Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 59 din 13 decembrie 2007 privind modificarea si completarea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 59 din 13 decembrie 2007  privind modificarea si completarea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 59 din 13 decembrie 2007 privind modificarea si completarea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 20 decembrie 2007

Având în vedere prevederile <>art. 8 alin. (1) lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 3 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:

ART. I
Anexa nr. 2 "Standardul de performanţã pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale" la Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 şi 27 bis din 16 ianuarie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Prezentul standard de performanţã defineşte obligaţiile care revin OSD în relaţiile cu:
a) consumatorii de gaze naturale ale cãror instalaţii de utilizare a gazelor naturale sunt conectate la sisteme de distribuţie, denumiţi în continuare consumatori;
b) furnizorii de gaze naturale care au încheiate contracte de furnizare reglementatã a gazelor naturale/contracte de furnizare negociatã cu serviciul de distribuţie a gazelor naturale inclus, denumiţi în continuare furnizori;
c) Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)."
2. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - În sensul prezentului standard de performanţã se definesc urmãtorii termeni:
a) indicatori de performanţã garantaţi (IPG) - indicatori care stabilesc niveluri minime de performanţã pentru prestarea serviciului de cãtre OSD, pentru a cãror nerespectare OSD va plãti penalitãţi;
b) indicatori generali de performanţã (IGP) - indicatori care stabilesc nivelurile anuale de performanţã în prestarea serviciului."
3. Alineatul (2) al articolului 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Cererile de acces la SD în vederea racordãrii, primite de cãtre OSD dupã ora 16,00, se considerã primite în urmãtoarea zi lucrãtoare."
4. Dupã litera b) a alineatului (2) al articolului 9 se introduce o nouã literã, litera c), cu urmãtorul cuprins:
"c) alte cauze care afecteazã operarea în condiţii de siguranţã."
5. Alineatul (1) al articolului 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) OSD are obligaţia sã reia prestarea serviciului în termenul comunicat consumatorului în conformitate cu prevederile art. 9. În cazul în care OSD nu reia prestarea serviciului, acesta are obligaţia sã plãteascã consumatorului penalitãţile prevãzute în anexa nr. 1."
6. Dupã alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Prin excepţie, OSD poate planifica lucrãri la obiectivele SD în afara intervalului prevãzut la alin. (3), în conformitate cu prevederile legale."
7. Dupã articolul 12 din cadrul indicatorului de performanţã garantat IPG7 "Reluarea prestãrii serviciului în urma unei întreruperi planificate" se introduce un nou indicator de performanţã garantat, indicatorul de performanţã garantat IPG7^1 "Rezolvarea solicitãrilor cu privire la mãsurarea cantitãţilor de gaze naturale".
8. Dupã indicatorul de performanţã garantat IPG7^1 "Rezolvarea solicitãrilor cu privire la mãsurarea cantitãţilor de gaze naturale" se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 12^1. - (1) OSD are obligaţia de a rãspunde sesizãrilor oricãrui consumator cu privire la funcţionarea, înlocuirea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului şi altele asemenea.
(2) În cazul în care OSD nu transmite un rãspuns la sesizarea consumatorului prevãzutã la alin. (1) în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, OSD va plãti consumatorului penalitãţile prevãzute în anexa nr. 1.
(3) În cazul depãşirii termenului de 30 de zile, OSD are obligaţia de a plãti penalitãţile prevãzute în anexa nr. 1 pentru fiecare zi lucrãtoare suplimentarã în care nu îşi îndeplineşte obligaţia stabilitã de acest articol, inclusiv pentru ziua în care îşi îndeplineşte aceastã obligaţie."
9. Dupã alineatul (2) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) În cazul în care sunt reclamate posibile scãpãri de gaze naturale, OSD are obligaţia de a rãspunde tuturor sesizãrilor, în regim de urgenţã, precum şi de a preciza perioada în care urmeazã sã soseascã echipa de intervenţie."
10. Dupã articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 23^1. - (1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor furnizorilor faţã de consumatori, OSD are obligaţia sã rãspundã la solicitãrile furnizorilor, în urmãtoarele situaţii:
a) pentru reluarea prestãrii serviciilor de distribuţie, ca efect al îndeplinirii obligaţiilor de platã ale consumatorului faţã de furnizor;
b) pentru soluţionarea sesizãrilor primite de furnizor privind funcţionarea, înlocuirea, remedierea sau schimbarea amplasamentului contorului;
c) pentru soluţionarea sesizãrilor primite de furnizor privind corectitudinea facturilor emise de acesta, prin verificarea indexului contorului;
d) pentru soluţionarea sesizãrilor primite de furnizor privind calitatea gazelor naturale furnizate, prin transmiterea celui mai recent buletin de analizã cromatograficã, determinat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) OSD va fi obligat sã plãteascã furnizorilor penalitãţile pe care aceştia le-au plãtit consumatorilor, în baza Standardului de performanţã pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor OSD faţã de furnizori."
11. Articolul 26 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Toate cererile, sesizãrile, reclamaţiile, notificãrile, rapoartele şi orice alte comunicãri prevãzute în prezentul act normativ, cu excepţia sesizãrilor primite în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3), se transmit în scris la sediul destinatarului şi se vor considera primite la data:
a) predãrii, dacã sunt transmise personal sau prin curier la adresa corespunzãtoare sub semnãturã de primire;
b) primirii de cãtre destinatar, dacã sunt expediate prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire;
c) la data generãrii raportului afirmativ de primire a documentelor, în cazul expedierii prin fax sau poştã electronicã.
(2) Drepturile solicitanţilor/consumatorilor prevãzute la art. 20 şi 22 se aplicã în mod corespunzãtor şi furnizorilor de gaze naturale."
12. Dupã articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 31. - În cuprinsul prezentului standard de performanţã denumirea "Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)"."
13. Anexa nr. 1 "Penalitãţi aplicabile în cazul nerespectãrii indicatorilor de performanţã garantaţi" se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
14. Anexa nr. 3 "Modele de raportare" se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. II
Titularii licenţelor de distribuţie a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmãri respectarea acestora.
ART. III
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz

Bucureşti, 13 decembrie 2007.
Nr. 59.


ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la Standardul de performanţã
pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale)

PENALITĂŢI APLICABILE
în cazul nerespectãrii indicatorilor de performanţã garantaţi


┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────┐
│ Indicatorul de performanţã │ Perioada de timp specificatã │ Valoarea │
│ (nr. articolului) │ │penalitãţii│
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│IPG1 - Rezolvarea solicitãrilor │Nerespectarea termenului pre- │ 30 lei │
│de acces în vederea racordãrii la│vãzut în Regulamentul de acces│ │
│SD (art. 6) │la sistemele de distribuţie a │ │
│ │gazelor naturale │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┤
│ │Fiecare zi lucrãtoare │ 5 lei │
│ │suplimentarã │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│IPG2 - Realizarea instalaţiei de │Nerespectarea termenului pre- │ 50 lei │
│racordare la SD a solicitanţilor │cizat în contractul de │ │
│de acces [art. 7 alin. 1 lit.(b)]│racordare │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────┤
│ │Fiecare zi lucrãtoare │ 10 lei │
│ │suplimentarã │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│IPG3 - Reamenajarea terenurilor │45 de zile │ 150 lei │
│afectate de execuţia unor lucrãri├──────────────────────────────┼───────────┤
│la obiectivele aferente SD │Fiecare perioadã consecutivã │ 50 lei │
│[art. 8 alin. (4)] │de 5 zile lucrãtoare │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│IPG4 - Obligaţia de informare │12 ore │ 20 lei │
│privind data şi ora reluãrii │ │ │
│prestãrii serviciului [art. 9 │ │ │
│alin. (1) lit. (a) şi (b)] │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│IPG4 - Obligaţia de informare │Fiecare perioadã consecutivã │ 20 lei │
│privind data şi ora reluãrii │de 24 de ore │ │
│prestãrii serviciului [art. 9 │ │ │
│alin. (1) lit. (c) │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│IPG5 - Reluarea prestãrii servi- │Conform informãrii iniţiale │ 20 lei │
│ciului în urma unei întreruperi │transmise consumatorului de │ │
│neplanificate [art. 10 alin. (1)]│cãtre OSD │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│IPG6 - Notificarea întreruperilor│2 zile lucrãtoare │ 50 lei │
│planificate [art. 11 alin. (1)] │ │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│IPG7 - Reluarea prestãrii servi- │Specificat în notificare în │ 500 lei │
│ciului în urma unei întreruperi │conformitate cu art. 11 │ │
│planificate [art. 12 alin. (1)] │alin. (1) │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│IPG7^1 - Rezolvarea solicitãrilor│30 de zile │ 30 lei │
│cu privire la mãsurarea cantitã- ├──────────────────────────────┼───────────┤
│ţilor de gaze naturale │Fiecare zi lucrãtoare │ 5 lei │
│ │suplimentarã │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤
│IPG8 - Realizarea obligaţiei de │15 zile lucrãtoare │ 150 lei │
│platã a penalitãţilor datorate în│ │ │
│conformitate cu standardul de │ │ │
│performanţã [art. 13 alin. (1)] │ │ │
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────┘
ANEXA 2
(Anexa nr. 3 la Standardul de performanţã
pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale)

MODELE DE RAPORTARE


┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┐
│ Indicatorul de performanţã (nr. articolului) │ Obiectiv │Realizat│
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│IGP1 - Rezolvarea solicitãrilor de acces în vederea │ 98% │ │
│racordãrii la SD (art. 14) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│IGP2 - Notificarea consumatorului în legãturã cu │ 95% │ │
│întreruperile planificate şi neplanificate ale │ │ │
│serviciului [art. 15 alin. (1) şi (2)] │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│IGP3 - Obligaţiile OSD de informare a solicitanţilor/ │ 95% │ │
│consumatorilor decurgând din legãturã cu alte │ │ │
│reglementãri ale autoritãţii [art. 16 alin. (1)] │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│IGP4 - Informaţii privind standardele de performanţã │ 100% │ │
│(art. 17) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│IGP 6 - Indicatori de siguranţã [art. 19 alin. (1) │Maximum 8,3%│ │
│lit. (a)] │ │ │
│ ├────────────┼────────┤
│[art. 19 alin. (1) lit. (b)] │ 0,8 │ │
│ ├────────────┼────────┤
│[art. 19 alin. (1) lit. (c)] │ 0,1 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┘


----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016