Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 55 din 24 aprilie 2019  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 174/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 55 din 24 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 174/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 325 din 25 aprilie 2019
    Având în vedere prevederile art. 99 lit. c), art. 124 alin. (1^1)-(3^1), art. 144 şi ale art. 174 alin. (7^1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 174/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 5 octombrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul apariţiei uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), clienţilor finali din portofoliul FA în cauză li se asigură furnizarea gazelor naturale după cum urmează:
    a) furnizare în regim reglementat pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării preţurilor reglementate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aceştia fiind transferaţi la FR, în condiţiile prezentului regulament;
    b) furnizare garantată în regim de UI pentru clienţii casnici care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi, în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pentru producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, aceştia fiind preluaţi de către FUI desemnat de ANRE, în condiţiile prezentului regulament;
    c) furnizare garantată în regim de UI pentru clienţii noncasnici cu un consum anual mai mic sau egal cu 11.627,78 MWh, aceştia fiind preluaţi de către FUI desemnat de ANRE, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia producătorilor de energie termică, în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei;
    d) furnizare opţională în regim de UI, la cerere, pentru clienţii noncasnici cu un consum anual mai mare de 11.627,78 MWh, aceştia fiind preluaţi de către FUI desemnat de ANRE, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia producătorilor de energie termică, în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei."

    2. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, ANRE poate include în formatul ofertei de preţ, după caz, următoarele componente ale preţului de furnizare în regim de UI:
    a) CU_achCPET-FUI - costul unitar al achiziţiei de gaze naturale în vederea desfăşurării activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei (lei/MWh);
    b) CU_achNC-FUI - costul unitar al achiziţiei de gaze naturale în vederea desfăşurării activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienţii noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei (lei/MWh);
    c) VU_fz-FUI - venitul unitar aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI (lei/MWh);
    d) CU_tr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale (lei/MWh); acesta nu cuprinde costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT pentru gazele naturale din producţia internă curentă, costul estimat al serviciilor de transport de rezervare de capacitate de intrare/ ieşire în/din SNT dinspre/către depozitele de înmagazinare subterană şi nici tariful volumetric pentru gazele naturale achiziţionate din producţia internă în vederea înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale."

    3. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, valoarea componentelor CU_achCPET-FUI şi CU_achNC-FUI, ofertate de furnizor, se determină după cum urmează:
    a) CU_achCPET-FUI = (∑(Q_Producţie internă*P_Producţie internă) + ∑(Q_Producţie internă_Curentă*C_Tr_Producţie internă_Curentă) + ∑(Q_Producţie internă_Depozit*C_Depozit_Producţie internă) + ∑(Q_Producţie internă_Depozit*C_Tt_Depozit) + ∑(Q_Suplimentară* P_Dez)) / (∑Q_Producţie internă + ∑ Q_Suplimentară),
    unde:
    Q_Producţie internă - cantitatea de gaze naturale achiziţionată din producţia internă curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform reglementărilor emise de către ANRE (MWh);
    P_Producţie internă - preţul gazelor naturale achiziţionate din producţia internă curentă (lei/MWh), care nu poate depăşi valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător;
    Q_Producţie internă_Curentă - cantitatea de gaze naturale achiziţionată din producţia internă curentă (MWh);
    C_Tr_Producţie internă_Curentă - costul estimat al serviciilor de transport de rezervare de capacitate de intrare în SNT pentru gazele naturale din producţia internă curentă (lei/MWh);
    Q_Producţie internă_Depozit - cantitatea de gaze naturale achiziţionată din producţia internă din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale (MWh);
    C_Depozit_Producţie internă - costul estimat al serviciilor de înmagazinare pentru producţia internă din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, inclusiv costurile de finanţare (lei/MWh);
    C_Tt_Depozit - costul estimat al serviciilor de transport de rezervare de capacitate de intrare/ieşire în/din SNT dinspre/către depozitele de înmagazinare subterană şi tariful volumetric pentru gazele naturale achiziţionate din producţia internă în vederea înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale (lei/MWh);
    Q_Suplimentară - cantitatea suplimentară de gaze naturale din producţia internă estimată a fi achiziţionată pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei (MWh);
    P_Dez - preţul gazelor naturale achiziţionate suplimentar pentru acoperirea consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, care nu poate depăşi nivelul tarifului de dezechilibru cu caracter de «deficit» pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, conform reglementărilor emise de către ANRE (lei/MWh).
    Valorile fiecărei componente din cadrul formulei de mai sus se prezintă distinct, împreună cu documentele justificative privind sursa informaţiilor utilizate pentru acest calcul.
    b) Valoarea componentei CU_achNC-FUI nu poate depăşi valoarea produsului dintre coeficientul de multiplicare de 1,1 şi preţul determinat ca medie aritmetică a ultimelor 15 preţuri medii stabilite în zilele în care au fost încheiate tranzacţii, anterioare zilei n-5 inclusiv (unde n = data transmiterii ofertei), preţuri medii publicate pe pagina proprie de internet de către operatorii pieţelor centralizate şi stabilite în cadrul pieţei pentru ziua următoare (PZU)."

    4. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Prin derogare de la prevederile alin. (5), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pentru evaluarea ofertelor se procedează după cum urmează:
    a) obţinerea valorilor cumulate ale componentelor prevăzute la art. 13 alin. (2^1) lit. a) şi/sau b), aferente fiecărei oferte de preţ validate în parte pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, şi/sau pentru clienţii noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei;
    b) obţinerea unei valori medii ponderate cu cantităţile estimate transmise de furnizor şi avute în vedere de acesta la determinarea componentelor CU_achCPET-FUI, respectiv CU_achNC-FUI;
    c) întocmirea, în ordinea crescătoare a valorilor medii ponderate prevăzute la lit. b), a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare."

    5. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, în situaţia prevăzută la alin. (3), ANRE transmite o notificare furnizorului care va fi obligat să desfăşoare în calitate de FUI activitatea de furnizare în regim de UI, solicitând acestuia să transmită, după caz, următoarele informaţii:
    a) valoarea componentei CU_achCPET-FUI calculată de furnizor pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, care urmează să fie preluaţi; se determinată prin aplicarea formulei prevăzute la art. 13 alin. (2^1) lit. a);
    b) valoarea componentei CU_achNC-FUI calculată de furnizor pentru clienţii noncasnici care urmează să fie preluaţi, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, împreună cu documentele justificative privind sursa informaţiilor utilizate pentru acest calcul; aceasta nu poate depăşi valoarea produsului dintre coeficientul de multiplicare de 1,05 şi preţul determinat ca medie aritmetică a ultimelor 15 preţuri medii stabilite în zilele în care au fost încheiate tranzacţii, anterioare zilei n – 5 inclusiv (unde n = data transmiterii ofertei), preţuri medii publicate pe pagina proprie de internet de către operatorii pieţelor centralizate şi stabilite în cadrul pieţei pentru ziua următoare (PZU);
    c) valoarea componentei CU_tr-FUI calculată de furnizor pentru clienţii finali care urmează să fie preluaţi, împreună cu documentele justificative privind sursa informaţiilor utilizate pentru acest calcul; această valoare nu cuprinde costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT pentru gazele naturale din producţia internă curentă, costul estimat al serviciilor de transport de rezervare de capacitate de intrare/ieşire în/din SNT dinspre/către depozitele de înmagazinare subterană şi nici tariful volumetric pentru gazele naturale achiziţionate din producţia internă în vederea înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi este determinată pe baza tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale, în funcţie de:
    (i) capacitatea necesară rezervată trimestrial/lunar/zilnic disponibilă, având în vedere momentul solicitării ANRE;
    (ii) componenta volumetrică."

    6. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Prin derogare de la prevederile alin. (6), în perioada 1 mai 2019- 28 februarie 2022, în situaţia prevăzută la alin. (3), în urma analizării informaţiilor prevăzute la alin. (4^1) transmise de furnizor, ANRE stabileşte valorile componentelor CU_achCPET-FUI, CU_achNC-FUI şi CU_tr-FUI pentru furnizorul care va avea obligaţia să desfăşoare în calitate de FUI activitatea de furnizare în regim de UI."

    7. La articolul 16, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Prin derogare de la prevederile alin. (9), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, în baza raportului procedurii de desemnare a FUI, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte proiectul deciziei de desemnare a FUI, care conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea furnizorului desemnat FUI;
    b) perioada de desemnare;
    c) data preluării;
    d) obligaţia furnizorului desemnat FUI de a asigura, de la data preluării, furnizarea gazelor naturale în regim de UI la clienţii preluaţi;
    e) obligaţia FA care a fost înlocuit de a pune la dispoziţia FUI, cu titlu gratuit, toate informaţiile necesare acestuia în vederea asigurării furnizării gazelor naturale în regim de UI la clienţii preluaţi;
    f) valoarea componentelor preţului de furnizare a gazelor naturale în regim de UI: CU_achCPET-FUI, CU_achNC-FUI, VU_fz-FUI şi CU_tr-FUI, după caz."

    8. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 20^1
    Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, preţul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI la clienţii preluaţi se determină de FUI pe baza valorilor componentelor de preţ aprobate de ANRE, astfel:
    a) pentru clienţii casnici preluaţi şi producătorii de energie termică preluaţi, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, care sunt racordaţi la sistemul de transport al gazelor naturale:
    P_FUI = CU_achCPET-FUI + VU_fz-FUI + CU_tr-FUI
    b) pentru clienţii noncasnici preluaţi care sunt racordaţi la sistemul de transport al gazelor naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei:
    P_FUI = CU_achNC-FUI + VU_fz-FUI + CU_tr-FUI
    c) pentru clienţii casnici preluaţi şi producătorii de energie termică preluaţi, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, care sunt racordaţi la sistemul de distribuţie a gazelor naturale:
    P_FUI = CU_achCPET-FUI + VU_fz-FUI + CU_tr-FUI + Td_x
    d) pentru clienţii noncasnici preluaţi care sunt racordaţi la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei:
    P_FUI = CU_achNC-FUI + VU_fz-FUI + CU_tr-FUI + Td_x
    e) pentru clienţii casnici preluaţi şi producătorii de energie termică preluaţi, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, care au contract/contracte pentru prestarea SR încheiat(e) direct cu OR:
    P_FUI = CU_achCPET-FUI + VU_fz-FUI
    f) pentru clienţii noncasnici preluaţi care au contract/contracte pentru prestarea SR încheiat(e) direct cu OR, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei:
    P_FUI = CU_achNC-FUI + VU_fz-FUI,
    unde:
    P_FUI - preţul pentru furnizarea de gaze naturale în regim de UI (lei/MWh);
    CU_achCPET-FUI - costul unitar al achiziţiei de gaze naturale în vederea desfăşurării activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienţii casnici preluaţi şi producătorii de energie termică preluaţi, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, aprobat prin decizia de desemnare a FUI (lei/MWh);
    CU_achNC-FUI - costul unitar al achiziţiei de gaze naturale în vederea desfăşurării activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienţii noncasnici preluaţi, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, aprobat prin decizia de desemnare a FUI (lei/MWh);
    VU_fz-FUI - venitul unitar aferent desfăşurării activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, aprobat prin decizia de desemnare a FUI (lei/MWh);
    CU_tr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale, aprobat prin decizia de desemnare a FUI (lei/MWh);
    Td_x - tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale de către OSD în sistemul căruia este racordat locul respectiv de consum, pentru categoria «x» de clienţi finali (lei/MWh)."

    9. La articolul 21 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) la data de la care îşi produce efectele contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat încheiat de către clientul casnic preluat cu FR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;"

    10. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data informării de preluare de către FUI, prevăzută la art. 22 alin. (3), clientul casnic poate opta fie să încheie cu FR un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat, fie să încheie cu un FC un nou contract aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, iar clientul noncasnic poate opta să încheie cu un FC un nou contract aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat. În această situaţie, schimbarea de furnizor se efectuează cu notificarea FUI şi OR, prin derogare de la prevederile procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale aprobate de ANRE.
    (2) În situaţia în care clientul final al FA nu notifică FUI, în termen de 7 zile calendaristice de la data informării de preluare, cu privire la încheierea unui alt contract aferent furnizării gazelor naturale, se consideră ca acesta este de acord cu asigurarea de către FUI a furnizării de gaze naturale în regim de UI.
    (3) În perioada în care se asigură de către FUI furnizarea gazelor naturale în regim de UI, clientul preluat poate opta pentru încheierea unui alt contract aferent furnizării gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale aprobate de ANRE."

    11. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În termen de maximum două zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), FUI pune la dispoziţia FA lista clienţilor preluaţi care, pe perioada suspendării licenţei FA, nu au încheiat un alt contract aferent furnizării gazelor naturale."

    12. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), FUI are obligaţia ca, în termen de maximum 4 zile calendaristice de la data primirii notificării ANRE, prevăzută la alin. (1), să informeze clienţii preluaţi de la FA, care între timp nu au încheiat un alt contract aferent furnizării gazelor naturale, în legătură cu:
    a) pierderea de către FA a calităţii de furnizor, având ca efect încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de către aceştia cu FA;
    b) asigurarea în continuare a furnizării gazelor naturale în regim de UI pe o durată de 3 luni de la data de la care îşi produce efectele decizia de retragere a licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA/data expirării licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA."

    13. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pentru recuperarea eventualelor costuri suplimentare generate de asigurarea în continuare a furnizării gazelor naturale în regim de UI la clienţii preluaţi şi care nu sunt acoperite prin preţurile determinate pe baza valorilor componentelor de preţ aprobate de ANRE prin decizia de desemnare, FUI are obligaţia să transmită la ANRE, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării ANRE, prevăzute la alin. (1), următoarele informaţii, după caz:
    a) valoarea componentei CU_achCPET-FUI calculată de către furnizor pentru clienţii casnici preluaţi şi producătorii de energie termică preluaţi, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, împreună cu documentele justificative privind sursa informaţiilor utilizate pentru acest calcul;
    b) valoarea componentei CU_achNC-FUI calculată de către furnizor pentru clienţii noncasnici preluaţi, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, împreună cu documentele justificative privind sursa informaţiilor utilizate pentru acest calcul;
    c) valoarea componentei CU_tr-FUI calculată de către furnizor pentru clienţii preluaţi, împreună cu documentele justificative privind sursa informaţiilor utilizate pentru acest calcul."

    14. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, în urma analizării informaţiilor prevăzute la alin. (3^1), transmise de către FUI, compartimentul de specialitate înaintează Comitetului de reglementare al ANRE un raport cuprinzând propunerea pentru stabilirea noilor valori ale componentelor CU_achCPET-FUI, CU_achNC-FUI şi CU_tr-FUI, după caz, care acoperă costurile justificate de către FUI pentru asigurarea furnizării de gaze naturale în regim de UI."

    15. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În toate situaţiile de preluare a clienţilor finali de către FUI, OR stabileşte şi comunică părţilor implicate (FUI, FA şi, după caz, FC, respectiv FR) indexul echipamentelor de măsurare de la locurile de consum ale clienţilor preluaţi, amplasate în zona sa de operare, după cum urmează:
    a) aferent datei de preluare a clienţilor finali de către FUI, în vederea emiterii de către FA, respectiv de către FUI a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării de către FUI;
    b) aferent datei de trecere a clienţilor preluaţi la un FC, în vederea emiterii de către FUI, respectiv de către FC a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FC;
    c) aferent datei de trecere a clienţilor casnici preluaţi la FR, în vederea emiterii de către FUI, respectiv de către FR a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FR;
    d) aferent datei de încetare a suspendării licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA, în vederea emiterii de către FU, respectiv de către FA a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenţei FA;
    e) aferent datei încetării de drept a activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, în vederea emiterii de către FUI a facturii pentru consumul realizat până la această dată."

    16. La articolul 27 alineatul (2) litera b), după punctul (i) se introduce un nou punct, punctul (i^1), cu următorul cuprins:
    "(i^1) la data de la care îşi produce efectele contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat încheiat de către clientul preluat cu FR, pe perioada de suspendare a licenţei de furnizare a gazelor naturale a FA;"

    17. În anexa nr. 1 la regulament, literele C şi D se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "C. Clienţii noncasnici cu un consum anual mai mic sau egal cu 11.627,78 MWh

┌──────────────────────┬──────┬────────┐
│C1. Producători de │ │ │
│energie termică, │ │ │
│pentru cantitatea de │Nr. │ │
│gaze naturale │total │Consumul│
│utilizată la │de │total │
│producerea de energie │locuri│lunar │
│termică în centralele │de │(MWh) │
│de cogenerare şi în │consum│ │
│centralele termice │ │ │
│destinată consumului │ │ │
│populaţiei │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 1** │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 2 │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│… │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 12 │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│C2. Clienţi │ │ │
│noncasnici, cu │ │ │
│excepţia │ │ │
│producătorilor de │ │ │
│energie termică, │Nr. │ │
│pentru cantitatea de │total │Consumul│
│gaze naturale │de │total │
│utilizată la │locuri│lunar │
│producerea de energie │de │(MWh) │
│termică în centralele │consum│ │
│de cogenerare şi în │ │ │
│centralele termice │ │ │
│destinată consumului │ │ │
│populaţiei │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 1** │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 2 │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│… │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 12 │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│ │Nr. │ │
│ │total │Consumul│
│C3. Total clienţi │de │total │
│noncasnici (C1 + C2) │locuri│lunar │
│ │de │(MWh) │
│ │consum│ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 1** │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 2 │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│… │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 12 │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


D. Clienţii noncasnici cu un consum anual mai mare de 11.627,78 MWh

┌──────────────────────┬──────┬────────┐
│D1. Producători de │ │ │
│energie termică, │ │ │
│pentru cantitatea de │Nr. │ │
│gaze naturale │total │Consumul│
│utilizată la │de │total │
│producerea de energie │locuri│lunar │
│termică în centralele │de │(MWh) │
│de cogenerare şi în │consum│ │
│centralele termice │ │ │
│destinată consumului │ │ │
│populaţiei │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 1** │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 2 │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│… │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 12 │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│D2. Clienţi │ │ │
│noncasnici, cu │ │ │
│excepţia │ │ │
│producătorilor de │ │ │
│energie termică, │Nr. │ │
│pentru cantitatea de │total │Consumul│
│gaze naturale │de │total │
│utilizată la │locuri│lunar │
│producerea de energie │de │(MWh) │
│termică în centralele │consum│ │
│de cogenerare şi în │ │ │
│centralele termice │ │ │
│destinată consumului │ │ │
│populaţiei │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 1** │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 2 │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│… │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 12 │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│ │Nr. │ │
│ │total │Consumul│
│D3. Total clienţi │de │total │
│noncasnici (D1 + D2) │locuri│lunar │
│ │de │(MWh) │
│ │consum│ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 1** │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 2 │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│… │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Luna 12 │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘

"

    18. Anexa nr. 3 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 3

    la regulament
    MODEL
    de întocmire a listei clienţilor finali din portofoliul FA care urmează să fie preluaţi de FUI Denumirea operatorului ………………………………………….*)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Clienţi casnici la care furnizarea gazelor naturale se realizează în regim │
│concurenţial │
├────┬──────────┬───────┬───────┬─────────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬──────────────┤
│ │ │Codul │Adresa │ │Date de │Consum│ │ │ │
│Nr. │Denumirea │locului│locului│Adresa de │contact │mediu │ │Debite │ │
│crt.│clientului│de │de │corespondenţă│(telefon,│lunar │Stare**)│restante│Observaţii***)│
│ │final │consum │consum │ │fax, │(MWh) │ │(lei) │ │
│ │ │(CLC) │ │ │e-mail) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴──────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Clienţi noncasnici cu un consum anual mai mic sau egal cu 11.627,78 MWh │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Producători de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la │
│producerea de energie termică în centralele │
│de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei │
├────┬──────────┬───────┬───────┬─────────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬──────────────┤
│ │ │Codul │Adresa │ │Date de │Consum│ │ │ │
│Nr. │Denumirea │locului│locului│Adresa de │contact │mediu │ │Debite │ │
│crt.│clientului│de │de │corespondenţă│(telefon,│lunar │Stare**)│restante│Observaţii***)│
│ │final │consum │consum │ │fax, │(MWh) │ │(lei) │ │
│ │ │(CLC) │ │ │e-mail) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴───────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴──────────────┤
│Clienţi noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru │
│cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea │
│de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice │
│destinată consumului populaţiei │
├────┬──────────┬───────┬───────┬─────────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬──────────────┤
│ │ │Codul │Adresa │ │Date de │Consum│ │ │ │
│Nr. │Denumirea │locului│locului│Adresa de │contact │mediu │ │Debite │ │
│crt.│clientului│de │de │corespondenţă│(telefon,│lunar │Stare**)│restante│Observaţii***)│
│ │final │consum │consum │ │fax, │(MWh) │ │(lei) │ │
│ │ │(CLC) │ │ │e-mail) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴──────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Producători de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la │
│producerea de energie termică în centralele │
│de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, cu un │
│consum anual mai mare de 11.627,78 MWh ****) │
├────┬──────────┬───────┬───────┬─────────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬──────────────┤
│ │ │Codul │Adresa │ │Date de │Consum│ │ │ │
│Nr. │Denumirea │locului│locului│Adresa de │contact │mediu │ │Debite │ │
│crt.│clientului│de │de │corespondenţă│(telefon,│lunar │Stare**)│restante│Observaţii***)│
│ │final │consum │consum │ │fax, │(MWh) │ │(lei) │ │
│ │ │(CLC) │ │ │e-mail) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴──────────────┘


       *) Se completează câte un formular pentru fiecare operator în conducta/sistemul căruia sunt racordate locurile de consum ale clienţilor finali.
      **) Se completează Stare = I în situaţia în care la locul de consum este întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplata debitelor restante.
     ***) Se completează dacă la locul de consum al clientului final furnizarea gazelor naturale se realizează fără servicii reglementate incluse.
    ****) Se completează doar în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022."

    19. În anexa nr. 4 la regulament, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) dreptul clienţilor casnici care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate de a reveni la furnizarea reglementată prin încheierea unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat cu FR, până la data eliminării preţurilor reglementate pentru clienţii casnici, conform prevederilor legale."    ART. II
    Furnizorii, operatorii economici, titulari de licenţe de operare, şi clienţii finali de gaze naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2019.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 24 aprilie 2019.
    Nr. 55.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016