Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 503 din 20 aprilie 2021  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 503 din 20 aprilie 2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 429 din 23 aprilie 2021
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul II „Modalitatea de raportare a datoriei publice“, după punctul 9.4 se introduce un nou punct, punctul 9.5, cu următorul cuprins:
    "9.5. Pentru garanţia de stat membru emisă, în numele şi în contul statului, prin Acordul de garanţie voluntară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2020, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020, în înţelesul prevederilor prezentului ordin, raportarea obligaţiilor de datorie publică aferente are la bază raportarea/raportările trimestrială(e) transmisă(e) de către Comisia Europeană în mod unitar tuturor statelor membre, conform articolului 3.2 din Acordul de garanţie voluntară."

    2. Capitolul III „Structura Contului general al datoriei publice“ se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) La punctul 3, după litera E se introduce o nouă literă, litera E.1, cu următorul cuprins:
    "E.1. Împrumuturi de la UE, conform Regulamentului UE nr. 672/2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID19, din care:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. în euro şi în lei."

    b) La punctul 4, subpunctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "II. Alte garanţii guvernamentale care se raportează în următoarea structură:
    A. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de operatorii economici:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. total: în euro
    în lei
    B. Garanţii acordate pentru finanţări rambursabile contractate de autorităţile administraţiei publice locale:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. total: în euro
    în lei
    C. Garanţia de stat membru emisă, în numele şi în contul statului, prin Acordul de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19:
    1. în valuta tranzacţiei;
    2. total: în euro
    în lei
    D. Total în valuta tranzacţiilor
    E. Total: în euro
    în lei.
    Datele din această situaţie se completează astfel:
    - coloana 1 se completează cu numărul garanţiei, în ordinea acordării;
    – coloana 2 se completează cu baza legală pentru acordarea garanţiei, cu denumirea beneficiarului garanţiei şi a băncii sau instituţiei creditoare;
    – coloana 3 se completează cu termenul de valabilitate a garanţiei;
    – în coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzacţiei;
    – coloanele 5 şi 6 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se va calcula la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;
    – coloanele 7 şi 8 cuprind soldul finanţării rambursabile la începutul anului, în valuta tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;
    – în coloana 9 se înscriu tragerile efectiv primite în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor; pentru garanţia de stat membru, la care se face referire la paragraful 9.5, în coloana 9 se înscrie cumulat valoarea obligaţiilor acumulate în cadrul garanţiei de stat membru (care derivă din fluxurile operaţionale efectuate în cadrul împrumuturilor care fac obiectul garanţiei de stat membru), în anul de raportare astfel cum sunt prezentate în raportarea/raportările transmise de CE;
    – în coloana 10 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor; pentru garanţia de stat membru, la care se face referire la paragraful 9.5, în coloana 10 se înscriu cumulat, în valuta tranzacţiilor, plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor în contul garanţiei de stat membru, reprezentând sumele executate de către UE din valoarea garanţiei, care reprezintă capital, pe măsura evenimentelor de neplată în cadrul împrumuturilor care fac obiectul garanţiei de stat membru, sume ce urmează a fi recuperate conform Acordului de garanţie SURE;
    – în coloana 11 se stabileşte soldul final în valuta tranzacţiilor pentru fiecare instrument de datorie, ca diferenţă între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus tragerile efectuate (coloana 9) şi rambursările de rate de capital (coloana 10);
    – în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului final, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;
    – în coloana 13 se completează suma în milioane lei plătită de Ministerul Finanţelor, în calitate de garant, din fondul de risc;
    – totalul în valută se completează astfel:
    • în coloanele 5, 7, 9, 10 şi 11 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute, şi anume: dolar S.U.A., JPY, CAD, euro, lei etc.;
    • în coloanele 6, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective;
    – totalul în euro şi în lei se completează în coloanele 5, 7, 9, 10 şi 11 în euro, iar în coloanele 6, 8, 9, 10 şi 12 în lei:
    • totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 5, 7 şi 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, excepţie făcând creditele pentru care creditorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric, iar pentru coloanele 9 şi 10 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;
    • totalul în lei se calculează pentru coloanele 6, 8 şi 12 utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 9 şi 10 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României."


    3. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    4. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 20 aprilie 2021.
    Nr. 503.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
    CONTUL GENERAL
    al datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie ..............................
    - model -
    Contul general al datoriei publice guvernamentale directe
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - valuta de contract;
    B - valoare contractată;
    C - valuta tranzacţiei;
    D - soldul la începutul anului;
    E - rulajul anului în valuta tranzacţiei (mil.);
    F - soldul la finele anului;
    G - plăţi efectuate de Ministerul Finanţelor, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei);
    H - valuta de contract (mil.);
    I - suma (mil. lei);
    J - valuta tranzacţiei (mil.);
    K - trageri/angajamente noi;
    L - rambursări/refinanţări.


┌────┬─────────────────┬──────────┬─┬───┬─┬───┬────┬─────┬──┐
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării/baza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legală/destinaţia│Perioada │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării şi │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │denumirea │care se │A│B │C│D │E │F │G │
│crt.│creditorului/ │angajează │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Numărul de │finanţarea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │referinţă al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┬─┼─┼─┬─┼─┬──┼──┬──┼──┤
│ │ │ │ │H│I│ │J│I│K│L │J │I │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 │ │ │
│0 │1 │2 │3│4│5│6│7│8│9│10│+ │12│13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Certificate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trezorerie: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Obligaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat emise pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piaţa internă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│B. │externă: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │româneşti sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C. │străine: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │guverne şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agenţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │guvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │străine, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D. │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau de la alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţionale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │UE [Regulamentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(CE) nr. 332/2002│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al Consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din 18 februarie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2002 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înfiinţare a unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanism de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E. │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiară pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru balanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de plăţi ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statelor membre]:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │UE [Regulamentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(UE) 2020/672 al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituirea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrument │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │european de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijin temporar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru atenuarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E1. │riscurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şomaj într-o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urgenţă (SURE) ca│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urmare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │epidemiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COVID-19]: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │disponibilităţile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contului curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │general al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│F. │Trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Statului: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Leasing │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│H. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Instrumente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cash management: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│I. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Plasamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │private: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│J. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Total datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│K. │publică în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valutele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Total datorie: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│L. │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la normele metodologice)
    SITUAŢIA
    garanţiilor guvernamentale
    - model -
    I. Garanţii guvernamentale acordate în baza legilor speciale
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - sold la începutul anului
    B - intrări garanţii noi
    C - ieşiri


┌────┬──────────┬─┬─┬─┬──────────────────────────────────────┬──────┐
│ │ │A│B│C│Din care: │ │
│ │Acte ├─┼─┼─┼───────┬───────────┬──────────────────┤ │
│ │normative │ │ │ │Anulări│Rambursări │Execuţii │Soldul│
│Nr. │în baza │ │ │ │ │beneficiari│ │la │
│crt.│cărora au ├─┼─┼─┼───────┼───────────┼─────────┬────────┤finele│
│ │fost emise│ │ │ │ │ │Valoarea │Plata │anului│
│ │garanţiile│ │ │ │ │ │garantată│efectivă│ │
│ │ │ │ │ │ │ │aferentă │MF - lei│ │
│ │ │ │ │ │ │ │execuţiei│- │ │
├────┼──────────┼─┼─┼─┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 = 2 │
│0 │1 │2│3│4│5 │6 │7 │8 │+ 3 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │4 │
├────┼──────────┼─┼─┼─┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Act │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │normativ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(mii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echivalent│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │lei (mii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echivalent│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─┴─┴─┴───────┴───────────┴─────────┴────────┴──────┘    II. Alte garanţii guvernamentale
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - termen de valabilitate a garanţiei
    B - valuta de contract sau a tranzacţiei
    C - valoarea garanţiei emise - valută (mil.)
    D - valoarea garanţiei emise - suma (mil. lei)
    E - soldul la începutul anului - valută (mil.)
    F - soldul la începutul anului - suma (mil. lei)
    G - rulajul în anul - trageri (mil. valută)
    H - rulajul în anul - rambursări (mil. valută)
    I - soldul la finele anului - valută (mil.)
    J - soldul la finele anului - suma (mil. lei)
    K - plăţi efectuate de Ministerul Finanţelor, în calitate de garant, din fondul de risc (mil. lei)


┌────────┬──────────────┬──────────┬─┬───┬─┬───┬────┬─────┬──┐
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │baza legală/ │ │A│B │C│D │E │F │G │
│ │destinaţia │Perioada │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │finanţării şi │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│garanţie│denumirea │care se ├─┼─┬─┼─┼─┬─┼─┬──┼──┬──┼──┤
│ │creditorului/ │angajează │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Numărul de │finanţarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referinţă al │ │ │H│I│ │J│I│K│L │J │I │ │
│ │finanţării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 │ │ │
│0 │1 │2 │3│4│5│6│7│8│9│10│+ │12│13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10│ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │A. Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economici: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │B. Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administraţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │C. Garanţia de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat membru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emisă, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │numele şi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statului, prin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Acordul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │voluntară în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conformitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu articolul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │11 din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Regulamentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(UE) 2020/672 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al Consiliului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrument │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │european de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │temporar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atenuarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │riscurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şomaj într-o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urgenţă (SURE)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ca urmare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │epidemiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COVID-19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │D. Total în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │E. Total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────┴──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016