Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 5 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5 din 17 septembrie 2014  pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 5 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 23 septembrie 2014

    Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
--------
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    (2) Prevederile prezentului ordin se aplică sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, denumite în continuare sucursale.
    (3) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, denumite în continuare raportări periodice, întocmite pentru data de 30 septembrie 2014.
    (4) Ca excepţie de la prevederile alin. (3), prima dată de referinţă pentru raportare aferentă raportărilor periodice "3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" şi "4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", prevăzute în anexă, este data de 31 decembrie 2014.
    ART. 2
    (1) Sucursalele au obligaţia să întocmească raportări periodice în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.
    (2) Raportările periodice se transmit Băncii Naţionale a României electronic şi se depun în formă letrică la Direcţia supraveghere din Banca Naţională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin.
    ART. 3
    Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea sucursalelor sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 şi 418 bis din 15 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.

                  p. Preşedintele Consiliului de administraţie
                        al Băncii Naţionale a României,
                                 Bogdan Olteanu

    Bucureşti, 17 septembrie 2014.
    Nr. 5.

    ANEXĂ

                     NORME METODOLOGICE
    privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii
   statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor
     din România ale instituţiilor de credit din alte state membre


    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE

    1. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, denumite în continuare sucursale, au obligaţia, potrivit legii, să întocmească raportări periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, la termenele şi în forma stabilite prin normele metodologice.
    2. Raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă privesc ansamblul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea, respectiv sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia.

    CAP. II
    STRUCTURA, REGULI GENERALE DE ÎNTOCMIRE, DEPUNERE ŞI TRANSMITERE A RAPORTĂRILOR PERIODICE CUPRINZÂND INFORMAŢII STATISTICE DE NATURĂ FINANCIAR-CONTABILĂ APLICABILE SUCURSALELOR

    SECŢIUNEA 1
    Structura raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă

    3. Sucursalele au obligaţia să întocmească raportări periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, denumite în continuare raportări periodice, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a sucursalelor pentru respectiva perioadă de timp.
    4. Raportările periodice sunt următoarele:
    1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]
    2. Contul de profit sau pierdere
    3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire
    4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante
    5. Alte informaţii, având următoarea structură:
    A. Elemente de activ
    B. Elemente de datorii
    C. Elemente în afara bilanţului
    D. Număr de clienţi

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli generale de întocmire

    5. (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) "IAS" sau "IFRS" - "Standarde Internaţionale de Contabilitate", astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.
    b) "Regulamentul BCE BSI" se referă la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare) (BCE/2008/32);
    c) "CRR" - Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
    (2) La întocmirea raportărilor periodice de către sucursale se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentele norme metodologice, prevederile IFRS, precum şi alte prevederi legale aplicabile.
    6. Raportările periodice sunt întocmite în monedă naţională - leu. Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă naţională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.
    7. Formularele raportărilor periodice includ reguli de validare implicite care sunt definite în cadrul acestora prin utilizarea următoarelor convenţii:
    a) utilizarea de paranteze în indicarea unui element în cadrul unui formular înseamnă că elementul respectiv trebuie scăzut pentru a obţine un rezultat total, dar nu înseamnă că acesta trebuie raportat ca fiind negativ;
    b) elementele care sunt raportate ca fiind negative sunt identificate în formulare prin includerea semnului "(-)" în faţa denumirii acestora;
    c) fiecare punct de date are un "element de bază" căruia i se alocă atributul "credit/debit". Alocarea garantează că toate entităţile care raportează puncte de date respectă "convenţia privind semnele" şi permite cunoaşterea atributului "credit/debit" corespunzător fiecărui punct de date. Schematic, această convenţie funcţionează astfel cum se indică în tabelul următor:

    CONVENŢIA CREDIT/DEBIT, SEMNE POZITIVE ŞI NEGATIVE

 ┌───────────┬───────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┐
 │ Element │Credit/│ Sold / │ Cifra raportată │
 │ │Debit │ Variaţie │ │
 ├───────────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │Active │Debit │Soldul activelor │Pozitivă │
 │ │ │ │("Normal", fără semn) │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Creştere a activelor │Pozitivă │
 │ │ │ │("Normal", fără semn) │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Soldul negativ al activelor │Negativă │
 │ │ │ │(este necesar semnul minus │
 │ │ │ │"-") │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Scădere a activelor │Negativă │
 │ │ │ │(este necesar semnul minus │
 │ │ │ │"-") │
 ├───────────┤ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │Cheltuieli │ │Valoare a cheltuielilor │Pozitivă │
 │ │ │ │("Normal", fără semn) │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Creştere a cheltuielilor │Pozitivă │
 │ │ │ │("Normal", fără semn) │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Valoarea negativă (inclusiv │Negativă │
 │ │ │reluările) a cheltuielilor │(este necesar semnul minus │
 │ │ │ │"-") │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Scădere a cheltuielilor │Negativă │
 │ │ │ │(este necesar semnul minus │
 │ │ │ │"-") │
 ├───────────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │Datorii │Credit │Soldul datoriilor │Pozitivă │
 │ │ │ │("Normal", fără semn) │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Creştere a datoriilor │Pozitivă │
 │ │ │ │("Normal", fără semn) │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Soldul negativ al datoriilor│Negativă │
 │ │ │ │(este necesar semnul minus │
 │ │ │ │"-") │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Scădere a datoriilor │Negativă │
 │ │ │ │(este necesar semnul minus │
 │ │ │ │"-") │
 ├───────────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │Capitaluri │ │Soldul capitalurilor proprii│Pozitivă │
 │proprii │ │ │("Normal", fără semn) │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Creştere a capitalurilor │Pozitivă │
 │ │ │proprii │("Normal", fără semn) │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Soldul negativ al │Negativă │
 │ │ │capitalurilor proprii │(este necesar semnul minus │
 │ │ │ │"-") │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Scădere a capitalurilor │Negativă │
 │ │ │proprii │(este necesar semnul minus │
 │ │ │ │"-") │
 ├───────────┤ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │Venituri │ │Valoare a veniturilor │Pozitivă │
 │ │ │ │("Normal", fără semn) │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Creştere a veniturilor │Pozitivă │
 │ │ │ │("Normal", fără semn) │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Valoare negativă (inclusiv │Negativă │
 │ │ │reluările) a veniturilor │(este necesar semnul minus │
 │ │ │ │"-") │
 │ │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │ │ │Scădere a veniturilor │Negativă │
 │ │ │ │(este necesar semnul minus │
 │ │ │ │"-") │
 └───────────┴───────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┘


    8. În scopul întocmirii raportărilor periodice, sucursalele vor utiliza în ceea ce priveşte data recunoaşterii/derecunoaşterii în/din bilanţ a activelor financiare, fie data tranzacţiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor şi metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea sucursalelor. Metoda utilizată este supusă condiţiei aplicării consecvente.
    9. Pentru raportarea instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi a instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanţ şi în contul de profit sau pierdere, se va utiliza convenţia "preţului murdar", respectiv veniturile din dobânzi şi din dividende, precum şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câştiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente.
    10. Informaţiile referitoare la contul de profit sau pierdere au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operaţiunile efectuate de la începutul exerciţiului financiar, până la data de referinţă pentru raportare, inclusiv.
    11. La elaborarea raportărilor periodice se are în vedere abordarea de portofoliu.
    12. În cazul activelor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
    a) active financiare deţinute în vederea tranzacţionării,
    b) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere,
    c) active financiare disponibile în vederea vânzării,
    d) împrumuturi şi creanţe,
    e) investiţii păstrate până la scadenţă.
    13. "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumentele derivate deţinute în vederea contabilităţii de acoperire conform IFRS.
    14. În cazul datoriilor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
    a) datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării,
    b) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
    c) datorii financiare evaluate la cost amortizat.
    15. Reguli generale de prezentare a informaţiilor referitoare la instrumente financiare
    (1) Active financiare
    a) Valoarea contabilă înseamnă valoarea de raportat în activul bilanţier. Valoarea contabilă a activelor financiare include dobânda cumulată.
    b) Activele financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "numerar", "instrumente financiare derivate", "instrumente de capital", "titluri de datorie", şi "credite şi avansuri".
    c) "Titlurile de datorie" sunt instrumente de datorie deţinute de sucursală, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului BCE BSI.
    d) "Credite şi avansuri" sunt instrumente de datorie deţinute de sucursale care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI, precum şi avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI.
    (2) Datorii financiare
    a) Valoarea contabilă înseamnă valoarea de raportat în secţiunea din bilanţ aferentă datoriilor. Valoarea contabilă a datoriilor financiare include dobânda cumulată.
    b) Datoriile financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "instrumente financiare derivate", "poziţii scurte", "depozite", "titluri de datorie emise" şi "alte datorii financiare".
    c) "Depozite" sunt definite la fel ca în Regulamentul BCE BSI.
    d) "Titluri de datorie emise" sunt instrumente de datorie emise sub formă de titluri de către sucursală şi care nu sunt depozite conform Regulamentului BCE BSI.
    e) "Alte datorii financiare" includ toate datoriile financiare altele decât instrumentele financiare derivate, poziţiile scurte, depozitele şi titlurile de datorie emise.
    f) "Alte datorii financiare" pot include garanţii financiare atunci când acestea sunt evaluate fie la valoarea justă prin profit sau pierdere [IAS 39.47 (a)], fie la valoarea recunoscută iniţial minus amortizarea cumulativă [IAS 39.47 (c) (ii)]. Angajamentele de creditare se raportează ca "alte datorii financiare" atunci când sunt desemnate ca fiind datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IAS 39.4 (a)] sau atunci când reprezintă angajamente de a oferi un împrumut la o rată a dobânzii sub valoarea de pe piaţă [IAS 39.4 (b), 47 (d)]. Provizioanele care rezultă din astfel de contracte [IAS 39.47 (c) (i), (d) (i)] se raportează ca provizioane pentru "angajamente şi garanţii date".
    g) "Alte datorii financiare" pot include, de asemenea, sumele de plătit înregistrate în conturile de aşteptare şi de tranzit şi sumele de plătit referitoare la decontări viitoare ale tranzacţiilor în titluri de valoare sau tranzacţii în valută (sume de plătit pentru tranzacţiile recunoscute înainte de termenul de plată).
    16. (1) Prezentarea raportărilor periodice este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane.
    (2) În antetul raportărilor periodice figurează următoarele informaţii:
    a) denumirea sucursalei;
    b) data pentru care se întocmesc raportările periodice;
    c) identificarea formularului sau, după caz, a formularelor, întrucât o raportare periodică poate avea unul sau mai multe formulare.
    (2) Liniile formularelor sunt codificate în corelaţie cu Planul de conturi aplicabil sucursalelor, prevăzut de Reglementările contabile.
    (3) Coloanele formularelor grupează informaţiile în funcţie de necesităţi.
    (4) Pentru completarea poziţiilor formularelor care nu au corespondenţă cu planul de conturi, sucursalele trebuie să-şi adapteze modul de ţinere a evidenţei pentru a fi în măsură să răspundă acestor cerinţe de raportare.
    (5) Formularele vor fi semnate de persoanele autorizate şi vor avea aplicată ştampila sucursalei.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Termene de transmitere şi depunere a raportărilor periodice

    17. (1) Raportările periodice se depun, într-un exemplar, la Banca Naţională a României, lunar, cu excepţia raportărilor periodice "3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" şi "4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante " care se depun trimestrial, şi vor fi însoţite, trimestrial, de o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice semnată de persoanele autorizate.
    (2) Raportările periodice întocmite de către sucursale, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare, se transmit şi se depun la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii/ trimestrului pentru care se face raportarea.
    (3) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), raportările periodice "3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" şi "4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante" aferente datei de referinţă pentru raportare 31.12.2014 se transmit la Banca Naţională a României cel mai târziu până la data de 31.01.2015.
    (4) În cazul în care informaţiile prezentate în raportările periodice întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data transmiterii la instituţia de credit străină de care aparţine a informaţiilor referitoare la activitatea proprie, sucursalele vor retransmite şi depune respectivele raportări, în termen de 130 de zile de la încheierea exerciţiului financiar împreună cu raportările aferente exerciţiului financiar curent, transmise şi depuse până la respectivul termen.
    (5) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere şi depunere este o zi nelucrătoare, raportările se vor transmite şi depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.
    (6) În adresa de înaintare către Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, semnată de persoanele autorizate, se va preciza lista formularelor ce se depun, precum şi faptul că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de normele metodologice.
    (7) La Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, sucursalele vor depune numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă urmare operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.
    18. Sucursalele care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc raportări periodice pentru perioadele în cauză, urmând să depună la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, care să cuprindă toate datele de identificare a sucursalei:
    a) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare;
    b) adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului sucursalei;
    c) numărul de înregistrare la registrul comerţului;
    d) codul unic de înregistrare.

    CAP. III
    REGULI SPECIFICE DE ÎNTOCMIRE A RAPORTĂRILOR PERIODICE ŞI MODELELE ACESTORA

    19. (1) Bilanţul este raportarea periodică care conţine informaţii privind activele, datoriile şi capitalurile proprii ale sucursalei. La întocmirea acestei raportări se vor avea în vedere următoarele precizări:
    A. Active
    a) Poziţia "Numerar" include deţinerile de bancnote şi monede naţionale şi străine în circulaţie care sunt utilizate în mod obişnuit pentru a face plăţi.
    b) Poziţia "Solduri de numerar la bănci centrale" include soldurile de încasat la vedere la băncile centrale.
    c) Poziţia "Alte depozite la vedere" include soldurile de încasat la vedere la instituţii de credit.
    d) Activele care nu sunt active financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la poziţia "Alte active"; acest post poate include aur, argint şi alte mărfuri, inclusiv atunci când sunt deţinute cu intenţia de a fi tranzacţionate.
    e) Poziţia "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.
    B. Datorii
    a) Provizioanele pentru "Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare" includ valoarea datoriilor nete privind beneficiile determinate.
    b) Provizioanele pentru "Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor" includ valoarea deficitelor din planurile de beneficii ale angajaţilor pe termen lung enumerate la IAS 19.153. Cheltuielile cumulate din beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor [IAS 19.11 (a)], planurile de contribuţii determinate [IAS 19.51 (a)] şi beneficiile pentru terminarea contractului de muncă [IAS 19.169 (a)] se includ la "alte datorii".
    c) Datoriile care nu sunt datorii financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate la posturi specifice din bilanţ se raportează la "Alte datorii".
    d) Poziţia "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.
    C. Capitaluri proprii
    a) instrumentele de capital care sunt instrumente financiare includ contractele care intră sub incidenţa IAS 32;
    b) poziţia "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" include componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente financiare care comportă atât o componentă de datorie cât şi una de capitaluri proprii) emise de sucursală, atunci când sunt separate în conformitate cu IFRS (inclusiv instrumentele financiare compuse cu instrumente derivate încorporate multiple ale căror valori sunt interdependenţe);
    c) poziţia "Alte instrumente de capital emise" include instrumentele de capital care sunt instrumente financiare, altele decât capitalul social şi "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse";
    d) poziţia "Alte capitaluri proprii" cuprinde toate instrumentele de capital care nu sunt instrumente financiare, inclusiv, printre altele, tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni [IFRS 2.10];
    e) "Rezervele din reevaluare" includ valoarea rezervelor care rezultă din prima adoptare a IAS care nu au fost transferate la alte tipuri de rezerve;
    f) poziţia "Alte rezerve" include alte rezerve decât cele prezentate separat la celelalte elemente de capitaluri proprii şi poate include rezerve legale şi rezerve statutare;
    (2) "Bilanţul" are următorul format:

    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]

                                                                      - lei -
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
 │ 1.1 - Active │Cod │Valoare │
 │ │Poziţie│contabilă│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │ A │ B │ 010 │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Numerar şi solduri de numerar la bănci centrale │ 010 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Numerar │ 020 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Solduri de numerar la bănci centrale │ 030 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte depozite la vedere │ 040 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării │ 050 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Instrumente financiare derivate │ 060 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Instrumente de capital │ 070 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Titluri de datorie │ 080 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Credite şi avansuri │ 090 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea │ 100 │ │
 │justă prin profit sau pierdere │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Instrumente de capital │ 110 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Titluri de datorie │ 120 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Credite şi avansuri │ 130 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 140 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Instrumente de capital │ 150 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Titluri de datorie │ 160 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Credite şi avansuri │ 170 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Împrumuturi şi creanţe │ 180 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Titluri de datorie │ 190 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Credite şi avansuri │ 200 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Investiţii păstrate până la scadenţă │ 210 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Titluri de datorie │ 220 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Credite şi avansuri │ 230 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Instrumente financiare derivate - contabilitatea de │ │ │
 │acoperire │ 240 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Modificările de valoare justă aferente elementelor │ │ │
 │acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire unui │ │ │
 │portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii │ 250 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Imobilizări corporale │ 270 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Imobilizări corporale │ 280 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Investiţii imobiliare │ 290 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Imobilizări necorporale │ 300 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Creanţe privind impozitele │ 330 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Creanţe privind impozitul curent │ 340 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Creanţe privind impozitul amânat │ 350 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte active │ 360 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, │ │ │
 │clasificate drept deţinute în vederea vânzării │ 370 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │TOTAL ACTIVE │ 380 │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

                                                                      - lei -
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
 │ 1.2 - Datorii │Cod │Valoare │
 │ │Poziţie│contabilă│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │ A │ B │ 010 │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării │ 010 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Instrumente financiare derivate │ 020 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Poziţii scurte │ 030 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Depozite │ 040 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Titluri de datorie emise │ 050 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte datorii financiare │ 060 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea│ │ │
 │justă prin profit sau pierdere │ 070 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Depozite │ 080 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Titluri de datorie emise │ 090 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte datorii financiare │ 100 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Datorii financiare evaluate la cost amortizat │ 110 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Depozite │ 120 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Titluri de datorie emise │ 130 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte datorii financiare │ 140 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Instrumente financiare derivate - contabilitatea de │ │ │
 │acoperire │ 150 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Modificările de valoare justă aferente elementelor │ │ │
 │acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire unui │ │ │
 │portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii │ 160 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Provizioane │ 170 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate │ │ │
 │post-angajare │ 180 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi │ 190 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Restructurare │ 200 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii fiscale │ 210 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Angajamente şi garanţii date │ 220 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte provizioane │ 230 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Datorii privind impozitele │ 240 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Datorii privind impozitul curent │ 250 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Datorii privind impozitul amânat │ 260 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte datorii │ 280 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate │ │ │
 │drept deţinute în vederea vânzării │ 290 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │TOTAL DATORII │ 300 │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

                                                                      - lei -
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
 │ 1.3 - Capitaluri proprii │Cod │Valoare │
 │ │Poziţie│contabilă│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │ A │ B │ 010 │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Capital de dotare │ 010 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Instrumente de capital emise, altele decât capitalul │ │ │
 │social │ 050 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor │ │ │
 │financiare compuse │ 060 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte instrumente de capital emise │ 070 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte capitaluri proprii │ 080 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global│ 090 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau │ │ │
 │pierdere │ 095 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Imobilizări corporale │ 100 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Imobilizări necorporale │ 110 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de │ │ │
 │pensii cu beneficii determinate │ 120 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, │ │ │
 │clasificate drept deţinute în vederea vânzării │ 122 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere │ 128 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Conversia valutară │ 140 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Instrumente derivate de acoperire. Acoperirea fluxurilor │ │ │
 │de numerar [partea eficientă] │ 150 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 160 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, │ │ │
 │clasificate drept deţinute în vederea vânzării │ 170 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Rezultatul reportat │ 190 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Rezerve de reevaluare │ 200 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte rezerve │ 210 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Profit sau (-) pierdere aferent (ă) exerciţiului │ 250 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(-) Repartizarea profitului │ 255 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 300 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │ 310 │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

     PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
      Numele, prenumele, Numele, prenumele şi
     semnătura şi ştampila semnătura
        sucursalei


    20. (1) Contul de profit sau pierdere este raportarea periodică care conţine informaţii privind veniturile şi cheltuielile legate de activitatea sucursalelor. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări:
    a) Veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din aceste categorii de instrumente ("convenţia preţului murdar").
    b) Sucursalele raportează următoarele elemente defalcate pe portofolii contabile:
    i) venituri din dobânzi;
    ii) cheltuieli cu dobânzile;
    iii) câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu au fost evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, nete;
    iv) deprecierea sau (-) venituri din reluarea deprecierii activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
    c) Poziţiile "Venituri din dobânzi. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii" şi "Cheltuieli cu dobânzile. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii" includ sumele aferente instrumentelor financiare derivate clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire" care acoperă riscul de rată a dobânzii. Acestea se raportează ca venituri din dobânzi şi cheltuieli cu dobânzile la valoarea brută, pentru a prezenta valori corecte ale veniturilor din dobânzi şi ale cheltuielilor cu dobânzile din elementele acoperite împotriva riscurilor de care sunt legate.
    d) Valorile aferente instrumentelor financiare derivate clasificate în categoria "deţinute în vederea tranzacţionării" care sunt instrumente de acoperire împotriva riscurilor din punct de vedere economic, dar nu şi contabil, pot fi raportate ca venituri din dobânzi şi cheltuieli cu dobânzile, pentru a prezenta valori corecte ale veniturilor din dobânzi şi ale cheltuielilor cu dobânzile din instrumentele financiare care sunt acoperite împotriva riscurilor. În acest caz, respectivele valori sunt incluse la elementele "Venituri din dobânzi. Alte active" şi "Cheltuieli cu dobânzile. Alte datorii".
    e) "Venituri din dobânzi - alte active" include valorile aferente veniturilor din dobânzi care nu au fost incluse la alte elemente. Acest element poate include veniturile din dobânzi aferente numerarului şi soldurilor de numerar la bănci centrale şi activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, precum şi veniturile nete din dobânzi din activele nete aferente beneficiilor determinate.
    f) "Cheltuieli cu dobânzile - alte datorii" include valorile aferente cheltuielilor cu dobânzile care nu au fost incluse la alte elemente. Acest element poate include cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, cheltuielile derivate din majorările valorii contabile a unui provizion reflectând trecerea timpului sau cheltuielile nete cu dobânzile din datorii nete aferente beneficiilor determinate.
    g) "Profit sau pierdere din active imobilizate şi grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării care nu pot fi considerate activităţi întrerupte" include profitul sau pierderile generate de activele imobilizate şi grupurile destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării şi care nu pot fi considerate activităţi întrerupte.
    h) Veniturile din dividende din active financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor şi pierderilor din aceste categorii de instrumente ("convenţia preţului murdar").
    i) Deprecierea "Activelor financiare la cost" include pierderile din depreciere rezultate din aplicarea regulilor privind deprecierea prevăzute la IAS 39.66.
    j) Pentru "câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire - nete", sucursalele raportează modificările valorii juste a instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor şi a elementelor acoperite împotriva riscurilor, inclusiv rezultatul ineficacităţii rezultate din acoperirea fluxurilor de trezorerie.
    (2) "Contul de profit sau pierdere" are următorul format:

    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:


    2. Contul de profit sau pierdere

                                                                      - lei -
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
 │ DENUMIRE INDICATOR │Cod │Valoare │
 │ │Poziţie│contabilă│
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │ A │ B │ 010 │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Venituri din dobânzi │ 010 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 040 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Împrumuturi şi creanţe │ 050 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Investiţii păstrate până la scadenţă │ 060 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul│ │ │
 │de rată a dobânzii │ 070 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte active │ 080 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Cheltuieli cu dobânzile) │ 090 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Datorii financiare evaluate la cost amortizat) │ 120 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, │ │ │
 │riscul de rată a dobânzii) │ 130 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Alte datorii) │ 140 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Venituri din dividende │ 160 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Venituri din taxe şi comisioane │ 200 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) │ 210 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor │ │ │
 │şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea│ │ │
 │justă prin profit sau pierdere - net │ 220 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Active financiare disponibile în vederea vânzării │ 230 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Împrumuturi şi creanţe │ 240 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Investiţii păstrate până la scadenţă │ 250 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Datorii financiare evaluate la cost amortizat │ 260 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Altele │ 270 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi │ │ │
 │datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării │ │ │
 │- net │ 280 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi │ │ │
 │datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la │ │ │
 │valoarea justă prin profit sau pierdere - net │ 290 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire│ │ │
 │- net │ 300 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere] - │ │ │
 │net │ 310 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor │ │ │
 │nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea │ │ │
 │vânzării - net │ 330 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte venituri din exploatare │ 340 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Alte cheltuieli de exploatare) │ 350 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE - NET │ 355 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Cheltuieli administrative) │ 360 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Cheltuieli cu personalul) │ 370 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Alte cheltuieli administrative) │ 380 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Amortizare) │ 390 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Imobilizări corporale) │ 400 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Investiţii imobiliare) │ 410 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Alte imobilizări necorporale) │ 420 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) │ 430 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Angajamente şi garanţii date) │ 440 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Alte provizioane) │ 450 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea │ │ │
 │activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea │ │ │
 │justă prin profit sau pierdere) │ 460 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Active financiare evaluate la cost) │ 470 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Active financiare disponibile în vederea vânzării) │ 480 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Împrumuturi şi creanţe) │ 490 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Investiţii păstrate până la scadenţă) │ 500 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea │ │ │
 │activelor nefinanciare) │ 520 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Imobilizări corporale) │ 530 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Investiţii imobiliare) │ 540 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Imobilizări necorporale) │ 560 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Altele) │ 570 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi │ │ │
 │grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în │ │ │
 │vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi │ │ │
 │întrerupte │ 600 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE│ │ │
 │IMPOZITARE │ 610 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent │ │ │
 │profitului sau pierderii din operaţiuni continue) │ 620 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE │ 630 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │DUPĂ IMPOZITARE │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după │ │ │
 │impozitare │ 640 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte │ │ │
 │activităţi întrerupte) │ 660 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI │ 670 │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

         PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
          Numele, prenumele, Numele, prenumele şi semnătura
   semnătura şi ştampila sucursalei


    21. (1) La întocmirea raportării periodice "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" se vor avea în vedere următoarele precizări:
    a) Valoarea contabilă şi valoarea noţională a instrumentelor financiare derivate deţinute pentru contabilitatea de acoperire se raportează clasificate după tipul de risc suport, după tipul pieţei (pieţe extrabursiere contra pieţe organizate) şi după tipul de produs.
    b) Instituţiile raportează instrumentele financiare derivate deţinute pentru contabilitatea de acoperire clasificate după tipul de acoperire.
    c) Instrumentele financiare derivate incluse în instrumentele hibride care au fost separate de contractul gazdă se raportează în raportarea periodică 3 în funcţie de natura instrumentului derivat. Valoarea contractului gazdă nu este inclusă în acest formular. Cu toate acestea, dacă instrumentul hibrid este evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, contractul pe ansamblu este inclus în categoria "deţinute în vederea tranzacţionării" sau "instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" (şi, astfel, instrumentele financiare derivate încorporate nu se raportează în raportarea periodică 3).
    (2) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după tipul de risc
    Toate instrumentele financiare derivate se clasifică în următoarele categorii de risc:
    - rata dobânzii: instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii sunt contracte legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de numerar sunt determinate prin referire la ratele dobânzii sau la alt contract pe rata dobânzii, cum ar fi o opţiune în cadrul unui contract futures de a achiziţiona un bilet de trezorerie. Această categorie se limitează la tranzacţiile în care toate părţile sunt expuse la rata dobânzii aferentă unei singure monede. Astfel, aceasta exclude contractele care implică schimbul uneia sau mai multor valute, cum ar fi swap-urile valutare încrucişate şi opţiunile pe valute, precum şi alte contracte a căror caracteristică predominantă de risc este riscul de schimb valutar, care trebuie raportate drept contracte de schimb valutar. Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii într-o singură valută, futures pe rata dobânzii, opţiuni pe rata dobânzii (inclusiv caps, floors, collars şi corridors), swaption pe rata dobânzii şi warrante pe rata dobânzii.
    - instrumente de capital: instrumentele financiare derivate pe instrumente de capital sunt contracte în cazul cărora randamentul sau o parte a randamentului este legat de preţul unui anumit instrument de capital sau de un indice al preţurilor unui instrument de capital.
    - schimb valutar şi aur: aceste instrumente financiare derivate includ contractele care presupun schimb valutar pe piaţa la termen şi expunerea la aur. Prin urmare, acestea acoperă angajamentele ferme de cumpărare la termen, swap-urile pe cursul de schimb, swap-urile valutare (inclusiv swap- uri pe rata dobânzii în valute diferite), contracte futures pe valute, opţiuni pe valută, swaption pe valută şi warrant pe valută. Instrumentele financiare derivate pe curs de schimb includ toate tranzacţiile care implică expunerea la mai multe monede, fie prin rate ale dobânzii, fie prin cursuri de schimb. Contractele pe aur includ toate tranzacţiile care implică expunerea la această marfă.
    - risc de credit: instrumentele financiare derivate pe risc de credit sunt contracte care nu corespund definiţiei garanţiilor financiare şi în care plata este legată în primul rând de o măsură a bonităţii unui anumit credit de referinţă. Contractele menţionează un schimb de plăţi în care cel puţin una dintre cele două părţi este determinată de performanţa creditului de referinţă. Plăţile pot fi determinate de un număr de evenimente, inclusiv o nerespectare a obligaţiilor de plată, o scădere a ratingului sau o modificare stipulată a marjei de credit a activului de referinţă.
    - mărfuri: aceste instrumente financiare derivate sunt contracte care au un randament sau o parte a randamentului acestora legat de preţul sau indicele de preţ al unor mărfuri cum ar fi un metal preţios (cu excepţia aurului), petrol, lemn sau produse agricole.
    - altele: aceste instrumente financiare derivate sunt oricare alte contracte derivate care nu implică o expunere la schimb valutar, rată a dobânzii, capitaluri proprii, mărfuri sau risc de credit, cum ar fi instrumentele financiare derivate climatice sau instrumentele financiare derivate de asigurări.
    (3) Atunci când un instrument derivat este influenţat de mai multe tipuri de risc-suport, instrumentul se alocă tipului de risc celui mai sensibil. Pentru instrumentele financiare derivate cu expunere multiplă, în caz de incertitudine, tranzacţiile se alocă conform următoarei ordini de prioritate:
    - mărfuri: toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate care implică o marfă sau o expunere la un indice de mărfuri, fie că implică sau nu o expunere comună la mărfuri sau oricare altă categorie de risc care ar putea include schimb valutar, rată a dobânzii sau capitaluri proprii, se raportează în această categorie.
    - instrumente de capital: cu excepţia contractelor cu expunere comună la mărfuri şi instrumente de capital, care se raportează ca mărfuri, toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate corelate cu performanţa instrumentelor de capital sau cu indicii preţurilor unor instrumente de capital se raportează în categoria instrumentelor de capital. Tranzacţiile cu instrumente de capital cu expunere la schimb valutar sau rate ale dobânzii ar trebui incluse în această categorie.
    - schimburi valutare şi aur: această categorie include toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate (cu excepţia celor deja raportate în categoriile privind mărfurile sau instrumentele de capital) cu expunere la mai multe valute, fie că aparţin instrumentelor financiare purtătoare de dobândă sau instrumentelor pe rate de schimb.
    (4) Sumele de raportat pentru instrumentele financiare derivate
    a) "Valoarea contabilă" pentru instrumentele financiare derivate este valoarea justă. Instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă (peste zero) sunt "active financiare", iar instrumentele financiare derivate cu o valoare justă negativă (sub zero) sunt "datorii financiare". "Valoarea contabilă" se raportează separat pentru instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă ("active financiare") şi pentru cele cu o valoare justă negativă ("datorii financiare"). La data recunoaşterii iniţiale, un instrument financiar derivat este clasificat ca "activ financiar" sau ca "datorie financiară" în funcţie de valoarea sa justă iniţială. Ulterior recunoaşterii iniţiale, pe măsură ce valoarea justă a unui instrument financiar derivat creşte sau scade, termenii de schimb pot deveni fie favorabili instituţiei (şi instrumentul derivat este clasificat ca "activ financiar"), fie defavorabili (şi instrumentul derivat este clasificat ca "datorie financiară").
    b) "Valoarea noţională" este valoarea nominală brută a tuturor tranzacţiilor încheiate şi nedecontate încă la data de referinţă. În special, următoarele elemente se iau în calcul la determinarea valorii noţionale:
    - pentru contractele cu valori nominale sau valori ale principalului noţional variabile, baza pentru raportare o constituie valoarea nominală sau a principalului noţional la data de referinţă.
    - valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente financiare derivate cu o componentă de multiplicare este valoarea noţională efectivă sau valoarea nominală a contractului.
    - swap-uri: valoarea noţională a unui swap este valoarea principalului activului suport pe care se bazează schimbul de dobândă, schimbul valutar sau alte venituri sau cheltuieli.
    - contracte pe instrumente de capital şi mărfuri: valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente de capital sau mărfuri este cantitatea aferentă mărfii sau instrumentului de capital contractat în vederea cumpărării sau vânzării înmulţită cu preţul din contract pentru o unitate. Valoarea noţională care trebuie raportată pentru contractele privind mărfurile cu schimburi multiple de principal este valoarea contractuală înmulţită cu numărul de schimburi de principal rămase în contract.
    - instrumente financiare derivate pe risc de credit: valoarea contractuală care trebuie raportată pentru instrumentele financiare derivate de credit este valoarea nominală a creditului de referinţă relevant.
    - opţiunile digitale au o plată predefinită care poate fi fie o valoare monetară, fie un număr de contracte ale unui activ-suport. Valoarea noţională pentru opţiunile digitale este definită fie ca valoarea monetară predefinită, fie ca valoarea justă a activului-suport la data de referinţă.
    c) Coloana "Valoarea noţională" din instrumente financiare derivate include, pentru fiecare element- rând, suma valorilor noţionale a tuturor contractelor la care instituţia este contraparte, independent de faptul dacă instrumentele financiare derivate sunt considerate active sau datorii în bilanţ. Toate valorile noţionale se raportează indiferent dacă valoarea justă a instrumentelor financiare derivate este pozitivă, negativă sau egală cu zero. Nu este permisă compensarea între valorile noţionale.
    d) "Valoarea noţională" se raportează după "total" şi după "din care: vândute" pentru elementele- rânduri:"opţiuni extrabursiere", "opţiuni pe pieţe organizate", "mărfuri" şi "altele". Elementul "din care: vândute" include valorile noţionale (preţ de exercitare) ale contractelor în care contrapărţile (titularii opţiunilor) instituţiei (emitentul opţiunilor) au dreptul de a exercita opţiunea, iar pentru elementele legate de instrumentele financiare derivate pe risc de credit, valorile noţionale ale contractelor în care instituţia (vânzătorul de protecţie) a vândut (oferă) protecţie contrapărţilor acestora (cumpărătorii de protecţie).
    (5) Instrumentele financiare derivate care nu sunt instrumente eficace de acoperire împotriva riscurilor în conformitate cu IAS 39 ar trebui incluse la portofoliul "deţinute în vederea tranzacţionării". Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru instrumentele financiare derivate deţinute în scopuri de acoperire împotriva riscurilor care nu îndeplinesc cerinţele de la IAS 39 pentru a fi instrumente eficace de acoperire împotriva riscurilor, precum şi pentru instrumentele financiare derivate legate de instrumente de capital necotate a căror valoare justă nu poate fi evaluată în mod credibil.
    (6) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după sectorul contrapărţii. Valoarea contabilă şi valoarea noţională totală a instrumentelor financiare derivate deţinute în vederea tranzacţionării, precum şi a instrumentelor financiare derivate deţinute în vederea contabilităţii de acoperire care sunt tranzacţionate pe piaţa extrabursieră se raportează după contraparte folosind următoarele categorii:
    - "instituţii de credit",
    - "alte societăţi financiare" şi
    - "altele" cuprinzând toate celelalte contrapărţi.
    (7) Toate instrumentele financiare derivate extrabursiere, indiferent de tipul de risc aferent acestora, sunt clasificate după aceste contrapărţi. Clasificarea contrapărţilor pentru instrumentele financiare derivate pe risc de credit se referă la sectorul alocat contrapărţii instituţiei din contract (cumpărător sau vânzător de protecţie).
    (8) Raportarea periodică "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" are următorul format:

    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire


                                                                                - lei -
 ┌─────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────┬──────────────────────┐
 │ Pe tipuri de produse sau pe │Cod │Valoarea contabilă│ Valoarea noţională │
 │ tipuri de pieţe │Poziţie├────────┬─────────┼────────────┬─────────┤
 │ │ │ Active │ Datorii │Total │din care:│
 │ │ │ │ │instrumente │vândute │
 │ │ │ │ │de acoperire│ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Rata dobânzii │ 010 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni extrabursiere │ 020 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Extrabursier - altele │ 030 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni pe pieţe organizate │ 040 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Pieţe organizate - altele │ 050 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Instrumente de capital │ 060 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni extrabursiere │ 070 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Extrabursier - altele │ 080 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni pe pieţe organizate │ 090 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Pieţe organizate - altele │ 100 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Schimb valutar şi aur │ 110 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni extrabursiere │ 120 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Extrabursier - altele │ 130 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni pe pieţe organizate │ 140 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Pieţe organizate - altele │ 150 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Credit │ 160 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Swap pe riscul de credit (Credit │ │ │ │ │ │
 │default swap) │ 170 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiune pe marja de credit │ 180 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Swap global de randament │ 190 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Altele │ 200 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Marfă │ 210 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Altele │ 220 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A VALORII │ │ │ │ │ │
 │JUSTE ÎMPOTRIVA RISCURILOR │ 230 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Rata dobânzii │ 240 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni extrabursiere │ 250 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Extrabursier - altele │ 260 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni pe pieţe organizate │ 270 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Pieţe organizate - altele │ 280 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Instrumente de capital │ 290 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni extrabursiere │ 300 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Extrabursier - altele │ 310 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni pe pieţe organizate │ 320 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Pieţe organizate - altele │ 330 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Schimb valutar şi aur │ 340 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni extrabursiere │ 350 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Extrabursier - altele │ 360 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiuni pe pieţe organizate │ 370 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Pieţe organizate - altele │ 380 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Credit │ 390 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Swap pe riscul de credit (Credit │ │ │ │ │ │
 │default swap) │ 400 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Opţiune pe marja de credit │ 410 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Swap global de randament │ 420 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Altele │ 430 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Marfă │ 440 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │Altele │ 450 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │ACOPERIRI ALE FLUXURILOR DE NUMERAR │ 460 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A VALORII │ │ │ │ │ │
 │JUSTE A UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA │ │ │ │ │ │
 │RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII │ 480 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A FLUXULUI DE│ │ │ │ │ │
 │NUMERAR AL UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA │ │ │ │ │ │
 │RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII │ 490 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │INSTRUMENTE DERIVATE - CONTABILITATE │ │ │ │ │ │
 │DE ACOPERIRE │ 500 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │din care: Extrabursier - instituţii │ │ │ │ │ │
 │de credit │ 510 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │din care: Extrabursier - alte │ │ │ │ │ │
 │societăţi financiare │ 520 │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │din care: Extrabursier - altele │ 530 │ │ │ │ │
 └─────────────────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┘
           PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
     Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi semnătura
         şi ştampila sucursalei    22. (1) Pentru scopul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", expunerile neperformante sunt cele care îndeplinesc cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:
    (a) expuneri semnificative care înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile;
    (b) este improbabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată fără executarea colateralului, indiferent de existenţa unor sume restante sau de numărul de zile de întârziere la plată.
    (2) Această clasificare se va aplica fără a ţine seama de clasificarea unei expuneri ca fiind în stare de nerambursare, pentru scopuri de reglementare în conformitate cu articolul 178 din CRR, sau depreciată pentru scopuri contabile.
    (3) Expunerile pentru care se consideră că starea de nerambursare a avut loc în conformitate cu articolul 178 din CRR şi expunerile depreciate în conformitate cu IFRS vor fi considerate întotdeauna expuneri neperformante. Expunerile pentru care au fost constituite ajustări pentru pierderi suportate, dar neraportate nu vor fi considerate expuneri neperformante decât dacă îndeplinesc criteriile pentru expuneri neperformante.
    (4) Expunerile vor fi clasificate ca neperformante pentru întreaga valoare şi fără a lua în considerare existenţa oricărui colateral. Pragul de semnificaţie al unei expuneri, pentru scopul paragrafului (1) (a) de mai sus, se va evalua în conformitate cu prevederile articolului 178 din CRR.
    (5) Pentru scopul acestui formular, termenul "expuneri" include toate instrumentele de datorie (credite şi avansuri şi titluri de datorie) şi expunerile extrabilanţiere, cu excepţia celor deţinute în vederea tranzacţionării. Expunerile extrabilanţiere cuprind următoarele elemente revocabile şi irevocabile: angajamente de creditare date, garanţii financiare date şi alte angajamente date.
    (6) Pentru scopul acestui formular, o expunere este "restantă" atunci când orice sumă reprezentând principal, dobândă sau comision nu a fost plătită la scadenţă.
    (7) Pentru scopul acestui formular, termenul "debitor" se referă la debitor în înţelesul articolului 178 din CRR.
    (8) Un angajament va fi considerat expunere neperformantă la valoarea sa nominală dacă, atunci când are loc tragerea sau la utilizarea sub altă formă, va conduce la expuneri care prezintă un risc de neplată integrală fără executarea colateralului.
    (9) Garanţiile financiare date vor fi considerate expuneri neperformante la valoarea lor nominală atunci când garanţia financiară prezintă risc de solicitare din partea contrapărţii ("partea garantată"), inclusiv, în particular, atunci când expunerea - suport garantată îndeplineşte criteriile pentru a fi considerată neperformantă. În cazul în care partea garantată înregistrează restanţe pentru suma scadentă care intră sub incidenţa contractului de garanţie, instituţia raportoare va evalua dacă creanţa rezultată îndeplineşte criteriile privind expunerile neperformante.
    (10) Expunerile vor fi evaluate ca neperformante pe o bază individuală ("abordarea pe tranzacţie") sau prin luarea în considerare a expunerii totale faţă de un debitor dat ("abordarea pe debitor") utilizând următoarele abordări:
    (a) pentru expunerile neperformante care sunt în stare de nerambursare sau depreciate, abordările utilizate vor fi cele prevăzute la articolul 178 din CRR, respectiv cele utilizate pentru recunoaşterea deprecierii;
    (b) pentru alte expuneri neperformante, se vor aplica prevederile articolului 178 din CRR aferente expunerilor în stare de nerambursare.
    (11) În situaţia în care expunerile faţă de un anumit debitor, cu restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintă cel puţin 20% din valoarea brută a tuturor expunerilor bilanţiere faţă de debitor, toate expunerile din bilanţ şi din afara bilanţului faţă de respectivul debitor vor fi considerate neperformante. Atunci când un debitor aparţine unui grup, se va evalua şi necesitatea clasificării ca expuneri neperformante a expunerilor faţă de alte entităţi din cadrul grupului, atunci când acestea nu sunt deja considerate ca depreciate sau în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178 din CRR, cu excepţia expunerilor afectate de evenimente izolate care nu au legătură cu solvabilitatea contrapărţii.
    (12) Se poate considera că expunerile au ieşit din categoria neperformantelor atunci când toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite:
    (a) expunerea îndeplineşte criteriile de ieşire aplicate de instituţia raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare;
    (b) situaţia debitorului s-a îmbunătăţit, astfel că devine probabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată, în conformitate cu condiţiile contractuale iniţiale sau modificate, după caz;
    (c) debitorul nu înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile.
    O expunere trebuie să rămână clasificată ca neperformantă atâta timp cât aceste criterii nu sunt îndeplinite, chiar dacă expunerea a îndeplinit deja criteriile de ieşire aplicate de instituţia raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare.
    (13) Atunci când se aplică măsuri de restructurare ca urmare a dificultăţilor financiare ale debitorului (denumite în continuare măsuri de restructurare) pentru expunerile neperformante, se poate considera că expunerile au ieşit din categoria neperformantelor doar atunci când toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite:
    (a) aplicarea măsurilor de restructurare nu conduce la recunoaşterea unei deprecieri sau la starea de nerambursare;
    (b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare;
    (c) urmare aplicării măsurilor de restructurare, nu există sume restante sau îngrijorări privind rambursarea integrală a expunerii în conformitate cu condiţiile post - restructurare. Absenţa îngrijorărilor trebuie determinată după o analiză a situaţiei financiare a debitorului. Această condiţie se consideră îndeplinită dacă debitorul a plătit, prin intermediul plăţilor sale regulate în conformitate cu condiţiile post - restructurare, o sumă egală cu suma restantă anterior sau, după caz, cu suma care a făcut obiectul operaţiunii de write-off (dacă nu au existat sume restante) sau a demonstrat într-un alt mod capacitatea sa de a se conforma condiţiilor post - restructurare.
    Aceste criterii specifice de ieşire se vor aplica în completarea criteriilor aplicate de instituţiile raportoare pentru expuneri depreciate şi aflate în stare de nerambursare.
    (14) Expunerile restante vor fi raportate separat în cadrul categoriilor de expuneri performante şi neperformante. Expunerile performante care înregistrează restanţe mai mici de 90 de zile vor fi raportate separat.
    (15) Expunerile neperformante vor fi raportate pe benzi de scadenţă, în funcţie de numărul de zile de restanţă. Expunerile care nu sunt restante sau care înregistrează restanţe mai mici sau egale cu 90 de zile, dar care totuşi sunt identificate ca neperformante din cauza probabilităţii de nerambursare integrală vor fi raportate într-o coloană dedicată. Expunerile care prezintă atât sume restante cât şi probabilitate de nerambursare integrală vor fi alocate pe benzi de scadenţă, în funcţie de numărul de zile de restanţă.
    (16) Următoarele tipuri de expuneri vor fi raportate în coloane separate:
    (a) expunerile care sunt considerate depreciate în conformitate IFRS, cu excepţia cazului în care pentru acestea au fost constituite ajustări pentru pierderi suportate, dar neraportate;
    (b) expunerile pentru care starea de nerambursare se consideră că a avut loc în conformitate cu articolul 178 din CRR.
    (17) Sumele aferente "Deprecierii cumulate" şi "Modificărilor cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit" vor fi raportate în conformitate cu prevederile punctului 28 (1) lit. e) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. "Deprecierea cumulată" se referă la reducerea valorii contabile fie în mod direct, fie prin utilizarea unui cont de ajustări pentru depreciere. Sumele aferente "Deprecierii cumulate" raportate pentru expunerile neperformante nu vor include ajustările constituite pentru pierderi suportate, dar neraportate. Ajustările constituite pentru pierderi suportate, dar neraportate vor fi incluse în sumele aferente "Deprecierii cumulate" pentru expuneri performante. "Modificările cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit" vor fi raportate pentru expuneri desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu IFRS.
    (18) Informaţiile cu privire la colateralul deţinut şi la garanţiile financiare primite pentru expunerile neperformante vor fi raportate separat. Sumele raportate pentru colateralul primit şi garanţiile financiare primite se vor calcula în conformitate cu prevederile punctului 34 (1) lit. A din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. Prin urmare, suma valorilor raportate pentru ambele categorii se va limita la valoarea contabilă a expunerii aferente.
    (19) Raportarea periodică "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante" are următorul format:

    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante


 ┌─────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │Cod │ Valoare contabilă brută │
 │ │poziţie│ ┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ Performante │ Neperformante │
 │ │ │ │ ┌─────┬─────┬─────┤ ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
 │ │ │ │ │Fără │Res- │Res- │ │Plată│Res- │Res- │Res- │Din │Din │
 │ │ │ │ │res- │tanţe│tanţe│ │im- │tanţe│tanţe│tanţe│care:│care:│
 │ │ │ │ │tanţe│> 30 │> 60 │ │pro- │> 90 │> 180│> 1 │în │de- │
 │ │ │ │ │sau │zile │zile │ │babi-│zile │zile │an │stare│pre- │
 │ │ │ │ │cu │≤ 60 │≤ 90 │ │lă, │≤ 180│≤ 1 │ │de │ciate│
 │ │ │ │ │res- │zile │zile │ │fără │zile │an │ │ne- │ │
 │ │ │ │ │tanţe│ │ │ │res- │ │ │ │ram- │ │
 │ │ │ │ │≤ 30 │ │ │ │tanţe│ │ │ │bur- │ │
 │ │ │ │ │zile │ │ │ │sau │ │ │ │sare │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │res- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │tanţe│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │≤ 90 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │zile │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ A │ B │010│020│ 030 │ 040 │ 050 │060│ 070 │ 080 │ 090 │ 100 │ 110 │ 120 │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Titluri de datorie │ 010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Credite şi avansuri │ 070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │INSTRUMENTE DE DATORIE LA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │COST AMORTIZAT │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Titluri de datorie │ 190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Credite şi avansuri │ 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │INSTRUMENTE DE DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │EVALUATE LA VALOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │JUSTĂ, ALTELE DECÂT CELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │TRANZACŢIONĂRII │ 320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │INSTRUMENTE DE DATORIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ALTELE DECÂT CELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │TRANZACŢIONĂRII │ 330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Angajamente de creditare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │date │ 340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Garanţii financiare date │ 410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Alte angajamente date │ 480 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │TOTAL EXPUNERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │EXTRABILANŢIERE │ 550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


    4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante (continuare)


 ┌─────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
 │ │Cod │ Depreciere cumulată, │ Garanţii reale şi │
 │ │poziţie│ modificarea cumulată a valorii │garanţii financiare│
 │ │ │ juste datorată riscului de credit │ primite │
 │ │ │ ┌─────┬──────────────────────────────────┼────────┬──────────┤
 │ │ │ │Afe- │Aferentă expunerilor neperformante│Garanţii│Garanţii │
 │ │ │ │rentă│ ┌───────┬─────┬──────┬──────┤reale │financiare│
 │ │ │ │expu-│ │Plată │Res- │Res- │Res- │primite │primite │
 │ │ │ │neri-│ │impro- │tanţe│tanţe │tanţe │pentru │pentru │
 │ │ │ │lor │ │babilă,│> 90 │> 180 │> 1 an│expuneri│expuneri │
 │ │ │ │per- │ │fără │zile │zile │ │neper- │neper- │
 │ │ │ │for- │ │res- │≤ 180│≤ 1 an│ │formante│formante │
 │ │ │ │mante│ │tanţe │zile │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │sau cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │res- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │tanţe │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │≤ 90 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │zile │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │ A │ B │130│ 140 │ 150 │ 160 │ 170 │ 180 │ 190 │ 200 │ 210 │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │Titluri de datorie │ 010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │Credite şi avansuri │ 070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │INSTRUMENTE DE DATORIE LA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │COST AMORTIZAT │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │Titluri de datorie │ 190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │Credite şi avansuri │ 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │INSTRUMENTE DE DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │EVALUATE LA VALOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │JUSTĂ, ALTELE DECÂT CELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │TRANZACŢIONĂRII │ 320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │INSTRUMENTE DE DATORIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ALTELE DECÂT CELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │TRANZACŢIONĂRII │ 330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │Angajamente de creditare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │date │ 340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │Garanţii financiare date │ 410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │Alte angajamente date │ 480 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼───────┼───┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────────┼──────────┤
 │TOTAL EXPUNERI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │EXTRABILANŢIERE │ 550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─────────────────────────┴───────┴───┴─────┴──────┴───────┴─────┴──────┴──────┴────────┴──────────┘

           PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
      Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi semnătura
       şi ştampila sucursalei


    23. (1) La întocmirea raportării periodice "Alte informaţii" se vor avea în vedere următoarele precizări:
    a) raportarea periodică 5.A prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă brută, amortizări şi ajustări de depreciere constituite, precum şi valoarea contabilă netă a tuturor activelor sucursalelor;
    b) raportarea periodică 5.B prezintă informaţii privind depozitele atrase, pe tipuri de depozite, precum şi datoriile subordonate. Pentru completarea acestei raportări se vor avea în vedere următoarele:
    b1) accepţiunea termenilor este cea prevăzută de Regulamentul BCE BSI;
    b2) depozitele atrase de la clientela nebancară, nu cuprind depozitele evaluate la valoarea justă. Conform liniilor tabelului, acestea sunt detaliate pe tipuri de depozite, respectiv conturi curente, depozite la vedere, depozite la termen, depozite colaterale, depozite rambursabile după notificare, precum şi certificate de depozit şi carnete şi librete de economii, nenegociabile,
    b3) datoriile ataşate şi sumele de amortizat aferente depozitelor atrase de la clientela nebancară, reprezentând dobânzi de plătit, calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii, se înscriu la poziţia "Datorii ataşate şi sume de amortizat".
    b4) datoriile subordonate emise sub forma de titluri de valoare trebuie să fie clasificate ca "datorii constituite prin titluri";
    b5) datoriile subordonate sub forma depozitelor sau împrumuturilor vor fi clasificate ca "depozite".
    c) raportarea periodică 5.C cuprinde informaţii privind angajamentele de creditare, garanţiile financiare, alte angajamente date sau primite, atât revocabile cât şi irevocabile, alte active şi datorii contingente, precum şi garanţiile reale date şi primite. La întocmirea raportării se vor avea în vedere următoarele precizări:
    c1) "Angajamentele de creditare" reprezintă angajamentele ferme de a acorda credite conform unor termeni şi condiţii prestabilite; cu excepţia celor care sunt instrumente financiare derivate deoarece acestea pot fi decontate net în numerar sau prin livrarea sau emiterea altui instrument financiar;
    c2) "Garanţiile financiare" sunt contracte care solicită emitentului să efectueze plăţi specificate pentru a rambursa deţinătorului o pierdere pe care acesta o suportă, deoarece un anumit debitor nu efectuează plata atunci când aceasta este scadentă în conformitate cu termenii iniţiali sau modificaţi ai unui instrument de datorie. Contractele respective corespund definiţiei contractelor de garanţie financiară, prevăzute la IAS 39.9 şi la IFRS 4.A.
    c3) "Alte angajamente" cuprinde elementele care nu sunt incluse în categoriile precedente;
    c4) poziţiile "Angajamente de creditare date - din care: îndoielnice", "Garanţii financiare date - din care îndoielnice" şi "Alte angajamente date - din care îndoielnice" includ valoarea noţională a acestor angajamente de creditare, garanţii financiare şi a altor angajamente a căror contrapartidă nu şi-a îndeplinit obligaţiile;
    c5) pentru expunerile extrabilanţiere, "Valoarea noţională" este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă la riscul de credit a entităţii raportoare, fără a se lua în considerare nicio garanţie reală deţinută sau alte îmbunătăţiri ale calităţii creditului [a se vedea IFRS 7.36 (a)]. În particular, trebuie utilizate următoarele criterii:
    (i) pentru garanţii financiare date, valoarea noţională este valoarea maximă pe care entitatea ar putea fi nevoită să o plătească dacă garanţia ar fi executată; şi
    (ii) pentru angajamentele de creditare date, valoarea noţională este valoarea totală pe care entitatea s-a angajat să o acorde drept credit.
    (iii) pentru angajamentele de creditare primite, valoarea noţională este valoarea neutilizată totală pe care o contraparte s-a angajat să o împrumute instituţiei.
    (iv) pentru alte angajamente primite, valoarea noţională este valoarea totală la care s-a angajat cealaltă parte la tranzacţie.
    d) raportarea periodică 5.D prezintă numărul de clienţi ai sucursalei. Pentru completarea acestui tabel se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, sucursala a negociat o tranzacţie care se derulează şi în prezent, precum şi orice persoană care beneficiază de serviciile respectivei sucursale.
    (2) Raportarea periodică "Alte informaţii" are următorul format:

    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

    5. Alte informaţii

    5.A: Elemente de activ

                                                                      - lei -
 ┌───────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────┬──────┐
 │ │Cod │Amortizări│Active│Active│
 │ │poziţie│şi │nete │brute │
 │ │ │ajustări │ │ │
 │ │ │pentru │ │ │
 │ │ │depreciere│ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni │ │ │ │ │
 │interbancare │ 100 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Casa şi alte valori │ 110 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Casa │ 113 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Numerar în ATM-uri şi ASV-uri │ 116 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Alte valori │ 119 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Cont curent şi depozite la BNR, creanţe │ │ │ │ │
 │ataşate şi sume de amortizat │ 120 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Conturi de corespondent la instituţii de │ │ │ │ │
 │credit (nostro) şi creanţe ataşate │ 130 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Depozite la instituţii de credit, creanţe│ │ │ │ │
 │ataşate şi sume de amortizat │ 140 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Credite acordate instituţiilor de credit,│ │ │ │ │
 │creanţe ataşate şi sume de amortizat │ 150 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate │ │ │ │ │
 │cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de │ │ │ │ │
 │amortizat │ 160 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi │ │ │ │ │
 │sume de amortizat │ 170 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Creanţe restante nedepreciate, creanţe │ │ │ │ │
 │ataşate şi sume de amortizat │ 180 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi │ │ │ │ │
 │sume de amortizat │ 190 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │Operaţiuni cu clientela │ 300 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Creanţe comerciale, creanţe ataşate şi │ │ │ │ │
 │sume de amortizat │ 310 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Credite de trezorerie, creanţe ataşate şi│ │ │ │ │
 │sume de amortizat │ 320 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Credite de consum şi vânzări în rate, │ │ │ │ │
 │creanţe ataşate şi sume de amortizat │ 330 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Credite pentru finanţarea operaţiunilor │ │ │ │ │
 │de comerţ exterior, creanţe ataşate şi sume│ │ │ │ │
 │de amortizat │ 340 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Credite pentru finanţarea stocurilor şi │ │ │ │ │
 │pentru echipamente, creanţe ataşate şi sume│ │ │ │ │
 │de amortizat │ 350 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Credite pentru investiţii imobiliare, │ │ │ │ │
 │creanţe ataşate şi sume de amortizat │ 360 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Alte credite acordate clientelei, creanţe│ │ │ │ │
 │ataşate şi sume de amortizat │ 370 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Credite acordate instituţiilor │ │ │ │ │
 │financiare, creanţe ataşate şi sume de │ │ │ │ │
 │amortizat │ 380 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate │ │ │ │ │
 │cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de │ │ │ │ │
 │amortizat │ 390 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Conturi curente debitoare, creanţe │ │ │ │ │
 │ataşate şi sume de amortizat │ 400 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi │ │ │ │ │
 │sume de amortizat │ 410 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Creanţe restante nedepreciate, creanţe │ │ │ │ │
 │ataşate şi sume de amortizat │ 420 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi │ │ │ │ │
 │sume de amortizat │ 430 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse│ 500 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Active financiare deţinute în vederea │ │ │ │ │
 │tranzacţionării │ 510 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │din care, credite şi creanţe │ 511 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Active financiare desemnate ca fiind la │ │ │ │ │
 │valoare justă prin profit sau pierdere │ 520 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │din care, credite şi creanţe │ 521 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Active financiare disponibile în vederea │ │ │ │ │
 │vânzării şi creanţe ataşate │ 530 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │din care, credite şi creanţe │ 531 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Investiţii păstrate până la scadenţă sau │ │ │ │ │
 │clasificate ca împrumuturi şi creanţe şi │ │ │ │ │
 │creanţe ataşate │ 540 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │din care, credite şi creanţe │ 541 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Instrumente de capitaluri proprii │ │ │ │ │
 │evaluate la cost │ 550 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Instrumente derivate │ 560 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Conturi de decontare privind operaţiunile│ │ │ │ │
 │cu titluri şi creanţe ataşate │ 570 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Decontări intrabancare │ 580 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Beneficii ale angajaţilor şi conturi │ │ │ │ │
 │asimilate │ 590 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Asigurări sociale, protecţia socială şi │ │ │ │ │
 │conturi asimilate │ 600 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Bugetul statului, fonduri speciale şi │ │ │ │ │
 │conturi asimilate │ 610 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Debitori diverşi, creanţe ataşate şi sume│ │ │ │ │
 │de amortizat │ 620 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Decontări din operaţiuni în asocieri în │ │ │ │ │
 │participaţie │ 630 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Conturi de stocuri │ 640 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Conturi de regularizare │ 650 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Creanţe restante nedepreciate, creanţe │ │ │ │ │
 │ataşate şi sume de amortizat │ 660 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi │ │ │ │ │
 │sume de amortizat │ 670 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │Active imobilizate │ 700 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Credite subordonate, creanţe ataşate şi │ │ │ │ │
 │sume de amortizat │ 710 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Imobilizări în curs, imobilizări │ │ │ │ │
 │necorporale şi corporale │ 720 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Creanţe din operaţiuni de leasing │ │ │ │ │
 │financiar, creanţe ataşate şi sume de │ │ │ │ │
 │amortizat │ 730 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Creanţe restante nedepreciate, creanţe │ │ │ │ │
 │ataşate şi sume de amortizat │ 740 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │- Creanţe depreciate, creanţe ataşate şi │ │ │ │ │
 │sume de amortizat │ 750 │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
 │Total │ 800 │ │ │ │
 └───────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────┴──────┘

           PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
     Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi semnătura
       şi ştampila sucursalei


   5.B: - Elemente de datorii

                                                                     - lei -
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
 │ │Cod │Valoare│
 │ │poziţie│ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │ A │ B │ 010 │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │Depozite atrase de la clientela nebancară │ 100 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │Conturi curente │ 110 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │Conturi de depozite │ 120 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │- Depozite la vedere │ 121 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │- Depozite la termen │ 122 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │- Depozite colaterale │ 123 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │- Depozite rambursabile după notificare │ 124 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │Certificate de depozit, carnete şi librete de economii │ 130 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │- Certificate de depozit │ 131 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │- Carnete şi librete de economii │ 132 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │Datorii ataşate şi sume de amortizat │ 140 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │Datorii subordonate │ 200 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │Depozite │ 210 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
 │Datorii constituite prin titluri │ 220 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

              PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
        Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi semnătura
            şi ştampila sucursalei


    5.C: - Elemente în afara bilanţului

                                                                     - lei -
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
 │ │Cod │Valoare │
 │ │poziţie│noţională│
 │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │ A │ B │ 010 │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Angajamente de creditare │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Date │ 100 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Din care: îndoielnice │ 110 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Primite │ 200 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Garanţii financiare │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Garanţii date │ 300 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Din care: îndoielnice │ 310 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Garanţii primite (inclusiv instrumente derivate pe riscul │ │ │
 │de credit) │ 400 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte angajamente │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Date │ 500 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Din care: îndoielnice │ 510 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Primite │ 600 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte active contingente │ 700 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Alte datorii contingente │ 800 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Garanţii reale date │ 900 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Garanţii reale primite │ 1000 │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

              PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
        Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi semnătura
            şi ştampila sucursalei


    5.D: - Număr de clienţi

                                                                     - lei -
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
 │ │Cod │ Număr │
 │ │poziţie│ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │ A │ B │ 010 │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │Număr clienţi, din care: │ 050 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │- Persoane fizice │ 060 │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┤
 │- Persoane juridice │ 070 │ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘

          PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
      Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi semnătura
         şi ştampila sucursalei


    CAP. IV
    CORESPONDENŢA*1) CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

    1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Cod │ Plan de conturi │
 │poziţie│ │
 ├───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1.1 - Active │
 ├───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 010 │101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + 1115 ± ex.*2)1171 + 121 + 1271 + │
 │ │1311 + 1314 ± ex.1317 + 1411 ± ex.1417 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - │
 │ │ex.192 - ex.193 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 020 │101 + 102 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 030 │1111 + 1112 + 1115 ± ex.1171 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191- ex.192 - │
 │ │ex.193 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 040 │109 + 121 + 1271 + 1311 + 1314 ± ex.1317 + 1411 ± ex.1417 ± ex.181 ±│
 │ │ex.182 - ex.191- ex.192 - ex.193 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 050 │3011 + 311 (solduri debitoare)*3) + ex.305 - ex.3912 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 060 │311 (solduri debitoare) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 070 │30111 + ex.305 - ex.3912 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 080 │30112 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 090 │30113 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 100 │3021 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 110 │30211 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 120 │30212 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 130 │30213 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 140 │303 + ex.305 - ex.3912 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 150 │3031 + ex.305 - ex.3912 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 160 │3032 + ex.3037 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 170 │3033 + ex.3037 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 180 │1113 + 1114 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± │
 │ │152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± 201 ± 202│
 │ │± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare)│
 │ │± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 - 291 - 292 - 293 + ex.3041 + ex.3047 + │
 │ │333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex.3515 + ex.35192 ± ex.355 │
 │ │+ 3571 + 371 + 378 ± 381 ± 382 - ex.39111 - 392 + 401 + 402 ± 407 ± │
 │ │471 ± 481 ± 482 - 493 - 494 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 190 │ex.3041 + ex.3047 - ex.39111 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 200 │1113 + 1114 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± │
 │ │152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± 201 ± 202│
 │ │± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare)│
 │ │± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 - 291 - 292 - 293 + 333 (solduri │
 │ │debitoare) + 3362 + 3371 + ex.3515 + ex.35192 ± ex.355 + 3571 + 371 │
 │ │+ 378 ± 381 ± 382 - 392 + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 - 493 - │
 │ │494 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 210 │ex.304 - ex.3911 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 220 │ex.3041 + ex.3047 - ex.39111 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 230 │3042 + ex.3047 - 39112 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 240 │312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri │
 │ │debitoare) + 315 (solduri debitoare) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 250 │316 (solduri debitoare) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 270 │432 + 442 - 4612 - 49212 - 4923 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 280 │432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 - 46121- 46122 - 46123 - 46124 - │
 │ │49212 - 49231 - 49232 - 49233 - 49234 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 290 │4425 - 46125 - 49235 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 300 │431 + 4419 - 4611- 49211 - 49222 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 330 │3531 (sold debitor)*4) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 340 │35311 (sold debitor) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 350 │35312 (sold debitor) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 360 │341 (sold debitor) + ex.3515 + ex.35192 + 3521 (sold debitor) + │
 │ │3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 │
 │ │(sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + │
 │ │35392 ± ex.355 + 3611 + ex.3612 + 3613 + 362 + 3723 (sold debitor) +│
 │ │3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri debitoare) - ex.393 + 421 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 370 │ex.3612 + 363 - ex.393 │
 ├───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1.2 - Datorii │
 ├───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 010 │3012 + 311 (solduri creditoare) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 020 │311 (solduri creditoare) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 030 │30121 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 040 │30122 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 050 │30123 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 060 │30129 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 070 │3022 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 080 │30221 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 090 │30222 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 100 │30229 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 110 │112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 162 ± 232 ± 241 + 2511 │
 │ │(solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 321 ± 322 ± 325 ± │
 │ │326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372│
 │ │+ ex.35191 ± ex.356 + 3572 + 377 + 3791 ± 472 + 531 + 532 ± 537 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 120 │112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 232 ± 241 + 2511 │
 │ │(solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex.356 ± 472 + 5312 + │
 │ │5322 ± ex.537 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 130 │±321 ± 322 ± 325 ± 326 + 5311 + 5321 ± ex.537 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 140 │±162 ± 262 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361│
 │ │+ 3372 + ex.35191 ± ex.356 + 3572 + 377 + 3791 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 150 │312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri │
 │ │creditoare) + 315 (solduri creditoare) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 160 │316 (solduri creditoare) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 170 │551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 559 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 180 │5523 + 5525 + ex.5527 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 190 │5526 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 200 │554 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 210 │553 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 220 │551 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 230 │5521 + 5522 + ex.5527 + 5529 + 555 + 559 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 240 │3531 (sold creditor) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 250 │35311 (sold creditor) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 260 │35312 (sold creditor) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 280 │341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518│
 │ │+ ex.35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + │
 │ │35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold │
 │ │creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 ± ex.356 + 3723 (sold │
 │ │creditor) + 3729 (sold creditor) + 376 + 3799 (solduri creditoare) │
 ├───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1.3 - Capitaluri proprii │
 ├───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 010 │502 ± 504 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 050 │+ 527 ± ex.529 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 060 │527 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 070 │± ex.529 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 080 │± 525 ± ex.529 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 090 │516 ± 521 ± 522 ± 523 ± 526 ± ex.529 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 095 │516 ± ex.526 ± ex.529 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 100 │5162 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 110 │5161 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 120 │± ex.529 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 122 │± ex.526 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 128 │± 521 ± 522 ± 523 ± ex.526 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 140 │± 521 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 150 │± 523 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 160 │± 522 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 170 │± ex.526 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 190 │± 5811 ± 5814 ± 5815 ± 5816 ± 5817 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 200 │± 5812 ± 5813 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 210 │512 + 513 + 514 + 517 + 519 ± ex.524 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 250 │± 591 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 255 │-592 │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-----
    *1) Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul BNR nr. 27/2010
    *2) Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
    *3) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare şi, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
    *4) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "sold creditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.

    2. Contul de profit sau pierdere

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Cod │ Plan de conturi │
 │poziţie│ │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 010 │7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 │
 │ │+ 7023 + 7024 + 7027 + 7028- 6627 + 70331 + 70341 + ex.7037 + 7038 -│
 │ │66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447 + 7076 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 040 │70331 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 050 │ex.7011 + 70132 + 70133 + 70142 + 7015 + ex.7017 + ex.7018 - ex.6617│
 │ │+ 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex.7027 + 7028 - 6627 + ex.70341 + │
 │ │ex.7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - │
 │ │66447 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 060 │ex.70341 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 070 │7076 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 080 │ex.7011 + 7012 + 70131 + 70134 + 70141 + ex.7017 + ex.7018 - ex.6617│
 │ │+ ex.7027 + ex.7037 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 090 │6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 │
 │ │+ 6026 + 6027 + 6036 + ex.6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6076 + 6657 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 120 │6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + ex.6017 + 6022 + 6023 + 6024 + │
 │ │6025 + 6026 + ex.6027 + 6036 + ex.6037 + 6041 + 6051 + 6052 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 130 │6076 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 140 │ex.6017 + ex.6027 + ex.6037 + 6657 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 160 │70333 + 70351 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 200 │7019 + 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 7071 + 7072 + 7077 + 708 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 210 │6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071 + 6072 + 6077 + 608 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 220 │70336 + 70342 + ex.70352 + 7036 + ex.7037- 6033 - 6034 - ex.6035 - │
 │ │ex.6037 + (767 - 668) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 230 │70336 + ex.70352 - 6033- ex.6035 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 240 │ex.70342 + (767 - 668) - ex.6034 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 250 │ex.70342 - ex.6034 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 260 │7036 + ex.7037- ex.6037 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 270 │ex.7037- ex.6037 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 280 │70311 + 70312 + ex.70352 + ex.7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 +│
 │ │70745 + 70746 + 70749 - 60311 - 60312 - 60313 - ex.6035 - ex.6061- │
 │ │60741- 60742 - 60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 290 │70321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 300 │70747 + 70751 + ex.70752 + 70753 - 60747 - 60751- ex.60752 - 60753 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 310 │ex.7061- ex.6061 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 330 │ex.70352 + 746 + ex.749 - ex.6035 - ex.609 - 646 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 340 │7042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex.749 + 781 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 350 │ex.609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex.649 + 681 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 360 │6042 + 611 + 612 + 617 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex.649 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 370 │611 + 612 + 617 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 380 │6042 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex.649 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 390 │651 + 652 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 400 │ex. 652 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 410 │ex.652 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 420 │651 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 430 │6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - 765 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 440 │ex.6651 - ex.7651 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 450 │ex.6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - ex.7651 - 7652 - 7653 -│
 │ │7654 - 7655 - 7659 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 460 │6611 + 6612 + 6613 + 6621 + 6622 + 6623 + 6631 + 66321 + 66322 + │
 │ │66323 + 66431 + 66432 + 66433 + 66441 + 66442 + 66443 - 761 - 762 - │
 │ │7631 - 7632 - 7643 - 7644 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 470 │66313 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 480 │66311 - 76311 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 490 │6611 + 6612 + 6613 + 6621 + 6622 + 6623 + ex.66312 + 66321 + 66322 +│
 │ │66323 + 66431 + 66432 + 66433 + 66441 + 66442 + 66443 - 761 - 762 - │
 │ │ex.76312 - 7632 - 7643 - 7644 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 500 │ex.66312 - ex.76312 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 520 │6633 + 6642 - 7633 - 7642 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 530 │ex.66421 + ex.66423 - ex.76421 - ex.76423 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 540 │ex.66423 - ex.76423 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 560 │ex.66421 + ex.66422 - ex.76421 - 76422 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 570 │6633 - 7633 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 600 │ex.74997- 633 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 670 │± 591 │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire

 ┌───────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Cod │Coloană│ Plan de conturi │
 │poziţie│ │ │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 010 │ 010 │3121 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3121 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9521 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9521 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 020 │ 010 │31212 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31212 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95212 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95212 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 030 │ 010 │31211 (solduri debitoare) + 31213 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31211 (solduri creditoare) + 31213 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95211 + 95213 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 040 │ 010 │31214 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31214 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95214 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95214 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 050 │ 010 │31215 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31215 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95215 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 060 │ 010 │3122 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3122 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9522 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9522 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 070 │ 010 │31221 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31221 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95221 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95221 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 080 │ 010 │31222 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31222 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95222 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 090 │ 010 │31223 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31223 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95223 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95223 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 100 │ 010 │31224 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31224 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95224 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 110 │ 010 │3123 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3123 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 9525 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95251 + ex.95253 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 120 │ 010 │31233 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31233 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95251 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95251 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 130 │ 010 │31231 (solduri debitoare) + 31232 (solduri debitoare) + │
 │ │ │31234 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31231 (solduri creditoare) + 31232 (solduri creditoare) + │
 │ │ │31234 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 95252 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 140 │ 010 │31235 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31235 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95253 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95253 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 150 │ 010 │31236 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31236 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95254 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 160 │ 010 │3124 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3124 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9526 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9526 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 170 │ 010 │31241 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31241 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95261 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95261 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 180 │ 010 │31242 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31242 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95262 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95262 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 190 │ 010 │31243 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31243 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95263 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95263 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 200 │ 010 │31244 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31244 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95264 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95264 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 210 │ 010 │3125 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3125 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9527 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9527 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 220 │ 010 │3126 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3126 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9528 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex. 9528 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 230 │ 010 │312 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │312 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9521 + 9522 + 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 │
 │ │ │+ 9525 + 9526 + 9527 + 9528 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9521 + ex.9522 + ex.95251 + ex.95253 + ex.9526 + ex.9527 │
 │ │ │+ ex.9528 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 240 │ 010 │3131 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3131 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9531 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9531 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 250 │ 010 │31312 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31312 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95312 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95312 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 260 │ 010 │31311 (solduri debitoare) + 31313 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31311 (solduri creditoare) + 31313 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95311 + 95313 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 270 │ 010 │31314 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31314 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95314 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95314 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 280 │ 010 │31315 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31315 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95315 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 290 │ 010 │3132 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3132 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9532 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9532 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 300 │ 010 │31321 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31321 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95321 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95321 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 310 │ 010 │31322 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31322 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95322 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 320 │ 010 │31323 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31323 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95323 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95323 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 330 │ 010 │31324 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31324 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95324 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 340 │ 010 │3133 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3133 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95332 + 95333 + 95335 + 95342 + 95343 + 95345 + 9535 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95351 + ex.95353 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 350 │ 010 │31333 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31333 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95351 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95351 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 360 │ 010 │31331 (solduri debitoare) + 31332 (solduri debitoare) + │
 │ │ │31334 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31331 (solduri creditoare) + 31332 (solduri creditoare) + │
 │ │ │31334 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95332 + 95333 + 95335 + 95342 + 95343 + 95345 + 95352 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 370 │ 010 │31335 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31335 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95353 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95353 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 380 │ 010 │31336 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31336 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95354 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 390 │ 010 │3134 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3134 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9536 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9536 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 400 │ 010 │31341 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31341 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95361 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95361 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 410 │ 010 │31342 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31342 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95362 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95362 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 420 │ 010 │31343 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31343 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95363 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95363 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 430 │ 010 │31344 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │31344 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │95364 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.95364 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 440 │ 010 │3135 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3135 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9537 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9537 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 450 │ 010 │3136 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │3136 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9538 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9538 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 460 │ 010 │313 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │313 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9531 + 9532 + 95332 + 95333 + 95335 + 95342 + 95343 + 95345 │
 │ │ │+ 9535 + 9536 + 9537 + 9538 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9531 + ex.9532 + ex.95351 + ex.95353 + ex.9536 + ex.9537 │
 │ │ │+ ex.9538 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 480 │ 010 │314 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │314 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │954 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.954 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 490 │ 010 │315 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │315 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │955 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.955 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 500 │ 010 │312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 │
 │ │ │(solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 │
 │ │ │(solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │9521 + 9522 + 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 │
 │ │ │+ 9525 + 9526 + 9527 + 9528 + 9531 + 9532 + 95332 + 95333 + │
 │ │ │95335 + 95342 + 95343 + 95345 + 9535 + 9536 + 9537 + 9538 + │
 │ │ │954 + 955 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 040 │ex.9521 + ex.9522 + ex.95251 + ex.95253 + ex.9526 + ex.9527 │
 │ │ │+ ex.9528 + ex.9531 + ex.9532 + ex.95351 + ex.95353 + │
 │ │ │ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 510 │ 010 │ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri │
 │ │ │debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231 │
 │ │ │(solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + │
 │ │ │ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare)│
 │ │ │+ ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri │
 │ │ │debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 │
 │ │ │(solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + │
 │ │ │ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare)│
 │ │ │+ ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.314 (solduri debitoare) + ex.315 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare) + ex.31234 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) │
 │ │ │+ ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.3134 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) │
 │ │ │+ ex.314 (solduri creditoare) + ex.315 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + │
 │ │ │ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + │
 │ │ │ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528│
 │ │ │+ ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + │
 │ │ │ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + │
 │ │ │ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538│
 │ │ │+ ex.954 + ex.955 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 520 │ 010 │ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri │
 │ │ │debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231 │
 │ │ │(solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + │
 │ │ │ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare)│
 │ │ │+ ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri │
 │ │ │debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 │
 │ │ │(solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + │
 │ │ │ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare)│
 │ │ │+ ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.314 (solduri debitoare) + ex.315 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare) + ex.31234 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) │
 │ │ │+ ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.3134 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) │
 │ │ │+ ex.314 (solduri creditoare) + ex.315 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + │
 │ │ │ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + │
 │ │ │ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528│
 │ │ │+ ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + │
 │ │ │ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + │
 │ │ │ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538│
 │ │ │+ ex.954 + ex.955 │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 530 │ 010 │ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri │
 │ │ │debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231 │
 │ │ │(solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + │
 │ │ │ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare)│
 │ │ │+ ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri │
 │ │ │debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 │
 │ │ │(solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + │
 │ │ │ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare)│
 │ │ │+ ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) │
 │ │ │+ ex.314 (solduri debitoare) + ex.315 (solduri debitoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 020 │ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare) + ex.31234 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) │
 │ │ │+ ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri │
 │ │ │creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 │
 │ │ │(solduri creditoare) + ex.3134 (solduri creditoare) + │
 │ │ │ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) │
 │ │ │+ ex.314 (solduri creditoare) + ex.315 (solduri creditoare) │
 ├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ 030 │ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + │
 │ │ │ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + │
 │ │ │ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528│
 │ │ │+ ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + │
 │ │ │ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + │
 │ │ │ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538│
 │ │ │+ ex.954 + ex.955 │
 └───────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

-----
    *5) În cadrul corespondenţei cu planul de conturi a poziţiilor aferente coloanei 030, extrasele din conturile de ajustări pentru depreciere se referă la valoarea ajustărilor pentru dobânzi aferente activelor financiare depreciate, calculate ulterior momentului recunoaşterii deprecierii acestora.

    5. Alte informaţii

    5.A - Elemente de activ: - coloana 030

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Cod │ Plan de conturi │
 │poziţie│ │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 100 │101 + 102 + 109 + 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± │
 │ │181 ± 182 - ex.191*5) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 110 │101 + 102 + 109 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 113 │101 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 116 │102 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 119 │109 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 120 │111 ± 1171 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 130 │121 + 1271 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 140 │1311 + 1312 + 1313 + 1314 ± 1317 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 150 │1411 + 1412 ± 1417 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 160 │1521 + 1522 + 1523 + 1524 ± 1527 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 170 │1611 ± 1617 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 180 │± 181 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 190 │± 182 - ex.191 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 300 │± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 ± 2511 │
 │ │(solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 - ex.291 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 310 │2011 ± 2017 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 320 │2021 ± 2027 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 330 │2031 + 2032 ± 2037 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 340 │2041 + 2042 ± 2047 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 350 │2051 + 2052 ± 2057 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 360 │2061 ± 2067 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 370 │2091 ± 2097 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 380 │2311 + 2312 ± 2317 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 390 │2431 + 2432 + 2433 + 2434 ± 2437 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 400 │2511 (solduri debitoare) ± 25171 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 410 │2611 ± 2617 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 420 │± 281 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 430 │± 282 - ex.291 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 500 │3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 │
 │ │(solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri │
 │ │debitoare) + 315 (solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333│
 │ │(solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 3515 + │
 │ │35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 │
 │ │(sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) │
 │ │+ 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± 355 + │
 │ │3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold │
 │ │debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ± 381 ± 382 - │
 │ │ex.3921 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 510 │3011 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 511 │30113 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 520 │3021 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 521 │30213 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 530 │3031 + 3032 + 3033 + 3037 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 531 │3033 + ex.3037 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 540 │3041 + 3042 + 3047 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 541 │3042 + ex.3047 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 550 │305 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 560 │311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri │
 │ │debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 570 │333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 580 │341 (sold debitor) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 590 │3515 + 35192 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 600 │3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 610 │3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold │
 │ │debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 620 │3551 + 3552 + 3556 ± 3557 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 630 │3571 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 640 │361 + 362 + 363 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 650 │316 (solduri debitoare) + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold │
 │ │debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 660 │± 381 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 670 │± 382 - ex.3921 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 700 │401 + 402 ± 407 + 43 + 44 ± 471 ± 481 ± 482 - ex.4931 - ex.4941 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 710 │401 + 402 ± 407 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 720 │431 + 432 + 441 + 442 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 730 │4711 + 4712 + 4713 ± 4717 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 740 │± 481 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 750 │± 482 - ex.4931 - ex.4941 │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.B - Elemente de datorii

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Cod │ Plan de conturi │
 │poziţie│ │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 100 │2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 110 │2511 (solduri creditoare) │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 120 │2531 + 2532 + 2533 + 2534 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 121 │2531 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 122 │2532 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 123 │2533 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 124 │2534 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 130 │2541 + 2542 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 131 │2541 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 132 │2542 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 140 │± 25172 ± 2537 ± 2547 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 200 │ex.30221 + ex.30222 + 531 + 532 ± .537 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 210 │ex.30221 + 5312 + 5322 ± ex.537 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 220 │ex.30222 + 5311 + 5321 ± ex.537 │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.C - Elemente în afara bilanţului

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Cod │ Plan de conturi │
 │poziţie│ │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 100 │901 + 903 + 9811 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 110 │9811 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 200 │902 + 904 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 300 │911 + 913 + 9812 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 310 │9812 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 400 │912 + 914 + ex.9516 + ex.9526 + ex.9536 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 500 │922 + 971 + 9819 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 510 │9819 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 600 │921 + 972 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 700 │993 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 800 │994 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 900 │962 │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1000 │961 │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    CAP. V
    CONTROLUL RAPORTĂRILOR PERIODICE

    1) Controlul raportării periodice "Bilanţul" [situaţia poziţiei financiare]
    1.1. Controlul situaţiei 1.1 - Active
    Controlul vertical
    010 = 020 + 030 + 040
    050 = 060 + 070 + 080 + 090
    100 = 110 + 120 + 130
    140 = 150 + 160 + 170
    180 = 190 + 200
    210 = 220 + 230
    270 = 280 + 290
    330 = 340 + 350
    380 = 010 + 050 + 100 + 140 + 180 + 210 + 240 + 250 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370
    1.2. Controlul situaţiei 1.2 - Datorii
    Controlul vertical
    010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060
    070 = 080 + 090 + 100
    110 = 120 + 130 + 140
    170 = 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230
    240 = 250 + 260
    300 = 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 290
    1.3. Controlul situaţiei 1.3 - Capitaluri proprii
    Controlul vertical
    050 = 060 + 070
    090 = 095 + 128
    095 = 100 + 110 + 120 + 122
    128 = 140 + 150 + 160 + 170
    300 = 010 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 250 + 255
    1.4. Corelaţie între 1.3 şi 1.1
    1.3 (310) = 1.1 (380)
    1.5. Corelaţii între 1.3 şi 1.2
    1.3 (310) = 1.2 (300) + 1.3 (300)
    1.3 (310) = 1.2 (010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 290) + 1.3 (300)
    1.6. Corelaţie între 1.3, 1.2 şi 1.1
    1.1 (380) = 1.2 (300) + 1.3 (300)
    2) Controlul raportării periodice "Contul de profit sau pierdere"
    2.1. Controlul vertical
    010 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080
    090 = 120 + 130 + 140
    220 = 230 + 240 + 250 + 260 + 270
    355 = 010 - 090 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350
    360 = 370 + 380
    390 = 400 + 410 + 420
    430 = 440 + 450
    460 = 470 + 480 + 490 + 500
    520 = 530 + 540 + 560 + 570
    630 = 610 - 620
    640 = 650 - 660
    610 = 010 - 090 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 390 - 430 - 460- 520 + 600
    670 = 630 + 640
    2.2. Corelaţie între 2 şi 1.3
    2 (670) = 1.3 (250)
    3) Controlul raportării periodice "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire"
    3.1. Controlul orizontal
    Pentru liniile 010, 020, 040, 060, 070, 090, 110, 120, 140, 160 - 250, 270, 290, 300, 320, 340, 350, 370, 390 - 500 se respectă următoarea corelaţie:
    col. 030 = col. 040
    3.2. Controlul vertical
    Pentru coloanele 010 - 030 se respectă următoarele corelaţii:
    010 = 020 + 030 + 040 + 050
    060 = 070 + 080 + 090 + 100
    110 = 120 + 130 + 140 + 150
    240 = 250 + 260 + 270 + 280
    290 = 300 + 310 + 320 + 330
    340 = 350 + 360 + 370 + 380
    500 = 510 + 520 + 530
    Pentru coloanele 010 - 040 se respectă următoarele corelaţii:
    160 = 170 + 180 + 190 + 200
    160 = 170
    230 = 010 + 060 + 110 + 160 + 210 + 220
    390 = 400 + 410 + 420 + 430
    390 = 400
    460 = 240 + 290 + 340 + 390 + 440 + 450
    Pentru coloanele 030 - 040 se respectă următoarea corelaţie:
    500 = 230 + 460 + 480 + 490
    3.3. Corelaţii între 3 şi 1
    3 (500.col. 010) = 1.1 (240.col. 010)
    3 (500.col. 020) = 1.2 (150.col. 010)
    3 (col. 010 (230 + 460 + 480 + 490)) = 1.1 (240.col. 010)
    3 (col. 020 (230 + 460 + 480 + 490)) = 1.2 (150.col. 010)
    4) Controlul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante"
    4.1. Controlul orizontal
    Pentru liniile 010 - 550 se respectă următoarele corelaţii:
    col. 010 = col. 020 + col. 060
    col. 130 = col. 140 + col. 150
    col. 110 = col. 060
    Pentru liniile 010 - 330 se respectă următoarele corelaţii:
    col. 020 = col. 030 + col. 040 + col. 050
    col. 060 = col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 100
    col. 150 = col. 160 + col. 170 + col. 180 + col. 190
    col. 120 = col. 060
    4.2. Controlul vertical
    Pentru coloanele 010 - 210 se respectă următoarele corelaţii:
    180 = 010 + 070
    320 = 190 + 250
    330 = 180 + 320
    Pentru coloanele 010, 020, 060, 110, 130 - 150, 200 şi 210 se respectă următoarea corelaţie:
    550 = 340 + 410 + 480
    5) Controlul raportării periodice "Alte informaţii"
    5.A - Elemente de activ
    a) Controlul orizontal
    Pentru fiecare linie se va respecta următoarea corelaţie:
    col. 010 + col. 020 = col. 030
    b) Controlul vertical
    110 = 113 + 116 + 119
    100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190
    300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430
    500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670
    700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750
    800 = 100 + 300 + 500 + 700
    c) Corelaţia între raportarea periodică 5.A şi "Bilanţ"

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ 5.A - Elemente de activ │ relaţia │ 1. Bilanţ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 800 (col. 020) │ = │ 380 │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    5.B - Elemente de datorii
    Controlul vertical
    100 = 110 + 120 + 130 + 140
    120 = 121 + 122 + 123 + 124
    130 = 131 + 132
    200 = 210 + 220

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016