Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 556 din 15 iunie 2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 556 din 15 iunie 2011  privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 556 din 15 iunie 2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.963 din 16 iunie 2011 al Ministerului Sãnãtãţii şi nr. 2.231 din 15 iunie 2011 al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate,
    în temeiul prevederilor:
    - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare;
    - Hotãrârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul sãnãtãţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi nr. 384 bis din 1 iunie 2011, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. În anexa 1, la capitolul III, litera C, la nota 7, punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "1. Pentru evaluarea clinicã şi paraclinicã, prescrierea tratamentului şi urmãrirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie lunarã, iar prescripţia/prescripţiile medicalã/medicale aferentã/aferente pot fi eliberate pentru 30, 60 sau 90 de zile."
    2. În anexa 1, la capitolul III, litera C, la nota 7, punctul 2 se abrogã.
    3. În anexa 1, la capitolul III, la finalul literei D se introduce o notã cu urmãtorul cuprins:
    "NOTĂ:
    Pentru afecţiunile cronice din anexa 39A: diabet zaharat tip II, epilepsie, boala Parkinson, poliartritã reumatoidã, pentru evaluarea clinicã şi paraclinicã, prescrierea tratamentului şi urmãrirea evoluţiei bolnavilor cu aceste afecţiuni cronice, casele de asigurãri de sãnãtate deconteazã o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicalã/medicale o datã la 3 luni, în baza aprobãrii comisiilor de la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate/Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, dupã caz."
    4. În anexa 1, la capitolul III, la litera E, nota 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "NOTA 3:
    Pentru bolnavii cu afecţiuni acute/subacute consultaţia la domiciliu se acordã în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical."
    5. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a) punctul 6 subpunctul 6.2, ultima tezã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "la care se adaugã suplimentar un numãr de puncte care se calculeazã astfel:
                                                     (numãr de asiguraţi înscrişi - 2.200)
Nr. puncte de decontat = numãr de puncte realizate x ───────────────────────────────────── x 0,5"
                                                      numãr persoane asigurate înscrise    6. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a) punctul 6 subpunctul 6.4, ultima tezã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "la care se adaugã suplimentar un numãr de puncte care se calculeazã astfel:
                                                     (numãr de asiguraţi înscrişi - 2.200)
Nr. puncte de decontat = numãr de puncte realizate x ───────────────────────────────────── x 0,5"
                                                       numãr persoane asigurate înscrise    7. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) Serviciile cuprinse la cap. III lit. B pct. 2 lit. c), lit. B pct. 7, lit. D (cu excepţia prevederilor de la notã) şi lit. G (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata per capita.
    8. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (3), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) Numãrul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:
    - consultaţie la domiciliu - 15 puncte;
    - consultaţie la cabinet - 5,5 puncte;
    - serviciu medical - dacã s-a eliberat certificat constatator de deces - 5,5 puncte;".
    9. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (3), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) Serviciile cuprinse la cap. I, cap. II şi cap. III lit. A, lit. B pct. 1, pct. 2 lit. a) şi b) şi pct. 3-6, lit. C, lit. D - pentru consultaţiile cuprinse în notã, lit. E şi G - numai consultaţia pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical."
    10. În anexa 3, la articolul 8 punctul 2) litera b), ultima tezã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "la care se adaugã suplimentar un numãr de puncte care se calculeazã astfel:
                                                                (numãr de asiguraţi înscrişi - 2.200)
Nr. puncte per capita de decontat = numãr de puncte realizate x ───────────────────────────────────── x 0,5"
                                                                  numãr persoane asigurate înscrise    11. În anexa 3, la articolul 8 punctul 2) litera d), ultima tezã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "la care se adaugã suplimentar un numãr de puncte care se calculeazã astfel:                                                                (numãr de asiguraţi înscrişi - 2.200)
Nr. puncte per capita de decontat = numãr de puncte realizate x ───────────────────────────────────── x 0,5"
                                                                  numãr persoane asigurate înscrise    12. În anexa 16, la capitolul I litera B, la punctul 2, litera m) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "m) - biopsie de vilozitãţi coriale***) 900,00".
    13. În anexa 16, la capitolul I, litera B, la punctul 2, ***) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "***) Biopsia de vilozitãţi coriale se deconteazã la gravide în trimestrul I de sarcinã, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcinã, efectuatã numai de cãtre medicii de specialitate obstetricã-ginecologie cu supraspecializare în medicinã fetalã; în tarifele aferente acestora este inclusã şi prelucrarea probelor prelevate - analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13, 18, 21, X şi Y pentru diagnosticarea sindromului Down, Edwards, Patau, a sexului fetal şi anomalii numerice a cromozomilor sexuali".
    14. În anexa 30, la articolul 17, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazul în care o facturã nu este validatã în sensul în care nu se acordã viza «bun de platã», casa de asigurãri de sãnãtate este obligatã ca în termen de 5 zile lucrãtoare de la expirarea termenului prevãzut la alin. (2) sã comunice furnizorului, în scris, motivele neavizãrii, acordând furnizorului un termen de 5 zile lucrãtoare pentru remedierea eventualelor erori."
    15. În anexa 31, la articolul 6, litera k) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "k) sã aducã la cunoştinţa furnizorilor de medicamente, prin publicare zilnicã pe pagina web proprie, situaţia fondurilor trimestriale/lunare aprobate şi a fondurilor disponibile de la data publicãrii pânã la sfârşitul trimestrului/lunii în curs pentru eliberarea medicamentelor; comunicarea acestor informaţii se face în mod unitar la nivelul tuturor caselor de asigurãri de sãnãtate;".
    16. În anexa 31, la articolul 11, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazul în care o facturã nu este validatã în sensul în care nu se acordã viza «bun de platã», casa de asigurãri de sãnãtate este obligatã ca în termen de 5 zile lucrãtoare de la expirarea termenului prevãzut la alin. (2) sã comunice furnizorului, în scris, motivele neavizãrii, acordând furnizorului un termen de 5 zile lucrãtoare pentru remedierea eventualelor erori."
    17. În anexa 40, punctul 1 se abrogã.
    18. În anexa 40, punctul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "6. În situaţia în care furnizorii utilizeazã un alt program informatic, acesta trebuie sã fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat."
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul sãnãtãţii,
                                  Cseke Attila

                          Preşedintele Casei Naţionale
                           de Asigurãri de Sãnãtate,
                              Nicolae-Lucian Duţã

                                 ------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016