Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.424 din 19 decembrie 2022  privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.424 din 19 decembrie 2022 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023
    În conformitate cu prevederile art. 9, art. 23 alin. (1^1), art. 27 alin. (1) şi ale art. 28 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (1) şi al art. 13 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 4 şi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse,
    în temeiul art. 3 alin. (2) lit. e) şi al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 2 lit. k) şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 5 pct. 4, 66 şi 113, art. 7 şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR) al României, în calitate de stat membru conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă - pilonul VI Politici pentru noua generaţie, componenta C15 Educaţie, reforma R2 Dezvoltarea unui sistem de servicii de educaţie timpurie unitar, incluziv şi de calitate, jalonul 453 „Adoptarea Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive şi de calitate pentru educaţie timpurie“,
    ministrul educaţiei, ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, ministrul muncii şi solidarităţii sociale, ministrul sănătăţii şi ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emit prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Ministerul Educaţiei, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei exercită atribuţii şi responsabilităţi pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţie timpurie în cadrul Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţie timpurie, denumit în continuare Program-cadru.
    (2) Se înfiinţează Comitetul Intersectorial pentru Educaţie Timpurie (CIET), cu atribuţii privind elaborarea şi operaţionalizarea măsurilor din Programul-cadru şi din Planul operaţional de implementare a măsurilor, parte integrantă din prezentul ordin.
    (3) CIET se constituie din membrii Comitetului Naţional de Sprijin pentru Educaţie Timpurie (CNSET), constituit în cadrul proiectului necompetitiv Educaţie timpurie incluzivă şi de calitate (ETIC - ID 128215) şi aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.450/2020*) şi alte nominalizări ale ministerelor implicate. Componenţa nominală a CIET se aprobă prin ordin comun al ministerelor menţionate la alin. (1).
    *) Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.450/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (4) CIET se întruneşte lunar şi elaborează, anual, un raport cu privire la stadiul implementării măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţie timpurie.
    (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CIET se aprobă prin hotărâre de către membrii acestuia, în termen de 10 zile de la emiterea prezentului ordin. Secretariatul CIET este asigurat de Ministerul Educaţiei.

    ART. 2
    Elaborarea, operaţionalizarea şi revizuirea Planului operaţional se realizează prin raportare la următoarele componente:
    a) acces la educaţie;
    b) formare şi condiţii de lucru pentru resursa umană din educaţia timpurie;
    c) curriculum;
    d) guvernanţă şi finanţare;
    e) sisteme de monitorizare şi evaluare.


    ART. 3
    Obiectivele stabilite pentru educaţia timpurie în cadrul Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie sunt următoarele:
    a) revizuirea, completarea şi armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea şi funcţionarea unui sistem de educaţie timpurie unitar, integrat şi incluziv, precum şi implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţia timpurie;
    b) crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educaţie timpurie (standard şi complementare), pentru copiii de la naştere la 6 ani, în vederea creşterii participării şi a favorizării revenirii părinţilor, în special a femeilor, în câmpul muncii;
    c) creşterea numerică şi calitativă a angajaţilor din serviciile de educaţie timpurie;
    d) servicii de educaţie timpurie de calitate;
    e) conştientizarea importanţei educaţiei timpurii la nivelul societăţii.


    ART. 4
    Se aprobă Planul operaţional de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie 2022-2023, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    Ministerul Educaţiei, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi instituţiile aflate în subordinea sau în coordonarea acestora duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6
    Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán

    ANEXA 1

    PLANUL OPERAŢIONAL
    de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor
    unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie 2022-2023

    Obiectivul 1 din Proiectul „România Educată“: Revizuirea, completarea şi armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea şi funcţionarea unui sistem de educaţie timpurie unitar, integrat şi incluziv, precum şi implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţia timpurie

┌────┬────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┐
│Nr. │Măsura │Acţiuni │Rezultate │Termen │Responsabili │
│crt.│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Reforma │ │ │ │ │
│ │2 din │ │ │ │ │
│ │PNRR - │ │ │ │ │
│ │Sistem │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │Ministerul │
│1. │educaţie│ │ │Iulie 2026│Educaţiei │
│ │timpurie│ │ │ │ │
│ │unitar, │ │ │ │ │
│ │incluziv│ │ │ │ │
│ │şi de │ │ │ │ │
│ │calitate│ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │ │Guvernului nr.│ │ │
│ │ │ │566/2022 │ │ │
│ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │aprobarea │ │ │
│ │ │ │Metodologiei │ │ │
│ │ │ │de organizare │ │ │
│ │ │ │şi funcţionare│ │ │
│ │ │ │a creşelor şi │ │ │
│ │ │ │a altor │ │ │
│ │ │ │unităţi de │ │ │
│ │ │ │educaţie │ │ │
│ │ │ │timpurie │ │ │
│ │ │1.1. │antepreşcolară│ │Ministerul │
│ │ │Revizuirea │Ordinul │ │Educaţiei, │
│ │ │Normelor │ministrului │ │Ministerul │
│ │ │pentru │dezvoltării, │Realizat │Sănătăţii, │
│ │ │construirea şi│lucrărilor │în │Ministerul │
│ │ │echiparea │publice şi │septembrie│Dezvoltării, │
│ │ │serviciilor de│administraţiei│2022 │Lucrărilor │
│ │ │educaţie │nr. 2.487/2022│ │Publice şi │
│ │ │timpurie │pentru │ │Administraţiei│
│ │ │ │aprobarea │ │ │
│ │ │ │reglementării │ │ │
│ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │„Normativ │ │ │
│ │ │ │privind │ │ │
│ │ │ │cerinţe de │ │ │
│ │ │ │calitate │ │ │
│ │ │ │specifice │ │ │
│ │ │ │construcţiilor│ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │grădiniţe de │ │ │
│ │ │ │copii, │ │ │
│ │ │ │indicativ NP │ │ │
│ │ │ │011-2022“ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.2. │ │ │ │
│ │ │Elaborarea │ │ │ │
│ │ │Normativului │ │ │ │
│ │ │de dotare │ │ │ │
│ │ │minimală a │ │ │ │
│ │ │grupelor de │ │ │ │
│ │ │educaţie │ │Realizat │Ministerul │
│ │ │timpurie │ │în august │Educaţiei, │
│ │ │antepreşcolară│ │2022 │Ministerul │
│ │ │şi revizuirea │ │ │Sănătăţii │
│ │ │Normativului │ │ │ │
│ │ │de dotare │ │ │ │
│ │ │minimală a │ │ │ │
│ │ │grupelor din │ │ │ │
│ │ │învăţământul │ │ │ │
│ │ │preşcolar │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.3. │ │ │ │
│ │ │Reglementarea │ │ │ │
│ │ │serviciilor │ │ │ │
│ │ │complementare │ │ │ │
│ │ │prin │ │ │ │
│ │ │modificarea şi│ │ │ │
│ │ │completarea │ │ │ │
│ │ │art. 27 din │ │Decembrie │Ministerul │
│ │ │Legea │ │2022 │Educaţiei │
│ │ │educaţiei │ │ │ │
│ │ │naţionale nr. │ │ │ │
│ │ │1/2011, cu │ │ │ │
│ │ │modificările │ │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │
│ │ │completările │ │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │ │
└────┴────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┘    Obiectivul 2 din Proiectul „România Educată“: Crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educaţie timpurie (standard şi complementare), pentru copiii de la naştere la 6 ani, în vederea creşterii participării şi a favorizării revenirii părinţilor, în special a femeilor, în câmpul muncii

┌────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────┐
│Nr. │Măsura │Acţiuni │Rezultate │Termen │Responsabili │
│crt.│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │R2 - I1 din PNRR │ │ │ │Ministerul │
│ │- Construirea, │ │ │ │Dezvoltării, │
│1. │echiparea şi │ │ │Decembrie 2025│Lucrărilor │
│ │operaţionalizarea│ │ │ │Publice şi │
│ │unui număr de 110│ │ │ │Administraţiei │
│ │creşe │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Criteriile se │ │ │
│ │ │ │regăsesc în │ │ │
│ │ │ │Ghidul specific -│ │ │
│ │ │ │Condiţii de │ │ │
│ │ │ │accesare a │ │ │
│ │ │ │fondurilor │ │ │
│ │ │ │europene aferente│ │ │
│ │ │ │Planului naţional│ │ │
│ │ │ │de redresare şi │ │ │
│ │ │ │rezilienţă în │ │ │
│ │ │ │cadrul apelului │ │ │
│ │ │1.1. Decizie cu│de proiecte PNRR/│ │ │
│ │ │privire la │2022/C15/01, PNRR│ │Ministerul │
│ │ │criteriile care│/2022/C15/02, │Realizat în │Dezvoltării, │
│ │ │vor fi trecute │componenta 15 - │iunie 2022 │Lucrărilor │
│ │ │în ghidul │Educaţie, │ │Publice şi │
│ │ │aplicantului │investiţia 1 - │ │Administraţiei │
│ │ │ │Construirea, │ │ │
│ │ │ │echiparea şi │ │ │
│ │ │ │operaţionalizarea│ │ │
│ │ │ │a 110 creşe, │ │ │
│ │ │ │aprobat prin │ │ │
│ │ │ │Ordinul │ │ │
│ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │dezvoltării, │ │ │
│ │ │ │lucrărilor │ │ │
│ │ │ │publice şi │ │ │
│ │ │ │administraţiei │ │ │
│ │ │ │nr. 1.254/2022 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ordinul │ │ │
│ │ │ │ministrului │ │ │
│ │ │ │dezvoltării, │ │ │
│ │ │ │lucrărilor │ │ │
│ │ │ │publice şi │ │ │
│ │ │ │administraţiei │ │ │
│ │ │ │nr. 1.254/2022 │ │ │
│ │ │ │pentru aprobarea │ │ │
│ │ │ │Ghidului specific│ │ │
│ │ │ │- Condiţii de │ │ │
│ │ │ │accesare a │ │ │
│ │ │ │fondurilor │ │ │
│ │ │ │europene aferente│ │ │
│ │ │ │Planului naţional│ │ │
│ │ │1.2. Elaborarea│de redresare şi │ │ │
│ │ │şi publicarea │rezilienţă în │ │ │
│ │ │ghidului │cadrul apelului │ │Ministerul │
│ │ │aplicantului │de proiecte PNRR/│Realizat în │Dezvoltării, │
│ │ │pentru │2022/C15/01, PNRR│iunie 2022 │Lucrărilor │
│ │ │construirea şi │/2022/C15/02, │ │Publice şi │
│ │ │echiparea celor│componenta 15 - │ │Administraţiei │
│ │ │110 creşe │Educaţie, │ │ │
│ │ │ │investiţia 1 - │ │ │
│ │ │ │Construirea, │ │ │
│ │ │ │echiparea şi │ │ │
│ │ │ │operaţionalizarea│ │ │
│ │ │ │a 110 creşe │ │ │
│ │ │ │În perioada 30 │ │ │
│ │ │ │iunie-30 iulie │ │ │
│ │ │ │2022 a fost │ │ │
│ │ │ │deschis apelul de│ │ │
│ │ │ │proiecte pentru │ │ │
│ │ │ │construirea, │ │ │
│ │ │ │echiparea şi │ │ │
│ │ │ │operaţionalizarea│ │ │
│ │ │ │a 110 creşe PNRR/│ │ │
│ │ │ │2022/C15 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │În perioada 3 │ │ │
│ │ │ │august- 1 │ │ │
│ │ │ │septembrie 2022 │ │ │
│ │ │ │au fost evaluate │ │ │
│ │ │ │cele 228 de │ │ │
│ │ │ │cereri de │ │ │
│ │ │ │finanţare depuse │ │ │
│ │ │ │în cadrul celor │ │ │
│ │ │ │două operaţiuni │ │ │
│ │ │ │ale apelului de │ │ │
│ │ │ │proiecte. La data│ │ │
│ │ │ │de 1 septembrie │ │ │
│ │ │ │2022 a fost │ │ │
│ │ │ │publicată pe │ │ │
│ │ │ │site-ul │ │ │
│ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │ │Dezvoltării, │ │ │
│ │ │ │Lucrărilor │ │ │
│ │ │ │Publice şi │ │ │
│ │ │ │Administraţiei │ │ │
│ │ │ │lista celor 64 de│ │ │
│ │ │1.3. Evaluarea │cereri de │Realizat în │Ministerul │
│ │ │aplicaţiilor şi│finanţare │iunie/ │Dezvoltării, │
│ │ │atribuirea │aprobate în │septembrie │Lucrărilor │
│ │ │granturilor │cadrul │2022 │Publice şi │
│ │ │ │Operaţiunii 1, │ │Administraţiei │
│ │ │ │iar la data de 9 │ │ │
│ │ │ │septembrie 2022 a│ │ │
│ │ │ │fost publicată │ │ │
│ │ │ │lista celor 60 de│ │ │
│ │ │ │cereri de │ │ │
│ │ │ │finanţare │ │ │
│ │ │ │aprobate în │ │ │
│ │ │ │cadrul │ │ │
│ │ │ │Operaţiunii 1 din│ │ │
│ │ │ │cadrul apelului │ │ │
│ │ │ │de proiecte. │ │ │
│ │ │ │https:// │ │ │
│ │ │ │www.mdlpa.ro/ │ │ │
│ │ │ │pages/pnrr Au │ │ │
│ │ │ │fost semnate 119 │ │ │
│ │ │ │contracte de │ │ │
│ │ │ │finanţare pentru │ │ │
│ │ │ │construirea, │ │ │
│ │ │ │operaţionalizarea│ │ │
│ │ │ │şi echiparea a │ │ │
│ │ │ │119 creşe. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Conform │ │ │
│ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │contractuale, │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │
│ │ │ │Dezvoltării, │ │ │
│ │ │ │Lucrărilor │ │ │
│ │ │ │Publice şi │ │ │
│ │ │ │Administraţiei │ │ │
│ │ │ │realizează, │ │ │
│ │ │ │trimestrial, │ │ │
│ │ │ │monitorizarea │ │ │
│ │ │ │stadiului de │ │ │
│ │ │ │implementare a │ │ │
│ │ │ │proiectelor. De │ │ │
│ │ │ │asemenea, │ │ │
│ │ │1.4. │suplimentar, │ │ │
│ │ │Monitorizarea │fiecare cerere de│ │ │
│ │ │modului de │transfer este │În curs de │Ministerul │
│ │ │derulare/ │însoţită de un │realizare │Dezvoltării, │
│ │ │implementare a │raport de progres│noiembrie │Lucrărilor │
│ │ │activităţilor │care trebuie să │2022-noiembrie│Publice şi │
│ │ │de către │conţină │2025 │Administraţiei │
│ │ │beneficiarii │informaţii la zi │(trimestrial) │ │
│ │ │granturilor │privind stadiul │ │ │
│ │ │ │de realizare a │ │ │
│ │ │ │obiectivelor │ │ │
│ │ │ │proiectului. │ │ │
│ │ │ │Termenul de │ │ │
│ │ │ │finalizare a │ │ │
│ │ │ │celor 119 creşe │ │ │
│ │ │ │pentru care │ │ │
│ │ │ │Ministerul │ │ │
│ │ │ │Dezvoltării, │ │ │
│ │ │ │Lucrărilor │ │ │
│ │ │ │Publice şi │ │ │
│ │ │ │Administraţiei a │ │ │
│ │ │ │semnat contracte │ │ │
│ │ │ │de finanţare este│ │ │
│ │ │ │31 decembrie │ │ │
│ │ │ │2025. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │R2 - I2 din PNRR │ │ │ │ │
│ │- Înfiinţarea, │ │ │ │ │
│ │echiparea şi │ │ │ │ │
│ │operaţionalizarea│ │ │ │Ministerul │
│2. │unui număr de 412│ │ │Iulie 2024 │Educaţiei │
│ │servicii │ │ │ │ │
│ │complementare │ │ │ │ │
│ │pentru grupurile │ │ │ │ │
│ │dezavantajate │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │2.1. Elaborarea│ │ │ │
│ │ │de materiale de│ │ │ │
│ │ │promovare cu │ │ │ │
│ │ │privire la │ │ │ │
│ │ │finanţarea prin│ │ │ │
│ │ │PNRR a │ │ │ │
│ │ │înfiinţării │ │ │ │
│ │ │celor 412 │ │ │ │
│ │ │servicii │ │ │ │
│ │ │complementare │ │ │ │
│ │ │în comunităţile│ │Decembrie 2022│Ministerul │
│ │ │izolate/ │ │ │Educaţiei │
│ │ │dezavantajate │ │ │ │
│ │ │şi, după caz, │ │ │ │
│ │ │în comunităţile│ │ │ │
│ │ │în care numărul│ │ │ │
│ │ │locurilor în │ │ │ │
│ │ │creşe şi │ │ │ │
│ │ │grădiniţe este │ │ │ │
│ │ │insuficient, │ │ │ │
│ │ │raportat la │ │ │ │
│ │ │cerere │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │2.2. Derularea │ │ │ │
│ │ │unei campanii │ │ │ │
│ │ │de informare cu│ │ │ │
│ │ │privire la │ │ │ │
│ │ │finanţarea prin│ │ │ │
│ │ │PNRR a │ │ │ │
│ │ │înfiinţării │ │ │ │
│ │ │celor 412 │ │ │ │
│ │ │servicii │ │ │ │
│ │ │complementare │ │ │ │
│ │ │prin │ │ │ │
│ │ │organizarea de │ │ │Ministerul │
│ │ │webinarii, │ │ │Educaţiei, │
│ │ │întâlniri │ │ │Ministerul │
│ │ │zonale între │ │ │Dezvoltării, │
│ │ │administraţiile│ │Ianuarie- │Lucrărilor │
│ │ │publice locale │ │februarie 2023│Publice şi │
│ │ │şi │ │ │Administraţiei,│
│ │ │inspectoratele │ │ │Ministerul │
│ │ │şcolare │ │ │Sănătăţii │
│ │ │judeţene, │ │ │ │
│ │ │transmiterea de│ │ │ │
│ │ │informaţii │ │ │ │
│ │ │relevante prin │ │ │ │
│ │ │reţelele │ │ │ │
│ │ │Ministerului │ │ │ │
│ │ │Dezvoltării, │ │ │ │
│ │ │Lucrărilor │ │ │ │
│ │ │Publice şi │ │ │ │
│ │ │Administraţiei,│ │ │ │
│ │ │Ministerului │ │ │ │
│ │ │Sănătăţii etc. │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │2.3. Elaborarea│ │ │ │
│ │ │şi promovarea │ │ │ │
│ │ │hotărârii │ │ │ │
│ │ │Guvernului de │ │ │ │
│ │ │aprobare a │ │ │ │
│ │ │Metodologiei de│ │ │ │
│ │ │organizare şi │ │ │ │
│ │ │funcţionare a │ │ │ │
│ │ │serviciilor │ │ │Ministerul │
│ │ │complementare │ │ │Educaţiei, │
│ │ │pentru copiii │ │ │Ministerul │
│ │ │de la naştere │ │ │Familiei, │
│ │ │la 6 ani, în │ │Decembrie 2022│Tineretului şi │
│ │ │comunităţile │ │ │Egalităţii de │
│ │ │izolate/ │ │ │Şanse, │
│ │ │dezavantajate │ │ │Ministerul │
│ │ │şi, după caz, │ │ │Sănătăţii │
│ │ │în comunităţile│ │ │ │
│ │ │în care numărul│ │ │ │
│ │ │locurilor în │ │ │ │
│ │ │creşe şi │ │ │ │
│ │ │grădiniţe este │ │ │ │
│ │ │insuficient, │ │ │ │
│ │ │raportat la │ │ │ │
│ │ │cerere │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │2.4. Elaborarea│ │ │ │
│ │ │şi publicarea │ │ │ │
│ │ │Ghidului │ │ │ │
│ │ │aplicantului │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │înfiinţarea │ │ │ │
│ │ │celor 412 │ │ │ │
│ │ │servicii │ │ │ │
│ │ │complementare │ │ │ │
│ │ │în comunităţile│ │ │Ministerul │
│ │ │izolate/ │ │Ianuarie 2023 │Educaţiei │
│ │ │dezavantajate │ │ │ │
│ │ │şi, după caz, │ │ │ │
│ │ │în comunităţile│ │ │ │
│ │ │în care numărul│ │ │ │
│ │ │locurilor în │ │ │ │
│ │ │creşe şi │ │ │ │
│ │ │grădiniţe este │ │ │ │
│ │ │insuficient, │ │ │ │
│ │ │raportat la │ │ │ │
│ │ │cerere │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │2.5. Evaluare │ │ │ │
│ │ │aplicaţii şi │ │Martie-iunie │Ministerul │
│ │ │atribuire │ │2023 │Educaţiei │
│ │ │granturi │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │2.6. │ │ │ │
│ │ │Monitorizarea │ │ │Ministerul │
│ │ │derulării │ │Iunie 2023- │Educaţiei şi │
│ │ │activităţilor │ │mai 2024 │instituţiile │
│ │ │de către │ │ │subordonate │
│ │ │beneficiarii │ │ │ │
│ │ │granturilor │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────────┘    Obiectivul 3 din Proiectul „România Educată“: Creşterea numerică şi calitativă a angajaţilor din serviciile de educaţie timpurie

┌────┬──────────────┬─────────────────────────┬─────────┬───────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ │ │ │Responsabili│
│crt.│Măsura │Acţiuni │Rezultate│Termen │şi/sau │
│ │ │ │ │ │parteneri │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │unor programe │ │ │ │ │
│ │de reconversie│ │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │ocupaţia │1.1. Dezvoltarea unor │ │ │ │
│ │educator/ │programe de reconversie │ │ │Ministerul │
│1. │profesor de │profesională pentru │ │Iulie 2023 │Educaţiei │
│ │educaţie │ocupaţia de │ │ │ │
│ │timpurie, ca │educator-puericultor │ │ │ │
│ │opţiune pentru│ │ │ │ │
│ │acoperirea │ │ │ │ │
│ │necesarului de│ │ │ │ │
│ │resursă umană │ │ │ │ │
│ │calificată │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │1.2. Elaborarea unei │ │ │ │
│ │ │analize de nevoi la nivel│ │Ianuarie-martie│Ministerul │
│ │ │naţional cu privire la │ │2023 │Educaţiei │
│ │ │situaţia ocupaţiei de │ │ │ │
│ │ │educator-puericultor │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │1.3. Organizarea a 2 │ │ │ │
│ │ │sesiuni de consultare cu │ │ │ │
│ │ │universităţile de profil │ │ │ │
│ │ │(pedagogie, psihologie, │ │ │ │
│ │ │ştiinţele educaţiei) şi │ │Ianuarie-martie│Ministerul │
│ │ │cu liceele pedagogice │ │2023 │Educaţiei │
│ │ │pentru dezvoltarea unor │ │ │ │
│ │ │programe de reconversie │ │ │ │
│ │ │profesională pentru │ │ │ │
│ │ │ocupaţia de │ │ │ │
│ │ │educator-puericultor │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │unui cadru │ │ │ │ │
│ │naţional de │ │ │ │ │
│ │formare │ │ │ │ │
│ │continuă a │ │ │ │ │
│ │întregului │ │ │ │ │
│ │personal din │ │ │ │ │
│ │unităţile de │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │ │ │Ministerul │
│2. │timpurie, cu │ │ │Decembrie 2025 │Educaţiei │
│ │prioritate la │ │ │ │ │
│ │nivel │ │ │ │ │
│ │antepreşcolar,│ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │ │
│ │noului │ │ │ │ │
│ │curriculum de │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │ │ │ │
│ │timpurie │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │2.1. Elaborarea şi │ │ │ │
│ │ │promovarea prin ordin al │ │ │ │
│ │ │ministrului a Programului│ │ │ │
│ │ │naţional de formare │ │ │ │
│ │ │continuă a │ │ │ │
│ │ │educatorilor-puericultori│ │ │ │
│ │ │din creşe, prin CCD de la│ │Februarie 2023 │Ministerul │
│ │ │nivel judeţean (având ca │ │ │Educaţiei │
│ │ │bază cursul de formare │ │ │ │
│ │ │continuă şi formatorii │ │ │ │
│ │ │din cadrul proiectului │ │ │ │
│ │ │necompetitiv Educaţie │ │ │ │
│ │ │timpurie incluzivă şi de │ │ │ │
│ │ │calitate - ETIC) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │2.2. Formarea │ │ │ │
│ │ │personalului din creşe şi│ │ │ │
│ │ │grădiniţe în vederea │ │Decembrie 2025 │Ministerul │
│ │ │abordării coerente şi │ │ │Educaţiei │
│ │ │unitare a curriculumului │ │ │ │
│ │ │pentru educaţia timpurie │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────────────────┴─────────┴───────────────┴────────────┘    Obiectivul 4 din Proiectul „România Educată“: Servicii de educaţie timpurie de calitate

┌────┬────────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────┬────────────────┐
│Nr. │Măsura │Acţiuni │Rezultate│Termen │Responsabili şi/│
│crt.│ │ │ │ │sau parteneri │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Centrarea unei │ │ │ │ │
│ │părţi a │ │ │ │ │
│1. │curriculumului │ │ │Decembrie 2022│Ministerul │
│ │pe dezvoltarea │ │ │ │Educaţiei │
│ │de valori în │ │ │ │ │
│ │rândul copiilor │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │1.1. │ │ │Educaţiei │
│ │ │Elaborarea şi │ │ │Parteneriate │
│ │ │implementarea,│ │ │locale cu │
│ │ │la nivel │ │ │instituţii │
│ │ │naţional, a │ │ │subordonate sau │
│ │ │Programului │ │ │aflate în │
│ │ │educaţional │ │Octombrie 2022│coordonarea │
│ │ │naţional de │ │ │Ministerului │
│ │ │educaţie │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │pentru valori │ │ │Ministerului │
│ │ │Joc, respect │ │ │Familiei, │
│ │ │şi bucurie │ │ │Tineretului şi │
│ │ │ │ │ │Egalităţii de │
│ │ │ │ │ │Şanse │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │1.2. │ │ │Educaţiei │
│ │ │Organizarea de│ │ │Parteneriate cu │
│ │ │activităţi │ │ │direcţiile │
│ │ │specifice │ │ │generale de │
│ │ │privind │ │ │asistenţă │
│ │ │drepturile │ │ │socială şi │
│ │ │copiilor în │ │ │protecţia │
│ │ │fiecare │ │ │copilului/ │
│ │ │unitate │ │ │serviciile │
│ │ │şcolară cu │ │ │publice de │
│ │ │creşă, │ │ │asistenţă │
│ │ │grădiniţă sau │ │ │socială/ │
│ │ │servicii │ │ │direcţiile de │
│ │ │complementare │ │ │asistenţă │
│ │ │ │ │ │socială │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │2.1. │ │ │ │
│ │ │Organizarea de│ │ │Ministerul │
│ │ │cursuri de │ │ │Educaţiei, │
│ │ │disciplină │ │ │parteneriate cu │
│ │ │pozitivă, │ │ │direcţiile │
│ │ │metode │ │ │generale de │
│ │Promovarea │pozitive de │ │ │asistenţă │
│ │conştientizării │interacţiune │ │ │socială şi │
│ │metodelor │cu copiii, │ │ │protecţia │
│ │pozitive de │nonviolentă, │ │ │copilului/ │
│2. │interacţiune cu │în fiecare │ │August 2026 │serviciile │
│ │copiii şi │unitate de │ │ │publice de │
│ │disciplina │învăţământ, │ │ │asistenţă │
│ │pozitivă, │pentru │ │ │socială/ │
│ │nonviolentă │părinţii │ │ │direcţiile de │
│ │ │copiilor care │ │ │asistenţă │
│ │ │frecventează │ │ │socială sau │
│ │ │creşele, │ │ │organizaţii │
│ │ │grădiniţele │ │ │neguvernamentale│
│ │ │sau serviciile│ │ │ │
│ │ │complementare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │2.2. │ │ │Educaţiei, │
│ │ │Organizarea de│ │ │parteneriate cu │
│ │ │cursuri de │ │ │direcţiile │
│ │ │educaţie │ │ │generale de │
│ │ │parentală în │ │ │asistenţă │
│ │ │fiecare │ │ │socială şi │
│ │ │unitate de │ │ │protecţia │
│ │ │învăţământ │ │ │copilului/ │
│ │ │pentru │ │ │serviciile │
│ │ │părinţii │ │ │publice de │
│ │ │copiilor care │ │ │asistenţă │
│ │ │frecventează │ │ │socială/ │
│ │ │programul de │ │ │direcţiile de │
│ │ │educaţie │ │ │asistenţă │
│ │ │timpurie │ │ │socială sau │
│ │ │ │ │ │organizaţii │
│ │ │ │ │ │neguvernamentale│
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │2.3. │ │ │ │
│ │ │Organizarea de│ │ │Ministerul │
│ │ │cursuri de │ │ │Educaţiei, │
│ │ │disciplină │ │ │parteneriate cu │
│ │ │pozitivă, │ │ │direcţiile │
│ │ │metode │ │ │generale de │
│ │ │pozitive de │ │ │asistenţă │
│ │ │interacţiune │ │ │socială şi │
│ │ │cu copiii, │ │ │protecţia │
│ │ │nonviolentă, │ │ │copilului/ │
│ │ │pentru cadrele│ │ │serviciile │
│ │ │didactice şi │ │ │publice de │
│ │ │personalul │ │ │asistenţă │
│ │ │auxiliar din │ │ │socială/ │
│ │ │fiecare │ │ │direcţiile de │
│ │ │unitate de │ │ │asistenţă │
│ │ │educaţie │ │ │socială sau │
│ │ │(creşe, │ │ │organizaţii │
│ │ │grădiniţe sau │ │ │neguvernamentale│
│ │ │serviciile │ │ │ │
│ │ │complementare)│ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │3.1. │ │ │ │
│ │ │Realizarea │ │ │ │
│ │ │unui ghid │ │ │ │
│ │Includerea unor │electronic │ │ │ │
│3. │elemente STEAM │privind │ │Martie 2023 │Ministerul │
│ │în educaţia │includerea │ │ │Educaţiei │
│ │preşcolară │unor elemente │ │ │ │
│ │ │STEAM în │ │ │ │
│ │ │educaţia │ │ │ │
│ │ │preşcolară │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │R2 - I3 din PNRR│ │ │ │ │
│ │- Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │unui │ │ │ │ │
│ │program-cadru de│ │ │ │ │
│ │formare continuă│ │ │ │ │
│4. │a │ │ │ │ │
│ │profesioniştilor│ │ │ │ │
│ │care lucrează în│ │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │ │ │ │
│ │timpurie │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │4.1. │ │ │ │
│ │ │Elaborarea şi │ │ │ │
│ │ │publicarea │ │ │ │
│ │ │Ghidului │ │ │ │
│ │ │aplicantului │ │ │ │
│ │ │în vederea │ │ │ │
│ │ │realizării │ │ │ │
│ │ │celor două │ │ │ │
│ │ │programe de │ │ │ │
│ │ │formare şi a │ │ │ │
│ │ │formării │ │ │ │
│ │ │formatorilor, │ │ │ │
│ │ │la nivel │ │Februarie 2023│Ministerul │
│ │ │naţional, │ │ │Educaţiei │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │monitorizarea │ │ │ │
│ │ │serviciilor de│ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │
│ │ │timpurie şi │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │aplicarea │ │ │ │
│ │ │unitară a │ │ │ │
│ │ │curriculumului│ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │
│ │ │timpurie │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │4.2. Derularea│ │ │ │
│ │ │celor două │ │ │Ministerul │
│ │ │programe de │ │Iunie 2024 │Educaţiei │
│ │ │formare la │ │ │ │
│ │ │nivel naţional│ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │4.3. │ │ │ │
│ │ │Elaborarea şi │ │ │ │
│ │ │publicarea │ │ │ │
│ │ │Ghidului │ │August 2024 │Ministerul │
│ │ │aplicantului │ │ │Educaţiei │
│ │ │pentru cele 42│ │ │ │
│ │ │de granturi │ │ │ │
│ │ │alocate │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │4.4. Evaluarea│ │ │ │
│ │ │aplicaţiilor │ │Noiembrie 2024│Ministerul │
│ │ │şi atribuirea │ │ │Educaţiei │
│ │ │granturilor │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │4.5. │ │ │ │
│ │ │Monitorizarea │ │ │ │
│ │ │derulării │ │ │ │
│ │ │activităţilor │ │ │ │
│ │ │de către │ │ │ │
│ │ │beneficiarii │ │ │ │
│ │ │granturilor; │ │ │ │
│ │ │întâlniri │ │ │ │
│ │ │periodice de │ │ │ │
│ │ │consultare cu │ │ │ │
│ │ │Ministerul │ │ │ │
│ │ │Muncii şi │ │ │ │
│ │ │Solidarităţii │ │ │ │
│ │ │Sociale, │ │Decembrie │ │
│ │ │Ministerul │ │2024-decembrie│Ministerul │
│ │ │Tineretului, │ │2025 │Educaţiei │
│ │ │Familiei şi │ │ │ │
│ │ │Egalităţii de │ │ │ │
│ │ │Şanse şi │ │ │ │
│ │ │Ministerul │ │ │ │
│ │ │Sănătăţii, │ │ │ │
│ │ │îndeosebi │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │programul de │ │ │ │
│ │ │formare │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │
│ │ │monitorizarea │ │ │ │
│ │ │serviciilor de│ │ │ │
│ │ │educaţie │ │ │ │
│ │ │timpurie │ │ │ │
└────┴────────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴────────────────┘    Obiectivul 5 din Proiectul „România Educată“: Conştientizarea importanţei educaţiei timpurii, la nivelul societăţii

┌────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │ │Responsabili │
│crt.│Măsura │Acţiuni │Rezultate│Termen │şi/sau │
│ │ │ │ │ │parteneri │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │1.1. Lansarea │ │ │ │
│ │ │şi derularea │ │ │ │
│ │ │Campaniei de │ │ │ │
│ │ │conştientizare│ │ │ │
│ │Organizarea de│a importanţei │ │ │ │
│ │programe de │educaţiei │ │ │ │
│ │educaţie │timpurii (2 │ │ │ │
│ │parentală şi │cartoline şi 1│ │Ianuarie-februarie│Ministerul │
│1. │de campanii de│spot TV) în │ │2023 │Educaţiei │
│ │conştientizare│cadrul │ │ │ │
│ │a importanţei │proiectului │ │ │ │
│ │copilăriei │necompetitiv │ │ │ │
│ │timpurii │Educaţie │ │ │ │
│ │ │timpurie │ │ │ │
│ │ │incluzivă şi │ │ │ │
│ │ │de calitate - │ │ │ │
│ │ │ETIC │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │2.1. │ │ │ │
│ │ │Organizarea de│ │ │ │
│ │ │activităţi de │ │ │ │
│ │Dezvoltarea de│intervenţie la│ │ │ │
│ │programe de │nivelul │ │ │ │
│ │mobilizare a │comunităţii, │ │ │ │
│ │comunităţii │în cadrul │ │ │ │
│ │pentru │proiectului │ │ │ │
│ │soluţionarea │Crearea şi │ │ │ │
│ │problemelor │implementarea │ │ │ │
│ │unor membri ai│serviciilor │ │ │ │
│ │acesteia │comunitare │ │ │Ministerul │
│ │(outreach │integrate │ │ │Muncii şi │
│ │programs) şi │pentru │ │ │Solidarităţii│
│ │de comunicare │combaterea │ │Septembrie │Sociale, │
│2. │cu familiile │sărăciei şi a │ │2022-iunie 2023 │Ministerul │
│ │aflate în │excluziunii │ │ │Educaţiei, │
│ │situaţii │sociale - cod │ │ │Ministerul │
│ │socioeconomice│SMIS2014+: │ │ │Sănătăţii │
│ │dificile │122607 │ │ │ │
│ │Pe termen │(proiect al │ │ │ │
│ │mediu, │Ministerului │ │ │ │
│ │depistarea şi │Muncii şi │ │ │ │
│ │intervenţia │Solidarităţii │ │ │ │
│ │timpurie în │Sociale, în │ │ │ │
│ │cazul copiilor│care │ │ │ │
│ │cu CES │Ministerul │ │ │ │
│ │ │Educaţiei şi │ │ │ │
│ │ │Ministerul │ │ │ │
│ │ │Sănătăţii sunt│ │ │ │
│ │ │parteneri) │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────────┴─────────────┘    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016