Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 540 din 31 mai 2011 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 540 din 31 mai 2011  privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 540 din 31 mai 2011 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 1 iunie 2011

    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.288 din 31 mai 2011 al Ministerului Sãnãtãţii şi nr. D.G. 2.060 din 31 mai 2011 al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
    - titlul VIII "Asigurãrile sociale de sãnãtate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 865/539/2011 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010,
    în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul sãnãtãţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare, prevãzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţiile de specialitate şi celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiilor de sãnãtate publicã şi caselor de asigurãri de sãnãtate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe perioada de valabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data de 1 iunie 2011.

                              Ministrul sãnãtãţii,
                                  Cseke Attila

             Preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate,
                              Nicolae-Lucian Duţã


    ANEXA 1
                                    CRITERII
               ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei
               constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3)
               din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii
         asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale
                       de sãnãtate pentru anii 2011-2012,
               aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010,
                       pentru asistenţa medicalã primarã

    ART. 1
    Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 2
    La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au în vedere urmãtoarele criterii:
    a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorialã/zonã, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul National de Statisticã;
    b) numãrul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acestora în mediul urban, precum şi numãrul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorialã/ zonã;
    c) numãrul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurãrii unor servicii de calitate, este de 1.800;
    d) numãrul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 1.000, cu excepţia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numãrului necesar de medici de familie.
    ART. 3
    La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul rural se au în vedere urmãtoarele criterii:
    a) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe unitate administrativteritorialã/ zonã, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statisticã;
    b) numãrul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acestora în mediul rural, precum şi numãrul de persoane înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorialã/ zonã;
    c) numãrul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurãrii unor servicii de calitate, este de 1.800;
    d) numãrul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, stabilit în funcţie criteriile prevãzute la art. 4.
    ART. 4
    La stabilirea numãrului minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unitãţi administrativ-teritoriale/ zonã, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicalã primarã cu casele de asigurãri de sãnãtate, se au în vedere urmãtoarele criterii:
    a) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorialã, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statisticã;
    b) numãrul persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acestora în mediul rural pe unitãţi administrativ-teritoriale/zonã;
    c) unitãţile administrativ-teritoriale în care populaţia este sub 1.000 de locuitori, din care:
    - unitãţi administrativ-teritoriale izolate sau greu accesibile;
    d) numãrul minim de persoane înscrise pe lista unui medic de familie în anul anterior în unitatea administrativ-teritorialã respectivã, coroborat cu numãrul necesar de medici de familie stabilit pentru unitatea administrativ-teritorialã respectivã.
    ART. 5
    (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Comisiile constituite la nivelul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti adapteazã criteriile prevãzute la art. 2, 3 şi 4 în funcţie de specificul activitãţii din reţeaua sanitarã a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al activitãţii din reţeaua sanitarã a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti.


    ANEXA 2
                                    CRITERII
               ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei
               constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4)
               din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii
         asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale
                       de sãnãtate pentru anii 2011-2012,
               aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010,
                    pentru asistenţa medicalã ambulatorie de
                   specialitate pentru specialitãţile clinice

    ART. 1
    Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 2
    La stabilirea numãrului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinicã, pe judeţ, se au în vedere urmãtoarele criterii:
    a) prin normã se înţelege un program de lucru de 7 ore/zi şi, respectiv, de 35 de ore/sãptãmânã;
    b) suma alocatã fiecãrei case de asigurãri de sãnãtate pentru asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice, în anul curent;
    c) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unitãţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstã, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statisticã;
    d) numãrul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
    e) numãrul de bolnavi cronici aflaţi în evidenţã, în supraveghere medicalã activã, beneficiari de programe naţionale de sãnãtate, distribuţia acestora pe unitãţi administrativ-teritoriale/zone, precum şi evoluţia acestui numãr în ultimii 2 ani;
    f) ponderea serviciilor medicale pe fiecare specialitate clinicã în parte în totalul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate raportate şi decontate de casa de asigurãri de sãnãtate, evoluţia numãrului de servicii şi a ponderilor respective în ultimii 2 ani;
    g) existenţa listelor de programare şi analiza timpului de aşteptare pe aceste liste;
    h) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere şi fondurile alocate cu destinaţia de servicii medicale ambulatorii de specialitate în anii respectivi;
    i) numãrul mediu de consultaţii ce se poate acorda corespunzãtor unei norme, pe fiecare specialitate clinicã în parte;
    j) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementeazã modalitatea de contractare şi decontare a serviciilor medicale acordate de medicii din specialitãţile clinice din ambulatoriu în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate.
    ART. 3
    La stabilirea numãrului necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinicã, pe judeţ, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice cu casa de asigurãri de sãnãtate, se au în vedere urmãtoarele criterii:
    a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unitãţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstã, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statisticã; numãrul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
    b) numãrul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
    c) numãrul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinicã în parte, stabilit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
    d) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementeazã contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate de medicii din specialitãţile clinice din ambulatoriu în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, inclusiv cele referitoare la numãrul de contracte ce pot fi încheiate de medicii din specialitãţile clinice cu casele de asigurãri de sãnãtate;
    e) suma alocatã fiecãrei case de asigurãri de sãnãtate pentru asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice, în anul curent;
    f) asigurarea, pe cât posibil, a unei distribuţii echilibrate a medicilor de specialitate în teritoriu, în raport cu dispersia populaţiei.
    ART. 4
    (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Comisiile constituite la nivelul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti adapteazã criteriile prevãzute la art. 2 şi 3 în funcţie de specificul activitãţii din reţeaua sanitarã a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al activitãţii din reţeaua sanitarã a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti.


    ANEXA 3
                                    CRITERII
               ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei
               constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4)
               din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii
         asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale
                       de sãnãtate pentru anii 2011-2012,
               aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010,
             pentru asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate
                            pentru medicina dentarã

    ART. 1
    Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 2
    La stabilirea numãrului de norme necesar pentru specialitatea de medicinã dentarã, pe judeţ, se au în vedere urmãtoarele criterii:
    a) prin normã se înţelege un program de lucru de 7 ore/zi şi, respectiv, de 35 de ore/sãptãmânã;
    b) suma alocatã fiecãrei case de asigurãri de sãnãtate pentru servicii de medicinã dentarã;
    c) suma orientativã/medic specialist/lunã la nivel naţional este de 1.000 lei, corespunzãtoare unui program de 7 ore în medie/zi;
    d) majorãrile care se pot acorda în funcţie de gradul profesional şi pentru desfãşurarea activitãţii în mediul rural;
    e) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementeazã modalitatea de contractare şi decontare a serviciilor de medicinã dentarã în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate;
    f) numãrul de norme din anul precedent şi procentele aferente mediului urban şi mediului rural, raportat la suma alocatã casei de asigurãri de sãnãtate în anul precedent;
    g) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, structura pe grupe de vârstã, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statisticã;
    h) numãrul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
    i) evoluţia numãrului de norme din specialitatea medicinã dentarã în ultimii 2 ani, raportat la sumele alocate cu aceastã destinaţie casei de asigurãri de sãnãtate.
    ART. 3
    La stabilirea numãrului necesar de medici dentişti, pe judeţ, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale de medicinã dentarã cu casa de asigurãri de sãnãtate, se au în vedere urmãtoarele criterii:
    a) numãrul de norme necesar pentru specialitatea de medicinã dentarã, stabilit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
    b) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, structura pe grupe de vârstã, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statisticã;
    c) numãrul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
    d) numãrul de medici dentişti aflaţi în contract cu casa de asigurãri de sãnãtate în anul precedent (din mediul urban şi mediul rural), gradul profesional al acestora, precum şi programul de lucru, raportat la suma alocatã casei de asigurãri de sãnãtate în anul precedent;
    e) numãrul cererilor de evaluare depuse de furnizori noi de medicinã dentarã, înregistrate la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate;
    f) numãrul cererilor de a intra în relaţie contractualã depuse de furnizori noi de medicinã dentarã, înregistrate la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate;
    g) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementeazã contractarea şi decontarea serviciilor de medicinã dentarã în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, inclusiv cele referitoare la numãrul de contracte ce pot fi încheiate de medicii de medicinã dentarã cu casele de asigurãri de sãnãtate.
    ART. 4
    (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Comisiile constituite la nivelul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti adapteazã criteriile prevãzute la art. 2 şi 3 în funcţie de specificul activitãţii din reţeaua sanitarã a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al activitãţii din reţeaua sanitarã a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti.


    ANEXA 4
                                    CRITERII
               ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei
               constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5)
               din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii
         asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale
                       de sãnãtate pentru anii 2011-2012,
               aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010,
                    pentru asistenţa medicalã ambulatorie de
                 specialitate pentru specialitãţile paraclinice

    ART. 1
    Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 2
    La stabilirea numãrului necesar de investigaţii paraclinice pe total judeţ, respectiv a numãrului necesar de analize medicale de laborator (inclusiv anatomie patologicã) şi a numãrului necesar de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagisticã medicalã (inclusiv explorãri funcţionale) se au în vedere urmãtoarele criterii:
    a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, structura pe grupe de vârstã, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statisticã;
    b) numãrul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
    c) numãrul total de servicii medicale paraclinice (analize de laborator şi investigaţii paraclinice de radiologie şi imagisticã medicalã) contractate şi decontate în ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an în parte), precum şi:
    1. numãrul de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numãrului de servicii medicale de anatomie patologicã: histopatologice şi de citologie, inclusiv examenul Babeş Papanicolau), raportat la numãrul total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate în ultimii 2 ani;
    2. numãrul de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani - pe fiecare tip de analizã, raportat la numãrul total de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani;
    3. numãrul de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagisticã medicalã contractate şi decontate în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numãrului de explorãri funcţionale), raportat la numãrul total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate în ultimii 2 ani;
    4. numãrul de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagisticã medicalã contractate şi decontate în ultimii 2 ani - pe tipuri de investigaţii, raportat la numãrul total de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagisticã medicalã contractate şi decontate în ultimii 2 ani;
    d) numãrul de asiguraţi care au beneficiat de servicii medicale paraclinice (numãr CNP-uri) în ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an în parte), precum şi:
    1. numãrul de asiguraţi (numãr CNP-uri) care au beneficiat de analize medicale de laborator în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numãrului celor care au beneficiat de servicii medicale paraclinice de anatomie patologicã: histopatologice şi de citologie, inclusiv examenul Babeş Papanicolau);
    2. numãrul de asiguraţi (nr. CNP-uri) care au beneficiat de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagisticã medicalã în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numãrului celor care au beneficiat de explorãri funcţionale);
    e) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere şi fondurile alocate cu destinaţie servicii medicale paraclinice în anii respectivi;
    f) fondul aprobat pentru servicii medicale paraclinice pentru anul curent;
    g) prevederile actelor normative ce reglementeazã contractarea şi decontarea serviciilor medicale paraclinice în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate.
    ART. 3
    (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii, raportat la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Comisiile constituite la nivelul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti adapteazã criteriile prevãzute la art. 2 în funcţie de specificul activitãţii din reţeaua sanitarã a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al activitãţii din reţeaua sanitarã a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti.


    ANEXA 5
                                    CRITERII
               ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei
               constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3)
               din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii
         asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale
                       de sãnãtate pentru anii 2011-2012,
               aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010,
                    pentru asistenţa medicalã spitaliceascã

    ART. 1
    Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 2
    La stabilirea zonelor/localitãţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumitã specialitate în cadrul unitãţilor sanitare cu paturi, în vederea analizãrii situaţiilor în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a douã spitale aflate în relaţie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate, cu respectarea legislaţiei muncii, se au în vedere urmãtoarele criterii:
    a) structura unitãţii sanitare cu paturi, aprobatã/avizatã de Ministerul Sãnãtãţii;
    b) numãrul de paturi stabilit potrivit structurii spitalelor, aprobatã/avizatã de Ministerul Sãnãtãţii;
    c) numãrul de cazuri externate - spitalizare continuã, calculat la capacitatea maximã de funcţionare a spitalului, potrivit structurii organizatorice a spitalului, aprobatã sau avizatã, dupã caz, de Ministerul Sãnãtãţii, şi normativelor în vigoare, pe secţii şi compartimente;
    d) numãrul de personal medical de specialitate (medici) existent conform structurii spitalelor, pe secţii şi compartimente, având în vedere şi numãrul de posturi aprobate, potrivit legii;
    e) normativele de personal pentru asistenţa medicalã spitaliceascã, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii;
    f) listele de prioritate pentru cazurile programabile, dacã este cazul, respectiv: numãr de cazuri programate aflate pe listã la 1 ianuarie 2010, numãr de cazuri programate intrate pe listã în cursul anului 2010, numãr de cazuri programate ieşite în cursul anului 2010 şi numãr de cazuri programate aflate pe listã la sfârşitul anului 2010.
    ART. 3
    (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii, raportat la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Comisiile constituite la nivelul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti adapteazã criteriile prevãzute la art. 2 în funcţie de specificul activitãţii din reţeaua sanitarã a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al activitãţii din reţeaua sanitarã a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016