Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 596 din 11 ianuarie 2023  privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice  la 31 decembrie 2022 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine  ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 596 din 11 ianuarie 2023 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2022 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2023
    Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    (1) Situaţiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2022, întocmite de instituţiile publice, se transmit pe suport hârtie şi în format electronic la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare.
    (3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanţelor sau unităţile subordonate, după caz, şi instituţiile publice.
    (4) Răspunderea privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate, potrivit alin. (1) şi (2), la Ministerul Finanţelor sau la unităţile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.
    (5) Documentele prevăzute la alin. (1) transmise la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.

    ART. II
    (1) Raportările financiare lunare în trimestrul I 2023 întocmite de autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice autonome se depun la instituţiile ierarhic superioare ori la Ministerul Finanţelor, după caz, la termenele prevăzute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, precum şi la termenele prevăzute la pct. 1.6.(1) lit. C.c) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 142 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, începând cu data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2023, curţile de apel şi tribunalele care au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terţiari ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Ministerului Justiţiei întocmesc distinct raportări financiare lunare în structura bugetului aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care se centralizează la instituţiile publice ai căror conducători îndeplinesc calitatea de ordonatori principali/ secundari de credite pentru categoriile respective de cheltuieli.

    ART. III
    Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 129/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 4.1.(6), după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "La completarea formularului «Situaţia fluxurilor de trezorerie» (anexa nr. 3 la situaţiile financiare) se au în vedere prevederile pct. 1.5.(1).1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. Punctele 4.24 şi 4.25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4.24 Formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (anexa 27 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
    În formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (anexa 27 la situaţiile financiare), totalul plăţilor raportate de instituţiile publice la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020» şi la titlul 60 «Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR» se detaliază pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli şi trebuie să corespundă cu totalul plăţilor raportate în anexa nr. 7 sau 7b la situaţiile financiare, la cele trei titluri (coloana 7).
4.25 Formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» şi la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (anexa 28 la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice cu informaţii privind plăţile efectuate la titlul 61 şi de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă la titlul 65.
    În formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» şi la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (anexa 28 la situaţiile financiare) totalul plăţilor raportate de instituţiile publice la titlul 61 şi la titlul 65 se detaliază pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, şi trebuie să corespundă cu totalul plăţilor raportate în anexa nr. 7 sau 7b la situaţiile financiare, la cele două titluri (coloana 7).“"

    3. După punctul 4.42 se introduce un nou punct, pct. 4.43, cu următorul cuprins:
    "4.43 Sumele reprezentând indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă aferente concediilor medicale, care se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se evidenţiază în contabilitatea instituţiilor publice cu ajutorul contului contabil 4610109 «Debitori sub 1 an - alte creanţe». Aceste sume se raportează în formularul «Bilanţ» (anexa nr. 1 la situaţiile financiare) la rândul 21 «Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări».
    Evidenţierea în contabilitatea caselor de sănătate a sumelor datorate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale, se efectuează cu ajutorul contului contabil 4620109 «Creditori sub 1 an - alte datorii curente». Aceste sume se raportează în formularul «Bilanţ» (anexa nr. 1 la situaţiile financiare) la rândul 60 «Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări"    ART. IV
    Anexa nr. 2 „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale“ la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La titlul II „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale pentru subsectorul Administraţie centrală (S1311)“:
    1.1. Punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(15) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):
    (15).1 Rd. 02 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.
    (15).2 Rd. 11 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.
    (15).3 Rd. 20 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."

    1.2. După punctul (15) se introduce un nou punct, punctul (16), cu următorul cuprins:
    "(16) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» şi la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (anexa 28 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):
    (16).1 Rd. 01 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» şi la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (anexa 28 la situaţiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.
    (16).2 Rd. 10 (col. 1, col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» şi titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (anexa 28 la situaţiile financiare) = titlul 65 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."


    2. La titlul III „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale la subsectorul Administraţia locală (S1313)“:
    2.1. Punctul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(15) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare):
    (15).1 Rd. 02 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.
    (15).2 Rd. 11 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.
    (15).3. Rd. 20 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."

    2.2. După punctul (15) se introduce un nou punct, punctul (16), cu următorul cuprins:
    "(16) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» şi la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (anexa 28 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare):
    (16).1. Rd. 01 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» şi la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (anexa 28 la situaţiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."


    3. La titlul IV „Corelaţii între şi în cadrul formularelor de situaţii financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“:
    3.1. Punctul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(14) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):
    (14).1 Rd. 02 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.
    (14).2 Rd. 11 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.
    (14).3 Rd. 20 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."

    3.2. După punctul (14) se introduce un nou punct, punctul (15), cu următorul cuprins:
    "(15) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» şi la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (anexa 28 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):
    (15).1 Rd. 01 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» şi la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (anexa 28 la situaţiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.
    (15).2. Rd. 10 (col. 1, col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» şi la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (anexa 28 la situaţiile financiare) = titlul 65 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."
    ART. V
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

    ART. VI
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 11 ianuarie 2023.
    Nr. 596.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016