Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 502 din 26 martie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 502 din 26 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020
    Având în vedere:
    - Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
    – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 21 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Regulamentul de bază);
    – art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind stabilirea procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
    – Referatul de aprobare nr. 4.196 din 26.03.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.229 din 23.03.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Medicii care au încheiată convenţia prevăzută la alin. (2) eliberează certificate de concediu medical şi persoanelor care nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate din România, dar care intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale sau a acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care atestă incapacitatea de muncă şi durata probabilă a acesteia.
(5) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (4) constituie document justificativ pentru instituţiile competente ale statului de asigurare în vederea acordării prestaţiilor în conformitate cu legislaţia pe care acesta o aplică."

    2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 90 de zile, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost grav afectată în urma tragicului eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti în data de 30 octombrie 2015.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital şi pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgenţa. În aceste situaţii, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul de familie în baza recomandării emise de către medicul care a asistat urgenţa, cu respectarea prevederilor art. 26."

    3. La articolul 18, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:
    a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii;
    b) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;
    c) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză.
(4) Pentru obţinerea avizului prevăzut la alin. (2), medicul curant va întocmi un referat medical conform modelului prezentat în anexa nr. 5; referatul medical se va transmite la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul asiguratul."

    4. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde şi zilele de concediu medical care se acordă potrivit art. 10 alin. (2), art. 78^1 alin. (7) lit. k) şi alin. (15)."

    5. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară, precum şi pentru cele care îşi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal, certificatele de concediu medical se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate depune declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (1) sau de către cea cu care aceasta are încheiat contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, după caz."

    6. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Certificatele de concediu medical prevăzute la art. 27 se eliberează, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate sau în baza formularelor emise în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, după caz, persoanei asigurate, precum şi soţului/soţiei/rudelor de gradul I ale acesteia sau unei alte persoane împuternicite de către aceasta în acest sens, lunar sau la sfârşitul tratamentului, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară."

    7. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Durata de acordare a concediilor medicale şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate de muncă, pentru persoanele prevăzute la art. 27, este cea transmisă din statul de tratament."

    8. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 27, care ulterior revenirii în ţară beneficiază de certificate de concediu medical eliberate de către medicii curanţi, acordate în cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă sau pentru alte afecţiuni care conduc la incapacitate temporară de muncă, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, se aplică prevederile art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. La articolul 34, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) se eliberează numai persoanelor asigurate care îndeplinesc condiţia de stagiu de asigurare prevăzută la art. 7, precum şi celor aflate în concediu medical pentru unele dintre situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(4) Pentru cazurile în care nu este îndeplinită condiţia privind stagiul de asigurare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o adeverinţă medicală eliberată de către medicul curant, în vederea justificării absenţei de la locul de muncă. Modelul adeverinţei este stabilit de către medicii curanţi, dar acesta trebuie să conţină şi informaţiile minimale privind perioada necesară recomandată de repaus, codul de diagnostic, precum şi parafa."

    10. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. (1) se aplică şi în cazurile în care, în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se acordă certificatul de concediu medical iniţial pentru sarcină şi lăuzie, asigurata a mai beneficiat de aceleaşi drepturi în această perioadă."

    11. La articolul 58, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    (1) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situaţii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplineşte condiţia privind stagiul de asigurare, precum şi pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În aceste cazuri, primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul care a eliberat certificatul.
    (2) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situaţii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de casa de asigurări de sănătate la care se depun certificatele de concediu medical, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplineşte condiţia privind stagiul de asigurare, precum şi pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie, atât primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical, cât şi cele două exemplare în copii certificate de către medicul curant se prezintă spre calcul casei de asigurări de sănătate."

    12. La articolul 60, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 10 şi 27, certificatul de concediu medical se va depune la plătitor până cel mai târziu la sfârşitul lunii în care s-a eliberat certificatul medical."

    13. La capitolul III, după articolul 78 se introduce un nou capitol, capitolul IV, care cuprinde articolul 78^1, cu următorul titlu:
    "    CAP. IV

    Dispoziţii specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României    ART. 78^1
    (1) Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României se pot transmite de către medicii curanţi către persoanele asigurate şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    (2) Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (1), adeverinţa prevăzută la art. 34 alin. (1) se poate elibera şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    (3) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), acordate de medici, alţii decât medicii de familie, se depun la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzuţi la art. 36 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fără viza medicului de familie.
    (4) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1) se pot transmite de către persoanele beneficiare către plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzuţi la art. 36 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    (5) Documentul care atestă ieşirea din starea de carantină instituţionalizată a persoanei asigurate, necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita şi se poate transmite de către direcţiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situaţie şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    (6) Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modificările şi completările ulterioare, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din acelaşi ordin.
    (7) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru următoarele situaţii:
    a) în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
    b) pentru perioada de internare în spital;
    c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;
    d) situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
    e) în caz de carantină;
    f) pentru risc maternal;
    g) pentru îngrijirea copilului bolnav;
    h) pentru asiguraţii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 27;
    i) pentru asiguraţii cu afecţiunile prevăzute la art. 18 alin. (3);
    j) alte situaţii decât cele menţionate la lit. a)-i), ce necesită prelungirea concediului medical de către medicii de specialitate, alţii decât medicii de familie;
    k) pentru consultaţiile medicale la distanţă acordate în perioada stării de urgenţă, potrivit prevederilor legale, în cazurile care necesită concediu medical.
    (8) Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, precum şi cele acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, se eliberează şi se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii.
    (9) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanţă potrivit alin. (4), constituie document justificativ de plată şi se depun de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4) la casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite angajaţilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.
    (10) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzuţi la art. 36 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.
    (11) Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, cele acordate pentru risc maternal, precum şi cele acordate de medici, alţii decât medicii de familie, care au fost eliberate până la data instituirii stării de urgenţă prevăzută de Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, fără avizul medicului de medicina muncii, respectiv fără avizul medicului de familie.
    (12) Prevederile alin. (4), (9) şi (10) sunt aplicabile şi certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (11).
    (13) La externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical atât pentru perioada internării, cât şi pentru durata externării cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător.
    (14) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (13), în cazul în care la externarea din spital se impune continuarea îngrijirii pacientului, medicul curant stabileşte perioada necesară îngrijirii şi eliberează un nou certificat de concediu medical pentru perioada acordată la externare.
    (15) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (14), dacă după expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeaşi afecţiune cu cel mult 14 zile."

    14. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Victor Sebastian Costache
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Călin Gheorghe Fechete

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7 la norme)
    ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    ...........................................................................
    Nr. de înregistrare .......... data ..............
    ADEVERINŢĂ
    Prin prezenta se certifică că domnul/doamna ................................................................................, CNP .............................., act de identitate ....., seria ..... nr. .........., eliberat de ............ la data de ................., cu domiciliul în ............................................., str. ........................................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, sectorul/judeţul .............................., are calitate de persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi îndeplineşte stagiul de asigurare*) prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.
    Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12/24 luni este de ......... zile până la data de ............, aferente fiecărui cod de indemnizaţie în parte, fiecărei sarcini, precum şi fiecărui copil bolnav, după cum urmează:

┌────────────┬────────┬────────────────┐
│ │ │Seria şi numărul│
│ │Numărul │certificatului │
│ │de zile │de concediu │
│ │concediu│medical │
│Codul de │medical │anterior****), │
│indemnizaţie│în │pentru codul de │
│ │ultimele│diagnostic │
│ │12**)/24│........, │
│ │luni***)│valabil până la │
│ │ │.......... │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────────────┘    Reprezentant legal angajator/Preşedinte - director general,
    ...............................................................
     *) Adeverinţa se eliberează şi persoanelor aflate în concediu medical pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea gestionării numărului de zile de concediu medical acordate pentru aceste afecţiuni.
    **) Se utilizează pentru evidenţierea zilelor de concediu medical acordate pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru risc maternal, precum şi pentru incapacitate temporară de muncă pentru afecţiuni, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ***) Se utilizează pentru evidenţierea zilelor de incapacitate temporară de muncă acordate pentru afecţiunile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Se utilizează pentru situaţiile în care certificatele de concediu medical „în continuare“ urmează a fi eliberate de medici, alţii decât cei care au eliberat certificatele de concediu medical pe acelaşi cod de diagnostic până la data eliberării noului certificat.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016