Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5 din 3 februarie 2023  pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, precum şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5 din 3 februarie 2023 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, precum şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 100 din 6 februarie 2023
    Având în vedere prevederile art. 7^1 alin. (10), art. 20 alin. (1),art. 21 alin. (1), (2) şi (4), art. 23 alin. (1),(8) şi (12), art. 45 alin. (10),art. 52,art. 54,art. 57 alin. (1)-(2^1) şi (8)-(15), art. 58-61,art. 62 alin. (1),art. 63,art. 64 alin. (2) şi ale art. 66^2 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (3) şi (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. t) şi ţ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) istoricul de consum pe o perioadă de 3 ani care cuprinde indecşii grupului de măsurare, inclusiv modul de determinare a acestora: autocitire, estimare, citire de către operatorul de distribuţie."

    2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru punctul/punctele de măsurare la care locurile de consum nu sunt dotate cu echipamente de măsurare cu înregistrare la nivel de interval de decontare, OD determină valorile fiecărui interval de decontare aferente consumului pe baza unui profil de consum, determinat în conformitate cu prevederile unei proceduri elaborate de OD şi avizate de ANRE."

    3. La articolul 13, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
    "p) să înregistreze şi să ţină evidenţa locurilor de consum unde locuiesc persoane care, din motive de sănătate, justificate pe baza documentelor eliberate de instituţii medicale abilitate, necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice"

    4. La articolul 15 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) să informeze OD cu privire la încadrarea/excluderea unui loc de consum al unui client casnic unde locuiesc persoane din categoria clienţilor vulnerabili care, din motive de sănătate, necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice, în maximum 2 zile lucrătoare de la încadrare/excludere;"

    5. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care deţinătorul unei staţii electrice asigură servicii de conexiune unui utilizator prin utilizarea staţiei electrice proprii, contractul de distribuţie se modifică după cum urmează:
    a) obiectul contractului precizează explicit asigurarea serviciilor de conexiune;
    b) se includ clauze specifice pentru serviciul de conexiune negociate între părţi şi se elimină clauzele care nu sunt aplicabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."    ART. 3
    Prevederile art. 2 se aplică în contractele în vigoare încheiate în baza Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, fără îndeplinirea altor formalităţi, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu excepţia prevederilor art. 2 pct. 1, care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2023.

    ART. 4
    Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) măsoară energia electrică distribuită şi, după caz, furnizată utilizatorilor cu respectarea reglementărilor în vigoare."

    2. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Operatorul de distribuţie încheie cu operatorul de reţea din amonte un contract pentru serviciul de transport sau de distribuţie, după caz, conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare."

    3. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Comercializarea energiei electrice de către un operator de distribuţie la un loc de consum alimentat direct din reţeaua electrică a acestuia se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare."

    4. Art. 36, art. 37 alin. (3), art. 38, art. 39 şi anexa nr. 5 se abrogă.


    ART. 5
    (1) Operatorii de distribuţie sunt obligaţi să asigure accesul nerestricţionat, gratuit şi garantat la informaţiile din baza de date referitoare la locurile de consum racordate la reţeaua electrică de distribuţie pe care o exploatează următoarelor categorii de beneficiari:
    a) clienţilor finali, pentru locurile proprii de consum;
    b) furnizorilor clienţilor finali, pentru locurile de consum racordate la reţeaua operatorului de distribuţie pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice în vigoare;
    c) altor furnizori, pentru locurile de consum pentru care nu au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice pe baza acceptului clientului final;
    d) agregatorilor clienţilor finali, pentru locurile de consum ale clienţilor finali agregaţi.

    (2) Informaţiile din baza de date aferente unui loc de consum şi orice alte informaţii referitoare la acesta, pe care le conţine baza de date a operatorului de distribuţie, conform legislaţiei în vigoare, vor putea fi accesate prin intermediul unei aplicaţii securizate a cărei adresă va fi publicată pe pagina de internet a operatorului de distribuţie, prin introducerea datelor de identificare ale locului de consum.
    (3) Accesul la informaţiile din baza de date prin intermediul aplicaţiei prevăzute la alin. (2) se acordă la solicitarea clientului final, în conformitate cu prevederile alin. (1).
    (4) Accesul la informaţiile din baza de date prin intermediul aplicaţiei prevăzute la alin. (2) se acordă la solicitarea furnizorului, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), şi se retrage acestuia la data încetării contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final pentru respectivul loc de consum.
    (5) Accesul la informaţiile din baza de date pentru un loc de consum, prin intermediul aplicaţiei prevăzute la alin. (2), se acordă la solicitarea oricărui alt furnizor de energie electrică/agregator, diferit de furnizorul actual, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. c) şi d), numai după prezentarea acordului scris şi explicit al clientului final, cu menţionarea datelor de identificare ale acestuia, a datelor de identificare ale furnizorului împuternicit/agregatorului şi ale locului de consum.

    ART. 6
    (1) În scopul elaborării convenţiilor de consum de către furnizori, fiecare operator de distribuţie are obligaţia de a crea şi de a menţine în baza de date, pentru fiecare din locurile de consum din zona de activitate, pentru fiecare din lunile ianuarie-decembrie, informaţii privind consumul de energie electrică activă estimat, stabilit, după caz, pe baza:
    a) consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat ţinând cont de cele mai recente citiri efectuate de operatorul de distribuţie;
    b) profilului de consum specific, determinat de operatorul de distribuţie pentru categoria respectivă de client în cazul în care pentru locul de consum nu există istoric de consum.

    (2) Operatorul de distribuţie are obligaţia de a permite accesul gratuit tuturor furnizorilor de energie electrică la baza de date prevăzută la alin. (1), accesul la datele aferente unui loc de consum fiind asigurat pe baza unor elemente de identificare specifice clientului (de exemplu, cod numeric personal, cod loc de consum etc.).
    (3) Operatorul de distribuţie are obligaţia de a informa furnizorii de energie electrică prin intermediul paginii proprii de internet cu privire la modalitatea de accesare a bazei de date prevăzute la alin. (1). Accesarea de către furnizori a bazei de date prevăzute la alin. (1) se face pe baza acordului clientului solicitat de către furnizori la încheierea contractului de furnizare.

    ART. 7
    Furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuţie energie electrică şi operatorul de transport şi de sistem duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia.

    ART. 8
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
    a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 7 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 181/2018 pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică şi pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 15 noiembrie 2018;
    d) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2015 pentru aprobarea Convenţiei-cadru tripartite încheiate între furnizor, operatorul de reţea şi clientul final titular al contractului de reţea şi a Convenţiei-cadru multipartite încheiate între clientul final, furnizori şi operatorul de reţea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 9 iunie 2015.


    ART. 9
    De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 6 iulie 2015, se aplică doar în relaţia dintre furnizorii de gaze naturale şi clienţii finali ai acestora.

    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 3 februarie 2023.
    Nr. 5.
    ANEXA 1

    REGULAMENT

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016