Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5 din 29 mai 2019  privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 5 din 29 mai 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 428 din 30 mai 2019
        Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,
        în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
        Banca Naţională a României emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2018."

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării."

    3. în anexă la capitolul I "Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale", punctul 4, subpunctele 4.1 şi 4.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4.1. Completarea raportării contabile anuale se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
4.2. Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit este cel prevăzut la cap. II din prezentele norme metodologice, corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit este prezentată la cap. II^1, la corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi între formulare sunt cele prevăzute la cap. III din prezentele norme metodologice."

    4. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 10 - "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 31 decembrie ......" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
                               la data de 31 decembrie .....

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│10 │-lei- │
├─────────────────────────────────────────────────┬───────┼──────────────────┤
│ │ │Exerciţiul │
│10.01 - ACTIVE │Cod │financiar │
│ │Poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi │010 │ │ │
│alte depozite la vedere (poz.020+030+040) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Numerar │020 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Solduri de numerar la bănci centrale │030 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte depozite la vedere │040 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare deţinute în vederea │050 │ │ │
│tranzacţionării (poz.060+070+080+090) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate │060 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital │070 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │080 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │090 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare nedestinate tranzacţionării, │ │ │ │
│evaluate obligatoriu la valoarea justă prin │096 │ │ │
│profit │ │ │ │
│sau pierdere (poz.097+098+099) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital │097 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │098 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │099 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare desemnate ca fiind evaluate la │ │ │ │
│valoarea justă prin profit sau pierdere │100 │ │ │
│(poz. 120+130) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │120 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │130 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare evaluate la valoarea justă prin│ │ │ │
│alte elemente ale rezultatului global │141 │ │ │
│(poz. 142+143+144) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital │142 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │143 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │144 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare evaluate la cost amortizat │181 │ │ │
│(poz. 182+183) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │182 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │183 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate - contabilitatea │ │ │ │
│de │240 │ │ │
│acoperire │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificările de valoare justă aferente │ │ │ │
│elementelor │ │ │ │
│acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire │250 │ │ │
│a │ │ │ │
│unui portofoliu împotriva riscului de rată a │ │ │ │
│dobânzii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Investiţii în filiale, asocieri în participaţie │ │ │ │
│şi │260 │ │ │
│entităţi asociate (poz.261+262+263) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de participare contabilizate la cost │261 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de participare evaluate la valoarea justă│262 │ │ │
│prin profit sau pierdere │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de participare evaluate la valoarea justă│263 │ │ │
│prin alte elemente ale rezultatului global │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări corporale (poz.280+290) │270 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări corporale │280 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Investiţii imobiliare │290 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări necorporale (poz.310+320) │300 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Fond comercial │310 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte imobilizări necorporale │320 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe privind impozitele (poz.340+350) │330 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe privind impozitul curent │340 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe privind impozitul amânat │350 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte active │360 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, │370 │ │ │
│clasificate drept deţinute în vederea vânzării │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│(poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+│380 │ │ │
│330+360+370) │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────┐
│ │ │Exerciţiul │
│10.02 - DATORII │Cod │financiar │
│ │Poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│încheiat│
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii financiare deţinute în vederea │010 │ │ │
│tranzacţionării (poz.020+030+040+050+060) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate │020 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Poziţii scurte │030 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Depozite │040 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie emise │050 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii financiare │060 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii financiare desemnate ca fiind │ │ │ │
│evaluate la │070 │ │ │
│valoarea justă prin profit sau pierdere │ │ │ │
│(poz.080+090+100) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Depozite │080 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie emise │090 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii financiare │100 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii financiare evaluate la cost amortizat│110 │ │ │
│(poz.120+130+140) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Depozite │120 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie emise │130 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii financiare │140 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate - │ │ │ │
│contabilitatea de │150 │ │ │
│acoperire │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificările de valoare justă aferente │ │ │ │
│elementelor │ │ │ │
│acoperite în cadrul unei operaţiuni de │160 │ │ │
│acoperire a │ │ │ │
│unui portofoliu împotriva riscului de rată a │ │ │ │
│dobânzii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Provizioane (poz. 180+190+200+210+220+230) │170 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile │180 │ │ │
│determinate post-angajare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi│190 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Restructurare │200 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii │210 │ │ │
│fiscale │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Angajamente şi garanţii date │220 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte provizioane │230 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii privind impozitele (poz.250+260) │240 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii privind impozitul curent │250 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii privind impozitul amânat │260 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Capital social rambursabil la cerere │270 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii │280 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii incluse în grupuri destinate cedării,│ │ │ │
│clasificate drept deţinute în vederea │290 │ │ │
│vânzării │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│TOTAL DATORII │300 │ │ │
│(poz.010+070+110+150+160+170+240+270+280+290)│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌────────────────────────────┬───────┬──────────────────┐
│ │ │Exerciţiul │
│10.03 - CAPITALURI PROPRII │Cod │financiar │
│ │Poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│încheiat│
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Capital social (poz.020+030)│010 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Capital vărsat │020 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Capital subscris nevărsat │030 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Prime de capital │040 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital │ │ │ │
│emise, altele decât │050 │ │ │
│capitalul │ │ │ │
│social (poz.060+070) │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Componenta de capitaluri │ │ │ │
│proprii a instrumentelor │060 │ │ │
│financiare compuse │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte instrumente de capital │070 │ │ │
│emise │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte capitaluri proprii │080 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea cumulată a altor │ │ │ │
│elemente ale rezultatului │090 │ │ │
│global (poz.095+128) │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Elemente care nu vor fi │ │ │ │
│reclasificate în profit │095 │ │ │
│sau pierdere (poz. │ │ │ │
│100+110+120+122+320+330+360)│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări corporale │100 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări necorporale │110 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi │ │ │ │
│actuariale din │120 │ │ │
│planurile de pensii cu │ │ │ │
│beneficii determinate │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active imobilizate şi │ │ │ │
│grupuri destinate cedării, │122 │ │ │
│clasificate drept deţinute │ │ │ │
│în vederea vânzării │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│instrumentelor de capital │320 │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │ │
│justă prin alte elemente ale│ │ │ │
│rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea ineficacităţii │ │ │ │
│acoperirii valorii juste │ │ │ │
│aferente instrumentelor de │ │ │ │
│capital evaluate la │330 │ │ │
│valoarea justă prin alte │ │ │ │
│elemente ale │ │ │ │
│rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│instrumentelor de capital │ │ │ │
│evaluate la valoarea │340 │ │ │
│justă prin alte elemente ale│ │ │ │
│rezultatului global │ │ │ │
│[element acoperit] │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│instrumentelor de capital │ │ │ │
│evaluate la valoarea │350 │ │ │
│justă prin alte elemente ale│ │ │ │
│rezultatului global │ │ │ │
│[instrument de acoperire] │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă │ │ │ │
│aferente datoriilor │ │ │ │
│financiare evaluate la │ │ │ │
│valoarea justă prin │360 │ │ │
│profit sau pierdere │ │ │ │
│atribuibile modificărilor │ │ │ │
│riscului de credit propriu │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Elemente care pot fi │ │ │ │
│reclasificate în profit sau │128 │ │ │
│pierdere (poz. │ │ │ │
│130+140+150+155+165+170) │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Acoperirea unei investiţii │ │ │ │
│nete într-o │130 │ │ │
│operaţiune din străinătate │ │ │ │
│[partea eficace] │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Conversia valutară │140 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare │ │ │ │
│derivate de acoperire. │ │ │ │
│Rezerva din operaţiuni de │150 │ │ │
│acoperire a fluxurilor │ │ │ │
│de trezorerie [partea │ │ │ │
│eficace] │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│instrumentelor de datorie │155 │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │ │
│justă prin alte elemente ale│ │ │ │
│rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de acoperire │165 │ │ │
│[elemente nedesemnate] │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active imobilizate şi │ │ │ │
│grupuri destinate cedării, │170 │ │ │
│clasificate drept deţinute │ │ │ │
│în vederea vânzării │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul reportat │190 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Rezerve de reevaluare │200 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte rezerve │210 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│(-) Acţiuni proprii │240 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Profit sau (-) pierdere │250 │ │ │
│aferent(ă) exerciţiului │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│(-) Repartizarea profitului │255 │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ │ │ │
│(poz.010+040+050+080+090+ │300 │ │ │
│190+200+210+240+250+255) │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI │310 │ │ │
│PROPRII │ │ │ │
└────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Întocmit │
│ │Numele şi prenumele │
│Administrator, │Calitatea │
│Numele şi │Semnătura │
│prenumele │.............. │
│Semnătura │Nr. de înregistrare │
│................│în organismul │
│ │profesional │
│ │.............. │
└────────────────┴─────────────────────┘

        Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."

    5. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 20 - "Contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie ......" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
                         la data de 31 decembrie ........

┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│20 │-lei- │
├────────────────────────────────────────────────┬───────┼───────────────────┤
│ │ │Exerciţiul │
│Denumirea indicatorului │Cod │financiar │
│ │Poziţie├──────────┬────────┤
│ │ │Precedent*│Încheiat│
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+085) │010 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri din dobânzi aferente activelor │ │ │ │
│financiare evaluate la valoarea justă prin alte │041 │ │ │
│elemente ale rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri din dobânzi aferente activelor │051 │ │ │
│financiare evaluate la cost amortizat │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri din dobânzi aferente altor active │080 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri din dobânzi aferente datoriilor │085 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+145) │090 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor │120 │ │ │
│financiare evaluate la cost amortizat) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)│140 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) │145 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil │150 │ │ │
│la cerere) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri din dividende (poz.191+192) │160 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri din dividende aferente activelor │ │ │ │
│financiare evaluate la valoarea justă prin alte │191 │ │ │
│elemente ale rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri din dividende aferente investiţiilor │ │ │ │
│în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi│192 │ │ │
│asociate (poz. 193+194) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri din dividende aferente titlurilor de │193 │ │ │
│participare contabilizate la cost │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri din dividende aferente titlurilor de │ │ │ │
│participare evaluate la valoarea justă prin │194 │ │ │
│alte elemente ale rezultatului global │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri din taxe şi comisioane │200 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) │210 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea │ │ │ │
│activelor şi datoriilor financiare care nu sunt │220 │ │ │
│evaluate la valoarea justă prin profit sau │ │ │ │
│pierdere, net (poz.231+241+260+270) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea │ │ │ │
│activelor financiare evaluate la valoarea justă │231 │ │ │
│prin alte elemente ale rezultatului global, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea │ │ │ │
│activelor financiare evaluate la cost amortizat,│241 │ │ │
│net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea │ │ │ │
│datoriilor financiare evaluate la cost │260 │ │ │
│amortizat, │ │ │ │
│net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea │ │ │ │
│altor active şi datorii financiare care nu sunt │270 │ │ │
│evaluate la valoarea justă prin profit sau │ │ │ │
│pierdere, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor │ │ │ │
│şi datoriilor financiare deţinute în vederea │280 │ │ │
│tranzacţionării, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor │ │ │ │
│financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate│287 │ │ │
│obligatoriu la valoarea justă prin profit sau │ │ │ │
│pierdere, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor │ │ │ │
│şi datoriilor financiare desemnate ca fiind │290 │ │ │
│evaluate la valoarea justă prin profit sau │ │ │ │
│pierdere, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea │300 │ │ │
│de acoperire, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) │310 │ │ │
│pierdere], net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (0) pierderi din derecunoaşterea │330 │ │ │
│activelor nefinanciare, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Alte venituri din exploatare │340 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Alte cheltuieli de exploatare) │350 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET │ │ │ │
│(poz.010-090-150+160+200-210+220+280+287+290+ │355 │ │ │
│300+310+330+340-350) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli administrative) (poz.370+380) │360 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu personalul) │370 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Alte cheltuieli administrative) │380 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420) │390 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu amortizarea aferentă │400 │ │ │
│imobilizărilor corporale) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu amortizarea aferentă │410 │ │ │
│investiţiilor imobiliare) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor │420 │ │ │
│imobilizări necorporale) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net │425 │ │ │
│(poz.426+427) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din modificare │ │ │ │
│aferente activelor financiare evaluate la │ │ │ │
│valoarea justă prin alte elemente ale │426 │ │ │
│rezultatului │ │ │ │
│global, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi din modificare │ │ │ │
│aferente activelor financiare evaluate la cost │427 │ │ │
│amortizat, net │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri │430 │ │ │
│din reluări de provizioane) (poz.440+450) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri │ │ │ │
│din reluări de provizioane pentru angajamente şi│440 │ │ │
│garanţii date) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) │450 │ │ │
│venituri din reluări de alte provizioane) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri│ │ │ │
│din reluarea pierderilor din deprecierea │ │ │ │
│activelor │460 │ │ │
│financiare care nu sunt evaluate la valoarea │ │ │ │
│justă prin profit sau pierdere) (poz.481+491) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri│ │ │ │
│din reluarea pierderilor din deprecierea │ │ │ │
│activelor │481 │ │ │
│financiare evaluate la valoarea justă prin alte │ │ │ │
│elemente ale rezultatului global) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri│ │ │ │
│din reluarea pierderilor din deprecierea │491 │ │ │
│activelor │ │ │ │
│financiare evaluate la cost amortizat) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri│ │ │ │
│din reluarea pierderilor din deprecierea │ │ │ │
│investiţiilor în filiale, asocieri în │510 │ │ │
│participaţie │ │ │ │
│şi entităţi asociate) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri│ │ │ │
│din reluarea pierderilor din deprecierea │520 │ │ │
│activelor │ │ │ │
│nefinanciare) (poz.530+540+550+560+570) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri│ │ │ │
│din reluarea pierderilor din deprecierea │530 │ │ │
│imobilizărilor corporale) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri│ │ │ │
│din reluarea pierderilor din deprecierea │540 │ │ │
│investiţiilor imobiliare) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri│ │ │ │
│din reluarea pierderilor din deprecierea │550 │ │ │
│fondului │ │ │ │
│comercial) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri│ │ │ │
│din reluarea pierderilor din deprecierea altor │560 │ │ │
│imobilizări necorporale) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri│ │ │ │
│din reluarea pierderilor din deprecierea altor │570 │ │ │
│active nefinanciare) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Venituri reprezentând fond comercial negativ │580 │ │ │
│recunoscut în profit sau pierdere │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Profitul sau (-) pierderea din active │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │
│şi grupuri destinate cedării, clasificate drept │600 │ │ │
│deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi │ │ │ │
│considerate activităţi întrerupte │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE │ │ │ │
│ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz.010-090-150+160+200- │610 │ │ │
│210+220+280+287-290+300+310+330+340-350-360-390-│ │ │ │
│425-430-460-510-520+580+600) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul │ │ │ │
│aferent │620 │ │ │
│profitului sau pierderii din operaţiuni │ │ │ │
│continue) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE │630 │ │ │
│DUPĂ IMPOZITARE (poz.610-620) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Profit sau (-) pierdere din activităţi │640 │ │ │
│întrerupte după impozitare (poz.650-660) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Profit sau (-) pierdere din activităţi │650 │ │ │
│întrerupte înainte de impozitare │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, │660 │ │ │
│legate de activităţi întrerupte) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┤
│PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENTĂ EXERCIŢIULUI │670 │ │ │
│(poz.630+640) │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┘


┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Întocmit │
│ │Numele şi prenumele │
│Administrator, │Calitatea │
│Numele şi │Semnătura │
│prenumele │.............. │
│Semnătura │Nr. de înregistrare │
│.............. │în organismul │
│ │profesional │
│ │.............. │
└────────────────┴─────────────────────┘

        *) Obligaţiei de completare a informaţiilor privind realizările aferente exerciţiului financiar al anului 2017 îi sunt aplicabile prevederile IFRS privind modificările politicilor contabile în mod retroactiv sau prospectiv.
        Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă, anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."

    6. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 30 - "Date informative la data de 31 decembrie ........" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Date informative
                          la data de 31 decembrie ......

┌────────────────────────────────┬─────┐
│30 │-lei-│
├────────────────┬───────┬───────┼─────┤
│I. Date privind │Cod │Număr │ │
│rezultatul │poziţie│unităţi│Sume │
│înregistrat │ │ │ │
├────────────────┼───────┼───────┼─────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────┼───────┼───────┼─────┤
│Unităţi care au │ │ │ │
│înregistrat │101 │ │ │
│profit │ │ │ │
├────────────────┼───────┼───────┼─────┤
│Unităţi care au │ │ │ │
│înregistrat │102 │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├────────────────┼───────┼───────┼─────┤
│Unităţi care nu │ │ │ │
│au înregistrat │ │ │ │
│nici profit, │103 │ │ │
│nici │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
└────────────────┴───────┴───────┴─────┘


┌─────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────┐
│ │ │ │din care: │
│ │ │Total├───────────┬───────────┤
│II. Date privind │Cod │col. │Pentru │Pentru │
│plăţile restante │poziţie│2+3 │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - │ │ │ │ │
│total (poz. │ │ │ │ │
│202+206+ │201 │ │ │ │
│212 la │ │ │ │ │
│216+221+222+227),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori │ │ │ │ │
│restanţi total │ │ │ │ │
│(poz. 203 la │202 │ │ │ │
│205), │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de │203 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de │204 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │205 │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor │206 │ │ │ │
│sociale - total │ │ │ │ │
│(poz.207 la 211),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru asigurări │ │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │
│stat datorate de │207 │ │ │ │
│angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi │ │ │ │ │
│alte persoane │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru fondul │ │ │ │ │
│asigurărilor │208 │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │
│sănătate │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│pentru pensia │209 │ │ │ │
│suplimentară │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii │ │ │ │ │
│pentru bugetul │210 │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii │211 │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │ │ │ │ │
│bugetele │212 │ │ │ │
│fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi alte │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante faţă de │213 │ │ │ │
│alţi creditori │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite, taxe şi│ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │
│neplătite la │ │ │ │ │
│termenul stabilit│214 │ │ │ │
│la bugetul de │ │ │ │ │
│stat, │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│asiguratorie │214a │ │ │ │
│pentru muncă │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la │ │ │ │ │
│termenul │215 │ │ │ │
│stabilit la │ │ │ │ │
│bugetele locale │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Împrumuturi │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
│nerambursate la │ │ │ │ │
│scadenţă │216 │ │ │ │
│- total (poz.217 │ │ │ │ │
│la 220), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante până │217 │ │ │ │
│la 30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │218 │ │ │ │
│30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │219 │ │ │ │
│90 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1│220 │ │ │ │
│an │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite│ │ │ │ │
│aferente │221 │ │ │ │
│împrumuturilor │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Depozite băneşti │ │ │ │ │
│primite │ │ │ │ │
│nerambursate la │222 │ │ │ │
│scadenţă - total │ │ │ │ │
│(poz.223 la 226),│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante până │223 │ │ │ │
│la 30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │224 │ │ │ │
│30 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după │225 │ │ │ │
│90 de zile │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1│226 │ │ │ │
│an │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite│ │ │ │ │
│aferente │227 │ │ │ │
│depozitelor │ │ │ │ │
│băneşti primite │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴─────┴───────────┴───────────┘


┌───────────┬───────┬──────────────────┐
│III. Număr │ │Exerciţiul │
│de │Cod │financiar │
│salariaţi │poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├───────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Număr mediu│ │ │ │
│de │301 │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Numărul │ │ │ │
│efectiv de │ │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
│existenţi │ │ │ │
│la │ │ │ │
│sfârşitul │302 │ │ │
│perioadei, │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │
│la data de │ │ │ │
│31 │ │ │ │
│decembrie │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│IV. Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │Cod │ │
│raportare, subvenţii │poziţie│Sume│
│încasate şi creanţe │ │ │
│restante │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare │ │ │
│pentru bunurile din │401 │ │
│domeniul public, primite │ │ │
│în │ │ │
│concesiune, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din domeniul │ │ │
│public │402 │ │
│plătite la bugetul de │ │ │
│stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Chirii plătite în cursul │ │ │
│perioadei de raportare │403 │ │
│pentru terenuri*1) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │404 │ │
│persoane │ │ │
│nerezidente, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- impozitul datorat la │405 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │ │ │
│persoane │ │ │
│nerezidente din statele │406 │ │
│membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- impozitul datorat la │407 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │408 │ │
│raportare, │ │ │
│din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │409 │ │
│raportare aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii aferente │410 │ │
│veniturilor, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea ocupării │411 │ │
│forţei │ │ │
│de muncă*) │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Creanţe restante, care nu│ │ │
│au fost încasate la │ │ │
│termenele prevăzute în │ │ │
│contractele comerciale şi│412 │ │
│/sau │ │ │
│în actele normative în │ │ │
│vigoare, din care: │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- creanţe restante de la │ │ │
│entităţi din sectorul │413 │ │
│majoritar sau integral de│ │ │
│stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│- creanţe restante de la │ │ │
│entităţi din sectorul │414 │ │
│privat │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│V. Tichete acordate │Cod │Sume│
│salariaţilor │poziţie│ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Contravaloarea tichetelor│501 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Contravaloarea tichetelor│ │ │
│acordate altor categorii │502 │ │
│de beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌───────────────────────┬───────┬──────────────────┐
│VI. Cheltuieli │ │Exerciţiul │
│efectuate pentru │ │financiar │
│activitatea │Cod │ │
│de │poziţie├─────────┬────────┤
│cercetare-dezvoltare**)│ │Precedent│Încheiat│
│ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli de │601 │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- după surse de │ │ │ │
│finanţare (poz. 603 + │602 │ │ │
│604), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- din fonduri publice │603 │ │ │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- din fonduri private │604 │ │ │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor (poz. 606│605 │ │ │
│+ 607), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- cheltuieli curente │606 │ │ │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- cheltuieli de capital│607 │ │ │
└───────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌───────────┬───────┬──────────────────┐
│VII. │ │Exerciţiul │
│Cheltuieli │Cod │financiar │
│de inovare │poziţie├─────────┬────────┤
│***) │ │Precedent│Încheiat│
├───────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli │701 │ │ │
│de inovare │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│VIII. │ │Exerciţiul │
│Informaţii │ │financiar │
│privind │Cod │ │
│cheltuielile │poziţie├─────────┬────────┤
│cu │ │Precedent│Încheiat│
│colaboratorii│ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Cheltuieli cu│801 │ │ │
│colaboratorii│ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌────────────┬───────┬──────────────────┐
│IX. │ │ │
│Informaţii │ │Exerciţiul │
│privind │ │financiar │
│bunurile din│Cod │ │
│domeniul │poziţie├─────────┬────────┤
│public al │ │ │ │
│statului │ │Precedent│Încheiat│
│ │ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor │ │ │ │
│din domeniul│ │ │ │
│public al │901 │ │ │
│statului │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│administrare│ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor │ │ │ │
│din domeniul│ │ │ │
│public al │902 │ │ │
│statului │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│concesiune │ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│bunurilor │ │ │ │
│din domeniul│903 │ │ │
│public al │ │ │ │
│statului │ │ │ │
│închiriate │ │ │ │
└────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│X. Informaţii│ │ │
│privind │ │ │
│bunurile din │ │ │
│proprietatea │ │ │
│privată a │ │Exerciţiul │
│statului │ │financiar │
│supuse │ │ │
│inventarierii│ │ │
│conform │ │ │
│Ordinului │ │ │
│ministrului │Cod │ │
│finanţelor │poziţie├─────────┬────────┤
│publice şi al│ │ │ │
│ministrului │ │ │ │
│delegat │ │ │ │
│pentru buget │ │ │ │
│nr. 668/2014,│ │Precedent│Încheiat│
│cu │ │ │ │
│modificările │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│contabilă │1000 │ │ │
│netă a │ │ │ │
│bunurilor*2) │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│XI. Capital │Cod │Exerciţiul financiar │
│social │poziţie├───────────┬───────────┤
│vărsat****) │ │Precedent │Încheiat │
├────────────────┼───────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│A │B │Sume │%*3) │Sume │%*3) │
│ │ │Col.1│Col.2│Col.3│Col.4│
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Capital social │ │ │ │ │ │
│vărsat*3)(poz. │ │ │ │ │ │
│1110+1113+1117+ │1100 │ │X │ │X │
│1118+1119+1120),│ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice (poz. │1110 │ │ │ │ │
│1111 + │ │ │ │ │ │
│poz. 1112), din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice de │1111 │ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│centrală │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice de │1112 │ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu │ │ │ │ │ │
│capital de stat,│1113 │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │1114 │ │ │ │ │
│integral de stat│ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│majoritar de │1115 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│minoritar de │1116 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │1117 │ │ │ │ │
│regii autonome │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu │1118 │ │ │ │ │
│capital privat │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │1119 │ │ │ │ │
│persoane fizice │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │1120 │ │ │ │ │
│alte entităţi │ │ │ │ │ │
└────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│XII. │ │ │
│Dividende/ │ │ │
│Vărsăminte │ │ │
│cuvenite │ │ │
│bugetului de │ │Exerciţiul │
│stat sau │ │financiar │
│local, de │ │ │
│repartizat │ │ │
│din profitul │ │ │
│exerciţiului │Cod │ │
│financiar de │poziţie├─────────┬────────┤
│către │ │ │ │
│companiile │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţile │ │ │ │
│naţionale, │ │Precedent│Încheiat│
│societăţile │ │ │ │
│şi regiile │ │ │ │
│autonome****)│ │ │ │
│ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Total sume, │1121 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1122 │ │ │
│publice │ │ │ │
│centrale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1123 │ │ │
│publice │ │ │ │
│locale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la │ │ │ │
│care statul/ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ│ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice │1124 │ │ │
│deţine/ deţin│ │ │ │
│direct/ │ │ │ │
│indirect │ │ │ │
│acţiuni sau │ │ │ │
│participaţii,│ │ │ │
│indiferent de│ │ │ │
│ponderea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────┬───────┬──────────────────┐
│XIII. │ │ │
│Dividende/ │ │ │
│Vărsăminte │ │ │
│cuvenite │ │ │
│bugetului de │ │Exerciţiul │
│stat sau │ │financiar │
│local şi │ │ │
│virate în │ │ │
│perioada de │ │ │
│raportare │Cod │ │
│din profitul │poziţie├─────────┬────────┤
│reportat al │ │ │ │
│companiilor │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţilor │ │ │ │
│naţionale, │ │Precedent│Încheiat│
│societăţilor │ │ │ │
│şi al │ │ │ │
│regiilor │ │ │ │
│autonome****)│ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Total sume, │1130 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- dividende/ │ │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│din profitul │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │
│financiar al │1131 │ │ │
│anului │ │ │ │
│precedent, │ │ │ │
│din care │ │ │ │
│virate: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1132 │ │ │
│publice │ │ │ │
│centrale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1133 │ │ │
│publice │ │ │ │
│locale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la │ │ │ │
│care statul/ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ│ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice │1134 │ │ │
│deţine/ deţin│ │ │ │
│direct/ │ │ │ │
│indirect │ │ │ │
│acţiuni sau │ │ │ │
│participaţii,│ │ │ │
│indiferent de│ │ │ │
│ponderea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- dividende/ │ │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│din profitul │ │ │ │
│exerciţiilor │ │ │ │
│financiare │1135 │ │ │
│anterioare │ │ │ │
│anului │ │ │ │
│precedent, │ │ │ │
│din care │ │ │ │
│virate: │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1136 │ │ │
│publice │ │ │ │
│centrale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │1137 │ │ │
│publice │ │ │ │
│locale │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la │ │ │ │
│care statul/ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ│ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice │1138 │ │ │
│deţine/ deţin│ │ │ │
│direct/ │ │ │ │
│indirect │ │ │ │
│acţiuni sau │ │ │ │
│participaţii,│ │ │ │
│indiferent de│ │ │ │
│ponderea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────┘


┌─────────────────────────┬───────┬────┐
│XIV. Repartizări │ │ │
│interimare de │Cod │Sume│
│dividende potrivit Legii │poziţie│ │
│nr. 163/2018 │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│A │B │1 │
├─────────────────────────┼───────┼────┤
│Dividende interimare │1139 │ │
│repartizate*4) │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴────┘


┌──────────────┬───────┬──────────────────┐
│XV. Creanţe │ │Exerciţiul │
│preluate prin │ │financiar │
│cesiune de la │Cod │ │
│persoane │poziţie├─────────┬────────┤
│juridice*****)│ │Precedent│Încheiat│
│ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │ │ │ │
│persoane │1140 │ │ │
│juridice (la │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │
│nominală), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │1141 │ │ │
│persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │ │ │ │
│persoane │1142 │ │ │
│juridice (la │ │ │ │
│cost de │ │ │ │
│achiziţie), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin │ │ │ │
│cesiune de la │1143 │ │ │
│persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
└──────────────┴───────┴─────────┴────────┘

        *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
        **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
        ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
        ****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
        *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
        Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
        *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
        *2) Se va completa de către instituţiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii cu modificările şi completările ulterioare.
        *3) La secţiunea XI «Capital social» vărsat, la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col. 4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
        *4) La această poziţie se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la poz. 1121.

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Întocmit │
│ │Numele şi prenumele │
│Administrator, │Calitatea │
│Numele şi │Semnătura │
│prenumele │.............. │
│Semnătura │Nr. de înregistrare │
│.............. │în organismul │
│ │profesional │
│ │.............. │
└────────────────┴─────────────────────┘

        Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
        Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."

    7. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 50 - "Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie ......." se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " 50 - DEFALCAREA ANUMITOR ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
                             la data de 31 decembrie......
             Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│50A │-lei- │
├──────────┬───────┼──────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │Venituri │Cheltuieli │
│ │Cod ├───────────┬──────────┼───────────┬──────────┤
│Dobânzi │poziţie│Exerciţiul │Exerciţiul│Exerciţiul │Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │financiar │financiar │
│ │ │precedent*)│încheiat │precedent*)│încheiat │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Titluri de│020 │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Credite şi│080 │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Alte │150 │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Depozite │160 │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Titluri de│ │ │ │ │ │
│datorie │230 │ │ │ │ │
│emise │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │
│datorii │240 │ │ │ │ │
│financiare│ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Alte │260 │ │ │ │ │
│datorii │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│DOBÂNZI │270 │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘

                Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor
          şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă
                prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente

┌───────────────────────┬──────────────────────┐
│50B │-lei- │
├───────────────┬───────┼──────────────────────┤
│ │ │Câştiguri/(-) Pierderi│
│ │Cod ├───────────┬──────────┤
│ │poziţie│Exerciţiul │Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent*)│încheiat │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Titluri de │020 │ │ │
│datorie │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Credite şi │030 │ │ │
│avansuri │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Depozite │040 │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Titluri de │050 │ │ │
│datorie emise │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Alte datorii │060 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI SAU │ │ │ │
│(-) PIERDERI │ │ │ │
│DIN │ │ │ │
│DERECUNOAŞTEREA│ │ │ │
│ACTIVELOR ŞI │ │ │ │
│DATORIILOR │070 │ │ │
│FINANCIARE CARE│ │ │ │
│NU SUNT │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │
│VALOARE JUSTĂ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU│ │ │ │
│PIERDERE-NET │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────────┴──────────┘

          Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare
           deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc

┌───────────────────────┬──────────────────────┐
│50C │-lei- │
├───────────────┬───────┼──────────────────────┤
│ │ │Câştiguri/(-) Pierderi│
│ │Cod ├───────────┬──────────┤
│ │poziţie│Exerciţiul │Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent*)│încheiat │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Instrumente pe │ │ │ │
│rata dobânzii │010 │ │ │
│şi instrumente │ │ │ │
│derivate conexe│ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Instrumente de │ │ │ │
│capital şi │020 │ │ │
│instrumente │ │ │ │
│derivate conexe│ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Tranzacţii │ │ │ │
│valutare şi │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │
│derivate │030 │ │ │
│care au │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│monede străine │ │ │ │
│şi aur │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Instrumente de │ │ │ │
│risc de credit │ │ │ │
│şi │040 │ │ │
│instrumente │ │ │ │
│derivate conexe│ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Instrumente │ │ │ │
│derivate pe │050 │ │ │
│mărfuri │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Altele │060 │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI SAU │ │ │ │
│(-) PIERDERI │ │ │ │
│AFERENTE │ │ │ │
│ACTIVELOR ŞI │ │ │ │
│DATORIILOR │070 │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │
│- NET │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────────┴──────────┘

                       Câştiguri sau pierderi aferente activelor
            şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea
           justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│50D │-lei- │
├──────────┬───────┼──────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │ │Modificările valorii │
│ │ │Câştiguri/(-) Pierderi│juste datorate │
│ │Cod │ │riscului de credit │
│ │poziţie├───────────┬──────────┼───────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul │Exerciţiul│Exerciţiul │Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │financiar │financiar │
│ │ │precedent*)│încheiat │precedent*)│încheiat │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Active │ │ │ │ │ │
│financiare│ │ │ │ │ │
│desemnate │ │ │ │ │ │
│ca fiind │ │ │ │ │ │
│evaluate │010 │ │ │X │X │
│la │ │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │ │
│justă prin│ │ │ │ │ │
│profit sau│ │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Datorii │ │ │ │ │ │
│financiare│ │ │ │ │ │
│desemnate │ │ │ │ │ │
│ca fiind │ │ │ │ │ │
│evaluate │020 │ │ │ │ │
│la │ │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │ │
│justă prin│ │ │ │ │ │
│profit sau│ │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI │ │ │ │ │ │
│SAU (-) │ │ │ │ │ │
│PIERDERI │ │ │ │ │ │
│AFERENTE │ │ │ │ │ │
│ACTIVELOR │ │ │ │ │ │
│ŞI │ │ │ │ │ │
│DATORIILOR│ │ │ │ │ │
│FINANCIARE│030 │ │ │X │X │
│DESEMNATE │ │ │ │ │ │
│CA FIIND │ │ │ │ │ │
│EVALUATE │ │ │ │ │ │
│LA │ │ │ │ │ │
│VALOAREA │ │ │ │ │ │
│JUSTĂ PRIN│ │ │ │ │ │
│PROFIT SAU│ │ │ │ │ │
│PIERDERE │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘

                 Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire

┌──────────────────────┬──────────────────────┐
│50E │-lei- │
├──────────────┬───────┼──────────────────────┤
│ │ │Câştiguri/(-) Pierderi│
│ │Cod ├───────────┬──────────┤
│ │poziţie│Exerciţiul │Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent*)│încheiat │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Modificări de │ │ │ │
│valoare justă │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│instrumentului│ │ │ │
│de acoperire a│010 │ │ │
│riscurilor │ │ │ │
│[inclusiv │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │
│întrerupte] │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Modificări de │ │ │ │
│valoare justă │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│elementului │020 │ │ │
│acoperit, │ │ │ │
│atribuibile │ │ │ │
│riscului │ │ │ │
│acoperit │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Partea │ │ │ │
│ineficace din │ │ │ │
│acoperirea │ │ │ │
│fluxurilor │030 │ │ │
│de trezorerie,│ │ │ │
│recunoscută în│ │ │ │
│profit sau │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Partea │ │ │ │
│ineficace din │ │ │ │
│acoperirea │ │ │ │
│unei │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│nete într-o │040 │ │ │
│operaţiune din│ │ │ │
│străinătate, │ │ │ │
│recunoscută în│ │ │ │
│profit sau │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI SAU │ │ │ │
│(-) PIERDERI │ │ │ │
│DIN │050 │ │ │
│CONTABILITATEA│ │ │ │
│DE ACOPERIRE -│ │ │ │
│NET │ │ │ │
└──────────────┴───────┴───────────┴──────────┘

           Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare

┌───────────────────────┬──────────────────────┐
│50F │-lei- │
├───────────────┬───────┼──────────────────────┤
│ │ │Câştiguri/(-) Pierderi│
│ │Cod ├───────────┬──────────┤
│ │poziţie│Exerciţiul │Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent*)│încheiat │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Investiţii │020 │ │ │
│imobiliare │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Imobilizări │030 │ │ │
│necorporale │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Alte active │040 │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI SAU │ │ │ │
│(-) PIERDERI │ │ │ │
│DIN │050 │ │ │
│DERECUNOAŞTEREA│ │ │ │
│ACTIVELOR │ │ │ │
│NEFINANCIARE │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────────┴──────────┘

                       Alte venituri şi cheltuieli de exploatare

┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│50G │-lei- │
├──────────────┬───────┼──────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │Venituri │Cheltuieli │
│ │Cod ├───────────┬──────────┼───────────┬──────────┤
│ │poziţie│Exerciţiul │Exerciţiul│Exerciţiul │Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │financiar │financiar │
│ │ │precedent*)│încheiat │precedent*)│încheiat │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Modificările │ │ │ │ │ │
│valorii juste │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │
│imobilizărilor│ │ │ │ │ │
│corporale │010 │ │ │ │ │
│evaluate │ │ │ │ │ │
│folosind │ │ │ │ │ │
│modelul │ │ │ │ │ │
│valorii juste │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Investiţii │020 │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Leasing │ │ │ │ │ │
│operaţional, │ │ │ │ │ │
│altul decât │030 │ │ │ │ │
│investiţiile │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Altele │040 │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ALTE VENITURI │ │ │ │ │ │
│ŞI CHELTUIELI │050 │ │ │ │ │
│DE │ │ │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘

                       Câştiguri sau pierderi aferente activelor
            financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la
           valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente

┌────────────────────────┬──────────────────────┐
│50H │-lei- │
├────────────────┬───────┼──────────────────────┤
│ │ │Câştiguri/(-) Pierderi│
│ │Cod ├───────────┬──────────┤
│ │poziţie│Exerciţiul │Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent*)│încheiat │
├────────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Instrumente de │020 │ │ │
│capital │ │ │ │
├────────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Titluri de │030 │ │ │
│datorie │ │ │ │
├────────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│Credite şi │040 │ │ │
│avansuri │ │ │ │
├────────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│CÂŞTIGURI SAU │ │ │ │
│(-) PIERDERI │ │ │ │
│AFERENTE │ │ │ │
│ACTIVELOR │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
│NEDESTINATE │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII,│090 │ │ │
│EVALUATE │ │ │ │
│OBLIGATORIU LA │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU │ │ │ │
│PIERDERE, │ │ │ │
│NET │ │ │ │
├────────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │
│câştiguri sau │ │ │ │
│pierderi │ │ │ │
│datorate │100 │ │ │
│reclasificării │ │ │ │
│activelor la │ │ │ │
│cost amortizat │ │ │ │
└────────────────┴───────┴───────────┴──────────┘

        *) Obligaţiei de completare a informaţiilor privind realizările aferente exerciţiului financiar al anului 2017 îi sunt aplicabile prevederile IFRS privind modificările politicilor contabile în mod retroactiv sau prospectiv.
        Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele de drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
        Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Întocmit │
│ │Numele şi prenumele │
│Administrator, │Calitatea │
│Numele şi │Semnătura │
│prenumele │................. │
│Semnătura │Nr. de înregistrare │
│.............. │în organismul │
│ │profesional │
│ │..................." │
└────────────────┴─────────────────────┘

"

    8. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", la formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 60 - "Alte informaţii", formatul subformularului cod 60A* - "Active grupate pe categorii de operaţiuni" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Active grupate pe categorii de operaţiuni

┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│60A │-lei- │
├────────────────┬───────┬─────────────────────┼─────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ │Amortizări şi │ │ │
│ │ │ajustări │Valoare contabilă │Valoare contabilă │
│ │ │pentru pierderi │ │brută │
│Denumirea │Cod │aşteptate (-)*) │ │ │
│indicatorului │poziţie├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │financiar │financiar │financiar │financiar │
│ │ │precedent │încheiat │precedent │încheiat │precedent │încheiat │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│trezorerie şi │100 │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│interbancare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Casa şi alte │110 │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Casa │113 │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Numerar în │ │ │ │ │ │ │ │
│ATM-uri şi │116 │ │ │ │ │ │ │
│ASV-uri │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Alte valori │119 │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Cont curent şi│ │ │ │ │ │ │ │
│depozite la BNR,│ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │120 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Conturi de │ │ │ │ │ │ │ │
│corespondent la │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │130 │ │ │ │ │ │ │
│credit (nostro) │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Depozite la │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit, │140 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor de│ │ │ │ │ │ │ │
│credit, creanţe │150 │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│reverse repo şi │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri │ │ │ │ │ │ │ │
│luate cu │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut, │160 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │
│sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Valori de │ │ │ │ │ │ │ │
│recuperat, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │170 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│între │ │ │ │ │ │ │ │
│organizaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│cooperatiste de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit din │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul │180 │ │ │ │ │ │ │
│aceleiaşi │ │ │ │ │ │ │ │
│reţele, creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi │ │ │ │ │ │ │ │
│sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│restante, │190 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │ │ │ │
│riscul │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit a │195 │ │ │ │ │ │ │
│crescut │ │ │ │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│data │200 │ │ │ │ │ │ │
│raportării, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoaşterea │210 │ │ │ │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Operaţiuni cu │300 │ │ │ │ │ │ │
│clientela │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │310 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│trezorerie, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │320 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite de │ │ │ │ │ │ │ │
│consum şi │ │ │ │ │ │ │ │
│vânzări în rate │330 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiunilor de│ │ │ │ │ │ │ │
│comerţ exterior,│340 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│finanţarea │ │ │ │ │ │ │ │
│stocurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│şi pentru │350 │ │ │ │ │ │ │
│echipamente, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│imobiliare │360 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Alte credite │ │ │ │ │ │ │ │
│acordate │ │ │ │ │ │ │ │
│clientelei, │370 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Credite acordate│ │ │ │ │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare, │380 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│reverse repo şi │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri │ │ │ │ │ │ │ │
│luate cu │ │ │ │ │ │ │ │
│împrumut, │390 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │
│sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Conturi │ │ │ │ │ │ │ │
│curente │ │ │ │ │ │ │ │
│debitoare, │400 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Valori de │ │ │ │ │ │ │ │
│recuperat, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │410 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│restante, │420 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │ │ │ │
│riscul │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit a │425 │ │ │ │ │ │ │
│crescut │ │ │ │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│data │430 │ │ │ │ │ │ │
│raportării, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoaşterea │440 │ │ │ │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale - │ │ │ │ │ │ │ │
│abordarea │ │ │ │ │ │ │ │
│simplificată, │450 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Operaţiuni cu │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri şi │500 │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│diverse │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│deţinute în │510 │ │ │ │ │ │ │
│vederea │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionării │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care, │ │ │ │ │ │ │ │
│credite şi │511 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│desemnate ca │ │ │ │ │ │ │ │
│fiind │520 │ │ │ │ │ │ │
│evaluate la │ │ │ │ │ │ │ │
│valoarea justă │ │ │ │ │ │ │ │
│prin profit │ │ │ │ │ │ │ │
│sau pierdere │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care, │ │ │ │ │ │ │ │
│credite şi │521 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│evaluate la │ │ │ │ │ │ │ │
│valoarea justă │530 │ │ │ │ │ │ │
│prin alte │ │ │ │ │ │ │ │
│elemente ale │ │ │ │ │ │ │ │
│rezultatului │ │ │ │ │ │ │ │
│global │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care, │ │ │ │ │ │ │ │
│credite şi │531 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Instrumente de│ │ │ │ │ │ │ │
│datorie la cost │540 │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│nedestinate │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionării,│ │ │ │ │ │ │ │
│evaluate │550 │ │ │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │ │ │ │
│la valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│justă prin │ │ │ │ │ │ │ │
│profit sau │ │ │ │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care, │ │ │ │ │ │ │ │
│credite şi │551 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Instrumente │560 │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Conturi de │ │ │ │ │ │ │ │
│decontare │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiunile cu │570 │ │ │ │ │ │ │
│titluri şi │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Decontări │ │ │ │ │ │ │ │
│intrabancare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│între │ │ │ │ │ │ │ │
│organizaţiile │580 │ │ │ │ │ │ │
│cooperatiste de │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │
│din cadrul │ │ │ │ │ │ │ │
│aceleiaşi reţele│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Beneficii ale │ │ │ │ │ │ │ │
│angajaţilor şi │590 │ │ │ │ │ │ │
│conturi │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Asigurări │ │ │ │ │ │ │ │
│sociale, │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţia │600 │ │ │ │ │ │ │
│socială │ │ │ │ │ │ │ │
│şi conturi │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Bugetul │ │ │ │ │ │ │ │
│statului, │ │ │ │ │ │ │ │
│fonduri speciale│610 │ │ │ │ │ │ │
│şi conturi │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Debitori │ │ │ │ │ │ │ │
│diverşi, creanţe│ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi │620 │ │ │ │ │ │ │
│sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Decontări din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni în │630 │ │ │ │ │ │ │
│asocieri │ │ │ │ │ │ │ │
│în participaţie │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Conturi de │640 │ │ │ │ │ │ │
│stocuri │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Conturi de │650 │ │ │ │ │ │ │
│regularizare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│restante, │660 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │ │ │ │
│riscul │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit a │665 │ │ │ │ │ │ │
│crescut │ │ │ │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│data │670 │ │ │ │ │ │ │
│raportării, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoaşterea │680 │ │ │ │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente unui │ │ │ │ │ │ │ │
│contract - │ │ │ │ │ │ │ │
│abordarea │690 │ │ │ │ │ │ │
│simplificată, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Active │700 │ │ │ │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Credite │ │ │ │ │ │ │ │
│subordonate, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │710 │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Titluri de │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │
│deţinute │ │ │ │ │ │ │ │
│în filiale, în │ │ │ │ │ │ │ │
│entităţi │720 │ │ │ │ │ │ │
│asociate şi în │ │ │ │ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│controlate în │ │ │ │ │ │ │ │
│comun │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Dotări pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│unităţile │730 │ │ │ │ │ │ │
│proprii din │ │ │ │ │ │ │ │
│străinătate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Imobilizări în│ │ │ │ │ │ │ │
│curs, │ │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │740 │ │ │ │ │ │ │
│necorporale şi │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar, │750 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│restante, │760 │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru care │ │ │ │ │ │ │ │
│riscul │ │ │ │ │ │ │ │
│de credit a │765 │ │ │ │ │ │ │
│crescut │ │ │ │ │ │ │ │
│semnificativ, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│data │770 │ │ │ │ │ │ │
│raportării, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- Active │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│depreciate la │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoaşterea │780 │ │ │ │ │ │ │
│iniţială, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşate şi sume │ │ │ │ │ │ │ │
│de amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Creanţe din │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │
│leasing │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar - │ │ │ │ │ │ │ │
│abordarea │790 │ │ │ │ │ │ │
│simplificată, │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţe ataşate │ │ │ │ │ │ │ │
│şi sume de │ │ │ │ │ │ │ │
│amortizat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Acţionari sau │800 │ │ │ │ │ │ │
│asociaţi (+/-)*)│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │900 │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    *) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-)."

    9. În anexă, la capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit", la formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 60 - "Alte informaţii", denumirea subformularului cod 60F - "Elemente de capitaluri proprii" se modifică şi devine 60F - "Unele elemente de capitaluri proprii
    10. În anexă, după capitolul II "Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit" se introduce un nou capitol, capitolul II^1 "Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit"), cu următorul cuprins:
    "    CAP. II^1
    CORESPONDENŢA CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT*1)
        *1) Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
    1. SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
                                     (cod 10)

┌──────────────────────────────────────┐
│10. │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┴───────┴──────────────────────┤
│10.01 - ACTIVE │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│ │ │101 + 102 + 109 + 1111│
│ │ │+ 1112 + ex. 1115 ± │
│ │ │ex.*2)1171 + │
│ │ │121 + 1271 + 1311 + │
│ │ │ex. 1314 ± ex. 1317 + │
│ │ │1411 ± │
│ │ │ex. 1417 ± ex. 181 ± │
│010 │1 şi 2 │ex. 182 ± ex. 183 ± │
│ │ │ex. 184 - │
│ │ │(± ex. 191 ± ex. 192 +│
│ │ │ex. 197 ± ex. 199 │
│ │ │(solduri │
│ │ │aferente activităţilor│
│ │ │financiare*3)) - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │101 + 102 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1111 + 1112 + ex. 1115│
│ │ │± ex. 1171 ± ex. 181 ±│
│ │ │ex. 182 ± │
│ │ │ex. 183 ± ex. 184 - (±│
│030 │1 şi 2 │ex. 191 ± ex. 192 + │
│ │ │ex. 197 ± │
│ │ │ex. 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - │
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │109 + 121 + 1271 + │
│ │ │1311 + ex. 1314 ± ex. │
│ │ │1317 + 1411 ± │
│ │ │ex. 1417 ± ex. 181 ± │
│ │ │ex. 182 ± ex. 183 ± │
│040 │1 şi 2 │ex. 184 - │
│ │ │(± ex. 191 ± ex. 192 +│
│ │ │ex. 197 ± ex. 199 │
│ │ │(solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │3011 + 311 (solduri │
│ │ │debitoare)*4) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│060 │1 şi 2 │311 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│070 │1 şi 2 │30111 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│080 │1 şi 2 │30112 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│090 │1 şi 2 │30113 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│096 │1 şi 2 │305 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│097 │1 şi 2 │3051 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│098 │1 şi 2 │3052 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│099 │1 şi 2 │3053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│100 │1 şi 2 │30212 + 30213 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│120 │1 şi 2 │30212 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│130 │1 şi 2 │30213 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │303 ± ex. 381 ± ex. │
│141 │1 şi 2 │382 ± ex. 383 ± ex. │
│ │ │384 - ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│142 │1 şi 2 │3031 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3032 + ex.3037 ± ex. │
│143 │1 şi 2 │381 ± ex. 382 ± ex. │
│ │ │383 ± ex. 384 - │
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3033 + ex. 3037 ± ex. │
│144 │1 şi 2 │381 ± ex. 382 ± ex. │
│ │ │383 ± │
│ │ │ex. 384 - ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1113 + 1114 + ex. 1115│
│ │ │± ex. 1171 + 1312 + │
│ │ │1313 + │
│ │ │ex. 1314 ± ex. 1317 + │
│ │ │1412 ± ex. 1417 ± 152 │
│ │ │± 161 ± │
│ │ │ex. 181 ± ex. 182 ± │
│ │ │ex. 183 ± ex. 184 - (±│
│ │ │ex. 191 ± │
│ │ │ex. 192 + ex. 197 ± │
│ │ │ex. 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) ± 201 ± │
│ │ │202 ± 203 ± 204 ± 205 │
│ │ │± 206 ± 209 ± │
│ │ │231 ± 243 + 2511 │
│ │ │(solduri debitoare) ± │
│ │ │25171 ± 261 ± │
│ │ │281 ± 282 ± 283 ± 284 │
│ │ │± 285 - (± 291 ± 292 +│
│ │ │297 ± 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│181 │1 şi 2 │+ 304 + 333 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │3362 + 3371 + ex. 3515│
│ │ │+ │
│ │ │ex. 35192 ± ex. 355 + │
│ │ │3571 + 371 + 378 ± ex.│
│ │ │381 ± │
│ │ │ex. 382 ± ex. 383 ± │
│ │ │ex. 384 ± 385 - (± 391│
│ │ │+ 3921 + │
│ │ │3922 ± 3923 ± 3927 ± │
│ │ │3929 (solduri aferente│
│ │ │activelor │
│ │ │financiare)) + 401 + │
│ │ │402 ± 407 ± 471 ± 481 │
│ │ │± 482 ± │
│ │ │483 ± 484 ± 485 - │
│ │ │(4931 + 4932 ± 4933 + │
│ │ │4937 ± 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare) │
│ │ │± 494 ± 495 ± │
│ │ │496) + 508 (sold │
│ │ │debitor)*5) - ex. 3566│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │304 ± ex. 381 ± ex. │
│182 │1 şi 2 │382 ± ex. 383 ± ex. │
│ │ │384 -(±391) - │
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1113 + 1114 + ex. 1115│
│ │ │± ex. 1171 + 1312 + │
│ │ │1313 + │
│ │ │ex. 1314 ± ex. 1317 + │
│ │ │1412 ± ex. 1417 ± 152 │
│ │ │± 161 ± │
│ │ │ex. 181 ± ex. 182 ± │
│ │ │ex. 183 ± ex. 184 - (±│
│ │ │ex. 191 ± │
│ │ │ex. 192 + ex. 197 ± │
│ │ │ex. 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare) ± 201 ± │
│ │ │202 ± 203 ± 204 ± 205 │
│ │ │± 206 ± 209 ± │
│ │ │231 ± 243 + 2511 │
│ │ │(solduri debitoare) ± │
│ │ │25171 ± 261 ± │
│ │ │281 ± 282 ± 283 ± 284 │
│ │ │± 285 - (± 291 ± 292 +│
│ │ │297 ± 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│183 │1 şi 2 │activelor financiare))│
│ │ │+ 333 (solduri │
│ │ │debitoare) + 3362 + │
│ │ │3371 + ex. 3515 + ex. │
│ │ │35192 ± │
│ │ │ex. 355 + 3571 + 371 +│
│ │ │378 ± ex. 381 ± ex. │
│ │ │382 ± 383 ± │
│ │ │ex. 384 ± 385 - (3921 │
│ │ │+ 3922 ± 3923 + 3927 ±│
│ │ │3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │+ 401 + 402 ± │
│ │ │407 ± 471 ± 481 ± 482 │
│ │ │± 483 ± 484 ± 485 - │
│ │ │(4931 + 4932 ± │
│ │ │4933 + 4937 ± 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor │
│ │ │financiare) ± 494 ± │
│ │ │495 ± 496) + 508 (sold│
│ │ │debitor) - │
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │312 (solduri │
│ │ │debitoare) + 313 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│240 │1 şi 2 │314 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │315 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│250 │1 şi 2 │316 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│260 │1 şi 2 │411 + 412 + 413 - 491 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│261 │1 şi 2 │411-491 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│262 │1 şi 2 │412 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│263 │1 şi 2 │413 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│270 │1 şi 2 │432 + 442 - 4612 - │
│ │ │49212 - 4923 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │432 + 4421 + 4422 + │
│ │ │4423 + 4424 - 46121 - │
│280 │1 şi 2 │46122 - 46123- │
│ │ │46124 -49212 - 49231 -│
│ │ │49232 - 49233 - 49234 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│290 │1 şi 2 │4425 - 46125 - 49235 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│300 │1 şi 2 │431 + 441 - 4611 - │
│ │ │49211 - 4922 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│310 │1 şi 2 │4411 - 49221 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│320 │1 şi 2 │431 + 4419 - 4611 - │
│ │ │49211 - 49222 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│330 │1 şi 2 │3531 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│340 │1 şi 2 │35311 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│350 │1 şi 2 │35312 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │341 (sold debitor) + │
│ │ │ex. 3515 + ex. 35192 +│
│ │ │3521 │
│ │ │(sold debitor) + 3522 │
│ │ │(sold debitor) + 35262│
│ │ │+ 35324 + │
│ │ │35328 (sold debitor) +│
│ │ │3533 (sold debitor) + │
│ │ │3534 + 3536 │
│360 │1 şi 2 │(sold debitor) + 3538 │
│ │ │(sold debitor) + 35392│
│ │ │± ex. 355 + │
│ │ │3611 + ex. 3612 + 3613│
│ │ │+ 362 + 3723 (sold │
│ │ │debitor) + │
│ │ │3729 (sold debitor) + │
│ │ │375 + 3799 (solduri │
│ │ │debitoare) - │
│ │ │ex. 393 + 421 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│370 │1 şi 2 │ex. 3612 + 363 - ex. │
│ │ │393 │
├───────┴───────┴──────────────────────┤
│10.02 - DATORII │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│010 │1 şi 2 │3012 + 311 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │311 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │30121 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│040 │1 şi 2 │30122 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │30123 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│060 │1 şi 2 │30129 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│070 │1 şi 2 │3022 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│080 │1 şi 2 │30221 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│090 │1 şi 2 │30222 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│100 │1 şi 2 │30229 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │112 ± 1172 + 122 + │
│ │ │1272 ± 132 ± 142 ± 151│
│ │ │± 162 ± 199 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor │
│ │ │financiare*6)) ± 232 ±│
│ │ │241 + 2511 (solduri │
│ │ │creditoare) ± 25172 ± │
│ │ │253 ± 254 ± │
│ │ │262 ± 299 (solduri │
│ │ │aferente datoriilor │
│ │ │financiare) ± │
│ │ │321 ± 322 ± 325 ± 326 │
│110 │1 şi 2 │+ 331 + 332 + 333 │
│ │ │(solduri │
│ │ │creditoare) + 334 + │
│ │ │335 + 3361 + 3372 + │
│ │ │ex. 35191 + 354± │
│ │ │ex. 356 + 3572 + 377 +│
│ │ │3791 ± 3929 (solduri │
│ │ │aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │± 472 ± 4939 (solduri │
│ │ │aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │+ 531 + 532 ± 537 + │
│ │ │508 (sold │
│ │ │creditor) - ex. 3556 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │112 ± 1172 + 122 + │
│ │ │1272 ± 132 ± 142 ± 151│
│ │ │± ex. 199 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │± 232 ± 241 + │
│ │ │2511 (solduri │
│ │ │creditoare) ± 25172 ± │
│ │ │253 ± 254 ± ex. 299 │
│120 │1 şi 2 │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │± ex. 356 ± │
│ │ │ex. 3929 (solduri │
│ │ │aferente datoriilor │
│ │ │financiare) ± │
│ │ │472 ± 4939 (solduri │
│ │ │aferente datoriilor │
│ │ │financiare) + │
│ │ │5312 + 5322 ± ex. 537 │
│ │ │- ex. 3556 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 321 ± 322 ± 325 ± │
│ │ │326 ± ex. 3929 │
│130 │1 şi 2 │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │+ 5311 + 5321 ± ex. │
│ │ │537 - ex.3556 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 162 ± ex. 199 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │± 262 ± ex. 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │+ 331 + 332 + 333 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│140 │1 şi 2 │334 + 335 + │
│ │ │3361 + 3372 + ex. │
│ │ │35191 + 354 ± ex. 356 │
│ │ │+ 3572 + 377 + │
│ │ │3791 ± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
│ │ │+ 508 (sold creditor) │
│ │ │- ex. 3556 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │312 (solduri │
│ │ │creditoare) + 313 │
│150 │1 şi 2 │(solduri creditoare) +│
│ │ │314 (solduri │
│ │ │creditoare) + 315 │
│ │ │(solduri creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│160 │1 şi 2 │316 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│170 │1 şi 2 │551 + 552 + 553 + 554 │
│ │ │+ 555 + 559 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│180 │1 şi 2 │5523 + 5525 + ex. 5527│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│190 │1 şi 2 │5526 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│200 │1 şi 2 │554 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│210 │1 şi 2 │553 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│220 │1 şi 2 │551 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│230 │1 şi 2 │5521 + 5522 + ex. 5527│
│ │ │+ 5529 + 555 + 559 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│240 │1 şi 2 │3531 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│250 │1 şi 2 │35311 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│260 │1 şi 2 │35312 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │341 (sold creditor) + │
│ │ │3511 + 3512 + 3513 + │
│ │ │3514 + 3516 + │
│ │ │3517 + 3518 + ex. │
│ │ │35191 + 3521 (sold │
│ │ │creditor) + 3522 │
│ │ │(sold creditor) + │
│ │ │35261 + 35323 + 35328 │
│280 │1 şi 2 │(sold creditor)+ │
│ │ │3533 (sold creditor) +│
│ │ │3536 (sold creditor) +│
│ │ │3538 │
│ │ │(sold creditor) + │
│ │ │35391 ± ex. 356 + 3723│
│ │ │(sold creditor) │
│ │ │+ 3729 (sold creditor)│
│ │ │+ 376 + 3799 (solduri │
│ │ │creditoare) │
├───────┴───────┴──────────────────────┤
│10.03 - CAPITALURI PROPRII │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│010 │1 şi 2 │501 ± 504 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │5012 ± ex. 504 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │5011 ± ex. 504 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│040 │1 şi 2 │511 - 5291 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │502 + 527 ± ex. 5292 ±│
│ │ │ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│060 │1 şi 2 │527 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│070 │1 şi 2 │502 ± ex. 5292 + ex. │
│ │ │524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│080 │1 şi 2 │± 525 ± ex. 5292 ± ex.│
│ │ │524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │516 ± 521 ± 522 ± 523 │
│090 │1 şi 2 │± 526 ± 528 ± ex. 5292│
│ │ │± ex.524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │516 ± 5221 ± 5232 ± │
│095 │1 şi 2 │5233 ± ex. 526 ± 528 ±│
│ │ │ex. 5292 ± │
│ │ │ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│100 │1 şi 2 │5162 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│110 │1 şi 2 │5161 + ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│120 │1 şi 2 │± ex. 5292 + ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│122 │1 şi 2 │± ex. 526 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│320 │1 şi 2 │± 5221 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│330 │1 şi 2 │± 5232 ± 5233 ± ex. │
│ │ │524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│340 │1 şi 2 │± 5233 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│350 │1 şi 2 │± 5232 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│360 │1 şi 2 │± 528 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 521 ± 5222 ± 5223 ± │
│128 │1 şi 2 │5231 ± 5234 ± ex. 526 │
│ │ │± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│130 │1 şi 2 │± ex. 5231 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│140 │1 şi 2 │± 521 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│150 │1 şi 2 │± ex. 5231 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│155 │1 şi 2 │± 5222 ± 5223 ± ex. │
│ │ │524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│165 │1 şi 2 │+ 5234 + ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│170 │1 şi 2 │± ex. 526 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± ex. 524 ± 5811 ± │
│190 │1 şi 2 │5814 ± 5815 ± 5816 ± │
│ │ │5817 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│200 │1 şi 2 │± 5812 ± 5813 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│210 │1 şi 2 │512 + 513 + 514 + 517 │
│ │ │+ 519 ± ex. 524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│240 │1 şi 2 │(-)503 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│250 │1 şi 2 │±591 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│255 │1 şi 2 │-592 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

        *2) Sintagma «ex.» se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
        *3) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente activelor financiare
        *4) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma «solduri debitoare», respectiv, «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare, respectiv creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
        *5) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma «sold debitor», respectiv «sold creditor» se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.
        *6) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente datoriilor financiare.
    2. CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE (cod 20)

┌──────────────────────────────────────┐
│20 │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7011 + 7012 + 7013 + │
│ │ │7014 + 7015 + 7017 + │
│ │ │7018 - 6617 + 7021 + │
│ │ │7022 │
│ │ │+ 7023 + 7024 + 7027 +│
│010 │1 şi 2 │7028 - 6627 + 70331 + │
│ │ │70341 + ex. 7037 + │
│ │ │7038 │
│ │ │- 66327 + 7041 + 7048 │
│ │ │- 66437 + 7051 + 7052 │
│ │ │+ 7058 - 66447 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│041 │1 şi 2 │70331 + ex. 7038 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7011 +70132 +70133│
│ │ │+ ex. 70134 + 70142 + │
│ │ │7015 + ex. 7017 + │
│ │ │ex. 7018 - ex. 6617 + │
│ │ │7021 + 7022 + 7023 + │
│051 │1 şi 2 │7024 + 7027 + 7028 - │
│ │ │6627 │
│ │ │+ 70341 + ex. 7037 + │
│ │ │ex. 7038 - 66327 + │
│ │ │7041 + 7048 - 66437 + │
│ │ │7051 + │
│ │ │7052 + 7058 - 66447 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7011 +7012 + 70131│
│ │ │+ ex. 70134 + 70141 + │
│080 │1 şi 2 │ex. 7017 + ex. 7018 - │
│ │ │ex. │
│ │ │6617 + ex. 7037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│085 │1 şi 2 │ex. 7037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6011 + 6012 + 6013 + │
│ │ │6014 + 6015 + 6017 + │
│ │ │6022 + 6023 + 6024 + │
│090 │1 şi 2 │6025 │
│ │ │+ 6026 + 6027 + 6036 +│
│ │ │ex. 6037 + 6041 + 6051│
│ │ │+ 6052 + 6657 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6011 + 6012 + 6013 + │
│ │ │6014 + 6015 + ex. 6017│
│120 │1 şi 2 │+ 6022 + 6023 + 6024 +│
│ │ │6025 + 6026 + ex. 6027│
│ │ │+ 6036 + ex. 6037 + │
│ │ │6041 + 6051 + 6052 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│140 │1 şi 2 │ex. 6017 + ex. 6027 + │
│ │ │ex. 6037 + 6657 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│145 │1 şi 2 │ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│191 │1 şi 2 │ex. 70333 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│194 │1 şi 2 │ex. 70333 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7019 + 7029 + 7039 + │
│200 │1 şi 2 │7049 + 7059 + 7069 + │
│ │ │7071 + 7072 + 7077 + │
│ │ │708 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6019 + 6029 + 6039 + │
│210 │1 şi 2 │6049 + 6059 + 6069 + │
│ │ │6071 + 6072 + 6077 + │
│ │ │608 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70336 + 70342 + 7036 +│
│220 │1 şi 2 │ex. 7037 - 6033 - 6034│
│ │ │- ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│231 │1 şi 2 │70336 - 6033 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│241 │1 şi 2 │70342 - 6034 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│260 │1 şi 2 │7036 + ex. 7037 - ex. │
│ │ │6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│270 │1 şi 2 │ex. 7037 - ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70311 + 70312 + ex. │
│ │ │7061 + 70741 + 70742 +│
│ │ │70743 + 70744 + 70745 │
│ │ │+ │
│280 │1 şi 2 │70746 + 70749 - 60311 │
│ │ │- 60312 - 60313 - ex. │
│ │ │6061 - 60741 - 60742 -│
│ │ │60743 - 60744 - 60745 │
│ │ │- 60746 - 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│287 │1 şi 2 │7035 - 6035 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│290 │1 şi 2 │70321 + 70322 - 60321 │
│ │ │- 60322 - 60323 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70747 + 70751 + 70752 │
│300 │1 şi 2 │+ 70753 - 60747 - │
│ │ │60751- 60752 - 60753 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│310 │1 şi 2 │ex. 7061 - ex. 6061 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│330 │1 şi 2 │746 + ex. 749 - ex. │
│ │ │609 - 646 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7042 + 709 + 741 + 742│
│ │ │+ 744 + 747 + 748 + │
│340 │1 şi 2 │ex. 749 + 7619 + 7629 │
│ │ │+ │
│ │ │76329 + 76439 + 76449 │
│ │ │+ 781 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 609 + 6311 + 6312 │
│ │ │+ 644 + 647 + ex. 649 │
│350 │1 şi 2 │+ 6619 + 6629 + 66329 │
│ │ │+ │
│ │ │66439 + 66449 + 681 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6042 + 611 +612 + 617 │
│360 │1 şi 2 │+ 621 +632 + 634 + 635│
│ │ │+ 641 + ex. 649 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│370 │1 şi 2 │611 + 612 + 617 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│380 │1 şi 2 │6042 + 621 + 632 + 634│
│ │ │+ 635 + 641 + ex. 649 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│390 │1 şi 2 │651 + 652 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│400 │1 şi 2 │ex. 652 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│410 │1 şi 2 │ex. 652 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│420 │1 şi 2 │651 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6651 + 6652 + 6653 + │
│430 │1 şi 2 │6654 + 6655 + 6659 - │
│ │ │765 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│440 │1 şi 2 │ex. 6651 - ex. 7651 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 6651 + 6652 + 6653│
│ │ │+ 6654 + 6655 + 6659 -│
│450 │1 şi 2 │ex. 7651 - 7652 - 7653│
│ │ │- │
│ │ │7654 - 7655 - 7659 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6611 + 6612 + 6613 + │
│ │ │6615 + 6621 + 6622 + │
│ │ │6623 + 6624 + 6625 + │
│ │ │6631 + 66321 + 66324 +│
│ │ │66431 + 66432 + 66433 │
│ │ │+ 66434 + 66435 + │
│ │ │66441 + 66442 + 66443 │
│ │ │+ 66445 + 668 - 7611 -│
│460 │1 şi 2 │7612 - 7613 - 7615 - │
│ │ │7621 - 7622 + 7623 - │
│ │ │7624 - 7625 - 7631 - │
│ │ │76321 - 76324 - 76431 │
│ │ │- │
│ │ │76432 - 76433 - 76434 │
│ │ │- 76435 - 76441 - │
│ │ │76442 - 76443 - 76445 │
│ │ │- 767 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│481 │1 şi 2 │66311 + ex. 668 - │
│ │ │76311 - ex. 767 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6611 - 6612 + 6613 + │
│ │ │6615 + 6621 + 6622 + │
│ │ │6623 + 6624 + 6625 + │
│ │ │66312 + 66321 + 66324 │
│ │ │+ 66431 + 66432 + │
│ │ │66433 + 66434 + 66435 │
│ │ │+ │
│ │ │66441 + 66442 + 66443 │
│ │ │+ 66445 + ex. 668 - │
│491 │1 şi 2 │7611 - 7612 - 7613 - │
│ │ │7615 - │
│ │ │7621 - 7622 - 7623 - │
│ │ │7624 - 7625 - 76312 - │
│ │ │76321 - 76324 - 76431 │
│ │ │- │
│ │ │76432 - 76433 - 76434 │
│ │ │- 76435 - 76441 - │
│ │ │76442 - 76443 - 76445 │
│ │ │- ex. │
│ │ │767 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│510 │1 şi 2 │6641 - 7641 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│520 │1 şi 2 │6633 + 6642 - 7633 - │
│ │ │7642 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 66421 + ex. 66423 │
│530 │1 şi 2 │- ex. 76421 - ex. │
│ │ │76423 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│540 │1 şi 2 │ex. 66423 - ex. 76423 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│550 │1 şi 2 │ex. 66422 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│560 │1 şi 2 │ex. 66421 + ex. 66422 │
│ │ │- ex. 76421 - 76422 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│570 │1 şi 2 │6633 - 7633 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│580 │1 şi 2 │ex.74997 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│600 │1 şi 2 │ex. 74997 - 633 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│620 │1 şi 2 │ex. 691 + ex. 692 - │
│ │ │ex. 791 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│660 │1 şi 2 │ex. 691 + ex. 692 - │
│ │ │ex. 791 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│670 │1 şi 2 │± 591 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘


    3. DEFALCAREA ANUMITOR ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
                                        (cod 50)
                          Venituri şi cheltuieli cu dobânzile,
                           defalcate pe instrumente (cod 50A)

┌──────────────────────────────────────┐
│50A │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │ex. 70331 + 70341 + │
│ │ │ex. 7038 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7011 + 70132 + │
│ │ │70133 + ex. 70134 + │
│ │ │70142 + 7015 + ex. │
│ │ │7017 + │
│ │ │ex. 7018 + ex. 6617 + │
│ │ │7021 + 7022 + 7023 + │
│080 │1 şi 2 │7024 + │
│ │ │7027 + 7028 - 6627 + │
│ │ │ex. 70331 + ex. 7037 +│
│ │ │ex.7038 - 66327 │
│ │ │+ 7041 + 7048 - 66437 │
│ │ │+ 7051 + 7052 + 7058 -│
│ │ │66447 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7011 + 7012 + │
│ │ │70131 + ex. 70134 + │
│150 │1 şi 2 │70141 + ex. 7017 + │
│ │ │ex.7018 - │
│ │ │ex. 6617 + ex. 7037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│160 │1 şi 2 │ex. 7037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6011 + 6012 + 6013 + │
│ │ │6014 + 6015 + 6022 + │
│ │3 şi 4 │6023 + 6024 + │
│ │ │6025 + 6026 + 6041 + │
│ │ │ex. 6051 + ex. 6052 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│230 │1 şi 2 │ex. 7037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │6036 + ex. 6037 + ex. │
│ │ │6051 + ex. 6052 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│240 │1 şi 2 │ex. 7037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 6017 + ex. 6027 + │
│ │ │ex.6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│260 │1 şi 2 │ex. 7037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 6017 + ex. 6027 + │
│ │ │ex. 6037 + 6657 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7011 + 7012 + 7013 + │
│ │ │7014 + 7015 + 7017 + │
│ │ │7018 - 6617 + │
│ │ │7021 + 7022 + 7023 + │
│ │ │7024 + 7027 + 7028 - │
│270 │1 şi 2 │6627 + 70331 + │
│ │ │70341 + ex. 7037 + │
│ │ │7038 - 66327 + 7041 + │
│ │ │7048 - 66437 + │
│ │ │7051 + 7052 + 7058 - │
│ │ │66447 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │6011 + 6012 + 6013 + │
│ │ │6014 + 6015 + 6017 + │
│ │ │6022 + 6023 + │
│ │3 şi 4 │6024 + 6025 + 6026 + │
│ │ │6027 + 6036 + ex.6037 │
│ │ │+ 6041 + 6051 + │
│ │ │6052 + 6657 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi
                     datoriilor financiare care nu sunt evaluate la
                        valoarea justă prin profit sau pierdere,
                           defalcate pe instrumente (cod 50B)

┌──────────────────────────────────────┐
│50B │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │ex. 70336 - ex. 6033 +│
│ │ │70342 - 6034 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │ex. 70336 - ex. 6033 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│040 │1 şi 2 │ex. 7037 - ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │7036 + ex. 7037 - ex. │
│ │ │6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│060 │1 şi 2 │ex. 7037 - ex. 6037 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70336 + 70342 + 7036 +│
│070 │1 şi 2 │ex. 7037 - 6033 - 6034│
│ │ │- ex. 6037 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                      Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi
               datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării,
                         defalcate pe tipuri de risc (cod 50C)

┌──────────────────────────────────────┐
│50C │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 70311 + ex. 70312 │
│ │ │+ 70741 + ex. 70749 - │
│010 │1 şi 2 │ex. 60311 - ex. 60312 │
│ │ │- │
│ │ │ex. 60313 - 60741 - │
│ │ │ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 70311 + 70742 + │
│020 │1 şi 2 │ex. 70749 - ex. 60311 │
│ │ │- ex. 60313 - 60742 - │
│ │ │ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 7061 + 70743 + ex.│
│030 │1 şi 2 │70749 - ex. 6061- │
│ │ │60743 - ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 70311 + ex. 70312 │
│ │ │+ 70744 + ex. 70749 - │
│040 │1 şi 2 │ex. 60311 - ex. │
│ │ │60312 - ex. 60313 - │
│ │ │60744 - ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │70745 + ex. 70749 - │
│ │ │60745 - ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 70311 + ex. 70312 │
│ │ │+ 70746 + ex. 70749 - │
│060 │1 şi 2 │ex. 60311 - ex. │
│ │ │60312 - ex. 60313 - │
│ │ │60746 - ex. 60749 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70311 + 70312 + ex. │
│ │ │7061 + 70741 + 70742 +│
│ │ │70743 + 70744 + │
│ │ │70745 + 70746 + 70749 │
│070 │1 şi 2 │- 60311 - 60312 - │
│ │ │60313 - ex. 6061 - │
│ │ │60741-60742 - 60743 - │
│ │ │60744 - 60745 - 60746 │
│ │ │- 60749 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor
                       financiare desemnate ca fiind evaluate la
                        valoarea justă prin profit sau pierdere,
                      defalcate pe portofolii contabile (cod 50D)

┌──────────────────────────────────────┐
│50D │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│010 │1 şi 2 │70321 - 60321 - ex. │
│ │ │60323 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │70322 - 60322 - ex. │
│ │ │60323 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 70322 - ex. 60322 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │70321 + 70322 - 60321 │
│ │ │- 60322 - 60323 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                       Câştiguri sau pierderi din contabilitatea
                                 de acoperire (cod 50E)

┌──────────────────────────────────────┐
│50E │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│010 │1 şi 2 │70751 + 70752 - 60751 │
│ │ │- 60752 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │70753 - 60753 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │ex. 70747 - ex. 60747 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│040 │1 şi 2 │ex. 70747 - ex. 60747 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │70747 + 70751 + 70752 │
│050 │1 şi 2 │+ 70753 - 60747 - │
│ │ │60751 - 60752 - 60753 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                       Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea
                            activelor nefinanciare (cod 50F)

┌──────────────────────────────────────┐
│50F │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │ex. 7462 - ex. 6462 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │7461 - 6461 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│040 │1 şi 2 │ex. 7462 + ex. 749 - │
│ │ │ex. 609 - ex. 6462 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│050 │1 şi 2 │746 + ex. 749 - ex. │
│ │ │609 - 646 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                              Alte venituri şi cheltuieli
                                de exploatare (cod 50G)

┌──────────────────────────────────────┐
│50G │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│010 │1 şi 2 │7472 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │6472 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │744 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │644 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │7042 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │ex. 609 + ex. 649 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │709 + 741 + 742 + 7471│
│040 │1 şi 2 │+ 748 + ex. 749 + 7619│
│ │ │+ 7629 + 76329 + │
│ │ │76439 + 76449 + 781 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 609 + 6311 + 6312 │
│ │3 şi 4 │+ 6471 + ex. 649 + │
│ │ │6619 + 6629 + 66329 + │
│ │ │66439 + 66449 + 681 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │7042 + 709 + 741 + 742│
│ │ │+ 744 + 747 + 748 + │
│050 │1 şi 2 │ex. 749 + 7619 + 7629 │
│ │ │+ │
│ │ │76329 + 76439 + 76449 │
│ │ │+ 781 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │ex. 609 + 6311 + 6312 │
│ │3 şi 4 │+ 644 + 647 + ex. 649 │
│ │ │+ 6619 + 6629 + 66329 │
│ │ │+ 66439 + 66449 + 681 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                  Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare
                   nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu
                      la valoarea justă prin profit sau pierdere,
                           defalcate pe instrumente (cod 50H)

┌───────────────────────────────────────┐
│50H │
├────────┬────────┬─────────────────────┤
│Cod │Coloana │Plan de conturi │
│poziţie │ │ │
├────────┼────────┼─────────────────────┤
│020 │1 şi 2 │ex. 7035 - ex. 6035 │
├────────┼────────┼─────────────────────┤
│030 │1 şi 2 │ex. 7035 - ex. 6035 │
├────────┼────────┼─────────────────────┤
│040 │1 şi 2 │ex. 7035 - ex. 6035 │
├────────┼────────┼─────────────────────┤
│090 │1 şi 2 │7035 - 6035 │
├────────┼────────┼─────────────────────┤
│100 │1 şi 2 │ex. 7035 - ex. 6035 │
└────────┴────────┴─────────────────────┘


    4. ALTE INFORMAŢII (cod 60) Active grupate pe categorii de operaţiuni
                                      (cod 60A)

┌──────────────────────────────────────┐
│60A │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (1911 + 19121 + │
│100 │1 şi 2 │19122 ± 1913 + 1921 + │
│ │ │19221 + 19222 ± 1923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │101 + 102 + 109 + 111 │
│ │ │± 1171 + 121 + 1271 ± │
│ │ │131 ± 141 ± 152 ± 161 │
│ │ │± │
│ │ │1741 ± 1761 ± 1781 ± │
│ │ │1782 ± 1783 ± 1784 ± │
│ │ │181 ± 182 ± 183 ± 184 │
│ │3 şi 4 │- │
│ │ │(197 ± 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566- │
│ │ │(1911 + 19121 + 19122 │
│ │ │± 1913 + 1921 + 19221 │
│ │ │+ 19222 ± 1923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │101 + 102 + 109 + 111 │
│ │ │± 1171 + 121 + 1271 ± │
│ │ │131 ± 141 ± 152 ± 161 │
│ │ │± │
│ │ │1741 ± 1761 ± 1781 ± │
│ │5 şi 6 │1782 ± 1783 ± 1784 ± │
│ │ │181 ± 182 ± 183 ± 184 │
│ │ │- │
│ │ │(197 ± 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│110 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │101 + 102 + 109 - (ex.│
│ │ │1911 + ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │101 + 102 + 109 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│113 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │101 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │101 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│116 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │102 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │102 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│119 │1 şi 2 │-(ex. 1911 + ex. 1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │109 - (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │109 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│120 │1 şi 2 │-(ex. 1911 + ex. 1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │111 ± 1171 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │111 ± 1171 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│130 │1 şi 2 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │121 + 1271 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (ex. 1911 +│
│ │ │ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │121 + 1271 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │5 şi 6 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│140 │1 şi 2 │-(ex. 1911 + ex. 1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1311 + 1312 + 1313 + │
│ │ │1314 ± 1317- (± ex. │
│ │3 şi 4 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1311 + 1312 + 1313 + │
│ │ │1314 ± 1317 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│150 │1 şi 2 │-(ex. 1911 + ex. 1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1411 + 1412 ± 1417 - │
│ │ │(± ex. 199 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 -(ex. 1911 + ex. │
│ │ │1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1411 + 1412 ± 1417 - │
│ │ │(± ex. 199 (solduri │
│ │5 şi 6 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│160 │1 şi 2 │-(ex. 1911 + ex. 1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1521 + 1522 + 1523 + │
│ │ │1524 ± 1527 - (± ex. │
│ │3 şi 4 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1521 + 1522 + 1523 + │
│ │ │1524 ± 1527 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│170 │1 şi 2 │-(ex. 1911 + ex. 1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1611 ± 1617 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (ex. 1911 +│
│ │ │ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1611 ± 1617 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│180 │1 şi 2 │-(ex. 1911 + ex.1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │17411 + 17412 + 17611 │
│ │ │± 17417 ± 17617 - (± │
│ │ │ex. 199 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │17411 + 17412 + 17611 │
│ │ │± 17417 ± 17617 - (± │
│ │5 şi 6 │ex. 199 (solduri │
│ │ │aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│190 │1 şi 2 │-(ex. 1911 + ex. 1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 1781 ± 181 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. 1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 1781 ± 181 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│195 │1 şi 2 │- (19121 + 19221) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 1782 ± 182 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 -(19121 + │
│ │ │19221) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 1782 ± 182 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│200 │1 şi 2 │- (19122 + 19222) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 1783 ± 183 - (ex. │
│ │ │197 ± ex. 199 (solduri│
│ │3 şi 4 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 -(19122 + 19222) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 1783 ± 183 (ex. 197 │
│ │ │± ex. 199 (solduri │
│ │5 şi 6 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│210 │1 şi 2 │- (± 1913 ± 1923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 1784 ± 184 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - (± 1913 ±│
│ │ │1923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 1784 ± 184 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │-(2911 + 29121 + 29122│
│ │ │+ 29123 ± 2913 + 2921 │
│300 │1 şi 2 │+ 29221 + 29222 + │
│ │ │29223 │
│ │ │± 2923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 201 ± 202 ± 203 ± │
│ │ │204 ± 205 ± 206 ± 209 │
│ │ │± 231 ± 243 ± 2511 │
│ │ │(solduri │
│ │ │debitoare) ± 25171 ± │
│ │ │261 ± 281 ± 282 ± 283 │
│ │ │± 284 ± 285 - (297 ± │
│ │3 şi 4 │299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - (2911 + │
│ │ │29121 + │
│ │ │29122 + 29123 + 2913 ±│
│ │ │2921 + 29221 + 29222 +│
│ │ │29223 ± 2923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 201 ± 202 ± 203 ± │
│ │ │204 ± 205 ± 206 ± 209 │
│ │ │± 231 ± 243 ± 2511 │
│ │ │(solduri │
│ │ │debitoare) ± 25171 ± │
│ │5 şi 6 │261 ± 281 ± 282 ± 283 │
│ │ │± 284 ± 285 - (297 ± │
│ │ │299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│310 │1 şi 2 │-(ex. 2911 + ex. 2921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2011 ± 2017 - (± ex. │
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - (ex. 2911│
│ │ │+ ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2011 ± 2017 - (± ex. │
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │5 şi 6 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│320 │1 şi 2 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2021 ± 2027 - (± ex. │
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (ex. 2911 +│
│ │ │ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2021 ± 2027 - (± ex. │
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │5 şi 6 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│330 │1 şi 2 │-(ex. 2911 + ex. 2921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2031 + 2032 ± 2037 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 - (ex. 2911 + ex.│
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2031 + 2032 ± 2037 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │5 şi 6 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│340 │1 şi 2 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2041 + 2042 ± 2047 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 - (ex. 2911 + ex.│
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2041 + 2042 ± 2047 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │5 şi 6 │aferente activelor │
│ │ │financiare │
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│350 │1 şi 2 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2051 + 2052 ± 2057 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 -(ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2051 + 2052 ± 2057 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │5 şi 6 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│360 │1 şi 2 │-(ex. 2911 + ex. 2921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2061 ± 2067 - (± ex. │
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (ex. 2911 +│
│ │ │ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2061 ± 2067 (± ex. 299│
│ │5 şi 6 │(solduri aferente │
│ │ │activelor funciare)) -│
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│370 │1 şi 2 │-(ex. 2911 + ex. 2921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2091 ± 2097 - (± ex. │
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (ex. 2911 +│
│ │ │ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2091 ± 2097 - (± ex. │
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │5 şi 6 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│380 │1 şi 2 │-(ex. 2911 + ex. 2921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2311 + 2312 ± 2317 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 - (ex. 2911 + ex.│
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2311 + 2312 ± 2317 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │5 şi 6 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│390 │1 şi 2 │-(ex. 2911 + ex. 2921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2431 + 2432 + 2433 + │
│ │ │2434 ± 2437 - (± ex. │
│ │3 şi 4 │299 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566-(ex. 2911 +│
│ │ │ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2431 + 2432 + 2433 + │
│ │ │2434 ± 2437 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │299 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│400 │1 şi 2 │-(ex. 2911 + ex. 2921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2511 (solduri │
│ │ │debitoare) ± 25171 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566-(ex. 2911 +│
│ │ │ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2511 (solduri │
│ │ │debitoare) ± 25171 - │
│ │5 şi 6 │(± ex. 299 (solduri │
│ │ │aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│410 │1 şi 2 │-(ex. 2911 + ex. 2921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2611 ± 2617 - (± ex. │
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (ex. 2911 +│
│ │ │ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2611 ± 2617 (± ex. 299│
│ │ │(solduri aferente │
│ │5 şi 6 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│420 │1 şi 2 │-(ex. 2911 + ex. 2921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 281 - (± ex. 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (ex. 2911 +│
│ │ │ex.2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 281 - (± ex. 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │5 şi 6 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│425 │1 şi 2 │- (29121 + 29221) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 282 - (± ex. 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │ex. 3566 (29121 + │
│ │ │29221) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 282 - (± ex. 299 │
│ │5 şi 6 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│430 │1 şi 2 │- (29122 + 29222) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 283 - (ex. 297 ± ex.│
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - (29122 + │
│ │ │29222) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 283 - (ex. 297 ± ex.│
│ │5 şi 6 │299 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│440 │1 şi 2 │- (± 2913 ± 2923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 284 - (± ex. 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (± 2913 ± │
│ │ │2923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 284 - (± ex. 299 │
│ │5 şi 6 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│450 │1 şi 2 │-(29123 + 29223) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 285 - (ex. 297 ± ex.│
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (29123 + │
│ │ │29223) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 285 - (ex. 297 ± ex.│
│ │5 şi 6 │299 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │-(3911 + 39121 + 39122│
│ │ │± 3913 + ex. 3921 + │
│500 │1 şi 2 │39221 + 39222 + 39223 │
│ │ │± │
│ │ │3923 + 393 + 52231 + │
│ │ │52232 + 52233 ± 52234)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3011+ 3021 + 303 + 304│
│ │ │+ 305 + 311 (solduri │
│ │ │debitoare) + 312 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │313 (solduri │
│ │ │debitoare) + 314 │
│ │ │(solduri │
│ │ │debitoare) + 315 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │316 (solduri │
│ │ │debitoare) + 333 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │3362 + 3371 + 341 │
│ │ │(sold debitor) + 342 │
│ │ │(sold debitor) + 3515 │
│ │ │+ 35192 + 3521 (sold │
│ │ │debitor) + 3522 (sold │
│ │ │debitor) + 35262 + │
│ │ │3531 (solduri │
│ │ │debitoare) + 35324 + │
│ │3 şi 4 │35328 (sold │
│ │ │debitor) + 3533 (sold │
│ │ │debitor) + 3534 + 3536│
│ │ │(sold debitor) │
│ │ │+ 3538 (sold debitor) │
│ │ │+ 35392 ± 355 + 3571 +│
│ │ │361 + 362 + 363 + 371 │
│ │ │+ │
│ │ │3723 (sold debitor) + │
│ │ │3729 (sold debitor) + │
│ │ │375 + 378 + 3799 │
│ │ │(solduri │
│ │ │debitoare) ± 381 ± 382│
│ │ │± 383 ± 384 ± 385 - │
│ │ │(3927 ± 3929 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 - (3911 + 39121 +│
│ │ │39122 ± │
│ │ │3913 + ex. 3921 + │
│ │ │39221 + 39222 + 39223 │
│ │ │± 3923 + 393) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3011 + 3021 + 303 + │
│ │ │304 + 305 + 311 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │312 (solduri │
│ │ │debitoare) + 313 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │314 (solduri │
│ │ │debitoare) + 315 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │316 (solduri │
│ │ │debitoare) + 333 │
│ │ │(solduri │
│ │ │debitoare) + 3362 + │
│ │ │3371 + 341 (sold │
│ │ │debitor) + 342 (sold │
│ │ │debitor) │
│ │ │+ 3515 + 35192 + 3521 │
│ │ │(sold debitor) + 3522 │
│ │ │(sold debitor) + 35262│
│ │ │+ │
│ │ │3531 (solduri │
│ │5 şi 6 │debitoare) + 35324 + │
│ │ │35328 (sold debitor) +│
│ │ │3533 │
│ │ │(sold debitor) + 3534 │
│ │ │+ 3536 (sold debitor) │
│ │ │+ 3538 (sold debitor) │
│ │ │+ │
│ │ │35392 ± 355 + 3571 + │
│ │ │361 + 362 + 363 + 371 │
│ │ │+ 3723 (sold debitor) │
│ │ │+ │
│ │ │3729 (sold debitor) + │
│ │ │375 + 378 + 3799 │
│ │ │(solduri debitoare) ± │
│ │ │381 ± │
│ │ │382 ± 383 ± 384 ± 385 │
│ │ │- (3927 ± 3929 │
│ │ │(solduri aferent │
│ │ │activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 + 52231 + 52232 +│
│ │ │52233 ± 52234 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│510 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │3011 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │3011 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│511 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │30113 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │30113 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│520 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │3021 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │3021 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│521 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │30213 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │30213 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│530 │1 şi 2 │-ex. 52231 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │3031 + 3032 + 3033 + │
│ │ │3037 - ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3031 + 3032 + 3033 + │
│ │5 şi 6 │3037 - ex. 3566 + ex. │
│ │ │52231 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│531 │1 şi 2 │-ex. 52231 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │3033 + ex. 3037 - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │3033 + ex. 3037 - ex. │
│ │ │3566 + ex. 52231 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│540 │1 şi 2 │- ex. 3911 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │3041 + 3047 - ex. 3566│
│ │ │- ex. 3911 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │3041 + 3047 - ex. 3566│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│550 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │3051 + 3052 + 3053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │3051 + 3052 + 3053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│551 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │3053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │3053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│560 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │311 (solduri │
│ │ │debitoare) + 312 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │3 şi 4 │313 (solduri │
│ │ │debitoare) + 314 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │315 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │311 (solduri │
│ │ │debitoare) + 312 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │5 şi 6 │313 (solduri │
│ │ │debitoare) + 314 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │315 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│570 │1 şi 2 │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │333 (solduri │
│ │ │debitoare) + 3362 + │
│ │3 şi 4 │3371 - (± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566-ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │333 (solduri │
│ │ │debitoare) + 3362 + │
│ │5 şi 6 │3371 - (± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│580 │1 şi 2 │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │341 (sold debitor) + │
│ │3 şi 4 │342 (sold debitor ) - │
│ │ │ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │341 (sold debitor) + │
│ │ │342 (sold debitor) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│590 │1 şi 2 │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3515 + 35192 - (± ex. │
│ │3 şi 4 │3929 (solduri aferente│
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3515 + 35192 - (± ex. │
│ │5 şi 6 │3929 (solduri aferente│
│ │ │activelor financiare))│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│600 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3521 (sold debitor) + │
│ │3 şi 4 │3522 (sold debitor) + │
│ │ │35262 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3521 (sold debitor) + │
│ │5 şi 6 │3522 (sold debitor) + │
│ │ │35262 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│610 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3531 (solduri │
│ │ │debitoare) + 35324 + │
│ │ │35328 (sold debitor) +│
│ │3 şi 4 │3533 (sold │
│ │ │debitor) + 3534 + 3536│
│ │ │(sold debitor) + 3538 │
│ │ │(sold debitor) + 35392│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3531 (solduri │
│ │ │debitoare) + 35324 + │
│ │ │35328 (sold debitor) +│
│ │5 şi 6 │3533 (sold │
│ │ │debitor) + 3534 + 3536│
│ │ │(sold debitor + 3538 │
│ │ │(sold debitor) + 35392│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│620 │1 şi 2 │-ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3551 + 3552 + 3556 ± │
│ │ │3557 - (± ex. 3929 │
│ │3 şi 4 │(solduri aferente │
│ │ │activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 - ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3551 + 3552 + 3556 ± │
│ │ │3557 - (± ex. 3929 │
│ │5 şi 6 │(solduri aferente │
│ │ │activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│630 │1 şi 2 │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3571 - (± ex. 3929 │
│ │3 şi 4 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3571 - (± ex. 3929 │
│ │5 şi 6 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│640 │1 şi 2 │- 393 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │361 + 362 + 363 - 393 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │361 + 362 + 363 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│650 │1 şi 2 │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │316 (solduri │
│ │ │debitoare) + 371 + │
│ │ │3723 (sold debitor) + │
│ │ │3729 (sold │
│ │ │debitor) + 375 + 378 +│
│ │3 şi 4 │3799 (solduri │
│ │ │debitoare) - (± ex. │
│ │ │3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │316 (solduri │
│ │ │debitoare) + 371 + │
│ │ │3723 (sold debitor) + │
│ │ │3729 (sold │
│ │5 şi 6 │debitor) + 375 + 378 +│
│ │ │3799 (solduri │
│ │ │debitoare) - (± ex. │
│ │ │3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│660 │1 şi 2 │- (ex. 3911 + ex.3921 │
│ │ │+ ex. 52231) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 381 - (± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (ex. 3911 +│
│ │ │ex. 3921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 381 - (± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │5 şi 6 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 + ex. 52231 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│665 │1 şi 2 │- (39121 + 39221 + │
│ │ │52232) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 382 - (± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (39121 + │
│ │ │39221) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 382 - (± ex. 3929 │
│ │5 şi 6 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare) │
│ │ │ex. 3566 + 52232 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│670 │1 şi 2 │-(39122 + 39222 + │
│ │ │52233) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 383 - (ex. 3927 ± │
│ │ │ex. 3929 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) │
│ │ │- ex. 3566 - (39122 + │
│ │ │39222) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 383 - (ex. 3927 ± │
│ │ │ex. 3929 (solduri │
│ │5 şi 6 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) │
│ │ │- ex. 3566 + 52233 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│680 │1 şi 2 │- (± 3913 ± 3923 ± │
│ │ │52234) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 384 - (± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 - (± 3913 ± │
│ │ │3923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 384 - (± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │5 şi 6 │activelor financiare))│
│ │ │- │
│ │ │ex. 3566 ± 52234 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│690 │1 şi 2 │- 39223 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 385 - (ex. 3927 ± │
│ │ │ex. 3929 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) │
│ │ │- ex. 3566 -39223 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 385 - (ex. 3927 ± │
│ │ │ex. 3929 (soldurilor │
│ │5 şi 6 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │-(461 + 491 + 492 + │
│ │ │4931 + 4931 + 49322 + │
│ │ │49323 ± 4933 + 4941 + │
│ │ │49421 │
│700 │1 şi 2 │+ 49422 + 49423 ± 4943│
│ │ │+ 4951 + 49521 + 49522│
│ │ │± 4953 + 4961 + 49621 │
│ │ │+ │
│ │ │49622 ± 4963) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │401 + 402 ± 407 + 41 │
│ │ │+421 + 43 + 44 ± 471 ±│
│ │ │481 ± 482 ±483 ± 484 ±│
│ │ │485 │
│ │ │-(4937 ± 4939 (solduri│
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare) + 4957 ± │
│ │3 şi 4 │4959) │
│ │ │- (461 + 491 + 492 + │
│ │ │4931 + 49321 + 49322 +│
│ │ │49323 ± 4933 + 4941 + │
│ │ │49421 + 49422 + 49423 │
│ │ │± 4943 + 4951 + 49521 │
│ │ │+ 49522 ± 4953 + 4961 │
│ │ │+ │
│ │ │49621 + 49622 ± 4963) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │401 +402 ±407+ 41 +421│
│ │ │+43+ 44 ±471 ±481 ± │
│ │ │482 ± 483 ± 484 ± 485 │
│ │5 şi 6 │- │
│ │ │(4937 ± 4939 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare) + 4957 ± │
│ │ │4959) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│710 │1 şi 2 │- (ex. 4951 + ex. │
│ │ │4961) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │401 + 402 ± 407 - (± │
│ │3 şi 4 │ex. 4959) - ex. 3566 -│
│ │ │(ex. 4951 + ex.4961) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │401 + 402 ± 407 - (± │
│ │ │ex. 4959) - ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│720 │1 şi 2 │- 491 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │411 + 412 + 413 - 491 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │411 + 412 + 413 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│730 │1 şi 2 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │421 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │421 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│740 │1 şi 2 │-(461 + 492) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │431 + 432 + 441 + 442 │
│ │ │- (461 + 492) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │431 + 432 + 441 +442 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│750 │1 şi 2 │- (ex. 4931 + ex. │
│ │ │4941) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │4711 + 4712 + 4713 ± │
│ │ │4717 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │3 şi 4 │activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 - (ex. 4931 + ex.│
│ │ │4941) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │4711 + 4712 + 4713 ± │
│ │ │4717 - (± ex. 4939 │
│ │5 şi 6 │(solduri aferente │
│ │ │activelor │
│ │ │financiare)) ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│760 │1 şi 2 │- (ex. 4931 + ex. 4941│
│ │ │+ ex. 4951+ ex. 4961) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 481 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare) │
│ │3 şi 4 │± │
│ │ │ex. 4959) - ex. 3566 -│
│ │ │(ex. 4931 + ex. 4941 +│
│ │ │ex. 4951 + ex. 4961) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 481 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │5 şi 6 │activelor financiare) │
│ │ │± │
│ │ │ex. 4959) - ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (ex. 49321 + │
│765 │1 şi 2 │ex.49421 + ex.49521 + │
│ │ │ex.49621) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 482 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare) │
│ │3 şi 4 │± │
│ │ │ex. 4959) - ex. 3566 -│
│ │ │(ex. 49321 + ex. 49421│
│ │ │+ ex. 49521 + ex. │
│ │ │49621) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 482 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │5 şi 6 │activelor financiare) │
│ │ │± │
│ │ │ex. 4959) - ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (ex. 49322 + ex. │
│770 │1 şi 2 │49422 + ex. 49522 + │
│ │ │ex. 49622) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 483 - (ex. 4937 ± │
│ │ │ex. 4939 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │3 şi 4 │financiare) + │
│ │ │ex. 4957 ± ex. 4959) -│
│ │ │ex. 3566 - (ex. 49322 │
│ │ │+ ex.49422 + ex. 49522│
│ │ │+ ex. 49622) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 483 - (ex. 4937 ± │
│ │ │ex. 4939 (solduri │
│ │5 şi 6 │aferente activelor │
│ │ │financiare) + │
│ │ │ex. 4957 ± ex. 4959) -│
│ │ │ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (± ex. 4933 ± │
│780 │1 şi 2 │ex.4943 ± ex.4953 ± │
│ │ │ex.4963) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 484 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare) │
│ │3 şi 4 │+ │
│ │ │ex. 4957 ± ex. 4959) -│
│ │ │ex. 3566 - (± ex. 4933│
│ │ │± ex. 4943 ± ex. 4953 │
│ │ │± ex. 4963) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 484 (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │5 şi 6 │activelor financiare) │
│ │ │+ ex. 4957 │
│ │ │± ex. 4959) - ex. 3566│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│790 │1 şi 2 │- (49323 + 49423) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 485 - (ex. 4937 ± │
│ │ │ex. 4939 (solduri │
│ │3 şi 4 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) │
│ │ │- ex. 3566 - (49323 + │
│ │ │49423) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 485 - (ex. 4937 ± │
│ │ │ex. 4939 (solduri │
│ │5 şi 6 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) │
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│800 │1 şi 2 │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │3 şi 4 │508 (sold debitor) - │
│ │ │ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │5 şi 6 │508 (sold debitor) │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                       Depozite atrase de la clientela nebancară
                                       (cod 60B)

┌──────────────────────────────────────┐
│60B │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2511 (solduri │
│ │ │creditoare) ± 25172 ± │
│100 │1 şi 2 │253 ± 254 ± ex. 299 │
│ │ │(solduri │
│ │ │aferente datoriilor │
│ │ │financiare) - ex. 3556│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2511 (solduri │
│ │ │creditoare) ± ex. 299 │
│110 │1 şi 2 │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor │
│ │ │financiare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2531 + 2532 + 2533 + │
│ │ │2534 ± ex. 299 │
│120 │1 şi 2 │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor │
│ │ │financiare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2531 ± ex. 299 │
│121 │1 şi 2 │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2532 ± ex. 299 │
│122 │1 şi 2 │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2533 ± ex. 299 │
│123 │1 şi 2 │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2534 ± ex. 299 │
│124 │1 şi 2 │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2541 + 2542 ± ex. 299 │
│130 │1 şi 2 │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2541 ± ex. 299 │
│131 │1 şi 2 │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2542 ± ex. 299 │
│132 │1 şi 2 │(solduri aferente │
│ │ │datoriilor financiare)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 25172 ± 2537 ± 2547 │
│140 │1 şi 2 │± ex. 299 (solduri │
│ │ │aferente datoriilor │
│ │ │financiare) - ex. 3556│
└───────┴───────┴──────────────────────┘

                             Rezerve pentru riscuri bancare
                                       (cod 60C)

┌──────────────────────────────────────┐
│60C │
├─────────┬─────────┬──────────────────┤
│Cod │Coloana │Plan de conturi │
│poziţie │ │ │
├─────────┼─────────┼──────────────────┤
│100 │1 şi 2 │514 │
├─────────┼─────────┼──────────────────┤
│110 │1 şi 2 │5141 │
├─────────┼─────────┼──────────────────┤
│120 │1 şi 2 │5142 │
├─────────┼─────────┼──────────────────┤
│130 │1 şi 2 │5143 │
└─────────┴─────────┴──────────────────┘

                         Alte active şi alte datorii contingente
                                       (cod 60D)

┌──────────────────────────────────────┐
│60D │
├─────────┬─────────┬──────────────────┤
│Cod │Coloana │Plan de conturi │
│poziţie │ │ │
├─────────┼─────────┼──────────────────┤
│100 │1 şi 2 │993 │
├─────────┼─────────┼──────────────────┤
│200 │1 şi 2 │994 │
└─────────┴─────────┴──────────────────┘

                          Unele elemente de capitaluri proprii
                                       (cod 60F)

┌──────────────────────────────────────┐
│60F │
├───────┬───────┬──────────────────────┤
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│100 │1 şi 2 │± ex.5813 ± ex. 58173 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│110 │1 şi 2 │± 581 ± ex.524 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│120 │1 şi 2 │± 5813 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│130 │1 şi 2 │± 58173 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│140 │1 şi 2 │± 58171 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│150 │1 şi 2 │± 591 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│160 │1 şi 2 │- 592" │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

"

    11. În anexă, la capitolul III "Controlul raportării contabile anuale a instituţiilor de credit" litera A "Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală", punctul A.1. "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)", subpunctele I şi III se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "I. Active (10.01)
        Controlul vertical