Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 500 din 21 mai 2019  pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 500 din 21 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 406 din 23 mai 2019
    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 870/CB din 20.05.2019 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.172/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 21 noiembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma unui voucher, pentru înlocuirea echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic, uzate, cu unele noi, mai performante din punct de vedere energetic."

    2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Indicatorul de performanţă a programului (I3), gestionat şi prelucrat de Autoritate, este reprezentat de testarea mecanismului pentru dimensionarea ulterioară a programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate, calculat astfel:
    I1 = A x (F_+ – F_+++) + B x (MS_+ – MS_+++) + C x (AC1_+ – AC1_+++) + D x (T_CRT – T_A))+ G x (MSV_A -MSV_++)(kwh/an)
    I2 = A1 x (F_+ – F_++) + B1 x (MS_A+ – MS_++) + C x (AC2_+ – AC2_++) + D1 x (T_CRT – T_A++) G1 x (MSV -MSV_+++)(kwh/an)
    I3 = (I1 + I2)/2 (kwh/an)
    E = I3 x 0,617* (kg CO_2/an),
    unde:
    I1 - economia de energie electrică realizată prin program, pentru clasa energetică A+++;
    I2 - economia de energie electrică realizată prin program, pentru clasa energetică A++;
    I3 - media economiei de energie electrică realizată prin program;
    E - cantitatea de CO_2 redusă prin aplicarea programului;
    A - numărul de frigidere achiziţionate prin program, cu clasa energetică A+++;
    A1 - numărul de frigidere achiziţionate prin program, cu clasa energetică A++;
    B - numărul de maşini de spălat rufe achiziţionate prin program, cu clasa energetică A+++;
    B1 - numărul de maşini de spălat rufe achiziţionate prin program, cu clasa energetică A++;
    C - numărul de aparate de aer condiţionat achiziţionate prin program, cu clasa energetică A+++ (la răcire);
    D - numărul de televizoare achiziţionate prin program, cu clasa energetică A;
    D1 - numărul de televizoare achiziţionate prin program, cu clasa energetică A+;
    G - numărul de maşini de spălat vase achiziţionate prin program, cu clasa energetică A+++;
    G1 - numărul de maşini de spălat vase achiziţionate prin program, cu clasa energetică A++;
    F_+ - consumul de energie electrică al unui frigider clasa energetică A+ (referinţă frigider 320 litri - 341 kWh/an);
    F_++ - consumul de energie electrică al unui frigider clasa energetică A++ (referinţă frigider 310 litri - 208 kWh/an);
    F_+++ - consumul de energie electrică al unui frigider clasa energetică A+++ (referinţă frigider 310 litri - 265 kWh/an);
    MS_+ - consumul de energie electrică al unei maşini de spălat rufe, cu clasa energetică A+ (referinţă maşină de spălat rufe, cu capacitate 6 kg - 166 kWh/an);
    MS_++ - consumul de energie electrică al unei maşini de spălat rufe, cu clasa energetică A++ (referinţă maşină de spălat rufe, cu capacitate 6 kg - 172 kWh/an);
    MS_+++ - consumul de energie electrică al unei maşini de spălat rufe, cu clasa energetică A+++ referinţă A+++, cu capacitate 6 kg - 152 kWh/an);
    T_CRT - consumul de energie electrică al unui televizor cu tub cinescop (CRT) cu diagonala de 73 cm - 165 kw/an (funcţionare 4 ore/zi, 365 zile/an);
    T_A - consumul de energie electrică al unui televizor LED cu diagonala 81 cm, clasa A şi A + - 45,5 kw/an;
    T_A++ - consumul de energie electrică al unui televizor LED cu diagonala 81 cm, clasa A++ şi A+++ - 37 kw/an;
    MSV_A - consum de energie electrică al unei maşini de spălat vase, 9 seturi, clasa A, consum anual 249 kwh/an;
    MSV_A++ - consum de energie electrică al unei maşini de spălat vase, 9 seturi, clasa A++, consum anual 222 kwh/an;
    MSV_A+++ - consum de energie electrică al unei maşini de spălat vase, 9 seturi, clasa A++, consum anual 176 kwh/an;
    AC1_+ - consum energie electrică aparat aer condiţionat clasa energetică A+ la răcire (referinţă aparat aer condiţionat 12.000 BTU - 191 kwh/an);
    AC1_+++ - consum energie electrică aparat aer condiţionat clasa energetică A+++ la răcire (referinţă aer condiţionat 12.000 BTU - 140 kwh/an);
    AC2_+ - consum energie electrică aparat aer condiţionat clasa energetică A+ la încălzire (referinţă aparat aer condiţionat 12.000 BTU - 966 kwh/an);
    AC2_++ - consum energie electrică aparat aer condiţionat clasa energetică A++ la încălzire (referinţă aer condiţionat 12.000 BTU - 686 kwh/an).
    *0,617 - cantitatea de emisii de CO_2 pentru producerea unui kWh (kg/kWh), conform https://gpp-proca.eu/ro/modalitate-de-aplicare/"

    3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Sumele alocate unei sesiuni de finanţare, rămase neutilizate, se pot reporta pentru sesiunea următoare, dacă aceasta din urmă are loc în cadrul aceluiaşi an bugetar."

    4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Finanţarea se acordă sub formă de vouchere, pentru achiziţionarea de echipamente electrice şi electronice de uz casnic, denumite în continuare echipamente, după cum urmează:
    a) 200 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A++;
    b) 300 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A+++;
    c) 300 lei pentru maşini de spălat vase cu eficienţa energetică A++;
    d) 400 lei pentru maşini de spălat vase cu eficienţa energetică A+++;
    e) 400 lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţa energetică la răcire (A+++/ A++);
    f) 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A++;
    g) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A+++;
    h) 200 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A şi A+;
    i) 400 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A++ şi A+++."

    5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Cheltuieli eligibile în cadrul programului
    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
    - achiziţia de maşini de spălat rufe/vase, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, televizoare şi aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, din clasele energetice prevăzute la art. 5 alin. (1);
    – TVA aferentă echipamentelor achiziţionate prin program.
    (2) Demontarea/Montarea aparatelor de aer condiţionat intră în sarcina beneficiarilor şi nu este considerată cheltuială eligibilă."

    6. La articolul 7 alineatul (1), literele g) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) colector autorizat - operator economic autorizat, potrivit legislaţiei în vigoare, să desfăşoare activităţi de colectare a DEEE;
    ..................................................................................................
r) voucher - codul generat de aplicaţia informatică ce atestă dobândirea finanţării, cu valoare nominală, parte din preţul de achiziţie a unui EEE nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul programului;"

    7. La articolul 7 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
    "s) utilizarea voucherului - furnizarea, de către solicitantul aprobat, a codului aferent voucherului şi introducerea acestuia, de către comerciantul validat, în aplicaţia informatică."

    8. La articolul 7 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) CNP - codul numeric personal."

    9. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) După parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), Autoritatea validează comerciantul, conform art. 14."

    10. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea programărilor în vederea semnării contractelor de decontare, reprezentanţii legali ai comercianţilor validaţi sau împuterniciţii acestora se prezintă la sediul Autorităţii, pentru perfectarea contractelor."

    11. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care contractul de decontare este semnat de către o altă persoană decât reprezentantul legal, se prezintă şi împuternicirea persoanei mandatate de către reprezentantul legal."

    12. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Validarea comerciantului se face de către Autoritate, prin intermediul aplicaţiei informatice, în urma completării câmpurilor obligatorii şi introducerii documentelor scanate, prevăzute la art. 13 alin. (1)."

    13. La articolul 15 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate la data înscrierii comerciantului în program;"

    14. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării
    (1) Poate beneficia de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
    b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data achiziţionării EEE;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicaţia informatică;
    d) este posesor al unui/unei buletin/cărţi de identitate valabil/(e) în momentul înscrierii în program;
    e) se obligă să predea, în momentul achiziţionării unui EEE nou, un EEE uzat echivalent, din aceeaşi categorie, respectiv: categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/ congelatoare, categoria aparate de aer condiţionat/aparate de aer condiţionat portabile, categoria maşini de spălat vase, categoria maşini de spălat rufe, categoria televizoare;
    f) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1) lit. e), se pot achiziţiona maşini de spălat vase cu eficienţa energetică A++ şi cu eficienţa energetică A+++, în schimbul predării oricăruia dintre echipamentele electrice şi electronice de uz casnic prevăzute la art. 5 alin. (1)"

    15. Articolul 17 se abrogă.
    16. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Numai după publicarea listei cuprinzând comercianţii validaţi, înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicaţia informatică, prin introducerea următoarelor informaţii:
    a) datele de identificare (nume, prenume şi adresa de domiciliu a solicitantului, CNP), conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia;
    b) adresa de e-mail şi număr de telefon mobil valide, dacă acestea există;
    c) declaraţia pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligaţii de plată la bugetul de stat şi bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;
    d) acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
    e) tipul de EEE care se achiziţionează şi eficienţa energetică a acestuia, precum şi declaraţia pe propria răspundere prin care se obligă să predea un EEE uzat, potrivit art. 16, în momentul achiziţionării."

    17. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Obligaţiile comerciantului validat cu privire la comercializarea EEE-urilor, în cadrul programului
    (1) Achiziţia de EEE-uri eligibile în cadrul programului se face prin intermediul comercianţilor validaţi, în limita fondurilor alocate, publicate spre informare, pe pagina de internet a Autorităţii.
    (2) În termenul prevăzut la art. 21 alin. (5), la momentul la care solicitantul aprobat se adresează comerciantului validat pentru utilizarea vocuherului, acesta din urmă pune la dispoziţia persoanei fizice, în vederea semnării, contractul de finanţare nerambursabilă şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ghid.
    (3) Formalităţile prevăzute la alin. (2) se realizează doar pentru solicitanţii care întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute în ghid şi care se regăsesc în lista menţionată la art. 19 alin. (3) şi doar dacă datele din aplicaţia informatică corespund cu cele furnizate de către persoanele fizice şi cu documentele prezentate în susţinerea lor.
    (4) Comerciantul validat perfectează formalităţile de vânzare a EEE-urilor în baza contractului de finanţare nerambursabilă şi declaraţiei pe propria răspundere, prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 15 zile de la data utilizării voucherului.
    (5) După perfectarea formalităţilor de vânzare a EEE-urilor, comerciantul completează în aplicaţia informatică datele aferente acestora, inclusiv tipul de echipament care se achiziţionează şi eficienţa energetică a acestuia şi categoria DEEE-ului predat de persoana fizică şi cantitatea acestuia exprimată în kg, în termenul prevăzut la alin. (4).
    (6) Comerciantul se obligă să asigure, cu titlu gratuit, preluarea EEE-uzat de la persoana fizică.
    (7) În cadrul programului, comerciantul se obligă să asigure colectarea unui număr de EEE uzate, potrivit art. 16, cu numărul de EEE comercializate.
    (8) Comerciantul este responsabil pentru respectarea legislaţiei specifice privind concurenţa şi protecţia consumatorului.
    (9) Oricând, pe parcursul derulării programului, comerciantul pierde calitatea dobândită, în situaţia în care instituţiile abilitate emit acte de unde rezultă încălcarea prevederilor legislaţiei prevăzute la alin. (8). În cazul în care această situaţie intervine după semnarea contractului cu Autoritatea, comerciantul este exclus din program prin notificarea emisă de către aceasta."

    18. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Voucherul
    (1) Persoana fizică beneficiază de valoarea unui voucher la achiziţionarea unui EEE eligibil, în schimbul predării unui EEE uzat echivalent, conform art. 16.
    (2) Persoana fizică poate achiziţiona mai multe EEE-uri în schimbul predării unui număr echivalent de EEE uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie.
    (3) Valoarea voucherului se scade de către comerciantul validat în factură din preţul de comercializare cu TVA, al EEE-ului, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii.
    (4) Voucherul este un cod generat aleatoriu de aplicaţie, cu următoarele atribute:
    - un cod alfanumeric format din minimum 5 caractere (majuscule), generat aleatoriu în aplicaţie;
    – data emiterii (este data publicării solicitanţilor aprobaţi pe site-ul Autorităţii) şi data expirării;
    – date de identificare beneficiar (nume, prenume, CNP);
    – categoria pentru care se aplică şi eficienţa energetică a echipamentelor;
    – valoarea.
    (5) Voucherul este valabil 15 zile de la emitere, respectiv de la data publicării listei solicitanţilor aprobaţi prevăzute la art. 19 alin. (3), perioadă în care trebuie utilizat la un comerciant validat, sub sancţiunea pierderii dreptului de utilizare."

    19. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă
    După publicarea listei prevăzute la art. 19 alin. (3), contractele de finanţare nerambursabilă, care poartă semnătura Autorităţii, sunt puse la dispoziţie, prin intermediul aplicaţiei, comercianţilor validaţi, în vederea îndeplinirii procedurilor prevăzute la art. 20."

    20. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Factura trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
    a) atributele de identificare a comerciantului validat;
    b) atributele de identificare a beneficiarului: numele şi prenumele, CNP;
    c) denumirea, cantitatea EEE-urilor vândute, preţul unitar şi elementele de identificare ale acestora, precum şi menţiunea că sunt noi, categoria EEE achiziţionat şi clasa energetică;
    d) codul/codurile alfanumeric(e) al/ale voucherului/voucherelor;
    e) menţiunea privind predarea de către beneficiar a unui echipament uzat, potrivit art. 16."

    21. La articolul 23, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Factura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie completată integral, conform prevederilor legale, şi să fie semnată de beneficiar;
    b) să fie emisă cu cel puţin 30 de zile înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate şi în aceeaşi dată sau la o dată ulterioară semnării contractului de finanţare nerambursabilă."

    22. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În vederea decontării, comerciantul validat depune la sediul Autorităţii următoarele documente, opisate şi paginate:
    a) cererea de decontare, completată integral, conform formularului prevăzut în anexa la contractul de decontare, semnată de către reprezentantul legal al comerciantului validat sau de către persoana împuternicită de acesta;
    b) contractul/contractele de finanţare nerambursabilă şi declaraţia/declaraţiile pe propria răspundere, semnate de către beneficiar, în original;
    c) factura/facturile fiscale, semnate de beneficiari, emise cu cel puţin 30 de zile înainte de data depunerii cererii de decontare, în copie conformă cu originalul;
    d) documentul/documentele care să ateste predarea-primirea DEEE colectate în cadrul programului, încheiat între comerciantul validat şi operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conţină inclusiv categoria DEEE-urilor predate, numărul de bucăţi şi cantitatea acestora exprimată în kg, precum şi menţiunea «Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic»;
    e) copie B.I./C.I. beneficiari;
    f) în situaţia în care comerciantul, pentru punctul de lucru introdus în aplicaţie are încheiat un alt contract pentru colectarea DEEE cu un colector autorizat, acesta va fi prezentat în copie certificată «conform cu originalul"

    23. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cererile de decontare se analizează în ordinea depunerii, iar virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, din contul Autorităţii în contul comercianţilor, se realizează în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu, doar dacă toate criteriile şi condiţiile prevăzute în ghid sunt respectate, iar documentele aferente cererilor de decontare sunt conforme şi corect întocmite. În cazul în care, în momentul verificării acestora, în facturile transmise se constată erori ce pot fi remediate, acestea vor fi respinse din cererea de decontare în cadrul căreia au fost depuse, putând fi propuse pentru un decont viitor, cu respectarea art. 23 alin. (4) lit. b)."

    24. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
    (1) Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin solicitarea validării şi încheierea contractului de decontare, comerciantul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici şi se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor fizice aprobate în cadrul programului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul UE nr. 679/2016, şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia. De asemenea, prin solicitarea aprobării în cadrul programului şi încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, beneficiarul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate şi de către comerciantul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.
    (2) Comerciantul validat răspunde în faţa beneficiarului şi a Autorităţii pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care acesta le prelucrează."

    25. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor
    Dacă, din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice), participanţii în program se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează Administraţia Fondului pentru Mediu de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin alte acte de natură juridică."

    26. În anexa nr. 1 la ghid, la articolul 4 punctul 4.1, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
    "n) să respecte legislaţia specifică privind concurenţa şi protecţia consumatorului;
o) să transmită lunar, până la data de 25 inclusiv, pe suport hârtie şi în format electronic, Ministerului Mediului şi Administraţiei Fondului pentru Mediu datele referitoare la echipamentele electrice şi electronice comercializate prin Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, conform anexei nr. 4 la ghid."

    27. În anexa nr. 1 la ghid, la articolul 4 punctul 4.3, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să asigure plata sumelor solicitate de către comerciant pentru care acesta prezintă toate documentele necesare în formatul prevăzut în ghidul de finanţare, în condiţiile menţionate prin prezentul contract şi în ghidul de finanţare, în maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care dosarul de decontare este complet şi conform şi nu mai sunt necesare clarificări, în condiţiile în care nu apar evenimente neprevăzute şi care nu pot fi imputabile Autorităţii, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;"

    28. În anexa nr. 1 la ghid, la articolul 4, după punctul 4.4 se introduce un nou punct, punctul 4.5, cu următorul cuprins:
    "4.5. Fiecare parte îşi asumă în mod independent responsabilitatea privind datele cu caracter personal. Încălcarea de către o parte a prevederilor prezentului contract, precum şi a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 şi a normelor general obligatorii adoptate în legătură cu protecţia datelor cu caracter personal nu poate fi apreciată ca o încălcare comună şi nu poate genera răspundere solidară faţă de persoana sau autoritatea care constată această încălcare."

    29. În anexa nr. 1 la ghid, anexa la contractul de decontare se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    30. În anexa nr. 2 la ghid, datele de identificare ale beneficiarului se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "......................., cu domiciliul în .................., CNP ................, telefon/fax ............, e-mail ............, în calitate de beneficiar, denumit/denumită în continuare beneficiar."

    31. În anexa nr. 2 la ghid, la articolul 1, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de .............. lei, sub formă de vouchere pentru achiziţionarea de .................... (se vor preciza echipamentele de uz casnic aprobate) în cadrul Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, denumit în continuare program, conform Ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.172/2018, denumit în continuare ghid."

    32. În anexa nr. 2 la ghid, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Durata contractului
    Contractul este valabil de la data semnării lui de către persoana fizică până la îndeplinirea obiectului prevăzut la art. 1 pct. 1, în condiţiile respectării termenelor prevăzute în ghidul de finanţare."

    33. În anexa nr. 3 la ghid, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) mă oblig să predau cu titlu gratuit un EEE uzat, în conformitate cu art. 16 din ghidul de finanţare, în schimbul achiziţionării unui echipament de uz casnic nou;"

    34. După anexa nr. 3 la ghid se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Comercianţii validaţi transmit lunar, până la data de 25 inclusiv, pe suport hârtie şi în format electronic, Ministerului Mediului şi Administraţiei Fondului pentru Mediu datele referitoare la echipamentele electrice şi electronice comercializate prin Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin, sub sancţiunea aplicării prevederilor contractului de decontare referitor la cazuri de culpă.

    ART. III
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu

    Bucureşti, 21 mai 2019.
    Nr. 500.
    ANEXA 1

    (Anexă la contractul de decontare)
    Nr. de înregistrare la AFM
    ....../....../................
    CERERE DE DECONTARE
    Denumirea completă a comerciantului validat: .................., reprezentat legal de ................., în calitate de ..................., prin împuternicit ...................... (dacă este cazul)
    Datele de identificare a reprezentantului legal/împuternicitului .........................., CNP .................., posesor al actului de identitate tip ..., seria .... nr. ..........., eliberat de către ............... la data de ............, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea .................., str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap......, judeţul/sectorul ...................., cod poştal ..........................., telefon (fix şi mobil) ......................, fax ......................, e-mail ......................
    În baza Contractului de decontare nr. ........../............., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ...................... lei (în cifre şi litere).
    Prezenta cerere este însoţită de:
    a) contractul/contractele de finanţare nerambursabilă şi declaraţia/declaraţiile pe propria răspundere, semnată/semnate de către beneficiar, în original;
    b) factura/facturile fiscală/fiscale, semnate de beneficiar(i), emisă/emise cu cel puţin 30 de zile şi maximum 90 de zile înainte de data depunerii cererii de decontare, în copie conformă cu originalul;
    c) documentul/documentele care să ateste predarea-primirea DEEE colectate în cadrul programului, încheiat între comerciantul validat/persoana fizică şi operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conţină inclusiv categoria DEEE-urilor predate, numărul de bucăţi şi cantitatea acestora exprimată în kg, precum şi menţiunea „Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic“;
    d) copia/copiile B.I./C.I. beneficiari;
    e) în situaţia în care comerciantul, pentru punctul de lucru introdus în aplicaţie, are încheiat un alt contract pentru colectarea DEEE faţă de cel declarat cu ocazia validării, contractul cu noul colector autorizat va fi prezentat în copie certificată „conform cu originalul“;
    f) alte documente relevante.

    La prima cerere de decontare, comerciantul validat depune, pe lângă documentele de mai sus, dosarul de validare, în original.
    Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, iar datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
    Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................................
    Funcţia ........................................................
    Semnătura ..................................................
    Data ........................
    L.S.
    Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu
    Preşedinte
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnătura ..................................................
    L.S.
    Direcţia economică
    Director
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnătura .....................................
    Direcţia implementare proiecte
    Director
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnătura ..................................................
    Serviciul implementare ................................
    Şef serviciu
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnătura ..................................................
    Referent de specialitate
    Numele şi prenumele ..................................
    Semnătura ....................................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la ghid)
    Formular de raportare pentru comercianţii validaţi în cadrul Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice
    şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

    Tabelul nr. 1

┌──────────┬───┬─────┬───────────┬──────────────┬─────┬─────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │ │Nr. de │ │ │ │ │
│ │ │Punct│ │înregistrare │Tip │ │Cod │Clasa │
│Comerciant│CUI│de │Producător*│în Registrul │EEE**│Marca│produs│energetică│
│ │ │lucru│ │producătorilor│ │ │ │ │
│ │ │ │ │de EEE │ │ │ │ │
├──────────┼───┼─────┼───────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤
│(1) │(2)│(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │
├──────────┼───┼─────┼───────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───┴─────┴───────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────┴──────────┘


     * În cazul în care comerciantul are contract cu mai mulţi producători, se vor completa informaţiile pentru fiecare producător în parte.
    **
    a) maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A++;
    b) maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A+++;
    c) maşini de spălat vase cu eficienţa energetică A++;
    d) maşini de spălat vase cu eficienţa energetică A+++;
    e) aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţa energetică la răcire A+++/ A++;
    f) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A++;
    g) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A+++;
    h) televizoare cu eficienţa energetică A şi A+;
    i) televizoare cu eficienţa energetică A++ şi A+++.


    Tabelul nr. 2

┌──────────┬───┬─────┬─────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Cantităţi de│
│ │ │ │ │Categorii │echipamente │
│ │ │ │ │de │electrice şi│
│ │ │Punct│ │echipamente│electronice │
│Comerciant│CUI│de │Colector*│electrice │uzate │
│ │ │lucru│ │şi │preluate │
│ │ │ │ │electronice├───────┬────┤
│ │ │ │ │uzate** │Număr │Tone│
│ │ │ │ │ │unităţi│ │
├──────────┼───┼─────┼─────────┼───────────┼───────┼────┤
│(1) │(2)│(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │
├──────────┼───┼─────┼─────────┼───────────┼───────┼────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───┴─────┴─────────┴───────────┴───────┴────┘


     * În cazul în care comerciantul are contract cu mai mulţi colectori, se vor completa cantităţile pentru fiecare colector în parte.
    **
    a) maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A++;
    b) maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A+++;
    c) maşini de spălat vase cu eficienţa energetică A++;
    d) maşini de spălat vase cu eficienţa energetică A+++;
    e) aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţa energetică la răcire A+++/ A++;
    f) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A++;
    g) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A+++;
    h) televizoare cu eficienţa energetică A şi A+;
    i) televizoare cu eficienţa energetică A++ şi A+++.

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt adevărate.
    Data ........................
    Reprezentant legal,
    ........................................
    (nume şi funcţie, semnătura)
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice