Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 554 din 25 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 554 din 25 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 544 din 3 iunie 2022
    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. m) şi n) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 şi 265 bis din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Aeronavele ultrauşoare pot efectua zboruri în spaţiul aerian naţional fără a deţine certificate de tip şi/sau de navigabilitate, în baza unor documente echivalente de navigabilitate sau fără niciun astfel de document, în conformitate cu cerinţele aplicabile prevăzute în anexe."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Pentru a fi operată/utilizată în spaţiul aerian naţional, o aeronavă ultrauşoară motorizată trebuie să posede un certificat de înmatriculare emis în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965, denumită în continuare Convenţia de la Chicago, şi ale anexei nr. 3.
    (2) Pentru a fi operată/utilizată în spaţiul aerian naţional, o aeronavă ultrauşoară nemotorizată, cu excepţia parapantelor şi deltaplanelor, trebuie să deţină un certificat de identificare, emis în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.
    (3) Aeronavele ultrauşoare nemotorizate din categoria parapantelor şi deltaplanelor pot fi operate/utilizate în spaţiul aerian naţional fără a deţine certificat de înmatriculare/ identificare."

    3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Operarea/Utilizarea aeronavelor ultrauşoare înmatriculate în România este limitată la efectuarea zborurilor în interes propriu, particulare şi şcoală, aşa cum sunt definite acestea în Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile respectării cerinţelor şi limitărilor aplicabile prevăzute în anexele nr. 2-5.
    (2) Aeronavele ultrauşoare motorizate înmatriculate în România pot fi utilizate şi la efectuarea operaţiunilor de lucru aerian, aşa cum sunt definite acestea în Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile deţinerii unei autorizaţii de zbor, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.
    (3) O aeronavă ultrauşoară înmatriculată în alt stat poate efectua zboruri în spaţiul aerian naţional doar în condiţiile deţinerii unui document de navigabilitate emis de statul de înmatriculare al aeronavei, recunoscut de către autoritatea de certificare din România.
    (4) Operarea/Utilizarea în spaţiul aerian naţional a unei aeronave ultrauşoare înmatriculate în alt stat este permisă doar pentru efectuarea zborurilor în interes propriu şi a zborurilor particulare, aşa cum sunt definite acestea în Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea tuturor limitărilor şi restricţiilor impuse prin documentul de navigabilitate.
    (5) Întreaga responsabilitate, precum şi asumarea tuturor riscurilor legate de construcţia, întreţinerea, reparaţia şi operarea/utilizarea aeronavelor ultrauşoare revin persoanelor fizice angajate/participante în astfel de zboruri.
    (6) Pilotul comandant este operatorul aeronavei. Pilotul comandant decide dacă operează/utilizează sau nu o aeronavă în condiţiile aferente zborului pe care intenţionează să îl efectueze, astfel încât să fie asigurată siguranţa zborului în conformitate cu reglementările aeronautice şi legislaţia aplicabile."

    4. La articolul 5 litera b), punctul iii) se abrogă.
    5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Atribuţiile autorităţii de certificare prevăzute în reglementările de la art. 5 lit. a) şi b), inclusiv supravegherea operaţiunilor aeriene civile cu aeronave civile ultrauşoare, se exercită de Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» direct sau prin intermediul unor entităţi calificate, desemnate de regie în conformitate cu procedurile specifice aprobate prin decizie a directorului general şi publicate pe siteul Regiei Autonome «Autoritatea Aeronautică Civilă Română», www.caa.ro."

    6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Prezentul ordin nu se aplică aeronavelor care deţin un certificat de înmatriculare emis în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Convenţia de la Chicago, precum şi un certificat de tip şi certificat de navigabilitate în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la Convenţia de la Chicago şi/sau ale regulamentelor emise la nivelul Uniunii Europene."

    7. La anexa nr. 1, după tabelul nr. 1 se introduce o notă, cu următorul cuprins:
    "Notă:
    Masa maximă gol reprezintă masa totală, inclusiv structura, grupul motopropulsor, echipamentele impuse de normele tehnice şi cele prevăzute de constructor (inclusiv sisteme, instalaţii, instrumente şi aparate de bord), balastul fix, lichidele de răcire, lichidele hidraulice şi carburantul rezidual, lubrifianţii, lestul fix şi eventualele echipamente opţionale sau speciale. Ea va fi determinată de ansamblul componentelor aeronavei definite de documentele precizate mai jos:
    - schiţa, în trei vederi, a aeronavei;
    – lista de sisteme, echipamente, instalaţii, instrumente şi aparate de bord şi un descriptiv al acestora.
    Masa maximă gol = masa maximă la decolare – sarcina utilă.
    Sarcina utilă = masa ocupanţilor + masa carburantului + masa bagajelor."

    8. La anexa nr. 1, tabelul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────┬──────┬────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │Masa/ │Decolare/│Decolare/ │
│„Categoria│Nr. │Sarcină │Aterizare│Aterizare pe│
│/Clasa │locuri│utilă │pe uscat │uscat şi pe │
│ │ │ │ │apă │
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │Masă │ │ │
│ │ │maximă │380 kg │- │
│Planoare │ │gol │ │ │
│motorizate│1-2 ├────────┼─────────┼────────────┤
│primare │ │Masă │ │ │
│ │ │maximă │600 kg │- │
│ │ │la │ │ │
│ │ │decolare│ │ │
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │Masă │ │50 kg │
│ │ │maximă │380 kg │suplimentar │
│ │ │gol │ │ │
│Avioane │1-2 ├────────┼─────────┼────────────┤
│primare │ │Masă │ │ │
│ │ │maximă │600 kg │50 kg │
│ │ │la │ │suplimentar │
│ │ │decolare│ │ │
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │Masă │ │50 kg │
│ │ │maximă │380 kg │suplimentar │
│ │ │gol │ │ │
│Elicoptere│1-2 ├────────┼─────────┼────────────┤
│primare │ │Masă │ │ │
│ │ │maximă │600 kg │50 kg │
│ │ │la │ │suplimentar“│
│ │ │decolare│ │ │
└──────────┴──────┴────────┴─────────┴────────────┘

"

    9. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1010 (b), după alineatul (16) se introduc două noi alineate, alineatele (17) şi (18), cu următorul cuprins:
    "(17) Suspendarea unui certificat de înmatriculare reprezintă încetarea temporară a efectelor juridice produse de certificatul respectiv.
(18) Revocarea unui certificat de înmatriculare reprezintă încetarea definitivă a efectelor juridice produse de certificatul respectiv."

    10. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1065 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "RACR-CCO ULM 1065 - Documente depuse de solicitanţi în vederea înmatriculării

    (1) În scopul emiterii Ci, solicitanţii trebuie să depună, direct sau prin împuternicit, următoarele documente:
    (i) cerere-tip, conform modelului din anexa 1 la RACR-CCO ULM, semnată de proprietarul sau deţinătorul aeronavei;
    (ii) actul de identitate şi/sau dovada privind rezidenţa în România, în cazul în care proprietarul sau deţinătorul este persoană fizică;
    (iii) certificatul de înregistrare şi un certificat constatator complet pentru persoanele juridice române, respectiv documente echivalente emise de autorităţile competente, în cazul persoanelor juridice străine;
    (iv) dovada dreptului de proprietate sau de deţinere, după caz. În cazul aeronavelor construite de solicitant se depune o declaraţie pe propria răspundere, în original, prin care se atestă dreptul de proprietate asupra aeronavei;
    (v) acordul scris al proprietarului pentru înmatriculare, în cazul în care înmatricularea aeronavei este solicitată de deţinător;
    (vi) manualul de utilizare şi întreţinere, în copie;
    (vii) fotografii ale aeronavei şi, după caz, ale sistemelor, echipamentelor, instalaţiilor, instrumentelor şi aparatelor de bord cu care este prevăzută şi va fi utilizată/operată aeronava (echipamente radio, dispozitive de remorcaj, flotoare, schiuri etc.), făcute cu acestea montate pe aeronavă, astfel încât aeronava să poată fi uşor identificată şi definită pe baza acestora;
    (viii) schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare;
    (ix) poliţa de asigurare pentru pagube produse terţilor şi, după caz, a pasagerilor, în termen de valabilitate la data depunerii cererii, încheiată conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    (x) alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Paragraful RACR-CCO ULM 1060, după caz;
    (xi) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat.

    (2) În cazul în care nu este altfel menţionat, documentele se depun în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul de către inspectorul desemnat de către autoritatea de certificare să efectueze verificarea aeronavei.

    (3) În cazul în care documentele sunt redactate într-o altă limbă decât limba română sau engleză, acestea sunt însoţite de o traducere autorizată.
    Notă:
    1. Pct. (ix) nu se aplică în cazul aeronavelor ultrauşoare cu decolare de pe picioare.
    2. Documentele menţionate la pct. (vi)-(viii) vor fi autentificate individual de către solicitanţi prin înscrierea unei menţiuni din care să reiasă că aparţin aeronavei respective (tip/model, serie, după caz).
    3. În cazul aeronavelor neomologate, odată cu certificatul de înmatriculare se va emite şi anexa iniţială a acestuia.
    4. În cazul în care manualul de utilizare şi întreţinere nu există sau nu are conţinutul conform celor precizate în anexa 2 la RACR-CCO ULM, acesta se poate depune sub formă de proiect, urmând a fi definitivat de către solicitant conform cerinţelor din prezenta reglementare."

    11. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1070 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "RACR-CCO ULM 1070 - Aeronavele din import
    În vederea emiterii Ci, pentru aeronavele din import, sunt necesar a fi depuse de către solicitant, în plus faţă de cele prevăzute la RACR-CCO ULM 1065, următoarele documente care vor face parte din dosarul aeronavei, astfel:
    (i) certificatul de radiere/neînregistrare emis de autoritatea competentă a statului exportator, cu excepţia motoparapantelor/motoparaşutelor;
    (ii) livret (copie) sau declaraţie a solicitantului (original) privind starea tehnică (îndeplineşte sau nu cerinţele de a fi admisă la zbor în statul respectiv) şi a activităţii celulei, motorului şi elicei (ore de funcţionare, număr de aterizări). Copia livretului va fi autentificată de către solicitant prin semnătura acestuia, menţionarea datei şi precizarea că aparţine aeronavei respective."

    12. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1080, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Conţinutul certificatului de înmatriculare şi al anexei la acesta este prevăzut în anexa nr. 5 la RACR-CCO ULM. Modelul certificatului de înmatriculare, care va respecta recomandările anexei nr. 7 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, precum şi modelul anexei la certificatul de înmatriculare se stabilesc de către autoritatea de certificare, prin decizie a directorului general."

    13. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1090, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Însemnele de înmatriculare se aplică de către solicitanţi pe corpul aeronavei, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Convenţia de la Chicago. Prin excepţie, motoparaşutele şi motoparapantele pot avea inscripţionate însemnele de înmatriculare pe orice suprafaţă rigidă disponibilă."

    14. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1115 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "RACR-CCO ULM 1115 - Documente emise de alte state

    (1) Documentele de navigabilitate emise de alte state pentru aeronavele înmatriculate în respectivele state pot fi recunoscute prin emiterea unui certificat de recunoaştere de către autoritatea de certificare din România. Documentul de navigabilitate nu este valabil pentru efectuarea zborurilor în spaţiul aerian naţional decât însoţit de certificatul de recunoaştere.

    (2) Perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere nu poate fi mai mare de doi ani şi nici nu poate depăşi durata de valabilitate a documentului de navigabilitate recunoscut.

    (3) Procedura de recunoaştere a documentelor de navigabilitate se stabileşte de către autoritatea de certificare şi se publică pe pagina de internet proprie, în limba engleză."

    15. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1175, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Autorizaţia de zbor va conţine cel puţin următoarele rubrici:
    a) numărul de înregistrare la autoritatea de certificare;
    b) numărul autorizaţiei de zbor;
    c) categoria şi clasa aeronavei;
    d) însemnele de înmatriculare;
    e) numărul certificatului de înmatriculare;
    f) categoriile de zboruri pentru care este autorizată aeronava;
    g) opţiunile de echipare;
    h) numărul procesului-verbal în baza căruia a fost emisă anexa;
    i) data emiterii;
    j) data până la care este valabilă anexa;
    k) menţiuni;
    l) semnătura emitentului.
    Notă:
    Modelul autorizaţiei de zbor se stabileşte de autoritatea de certificare, prin decizie a directorului general."

    16. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1185 se abrogă.
    17. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1200 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "RACR-CCO ULM 1200 - Aeronavele ULM neomologate
    Aeronavele ULM neomologate pot fi operate/utilizate numai dacă posedă un certificat de înmatriculare, având înscrise în anexă categoriile de zboruri pentru care sunt autorizate.
    Aceste aeronave pot fi utilizate doar pentru efectuarea următoarelor categorii de zboruri:
    1. zboruri particulare;
    2. zboruri în interes propriu;
    3. zboruri şcoală în vederea calificării pentru clasa respectivă de aeronave, dar numai în situaţia în care cel şcolarizat este şi proprietar al respectivei aeronave;
    4. zboruri tehnice în vederea omologării, întocmirii manualului de utilizare şi întreţinere, de verificare (de casă), în condiţiile în care aceste zboruri au fost autorizate prin înscrierea lor în anexa la certificatul de înmatriculare.
    Notă:
    1. Aeronava neomologată va purta o inscripţie cu menţiunea «Această aeronavă este neomologată», care va fi plasată la loc vizibil astfel încât să poată fi citită de către utilizatori/operatori, având înălţimea caracterelor de minimum 1 cm şi contrastând în culoare cu fondul.
    2. Cu aeronavele ULM neomologate sunt interzise operaţiunile aeriene comerciale de orice natură, în schimbul compensaţiilor băneşti sau în schimbul oricăror compensaţii.
    3. Aeronavele neomologate vor putea fi utilizate/operate numai de către piloţii calificaţi pentru clasa respectivă de aeronave.
    4. Transportul unui pasager este permis cu aeronavele ULM neomologate doar dacă pilotul aeronavei are prevăzut în licenţă dreptul de zbor cu pasageri la bord. Prin pasager se înţelege oricare altă persoană aflată la bordul aeronavei, în afară de pilotul aeronavei, calificat corespunzător, şi elevul pilot pentru clasa respectivă de aeronave."

    18. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1205 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "RACR-CCO ULM 1205 - Aeronavele ULM omologate
    Aeronavele ULM omologate pot fi operate/utilizate numai dacă posedă un certificat de înmatriculare şi o autorizaţie de zbor, având înscrise în aceasta categoriile de zboruri pentru care sunt autorizate. Aceste aeronave pot fi utilizate doar pentru efectuarea următoarelor categorii de zboruri:
    1. zboruri particulare;
    2. zboruri în interes propriu;
    3. zboruri şcoală;
    4. zboruri tehnice în vederea prelungirii AZ sau în vederea întocmirii manualului de utilizare şi întreţinere;
    5. zboruri aferente operaţiunilor de lucru aerian."

    19. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1210 se abrogă.
    20. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1215 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "RACR-CCO ULM 1215 - Documente obligatoriu a se afla asupra operatorilor/utilizatorilor unei aeronave ULM
    Următoarele documente trebuie să se afle în permanenţă la bordul unei aeronave ultrauşoare motorizate:
    1. certificatul de înmatriculare;
    2. pentru aeronavele înmatriculate în România: autorizaţia de zbor sau, după caz, anexa la Ci, conform prevederilor prezentei reglementări;
    3. pentru aeronavele înmatriculate în alt stat: documentul de navigabilitate emis de autoritatea statului de înmatriculare şi certificatul de recunoaştere a documentului de navigabilitate, emis de autoritatea de certificare din România;
    4. manualul de utilizare şi întreţinere;
    5. copia simplă a poliţei de asigurare pentru pagube produse terţilor şi, după caz, a pasagerilor, aflată în termen de valabilitate, încheiată conform dispoziţiilor legale în vigoare.
    Notă:
    1. În cazul în care aceste documente nu se află asupra utilizatorilor/operatorilor, aeronava nu va putea fi utilizată/operată până la remedierea situaţiei. În caz contrar, autoritatea de certificare poate să suspende sau să retragă Ci şi AZ la propunerea biroului şi/sau a inspectorilor.
    2. Prevederile pct. 4 nu se aplică aeronavelor care au cabina de pilotaj deschisă;
    3. Prevederile pct. 5 nu se aplică aeronavelor ultrauşoare cu decolare de pe picioare."

    21. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1220, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Lucrările de întreţinere la aeronavele ULM sunt asigurate de către proprietar/deţinător şi pot fi efectuate prin intermediul persoanelor care deţin licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, posesorilor de licenţe naţionale de personal tehnic aeronautic, posesorilor de licenţe PART 66, persoanelor autorizate de producătorii aeronavelor, echipamentelor sau subansamblelor.
(5) Pentru componentele majore ale aeronavei (grup motopropulsor, aripa unei motoparaşute/motoparapante sau a unui motodeltaplan) se vor ţine separat evidenţe ale timpului de zbor/număr de aterizări (după caz) şi ale lucrărilor de întreţinere efectuate. Aceste înregistrări vor însoţi în permanenţă componenta respectivă, chiar şi în cazul înstrăinării acesteia."

    22. La anexa nr. 3, capitolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. 7
    Norme/cerinţe tehnice aplicabile
    RACR-CCO ULM 1240 - Norme tehnice aplicabile
    Normele tehnice aplicabile pentru toate clasele de aeronave ULM care se supun omologării se stabilesc de către autoritatea de certificare şi se publică pe pagina de internet proprie.
    RACR-CCO ULM 1245 - Norme tehnice emise de alte state/autorităţi
    Normele tehnice aplicabile pot fi norme proprii sau pot fi norme tehnice utilizate de alte state/autorităţi, folosite integral sau parţial.
    RACR-CCO ULM 1250 - Alte prevederi

    (1) Solicitanţii pot propune spre acceptare autorităţii de certificare şi alte norme tehnice în afara celor publicate.

    (2) Autoritatea de certificare publică, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, normele/cerinţele tehnice aplicabile conform prevederilor paragrafelor RACR-CCO ULM 1240 şi RACR-CCO ULM 1245.

    (3) Documentele de omologare emise de alte state/autorităţi se echivalează/se recunosc dacă se constată că au fost emise în baza unor norme tehnice stabilite ca fiind acceptabile de către autoritatea de certificare conform prevederilor prezentului capitol."

    23. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1255, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Certificatele de înmatriculare eliberate/emise de către autoritatea de certificare se înscriu de către aceasta în Registrul unic de înmatriculare al aeronavelor civile din România."

    24. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1260, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru o aeronavă ultrauşoară motorizată care urmează a fi radiată din registrul unic de înmatriculare se va emite, la cererea titularului, un certificat de radiere. Acesta va fi emis în două exemplare, unul pentru solicitant, iar celălalt va fi introdus, împreună cu cererea, în dosarul aeronavei radiate. Modelul certificatului de radiere se stabileşte de autoritatea de certificare, prin decizie a directorului general."

    25. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1290, alineatul (9) se abrogă.
    26. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1290, după alineatul (13) se introduc două noi alineate, alineatele (13^1) şi (13^2), cu următorul cuprins:
    "(13^1) Autoritatea de certificare dispune suspendarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri:
    (i) când ia cunoştinţă oficial despre existenţa unui litigiu cu privire la documentele de proprietate asupra unei aeronave;
    (ii) când este informată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) că operatorul unei aeronave nu a înregistrat la AACR poliţa de asigurare în vigoare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave;
    (iii) când modificarea caracteristicilor exterioare ale unei aeronave, modificarea schemei de vopsire a aeronavei sau a schemei de dispunere a însemnelor de înmatriculare, schimbarea proprietarului, a domiciliului proprietarului sau a sediului social nu au fost aduse la cunoştinţa autorităţii de certificare în termen de cel mult 15 zile de la efectuarea acestora;
    (iv) când aeronava a fost declarată dispărută;
    (v) în condiţiile prevăzute de paragrafele RACR-CCO ULM 1110 alin. (3), RACR-CCO ULM 1215 Nota 1 şi RACR-CCO ULM 1290 alin. (7).
    Notă:
    Documentele solicitate la pct. (ii) nu se aplică aeronavelor ultrauşoare cu decolare de pe picioare.
(13^2) Autoritatea de certificare dispune revocarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri:
    (i) în cazul în care nu sunt eliminate cauzele care au dus la suspendarea certificatului de înmatriculare, la expirarea perioadei de suspendare;
    (ii) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la paragraful RACR-CCO ULM 1060;
    (iii) când documentele de proprietate asupra unei aeronave sunt desfiinţate printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    (iv) în cazul în care autoritatea de certificare este notificată, printr-un înscris oficial, de autoritatea de înmatriculare dintr-un alt stat că o aeronavă înscrisă în Registrul unic de înmatriculare al aeronavelor civile din România este înmatriculată şi în acel stat;
    (v) în cazul în care sunt efectuate zboruri cu o aeronavă care are certificatul de identificare suspendat;
    (vi) în cazul în care proprietarul aeronavei nu poate da informaţii referitoare la poziţionarea aeronavei sau a stării de navigabilitate;
    (vii) în condiţiile prevăzute de paragrafele RACR-CCO ULM 1110 alin. (3), RACR-CCO ULM 1215 nota 1 şi RACR-CCO ULM 1290 alin. (7)."

    27. În tot cuprinsul anexei nr. 3, termenul „certificat de identificare“ se înlocuieşte cu termenul „certificat de înmatriculare“, termenul „identificare“ se înlocuieşte cu termenul „înmatriculare“ şi termenul „însemn de identificare“ se înlocuieşte cu termenul „însemn de înmatriculare“.
    28. La anexa nr. 3, anexa 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 5

    la RACR-CCO ULM
    Conţinutul certificatului de înmatriculare şi al anexei la acesta I. Certificatul de înmatriculare conţine cel puţin următoarele rubrici:
    a) numele autorităţii emitente şi adresa acesteia;
    b) numărul certificatului;
    c) categoria şi clasa aeronavei;
    d) însemnele de naţionalitate şi marca de ordine;
    e) fabricantul aeronavei şi tipul, după caz;
    f) numărul de fabricaţie al aeronavei dat de fabricant, după caz;
    g) numele proprietarului şi adresa acestuia;
    h) numele deţinătorului şi adresa acestuia;
    i) baza legală pentru emiterea certificatului;
    j) observaţii/limitări;
    k) data emiterii;
    l) semnătura reprezentantului legal al autorităţii emitente.
    II. Anexa la certificatul de înmatriculare conţine cel puţin următoarele rubrici:
    a) numărul de înregistrare la autoritatea de certificare;
    b) categoria şi clasa aeronavei;
    c) însemnele de înmatriculare;
    d) numărul certificatului de înmatriculare;
    e) categoriile de zboruri pentru care este autorizată aeronava;
    f) opţiunile de echipare;
    g) numărul procesului-verbal în baza căruia a fost emisă anexa;
    h) data emiterii;
    i) data până la care este valabilă anexa;
    j) menţiuni;
    k) semnătura reprezentantului legal al autorităţii emitente."

    29. La anexa nr. 3, anexele 11, 12 şi 16 se abrogă.
    30. Anexa nr. 6 „Reglementări Aeronautice Civile Române RACR-AAUN - Autorizarea persoanelor juridice pentru certificare în domeniul aeronavelor ultrauşoare nemotorizate“ se abrogă.


    ART. II
    (1) Orice certificat de identificare emis anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România, cu modificările şi completările ulterioare, rămâne valabil şi este asimilat cu un certificat de înmatriculare până la data expirării perioadei de valabilitate a anexei acestuia sau, după caz, a autorizaţiei de zbor.
    (2) La data expirării perioadei de valabilitate prevăzută la alin. (1), certificatul de identificare este radiat din Registrul unic de identificare a aeronavelor ultrauşoare motorizate.
    (3) În cazul în care se depune o cerere pentru prelungirea valabilităţii anexei la un certificat de identificare sau, după caz, a autorizaţiei de zbor pentru o aeronavă care deţine certificat de identificare, iar acesta nu a făcut obiectul unei radieri din Registrul unic de identificare a aeronavelor ultrauşoare motorizate, se va emite de către autoritatea de certificare, împreună cu documentele solicitate, şi un certificat de înmatriculare în conformitate cu prevederile prezentului ordin, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii de înmatriculare.
    (4) În momentul emiterii unui certificat de înmatriculare pentru o aeronavă ultrauşoară motorizată, certificatul de identificare emis pentru aceeaşi aeronavă îşi pierde valabilitatea.

    ART. III
    Documentele de certificare, altele decât certificatele de identificare prevăzute la art. II, emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la data expirării. Perioada de valabilitate a acestora poate fi prelungită în condiţiile îndeplinirii cerinţelor specifice prevăzute în respectivele anexe.

    ART. IV
    (1) Condiţiile de operare cu aeronave ultrauşoare în România se publică în Publicaţia de informare aeronautică/AIP România prin grija Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“.
    (2) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va asigura şi, după caz, va supraveghea punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin, precum şi ale Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 25 mai 2022.
    Nr. 554.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016