Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.447 din 22 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.000/2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) şi a Metodologiei de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.447 din 22 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.000/2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) şi a Metodologiei de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 76 din 30 ianuarie 2023
    În baza prevederilor art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.309/2021 privind aprobarea Programului naţional pentru reducerea abandonului şcolar,
    în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.000/2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) şi a Metodologiei de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1252 din 30 decembrie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE), a Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) Primar, precum şi a metodologiilor de implementare şi utilizare a modulelor informatice MATE şi, respectiv, MATE Primar pentru prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii"

    2. După articolul 1 se introduce un nou articol, art. 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    Se aprobă Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) Primar, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin."

    3. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    Se aprobă Metodologia de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE Primar pentru prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin."

    4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Toate unităţile de învăţământ care au nivelurile de învăţământ primar şi/sau gimnazial vor utiliza modulul informatic MATE în scopul colectării datelor privind identificarea riscurilor de părăsire timpurie a şcolii."

    5. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 decembrie 2022.
    Nr. 6.447.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 6.000/2021)
    Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) Primar
    Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE), aşa cum acesta a fost dezvoltat şi pilotat, urmează a fi implementat pentru nivelul de învăţământ gimnazial prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.000/2021, cu modificările şi completările ulterioare. Acest mecanism presupune o implicare instituţională şi proceduri bazate pe un set de instrumente care permite ministerului, inspectoratelor şi şcolilor să identifice elevii în risc de abandon sau părăsire timpurie, cu nevoi specifice, şi să îi sprijine corespunzător şi la momentul oportun pe baza unor semnale timpurii înregistrate în sistemul de date.
    În vederea extinderii acestui mecanism la nivelul de învăţământ primar, componentele, instrumentele, precum şi intervenţiile MATE necesită adaptare la specificul acestui nivel de învăţământ, rezultând astfel extensia mecanismului denumit în continuare MATE Primar.
    MATE Primar va oferi un cadru coerent şi unitar pentru detectarea, identificarea şi luarea în evidenţă timpurie a elevilor din ciclul primar aflaţi în situaţie de risc de părăsire timpurie a şcolii (PTŞ). Acest cadru se bazează pe colectarea în timp real a datelor cu privire la semnele timpurii - performanţă academică scăzută, repetarea clasei, absenţe, comportament şcolar inadecvat - care permit personalului şcolii şi factorilor de decizie de la nivel judeţean şi central să coordoneze, să planifice şi să pună în aplicare măsuri adecvate şi imediate pentru a atenua riscurile şi problemele identificate la nivelul elevilor, al clasei şi al şcolii. O astfel de abordare integrată la toate nivelurile va permite o monitorizare atentă şi ajustări
    realizate în timp util pentru a atinge obiectivul României privind rata de PTŞ şi pentru alinierea la nivelurile medii corespunzătoare ale Uniunii Europene (UE).
    PTŞ este un fenomen complex declanşat de un grup de cauze asociate cu diverşi factori de risc, de la contexte individuale şi familiale şi medii socioeconomice până la factori culturali şi sociali. În contextul identificării acestui fenomen şi la nivelul claselor primare, prin MATE Primar, întregul mecanism se va putea adresa şi copiilor vulnerabili din învăţământul primar, în special celor care locuiesc în zone rurale/urbane mici şi marginalizate, copiilor cu nevoi educaţionale speciale (CES) sau cu dizabilităţi, copiilor romi şi copiilor aflaţi în pericol de excluziune socială din cauza sărăciei, a lipsei locuinţelor, a familiilor monoparentale, a părinţilor analfabeţi şi a altor riscuri sociale.
    Intervenţiile MATE Primar vizează elevii de nivel primar. MATE Primar vizează, astfel, următoarele grupuri-ţintă: (GT1) elevi înmatriculaţi în clasele de învăţământ primar cu risc de abandon şcolar şi de PTŞ identificaţi prin fişa de observare; (GT2) copii de vârstă şcolară corespunzătoare nivelului primar care nu au fost înscrişi niciodată la şcoală; (GT3) copii, tineri sau adulţi care nu au absolvit nivelul de învăţământ primar până la vârsta de 14 ani şi depăşesc cu 4 ani vârsta corespunzătoare clasei; (GT4) copii refugiaţi, migranţi şi remigranţi^1.
    ^1 Copilul remigrant este copilul care s-a reîntors în România, după ce s-a mutat la/împreună cu părinţii migranţi în altă ţară cu scopul de a fi crescut, educat şi îngrijit de aceştia.

    Ţinând cont de cele mai bune practici atât la nivel european, cât şi la nivel naţional privind prevenirea şi reducerea ratei de PTŞ, MATE promovează o abordare cuprinzătoare şi multinivel pentru reducerea ratei de PTŞ. MATE constă în măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare şi în acţiuni la nivelul şcolii pentru prevenirea şi atenuarea ratei de PTŞ. Astfel, MATE Primar conţine aceleaşi componente ca şi MATE dedicat nivelului gimnazial, identifică timpuriu elevii aflaţi în risc de abandon şi acţionează pentru asigurarea unui climat pozitiv în şcoli, dar şi corectează şi compensează sprijinind reîntoarcerea în sistem a copiilor şi tinerilor care sunt în afara şcolii.
    Abordarea pe mai multe niveluri a MATE, inclusiv la nivelul primar, va permite personalului şcolii să răspundă mai bine diferitelor nevoi ale elevilor într-un mod mai adecvat şi mai informat. Astfel, în cadrul MATE, personalul şcolii este încurajat să conceapă şi să desfăşoare activităţi de prevenire a abandonului şcolar prin crearea unui climat şcolar pozitiv şi mai incluziv, care va creşte motivaţia elevilor de a învăţa şi de a rămâne la şcoală. Măsurile MATE sunt structurate pe patru niveluri de urgenţă, în funcţie de gravitatea situaţiei, pe baza unei evaluări prealabile a factorilor de risc, efectuată de către diriginţi în cazul fiecărui elev identificat ca fiind expus riscului de PTŞ.
    Astfel, Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie, extins la nivelul învăţământului primar, va:
    • stabili proceduri obligatorii de colectare a datelor privind grupurile în risc de PTŞ specifice învăţământului primar prin adaptarea modulului de date MATE şi de coordonare la nivel de şcoală, inspectorat şi minister, cu roluri şi responsabilităţi atribuite;
    • funcţiona acordând şcolilor o mai mare autonomie în ceea ce priveşte utilizarea resurselor, responsabilitate în ceea ce priveşte intervenţiile lor la nivel de elev, la nivelul clasei şi al şcolii şi rezultatele şcolare şi posibilitatea de evaluare în ceea ce priveşte monitorizarea progresului şi parcursului şcolar al elevilor;
    • asigura un parteneriat între şcoli, elevi, părinţi (sau, după caz, tutori legal instituiţi/împuterniciţi legal), dar şi servicii locale, precum serviciul public de asistenţă socială (SPAS). SPAS va juca rolul-cheie în sprijinul acordat elevilor care au nevoie de intervenţii de nivel 3 sau 4, de a acţiona în această situaţie la sesizarea cadrelor didactice din învăţământul primar.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 6.000/2021)
    METODOLOGIE
    de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE Primar
    pentru prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii
    Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS) sprijină implementarea MATE şi a planului de acţiune bazat pe date şi resurse financiare prin alocare de granturi şcolilor identificate ca prioritare, dar şi prin crearea aranjamentelor instituţionale necesare implementării printr-o abordare integrată şi sistemică la nivel local, regional şi naţional. Prin extinderea MATE la nivelul învăţământului primar se creează premisele includerii şi a acestui ciclu în PNRAS.
    Implementarea MATE Primar începe cu identificarea şi evaluarea elevilor aflaţi în situaţii de risc, utilizând instrumentele şi modulul de date MATE existent deja în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) (şi care va fi extins pentru nivelul primar), adaptate specificului MATE Primar, şi este urmată de planificarea şi de implementarea măsurilor adecvate la nivel de şcoală, clasă şi elevi. În acelaşi timp, şcolile, inspectoratele judeţene şi Ministerul Educaţiei (ME) sunt implicate în mod constant şi riguros într-o activitate de monitorizare şi utilizează modulul de date MATE pentru a urmări progresul elevilor aflaţi în situaţii de risc şi pentru a face ajustări pe baza unor date fiabile şi solide agregate la diferite niveluri şi în funcţie de anumite criterii.
    Metodologia de colectare a datelor urmează etapele din planul de acţiune MATE propus (figura 1). Planul grupează activităţile pe componentele de prevenire, intervenţie şi compensare în patru etape - identificare, planificare, implementare şi monitorizare. Fiecare etapă are un set de activităţi cărora li s-a atribuit un instrument pentru colectarea datelor şi include rolurile şi responsabilităţile la diferite niveluri, precum şi un proces de raportare sau de agregare ulterioară.
    Măsurile şi intervenţiile din cadrul MATE Primar vizează elevii de nivel primar şi şcolile care au în planul de şcolarizare acest nivel de învăţământ. În prezent, ME utilizează SIIIR pentru colectarea, validarea şi analizarea tuturor datelor pentru sistemul de învăţământ preuniversitar. Baza de date SIIIR înregistrează datele privind elevii, reţeaua şi infrastructura şcolară, personalul şcolii şi evaluările naţionale.
    Figura 1.*) Cadrul metodologiei de colectare a datelor
    *) Figurile 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    Figura 2.*) Datele care urmează să fie colectate (a se vedea imaginea asociată)

    Implementarea MATE Primar se ghidează după un plan de acţiune care include paşii menţionaţi mai sus şi activităţile asociate, responsabilităţile, calendarul şi legăturile clare dintre acţiunile şi instrumentele utilizate pentru colectarea în timp real a datelor şi a informaţiilor despre elevii în situaţii de risc. Planul de acţiune se adresează direct direcţiilor relevante ale ME şi inspectoratelor şcolare judeţene responsabile de îndrumarea, sprijinirea, monitorizarea şi evaluarea implementării MATE (şi, implicit, MATE Primar) şi a personalului de conducere a şcolii responsabil de implementarea MATE. Punerea în aplicare a planului de acţiune privind MATE (şi, implicit, MATE Primar) urmează o serie de patru etape, după cum sunt descrise mai jos (figura 2).
    Etapa 1: Identificarea elevilor în situaţie de risc de părăsire timpurie a şcolii (PTŞ) şi evaluarea pe baza instrumentelor MATE Primar detaliate în continuare. Datele şi informaţiile colectate prin intermediul fişelor de observare şi de evaluare sunt introduse în modulul de date MATE din SIIIR, oferind astfel personalului şcolii o imagine exactă şi clară la nivel instituţional a elevilor expuşi riscului de abandon şcolar, precum şi a semnelor de avertizare timpurie asociate şi a factorilor declanşatori. Aceste instrumente sunt adaptate specificului nivelului de învăţământ primar.
    Etapa 2: Planificarea măsurilor de prevenire (nivelul 1) şi de intervenţie (nivelurile 2, 3 şi 4) pe baza datelor colectate cu privire la elevii aflaţi în situaţii de risc la începutul anului şcolar
    Profesorii pentru învăţământul primar/Învăţătorii evaluează riscurile pe baza acestei liste şi apoi încep planificarea intervenţiilor.

    Etapa 3: Implementarea activităţilor de prevenire prin intermediul intervenţiilor la nivelul clasei şi al şcolii, prevăzute în planurile educaţionale de intervenţie specifice pentru învăţământul primar
    Etapa 4: Monitorizarea progresului pe baza datelor înregistrate în modulul MATE din SIIIR şi efectuarea unor modificări ale intervenţiilor în timp util. Modulul MATE din SIIIR va permite utilizatorilor de la nivel şcolar, judeţean şi central să monitorizeze activităţile MATE, să urmărească progresul şi să facă ajustări pe baza unor date individuale fiabile şi solide, agregate la diferite niveluri şi în funcţie de criterii diferite.
    MATE Primar este însoţit şi de un set de instrumente necesare (figura 3), cum ar fi o fişă de observare, fişe de evaluare şi recomandări specifice privind punerea în aplicare.
    Figura 3.*) Etapele şi instrumentele MATE Primar
    *) Figura 3 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    Planul de acţiune MATE Primar se va completa cu elementele particulare de acţiune la nivelul de învăţământ primar. Acesta reglementează procesul instituţional şi operaţional necesar pentru implementarea unui sistem eficace de avertizare timpurie şi de colectare a datelor pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii. Planul de acţiune multianual pentru implementarea mecanismului propus include elemente-cheie, cum ar fi activităţile, responsabilităţile, calendarul, legăturile clare dintre acţiunile propuse şi instrumentele care urmează să fie utilizate. Planul de acţiune grupează activităţile din cadrul componentelor de prevenire, intervenţie şi compensare în patru etape: identificare, evaluare şi planificare, implementare şi monitorizare. Activităţile sunt prezentate într-o secvenţă logică, menţionându-se instrumentele utilizate în fiecare etapă şi la fiecare nivel de intervenţie.
    Modulul MATE Primar permite înregistrarea datelor legate de identificarea iniţială în timp real a elevilor aflaţi în situaţie de risc, inclusiv pentru elevii claselor primare, pe baza indicatorilor legaţi de calificative, absenteism, repetenţie şi comportament şcolar inadecvat. Elevii care sunt evaluaţi cu „da“ la unul dintre indicatorii relevanţi sunt înregistraţi în Observatorul şcolii şi evaluaţi pe baza unui set de indicatori de risc care se referă la familie, elev, comunitate şi şcoală, rezultând un scor general. Pentru aceşti elevi se deschide un dosar în care sunt monitorizaţi individual şi primesc planuri de intervenţie stabilite de către profesorii pentru învăţământul primar/învăţători în comun acord cu directorii. Profesorul pentru învăţământ primar/Învăţătorul, împreună cu personalul administrativ al şcolii, coordonat de director, este responsabil de colectarea datelor, de introducerea datelor în modulul MATE şi de utilizarea, monitorizarea şi raportarea seturilor de date ale elevilor aflaţi în situaţii de risc.
    Toate resursele şi informaţiile cu privire la MATE sunt încărcate pe site-ul https://mate.edu.ro/, care facilitează implementarea programului naţional. De altfel, pe această platformă este disponibil un curs online asincron care prezintă atât mecanismul, cât şi utilizarea modulului informatic.
    Instrumentele MATE primar:
    • Fişa de observare MATE Primar (tabelul 1) reprezintă un instrument aplicat de profesorii pentru învăţământul primar/învăţători pentru a identifica elevii din ciclul primar aflaţi în situaţie de risc pe baza datelor legate de prezenţă, calificative, repetenţie şi comportament;
    • Observatorul şcolii reprezintă lista elevilor de învăţământ primar în risc de abandon sau părăsire timpurie a şcolii (PTŞ), care este validată de directorul şcolii împreună cu profesorii pentru învăţământul primar/învăţători;
    • Dosarul de caz este un fişier generat automat în modulul MATE, după validarea Observatorului şcolii, pentru fiecare elev identificat ca fiind în situaţie de risc;
    • Fişa de evaluare MATE Primar (tabelul 2) este un formular completat de profesorii pentru învăţământul primar/învăţători cu cele mai recente date şi informaţii despre situaţia familială a elevului, condiţiile de locuire, nivelul de educaţie al părinţilor, relaţia cu colegii şi profesorii/personalul din şcoală, dificultăţi de învăţare/dizabilitate etc.;
    • Planul de servicii educaţionale (tabelul 3) reprezintă o listă de activităţi specifice pentru fiecare elev în risc de abandon/PTŞ, ca de exemplu: lecţii remediale, profesori de sprijin, consilierea părinţilor şi/sau educaţie parentală; activităţi extracurriculare, implicarea resurselor comunităţii (mediator, asistent social, voluntar, ONG-uri).

    Profesorii pentru învăţământul primar/Învăţătorii încep cu introducerea de date în Fişa de observare MATE Primar pentru toţi elevii ciclului primar, în vederea efectuării primului screening al elevilor în situaţie de risc. Profesorii pentru învăţământul primar/Învăţătorii răspund la cinci întrebări legate de prezenţă, rezultatele şcolare, repetenţie şi istoricul sancţiunilor. Acest instrument le permite şcolilor să identifice elevii în risc de abandon şcolar, dacă elevul îndeplineşte cel puţin unul dintre cei cinci indicatori. După ce toţi profesorii pentru învăţământul primar/învăţătorii au completat Fişa de observare (tabelul 1) pentru toţi elevii din clasa lor, aceştia urmează procesul descris mai jos şi introduc elevii în risc în Observatorul şcolii. După aprobarea acestuia de către directorul şcolii, dosarele de caz sunt deschise automat pentru elevii care prezint cel puţin un risc asociat în fişa de observare.
    Tabelul 1. Fişă de observare MATE Primar

┌───────────────────┬─────────┬─────────┐
│Indicatori/Factori │Sursa de │Anul de │
│de risc PTŞ │date │referinţă│
├─────────────┬──┬──┼─────────┼─────────┤
│1. Elevul are│ │ │ │ │
│o prezenţă │ │ │ │ │
│scăzută la │ │ │ │Anul │
│şcoală = │ │ │Catalogul│şcolar │
│elevul are │Da│Nu│şcolar │anterior/│
│peste 20 de │ │ │ │curent │
│absenţe │ │ │ │ │
│nemotivate/ │ │ │ │ │
│lună. │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼─────────┼─────────┤
│2. Elevul are│ │ │ │ │
│performanţe │ │ │ │ │
│academice │ │ │ │ │
│scăzute │ │ │ │ │
│(indicatorul │ │ │ │ │
│se aplică │ │ │ │ │
│doar elevilor│ │ │ │ │
│claselor │ │ │ │ │
│II-IV): │ │ │ │ │
│a) Elevul de │ │ │ │ │
│clasa a II-a │ │ │ │ │
│are │ │ │ │ │
│calificativul│ │ │ │ │
│de final de │ │ │ │ │
│clasa I │ │ │ │ │
│Suficient la │ │ │ │ │
│disciplinele │ │ │ │ │
│Comunicare în│ │ │ │ │
│limba română │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │
│Matematică şi│ │ │ │ │
│explorarea │ │ │ │ │
│mediului. │ │ │ │ │
│b) Elevul de │ │ │ │ │
│clasa a III-a│ │ │ │ │
│are │ │ │ │ │
│calificativul│ │ │ │ │
│de final de │ │ │Catalogul│Anul │
│clasa a II-a │Da│Nu│şcolar │şcolar │
│Suficient la │ │ │ │anterior │
│disciplinele │ │ │ │ │
│Comunicare în│ │ │ │ │
│limba română │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │
│Matematică şi│ │ │ │ │
│explorarea │ │ │ │ │
│mediului. │ │ │ │ │
│c) Elevul de │ │ │ │ │
│clasa a IV-a │ │ │ │ │
│are │ │ │ │ │
│calificativul│ │ │ │ │
│de final de │ │ │ │ │
│clasa a III-a│ │ │ │ │
│Suficient la │ │ │ │ │
│disciplinele │ │ │ │ │
│Limba şi │ │ │ │ │
│literatura │ │ │ │ │
│română şi/sau│ │ │ │ │
│Matematică │ │ │ │ │
│sau are │ │ │ │ │
│calificativul│ │ │ │ │
│final │ │ │ │ │
│Suficient la │ │ │ │ │
│Limba şi │ │ │ │ │
│literatura │ │ │ │ │
│română/ │ │ │ │ │
│Matematică. │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼─────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │
│(Indicatorul │ │ │ │ │
│se aplică │ │ │ │ │
│doar elevilor│ │ │ │ │
│claselor │ │ │ │ │
│I-IV.) │ │ │ │ │
│a) Elevul are│ │ │ │ │
│un regres │ │ │ │ │
│evident în │ │ │ │ │
│calificative │ │ │ │ │
│(cel puţin 4 │ │ │ │ │
│calificative │ │ │ │ │
│Suficient) la│ │ │ │ │
│disciplinele │ │ │ │ │
│Limba şi │ │ │ │ │
│literatura │ │ │Catalogul│Anul │
│română/ │Da│Nu│şcolar │şcolar │
│Comunicare în│ │ │ │curent │
│limba română │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │
│Matematică/ │ │ │ │ │
│Matematică şi│ │ │ │ │
│explorarea │ │ │ │ │
│mediului pe │ │ │ │ │
│parcursul │ │ │ │ │
│anului │ │ │ │ │
│şcolar. │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │
│b) Elevul a │ │ │ │ │
│rămas │ │ │ │ │
│corigent la │ │ │ │ │
│cel puţin o │ │ │ │ │
│materie. │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼─────────┼─────────┤
│4. a) Elevul │ │ │Date │ │
│a repetat cel│ │ │preluate │Anii │
│puţin un an. │ │ │automat │şcolari │
│sau │ │ │în modul │anteriori│
│b) Elevul │Da│Nu│din │/Anul │
│este │ │ │datele │şcolar │
│reînscris în │ │ │existente│curent │
│clasa │ │ │în SIIIR │ │
│pregătitoare.│ │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼─────────┼─────────┤
│5. a) Elevul │ │ │ │ │
│are un │ │ │ │ │
│istoric │ │ │ │ │
│şcolar de │ │ │ │ │
│sancţiuni (de│ │ │ │ │
│exemplu, │ │ │ │ │
│elevul a fost│ │ │ │ │
│transferat │ │ │ │ │
│din motive │ │ │ │Anii │
│disciplinare,│ │ │Catalogul│şcolari │
│are │ │ │şcolar, │anteriori│
│calificativ │Da│Nu│plângeri,│+ anul │
│scăzut la │ │ │sesizări │şcolar │
│purtare). │ │ │ │curent │
│sau │ │ │ │ │
│b) Au fost │ │ │ │ │
│înregistrate │ │ │ │ │
│plângeri │ │ │ │ │
│făcute de │ │ │ │ │
│alţi elevi, │ │ │ │ │
│cadre │ │ │ │ │
│didactice │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │
└─────────────┴──┴──┴─────────┴─────────┘


    Fişele de evaluare MATE Primar (fişele psihopedagogice) se concentrează asupra problemelor privind factorii de risc asociaţi copilului, familiei, şcolii şi situaţiei comunităţii. După deschiderea dosarului, fiecare profesor pentru învăţământul primar/învăţător completează fişa de evaluare MATE Primar, introducând cele mai recente date şi informaţii legate de situaţia familială a elevului, de condiţiile de viaţă, de relaţiile cu colegii şi personalul şcolii, de dificultăţile de învăţare/dizabilitate şi nivelul de educaţie al părinţilor, precum şi alte aspecte. Unele dintre datele şi informaţiile lipsă ar putea fi completate contactând asistentul social, în timp ce alte elemente necesită o discuţie cu un membru al familiei/tutorele legal. În fişa de evaluare se calculează un scor de risc care cuprinde procentul de indicatori de risc cu un răspuns „da“ în raport cu numărul total de indicatori de risc. Rezultatele analizei datelor privind factorii de risc evaluaţi la nivelul elevilor arată o pondere ridicată a elevilor care se confruntă cu dificultăţi socioeconomice semnificative - sărăcie, condiţii de trai precare, familii dezorganizate, sarcini timpurii, care sunt mai răspândite în rândul elevilor din mediul rural şi din comunităţile marginalizate, de exemplu, în rândul romilor.
    Planul de servicii educaţionale. După ce fiecare profesor pentru învăţământul primar/învăţător a evaluat factorii de risc şi a completat datele în modulul MATE din SIIIR, următorul pas este elaborarea şi aplicarea planului de servicii educaţionale, care include activităţi dedicate pentru fiecare elev aflat în situaţie de risc (măsuri de intervenţie), în funcţie de gradul de risc identificat: pentru nivelurile 2 şi 3, lista activităţilor poate fi foarte diversă, cum ar fi consilierea şi terapia, orele remediale sau întâlnirile regulate cu familia, toate acestea putând fi implementate simultan în funcţie de situaţia şi de nevoile elevilor. Nivelul 4 vizează măsuri ce se aplică elevilor care cumulează mai mulţi factori de risc, inclusiv comportament nepotrivit la şcoală generat de cauze mai profunde, ca abuzul fizic şi/sau emoţional, neglijare, violenţă, exploatare, eventual corelate cu sărăcie extremă, lipsa locuinţei sau condiţii precare de locuit, probleme de sănătate, dizabilitate, cerinţe educaţionale speciale (CES) etc.
    Planul de servicii educaţionale este completat de activităţile la nivelul şcolii şi al clasei care vizează crearea unui climat şcolar pozitiv şi a unui mediu de învăţare incluziv [prin diferite metodologii de tip Proiectare universală pentru învăţare (pe baza conceptului Universal Design for Learning), instrumente de observare la clasă etc.]. Indiferent de nivelul de intervenţie, vor fi incluse următoarele activităţi: punerea în aplicare a tehnicilor de învăţare activă; facilitarea învăţării; dezvoltarea abilităţilor socioemoţionale; organizarea sistemelor de mentorat şi de sprijin reciproc în clasă; oferirea de activităţi remediale, a sesiunilor de terapie şi de consiliere; oferirea cursurilor de educaţie parentală sau asigurarea participării la evenimente culturale.
    Instrumentele MATE Primar sunt prezentate în tabelele 2 şi 3.
    Tabelul 2. - Fişa de evaluare MATE Primar

┌──────────────────────────────────────┐
│Informaţii despre elev - partea I │
│Această secţiune va fi preluată │
│automat în baza numărului unic de │
│identificare a elevilor în situaţie de│
│risc din Observatorul şcolii. │
│Documentul printat va include │
│menţiunea „document de uz intern şi │
│confidenţial“ pentru asigurarea │
│protecţiei datelor personale. │
├────────────────────────────────────┬─┤
│Judeţul: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Comuna/Oraşul/Municipiul (UAT): │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Şcoala (numele şi codul de │ │
│identificare): │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Numărul unic de identificare │ │
│atribuit elevului în Observatorul │ │
│şcolii: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Numele şi prenumele elevului: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Codul numeric personal de │ │
│identificare al elevului (CNP): │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Genul elevului: 1. M 2. F Vârsta │ │
│elevului (anii împliniţi): │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Alternativa educaţională: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Formaţiunea de studiu [clasa/nivelul│ │
│în Programul A doua şansă (ADŞ) în │ │
│care se află elevul]: │ │
└────────────────────────────────────┴─┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Informaţii despre elev - partea a II-a │
│Secţiunile A, B, C şi D vor fi completate de către învăţător/consilierul şcolar │
│/mediator pe baza informaţiilor disponibile şi a unei eventuale discuţii cu │
│părintele/tutorele legal. Datele şi informaţiile vor fi introduse în SIIIR de │
│către responsabilul de caz desemnat de către director. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┤
│a) Unde locuieşte elevul: în aceeaşi localitate în care se află unitatea │Da │Nu │
│şcolară? │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┤
│b) Adresa exactă │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│c) În aceeaşi gospodărie cu elevul locuiesc: │
│Numărul total de persoane: dintre care adulţi (peste 18 ani): şi copii (0-17 │
│ani): │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┤
│d) Mama se află în gospodărie. │Da │Nu │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┤
│e) Ultimul nivel de studii absolvite de mamă: │
│1. Fără studii; 2. Primare; 3. Gimnaziale; 4. Liceale; 5. Şcoală profesională; │
│6. Şcoală postliceală; 7. Studii superioare │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┤
│f) Tatăl se află în gospodărie. │Da │Nu │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┤
│g) Ultimul nivel de studii absolvite de tată: │
│1. Fără studii; 2. Primare; 3. Gimnaziale; 4. Liceale; 5. Şcoală profesională; │
│6. Şcoală postliceală; 7. Studii superioare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│h) Dacă nu se află în gospodărie niciunul dintre părinţi, menţionaţi persoana │
│desemnată să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului în absenţa acestora: │
│………………………......................................................................................................................................................…│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┤
│i) Persoana desemnată să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului în │Da │Nu │
│absenţa ambilor părinţi se află în gospodărie. │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Diagnoza cauzelor/factorilor de risc │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(A) Cauze/Factori de risc în relaţie cu sprijinul familial │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┤
│1. Familia nu îşi permite costurile şcolare (haine, încălţăminte, materiale │Da│Nu│
│şcolare, naveta etc.) pentru că este săracă sau are venituri foarte mici. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│2. Părinţi minori sau mamă minoră, familie monoparentală, familie reorganizată │ │ │
│(părintele în grija căruia se află s-a recăsătorit), familie cu mai mult de 3 │ │ │
│copii, unul sau ambii părinţi sunt în afara gospodăriei; au plecat la muncă în │Da│Nu│
│afara localităţii sau în străinătate, unul sau mai mulţi copii sunt separaţi de │ │ │
│familie sau reintegraţi în familie (după ce au fost în regim de protecţie │ │ │
│specială). │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│3. Părinţii, părintele singur sau îngrijitorul copilului din gospodărie nu │ │ │
│acordă importanţă sau au/are o atitudine negativă faţă de educaţia copiilor/ │Da│Nu│
│şcoală. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│4. Elevul are unul sau mai mulţi fraţi sau surori (de 6-17 ani) care nu au fost │Da│Nu│
│niciodată la şcoală, au abandonat sau au părăsit timpuriu şcoala. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│5. Copilul nu are condiţii minime pentru a putea învăţa acasă. │Da│Nu│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│6. Starea de sănătate a părinţilor (reprezentantului legal, tutorelui) le/îi │ │ │
│permite să acorde sprijin copilului/copiilor pentru a asigura: îngrijirea, │Da│Nu│
│protecţia, siguranţa, sănătatea, educaţia şi creşterea acestuia/acestora. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┤
│(B) Factori de risc legaţi de situaţia copilului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┤
│7. Elevul are dizabilităţi (cu certificat de handicap) sau CES (cu certificat │Da│Nu│
│de orientare şcolară). │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│8. Elevul are dificultăţi de învăţare, fără certificat de dizabilitate/ │ │ │
│orientare şcolară (de exemplu, învaţă greu legătura între litere şi sunete; nu │ │ │
│poate citi sau face greşeli mari de citire sau pronunţie; dobândeşte cu │Da│Nu│
│greutate abilităţi noi; întâmpină dificultăţi privind planificarea şi │ │ │
│organizarea timpului şi/sau învăţarea alfabetului, are capacitate de │ │ │
│concentrare redusă etc.). │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│9. În ultimul an, elevul a fost plecat din ţară sau din localitate o dată sau │ │ │
│de mai multe ori pentru o perioadă mai mare de 3 luni, în afara vacanţei de │Da│Nu│
│vară. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│10. Elevul vorbeşte acasă într-o altă limbă decât limba română. │Da│Nu│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┤
│(C) Cauze/Factori de risc în relaţie cu mediul şcolar │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┤
│11. Elevul este discriminat, este victima unui conflict sau a unei hărţuiri. │Da│Nu│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│12. Violenţa şcolară (Elevul a fost implicat în conflicte create de el sau de │Da│Nu│
│alţi elevi). │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│13. Relaţii tensionate cu unele cadre didactice, colegi de clasă. │Da│Nu│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┤
│(D) Cauze/Factori de risc în relaţie cu comunitatea │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┤
│14. Elevul locuieşte într-o zonă marginalizată sau într-o comunitate aflată în │Da│Nu│
│evidenţa sistemului de protecţie specială a copilului. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│15. Elevul locuieşte într-un sat/într-o zonă de unde naveta spre şi dinspre │Da│Nu│
│şcoală este dificilă sau imposibil de făcut în anumite perioade. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┤
│Alte observaţii, comentarii: │
│…………................................................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Tabelul 3. Planul activităţilor pentru extinderea implementării MATE la nivelul primar

┌────────────┬───────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Etape │Tipul de │Activităţi │Actori │Termen/ │
│ │măsură │ │responsabili │Calendar │
├────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Monitorizaţi │ │ │
│ │ │semnalele de │Şcoala │ │
│ │ │avertizare │(directorul şi│După prima │
│ │Prevenire │timpurie │profesorii │lună de şcoală│
│ │GT1 │agregate la │pentru │şi la mijlocul│
│ │ │nivelul clasei: │învăţământul │anului şcolar │
│ │ │absenţe, │primar/ │ │
│ │ │calificative, │învăţătorii) │ │
│ │ │comportament. │ │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Identificaţi, │ │ │
│ │ │separat, elevii │ │ │
│ │ │cu risc de │ │ │
│ │ │abandon şcolar │ │În 5 zile │
│ │ │şi elevii aflaţi│ │lucrătoare de │
│ │ │în proces de │ │la sfârşitul │
│ │ │abandon şcolar. │Şcoala │primei luni de│
│ │ │Profesorul │(profesorii │şcoală │
│ │Intervenţie│pentru │pentru │Actualizarea │
│ │GT1 │învăţământul │învăţământul │continuă a │
│ │ │primar/ │primar/ │cazurilor │
│ │ │Învăţătorul │învăţătorii) │apărute în │
│ │ │completează Fişa│ │timpul anului │
│ │ │de observaţie │ │şcolar │
│ │ │MATE Primar │ │ │
│ │ │pentru toţi │ │ │
│ │ │elevii ciclului │ │ │
│ │ │primar. │ │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │În 2-3 zile │
│ │ │ │Personalul │lucrătoare; │
│ │ │Agregaţi fişele │şcolii │actualizări │
│ │Intervenţie│de observare în │responsabil de│periodice ale │
│ │GT1 │Observatorul │operaţiunile │cazurilor │
│ │ │şcolii. │din SIIIR │apărute în │
│ │ │ │ │timpul anului │
│ │ │ │ │şcolar │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Efectuaţi │ │ │
│ │ │recensământul │ │ │
│ │ │rapid MATE │ │ │
│ │ │Primar pentru a │ │ │
│1. │ │identifica │ │ │
│Identificare│ │elevii de vârstă│ │ │
│ │ │şcolară din GT2,│ │ │
│ │ │GT3, GT4 cu Fişa│ │ │
│ │ │MATE pentru │ │ │
│ │ │Identificarea │Serviciul │ │
│ │ │copiilor şi a │Public de │Oricând în │
│ │ │tinerilor din │Asistenţă │decursul │
│ │Compensare │afara şcolii. │Socială (SPAS)│anului │
│ │GT2, GT3, │Această │şi şcoala, │calendaristic,│
│ │GT4 │activitate │directorul │înainte de │
│ │ │necesită │şcolii şi │începerea │
│ │ │coordonare între│primarul │anului şcolar │
│ │ │şcoli, │ │ │
│ │ │administraţia │ │ │
│ │ │locală şi │ │ │
│ │ │serviciile │ │ │
│ │ │sociale sau │ │ │
│ │ │parteneriat │ │ │
│ │ │instituţional cu│ │ │
│ │ │serviciul de │ │ │
│ │ │evidenţă a │ │ │
│ │ │populaţiei. │ │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Înregistraţi │ │ │
│ │ │copiii şi │ │ │
│ │ │tinerii │ │ │
│ │ │neşcolarizaţi │ │În 1 până la 2│
│ │Compensare │(GT2, GT3, GT4) │SPAS │luni de la │
│ │ │în Registrul │ │colectarea │
│ │ │reintegrărilor │ │datelor │
│ │ │în educaţie şi │ │ │
│ │ │formare, în │ │ │
│ │ │comunitate. │ │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Continuaţi │ │ │
│ │ │înmatricularea │ │ │
│ │ │elevilor din │ │ │
│ │ │GT2, GT3, GT4 în│ │ │
│ │Compensare │învăţământul │ │ │
│ │ │primar sau în │ │ │
│ │ │programele „A │ │ │
│ │ │doua şansă“ │ │ │
│ │ │nivel primar. │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Pregătiţi Planul│ │ │
│ │ │de activităţi │ │ │
│ │ │şcolare ca parte│ │ │
│ │ │a Planului de │ │ │
│ │ │dezvoltare │ │ │
│ │Prevenire │instituţională │Şcoala │Anual │
│ │ │multianual bazat│ │ │
│ │ │pe analiza │ │ │
│ │ │semnalelor │ │ │
│ │ │iniţiale de │ │ │
│ │ │avertizare. │ │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Completaţi Fişa │Şcoala │ │
│ │ │de evaluare MATE│(profesorii │ │
│ │Intervenţie│Primar pentru │pentru │În 5 zile │
│ │ │elevii din │învăţământul │lucrătoare │
│ │ │categoria GT1. │primar/ │ │
│ │ │ │învăţătorii) │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Consolidaţi │Personalul │ │
│ │ │datele în │şcolii │În 5 zile │
│ │Intervenţie│Registrul │responsabil de│lucrătoare │
│ │ │elevilor expuşi │SIIIR │ │
│ │ │riscului de PTŞ.│ │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Şcoala │ │
│ │ │ │(managerul de │ │
│2. Evaluare │ │Elaboraţi Planul│caz │ │
│şi │ │de servicii │responsabil de│ │
│planificare │Intervenţie│educaţionale │prevenire - │În 10 zile │
│ │ │pentru fiecare │profesorul │lucrătoare │
│ │ │elev expus │pentru │ │
│ │ │riscului. │învăţământul │ │
│ │ │ │primar/ │ │
│ │ │ │învăţătorul) │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Semnaţi acordul │ │ │
│ │ │pentru │ │În 5 până la │
│ │Intervenţie│implementarea │Şcoala, elevul│10 zile │
│ │ │Planului de │şi părinţii │lucrătoare │
│ │ │servicii │ │ │
│ │ │educaţionale. │ │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Completaţi Fişa │ │ │
│ │ │de evaluare MATE│ │ │
│ │ │Primar şi │ │ │
│ │ │Registrul │ │ │
│ │ │elevilor expuşi │ │ │
│ │ │riscului de PTŞ │ │ │
│ │Compensare │în urma │Şcoala, elevul│1 lună │
│ │ │dezvoltării unui│şi părinţii │ │
│ │ │plan de servicii│ │ │
│ │ │educaţionale │ │ │
│ │ │pentru elevii │ │ │
│ │ │reintegraţi în │ │ │
│ │ │sistemul de │ │ │
│ │ │învăţământ. │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Furnizaţi măsuri│ │ │
│ │ │de nivel 1 │ │ │
│ │ │Creaţi un climat│ │ │
│ │ │pozitiv în clasă│ │ │
│ │ │şi un mediu de │ │ │
│ │ │învăţare │ │ │
│ │ │incluziv prin │ │ │
│ │ │diferite │ │ │
│ │ │metodologii de │ │ │
│ │ │tip Proiectare │ │ │
│ │ │Universală │ │ │
│ │ │pentru Învăţare;│ │ │
│ │ │instrumente de │ │ │
│ │ │observare la │ │ │
│ │ │clasă etc.; │ │ │
│ │ │activităţi de │ │ │
│ │ │tipul: motivare │ │ │
│ │ │elevi prin │ │ │
│ │ │sistemul de │ │ │
│ │ │laude şi │ │ │
│ │ │recompense şi │ │ │
│ │ │prin munca în │ │ │
│ │ │echipă │ │Pe o perioadă │
│ │Prevenire │Utilizarea de │Şcoala │de 6 luni din │
│ │ │tehnici de │ │decembrie până│
│ │ │învăţare activă;│ │în iunie │
│ │ │facilitarea │ │ │
│ │ │învăţării, │ │ │
│ │ │înţelegerii şi │ │ │
│ │ │gândirii critice│ │ │
│ │ │aplicabile │ │ │
│ │ │experienţelor │ │ │
│ │ │din viaţa reală;│ │ │
│ │ │feedback │ │ │
│ │ │Dezvoltarea │ │ │
│ │ │abilităţilor │ │ │
│ │ │socioemoţionale,│ │ │
│ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │autonomie, │ │ │
│ │ │perseverenţă, │ │ │
│ │ │abilităţi │ │ │
│ │ │sociale, de │ │ │
│ │ │comunicare şi de│ │ │
│ │ │colaborare; │ │ │
│ │ │activităţi de │ │ │
│ │ │mentorat şi │ │ │
│ │ │sprijin între │ │ │
│ │ │colegi în clasă │ │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Furnizaţi măsuri│ │ │
│ │ │de nivel 2 │ │ │
│ │ │Oferiţi servicii│ │ │
│ │ │educaţionale │ │ │
│ │ │conform planului│ │ │
│ │ │şi monitorizaţi │ │ │
│ │ │furnizarea │ │ │
│ │ │acestora la │Managerul de │ │
│ │ │fiecare 3 luni. │caz - │ │
│ │ │Furnizaţi măsuri│Profesorul │Pe o perioadă │
│ │Intervenţie│de nivel 1 plus │pentru │de 6 luni din │
│ │ │consiliere, ore │învăţământul │decembrie până│
│ │ │de remediere şi │primar/ │în iunie │
│ │ │mai multe │Învăţătorul │ │
│ │ │interacţiuni cu │ │ │
│ │ │familia şi │ │ │
│ │ │elevii. │ │ │
│ │ │Participaţi la │ │ │
│ │ │evenimente │ │ │
│ │ │culturale ale │ │ │
│ │ │comunităţii şi │ │ │
│ │ │aşa mai departe.│ │ │
│3. ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Implementare│ │Examinaţi Planul│Profesorul │În 10 zile │
│ │ │de servicii │pentru │lucrătoare │
│ │ │educaţionale │învăţământul │după │
│ │Intervenţie│pentru a menţine│primar/ │furnizarea │
│ │ │serviciile de │Învăţătorul/ │serviciilor │
│ │ │nivelul 2 sau │Managerul de │educaţionale │
│ │ │pentru a trece │caz │timp de 3 luni│
│ │ │la nivelul 3. │ │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Furnizaţi măsuri│ │ │
│ │ │de nivel 3 │ │ │
│ │ │Furnizaţi măsuri│ │ │
│ │ │de nivel 1 şi 2,│ │ │
│ │ │plus consiliere │Profesorul │ │
│ │ │parentală şi │pentru │Pe o perioadă │
│ │ │terapie │învăţământul │de 6 luni din │
│ │Intervenţie│psihologică. │primar/ │decembrie până│
│ │ │Implicaţi │Învăţătorul/ │în iunie │
│ │ │resursele │Managerul de │ │
│ │ │comunităţii │caz │ │
│ │ │(mediator, │ │ │
│ │ │asistent social,│ │ │
│ │ │voluntari, │ │ │
│ │ │ONG-uri). │ │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Trimiteţi cazul │ │ │
│ │ │la serviciul │ │ │
│ │ │public de │ │ │
│ │ │asistenţă │ │ │
│ │ │socială (SPAS) │ │ │
│ │ │sau la direcţia │ │ │
│ │ │generală de │ │ │
│ │ │asistenţă │ │ │
│ │ │socială şi │ │ │
│ │ │protecţia │ │ │
│ │ │copilului în │Profesorul │În 10 zile │
│ │ │cazul în care │pentru │lucrătoare │
│ │ │măsurile de │învăţământul │după evaluarea│
│ │Intervenţie│nivel 3 eşuează.│primar/ │furnizării de │
│ │ │Şcoala va numi │Învăţătorul/ │servicii │
│ │ │un specialist │Managerul de │educaţionale │
│ │ │(manager de caz,│caz │timp de 3 luni│
│ │ │consilier şcolar│ │ │
│ │ │sau învăţător) │ │ │
│ │ │care să facă │ │ │
│ │ │parte dintr-o │ │ │
│ │ │echipă care │ │ │
│ │ │oferă servicii │ │ │
│ │ │comunitare │ │ │
│ │ │integrate │ │ │
│ │ │coordonate de │ │ │
│ │ │SPAS. │ │ │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Furnizaţi măsuri│ │ │
│ │ │de nivel 4 │ │ │
│ │ │Raportaţi │ │ │
│ │ │situaţiile de │ │ │
│ │ │risc potenţial, │ │ │
│ │ │cum ar fi │ │ │
│ │ │abuzul, │ │ │
│ │ │violenţa, │ │ │
│ │ │exploatarea şi │ │Pe o perioadă │
│ │ │munca copiilor. │SPAS │de 6 luni din │
│ │ │Organizaţi un │ │decembrie până│
│ │ │sistem de │ │în iunie │
│ │ │sprijin reciproc│ │ │
│ │ │în şcoală, │ │ │
│ │ │sesiuni de │ │ │
│ │ │consiliere, de │ │ │
│ │ │terapie şi │ │ │
│ │ │măsuri adecvate │ │ │
│ │ │de la nivelurile│ │ │
│ │ │1, 2 şi 3. │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Managerul de │ │
│ │ │Pregătiţi │caz - │ │
│ │ │Raportul de │profesorul │ │
│ │ │progres MATE │pentru │ │
│ │ │pentru fiecare │învăţământul │Trimestrial │
│ │ │elev din ciclul │primar/ │ │
│ │ │primar expus │învăţătorul şi│ │
│ │ │riscului. │directorul │ │
│ │ │ │şcolii │ │
│ │ ├────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Actualizaţi │ │ │
│ │ │Registrul │ │ │
│ │ │elevilor cu risc│Personalul │ │
│ │ │de abandon │responsabil de│După caz │
│ │ │şcolar cu date │registru │ │
│ │ │din rapoartele │ │ │
│ │ │de progres MATE.│ │ │
│ │ ├────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Pregătiţi │ │ │
│ │ │Raportul de │ │ │
│ │ │progres al │ │ │
│ │ │şcolii privind │ │ │
│ │ │abordarea PTŞ, │ │ │
│ │ │care să reflecte│ │ │
│ │ │măsurile │ │ │
│ │ │implementate şi │Directorii │ │
│ │ │rezultatele │şcolilor │Anual │
│ │ │obţinute pe │ │ │
│ │ │parcursul anului│ │ │
│ │ │şcolar. Raportul│ │ │
│ │ │este alcătuit │ │ │
│ │ │din secţiuni de │ │ │
│ │ │prevenire, │ │ │
│ │Prevenire/ │intervenţie şi │ │ │
│4. │Intervenţie│compensare. │ │ │
│Monitorizare│/ ├────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Compensare │Pregătiţi │ │ │
│ │ │Raportul de │Inspectoratul │ │
│ │ │progres judeţean│şcolar │ │
│ │ │pentru abordarea│judeţean/al │Anual │
│ │ │PTŞ pe baza │municipiului │ │
│ │ │rapoartelor │Bucureşti (ISJ│ │
│ │ │primite de la │/ISMB) │ │
│ │ │şcoli │ │ │
│ │ ├────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Pregătiţi │Direcţia │ │
│ │ │Raportul │generală │ │
│ │ │naţional de │pentru │ │
│ │ │progres pentru │implementarea │ │
│ │ │abordarea PTŞ pe│proiectului │ │
│ │ │baza datelor de │„România │Anual │
│ │ │la nivel │Educată“/ │ │
│ │ │judeţean şi │Direcţia │ │
│ │ │reflectaţi │generală │ │
│ │ │asupra aplicării│învăţământ │ │
│ │ │MATE. │preuniversitar│ │
│ │ ├────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Participaţi la │ │ │
│ │ │un eveniment │ISJ/ISMB/ │ │
│ │ │naţional pentru │Direcţia │ │
│ │ │a prezenta │generală │ │
│ │ │constatările, │pentru │ │
│ │ │concluziile şi │implementarea │ │
│ │ │recomandările │proiectului │Anual │
│ │ │extrase din │„România │ │
│ │ │rapoartele │Educată“/ │ │
│ │ │judeţene şi │Direcţia │ │
│ │ │pentru a │generală │ │
│ │ │planifica │învăţământ │ │
│ │ │următorul an │preuniversitar│ │
│ │ │şcolar. │ │ │
└────────────┴───────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016