Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 576 din 25 ianuarie 2024  privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 576 din 25 ianuarie 2024 privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 105 din 5 februarie 2024
    Având în vedere prevederile:
    - Hotărârii Guvernului nr. 571/2019 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear;
    – art. 25^1 lit. i) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    – Referatului de aprobare nr. 150.052 DMD/SDT din 8.01.2024 întocmit de către Direcţia generală turism - Direcţia marketing şi dezvoltare - Serviciul dezvoltare în turism,

    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului,
    ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin:
    ART. I
    Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 17 august 2023, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Începând cu 1 ianuarie 2024, acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis."

    2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis."

    3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Baza legală în temeiul căreia se instituie prezenta schemă se constituie din următoarele:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 571/2019 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear;
    c) art. 25^1 lit. i) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis."

    4. La articolul 7, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) produse agricole înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor pescăreşti şi de acvacultură care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;"

    5. La articolul 7, după litera k) se introduc patru noi litere, literele l)-o), cu următorul cuprins:
    "l) producţie agricolă primară înseamnă producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;
m) produse pescăreşti şi de acvacultură înseamnă produsele definite la art. 5 lit. (a) şi (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
n) producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură înseamnă toate operaţiunile legate de pescuitul, creşterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum şi activităţile desfăşurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranşarea, filetarea sau congelarea, şi prima vânzare către revânzători sau prelucrători;
o) prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură înseamnă toate operaţiunile, inclusiv manipularea, tratarea şi transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii - care au ca rezultat un produs prelucrat, precum şi distribuţia acestuia."

    6. La articolul 8, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) nu au depăşit plafonul de minimis prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (300.000 euro echivalent în lei) pe nicio perioadă de trei ani. Conform regulamentului, perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene;"

    7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor menţionate mai sus, cu excepţia:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, în unul din următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii de produse de acest tip achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
    a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a bunurilor şi serviciilor naţionale faţă de bunurile şi serviciile importate.
    (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b), c) sau d), cât şi într-unul sau mai multe din celelalte sectoare incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2023/2.831 sau desfăşoară alte activităţi incluse în domeniul de aplicare al acestuia, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau distincţia între conturi, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2023/2.831 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă."

    8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    În conformitate cu bugetul estimat pentru intervalul 2024-2027 al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, numărul estimat de beneficiari pentru această perioadă este de 60, reprezentând câte 15 pentru fiecare an."

    9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita a maximum 200.000 euro, echivalent în lei."

    10. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la art. 8 lit. d), întreprinderea solicitantă poate beneficia de prevederile schemei, doar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane, dar fără ca valoarea grantului acordat prin prezenta schemă să depăşească suma menţionată la art. 12."

    11. La articolul 19, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general. Ajutoarele de minimis acordate pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol şi cu Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, în limita menţionată la art. 8 lit. d), dar fără ca valoarea grantului acordat prin prezenta schemă să depăşească suma menţionată la art. 12."

    12. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică în forma modificată începând cu 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2027, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2030 în conformitate cu durata de valabilitate a Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. În situaţia prelungirii aplicării prezentei scheme de ajutor de minimis va fi necesară reavizarea acesteia de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Contractele vor fi încheiate până la 31 decembrie 2027, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinaţie în bugetul MEAT, iar plăţile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2030, în limita creditelor bugetare anuale aprobate în acest sens."

    13. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis este un program multianual. Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis în perioada 2024-2027 este de 60.000.000 lei, reprezentând 15.000.000 lei pentru fiecare an, iar ajutoarele de minimis se vor acorda de la bugetul de stat, prin bugetul MEAT, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat."

    14. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    MEAT va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezenta schemă, şi anume: datele de identificare a beneficiarului, durata (anul de raportare), valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis acordată de MEAT în ultimii 3 ani, valoarea estimativă (ex ante), valoarea exactă a ajutorului de minimis (la momentul efectuării decontului final al cheltuielilor aferente acţiunii, valoare ce va fi raportată Consiliului Concurenţei) şi sursa de finanţare. Această evidenţă se păstrează timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei."

    15. La articolul 44, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Pentru a crea posibilitatea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, MEAT, în calitate de furnizor al măsurii de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia sau de la data modificării ei. Contractele, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii. Plăţile se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data plăţii."

    16. În anexa nr. 10 „Contract de finanţare“, la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare este mai mică decât ce s-a aprobat prin decizia privind acceptarea la finanţare, anexată prezentului contract, atunci valoarea ajutorului de minimis este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, exclusiv TVA, în limita a 200.000 euro şi cu respectarea celorlalte reguli ale ajutorului de stat."    ART. II
    Direcţia generală turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în parteneriat cu agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Ştefan-Radu Oprea

    Bucureşti, 25 ianuarie 2024.
    Nr. 576.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016