prevederile prezentului articol.

    ART. 20
    Dispoziţii finale
    (1) Textul prezentei scheme, precum şi Ghidul solicitantului vor fi publicate integral pe site-ul Programului Interreg V-A România-Ungaria, la adresa http://interreg-rohu.eu/ro/home/.
    (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
                    Mihaela Virginia Toader,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 17 octombrie 2017.
    Nr. 6.509.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016