Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 51 din 15 martie 2024  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 51 din 15 martie 2024 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2023

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 294 din 4 aprilie 2024
    Văzând Referatul de aprobare nr. 207 din 17.01.2024, întocmit de Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează, în urma actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2023^1.
    1. La anexa nr. 2, literele B şi C vor avea următorul cuprins:
    "B. Tarif pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │ │Tarif/ │
│Nr. │Acţiunea efectuată │mijloc de│
│crt.│ │transport│
│ │ │- lei - │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Verificarea │ │
│ │documentelor sanitare │ │
│ │veterinare însoţitoare │ │
│ │şi a îndeplinirii │ │
│1 │condiţiilor sanitare │59 │
│ │veterinare de export a │ │
│ │mărfurilor supuse │ │
│ │controalelor sanitare │ │
│ │veterinare de frontieră│ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


C. Tarif pentru asistenţa sanitară veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │ │Tarif/ │
│crt.│Acţiunea efectuată │acţiune│
│ │ │- lei -│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Acordarea asistenţei │ │
│ │veterinare animalelor de │ │
│1 │companie, în timpul │86 │
│ │călătoriei, la │ │
│ │solicitarea │ │
│ │proprietarului │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

"

    2. La anexa nr. 3, literele B, C şi D vor avea următorul cuprins:
    "B. Tarif pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

┌────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Etapele │ │Cheltuieli │ │
│ │aferente │Cheltuieli│necesare │Total │
│Nr. │realizării │pentru │perfecţionării│cheltuieli│
│crt.│unui control │salariu/ │/ │/h │
│ │oficial în │persoană/h│persoană/h │(lei) │
│ │domeniul │(lei) │(lei) │ │
│ │alimentar │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Pregătirea │ │ │ │
│ │controlului, │ │ │ │
│ │studierea │ │ │ │
│ │facilităţilor│ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │documentaţiei│ │ │ │
│ │deţinute de │ │ │ │
│ │operatorii │ │ │ │
│1 │economici, │29 │1 │30 │
│ │astfel încât │ │ │ │
│ │să fie │ │ │ │
│ │capabili să │ │ │ │
│ │îşi │ │ │ │
│ │îndeplinească│ │ │ │
│ │atribuţiile │ │ │ │
│ │în mod │ │ │ │
│ │adecvat │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│2 │Realizarea │29 │1 │30 │
│ │controlului │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Analiza │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│3 │de control şi│29 │1 │30 │
│ │stabilirea │ │ │ │
│ │concluziilor │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│ │TOTAL │87 │3 │90 │
└────┴─────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┘


    ^1 Inflaţia a fost calculată pentru perioada ianuarie-decembrie 2023 sau data intrării în vigoare a tarifului - decembrie 2023 pentru tarifele intrate în vigoare în anul 2023.
C. Tarif pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

┌────────────────────┬────────┬────────┐
│ │Loturi ≤│Loturi >│
│ │15 tone │15 tone │
│ │lei │lei │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Distanţa până la │ │ │
│locul de prelevare ≤│91 lei │108 lei │
│80 km │ │ │
├────────────────────┼────────┼────────┤
│Distanţa până la │ │ │
│locul de prelevare >│126 lei │134 lei │
│80 km │ │ │
└────────────────────┴────────┴────────┘


D. Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │Tariful de │
│Nr. │Unitatea │înregistrare│
│crt.│ │- lei/ │
│ │ │unitate - │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Carne, lapte şi │ │
│ │produse din lapte: │ │
│ │carmangerie, │ │
│ │măcelărie, centru de│ │
│ │sacrificare a │ │
│ │păsărilor şi/sau a │464 │
│ │lagomorfelor la │ │
│ │nivelul fermei sau │ │
│ │al exploataţiei, │ │
│ │centru de prelucrare│ │
│ │a laptelui │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Exploataţie de │12 │
│ │producţie a laptelui│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│1. │Activităţi de │ │
│ │vânzare directă a │ │
│ │produselor primare │ │
│ │de origine animală │ │
│ │în cantităţi mici, │12 │
│ │cu excepţia vânzării│ │
│ │directe a laptelui │ │
│ │crud prin │ │
│ │intermediul │ │
│ │automatelor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Automat de vânzare a│61 │
│ │laptelui │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Centru de colectare │309 │
│ │a vânatului sălbatic│ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Peşte şi produse din│ │
│ │pescuit, miere şi │ │
│ │alte produse din │ │
│ │miere şi ouă de │ │
│ │consum: centru de │ │
│ │prelucrare a │ │
│ │peştelui integrat în│ │
│ │ferma de │ │
│ │acvacultură, magazin│ │
│ │de desfacere a │ │
│ │peştelui, pescărie, │309 │
│ │centru de colectare │ │
│ │a batracienilor, │ │
│2. │gasteropodelor, │ │
│ │crustaceelor, punct │ │
│ │de debarcare, centru│ │
│ │de extracţie, │ │
│ │colectare a mierii │ │
│ │şi a altor produse │ │
│ │apicole, centru de │ │
│ │colectare a ouălor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Ambarcaţiune de │ │
│ │pescuit, stupină, │ │
│ │magazin de desfacere│155 │
│ │a mierii de albine │ │
│ │şi a altor produse │ │
│ │apicole │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de │ │
│ │alimentaţie publică │ │
│ │şi unităţi de │ │
│ │comercializare a │ │
│ │alimentelor şi │ │
│ │unităţi care │ │
│ │desfăşoară alte │ │
│ │activităţi în │ │
│ │domeniu: unitate de │ │
│ │alimentaţie publică,│ │
│ │laborator de │464 │
│ │cofetărie şi/sau │ │
│ │patiserie, pensiuni │ │
│ │turistice, unităţi │ │
│ │de vânzare prin │ │
│ │internet, staţie de │ │
│ │spălare şi │ │
│ │dezinfecţie a │ │
│ │mijloacelor de │ │
│ │transport; alte │ │
│ │unităţi de vânzare │ │
│ │cu amănuntul │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Pizzerie, cantină, │ │
│ │cofetărie/patiserie,│ │
│ │magazin alimentar, │309 │
│ │depozit alimentar, │ │
│ │catering │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Automate de vânzare │ │
│ │a produselor │ │
│ │alimentare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│3. │a) înregistrare │ │
│ │pentru 1-50 de │443 │
│ │automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │b) înregistrare │ │
│ │pentru 51-100 de │608 │
│ │automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │c) înregistrare │ │
│ │pentru 101-500 de │770 │
│ │automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │d) înregistrare │ │
│ │pentru 501-1.000 de │997 │
│ │automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │e) înregistrare │ │
│ │pentru mai mult de │1.320 │
│ │1.000 de automate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Târg/Expoziţie de │ │
│ │produse alimentare, │440 │
│ │piaţa angro de │ │
│ │legume-fructe │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Puncte gastronomice │137 │
│ │locale │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi mobile de │ │
│ │comercializare a │309 │
│ │alimentelor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Hipermarket/ │775 │
│ │Supermarket │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │prelucrare şi │ │
│ │conservare a │ │
│ │fructelor şi │ │
│ │legumelor │ │
│ │Unităţi de │309 │
│ │prelucrare a │ │
│ │cartofilor şi de │ │
│ │producţie a │ │
│ │produselor din │ │
│ │cartofi în scop │ │
│ │alimentar │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│4. │Unităţi de │ │
│ │conservare şi │ │
│ │fabricare/obţinere a│309 │
│ │sucurilor/ │ │
│ │concentratelor de │ │
│ │fructe şi legume │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│ │
│ │/obţinere a │ │
│ │produselor │ │
│ │alimentare din │309 │
│ │fructe şi legume │ │
│ │(inclusiv gemuri, │ │
│ │marmelade şi │ │
│ │jeleuri) │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare a │ │
│ │uleiurilor şi a │ │
│ │grăsimilor vegetale │ │
│ │şi animale │445 │
│ │Unităţi pentru │ │
│ │producţia/obţinerea │ │
│ │şi prelucrarea │ │
│ │uleiurilor vegetale │ │
│ │brute şi rafinate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│5. │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │margarinei, a │ │
│ │amestecurilor pentru│464 │
│ │tartine şi a │ │
│ │grăsimilor de gătit │ │
│ │combinate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │producţia făinii │309 │
│ │oleaginoase │ │
│ │nedegresate │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare/obţinere a│ │
│ │produselor de │ │
│ │morărit, amidonului │309 │
│ │şi produselor din │ │
│ │amidon │ │
│ │Unităţi de morărit │ │
│ │şi măcinat │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │cerealelor pentru │464 │
│6. │micul dejun şi a │ │
│ │premixurilor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │amidonului, │ │
│ │glutenului, a │309 │
│ │glucozei, siropului │ │
│ │de glucoză şi a │ │
│ │maltozei │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │309 │
│ │măcinarea legumelor │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare a altor │ │
│ │produse alimentare │ │
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea/obţinerea│ │
│ │pâinii, produselor │ │
│ │proaspete şi │ │
│ │conservate de │ │
│ │patiserie, │ │
│ │produselor proaspete│ │
│ │şi uscate de │ │
│ │panificaţie, │464 │
│ │plăcintelor, │ │
│ │checurilor, │ │
│ │tartelor, │ │
│ │biscuiţilor, │ │
│ │pişcoturilor, │ │
│ │prăjiturilor │ │
│ │conservate, │ │
│ │fabricarea │ │
│ │produselor pentru │ │
│ │gustări dulci sau │ │
│ │sărate etc. │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │zahărului, a │ │
│ │produselor │ │
│ │zaharoase, gumei de │464 │
│ │mestecat, a │ │
│ │ciocolatei şi │ │
│ │produselor din cacao│ │
│ │etc. │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea/obţinerea│ │
│ │macaroanelor, │ │
│ │tăieţeilor, │309 │
│ │cuşcuşului, pastelor│ │
│ │făinoase şi a altor │ │
│ │produse făinoase │ │
│ │similare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│7. │Unităţi pentru │ │
│ │prelucrarea cafelei,│ │
│ │ceaiului şi │464 │
│ │fabricarea │ │
│ │condimentelor │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │ │
│ │preparatelor │ │
│ │alimentare │464 │
│ │omogenizate şi │ │
│ │alimentelor │ │
│ │dietetice │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea │309 │
│ │produselor │ │
│ │alimentare congelate│ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea altor │ │
│ │produse alimentare │ │
│ │de origine │309 │
│ │nonanimală │ │
│ │neclasificate în │ │
│ │altă parte │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│ │
│ │a produselor │ │
│ │alimentare confiate/│ │
│ │deshidratate │ │
│ │(legume, fructe, │ │
│ │coji de fructe şi │309 │
│ │alte părţi de │ │
│ │plante-confiate, │ │
│ │deshidratate, │ │
│ │uscate, glasate sau │ │
│ │cristalizate) │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │producţia, │ │
│ │procesarea şi │309 │
│ │comercializarea │ │
│ │ciupercilor │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Activităţi de │ │
│ │fabricare a │ │
│ │băuturilor │ │
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea/obţinerea│464 │
│ │alcoolului etilic de│ │
│ │fermentaţie şi a │ │
│ │băuturilor alcoolice│ │
│ │distilate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea/obţinerea│ │
│ │vinului, cidrului şi│464 │
│8. │a altor vinuri din │ │
│ │fructe │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea/obţinerea│ │
│ │berii, a malţului şi│464 │
│ │a altor băuturi │ │
│ │nedistilate obţinute│ │
│ │prin fermentaţie │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi pentru │ │
│ │fabricarea de ape │ │
│ │minerale şi băuturi │464 │
│ │răcoritoare │ │
│ │nealcoolice │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Alte activităţi │ │
│ │Unităţi de ambalare │ │
│ │şi/sau îmbuteliere a│ │
│ │produselor │309 │
│ │alimentare de │ │
│ │origine nonanimală; │ │
│ │sifonărie │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│ │
│ │/obţinere a │309 │
│ │îngheţatei │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de fabricare│309 │
│ │a gheţii alimentare │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Depozit alimentar/ │ │
│9. │frigorific pentru │464 │
│ │produse de origine │ │
│ │nonanimală │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Depozit pentru │309 │
│ │seminţe de consum │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Unităţi de │ │
│ │comercializare a │ │
│ │produselor │464 │
│ │alimentare de │ │
│ │origine nonanimală │ │
│ │congelate │ │
│ ├────────────────────┼────────────┤
│ │Mijloc de transport │ │
│ │al produselor de │155 │
│ │origine nonanimală │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘

"

    3. La anexa nr. 5, literele A, C, D şi E vor avea următorul cuprins:
    "A. Tarif pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

┌──────┬────────────────────┬──────────┐
│ │ │Tarif de │
│ │ │autorizare│
│Partea│Unitate │- lei/ │
│ │ │unitate/ │
│ │ │obiectiv -│
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Unităţi cu │ │
│ │activităţi generale:│ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Depozit frigorific │533 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de │888 │
│ │reambalare │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Piaţă │ │
│ │agroalimentară, │ │
│I │piaţa angro, hală │533 │
│ │pentru desfacerea │ │
│ │produselor de │ │
│ │origine animală │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Depozit independent │533 │
│ │fără regim termic │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unităţi de tip │ │
│ │catering (supusă │648 │
│ │autorizării) │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Carne de ongulate │ │
│ │domestice: │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Abator, abator de │ │
│ │capacitate mică, │ │
│II │centru de │888 │
│ │sacrificare, punct │ │
│ │de sacrificare la │ │
│ │nivelul fermei │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de tranşare │711 │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Carne de pasăre şi │ │
│ │lagomorfe: │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│III │Abator de păsări │888 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de tranşare │711 │
│ │carne pasăre │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Carne de vânat de │ │
│ │crescătorie: │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│IV │Abator │888 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de tranşare │711 │
│ │carne de vânat │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Carne de vânat │ │
│ │sălbatic: │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│V │Unitate de │711 │
│ │manipulare │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de tranşare │533 │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Carne tocată, │ │
│ │preparată şi carne │ │
│ │separată mecanic: │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate pentru │ │
│ │producerea cărnii │711 │
│VI │tocate │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate carne │711 │
│ │preparată │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate carne │711 │
│ │separată mecanic │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Produse din carne: │ │
│VII ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de procesare│888 │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Moluşte bivalve vii:│ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Centru de purificare│533 │
│VIII │moluşte bivalve vii │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Centru de expediere │441 │
│ │moluşte bivalve vii │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Peşte şi produse din│ │
│ │pescuit: │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Vas fabrică │888 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Vas congelator │888 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Vas de aprovizionare│888 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de produse │ │
│ │proaspete din │888 │
│ │pescuit │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de procesare│888 │
│ │produse din pescuit │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de produse │ │
│IX │din pescuit separate│711 │
│ │mecanic │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Piaţa de licitaţie │ │
│ │peşte şi produse din│711 │
│ │pescuit │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Piaţă angro de peşte│711 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Piaţa de desfacere │711 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Centru colectare │293 │
│ │peşte │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Centru de colectare │ │
│ │a peştelui integrat │146 │
│ │în ferma de │ │
│ │acvacultură │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Lapte şi produse din│ │
│ │lapte │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Centru de colectare │177 │
│ │a laptelui │ │
│X ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de procesare│ │
│ │a laptelui materie │888 │
│ │primă │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de procesare│786 │
│ │a produselor lactate│ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Ouă şi produse din │ │
│ │ouă │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Centru de ambalare a│533 │
│ │ouălor │ │
│XI ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate producere ou│888 │
│ │lichid │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate procesare │888 │
│ │ouă │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Pulpe de broască şi │ │
│ │melci │ │
│XII ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de procesare│ │
│ │pulpe de broască şi │888 │
│ │melci │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Grăsimi animale, │ │
│ │untură şi jumări: │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│XIII │Centru de colectare │533 │
│ │grăsimi animale │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de procesare│888 │
│ │grăsimi animale │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Stomacuri │ │
│ │prelucrate, vezici │ │
│ │şi intestine: │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│XIV │Unitate de procesare│ │
│ │stomacuri, vezici şi│888 │
│ │intestine │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de producere│648 │
│ │a cheagului │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Gelatină: │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Centru de colectare │ │
│XV │materii prime pentru│533 │
│ │gelatină │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate producere a │888 │
│ │gelatinei │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Colagen: │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Centru de colectare │ │
│XVI │materii prime pentru│533 │
│ │colagen │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate producere a │888 │
│ │colagenului │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Alte activităţi: │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de │ │
│ │prelucrare miere de │786 │
│ │albine şi/sau │ │
│ │produse apicole │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Şlep │533 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Vagon frigorific │533 │
│XVII ├────────────────────┼──────────┤
│ │Navă pescador │533 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Aeronavă │533 │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Mijloace auto │156 │
│ │specializate │ │
│ ├────────────────────┼──────────┤
│ │Unitate de obţinere │ │
│ │a produselor înalt │786 │
│ │rafinate │ │
└──────┴────────────────────┴──────────┘


    .....................................................................................................................................................................................................
C. Obligaţiile deţinătorilor de bovine, camelide, cervidee şi reni referitor la tariful aplicabil pentru eliberarea documentului de identificare unic pe viaţă sau în cazul pierderii/deteriorării acestuia
    La ridicarea documentului de identificare unic pe viaţă, în format letric, de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, deţinătorul de animale din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni achită suma de 5 lei/document de identificare unic pe viaţă, reprezentând contravaloarea documentului de identificare unic pe viaţă, aceasta constituindu-se ca venituri proprii ale direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor emitente, potrivit legii.
    În cazul pierderii/deteriorării documentului de identificare unic pe viaţă în format letric, deţinătorul animalelor din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni solicită direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti eliberarea documentului de identificare unic pe viaţă duplicat, achitând suma de 32 lei, reprezentând contravaloarea acestuia, ce se constituie ca venituri proprii ale direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit legii.
D. Tarif pentru autorizarea unităţilor producătoare de seminţe germinate

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│ │ │Tarif │
│Nr. │Tarif │- lei/ │
│crt.│ │unitate │
│ │ │- │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│1 │Unitate producătoare de │514 │
│ │seminţe germinate*) │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘


    *) În cazul unităţilor cu mai multe puncte de lucru, acestea vor trebui să achite tarif şi să solicite autorizare pentru fiecare punct de lucru în parte.
E. Tarif pentru dezinfecţia suplimentară a mijloacelor auto care au transportat animale vii

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │ │Tarif/ │
│Nr. │Acţiune efectuată │mijloc de│
│crt.│ │transport│
│ │ │- lei - │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Dezinfecţia │ │
│ │suplimentară a │ │
│1 │mijloacelor auto care │104 │
│ │au transportat animale │ │
│ │vii │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘

"

    4. Anexele nr. 1, 4, 6, 7 şi 8 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare
                    Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Alexandru Nicolae Bociu

    Bucureşti, 15 martie 2024.
    Nr. 51.
    ANEXA 1-5

    ANEXA

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016