Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 55 din 5 aprilie 2021  privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate şi a anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 55 din 5 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate şi a anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 436 din 26 aprilie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. 55.996 din 24.12.2020, întocmit de Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002,
    ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor"

    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin."

    3. Anexa se modifică după cum urmează:
    a) Titlul va avea următorul cuprins:
    "NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
    privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor"

    b) La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor."

    c) Articolele 31-50 se abrogă.
    d) La anexa nr. 1, punctele 29 şi 68 se abrogă.
    e) La anexa nr. 3, punctul 19 subpunctul 1, punctul 22 subpunctul 5 şi punctul 25 se abrogă.
    f) Anexa nr. 48 se abrogă.    ART. II
    Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 şi 690 bis din 21 august 2019, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (4)-(6) şi alineatul (8) literele m)-o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru asigurarea trasabilităţii subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, în contractul de servicii încheiat între operatorii economici autorizaţi/înregistraţi/înregistraţi special sanitar-veterinar, conform Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, sau între aceştia şi alte unităţi supuse autorizării/înregistrării sanitar-veterinare sau alţi beneficiari trebuie menţionate următoarele: denumirea unităţii, adresa punctului de lucru, profilul de activitate şi numărul de autorizare/înregistrare/ înregistrare specială sanitar-veterinară a unităţii de origine şi al celei de destinaţie aparţinând operatorilor autorizaţi/înregistraţi/ înregistraţi special sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009.
(5) Transportatorii independenţi de subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman, care au încheiat contracte de servicii cu unităţile de neutralizare pentru activitatea de transport, au obligaţia să transmită o copie a contractului de servicii încheiat, în termen de 10 zile de la data încheierii, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială funcţionează unitatea de unde sunt transportate subprodusele de origine animală/produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman respective.
(6) Operatorii economici sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru ca subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman să fie depozitate separat, pe categorii, în spaţii/containere identificate, precum şi pe durata transportului, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    .................................................................................................
    m) materii de categoria 1 - subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria 1, astfel cum sunt prevăzute în art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009;
    n) materii de categoria 2 - subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria 2, astfel cum sunt prevăzute în art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009;
    o) materii de categoria 3 - subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria 3, astfel cum sunt prevăzute în art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009."

    2. La articolul 1 alineatul (8), după litera r) se introduc două noi litere, literele s) şi t), cu următorul cuprins:
    "s) animal de companie - un animal deţinut, din speciile enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor („Legea privind sănătatea animală“), deţinut în scopuri private necomerciale;
t) neutralizare - eliminarea prin incinerare/coincinerare sau utilizarea subproduselor de origine animală prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, inclusiv îngroparea, conform prevederilor legislaţiei în vigoare."

    3. La articolul 2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Generatorii de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman au obligaţia colectării acestora în spaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) şi a notificării, în maximum 48 de ore de la eliberarea certificatului sanitar-veterinar pentru subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, a unei unităţi de neutralizare în vederea transportului subproduselor la aceste unităţi, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009."

    4. La articolul 2 alineatul (8), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) animalele moarte care nu fac obiectul unor teste pentru encefalopatii spongiforme transmisibile şi a căror greutate individuală este de până la 100 kg pot fi stocate timp de până la 60 de zile înainte de a notifica unitatea de neutralizare, numai atunci când sunt depozitate temporar într-un singur spaţiu închis, în condiţii care să asigure congelarea acestora, spaţiu identificat în mod corespunzător şi destinat exclusiv acestui scop, fiind interzisă deţinerea de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de la o serie la alta, respectându-se principiul «totul plin - totul gol»;
    .................................................................................................
c) cantitatea maximă admisă în spaţiul de congelare este de până la 1.000 kg."

    5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Alimentele care conţin produse de origine animală şi care sunt confiscate în urma controlului oficial, ca urmare a lipsei oricăror documente de identificare ale acestora, sunt clasificate ca materii de categoria 1."

    6. La articolul 7, litera b) a alineatului (4), precum şi alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) activităţile pentru care unităţile care generează subproduse de origine animală au fost deja autorizate sau înregistrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 sau Regulamentul (CE) nr. 853/2004.
    .................................................................................................
(7) Modificarea adresei punctului de lucru, a profilului de activitate al unităţilor autorizate/înregistrate/înregistrate special sanitar-veterinar impune reluarea procedurilor de autorizare/înregistrare/înregistrare specială sanitar-veterinară a acestora, inclusiv perceperea tarifului corespunzător.
(8) Modificarea fluxului tehnologic în cazul unităţilor înregistrate/înregistrate special/autorizate sanitar-veterinar impune reevaluarea unităţii sau, după caz, reluarea procedurilor de înregistrare specială sau autorizare sanitar-veterinară, inclusiv perceperea tarifului corespunzător."

    7. La articolul 10, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări şi extinderi ale unităţii trebuie autorizate de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu reluarea procedurii de autorizare şi perceperea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. e), conform prevederilor art. 7 alin. (8) şi (9)."

    8. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru a putea funcţiona, unităţile de incinerare de mică capacitate şi de mare capacitate trebuie să deţină echipamente funcţionale pentru măsurarea, afişarea, înregistrarea şi stocarea automată electronică, precum şi pentru redarea ulterioară, atât electronică, cât şi pe format hârtie, a valorii temperaturii gazelor la intervale regulate de timp pentru demonstrarea incinerării subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; echipamentele trebuie să aibă capacitatea de a măsura, a înregistra şi a stoca valoarea de temperatură la intervale de maximum 30 de minute, din momentul iniţierii procesului de ardere până la încheierea acestuia, precum şi ora şi data la care a fost efectuată fiecare înregistrare în parte."

    9. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorii unităţilor de incinerare au obligaţia de a obţine declaraţia prevăzută la alin. (1) înainte de obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare şi de a o depune odată cu documentele prevăzute la art. 10 alin. (1)."

    10. La articolul 17 alineatul (4), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) copia documentelor de achiziţie a sistemelor de navigaţie şi a contractului de servicii încheiat cu operatorul de furnizare a serviciilor de monitorizare GPS, numai pentru transportatorii de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman."

    11. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prevederile alin. (4) lit. k) nu se aplică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care deţin mijloace de transport proprii destinate transportului subproduselor de origine animală şi al produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman."

    12. La articolul 19, alineatele (1), (5), (6) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Fiecare mijloc de transport utilizat pentru transportul subproduselor de origine animală şi al produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, care provin din România şi rămân pe teritoriul naţional, este identificat individual prin inscripţionarea în lateral şi spate a textului: «TRANSPORT S.N.C.U.» cu caractere cu o înălţime de minimum 20 cm, pe containerul nedetaşabil/remorcă/ semiremorcă/container detaşabil, precum şi prin inscripţionarea categoriei de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman şi a numărului unic de identificare, pe o plăcuţă, cu utilizarea următorului cod de culori:
    a) pentru materii de categoria 1 şi produse derivate de categoria 1 - culoarea neagră;
    b) pentru materii de categoria 2 şi produse derivate de categoria 2 - culoarea galbenă;
    c) pentru materii de categoria 3 şi produse derivate de categoria 3 - culoarea verde cu conţinut ridicat de albastru, pentru a se asigura că se deosebeşte de alte culori.
    .................................................................................................
    (5) Fiecare mijloc de transport al materiilor de categoria 1 şi 2 trebuie să fie echipat cu un sistem de navigaţie prin satelit care să permită determinarea locaţiei acestuia în timp real, definit conform art. 1 alin. (8) lit. r) din prezenta normă sanitar-veterinară.
    (6) Fiecare mijloc de transport pentru materii de categoria 3 provenite de la unităţi de abatorizare, tranşare şi procesare carne/unităţi pentru depozitarea produselor de origine animală şi unităţi de vânzare cu amănuntul, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar trebuie să fie echipat cu un sistem de navigaţie prin satelit care să permită determinarea locaţiei acestuia în timp real, definit conform art. 1 alin. (8) lit. r) din prezenta normă sanitar-veterinară.
    .................................................................................................
    (11) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică pentru remorcile şi containerele care nu se autopropulsează şi nici pentru mijloacele de transport din dotarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."

    13. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Operatorii din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman care deţin unităţi din categoria celor prevăzute în anexa nr. 6 pct. 1, 5, 7, 8 şi 13, precum şi cei care deţin unităţi prevăzute în anexa nr. 6 pct. 9, 10 şi 11, destinate manipulării şi depozitării a mai mult de o categorie de subproduse de origine animală sau produse derivate au obligaţia de a deţine şi implementa proceduri scrise permanente bazate pe regulile HACCP, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009."

    14. La articolul 23, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Operatorii care furnizează subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman utilizatorilor prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia de a se asigura că aceştia sunt incluşi în lista aprobată de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."

    15. La articolul 25, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru unităţile prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile art. 10 alin. (2)-(4) şi (6)-(11)."

    16. La articolul 30, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Atunci când un cimitir de animale de companie este închis, terenul respectiv poate fi folosit numai după 30 de ani de la data închiderii, cu aprobarea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului şi a autorităţilor de sănătate publică."

    17. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Transportul şi eliminarea animalelor moarte în urma producerii unor dezastre naturale, prin îngropare şi/sau incinerare, sunt permise doar cu respectarea prevederilor art. 15 şi ale anexei VI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi numai după emiterea unei hotărâri a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă sau, după caz, a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, în care se specifică metoda de eliminare a cadavrelor de animale, cantitatea estimată, numele localităţii/localităţilor pe raza căreia/cărora se desfăşoară activitatea de eliminare şi autorităţile judeţene şi locale responsabile de supravegherea acţiunii de transport şi eliminare a animalelor moarte."

    18. La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.
    19. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Transportul şi eliminarea prin procesare şi/sau incinerare în unităţi autorizate sanitar-veterinar a animalelor moarte, a cadavrelor provenite de la animale ucise preventiv în localităţi, a animalelor ucise şi a altor materii de categoria 1 şi 2, rezultate în urma evoluţiei unor focare de boli notificabile, sunt permise numai după emiterea, în acest sens, a unei hotărâri a Centrului Naţional de Combatere a Bolilor sau, după caz, a centrului local de combatere a bolilor, în care se specifică metoda de eliminare a cadavrelor de animale, permisiunea/ interdicţia de efectuare a transportului cadavrelor de animale, cantitatea estimată, denumirea unităţilor desemnate în care se va desfăşura activitatea respectivă de eliminare şi autorităţile judeţene şi locale responsabile de supravegherea acţiunii de transport şi eliminare a animalelor moarte."

    20. La articolul 32, alineatul (3) se abrogă.
    21. La articolul 32, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Transportul şi eliminarea prin îngropare şi/sau incinerare a animalelor moarte şi ucise, precum şi a altor materii de categoria 1 şi 2 rezultate în urma evoluţiei unor focare de boli notificabile sunt permise doar cu respectarea prevederilor art. 15 din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 şi numai după emiterea unei hotărâri a Centrului Naţional de Combatere a Bolilor sau, după caz, a centrului local de combatere a bolilor, în care se specifică metoda de eliminare a cadavrelor de animale, cantitatea estimată, numele exploataţiei de animale sau al locului în care se va desfăşura activitatea respectivă de eliminare şi autorităţile judeţene şi locale responsabile de stabilirea locului de îngropare/incinerare şi de supraveghere a acţiunii de transport şi eliminare a animalelor moarte."

    22. La articolul 32, alineatul (6) se abrogă.
    23. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Ambalajele şi containerele utilizate pentru colectarea şi depozitarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman în unităţile generatoare de subproduse de origine animală din sectorul de creştere a animalelor, din industria alimentară şi în unităţile de neutralizare trebuie identificate conform prevederilor din anexa VIII capitolul I secţiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011."

    24. La articolul 38, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Unitatea de neutralizare prevăzută la alin. (8) are obligaţia notificării anuale şi ori de câte ori este necesar a listei actualizate a transportatorilor independenţi cu care a încheiat contract de servicii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea."

    25. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) Subprodusele de origine animală sau produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman, cu excepţia celor provenind din unităţi de vânzare directă de produse primare, unităţi de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală şi a deşeurilor de catering care au fost prelucrate termic şi care urmează a fi expediate către diferiţi destinatari sunt supuse certificării sanitar-veterinare; în acest sens este emis de către un medic veterinar oficial din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti certificatul sanitar-veterinar pentru subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform modelului prevăzut în anexa nr. 35."

    26. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Numerele necesare pentru înscrierea în regim unic a certificatelor sanitar-veterinare pentru subproduse de origine animală/produse derivate care nu sunt destinate consumului uman se alocă de către fiecare direcţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti după formatul NN XXXXXX, unde codul judeţului este urmat de 6 cifre."

    27. La articolul 42, alineatul (3) se abrogă.
    28. La articolul 43, alineatul (1) se abrogă.
    29. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Unităţile pentru manipularea şi depozitarea subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman au obligaţia întocmirii şi transmiterii unei raportări trimestriale, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 52, atât în format letric, cât şi în format electronic."

    30. La articolul 47, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, să centralizeze şi să comunice raportarea trimestrială, în format electronic, la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, în conformitate cu modelul prevăzut în anexele nr. 49, 50 şi 52.
    (2) Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară asigură centralizarea, întocmind situaţia la nivel naţional, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 49, 50 şi 52."

    31. Laarticolul 47, alineatele (5), (7), (8) şi (9) se abrogă.
    32. La articolul 49, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti stabilesc numărul de personal de specialitate necesar pentru realizarea controlului oficial sanitar-veterinar, precum şi timpul de lucru al acestuia pentru unităţile prevăzute în anexa nr. 51, în funcţie de specificul activităţii acestora, capacităţile de producţie şi fluxul tehnologic, precum şi de cantităţile de materii prime recepţionate în vederea neutralizării.
    .................................................................................................
    (3) Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale întocmeşte prezenţa pentru personalul sanitar-veterinar oficial din unitatea de neutralizare, vizează documentul justificativ întocmit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 32, de medicul veterinar oficial din unitatea de neutralizare şi îl depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti."

    33. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În primele 5 zile ale lunii curente, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înaintează unităţilor prevăzute în anexa nr. 51 documentele de plată pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar efectuat în luna precedentă, în care sunt menţionate sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 32, semnat de medicul veterinar oficial din unitate şi de reprezentantul legal al unităţii şi vizat de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale."

    34. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Comerţul intracomunitar cu materii de categoria 1, cu materii de categoria 2 sau cu făină de carne şi oase sau grăsime animală provenită din materiale de categoria 1 sau de categoria 2 se poate realiza numai cu respectarea prevederilor art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 şi ale cap. III secţiunea 10 din anexa XVI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011."

    35. La articolul 53, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Livrarea materiilor de categoria 1 şi 2, făină de carne şi oase de categoria 1 şi 2 şi grăsime procesată de categoria 1 şi 2 din alte state membre ale Uniunii Europene în România este permisă numai după transmiterea cererii şi verificarea documentaţiei depuse la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe raza căreia se realizează recepţia şi care ia decizia privind acceptarea sau neacceptarea cererii operatorului."

    36. La articolul 53, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Notificarea prevăzută la alin. (9) trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru înregistrarea în TRACES şi, după caz, alte informaţii prevăzute în cap. I secţiunea I din anexa XI la Regulamentul (UE) nr. 142/2011."

    37. Anexa nr. 32 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    38. Anexa nr. 35 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
    39. Anexa nr. 36 se abrogă.
    40. Anexa nr. 38 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
    41. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Robert-Viorel Chioveanu

    Bucureşti, 5 aprilie 2021.
    Nr. 55.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 32 la norma sanitară veterinară)
    Unitatea ........................
    Nr. ..... data ............
    Nr. înregistrare la registrul comerţului
    ...........................................
    Vizat
    Medic veterinar oficial
    Circumscripţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor oficială ................................................. din cadrul
    Direcţiei Sanitar-Veterinare şi
    pentru Siguranţa Alimentelor
    ........................................................
    DOCUMENT JUSTIFICATIV
    cuprinzând sumele stabilite conform tarifelor legale pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar pentru luna ........ anul ....
    1. Unitatea este autorizată sanitar-veterinar pentru activitatea de: ....................................................
    2. Personal sanitar-veterinar existent în unitate:
    - medici veterinari .......................................

    3. Unitatea a desfăşurat în luna ................................. anul ......... activitatea de:
    I. Unităţi de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoria 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 şi art. 9 lit. (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    II. Unităţi de incinerare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoria 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    III. Unităţi de coincinerare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoria 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    IV. Unităţi de combustie a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoria 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 şi cap. IV şi V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 142/2011

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    V. Unităţi pentru producţia hranei animalelor de companie - art. 24 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    VI. Unităţi pentru producţia îngrăşămintelor organice şi a amelioratorilor de sol obţinuţi prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    VII. Unităţi pentru producţia de biogaz obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepţia unităţilor pentru producţia de biogaz prin utilizarea gunoiului de grajd

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    VIII. Unităţi pentru producţia de compost obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepţia unităţilor pentru producţia de compost obţinut din gunoi de grajd

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    IX. Unităţi pentru manipularea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    X. Unităţi pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepţia unităţilor destinate depozitării gunoiului de grajd

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    XI. Unităţi pentru depozitarea produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (j) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    XII. Unităţi de abatorizare/tranşare care deţin autorizaţie sanitar-veterinară pentru sacrificarea rumegătoarelor şi a nerumegătoarelor, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, şi care expediază materii de categoria 3 provenite de la nerumegătoare pentru producţia de proteine animale prelucrate destinate producţiei furajelor combinate pentru animalele de acvacultură

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    XIII. Unităţi de procesare de categoria 3, autorizate sanitar-veterinar, conform Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 care utilizează materii de categoria 3 provenite de la rumegătoare şi nerumegătoare pentru producţia de proteine animale prelucrate şi care produc proteine animale prelucrate provenite de la animale nerumegătoare, în scopul utilizării acestora pentru producţia de furaje combinate destinate animalelor de acvacultură

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    XIV. Cimitir pentru animale de companie

┌───────────────────┬────────┬─────────┐
│Cantitatea SNCU │Tarif/ │Tarif │
│procesat │tonă │total │
├───────────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────┴────────┴─────────┘    Număr de ore de activitate desfăşurată de către personalul sanitar-veterinar de specialitate care realizează controlul oficial sanitar-veterinar
    – medici veterinari

    Întocmit
    Medic veterinar oficial,
    .............................................
    Reprezentant legal al unităţii,
    .............................................
    Prezentul document constituie actul oficial în baza căruia Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ................................. întocmeşte formalităţile de plată către unitate.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 35 la norma sanitară veterinară)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa│ │
│Alimentelor │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤Nr. │
│Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor │...............│
│............................. │Data: │
│Postul de inspecţie la frontieră │............ │
│.............................. │Ora: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤............. │
│Circumscripţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa │ │
│alimentelor oficială │ │
│.............................................................│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


    Certificat sanitar-veterinar* pentru subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

┌───────────────────────────────────────────────┬┐
│1. Generator ││
│(Se va preciza forma de organizare, respectiv ││
│SC, AF, PFA, PF.) ││
├───────────────────────────────────────────────┼┤
│Adresa unităţii/exploataţiei ││
├───────────────────────────────────────────────┼┤
│2. Numele şi prenumele medicului veterinar ││
│oficial ││
├───────────────────────────────────────────────┴┤
│3. a) Fac obiectul transportului subprodusele de│
│origine animală care nu sunt destinate │
│consumului uman descrise mai jos │
├────────────────────────────────────────────────┤
│cu următoarele numere de identificare │
│(numai pentru animalele identificate în sistem │
│unic) │
├────────────────────────────────────────────────┤
│b) stocate/depozitate │
│Locul de stocare/depozitare │
│(adresa punctului de lucru) │
├────────────────────────────────────────────────┤
│c) încadrate în categoria de subproduse origine │
│animală care nu sunt destinate consumului │
│uman..............(Se va preciza categoria 1, 2 │
│sau 3.) │
├────────────────────────────────────────────────┤
│d) în cantitate de │
├────────────────────────────────────────────────┤
│4. În conformitate cu prevederile legale în │
│vigoare, este obligatoriu, în termen de maximum │
│48 de ore de la emiterea prezentului certificat,│
│cu excepţia derogărilor legale, transportul │
│materiilor prevăzute la pct. 3 lit. a) pentru a │
│fi eliminate/prelucrate/utilizate în unităţi │
│înregistrate/înregistrate special/autorizate │
│sanitar-veterinar, conform prevederilor │
│Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al │
│Parlamentului European şi al Consiliului din 21 │
│octombrie 2009 de stabilire a unor norme │
│sanitar-veterinare privind subprodusele de │
│origine animală şi produsele derivate care nu │
│sunt destinate consumului uman şi de abrogare a │
│Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002. │
├────────────────────────────────────────────────┤
│5. Modul de marcare a subproduselor de origine │
│animală care nu sunt destinate consumului uman: │
│(Se va preciza modul de marcare pentru │
│materialele cu risc specificat, conform │
│prevederilor legislaţiei în vigoare.) │
├────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele medicului veterinar oficial │
│.................................... │
│Semnătura medicului veterinar oficial │
│................................................│
├───────────────────────────────────────────────┬┤
│ ││
└───────────────────────────────────────────────┴┘


    * Se va completa pentru fiecare vehicul sau pentru fiecare container, în cazul transportului în containere.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 38 la norma sanitară veterinară)
    Modelul registrului de evidenţă a transporturilor de subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman expediate

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┐
│ │Alţi generatori (abatoare, unităţi de │ │Document│Transportator: │ │Destinatar:│
│Creşterea animalelor │tranşare, procesare, catering, alte │Certificat │de │numele │Destinatar: numele│profilul de│
│ │unităţi) │sanitar-veterinar│mişcare │transportatorului,│unităţii de │activitate │
│ │ │ │ │nr. de │destinaţie şi nr. │al unităţii│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────┤înmatriculare şi │de autorizare │de │
│ │Cantitate │Cantitate │ │ │nr. de │sanitar-veterinară│destinaţie^│
│ │- tone - │- tone - │Nr./data │Nr./data│identificare al │ │1 │
│ │ │ │ │ │vehiculului │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┬─────────┬─────────┬─────┼──────────┬─────────┬─────────┬─────────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │
│ │Categoria │Categoria│Categoria│ │Categoria │Categoria│Categoria│Categoria│ │ │ │ │ │
│Nr. de animale/specia │1 │2 │3 │Total│1 │2 │1 + │3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │categoria│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │
├────┬──────┬───────┬─────┬───────┬──────┬───────┬────────┬──────┬─────┬────────────┼─────┬────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┬────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Numerele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Animale│Animale │ │ │identificare│ │Din │ │ │ │ │Din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │Bovine│Ovine/ │Suine│Ecvidee│Păsări│de │de │Altele│Total│pentru │Total│care│ │ │ │Total│care│ │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│ │Caprine│ │ │ │blană │companie│ │ │carcasele de│ │MRS │ │ │ │ │MRS │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │animale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transmise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴───────┴─────┴───────┴──────┴───────┴────────┴──────┴─────┴────────────┴─────┴────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┴────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┘


    ^1 Se va menţiona codul de litere care face parte din nr. de autorizare/înregistrare specială/înregistrare sanitar-veterinară al unităţii de destinaţie; pentru unităţile înregistrate sanitar-veterinar se va menţiona tipul de activitate. În situaţia în care unitatea de destinaţie este situată în alt stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă, în această coloană se vor menţiona următoarele coduri: COM (pentru comerţ intracomunitar) şi EXP (pentru export în ţări terţe).

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016