Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.434 din 21 decembrie 2022  privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare  şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat  pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.434 din 21 decembrie 2022 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2023
    Având în vedere:
    - prevederile art. 119 alin. (1), art. 140 alin. (4^1) şi (4^2), art. 150 alin. (5), art. 155 alin. (4), art. 160 alin. (2) şi (3), art. 205 alin. (6) şi ale art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 632/2022 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023;
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.824/2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2022;
    – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;
    – prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tinerii de origine etnică română sau pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările ulterioare;
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 3.900/A10/2.046/C/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018,
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate;
    – art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Se aprobă corelarea prin transfer a locurilor - granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii universitare de licenţă şi master, respectiv 858 de locuri - granturi de studii de la ciclul de studii universitare de master se transformă în 1.716 locuri - granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de licenţă.
    (2) Transformarea se realizează raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri şi domenii de studii.

    ART. 2
    (1) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023, este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master, la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023, este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (3) Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, cu bursă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără bursă pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023, este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică şi Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene din cadrul Ministerului Educaţiei, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 21 decembrie 2022.
    Nr. 6.434.
    ANEXA 1

    NUMĂRUL DE LOCURI - GRANTURI DE STUDII (ANUL I)
    finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă,
    la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat,
    pentru anul universitar 2022-2023

┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Pentru tineri de origine română din │
│ │ │ │Republica Moldova, ţări învecinate şi │
│ │ │Pentru tineri cu cetăţenie română, UE şi SEE │diasporă şi cetăţeni străini, conform │
│ │ │ │documentelor unilaterale şi de │
│ │ │ │cooperare bilaterală │
│ │ ├──────┬──────────┬──────────┬────┬─────────┬──────────┬────────────┼───────────┬─────┬──────────┬──────────┤
│Nr. │Instituţia de │ │ │ │ │ │Absolvenţi│ │TOTAL │ │ │ │
│crt.│învăţământ │ │ │ │ │ │de licee │Absolvenţi │(inclusiv │ │ │ │
│ │superior │ │ │Absolvenţi│ │ │proveniţi │de licee cu │bursierii │ │din care │din care │
│ │ │TOTAL,│Domenii │de licee │ │Formarea │din │cerinţe │care au │cu │an │an │
│ │ │din │prioritare│din mediul│Romi│cadrelor │sistemul │educaţionale│urmat anul │bursă│pregătitor│pregătitor│
│ │ │care: │ │rural │ │didactice│de │speciale/ │pregătitor │ │TOTAL │cu bursă │
│ │ │ │ │ │ │ │protecţie │dizabilităţi│în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │socială │ │2020-2021),│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │POLITEHNICA DIN│4765 │412 │12 │5 │0 │4 │0 │210 │185 │48 │40 │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │TEHNICĂ DE │1045 │85 │5 │1 │6 │0 │0 │73 │69 │22 │22 │
│ │CONSTRUCŢII DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ARHITECTURĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │ŞI URBANISM │401 │71 │2 │0 │0 │0 │0 │15 │15 │0 │0 │
│ │„ION MINCU“ DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │AGRONOMICE ŞI │1342 │196 │27 │5 │5 │0 │0 │17 │14 │0 │0 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│5. │UNIVERSITATEA │4470 │78 │54 │49 │395 │8 │6 │304 │296 │109 │107 │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │FARMACIE „CAROL│1250 │262 │8 │2 │4 │0 │0 │107 │71 │0 │0 │
│ │DAVILA“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │STUDII │3060 │237 │68 │27 │6 │16 │23 │197 │156 │12 │10 │
│ │ECONOMICE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │NAŢIONALĂ DE │173 │0 │0 │3 │0 │0 │0 │9 │9 │0 │0 │
│ │MUZICĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │NAŢIONALĂ DE │201 │0 │1 │6 │1 │0 │0 │12 │12 │0 │0 │
│ │ARTE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ARTĂ TEATRALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │ŞI │169 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │5 │4 │0 │0 │
│ │CINEMATOGRAFICĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„I.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CARAGIALE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. │EDUCAŢIE FIZICĂ│215 │13 │4 │2 │0 │3 │1 │5 │5 │0 │0 │
│ │ŞI SPORT DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ŞCOALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │STUDII POLITICE│790 │15 │11 │10 │45 │0 │0 │21 │21 │0 │0 │
│ │ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │„1 DECEMBRIE │710 │29 │2 │4 │30 │2 │4 │162 │153 │38 │38 │
│ │1918“ DIN ALBA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IULIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │„AUREL VLAICU“ │500 │40 │21 │4 │33 │1 │0 │21 │21 │3 │3 │
│ │DIN ARAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15. │„VASILE │510 │42 │18 │3 │28 │5 │5 │57 │57 │1 │1 │
│ │ALECSANDRI“ DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BACĂU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16. │„TRANSILVANIA“ │2860 │235 │42 │3 │85 │29 │4 │133 │133 │29 │29 │
│ │DIN BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17. │TEHNICĂ DIN │3602 │288 │31 │5 │26 │7 │11 │69 │61 │10 │10 │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18. │AGRICOLE ŞI │800 │96 │17 │1 │2 │1 │0 │33 │23 │0 │0 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19. │„BABEŞ-BOLYAI“ │5569 │211 │80 │24 │409 │15 │5 │165 │147 │18 │16 │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20. │FARMACIE „IULIU│680 │173 │4 │2 │0 │2 │0 │26 │26 │0 │0 │
│ │HAŢIEGANU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21. │MUZICĂ │140 │0 │2 │1 │31 │0 │0 │8 │6 │0 │0 │
│ │„GHEORGHE DIMA“│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22. │DE ARTĂ ŞI │165 │0 │0 │1 │0 │0 │0 │10 │10 │0 │0 │
│ │DESIGN DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23. │„OVIDIUS“ DIN │1379 │148 │35 │3 │60 │3 │0 │99 │65 │15 │13 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24. │MARITIMĂ DIN │180 │57 │12 │1 │0 │1 │0 │43 │43 │0 │0 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│25. │UNIVERSITATEA │2950 │152 │74 │18 │77 │7 │4 │158 │154 │38 │34 │
│ │DIN CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26. │DE MEDICINĂ ŞI │425 │92 │8 │1 │0 │2 │1 │18 │15 │0 │0 │
│ │FARMACIE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27. │„DUNĂREA DE │1530 │140 │50 │13 │36 │10 │0 │496 │484 │48 │48 │
│ │JOS“ DIN GALAŢI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28. │„GHEORGHE │2302 │215 │35 │0 │0 │4 │1 │256 │255 │0 │0 │
│ │ASACHI“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29. │ŞTIINŢELE │707 │73 │18 │3 │0 │7 │0 │25 │13 │0 │0 │
│ │VIEŢII „ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IONESCU DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BRAD“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30. │„ALEXANDRU IOAN│3550 │118 │69 │18 │227 │15 │12 │522 │522 │28 │28 │
│ │CUZA“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31. │DE MEDICINĂ ŞI │820 │216 │19 │4 │0 │0 │0 │66 │64 │0 │0 │
│ │FARMACIE „GR.T.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │POPA“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32. │ARTE „GEORGE │296 │0 │0 │2 │11 │0 │0 │40 │39 │0 │0 │
│ │ENESCU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│33. │UNIVERSITATEA │2012 │183 │134 │5 │72 │5 │1 │132 │131 │7 │7 │
│ │DIN ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│34. │UNIVERSITATEA │610 │50 │16 │0 │0 │0 │0 │40 │40 │1 │1 │
│ │DIN PETROŞANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│35. │UNIVERSITATEA │870 │52 │32 │25 │51 │4 │3 │51 │51 │22 │22 │
│ │DIN PITEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36. │„PETROL-GAZE“ │940 │58 │21 │9 │21 │2 │0 │35 │35 │8 │8 │
│ │DIN PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37. │„LUCIAN BLAGA“ │1725 │129 │13 │7 │57 │0 │0 │45 │39 │11 │10 │
│ │DIN SIBIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38. │„ŞTEFAN CEL │1450 │80 │40 │4 │44 │10 │6 │449 │449 │25 │25 │
│ │MARE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39. │„VALAHIA“ DIN │990 │44 │23 │10 │26 │7 │0 │10 │6 │0 │0 │
│ │TÂRGOVIŞTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40. │„CONSTANTIN │415 │29 │13 │6 │3 │0 │8 │2 │1 │0 │0 │
│ │BRÂNCUŞI“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU JIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FARMACIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41. │ŞTIINŢE ŞI │1070 │155 │17 │2 │0 │2 │0 │35 │35 │8 │8 │
│ │TEHNOLOGIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„GEORGE EMIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PALADE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42. │DE ARTE DIN │72 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │2 │0 │0 │0 │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43. │POLITEHNICA │2245 │192 │53 │5 │15 │8 │3 │103 │53 │2 │2 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44. │VIEŢII „REGELE │680 │104 │26 │2 │4 │2 │0 │10 │9 │0 │0 │
│ │MIHAI I“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45. │DE VEST DIN │2450 │73 │65 │15 │139 │10 │10 │265 │216 │43 │43 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46. │FARMACIE │630 │156 │23 │1 │0 │4 │1 │47 │41 │0 │0 │
│ │„VICTOR BABEŞ“ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47. │MILITARĂ │252 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„FERDINAND I“ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48. │APĂRARE „CAROL │45 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │I“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49. │INFORMAŢII │108 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VITEAZUL“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │POLIŢIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50. │„ALEXANDRU IOAN│645 │ │2 │10 │ │ │ │10 │10 │0 │0 │
│ │CUZA“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51. │AERIENE „HENRI │143 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COANDĂ“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA NAVALĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│52. │„MIRCEA CEL │92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BĂTRÂN“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│53. │TERESTRE │316 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BĂLCESCU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SIBIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│54. │INSTITUTUL │97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MEDICO-MILITAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴─────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2

    NUMĂRUL DE LOCURI - GRANTURI DE STUDII (ANUL I)
    finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master,
    la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat,
    pentru anul universitar de 2022-2023

┌────┬───────────────┬───────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │Pentru │
│ │ │ │tineri de │
│ │ │ │origine │
│ │ │ │română din │
│ │ │ │Republica │
│ │ │ │Moldova, │
│ │ │ │ţări │
│ │ │Pentru tineri cu cetăţenie │învecinate │
│ │ │română, UE şi SEE │şi diasporă │
│Nr. │Instituţia de │ │şi cetăţeni │
│crt.│învăţământ │ │străini, │
│ │superior │ │conform │
│ │ │ │documentelor│
│ │ │ │unilaterale │
│ │ │ │şi de │
│ │ │ │cooperare │
│ │ │ │bilaterală │
│ │ ├──────┬──────────┬────┬────────┼──────┬─────┤
│ │ │TOTAL,│Domenii │ │Masterat│TOTAL,│cu │
│ │ │din │prioritare│Romi│didactic│din │bursă│
│ │ │care: │ │ │ │care: │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│1. │POLITEHNICA DIN│3796 │633 │0 │22 │71 │64 │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│2. │TEHNICĂ DE │515 │87 │0 │0 │29 │29 │
│ │CONSTRUCŢII DIN│ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ARHITECTURĂ │ │ │ │ │ │ │
│3. │ŞI URBANISM │32 │13 │0 │0 │0 │0 │
│ │„ION MINCU“ DIN│ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │
│4. │AGRONOMICE ŞI │900 │195 │0 │0 │5 │5 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│5. │UNIVERSITATEA │3250 │127 │9 │50 │67 │57 │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │
│6. │FARMACIE „CAROL│60 │14 │0 │0 │0 │0 │
│ │DAVILA“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │
│7. │STUDII │1959 │337 │0 │50 │55 │45 │
│ │ECONOMICE DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│8. │NAŢIONALĂ DE │80 │0 │0 │0 │7 │7 │
│ │MUZICĂ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│9. │NAŢIONALĂ DE │145 │0 │0 │0 │7 │5 │
│ │ARTE DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │
│ │ARTĂ TEATRALĂ │ │ │ │ │ │ │
│10. │ŞI │105 │0 │0 │0 │4 │3 │
│ │CINEMATOGRAFICĂ│ │ │ │ │ │ │
│ │„I.L. │ │ │ │ │ │ │
│ │CARAGIALE“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │
│11. │EDUCAŢIE FIZICĂ│125 │26 │1 │0 │4 │4 │
│ │ŞI SPORT DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ŞCOALA │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │
│12. │STUDII POLITICE│810 │20 │2 │0 │55 │35 │
│ │ŞI │ │ │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIVE │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│13. │„1 DECEMBRIE │260 │33 │4 │0 │50 │41 │
│ │1918“ DIN ALBA │ │ │ │ │ │ │
│ │IULIA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│14. │„AUREL VLAICU“ │250 │46 │0 │0 │15 │15 │
│ │DIN ARAD │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│15. │„VASILE │320 │55 │2 │0 │19 │19 │
│ │ALECSANDRI“ DIN│ │ │ │ │ │ │
│ │BACĂU │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│16. │„TRANSILVANIA“ │1340 │169 │1 │0 │52 │48 │
│ │DIN BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│17. │TEHNICĂ DIN │1890 │291 │0 │0 │39 │36 │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │
│18. │AGRICOLE ŞI │450 │82 │0 │0 │6 │6 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│19. │„BABEŞ-BOLYAI“ │3416 │238 │5 │27 │65 │65 │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │
│20. │FARMACIE „IULIU│75 │41 │0 │0 │0 │0 │
│ │HAŢIEGANU“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │
│21. │MUZICĂ │90 │0 │0 │0 │4 │4 │
│ │„GHEORGHE DIMA“│ │ │ │ │ │ │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│22. │DE ARTĂ ŞI │85 │0 │1 │0 │2 │2 │
│ │DESIGN DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│23. │„OVIDIUS“ DIN │670 │79 │1 │50 │23 │17 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│24. │MARITIMĂ DIN │100 │86 │0 │0 │30 │20 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│25. │UNIVERSITATEA │1780 │196 │5 │50 │59 │36 │
│ │DIN CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│26. │DE MEDICINĂ ŞI │40 │13 │0 │0 │0 │0 │
│ │FARMACIE DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│27. │„DUNĂREA DE │850 │126 │1 │0 │562 │463 │
│ │JOS“ DIN GALAŢI│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICĂ │ │ │ │ │ │ │
│28. │„GHEORGHE │1291 │251 │0 │0 │108 │80 │
│ │ASACHI“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │PENTRU │ │ │ │ │ │ │
│29. │ŞTIINŢELE │341 │73 │0 │0 │7 │7 │
│ │VIEŢII „ION │ │ │ │ │ │ │
│ │IONESCU DE LA │ │ │ │ │ │ │
│ │BRAD“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│30. │„ALEXANDRU IOAN│2100 │144 │4 │50 │244 │244 │
│ │CUZA“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│31. │DE MEDICINĂ ŞI │115 │32 │0 │0 │0 │0 │
│ │FARMACIE „GR.T.│ │ │ │ │ │ │
│ │POPA“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │
│32. │ARTE „GEORGE │142 │0 │1 │0 │15 │13 │
│ │ENESCU“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│33. │UNIVERSITATEA │875 │130 │0 │0 │44 │24 │
│ │DIN ORADEA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│34. │UNIVERSITATEA │220 │57 │0 │0 │40 │33 │
│ │DIN PETROŞANI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│35. │UNIVERSITATEA │470 │65 │15 │0 │8 │8 │
│ │DIN PITEŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│36. │„PETROL-GAZE“ │320 │87 │0 │0 │19 │18 │
│ │DIN PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│37. │„LUCIAN BLAGA“ │940 │98 │0 │0 │12 │8 │
│ │DIN SIBIU │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│38. │„ŞTEFAN CEL │740 │77 │1 │0 │197 │197 │
│ │MARE“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│39. │„VALAHIA“ DIN │400 │39 │4 │0 │1 │1 │
│ │TÂRGOVIŞTE │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│40. │„CONSTANTIN │125 │20 │2 │0 │2 │2 │
│ │BRÂNCUŞI“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU JIU │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ, │ │ │ │ │ │ │
│ │FARMACIE, │ │ │ │ │ │ │
│41. │ŞTIINŢE ŞI │320 │65 │0 │0 │14 │13 │
│ │TEHNOLOGIE │ │ │ │ │ │ │
│ │„GEORGE EMIL │ │ │ │ │ │ │
│ │PALADE“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│42. │DE ARTE DIN │65 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│43. │POLITEHNICA │1350 │223 │1 │0 │15 │10 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢELE │ │ │ │ │ │ │
│44. │VIEŢII „REGELE │400 │119 │1 │0 │6 │6 │
│ │MIHAI I“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│45. │DE VEST DIN │1379 │91 │3 │45 │82 │81 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │
│46. │FARMACIE │50 │23 │0 │0 │0 │0 │
│ │„VICTOR BABEŞ“ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICĂ │ │ │ │ │ │ │
│47. │MILITARĂ │113 │ │ │ │ │ │
│ │„FERDINAND I“ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │
│48. │APĂRARE „CAROL │53 │ │ │ │ │ │
│ │I“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │
│49. │INFORMAŢII │50 │ │ │ │ │ │
│ │„MIHAI │ │ │ │ │ │ │
│ │VITEAZUL“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │
│ │POLIŢIE │ │ │ │ │ │ │
│50. │„ALEXANDRU IOAN│170 │ │ │ │ │ │
│ │CUZA“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │ │
│51. │AERIENE „HENRI │0 │ │ │ │ │ │
│ │COANDĂ“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ACADEMIA NAVALĂ│ │ │ │ │ │ │
│52. │„MIRCEA CEL │0 │ │ │ │ │ │
│ │BĂTRÂN“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │ │
│53. │TERESTRE │26 │ │ │ │ │ │
│ │„NICOLAE │ │ │ │ │ │ │
│ │BĂLCESCU“ DIN │ │ │ │ │ │ │
│ │SIBIU │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼─────┤
│54. │INSTITUTUL │0 │ │ │ │ │ │
│ │MEDICO-MILITAR │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────┴──────────┴────┴────────┴──────┴─────┘


    ANEXA 3

    NUMĂRUL DE LOCURI - GRANTURI DE STUDII (ANUL I)
    finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat,
    cu bursă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără bursă pentru formele
    de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, din instituţiile de învăţământ
    superior de stat, pentru anul universitar de 2022-2023

┌────┬───────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ │ │ │Pentru tineri de origine română │
│ │ │ │din Republica Moldova, ţări │
│ │ │Pentru tineri cu cetăţenie română,│învecinate şi diasporă şi │
│ │ │UE şi SEE │cetăţeni străini, conform │
│ │Instituţia de │ │documentelor unilaterale şi de │
│Nr. │învăţământ │ │cooperare bilaterală │
│crt.│superior ├──────┬──────────┬────┬─────┬─────┼──────┬────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │IF/ │ │fără plata │fără plata │
│ │ │TOTAL,│pentru │ │IF, │IFR, │TOTAL,│taxelor de │taxelor de │
│ │ │din │domenii │Romi│cu │fără │din │şcolarizare,│şcolarizare,│
│ │ │care: │prioritare│ │bursă│bursă│care: │dar cu bursă│dar fără │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │bursă │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │POLITEHNICA DIN│507 │51 │0 │250 │257 │10 │10 │0 │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │TEHNICĂ DE │32 │7 │0 │16 │16 │1 │1 │0 │
│ │CONSTRUCŢII DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ARHITECTURĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │ŞI URBANISM │20 │1 │0 │11 │9 │0 │0 │0 │
│ │„ION MINCU“ DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │AGRONOMICE ŞI │119 │17 │0 │58 │61 │3 │3 │0 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│5. │UNIVERSITATEA │325 │3 │0 │170 │155 │10 │10 │0 │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │FARMACIE „CAROL│155 │30 │0 │80 │75 │0 │0 │0 │
│ │DAVILA“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │STUDII │115 │16 │0 │57 │58 │8 │8 │0 │
│ │ECONOMICE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │NAŢIONALĂ DE │17 │0 │1 │8 │9 │2 │1 │1 │
│ │MUZICĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │NAŢIONALĂ DE │11 │0 │0 │6 │5 │1 │1 │0 │
│ │ARTE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ARTĂ TEATRALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │ŞI │11 │0 │0 │6 │5 │0 │0 │0 │
│ │CINEMATOGRAFICĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„I.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CARAGIALE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. │EDUCAŢIE FIZICĂ│9 │0 │0 │5 │4 │0 │0 │0 │
│ │ŞI SPORT DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ŞCOALA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │STUDII POLITICE│50 │1 │0 │25 │25 │2 │2 │0 │
│ │ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │„1 DECEMBRIE │21 │2 │0 │11 │10 │1 │1 │0 │
│ │1918“ DIN ALBA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IULIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │„AUREL VLAICU“ │6 │2 │0 │3 │3 │1 │1 │0 │
│ │DIN ARAD │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15. │„VASILE │4 │1 │0 │2 │2 │0 │0 │0 │
│ │ALECSANDRI“ DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BACĂU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16. │„TRANSILVANIA“ │60 │7 │0 │30 │30 │14 │14 │0 │
│ │DIN BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17. │TEHNICĂ DIN │178 │14 │0 │91 │87 │6 │6 │0 │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18. │AGRICOLE ŞI │75 │8 │0 │37 │38 │2 │2 │0 │
│ │MEDICINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VETERINARĂ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19. │„BABEŞ-BOLYAI“ │297 │4 │1 │158 │139 │14 │14 │0 │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20. │FARMACIE „IULIU│81 │11 │0 │39 │42 │0 │0 │0 │
│ │HAŢIEGANU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21. │MUZICĂ │13 │0 │0 │7 │6 │0 │0 │0 │
│ │„GHEORGHE DIMA“│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22. │DE ARTĂ ŞI │11 │0 │0 │6 │5 │0 │0 │0 │
│ │DESIGN DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23. │„OVIDIUS“ DIN │22 │5 │0 │11 │11 │0 │0 │0 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24. │MARITIMĂ DIN │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│25. │UNIVERSITATEA │58 │4 │2 │28 │30 │2 │1 │1 │
│ │DIN CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26. │DE MEDICINĂ ŞI │33 │7 │0 │17 │16 │1 │1 │0 │
│ │FARMACIE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27. │„DUNĂREA DE │54 │8 │0 │27 │27 │9 │9 │0 │
│ │JOS“ DIN GALAŢI│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28. │„GHEORGHE │122 │17 │0 │61 │61 │3 │1 │2 │
│ │ASACHI“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29. │ŞTIINŢELE │50 │0 │0 │25 │25 │2 │2 │0 │
│ │VIEŢII „ION │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IONESCU DE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BRAD“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30. │„ALEXANDRU IOAN│140 │4 │0 │75 │65 │7 │7 │0 │
│ │CUZA“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31. │DE MEDICINĂ ŞI │90 │12 │0 │45 │45 │1 │1 │0 │
│ │FARMACIE „GR.T.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │POPA“ DIN IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32. │ARTE „GEORGE │24 │0 │0 │12 │12 │2 │2 │0 │
│ │ENESCU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│33. │UNIVERSITATEA │25 │8 │0 │9 │16 │1 │1 │0 │
│ │DIN ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│34. │UNIVERSITATEA │10 │3 │0 │5 │5 │0 │0 │0 │
│ │DIN PETROŞANI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│35. │UNIVERSITATEA │12 │1 │1 │5 │7 │1 │1 │0 │
│ │DIN PITEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36. │„PETROL-GAZE“ │10 │0 │1 │5 │5 │3 │3 │0 │
│ │DIN PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37. │„LUCIAN BLAGA“ │50 │4 │0 │20 │30 │2 │2 │0 │
│ │DIN SIBIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38. │„ŞTEFAN CEL │53 │4 │0 │26 │27 │10 │9 │1 │
│ │MARE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39. │„VALAHIA“ DIN │9 │5 │0 │5 │4 │1 │0 │1 │
│ │TÂRGOVIŞTE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40. │„CONSTANTIN │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │BRÂNCUŞI“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU JIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FARMACIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41. │ŞTIINŢE ŞI │39 │7 │0 │19 │20 │0 │0 │0 │
│ │TEHNOLOGIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„GEORGE EMIL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PALADE“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42. │DE ARTE DIN │4 │0 │0 │2 │2 │0 │0 │0 │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43. │POLITEHNICA │80 │11 │0 │40 │40 │2 │2 │0 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ŞTIINŢELE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44. │VIEŢII „REGELE │35 │5 │0 │17 │18 │0 │0 │0 │
│ │MIHAI I“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45. │DE VEST DIN │118 │2 │0 │56 │62 │5 │3 │2 │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE MEDICINĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46. │FARMACIE │28 │14 │0 │14 │14 │1 │1 │0 │
│ │„VICTOR BABEŞ“ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47. │MILITARĂ │4 │ │ │0 │4 │ │ │ │
│ │„FERDINAND I“ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │UNIVERSITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48. │APĂRARE „CAROL │8 │ │ │0 │8 │ │ │ │
│ │I“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49. │INFORMAŢII │6 │ │ │2 │4 │ │ │ │
│ │„MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VITEAZUL“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │POLIŢIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50. │„ALEXANDRU IOAN│0 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CUZA“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51. │AERIENE „HENRI │0 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COANDĂ“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA NAVALĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │
│52. │„MIRCEA CEL │0 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BĂTRÂN“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ACADEMIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FORŢELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│53. │TERESTRE │0 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │BĂLCESCU“ DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SIBIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼──────────┼────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│54. │INSTITUTUL │0 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MEDICO-MILITAR │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────┴──────────┴────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016