Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5 din 20 ianuarie 2021  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă şi pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5 din 20 ianuarie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă şi pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 65 din 20 ianuarie 2021
    Având în vedere prevederile art. 7^1 alin. (10), art. 22 alin. (1^1), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 57 alin. (1) şi (6), art. 62 alin. (1) lit. h^3), art. 75 alin. (1) lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, clienţii casnici care nu au ales o ofertă concurenţială şi nu au încheiat un contract pe piaţa concurenţială au dreptul la asigurarea de către furnizorii de ultimă instanţă a continuităţii furnizării energiei electrice în regim de serviciul universal. În cazul acestor clienţi furnizorul de ultimă instanţă aplică preţul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.
    (2) Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să transmită clienţilor din serviciul universal oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică, care include preţul energiei electrice active (inclusiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea T_G), costurile furnizorului şi profitul, precum şi tarifele reglementate pentru servicii, fiind interzisă includerea unor componente fixe exprimate în lei/zi sau lei/lună sau a altor produse sau servicii în afară de furnizarea de energie electrică.
    (3) Tarifele reglementate pentru servicii includ tariful de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea (T_L), tariful pentru serviciul de sistem şi tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice aferent nivelului de tensiune la care este alimentat locul de consum.
    (4) Furnizorii de ultimă instanţă pot să aplice clienţilor casnici din serviciul universal, fără discriminare şi condiţionalitate, o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi până la cel puţin 30 iunie 2021, egală cu diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal aplicabilă în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021 şi preţul din oferta concurenţială.
    (5) Reducerea comercială prevăzută la alin. (4) se aplică în cazul în care clientul alege oferta de serviciu universal, în cazul în care alege o ofertă concurenţială a oricărui furnizor, până la data aplicării ofertei concurenţiale alese, precum şi în lipsa comunicării de către client a unei opţiuni.
    (6) Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienţilor casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurenţial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat de la respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanţă cu un preţ egal cu preţul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.
    (7) Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a-şi informa, pe tot parcursul anului 2021, clienţii casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurenţiale proprii aplicabile şi la dreptul de a încheia un contract pe piaţa concurenţială cu orice furnizor licenţiat."

    2. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În vederea realizării activităţii de informare prevăzută la art. 4 alin. (1), furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a transmite, cu bună-credinţă, clienţilor casnici din portofoliul propriu:
    a) odată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021:
    (i) o informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    (ii) formularul de selecţie a ofertei prevăzut în anexa nr. 4, care conţine oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurenţială alternativă şi oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum şi valoarea reducerii comerciale acordate şi perioada de aplicare.
    b) în fiecare lună din perioada 1 mai-30 iunie 2021, o ofertă concurenţială şi oferta de serviciu universal, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021;
    c) odată cu fiecare factură emisă în semestrul II 2021, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin oricare din căile de comunicare stabilite prin contract sau convenite ulterior de către părţi.
    (3) Preţul şi condiţiile din oferta selectată de către client în formularul de selecţie ofertă, comunicată furnizorului de ultimă instanţă reprezintă o obligaţie contractuală pentru părţi.
    (4) În cazul în care clientul final selectează, în formularul de selecţie, una din ofertele concurenţiale, furnizorul are obligaţia ca, odată cu prima factură transmisă clientului după cel puţin 5 zile de la data primirii formularului de selecţie completat, să transmită acestuia o copie a contractului de furnizare a energiei electrice semnat de către furnizor.“;"

    b) La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru perioada 1 octombrie 2020-30 iunie 2021 furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a transmite lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea, o situaţie centralizatoare privind modalitatea de transmitere, respectiv electronic/poştă, a informărilor prevăzute la art. 4, precum şi documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor de informare prevăzute la art. 4, cum ar fi spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic etc.“;"

    c) După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Contractul intră în vigoare la data de ................ şi este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de .................... ."

    2. La articolul 3, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) FUI pot acorda clienţilor casnici în serviciul universal reduceri faţă de preţul din oferta de serviciu universal, acestea fiind evidenţiate distinct pe factură."    ART. III
    Oferta concurenţială prevăzută la art. 4 alin. (4) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, cu modificările şi completările ulterioare, este oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică, cu structura prevăzută în anexa nr. 4 la condiţiile aprobate prin ordinul anterior menţionat, valabilă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. IV
    Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să informeze clienţii casnici din portofoliu cu privire la modificările introduse prin prezentul ordin.

    ART. V
    Furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. VI
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 20 ianuarie 2021.
    Nr. 5.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la condiţii)
    INFORMARE
    privind eliminarea tarifelor reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    pentru furnizarea energiei electrice la clienţii casnici
    Stimate client,
    Este important să vă anunţăm că piaţa energiei electrice s-a liberalizat de la data de 1 ianuarie 2021 şi, prin urmare, preţurile pentru furnizarea energiei electrice la clienţii casnici, categorie în care vă regăsiţi şi dumneavoastră, nu mai sunt reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
    Astfel, conform prevederilor art. 22 alin. (1^1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele reglementate sunt eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În aceste condiţii este important să ştiţi că puteţi:
    a) să vă exercitaţi dreptul de a alege un furnizor licenţiat de către ANRE, cu care să încheiaţi un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurenţial;
    b) beneficia de serviciul universal, rămânând în continuare în portofoliul societăţii noastre la preţul din oferta de serviciu universal;
    c) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanţă, la preţul din oferta acestuia de serviciu universal.

    Dacă doriţi să efectuaţi o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piaţă, puteţi accesa aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“, pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.
    Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit şi nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeţi şi de asemenea nu modifică relaţia cu operatorul de reţea.
    Este important să ştiţi că, dacă nu veţi încheia un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurenţial cu un furnizor de energie electrică licenţiat de ANRE şi ales de dumneavoastră, furnizarea energiei electrice la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat, de către societatea noastră, în baza contractului de furnizare a energiei electrice în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, cu modificările şi completările ulterioare, la preţul din oferta pentru serviciul universal transmisă.
    Modelul de contract aplicabil poate fi consultat la adresa ................................
    Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta .......................................... .
    Cu stimă,
    .............................
    Data
    .............................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la condiţii)
    FORMULAR DE SELECŢIE OFERTĂ
    Datele de identificare a furnizorului de ultimă instanţă (Se completează de către furnizor.): .................................
    Datele de identificare a clientului (În formularul transmis clienţilor se introduc de către furnizor câmpurile necesar a fi completate de către client.): ....................................................................
    Vă rugăm să selectaţi oferta aplicabilă prin realizarea unui marcaj în căsuţa din dreptul denumirii ofertei.
    [] Oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică, denumită ..........................

┌─────────┬──────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬──────┬────┬─────┬────────┐
│ │Tarife reglementate pentru │ │ │ │ │ │ │
│Preţ │servicii │Contravaloare│Contribuţie│ │ │ │ │
│energie ├─────────┬────────┬───────────┤certificate │cogenerare │Acciză│TVA │Preţ │ │
│(inclusiv│Transport│Serviciu│Distribuţie│verzi │de înaltă │ │ │final│Perioadă│
│Tg) │Tl │sistem │joasă │ │eficienţă │ │ │ │de │
│ │ │ │tensiune │ │ │ │ │ │aplicare│
├─────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼────┼─────┤ │
│ │ │(lei/ │ │ │ │(lei/ │(lei│(lei/│ │
│(lei/kWh)│(lei/kWh)│kWh) │(lei/kWh) │(lei/kWh) │(lei/kWh) │kWh) │/ │kWh) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │kWh)│ │ │
├─────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴────┴─────┴────────┤
│Condiţii contractuale: │
│Termen de plată: │
│Modalitate emitere factură: │
│Periodicitate emitere factură: │
│Periodicitate citire contor: │
│Alte condiţii (Se vor enumera de către │
│FUI.).............................................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    [] Oferta concurenţială alternativă, denumită …………………….. (Se completează de către furnizor.)

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│Condiţii contractuale │
│Detaliere preţ: │
│Termen de plată: │
│Modalitate emitere factură: │
│Periodicitate emitere factură: │
│Periodicitate citire contor: │
│Alte condiţii (Se vor enumera de către FUI.) │
│.............................................. │
└─────────────────────────────────────────────────┘    [] Oferta de serviciu universal

┌─────────┬──────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬──────┬────┬─────┬────────┐
│ │Tarife reglementate pentru │ │ │ │ │ │ │
│Preţ │servicii │Contravaloare│Contribuţie│ │ │ │ │
│energie ├─────────┬────────┬───────────┤certificate │cogenerare │Acciză│TVA │Preţ │ │
│(inclusiv│Transport│Serviciu│Distribuţie│verzi │de înaltă │ │ │final│Perioadă│
│Tg) │Tl │sistem │joasă │ │eficienţă │ │ │ │de │
│ │ │ │tensiune │ │ │ │ │ │aplicare│
├─────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼────┼─────┤ │
│ │ │(lei/ │ │ │ │(lei/ │(lei│(lei/│ │
│(lei/kWh)│(lei/kWh)│kWh) │(lei/kWh) │(lei/kWh) │(lei/kWh) │kWh) │/ │kWh) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │kWh)│ │ │
├─────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────┼────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────┴────┴─────┴────────┤
│Condiţii contractuale: │
│Termen de plată: │
│Modalitate emitere factură: │
│Periodicitate emitere factură: │
│Periodicitate citire contor: │
│Alte condiţii (Se vor enumera de către FUI.) ................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    În cazul în care se alege o ofertă concurenţială, se aplică preţul şi condiţiile aferente ofertei concurenţiale alese. Oferta concurenţială aleasă se aplică în 5 zile de la data primirii de către furnizor a formularului de selecţie ofertă.
    În cazul în care nu se alege nicio ofertă sau nu se comunică furnizorului opţiunea aleasă, se aplică oferta de serviciu universal.
    Reducerea în valoare de .................. lei/kWh se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021 până la data de ..................... sau până la data aplicării ofertei concurenţiale alese, oricare dintre acestea intervine prima.
    Reducerea se aplică în perioada menţionată în cazul în care clientul alege oferta de serviciu universal, precum şi în lipsa comunicării de către client a unei opţiuni.
    Prin semnarea acestui document sunt de acord cu încheierea contractului conform ofertei alese şi confirm că am luat cunoştinţă de prevederile contractuale şi că mă angajez să îmi exercit drepturile şi obligaţiile conform acestora.
    Data
    ....................
    Semnătură client
    ....................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016