Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.005 din 5 decembrie 2023  privind modificarea şi completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.996/2023     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 6.005 din 5 decembrie 2023 privind modificarea şi completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.996/2023

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1121 din 13 decembrie 2023
    Având în vedere:
    - prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Programului Tranziţie Justă 2021-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2022) 9125 final din 2.12.2022 de aprobare a programului „Tranziţie Justă“ pentru sprijin din partea Fondului pentru o tranziţie justă în cadrul obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică“ pentru regiunile Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureş, Prahova şi Galaţi din România;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

    ţinând cont de:
    - Avizul Consiliului Concurenţei nr. RG/14.730 din 19.10.2023, înregistrat la MIPE-DGDRTJ cu nr. 176.134 din 19.10.2023;
    – Adresa Consiliului Concurenţei nr. RG/16.703 din 22.11.2023, înregistrată la MIPE-DGDRTJ cu nr. 201.155 din 22.11.2023;
    – Referatul de aprobare nr. 201.212 din 22.11.2023 al Direcţiei generale tranziţie justă şi dezvoltare regională,

    în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul investiţiilor şi proiectelor europene emite următorul ordin:
    ART. I
    Schema de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.996/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 20 octombrie 2023, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa la schemă „Lista domeniilor de activitate prioritizate la finanţare şi a domeniilor excluse în conformitate cu regulamentele aplicabile“ se numerotează şi devine anexa nr. 1.
    2. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 „Lista codurilor CAEN neeligibile“, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 5 decembrie 2023.
    Nr. 6.005.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la schemă)
    Lista codurilor CAEN neeligibile

┌─────────┬─────┬─────┬────────────────┬────────────────────┐
│Diviziune│Grupă│Clasă│CAEN Rev. 2 │Justificare │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea A - Agricultură, │ │
│ │silvicultură şi pescuit │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
│ │Agricultură, vânătoare şi │ │
│ │servicii anexe │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Cultivarea plantelor │ │
│ │ │nepermanente │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Cultivarea │ │
│ │ │ │cerealelor │Domeniile care fac │
│ │ │ │(exclusiv orez),│parte din sectorul │
│ │ │ │plantelor │pescuitului şi │
│ │ │0111 │leguminoase şi a│acvaculturii şi │
│ │ │ │plantelor │agriculturii au fost│
│ │ │ │producătoare de │excluse, date fiind │
│ │ │ │seminţe │prevederile art. 1 │
│ │ │ │oleaginoase │alin. (3) lit. a) şi│
│ │ ├─────┼────────────────┤b) din Regulamentul │
│ │ │0112 │Cultivarea │(UE) nr. 651/2014, │
│ │ │ │orezului │ajutorul de stat │
│ │ ├─────┼────────────────┤regional nefiind │
│ │ │ │Cultivarea │printre ajutoarele │
│ │ │ │legumelor şi a │exceptate pentru a │
│ │011 │0113 │pepenilor, a │finanţa aceste │
│ │ │ │rădăcinoaselor │domenii. Astfel, │
│ │ │ │şi tuberculilor │regulamentul │
│ │ ├─────┼────────────────┤menţionat nu se │
│ │ │ │Cultivarea │aplică pentru │
│ │ │0114 │trestiei de │ajutorul de stat │
│ │ │ │zahăr │regional pentru │
│ │ ├─────┼────────────────┤sectorul producţiei │
│ │ │0115 │Cultivarea │agricole primare, │
│ │ │ │tutunului │pentru sectorul │
│ │ ├─────┼────────────────┤pescuitului şi │
│ │ │ │Cultivarea │acvaculturii, care │
│ │ │0116 │plantelor pentru│intră în domeniul de│
│ │ │ │fibre textile │aplicare al │
│ │ ├─────┼────────────────┤Regulamentului (UE) │
│ │ │ │Cultivarea altor│nr. 1.379/2013. │
│ │ │0119 │plante din │„Producţia agricolă │
│ │ │ │culturi │primară“ înseamnă │
│ │ │ │nepermanente │producţia de produse│
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ale solului şi ale │
│ │ │Cultivarea plantelor │creşterii │
│ │ │din culturi permanente│animalelor, │
│ │ ├─────┬────────────────┤enumerate în anexa I│
│ │ │0121 │Cultivarea │la TFUE, fără a se │
│ │ │ │strugurilor │mai efectua o altă │
│ │ ├─────┼────────────────┤operaţiune de │
│ │ │ │Cultivarea │modificare a naturii│
│ │ │0122 │fructelor │produselor │
│ │ │ │tropicale şi │respective. │
│ │ │ │subtropicale │Pentru cultivarea │
│ │ ├─────┼────────────────┤tutunului, domeniul │
│ │ │ │Cultivarea │de activitate a fost│
│ │ │0123 │fructelor │exclus în │
│ │ │ │citrice │conformitate cu │
│ │ ├─────┼────────────────┤prevederile art. 9 │
│ │ │ │Cultivarea │lit. b) din │
│ │ │0124 │fructelor │Regulamentul (UE) │
│ │ │ │seminţoase şi │nr. 1.056/2021, │
│ │ │ │sâmburoase │conform căruia │
│ │ ├─────┼────────────────┤Fondul pentru │
│ │ │ │Cultivarea │tranziţie justă nu │
│ │ │ │fructelor │acordă sprijin │
│ │ │ │arbuştilor │pentru fabricarea, │
│ │ │0125 │fructiferi, │prelucrarea şi │
│ │012 │ │căpşunilor, │comercializarea │
│ │ │ │nuciferilor şi a│tutunului şi a │
│ │ │ │altor pomi │produselor din │
│ │ │ │fructiferi │tutun. De asemenea, │
│ │ ├─────┼────────────────┤acesta este exclus │
│ │ │ │Cultivarea │şi de anexa I la │
│ │ │0126 │fructelor │TFUE. │
│ │ │ │oleaginoase │Ajutorul de stat │
│ │ ├─────┼────────────────┤regional, în │
│ │ │ │Cultivarea │conformitate cu │
│ │ │0127 │plantelor pentru│prevederile │
│ │ │ │prepararea │Regulamentului nr. │
│ │ │ │băuturilor │651/2014, cu │
│ │ ├─────┼────────────────┤modificările şi │
│ │ │ │Cultivarea │completările │
│ │ │ │condimentelor, │ulterioare, exclude │
│ │ │ │plantelor │ajutoarele acordate │
│ │ │0128 │aromatice, │în sectorul │
│ │ │ │medicinale şi a │producţiei agricole │
│ │ │ │plantelor de uz │primare, precum şi │
│ │ │ │farmaceutic │ajutoarele acordate │
│ │ ├─────┼────────────────┤în sectorul │
│ │ │ │Cultivarea altor│prelucrării şi │
│ │ │0129 │plante │comercializării │
│ │ │ │permanente │produselor agricole,│
│ ├─────┼─────┴────────────────┤în următoarele │
│ │ │Cultivarea plantelor │cazuri: │
│01 │ │pentru înmulţire │- atunci când │
│ │013 ├─────┬────────────────┤valoarea ajutoarelor│
│ │ │ │Cultivarea │este stabilită pe │
│ │ │0130 │plantelor pentru│baza preţului sau a │
│ │ │ │înmulţire │cantităţii unor │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤astfel de produse │
│ │ │Creşterea animalelor │achiziţionate de la │
│ │ ├─────┬────────────────┤producători primari │
│ │ │ │Creşterea │sau introduse pe │
│ │ │0141 │bovinelor de │piaţă de │
│ │ │ │lapte │întreprinderile │
│ │ ├─────┼────────────────┤respective; │
│ │ │0142 │Creşterea altor │- atunci când │
│ │ │ │bovine │ajutoarele sunt │
│ │ ├─────┼────────────────┤condiţionate de │
│ │ │ │Creşterea cailor│transferarea lor │
│ │ │0143 │şi a altor │parţială sau │
│ │ │ │cabaline │integrală către │
│ │ ├─────┼────────────────┤producătorii │
│ │ │ │Creşterea │primari. │
│ │014 │0144 │cămilelor şi a │„Prelucrarea │
│ │ │ │camelidelor │produselor agricole“│
│ │ ├─────┼────────────────┤înseamnă orice │
│ │ │ │Creşterea │operaţiune efectuată│
│ │ │0145 │ovinelor şi │asupra unui produs │
│ │ │ │caprinelor │agricol care are │
│ │ ├─────┼────────────────┤drept rezultat un │
│ │ │0146 │Creşterea │produs care este tot│
│ │ │ │porcinelor │un produs agricol, │
│ │ ├─────┼────────────────┤cu excepţia │
│ │ │0147 │Creşterea │activităţilor │
│ │ │ │păsărilor │desfăşurate în │
│ │ ├─────┼────────────────┤exploataţiile │
│ │ │0149 │Creşterea altor │agricole, necesare │
│ │ │ │animale │în vederea │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤pregătirii unui │
│ │ │Activităţi în ferme │produs de origine │
│ │ │mixte (cultura │animală sau vegetală│
│ │ │vegetală combinată cu │pentru prima │
│ │ │creşterea animalelor) │vânzare. │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │015 │ │Activităţi în │ │
│ │ │ │ferme mixte │ │
│ │ │ │(cultura │ │
│ │ │0150 │vegetală │ │
│ │ │ │combinată cu │ │
│ │ │ │creşterea │ │
│ │ │ │animalelor) │ │
│ ├─────┼─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │ │ │
│ │ │Activităţi auxiliare │ │
│ │ │agriculturii şi │„Produse agricole“ │
│ │ │activităţi după │înseamnă produsele │
│ │ │recoltare │enumerate în anexa I│
│ │ │ │la tratat, cu │
│ │ ├─────┬────────────────┤excepţia produselor │
│ │ │ │ │obţinute din pescuit│
│ │ │ │Activităţi │şi din acvacultură │
│ │ │0161 │auxiliare pentru│enumerate în anexa I│
│ │ │ │producţia │la Regulamentul (UE)│
│ │016 │ │vegetală │nr. 1.379/2013 al │
│ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ ├─────┼────────────────┤European şi al │
│ │ │ │ │Consiliului din 11 │
│ │ │0163 │Activităţi după │decembrie 2013. │
│ │ │ │recoltare │„Comercializarea │
│ │ │ │ │produselor agricole“│
│ │ ├─────┼────────────────┤înseamnă deţinerea │
│ │ │ │ │sau expunerea unui │
│ │ │0164 │Pregătirea │produs agricol în │
│ │ │ │seminţelor │vederea vânzării, a │
│ │ │ │ │punerii în vânzare, │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤a livrării sau a │
│ │ │ │oricărei alte forme │
│ │ │Vânătoare, capturarea │de introducere pe │
│ │ │cu capcane a vânatului│piaţă, cu excepţia │
│ │ │şi activităţi de │primei vânzări de │
│ │ │servicii anexe │către un producător │
│ │ │vânătorii │primar către │
│ │ │ │revânzători sau │
│ │ ├─────┬────────────────┤prelucrători şi a │
│ │017 │ │ │oricărei alte │
│ │ │ │Vânătoare, │activităţi de │
│ │ │ │capturarea cu │pregătire a │
│ │ │ │capcane a │produsului pentru │
│ │ │0170 │vânatului şi │această primă │
│ │ │ │activităţi de │vânzare; o vânzare │
│ │ │ │servicii anexe │efectuată de un │
│ │ │ │vânătorii │producător primar │
│ │ │ │ │către consumatorii │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤finali este │
│ │ │considerată │
│ │Silvicultură şi exploatare │comercializare în │
│ │forestieră │cazul în care se │
│ │ │desfăşoară în │
│ ├─────┬──────────────────────┤localuri distincte, │
│ │ │ │rezervate acestei │
│ │021 │Silvicultură şi alte │activităţi. │
│ │ │activităţi forestiere │Similar, ajutorul de│
│ │ │ │minimis nu se acordă│
│ ├─────┼─────┬────────────────┤în conformitate cu │
│ │ │ │ │prevederile │
│02 │ │ │Silvicultură şi │Regulamentului nr. │
│ │ │0210 │alte activităţi │1.407/2013, cu │
│ │ │ │forestiere │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ulterioare, printre │
│ │ │ │altele, │
│ │ │Exploatarea forestieră│întreprinderilor │
│ │ │ │care îşi desfăşoară │
│ │022 ├─────┬────────────────┤activitatea în: │
│ │ │ │ │- domeniul │
│ │ │0220 │Exploatarea │producţiei primare │
│ │ │ │forestieră │de produse agricole;│
│ │ │ │ │- sectorul │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤prelucrării şi │
│ │ │comercializării │
│ │Pescuitul şi acvacultura │produselor agricole,│
│ │ │în următoarele │
│ ├─────┬──────────────────────┤cazuri: │
│ │ │ │(i) atunci când │
│ │ │Pescuitul │valoarea ajutoarelor│
│ │ │ │este stabilită pe │
│ │ ├─────┬────────────────┤baza preţului sau a │
│ │ │ │ │cantităţii unor │
│ │031 │0311 │Pescuit maritim │astfel de produse │
│ │ │ │ │achiziţionate de la │
│ │ ├─────┼────────────────┤producători primari │
│ │ │ │ │sau introduse pe │
│ │ │0312 │Pescuit în ape │piaţă de │
│03 │ │ │dulci │întreprinderile │
│ │ │ │ │respective; │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤(ii) atunci când │
│ │ │ │ajutoarele sunt │
│ │ │Acvacultura │condiţionate de │
│ │ │ │transferarea lor │
│ │ ├─────┬────────────────┤parţială sau │
│ │ │ │ │integrală către │
│ │ │0321 │Acvacultură │producătorii │
│ │032 │ │maritimă │primari. │
│ │ │ │ │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │0322 │Acvacultură în │ │
│ │ │ │ape dulci │ │
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
│ │Secţiunea B - Industria │ │
│ │extractivă │Domeniile au fost │
│ │ │excluse în temeiul │
├─────────┼────────────────────────────┤art. 13 lit. a) din │
│ │ │Regulamentul (UE) │
│ │Extracţia cărbunelui │nr. 651/2014, precum│
│ │superior şi inferior │şi în temeiul art. 9│
│ │ │din Regulamentul │
│ ├─────┬──────────────────────┤(UE) nr. 1.056/2021,│
│ │ │ │cu modificările şi │
│ │ │Extracţia cărbunelui │completările │
│ │ │superior (PCS => 23865│ulterioare. Astfel, │
│ │ │kJ/kg) │Regulamentul de │
│ │ │ │exceptare pe │
│ │051 ├─────┬────────────────┤categorii de ajutor │
│ │ │ │ │de stat nr. 651/2014│
│ │ │ │Extracţia │nu se aplică │
│ │ │0510 │cărbunelui │ajutoarelor pentru │
│05 │ │ │superior (PCS =>│facilitarea │
│ │ │ │23865 kJ/kg) │închiderii minelor │
│ │ │ │ │de cărbune │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤necompetitive, │
│ │ │ │astfel cum sunt │
│ │ │Extracţia cărbunelui │reglementate de │
│ │ │inferior (PCS < 23865 │Decizia 2010/787 a │
│ │ │kJ/kg) │Consiliului, │
│ │ │ │ajutorul de stat │
│ │052 ├─────┬────────────────┤regional nu se │
│ │ │ │ │aplică ajutoarelor │
│ │ │ │Extracţia │pentru sectorul │
│ │ │0520 │cărbunelui │siderurgic, sectorul│
│ │ │ │inferior (PCS < │lignitului şi │
│ │ │ │23865 kJ/kg) │sectorul cărbunelui,│
│ │ │ │ │iar Fondul pentru │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤tranziţie justă │
│ │ │(FTJ) nu acordă │
│ │Extracţia petrolului brut şi│sprijin pentru │
│ │a gazelor naturale │investiţiile legate │
│ │ │de producţia, │
│ ├─────┬──────────────────────┤prelucrarea, │
│ │ │ │transportul, │
│ │ │Extracţia petrolului │distribuţia, │
│ │ │brut │depozitarea sau │
│ │ │ │arderea │
│06 │061 ├─────┬────────────────┤combustibililor │
│ │ │ │ │fosili. │
│ │ │0610 │Extracţia │ │
│ │ │ │petrolului brut │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Extracţia gazelor │ │
│ │ │naturale │ │
│ │062 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │0620 │Extracţia │ │
│ │ │ │gazelor naturale│ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤ │
│ │Extracţia minereurilor │ │
│ │metalifere │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Extracţia minereurilor│ │
│ │ │feroase │ │
│ │071 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Extracţia │ │
│ │ │0710 │minereurilor │ │
│ │ │ │feroase │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│07 │ │Extracţia minereurilor│ │
│ │ │metalifere neferoase │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Extracţia │ │
│ │ │0721 │minereurilor de │ │
│ │072 │ │uraniu şi toriu │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Extracţia altor │ │
│ │ │0729 │minereuri │A se vedea şi │
│ │ │ │metalice │activităţile │
│ │ │ │neferoase │menţionate în anexa │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤I la Directiva 2003/│
│ │Alte activităţi extractive │87/CE de stabilire a│
│ ├─────┬──────────────────────┤unui sistem de │
│ │ │Extracţia pietrei, │comercializare a │
│ │ │nisipului şi argilei │cotelor de emisie de│
│ │ ├─────┬────────────────┤gaze cu efect de │
│ │ │ │Extracţia │seră în cadrul │
│ │ │ │pietrei │Comunităţii şi de │
│ │ │ │ornamentale şi a│modificare a │
│ │ │ │pietrei pentru │Directivei 96/61/CE │
│ │ │ │construcţii, │a Consiliului │
│ │ │0811 │extracţia │Activităţile │
│ │ │ │pietrei │proiectului şi/sau │
│ │081 │ │calcaroase, │echipamentele │
│ │ │ │ghipsului, │achiziţionate pentru│
│ │ │ │cretei şi a │asigurarea │
│ │ │ │ardeziei │îndeplinirii │
│ │ ├─────┼────────────────┤obiectivului de │
│ │ │ │Extracţia │atenuare a │
│ │ │ │pietrişului şi │schimbărilor │
│ │ │0812 │nisipului; │climatice, pe lângă │
│08 │ │ │extracţia │cele de mai sus, nu │
│ │ │ │argilei şi │vor fi realizate/ │
│ │ │ │caolinului │utilizate în │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤legătură directă/ │
│ │ │Alte activităţi │indirectă pentru │
│ │ │extractive n.c.a. │activităţi legate de│
│ │ ├─────┬────────────────┤combustibili fosili,│
│ │ │ │Extracţia │inclusiv utilizarea │
│ │ │ │mineralelor │în aval^1, │
│ │ │0891 │pentru industria│activităţi acoperite│
│ │ │ │chimică şi a │de sistemul UE de │
│ │ │ │îngrăşămintelor │comercializare a │
│ │089 │ │naturale │certificatelor de │
│ │ ├─────┼────────────────┤emisii (ETS) │
│ │ │0892 │Extracţia turbei│atingând emisii de │
│ │ ├─────┼────────────────┤CO_2 preconizate a │
│ │ │0893 │Extracţia sării │nu fi substanţial │
│ │ ├─────┼────────────────┤mai mici decât │
│ │ │ │Alte activităţi │valorile de │
│ │ │0899 │extractive │referinţă relevante^│
│ │ │ │n.c.a. │2 │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤ │
│ │Activităţi de servicii anexe│ │
│ │extracţiei │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Activităţi de servicii│ │
│ │ │anexe extracţiei │ │
│ │ │petrolului brut şi │ │
│ │ │gazelor naturale │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │091 │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │servicii anexe │ │
│ │ │0910 │extracţiei │ │
│09 │ │ │petrolului brut │ │
│ │ │ │şi gazelor │ │
│ │ │ │naturale │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Activităţi de servicii│ │
│ │ │anexe pentru extracţia│ │
│ │ │mineralelor │ │
│ │099 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │0990 │servicii anexe │ │
│ │ │ │pentru extracţia│ │
│ │ │ │mineralelor │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea C - Industria │ │
│ │prelucrătoare │ │
│ │ │Must de struguri, │
├─────────┼────────────────────────────┤vin din struguri │
│ │Fabricarea băuturilor │proaspeţi, cidru vin│
│ │ │din pere şi alte │
│ ├─────┬──────────────────────┤băuturi fermentate, │
│ │ │Fabricarea băuturilor │alcool etilic de │
│ │ │ │orice tărie obţinute│
│ │ ├─────┬────────────────┤din produse │
│ │ │ │Distilarea, │agricole, oţeturi │
│ │ │ │rafinarea şi │comestibile şi │
│ │ │1101 │mixarea │înlocuitori sunt │
│ │ │ │băuturilor │menţionate în anexa │
│ │ │ │alcoolice │I la tratat, cu │
│ │ │ │ │excepţia produselor │
│ │ ├─────┼────────────────┤obţinute din pescuit│
│ │ │ │Fabricarea │şi din acvacultură │
│ │ │1102 │vinurilor din │enumerate în anexa I│
│ │ │ │struguri │la Regulamentul (UE)│
│ │ │ │ │nr. 1.379/2013 al │
│ │ ├─────┼────────────────┤Parlamentului │
│ │ │ │Fabricarea │European şi al │
│ │ │ │cidrului şi a │Consiliului din 11 │
│ │ │1103 │altor vinuri din│decembrie 2013 │
│ │ │ │fructe │ │
│11 │ │ │ │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │110 │ │ │Art. 1 alin. (3) │
│ │ │ │ │lit. b prevede că │
│ │ │ │Fabricarea altor│Regulamentul de │
│ │ │ │băuturi │exceptare pe │
│ │ │1104 │nedistilate, │categorii de ajutor │
│ │ │ │obţinute prin │de stat nr. 651/2014│
│ │ │ │fermentare │nu se aplică │
│ │ │ │ │ajutoarelor acordate│
│ │ │ │ │în sectorul │
│ │ ├─────┼────────────────┤producţiei agricole │
│ │ │ │ │primare, cu anumite │
│ │ │ │ │excepţii, ajutorul │
│ │ │1105 │Fabricarea berii│regional pentru │
│ │ │ │ │investiţii nefiind │
│ │ │ │ │printre acestea. │
│ │ ├─────┼────────────────┤Domeniile au fost │
│ │ │ │ │excluse întrucât │
│ │ │ │ │implică instalaţii │
│ │ │1106 │Fabricarea │de distilare care nu│
│ │ │ │malţului │îndeplinesc │
│ │ │ │ │obiectivul │
│ │ │ │ │programului. │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Domeniile au fost │
│ │Fabricarea produselor din │excluse în │
│ │tutun │conformitate cu │
│ │ │prevederile art. 9 │
│ ├─────┬──────────────────────┤lit. b) din │
│ │ │ │Regulamentul (UE) │
│ │120 │Fabricarea produselor │nr. 1.056/2021, │
│12 │ │din tutun │conform căruia FTJ │
│ │ │ │nu acordă sprijin │
│ ├─────┼─────┬────────────────┤pentru fabricarea, │
│ │ │ │ │prelucrarea şi │
│ │ │ │Fabricarea │comercializarea │
│ │ │1200 │produselor din │tutunului şi a │
│ │ │ │tutun │produselor din │
│ │ │ │ │tutun. │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │În conformitate cu │
│ │Fabricarea hârtiei şi a │prevederile art. 8 │
│ │produselor din hârtie │din Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 1.056/2021,│
│ │ │FTJ nu poate │
│ │ │sprijini │
│ ├─────┬──────────────────────┤investiţiile │
│ │ │ │destinate reducerii │
│ │ │ │emisiilor de gaze cu│
│ │ │Fabricarea celulozei, │efect de seră │
│ │ │hârtiei şi cartonului │generate de │
│ │ │ │activităţile │
│ │ │ │enumerate în anexa I│
│ │ │ │la Directiva 2003/87│
│17 │ ├─────┬────────────────┤/CE decât cu │
│ │ │ │ │condiţia ca aceste │
│ │ │ │ │investiţii să fi │
│ │ │ │Fabricarea │fost aprobate în │
│ │171 │1711 │celulozei │cadrul planului │
│ │ │ │ │teritorial pentru o │
│ │ │ │ │tranziţie justă. │
│ │ │ │ │Producerea de │
│ │ ├─────┼────────────────┤celuloză din lemn │
│ │ │ │ │sau alte materiale │
│ │ │ │ │fibroase şi de │
│ │ │ │Fabricarea │hârtie şi carton │
│ │ │1712 │hârtiei şi │sunt activităţi │
│ │ │ │cartonului^3 │enumerate în anexa I│
│ │ │ │ │la Directiva 2003/87│
│ │ │ │ │/CE. │
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
│ │Fabricarea produselor de │Domeniile au fost │
│ │cocserie şi a produselor │excluse în temeiul │
│ │obţinute din prelucrarea │art. 13 lit. a) din │
│ │ţiţeiului │Regulamentul (UE) │
│ │ │nr. 651/2014, precum│
│ ├─────┬──────────────────────┤şi în temeiul art. 9│
│ │ │ │din Regulamentul │
│ │ │Fabricarea produselor │(UE) nr. 1.056/2021,│
│ │ │de cocserie │conform căruia FTJ │
│ │ │ │nu acordă sprijin │
│ │191 ├─────┬────────────────┤pentru investiţiile │
│ │ │ │ │legate de producţia,│
│ │ │ │Fabricarea │prelucrarea, │
│ │ │1910 │produselor de │transportul, │
│19 │ │ │cocserie │distribuţia, │
│ │ │ │ │depozitarea sau │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤arderea │
│ │ │ │combustibililor │
│ │ │Fabricarea produselor │fosili. │
│ │ │obţinute din │Producerea cocsului │
│ │ │prelucrarea ţiţeiului │este o activitate │
│ │ │ │enumerată în anexa I│
│ │ ├─────┬────────────────┤la Directiva 2003/87│
│ │192 │ │ │/CE. A se vedea │
│ │ │ │Fabricarea │condiţiile din │
│ │ │ │produselor │Regulamentul nr. │
│ │ │1920 │obţinute din │1.056/2021 mai sus │
│ │ │ │prelucrarea │menţionate. │
│ │ │ │ţiţeiului │ │
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Fabricarea substanţelor şi a│ │
│ │produselor chimice │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Fabricarea produselor │ │
│ │ │chimice de bază, a │ │
│ │ │îngrăşămintelor şi │ │
│ │ │produselor azotoase; │ │
│ │ │fabricarea │ │
│ │ │materialelor plastice │ │
│ │ │şi a cauciucului │ │
│ │ │sintetic, în forme │ │
│ │ │primare │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │2011 │gazelor │ │
│ │ │ │industriale │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │2012 │coloranţilor şi │ │
│ │ │ │a pigmenţilor │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea altor│Domeniile au fost │
│ │ │2013 │produse chimice │excluse în │
│ │201 │ │anorganice, de │conformitate cu │
│ │ │ │bază │prevederile art. 9 │
│ │ ├─────┼────────────────┤lit. d) din │
│ │ │ │Fabricarea altor│Regulamentul (UE) │
│ │ │2014 │produse chimice │nr. 1.056/2021. │
│ │ │ │organice, de │Domeniile au fost │
│ │ │ │bază │excluse în │
│ │ ├─────┼────────────────┤conformitate cu │
│ │ │ │Fabricarea │prevederile art. 8 │
│ │ │2015 │îngrăşămintelor │din Regulamentul │
│ │ │ │şi produselor │(UE) nr. 1.056/2021.│
│ │ │ │azotoase │FTJ nu poate │
│ │ ├─────┼────────────────┤sprijini │
│ │ │ │Fabricarea │investiţiile │
│ │ │2016 │materialelor │destinate reducerii │
│ │ │ │plastice în │emisiilor de gaze cu│
│ │ │ │forme primare │efect de seră │
│ │ ├─────┼────────────────┤generate de │
│ │ │ │Fabricarea │activităţile │
│ │ │2017 │cauciucului │enumerate în anexa I│
│ │ │ │sintetic în │la Directiva 2003/87│
│ │ │ │forme primare │/CE decât cu │
│20 ├─────┼─────┴────────────────┤condiţia ca aceste │
│ │ │Fabricarea │investiţii să fi │
│ │ │pesticidelor şi a │fost aprobate în │
│ │ │altor produse │cadrul planului │
│ │ │agrochimice │teritorial pentru o │
│ │202 ├─────┬────────────────┤tranziţie justă. │
│ │ │ │Fabricarea │Activităţile privind│
│ │ │2020 │pesticidelor şi │producerea │
│ │ │ │a altor produse │clincherului de │
│ │ │ │agrochimice │ciment sau a varului│
│ ├─────┼─────┴────────────────┤nestins, fabricarea │
│ │ │Fabricarea vopselelor,│sticlei, inclusiv a │
│ │ │lacurilor, cernelii │fibrei de sticlă, │
│ │ │tipografice şi │fabricarea │
│ │ │masticurilor │produselor ceramice │
│ │ ├─────┬────────────────┤prin ardere, în │
│ │203 │ │Fabricarea │special a ţiglelor, │
│ │ │ │vopselelor, │cărămizilor, │
│ │ │2030 │lacurilor, │cărămizilor │
│ │ │ │cernelii │refractare, dalelor,│
│ │ │ │tipografice şi │plăcilor de gresie │
│ │ │ │masticurilor │sau faianţă sunt │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤activităţi incluse │
│ │ │Fabricarea altor │în anexa I la │
│ │ │produse chimice, │Directiva 2003/87/ │
│ │ │respectiv fabricarea │CE. │
│ │ │explozibililor şi a │ │
│ │ │produselor │ │
│ │ │pirotehnice, │ │
│ │ │cleiurilor, uleiurilor│ │
│ │ │esenţiale şi altor │ │
│ │ │produse chimice │ │
│ │ │neclasificate anterior│ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │205 │2051 │Fabricarea │ │
│ │ │ │explozivilor │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │2052 │Fabricarea │ │
│ │ │ │cleiurilor │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │2053 │uleiurilor │ │
│ │ │ │esenţiale │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea altor│ │
│ │ │2059 │produse chimice │ │
│ │ │ │n.c.a. │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor din │ │
│ │cauciuc şi mase plastice │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Fabricarea articolelor│ │
│ │ │din cauciuc │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │ │anvelopelor şi a│ │
│ │ │2211 │camerelor de │ │
│ │221 │ │aer; reşaparea │ │
│ │ │ │şi refacerea │ │
│ │ │ │anvelopelor^4 │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea altor│ │
│ │ │2219 │produse din │ │
│ │ │ │cauciuc │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Fabricarea articolelor│ │
│ │ │din material plastic^5│ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│22 │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │ │plăcilor, │ │
│ │ │2221 │foliilor, │ │
│ │ │ │tuburilor şi │ │
│ │ │ │profilelor din │ │
│ │ │ │material plastic│ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │222 │2222 │articolelor de │ │
│ │ │ │ambalaj din │ │
│ │ │ │material plastic│ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │ │articolelor din │ │
│ │ │2223 │material plastic│ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │construcţii │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea altor│ │
│ │ │2229 │produse din │ │
│ │ │ │material plastic│ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤ │
│ │Fabricarea altor produse din│ │
│ │minerale nemetalice │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Fabricarea sticlei şi │ │
│ │ │a articolelor din │ │
│ │ │sticlă │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │2311 │Fabricarea │ │
│ │ │ │sticlei plate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Prelucrarea şi │ │
│ │ │2312 │fasonarea │ │
│ │ │ │sticlei plate │ │
│ │231 ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │2313 │articolelor din │ │
│ │ │ │sticlă │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │2314 │fibrelor din │ │
│ │ │ │sticlă │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea de │ │
│ │ │2319 │sticlărie │ │
│ │ │ │tehnică │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Fabricarea de produse │ │
│ │ │refractare │ │
│ │232 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea de │ │
│ │ │2320 │produse │ │
│ │ │ │refractare │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Fabricarea │ │
│ │ │materialelor de │ │
│ │ │construcţii din argilă│ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │2331 │plăcilor şi │ │
│ │ │ │dalelor din │ │
│ │233 │ │ceramică │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │ │cărămizilor, │ │
│ │ │ │ţiglelor şi a │ │
│ │ │2332 │altor produse │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │construcţii, din│ │
│ │ │ │argilă arsă │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Fabricarea altor │ │
│ │ │articole din ceramică │ │
│ │ │şi porţelan │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │ │articolelor │ │
│ │ │2341 │ceramice pentru │ │
│23 │ │ │uz gospodăresc │ │
│ │ │ │şi ornamental │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea de │ │
│ │ │2342 │obiecte sanitare│ │
│ │ │ │din ceramică │ │
│ │234 ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │ │izolatorilor şi │ │
│ │ │2343 │pieselor │ │
│ │ │ │izolante din │ │
│ │ │ │ceramică │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea altor│ │
│ │ │2344 │produse tehnice │ │
│ │ │ │din ceramică │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea altor│ │
│ │ │2349 │produse ceramice│ │
│ │ │ │n.c.a. │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Fabricarea cimentului,│ │
│ │ │varului şi ipsosului │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │2351 │Fabricarea │ │
│ │235 │ │cimentului │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │2352 │varului şi │ │
│ │ │ │ipsosului │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Fabricarea articolelor│ │
│ │ │din beton, ciment şi │ │
│ │ │ipsos │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │2361 │produselor din │ │
│ │ │ │beton pentru │ │
│ │ │ │construcţii │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │2362 │produselor din │ │
│ │ │ │ipsos pentru │ │
│ │ │ │construcţii │ │
│ │236 ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │2363 │Fabricarea │ │
│ │ │ │betonului │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │2364 │Fabricarea │ │
│ │ │ │mortarului │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea │ │
│ │ │2365 │produselor din │ │
│ │ │ │azbociment │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Fabricarea altor│ │
│ │ │2369 │articole din │ │
│ │ │ │beton, ciment şi│ │
│ │ │ │ipsos │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Industria metalurgică │ │
│ ├─────┬──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Domeniile au fost │
│ │ │ │excluse în temeiul │
│ │ │ │art. 13 lit. a) din │
│ │ │Producţia de metale │Regulamentul (UE) │
│ │ │feroase sub forme │nr. 651/2014 │
│ │ │primare şi de │(sectorul │
│ │ │feroaliaje │siderurgic). │
│ │ │ │De asemenea, │
│ │ │ │producerea fontei │
│ │ │ │sau oţelului, │
│ │241 ├─────┬────────────────┤producerea sau │
│ │ │ │ │prelucrarea │
│ │ │ │ │metalelor feroase, │
│ │ │ │ │producerea de │
│ │ │ │Producţia de │aluminiu primar sau │
│ │ │ │metale feroase │alumină, producerea │
│ │ │2410 │sub forme │sau prelucrarea │
│ │ │ │primare şi de │metalelor neferoase │
│ │ │ │feroaliaje │sunt activităţi │
│ │ │ │ │incluse în anexa I │
│ │ │ │ │la Directiva 2003/87│
│ │ │ │ │/CE. │
│ ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Sunt excluse acele │
│ │ │ │domenii care vizează│
│ │ │ │unităţile/ │
│ │ │ │instalaţiile │
│ │ │ │utilizate pentru │
│ │ │ │producerea de │
│ │ │ │tuburi, ţevi, │
│ │ │ │profile tabulare şi │
│ │ │Producţia de tuburi, │accesorii pentru │
│ │ │ţevi, profile tabulare│acestea, din oţel │
│ │ │şi accesorii pentru │(sunt tehnologii │
│ │ │acestea, din oţel^6 │care nu presupun │
│ │ │ │arderi şi turnare), │
│ │ │ │laminarea la rece a │
│ │ │ │benzilor înguste, │
│ │ │ │producţia de │
│ │ │ │radiatoare şi cazane│
│ │ │ │pentru încălzire │
│ │ │ │centrală, producţia │
│ │ │ │de rezervoare, │
│ │ │ │cisterne şi │
│ │ ├─────┬────────────────┤containere metalice,│
│ │242 │ │ │fabricarea │
│ │ │ │ │produselor metalice │
│ │ │ │ │obţinute prin │
│ │ │ │ │deformare plastică, │
│ │ │ │ │metalurgia │
│ │ │ │ │pulberilor, cu o │
│ │ │ │ │putere termică │
│ │ │ │ │nominală peste 3 MW,│
│ │ │ │Producţia de │având în vedere │
│ │ │ │tuburi, ţevi, │prevederile anexei I│
│ │ │ │profile tabulare│la Directiva 2003/87│
│ │ │2420 │şi accesorii │/CE, precum şi cele │
│ │ │ │pentru acestea, │care sunt incluse în│
│ │ │ │din oţel^6 │categoriile de │
│ │ │ │ │activităţi enumerate│
│ │ │ │ │în anexa mai sus │
│ │ │ │ │menţionată. │
│ │ │ │ │Totodată sunt │
│ │ │ │ │excluse cele care │
│ │ │ │ │intră sub incidenţa │
│ │ │ │ │prevederilor art. 13│
│ │ │ │ │lit. a) din │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE) │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤nr. 651/2014, │
│ │ │ │conform căruia │
│ │ │ │ajutoarele regionale│
│ │ │ │nu se aplică în │
│ │ │ │activităţile din │
│ │ │ │domeniul siderurgic,│
│ │ │ │ţinând seama de │
│ │ │ │definiţia prevăzută │
│ │ │ │la art. 2 pct. 43 │
│ │ │Fabricarea altor │din acelaşi │
│ │ │produse prin │regulament, conform │
│ │ │prelucrarea primară a │căreia domeniul │
│ │ │oţelului^6 │„industrie │
│ │ │ │siderurgică“ │
│ │ │ │înseamnă producţia │
│ │ │ │unuia sau mai │
│ │ │ │multora dintre │
│ │ │ │următoarele: │
│ │ │ │a) fontă şi │
│ │ │ │feroaliaje: fontă │
│ │ │ │pentru fabricarea │
│ │ │ │oţelului, fontă de │
│ │ ├─────┬────────────────┤turnătorie şi alte │
│ │ │ │ │fonte brute, │
│ │ │ │ │fontă-oglindă şi │
│ │ │ │ │feromangan cu │
│ │ │ │ │conţinut ridicat de │
│ │ │ │ │carbon, fără a │
│ │ │ │ │include alte │
│ │ │ │ │feroaliaje; │
│ │ │ │ │b) produse brute şi │
│ │ │ │Tragere la rece │produse semifinite │
│ │ │2431 │a barelor^6 │din fier, din oţel │
│ │ │ │ │obişnuit sau din │
│ │ │ │ │oţel special: oţel │
│ │ │ │ │lichid turnat sau nu│
│ │ │ │ │în lingouri, │
│24 │ │ │ │inclusiv lingouri │
│ │ │ │ │pentru forjarea │
│ │ │ │ │produselor │
│ │ │ │ │semifinite: blumuri,│
│ │ │ │ │ţagle şi brame; bare│
│ │ ├─────┼────────────────┤din tablă şi bare │
│ │ │ │ │din tablă │
│ │ │ │ │cositorită; rulouri │
│ │ │ │ │mari laminate la │
│ │ │ │ │cald, cu excepţia │
│ │ │ │ │producţiei de oţel │
│ │ │ │ │lichid pentru piese │
│ │ │ │ │turnate a │
│ │ │ │ │turnătoriilor mici │
│ │ │ │Laminare la rece│şi mijlocii; c) │
│ │243 │2432 │a benzilor │produse finite la │
│ │ │ │înguste^6 │cald din fier, din │
│ │ │ │ │oţel obişnuit sau │
│ │ │ │ │din oţel special: │
│ │ │ │ │şine, traverse, │
│ │ │ │ │etriere şi eclise, │
│ │ │ │ │grinzi, profiluri │
│ │ │ │ │grele şi bare de │
│ │ │ │ │minimum 80 mm, │
│ │ │ │ │palplanşe, bare şi │
│ │ │ │ │profile de maximum │
│ │ ├─────┼────────────────┤80 mm şi benzi de │
│ │ │ │ │oţel de maximum 150 │
│ │ │ │ │mm, sârmă laminată, │
│ │ │ │ │profile cu secţiunea│
│ │ │ │ │rotundă şi pătrată │
│ │ │ │ │pentru ţevi, benzi │
│ │ │ │ │de oţel şi benzi │
│ │ │ │ │laminate la cald │
│ │ │ │ │(inclusiv benzi │
│ │ │ │Producţia de │pentru ţevi), table │
│ │ │2433 │profile obţinute│laminate la cald │
│ │ │ │la rece^6 │(acoperite şi │
│ │ │ │ │neacoperite), plăci │
│ │ │ │ │şi table cu grosimea│
│ │ │ │ │de minimum 3 mm, │
│ │ │ │ │oţeluri late de │
│ │ │ │ │minimum 150 mm, cu │
│ │ │ │ │excepţia produselor │
│ │ │ │ │trefilate, barelor │
│ │ │ │ │calibrate şi │
│ │ │ │ │pieselor turnate din│
│ │ ├─────┼────────────────┤fontă; │
│ │ │ │ │d) produse finite la│
│ │ │ │ │rece: tablă │
│ │ │ │ │cositorită, tablă │
│ │ │ │ │acoperită cu plumb, │
│ │ │ │ │tablă neagră, table │
│ │ │ │ │galvanizate, alte │
│ │ │ │ │table acoperite, │
│ │ │ │ │table laminate la │
│ │ │ │Trefilarea │rece, oţel de tole, │
│ │ │2434 │firelor la rece^│benzi destinate │
│ │ │ │6 │fabricării tablei │
│ │ │ │ │cositorite, plăci │
│ │ │ │ │laminate la rece, în│
│ │ │ │ │rulouri şi în benzi;│
│ │ │ │ │e) ţevi: toate │
│ │ │ │ │ţevile de oţel fără │
│ │ │ │ │sudură, ţevile de │
│ │ │ │ │oţel sudate cu │
│ │ │ │ │diametrul mai mare │
│ │ │ │ │de 406,4 mm. │
│ ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Producţia metalelor │ │
│ │ │preţioase şi a altor │ │
│ │ │metale neferoase │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Producţia │ │
│ │ │2441 │metalelor │ │
│ │ │ │preţioase │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │2442 │Metalurgia │Domeniile au fost │
│ │ │ │aluminiului │excluse în temeiul │
│ │ ├─────┼────────────────┤art. 13 lit. a) din │
│ │ │ │Producţia │Regulamentul (UE) │
│ │244 │2443 │plumbului, │nr. 651/2014 │
│ │ │ │zincului şi │(sectorul │
│ │ │ │cositorului │siderurgic). │
│ │ ├─────┼────────────────┤De asemenea, │
│ │ │2444 │Metalurgia │producerea fontei │
│ │ │ │cuprului │sau oţelului, │
│ │ ├─────┼────────────────┤producerea sau │
│ │ │2445 │Producţia altor │prelucrarea │
│ │ │ │metale neferoase│metalelor feroase, │
│ │ ├─────┼────────────────┤producerea de │
│ │ │ │Prelucrarea │aluminiu primar sau │
│ │ │2446 │combustibililor │alumină, producerea │
│ │ │ │nucleari │sau prelucrarea │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤metalelor neferoase │
│ │ │Turnarea metalelor │sunt activităţi │
│ │ ├─────┬────────────────┤incluse în anexa I │
│ │ │2451 │Turnarea fontei │la Directiva 2003/87│
│ │ ├─────┼────────────────┤/CE. │
│ │ │2452 │Turnarea │ │
│ │ │ │oţelului │ │
│ │245 ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Turnarea │ │
│ │ │2453 │metalelor │ │
│ │ │ │neferoase uşoare│ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │2454 │Turnarea altor │ │
│ │ │ │metale neferoase│ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │Sunt excluse acele │
│ │ │domenii care vizează│
│ │ │unităţile/ │
│ │ │instalaţiile │
│ │ │utilizate pentru │
│ │ │producerea de │
│ │ │tuburi, ţevi, │
│ │ │profile tabulare şi │
│ │ │accesorii pentru │
│ │ │acestea, din oţel │
│ │ │(sunt tehnologii │
│ │ │care nu presupun │
│ │ │arderi şi turnare), │
│ │ │laminarea la rece a │
│ │ │benzilor înguste, │
│ │Industria construcţiilor │producţia de │
│ │metalice şi a produselor din│radiatoare şi cazane│
│ │metal, exclusiv maşini, │pentru încălzire │
│ │utilaje şi instalaţii^6 │centrală, producţia │
│ │ │de rezervoare, │
│ │ │cisterne şi │
│ │ │containere metalice,│
│ │ │fabricarea │
│ │ │produselor metalice │
│ │ │obţinute prin │
│ │ │deformare plastică, │
│ │ │metalurgia │
│ │ │pulberilor, cu o │
│ │ │putere termică │
│ │ │nominală peste 3 MW,│
│ │ │având în vedere │
│ │ │prevederile anexei I│
│ │ │la Directiva 2003/87│
│ │ │/CE, precum şi cele │
│ │ │care sunt incluse în│
│ ├─────┬──────────────────────┤categoriile de │
│ │ │ │activităţi enumerate│
│ │ │ │în anexa mai sus │
│ │ │ │menţionată. │
│ │ │ │Totodată sunt │
│ │ │ │excluse cele care │
│ │ │ │intră sub incidenţa │
│ │ │ │prevederilor art. 13│
│ │ │ │lit. a) din │
│ │ │ │Regulamentul (UE) │
│ │ │ │nr. 651/2014, │
│ │ │ │conform căruia │
│ │ │ │ajutoarele regionale│
│ │ │ │nu se aplică în │
│ │ │ │activităţile din │
│ │ │ │domeniul siderurgic,│
│ │ │ │ţinând seama de │
│ │ │Producţia de │definiţia prevăzută │
│ │ │rezervoare, cisterne │la art. 2 pct. 43 │
│ │ │şi containere │din acelaşi │
│ │ │metalice; producţia de│regulament, conform │
│ │ │radiatoare şi cazane │căreia domeniul │
│ │ │pentru încălzire │„industrie │
│ │ │centrală^6 │siderurgică“ │
│ │ │ │înseamnă producţia │
│ │ │ │unuia sau mai │
│ │ │ │multora dintre │
│ │ │ │următoarele: │
│ │ │ │a) fontă şi │
│ │ │ │feroaliaje: fontă │
│ │ │ │pentru fabricarea │
│ │ │ │oţelului, fontă de │
│ │ │ │turnătorie şi alte │
│ │ │ │fonte brute, │
│ │ │ │fontă-oglindă şi │
│ │ │ │feromangan cu │
│ │ │ │conţinut ridicat de │
│ │ │ │carbon, fără a │
│ │ │ │include alte │
│ │ │ │feroaliaje; │
│ │ ├─────┬────────────────┤b) produse brute şi │
│ │ │ │ │produse semifinite │
│ │ │ │ │din fier, din oţel │
│ │ │ │ │obişnuit sau din │
│ │ │ │ │oţel special: oţel │
│ │ │ │ │lichid turnat sau nu│
│ │ │ │ │în lingouri, │
│ │ │ │ │inclusiv lingouri │
│ │ │ │ │pentru forjarea │
│ │ │ │ │produselor │
│ │ │ │ │semifinite: blumuri,│
│ │ │ │ │ţagle şi brame; bare│
│ │ │ │ │din tablă şi bare │
│ │ │ │ │din tablă │
│ │ │ │ │cositorită; rulouri │
│ │ │ │ │mari laminate la │
│ │ │ │ │cald, cu excepţia │
│ │ │ │Producţia de │producţiei de oţel │
│ │252 │ │radiatoare şi │lichid pentru piese │
│ │ │2521 │cazane pentru │turnate a │
│ │ │ │încălzire │turnătoriilor mici │
│ │ │ │centrală │şi mijlocii; │
│ │ │ │ │c) produse finite la│
│ │ │ │ │cald din fier, din │
│ │ │ │ │oţel obişnuit sau │
│ │ │ │ │din oţel special: │
│ │ │ │ │şine, traverse, │
│ │ │ │ │etriere şi eclise, │
│ │ │ │ │grinzi, profiluri │
│ │ │ │ │grele şi bare de │
│ │ │ │ │minimum 80 mm, │
│ │ │ │ │palplanşe, bare şi │
│ │ │ │ │profile de maximum │
│ │ │ │ │80 mm şi benzi de │
│ │ │ │ │oţel de maximum 150 │
│ │ │ │ │mm, sârmă laminată, │
│ │ │ │ │profile cu secţiunea│
│ │ │ │ │rotundă şi pătrată │
│ │ ├─────┼────────────────┤pentru ţevi, benzi │
│ │ │ │ │de oţel şi benzi │
│ │ │ │ │laminate la cald │
│ │ │ │ │(inclusiv benzi │
│ │ │ │ │pentru ţevi), table │
│ │ │ │ │laminate la cald │
│ │ │ │ │(acoperite şi │
│ │ │ │ │neacoperite), plăci │
│ │ │ │ │şi table cu grosimea│
│ │ │ │ │de minimum 3 mm, │
│ │ │ │ │oţeluri late de │
│ │ │ │ │minimum 150 mm, cu │
│ │ │ │ │excepţia produselor │
│ │ │ │ │trefilate, barelor │
│ │ │ │ │calibrate şi │
│ │ │ │ │pieselor turnate din│
│ │ │ │ │fontă; │
│ │ │ │Producţia de │d) produse finite la│
│ │ │ │rezervoare, │rece: tablă │
│ │ │2529 │cisterne şi │cositorită, tablă │
│ │ │ │containere │acoperită cu plumb, │
│ │ │ │metalice │tablă neagră, table │
│ │ │ │ │galvanizate, alte │
│ │ │ │ │table acoperite, │
│ │ │ │ │table laminate la │
│ │ │ │ │rece, oţel de tole, │
│ │ │ │ │benzi destinate │
│ │ │ │ │fabricării tablei │
│ │ │ │ │cositorite, plăci │
│ │ │ │ │laminate la rece, în│
│ │ │ │ │rulouri şi în benzi;│
│ │ │ │ │e) ţevi: toate │
│ │ │ │ │ţevile de oţel fără │
│ │ │ │ │sudură, ţevile de │
│ │ │ │ │oţel sudate cu │
│ │ │ │ │diametrul mai mare │
│ │ │ │ │de 406,4 mm. │
│ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Producţia │A fost exclus pentru│
│ │ │generatoarelor de │că include │
│ │ │aburi (cu excepţia │fabricarea │
│ │ │cazanelor pentru │reactoarelor │
│ │ │încălzire centrală) │nucleare, iar │
│ │ ├─────┬────────────────┤conform art. 9 lit. │
│ │253 │ │Producţia │a) din Regulamentul │
│ │ │ │generatoarelor │(UE) nr. 1.056/2021 │
│ │ │ │de aburi (cu │FTJ nu acordă │
│ │ │2530 │excepţia │sprijin pentru │
│ │ │ │cazanelor pentru│construirea │
│ │ │ │încălzire │centralelor │
│ │ │ │centrală) │nucleare. │
│ ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Fabricarea │ │
│ │ │armamentului şi │ │
│ │ │muniţiei │Domeniile au fost │
│ │254 ├─────┬────────────────┤excluse în temeiul │
│ │ │ │Fabricarea │art. 346 din TFUE. │
│ │ │2540 │armamentului şi │ │
│ │ │ │muniţiei │ │
│25 ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │Sunt excluse acele │
│ │ │ │domenii care vizează│
│ │ │ │unităţile/ │
│ │ │ │instalaţiile │
│ │ │ │utilizate pentru │
│ │ │ │producerea de │
│ │ │ │tuburi, ţevi, │
│ │ │ │profile tabulare şi │
│ │ │ │accesorii pentru │
│ │ │ │acestea, din oţel │
│ │ │ │(sunt tehnologii │
│ │ │ │care nu presupun │
│ │ │ │arderi şi turnare), │
│ │ │ │laminarea la rece a │
│ │ │ │benzilor înguste, │
│ │ │Fabricarea produselor │producţia de │
│ │ │metalice obţinute prin│radiatoare şi cazane│
│ │ │deformare plastică; │pentru încălzire │
│ │ │metalurgia pulberilor^│centrală, producţia │
│ │ │6 │de rezervoare, │
│ │ │ │cisterne şi │
│ │ │ │containere metalice,│
│ │ │ │fabricarea │
│ │ │ │produselor metalice │
│ │ │ │obţinute prin │
│ │ │ │deformare plastică, │
│ │ │ │metalurgia │
│ │ │ │pulberilor, cu o │
│ │ │ │putere termică │
│ │ │ │nominală peste 3 MW,│
│ │ │ │având în vedere │
│ │ │ │prevederile anexei I│
│ │ │ │la Directiva 2003/87│
│ │ │ │/CE, precum şi cele │
│ │ │ │care sunt incluse în│
│ │ │ │categoriile de │
│ │ ├─────┬────────────────┤activităţi enumerate│
│ │255 │ │ │în anexa mai sus │
│ │ │ │ │menţionată. │
│ │ │ │ │Totodată sunt │
│ │ │ │ │excluse cele care │
│ │ │ │ │intră sub incidenţa │
│ │ │ │ │prevederilor art. 13│
│ │ │ │ │lit. a) din │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE) │
│ │ │ │ │nr. 651/2014, │
│ │ │ │ │conform căruia │
│ │ │ │ │ajutoarele regionale│
│ │ │ │ │nu se aplică în │
│ │ │ │ │activităţile din │
│ │ │ │ │domeniul siderurgic,│
│ │ │ │ │ţinând seama de │
│ │ │ │ │definiţia prevăzută │
│ │ │ │Fabricarea │la art. 2 pct. 43 │
│ │ │ │produselor │din acelaşi │
│ │ │ │metalice │regulament, conform │
│ │ │2550 │obţinute prin │căreia domeniul │
│ │ │ │deformare │„industrie │
│ │ │ │plastică; │siderurgică“ │
│ │ │ │metalurgia │înseamnă producţia │
│ │ │ │pulberilor^6 │unuia sau mai │
│ │ │ │ │multora dintre │
│ │ │ │ │următoarele: │
│ │ │ │ │a) fontă şi │
│ │ │ │ │feroaliaje: fontă │
│ │ │ │ │pentru fabricarea │
│ │ │ │ │oţelului, fontă de │
│ │ │ │ │turnătorie şi alte │
│ │ │ │ │fonte brute, │
│ │ │ │ │fontă-oglindă şi │
│ │ │ │ │feromangan cu │
│ │ │ │ │conţinut ridicat de │
│ │ │ │ │carbon, fără a │
│ │ │ │ │include alte │
│ │ │ │ │feroaliaje; │
│ │ │ │ │b) produse brute şi │
│ │ │ │ │produse semifinite │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤din fier, din oţel │
│ │ │ │obişnuit sau din │
│ │ │ │oţel special: oţel │
│ │ │ │lichid turnat sau nu│
│ │ │ │în lingouri, │
│ │ │ │inclusiv lingouri │
│ │ │ │pentru forjarea │
│ │ │ │produselor │
│ │ │ │semifinite: blumuri,│
│ │ │ │ţagle şi brame; bare│
│ │ │ │din tablă şi bare │
│ │ │ │din tablă │
│ │ │ │cositorită; rulouri │
│ │ │ │mari laminate la │
│ │ │ │cald, cu excepţia │
│ │ │ │producţiei de oţel │
│ │ │ │lichid pentru piese │
│ │ │Tratarea şi acoperirea│turnate a │
│ │ │metalelor; operaţiuni │turnătoriilor mici │
│ │ │de mecanică generală │şi mijlocii; │
│ │ │pe bază de plată sau │c) produse finite la│
│ │ │contract^6 │cald din fier, din │
│ │ │ │oţel obişnuit sau │
│ │ │ │din oţel special: │
│ │ │ │şine, traverse, │
│ │ │ │etriere şi eclise, │
│ │ │ │grinzi, profiluri │
│ │ │ │grele şi bare de │
│ │ │ │minimum 80 mm, │
│ │ │ │palplanşe, bare şi │
│ │ │ │profile de maximum │
│ │ │ │80 mm şi benzi de │
│ │ │ │oţel de maximum 150 │
│ │ │ │mm, sârmă laminată, │
│ │ │ │profile cu secţiunea│
│ │ │ │rotundă şi pătrată │
│ │ │ │pentru ţevi, benzi │
│ │256 │ │de oţel şi benzi │
│ │ ├─────┬────────────────┤laminate la cald │
│ │ │ │ │(inclusiv benzi │
│ │ │ │ │pentru ţevi), table │
│ │ │ │ │laminate la cald │
│ │ │ │ │(acoperite şi │
│ │ │ │ │neacoperite), plăci │
│ │ │ │ │şi table cu grosimea│
│ │ │ │ │de minimum 3 mm, │
│ │ │ │ │oţeluri late de │
│ │ │ │ │minimum 150 mm, cu │
│ │ │ │ │excepţia produselor │
│ │ │ │ │trefilate, barelor │
│ │ │ │ │calibrate şi │
│ │ │ │ │pieselor turnate din│
│ │ │ │ │fontă; │
│ │ │ │ │d) produse finite la│
│ │ │ │ │rece: tablă │
│ │ │ │Tratarea şi │cositorită, tablă │
│ │ │2561 │acoperirea │acoperită cu plumb, │
│ │ │ │metalelor^6 │tablă neagră, table │
│ │ │ │ │galvanizate, alte │
│ │ │ │ │table acoperite, │
│ │ │ │ │table laminate la │
│ │ │ │ │rece, oţel de tole, │
│ │ │ │ │benzi destinate │
│ │ │ │ │fabricării tablei │
│ │ │ │ │cositorite, plăci │
│ │ │ │ │laminate la rece, în│
│ │ │ │ │rulouri şi în benzi;│
│ │ │ │ │e) ţevi: toate │
│ │ │ │ │ţevile de oţel fără │
│ │ │ │ │sudură, ţevile de │
│ │ │ │ │oţel sudate cu │
│ │ │ │ │diametrul mai mare │
│ │ │ │ │de 406,4 mm. │
│ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Domeniile au fost │
│ │ │ │excluse în temeiul │
│ │ │ │art. 13 lit. a) din │
│ │ │Fabricarea altor │Regulamentul (UE) │
│ │ │produse prelucrate din│nr. 651/2014 │
│ │ │metal │(sectorul │
│ │ │ │siderurgic). │
│ │ │ │De asemenea, │
│ │ │ │producerea fontei │
│ │ ├─────┬────────────────┤sau oţelului, │
│ │259 │ │ │producerea sau │
│ │ │ │ │prelucrarea │
│ │ │ │ │metalelor feroase, │
│ │ │ │Fabricarea de │producerea de │
│ │ │ │recipienţi, │aluminiu primar sau │
│ │ │2591 │containere şi │alumină, producerea │
│ │ │ │alte produse │sau prelucrarea │
│ │ │ │similare din │metalelor neferoase │
│ │ │ │oţel │sunt activităţi │
│ │ │ │ │incluse în anexa I │
│ │ │ │ │la Directiva 2003/87│
│ │ │ │ │/CE. │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Fabricarea altor mijloace de│ │
│ │transport │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Fabricarea vehiculelor│Domeniile au fost │
│30 │ │militare de luptă │excluse în temeiul │
│ │ ├─────┬────────────────┤art. 346 din TFUE. │
│ │304 │ │Fabricarea │ │
│ │ │3040 │vehiculelor │ │
│ │ │ │militare de │ │
│ │ │ │luptă │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea D - Producţia şi │ │
│ │furnizarea de energie │ │
│ │electrică şi termică, gaze, │ │
│ │apă caldă şi aer condiţionat│ │
├─────────┼────────────────────────────┤ │
│ │Producţia şi furnizarea de │ │
│ │energie electrică şi │ │
│ │termică, gaze, apă caldă şi │ │
│ │aer condiţionat │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Producţia, transportul│ │
│ │ │şi distribuţia │ │
│ │ │energiei electrice │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Producţia de │ │
│ │ │3511 │energie │ │
│ │ │ │electrică │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Transportul │ │
│ │351 │3512 │energiei │ │
│ │ │ │electrice │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤Domeniile au fost │
│ │ │ │Distribuţia │excluse în temeiul │
│ │ │3513 │energiei │art. 13 lit. a) din │
│ │ │ │electrice │Regulamentul (UE) │
│35 │ ├─────┼────────────────┤nr. 651/2014. │
│ │ │ │Comercializarea │ │
│ │ │3514 │energiei │ │
│ │ │ │electrice │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Producţia gazelor; │ │
│ │ │distribuţia │ │
│ │ │combustibililor gazoşi│ │
│ │ │prin conducte │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │3521 │Producţia │ │
│ │ │ │gazelor │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │352 │ │Distribuţia │ │
│ │ │3522 │combustibililor │ │
│ │ │ │gazoşi prin │ │
│ │ │ │conducte │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comercializarea │ │
│ │ │3523 │combustibililor │ │
│ │ │ │gazoşi prin │ │
│ │ │ │conducte │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea E - Distribuţia │ │
│ │apei; salubritate, │Domeniile au fost │
│ │gestionarea deşeurilor, │excluse deoarece nu │
│ │activităţi de decontaminare │sunt de natură să │
│ │ │îndeplinească │
├─────────┼────────────────────────────┤obiectivul │
│ │Captarea, tratarea şi │intervenţiei, acela │
│ │distribuţia apei │al „Dezvoltării │
│ │ │întreprinderilor şi │
│ ├─────┬──────────────────────┤a │
│ │ │Captarea, tratarea şi │antreprenoriatului“,│
│36 │ │distribuţia apei │prin „Dezvoltarea │
│ │ │ │activităţii │
│ │360 ├─────┬────────────────┤productive a IMM │
│ │ │ │Captarea, │care sprijină │
│ │ │3600 │tratarea şi │creşterea durabilă │
│ │ │ │distribuţia apei│şi crearea de locuri│
│ │ │ │ │de muncă“. Această │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤activitate este │
│ │Colectarea şi epurarea │specifică │
│ │apelor uzate │operatorilor │
│ │ │regionali de apă │
│ ├─────┬──────────────────────┤conform legislaţiei │
│ │ │Colectarea şi epurarea│aplicabile. │
│ │ │apelor uzate │Operaţiuni specifice│
│ │ │ │finanţării │
│ │370 ├─────┬────────────────┤Programului │
│ │ │ │Colectarea şi │Dezvoltare durabilă │
│ │ │3700 │epurarea apelor │(PDD) cu beneficiari│
│ │ │ │uzate │operatori regionali │
│ │ │ │ │ │
│ ├─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │În cadrul acţiunii │
│ │ │sunt excluse │
│ │ │următoarele tipuri │
│ │ │de activităţi: │
│ │ │a) investiţiile │
│ │ │legate de producţia,│
│ │ │prelucrarea, │
│ │ │transportul, │
│ │Colectarea, tratarea şi │distribuţia, │
│ │eliminarea deşeurilor; │depozitarea sau │
│ │activităţi de recuperare a │arderea │
│ │materialelor reciclabile │combustibililor │
│ │ │fosili; │
│ │ │b) activităţi │
│ │ │acoperite de │
│ │ │sistemul UE de │
│ │ │comercializare a │
│ │ │certificatelor de │
│ │ │emisii (ETS), │
│ │ │atingând emisii de │
│ │ │CO_2 preconizate a │
│ │ │nu fi substanţial │
│ │ │mai mici decât │
│ ├─────┬──────────────────────┤valorile de │
│ │ │ │referinţă relevante;│
│ │ │ │c) dezafectarea sau │
│ │ │ │construirea de │
│ │ │ │centrale nucleare; │
│ │ │ │d) fabricarea, │
│ │ │ │prelucrarea şi │
│ │ │ │comercializarea │
│ │ │ │tutunului şi a │
│ │ │ │produselor din │
│ │ │ │tutun; │
│ │ │Colectarea deşeurilor │e) compensarea │
│ │ │ │costurilor ETS │
│ │ │ │indirecte; │
│ │ │ │f) activităţi legate│
│ │ │ │de depozitele de │
│ │ │ │deşeuri, │
│ │ │ │incineratoare şi │
│ │ │ │instalaţiile de │
│ │ │ │tratare │
│ │ │ │mecanobiologică a │
│ │ │ │deşeurilor^7; │
│ │ │ │g) activităţi în │
│ │ ├─────┬────────────────┤care eliminarea pe │
│ │ │ │ │termen lung a │
│ │ │ │ │deşeurilor poate │
│ │ │ │ │dăuna mediului (de │
│ │ │ │ │exemplu, deşeurile │
│ │ │ │ │nucleare). │
│ │ │ │ │Conform principiului│
│ │ │ │ │DNSH („Do no │
│ │ │ │ │significant harm“), │
│ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │aferente proiectelor│
│ │ │ │Colectarea │finanţate nu vor │
│ │ │3811 │deşeurilor │conduce la │
│ │381 │ │nepericuloase │fabricarea, │
│ │ │ │ │introducerea pe │
│ │ │ │ │piaţă sau │
│ │ │ │ │utilizarea: │
│ │ │ │ │a) ca atare, în │
│ │ │ │ │amestecuri sau în │
│ │ │ │ │articole, a │
│ │ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │ │enumerate în anexa I│
│ │ │ │ │sau anexa II la │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE) │
│ │ │ │ │2019/1.021 al │
│ │ ├─────┼────────────────┤Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al │
│ │ │ │ │Consiliului, cu │
│ │ │ │ │excepţia cazului în │
│ │ │ │ │care substanţele │
│ │ │ │ │sunt prezente ca │
│ │ │ │ │urme neintenţionate │
│37 │ │ │ │de contaminant; │
│ │ │ │ │b) mercurului şi a │
│ │ │ │ │compuşilor │
│ │ │ │ │mercurului, a │
│ │ │ │Colectarea │amestecurilor │
│ │ │3812 │deşeurilor │acestora şi a │
│ │ │ │periculoase │produselor cu adaos │
│ │ │ │ │de mercur, astfel │
│ │ │ │ │cum sunt definite la│
│ │ │ │ │art. 2 din │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE) │
│ │ │ │ │2017/852 al │
│ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al │
│ │ │ │ │Consiliului; │
│ │ │ │ │c) ca atare, în │
│ │ │ │ │amestecuri sau în │
│ │ │ │ │articole, a │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤substanţelor │
│ │ │ │enumerate în anexa I│
│ │ │ │sau anexa II la │
│ │ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │ │nr. 1.005/2009 al │
│ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │European şi al │
│ │ │ │Consiliului; │
│ │ │ │d) ca atare, în │
│ │ │ │amestecuri sau în │
│ │ │ │articole, a │
│ │ │Tratarea şi eliminarea│substanţelor │
│ │ │deşeurilor │enumerate în anexa │
│ │ │ │II la Directiva 2011│
│ │ │ │/65/UE a │
│ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │European şi a │
│ │ │ │Consiliului, cu │
│ │ │ │excepţia cazului în │
│ │ │ │care se respectă pe │
│ │ │ │deplin art. 4 alin. │
│ │ │ │(1) din directiva │
│ │ │ │respectivă; │
│ │ │ │e) ca atare, în │
│ │ ├─────┬────────────────┤amestecuri sau în │
│ │ │ │ │articole, a │
│ │ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │ │enumerate în anexa │
│ │ │ │ │XVII la Regulamentul│
│ │ │ │ │(CE) nr. 1.907/2006 │
│ │ │ │ │al Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al │
│ │ │ │ │Consiliului, cu │
│ │ │ │ │excepţia cazului în │
│ │ │ │ │care se respectă pe │
│ │ │ │Tratarea şi │deplin condiţiile │
│ │ │ │eliminarea │specificate în anexa│
│ │ │3821 │deşeurilor │respectivă; │
│ │382 │ │nepericuloase │f) unor substanţe │
│ │ │ │ │care, fie singure, │
│ │ │ │ │fie în amestecuri, │
│ │ │ │ │fie ca parte │
│ │ │ │ │dintr-un articol, │
│ │ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │ │criteriile prevăzute│
│ │ │ │ │la art. 57 din │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │ │ │nr. 1.907/2006 şi │
│ │ │ │ │sunt identificate în│
│ │ │ │ │conformitate cu art.│
│ │ ├─────┼────────────────┤59 alin. (1) din │
│ │ │ │ │regulamentul │
│ │ │ │ │respectiv, cu │
│ │ │ │ │excepţia cazului în │
│ │ │ │ │care s-a dovedit că │
│ │ │ │ │utilizarea lor este │
│ │ │ │ │esenţială pentru │
│ │ │ │ │societate; │
│ │ │ │ │g) altor substanţe │
│ │ │ │ │care, fie singure, │
│ │ │ │ │fie în amestecuri, │
│ │ │ │Tratarea şi │fie ca parte │
│ │ │ │eliminarea │dintr-un articol, │
│ │ │3822 │deşeurilor │îndeplinesc │
│ │ │ │periculoase │criteriile prevăzute│
│ │ │ │ │la art. 57 din │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE) │
│ │ │ │ │nr. 1.907/2006, cu │
│ │ │ │ │excepţia cazului în │
│ │ │ │ │care s-a dovedit că │
│ │ │ │ │utilizarea lor este │
│ │ │ │ │esenţială pentru │
│ │ │ │ │societate. │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea G - Comerţ cu │ │
│ │ridicata şi cu amănuntul; │ │
│ │repararea autovehiculelor şi│ │
│ │motocicletelor │ │
├─────────┼────────────────────────────┤ │
│ │Comerţ cu ridicata şi cu │ │
│ │amănuntul, întreţinerea şi │ │
│ │repararea autovehiculelor şi│ │
│ │a motocicletelor │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Comerţ cu autovehicule│ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │autoturisme şi │ │
│ │451 │4511 │autovehicule │ │
│ │ │ │uşoare (sub 3,5 │ │
│ │ │ │tone) │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │4519 │Comerţ cu alte │ │
│45 │ │ │autovehicule │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Comerţ cu motociclete,│ │
│ │ │piese şi accesorii │ │
│ │ │aferente; întreţinerea│ │
│ │ │şi repararea │ │
│ │ │motocicletelor │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │454 │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │motociclete, │ │
│ │ │ │piese şi │ │
│ │ │4540 │accesorii │ │
│ │ │ │aferente; │ │
│ │ │ │întreţinerea şi │ │
│ │ │ │repararea │ │
│ │ │ │motocicletelor^8│ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤ │
│ │Comerţ cu ridicata, cu │ │
│ │excepţia comerţului cu │ │
│ │autovehicule şi motociclete │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Activităţi de │ │
│ │ │intermediere în │ │
│ │ │comerţul cu ridicata │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Intermedieri în │Domeniile au fost │
│ │ │ │comerţul cu │excluse deoarece nu │
│ │ │ │materii prime │sunt de natură să │
│ │ │4611 │agricole, │îndeplinească │
│ │ │ │animale vii, │obiectivul │
│ │ │ │materii prime │intervenţiei, acela │
│ │ │ │textile şi cu │al „Dezvoltării │
│ │ │ │semifabricate │întreprinderilor şi │
│ │ ├─────┼────────────────┤a │
│ │ │ │Intermedieri în │antreprenoriatului“,│
│ │ │ │comerţul cu │prin „Dezvoltarea │
│ │ │ │combustibili, │activităţii │
│ │ │4612 │minereuri, │productive a IMM │
│ │ │ │metale şi │care sprijină │
│ │ │ │produse chimice │creşterea durabilă │
│ │ │ │pentru industrie│şi crearea de locuri│
│ │ ├─────┼────────────────┤de muncă“. │
│ │ │ │Intermedieri în │ │
│ │ │ │comerţul cu │ │
│ │ │4613 │material lemnos │ │
│ │ │ │şi materiale de │ │
│ │ │ │construcţii │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Intermedieri în │ │
│ │ │ │comerţul cu │ │
│ │ │4614 │maşini, │ │
│ │ │ │echipamente │ │
│ │ │ │industriale, │ │
│ │461 │ │nave şi avioane │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Intermedieri în │ │
│ │ │ │comerţul cu │ │
│ │ │4615 │mobilă, articole│ │
│ │ │ │de menaj şi de │ │
│ │ │ │fierărie │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Intermedieri în │ │
│ │ │ │comerţul cu │ │
│ │ │ │textile, │ │
│ │ │4616 │confecţii din │ │
│ │ │ │blană, │ │
│ │ │ │încălţăminte şi │ │
│ │ │ │articole din │ │
│ │ │ │piele │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Intermedieri în │ │
│ │ │ │comerţul cu │ │
│ │ │4617 │produse │ │
│ │ │ │alimentare, │ │
│ │ │ │băuturi şi tutun│ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Intermedieri în │ │
│ │ │ │comerţul │ │
│ │ │ │specializat în │ │
│ │ │4618 │vânzarea │ │
│ │ │ │produselor cu │ │
│ │ │ │caracter │ │
│ │ │ │specific, n.c.a.│ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Intermedieri în │ │
│ │ │4619 │comerţul cu │ │
│ │ │ │produse diverse │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Comerţ cu ridicata al │ │
│ │ │produselor agricole │ │
│ │ │brute şi al animalelor│ │
│ │ │vii │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │ridicata al │ │
│ │ │ │cerealelor, │ │
│ │ │4621 │seminţelor, │ │
│ │ │ │furajelor şi │ │
│ │ │ │tutunului │ │
│ │462 │ │neprelucrat │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │4623 │ridicata al │ │
│ │ │ │animalelor vii │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│46 │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │ridicata al │ │
│ │ │4624 │blănurilor, │ │
│ │ │ │pieilor brute şi│ │
│ │ │ │al pieilor │ │
│ │ │ │prelucrate │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Comerţ cu ridicata al │ │
│ │ │produselor alimentare,│ │
│ │ │al băuturilor şi al │ │
│ │ │tutunului │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │4631 │ridicata al │ │
│ │ │ │fructelor şi │ │
│ │ │ │legumelor │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │ridicata al │ │
│ │ │4632 │cărnii şi │ │
│ │ │ │produselor din │ │
│ │ │ │carne │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │ridicata al │ │
│ │ │ │produselor │ │
│ │ │4633 │lactate, ouălor,│ │
│ │ │ │uleiurilor şi │ │
│ │ │ │grăsimilor │ │
│ │ │ │comestibile │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │4634 │ridicata al │ │
│ │463 │ │băuturilor │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │4635 │ridicata al │ │
│ │ │ │produselor din │ │
│ │ │ │tutun │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │ridicata al │ │
│ │ │4636 │zahărului, │ │
│ │ │ │ciocolatei şi │ │
│ │ │ │produselor │ │
│ │ │ │zaharoase │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │ridicata │ │
│ │ │ │specializat al │ │
│ │ │4638 │altor alimente, │ │
│ │ │ │inclusiv peşte, │ │
│ │ │ │crustacee şi │ │
│ │ │ │moluşte │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │ridicata │ │
│ │ │4639 │nespecializat de│ │
│ │ │ │produse │ │
│ │ │ │alimentare, │ │
│ │ │ │băuturi şi tutun│ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Comerţ cu ridicata │ │
│ │ │specializat al altor │ │
│ │ │produse │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │ridicata al │ │
│ │ │ │combustibililor │ │
│ │ │4671 │solizi, lichizi │ │
│ │ │ │şi gazoşi şi al │ │
│ │ │ │produselor │ │
│ │ │ │derivate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │467 │ │ridicata al │ │
│ │ │4672 │metalelor şi │ │
│ │ │ │minereurilor │ │
│ │ │ │metalice │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │4675 │ridicata al │ │
│ │ │ │produselor │ │
│ │ │ │chimice │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │4677 │ridicata al │ │
│ │ │ │deşeurilor şi │ │
│ │ │ │resturilor │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤ │
│ │Comerţ cu amănuntul, cu │ │
│ │excepţia autovehiculelor şi │ │
│ │motocicletelor │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Comerţ cu amănuntul în│ │
│ │ │magazine │ │
│ │ │nespecializate │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │nespecializate, │ │
│ │ │4711 │cu vânzare │ │
│ │ │ │predominantă de │ │
│ │471 │ │produse │ │
│ │ │ │alimentare, │ │
│ │ │ │băuturi şi tutun│ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │4719 │nespecializate, │ │
│ │ │ │cu vânzare │ │
│ │ │ │predominantă de │ │
│ │ │ │produse │ │
│ │ │ │nealimentare │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Comerţ cu amănuntul al│ │
│ │ │produselor alimentare,│ │
│ │ │băuturilor şi al │ │
│ │ │produselor din tutun │ │
│ │ │în magazine │ │
│ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │fructelor şi │ │
│ │ │4721 │legumelor │ │
│ │ │ │proaspete în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │cărnii şi al │ │
│ │ │4722 │produselor din │ │
│ │ │ │carne în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │peştelui, │ │
│ │ │4723 │crustaceelor şi │ │
│ │ │ │moluştelor în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │472 │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │pâinii, │ │
│ │ │ │produselor de │ │
│ │ │4724 │patiserie şi │ │
│ │ │ │produselor │ │
│ │ │ │zaharoase în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4725 │băuturilor în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4726 │produselor din │ │
│ │ │ │tutun în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4729 │altor produse │ │
│ │ │ │alimentare în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Comerţ cu amănuntul al│ │
│ │ │carburanţilor pentru │ │
│ │ │autovehicule în │ │
│ │ │magazine specializate │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │473 │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │carburanţilor │ │
│ │ │4730 │pentru │ │
│ │ │ │autovehicule în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Comerţ cu amănuntul al│ │
│ │ │echipamentului │ │
│ │ │informatic şi de │ │
│ │ │telecomunicaţii în │ │
│ │ │magazine specializate │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │calculatoarelor,│ │
│ │ │4741 │unităţilor │ │
│ │ │ │periferice şi │ │
│ │ │ │software-ului în│ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │474 ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │echipamentului │ │
│ │ │4742 │pentru │ │
│ │ │ │telecomunicaţii │ │
│ │ │ │în magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4743 │echipamentului │ │
│ │ │ │audio/video în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Comerţ cu amănuntul al│ │
│ │ │altor produse casnice │ │
│ │ │în magazine │ │
│ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4751 │textilelor în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │articolelor de │ │
│ │ │ │fierărie, al │ │
│ │ │4752 │articolelor din │ │
│ │ │ │sticlă şi al │ │
│ │ │ │celor pentru │ │
│ │ │ │vopsit în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │475 │ │covoarelor, │ │
│ │ │ │carpetelor, │ │
│ │ │4753 │tapetelor şi al │ │
│ │ │ │altor │ │
│ │ │ │acoperitoare de │ │
│ │ │ │podea în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │articolelor şi │ │
│ │ │4754 │aparatelor │ │
│ │ │ │electrocasnice │ │
│ │ │ │în magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │mobilei, al │ │
│ │ │ │articolelor de │ │
│47 │ │4759 │iluminat şi al │ │
│ │ │ │articolelor de │ │
│ │ │ │uz casnic n.c.a.│ │
│ │ │ │în magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Comerţ cu amănuntul de│ │
│ │ │bunuri culturale şi │ │
│ │ │recreative în magazine│ │
│ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┬────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4761 │cărţilor în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │ziarelor şi │ │
│ │ │4762 │articolelor de │ │
│ │ │ │papetărie în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │476 │ │discurilor şi │ │
│ │ │ │benzilor │ │
│ │ │4763 │magnetice cu sau│ │
│ │ │ │fără │ │
│ │ │ │înregistrări │ │
│ │ │ │audio/video în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4764 │echipamentelor │ │
│ │ │ │sportive în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4765 │jocurilor şi │ │
│ │ │ │jucăriilor în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Comerţ cu amănuntul al│ │
│ │ │altor bunuri în │ │
│ │ │magazine specializate │ │
│ │ ├─────┬────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4771 │îmbrăcămintei în│ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │încălţămintei şi│ │
│ │ │4772 │articolelor din │ │
│ │ │ │piele în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4773 │produselor │ │
│ │ │ │farmaceutice în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │articolelor │ │
│ │ │4774 │medicale şi │ │
│ │ │ │ortopedice în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │produselor │ │
│ │477 │4775 │cosmetice şi de │ │
│ │ │ │parfumerie în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │florilor, │ │
│ │ │ │plantelor şi │ │
│ │ │ │seminţelor, │ │
│ │ │ │comerţ cu │ │
│ │ │4776 │amănuntul al │ │
│ │ │ │animalelor de │ │
│ │ │ │companie şi al │ │
│ │ │ │hranei pentru │ │
│ │ │ │acestea în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4777 │ceasurilor şi │ │
│ │ │ │bijuteriilor în │ │
│ │ │ │magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4778 │altor bunuri noi│ │
│ │ │ │în magazine │ │
│ │ │ │specializate │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │4779 │bunurilor de │ │
│ │ │ │ocazie vândute │ │
│ │ │ │prin magazine │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Comerţ cu amănuntul │ │
│ │ │efectuat prin │ │
│ │ │standuri, chioşcuri şi│ │
│ │ │pieţe │ │
│ │ ├─────┬────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │produselor │ │
│ │ │ │alimentare, │ │
│ │ │4781 │băuturilor şi │ │
│ │ │ │produselor din │ │
│ │ │ │tutun efectuat │ │
│ │ │ │prin standuri, │ │
│ │ │ │chioşcuri şi │ │
│ │ │ │pieţe │ │
│ │478 ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul al │ │
│ │ │ │textilelor, │ │
│ │ │ │îmbrăcăminţii şi│ │
│ │ │4782 │încălţămintei │ │
│ │ │ │efectuat prin │ │
│ │ │ │standuri, │ │
│ │ │ │chioşcuri şi │ │
│ │ │ │pieţe │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul prin │ │
│ │ │4789 │standuri, │ │
│ │ │ │chioşcuri şi │ │
│ │ │ │pieţe al altor │ │
│ │ │ │produse │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Comerţ cu amănuntul │ │
│ │ │care nu se efectuează │ │
│ │ │prin magazine, │ │
│ │ │standuri, chioşcuri şi│ │
│ │ │pieţe │ │
│ │ ├─────┬────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul prin │ │
│ │ │4791 │intermediul │ │
│ │ │ │caselor de │ │
│ │479 │ │comenzi sau prin│ │
│ │ │ │internet │ │
│ │ ├─────┼────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │
│ │ │ │amănuntul │ │
│ │ │ │efectuat în │ │
│ │ │4799 │afara │ │
│ │ │ │magazinelor, │ │
│ │ │ │standurilor, │ │
│ │ │ │chioşcurilor şi │ │
│ │ │ │pieţelor │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea H - Transport şi │ │
│ │depozitare │ │
├─────────┼────────────────────────────┤ │
│ │Transporturi terestre şi │ │
│ │transporturi prin conducte │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Transporturi │ │
│ │ │interurbane de │ │
│ │ │călători pe calea │ │
│ │ │ferată │ │
│ │491 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Transporturi │ │
│ │ │4910 │interurbane de │ │
│ │ │ │călători pe │ │
│ │ │ │calea ferată │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Transporturi de marfă │ │
│ │ │pe calea ferată │ │
│ │492 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Transporturi de │ │
│ │ │4920 │marfă pe calea │ │
│ │ │ │ferată │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Alte transporturi │Codurile CAEN 49-51 │
│ │ │terestre de călători │au fost excluse în │
│ │ ├─────┬────────────────┤temeiul art. 13 lit.│
│ │ │ │Transporturi │a) din Regulamentul │
│ │ │ │urbane, │(UE) nr. 651/2016 │
│ │ │4931 │suburbane şi │(sectorul │
│ │ │ │metropolitane de│transporturilor şi │
│49 │493 │ │călători │infrastructurile │
│ │ ├─────┼────────────────┤conexe). │
│ │ │4932 │Transportul cu │„Sectorul │
│ │ │ │taxiurile │transporturilor“ │
│ │ ├─────┼────────────────┤înseamnă transportul│
│ │ │ │Alte │de pasageri cu │
│ │ │4939 │transporturi │aeronave, │
│ │ │ │terestre de │transportul maritim,│
│ │ │ │călători n.c.a. │transportul rutier, │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤transportul feroviar│
│ │ │Transporturi rutiere │şi transportul pe │
│ │ │de mărfuri şi servicii│căile navigabile │
│ │ │de mutare (a se vedea │interioare sau │
│ │ │secţiunea de │serviciile de │
│ │ │activităţi eligibile) │transport de marfă │
│ │494 ├─────┬────────────────┤contra cost în │
│ │ │ │Transporturi │numele unui terţ; │
│ │ │4941 │rutiere de │mai exact, „sectorul│
│ │ │ │mărfuri │transporturilor“ │
│ │ ├─────┼────────────────┤înseamnă următoarele│
│ │ │4942 │Servicii de │activităţi în │
│ │ │ │mutare │conformitate cu │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤Nomenclatorul │
│ │ │Transporturi prin │statistic al │
│ │ │conducte │activităţilor │
│ │495 ├─────┬────────────────┤economice (NACE Rev.│
│ │ │4950 │Transporturi │2), stabilit prin │
│ │ │ │prin conducte │Regulamentul (CE) │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤nr. 1.893/2006 al │
│ │Transporturi pe apă │Parlamentului │
│ ├─────┬──────────────────────┤European şi al │
│ │ │Transporturi maritime │Consiliului (1): a) │
│ │ │şi costiere de │NACE 49: │
│ │ │pasageri │Transporturi │
│ │501 ├─────┬────────────────┤terestre şi │
│ │ │ │Transporturi │transporturi prin │
│ │ │5010 │maritime şi │conducte; b) NACE │
│ │ │ │costiere de │50: Transporturi pe │
│ │ │ │pasageri │apă; c) NACE 51: │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤Transport aerian. │
│ │ │Transporturi maritime │Chiar dacă sunt │
│ │ │şi costiere de marfă │prevăzute anumite │
│ │ ├─────┬────────────────┤excepţii, acestea nu│
│ │502 │ │Transporturi │sunt de natură să │
│ │ │5020 │maritime şi │fie relevante pentru│
│ │ │ │costiere de │obiectivul privind │
│50 │ │ │marfă │investiţii │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤productive în IMM. │
│ │ │Transporturi de │Art. 3 Regulamentul │
│ │ │pasageri pe căi │(UE) nr. 1.407/2013,│
│ │ │navigabile interioare │cu modificările şi │
│ │503 ├─────┬────────────────┤completările │
│ │ │ │Transporturi de │ulterioare, │
│ │ │5030 │pasageri pe căi │ajutoarele de │
│ │ │ │navigabile │minimis nu pot fi │
│ │ │ │interioare │utilizate pentru │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤achiziţionarea de │
│ │ │Transportul de marfă │vehicule pentru │
│ │ │pe căi navigabile │transportul rutier │
│ │ │interioare │de mărfuri. │
│ │504 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Transportul de │ │
│ │ │5040 │marfă pe căi │ │
│ │ │ │navigabile │ │
│ │ │ │interioare │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤ │
│ │Transporturi aeriene │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │511 │Transporturi aeriene │ │
│ │ │de pasageri │ │
│ ├─────┼─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Transporturi │ │
│ │ │5110 │aeriene de │ │
│ │ │ │pasageri │ │
│51 ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Transporturi aeriene │ │
│ │ │de marfă şi │ │
│ │ │transporturi spaţiale │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │512 │5121 │Transporturi │ │
│ │ │ │aeriene de marfă│ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │5122 │Transporturi │ │
│ │ │ │spaţiale │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea I - Hoteluri şi │ │
│ │restaurante │Domeniile au fost │
│ │ │excluse deoarece nu │
├─────────┼────────────────────────────┤sunt de natură să │
│ │Restaurante şi alte │îndeplinească │
│ │activităţi de servicii de │obiectivul │
│ │alimentaţie │intervenţiei, acela │
│ │ │al „Dezvoltării │
│ ├─────┬──────────────────────┤întreprinderilor şi │
│ │ │Baruri şi alte │a │
│ │563 │activităţi de servire │antreprenoriatului“,│
│56 │ │a băuturilor │prin „Dezvoltarea │
│ │ │ │activităţii │
│ ├─────┼─────┬────────────────┤productive a IMM │
│ │ │ │Baruri şi alte │care sprijină │
│ │ │ │activităţi de │creşterea durabilă │
│ │ │5630 │servire a │şi crearea de locuri│
│ │ │ │băuturilor │de muncă“. │
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea K - Intermedieri │ │
│ │financiare şi asigurări │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
│ │Intermedieri financiare, cu │ │
│ │excepţia activităţilor de │ │
│ │asigurări şi ale fondurilor │ │
│ │de pensii │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Intermediere monetară │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi ale │ │
│ │ │6411 │băncii centrale │ │
│ │641 │ │(naţionale) │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Alte activităţi │ │
│ │ │6419 │de intermedieri │ │
│ │ │ │monetare │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Activităţi ale │ │
│ │ │holdingurilor │ │
│ │642 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │6420 │Activităţi ale │ │
│ │ │ │holdingurilor │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Fonduri mutuale şi │ │
│ │ │alte entităţi │ │
│64 │ │financiare similare │ │
│ │643 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Fonduri mutuale │ │
│ │ │6430 │şi alte entităţi│ │
│ │ │ │financiare │ │
│ │ │ │similare │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Alte activităţi de │ │
│ │ │intermedieri │ │
│ │ │financiare, exclusiv │ │
│ │ │activităţi de │ │
│ │ │asigurări şi fonduri │ │
│ │ │de pensii │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │6491 │Leasing │ │
│ │649 │ │financiar │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │6492 │Alte activităţi │ │
│ │ │ │de creditare │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Alte │ │
│ │ │6499 │intermedieri │ │
│ │ │ │financiare │ │
│ │ │ │n.c.a. │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤ │
│ │Activităţi de asigurări, │ │
│ │reasigurări şi ale │ │
│ │fondurilor de pensii (cu │ │
│ │excepţia celor din sistemul │ │
│ │public de asigurări sociale)│ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Activităţi de │ │
│ │ │asigurări │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │6511 │asigurări de │ │
│ │651 │ │viaţă │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Alte activităţi │ │
│ │ │ │de asigurări │ │
│ │ │6512 │(exceptând │ │
│ │ │ │asigurările de │ │
│ │ │ │viaţă) │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│65 │ │Activităţi de │ │
│ │ │reasigurare │ │
│ │652 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │6520 │Activităţi de │ │
│ │ │ │reasigurare │Domeniile au fost │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤excluse în temeiul │
│ │ │Activităţi ale │art. 13 lit. d) din │
│ │ │fondurilor de pensii │Regulamentul nr. 651│
│ │ │(cu excepţia celor din│/2014. │
│ │ │sistemul public de │ │
│ │ │asigurări sociale) │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │653 │ │Activităţi ale │ │
│ │ │ │fondurilor de │ │
│ │ │ │pensii (cu │ │
│ │ │6530 │excepţia celor │ │
│ │ │ │din sistemul │ │
│ │ │ │public de │ │
│ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │sociale) │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤ │
│ │Activităţi auxiliare pentru │ │
│ │intermedieri financiare, │ │
│ │activităţi de asigurare şi │ │
│ │fonduri de pensii │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Activităţi auxiliare │ │
│ │ │intermedierilor │ │
│ │ │financiare, cu │ │
│ │ │excepţia activităţilor│ │
│ │ │de asigurări şi │ │
│ │ │fonduri de pensii │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Administrarea │ │
│ │ │6611 │pieţelor │ │
│ │ │ │financiare │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │661 │6612 │intermediere a │ │
│ │ │ │tranzacţiilor │ │
│ │ │ │financiare │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi │ │
│ │ │ │auxiliare │ │
│ │ │ │intermedierilor │ │
│ │ │ │financiare, │ │
│ │ │6619 │exclusiv │ │
│ │ │ │activităţi de │ │
│ │ │ │asigurări şi │ │
│ │ │ │fonduri de │ │
│66 │ │ │pensii │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Activităţi auxiliare │ │
│ │ │de asigurări şi │ │
│ │ │fonduri de pensii │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │evaluare a │ │
│ │ │6621 │riscului de │ │
│ │ │ │asigurare şi a │ │
│ │ │ │pagubelor │ │
│ │662 ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi ale │ │
│ │ │6622 │agenţilor şi │ │
│ │ │ │brokerilor de │ │
│ │ │ │asigurări │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Alte activităţi │ │
│ │ │ │auxiliare de │ │
│ │ │6629 │asigurări şi │ │
│ │ │ │fonduri de │ │
│ │ │ │pensii │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Activităţi de │ │
│ │ │administrare a │ │
│ │ │fondurilor │ │
│ │663 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │6630 │administrare a │ │
│ │ │ │fondurilor │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea L - Tranzacţii │ │
│ │imobiliare │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
│ │Tranzacţii imobiliare │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Cumpărarea şi vânzarea│ │
│ │ │de bunuri imobiliare │ │
│ │ │proprii │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │681 │ │Cumpărarea şi │ │
│ │ │ │vânzarea de │ │
│ │ │6810 │bunuri │ │
│ │ │ │imobiliare │ │
│ │ │ │proprii │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Închirierea şi │ │
│ │ │subînchirierea │ │
│ │ │bunurilor imobiliare │ │
│ │ │proprii sau închiriate│Secţiunea a fost │
│ │ ├─────┬────────────────┤exclusă în temeiul │
│68 │682 │ │Închirierea şi │art. 13 din │
│ │ │ │subînchirierea │Regulamentul nr. 651│
│ │ │6820 │bunurilor │/2014. │
│ │ │ │imobiliare │ │
│ │ │ │proprii sau │ │
│ │ │ │închiriate │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Activităţi imobiliare │ │
│ │ │pe bază de comision │ │
│ │ │sau contract │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │6831 │Agenţii │ │
│ │683 │ │imobiliare │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Administrarea │ │
│ │ │6832 │imobilelor pe │ │
│ │ │ │bază de comision│ │
│ │ │ │sau contract │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea M - Activităţi │ │
│ │profesionale, ştiinţifice şi│ │
│ │tehnice │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
│ │Activităţi juridice şi de │Secţiunea a fost │
│ │contabilitate │exclusă pentru că nu│
│ ├─────┬──────────────────────┤este de natură să │
│ │ │Activităţi juridice │îndeplinească │
│ │691 ├─────┬────────────────┤obiectivul │
│ │ │6910 │Activităţi │intervenţiei, acela │
│ │ │ │juridice │al „dezvoltării │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤activităţii │
│69 │ │Activităţi de │productive a IMM │
│ │ │contabilitate şi audit│care sprijină │
│ │ │financiar; consultanţă│creşterea durabilă │
│ │ │în domeniul fiscal │şi crearea de locuri│
│ │692 ├─────┬────────────────┤de muncă“, │
│ │ │ │Activităţi de │beneficiarii │
│ │ │ │contabilitate şi│ajutoarelor nefiind │
│ │ │6920 │audit financiar;│persoane juridice de│
│ │ │ │consultanţă în │drept public. │
│ │ │ │domeniul fiscal │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Activităţi ale direcţiilor │ │
│ │(centralelor), birourilor │Domeniile au fost │
│ │administrative centralizate;│excluse în temeiul │
│ │activităţi de management şi │art. 13 lit. d) din │
│ │de consultanţă în management│Regulamentul nr. 651│
│ │ │/2014, conform │
│ ├─────┬──────────────────────┤căruia ajutoarele │
│ │ │Activităţi ale │regionale nu se │
│ │ │direcţiilor │aplică ajutoarelor │
│ │ │(centralelor), │regionale de │
│ │ │birourilor │exploatare acordate │
│ │ │administrative │întreprinderilor ale│
│ │ │centralizate │căror activităţi │
│ │ │ │principale se │
│ │701 ├─────┬────────────────┤încadrează în │
│ │ │ │Activităţi ale │secţiunea K │
│ │ │ │direcţiilor │„Intermedieri │
│ │ │ │(centralelor), │financiare şi │
│ │ │7010 │birourilor │asigurări“ din NACE │
│ │ │ │administrative │Rev. 2 sau │
│70 │ │ │centralizate │întreprinderilor │
│ │ │ │ │care desfăşoară │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤activităţi în │
│ │ │Activităţi de │interiorul │
│ │ │consultanţă în │grupurilor şi ale │
│ │ │management │căror activităţi │
│ │ │ │principale se │
│ │ ├─────┬────────────────┤încadrează în │
│ │ │ │Activităţi de │categoriile 70.10 │
│ │ │ │consultanţă în │„Activităţi ale │
│ │ │ │domeniul │direcţiilor │
│ │702 │7021 │relaţiilor │(centralelor), │
│ │ │ │publice şi al │birourilor │
│ │ │ │comunicării │administrative │
│ │ │ │ │centralizate“ sau │
│ │ ├─────┼────────────────┤70.22 „Activităţi de│
│ │ │ │Activităţi de │consultanţă pentru │
│ │ │ │consultanţă │afaceri şi │
│ │ │7022 │pentru afaceri │management“ din NACE│
│ │ │ │şi management │Rev. 2. │
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea N - Activităţi de │ │
│ │servicii administrative şi │ │
│ │activităţi de servicii │ │
│ │suport │ │
├─────────┼────────────────────────────┤ │
│ │Activităţi de închiriere şi │ │
│ │leasing │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Activităţi de │ │
│ │ │închiriere şi leasing │ │
│ │ │cu autovehicule │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │
│ │ │7711 │leasing cu │ │
│ │771 │ │autoturisme şi │ │
│ │ │ │autovehicule │ │
│ │ │ │rutiere uşoare │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │
│ │ │7712 │leasing cu │ │
│ │ │ │autovehicule │ │
│ │ │ │rutiere grele │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Activităţi de │ │
│ │ │închiriere şi leasing │ │
│ │ │cu bunuri personale şi│ │
│ │ │gospodăreşti │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │
│ │ │ │leasing cu │ │
│ │ │7721 │bunuri │ │
│ │ │ │recreaţionale şi│ │
│ │ │ │echipament │ │
│ │772 │ │sportiv │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Închirierea de │ │
│ │ │7722 │casete video şi │ │
│ │ │ │discuri (CD-uri,│ │
│ │ │ │DVD-uri) │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │
│ │ │7729 │leasing cu alte │ │
│ │ │ │bunuri personale│Secţiunea a fost │
│ │ │ │şi gospodăreşti │exclusă pentru că nu│
│ │ │ │n.c.a. │este de natură să │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤îndeplinească │
│ │ │Activităţi de │obiectivul │
│ │ │închiriere şi leasing │intervenţiei, acela │
│ │ │cu alte maşini, │al „dezvoltării │
│ │ │echipamente şi bunuri │activităţii │
│ │ │tangibile │productive a IMM │
│ │ ├─────┬────────────────┤care sprijină │
│ │ │ │Activităţi de │creşterea durabilă │
│77 │ │ │închiriere şi │şi crearea de locuri│
│ │ │7731 │leasing cu │de muncă“, │
│ │ │ │maşini şi │beneficiarii │
│ │ │ │echipamente │ajutoarelor nefiind │
│ │ │ │agricole │persoane juridice de│
│ │ ├─────┼────────────────┤drept public. │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │
│ │ │ │leasing cu │ │
│ │ │7732 │maşini şi │ │
│ │ │ │echipamente │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │construcţii │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │
│ │ │ │leasing cu │ │
│ │773 │7733 │maşini şi │ │
│ │ │ │echipamente de │ │
│ │ │ │birou (inclusiv │ │
│ │ │ │calculatoare) │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │
│ │ │7734 │leasing cu │ │
│ │ │ │maşini şi │ │
│ │ │ │echipamente de │ │
│ │ │ │transport pe apă│ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │
│ │ │7735 │leasing cu │ │
│ │ │ │maşini şi │ │
│ │ │ │echipamente de │ │
│ │ │ │transport aerian│ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │
│ │ │ │leasing cu alte │ │
│ │ │7739 │maşini, │ │
│ │ │ │echipamente şi │ │
│ │ │ │bunuri tangibile│ │
│ │ │ │n.c.a. │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Leasing cu bunuri │ │
│ │ │intangibile (exclusiv │ │
│ │ │financiare) │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │774 │ │Leasing cu │ │
│ │ │ │bunuri │ │
│ │ │7740 │intangibile │ │
│ │ │ │(exclusiv │ │
│ │ │ │financiare) │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Activităţi de servicii │ │
│ │privind forţa de muncă │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Activităţi ale │ │
│ │781 │agenţiilor de plasare │ │
│ │ │a forţei de muncă │ │
│ ├─────┼─────┬────────────────┤Secţiunea a fost │
│ │ │ │Activităţi ale │exclusă pentru că nu│
│ │ │7810 │agenţiilor de │este de natură să │
│ │ │ │plasare a forţei│îndeplinească │
│ │ │ │de muncă │obiectivul │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤intervenţiei, acela │
│ │ │Activităţi de │al „dezvoltării │
│ │ │contractare, pe baze │activităţii │
│78 │ │temporare, a │productive a IMM │
│ │ │personalului │care sprijină │
│ │782 ├─────┬────────────────┤creşterea durabilă │
│ │ │ │Activităţi de │şi crearea de locuri│
│ │ │7820 │contractare, pe │de muncă“, │
│ │ │ │baze temporare, │beneficiarii │
│ │ │ │a personalului │ajutoarelor nefiind │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤persoane juridice de│
│ │ │Servicii de furnizare │drept public. │
│ │ │şi management al │ │
│ │ │forţei de muncă │ │
│ │783 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Servicii de │ │
│ │ │7830 │furnizare şi │ │
│ │ │ │management al │ │
│ │ │ │forţei de muncă │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Activităţi de secretariat, │ │
│ │servicii-suport şi alte │ │
│ │activităţi de servicii │ │
│ │prestate în principal │ │
│ │întreprinderilor │Secţiunea a fost │
│ ├─────┬──────────────────────┤exclusă pentru că nu│
│ │ │Activităţi de │este de natură să │
│ │ │secretariat şi │îndeplinească │
│ │ │servicii-suport │obiectivul │
│ │821 ├─────┬────────────────┤intervenţiei, acela │
│ │ │ │Activităţi │al „dezvoltării │
│ │ │8211 │combinate de │activităţii │
│82 │ │ │secretariat │productive a IMM │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤care sprijină │
│ │ │Activităţi de │creşterea durabilă │
│ │ │servicii-suport pentru│şi crearea de locuri│
│ │ │întreprinderi n.c.a. │de muncă“, │
│ │ ├─────┬────────────────┤beneficiarii │
│ │ │ │Activităţi ale │ajutoarelor nefiind │
│ │829 │ │agenţiilor de │persoane juridice de│
│ │ │ │colectare şi ale│drept public. │
│ │ │8291 │birourilor │ │
│ │ │ │(oficiilor) de │ │
│ │ │ │raportare a │ │
│ │ │ │creditului │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea O - Administraţie │ │
│ │publică şi apărare; │ │
│ │asigurări sociale din │ │
│ │sistemul public │ │
├─────────┼────────────────────────────┤ │
│ │Administraţie publică şi │ │
│ │apărare; asigurări sociale │ │
│ │din sistemul public │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Administraţie publică │ │
│ │ │generală, economică şi│ │
│ │ │socială │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Servicii de │ │
│ │ │8411 │administraţie │ │
│ │ │ │publică generală│ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Reglementarea │ │
│ │ │ │activităţilor │ │
│ │ │ │organismelor │ │
│ │ │ │care prestează │ │
│ │ │ │servicii în │ │
│ │841 │ │domeniul │ │
│ │ │ │îngrijirii │ │
│ │ │8412 │sănătăţii, │ │
│ │ │ │învăţământului, │ │
│ │ │ │culturii şi al │Secţiunea a fost │
│ │ │ │altor activităţi│exclusă pentru că nu│
│ │ │ │sociale, │este de natură să │
│ │ │ │exclusiv │îndeplinească │
│ │ │ │protecţia │obiectivul │
│ │ │ │socială │intervenţiei, acela │
│ │ ├─────┼────────────────┤al „dezvoltării │
│ │ │ │Reglementarea şi│activităţii │
│ │ │8413 │eficientizarea │productive a IMM │
│ │ │ │activităţilor │care sprijină │
│ │ │ │economice │creşterea durabilă │
│84 ├─────┼─────┴────────────────┤şi crearea de locuri│
│ │ │Activităţi de servicii│de muncă“, │
│ │ │pentru societate │beneficiarii │
│ │ ├─────┬────────────────┤ajutoarelor nefiind │
│ │ │8421 │Activităţi de │persoane juridice de│
│ │ │ │servicii externe│drept public. │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │8422 │apărare │ │
│ │ │ │naţională │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │8423 │Activităţi de │ │
│ │842 │ │justiţie │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │8424 │ordine publică │ │
│ │ │ │şi de protecţie │ │
│ │ │ │civilă │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │ │luptă împotriva │ │
│ │ │8425 │incendiilor şi │ │
│ │ │ │de prevenire a │ │
│ │ │ │acestora │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Activităţi de │ │
│ │ │protecţie socială │ │
│ │ │obligatorie │ │
│ │843 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │8430 │protecţie │ │
│ │ │ │socială │ │
│ │ │ │obligatorie │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Învăţământ │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Învăţământ secundar │ │
│ │ ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │8531 │Învăţământ │ │
│ │853 │ │secundar general│ │
│ │ ├─────┼────────────────┤Secţiunea a fost │
│ │ │ │Învăţământ │exclusă pentru că nu│
│ │ │8532 │secundar, tehnic│este de natură să │
│ │ │ │sau profesional │îndeplinească │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤obiectivul │
│ │ │Învăţământ superior │intervenţiei, acela │
│ │ ├─────┬────────────────┤al „dezvoltării │
│ │ │ │Învăţământ │întreprinderilor şi │
│85 │ │8541 │superior │a │
│ │854 │ │nonuniversitar │antreprenoriatului, │
│ │ ├─────┼────────────────┤prin dezvoltarea │
│ │ │ │Învăţământ │activităţii │
│ │ │8542 │superior │productive a IMM │
│ │ │ │universitar │care sprijină │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤creşterea durabilă │
│ │ │Activităţi de │şi crearea de locuri│
│ │ │servicii-suport pentru│de muncă“. │
│ │ │învăţământ │ │
│ │856 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi de │ │
│ │ │8560 │servicii-suport │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │învăţământ │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea R - Activităţi de │ │
│ │spectacole, culturale şi │ │
│ │recreative │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Secţiunea a fost │
│ │Activităţi de jocuri de │exclusă pentru că nu│
│ │noroc şi pariuri │este de natură să │
│ │ │îndeplinească │
│ │ │obiectivul │
│ ├─────┬──────────────────────┤intervenţiei, acela │
│ │ │ │al „dezvoltării │
│ │ │Activităţi de jocuri │întreprinderilor şi │
│92 │ │de noroc şi pariuri │a │
│ │ │ │antreprenoriatului, │
│ │ │ │prin dezvoltarea │
│ │920 ├─────┬────────────────┤activităţii │
│ │ │ │ │productive a IMM │
│ │ │ │Activităţi de │care sprijină │
│ │ │9200 │jocuri de noroc │creşterea durabilă │
│ │ │ │şi pariuri │şi crearea de locuri│
│ │ │ │ │de muncă“. │
│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea S - Alte │ │
│ │activităţi de servicii │ │
├─────────┼────────────────────────────┤ │
│ │Activităţi asociative │ │
│ │diverse │ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Activităţi ale │ │
│ │ │organizaţiilor │ │
│ │ │economice, patronale │ │
│ │ │şi profesionale │Secţiunea a fost │
│ │ ├─────┬────────────────┤exclusă pentru că nu│
│ │ │ │Activităţi ale │este de natură să │
│ │941 │9411 │organizaţiilor │îndeplinească │
│ │ │ │economice şi │obiectivul specific │
│ │ │ │patronale │al programului, │
│ │ ├─────┼────────────────┤acela de „a permite │
│ │ │ │Activităţi ale │regiunilor şi │
│ │ │9412 │organizaţiilor │cetăţenilor să facă │
│ │ │ │profesionale │faţă efectelor │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤sociale, asupra │
│ │ │Activităţi ale │ocupării forţei de │
│ │ │sindicatelor │muncă, economice şi │
│94 │ │salariaţilor │de mediu ale │
│ │942 ├─────┬────────────────┤tranziţiei către │
│ │ │ │Activităţi ale │ţintele energetice │
│ │ │9420 │sindicatelor │şi climatice ale │
│ │ │ │salariaţilor │Uniunii pentru 2030 │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤şi o economie neutră│
│ │ │Alte activităţi │din punct de vedere │
│ │ │asociative │climatic a Uniunii │
│ │ ├─────┬────────────────┤până în 2050, în │
│ │ │ │Activităţi ale │temeiul Acordului de│
│ │ │9491 │organizaţiilor │la Paris“. │
│ │ │ │religioase │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │949 │ │Activităţi ale │ │
│ │ │9492 │organizaţiilor │ │
│ │ │ │politice │ │
│ │ ├─────┼────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi ale │ │
│ │ │9499 │altor │ │
│ │ │ │organizaţii │ │
│ │ │ │n.c.a. │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea T - Activităţi ale│ │
│ │gospodăriilor private în │ │
│ │calitate de angajator de │ │
│ │personal casnic; activităţi │ │
│ │ale gospodăriilor private de│ │
│ │producere de bunuri şi │ │
│ │servicii destinate │ │
│ │consumului propriu │ │
├─────────┼────────────────────────────┤ │
│ │Activităţi ale gospodăriilor│ │
│ │private în calitate de │ │
│ │angajator de personal casnic│ │
│ ├─────┬──────────────────────┤ │
│ │ │Activităţi ale │ │
│ │ │gospodăriilor private │ │
│ │ │în calitate de │ │
│97 │ │angajator de personal │Secţiunea a fost │
│ │ │casnic │exclusă pentru că nu│
│ │970 ├─────┬────────────────┤este de natură să │
│ │ │ │Activităţi ale │îndeplinească │
│ │ │ │gospodăriilor │obiectivul │
│ │ │9700 │private în │intervenţiei, acela │
│ │ │ │calitate de │al „dezvoltării │
│ │ │ │angajator de │întreprinderilor şi │
│ │ │ │personal casnic │a │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┤antreprenoriatului, │
│ │Activităţi ale gospodăriilor│prin dezvoltarea │
│ │private de producere de │activităţii │
│ │bunuri şi servicii destinate│productive a IMM │
│ │consumului propriu │care sprijină │
│ ├─────┬──────────────────────┤creşterea durabilă │
│ │ │Activităţi ale │şi crearea de locuri│
│ │ │gospodăriilor private │de muncă“. Ajutorul │
│ │ │de producere de bunuri│nu se adresează │
│ │ │destinate consumului │persoanelor fizice │
│ │ │propriu │şi nu urmăreşte │
│ │ ├─────┬────────────────┤finanţarea │
│ │981 │ │Activităţi ale │consumului propriu │
│ │ │ │gospodăriilor │din gospodăriile │
│ │ │ │private de │private. │
│ │ │9810 │producere de │ │
│98 │ │ │bunuri destinate│ │
│ │ │ │consumului │ │
│ │ │ │propriu │ │
│ ├─────┼─────┴────────────────┤ │
│ │ │Activităţi ale │ │
│ │ │gospodăriilor private │ │
│ │ │de producere de │ │
│ │ │servicii pentru │ │
│ │ │scopuri proprii │ │
│ │982 ├─────┬────────────────┤ │
│ │ │ │Activităţi ale │ │
│ │ │ │gospodăriilor │ │
│ │ │9820 │private de │ │
│ │ │ │producere de │ │
│ │ │ │servicii pentru │ │
│ │ │ │scopuri proprii │ │
├─────────┼─────┴─────┴────────────────┼────────────────────┤
│ │Secţiunea U - Activităţi ale│ │
│ │organizaţiilor şi │Secţiunea a fost │
│ │organismelor │exclusă pentru că nu│
│ │extrateritoriale │este de natură să │
├─────────┼────────────────────────────┤îndeplinească │
│ │Activităţi ale │obiectivul │
│ │organizaţiilor şi │intervenţiei, acela │
│ │organismelor │al „dezvoltării │
│ │extrateritoriale │întreprinderilor şi │
│ ├─────┬──────────────────────┤a │
│ │ │Activităţi ale │antreprenoriatului, │
│99 │ │organizaţiilor şi │prin dezvoltarea │
│ │ │organismelor │activităţii │
│ │ │extrateritoriale │productive a IMM │
│ │990 ├─────┬────────────────┤care sprijină │
│ │ │ │Activităţi ale │creşterea durabilă │
│ │ │9900 │organizaţiilor │şi crearea de locuri│
│ │ │ │şi organismelor │de muncă“. │
│ │ │ │extrateritoriale│ │
└─────────┴─────┴─────┴────────────────┴────────────────────┘

    ^1 Cu excepţia investiţiilor în producţia de energie electrică şi/sau termică, precum şi în infrastructura de transport şi de distribuţie aferentă, care utilizează gaze naturale, respectând condiţiile stabilite în anexa III a Ghidului - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ (2021/C58/01). În acest caz, în etapa de evaluare a proiectelor, Organismul intermediar pentru Programul Tranziţie Justă (OIPTJ) va analiza şi evalua dacă activităţile aferente proiectului supus evaluării se încadrează în excepţiile menţionate în cuprinsul prezentei anexe, luând în considerare decizia etapei de încadrare emisă de autoritatea publică pentru protecţia mediului. Proiectele pentru care este necesară emiterea acordului de mediu vor fi respinse de la finanţare, având posibilitatea includerii în planurile teritoriale pentru o tranziţie justă (PTTJ) şi realizării de investiţii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care vor face obiectul unui apel de proiecte separat.
    ^2 Valorile de referinţă stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activităţile/instalaţiile care intră în sfera de aplicabilitate a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447.
    ^3 Cu excepţia fabricării hârtiei şi cartonului reciclate. În acest caz, în etapa de evaluare a proiectelor, OIPTJ va analiza şi va evalua dacă activităţile aferente proiectului supus evaluării se încadrează în excepţiile menţionate în cuprinsul prezentei anexe, luând în considerare decizia etapei de încadrare emisă de autoritatea publică pentru protecţia mediului. Proiectele pentru care este necesară emiterea acordului de mediu vor fi respinse de la finanţare, având posibilitatea includerii în PTTJ şi realizării de investiţii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care vor face obiectul unui apel de proiecte separat.
    ^4 Cu excepţia reşapării şi refacerii anvelopelor. În acest caz, în etapa de evaluare a proiectelor, OIPTJ va analiza şi va evalua dacă activităţile aferente proiectului supus evaluării se încadrează în excepţiile menţionate în cuprinsul prezentei anexe, luând în considerare decizia etapei de încadrare emisă de autoritatea publică pentru protecţia mediului. Proiectele pentru care este necesară emiterea acordului de mediu vor fi respinse de la finanţare, având posibilitatea includerii în PTTJ şi realizării de investiţii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care vor face obiectul unui apel de proiecte separat.
    ^5 Cu excepţia celor fabricate integral prin reciclare. În acest caz, în etapa de evaluare a proiectelor, OIPTJ va analiza şi va evalua dacă activităţile aferente proiectului supus evaluării se încadrează în excepţia menţionată, luând în considerare decizia etapei de încadrare emisă de autoritatea publică pentru protecţia mediului. Proiectele pentru care este necesară emiterea acordului de mediu vor fi respinse de la finanţare, având posibilitatea includerii în PTTJ şi realizării de investiţii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care vor face obiectul unui apel de proiecte separat.
     ^6 Pot fi eligibile cu condiţia ca unităţile/instalaţiile utilizate pentru producerea de tuburi, ţevi, profile tabulare şi accesorii pentru acestea, din oţel (sunt tehnologii care nu presupun arderi şi turnare), laminarea la rece a benzilor înguste, producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală, producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice, fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor să aibă o putere termică nominală de 3 MW, având în vedere prevederile anexei I la Directiva 2003/87/CE, astfel încât acestea să nu fie incluse în categoriile de activităţi enumerate în anexa mai sus menţionată. Totodată, conform Regulamentului (UE) nr. 1.056/2021, FTJ poate sprijini investiţii, în instalaţii/unităţi cu o putere termică nominală de peste 3 MW, destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activităţile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE, numai dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a planului teritorial pentru o tranziţie justă. Pentru finanţarea activităţilor prevăzute în anexa I la Directiva 2003/87/CE este aplicabil pragul prevăzut în directiva menţionată şi se vor avea în vedere includerea descrierii investiţiilor în cadrul PTTJ, demonstrarea necesităţii acestora în contextul de tranziţie, analiza de emisii şi reducerea substanţială a acestora în procesul tehnologic, locurile de muncă create/evitate şi lansarea unui apel de proiecte dedicat. Eligibilitatea cordurilor CAEN depinde de respectarea şi a prevederilor art. 13 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, conform căruia ajutoarele regionale nu se aplică în activităţile din domeniul siderurgic, ţinând seama de definiţia prevăzută la art. 2 pct. 43 din acelaşi regulament, conform căreia domeniul „industrie siderurgică“ înseamnă producţia unuia sau mai multora dintre următoarele:
    a) fontă şi feroaliaje: fontă pentru fabricarea oţelului, fontă de turnătorie şi alte fonte brute, fontă-oglindă şi feromangan cu conţinut ridicat de carbon, fără a include alte feroaliaje;
    b) produse brute şi produse semifinite din fier, din oţel obişnuit sau din oţel special: oţel lichid turnat sau nu în lingouri, inclusiv lingouri pentru forjarea produselor semifinite: blumuri, ţagle şi brame; bare din tablă şi bare din tablă cositorită; rulouri mari laminate la cald, cu excepţia producţiei de oţel lichid pentru piese turnate a turnătoriilor mici şi mijlocii;
    c) produse finite la cald din fier, din oţel obişnuit sau din oţel special: şine, traverse, etriere şi eclise, grinzi, profiluri grele şi bare de minimum 80 mm, palplanşe, bare şi profile de maximum 80 mm şi benzi de oţel de maximum 150 mm, sârmă laminată, profile cu secţiunea rotundă şi pătrată pentru ţevi, benzi de oţel şi benzi laminate la cald (inclusiv benzi pentru ţevi), table laminate la cald (acoperite şi neacoperite), plăci şi table cu grosimea de minimum 3 mm, oţeluri late de minimum 150 mm, cu excepţia produselor trefilate, barelor calibrate şi pieselor turnate din fontă;
    d) produse finite la rece: tablă cositorită, tablă acoperită cu plumb, tablă neagră, table galvanizate, alte table acoperite, table laminate la rece, oţel de tole, benzi destinate fabricării tablei cositorite, plăci laminate la rece, în rulouri şi în benzi;
    e) ţevi: toate ţevile de oţel fără sudură, ţevile de oţel sudate cu diametrul mai mare de 406,4 mm.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016