Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 572 din 4 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 572 din 4 septembrie 2008  pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 572 din 4 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008
ORDIN nr. 572 din 4 septembrie 2008
pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defrişare a plantaţiilor viticole
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008


Vãzând Referatul de aprobare al Direcţiei politici de piaţã în sectorul culturi horticole nr. 125.288 din 22 august 2008,
având în vedere:
- prevederile cap. III "Schema de defrişare" art. 98-107 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 , a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 ;
- prevederile cap. III "Schema de defrişare" art. 67-73 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţãrile terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele de aplicare a schemei de defrişare a plantaţiilor viticole, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin creeazã cadrul necesar aplicãrii schemei de defrişare a plantaţiilor viticole, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 , a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 şi ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţãrile terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii
şi dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat

Bucureşti, 4 septembrie 2008.
Nr. 572.


ANEXÃ

NORME
de aplicare a schemei de defrişare a plantaţiilor viticole

ART. 1
(1) Prezentele norme stabilesc condiţiile de aplicare a schemei de defrişare a plantaţiilor viticole.
(2) Schema de defrişare a plantaţiilor viticole începe în campania viticolã 2008/2009 şi se aplicã pânã la sfârşitul campaniei viticole 2010/2011.
ART. 2
(1) Beneficiarii primei de defrişare sunt producãtorii agricoli persoane fizice/juridice care deţin în proprietate suprafeţe cultivate cu soiuri de struguri de vinificaţie care pot fi clasificaţi conform art. 24 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole.
(2) Prima de defrişare se acordã numai dacã suprafaţa pentru care aceasta se solicitã îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) este înscrisã în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare RPV;
b) nu a fãcut obiectul unui sprijin comunitar sau naţional pentru mãsuri de restructurare/reconversie în ultimii 10 ani vinicoli care precedã solicitarea de defrişare;
c) nu a fãcut obiectul unui sprijin comunitar în cadrul niciunei alte organizãri comune de piaţã în ultimii 5 ani vinicoli care precedã solicitarea de defrişare;
d) este întreţinutã în bune condiţii agricole şi de mediu;
e) nu este mai micã de 0,3 hectare;
f) cultivarea ei nu a încãlcat nicio altã dispoziţie naţionalã sau comunitarã aplicabilã;
g) este plantatã cu un soi de struguri de vinificaţie clasificaţi conform alin. (1);
h) nu este situatã în zonele montane la o altitudine mai mare de 500 m, cu excepţia câmpiilor înalte;
i) nu este amplasatã pe o pantã mai mare de 25%.
(3) Cuantumul primei de defrişare se stabileşte pe baza randamentelor obţinute de fiecare solicitant, în limita baremelor de defrişare stabilite în conformitate cu art. 113 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole.
(4) În vederea calculãrii primei de defrişare, suprafaţa plantatã cu viţã-de-vie este cea delimitatã de perimetrul extern al butucilor de viţã-de-vie, adãugându-se o zonã-tampon a cãrei lãţime corespunde jumãtãţii distanţei dintre rânduri. Suprafaţa plantatã se determinã în conformitate cu art. 30 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiţionãrii, a modulãrii şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevãzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori. Aleile, zonele de întoarcere şi drumurile nu sunt eligibile pentru acordarea primei de defrişare.
(5) Randamentul va fi stabilit pentru fiecare solicitant ca medie a randamentelor pe ultimele 3 campanii viticole consecutive.
(6) Pentru solicitanţii care deţin suprafeţe totale viticole cuprinse între 0,30-0,49 ha sau pentru care nu este obligatorie depunerea declaraţiei de recoltã/producţie, randamentul se calculeazã pe baza randamentului mediu al regiunii viticole în cauzã, stabilit pe baza datelor deţinute de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, denumit în continuare ONVV.
(7) Randamentul se calculeazã pentru fiecare beneficiar astfel:
a) media producţiei de struguri albi pe 3 ani înmulţitã cu 70%;
b) media producţiei de struguri roşii pe 3 ani înmulţitã cu 65%.
(8) Nivelul primei de defrişare prevãzute la art. 98 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole este prezentat în anexa nr. 1.
(9) Beneficiarii primei de defrişare renunţã definitiv la dreptul de replantare pentru suprafaţa pentru care a fost obţinutã prima.
ART. 3
(1) Pentru a beneficia de prima de defrişare producãtorii agricoli persoane fizice/juridice trebuie sã depunã cererea/formularul-tip la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, denumitã în continuare APIA, însoţitã/însoţit de urmãtoarele documente:
a) copie a actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice; certificat de înmatriculare şi certificat de înregistrare fiscalã, pentru persoane juridice;
b) copie a documentului oficial care dovedeşte dreptul de proprietate a suprafeţelor pentru care se solicitã prima de defrişare;
c) fişa informatizatã a parcelelor viticole din RPV, pentru suprafeţele pentru care se solicitã prima de defrişare; d) copie a declaraţiilor de recoltã/producţie pentru 3 campanii viticole consecutive, precedente solicitãrii primei de defrişare, înregistrate la direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu excepţia producãtorilor persoane fizice/juridice care nu au obligaţia de a depune declaraţii de recoltã/producţie;
e) harta imprimatã în format A/3 (ortofotoplan), furnizatã de APIA - centrul judeţean, care conţine datele de identificare spaţialã a fiecãrui bloc fizic în care sunt cuprinse suprafeţele de teren pentru care se solicitã prima de defrişare, precum şi schiţa orientativã a poziţionãrii acestora în cadrul blocurilor fizice;
f) declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã suprafaţa pentru care solicitã prima de defrişare nu a fãcut obiectul unui sprijin comunitar sau naţional pentru mãsuri de restructurare/reconversie în ultimii 10 ani vinicoli care precedã solicitarea de defrişare şi nici al unui sprijin comunitar în cadrul unei alte organizãri comune de piaţã în ultimii 5 ani vinicoli care precedã solicitarea de defrişare;
g) declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã suprafeţele viticole sunt întreţinute în bune condiţii agricole şi de mediu;
h) copie a documentului de identitate bancarã. Cererea/formularul-tip se va elabora de cãtre APIA şi se va publica pe site-ul instituţiei.
(2) În situaţia în care un producãtor viticol solicitã acordarea primei de defrişare pentru suprafeţe situate în mai multe unitãţi administrativ-teritoriale, acesta formuleazã şi depune cerere la centrele judeţene ale APIA în a cãror razã de competenţã administrativã este situatã plantaţia viticolã pentru care se solicitã prima de defrişare.
(3) Cererile privind prima de defrişare se depun în fiecare an viticol pânã la data de 15 septembrie.
(4) Cererile privind prima de defrişare şi suprafeţele eligibile se aprobã şi sunt notificate în scris beneficiarilor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, pânã la data de 1 februarie a fiecãrui an.
(5) Pentru aprobarea cererilor privind prima de defrişare se vor avea în vedere urmãtoarele:
a) se acordã prioritate solicitanţilor care solicitã prima de defrişare pentru întreaga suprafaţã deţinutã;
b) se acordã prioritate solicitanţilor care au peste 55 de ani.
(6) În conformitate cu procedura menţionatã la art. 113 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole, se poate decide:
a) încetarea aplicãrii schemei de defrişare a plantaţiilor viticole dacã, luând în considerare cererile în curs, continuarea defrişãrii ar duce la o suprafaţã defrişatã totalã de peste 6% din suprafaţa totalã cultivatã cu viţã-de-vie în România, conform anexei nr. VIII la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole, pentru acel an de aplicare a schemei;
b) încetarea aplicãrii schemei de defrişare a plantaţiilor viticole dacã, luând în considerare cererile în curs, continuarea defrişãrii ar duce la o suprafaţã defrişatã totalã de peste 15% din suprafaţa totalã cultivatã cu viţã-de-vie în România, conform anexei nr. VIII la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole, pânã la sfârşitul campaniei viticole 2010/2011.
(7) Solicitanţii ale cãror cereri au fost aprobate vor efectua defrişarea suprafeţelor în cauzã pânã cel târziu la data de 31 iulie a campaniei viticole în care a fost acceptatã cererea.
ART. 4
APIA verificã conformitatea informaţiilor cuprinse în cererea privind prima de defrişare şi efectueazã verificãri în teren înainte de aprobarea cererii. Cererea sau cererile de ajutor respective sunt respinse în cazul în care beneficiarii sau reprezentanţii acestora împiedicã efectuarea unui control la faţa locului.
ART. 5
(1) Dupã verificarea documentelor şi aprobarea cererilor, APIA întocmeşte centralizatorul pe judeţe cu sumele necesare acordãrii primei de defrişare, pe care îl transmite în termen de 5 zile lucrãtoare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, denumit în continuare MADR, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
(2) MADR solicitã Ministerului Economiei şi Finanţelor deschiderea creditelor bugetare, în baza situaţiei centralizatoare privind sumele cuvenite producãtorilor agricoli eligibili, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.
(3) Dupã aprobarea de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, MADR alimenteazã contul APIA, care, în termen de 5 zile lucrãtoare, vireazã în conturile beneficiarilor sumele cuvenite ca sprijin financiar.
(4) Plata sprijinului financiar aferent primei de defrişare se face conform Regulamentului (CE) nr. 1.913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol, în ceea ce priveşte faptele generatoare din sectorul vitivinicol, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Plata sprijinului financiar cãtre beneficiari se va efectua de cãtre APIA, dupã verificarea finalizãrii procesului de defrişare a suprafeţelor aprobate şi cel mai târziu pânã la data de 15 octombrie a anului în care a fost acceptatã cererea.
ART. 6
Beneficiarilor cãrora li s-au aprobat cererile de defrişare a plantaţiilor viticole şi au primit sprijinul financiar pentru schema de defrişare a plantaţiilor viticole li se vor aplica prevederile art. 103 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole.
ART. 7
(1) APIA va elabora manuale de proceduri pentru implementarea prezentelor norme.
(2) În conformitate cu legislaţia în vigoare, APIA poate delega un organism pentru verificarea conformitãţii informaţiilor cuprinse în cererea privind prima de defrişare şi efectuarea verificãrilor în teren înainte de aprobarea acesteia.
(3) APIA va comunica cãtre MADR toate informaţiile necesare pentru aplicarea schemei de defrişare a plantaţiilor viticole.
ART. 8
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme.


ANEXA 1
-------
la norme
--------

NIVELUL PRIMEI DE DEFRIŞARE


┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Prima (euro/ha) │
│ Randament istoric ├──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│ pe hectar (hl) │ Cereri aprobate │ Cereri aprobate │ Cereri aprobate │
│ │ în 2008/2009 │ în 2009/2010 │ în 2010/2011 │
├──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ ≤ 20 │ 1.740 │ 1.595 │ 1.450 │
├──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ > 20 şi ≤ 30 │ 4.080 │ 3.740 │ 3.400 │
├──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ > 30 şi ≤ 40 │ 5.040 │ 4.620 │ 4.200 │
├──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ > 40 şi ≤ 50 │ 5.520 │ 5.060 │ 4.600 │
├──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ > 50 şi ≤ 90 │ 7.560 │ 6.930 │ 6.300 │
├──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ > 90 şi ≤ 130 │ 10.320 │ 9.460 │ 8.600 │
├──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ > 130 şi ≤ 160 │ 13.320 │ 12.210 │ 11.100 │
├──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ > 160 │ 14.760 │ 13.530 │ 12.300 │
└──────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
ANEXA 2
-------
la norme
--------


Centrul judeţean APIA .................
Numãr de înregistrare ......../........


NOTIFICARE
privind acordarea primei de defrişare

Numele şi prenumele/Firma solicitantului ..................
CNP/CUI ...................................................
Adresa completã a solicitantului ...........................
Oraşul ............... Cod poştal ..........................
Telefon/Fax/E-mail .........................................

Parcelele pentru care este autorizatã defrişarea:

┌────────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┐
│ CNPV │ Suprafaţã │ Bloc fizic │ Valoarea sprijinului │
├────────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┤
└────────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┘

Data ...../...../....... Numele şi prenumele/Denumirea societãţii
...................................

Semnãtura
.................
ANEXA 3
-------
la norme
--------


APIA
Numãr de înregistrare ...../.........

CENTRALIZATOR
cu sumele necesare pentru acordarea primei de defrişare


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE

Nr. .........../............

Se aprobã.

Ordonator principal de credite,
...............................

┌────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │Sprijin │Sprijin financiar │
│crt.│Judeţul/Beneficiar│Campania │Suprafaţa│financiar/ha│ (lei) - │
│ │ │viticolã │ (ha) │(euro/ha) │cursul de schimb │
│ │ │ │ │ │euro-lei conform │
│ │ │ │ │ │Regulamentului (CE) │
│ │ │ │ │ │ nr. 807/2008 │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┤
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┤
├────┴──────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ nr. 807/2008 │
└───────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────────────┘


Director general Director mãsuri de piaţã
Numele şi prenumele ......... Numele şi prenumele .............
Semnãtura ............... Semnãtura .................
Ştampila ................ Ştampila ..................
Data .................... Data ......................
ANEXA 4
-------
la norme
--------SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
privind sumele cuvenite producãtorilor agricoli eligibili
pentru prima de defrişare

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
Nr. ......./.........

Se aprobã.

Ordonator principal de credite,
..............................

┌───────┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt. │ Campania viticolã │ Suprafaţa totalã │ Sprijin financiar │
│ │ │ │ (lei) │
├───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
├───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
├───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
└───────┴───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

DIRECŢIA BUGET-FINANŢE

Director general
Numele şi prenumele .............
Semnãtura ...............
Ştampila ................
Data ....................


---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016