Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 5.742 din 28 octombrie 2008 privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.742 din 28 octombrie 2008  privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.742 din 28 octombrie 2008 privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008
În baza prevederilor <>art. 141 lit. p) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã "Calendarul mişcãrii personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010", cuprins în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generalã managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului,
Anton Anton

Bucureşti, 28 octombrie 2008.
Nr. 5.742.


ANEXĂ
CALENDARUL
mişcãrii personalului didactic din
învãţãmântul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010

În conformitate cu prevederile <>art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, lucrãrile privitoare la mobilitatea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar de stat se organizeazã la nivelul inspectoratelor şcolare şi sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numitã prin decizie a inspectorului şcolar general, pânã la data de 5 ianuarie 2009. Comisia de mobilitate a personalului didactic este formatã din:
a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane;
b) vicepreşedinte - inspector cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspector şcolar cu managementul instituţional/inspector şcolar de specialitate;
c) secretari - inspectori cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori şcolari cu managementul instituţional/ inspectori şcolari de specialitate/directori de liceu;
d) membri - inspectori şcolari de specialitate/inspectori şcolari/profesori metodişti, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic şi analistul programator de la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
Comisia menţionatã mai sus îşi desfãşoarã activitatea conform prezentului calendar şi este abilitatã sã ia decizii şi în afara perioadei prevãzute de acesta pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot sã aparã, în baza hotãrârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu informarea şi cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu excepţia pretransferãrii şi a transferãrii pentru restrângere de activitate.
Comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic îşi desfãşoarã activitatea pe durata unui an calendaristic.
Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti participã ca observatori la toate etapele mişcãrii personalului didactic de predare şi pregãtire/instruire practicã din învãţãmântul preuniversitar. În aceastã calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala preşedintelui acesteia eventualele nerespectãri ale prevederilor legale şi semneazã alãturi de membrii comisiei documentele finale.
I. Ca urmare a restructurãrii reţelei şcolare, a transformãrii unor unitãţi de învãţãmânt în unitãţi de alt nivel şi a schimbãrii denumirii unitãţilor de învãţãmânt, inspectoratele şcolare vor revizui deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi, în baza acestora şi a <>art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor emite noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbãri.
Perioada: 5 -23 ianuarie 2009
II. Ordinea de prioritate a mişcãrii personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010 este urmãtoarea:
1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmeazã sã fie pensionat cu data de 1 septembrie 2009:
a) pentru limitã de vârstã standard;
b) la cerere, conform <>art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
Perioada: 26 ianuarie -6 februarie 2009
c) cadrele didactice care doresc sã îşi continue activitatea didacticã în anul şcolar 2009-2010, în condiţiile prevãzute de <>art. 128 din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, depun cererile la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti (care trebuie sã conţinã avizul consiliului profesoral al unitãţii de învãţãmânt);
Perioada: 26 ianuarie - 6 februarie 2009
d) cadrele didactice titulare care solicitã continuarea activitãţii în învãţãmânt, conform <>art. 128 din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pot fi menţinute ca titulare în funcţia didacticã peste vârsta standard de pensionare numai dacã a fost asigurat numãrul necesar de posturi didactice/ catedre vacante corespunzãtoare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobã menţinerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare, în funcţie de: evoluţia demograficã, planurile de şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de învãţãmânt;
Perioada: 9 -10 februarie 2009
e) comunicarea acordului/refuzului de menţinere în activitate sau a avizului de pensionare;
Termen: 11 februarie 2009
f) depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar;
Perioada: 11-13 februarie 2009
g) soluţionarea contestaţiilor de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 16 februarie 2009
h) comunicarea rezultatelor la contestaţii.
Termen: 17 februarie 2009
2. Constituirea catedrelor şi încadrarea personalului didactic titular în învãţãmânt (conform actului de numire/transfer) pentru anul şcolar 2009-2010:
a) la nivelul unitãţilor de învãţãmânt;
b) la nivelul inspectoratului şcolar.
Perioada: 18 februarie - 6 martie 2009
3. Soluţionarea completãrilor şi a întregirilor de normã didacticã a cadrelor didactice titulare pentru anul şcolar 2009-2010:
a) înregistrarea cererilor de întregire a normei didactice la inspectoratul şcolar;
Perioada: 9 -10 martie 2009
b) soluţionarea, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a cererilor de întregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare în douã sau în mai multe unitãţi de învãţãmânt/specializãri într-o singurã unitate de învãţãmânt/ specializare;
Termen: 11 martie 2009
c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 13 martie 2009
d) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar;
Perioada: 16-19 martie 2009
e) completarea de cãtre comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic a normei didactice cu ore la altã/alte specializare/specializãri la nivelul unitãţii de învãţãmânt, la solicitarea şi cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an şcolar;
f) completarea, în şedinţã publicã organizatã de cãtre comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic, a normei didactice cu ore la altã/alte unitãţi de învãţãmânt, la solicitarea şi cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an şcolar;
Perioada: 23-24 martie 2009
g) emiterea şi comunicarea deciziilor de completare a normei didactice/transfer.
Termen: 25 martie 2009
4. Pretransferarea personalului didactic titular la cerere şi transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare:
a) afişarea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intrã în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
Termen: 13 martie 2009
b) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, menţionându-se în listã posturile didactice/catedrele alocate pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în baza hotãrârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar;
Termen: 27 martie 2009
c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intrã în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
Termen: 6 aprilie 2009
d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicitã pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din cadrul inspectoratului şcolar;
Perioada: 7-16 aprilie 2009
e) afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicitã pretransferul şi transferul pentru restrângere de activitate;
Termen: 23 aprilie 2009
f) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate de cãtre inspectoratul şcolar;
Perioada: 23 - 24 aprilie 2009
g) soluţionarea contestaţiilor de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale;
Termen: 27 aprilie 2009
h) efectuarea, în ordine, mai întâi a pretransferãrilor şi apoi a transferãrilor pentru restrângere de activitate în aceeaşi şedinţã publicã;
Perioada: 28 -29 aprilie 2009
i) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar;
Perioada: 4 -6 mai 2009
j) soluţionarea contestaţiilor de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, emiterea şi comunicarea deciziilor de pretransfer şi transfer pentru restrângere de activitate.
Termen: 7 mai 2009
5. Detaşarea în interesul învãţãmântului:
a) înregistrarea, de cãtre inspectorii de specialitate, a solicitãrilor unitãţilor de învãţãmânt;
Perioada: 8 -15 mai 2009
b) discutarea şi soluţionarea propunerilor fãcute de inspectorii şcolari de specialitate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 18 mai 2009
c) afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învãţãmântului la inspectoratele şcolare;
Termen: 19 mai 2009
d) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învãţãmântului.
Termen: 20 mai 2009
6. Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile/ netitularizabile propuse pentru concurs de cãtre comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar;
Termen: 22 mai 2009
b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 27 mai 2009
c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile, stabilite de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar;
Termen: 29 mai 2009
d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratului şcolar (inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2009):
Perioada: 1-19 iunie 2009
- absolvenţii promoţiei 2009 depun adeverinţa de absolvire şi valideazã fişa de înscriere (prin semnãturã);
Termen: 8 iulie 2009
NOTĂ:
Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesitã probã practicã, absolvenţii promoţiei 2009 care susţin examenul de licenţã/absolvire dupã data de 8 iulie 2009 pot participa la proba scrisã în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai dupã prezentarea adeverinţei de absolvire.
e) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de cãtre comisia de mobilitate a personalului didactic;
Perioada: 22-26 iunie 2009
f) validarea fişelor de înscriere de cãtre candidaţi (prin semnãturã), conform graficului stabilit de inspectoratul şcolar;
Perioada: 29 iunie - 3 iulie 2009
g) extragerea din aplicaţia Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului a situaţiei preliminare cu numãrul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pe specialitãţi şi numãrul total al candidaţilor înscrişi;
Termen: 9 iulie 2009
h) desfãşurarea concursului (locul va fi anunţat public cu cel puţin 30 de zile înainte);
Termen: 15 iulie 2009
i) transmiterea situaţiei statistice a derulãrii concursului (numãrul candidaţilor prezenţi şi numãrul candidaţilor absenţi) la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului;
Termen: 15 iulie 2009 ora 12,00
j) afişarea rezultatelor finale;
Termen: 24 iulie 2009
● etapa I de repartizare - repartizarea computerizatã, la nivel judeţean, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte) pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile:
k) depunerea şi verificarea opţiunilor (cu fişa-martor) de cãtre candidaţii care şi-au validat fişa de înscriere;
Perioada: 27-28 iulie 2009
l) repartizarea computerizatã, în ordinea descrescãtoare a mediei obţinute la concurs, pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul naţional care au obţinut minimum nota 7,00 (şapte);
Termen: 29 iulie 2009
m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedrã.
Termen: 31 iulie 2009
7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.573/2008 :
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la unitãţile de învãţãmânt/centrele care organizeazã concurs;
Termen: 22 mai 2009
b) stabilirea centrelor de concurs şi a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 27 mai 2009
c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile, stabilite de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la unitãţile de învãţãmânt/centrele care organizeazã concurs;
Termen: 29 mai 2009
d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor pentru concurs (inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2009), detaşare la cerere prin concurs/concurs specific, continuitate pentru detaşare la cerere sau suplinire şi suplinire, însoţite de documentele prevãzute în cerere, la secretariatul unitãţii de învãţãmânt sau la centrul care organizeazã concurs;
Perioada: 1-12 iunie 2009
e) verificarea dosarelor de cãtre comisia de concurs şi avizarea acestora de cãtre consilierul juridic al inspectoratului şcolar, la sediul inspectoratului şcolar, cu excepţia dosarelor absolvenţilor promoţiei 2009. Verificarea şi evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicitã detaşare la cerere, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic, cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar, aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.573/2007 ;
Perioada: 15-17 iunie 2009
f) afişarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicitã detaşare la cerere prin concurs specific;
Termen: 18 iunie 2009
g) depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind punctajele acordate;
Perioada: 18-19 iunie 2009
h) soluţionarea contestaţiilor de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 22 iunie 2009
i) comunicarea soluţiilor la contestaţii;
Termen: 23 iunie 2009
j) validarea fişelor de înscriere de cãtre candidaţi (prin semnãturã);
Perioada: 22-24 iunie 2009
k) organizarea concursului cu probe scrise şi a probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 25 iunie-14 iulie 2009
l) repartizarea candidaţilor admişi la concurs;
Perioada: 16-28 iulie 2009
m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedrã.
Termen: 31 iulie 2009
NOTĂ:
Absolvenţii promoţiei 2009 pot participa la proba scrisã în cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.573/2008 numai dupã prezentarea adeverinţei de absolvire.
8. Publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile rãmase vacante, inclusiv a celor titularizabile rãmase neocupate, care au devenit netitularizabile, şi a posturilor didactice/catedrelor rezervate şi afişarea acestora la inspectoratul şcolar
Termen: 3 august 2009
9. Detaşarea la cerere a persoanelor interesate şi/sau prin continuitate:
a) comunicarea acordului/refuzului continuitãţii cadrelor didactice pentru detaşare la cerere de cãtre unitatea de învãţãmânt la inspectoratul şcolar;
Perioada: 11-15 mai 2009
b) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicitã detaşare la cerere;
Perioada: 1-19 iunie 2009
c) verificarea şi evaluarea dosarelor în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic, cuprinse în anexa nr. 2 la metodologia aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.573/2007 ;
Perioada: 22-25 iunie 2009
d) afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicitã detaşare la cerere prin concurs specific;
Termen: 26 iunie 2009
e) depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind punctajele acordate;
Perioada: 26-29 iunie 2009
f) soluţionarea contestaţiilor de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 30 iunie 2009
g) comunicarea soluţiilor la contestaţii;
Termen: 1 iulie 2009
h) validarea fişelor de înscriere de cãtre candidaţi (prin semnãturã);
Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009
i) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile şi numele cadrelor didactice care beneficiazã de continuitate pentru detaşare la cerere pe aceste posturi didactice/catedre, conform prevederilor art. 81 din metodologia aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.573/2007 :
- afişarea listei cadrelor didactice titulare care au solicitat detaşare la cerere;
- actualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rãmase vacante/rezervate netitularizabile;
Termen: 3 august 2009
● etapa a II-a de repartizare - repartizarea în şedinţã publicã, la nivel judeţean, a candidaţilor care au solicitat detaşare la cerere:
j) repartizarea, în şedinţã publicã, în ordinea descrescãtoare a notelor obţinute la concursul naţional/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.573/2008 sau a punctajului obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor de evaluare a personalului didactic, cuprinse în anexa nr. 2 la metodologia aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.573/2007 , pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, a cadrelor didactice care au solicitat detaşare la cerere, conform art. 81 din metodologia aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.573/2007 ;
Perioada: 17-18 august 2009
k) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare la cerere.
Termen: 1 septembrie 2009
10. Ocuparea, prin suplinire/cumul/plata cu ora, a posturilor didactice/catedrelor rezervate şi a posturilor didactice/catedrelor rãmase vacante:
a) comunicarea acordului/refuzului continuitãţii pentru suplinire a cadrelor didactice de cãtre unitãţile de învãţãmânt la inspectoratul şcolar;
Perioada: 11-15 mai 2009
b) înregistrarea cererilor cadrelor didactice care solicitã continuitate pentru suplinire;
Perioada: 1-19 iunie 2009
c) înregistrarea cererilor candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile prin suplinire;
Perioada: 1-19 iunie 2009
d) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de cãtre comisia de mobilitate a personalului didactic;
Perioada: 22-26 iunie 2009
e) validarea fişelor de înscriere de cãtre candidaţi (prin semnãturã);
Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009
f) revalidarea fişelor de înscriere de cãtre candidaţi (prin semnãturã) pentru candidaţii care s-au înscris în perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009; depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru detaşare la cerere prin concurs specific şi suplinire pentru candidaţii care nu s-au înscris în perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009;
Perioada: 24-25 august 2009
g) organizarea la nivel judeţean a concursului pentru suplinire;
Termen: 28 august 2009
h) afişarea rezultatelor;
Termen: 31 august 2009
i) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;
Perioada: 31 august - 1 septembrie 2009
j) afişarea rezultatelor definitive;
Termen: 2 septembrie 2009
● etapa a III-a de repartizare - repartizarea, în şedinţã publicã, la nivel judeţean, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci) şi solicitã suplinire:
k) actualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/ catedrele vacante/rezervate netitularizabile;
Termen: 18 august 2009
l) soluţionarea cererilor de continuitate prin suplinire şi repartizarea în şedinţã publicã a suplinitorilor calificaţi, conform prevederilor art. 82 şi 83 din metodologia aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.573/2007 ;
Perioada: 19-21 august 2009
m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedrã;
Termen: 1 septembrie 2009
n) depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora ale candidaţilor prevãzuţi la art. 81 alin. (11) din metodologia aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.573/2007 şi ale suplinitorilor fãrã studii corespunzãtoare postului;
Perioada: 24-25 august 2009
o) organizarea testãrii suplinitorilor fãrã studii corespunzãtoare postului;
Perioada: 27-28 august 2009
p) afişarea rezultatelor;
Termen: 31 august 2009
q) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;
Perioada: 31 august-1 septembrie 2009
r) afişarea rezultatelor definitive;
Termen: 2 septembrie 2009
● etapa a IV-a de repartizare - repartizarea, în şedinţã publicã la nivel judeţean, a candidaţilor prevãzuţi la art. 81 alin. (11) din metodologia aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.573/2007 , a suplinitorilor cu studii corespunzãtoare postului, care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la concurs, şi acordarea orelor în regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate
s) şedinţã publicã pentru:
- corecturi;
- repartizarea candidaţilor rãmaşi nerepartizaţi în etapele anterioare, a candidaţilor prevãzuţi la art. 81 alin. (11) din metodologia aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.573/2007 şi a suplinitorilor calificaţi admişi la concursul din data de 28 august 2009;
Perioada: 3-4 septembrie 2009
t) acordarea orelor rãmase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular şi cadrelor didactice asociate/pensionate;
Perioada: 7-8 septembrie 2009
u) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedrã;
Termen: 11 septembrie 2009
● etapa a V-a de repartizare - repartizarea, în şedinţã publicã la nivel judeţean, a suplinitorilor fãrã studii corespunzãtoare postului, care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la testarea din perioada 27-28 august 2009
v) repartizarea în şedinţã publicã a suplinitorilor fãrã studii corespunzãtoare pe posturile didactice/catedrele rãmase vacante/rezervate;
Perioada: 9-10 septembrie 2009
x) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedrã.
Termen: 11 septembrie 2009
III. Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 25 septembrie 2009

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016