Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 582 din 6 iulie 2012  privind aprobarea formularelor-model ale procesului-verbal de constatare a contraventiilor si instiintarii de plata utilizate in activitatea de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor prevazute de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 582 din 6 iulie 2012 privind aprobarea formularelor-model ale procesului-verbal de constatare a contraventiilor si instiintarii de plata utilizate in activitatea de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor prevazute de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU ADOPTII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 26 iulie 2012

    În temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 91 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Oficiului Român pentru Adopţii emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă formularul-model al procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. 91 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Se aprobă formularul-model al înştiinţării de plată, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 3
    Oficiul Român pentru Adopţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                       Preşedintele
           Oficiului Român pentru Adopţii,
                  Bogdan Adrian Panait


    Bucureşti, 6 iulie 2012.
    Nr. 582.

    ANEXA 1

             Formularul-model al procesului-verbal de constatare
                            a contravenţiilor

┌─────────────────────────────────┐
│ [stema │
│ României] Guvernul României │
│ Oficiul Român pentru Adopţii│
├─────────────────────────────────┤
│Str. Petofi Sandor, nr. 47 │
│sectorul 1, Bucureşti, cod 011405│
├─────────────────────────────────┤
│Tel. 021/2301362, fax 021/2301320│
├─────────────────────────────────┤
│E-mail; secretariat@adopţii │
│romania.ro. │
│ │
└─────────────────────────────────┘


                 PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR
                       Seria .......... Nr. ..............

    Încheiat astăzi,.........., la ...../(ziua, luna, anul)...... Subsemnatul(a), ......, în calitate de ........ la ....., cu Legitimaţia nr. ......., am constatat că în urma controlului efectuat la ......., cu sediul în ........, str. ..... nr. ........, judeţul/sectorul ................,
    1. persoana fizică: domnul/doamna ......., născut(ă) la data de ....... în localitatea ......, cu domiciliul în ....., str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ........., cu act de identitate ........ seria ..... nr. ...., eliberat de ...... în data de ......., CNP ........, având funcţia de ......... în cadrul ..........;
    2. persoana juridică: ......., cu sediul în ....., str. ...... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ......, ap. ......, judeţul (sectorul)......, certificat de înmatriculare seria ....... nr. ....., eliberat de ....... în data de ......, C.U.I. ......, profil de activitate ......, reprezentată de. ........, act de identitate ....... seria ...... nr. ......, CNP ......., în calitate de .......,
    se face vinovat(ă) de următoarea/următoarele faptă/fapte:
    1....................................................................
    2....................................................................
    Fapta/Faptele descrisă/descrise mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute de art. 91 alin. (1) lit. ...... din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Sancţiunea aplicată şi măsurile dispuse:
    Pentru contravenţia/contravenţiile prevăzută(e) de ...... art. ... alin. ... lit. ... se sancţionează cu amendă de la ....... la ....., pentru care contravenientului i se aplică următoarea sancţiune: ........ lei. .............
    Amenda se va achita în contul deschis la trezorerie/C.E.C. Bank - S.A., în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal însoţit de înştiinţarea de plată. Copia dovezii efectuării plăţii se trimite Oficiului Român pentru Adopţii prin poştă, fax sau format electronic în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.
    Odată cu întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei se înmânează sau se comunică contravenientului şi înştiinţarea de plată.
    Procesul-verbal poate fi contestat în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării acestuia în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
    Alte menţiuni/obiecţii ale contravenientului:
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    Alte menţiuni ale organului constatator:
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................

    Procesul-verbal a fost întocmit la data de ............... în două exemplare, dintre care unul se înmânează sau, după caz, se comunică contravenientului.

            Agent constatator, Am luat cunoştinţă.
            .................
                                               Contravenient,
                                          ......................


    Contravenientul nu este de faţă/refuză să semneze, împrejurare ce se adevereşte cu martorul:

    Numele/prenumele ......., domiciliat/domiciliată în ....., str. ..... nr. ..., bl. ......., sc. ...., ap. ...., CNP ......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ..., emis/emisă de ....... la data de ...................

              Semnătura martorului
              ....................

    ANEXA 2

                          Formularul-model al înştiinţării de plată

┌─────────────────────────────────┐
│ [stema │
│ României] Guvernul României │
│ Oficiul Român pentru Adopţii│
├─────────────────────────────────┤
│Str. Petofi Sandor, nr. 47 │
│sectorul 1, Bucureşti, cod 011405│
├─────────────────────────────────┤
│Tel. 021/2301362, fax 021/2301320│
├─────────────────────────────────┤
│E-mail; secretariat@adopţii │
│romania.ro. │
│ │
└─────────────────────────────────┘


                             ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
                          Nr. ...... din .........

    Subsemnatul(a), ...., în calitate de ......... la ......., conform Procesului-verbal de constatare a contravenţiilor nr. ...... din ........., aplic contravenientului ....... o amendă de ....... lei, pe care o va achita la trezorerie/C.E.C. Bank - S.A., în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Copia dovezii efectuării plăţii se trimite Oficiului Român pentru Adopţii prin poştă, fax sau format electronic în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.
    Prezenta înştiinţare de plată face parte din Procesul-verbal nr. ..... din data de ........

            Agent constatator,
            ...................

           Am luat cunoştinţă.
             Contravenient,
           ...................
                               __________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice