Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.931 din 7 decembrie 2016  pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare    Twitter Facebook

 ORDIN nr. 5.931 din 7 decembrie 2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2017


    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prevăzute în anexele 1-14*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
──────────
    *) Anexele nr. 1-14 sunt reproduse în facsimil.
──────────

    ART. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
    (2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
    ART. 3
    Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                         Ministrul educaţiei naţionale
                           şi cercetării ştiinţifice,
                                 Mircea Dumitru

    Bucureşti, 7 decembrie 2016.
    Nr. 5.931.


    ANEXA 1

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 Bucureşti


                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                       - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26.307│ 1.652│ 27.959│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26.106│ 1.652│ 27.758│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 21.826│ 335│ 22.161│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare │04 │ 1.260│ │ 1.260│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3.020│ 1.317│ 4.337│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 201│ │ 201│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 26.057│ 1.652│ 27.709│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 25.957│ 1.585│ 27.542│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │10 │ 5.416│ -1.118│ 4.301│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 16.828│ 1.100│ 17.925│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12.662│ 775│ 13.437│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 202│ │ 202│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 216│ │ 216│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 2.001│ 122│ 2.123│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 62│ 4│ 66│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 658│ 41│ 699│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│profesionale │18 │ 31│ 2│ 33│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 108│ 6│ 114│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 31│ 2│ 33│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 125│ │ 125│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1.150│ 145│ 1.295│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- tichete de masă │23 │ 405│ │ 405│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- deplasări, detaşări │24 │ 745│ 145│ 890│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ │
│şi ajustările pentru depreciere │25 │ 3.020│ 1.439│ 4.459│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 5│ │ 5│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 30│ │ 30│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ │
│Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ │
│completările ulterioare │29 │ 633│ 39│ 672│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │30 │ 25│ 125│ 150│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 100│ 67│ 167│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ 67│ 167│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 250│ │ 250│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 40│ │ 40│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │37 │ 210│ │ 210│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 210│ │ 210│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 42│ │ 42│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 126│ │ 126│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ │
│cofinanţarea proiectelor │42 │ 42│ │ 42│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 111│ 200│ 311│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │44 │ 111│ 0│ 111│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ 200│ 200│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │47 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │48 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │49 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 111│ 200│ 311│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 111│ 200│ 311│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │53 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │54 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26.307│ 1.652│ 27.959│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 26.057│ 1.652│ 27.709│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 250│ │ 250│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 185│ │ 185│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 160│ │ 160│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │ │
│lei/persoană/lună │60 │ 5.545│ 351│ 5.896│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │ │ │ │ │
│lei/persoană/lună │61 │ 5.621│ 468│ 6.089│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0,96│ 0,06│ 0,90│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │ │ │ │ │
│(rd.01/rd.58) │63 │ 142,20│ 8,93│ 151,13│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 │ │ │ │ │
│ ──────────────────────────────── │ │ │ │ │
│ capital propriu (14.241 mii lei) │64 │ 1,59│ -0,12│ 1,47│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │65 │ 275│ │ 275│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │66 │ 950│ │ 950│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 2

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI Bucureşti


                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                        - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 43.367│ │ 43.367│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 43.262│ │ 43.262│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 33.021│ │ 33.021│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ 04│ 6.287│ │ 6.287│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 3.954│ │ 3.954│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 105│ │ 105│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 42.710│ 77│ 42.787│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │ 09│ 42.600│ 50│ 42.650│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 18.162│ -1.610│ 16.552│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 18.721│ │ 18.721│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 13.955│ │ 13.955│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │ 13│ 278│ │ 278│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- drepturile salariale ale directorului (general) │ 14│ 348│ │ 348│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │ 15│ 2.205│ │ 2.205│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 68│ │ 68│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 17│ 726│ │ 726│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│profesionale │ 18│ 34│ │ 34│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 19│ 119│ │ 119│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │ 20│ 34│ │ 34│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │ 21│ 0│ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 1.580│ │ 1.580│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- tichete de masă │ 23│ 541│ -43│ 498│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- deplasări, detaşări │ 24│ 683│ -269│ 414│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ │
│şi ajustările pentru depreciere │ 25│ 4.482│ 1.300│ 5.782│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 110│ │ 110│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 152│ 180│ 332│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ │
│Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ │
│completările ulterioare │ 29│ 698│ │ 698│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 275│ 180│ 455│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 110│ 27│ 137│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 30│ -6│ 24│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │ 33│ 80│ 33│ 113│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 657│ -77│ 580│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 120│ -12│ 108│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 537│ -65│ 472│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ 38│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ 39│ 537│ -65│ 472│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 107│ -13│ 94│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru Finanţarea dezvoltării institutului naţional │ 41│ 107│ -13│ 94│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ │
│cofinanţarea proiectelor │ 42│ 323│ -39│ 284│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 43│ 494│ 1.104│ 1.598│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 200│ │ 200│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │ 45│ 0│ 1.104│ 1.104│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │ 47│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │ 48│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ 294│ │ 294│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 50│ 494│ 1.104│ 1.598│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │ 51│ 494│ 1.104│ 1.598│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 52│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │ 53│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │ 54│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │ 55│ 43.367│ │ 43.367│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │ 56│ 42.710│ 77│ 42.787│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57│ 657│ -77│ 580│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │ 58│ 249│ │ 249│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │ 59│ 145│ │ 145│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │ │
│lei/persoană/lună │ 60│ 4.479│ │ 4.479│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │ │ │ │ │
│lei/persoană/lună │ 61│ 4.808│ │ 4.808│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │ 62│ 1,54│ -0,18│ 1,36│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - │ │ │ │ │
│mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │ 63│ 174,16│ │ 174,16│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 │ │ │ │ │
│ ─────────────── │ │ │ │ │
│ capital propriu │ 64│ 1,03│ -0.13│ 0,90│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │ 65│ 355│ │ 355│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │ 66│ 2.718│ │ 2.718│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 3

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ
    INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFIN - HH Bucureşti


                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016                                                                                   - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 208.035│ -4.050│ 203.985│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 206.535│ -3.050│ 203.485│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 186.071│ -17.786│ 168.285│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare │04 │ 464│ -264│ 200│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 20.000│ 15.000│ 35.000│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 1.500│ -1.000│ 500│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 207.429│ -3.586│ 203.843│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 204.906│ -3.334│ 201.572│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │10 │ 40.334│ -2.535│ 37.799│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 85.740│ │ 85.740│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 64.073│ │ 64.073│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 260│ │ 260│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 260│ │ 260│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 10.124│ │ 10.124│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 319│ │ 319│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 3.332│ │ 3.332│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│profesionale │18 │ 160│ │ 160│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 545│ │ 545│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 160│ │ 160│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 7.027│ │ 7.027│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- tichete de masă │23 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- deplasări, detaşări │24 │ 7.027│ │ 7.027│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ │
│şi ajustările pentru depreciere │25 │ 24.741│ │ 24.741│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 80│ │ 80│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 202│ │ 202│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin (3) litera b) din │ │ │ │ │
│Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi │ │ │ │ │
│completările ulterioare │29 │ 60│ │ 60│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │30 │ 53.749│ -800│ 52.949│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 2.523│ -252│ 2.271│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ 100│ -50│ 50│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │33 │ 2.423│ -202│ 2.221│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 606│ -464│ 142│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 108│ -73│ 35│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │37 │ 498│ -391│ 107│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 498│ -391│ 107│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 100│ -79│ 21│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 299│ -235│ 64│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ │
│cofinanţarea proiectelor │42 │ 99│ -77│ 22│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 325.284│ 1.150│ 326.434│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │44 │ 10.400│ │ 10.400│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 10.300│ 1.149,52│ 11.449,52│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │47 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │48 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │49 │ 304.584│ │ 304.584│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 325.284│ 1.150│ 326.434│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 325.284│ 1.150│ 326.434│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │53 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │54 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 208.035│ -4.050│ 203.985│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 207.429│ -3.586│ 203.843│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 606│ -464│ 142│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 902│ │ 902│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 608│ │ 608│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │ │
│lei/persoană/lună │60 │ 5.878│ │ 5.878│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │ │ │ │ │
│lei/persoană/lună │61 │ 6.210│ │ 6.210│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0,29│ │ 0,07│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - │ │ │ │ │
│mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 231│ -5│ 226│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu │ │ │ │ │
│(718.243 lei) │64 │ 0,07│ │ 0,01│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │66 │ 3.500│ │ 3.500│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘


──────────
    *)Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, inclusiv cele pentru finanţarea Programului Nucleu sunt în sumă de 57.454 mii lei, încheiate până la data de 26.10.2016, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei. Valoarea finanţată în anul 2016, din Fonduri Structurale (cu excepţia cheltuielilor de capital) pentru realizarea proiectului ELI-NP este de 36.050 mii lei.
──────────


    ANEXA 4

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR Bucureşti

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                          - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 78.792│ 4.253│ 83.045│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 78.636│ 4.253│ 82.889│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 65.676│ 4.100│ 69.776│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare- │ │ │ │ │
│dezvoltare │04 │ 12.880│ 153│ 13.033│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 80│ 0│ 80│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 156│ 0│ 156│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 78.776│ 4.253│ 83.029│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 78.592│ 4.253│ 82.845│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │10 │ 17.076│ 2.034│ 19.110│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 46.489│ 2.162│ 48.651│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 35.159│ 1.231│ 36.390│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 128│ │ 128│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 125│ -17│ 108│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 5.555│ 195│ 5.750│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 175│ 6│ 181│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1.828│ 64│ 1,892│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│profesionale │18 │ 88│ 3│ 91│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 299│ 10│ 309│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 88│ 3│ 91│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 3.297│ 650│ 3.947│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- tichete de masă │23 │ 1.045│ -55│ 990│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- deplasări, detaşări │24 │ 2.252│ 705│ 2.957│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ │
│şi ajustările pentru depreciere │25 │ 13.359│ │ 13.359│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 22│ │ 22│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ │
│Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ │
│completările ulterioare │29 │ 1.383│ 57│ 1.440│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │30 │ 263│ │ 263│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 184│ │ 184│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │33 │ 184│ │ 184│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 16│ │ 16│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 6│ │ 6│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │37 │ 10│ │ 10│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 10│ │ 10│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ │ 2│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 6│ │ 6│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ │
│cofinanţarea proiectelor │42 │ 2│ │ 2│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│ 2.455│ 2.455│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │44 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 2.455│ 2.455│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │47 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │48 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │49 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│ 2.455│ 2.455│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│ 2.455│ 2.455│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │53 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │54 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 78.792│ 4.253│ 83.045│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 78.776│ 4.253│ 83.029│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 16│ │ 16│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 477│ -34│ 443│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 380│ -23│ 357│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │ │
│-lei/persoană/lună │60 │ 6.111│ 705│ 6816│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│-lei/persoană/lună │61 │ 6.553│ 692│ 7245│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0,02│ │ 0,02│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │ │ │ │ │
│(rd.01/rd.58) │63 │ 165│ 23│ 188│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare │64 │ 0,206│ -0,01│ 0,195│
│ rd.37 * 100 │ │ │ │ │
│ ───────────────── │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 5

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM Bucureşti

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                          - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 47.431│ 1.234│ 48.665│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 47.371│ 1.234│ 48.605│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 44.151│ -2.166│ 41.985│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare- │ │ │ │ │
│dezvoltare │04 │ 220│ 0│ 220│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3.000│ 3.400│ 6.400│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 60│ │ 60│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 47.208│ 1.234│ 48.442│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 47.138│ 1.234│ 48.372│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │10 │ 14.152│ -387│ 13.765│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 28.932│ -1.389│ 27.543│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 22.413│ -1.149│ 21.264│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 177│ │ 177│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 200│ │ 200│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 3.749│ -181│ 3.568│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 111│ -6│ 105│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1.165│ -59│ 1.106│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│profesionale │18 │ 56│ -3│ 53│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 191│ -10│ 181│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 56│ -3│ 53│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1.191│ 22│ 1.213│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- tichete de masă │23 │ 591│ 22│ 613│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- deplasări, detaşări │24 │ 600│ 600│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ │
│şi ajustările pentru depreciere │25 │ 3.154│ 3.400│ 6.554│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 49│ │ 49│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 100│ -86│ 14│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ │
│Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ │
│completările ulterioare │29 │ 65│ │ 65│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │30 │ 686│ -304│ 382│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 70│ │ 70│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │33 │ 70│ │ 70│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 223│ │ 223│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 43│ │ 43│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │37 │ 180│ │ 180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 180│ │ 180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 36│ │ 36│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 108│ │ 108│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ │
│cofinanţarea proiectelor │42 │ 36│ │ 36│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│ 1.400│ 1.400│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │44 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 1.400│ 1.400│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │47 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │48 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │49 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│ 1.400│ 1.400│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│ 1.400│ 1.400│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │53 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │54 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 47.431│ 1.234│ 48.665│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 47.208│ 1.234│ 48.442│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 223│ │ 223│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 270│ 10│ 280│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 198│ 10│ 208│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │ │
│-lei/persoană/lună │60 │ 6.827│ -588│ 6.239│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│- lei/persoană/lună │61 │ 7.562│ -824│ 6.738│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │62 │ 0,47│ 0│ 0,46│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │ │ │ │ │
│(rd.01/rd.58) │63 │ 175│ -1│ 174│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare │64 │ 8,91│ │ 8,91│
│ rd.37 * 100 │ │ │ │ │
│ ───────────────── │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 6

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - INCDTIM Cluj-Napoca

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                          - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 36.035│ 2.300│ 38.335│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 36.000│ 2.300│ 38.300│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 25.500│ 300│ 25.800│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare- │ │ │ │ │
│dezvoltare │04 │ 500│ │ 500│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 10.000│ 2.000│ 12.000│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 35│ │ 35│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 36.000│ 2.300│ 38.300│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 35.990│ 2.300│ 38.290│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │10 │ 6.791│ -2.706│ 4.085│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 16.819│ 2.751│ 19.570│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 13.000│ 2.200│ 15.200│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 300│ │ 300│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 260│ │ 260│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 2.054│ 348│ 2.402│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 64│ 11│ 75│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 676│ 114│ 790│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│profesionale │18 │ 32│ 5│ 37│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 111│ 18│ 129│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 32│ 5│ 37│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 850│ 50│ 900│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- tichete de masă │23 │ 400│ 50│ 450│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- deplasări, detaşări │24 │ 450│ 0│ 450│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele │ │ │ │ │
│şi ajustările pentru depreciere │25 │ 10.500│ 2.300│ 12.800│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 40│ -25│ 15│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 30│ -20│ 10│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ │
│Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ │
│completările ulterioare │29 │ 650│ │ 650│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │30 │ 1.160│ │ 1.160│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 10│ │ 10│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │33 │ 10│ │ 10│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 35│ │ 35│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 12│ -4│ 8│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │37 │ 23│ 4│ 27│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 23│ 4│ 27│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 5│ │ 5│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 13│ 3│ 16│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ │
│cofinanţarea proiectelor │42 │ 5│ 1│ 6│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2.500│ │ 2.500│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │44 │ 1.000│ │ 1.000│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │47 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │48 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │49 │ 1.500│ │ 1.500│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 2.500│ │ 2.500│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 2.500│ │ 2.500│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │53 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │54 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 36.035│ 2.300│ 38.335│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 36.000│ 2.300│ 38.300│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 35│ │ 35│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 210│ 5│ 215│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 167│ 5│ 172│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │ │
│-lei/persoană/lună │60 │ 4.960│ 741│ 5.701│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│- lei/persoană/lună │61 │ 6.155│ 938│ 7.093│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │62 │ 0,1│ │ 0,1│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │ │ │ │ │
│(rd.01/rd.58) │63 │ 172│ 6│ 178│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare │64 │ 0,01│ │ 0,01│
│ rd.37 * 100 │ │ │ │ │
│ ───────────────── │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 7

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - CERCETĂRI AVANSATE - ICPE-CA Bucureşti

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                          - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 47.467│ -3.000│ 44.467│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 47.403│ -3.000│ 44.403│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 39.300│ -3.000│ 36.300│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare │04 │ 403│ │ 403│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 7.700│ │ 7.700│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 64│ │ 64│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 47.312│ -3.000│ 44.312│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 46.982│ -3.000│ 43.982│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │10 │ 22.546│ -3.024│ 19.522│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 15.861│ 24│ 15.885│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12.300│ │ 12.300│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 241│ │ 241│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 291│ │ 291│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.943│ │ 1.943│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 60│ │ 60│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 640│ │ 640│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│profesionale │18 │ 30│ │ 30│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 105│ │ 105│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 30│ │ 30│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 753│ 24│ 777│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- tichete de masă │23 │ 453│ 24│ 477│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- deplasări, detaşări │24 │ 300│ │ 300│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ │
│şi ajustările pentru depreciere │25 │ 8.351│ │ 8.351│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 20│ │ 20│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 50│ │ 50│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli eu sponsorizarea │28 │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ │
│Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ │
│completările ulterioare │29 │ 60│ │ 60│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │30 │ 94│ │ 94│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 330│ │ 330│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ 230│ │ 230│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ │ 100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 155│ │ 155│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 28│ │ 28│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │37 │ 127│ │ 127│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 127│ │ 127│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 25│ │ 25│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 76│ │ 76│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ │
│cofinanţarea proiectelor │42 │ 26│ │ 26│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 3.500│ -3.097│ 403│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │44 │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 403│ 403│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │47 │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │48 │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │49 │ 3.500│ -3.500│ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 3.500│ -3.097│ 403│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 3.500│ -3.097│ 403│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- interne │53 │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- externe │54 │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 47.467│ -3.000│ 44.467│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 47.312│ -3.000│ 44.312│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 155│ 0│ 155│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 217│ │ 217│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 159│ │ 159│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │ │
│-lei/persoană/lună │60 │ 4.540│ │ 4.540│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│- lei/persoană/lună │61 │ 5.114│ │ 5.114│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0,33│ │ 0,35│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │ │ │ │ │
│(rd.01/rd.58) │63 │ 219│ │ 205│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare │64 │ 0,41│ │ 0,41│
│ rd.37 * 100 │ │ │ │ │
│ ───────────────── │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │65 │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │66 │ 668│ │ 668│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 8

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET Craiova

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                   - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19.000│ 800│ 19.800│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18.920│ 800│ 19.720│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 13.234│ 800│ 14.034│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │
│ cercetare-dezvoltare │04 │ 2.697│ │ 2.697│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2.989│ │ 2.989│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 80│ │ 80│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18.475│ 380│ 18.855│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18.313│ 380│ 18.693│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │10 │ 5.663│ │ 5.663│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.052│ 308│ 10.360│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.110│ 138│ 8.248│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 120│ │ 120│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 118│ │ 118│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.281│ 22│ 1.303│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 40│ 1│ 41│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 422│ 7│ 429│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 20│ │ 20│
│ profesionale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 69│ 1│ 70│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 20│ │ 20│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 90│ 139│ 229│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │23 │ 0│ 139│ 139│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │24 │ 90│ │ 90│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.003│ │ 2.003│
│şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 19│ │ 19│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 50│ │ 50│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 160│ 72│ 232│
│ Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │
│ şi completările ulterioare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │30 │ 366│ │ 366│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 162│ │ 162│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 10│ │ 10│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │33 │ 152│ │ 152│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 525│ 420│ 945│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 85│ 66│ 151│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │37 │ 440│ 354│ 794│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 349│ │ 349│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 91│ 354│ 445│
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ │ 89│ 89│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ │ 265│ 265│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 91│ │ 91│
│cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 401│ 1.164│ 1.565│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │44 │ 401│ │ 401│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 1.164│ 1.164│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │47 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - externe │48 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │49 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 401│ 1.164│ 1.565│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 401│ 1.164│ 1.565│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │53 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - externe │54 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19.000│ 800│ 19.800│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18.475│ 380│ 18.855│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 525│ 420│ 945│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 180│ │ 180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 125│ │ 125│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3665│ 64│ 3.729│
│lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4581│ 80│ 4.661│
│lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2,84│ 2,28│ 5,01│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 105,55│ 4,45│ 110,00│
│(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ 0│
│ rd. 37 * 100 │64 │ 23,22│ 18,68│ 41,90│
│ ──────────── │ │ │ │ 0│
│ capital propriu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │65 │ 499│ -111│ 388│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │66 │ 3.031│ 777│ 3.808│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 9

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND Bucureşti

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                   - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17.682│ -436│ 17.246│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 17.524│ -311│ 17.213│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 14.472│ -3.433│ 11.039│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │
│ cercetare-dezvoltare │04 │ 2.475│ 2.782│ 5.257│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 577│ 340│ 917│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 158│ -125│ 33│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 16.055│ 1.125│ 17.180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 15.990│ 1.070│ 17.060│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.912│ 942│ 2.854│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.835│ -156│ 10.679│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7.926│ │ 7.926│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 168│ │ 168│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 167│ │ 167│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.252│ │ 1.252│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 39│ │ 39│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 412│ │ 412│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 19│ │ 19│
│ profesionale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 67│ │ 67│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 19│ │ 19│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1.101│ -156│ 945│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │23 │ 307│ -19│ 288│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │24 │ 120│ -20│ 100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.750│ 265│ 3.015│
│şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 17│ │ 17│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 21│ 23│ 44│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│ -10│ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 41│ 6│ 47│
│ Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │
│ şi completările ulterioare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │30 │ 404│ │ 404│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 65│ 55│ 120│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │33 │ 65│ 55│ 120│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.627│ -1.561│ 66│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 260│ -247│ 13│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │37 │ 1.367│ -1.314│ 53│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1.367│ -1.314│ 53│
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 273│ -262│ 11│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 615│ -591│ 24│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 479│ -461│ 18│
│cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 5.382│ │ 5.382│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │44 │ 5.382│ │ 5.382│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │47 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - externe │48 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │49 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 5.382│ │ 5.382│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 5.382│ │ 5.382│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │53 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - externe │54 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17.682│ -436│ 17.246│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 16.055│ 1.125│ 17.180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1.627│ -1.561│ 66│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 140│ │ 140│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 96│ │ 96│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.551│ │ 4.551│
│lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.904│ │ 4.904│
│lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 10,13│ -10│ 0,13│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 126,30│ -3│ 123,19│
│(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ │
│ rd. 37 * 100 │64 │ 11,04│ -11│ 0,04│
│ ──────────── │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │66 │ 3.100│ │ 3.100│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 10

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - INMR Bucureşti

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                       - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.478│ 344│ 8.822│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.478│ 318│ 8.796│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 6.890│ 132│ 7.022│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │
│ cercetare-dezvoltare │04 │ 300│ 193│ 493│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.288│ -7│ 1.281│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│ 26│ 26│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.468│ 342│ 8.810│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.448│ 280│ 8.728│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.677│ 319│ 1.996│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 4.856│ -26│ 4.830│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 3.686│ 66│ 3.752│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 211│ │ 211│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 190│ │ 190│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 582│ 11│ 593│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 17│ 1│ 18│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 192│ 3│ 195│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 9│ │ 9│
│ profesionale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 31│ 1│ 32│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 9│ │ 9│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 330│ -108│ 222│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │23 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │24 │ 330│ -122│ 208│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.650│ -20│ 1.630│
│şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ 3│ 6│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 20│ 11│ 31│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 52│ 8│ 60│
│ Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │
│ şi completările ulterioare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │30 │ 190│ -15│ 175│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 20│ 62│ 82│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 20│ -4│ 16│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ 66│ 66│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 10│ 2│ 12│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 2│ 1│ 3│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │37 │ 8│ 1│ 9│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 8│ 1│ 9│
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ │ 2│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 5│ │ 5│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 1│ 1│ 2│
│cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 232│ 2.868,50│ 3.100,50│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │44 │ 93│ -18│ 75│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 2.984,50│ 2.984,50│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │47 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - externe │48 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │49 │ 139│ -98│ 41│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 232│ 2.868,50│ 3.100,50│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 232│ 2.868,50│ 3.100,50│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │53 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - externe │54 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.478│ 344│ 8.822│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.468│ 342│ 8.810│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 10│ 2│ 12│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 72│ │ 72│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 51│ │ 51│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.856│ 77│ 3.933│
│lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.021│ 204│ 4.225│
│lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,11│ 0,03│ 0,14│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 117,75│ 4,75│ 122,50│
│(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ │
│ rd. 37 * 100 │64 │ 0,21│ 0,03│ 0,24│
│ ──────────── │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 11

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEŞ" Bucureşti

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                       - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 18.479│ │ 18.479│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18.439│ │ 18.439│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15.328│ │ 15.328│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │
│ cercetare-dezvoltare │04 │ 3.000│ │ 3.000│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 111│ │ 111│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 40│ │ 40│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18.131│ │ 18.131│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17.991│ │ 17.991│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │10 │ 4.500│ │ 4.500│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9.313│ │ 9.313│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7.215│ │ 7.215│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 151│ │ 151│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 200│ │ 200│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.140│ │ 1.140│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 36│ │ 36│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 375│ │ 375│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 18│ │ 18│
│ profesionale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 61│ │ 61│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 18│ │ 18│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 450│ │ 450│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │23 │ 200│ │ 200│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │24 │ 250│ │ 250│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3.860│ │ 3.860│
│şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 4│ │ 4│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 14│ │ 14│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ │ │ │
│ Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │
│ şi completările ulterioare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │30 │ 300│ │ 300│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 140│ │ 140│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 135│ │ 135│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │33 │ 5│ │ 5│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 348│ │ 348│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 56│ │ 56│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │37 │ 292│ │ 292│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 292│ │ 292│
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 58│ │ 58│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 175│ │ 175│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 59│ │ 59│
│cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 7.459│ 1.438,20│ 8.897,20│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │44 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ 1.438,20│ 1.438,20│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │47 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - externe │48 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │49 │ 7.459│ │ 7.459│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 7.459│ 1.438,20│ 8.897,20│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 7.459│ 1.438,20│ 8.897,20│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │53 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - externe │54 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 18.479│ │ 18.479│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18.131│ │ 18.131│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 348│ │ 348│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 260│ │ 260│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 135│ │ 135│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.208│ │ 2.208│
│lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2.965│ │ 2.965│
│lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2│ │ 2│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 71│ │ 71│
│(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ │
│ rd. 37 * 100 │64 │ 23│ │ 23│
│ ──────────── │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 12

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA Bucureşti


                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                      - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19.182│ 1.286│ 20.468│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 19.132│ 1.286│ 20.418│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 10.529│ 200│ 10.729│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 2.000│ │ 2.000│
│ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 6.603│ 1.086│ 7.689│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 50│ │ 50│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 19.147 │ 1.263│ 20.410│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18.847│ 1.263│ 20.110│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │10 │ 6.200│ 200│ 6.400│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6.922│ 981│ 7.903│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.035│ 800│ 5.835│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 119│ │ 119│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 123│ │ 123│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 796│ 126│ 922│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 25│ 4│ 29│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 262│ 41│ 303│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 13│ 1│ 14│
│ profesionale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 43│ 7│ 50│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 12│ 2│ 14│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 736│ │ 736│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │23 │ 196│ │ 196│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │24 │ 540│ │ 540│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.500│ │ 2.500│
│şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 75│ │ 75│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 150│ 82│ 232│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ │ │ │
│ Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │
│ şi completările ulterioare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │30 │ 3.000│ │ 3.000│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 300│ │ 300│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 200│ │ 200│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ │ 100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 35│ 23│ 58│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 17│ 4│ 21│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │37 │ 18│ 19│ 37│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 18│ 19│ 37│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ │ │ │
│CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ │ │ │
│cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2000│ 2.622│ 4.622│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │44 │ 2.000│ 1.650│ 3.650│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 972│ 971,57│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │47 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - externe │48 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │49 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 2.000│ 2.622│ 4.622│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 674│ 2.622│ 3.296│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 1.326│ │ 1.326│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │53 │ 1.326│ │ 1.326│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - externe │54 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19.182│ 1.286│ 20.468│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 19.147│ 1.263│ 20.410│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 35│ 23│ 58│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 96│ │ 96│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 50│ │ 50│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.204│ 702│ 4.906│
│lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.352│ 870│ 5.222│
│lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 200│ 13│ 213│
│(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ │
│ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │
│ ──────────── │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │65 │ 1.510│ -310│ 1.200│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │66 │ 680│ │ 680│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 13

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
    BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ - Ştefăneşti, Argeş

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                    - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 3.580│ -146│ 3.434│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 3.580│ -146│ 3.434│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 1.139│ -256│ 883 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ 04│ 2.441│ 110│ 2.551│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 3.580│ -146│ 3.434│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│l. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │ 09│ 3.580│ -146│ 3.434│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 1.145│ -45 │ 1.100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 2.220│ -116│ 2.104│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 1.802│ -110│ 1.692│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │ 13│ 38│ -11│ 27│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului (general) │ 14│ 119│ -22│ 97│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat │ 15│ 285│ -18│ 267│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 9│ -1│ 8│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 17│ 94│ -6│ 88│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ │
│ profesionale │ 18│ 5│ │ 5│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 19│ 15│ -1│ 14│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │ 20│ 4│ │ 4│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facultative │ 21│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 6│ 20│ 26│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 6│ 20│ 26│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele │ │ │ │ │
│şi ajustările pentru depreciere │ 25│ 215│ 15│ 230│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit.b) din │ │ │ │ │
│Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările │ 29│ │ │ │
│şi completările ulterioare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ 38│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA │ │ │ │ │
│PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ 39│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │ 41│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ │
│cofinanţarea proiectelor │ 42│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 43│ 6│ 466│ 472│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│l. Surse proprii │ 44│ 6│ 15│ 21│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │ 45│ 0│ 451│ 451│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 50│ 6│ 466│ 472│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│l. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │ 51│ 6│ 466│ 472│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 52│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ externe │ 54│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │ 55│ 3.580│ -146│ 3.434│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │ 56│ 3.580│ -146│ 3.434│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │ 58│ 63│ -4│ 59│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │ 59│ 25│ 3│ 28│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │ │
│-lei/persoană/lună │ 60│ 2.211│ 42│ 2.253│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│- lei/persoană/lună │ 61│ 2.715│ 40│ 2.755│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │ 62│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. │ │ │ │ │
│(rd.01/rd.58) │ 63│ 57│ 1│ 58│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*l00 │ │ │ │ │
│ ────────────── │ 64│ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. Plăţi restante │ 65│ 500│ │ 500│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │ 66│ 370│ │ 370│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 14

    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CERCETĂRI
    MARINE "GRIGORE ANTIPA" ── INCDM Constanţa

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  pe anul 2016


                                                                                      - mii lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat│
│ │rd.│ 2016 │ + /- │ 2016 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 12.779│ 195│ 12.974│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 12.760│ 195│ 12.955│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 12.760│ 195│ 12.955│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ 04│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 1│ │ 1│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 18│ │ 18│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 12.411│ 195│ 12.606│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │ 09│ 12.400│ 195│ 12.595│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 3.968│ -85│ 3.883│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 7.192│ 270│ 7.462│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 5.330│ 220│ 5.550│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │ 13│ 195│ │ 195│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului (general) │ 14│ 202│ │ 202│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat │ 15│ 842│ 35│ 877│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 26│ 1│ 27│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 17│ 277│ 12│ 289│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ boli profesionale │ 18│ 13