Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 58 din 11 ianuarie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 58 din 11 ianuarie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2022
    Ţinând cont de Referatul de aprobare nr. AR 328 din 11.01.2022 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 6 din 4.01.2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
    nr. 100 din 29 ianuarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2"

    2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Plata medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru serviciile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pentru activitatea de vaccinare realizată, validată în Registrul electronic naţional de vaccinare, denumit în continuare RENV, potrivit schemei complete de vaccinare, pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare raportate în RENV, precum şi pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, validată ca serviciu raportat în Corona Forms."

    3. La articolul 9^1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Activitatea de testare se realizează în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară sau în cadrul cabinetelor medicale din centrele de permanenţă, de către medicii prevăzuţi la alin. (1), şi cuprinde şi raportarea în Corona Forms a informaţiilor privind persoanele testate."

    4. La articolul 9^2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) De activităţile prevăzute la art. 9^1 alin. (6) beneficiază persoanele eligibile pentru testare, potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise pe lista proprie a medicului de familie, precum şi persoanele care nu au un medic de familie sau sunt înscrise pe lista altui medic de familie care nu le asigură aceste servicii, la un interval de cel puţin 48 de ore între două testări succesive."

    5. La articolul 9^3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9^3
    (1) Activitatea de vaccinare şi activitatea de testare a pacienţilor desfăşurată de către medicii de familie se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.11 «Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"

    6. Articolul 9^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9^4
    (1) Documentele necesare desfăşurării activităţii de vaccinare sunt următoarele:
    a) registrul de consultaţii al cabinetului medical, în care se vor consemna activităţile ce fac obiectul contractului;
    b) fişele de consultaţii în care se consemnează activităţile realizate;
    c) chestionar triaj vaccinare adulţi, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1 la Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) formularul pentru consimţământ informat prevăzut la cap. IV pct. 2 subpct. 2.3 din Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/ M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) fişă raportare RAPI, pentru cazurile apariţiei unei reacţii adverse postvaccinale indezirabile (RAPI), acestea fiind investigate şi raportate în conformitate cu metodologia de supraveghere RAPI - http://www.cnscbt.ro/index.php/ metodologii/rapi, potrivit anexei nr. 2 la Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la semnalarea acestora de către persoana vaccinată;
    f) fişa de declarare a profesionistului în domeniul sănătăţii pentru raportarea RAPI la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), potrivit modelului din anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul autosesizării privind posibile reacţii adverse asociate administrării vaccinurilor;
    g) registrul de vaccinare;
    h) adeverinţa de vaccinare pe format hârtie, pentru cazurile în care aceasta nu poate fi generată automat din RENV.
    (2) Documentele necesare desfăşurării activităţii de testare sunt următoarele:
    a) registrul de consultaţii al cabinetului medical, în care se vor consemna activităţile ce fac obiectul contractului;
    b) raportul medical generat din Corona Forms;
    c) formularul de exprimare a acordului pacientului informat prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007, cu modificările şi completările ulterioare."

    7. Articolul 9^5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9^5
    Datele înregistrate în Registrul electronic naţional de vaccinare, referitoare la persoanele vaccinate împotriva COVID-19, precum şi cele înregistrate în Corona Forms referitoare la persoanele testate se transmit periodic Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Frecvenţa, forma şi modul de transmitere a acestor date se stabilesc, de comun acord, prin protocol încheiat între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale."

    8. La articolul 9^6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Validarea şi decontarea de către casele de asigurări de sănătate a activităţii de testare se realizează pentru fiecare persoană care a fost raportată în Corona Forms, pentru care medicul de familie nu a perceput sume suplimentare de la persoanele cărora li s-a acordat serviciul de testare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (3),(8) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. La articolul 9^6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Modelele documentelor necesare decontării activităţii de vaccinare, precum şi a celei de testare sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin."

    10. La articolul 9^7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9^7
    (1) Modalitatea de plată a activităţii de vaccinare, precum şi a celei de testare realizată de medicii de familie este tarif pe serviciu exprimat în lei, potrivit reglementărilor art. 3 alin. (4)-(5^1) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare."

    11. La articolul 9^7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru activitatea de testare realizată, pentru care medicul de familie nu a perceput sume suplimentare de la persoanele cărora li s-a acordat serviciul de testare, validată ca serviciu prin raportarea informaţiilor privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 de lei/persoană şi cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de protecţie necesare testării şi se decontează de la data încheierii contractului prevăzut la art. 1 alin. (2)."

    12. După articolul 16^1 se introduce un nou capitol, capitolul V, care cuprinde articolul 16^2, cu următorul cuprins:
    "    CAP. V
    Control şi jurisdicţie
    ART. 16^2
    (1) Controlul modului de decontare a activităţii de vaccinare şi de testare se realizează de către echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv a caselor de asigurări de sănătate.
    (2) În cazul în care se constată că au fost decontate sume pentru activitatea de vaccinare sau de testare pentru persoane care nu sunt înregistrate în RENV, respectiv în Corona Forms, se calculează şi se reţin sumele necuvenite.
    (3) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (2) se face prin plată directă sau executare silită efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, în situaţia în care recuperarea nu se face prin plată directă.
    (4) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.
    (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare furnizor."

    13. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    14. La anexa nr. 3, titlul punctului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Centralizatorul persoanelor vaccinate, precum şi al celor testate, care îndeplinesc condiţiile de plată"

    15. La anexa nr. 3, după tabelul 2.2 se introduce un nou tabel, tabelul 2.3, cu următorul cuprins:
    "Tabelul 2.3. - pentru persoanele testate de medicul de familie

┌─────┬─────────┬───┬───────┬─────────┬────────┬───────┬────────┐
│ │ │ │ │Data │Data │ │Suma de │
│Nr. │Numele şi│ │Data │testării │testării│Tarif/ │plată/ │
│crt. │prenumele│CNP│primei │………......│……...… │testare│persoană│
│ │ │ │testări│(după │(după │ │- lei - │
│ │ │ │ │caz) │caz) │ │ │
├─────┼─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │C8 = 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │testare │
│c1 │c2 │c3 │c4 │c5 │c6 │c7 = 50│x 50 lei│
│ │ │ │ │ │ │lei │sau n*) │
│ │ │ │ │ │ │ │testări │
│ │ │ │ │ │ │ │x 50 lei│
├─────┼─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┤
│TOTAL│x │x │x │x │x │x │ │
└─────┴─────────┴───┴───────┴─────────┴────────┴───────┴────────┘


    *) n reprezintă numărul total al testărilor efectuate persoanelor eligibile la testare cărora le sunt asigurate aceste servicii, în luna pentru care se face raportarea."    ART. II
    (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. I cu privire la activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, medicii de familie, care au încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021 pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, încheie acte adiţionale la aceste contracte.
    (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. I cu privire la activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, medicii de familie, care nu au încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, încheie contracte în conformitate cu anexa la prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Adriana Pistol,
                    secretar de stat
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 68/101/2021)
    CONTRACT
    pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021
    privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19
    şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare
    potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021 pentru completarea
    Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic
     - model -
    I. Părţile contractante
    Casa de Asigurări de Sănătate ..............................., cu sediul în municipiul/oraşul ........................, str. ....................................... nr. ...., judeţul/sectorul ........................., tel./fax ..............................., adresă de e-mail ....................., reprezentată prin director general ........................,
    şi
    Cabinetul medical de asistenţă medicală primară …………......................................., organizat astfel:
    - cabinet individual .........................., cu sau fără punct secundar de lucru ............................., reprezentat prin medicul titular .............................;
    – cabinet asociat sau grupat ......................, cu sau fără punct secundar de lucru .........................., reprezentat prin medicul delegat ...................................;
    – societate civilă medicală ......................, cu sau fără punct secundar de lucru ......................, reprezentată prin administratorul ...........................;
    – unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ......................, reprezentată prin .............................;
    – cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ........................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................., reprezentat prin ........................,

    având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ............................., str. ................... nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........................, telefon fix/mobil ....................................., adresă de e-mail ........................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ........................, str. .................. nr. ..., telefon fix/mobil ......................., adresă de e-mail ............................

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021 pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, după caz, astfel:
    a) consultaţia, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare, în cabinetul propriu, raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinale pentru persoanele aflate pe listele proprii;
    b) consultaţia, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare, în cabinetul propriu, raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse pentru persoanele care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii;
    c) consultaţia, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare, raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinale pentru persoanele vaccinate la domiciliu;
    d) efectuarea activităţii de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2.


    ART. 2
    Activităţile care fac obiectul prezentului contract se realizează de către următorii medici de familie:
    a) Medic de familie
    Numele.................., prenumele ................
    Codul numeric personal ................................................
    Codul de parafă al medicului ............................

    b) Medic angajat în cadrul cabinetului medical individual
    Numele ...................., prenumele ...................
    Codul numeric personal ...................................
    Codul de parafă al medicului ...........................................

    c) ........................................................................    III. Durata contractului
    ART. 3
    (1) Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 martie 2022.
    (2) Durata prezentului contract se poate prelungi pe toată durata derulării procesului de vaccinare împotriva COVID-19, precum şi pe toată durata derulării procesului de testare, prin încheierea unui act adiţional semnat de ambele părţi.


    IV. Obligaţiile părţilor
    ART. 4
    Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte distincte cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru plata activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru plata activităţii de administrare a dozelor opţionale suplimentare prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, în limita sumelor alocate cu această destinaţie potrivit legii;
    b) să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii facturii, contravaloarea activităţii desfăşurate, raportate şi validate;
    c) să efectueze controlul activităţii, împreună cu direcţiile de sănătate publică, după caz, în limita competenţelor;
    d) să înmâneze, la finalizarea acţiunii de control, procesele-verbale sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicină de familie, notele de constatare ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;
    e) să afişeze pe site-ul casei de asigurări de sănătate programul şi datele de contact ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară cu care a încheiat contract pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru plata activităţii de administrare a dozelor opţionale suplimentare prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021.


    ART. 5
    (1) Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să realizeze activităţile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5^1) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, şi să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să completeze documentele medicale prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să păstreze la nivelul cabinetului declaraţia pe propria răspundere completată de către persoanele pentru care activitatea de vaccinare se realizează la domiciliu;
    d) să respecte legislaţia în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    e) să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activităţii - factura însoţită de centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată;
    f) să solicite, în cazul administrării vaccinului în cabinetul medical sau la domiciliul persoanei, atunci când starea acesteia o impune, prin intermediul dispeceratului de urgenţă 112, trimiterea unei ambulanţe;
    g) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate şi/sau ale direcţiilor de sănătate publică, după caz, documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate, care sunt în strânsă legătură cu obiectul prezentului contract;
    h) să transmită caselor de asigurări de sănătate, la termenele stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, documentele necesare în vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor generate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele generate de art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, atât pe perioada derulării prezentului contract, cât şi ulterior încetării valabilităţii acestuia, până la recuperarea sumelor alocate în acest sens în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii;
    i) să aducă la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate orice modificare cu privire la condiţiile care au stat la baza încheierii contractului, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului.

    (2) În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii au următoarele drepturi:
    a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii, contravaloarea activităţii efectuate şi validate;
    b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau prin poştă electronică;
    c) să fie îndrumaţi în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.    V. Modalităţi de plată
    ART. 6
    (1) Medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate beneficiază, pentru serviciile de administrare a vaccinului în cabinetele proprii, de un tarif de 40 de lei/inoculare, iar pentru serviciile de administrare a vaccinului la domiciliul persoanei, de un tarif de 60 de lei/inoculare.
    (2) Serviciile de administrare a vaccinului se acordă:
    a) persoanelor înscrise pe listele proprii;
    b) persoanelor care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie;
    c) persoanelor pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii.

    (3) Tariful prevăzut la alin. (1) se aplică pentru serviciile de administrare a vaccinului validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, respectiv ca serviciu de vaccinare cu doza opţională suplimentară raportată în RENV.
    (4) Tariful prevăzut la alin. (1) include şi consultaţia medicală, precum şi raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinale.
    (5) Medicii prevăzuţi la alin. (1) beneficiază, pentru serviciile de testare în cabinetele proprii, de un tarif de 50 de lei/persoană ce cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de protecţie necesare testării.
    (6) Decontarea activităţii de vaccinare şi de testare realizate se face lunar, în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii facturii şi a centralizatorului persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată, asumate de către reprezentantul legal al furnizorului.


    VI. Controlul activităţii
    ART. 7
    (1) Controlul privind activitatea realizată de către medicii de familie se exercită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), casele de asigurări de sănătate sau, după caz, de comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai CNAS/caselor de asigurări de sănătate, în funcţie de domeniul de competenţă.
    (2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări respectarea obligaţiilor de către furnizorii de servicii medicale ce le revin potrivit prezentului contract.
    (3) În cazul constatării lipsei declaraţiei pe propria răspundere completate de către persoanele pentru care activitatea de vaccinare se realizează la domiciliu, se percepe suma de 20 de lei pentru fiecare caz constatat.


    VII. Clauză specială
    ART. 8
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    (3) Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.


    VIII. Condiţii de suspendare şi încetare a contractului
    ART. 9
    (1) Contractul se suspendă în situaţia în care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a fost suspendat; suspendarea operează pentru aceeaşi perioadă.
    (2) Contractul încetează începând cu data de la care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a încetat sau a fost reziliat, după caz.
    (3) Contractul încetează de drept la data expirării duratei contractului prevăzută la art. 3.
    (4) Contractul poate înceta prin acordul părţilor.


    IX. Corespondenţa
    ART. 10
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris sau prin poşta electronică.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită cel târziu în ziua producerii modificării.


    X. Modificarea contractului
    ART. 11
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi, care devine anexă la prezentul contract.

    ART. 12
    Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, cu acordul părţilor.

    ART. 13
    Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare prin încheierea unui act adiţional.

    ART. 14
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia Centrală de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.


    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ..............., în două exemplare a câte ............. pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
         Casa de asigurări de sănătate
                  Director general,
    ........................................................
     Director executiv al Direcţiei economice,
    .................................................................
    Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    ...........................................................................
                           Vizat
               Juridic, contencios
    .................................................................
         Furnizor de servicii medicale
                Reprezentant legal,
    ........................................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016