Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 54 din 9 februarie 2023  pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor  sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală,  începând cu anul de cerere 2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 54 din 9 februarie 2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 171 din 28 februarie 2023
    Văzând Referatul de aprobare nr. 220.850 din 3.02.2023 al Direcţiei generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
    în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013, în ceea ce priveşte condiţionalitatea, ale Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, în ceea ce priveşte condiţionalitatea, ale Regulamentului delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului cu cerinţe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenţii specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în temeiul regulamentului respectiv, precum şi cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiţii agricole şi de mediu) şi ale Regulamentului delegat (UE) 2022/1.172 al Comisiei din 4 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control din cadrul politicii agricole comune şi aplicarea şi calcularea sancţiunilor administrative aferente condiţionalităţii,
    în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/1.172 al Comisiei din 4 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control din cadrul politicii agricole comune şi aplicarea şi calcularea sancţiunilor administrative aferente condiţionalităţii,
    ţinând cont de Planul strategic PAC 2023-2027 al României, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, coroborat cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022, referitor la condiţionalitate,
    având în vedere prevederile Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat,
    în temeiul art. 57 alin. (1),(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6^6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:
    ART. 1
    Începând cu anul de cerere 2023 se pun în aplicare normele privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    În sensul prezentului ordin se aplică definiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi art. 12 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013, la art. 2, art. 65 alin. (4) şi art. 83 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, la art. 48 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul delegat (UE) 2022/126 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului cu cerinţe suplimentare referitoare la anumite tipuri de intervenţii specificate de statele membre în planurile lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în temeiul regulamentului respectiv, precum şi cu norme privind raportul pentru standardul GAEC 1 (bune condiţii agricole şi de mediu) şi la art. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1.172 al Comisiei din 4 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control din cadrul politicii agricole comune şi aplicarea şi calcularea sancţiunilor administrative aferente condiţionalităţii.

    ART. 3
    (1) Normele privind condiţionalitatea cuprind cerinţele legale în materie de gestionare prevăzute în dreptul Uniunii Europene, denumite în continuare SMR, şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor stabilite în Planul strategic PAC 2023-2027, denumite în continuare GAEC, enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2.115, în ceea ce priveşte următoarele domenii specifice:
    a) clima şi mediul, inclusiv apa, solul şi biodiversitatea ecosistemelor;
    b) sănătatea publică şi sănătatea plantelor;
    c) bunăstarea animalelor.

    (2) Normele privind condiţionalitatea se aplică intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi intervenţiilor pentru dezvoltare rurală, prevăzute la art. 16 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) şi la art. 70 şi 71 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, respectiv:
    a) plăţile directe decuplate: sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii; sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilităţii; sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri; schemele pentru climă, mediu şi bunăstarea animalelor (eco-schemele);
    b) plăţile directe cuplate: sprijin cuplat pentru venit în sectorul vegetal; sprijin cuplat pentru venit în zootehnie;
    c) plăţile pentru: angajamente în materie de mediu şi climă şi alte angajamente în materie de gestionare; constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone; menţinerea suprafeţelor împădurite prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

    (3) Normele privind condiţionalitatea se aplică şi măsurilor de dezvoltare rurală prevăzute la art. 22, 28, 29 şi 34 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 din cadrul PNDR 2014-2020 şi la art. 43 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 din cadrul PNDR 2007-2013, atunci când cheltuielile pentru angajamentele aflate în derulare din PNDR 2014-2020 sunt finanţate din bugetul Planului strategic PAC 2023-2027.

    ART. 4
    (1) Fermierii şi alţi beneficiari care primesc plăţi directe sau plăţi anuale prin intervenţiile şi măsurile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) trebuie să respecte normele privind condiţionalitatea pe întreaga exploataţie agricolă şi pe tot parcursul anului de cerere.
    (2) Pentru schimbul de informaţii în vederea aplicării normelor privind condiţionalitatea în materie de schimbări climatice, apă, biodiversitate şi peisaj (SMR 1-4 şi GAEC 2-4, 8 şi 9), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) poate încheia protocoale de colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii şi competenţe în domeniile menţionate, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    ART. 5
    (1) APIA asigură coordonarea activităţii de control privind respectarea de către fermieri a normelor de condiţionalitate, precum şi supravegherea modului în care organismele cu atribuţii de control pentru cerinţele legale în materie de gestionare privind siguranţa alimentară (SMR 5 şi 6), utilizarea produselor de protecţie a plantelor (SMR 7 şi 8) şi bunăstarea animalelor (SMR 9-11) din anexă îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute în acordurile de delegare.
    (2) Organismele de control competente, responsabile cu verificarea respectării de către fermieri a normelor privind condiţionalitatea, prevăzute în secţiunea 7.4.4 din Planul strategic PAC 2023-2027, în raport cu domeniul de competenţă, sunt:
    a) APIA, care efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare privind schimbările climatice, apa, biodiversitatea şi peisajul (SMR 1-4) şi bunele condiţii agricole şi de mediu privind schimbările climatice, apa, solul, biodiversitatea şi peisajul (GAEC 1-9) din anexă;
    b) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), prin unităţile din subordine, care efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare privind siguranţa alimentară (SMR 5 şi 6) şi bunăstarea animalelor (SMR 9-11) din anexă;
    c) Autoritatea Naţională Fitosanitară (ANF), care efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor (SMR 7 şi 8) din anexă.

    (3) Pentru controlul respectării cerinţelor privind siguranţa alimentară, bunăstarea animalelor şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor, APIA încheie acorduri de delegare cu organismele de control prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (4) Controlul respectării normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor şi măsurilor prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) se realizează pe eşantioanele de control pentru condiţionalitate stabilite de APIA şi se finalizează prin completarea rapoartelor de control. Rezultatele controalelor efectuate de organismele de control prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) vor fi transmise către APIA în structura de date agreată în acordurile de delegare.

    ART. 6
    (1) Nerespectarea normelor privind condiţionalitatea, ca urmare a unei acţiuni sau a unei omisiuni direct imputabile fermierului/beneficiarului care primeşte plăţi directe sau plăţi anuale prin intervenţiile şi măsurile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) în anul de cerere în cauză, conduce la aplicarea sancţiunilor administrative, conform prevederilor art. 84 şi 85 din Regulamentul (UE) 2021/2.116, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale prevăzute la art. 3 din regulamentul menţionat.
    (2) Pentru aplicarea sancţiunilor administrative de reducere a plăţilor sau excludere de la plată în cazul nerespectării normelor privind condiţionalitatea, APIA elaborează, în colaborare cu organismele implicate în activitatea de control, sistemul de sancţiuni administrative pentru condiţionalitate aplicabil intervenţiilor şi măsurilor prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 7
    Informarea fermierilor cu privire la condiţionalitate intră în responsabilitatea următoarelor instituţii: APIA, ANF, ANSVSA, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor structuri de specialitate care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    ART. 8
    (1) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare, continuă să se aplice pentru măsurile de dezvoltare rurală prevăzute la art. 22, 28, 29, 31 şi 34 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 din cadrul PNDR 2014-2020 şi la art. 43 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 din cadrul PNDR 2007-2013, atunci când cheltuielile pentru angajamentele aflate în derulare din PNDR 2014-2020 sunt finanţate din bugetul PNDR 2014-2020 prin FEADR sau EURI.
    (2) Pentru măsurile de dezvoltare rurală aplicabile pe suprafaţă prevăzute la art. 28 şi 29 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 se verifică respectarea condiţionalităţii. Respectarea condiţionalităţii conduce la respectarea ecocondiţionalităţii. Constatarea de neconformităţi ca urmare a verificării condiţionalităţii conduce la necesitatea verificării ecocondiţionalităţii.

    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Robert-Eugen Szép,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Alexandru Nicolae Bociu

    ANEXA 1

    NORME
    privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală,
aplicabile începând cu anul de cerere 2023 [în temeiul art. 12 şi 13, respectiv anexa III din Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice
    care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate
    de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013] SMR: Cerinţe legale în materie de gestionare
    GAEC: Standarde privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor [Secţiunea 3.10 Condiţionalitate din cuprinsul Planului strategic PAC 2023-2027]

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Specificare GAEC/SMR │Cerinţe obligatorii pentru fermieri │
├─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul: Clima şi mediul │
├──────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Clauză generală: Se menţine suprafaţa │
│ │ │pajiştilor permanente pe baza raportului │
│ │ │proporţional dintre suprafaţa pajiştilor │
│ │ │permanente şi suprafaţa agricolă eligibilă după │
│ │ │controalele administrative şi la faţa locului, │
│ │ │la nivel naţional, în comparaţie cu anul de │
│ │ │referinţă 2018. Reducerea maximă este de 5% în │
│ │ │comparaţie cu anul de referinţă. │
│ │ │2. Obligaţii la nivel de exploataţie agricolă: │
│ │ │a) interdicţia scoaterii din circuitul agricol │
│ │ │şi schimbării categoriei de folosinţă a │
│ │ │pajiştilor permanente, autorizarea schimbării │
│ │ │destinaţiei sau a folosinţei pajiştilor │
│ │ │permanente, precum şi recuperarea suprafeţelor │
│ │ │de pajişti permanente convertite în alte │
│ │ │utilizări prin înfiinţarea de noi suprafeţe de │
│ │ │pajişti din terenuri degradate/neproductive, în │
│ │ │condiţiile prevăzute de legislaţia naţională │
│ │ │(Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 │
│ │ │privind organizarea, administrarea şi │
│ │ │exploatarea pajiştilor permanente şi pentru │
│ │ │modificarea şi completarea Legii fondului │
│ │ │funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi │
│ │ │completări prin Legea nr. 86/2014, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare); │
│ │ │b) reconvertirea unor terenuri în pajişti │
│ │ │permanente sau crearea unor suprafeţe cu pajişti│
│ │ │permanente pentru fermierii care au la │
│ │GAEC 1 - │dispoziţie terenuri ce au fost transformate din │
│ │Menţinerea │pajişti permanente în terenuri pentru alte │
│ │pajiştilor │utilizări, în cazul în care se constată │
│ │permanente pe baza│reducerea raportului proporţional cu peste 5% în│
│ │unui raport │comparaţie cu anul de referinţă şi autoritatea │
│ │proporţional între│competentă impune astfel de măsuri în temeiul │
│ │pajiştile │GAEC 1. │
│ │permanente şi │NOTE: │
│ │suprafaţa agricolă│Îndeplinirea obligaţiei privind menţinea │
│ │la nivel naţional │pajiştilor permanente pe baza raportului │
│ │în comparaţie cu │proporţional dintre suprafaţa pajiştilor │
│ │anul de referinţă │permanente şi suprafaţa agricolă la nivel │
│ │2018 │naţional în comparaţie cu anul de referinţă 2018│
│ │Reducerea maximă │se realizează conform prevederilor art. 48 │
│ │este de 5% în │dinRegulamentul delegat (UE) 2022/126, precum şi│
│ │comparaţie cu anul│cu norme privind raportul pentru standardul GAEC│
│ │de referinţă. │1. │
│ │Obiectiv │Raportul proporţional dintre suprafaţa │
│ │principal: Clauză │pajiştilor permanente şi suprafaţa agricolă │
│ │generală de │declarate de fermieri, la nivel naţional, │
│ │salvgardare │calculat de APIA în anul 2018 este: 24,25%. │
│ │împotriva │Anual, APIA calculează raportul proporţional │
│ │conversiei către │dintre suprafaţa pajiştilor permanente şi │
│ │alte utilizări │suprafaţa agricolă declarate de fermieri (la │
│ │agricole, pentru │nivel naţional), odată cu depunerea cererii de │
│ │menţinerea │plată, face comparaţia cu anul de referinţă │
│ │stocurilor de │2018, constată menţinerea/creşterea/reducerea │
│ │carbon │raportului proporţional şi informează Comisia, │
│ │ │potrivit obligaţiilor de raportare privind │
│ │ │standardele GAEC. │
│ │ │În cazul în care se constată reducerea cu peste │
│ │ │5% a raportului proporţional dintre suprafaţa │
│ │ │pajiştilor permanente şi suprafaţa agricolă la │
│ │ │nivel naţional în comparaţie cu anul de │
│ │ │referinţă 2018, se impun obligaţii la nivel de │
│ │ │exploataţie pentru a reconverti terenuri în │
│ │ │pajişti permanente sau pentru a crea o suprafaţă│
│ │ │cu pajişti permanente pentru fermierii care au │
│ │ │la dispoziţie terenuri ce au fost transformate │
│ │ │din pajişti permanente în terenuri pentru alte │
│ │ │utilizări. │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │APIA asigură informarea fermierilor în privinţa │
│ │ │obligaţiilor referitoare la menţinerea/ │
│ │ │reconvertirea/crearea unor suprafeţe de pajişti │
│ │ │permanente, monitorizarea raportului │
│ │ │proporţional dintre suprafaţa pajiştilor │
│ │ │permanente şi suprafaţa agricolă declarate de │
│ │ │fermieri la nivel naţional în comparaţie cu anul│
│ │ │de referinţă 2018, propune (după caz) │
│ │ │instituirea unor măsuri în scopul îndeplinirii │
│ │ │obligaţiei privind menţinerea pajiştilor │
│ │ │permanente şi verifică respectarea obligaţiilor │
│ │ │impuse în temeiul GAEC 1 la nivelul exploataţiei│
│ │ │agricole prin acţiuni de control. │
│ │ │Respectarea obligaţiilor impuse în temeiul GAEC │
│ │ │1 se verifică la nivel de exploataţie agricolă. │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Fermierii care deţin sau administrează │
│ │ │terenuri cu destinaţie agricolă şi care │
│ │ │desfăşoară activităţi agricole în perimetrul │
│ │ │zonelor umede şi turbăriilor au următoarele │
│ │ │obligaţii: │
│ │ │a) să respecte planul de management şi │
│ │ │regulamentul ariei naturale protejate în ceea ce│
│ │ │priveşte utilizarea suprafeţelor de teren cu │
│ │ │destinaţie agricolă şi regimul activităţilor │
│ │ │agricole, în cazul zonelor umede şi turbăriilor │
│ │ │desemnate arii naturale protejate, inclusiv │
│ │ │zonele umede de importanţă internaţională │
│ │ │(situri Ramsar); │
│ │ │b) să urmeze procedura evaluării impactului │
│ │ │asupra mediului/evaluării strategice de mediu/ │
│ │ │evaluării adecvate pentru planuri sau proiecte, │
│ │ │precum şi procedura de autorizare pentru │
│ │ │activităţi care pot afecta aria naturală │
│ │ │protejată, cu precădere a celor care vizează: │
│ │ │captările de apă dulce de suprafaţă şi │
│ │ │subterană; introducerea de poluanţi, exploatarea│
│ │ │turbei şi introducerea deliberată de specii │
│ │ │alohtone; │
│ │ │c) să nu desfăşoare activităţi ce contravin │
│ │ │scopului de protecţie şi conservare a │
│ │ │habitatelor naturale, a florei şi faunei │
│ │GAEC 2 - │sălbatice, inclusiv a solurilor bogate în carbon│
│ │Protejarea zonelor│din perimetrul zonelor umede şi turbăriilor, │
│ │umede şi a │delimitate şi reglementate în mod corespunzător,│
│ │turbăriilor │precum: │
│ │Obiectiv │- drenarea zonelor umede şi a turbăriilor, │
│ │principal: │inclusiv a suprafeţelor de teren cu destinaţie │
│ │Protejarea │agricolă din perimetrul zonelor umede şi │
│ │solurilor bogate │turbăriilor; │
│ │în carbon │- incendierea zonelor umede şi a turbăriilor, │
│ │Convenţia Ramsar │inclusiv a suprafeţelor de teren cu destinaţie │
│Schimbările │din 1971 - │agricolă din perimetrul zonelor umede şi │
│climatice │Convenţia asupra │turbăriilor; │
│(atenuare şi │zonelor umede de │- defrişarea zonelor umede şi a turbăriilor, cu │
│adaptare) │importanţă │excepţia activităţilor aprobate prin planul de │
│ │internaţională │management; │
│ │este un tratat │- evacuarea de poluanţi în apele de suprafaţă şi│
│ │internaţional │subterane din zonele umede, din turbării şi din │
│ │aflat sub egida │zonele cu destinaţie agricolă din perimetrul │
│ │UNESCO, semnată de│zonelor umede şi turbăriilor; │
│ │România pe 2 │- depozitarea deşeurilor în zonele umede şi │
│ │februarie 1971 la │turbării şi în zonele cu destinaţie agricolă din│
│ │Ramsar, în Iran. │perimetrul zonelor umede şi turbăriilor; │
│ │Legea nr. 5/1991 │- activităţi de exploatare a turbei; │
│ │pentru aderarea │- introducerea deliberată de specii alohtone în │
│ │României la │zonele umede şi turbării; │
│ │Convenţia asupra │- conversia zonelor umede şi a turbăriilor; │
│ │zonelor umede de │- schimbări în folosinţa terenurilor şi în │
│ │importanţă │cursul apelor; │
│ │internaţională, în│- aratul pajiştilor permanente din zonele umede │
│ │special ca habitat│şi turbării; │
│ │al păsărilor │- lucrări profunde ale solului, la adâncimi mai │
│ │acvatice │mari de 25 cm; │
│ │(Monitorul Oficial│d) să respecte măsurile minime de conservare │
│ │al României, │stabilite de administratorii ariilor naturale │
│ │Partea I, nr. 18 │protejate, în cazul zonelor umede şi turbăriilor│
│ │din 26 ianuarie │desemnate arii naturale protejate pentru care │
│ │1991) │planurile de management nu sunt încă elaborate/ │
│ │Ordonanţa de │aprobate, conform legislaţiei în vigoare; │
│ │urgenţă a │e) în cazul zonelor umede şi turbăriilor, altele│
│ │Guvernului nr. 57/│decât cele desemnate arii naturale protejate sau│
│ │2007 privind │care sunt situate în afara ariilor naturale │
│ │regimul ariilor │protejate, se respectă măsurile minime de │
│ │naturale │conservare stabilite de autoritatea competentă. │
│ │protejate, │Aceasta include, printre altele, interzicerea │
│ │conservarea │unor drenaje noi şi a aratului pajiştilor │
│ │habitatelor │permanente din zonele umede şi turbării. │
│ │naturale, a florei├────────────────────────────────────────────────┤
│ │şi faunei │2. Pe terenurile cu destinaţie agricolă din │
│ │sălbatice, │perimetrul zonelor umede şi turbăriilor pe care │
│ │aprobată cu │nu pot fi desfăşurate activităţi agricole se │
│ │modificări şi │efectuează o activitate minimă în scopul │
│ │completări prin │menţinerii acestora într-o stare adecvată pentru│
│ │Legea nr. 49/2011,│păşunat sau pentru cultivare, precum: │
│ │cu modificările şi│îndepărtarea vegetaţiei ierboase şi lemnoase │
│ │completările │considerate vegetaţie invazivă sau dăunătoare │
│ │ulterioare: art. 5│culturilor agricole, prin lucrări de cosit/ │
│ │alin. 1) lit. a) │tăvălugit/lucrări superficiale pe terenul │
│ │-c) şi alin. (2), │arabil, nivelarea muşuroaielor şi eliminarea │
│ │art. 21 alin. │resturilor vegetale de pe pajiştile permanente, │
│ │(4),art. 22,art. │după caz, cu respectarea planului de management │
│ │26 alin. (2),art. │şi/sau a măsurilor minime de conservare. │
│ │28,art. 31 alin. │NOTE: │
│ │(2),art. 33 alin. │Cerinţele acestui standard GAEC se aplică │
│ │(2) şi anexele nr.│fermierilor care utilizează terenuri cu │
│ │1, 2, 3 şi 4A │destinaţie agricolă şi care desfăşoară │
│ │Legea nr. 82/1993 │activităţi agricole în zonele umede şi │
│ │privind │turbăriile desemnate arii naturale protejate, │
│ │constituirea │inclusiv zonele umede de importanţă │
│ │Rezervaţiei │internaţională (situri Ramsar) care se suprapun │
│ │Biosferei „Delta │total sau parţial cu anumite categorii de arii │
│ │Dunării“, cu │naturale protejate şi care beneficiază de un │
│ │modificările şi │statut de protecţie (plan de management/măsuri │
│ │completările │minime de conservare), precum şi în zonele umede│
│ │ulterioare │şi turbăriile situate în afara ariilor naturale │
│ │(Monitorul Oficial│protejate pentru care se aplică măsurile minime │
│ │al României, │de conservare stabilite de autoritatea │
│ │Partea I, nr. 283 │competentă. │
│ │din 7 decembrie │Zone umede - întinderi de bălţi, mlaştini, │
│ │1993): art. 4^3 │turbării, de ape naturale sau artificiale, │
│ │Hotărârea │permanente sau temporare, unde apa este │
│ │Guvernului nr. │stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau │
│ │1.284/2007 privind│sărată, inclusiv întinderile de apă marină a │
│ │declararea ariilor│căror adâncime la reflux nu depăşeşte 6 m (art. │
│ │de protecţie │1 dinConvenţia Ramsar din 1971 la care România a│
│ │specială │aderat prin Legea nr. 5/1991). │
│ │avifaunistică ca │Zone umede de importanţă internaţională (situri │
│ │parte integrantă a│Ramsar) - arii naturale protejate al căror scop │
│ │reţelei ecologice │este asigurarea protecţiei şi conservării │
│ │europene Natura │siturilor naturale cu diversitatea biologică │
│ │2000 în România, │specifică zonelor umede (comunităţi biocenotice │
│ │cu modificările şi│floristice şi faunistice unice). Managementul │
│ │completările │acestor zone se realizează în scopul conservării│
│ │ulterioare: art. 1│şi utilizării durabile a resurselor biologice pe│
│ │şi anexa nr. 1 │care le generează, în conformitate cu │
│ │ │prevederile Convenţiei Ramsar din 1971. │
│ │ │Turbării - ecosisteme terestre umede │
│ │ │caracterizate prin acumulări de turbă. Turba │
│ │ │este materie organică parţial degradată, formată│
│ │ │preponderent din briofite aparţinând genului │
│ │ │Sphagnum. În România, turbăriile sunt de două │
│ │ │tipuri, astfel: │
│ │ │- turbării oligotrofe, formate în zonele cu │
│ │ │climat rece, în depresiuni unde apa de suprafaţă│
│ │ │este acidă şi săracă în nutrienţi. În aceste │
│ │ │condiţii, producerea de materie organică este │
│ │ │mai intensă decât descompunerea, ceea ce │
│ │ │determină acumularea de turbă [adaptare a │
│ │ │definiţiei date de International Peatland │
│ │ │Society (IPS) şi International Union for │
│ │ │Conservation of Nature (IUCN)]; │
│ │ │- turbării eutrofe, situate la o altitudine │
│ │ │relativ joasă, pe terenuri plane sau uşor │
│ │ │concave, unde pânza de apă freatică este aproape│
│ │ │de suprafaţă, pe cursurile inferioare ale unor │
│ │ │ape curgătoare bogate în meandre sau la gurile │
│ │ │lor de vărsare, precum Delta Dunării. │
│ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 2 se verifică │
│ │ │astfel: cerinţele 1.a), 1.c), 1.d), 1.e) şi │
│ │ │cerinţa 2 se verifică la nivel de parcelă │
│ │ │agricolă; cerinţa 1.b) se verifică la nivel de │
│ │ │exploataţie agricolă. │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │GAEC 3 - │ │
│ │Interdicţia de a │ │
│ │incendia │ │
│ │miriştile, cu │ │
│ │excepţia cazurilor│Este interzisă arderea miriştilor, a vegetaţiei │
│ │justificate din │uscate şi a resturilor vegetale existente pe │
│ │motive │terenurile arabile. │
│ │fitosanitare │NOTĂ: │
│ │Obiectiv │Respectarea cerinţelor GAEC 3 se verifică la │
│ │principal: │nivel de parcelă agricolă. │
│ │Menţinerea │ │
│ │nivelului de │ │
│ │materie organică │ │
│ │din sol │ │
├──────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1^8) şi ale│
│ │ │anexei nr. 3 lit. C din Legea apelor nr. 107/ │
│ │ │1996, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare, pentru fiecare bazin hidrografic se │
│ │SMR 1 -Directiva │stabileşte un program de măsuri, care ţine seama│
│ │2000/60/CE a │de caracteristicile bazinului hidrografic, │
│ │Parlamentului │presiunile generate de activităţile umane şi │
│ │European şi a │impactul acestora asupra mediului, având ca scop│
│ │Consiliului din 23│atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile│
│ │octombrie 2000 de │de apă de suprafaţă şi subterane şi pentru │
│ │stabilire a unui │zonele protejate asociate bazinului hidrografic.│
│ │cadru de politică │Fiecare program de măsuri include măsuri de bază│
│ │comunitară în │şi, unde este cazul, măsuri specifice/ │
│ │domeniul apei (JO │suplimentare. │
│ │L 327, 22.12.2000,│Măsurile de bază sunt cerinţe minime pentru │
│ │p. 1): art. 11 │aplicarea legislaţiei europene privind protecţia│
│ │alin. (3) lit. (e)│apei. În sensul cerinţelor Legii apelor nr. 107/│
│ │şi, în ceea ce │1996, cu modificările şi completările │
│ │priveşte cerinţele│ulterioare, sunt necesare adiţional şi alte │
│ │obligatorii │măsuri de bază (măsuri tehnice şi instrumente │
│ │referitoare la │administrative), referitoare la: │
│ │controlul surselor│- reglementarea din punctul de vedere al │
│ │difuze de poluare │gospodăririi apelor şi controalele privind │
│ │cu fosfaţi, art. │captările de apă dulce de suprafaţă şi subterană│
│ │11 alin. (3) lit. │şi îndiguirile de apă de suprafaţă; │
│ │(h) │- măsuri de prevenire sau control al │
│ │Legea apelor nr. │introducerii de poluanţi din surse difuze care │
│ │107/1996, cu │pot cauza poluarea corpurilor de apă. Controlul │
│ │modificările şi │poate fi sub forma unei reglementări din punctul│
│ │completările │de vedere al gospodăririi apelor, inclusiv │
│ │ulterioare, în │interzicerea introducerii de poluanţi în │
│ │ceea ce priveşte │corpurile de apă sau înregistrarea pe baza unor │
│ │programul de │reguli generale obligatorii. │
│ │măsuri - măsuri de│Fermierii care deţin sau administrează │
│ │bază în scopul │exploataţii agricole au obligaţia respectării │
│ │atingerii │măsurilor de bază aplicabile activităţilor pe │
│ │obiectivelor de │care le desfăşoară, respectiv: │
│ │mediu pentru │a) să obţină actele de reglementare în domeniul │
│ │corpurile de apă │gospodăririi apelor, în conformitate cu │
│ │de suprafaţă şi │prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu │
│ │subterane şi │modificările şi completările ulterioare; │
│ │pentru zonele │b) să aplice măsurile prevăzute în actele de │
│ │protejate asociate│reglementare în domeniul gospodăririi apelor; │
│ │acestora: art. 43 │c) să aplice măsurile identificate în baza │
│ │alin. (1^8) şi │rezultatelor controalelor şi inspecţiilor asupra│
│ │anexa nr. 3 lit. C│modului de respectare a prevederilor legale │
│ │ │privind gospodărirea apelor. │
│ │ │NOTĂ: │
│ │ │Respectarea cerinţelor SMR 1 se verifică la │
│ │ │nivel de exploataţie agricolă. │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Pentru protecţia apelor împotriva poluării cu│
│ │ │nitraţi proveniţi din surse agricole, conform │
│ │ │Programului de acţiune, fermierii care deţin sau│
│ │ │administrează exploataţii agricole au │
│ │ │următoarele obligaţii: │
│ │ │a) să respecte normele privind depozitarea │
│ │ │gunoiului de grajd, prevăzute la art. 4 şi 5 din│
│ │ │Programul de acţiune, în ceea ce priveşte │
│ │ │construcţia, amplasarea şi dimensionarea │
│ │ │capacităţilor de stocare (calculul capacităţii │
│ │ │de depozitare necesare), sistemul de depozitare │
│ │ │(individual, comunal sau, prin excepţie, în câmp│
│ │ │deschis pe terenul agricol doar pentru fermierii│
│ │ │cu până la 8 UVM), groapa pentru urină sau │
│ │ │fracţia lichidă din platforma de gunoi, │
│ │ │depozitarea dejecţiilor animaliere în cazul │
│ │ │bovinelor crescute în sistem permanent la │
│ │ │păşune, interdicţia privind depozitarea │
│ │ │gunoiului de grajd direct pe sol, distanţele de │
│ │ │protecţie sanitară, precum şi zonele de │
│ │ │protecţie sanitară şi hidrogeologică; să │
│ │ │respecte normele privind gestionarea efluenţilor│
│ │ │de siloz, a efluenţilor de siloz balotat şi a │
│ │ │apelor uzate din exploataţiile agricole, │
│ │ │prevăzute la art. 6, 7 şi 8 din Programul de │
│ │ │acţiune; │
│ │ │b) să respecte perioadele de interdicţie pentru │
│ │ │aplicarea îngrăşămintelor organice şi chimice pe│
│ │ │terenul agricol, în funcţie de zona în care se │
│ │ │încadrează unitatea administrativ-teritorială pe│
│ │ │raza căreia este situat terenul agricol, conform│
│ │ │prevederilor art. 3, respectiv ale anexei nr. 3 │
│ │ │la Programul de acţiune, astfel: │
│ │ ├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ │ │Începutul │Sfârşitul │Lungimea │
│ │ │ │perioadei │perioadei │perioadei de│
│ │ │Zona │de │de │interdicţie │
│ │ │ │interdicţie│interdicţie│(nr. de │
│ │ │ │(ziua/luna)│(ziua/luna)│zile) │
│ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │1 │15.XI │10.III │115 │
│ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │2 │10.XI │20.III │130 │
│ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │3 │5.XI │25.III │140 │
│ │ ├───────────┴───────────┴───────────┴────────────┤
│ │ │Pe terenurile arabile având culturi de toamnă │
│ │ │sau pe care se înfiinţează culturi extratimpurii│
│ │ │pentru care data semănatului este în perioada de│
│ │ │interdicţie se pot aplica îngrăşăminte chimice │
│ │ │şi în perioada de interdicţie în limita a │
│ │ │maximum 50 kg N substanţă activă/ha, în funcţie │
│ │ │de dezvoltarea fiziologică a plantelor, cu │
│ │ │respectarea condiţiilor de aplicare. Pentru │
│ │ │culturile din sere şi solare nu se aplică │
│ │ │perioadele de interdicţie în condiţiile în care │
│ │ │în interiorul acestora temperatura este mai mare│
│ │ │de 5°C; │
│ │ │c) să respecte normele privind aplicarea │
│ │ │îngrăşămintelor pe terenul agricol, prevăzute la│
│ │ │art. 9 din Programul de acţiune, în ceea ce │
│ │ │priveşte cantitatea maximă de azot (substanţă │
│ │ │activă) provenită din îngrăşămintele organice şi│
│ │ │chimice aplicate pe terenul agricol în decursul │
│ │ │unui an, planul de fertilizare şi presiunea │
│ │ │nutrienţilor la nivelul exploataţiei agricole, │
│ │ │astfel: │
│ │ │- cantitatea maximă de azot provenită din │
│ │ │îngrăşăminte organice nu poate depăşi 170 kg N/ │
│ │ │ha/an; │
│ │ │- cantitatea maximă de azot provenită din │
│ │ │îngrăşăminte chimice, în cazul în care nu se │
│ │ │execută studii agrochimice, nu poate depăşi: │
│ │ │(i) în cazul terenurilor arabile: │
│ │ ├───────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ │Panta │Porumb şi │ │ │
│ │ │terenului │sfeclă de │Grâu şi │Alte culturi│
│ │ │(panta │zahăr │rapiţă │ │
│ │ │medie a │ │ │ │
│ │ │blocului ├───────────┴───────────┴────────────┤
│ │ │fizic) │Kg N substanţă activă/ha/an │
│ │ │ │ │
│ │ ├───────────┼───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ │Până la 12%│150 │120 │100 │
│ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Mai mare de│120 │90 │80 │
│ │ │12% │ │ │ │
│ │ ├───────────┴───────────┴───────────┴────────────┤
│ │ │(ii) 100 kg N substanţă activă/ha/an pentru vii,│
│ │ │livezi şi alte culturi permanente; │
│ │ │(iii) 80 kg N substanţă activă/ha/an pentru │
│ │ │pajişti permanente. Fermierii care optează │
│ │ │pentru această soluţie trebuie să întocmească un│
│ │ │plan de fertilizare simplificat, conform │
│ │ │modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Programul │
│ │ │de acţiune. │
│ │ │În cazul în care planul de fertilizare se │
│ │SMR 2 - Directiva │bazează pe studii agrochimice, se aplică │
│ │Consiliului 91/676│cantitatea de azot rezultată prin calcul în │
│ │/CEE din 12 │funcţie de producţia planificată şi gradul de │
│ │decembrie 1991 │aprovizionare a solului cu azot, cu condiţia ca │
│ │privind protecţia │îngrăşămintele organice (dacă sunt utilizate) să│
│ │apelor împotriva │nu depăşească 170 kg N/ha/an. │
│ │poluării cu │Presiunea nutrienţilor la nivelul exploataţiei │
│ │nitraţi proveniţi │agricole se calculează pe baza datelor privind │
│ │din surse agricole│cantitatea de azot (kg N/cap animal/an) din │
│ │(JO L 375, │gunoiul de grajd produs în fermă (după scăderea │
│ │31.12.1991, p. 1):│emisiilor gazoase de azot din grajd şi │
│ │art. 4 şi 5 │depozitele de stocare), prevăzute în tabelul 4 │
│ │Planul de acţiune │din Programul de acţiune, adunată cu cea │
│ │pentru protecţia │corespunzătoare unor intrări de îngrăşăminte │
│ │apelor împotriva │organice din alte ferme, raportat la suprafaţa │
│ │poluării cu │de teren pe care se aplică îngrăşămintele │
│ │nitraţi proveniţi │organice. Valoarea rezultată trebuie să fie mai │
│ │din surse │mică decât limita maximă de aplicare a │
│ │agricole, aprobat │îngrăşămintelor organice pe terenul agricol (170│
│ │prin Hotărârea │kg N/ha/an); │
│ │Guvernului nr. 964│d) pentru exploataţiile care practică │
│ │/2000, cu │agricultura în sistem irigat şi pentru cele care│
│ │modificările şi │utilizează o cantitate mai mare de azot din │
│ │completările │îngrăşăminte chimice decât cea prevăzută la lit.│
│ │ulterioare: art. 5│c) pct. (i)-(iii) este obligatorie întocmirea │
│ │şi 6 şi anexele │planului de fertilizare pe baza studiilor │
│ │nr. 3 şi 4 │agrochimice pentru terenurile în cauză; │
│ │Programul de │e) să respecte cerinţele generale pentru │
│ │acţiune pentru │aplicarea fertilizanţilor, precum şi obligaţiile│
│ │protecţia apelor │privind tehnicile de aplicare a îngrăşămintelor │
│ │împotriva poluării│organice şi a îngrăşămintelor chimice, prevăzute│
│Apa │cu nitraţi │la art. 10, 11 şi 12 din Programul de acţiune; │
│ │proveniţi din │f) să respecte obligaţiile privind aplicarea │
│ │surse agricole, │îngrăşămintelor pe terenurile în pantă abruptă │
│ │prevăzut în anexa │(mai mare de 12%) în ceea ce priveşte │
│ │nr. 2 la Ordinul │încorporarea îngrăşămintelor în sol (nu mai │
│ │ministrului │târziu de 24 de ore de la momentul aplicării), │
│ │mediului, apelor │interzicerea aplicării de îngrăşăminte organice │
│ │şi pădurilor şi al│sau chimice dacă sunt prognozate precipitaţii │
│ │ministrului │intense, aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri │
│ │agriculturii şi │saturate cu apă, inundate, îngheţate sau │
│ │dezvoltării rurale│acoperite cu zăpadă, precum şi aplicarea │
│ │nr. 333/165/2021 │îngrăşămintelor chimice şi organice cu azot pe │
│ │(Programul de │pajişti permanente (păşuni şi fâneţe), prevăzute│
│ │acţiune): art. │la art. 13, 15 şi 16 din Programul de acţiune; │
│ │3-17, art. 19,art.│g) să respecte obligaţiile privind aplicarea │
│ │21 şi anexele nr. │îngrăşămintelor pe terenurile adiacente │
│ │1-3, astfel cum a │cursurilor de apă şi în vecinătatea captărilor │
│ │fost rectificat în│de apă potabilă, prevăzute la art. 14 din │
│ │Monitorul Oficial │Programul de acţiune, în ce priveşte interdicţia│
│ │al României, │aplicării fertilizanţilor de orice fel pe │
│ │Partea I, nr. 780 │benzile-tampon (fâşii de protecţie) adiacente │
│ │din 12 august 2021│zonelor de protecţie stabilite prin Legea apelor│
│ │ │nr. 107/1996, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare. Lăţimea minimă a fâşiilor de │
│ │ │protecţie variază în funcţie de panta terenului,│
│ │ │astfel: │
│ │ │- 3 m pentru terenurile cu panta până la 12%; │
│ │ │- 5 m pentru terenurile cu panta peste 12%. │
│ │ │Lăţimea benzilor-tampon (fâşiilor de protecţie) │
│ │ │se consideră de la limita blocului fizic │
│ │ │adiacent zonei de protecţie (stabilită prin │
│ │ │Legea nr. 107/1996, cu modificările şi │
│ │ │completările ulterioare) spre interiorul │
│ │ │acestuia. Panta terenului înseamnă panta medie a│
│ │ │blocului fizic adiacent cursului de apă. │
│ │ │Este interzisă utilizarea îngrăşămintelor de │
│ │ │orice fel în zonele de protecţie instituite în │
│ │ │jurul lucrărilor de captare, al construcţiilor │
│ │ │şi instalaţiilor destinate alimentării cu apă │
│ │ │potabilă, al surselor de apă potabilă destinate │
│ │ │îmbutelierii, al surselor de ape minerale │
│ │ │utilizate pentru cura internă sau pentru │
│ │ │îmbuteliere, precum şi al lacurilor şi │
│ │ │nămolurilor terapeutice, conform legislaţiei în │
│ │ │vigoare; │
│ │ │h) să întocmească la zi, să păstreze o perioadă │
│ │ │de 3 ani şi să prezinte pentru control │
│ │ │documentele de evidenţă ale exploataţiei │
│ │ │agricole cu privire la suprafaţa fermei, planul │
│ │ │simplificat de fertilizare (care cuprinde pentru│
│ │ │fiecare parcelă agricolă tipul şi cantitatea │
│ │ │oricărui îngrăşământ chimic şi organic aplicat │
│ │ │pe teren, cantitatea de azot conţinută şi data │
│ │ │aplicării, tipul oricărei culturi agricole şi │
│ │ │data însămânţării/recoltării), şeptelul fermei │
│ │ │pe specii şi categorii de animale, registrele de│
│ │ │evidenţă a efectivelor de animale şi perioada de│
│ │ │stabulaţie, presiunea azotului din │
│ │ │îngrăşămintele organice de origine animală │
│ │ │calculată conform coeficienţilor de excreţie │
│ │ │prevăzuţi în tabelul 4 din Programul de acţiune,│
│ │ │cantitatea şi tipul îngrăşămintelor de origine │
│ │ │animală aplicate/livrate/achiziţionate şi │
│ │ │sistemul de colectare şi depozitare a │
│ │ │dejecţiilor animale corelat cu cerinţele minime │
│ │ │privind perioadele de interdicţie în aplicarea │
│ │ │îngrăşămintelor, prevăzute la art. 17 din │
│ │ │Programul de acţiune. │
│ │ │2. Fermierii care, potrivit legislaţiei în │
│ │ │domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi │
│ │ │apelor, au obligaţia obţinerii şi actualizării │
│ │ │actelor de reglementare pentru activităţile pe │
│ │ │care le desfăşoară trebuie să deţină astfel de │
│ │ │documente şi să respecte condiţiile stabilite de│
│ │ │acestea cu privire la protecţia apelor împotriva│
│ │ │poluării cu nitraţi proveniţi din surse │
│ │ │agricole. │
│ │ │NOTE: │
│ │ │Fără a aduce atingere legislaţiei privind │
│ │ │reglementarea activităţilor din punctul de │
│ │ │vedere al protecţiei mediului şi gospodăririi │
│ │ │apelor (avize, acorduri, autorizaţii), │
│ │ │dispoziţiile art. 4 alin. (5) din Programul de │
│ │ │acţiune - versiunea în vigoare - se aplică │
│ │ │astfel: (i) pentru fermele care nu necesită │
│ │ │autorizaţia de mediu, depozitarea şi procesarea │
│ │ │gunoiului de grajd se pot face în sistem │
│ │ │individual, comunal sau o combinaţie a celor │
│ │ │două sisteme; (ii) pentru fermele care, potrivit│
│ │ │legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, au │
│ │ │obligaţia obţinerii şi actualizării autorizaţiei│
│ │ │de mediu, depozitarea şi procesarea gunoiului de│
│ │ │grajd se fac în conformitate cu cerinţele │
│ │ │stabilite de aceasta. │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Cerinţele minime privind soluţia constructivă │
│ │ │pentru fermele de 40 UVM şi mai mari, respectiv │
│ │ │de a dispune de o platformă betonată pentru │
│ │ │depozitarea şi compostarea gunoiului de grajd, │
│ │ │cu bazin de retenţie pentru fracţia lichidă, │
│ │ │lagună betonată sau membrană impermeabilă, faţă │
│ │ │de cerinţele anterioare referitoare la orice │
│ │ │formă de impermeabilizare, beneficiază de o │
│ │ │perioadă tranzitorie de 3 ani de la punerea în │
│ │ │aplicare a Programului de acţiune. │
│ │ │Referinţe: https://www.madr.ro/docs/agricultura/│
│ │ │imbunatatiri-funciare/2021/ │
│ │ │prog-actiune-protectie-nitrati.pdf │
│ │ │Respectarea cerinţelor SMR 1 se verifică astfel:│
│ │ │cerinţele 1.a), 1.h) şi cerinţa 2 se verifică la│
│ │ │nivel de exploataţie agricolă; cerinţele 1.b), │
│ │ │1.c), 1.d), 1.e), 1.f) şi 1.g) se verifică la │
│ │ │nivel de parcelă agricolă. În cazul cerinţelor │
│ │ │1.c) şi 1.d) verificarea se limitează la │
│ │ │cantitatea de azot din îngrăşămintele │
│ │ │planificate (calculul presiunii nutrienţilor) şi│
│ │ │aplicate pe terenul agricol în decursul unui an │
│ │ │(kg N/ha) la nivel de parcelă, conform planului │
│ │ │de fertilizare (simplificat sau întocmit pe baza│
│ │ │studiului agrochimic). │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Se instituie benzi-tampon (fâşii de │
│ │ │protecţie) pe terenurile agricole adiacente │
│ │ │zonelor de protecţie a cursurilor de apă │
│ │ │stabilite prin Legea apelor nr. 107/1996, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare, în care│
│ │ │este interzisă aplicarea fertilizanţilor şi a │
│ │ │produselor de protecţie a plantelor(*). Lăţimea │
│ │ │minimă a benzilor-tampon variază în funcţie de │
│ │ │panta terenului, astfel: 3 m pentru terenurile │
│ │ │cu panta până la 12% şi 5 m pentru terenurile cu│
│ │ │panta peste 12%. Lăţimea benzilor-tampon se │
│ │ │consideră de la limita blocului fizic în care se│
│ │ │află parcela agricolă utilizată de fermier, │
│ │ │adiacent zonei de protecţie stabilite prin Legea│
│ │ │apelor nr. 107/1996, cu modificările şi │
│ │GAEC 4 - Crearea │completările ulterioare, spre interiorul │
│ │de zone-tampon │acestuia. Panta terenului înseamnă panta medie a│
│ │de-a lungul │blocului fizic în care se află parcela agricolă │
│ │cursurilor de apă │utilizată de fermier, adiacent cursului de apă. │
│ │Obiectiv │2. Se menţin benzile-tampon (fâşiile de │
│ │principal: │protecţie) existente pe terenurile agricole │
│ │Protecţia │adiacente zonelor de protecţie a cursurilor de │
│ │cursurilor de apă │apă stabilite prin Legea apelor nr. 107/1996, cu│
│ │împotriva poluării│modificările şi completările ulterioare, în care│
│ │şi a formării de │este interzisă aplicarea fertilizanţilor şi a │
│ │şiroaie │produselor de protecţie a plantelor. │
│ │Programul de │(*) Benzile-tampon de-a lungul cursurilor de apă│
│ │acţiune pentru │în temeiul acestui standard GAEC respectă, ca │
│ │protecţia apelor │regulă generală şi în conformitate cu dreptul │
│ │împotriva poluării│Uniunii Europene, o lăţime minimă de 3 m fără │
│ │cu nitraţi │utilizarea fertilizanţilor şi a produselor de │
│ │proveniţi din │protecţie a plantelor. │
│ │surse agricole, │NOTE: │
│ │prevăzut în anexa │Benzi-tampon (fâşii de protecţie) - suprafeţe de│
│ │nr. 2 la Ordinul │teren înierbate, împădurite sau cultivate cu │
│ │ministrului │plante graminee sau leguminoase perene, situate │
│ │mediului, apelor │în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de │
│ │şi pădurilor şi al│suprafaţă stabilite prin Legea apelor nr. 107/ │
│ │ministrului │1996, cu modificările şi completările │
│ │agriculturii şi │ulterioare, pe care este interzisă aplicarea │
│ │dezvoltării rurale│fertilizanţilor (art. 14 din Programul de │
│ │nr. 333/165/2021 │acţiune pentru protecţia apelor împotriva │
│ │(Programul de │poluării cu nitraţi proveniţi din surse │
│ │acţiune): art. 14 │agricole, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul │
│ │ │ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al │
│ │ │ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale │
│ │ │nr. 333/165/2021). │
│ │ │Zone de protecţie - suprafeţe de teren adiacente│
│ │ │cursurilor de apă, lucrărilor de gospodărire a │
│ │ │apelor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente│
│ │ │în care se introduc, după caz, interdicţii sau │
│ │ │restricţii privind regimul construcţiilor sau │
│ │ │exploatarea fondului funciar, pentru a asigura │
│ │ │stabilitatea malurilor/construcţiilor şi pentru │
│ │ │prevenirea poluării resurselor de apă (art. 40 │
│ │ │şi anexa nr. 2 laLegea apelor nr. 107/1996, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare). │
│ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 4 se verifică la │
│ │ │nivel de parcelă agricolă. │
├──────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Lucrările solului, inclusiv semănatul │
│ │ │culturilor, pe terenul arabil cu panta mai mare │
│ │ │de 12% se efectuează de-a lungul curbelor de │
│ │ │nivel. Panta terenului înseamnă panta medie a │
│ │GAEC 5 - │parcelei agricole utilizate de fermier. │
│ │Gestionarea │2. Sunt interzise lucrările solului (aratul, │
│ │lucrărilor │scarificatul, lucrarea cu grapa şi sapa │
│ │solului, reducerea│rotativă, praşila mecanică) pe terenurile cu │
│ │riscului de │soluri foarte slab fertile, improprii pentru │
│ │degradare şi │folosinţă arabilă (clasa de calitate V), │
│ │eroziune a │indiferent de panta terenului. │
│ │solului, inclusiv │NOTE: │
│ │luarea în │Terenuri „clasa V“ - terenuri cu soluri foarte │
│ │considerare a │slab fertile, improprii pentru folosinţă │
│ │unghiului pantei │arabilă, foarte puternic afectate de fenomene de│
│ │Obiectiv │degradare (eroziune, sărăturare, acidifiere, │
│ │principal: │alunecări active, exces de umiditate etc.) │
│ │Gestionarea minimă│clasificate şi delimitate ca atare. │
│ │a terenului pentru│Pe terenurile cu soluri foarte slab fertile │
│ │a reflecta │(clasa de calitate V) se pot efectua lucrări │
│ │condiţiile │superficiale ale solului (adâncimea de 5-10 cm) │
│ │specifice ale │în vederea înfiinţării de pajişti permanente sau│
│ │locului în scopul │lucrări specifice pentru înfiinţarea unor │
│ │limitării │plantaţii pomicole/arbori/arbuşti fructiferi/ │
│ │eroziunii │specii forestiere ori combinaţii ale acestor │
│ │ │utilizări, care pentru exploatare şi întreţinere│
│ │ │nu necesită lucrări ale solului. │
│ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 5 se verifică la │
│ │ │nivel de parcelă agricolă. │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Pentru a proteja solurile în perioada cea mai│
│ │ │sensibilă a anului (15 iunie- 30 septembrie), │
│ │ │fermierii trebuie să păstreze terenul acoperit │
│ │ │pe cel puţin 80% din suprafaţa arabilă a │
│ │ │exploataţiei. Acoperirea solului se poate │
│ │ │asigura prin: miriştea rămasă după recoltare │
│ │ │(**), culturi secundare, culturi de acoperire │
│ │ │verzi sau culturi de toamnă nou-înfiinţate. În │
│ │ │intervalul stabilit solul trebuie acoperit, cu │
│ │ │excepţia timpului necesar pentru pregătirea │
│ │GAEC 6 - │terenului şi înfiinţarea noii culturi de cel │
│ │Acoperirea minimă │mult 2 săptămâni. │
│ │a solului pentru a│2. În cazul culturilor permanente, acoperirea │
│ │evita solul │minimă a solului în perioada cea mai sensibilă a│
│ │descoperit în │anului (15 iunie-30 septembrie) înseamnă fâşii │
│ │perioadele cele │înierbate între rânduri, mulci sau resturi │
│ │mai sensibile │vegetale pe cel puţin 50% din suprafaţa │
│ │Obiectiv │culturilor permanente din exploataţie. │
│ │principal: │(**) Dacă în perioada 15 iunie-30 septembrie │
│ │Protejarea │cultura principală este în vegetaţie, nefiind │
│ │solurilor în │încă recoltată, această cultură asigură │
│ │perioadele şi în │acoperirea solului. Miriştea rămasă după │
│ │zonele cele mai │recoltare include şi resturile vegetale │
│ │sensibile │existente pe terenul arabil. │
│ │ │NOTE: │
│ │ │Perioada cea mai sensibilă pentru sol - perioada│
│ │ │de vară (15 iunie-30 septembrie) caracterizată │
│ │ │prin temperaturi foarte ridicate, lipsa │
│ │ │precipitaţiilor, secetă pedologică şi │
│ │ │atmosferică, alte fenomene meteo extreme care │
│ │ │pot cauza uscarea excesivă a solului şi apariţia│
│ │ │fenomenelor de eroziune, degradare şi │
│ │ │deşertificare │
│ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 6 se verifică la │
│ │ │nivel de parcelă agricolă. │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Regula generală: se aplică o rotaţie a │
│ │ │culturilor pe terenul arabil, cu excepţia │
│ │ │culturilor care cresc sub apă. Rotaţia constă în│
│ │ │schimbarea culturilor cel puţin o dată pe an (an│
│ │ │de cultură) la nivel de parcelă agricolă, cu │
│ │ │excepţia culturilor multianuale, a ierburilor şi│
│ │ │a altor plante furajere erbacee, a terenurilor │
│ │ │lăsate pârloagă şi a culturilor din spaţii │
│ │ │protejate (sere şi solarii). │
│ │ │2. Prin excepţie de la regula generală, una şi │
│ │ │aceeaşi specie de plante (cultura de bază sau │
│ │ │principală) poate fi cultivată pe aceeaşi │
│ │ │suprafaţă de teren arabil (parcelă agricolă), pe│
│ │ │cel mult 50% din suprafaţa arabilă a │
│ │ │exploataţiei, astfel: │
│ │ │a) o perioadă de cel mult 3 ani consecutivi, cu │
│ │ │obligaţia ca între două culturi principale să │
│ │ │înfiinţeze o cultură secundară diferită ca │
│ │ │specie faţă de cultura principală; │
│ │ │b) o perioadă de cel mult 2 ani consecutivi pe │
│ │ │suprafeţele pe care cultura principală s-a │
│ │ │recoltat toamna târziu (după data de 1 │
│ │ │noiembrie) ca urmare a condiţiilor meteorologice│
│ │ │nefavorabile, iar înfiinţarea culturii secundare│
│ │ │nu mai este posibilă întrucât nu există condiţii│
│ │ │optime de răsărire şi dezvoltare a plantelor. │
│ │ │NOTE: │
│ │ │Rotaţia culturilor la nivelul exploataţiei │
│Solul │ │agricole include culturile înfiinţate în toamna │
│(protecţie şi │ │anului precedent şi culturile înfiinţate în │
│calitate) │ │primăvara anului curent depunerii cererii de │
│ │ │plată, inclusiv culturile secundare gestionate │
│ │ │în mod corespunzător în cazul cerinţei de la │
│ │ │pct. 2.a). │
│ │ │Sunt exceptate de la obligaţia privind rotaţia │
│ │ │culturilor pe terenul arabil exploataţiile │
│ │ │agricole care îndeplinesc una dintre următoarele│
│ │ │condiţii: │
│ │ │a) peste 75% din terenul arabil este utilizat │
│ │ │pentru producţia de iarbă sau alte plante │
│ │ │furajere erbacee, este teren lăsat pârloagă, │
│ │ │este cultivat cu culturi de leguminoase sau face│
│ │ │obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;│
│ │ │b) peste 75% din suprafaţa agricolă eligibilă │
│ │ │este pajişte permanentă, este utilizată pentru │
│ │ │producţia de iarbă sau alte plante furajere │
│ │ │erbacee sau pentru cultivarea unor culturi │
│ │ │aflate sub apă fie pentru o mare parte a anului,│
│ │ │fie o mare parte a ciclului de cultură sau face │
│ │ │obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;│
│ │ │c) exploataţiile au o suprafaţă de teren arabil │
│ │ │de până la 10 hectare. │
│ │ │Se consideră că exploataţiile înregistrate şi │
│ │ │certificate în agricultura ecologică, conform │
│ │ │Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului │
│ │ │European şi al Consiliului, respectă acest │
│ │ │standard GAEC. │
│ │GAEC 7 - Rotaţia │Culturi agricole - oricare dintre următoarele: │
│ │culturilor pe │a) o cultură din oricare dintre diferitele │
│ │terenuri arabile, │genuri definite în clasificarea botanică a │
│ │cu excepţia │culturilor/plantelor; b) o cultură a oricăreia │
│ │culturilor care │dintre specii în cazul Brassicaceae, Solanaceae │
│ │cresc sub apă │şi Cucurbitaceae; c) terenuri lăsate pârloagă; │
│ │Obiectiv │d) ierburi sau alte plante furajere erbacee. │
│ │principal: │În planul de rotaţie a culturilor (asolament), │
│ │Păstrarea │soiurile de toamnă şi soiurile de primăvară │
│ │potenţialului │aparţinând aceleiaşi specii, cultivate în scopul│
│ │solurilor │producţiei (culturi de bază sau principale), │
│ │ │sunt considerate ca fiind „aceeaşi cultură“. │
│ │ │Pentru exemplificare: culturile de grâu/orz din │
│ │ │soiuri de toamnă (înfiinţate toamna) şi │
│ │ │culturile de grâu/orz din soiuri de primăvară │
│ │ │(înfiinţate primăvara) înseamnă aceeaşi cultură.│
│ │ │Culturi secundare - culturile înfiinţate în │
│ │ │perioada dintre două culturi principale şi care │
│ │ │acoperă întreaga perioadă dintre culturile │
│ │ │respective, fără o întrerupere semnificativă. │
│ │ │Culturile secundare acoperă solul o perioadă de │
│ │ │cel puţin 8 săptămâni după recoltarea culturii │
│ │ │principale şi trebuie să fie diferite ca specie │
│ │ │faţă de aceasta. Culturile secundare includ şi │
│ │ │culturile succesive sau culturile duble semănate│
│ │ │în vederea recoltării sau a păşunatului. │
│ │ │Culturile secundare introduse în rotaţie pot fi │
│ │ │culturi simple sau amestec de specii de culturi │
│ │ │(graminee, leguminoase, proteaginoase, │
│ │ │oleaginoase, plante melifere ş.a.), precum: │
│ │ │muştar + ovăz, muştar + facelia, muştar + │
│ │ │rapiţă, latir + măzăriche, latir + ovăz, mazăre │
│ │ │+ ovăz, măzăriche + ovăz, măzăriche + secară, │
│ │ │măzăriche + triticale, lupin + trifoi, rapiţă + │
│ │ │triticale, rapiţă + secară, bob + ovăz, secară +│
│ │ │trifoi, trifoi + facelia, mazăre + muştar, │
│ │ │măzăriche + camelină. │
│ │ │Teren lăsat pârloagă - teren arabil necultivat │
│ │ │pe durata unui an (an de cultură), menţinut în │
│ │ │bune condiţii agricole şi de mediu, pe care se │
│ │ │efectuează activitatea minimă de întreţinere. │
│ │ │Perioada în care terenul este lăsat pârloagă │
│ │ │este de minimum 6 luni într-un an de cultură şi │
│ │ │acoperă lunile martie-august. Pentru │
│ │ │îmbunătăţirea fertilităţii solului, un teren │
│ │ │arabil declarat de fermier ca fiind neproductiv/│
│ │ │slab productiv poate fi lăsat în pârloagă o │
│ │ │perioadă de cel mult 4 ani. │
│ │ │Derogare: „prin derogare de la art. 13 alin. (1)│
│ │ │din Regulamentul (UE) 2021/2.115, pentru anul de│
│ │ │cerere 2023, fermierii sunt scutiţi de la │
│ │ │aplicarea standardului GAEC 7 «Rotaţia │
│ │ │culturilor pe terenul arabil, cu excepţia │
│ │ │culturilor care cresc sub apă», respectiv │
│ │ │cerinţele prevăzute la pct. 1 şi 2, potrivit │
│ │ │dispoziţiilor art. 1 alin. (1) litera a) din │
│ │ │Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/ │
│ │ │1.317 al Comisiei din 27 iulie 2022 de stabilire│
│ │ │a unor derogări de la Regulamentul (UE) 2021/ │
│ │ │2.115 al Parlamentului European şi al │
│ │ │Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea │
│ │ │standardelor privind bunele condiţii agricole şi│
│ │ │de mediu ale terenurilor (GAEC) 7 şi 8 pentru │
│ │ │anul de cerere 2023 [NOTA de oportunitate nr. │
│ │ │239.037/29.08.2022, notificată Comisiei prin │
│ │ │intermediul formularului ISAMM 883]“ │
│ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 7 se verifică la │
│ │ │nivel de parcelă agricolă │
├──────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │SMR 3 - Directiva │ │
│ │2009/147/CE a │ │
│ │Parlamentului │ │
│ │European şi a │ │
│ │Consiliului din 30│ │
│ │noiembrie 2009 │ │
│ │privind │1. Fermierii care deţin sau administrează │
│ │conservarea │terenuri agricole şi care desfăşoară activităţi │
│ │păsărilor │în perimetrul ariilor de protecţie specială │
│ │sălbatice (JO L │avifaunistică au următoarele obligaţii: │
│ │20, 26.1.2010, p. │a) să respecte planul de management şi │
│ │7): art. 3 alin. │regulamentul ariei de protecţie specială │
│ │(1), art. 3 alin. │avifaunistică în ceea ce priveşte utilizarea │
│ │(2) lit. (b), art.│suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă şi │
│ │4 alin. (1), (2) │regimul activităţilor agricole; │
│ │şi (4) │b) să urmeze procedura evaluării impactului │
│ │Ordonanţa de │asupra mediului/evaluării strategice de mediu/ │
│ │urgenţă a │evaluării adecvate pentru proiecte sau planuri, │
│ │Guvernului nr. 57/│precum şi procedura de autorizare pentru │
│ │2007 privind │activităţi care pot afecta în mod semnificativ │
│ │regimul ariilor │aria de protecţie specială avifaunistică, în │
│ │naturale │conformitate cu legislaţia în domeniu. │
│ │protejate, │2. În vederea protejării tuturor speciilor de │
│ │conservarea │păsări sălbatice, inclusiv a celor migratoare, │
│ │habitatelor │atât în ariile de protecţie specială │
│ │naturale, a florei│avifaunistică, cât şi în afara acestora sunt │
│ │şi faunei │interzise: │
│ │sălbatice, │a) uciderea sau capturarea intenţionată a │
│ │aprobată cu │păsărilor sălbatice, indiferent de metoda │
│ │modificări şi │utilizată; │
│ │completări prin │b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea │
│ │Legea nr. 49/2011,│intenţionată a cuiburilor şi/sau a ouălor din │
│ │cu modificările şi│natură, chiar dacă acestea sunt goale; │
│ │completările │c) perturbarea intenţionată a păsărilor │
│ │ulterioare: art. │sălbatice, în special în cursul perioadei de │
│ │21 alin. (4),art. │reproducere şi de creştere/maturizare, prin │
│ │22,28,art. 31 │activităţi ce contravin scopului de protecţie şi│
│ │alin. (2),art. 33 │conservare a acestora, cum ar fi: arderea │
│ │alin. (2) şi │vegetaţiei, tăierea gardurilor vii, a arborilor/│
│ │anexele nr. 3 şi │pâlcurilor arbustive şi a perdelelor │
│ │4A │agroforestiere existente pe terenul agricol sau │
│ │Hotărârea │schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul │
│ │Guvernului nr. │apelor. │
│ │1.284/2007 privind│NOTĂ: │
│ │declararea ariilor│Respectarea cerinţelor SMR 3 se verifică astfel:│
│ │de protecţie │cerinţa 1.a) şi cerinţele 2.a), 2.b) şi 2.c) se │
│ │specială │verifică la nivel de parcelă agricolă; cerinţa │
│ │avifaunistică ca │1.b) se verifică la nivel de exploataţie │
│ │parte integrantă a│agricolă. │
│ │reţelei ecologice │ │
│ │europene Natura │ │
│ │2000 în România, │ │
│ │cu modificările şi│ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare: art. 1│ │
│ │şi anexa nr. 1 │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Fermierii care deţin sau administrează │
│ │ │terenuri agricole şi care desfăşoară activităţi │
│ │ │în perimetrul ariilor naturale protejate au │
│ │ │următoarele obligaţii: │
│ │ │a) să respecte planul de management şi │
│ │ │regulamentul ariei naturale protejate în ceea ce│
│ │ │priveşte utilizarea suprafeţelor de teren cu │
│ │SMR 4 - Directiva │destinaţie agricolă şi regimul activităţilor │
│ │92/43/CEE a │agricole; │
│ │Consiliului din 21│b) să urmeze procedura evaluării impactului │
│ │mai 1992 privind │asupra mediului/evaluării strategice de mediu/ │
│ │conservarea │evaluării adecvate pentru proiecte sau planuri, │
│ │habitatelor │precum şi procedura de autorizare pentru │
│ │naturale şi a │activităţi care pot afecta în mod semnificativ │
│ │speciilor de floră│aria naturală protejată, în conformitate cu │
│ │şi faună sălbatică│legislaţia în domeniu. │
│ │(JO L 206, │2. Pentru protecţia speciilor de plante şi │
│ │22.7.1992, p. 7): │animale sălbatice prevăzute în anexele nr. 4A şi│
│ │art. 6 alin. (1) │4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ │
│ │şi (2) │2007, aprobată cu modificări şi completări prin │
│ │Ordonanţa de │Legea nr. 49/2011, cu modificările şi │
│ │urgenţă a │completările ulterioare, care trăiesc atât în │
│ │Guvernului nr. 57/│ariile naturale protejate, cât şi în afara │
│ │2007 privind │acestora sunt interzise: │
│ │regimul ariilor │a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere,│
│ │naturale │distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în│
│ │protejate, │mediul lor natural, în oricare dintre stadiile │
│ │conservarea │ciclului lor biologic; │
│ │habitatelor │b) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de │
│ │naturale, a florei│reproducere ori de odihnă ale animalelor │
│ │şi faunei │sălbatice şi perturbarea intenţionată a │
│ │sălbatice, │animalelor sălbatice în cursul perioadelor de │
│ │aprobată cu │reproducere, creştere, hibernare sau migraţie, │
│ │modificări şi │prin activităţi ce contravin scopului de │
│ │completări prin │protecţie şi conservare a acestora, cum ar fi: │
│ │Legea nr. 49/2011,│arderea vegetaţiei, tăierea gardurilor vii, a │
│ │cu modificările şi│arborilor/pâlcurilor arbustive şi a perdelelor │
│ │completările │agroforestiere existente pe terenul agricol, │
│ │ulterioare: art. │schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul │
│ │21, 22,28,art. 33 │apelor; │
│ │alin. (1) şi │c) recoltarea florilor şi a fructelor, │
│ │anexele nr. 3, 4A │culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau │
│ │şi 4B │distrugerea cu intenţie a plantelor sălbatice în│
│ │ │habitatele lor naturale, în oricare dintre │
│ │ │stadiile ciclului lor biologic. │
│ │ │NOTĂ: │
│ │ │Respectarea cerinţelor SMR 4 se verifică astfel:│
│ │ │cerinţa 1.a) şi cerinţele 2.a), 2.b) şi 2.c) se │
│ │ │verifică la nivel de parcelă agricolă; cerinţa │
│ │ │1.b) se verifică la nivel de exploataţie │
│ │ │agricolă. │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Se asigură procentajul minim din suprafaţa │
│ │ │agricolă dedicat zonelor sau elementelor │
│ │ │neproductive(***) la nivel de fermă, prin │
│ │ │aplicarea uneia dintre următoarele opţiuni: │
│ │ │a) cel puţin 4% din terenul arabil la nivel de │
│ │ │fermă este alocat zonelor şi elementelor │
│ │ │neproductive, inclusiv terenurilor lăsate │
│ │ │pârloagă; │
│ │ │b) cel puţin 7% din terenul arabil la nivel de │
│ │ │fermă destinat zonelor şi elementelor │
│ │ │neproductive, inclusiv terenurilor lăsate │
│ │ │pârloagă, culturilor secundare şi/sau culturilor│
│ │ │fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de │
│ │ │produse de protecţie a plantelor, din care 3% │
│ │ │reprezintă zone şi elemente neproductive, │
│ │ │inclusiv terenuri lăsate pârloagă. Pentru │
│ │ │culturile intermediare se utilizează factorul de│
│ │ │ponderare 0,3. │
│ │ │2. Se menţin elementele de peisaj(****), │
│ │ │incluzând rigole, garduri vii individuale şi │
│ │ │grupuri de rânduri de arbori, terase, movile, │
│ │ │existente pe terenul agricol. Elementele de │
│ │ │peisaj sunt eligibile pentru calcularea │
│ │ │procentului minim din terenul arabil alocat │
│ │ │zonelor sau elementelor neproductive la nivel de│
│ │ │fermă. │
│ │ │3. Este interzisă tăierea gardurilor vii şi a │
│ │ │arborilor în perioada de reproducere şi creştere│
│ │ │a păsărilor sălbatice (15 martie-31 august). │
│ │ │4. Se iau măsuri pentru evitarea instalării şi │
│ │ │extinderii speciilor de plante invazive pe │
│ │ │terenul agricol. │
│ │ │(***) Lista caracteristicilor (elemente şi zone │
│ │ │neproductive eligibile pentru calcularea │
│ │ │ponderii minime): benzi-tampon; movile; rigole; │
│ │ │margini de câmp, petice sau zone-tampon pentru │
│ │ │parcele; garduri vii individuale şi grupuri de │
│ │ │rânduri de arbori, inclusiv fâşii împădurite, │
│ │ │arbori izolaţi, arbori în aliniament, grup de │
│ │ │arbori şi pâlcuri arbustive; terenuri lăsate │
│ │ │pârloagă; iazuri mici; zone umede mici; terase. │
│ │ │(****) Lista caracteristicilor (pentru │
│ │ │menţinere): rigole: garduri vii individuale şi │
│ │ │grup de rânduri de arbori, inclusiv fâşii │
│ │ │împădurite, arbori izolaţi, arbori în │
│ │ │aliniament, grup de arbori şi pâlcuri arbustive;│
│ │ │terase, movile. │
│ │ │Pentru calcularea ponderii minime (%) din │
│ │ │terenul arabil alocat zonelor şi elementelor │
│ │ │neproductive la nivel de fermă, se utilizează │
│ │ │factori de conversie şi factori de ponderare │
│ │ │după cum urmează: │
│ │ ├───────────┬───────────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │Calcularea │
│ │ │Specificare│Definiţie/detalii │ponderii │
│ │ │ │ │minime │
│ │ ├───────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Benzi-tampon cu lăţime │ │
│ │ │ │minimă de 3 m - fâşii │ │
│ │ │ │de protecţie existente │ │
│ │ │ │pe terenul agricol în │ │
│ │ │ │vecinătatea apelor de │ │
│ │ │ │suprafaţă, cu lăţimea │ │
│ │ │ │minimă de 3 m pe │ │
│ │ │ │terenul cu panta de │ │
│ │ │ │până la 12% şi de 5 m │ │
│ │ │ │pe terenul cu panta mai│ │
│ │ │ │mare de 12%, panta │Factor de │
│ │ │ │terenului fiind panta │conversie: 6│
│ │ │ │medie a blocului fizic │Factor de │
│ │ │ │în care se află parcela│ponderare: │
│ │ │Zone-tampon│agricolă utilizată de │1,5 │
│ │ │(per 1 m) │fermier, adiacent │Suprafaţa │
│ │ │ │cursului de apă │inclusă în │
│ │ │ │(obligatorii prin GAEC │ponderea │
│ │ │ │4). │minimă: 6 x │
│ │ │ │De-a lungul cursurilor │1,5 = 9 m^2 │
│ │ │ │de apă, benzile-tampon │ │
│ │ │ │pot include zone cu │ │
│ │ │ │vegetaţie riverană │ │
│ │ │ │eligibile pentru │ │
│ │ │ │calcularea ponderii │ │
│ │ │ │minime până la o lăţime│ │
│ │ │ │maximă de 20 m, dacă │ │
│ │ │ │acestea diferă de cele │ │
│ │ │ │protejate prin GAEC 4, │ │
│ │ │ │SMR 2 şi SMR 8. │ │
│ │ ├───────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Movile - ridicături de │Factor de │
│ │ │ │pământ sau de pământ şi│conversie: │
│ │ │ │pietre, permanente, de │Nu se │
│ │ │ │formă circulară sau │aplică. │
│ │ │ │alungită, înierbate sau│Factor de │
│ │ │Movile │împădurite, eligibile │ponderare: │
│ │ │(per 1 mp) │pentru calcularea │1,5 │
│ │ │ │ponderii minime de la o│Suprafaţa │
│ │ │ │suprafaţă minimă de │inclusă în │
│ │ │ │0,01 ha până la o │ponderea │
│ │ │ │suprafaţă maximă de 0,3│minimă: 1,5 │
│ │ │ │ha │m^2 │
│ │ ├───────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Şanţuri sau canale, │Factor de │
│ │ │ │precum şi cursuri │conversie: 5│
│ │ │ │deschise de apă pentru │Factor de │
│ │ │ │irigaţii sau drenare, │ponderare: 2│
│ │ │Rigole │exclusiv cele cu pereţi│Suprafaţa │
│ │ │(per 1 m) │betonaţi, pentru care │inclusă în │
│ │ │ │suprafaţa inclusă în │ponderea │
│ │ │ │ponderea minimă se │minimă: 5 x │
│ │ │ │calculează până la o │2 = 10 mp │
│ │ │ │lăţime maximă de 10 m │ │
│ │ ├───────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Factor de │
│ │ │Margini de │Margini de câmp, petice│conversie: 6│
│ │ │câmp, │sau zone-tampon pentru │Factor de │
│ │ │petice sau │parcele agricole, cu │ponderare: │
│ │ │zone-tampon│lăţime minimă de 1 m. │1,5 │
│ │ │pentru │Suprafaţa inclusă în │Suprafaţa │
│ │ │parcele │ponderea minimă se │inclusă în │
│ │ │(per 1 m) │calculează până la o │ponderea │
│ │ │ │lăţime maximă de 20 m. │minimă: 6 x │
│ │ │ │ │1,5 = 9 mp │
│ │ ├───────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │• Garduri vii │ │
│ │ │ │individuale, inclusiv │ │
│ │ │ │fâşii împădurite şi │Factor de │
│ │ │ │arbori în aliniament │conversie: 5│
│ │ │ │(per 1 m) │Factor de │
│ │ │ │Garduri vii │ponderare: 2│
│ │ │ │individuale, şiruri de │Suprafaţa │
│ │ │ │arbori/ arbuşti şi │inclusă în │
│ │ │ │arbori în aliniament │ponderea │
│ │ │ │din diferite specii, │minimă: 5 x │
│ │ │ │incluse în calcularea │2 = 10 mp │
│ │ │ │ponderii minime până la│ │
│ │ │ │o lăţime maximă de 30 m│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │• Grupuri de rânduri de│ │
│ │ │ │arbori, inclusiv │Factor de │
│ │ │ │pâlcuri arbustive, │conversie: │
│ │ │ │arbori în grup şi tufe │Nu se │
│ │ │ │sau pietre (per 1 m^2) │aplică. │
│ │ │ │Grupuri de rânduri de │Factor de │
│ │ │Garduri vii│arbori, pâlcuri │ponderare: │
│ │ │individuale│arbustive, arbori în │1,5 │
│Biodiversitate│ │şi grupuri │grup şi tufe sau │Suprafaţa │
│şi peisaj │ │de rânduri │pietre, eligibile │inclusă în │
│(protecţie şi │ │de arbori │pentru calcularea │ponderea │
│calitate) │ │ │ponderii minime până la│minimă: 1,5 │
│ │ │ │o suprafaţă maximă de │mp │
│ │ │ │0,9 ha │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │• Arbori izolaţi (per │ │
│ │ │ │arbore) │ │
│ │GAEC 8 │ │Arbori crescuţi izolaţi│ │
│ │• Procentajul │ │- plante lemnoase pe │Factor de │
│ │minim din │ │terenul agricol │conversie: │
│ │suprafaţa agricolă│ │provenite din flora │20 │
│ │dedicat zonelor │ │spontană sau plantate │Factor de │
│ │sau elementelor │ │de către om (specii │ponderare: │
│ │neproductive │ │forestiere sau │1,5 │
│ │- Ponderea minimă │ │ornamentale) de mărimi │Suprafaţa │
│ │de cel puţin 4% │ │şi forme diferite, cu │inclusă în │
│ │din terenul arabil│ │trunchi înalt şi │ponderea │
│ │la nivel de fermă │ │puternic (cel puţin 7 m│minimă: 20 x│
│ │alocat zonelor şi │ │înălţime), lemnos şi cu│1,5 = 30 mp │
│ │elementelor │ │mai multe ramuri cu │ │
│ │neproductive, │ │frunze care formează o │ │
│ │inclusiv terenuri │ │coroană │ │
│ │lăsate pârloagă ├───────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ │- Ponderea minimă │ │Teren arabil necultivat│ │
│ │de cel puţin 7% │ │pe durata unui an (an │ │
│ │din terenul arabil│ │de cultură), întreţinut│Nu se │
│ │la nivel de fermă │ │în bune condiţii │utilizează │
│ │dacă acesta │ │agricole şi de mediu, │factor de │
│ │include, de │ │pe care se efectuează │conversie │
│ │asemenea, culturi │ │activitatea minimă de │sau de │
│ │intermediare sau │ │întreţinere. Perioada │ponderare. │
│ │culturi fixatoare │ │în care terenul este │Suprafaţa de│
│ │de azot, cultivate│Terenuri │lăsat pârloagă este de │teren lăsat │
│ │fără utilizarea de│lăsate │minimum 6 luni într-un │pârloagă, │
│ │produse de │pârloagă │an de cultură şi │determinată │
│ │protecţie a │(per 1 mp) │acoperă lunile │în urma │
│ │plantelor, din │ │martie-august. Pentru │controlului,│
│ │care 3% reprezintă│ │îmbunătăţirea │este │
│ │terenuri lăsate │ │fertilităţii solului, │eligibilă │
│ │pârloagă sau │ │un teren arabil │integral │
│ │elemente │ │declarat de fermier ca │pentru │
│ │neproductive. │ │fiind neproductiv/slab │calcularea │
│ │Pentru culturile │ │productiv poate fi │ponderii │
│ │secundare se │ │lăsat în pârloagă o │minime. │
│ │utilizează │ │perioadă de cel mult 4 │ │
│ │factorul de │ │ani. │ │
│ │ponderare 0,3. ├───────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ │• Menţinerea │ │Acumulări permanente │Factor de │
│ │elementelor de │ │naturale de apă │conversie: │
│ │peisaj │ │stătătoare, cu │Nu se │
│ │• Interzicerea │ │suprafaţa de minimum │aplică. │
│ │tăierii gardurilor│ │0,01 ha, exclusiv │Factor de │
│ │vii şi a arborilor│Iazuri mici│rezervoarele din beton │ponderare: │
│ │în perioada de │(per 1 mp) │sau din plastic, pentru│1,5 │
│ │reproducere şi │ │care suprafaţa │Suprafaţa │
│ │creştere a │ │eligibilă pentru │inclusă în │
│ │păsărilor │ │ponderea minimă se │ponderea │
│ │• Măsuri pentru │ │calculează până la o │minimă: 1,5 │
│ │evitarea speciilor│ │dimensiune maximă de │mp │
│ │de plante invazive│ │0,3 ha │ │
│ │Obiectiv ├───────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ │principal: │ │Întinderi de bălţi, │ │
│ │Menţinerea │ │mlaştini, turbării, ape│Factor de │
│ │elementelor şi │ │naturale sau │conversie: │
│ │zonelor │ │artificiale, permanente│Nu se │
│ │neproductive în │ │sau temporare, de mică │aplică. │
│ │scopul │ │dimensiune, unde apa │Factor de │
│ │îmbunătăţirii │Zone umede │este stătătoare sau │ponderare: │
│ │biodiversităţii │mici │curgătoare, cu │1,5 │
│ │agricole │(per 1 mp) │suprafaţa de minimum │Suprafaţa │
│ │ │ │0,1 ha, pentru care │inclusă în │
│ │ │ │suprafaţa eligibilă │ponderea │
│ │ │ │pentru ponderea minimă │minimă: 1,5 │
│ │ │ │se calculează până la o│mp │
│ │ │ │dimensiune maximă de │ │
│ │ │ │1,0 ha │ │
│ │ ├───────────┼───────────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Amenajări de │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri funciare/ │Factor de │
│ │ │ │construcţii destinate │conversie: 2│
│ │ │ │prevenirii şi │Factor de │
│ │ │ │combaterii eroziunii │ponderare: 1│
│ │ │Terase │solului, executate de-a│Suprafaţa │
│ │ │(per 1 m) │lungul curbelor de │inclusă în │
│ │ │ │nivel, pe terenuri │ponderea │
│ │ │ │arabile în pantă, cu o │minimă: 2 x │
│ │ │ │înălţime minimă de 1 m │1 = 2 mp │
│ │ │ │şi o lăţime minimă de 3│ │
│ │ │ │m │ │
│ │ ├───────────┴───────────────────────┴────────────┤
│ │ │Sunt exceptate de la obligaţia privind procentul│
│ │ │minim din suprafaţa arabilă dedicată zonelor sau│
│ │ │elementelor neproductive exploataţiile agricole │
│ │ │care îndeplinesc următoarele condiţii: │
│ │ │a) peste 75% din terenul arabil este utilizat │
│ │ │pentru producţia de iarbă sau alte plante │
│ │ │furajere erbacee, este teren lăsat pârloagă, │
│ │ │este cultivat cu culturi de leguminoase sau face│
│ │ │obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;│
│ │ │b) peste 75% din suprafaţa agricolă eligibilă │
│ │ │este pajişte permanentă, este utilizată pentru │
│ │ │producţia de iarbă sau alte plante furaje │
│ │ │erbacee sau pentru cultivarea unor culturi │
│ │ │aflate sub apă fie pentru o mare parte a anului,│
│ │ │fie o mare parte a ciclului de cultură sau face │
│ │ │obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;│
│ │ │c) exploataţiile au o suprafaţă de teren arabil │
│ │ │de până la 10 hectare. │
│ │ │În aplicarea cerinţei privind procentul minim │
│ │ │din terenul arabil alocat zonelor sau │
│ │ │elementelor neproductive, sintagma „teren lăsat │
│ │ │pârloagă“ are semnificaţia prevăzută la GAEC 7. │
│ │ │Culturi fixatoare de azot: mazăre (Pisum │
│ │ │sativum), fasole (Phaseolus vulgaris), soia │
│ │ │(Glycine max), linte (Lens culinans), lupin │
│ │ │(Lupinus perennis), năut (Cicer arietinum), bob │
│ │ │(Vicia faba), fasoliţa (Vigna spp. ), trifoi │
│ │ │(Trifolium spp. ), lucerna (Medicago sativa), │
│ │ │sparceta (Onobrychis viciifolia) şi alte culturi│
│ │ │fixatoare de azot │
│ │ │Plante invazive pe terenul agricol - plante cu │
│ │ │capacitate mare de extindere, având efect │
│ │ │dăunător asupra culturilor agricole: │
│ │ │- specii de plante invazive străine de interes │
│ │ │ale Uniunii Europene, existente în România, │
│ │ │precum: Asclepias syriaca „lapte roşu“, Elodea │
│ │ │nuttallii „usturoi nuttall“, Heracleum │
│ │ │mantegazzianum „uriaş“, Heracleum sosnowskyi │
│ │ │„mucog“, Impatiens glandulifera „balsam │
│ │ │himalayan“, Myriophillum aquaticum „clei │
│ │ │papagal“; │
│ │ │- specii de plante invazive dăunătoare covorului│
│ │ │ierbos pe pajiştile permanente (prag maxim admis│
│ │ │20%), precum: Alnus glutinosa (arin negru) │
│ │ │puieţi, Amorpha fruticosa (salcâm pitic), │
│ │ │Asperula cynanchica (buruiana epilepsiei), │
│ │ │Betula pendula (mesteacăn) puieţi, Botriochloa │
│ │ │ischaemum (bărboasă), Calamagrostis epigeios │
│ │ │(trestioară); │
│ │ │- specii de plante invazive pe terenurile │
│ │ │arabile şi pajiştile din regiunile de câmpie şi │
│ │ │dealuri joase, precum: cuscuta (Cuscuta │
│ │ │campestris), costrei (Sorghum halepense), │
│ │ │cornuţi (Xanthium strumarium), ambrozia │
│ │ │(Ambrosia artemisiifolia), lupoaia (Orobanche │
│ │ │spp), zârna (Solanum nigrum). │
│ │ │Plante toxice/otrăvitoare: Ambrosia │
│ │ │artemisiifolia (ambrozie), Aconitum tauricum │
│ │ │(omag), Adonis vernalis (ruşcuţă), Caltha laeta │
│ │ │(calcea calului), Conium maculatum (cucută), │
│ │ │Chelidonium majus (rostopască), Equisetum │
│ │ │palustre (coada calului), Euphorbia cyparissias │
│ │ │(laptele câinelui), Galega officinalis │
│ │ │(ciumărea), Gratiola officinalis (vaninariţa) │
│ │ │Fermierii au obligaţia identificării şi │
│ │ │combaterii plantelor invazive şi a plantelor │
│ │ │toxice/otrăvitoare existente pe terenul agricol │
│ │ │pe care îl administrează. Referinţe: Ghidul │
│ │ │fermierului privind condiţionalitatea (versiunea│
│ │ │în vigoare), sursa: https://apia.org.ro/ │
│ │ │materiale-de-informare/ │
│ │ │Tăierea gardurilor vii şi a arborilor înseamnă │
│ │ │orice tip de tăiere sau intervenţie asupra │
│ │ │gardurilor vii şi a arborilor care ar duce la │
│ │ │deteriorarea sau distrugerea locurilor de │
│ │ │reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice, │
│ │ │precum şi la perturbarea intenţionată a │
│ │ │acestora. │
│ │ │Perioada de reproducere şi creştere a păsărilor │
│ │ │sălbatice - perioada în care o specie de păsări │
│ │ │depune ouă, le cloceşte şi îşi creşte puii până │
│ │ │când aceştia sunt capabili să zboare. Fără a │
│ │ │aduce atingere restricţiilor din planurile de │
│ │ │management şi regulamentele ariilor naturale │
│ │ │protejate, perioada de reproducere şi creştere │
│ │ │pentru speciile de păsări este 15 martie-31 │
│ │ │august, atât în perimetrul ariilor naturale │
│ │ │protejate (SCI, SPA), cât şi în afara acestora. │
│ │ │Derogare: pentru anul de cerere 2023, la │
│ │ │standardul GAEC 8, prima cerinţă „Procentajul │
│ │ │minim din suprafaţa agricolă dedicat zonelor sau│
│ │ │elementelor neproductive la nivel de fermă: cel │
│ │ │puţin 4% din terenul arabil la nivel de fermă │
│ │ │alocat zonelor şi elementelor neproductive, │
│ │ │inclusiv terenurilor lăsate pârloagă, sau cel │
│ │ │puţin 7% din terenul arabil la nivel de fermă │
│ │ │destinat zonelor şi elementelor neproductive, │
│ │ │inclusiv terenurilor lăsate pârloagă, culturilor│
│ │ │secundare şi/sau culturilor fixatoare de azot, │
│ │ │cultivate fără utilizarea de produse de │
│ │ │protecţie a plantelor, din care 3% reprezintă │
│ │ │zone şi elemente neproductive, inclusiv terenuri│
│ │ │lăsate pârloagă“, se aplică derogarea prevăzută │
│ │ │la art. 1 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de │
│ │ │punere în aplicare (UE) 2022/1.317 al Comisiei │
│ │ │din 27 iulie 2022 de stabilire a unor derogări │
│ │ │de la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al │
│ │ │Parlamentului European şi al Consiliului în ceea│
│ │ │ce priveşte aplicarea standardelor privind │
│ │ │bunele condiţii agricole şi de mediu ale │
│ │ │terenurilor (GAEC) 7 şi 8 pentru anul de cerere │
│ │ │2023, referitor la utilizarea în scopul │
│ │ │producţiei a terenului lăsat pârloagă. │
│ │ │Derogarea vizează exclusiv terenurile lăsate │
│ │ │pârloagă alocate zonelor neproductive, pentru │
│ │ │realizarea procentajului minim din suprafaţa │
│ │ │agricolă dedicat zonelor sau elementelor │
│ │ │neproductive (prima cerinţă la GAEC 8) şi nu se │
│ │ │aplică altor elemente neproductive. Astfel, prin│
│ │ │aplicarea derogării, pentru anul de cerere 2023,│
│ │ │terenul arabil alocat zonelor neproductive │
│ │ │(terenul lăsat pârloagă) poate fi utilizat │
│ │ │pentru culturi agricole destinate producţiei │
│ │ │alimentare, precum: cereale, leguminoase, │
│ │ │oleaginoase, culturi proteice, inclusiv plante │
│ │ │furajere utilizate prin cosit sau păşunat, cu │
│ │ │excepţia culturilor de porumb, soia pentru boabe│
│ │ │sau specii forestiere cu ciclu scurt de │
│ │ │producţie [Nota de oportunitate nr. 239.037 din │
│ │ │29.08.2022, notificată Comisiei prin intermediul│
│ │ │formularului ISAMM 883]. │
│ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 8 se verifică │
│ │ │astfel: cerinţele 1.a) şi 1.b) se verifică la │
│ │ │nivel de exploataţie agricolă; cerinţele 2, 3 şi│
│ │ │4 se verifică la nivel de parcelă agricolă. │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Se interzice schimbarea destinaţiei sau │
│ │ │aratul pajiştilor permanente desemnate ca │
│ │ │pajişti permanente sensibile din punct de vedere│
│ │ │ecologic din perimetrul siturilor Natura 2000. │
│ │ │2. Lucrările de exploatare şi întreţinere a │
│ │ │pajiştilor permanente din perimetrul siturilor │
│ │GAEC 9 - │Natura 2000 se efectuează cu respectarea │
│ │Interzicerea │măsurilor de conservare prevăzute în planurile │
│ │conversiei sau │de management ale siturilor sau cu respectarea │
│ │aratului │măsurilor de conservare stabilite de │
│ │pajiştilor │administratorul sitului, până la aprobarea │
│ │permanente │planului de management, conform legislaţiei în │
│ │desemnate drept │vigoare. │
│ │pajişti permanente│NOTE: │
│ │sensibile din │Se consideră pajişti permanente sensibile din │
│ │punct de vedere │punct de vedere ecologic din perimetrul │
│ │ecologic din │siturilor Natura 2000 toate pajiştile permanente│
│ │cadrul siturilor │din perimetrul siturilor Natura 2000, respectiv │
│ │Natura 2000 │pajiştile permanente care constituie habitate │
│ │Obiectiv │naturale a căror conservare necesită declararea │
│ │principal: │siturilor de importanţă comunitară, precum şi │
│ │Protejarea │pajiştile permanente care constituie habitate │
│ │habitatelor şi a │pentru speciile de animale şi plante de interes │
│ │speciilor │comunitar a căror conservare necesită │
│ │ │instituirea siturilor de importanţă comunitară, │
│ │ │astfel cum sunt prevăzute în legislaţia │
│ │ │naţională privind regimul ariilor naturale │
│ │ │protejate, conservarea habitatelor naturale, a │
│ │ │florei şi faunei sălbatice. │
│ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 9 se verifică la │
│ │ │nivel de parcelă agricolă. │
├──────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul: Sănătate publică şi sănătatea plantelor │
├──────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Fermierii care desfăşoară activităţi de │
│ │ │producţie, prelucrare şi punere pe piaţă a │
│ │ │alimentelor şi a hranei pentru animale au │
│ │ │următoarele obligaţii generale: │
│ │ │a) să pună pe piaţă numai alimente sigure; │
│ │ │b) să pună pe piaţă numai alimente care nu sunt │
│ │ │dăunătoare sănătăţii şi care sunt adecvate │
│ │ │consumului uman; │
│ │ │c) să se asigure că hrana pentru animale nu va │
│ │ │fi pusă pe piaţă sau utilizată în hrană │
│ │ │animalelor destinate producţiei de alimente │
│ │ │decât dacă este sigură; │
│ │ │d) să respecte măsurile impuse de autoritatea │
│ │ │competentă cu privire la punerea pe piaţă sau la│
│ │ │retragerea de pe piaţă/rechemarea de la │
│ │ │consumatori a unui aliment sau a unei hrane │
│ │ │pentru animale, în cazul în care există │
│ │ │suspiciunea că acel aliment sau acea hrană │
│ │ │pentru animale este nesigur/nesigură; │
│ │ │e) să asigure trasabilitatea produselor │
│ │ │alimentare, a hranei pentru animale, a │
│ │ │animalelor de la care se obţin produse │
│ │ │alimentare şi a oricărei alte substanţe │
│ │ │destinate sau prevăzute a fi încorporată într-un│
│ │ │produs alimentar sau în hrana pentru animale, în│
│ │ │toate etapele producţiei, prelucrării şi │
│ │ │distribuţiei; │
│ │ │f) să păstreze evidenţa furnizorilor şi a │
│ │ │produselor pe care le achiziţionează în scopuri │
│ │ │alimentare sau în scopul hrănirii animalelor, │
│ │ │precum şi evidenţa persoanelor către care au │
│ │ │fost furnizate alimente/hrana pentru animale, │
│ │ │pentru a asigura trasabilitatea acestora; │
│ │ │g) să utilizeze în hrana animalelor numai │
│ │ │produse care îndeplinesc cerinţele legale de │
│ │ │siguranţă a hranei pentru animale; │
│ │ │h) alimentele sau hrana pentru animale introduse│
│ │ │pe piaţă trebuie să fie etichetate sau │
│ │ │identificate în mod corespunzător, pentru │
│ │ │facilitarea trasabilităţii lor, prin │
│ │ │documentaţie sau informaţii adecvate, conform │
│ │ │prevederilor legale; │
│ │ │i) să informeze autoritatea competentă în cazul │
│ │ │în care consideră că produsul alimentar/hrana │
│ │ │pentru animale pus/pusă pe piaţă poate fi │
│ │ │dăunător/dăunătoare pentru sănătatea │
│ │ │consumatorilor şi să ia măsurile necesare pentru│
│ │ │a preveni riscurile pentru consumatorul final; │
│ │ │j) să pună la dispoziţia autorităţii competente │
│ │ │informaţiile solicitate în ceea ce priveşte │
│ │ │acţiunile întreprinse pentru evitarea sau │
│ │ │reducerea riscului determinat de alimentele/ │
│ │ │hrana pentru animale pe care le furnizează sau │
│ │ │le-au furnizat; │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │k) să ia măsuri adecvate de remediere a │
│ │ │neconformităţilor constatate cu ocazia │
│ │ │controalelor oficiale. │
│ │ │2. Fermierii cu activităţi în sectorul │
│ │ │produselor alimentare şi în domeniul hranei │
│ │ │pentru animale iau măsuri, în toate etapele │
│ │ │producerii, prelucrării şi distribuţiei din │
│ │ │unitatea aflată sub controlul lor, astfel încât │
│ │ │produsele alimentare sau hrana pentru animale să│
│ │ │satisfacă cerinţele legislaţiei alimentare care │
│ │ │sunt relevante pentru activităţile lor şi │
│ │ │verifică îndeplinirea acestor cerinţe, după cum │
│ │SMR 5 - │urmează: │
│ │Regulamentul (CE) │2.1. Fermierii din sectorul alimentar care │
│ │nr. 178/2002 al │cresc, colectează sau vânează animale ori care │
│ │Parlamentului │obţin produse primare de origine animală au │
│ │European şi al │următoarele obligaţii: │
│ │Consiliului din 28│a) să respecte măsurile privind igiena, astfel: │
│ │ianuarie 2002 de │(i) să depoziteze şi să manipuleze deşeurile şi │
│ │stabilire a │substanţele periculoase astfel încât să prevină │
│ │principiilor şi a │contaminarea; (ii) să prevină introducerea şi │
│ │cerinţelor │răspândirea bolilor contagioase transmisibile la│
│ │generale ale │oameni prin alimente, inclusiv să ia măsuri de │
│ │legislaţiei │precauţie la introducerea unor animale noi şi să│
│ │alimentare, de │raporteze suspiciunile de focare de boli către │
│ │instituire a │autoritatea competentă; (iii) să utilizeze │
│ │Autorităţii │corect aditivii furajeri şi produsele medicinale│
│ │Europene pentru │veterinare, în conformitate cu legislaţia │
│ │Siguranţa │aplicabilă; │
│ │Alimentară şi de │b) să ţină evidenţe cu privire la: (i) natura şi│
│ │stabilire a │originea furajelor cu care sunt hrănite │
│ │procedurilor în │animalele; (ii) produsele medicinale veterinare │
│ │domeniul │sau alte tratamente administrate animalelor, │
│ │siguranţei │data administrării şi perioadele de aşteptare; │
│ │produselor │(iii) rezultatele tuturor analizelor efectuate │
│ │alimentare (JO L │pe probe prelevate de la animale sau alte probe │
│ │31, 1.2.2002, p. │prelevate pentru stabilirea diagnosticului, care│
│ │1): art. 14 şi 15,│sunt importante pentru sănătatea umană; (iv) │
│ │art. 17 alin. (1)^│orice rapoarte relevante ale verificărilor pe │
│ │1 şi art. 18, 19 │animale sau produse de origine animală. │
│ │şi 20 │2.2. Fermierii din sectorul alimentar care │
│ │^1 Astfel cum au │produc sau recoltează produse vegetale au │
│ │fost puse în │următoarele obligaţii: │
│ │aplicare în │a) să respecte măsurile privind igiena, în │
│ │special prin: │special: (i) să depoziteze şi să manipuleze │
│ │- art. 14 din │deşeurile şi substanţele periculoase astfel │
│ │Regulamentul (CE) │încât să prevină contaminarea; (ii) să utilizeze│
│ │nr. 470/2009 şi │corect produsele de protecţie a plantelor şi │
│ │anexa la │biocidele, în conformitate cu legislaţia │
│ │Regulamentul (CE) │aplicabilă; │
│ │nr. 37/2010; │b) să ţină evidenţe în special cu privire la: │
│ │- Regulamentul │(i) orice utilizare a produselor │
│ │(CE) nr. 852/2004:│fitofarmaceutice şi a biocidelor; (ii) │
│ │art. 4 alin. (1) │rezultatele tuturor analizelor relevante │
│ │şi anexa I partea │efectuate pe probe prelevate de la plante sau │
│ │A [titlul II pct. │alte probe, care sunt importante pentru │
│ │4 lit. (g), (h) şi│sănătatea umană; │
│ │(j), pct. 5 lit. │c) să asigure spaţiile de depozitare împotriva │
│ │(f) şi (h) şi pct.│infestării/infectării post recoltă/depozitare cu│
│ │6; titlul III pct.│microorganisme şi/sau organisme toxice, │
│ │8 lit. (a), (b), │vătămătoare şi/sau dăunătoare produselor │
│ │(d) şi (e), pct. 9│agricole primare sau prelucrate; │
│ │lit. (a) şi (c)]; │d) să asigure starea de sănătate a produselor │
│ │- Regulamentul │vegetale depozitate prin măsuri de prevenire │
│ │(CE) nr. 853/2004:│corespunzătoare. │
│ │art. 3 alin. (1), │2.3. Fermierii care produc sau, după caz, │
│ │anexa III │colectează lapte crud trebuie să respecte │
│ │secţiunea IX │următoarele cerinţe: │
│ │capitolul 1 │2.3.1. Cerinţe de sănătate animală care se │
│ │[titlul I pct. 1 │aplică producţiei de lapte crud şi de colostru: │
│ │lit. (b), (c), (d)│a) laptele crud şi colostrul trebuie să provină │
│ │şi (e); titlul I │de la animale: (i) în bună stare de sănătate şi │
│ │pct. 2 lit. (a) │care nu prezintă niciun semn de boală care ar │
│ │pct. (i), (ii) şi │putea duce la contaminarea laptelui şi, în │
│ │(iii), lit. (b) │special, care nu suferă de o infecţie a │
│ │pct. (i) şi (ii), │aparatului genital însoţită de scurgeri, de │
│ │lit. (c); titlul I│enterită cu diaree şi febră sau de o inflamaţie │
│ │pct. 3, 4 şi 5; │vizibilă a ugerului; (ii) care nu prezintă nicio│
│ │titlul II lit. A │rană a ugerului care ar putea altera laptele şi │
│ │pct. 1, 2, 3 şi 4;│colostrul; (iii) cărora nu li s-au administrat │
│ │titlul II lit. B │substanţe sau produse neautorizate sau animale │
│ │pct. 1 lit. (a) şi│care nu au făcut obiectul unui tratament ilegal │
│ │(d), pct. 2, pct. │în temeiul Directivei 96/23/CE; (iv) pentru │
│ │4 lit. (a) şi │care, în cazul administrării unor produse sau │
│ │(b)], anexa III │substanţe autorizate, a fost respectată perioada│
│ │secţiunea X │de aşteptare prescrisă pentru aceste produse sau│
│ │capitolul 1 pct. │substanţe; │
│ │1; │b) în ceea ce priveşte bruceloza, laptele crud │
│ │- Regulamentul │şi colostrul trebuie să provină de la: (i) vaci │
│ │(CE) nr. 183/2005:│sau bivoliţe care aparţin unui efectiv care, în │
│ │art. 5 alin. (1), │sensul Directivei 64/432/CEE, este indemn sau │
│ │(5) şi (6), anexa │oficial indemn de bruceloză; (ii) oi sau capre │
│ │I partea A [titlul│care aparţin unei exploataţii oficial indemne │
│ │I pct. 4 lit. (e) │sau indemne de bruceloză în sensul Directivei 91│
│ │şi (g); titlul II │/68/CEE; sau (iii) femele din alte specii, │
│ │pct. 2 lit. (a), │speciile sensibile la bruceloză, care aparţin │
│ │(b) şi (e)] şi │unui efectiv controlat în mod regulat pentru │
│ │anexa III │această maladie în cadrul unui plan de │
│ │(secţiunea │supraveghere aprobat de autoritatea competentă; │
│ │intitulată │c) în ceea ce priveşte tuberculoza, laptele crud│
│ │„Hrănirea“, pct. 1│şi colostrul trebuie să provină de la: (i) vaci │
│ │intitulat │sau bivoliţe care aparţin unui efectiv care, în │
│ │„Depozitarea“, │sensul Directivei 64/432/CEE, este indemn sau │
│ │prima şi ultima │oficial indemn de bruceloză; sau (ii) femele din│
│ │teză şi pct. 2 │alte specii, sensibile la tuberculoză, care │
│ │intitulat │aparţin unui efectiv controlat în mod regulat │
│ │„Distribuirea │pentru această maladie în cadrul unui plan de │
│ │hranei pentru │supraveghere aprobat de autoritatea competentă. │
│ │animale“, a treia │În cazul în care sunt ţinute capre împreună cu │
│ │teză) şi │vaci, caprele trebuie să fie controlate şi │
│ │- Regulamentul │supuse unor teste de tuberculoză; │
│ │(CE) nr. 396/2005:│d) laptele crud care provine de la animale care │
│ │art. 18 │nu respectă cerinţele prevăzute la lit. b) şi c)│
│ │Legea nr. 150/2004│poate fi utilizat cu autorizaţia autorităţii │
│ │privind siguranţa │competente, astfel: (i) în cazul vacilor sau │
│ │alimentelor şi a │bivoliţelor care nu prezintă o reacţie pozitivă │
│ │hranei pentru │la testele de depistare a tuberculozei sau a │
│ │animale, │brucelozei şi niciun simptom al acestor boli sau│
│ │republicată: art. │după ce a fost supus unui tratament termic, │
│ │15-22 Norma │astfel încât să prezinte o reacţie negativă la │
│ │sanitară │testul de fosfatază; (ii) în cazul oilor sau │
│ │veterinară şi │caprelor care nu prezintă o reacţie pozitivă la │
│ │pentru siguranţa │testele de depistare a brucelozei sau care au │
│ │alimentelor │fost vaccinate împotriva brucelozei în cadrul │
│ │privind procedura │unui program de eradicare aprobat şi care nu │
│ │de înregistrare │prezintă niciun simptom al acestei boli, fie │
│ │sanitară │pentru fabricarea brânzeturilor cu o durată de │
│ │veterinară şi │maturare de cel puţin două luni, fie după ce a │
│ │pentru siguranţa │fost supus unui tratament termic, astfel încât │
│ │alimentelor a │să prezinte o reacţie negativă la testul de │
│Siguranţa │activităţilor de │fosfatază; (iii) în cazul femelelor aparţinând │
│alimentară │obţinere şi de │altor specii care nu prezintă o reacţie pozitivă│
│ │vânzare directă şi│la testele de depistare a tuberculozei sau a │
│ │/sau cu amănuntul │brucelozei şi niciun simptom al acestor boli, │
│ │a produselor │dar care aparţin unui efectiv în care a fost │
│ │alimentare de │detectată bruceloza sau tuberculoza în urma │
│ │origine animală │controalelor menţionate la lit. b) şi c), în │
│ │sau nonanimală, │cazul în care sunt supuse unui tratament care să│
│ │precum şi a │asigure siguranţa acestuia; │
│ │activităţilor de │e) laptele crud şi colostrul de la un animal │
│ │producţie, │care nu respectă cerinţele prevăzute la lit. a) │
│ │procesare, │-d), şi anume orice animal care prezintă │
│ │depozitare, │individual o reacţie pozitivă la testele │
│ │transport şi │profilactice privind tuberculoza sau bruceloza │
│ │comercializare a │prevăzute în Directiva 64/432/CEE şi înDirectiva│
│ │produselor │91/68/CEE, nu trebuie să fie utilizate pentru │
│ │alimentare de │consumul uman; │
│ │origine │f) izolarea animalelor infectate sau suspecte de│
│ │nonanimală, │a fi infectate cu una dintre bolile menţionate │
│ │aprobată prin │la lit. a)-c) trebuie să fie eficientă, în │
│ │Ordinul │scopul evitării oricărui efect nefast asupra │
│ │preşedintelui │laptelui şi a colostrului altor animale. │
│ │Autorităţii │2.3.2. Cerinţe privind igiena în exploataţiile │
│ │Naţionale Sanitare│de producţie a laptelui şi a colostrului │
│ │Veterinare şi │2.3.2.1. Cerinţe care se aplică spaţiilor şi │
│ │pentru Siguranţa │echipamentelor: │
│ │Alimentelor nr. │a) instalaţiile de muls şi spaţiile în care sunt│
│ │111/2008, cu │depozitate, manipulate sau răcite laptele şi │
│ │modificările şi │colostrul trebuie să fie situate şi construite │
│ │completările │astfel încât să limiteze riscurile de │
│ │ulterioare: art. │contaminare a laptelui şi a colostrului; │
│ │1,art. 5-10,art. │b) spaţiile destinate depozitării laptelui şi a │
│ │12 alin. (4),art. │colostrului trebuie să fie protejate de vermină │
│ │14 alin. (2),art. │şi bine separate de spaţiile unde sunt │
│ │15 şi 22,art. 25 │adăpostite animalele şi, după caz, să dispună de│
│ │alin. (5),art. 28 │un echipament de refrigerare corespunzător; │
│ │alin. (1) şi │c) suprafaţa echipamentelor care intră în │
│ │(2),art. 34 alin. │contact cu laptele şi colostrul (ustensile, │
│ │(9),art. 37 şi │recipiente, cisterne utilizate la muls, │
│ │38,anexele nr. 1 │colectare şi transport) trebuie să fie uşor de │
│ │şi 9 │curăţat şi, dacă este necesar, de dezinfectat şi│
│ │Norma sanitară │bine întreţinută. Aceasta impune utilizarea unor│
│ │veterinară privind│materiale netede, lavabile şi netoxice. După │
│ │procedura de │utilizare, aceste suprafeţe trebuie să fie │
│ │autorizare/ │curăţate şi, dacă este necesar, dezinfectate. │
│ │înregistrare │După fiecare transport sau fiecare serie de │
│ │sanitar-veterinară│transporturi, atunci când intervalul dintre │
│ │a unităţilor ce │descărcare şi încărcarea următoare este foarte │
│ │desfăşoară │scurt, dar în toate cazurile cel puţin o dată pe│
│ │activităţi în │zi, este necesar ca recipientele şi cisternele │
│ │domeniul hranei │utilizate pentru transportul laptelui crud să │
│ │pentru animale şi │fie curăţate şi dezinfectate în mod │
│ │a mijloacelor de │corespunzător înainte de a fi reutilizate. │
│ │transport al │2.3.2.2. Igiena în timpul mulsului, colectării │
│ │hranei pentru │şi transportului: │
│ │animale, prevăzută│a) mulsul trebuie să fie efectuat în condiţii de│
│ │în anexa nr. 1 la │igienă, asigurând în special: (i) ca, înainte de│
│ │Ordinul │a începe mulsul, ugerul şi părţile adiacente să │
│ │preşedintelui │fie curate; (ii) să fie identificate animalele │
│ │Autorităţii │supuse unui tratament în urma căruia există │
│ │Naţionale Sanitare│riscul ca reziduuri de medicamente să treacă în │
│ │Veterinare şi │lapte şi ca laptele care provine de la aceste │
│ │pentru Siguranţa │animale înainte de încheierea perioadei de │
│ │Alimentelor nr. 44│aşteptare prescrise să nu fie utilizat pentru │
│ │/2017, cu │consumul uman; │
│ │modificările şi │b) imediat după muls, laptele şi colostrul │
│ │completările │trebuie să fie depozitate într-un spaţiu curat, │
│ │ulterioare: cap. │proiectat şi echipat astfel încât să se evite │
│ │II, III şi anexele│orice contaminare, astfel: (i) laptele trebuie │
│ │nr. 1 şi 2 │de îndată adus la o temperatură care să nu fie │
│ │ │mai mare de 8°C, atunci când este colectat în │
│ │ │fiecare zi, şi de 6°C, atunci când colectarea nu│
│ │ │este efectuată în fiecare zi; (ii) colostrul │
│ │ │trebuie de îndată adus şi depozitat separat la o│
│ │ │temperatură care să nu fie mai mare de 8°C, │
│ │ │atunci când este colectat în fiecare zi, şi de │
│ │ │6°C, atunci când colectarea nu este efectuată în│
│ │ │fiecare zi, sau congelat; │
│ │ │c) fermierii nu sunt obligaţi să respecte │
│ │ │cerinţele privind temperatura prevăzute la lit. │
│ │ │b) în cazul în care: (i) laptele este tratat în │
│ │ │două ore după muls; sau (ii) este necesară o │
│ │ │temperatură mai mare din motive tehnologice │
│ │ │legate de fabricarea anumitor produse lactate şi│
│ │ │autoritatea competentă autorizează acest lucru. │
│ │ │2.4. Fermierii din sectorul alimentar care │
│ │ │produc ouă şi produse din ouă - în ceea ce │
│ │ │priveşte producţia de ouă şi produse din ouă, în│
│ │ │spaţiile producătorului şi până la vânzarea │
│ │ │către cumpărător, ouăle trebuie să fie ţinute │
│ │ │curate, uscate, ferite de mirosuri străine, │
│ │ │protejate eficient contra loviturilor şi ferite │
│ │ │de acţiunea directă a soarelui. │
│ │ │2.5. Fermierii din sectorul hranei pentru │
│ │ │animale care desfăşoară activităţi de producţie │
│ │ │primară de furaje şi alte operaţiuni conexe │
│ │ │trebuie să respecte următoarele cerinţe: │
│ │ │a) cerinţe referitoare la igienă: să ia măsuri │
│ │ │adecvate, în special pentru: (i) a depozita şi │
│ │ │manipula individual şi în condiţii de siguranţă │
│ │ │deşeurile şi substanţele periculoase, în scopul │
│ │ │de a evita riscurile de contaminare; (ii) a lua │
│ │ │în considerare rezultatele oricărei analize │
│ │ │relevante a probelor prelevate din produsele │
│ │ │primare sau a altor probe care prezintă │
│ │ │importanţă pentru siguranţa hranei pentru │
│ │ │animale; │
│ │ │b) cerinţe privind păstrarea evidenţelor: să │
│ │ │păstreze evidenţe, în special privind: (i) orice│
│ │ │utilizare de produse fitosanitare şi de biocide;│
│ │ │(ii) utilizarea de seminţe modificate genetic; │
│ │ │(iii) sursa şi cantitatea fiecărei intrări de │
│ │ │hrană pentru animale, precum şi destinaţia şi │
│ │ │cantitatea fiecărei ieşiri de hrană pentru │
│ │ │animale; │
│ │ │c) operatorii din sectorul hranei pentru animale│
│ │ │şi fermierii îşi procură şi utilizează numai │
│ │ │hrană pentru animale provenită de la unităţi │
│ │ │înregistrate şi/sau autorizate şi trebuie: (i) │
│ │ │să depoziteze hrana pentru animale separat de │
│ │ │agenţii chimici şi celelalte produse interzise │
│ │ │în hrana pentru animale; (ii) să depoziteze │
│ │ │furajele medicamentate separat de cele fără │
│ │ │adaos de medicamente destinate unor categorii │
│ │ │sau specii de animale diferite, astfel încât să │
│ │ │se reducă riscul hrănirii animalelor nevizate; │
│ │ │(iii) furajele medicamentate se manipulează │
│ │ │separat de cele fără adaos de medicamente, în │
│ │ │scopul prevenirii contaminării. │
│ │ │2.6. Fermierii din sectorul produselor │
│ │ │alimentare şi fermierii cu activitate în │
│ │ │domeniul hranei pentru animale se asigură de │
│ │ │respectarea prevederilor legale cu privire la │
│ │ │reziduuri şi contaminanţi. │
│ │ │NOTĂ: │
│ │ │Respectarea cerinţelor SMR 5 se verifică la │
│ │ │nivel de exploataţie agricolă. │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │SMR 6 - Directiva │ │
│ │Consiliului 96/22/│ │
│ │CE din 29 aprilie │Crescătorii/Proprietarii/Deţinătorii animalelor │
│ │1996 privind │de fermă (animale domestice din speciile bovine,│
│ │interzicerea │porcine, ovine şi caprine, solipede domestice, │
│ │utilizării │păsări şi iepuri, precum şi animale sălbatice │
│ │anumitor substanţe│din aceste specii şi rumegătoare sălbatice care │
│ │cu efect hormonal │au fost crescute într-o exploataţie) sau │
│ │sau tireostatic şi│animalelor de acvacultură au obligaţia să │
│ │a substanţelor │cunoască şi să respecte următoarele cerinţe: │
│ │betaagoniste în │a) interdicţia privind deţinerea de către │
│ │creşterea │crescătorii/proprietarii/deţinătorii de animale │
│ │animalelor şi de │a substanţelor cu efect hormonal sau tireostatic│
│ │abrogare a │şi a substanţelor betaagoniste; │
│ │Directivelor 81/ │b) interdicţia privind administrarea de către │
│ │602/CEE, 88/146/ │crescătorii/proprietarii/deţinătorii de animale │
│ │CEE şi 88/299/CEE │în tratamentul animalelor de fermă a produselor │
│ │(JO L 125, │medicinale veterinare ce conţin substanţe │
│ │23.5.1996, p. 3): │interzise (substanţe tireostatice, stilbenele, │
│ │art. 3 lit. (a), │derivaţii de stilbene, sărurile şi esterii │
│ │(b), (d) şi (e) şi│acestora, respectiv 17 betaestradiol şi │
│ │art. 4, 5 şi 7 │derivaţii esterificaţi ai acestuia, precum şi │
│ │Norma sanitară │produse medicinale veterinare ce conţin │
│ │veterinară privind│substanţe care au acţiune estrogenă, androgenă │
│ │interzicerea │sau gestagenă, altele decât 17 betaestradiol şi │
│ │utilizării în │derivaţii esterici ai acestuia); │
│ │creşterea │c) administrarea în scopuri terapeutice sau │
│ │animalelor de │zootehnice a testosteronului, progesteronului şi│
│ │fermă a unor │a derivaţilor acestora, precum şi a substanţelor│
│ │substanţe cu │betaagoniste se efectuează numai la animale │
│ │acţiune hormonală │identificate şi numai de către medicul veterinar│
│ │sau tireostatică │sau sub responsabilitatea directă a acestuia, │
│ │şi a celor │care va consemna tratamentul efectuat, inclusiv │
│ │betaagoniste, │perioada de aşteptare, în registrul de │
│ │aprobată prin │consultaţii şi tratamente; │
│ │Ordinul │d) să respecte perioada de aşteptare specificată│
│ │preşedintelui │în datele înscrise de medicul veterinar care a │
│ │Autorităţii │efectuat tratamentul terapeutic cu substanţe │
│ │Naţionale Sanitare│hormonale, tireostatice sau betaagoniste; │
│ │Veterinare şi │e) este interzis tratamentul terapeutic cu │
│ │pentru Siguranţa │substanţele hormonale, tireostatice şi │
│ │Alimentelor nr. │betaagoniste al animalelor de interes economic │
│ │199/2006, cu │şi al animalelor de reproducţie la sfârşitul │
│ │modificările şi │vieţii reproductive a acestora. │
│ │completările │NOTĂ: │
│ │ulterioare: art. 3│Respectarea cerinţelor SMR 6 se verifică la │
│ │lit. a), b), d) şi│nivelul exploataţiei agricole. │
│ │e),art. 4, 5 şi 8 │ │
│ │şi anexele nr. 1-3│ │
├──────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │SMR 7 - │ │
│ │Regulamentul (CE) │ │
│ │nr. 1.107/2009 al │ │
│ │Parlamentului │ │
│ │European şi al │ │
│ │Consiliului din 21│ │
│ │octombrie 2009 │ │
│ │privind │ │
│ │introducerea pe │ │
│ │piaţă a produselor│ │
│ │fitosanitare şi de│ │
│ │abrogare a │ │
│ │Directivelor 79/ │ │
│ │117/CEE şi91/414/ │Fermierii care prin activitatea lor utilizează │
│ │CEE ale │produse de protecţie a plantelor au următoarele │
│ │Consiliului (JO L │obligaţii: │
│ │309, 24.11.2009, │a) să utilizeze numai produse de protecţie a │
│ │p. 1): art. 55 │plantelor omologate de Comisia Naţională de │
│ │primele două teze │Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor,│
│ │Ordonanţa │care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT. │
│ │Guvernului nr. 4/ │Referinţe: http://www. madr.ro/ro/fitosanitar; │
│ │1995 privind │b) să utilizeze produsele de protecţie a │
│ │fabricarea, │plantelor numai în scopul pentru care acestea au│
│ │comercializarea şi│fost omologate şi numai în conformitate cu │
│ │utilizarea │instrucţiunile de utilizare de pe eticheta │
│ │produselor de uz │produsului; │
│ │fitosanitar pentru│c) să se asigure că produsele de protecţie a │
│ │combaterea │plantelor cărora le este atribuit cuvântul de │
│ │bolilor, │avertizare pericol şi frazele de pericol │
│ │dăunătorilor şi │corespunzătoare sunt utilizate numai de către │
│ │buruienilor în │persoanele juridice care deţin autorizaţie │
│ │agricultură şi │pentru utilizarea acestor produse, emisă de │
│ │silvicultură, │oficiul fitosanitar din raza teritorială în care│
│ │aprobată cu │îşi desfăşoară activitatea; │
│ │modificări prin │d) să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani │
│ │Legea nr. 85/1995,│documentele de evidenţă contabilă a produselor │
│ │cu modificările şi│de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate│
│ │completările │în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă │
│ │ulterioare: art. │a tratamentelor cu produse de protecţie a │
│ │15 şi art. 19 │plantelor. │
│ │alin. (2) │NOTE: │
│ │Hotărârea │Clasificarea, etichetarea şi ambalarea │
│ │Guvernului nr. │substanţelor şi a amestecurilor se realizează │
│ │1.230/2012 privind│conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. │
│ │stabilirea unor │1.272/2008 al Parlamentului European şi al │
│ │măsuri pentru │Consiliului din 16 decembrie 2008 privind │
│ │aplicarea │clasificarea, etichetarea şi ambalarea │
│ │prevederilor │substanţelor şi a amestecurilor, de modificare │
│ │Regulamentului │şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999│
│ │(CE) nr. 1.107/ │/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului│
│ │2009 al │(CE) nr. 1.907/2006: anexa 1. │
│ │Parlamentului │Respectarea cerinţelor SMR 7 se verifică la │
│ │European şi al │nivel de exploataţie agricolă. │
│ │Consiliului din 21│ │
│ │octombrie 2009 │ │
│ │privind │ │
│ │introducerea pe │ │
│ │piaţă a produselor│ │
│ │fitosanitare şi de│ │
│ │abrogare │ │
│ │aDirectivelor 79/ │ │
│ │117 CEE şi91/414/ │ │
│ │CEE ale │ │
│ │Consiliului: art. │ │
│ │3 alin. (1) lit. │ │
│ │i) │ │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │SMR 8 -Directiva │ │
│ │2009/128/CE a │ │
│ │Parlamentului │ │
│ │European şi a │ │
│ │Consiliului din 21│ │
│ │octombrie 2009 de │ │
│Produse de │stabilire a unui │ │
│protecţie a │cadru de acţiune │ │
│plantelor │comunitară în │ │
│ │vederea utilizării│Obligaţiile fermierilor privind utilizarea │
│ │durabile a │durabilă a produselor de protecţie a plantelor: │
│ │pesticidelor (JO L│a) să obţină certificatul de formare │
│ │309, 24.11.2009, │profesională dobândit prin instruire privind │
│ │p. 71): │utilizarea durabilă a produselor de protecţie a │
│ │- art. 5 alin. (2)│plantelor, în cazul utilizatorilor profesionişti│
│ │şi art. 8 alin. │care au avut o neconformitate identificată în │
│ │(1)-(5); │anul anterior în urma controalelor oficiale sau │
│ │- art. 12 în ceea │a verificărilor SMR 7 şi/sau SMR 8 efectuate în │
│ │ce priveşte │scopul condiţionalităţii; │
│ │restricţiile │b) să ţină evidenţa verificărilor tehnice │
│ │referitoare la │efectuate anual, înainte de executarea │
│ │utilizarea │tratamentelor fitosanitare, la echipamentele de │
│ │pesticidelor în │aplicare a produselor de protecţie a plantelor; │
│ │zonele protejate │c) să nu efectueze tratamente fitosanitare cu │
│ │definite pe baza │echipamente de aplicare a produselor de │
│ │Directivei 2000/60│protecţie a plantelor de uz profesional care au │
│ │/CE privind apa şi│fost respinse în urma inspecţiei; │
│ │a legislaţiei │d) să nu aplice tratamente cu produse de │
│ │privind Natura │protecţie a plantelor în zonele de protecţie a │
│ │2000; │resurselor de apă, în zonele de protecţie │
│ │- art. 13 alin. │sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone │
│ │(1) şi (3) în ceea│protejate stabilite prin legislaţia în vigoare; │
│ │ce priveşte │e) să respecte condiţiile privind depozitarea, │
│ │manipularea şi │manipularea, diluarea şi amestecul produselor │
│ │depozitarea │înainte de utilizare, manipularea ambalajelor şi│
│ │pesticidelor şi │a deşeurilor de produse de protecţie a │
│ │eliminarea │plantelor, eliminarea amestecurilor din rezervor│
│ │resturilor. │rămase după aplicare, curăţarea echipamentului │
│ │Ordonanţa de │utilizat pentru aplicarea produselor, │
│ │urgenţă a │recuperarea sau eliminarea deşeurilor de produse│
│ │Guvernului nr. 34/│de protecţie a plantelor şi a ambalajelor │
│ │2012 pentru │acestora în conformitate cu legislaţia privind │
│ │stabilirea │deşeurile. Spaţiile pentru depozitarea │
│ │cadrului │produselor de protecţie a plantelor de uz │
│ │instituţional de │profesional trebuie să fie construite astfel │
│ │acţiune în scopul │încât să împiedice emisiile accidentale şi să │
│ │utilizării │respecte normele privind amplasarea, │
│ │durabile a │dimensionarea, dotarea şi materialele de │
│ │pesticidelor pe │construcţie a depozitelor. │
│ │teritoriul │NOTE: │
│ │României, aprobată│Obligaţiile prevăzute la lit. d) şi e) se aplică│
│ │prin Legea nr. 63/│în concordanţă cu dispoziţiile relevante din │
│ │2013, cu │Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi │
│ │modificările şi │completările ulterioare, şi din Ordonanţa de │
│ │completările │urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul│
│ │ulterioare: art. 5│ariilor naturale protejate, conservarea │
│ │alin. (1), (4) şi │habitatelor naturale, a florei şi faunei │
│ │(5),art. 8 alin. │sălbatice, aprobată cu modificări şi completări │
│ │(1)-(9),art. │prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi │
│ │12,art. 13 alin. │completările ulterioare, precum şi cu │
│ │(1)-(3) │obiectivele şi măsurile specifice prevăzute în │
│ │Ordonanţa │Planul naţional de acţiune privind diminuarea │
│ │Guvernului nr. 4/ │riscurilor asociate utilizării produselor de │
│ │1995 privind │protecţie a plantelor, aprobat prin Hotărârea │
│ │fabricarea, │Guvernului nr. 135/2019, referitor la reducerea │
│ │comercializarea şi│riscului de contaminare a apelor, solului şi │
│ │utilizarea │aerului, conservarea biodiversităţii şi │
│ │produselor de uz │protecţia mediului. │
│ │fitosanitar pentru│Respectarea cerinţelor SMR 8 se verifică astfel:│
│ │combaterea │cerinţele a), b), c) şi e) se verifică la nivel │
│ │bolilor, │de exploataţie agricolă; cerinţa d) se verifică │
│ │dăunătorilor şi │la nivel de parcelă agricolă. │
│ │buruienilor în │ │
│ │agricultură şi │ │
│ │silvicultură, │ │
│ │aprobată cu │ │
│ │modificări prin │ │
│ │Legea nr. 85/1995,│ │
│ │cu modificările şi│ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare: art. │ │
│ │27 lit. e) │ │
├──────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul: Bunăstarea animalelor │
├──────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Crescătorii/Proprietarii/Deţinătorii de animale │
│ │ │din specia bovine au obligaţia să cunoască şi să│
│ │ │respecte standardele minime pentru protecţia │
│ │ │viţeilor, după cum urmează: │
│ │ │A. Viţeii nu trebuie ţinuţi în boxe individuale │
│ │ │după vârsta de 8 săptămâni, cu excepţia cazului │
│ │ │în care un medic veterinar certifică faptul că │
│ │ │sănătatea sau comportamentul viţelului necesită │
│ │ │ca acesta să fie izolat pentru a fi supus │
│ │ │tratamentului. Lăţimea boxei individuale pentru │
│ │ │un viţel trebuie să fie cel puţin egală cu │
│ │ │înălţimea viţelului la greabăn, măsurată în │
│ │ │poziţie patrupedă, iar lungimea acesteia trebuie│
│ │ │să fie cel puţin egală cu lungimea corpului │
│ │ │viţelului, măsurată de la vârful nasului până la│
│ │ │marginea caudală a tuberozităţii ischiatice, │
│ │ │înmulţită cu 1,1. Boxele individuale pentru │
│ │ │viţei, exceptându-le pe cele pentru izolarea │
│ │ │animalelor bolnave, trebuie să aibă pereţi │
│ │ │perforaţi care să permită viţeilor să aibă │
│ │ │contacte vizuale şi tactile. │
│ │ │B. Pentru viţeii crescuţi în grupuri, spaţiul │
│ │ │liber alocat şi disponibil pentru fiecare viţel │
│ │ │trebuie să fie de cel puţin 1,5 mp pentru │
│ │ │fiecare viţel cu o greutate vie de până la 150 │
│ │ │kg, de cel puţin 1,7 mp pentru fiecare viţel cu │
│ │ │greutatea vie între 150 kg şi 220 kg şi de cel │
│ │ │puţin 1,8 mp pentru fiecare viţel cu greutatea │
│ │ │vie de 220 kg şi peste. Această cerinţă nu se │
│ │ │aplică exploataţiilor cu mai puţin de 6 viţei │
│ │ │sau viţeilor ţinuţi alături de mame în vederea │
│ │ │alăptării. │
│ │ │C. Fermierii trebuie să asigure următoarele │
│ │ │condiţii pentru creşterea viţeilor: │
│ │ │1. Materialele utilizate pentru construcţia │
│ │ │adăposturilor pentru cazarea viţeilor şi, în │
│ │ │special, a boxelor şi a echipamentului cu care │
│ │ │aceştia intră în contact trebuie să nu fie │
│ │ │dăunătoare şi să permită curăţenia mecanică, │
│ │ │precum şi dezinfecţia temeinică. │
│ │ │2. Până la elaborarea unor reguli comunitare în │
│ │ │acest sens, ce trebuie să fie transpuse în │
│ │ │legislaţia naţională, circuitele electrice şi │
│ │ │echipamentul trebuie să fie instalate în │
│ │ │conformitate cu normele naţionale în vigoare, │
│ │ │pentru a se preveni şocurile electrice. │
│ │ │3. Izolarea, încălzirea şi ventilaţia │
│ │ │adăposturilor trebuie să asigure faptul că │
│ │ │circulaţia aerului, nivelul impurităţilor, │
│ │ │temperatura, umiditatea relativă a aerului şi │
│ │ │concentraţiile de gaze sunt menţinute în limite │
│ │ │ce nu sunt dăunătoare viţeilor. │
│ │ │4. Toate echipamentele automate sau mecanice, │
│ │ │indispensabile pentru sănătatea şi bunăstarea │
│ │ │viţeilor, trebuie să fie inspectate cel puţin o │
│ │ │dată pe zi. Atunci când se constată defecţiuni, │
│ │ │acestea trebuie remediate imediat sau, dacă │
│ │ │acest lucru nu este posibil, trebuie să fie │
│ │ │luate măsuri corespunzătoare în vederea │
│ │ │protejării sănătăţii şi bunăstării viţeilor până│
│ │ │la remedierea defecţiunii, în special prin │
│ │ │utilizarea metodelor alternative de furajare şi │
│ │ │de menţinere a condiţiilor de mediu în limite │
│ │ │normale. │
│ │ │5. Atunci când se utilizează un sistem de │
│ │ │ventilaţie artificială, trebuie prevăzute un │
│ │ │sistem de rezervă corespunzător care să poată │
│ │ │asigura o reînnoire a aerului suficientă pentru │
│ │ │a păstra sănătatea şi bunăstarea viţeilor în │
│ │ │eventualitatea unei avarii şi un sistem de │
│ │ │alarmă care să atenţioneze îngrijitorul în caz │
│ │ │de apariţie a defecţiunilor. Sistemul de alarmă │
│ │ │trebuie să fie testat periodic. │
│ │ │6. Viţeii nu trebuie să fie ţinuţi în permanenţă│
│ │ │în întuneric. Pentru a răspunde nevoilor lor │
│ │ │fiziologice şi etologice trebuie elaborate │
│ │ │prevederi care să permită, pentru diferite │
│ │ │condiţii de climat, un iluminat artificial sau │
│ │ │natural corespunzător. În cazul iluminatului │
│ │ │artificial, acesta trebuie să funcţioneze pentru│
│ │SMR 9 - Directiva │o perioadă cel puţin echivalentă cu perioada de │
│ │2008/119/CE a │lumină naturală disponibilă în mod normal între │
│ │Consiliului din 18│orele 9,00 şi 17,00. Trebuie să existe, de │
│ │decembrie 2008 de │asemenea, surse adecvate de iluminat, fixe sau │
│ │stabilire a │mobile, suficient de puternice pentru a permite │
│ │normelor minime │o inspectare a viţeilor în orice moment. │
│ │privind protecţia │7. Toţi viţeii ţinuţi în adăposturi trebuie să │
│ │viţeilor (JO L 10,│fie inspectaţi de către proprietar sau de către │
│ │15.1.2009, p. 7): │persoana responsabilă de animale cel puţin de │
│ │art. 3 şi 4 │două ori pe zi. Viţeii ţinuţi în aer liber │
│ │Norma sanitară │trebuie să fie inspectaţi cel puţin o dată pe │
│ │veterinară ce │zi. Orice viţel suspect de îmbolnăvire sau rănit│
│ │stabileşte │trebuie să fie tratat corespunzător fără │
│ │standarde minime │întârziere, iar consultaţia de către medicul │
│ │pentru protecţia │veterinar trebuie să fie efectuată cât mai │
│ │viţeilor, aprobată│repede posibil pentru fiecare viţel care nu │
│ │prin Ordinul │răspunde la îngrijirea dată de îngrijitor. │
│ │preşedintelui │Atunci când este necesar, viţeii bolnavi sau │
│ │Autorităţii │răniţi trebuie să fie izolaţi în spaţii │
│ │Naţionale Sanitare│adecvate, cu aşternut uscat şi confortabil. │
│ │Veterinare şi │8. Adăposturile pentru viţei trebuie să fie │
│ │pentru Siguranţa │construite în aşa fel încât să permită fiecărui │
│ │Alimentelor nr. 72│viţel să stea culcat, să se odihnească, să stea │
│ │/2005: art. 3 │în poziţie patrupedă şi să se lingă fără │
│ │alin. (1) şi │dificultate. │
│ │(2),art. 4 şi │9. Viţeii nu trebuie să fie legaţi, cu excepţia │
│ │anexa │celor cazaţi în grupuri, care pot fi legaţi │
│ │ │pentru perioade de cel mult o oră pentru hrănire│
│ │ │cu lapte sau administrare de substituenţi de │
│ │ │lapte. Atunci când se foloseşte legarea │
│ │ │viţeilor, aceasta nu trebuie să le producă │
│ │ │răniri. Viţeii trebuie inspectaţi cu │
│ │ │regularitate, iar mijlocul de legare trebuie │
│ │ │ajustat pentru a le asigura confortul. Fiecare │
│ │ │mijloc de legare trebuie să fie confecţionat în │
│ │ │aşa fel încât să elimine riscul de strangulare │
│ │ │sau rănire şi să permită viţelului să se mişte, │
│ │ │conform prevederilor pct. 8. │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │10. Clădirile, boxele, echipamentul şi │
│ │ │ustensilele folosite pentru viţei trebuie să fie│
│ │ │curăţate temeinic şi dezinfectate, pentru a se │
│ │ │preveni infecţiile încrucişate sau dezvoltarea │
│ │ │organismelor purtătoare de boală. Fecalele, │
│ │ │urina şi hrana neconsumată sau împrăştiată │
│ │ │trebuie să fie îndepărtate ori de câte ori este │
│ │ │necesar, pentru a se diminua mirosul şi pentru a│
│ │ │nu atrage muşte sau rozătoare. │
│ │ │11. Pardoseala trebuie să fie netedă, dar │
│ │ │nealunecoasă, astfel încât să se prevină rănirea│
│ │ │viţeilor, şi trebuie proiectată astfel încât să │
│ │ │nu provoace răniri sau suferinţe viţeilor │
│ │ │culcaţi ori în poziţie patrupedă. Pardoseala │
│ │ │trebuie să fie adecvată pentru mărimea şi │
│ │ │greutatea viţeilor şi să formeze o suprafaţă │
│ │ │rigidă, plană şi stabilă. Zona de culcuş trebuie│
│ │ │să fie confortabilă, curată şi drenată │
│ │ │corespunzător şi să nu afecteze viţeii în mod │
│ │ │nefavorabil. Tuturor viţeilor mai mici de două │
│ │ │săptămâni trebuie să li se asigure un aşternut │
│ │ │corespunzător. │
│ │ │12. Tuturor viţeilor trebuie să li se asigure o │
│ │ │alimentaţie corespunzătoare vârstei, greutăţii, │
│ │ │cerinţelor fiziologice şi comportamentale ale │
│ │ │acestora, pentru asigurarea unei stări de │
│ │ │sănătate şi bunăstare corespunzătoare. În acest │
│ │ │scop hrana viţeilor trebuie să conţină o │
│ │ │cantitate suficientă de fier, pentru a se │
│ │ │asigura un nivel mediu sanguin de hemoglobină de│
│ │ │cel puţin 4,5 mmol/l, şi o raţie zilnică minimă │
│ │ │de furaje fibroase pentru fiecare viţel de peste│
│ │ │două săptămâni, cantitatea crescând de la 50 la │
│ │ │250 g/zi pentru viţeii cu vârsta între 8 şi 20 │
│ │ │de săptămâni. Viţeilor nu trebuie să li se pună │
│ │ │botniţe. │
│ │ │13. Toţi viţeii trebuie să fie hrăniţi cel puţin│
│ │ │de două ori pe zi. Atunci când viţeii sunt │
│ │ │cazaţi în grupuri şi nu sunt furajaţi ad libitum│
│ │ │sau cu un sistem de furajare automat, fiecare │
│ │ │viţel trebuie să aibă acces la hrană în acelaşi │
│ │ │timp cu ceilalţi din grupul respectiv. │
│ │ │14. Toţi viţeii mai mari de două săptămâni │
│ │ │trebuie să aibă acces liber la o cantitate │
│ │ │suficientă de apă proaspătă sau să fie capabili │
│ │ │să îşi satisfacă nevoile consumului de fluide │
│ │ │prin utilizarea altor lichide. În condiţii de │
│ │ │căldură excesivă sau pentru viţeii care sunt │
│ │ │bolnavi, apa proaspătă de băut trebuie să le fie│
│ │ │asigurată în permanenţă. │
│ │ │15. Echipamentele de furajare şi adăpare trebuie│
│ │ │să fie proiectate, construite, instalate şi │
│ │ │întreţinute astfel încât să se limiteze pe cât │
│ │ │posibil contaminarea hranei şi a apei destinate │
│ │ │viţeilor. │
│ │ │16. Fiecare viţel trebuie să primească colostru │
│ │ │de bovine cât mai curând posibil după fătare şi,│
│ │ │în orice caz, în primele 6 ore de viaţă. │
│ │ │NOTE: │
│ │ │Scopul cerinţelor este de a proteja bunăstarea │
│ │ │viţeilor (tineret până la vârsta de 6 luni) prin│
│ │ │respectarea standardelor minime privind │
│ │ │creşterea şi îngrijirea acestora. Cerinţele se │
│ │ │aplică fermierilor care deţin animale din specia│
│ │ │bovine (viţei), în plus faţă de cerinţele │
│ │ │privind bunăstarea animalelor de fermă (SMR 11).│
│ │ │Respectarea cerinţelor SMR 9 se verifică la │
│ │ │nivel de exploataţie agricolă. │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Crescătorii/Proprietarii/Deţinătorii de animale │
│ │ │din specia porcine au obligaţia să cunoască şi │
│ │ │să respecte standardele minime pentru protecţia │
│ │ │porcinelor, după cum urmează: │
│ │ │1. Toate exploataţiile de porcine trebuie să │
│ │ │corespundă următoarelor cerinţe: │
│ │ │a) suprafaţa liberă de pardoseală disponibilă │
│ │ │pentru fiecare purcel înţărcat sau purcel în │
│ │ │creştere, ţinut în grup, cu excepţia scrofiţelor│
│ │ │după montă şi a scroafelor, trebuie să fie de │
│ │ │cel puţin: (i) 0,15 mp - pentru purceii cu o │
│ │ │greutate vie de până la 10 kg; (ii) 0,20 mp - │
│ │ │pentru porcii cu o greutate vie cuprinsă între │
│ │ │10 şi 20 kg; (iii) 0,30 mp - pentru porcii cu o │
│ │ │greutate vie cuprinsă între 20 şi 30 kg; (iv) │
│ │ │0,40 mp - pentru porcii cu o greutate vie │
│ │ │cuprinsă între 30 şi 50 kg; (v) 0,55 mp - pentru│
│ │ │porcii cu o greutate vie cuprinsă între 50 şi 85│
│ │ │kg; (vi) 0,65 mp - pentru porcii cu o greutate │
│ │ │vie cuprinsă între 85 şi 110 kg; (vii) 1,00 mp -│
│ │ │pentru porcii cu o greutate vie mai mare de 110 │
│ │ │kg; │
│ │ │b) suprafaţa liberă totală de pardoseală │
│ │ │disponibilă pentru fiecare scrofiţă după montă, │
│ │ │precum şi pentru fiecare scroafă, atunci când │
│ │ │scrofiţele şi/sau scroafele sunt ţinute în grup,│
│ │ │trebuie să fie de cel puţin 1,64 mp, respectiv │
│ │ │2,25 mp. Atunci când aceste animale sunt ţinute │
│ │ │în grupuri mai mici de 6 indivizi, suprafaţa │
│ │ │liberă de pardoseală trebuie să fie mărită cu │
│ │ │10%. Atunci când aceste animale sunt ţinute în │
│ │ │grupuri de 40 sau mai mulţi indivizi, suprafaţa │
│ │ │liberă de pardoseală poate fi redusă cu 10%. │
│ │ │2. Suprafaţa pardoselii trebuie să corespundă │
│ │ │următoarelor cerinţe: │
│ │ │a) pentru scrofiţe după montă şi scroafe │
│ │ │gestante: o parte din suprafaţa prevăzută la │
│ │ │alin. (1) lit. b), egală cu cel puţin 0,95 mp │
│ │ │pentru o scrofiţă şi cel puţin 1,3 mp pentru o │
│ │ │scroafă, trebuie să fie pardoseală continuă, │
│ │ │solidă, din care maximum 15% să fie rezervate │
│ │ │pentru fante de drenaj; │
│ │ │b) atunci când sunt utilizate pardoseli din │
│ │ │grătare de beton, pentru porcii ţinuţi în grup: │
│ │ │(i) lăţimea maximă a fantelor trebuie să fie: 11│
│ │ │mm pentru purcei sugari, 14 mm pentru purcei │
│ │ │înţărcaţi, 18 mm pentru tineret porcin şi 20 mm │
│ │ │pentru scrofiţe după montă şi scroafe; (ii) │
│ │ │lăţimea minimă a barei de grătar trebuie să fie:│
│ │ │50 mm pentru purcei sugari şi purcei înţărcaţi │
│ │ │şi 80 mm pentru tineret porcin, scrofiţe după │
│ │ │montă şi scroafe. │
│ │ │3. Construirea sau montarea de instalaţii pentru│
│ │ │legarea scroafelor şi scrofiţelor este │
│ │ │interzisă. Legarea scroafelor şi scrofiţelor │
│ │ │este interzisă. │
│ │ │4. Scroafele şi scrofiţele trebuie să fie ţinute│
│ │ │în grupuri, pe parcursul unei perioade începând │
│ │ │cu 4 săptămâni după montă şi până la o săptămână│
│ │ │înainte de data estimată a fătării. Boxa în care│
│ │ │este ţinut grupul de scroafe trebuie să aibă │
│ │ │laturile mai mari de 2,8 m lungime. Când sunt │
│ │ │ţinuţi mai puţin de 6 indivizi într-un grup, │
│ │ │boxa respectivă trebuie să aibă laturile mai │
│ │ │mari de 2,4 m lungime. │
│ │ │5. Prin derogare de la prevederile pct. 4, │
│ │ │scroafele şi scrofiţele crescute în exploataţii │
│ │ │cu mai puţin de 10 scroafe pot fi ţinute │
│ │ │individual, în timpul perioadei menţionate, cu │
│ │ │condiţia ca acestea să se poată întoarce cu │
│ │ │uşurinţă în boxele proprii. │
│ │ │6. Fără a se aduce atingere prevederilor │
│ │ │cuprinse în anexa la norma sanitară veterinară │
│ │ │aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii │
│ │ │Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │
│ │ │Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006, scroafele şi│
│ │ │scrofiţele trebuie să aibă acces permanent la │
│ │ │materiale ocupaţionale, respectându-se cel puţin│
│ │ │cerinţele relevante ale anexei menţionate │
│ │ │anterior. │
│ │ │7. Scroafele şi scrofiţele ţinute în grupuri │
│ │ │trebuie să fie hrănite utilizându-se un sistem │
│ │ │ce asigură fiecărui individ accesul la hrană │
│ │ │suficientă, chiar şi în situaţia în care sunt │
│ │ │prezenţi concurenţi pentru hrană. │
│ │ │8. Tuturor scroafelor în aşteptare şi │
│ │ │scrofiţelor trebuie să li se asigure o cantitate│
│ │ │suficientă de hrană de volum sau bogată în │
│ │ │fibre, precum şi hrană energizantă, pentru a-şi │
│ │ │satisface foamea şi ţinând cont de necesitatea │
│ │ │de a mesteca a acestora. │
│ │ │9. a) Porcii care trebuie să fie ţinuţi în │
│ │ │grupuri şi care sunt agresivi în mod special, au│
│ │ │fost atacaţi de alţi porci sau sunt bolnavi ori │
│ │ │răniţi pot fi ţinuţi temporar în boxe │
│ │ │individuale; b) boxa individuală utilizată │
│ │ │trebuie să permită animalului să se rotească cu │
│ │ │uşurinţă, dacă acest lucru nu este în │
│ │ │contradicţie cu recomandarea medicului │
│ │ │veterinar. │
│ │ │10. Prevederile pct. 1 lit. b), pct. 2, 4, 5, 6 │
│ │ │şi pct. 9 lit. b) se aplică tuturor │
│ │ │exploataţiilor. │
│ │ │11. Prevederile pct. 4 nu se aplică │
│ │ │exploataţiilor cu mai puţin de 10 scroafe. │
│ │ │Condiţii generale de creştere a porcilor: │
│ │ │În completare la prevederile relevante din anexa│
│ │ │la Norma sanitară veterinară privind protecţia │
│ │ │animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul │
│ │ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │
│ │ │Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. │
│ │ │75/2005, se aplică următoarele cerinţe: │
│ │ │1. În partea de clădire în care porcii sunt │
│ │ │ţinuţi în mod continuu trebuie să fie evitate │
│ │ │niveluri de zgomot de peste 85 dBA. Trebuie să │
│ │ │fie evitat zgomotul constant sau brusc │
│ │ │2. Porcii trebuie ţinuţi în condiţii de iluminat│
│ │ │cu o intensitate de cel puţin 40 lucşi, pentru o│
│ │ │perioadă de minimum 8 ore pe zi. │
│ │ │3. Adăposturile pentru porci trebuie construite │
│ │ │astfel încât să permită animalelor: │
│ │ │a) să aibă acces la o zonă de odihnă │
│ │ │confortabilă din punct de vedere fizic şi │
│ │ │termic, drenată şi curăţată corespunzător, şi │
│ │ │care să permită tuturor animalelor să se │
│ │ │odihnească în acelaşi timp; │
│ │ │b) să se odihnească şi să se ridice normal; │
│ │ │c) să vadă alţi porci. În săptămâna dinaintea │
│ │ │datei estimate a fătării şi în timpul fătării, │
│ │ │scroafele şi scrofiţele pot fi ţinute în afara │
│ │ │razei vizuale a congenerelor. │
│ │ │4. Fără a se lua în considerare prevederile art.│
│ │ │3 alin. (6) din Norma sanitară veterinară care │
│ │ │stabileşte standarde minime pentru protecţia │
│ │ │porcinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui │
│ │ │Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi │
│ │ │pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare, porcii │
│ │ │trebuie să aibă acces permanent la o cantitate │
│ │SMR 10 -Directiva │suficientă de material cum ar fi paie, fân, lemn│
│ │2008/120/CE a │rumeguş, compost de ciuperci, turbă sau un │
│ │Consiliului din 18│amestec din acestea care să nu le compromită │
│ │decembrie 2008 de │sănătatea şi care să le permită activităţi │
│ │stabilire a │adecvate de provocare a curiozităţii şi │
│ │normelor minime de│contactul cu acestea. │
│ │protecţie a │5. Pardoseala trebuie să fie netedă, dar │
│ │porcilor (JO L 47,│nealunecoasă, pentru a se preveni rănirea │
│ │18.2.2009, p. 5): │porcilor şi astfel proiectată, construită şi │
│ │art. 3 şi 4 │menţinută încât să nu cauzeze răniri sau │
│ │Norma sanitară │suferinţe porcilor. Pardoseala trebuie să fie │
│ │veterinară care │adecvată pentru mărimea şi greutatea porcilor │
│ │stabileşte │şi, dacă nu este asigurat aşternut, să formeze o│
│ │standarde minime │suprafaţă rigidă, plană şi stabilă. │
│ │pentru protecţia │6. Toţi porcii trebuie să fie hrăniţi cel puţin │
│Bunăstarea │porcinelor, │o dată pe zi. Atunci când porcii sunt hrăniţi în│
│animalelor │aprobată prin │grupuri şi nu ad libitum (la discreţie) sau │
│ │Ordinul │printr-un sistem automat de hrănire individuală │
│ │preşedintelui │a animalelor, fiecare porc trebuie să aibă acces│
│ │Autorităţii │la hrană în acelaşi timp cu celelalte animale │
│ │Naţionale Sanitare│din grup. │
│ │Veterinare şi │7. Toţi purceii în vârstă de peste două │
│ │pentru Siguranţa │săptămâni trebuie să aibă acces permanent la o │
│ │Alimentelor nr. │cantitate suficientă de apă proaspătă. │
│ │202/2006, cu │8. Toate procedurile pentru intervenţiile │
│ │modificările şi │efectuate în alte scopuri decât cele de terapie │
│ │completările │sau de diagnostic sau pentru identificarea │
│ │ulterioare: art. │porcilor în conformitate cu legislaţia în │
│ │3, art. 4 alin. │domeniu şi care determină afectarea ori │
│ │(1) şi anexa │pierderea sensibilităţii unei părţi a corpului │
│ │ │sau alterarea structurii osoase sunt interzise, │
│ │ │cu următoarele excepţii: │
│ │ │a) reducerea uniformă a colţilor purceilor │
│ │ │sugari prin pilire sau tăiere, efectuată nu mai │
│ │ │târziu de vârsta de 7 zile şi lăsând o suprafaţă│
│ │ │intactă şi netedă. Colţii vierilor pot fi reduşi│
│ │ │în lungime, atunci când este necesar, pentru a │
│ │ │se preveni rănirea altor animale sau din motive │
│ │ │de siguranţă; │
│ │ │b) tăierea parţială a cozii; │
│ │ │c) castrarea porcilor masculi prin alte mijloace│
│ │ │decât deşirarea ţesuturilor; │
│ │ │d) aplicarea inelului nazal numai atunci când │
│ │ │animalele sunt ţinute în sisteme de creştere în │
│ │ │aer liber şi în conformitate cu legislaţia │
│ │ │naţională. │
│ │ │Tăierea cozilor şi reducerea colţilor nu trebuie│
│ │ │să fie efectuate ca un procedeu de rutină, ci │
│ │ │numai atunci când există o dovadă clară că au │
│ │ │apărut leziuni ale mameloanelor scroafelor sau │
│ │ │ale urechilor şi cozilor la ceilalţi purcei. │
│ │ │Înainte de efectuarea acestor proceduri trebuie │
│ │ │să fie luate şi alte măsuri pentru a se preveni │
│ │ │muşcarea cozii şi alte vicii, luându-se în │
│ │ │considerare mediul şi densitatea animalelor. Din│
│ │ │acest motiv trebuie să fie schimbate condiţiile │
│ │ │de mediu şi sistemele de management inadecvate. │
│ │ │Oricare dintre procedurile descrise anterior │
│ │ │trebuie să fie efectuată numai de un medic │
│ │ │veterinar sau de o persoană instruită, aşa cum │
│ │ │este prevăzut la art. 5 din Norma sanitară │
│ │ │veterinară care stabileşte standarde minime │
│ │ │pentru protecţia porcinelor, aprobată prin │
│ │ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale │
│ │ │Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa │
│ │ │Alimentelor nr. 202/2006, cu modificările şi │
│ │ │completările ulterioare, cu experienţă în │
│ │ │efectuarea tehnicilor în mod practic, cu │
│ │ │mijloace corespunzătoare şi în condiţii │
│ │ │igienice. │
│ │ │Dacă se practică castrarea sau tăierea cozilor │
│ │ │după vârsta de 7 zile, aceasta trebuie efectuată│
│ │ │numai sub anestezie şi analgezie prelungită şi │
│ │ │numai de un medic veterinar. │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Dispoziţii specifice pentru diferite categorii │
│ │ │de porcine: │
│ │ │A. Vieri │
│ │ │Boxele pentru vieri trebuie construite şi │
│ │ │situate în aşa fel încât să permită acestora să │
│ │ │se rotească, să se miroasă, să se audă şi să se │
│ │ │vadă între ei. Suprafaţa de pardoseală liberă │
│ │ │disponibilă pentru un vier adult trebuie să fie │
│ │ │de cel puţin 6 m^2. Atunci când boxa este │
│ │ │folosită şi pentru montă naturală, suprafaţa │
│ │ │pardoselii disponibilă pentru un vier adult │
│ │ │trebuie să fie de cel puţin 10 m^2, iar boxa │
│ │ │trebuie să nu prezinte niciun obstacol. Această │
│ │ │prevedere se aplică tuturor exploataţiilor. │
│ │ │B. Scroafe şi scrofiţe │
│ │ │1. Trebuie să fie luate măsuri pentru a se │
│ │ │reduce pe cât posibil agresiunea în grup. │
│ │ │2. Dacă este necesar, scrofiţele şi scroafele │
│ │ │gestante trebuie să fie tratate pentru paraziţi │
│ │ │interni şi externi, iar când sunt transferate în│
│ │ │spaţiile special amenajate pentru fătare acestea│
│ │ │sunt spălate pe tot corpul. │
│ │ │3. În săptămâna anterioară datei preconizate a │
│ │ │fătării, scroafelor şi scrofiţelor trebuie să li│
│ │ │se repartizeze material adecvat pentru culcuş, │
│ │ │în cantitate suficientă, cu excepţia cazului în │
│ │ │care, din punct de vedere tehnic, nu este │
│ │ │fezabil pentru sistemul de evacuare a purinei │
│ │ │utilizate în unitate. │
│ │ │4. În spatele scroafelor şi scrofiţelor trebuie │
│ │ │să fie disponibilă o zonă liberă, pentru a │
│ │ │facilita fătarea naturală sau asistată. │
│ │ │5. Atunci când scroafele sunt ţinute libere, │
│ │ │boxele de fătare trebuie să fie prevăzute cu │
│ │ │dispozitive de protecţie a purceilor, cum ar fi │
│ │ │bare despărţitoare pentru fătare. │
│ │ │C. Purcei sugari │
│ │ │1. O parte din suprafaţa totală a pardoselii, │
│ │ │suficientă pentru a permite animalelor să se │
│ │ │odihnească împreună în acelaşi timp, trebuie să │
│ │ │fie solidă sau acoperită cu un strat izolator │
│ │ │ori cu un aşternut din paie sau orice alt │
│ │ │material adecvat. │
│ │ │2. Când se utilizează o boxă de fătare, purceii │
│ │ │sugari trebuie să aibă suficient spaţiu pentru a│
│ │ │putea fi alăptaţi fără dificultate. │
│ │ │3. Purceii nu trebuie să fie înţărcaţi la mai │
│ │ │puţin de 28 de zile, cu excepţia cazului în care│
│ │ │bunăstarea sau sănătatea femelei ori a purceilor│
│ │ │sugari ar fi afectată în mod nefavorabil. │
│ │ │Purceii pot fi înţărcaţi cu până la 7 zile mai │
│ │ │devreme, dacă aceştia sunt mutaţi în adăposturi │
│ │ │speciale care sunt depopulate, curăţate temeinic│
│ │ │şi dezinfectate înainte de introducerea unui nou│
│ │ │grup şi care sunt separate de adăposturile în │
│ │ │care sunt ţinute scroafele, pentru a se diminua │
│ │ │pe cât posibil transmiterea de boli la purceii │
│ │ │sugari. │
│ │ │D. Purcei înţărcaţi şi tineret porcin │
│ │ │1. Atunci când porcii sunt ţinuţi în grupuri, │
│ │ │trebuie să fie luate măsuri pentru a se preveni │
│ │ │luptele ce depăşesc comportamentul normal. │
│ │ │2. Aceştia trebuie ţinuţi în grupuri, cu │
│ │ │evitarea amestecării purceilor provenind de la │
│ │ │scroafe diferite. Dacă purceii care nu sunt │
│ │ │familiarizaţi unul cu altul trebuie să fie │
│ │ │amestecaţi, aceasta trebuie să se facă la o │
│ │ │vârstă cât mai fragedă, de preferat înainte de │
│ │ │sau cu până la o săptămână după înţărcare. Când │
│ │ │porcii sunt amestecaţi, trebuie să li se asigure│
│ │ │posibilitatea de a se feri şi a se ascunde unii │
│ │ │de alţii. │
│ │ │3. Atunci când apar semne de luptă violentă, │
│ │ │cauzele trebuie să fie cercetate imediat şi │
│ │ │trebuie luate măsuri corespunzătoare cum ar fi │
│ │ │asigurarea de cantităţi mari de paie, dacă este │
│ │ │posibil, sau alte materiale ocupaţionale pentru │
│ │ │aceştia. Animalele expuse riscului de a fi │
│ │ │agresate sau cele agresive în mod deosebit │
│ │ │trebuie să fie ţinute separat de grup. │
│ │ │4. Utilizarea de medicamente tranchilizante cu │
│ │ │scopul de a se facilita amestecarea trebuie │
│ │ │limitată la condiţii excepţionale şi numai după │
│ │ │consultarea unui medic veterinar. │
│ │ │NOTE: │
│ │ │Scopul cerinţelor este de a proteja bunăstarea │
│ │ │porcinelor prin respectarea standardelor minime │
│ │ │privind creşterea şi îngrijirea acestora. │
│ │ │Cerinţele se aplică fermierilor care deţin │
│ │ │animale din specia porcine, în plus faţă de │
│ │ │cerinţele privind bunăstarea animalelor de fermă│
│ │ │(SMR 11). │
│ │ │Respectarea cerinţelor SMR 10 se verifică la │
│ │ │nivel de exploataţie agricolă. │
│ ├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Crescătorii/Proprietarii/Deţinătorii animalelor │
│ │ │de fermă (animale crescute sau deţinute în │
│ │ │scopuri agricole) au obligaţia să cunoască şi să│
│ │ │respecte standardele minime pentru protecţia │
│ │ │animalelor de fermă, după cum urmează: │
│ │ │Personalul │
│ │ │1. Animalele trebuie să fie îngrijite de │
│ │ │personal suficient şi care are competenţa │
│ │ │profesională, cunoştinţele şi aptitudinile │
│ │ │corespunzătoare. │
│ │ │Inspecţiile │
│ │ │2. Toate animalele ţinute în sisteme de creştere│
│ │ │în care bunăstarea acestora depinde de │
│ │ │îngrijirea umană frecventă trebuie să fie │
│ │ │inspectate cel puţin o dată pe zi. Animalele │
│ │ │crescute sau ţinute în alte sisteme trebuie să │
│ │ │fie inspectate la intervale de timp suficiente │
│ │ │pentru a se evita orice suferinţă. │
│ │ │3. Trebuie să fie disponibile surse de iluminat │
│ │ │adecvate (fixe sau mobile) pentru a permite o │
│ │ │inspecţie amănunţită a animalelor în orice │
│ │ │moment. │
│ │ │4. Orice animal care pare bolnav sau rănit │
│ │ │trebuie să fie îngrijit corespunzător fără │
│ │ │întârziere, iar atunci când animalul nu răspunde│
│ │ │la aceste îngrijiri, trebuie să se consulte, cât│
│ │ │de curând posibil, un medic veterinar. Atunci │
│ │ │când este necesar, animalele bolnave sau rănite │
│ │ │trebuie să fie izolate în adăposturi adecvate cu│
│ │ │aşternut uscat şi confortabil, după caz. │
│ │ │Ţinerea evidenţelor │
│ │ │5. Proprietarul sau deţinătorul animalelor │
│ │ │trebuie să păstreze o evidenţă a tuturor │
│ │ │tratamentelor medicale efectuate şi a numărului │
│ │ │de animale moarte găsite la fiecare inspecţie. │
│ │ │Atunci când este necesar ca informaţii │
│ │ │echivalente să fie ţinute pentru alte scopuri, │
│ │ │acestea vor satisface, de asemenea, scopurile │
│ │ │normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul│
│ │ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │
│ │ │Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. │
│ │ │75/2005. │
│ │ │6. Aceste evidenţe trebuie să fie păstrate │
│ │ │pentru o perioadă de cel puţin 3 ani şi trebuie │
│ │ │să fie puse la dispoziţia autorităţii competente│
│ │ │atunci când se efectuează inspecţie oficială sau│
│ │ │la cerere. │
│ │ │Libertatea de mişcare │
│ │ │7. Libertatea de mişcare a unui animal, având în│
│ │ │vedere specia acestuia şi în conformitate cu │
│ │ │experienţa acumulată şi cu cunoştinţele │
│ │ │ştiinţifice, nu trebuie să fie îngrădită de o │
│ │ │asemenea manieră încât să i se cauzeze acestuia │
│ │ │suferinţe sau vătămări inutile. Atunci când un │
│ │ │animal este legat sau are mişcările limitate │
│ │ │permanent ori cu regularitate, trebuie să i se │
│ │ │asigure spaţiu suficient pentru necesităţile │
│ │ │fiziologice şi etologice, în conformitate cu │
│ │ │experienţa acumulată şi cu cunoştinţele │
│ │ │ştiinţifice. │
│ │ │Adăposturi şi cazare │
│ │ │8. Materialele utilizate pentru construcţia │
│ │ │adăposturilor şi, în special, pentru boxele şi │
│ │ │echipamentele cu care animalele pot intra în │
│ │ │contact nu trebuie să fie dăunătoare pentru │
│ │ │animale şi trebuie să poată fi curăţate şi │
│ │ │dezinfectate riguros. │
│ │ │9. Adăposturile şi accesoriile pentru legarea │
│ │ │animalelor trebuie să fie construite şi │
│ │ │întreţinute astfel încât să nu aibă margini │
│ │ │ascuţite sau proeminenţe care să poată răni │
│ │ │animalele. │
│ │ │10. Circulaţia aerului, nivelul de pulberi, │
│ │ │temperatura, umiditatea relativă a aerului şi │
│ │ │concentraţia gazelor trebuie menţinute în limite│
│ │ │care să nu fie dăunătoare animalelor. │
│ │ │11. Animalele ţinute în adăposturi nu trebuie să│
│ │ │fie menţinute în permanenţă în întuneric şi nici│
│ │ │să fie expuse la lumină artificială fără │
│ │ │întrerupere pentru un interval de timp │
│ │ │corespunzător. Atunci când lumina naturală │
│ │ │disponibilă este insuficientă pentru a satisface│
│ │ │necesităţile fiziologice şi etologice ale │
│ │SMR 11 - Directiva│animalelor, trebuie să fie asigurat iluminatul │
│ │98/58/CE a │artificial corespunzător. │
│ │Consiliului din 20│Animale ce nu sunt ţinute în adăposturi │
│ │iulie 1998 privind│12. Animalelor care nu sunt ţinute în adăposturi│
│ │protecţia │trebuie, după caz şi în măsura posibilităţilor, │
│ │animalelor de │să li se asigure protecţia necesară împotriva │
│ │fermă (JO L221, │intemperiilor, animalelor de pradă şi riscurilor│
│ │8.8.1998, p. 23): │privind sănătatea lor. │
│ │art. 4 │Echipamente mecanice sau automate │
│ │Norma sanitară │13. Toate echipamentele mecanice sau automate │
│ │veterinară privind│indispensabile pentru sănătatea şi bunăstarea │
│ │protecţia │animalelor trebuie inspectate cel puţin o dată │
│ │animalelor de │pe zi. Atunci când se descoperă defecţiuni, │
│ │fermă, aprobată │acestea trebuie să fie remediate imediat sau, │
│ │prin Ordinul │dacă acest lucru nu este posibil, trebuie luate │
│ │preşedintelui │măsuri corespunzătoare pentru protejarea │
│ │Autorităţii │sănătăţii şi bunăstării animalelor. Atunci când │
│ │Naţionale Sanitare│sănătatea şi bunăstarea animalelor depind de un │
│ │Veterinare şi │sistem de ventilaţie artificială, trebuie să fie│
│ │pentru Siguranţa │elaborate prevederi privind un sistem de rezervă│
│ │Alimentelor nr. 75│corespunzător care să garanteze reînnoirea │
│ │/2005: art. 4 şi │suficientă a aerului pentru asigurarea sănătăţii│
│ │anexa │şi bunăstării animalelor în eventualitatea │
│ │ │defectării sistemului de bază. De asemenea, │
│ │ │trebuie să fie asigurat un sistem de alarmă care│
│ │ │să avertizeze în cazul defectării sistemului de │
│ │ │ventilaţie artificială. Sistemul de alarmă │
│ │ │trebuie să fie testat cu regularitate. │
│ │ │Hrana pentru animale, apa şi alte substanţe │
│ │ │14. Animalele trebuie să primească o hrană │
│ │ │nutritivă, corespunzătoare vârstei şi speciei │
│ │ │acestora, care să le fie administrată în │
│ │ │cantitate suficientă pentru a le menţine într-o │
│ │ │stare bună de sănătate şi pentru a le satisface │
│ │ │necesităţile nutritive. Niciun animal nu trebuie│
│ │ │să fie hrănit sau adăpat într-un mod care să │
│ │ │producă suferinţe ori vătămări inutile, iar │
│ │ │hrana sau lichidele nu trebuie să conţină nicio │
│ │ │substanţă ce ar putea produce suferinţe sau │
│ │ │vătămări inutile. │
│ │ │15. Toate animalele trebuie să aibă acces la │
│ │ │hrană la intervale de timp corespunzătoare │
│ │ │necesităţilor lor fiziologice. │
│ │ │16. Toate animalele trebuie să aibă acces la o │
│ │ │sursă de apă adecvată sau să îşi poată satisface│
│ │ │necesarul de lichide prin alte mijloace. │
│ │ │17. Instalaţiile de furajare şi adăpare trebuie │
│ │ │să fie proiectate, construite şi amplasate │
│ │ │astfel încât să fie reduse la minimum riscul de │
│ │ │contaminare a hranei şi a apei şi efectele │
│ │ │dăunătoare ale competiţiei dintre animale. │
│ │ │18. Cu excepţia substanţelor administrate în │
│ │ │scopuri terapeutice, profilactice sau în scopul │
│ │ │unui tratament zootehnic astfel cum este definit│
│ │ │la art. 1 alin. (2) lit. c) din Norma sanitară │
│ │ │veterinară privind interzicerea utilizării în │
│ │ │creşterea animalelor de fermă a unor substanţe │
│ │ │cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor│
│ │ │betaagoniste, aprobată prin Ordinul │
│ │ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │
│ │ │Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. │
│ │ │199/2006, cu modificările şi completările │
│ │ │ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională│
│ │ │Directiva 96/22/CE, animalelor nu trebuie să li │
│ │ │se administreze nicio altă substanţă, cu │
│ │ │excepţia cazului în care s-a demonstrat, prin │
│ │ │studii ştiinţifice de bunăstare a animalelor sau│
│ │ │în baza experienţei acumulate, că efectul │
│ │ │substanţei respective nu este dăunător sănătăţii│
│ │ │sau bunăstării animalelor. │
│ │ │Mutilări │
│ │ │19. Până la adoptarea unor prevederi specifice │
│ │ │cu privire la mutilări, în conformitate cu │
│ │ │cerinţele Uniunii Europene şi fără a se aduce │
│ │ │atingere Directivei 91/630/CEE, trebuie să se │
│ │ │aplice prevederile naţionale relevante, în │
│ │ │conformitate cu regulile generale ale │
│ │ │tratatului. │
│ │ │Metode de creştere │
│ │ │20. Nu trebuie să fie practicate creşterea sau │
│ │ │metodele de creştere naturale ori artificiale ce│
│ │ │provoacă sau ar putea cauza suferinţe ori │
│ │ │vătămări oricăruia dintre animalele implicate. │
│ │ │Această prevedere nu trebuie să împiedice │
│ │ │utilizarea anumitor metode ce pot produce │
│ │ │suferinţe sau vătămări minime ori momentane sau │
│ │ │care ar putea necesita intervenţii ce nu ar │
│ │ │produce afectări de lungă durată, atunci când │
│ │ │acestea sunt permise de prevederile naţionale. │
│ │ │21. Niciun animal nu trebuie să fie ţinut pentru│
│ │ │scopuri de fermă, cu excepţia cazului în care │
│ │ │este de aşteptat în mod rezonabil că, pe baza │
│ │ │genotipului şi fenotipului, poate fi ţinut fără │
│ │ │efecte nefavorabile asupra sănătăţii sau │
│ │ │bunăstării lui. │
│ │ │NOTE: │
│ │ │Scopul cerinţelor este de a proteja bunăstarea │
│ │ │animalelor de fermă prin respectarea │
│ │ │standardelor minime privind creşterea şi │
│ │ │îngrijirea acestora. Cerinţele se aplică │
│ │ │fermierilor care deţin animale de fermă, din │
│ │ │orice specie, crescute în scopuri agricole │
│ │ │(bovine, ovine, caprine, păsări, porci, viţei, │
│ │ │animale de blană, alte animale de fermă). │
│ │ │Respectarea cerinţelor SMR 11 se verifică la │
│ │ │nivel de exploataţie agricolă. │
└──────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016