Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 58 din 18 martie 2021  privind aprobarea bibliografiei şi a tematicii minimale pentru ocuparea prin concurs  a posturilor din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate  din unităţile sanitare publice cu paturi şi din serviciile de ambulanţă publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 58 din 18 martie 2021 privind aprobarea bibliografiei şi a tematicii minimale pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate din unităţile sanitare publice cu paturi şi din serviciile de ambulanţă publice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 330 din 1 aprilie 2021
    Având în vedere:
    - Referatul Biroului standarde pentru serviciile de sănătate spitaliceşti şi al Biroului standarde pentru serviciile de sănătate din ambulatoriu aprobat cu nr. 775/ANMCS din 18.03.2021;
    – Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului,

    în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă bibliografia şi tematica minimală pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate din unităţile sanitare publice cu paturi, prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă bibliografia şi tematica minimală pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate din serviciile de ambulanţă publice, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Pentru unităţile sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, bibliografia prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 se completează cu dispoziţiile legale specifice din actele normative în vigoare.

    ART. 4
    (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
                    Sorin-Gabriel Ungureanu

    Bucureşti, 18 martie 2021.
    Nr. 58.
    ANEXA 1

    BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA MINIMALĂ
    pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management
    al calităţii serviciilor de sănătate din unităţile sanitare publice cu paturi
    I. Bibliografia minimă obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate din unităţile sanitare publice cu paturi
    1. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (titlul VII Spitalele şi art. 249 pentru ocuparea posturilor din spitale);
    3. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;
    5. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
    7. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
    9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 185/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi;
    12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 32/2020 privind aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 147/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi;
    14. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 148/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi;
    15. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare;
    16. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
    17. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;
    18. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare;
    19. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
    20. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;
    21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice;
    22. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

    II. Tematica minimă obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate din unităţile sanitare publice cu paturi

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumirea temei │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 1. Organizarea şi funcţionarea │
│sistemului sanitar din România │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 2. Conceptul de calitate │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 3. Procesul de planificare, │
│implementare, evaluare şi control al │
│calităţii într-o unitate sanitară │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 4. Managementul strategic şi │
│organizaţional │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 5. Instrumente de îmbunătăţire a │
│calităţii - Ishikawa, Pareto, analiza │
│cauză-efect, SWOT, matrice de │
│prioritizare, RCA (Root Cause │
│Analysis) │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 6. Asigurarea şi îmbunătăţirea │
│calităţii serviciilor dintr-o unitate │
│sanitară │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 7. Dezvoltarea conceptului de │
│siguranţă a pacientului la nivelul │
│unităţii sanitare şi managementul │
│riscului │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 8. Structura de calitate din │
│cadrul unităţii sanitare │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 9. Concepte şi definiţii ale │
│auditului (SR EN ISO/CEI 17000:2005) │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 10. Pregătirea implementării │
│procesului de audit clinic în │
│instituţie │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 11. Elaborarea unui program de │
│audit clinic │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 12. Elaborarea şi implementarea │
│planului de audit - misiunii de audit │
│clinic │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 13. Tehnici şi metode în auditul │
│clinic │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 14. Rol şi competenţe ale │
│auditorului clinic. Etica în │
│activitatea de audit clinic │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA MINIMALĂ
    pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management
    al calităţii serviciilor de sănătate din serviciile de ambulanţă publice
    I. Bibliografia minimă obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate din serviciile de ambulanţă publice
    1. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (titlul IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat şi art. 249);
    3. Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;
    4. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
    6. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare;
    7. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
    8. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
    10. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    11. Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
    12. Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.519/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
    13. Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.011/21.386/2007*) privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
    14. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.323/2011**) privind echilibrarea nou născutului pentru transport şi transportul neonatal;
    15. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 353/2019 privind aprobarea standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu - anexa nr. 3 - Standarde pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu urgenţă prespital;
    16. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 187/2020 pentru modificarea Metodologiei de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 358/2019;
    17. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 53/2020 privind aprobarea documentelor necesare înscrierii unităţilor sanitare din ambulatoriu în procesul de acreditare;
    18. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    19. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 321/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu;
    20. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 318/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare din ambulatoriu;
    21. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 236/2020***) privind aprobarea instrumentelor de evaluare utilizate în Ciclul l de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu - anexa nr. 3 - Liste de verificare pentru furnizorii de servicii de sănătate acordate în regim ambulatoriu urgenţă prespital;
    22. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 32/2020 privind aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;
    23. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

    II. Tematica minimă obligatorie pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate din serviciile de ambulanţă publice

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumirea temei │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 1. Organizarea şi funcţionarea │
│sistemului sanitar din România │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 2. Conceptul de calitate │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 3. Procesul de planificare, │
│implementare, evaluare şi control al │
│calităţii într-o unitate sanitară │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 4. Managementul strategic şi │
│organizaţional │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 5. Instrumente de îmbunătăţire a │
│calităţii - Ishikawa, Pareto, analiza │
│cauză-efect, SWOT, matrice de │
│prioritizare, RCA (Root Cause │
│Analysis) │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 6. Asigurarea şi îmbunătăţirea │
│calităţii serviciilor dintr-o unitate │
│sanitară │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 7. Dezvoltarea conceptului de │
│siguranţă a pacientului la nivelul │
│unităţii sanitare şi managementul │
│riscului │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 8. Structura de calitate din │
│cadrul unităţii sanitare │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 9. Concepte şi definiţii ale │
│auditului (SR EN ISO/CEI 17000:2005) │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 10. Pregătirea implementării │
│procesului de audit clinic în │
│instituţie │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 11. Elaborarea unui program de │
│audit clinic │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 12. Elaborarea şi implementarea │
│planului de audit - misiunii de audit │
│clinic │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 13. Tehnici şi metode în auditul │
│clinic │
├──────────────────────────────────────┤
│Tema 14. Rol şi competenţe ale │
│auditorului clinic. Etica în │
│activitatea de audit clinic │
└──────────────────────────────────────┘

    *) Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.011/21.386/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    **) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.323/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ***) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 236/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016