Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 5.741 din 28 octombrie 2008 privind Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.741 din 28 octombrie 2008  privind Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in   Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008     Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.741 din 28 octombrie 2008 privind Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 noiembrie 2008

În conformitate cu prevederile art. 141 lit. p) şi <>art. 142 lit. g) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 4, 5, 7, art. 9 alin. (1), (2), (3), art. 11 alin. (4) şi (5), art. 18 şi <>art. 43-45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza <>Ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.573/2008 privind organizarea şi desfãşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învãţãmântul preuniversitar la nivelul unitãţii de învãţãmânt sau al grupurilor de unitãţi de învãţãmânt, în 14 judeţe şi în municipiul Bucureşti,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Metodologia de organizare şi desfãşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.573/2008 , prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generalã managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare din judeţele nominalizate în <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.573/2008 privind organizarea şi desfãşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învãţãmântul preuniversitar la nivelul unitãţii de învãţãmânt sau al grupurilor de unitãţi de învãţãmânt, în 14 judeţe şi în municipiul Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei,
cercetãrii şi tineretului,
Anton Anton

Bucureşti, 28 octombrie 2008.
Nr. 5.741.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de organizare şi desfãşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.573/2008

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prin unitate de învãţãmânt, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere: unitãţile de învãţãmânt cu personalitate juridicã, unitãţile de învãţãmânt conexe, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor, centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţã educaţionalã, centrele şcolare pentru educaţie incluzivã, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţã psihopedagogicã. Constituirea posturilor didactice/catedrelor în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.573/2008 privind organizarea şi desfãşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învãţãmântul preuniversitar la nivelul unitãţii de învãţãmânt sau al grupurilor de unitãţi de învãţãmânt, în 14 judeţe şi în municipiul Bucureşti, denumite în continuare judeţe-pilot, se realizeazã cu respectarea prevederilor Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar, aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008 . Posturile didactice/catedrele vacante se declarã dupã încadrarea titularilor pe posturile didactice/catedrele de bazã şi soluţionarea întregirilor de catedrã, prin transferul cadrelor didactice titulare în douã sau în mai multe unitãţi de învãţãmânt/specializãri într-o singurã unitate de învãţãmânt/specializare, cu respectarea prevederilor metodologiei aprobate prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008 . Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele declarate vacante/ rezervate complete şi incomplete se afişeazã la inspectoratele şcolare, conform Calendarului aprobat prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.742/2008 . Completarea normei didactice, ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi din municipiul Bucureşti prin pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate, prin detaşare în interesul învãţãmântului, prin detaşare la cerere şi suplinire în baza principiului continuitãţii se realizeazã cu respectarea prevederilor metodologiei aprobate prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008 .
(2) În conformitate cu prevederile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în învãţãmântul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele se ocupã prin concurs.
(3) Coordonarea metodologicã a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi din municipiul Bucureşti este asiguratã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, iar organizarea şi desfãşurarea acestora sunt asigurate de inspectoratele şcolare, precum şi de cãtre directorii unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele-pilot stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, conform <>art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) În scopul descentralizãrii procesului de încadrare a unitãţilor de învãţãmânt cu personal didactic de predare şi pregãtire/instruire practicã, în scopul consolidãrii autonomiei instituţionale a unitãţilor de învãţãmânt şi al creşterii rãspunderii acestora faţã de asigurarea unei educaţii de calitate, unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti organizeazã concursuri în vederea ocupãrii posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.
(5) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti se face pe bazã de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate în conformitate cu programele specifice pentru concurs la specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului. Proba scrisã va cuprinde subiecte mixte din specialitate şi din metodica predãrii specialitãţii respective. Cadrele didactice care candideazã pentru un post didactic sau o catedrã în unitãţi de învãţãmânt având clase speciale de limbi strãine cu program intensiv şi/sau bilingv, având clase cu predare în altã limbã decât cea în care şi-au fãcut studiile, precum şi în unitãţi de învãţãmânt cu profil artistic (specializãrile muzicã, coregrafie, corepetiţie şi arta actorului), de arte plastice, decorative, ambientale, arhitecturã, design, sport, un post didactic ori o catedrã de informaticã, tehnologia informaţiei, informaticã - tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), instruire practicã, activitãţi de preprofesionalizare, un post didactic ori o catedrã din cluburi şcolare sportive, palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor susţin o probã practicã/oralã eliminatorie în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate de pe posturi didactice/ catedre similare, iar candidaţii care susţin proba scrisã specificã pentru ocuparea unui post de educatoare/învãţãtor sunt exceptaţi de la susţinerea probei eliminatorii orale la limba în care urmeazã sã se realizeze predarea.
(6) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti, pentru anul şcolar 2009-2010, se va organiza în perioada 29 mai-28 iulie 2009 pentru titularizare, detaşare la cerere şi suplinire. Fiecare unitate de învãţãmânt poate organiza concurs o singurã datã în aceastã perioadã. La solicitarea conducerilor unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar poate aproba organizarea şi desfãşurarea concursului pe grupuri de unitãţi de învãţãmânt (centre). Posturile didactice/ catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publicã pentru toate unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti la data de 29 mai 2009. Centrele se vor organiza şi vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor pânã la datalimitã de 29 mai 2009, odatã cu publicarea listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs. Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs se propun de cãtre comisia de mobilitate a personalului didactic spre aprobare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, din lista posturilor didactice/catedrelor vacante cu viabilitate de cel puţin 4 ani, în funcţie de: evoluţia demograficã, planurile de şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de învãţãmânt.
ART. 2
(1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate vor fi publicate, cu respectarea strictã a Centralizatorului privind disciplinele de învãţãmânt, domeniile şi specializãrile, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator.
(2) Posturile didactice/catedrele vacante, pentru ocuparea prin concurs, vor fi constituite de regulã numai într-o singurã unitate de învãţãmânt. În mediul rural se pot constitui şi catedre compuse din ore în specialitate, în cel mult douã unitãţi de învãţãmânt, cu respectarea prevederilor <>art. 44 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Centralizatorului. În mediul rural se pot constitui şi catedre compuse din douã discipline (istorie-geografie, fizicã-chimie, matematicã-fizicã, geografie-limbã strãinã etc.), în concordanţã cu Centralizatorul, prima disciplinã având ponderea cea mai mare de ore în catedrã, constituind şi disciplina de concurs. Pentru disciplinele: logicã şi argumentare, filosofie, psihologie, sociologie, culturã civicã, economie aplicatã, economie şi educaţie antreprenorialã, limba latinã, limba greacã veche, educaţie muzicalã, educaţie plasticã, istoria şi tradiţiile minoritãţilor naţionale, religie baptistã, religie adventistã, religie penticostalã, religie reformatã, religie unitarianã se pot constitui catedre vacante pentru concurs în douã unitãţi de învãţãmânt, pentru orice nivel de învãţãmânt, în concordanţã cu Centralizatorul. În unitãţile de învãţãmânt în care se regãsesc mai multe niveluri de învãţãmânt (cu clase I-XII/XIII, clase V-XII/XIII, grupuri şcolare), posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publicã pentru nivelul de învãţãmânt cel mai înalt corespunzãtor unitãţii de învãţãmânt şi postului didactic vacant. Posturile vacante de profesor în cabinete de asistenţã psihopedagogicã se publicã la unitãţile de învãţãmânt la care sunt normate, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţã educaţionalã, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului.
(3) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul şcolar pentru a fi ocupate de absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt superior care au încheiat contracte cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, vor fi publicate cu menţiunea "contract M.E.C.T.". Inspectoratul şcolar asigurã posturi didactice/catedre vacante cu menţiunea "contract M.E.C.T." pentru absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt superior care au încheiat contracte cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului pentru o perioadã cel mult egalã cu perioada studiilor. Absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt superior care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului pentru mediul rural ocupã, cu prioritate, în baza rezultatelor obţinute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de inspectoratul şcolar. În cazul în care aceştia vor face alte opţiuni (în mediul urban), sunt obligaţi sã ramburseze bursa acordatã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, conform Normelor metodologice de aplicare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin <>Ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 4.923/2005 . Studenţii aflaţi în ultimul an de studii care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului pentru mediul rural au obligaţia de a se prezenta la inspectoratele şcolare din judeţele-pilot pânã la data de 27 februarie 2009, pentru a-şi exprima intenţia de a participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante în unitãţi de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot, conform normelor metodologice aprobate prin <>Ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 4.923/2005 .
(4) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti au dreptul sã participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevãzute de art. 7, raportate la prevederile <>art. 44 din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Centralizatorului.
(5) Nu au dreptul sã participe la concurs persoanele care au fost înlãturate din învãţãmânt printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare penalã.
(6) Candidaţii care au obţinut la concurs minimum media 7,00 (şapte) se pot titulariza în ordinea descrescãtoare a mediilor, pe posturi didactice/catedre vacante, în limita numãrului de posturi didactice/catedre titularizabile din lista afişatã pentru concurs.
(7) Cadrul didactic titular prezent la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti, care nu ocupã post/catedrã, îşi pãstreazã calitatea de titular în unitatea de învãţãmânt din care provine.
ART. 3
(1) În cazul mediilor egale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţelepilot şi municipiul Bucureşti, departajarea candidaţilor, absolvenţi cu studii superioare, se face pe baza mediei aritmetice, cu 4 zecimale, calculatã prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţã/examenului de stat. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice, cu 4 zecimale, calculatã prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat. Candidaţii care nu prezintã documente privind mediile anilor de studii nu beneficiazã de acest criteriu. Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în alte ţãri şi au obţinut diplome echivalate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului din România, este prevãzut în anexa nr. 10.
(2) Dacã egalitatea se menţine, departajarea se face în urmãtoarea ordine:
a) domiciliul în localitatea unde se aflã postul vacant: dacã un candidat are domiciliul în localitatea postului, atunci este avantajat. Dacã postul este într-un sat ce aparţine de o comunã/oraş, candidatul din comunã/oraş este avantajat. Dacã postul este într-un sat ce aparţine de o comunã/oraş, candidatul cu domiciliul într-un alt sat ce aparţine de acea comunã/oraş este avantajat. Dacã postul este într-o comunã/oraş, candidatul cu domiciliul într-o localitate ce aparţine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate;
b) gradul didactic: un candidat cu gradul didactic I (sau doctorat echivalat cu gradul didactic I) are prioritate faţã de candidaţii cu gradul II, faţã de candidaţii cu definitivat şi faţã de candidaţii fãrã grad. Un candidat cu gradul didactic II are prioritate faţã de candidaţii cu definitivat şi faţã de candidaţii fãrã grad. Un candidat cu definitivat are prioritate faţã de candidaţii fãrã grad. Situaţiile în care candidaţii au grade didactice identice sau nu deţin grade didactice sunt considerate cazuri de egalitate;
c) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii;
d) media obţinutã la examenul de bacalaureat sau absolvire/ licenţã, descrescãtor;
e) soţ/soţie în învãţãmânt: un candidat cu soţul/soţia în învãţãmânt va avea prioritate faţã de un candidat care nu are soţul/soţia în învãţãmânt;
f) fiu/fiicã sau pãrinte/pãrinţi în învãţãmânt: un candidat cu fiul/fiica sau unul dintre pãrinţi în învãţãmânt va avea prioritate faţã de un candidat care nu are fiul/fiica sau cel puţin unul dintre pãrinţi în învãţãmânt.
ART. 4
Datele de organizare şi desfãşurare a concursului sunt stabilite în cadrul comisiilor paritare de la nivelul unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti, dupã consultarea inspectoratului şcolar. La data publicãrii posturilor didactice/catedrelor, inspectoratul şcolar va comunica Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului (Direcţia generalã managementul resurselor umane) data programatã pentru susţinerea concursului. Concursul va avea loc dupã cel puţin 30 de zile de la publicarea în presa localã şi centralã şi pe internet a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru care unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti organizeazã concurs.

CAP. II
Înscrierea candidaţilor şi disciplinele de concurs

ART. 5
(1) Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistreazã la secretariatul unitãţii de învãţãmânt sau la centrul care organizeazã concursul, conform graficului prevãzut în anexa nr. 9. Candidaţii au obligaţia de a respecta cu stricteţe graficul afişat. Actele de studii se depun în copie legalizatã, iar celelalte documente sunt certificate pentru "conformitate cu originalul" de cãtre un membru al comisiei de concurs. În cererea de înscriere la concurs candidatul va preciza disciplina de concurs şi specialitatea postului didactic pentru care opteazã. Comisia de organizare a concursului împreunã cu consilierul juridic al inspectoratului şcolar au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor.
(2) Absolvenţii studiilor universitare de licenţã se pot înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învãţãmântul preuniversitar numai dacã fac dovada deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregãtire psihopedagogicã oferit de departamentele pentru pregãtirea personalului didactic, nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didacticã, ori a deţinerii certificatelor de absolvire pe baza cãrora sunt abilitaţi sã funcţioneze în calitate de cadre didactice, conform <>art. 68 alin. (4) din Legea nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau dobândirii definitivatului/unui grad didactic. Absolvenţii studiilor universitare de lungã duratã şi absolvenţii şcolilor postliceale/de maiştri cu o vechime mai micã de 3 ani în învãţãmânt care nu deţin certificate de absolvire pe baza cãrora sunt abilitaţi sã funcţioneze în calitate de cadre didactice, conform <>art. 68 alin. (4) din Legea nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau care nu au dobândit definitivatul/un grad didactic se pot înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învãţãmântul preuniversitar, având obligaţia ca în primii 3 ani de la angajare sã efectueze pregãtirea organizatã de Departamentul pentru pregãtirea personalului didactic.
(3) În aceeaşi perioadã se înregistreazã la secretariatul unitãţii de învãţãmânt sau la centrul care organizeazã concursul şi dosarele cadrelor didactice titulare care solicitã continuitate pentru detaşare la cerere sau continuitate pentru suplinire, respectiv suplinire, detaşare la cerere prin concurs specific, în vederea evaluãrii de cãtre comisia de concurs şi acordãrii punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar, prevãzute în anexa nr. 2 la metodologia aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008 , precum şi dosarele cadrelor didactice participante la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele nominalizate în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.942/2004 privind nominalizarea judeţelor-pilot care vor aplica noul sistem de finanţare şi administrare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, sesiunea iunie-iulie 2007 şi/sau iunie-iulie 2008, ori la concursurile naţionale de ocupare a posturilor din luna iulie 2007 şi/sau luna iulie 2008, care au obţinut minimum nota 7,00 (şapte), ale cãror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de cãtre titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificãrii planului de şcolarizare/planului de învãţãmânt/reorganizãrii reţelei şcolare.
(4) Cadrele didactice care solicitã post didactic/catedrã prin detaşare la cerere prin concurs specific în unitãţi de învãţãmânt cu clase speciale de limbi strãine cu program intensiv şi/sau bilingv, cu clase cu predare în altã limbã decât cea în care şi-au fãcut studiile, precum şi în unitãţi de învãţãmânt cu profil artistic (specializãrile muzicã, corepetiţie, coregrafie şi arta actorului), de arte plastice, decorative, ambientale, arhitecturã, design, sport, catedre de informaticã, tehnologia informaţiei, informaticã -tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), un post didactic sau o catedrã de instruire practicã, activitãţi de preprofesionalizare, un post didactic sau o catedrã din cluburi şcolare sportive, palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor susţin o probã practicã/oralã eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare.
(5) Candidaţii au dreptul de a se înscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti pentru una sau mai multe unitãţi de învãţãmânt din cadrul unui centru constituit pentru organizarea şi desfãşurarea concursului ori din centre diferite, în mãsura în care calendarul permite acest lucru.
(6) Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat, candidatul primind fişa-martor pe care este obligat sã o semneze, alãturi de reprezentantul comisiei de înscriere, pentru conformitate. Un exemplar se înmâneazã candidatului, celãlalt rãmânând la centrul unde are loc înscrierea.
ART. 6
Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învãţãmântul alternativ, candidaţii anexeazã la cererea de înscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specificã, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizeazã alternative educaţionale în România (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativã etc).
ART. 7
(1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidaţii anexeazã la cererea de înscriere avizul cultului respectiv, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
(2) Pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice şi disciplinele teologice, candidaţii anexeazã la cererea de înscriere avizul special al cultului respectiv, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
(3) În unitãţile de învãţãmânt în care funcţioneazã şi clase cu profil teologic, avizul cultului respectiv se solicitã numai pentru disciplinele teologice.
ART. 8
Pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate de la centrele şi cabinetele şcolare şi interşcolare de asistenţã psihopedagogicã se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomã ai învãţãmântului superior cu specializãrile psihologie, sociologie, pedagogie, psihosociologie, psihopedagogie, psihopedagogie specialã, pedagogie socialã, precum şi absolvenţi cu diplomã ai învãţãmântului superior cu specializãrile filosofie-istorie, istorie-filosofie, absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994, care fac dovada cã au fost în grupele pentru psihologie, pedagogie, sociologie, conform Centralizatorului.
ART. 9
(1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomã ai ciclului I de studii universitare de licenţã, ai învãţãmântului superior de lungã sau scurtã duratã, cu diplomã de studii academice postuniversitare, cu diplomã de studii aprofundate ori studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin un an şi jumãtate, sau ai învãţãmântului mediu/postliceal care au înscrise pe diplomã/diplome specializarea/specializãrile corespunzãtoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scrisã se susţine în specializarea/specializãrile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupã programele specifice pentru concursul naţional. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare sau învãţãtor se pot înscrie la concurs absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţã cu specializarea pedagogia învãţãmântului primar şi preşcolar, precum şi candidaţi care îndeplinesc condiţiile de studii necesare pentru ocuparea acestor posturi, conform art. 7 alin. (1) lit. a), b) sau c) şi <>art. 44 din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Centralizatorului, indiferent de limba în care s-a efectuat predarea pe parcursul studiilor.
(2) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare, proba scrisã se susţine la limba şi literatura românã şi la metodica predãrii activitãţilor instructiv-educative în grãdiniţa de copii, dupã programa specificã pentru concursul naţional.
(3) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de învãţãtor/institutor, proba scrisã se susţine la limba şi literatura românã şi la metodica predãrii acesteia, dupã programa specificã pentru concursul naţional.
(4) Pentru ocuparea catedrelor vacante de educaţie tehnologicã se pot înscrie numai absolvenţi cu diplomã ai învãţãmântului superior cu specializarea educaţie tehnologicã. Pentru ocuparea acestor catedre proba scrisã se susţine la disciplina educaţie tehnologicã, dupã programa specificã pentru concursul naţional.
(5) Posturile didactice din învãţãmântul special pot fi ocupate de absolvenţii cu diplomã ai învãţãmântului superior având înscrisã pe diploma de absolvire/licenţã una dintre specializãrile: psihopedagogie specialã, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socialã, pedagogie specialã, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994), precum şi de absolvenţii cu diplomã ai colegiilor pedagogice cu specializarea educator de psihopedagogie specialã sau care au parcurs în formarea iniţialã un curs de psihopedagogie specialã de cel puţin 56 de ore, ai şcolilor postliceale care pregãtesc învãţãtori-educatori pentru învãţãmânt special ori ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea învãţãtor/educatoare, care au parcurs în formarea iniţialã un curs de psihopedagogie specialã de cel puţin 36 de ore, şi ai liceelor pedagogice, fãrã sã fie necesar stagiul atestat de pregãtire teoreticã şi practicã în educaţie specialã, prevãzut la <>art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) Pentru ocuparea posturilor vacante de profesor preparator (nevãzãtor) din învãţãmântul special se pot înscrie numai profesori nevãzãtori absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţã sau absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt superior care îndeplinesc condiţiile prevãzute la <>art. 7 alin. (1) lit. d) sau e) şi alin. (2) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau pe cele prevãzute mai sus. Ocuparea posturilor vacante de profesor preparator (nevãzãtor) din învãţãmântul special se face în ordinea descrescãtoare a notelor/mediilor obţinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susţinut proba scrisã. Pentru ocuparea acestor posturi candidaţii susţin proba scrisã la disciplina de concurs în concordanţã cu specializarea/ specializãrile înscrisã/înscrise pe diplomã/diplome, conform Centralizatorului, dupã programele specifice concursului. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitãţile de învãţãmânt special pentru deficienţi de vedere se pot înscrie la concurs şi candidaţi nevãzãtori absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţã, ai învãţãmântului superior de lungã sau scurtã duratã, cu diplomã de studii academice postuniversitare, cu diplomã de studii aprofundate ori studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin un an şi jumãtate, sau ai învãţãmântului mediu/ postliceal care îndeplinesc condiţiile prevãzute la <>art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ori pe cele prevãzute mai sus, având înscrise pe diplomã specializãrile corespunzãtoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, dupã programele specifice concursului.
(7) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregãtire/instruire practicã şi activitãţi de preprofesionalizare se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomã ai unei şcoli postliceale sau absolvenţi cu diplomã ai învãţãmântului superior de lungã/scurtã duratã ori ai ciclului I de studii universitare de licenţã în domeniu, conform Centralizatorului. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregãtire/instruire practicã şi activitãţi de preprofesionalizare, proba scrisã se susţine la disciplina cuprinsã în Centralizator, dupã programele specifice pentru concursul naţional pentru maiştrii-instructori.
(8) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/învãţãtori din unitãţile de învãţãmânt, clase sau grupe cu predare în limbile minoritãţilor naţionale, concursul constã în susţinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba şi literatura românã şi limba şi literatura maternã în care urmeazã sã se facã predarea, în pondere egalã, dupã programele specifice pentru concursul naţional pentru educatoare şi învãţãtori. Candidaţii care susţin o astfel de probã scrisã şi obţin cel puţin nota 5,00 (cinci) sunt repartizaţi numai pe posturi didactice vacante/rezervate de educatoare/învãţãtori la unitãţi de învãţãmânt, clase sau grupe cu predare în limbile minoritãţilor naţionale. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/învãţãtori din unitãţile de învãţãmânt, clase sau grupe cu predare în limbile minoritãţilor naţionale, se pot înscrie la concurs candidaţi care îndeplinesc condiţiile de studii necesare pentru ocuparea acestor posturi, conform art. 7 alin. (1) lit. a), b) sau c) şi <>art. 44 din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Centralizatorului, indiferent de limba în care s-a efectuat predarea pe parcursul studiilor.
ART. 10
Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, cu excepţia celor de limba şi literaturã românã, de educatoare şi învãţãtor atât din unitãţi de învãţãmânt şi de la clasele cu predare în limbile minoritãţilor naţionale, cât şi din unitãţile/clasele/grupele cu predare parţialã în limbile minoritãţilor naţionale, pentru disciplinele predate în limba maternã, concursul se susţine în limba maternã, la solicitarea candidatului prin fişa de înscriere la concurs. Unitatea organizatoare/centrul asigurã traducerea subiectelor în limbile minoritãţilor naţionale.
ART. 11
Candidaţii care solicitã traducerea subiectelor la disciplinele istorie şi geografie redacteazã subiectele de istoria românilor şi geografia României în limba românã.
ART. 12
(1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitãţi de învãţãmânt cu clase speciale de limbi strãine cu program intensiv şi/sau bilingv, cu clase cu predare în altã limbã decât cea în care candidaţii şi-au fãcut studiile, precum şi în unitãţi de învãţãmânt cu profil artistic (specializarea muzicã, corepetiţie, coregrafie şi arta actorului), un post sau o catedrã de arte plastice, decorative, ambientale, arhitecturã, design, sport sau un post didactic ori o catedrã de informaticã, tehnologia informaţiei, informaticã-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), un post didactic sau o catedrã de instruire practicã, activitãţi de preprofesionalizare, un post didactic sau o catedrã din cluburi şcolare sportive, palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, candidaţii susţin o probã practicã/oralã eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat, cu cel puţin 48 de ore înaintea probei scrise.
(2) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate şi a posturilor didactice de specialitate din unitãţile cu profil artistic (specializãrile muzicã, corepetiţie, coregrafie şi arta actorului), proba practicã/oralã în profilul postului se desfãşoarã conform anexei nr. 1.
(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din unitãţile cu clase speciale de limbi strãine cu program intensiv şi bilingv, proba practicã/oralã în profilul postului se desfãşoarã conform anexei nr. 2.
(4) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de informaticã, tehnologia informaţiei, informaticã - tehnologii asistate de calculator, proba practicã în profilul postului se desfãşoarã conform anexei nr. 3.
(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate de specialitate din unitãţile de învãţãmânt cu profil sportiv şi din cluburile sportive şcolare, proba practicã în profilul postului se desfãşoarã conform anexei nr. 4.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate de specialitate din unitãţile de învãţãmânt cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitecturã, design, proba practicã în profilul postului se desfãşoarã conform anexei nr. 5.
(7) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor, proba practicã în profilul postului se desfãşoarã conform anexei nr. 6.
(8) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de instruire practicã şi activitãţi de preprofesionalizare, proba practicã în profilul postului se desfãşoarã în specialitatea postului, conform anexei nr. 7.
(9) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitãţile cu predare în altã limbã decât aceea în care candidaţii şi-au fãcut studiile, proba practicã/oralã în profilul postului se desfãşoarã conform anexei nr. 2. Cadrele didactice titulare pe posturi similare postului didactic vacant solicitat sunt exceptate de la susţinerea probei practice/orale în profilul postului în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitãţile de învãţãmânt din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti. Candidaţii care susţin proba scrisã specificã pentru ocuparea unui post de educatoare/învãţãtor sunt exceptaţi de la susţinerea probei eliminatorii orale la limba în care urmeazã sã se realizeze predarea în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitãţile de învãţãmânt din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti.
(10) Rezultatul probei practice/orale în profilul postului se consemneazã prin calificativul "admis" sau "respins", aceste probe fiind eliminatorii. Contestaţiile la aceste probe nu se admit, hotãrârea comisiei de concurs rãmânând definitivã.

CAP. III
Comisiile de concurs

ART. 13
(1) Coordonarea metodologicã a concursului, conform prevederilor <>art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este asiguratã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, iar organizarea concursului se realizeazã de inspectoratul şcolar şi unitãţile de învãţãmânt preuniversitar/centrele din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti.
(2) Pentru pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea concursului se constituie comisia de concurs la nivelul unitãţii de învãţãmânt, numitã prin decizie a inspectorului şcolar general, având urmãtoarea componenţã: preşedinte -directorul unitãţii de învãţãmânt; membri - 2 profesori, responsabili ai comisiilor metodice sau profesori cu gradul didactic I sau II; secretar - un cadru didactic; informatician/ analist programator/ajutor de analist programator. Pentru unitãţi de învãţãmânt preşcolar cu personalitate juridicã, care organizeazã concurs, cei doi membri pot fi şi institutori/ educatoare cu gradul didactic I sau II. În situaţia în care concursul se desfãşoarã pe grupuri de unitãţi de învãţãmânt (centre), comisia de concurs se constituie la nivelul centrului de concurs şi este numitã prin decizie a inspectorului şcolar general, având urmãtoarea componenţã: preşedinte -directorul uneia dintre unitãţile de învãţãmânt care organizeazã concurs; 2 membri - aleşi dintre directorii unitãţilor de învãţãmânt care organizeazã concurs; secretar - un cadru didactic; informatician/analist-programator/ajutor de analist-programator. În cazul în care în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot sau municipiul Bucureşti care organizeazã concurs nu existã suficienţi membri, directori, profesori sau institutori/educatoare cu gradul didactic I sau II, informaticieni/analişti-programatori/ajutori de analişti-programatori, conducerea unitãţii de învãţãmânt va apela la metodiştii de specialitate ai inspectoratului şcolar, informaticieni/analişti-programatori/ ajutori de analişti-programatori sau directori din alte unitãţi de învãţãmânt. Aceste situaţii sunt soluţionate de inspectoratul şcolar.
(3) Proba practicã/oralã în profilul postului se susţine în faţa unei comisii alcãtuite din: preşedinte - directorul unitãţii de învãţãmânt; 2 membri - inspectori de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice ori profesori cu gradul didactic I sau II (profesorii din comisie trebuie sã aibã cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului); secretar - un cadru didactic. Evaluarea probei practice/orale pentru ocuparea posturilor didactice cu predare în altã limbã decât aceea în care candidaţii şi-au fãcut studiile se va face de cãtre o comisie numitã prin decizie a inspectorului şcolar general, formatã din: preşedinte - un inspector de specialitate; 2 membri - profesori de specialitate în profilul postului având gradul didactic I/metodişti ai inspectoratului şcolar; secretar - un cadru didactic. Comisiile de concurs pentru proba practicã/oralã în profilul postului sunt numite prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea conducerii unitãţii de învãţãmânt preuniversitar/preşedintelui centrului care organizeazã concursul.
ART. 14
Comisia de concurs are urmãtoarele atribuţii:
1. afişeazã lista posturilor didactice vacante, cu cel puţin 30 de zile înaintea concursului, conform prevederilor <>art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
2. înregistreazã şi verificã cererile şi documentele anexate, necesare înscrierii;
3. stabileşte şi afişeazã graficul desfãşurãrii probei practice;
4. repartizeazã nominal candidaţii în sãlile de concurs;
5. întocmeşte listele cu personalul didactic ce va asigura supravegherea candidaţilor, verificarea identitãţii acestora şi sigilarea lucrãrilor scrise. Numeşte, prin tragere la sorţi, pentru fiecare salã, 2-3 supraveghetori, care au altã specialitate decât candidaţii din sala de concurs şi care nu au printre candidaţi rude sau afini pânã la gradul IV inclusiv. În acest sens, supraveghetorii vor depune o declaraţie scrisã. Unul dintre ei va fi numit responsabil de salã. Supraveghetorii vor fi selectaţi din rândul personalului didactic, în urmãtoarea ordine: profesori, institutori, învãţãtori, educatoare, maiştri-instructori;
6. instruieşte supraveghetorii şi stabileşte atribuţiile acestora în concordanţã cu prevederile prezentei metodologii;
7. asigurã transcrierea sau multiplicarea subiectelor pentru toţi candidaţii din toate sãlile de concurs, dacã este cazul;
8. verificã exactitatea şi corectitudinea transcrierii subiectelor;
9. asigurã afişarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate specialitãţile la care s-a susţinut concurs;
10. verificã dacã numãrul lucrãrilor şi numãrul paginilor acestora, predate de candidaţi supraveghetorilor de salã, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrãrilor;
11. predã, sub semnãturã, comisiilor de evaluare lucrãrile candidaţilor, însoţite de un borderou pe discipline de concurs, menţionând numãrul lucrãrilor şi al paginilor acestora;
12. întocmeşte şi afişeazã tabelul nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescãtoare a mediilor pe discipline de concurs;
13. primeşte contestaţiile şi le transmite, sub semnãturã, comisiei de rezolvare a contestaţiilor;
14. dupã primirea rezultatelor la contestaţii, pe baza rezultatelor concursului, întocmeşte clasificarea finalã a candidaţilor, în funcţie de postul didactic, şi propune inspectoratului şcolar lista pentru validarea rezultatelor;
15. rãspunde din punct de vedere material şi financiar de organizarea şi desfãşurarea concursului.
ART. 15
Membrii comisiei de concurs care au asigurat multiplicarea subiectelor nu vor pãrãsi încãperea unde a fost asiguratã multiplicarea decât dupã o orã de la începerea efectivã a probei scrise. Toţi membrii comisiei de concurs, înainte de începerea concursului vor depune o declaraţie prin care se angajeazã sã pãstreze secretul subiectelor de concurs pânã la afişarea baremului de corectare. Nerespectarea confidenţialitãţii atrage dupã sine sancţiuni administrativdisciplinare, civile sau penale, dupã caz.

CAP. IV
Desfãşurarea concursului

ART. 16
(1) Lucrarea scrisã se desfãşoarã în ziua stabilitã de fiecare unitate de învãţãmânt preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele-pilot/centru care organizeazã concurs, începând cu ora 10,00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la ora 8,00 şi cel mai târziu la ora 9,00, înainte de a fi deschis plicul cu subiectele. Dupã primirea subiectelor de concurs de cãtre candidaţi, durata de redactare a lucrãrilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depãşit. Pentru redactarea lucrãrilor se foloseşte cernealã sau pix de culoare albastrã; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
(2) Candidaţii şi supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cãrţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţã. Candidaţii pot avea dicţionare pentru specializarea latinã sau greacã veche şi planurile de conturi pentru specializarea contabilitate.
(3) În vederea desfãşurãrii probelor scrise va fi asiguratã supravegherea fiecãrei sãli de cãtre 2-3 supraveghetori, care verificã identitatea candidaţilor, prin buletinul/cartea/adeverinţa de identitate sau paşaport.
(4) Pe uşa fiecãrei sãli se afişeazã tabele nominale cu candidaţii repartizaţi în sãli şi disciplina la care susţin concurs. În fiecare salã de concurs se repartizeazã candidaţi care susţin concursul la cel puţin douã discipline diferite.
(5) Responsabilii de sãli primesc, sub semnãturã, de la secretariatul comisiei de concurs, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivã, precum şi colile de examen şi ciornele necesare, în funcţie de numãrul concurenţilor.
(6) Membrii comisiei de concurs desemnaţi pentru multiplicare asigurã numãrul necesar de exemplare care se introduc în plicuri şi se vor secretiza.
(7) Preşedintele comisiei de concurs împreunã cu secretarul comisiei distribuie la sãlile de concurs plicurile cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 sã se poatã deschide în prezenţa candidaţilor.
(8) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în salã sau pãrãsi sala, decât dacã predã lucrarea şi semneazã de predare.
(9) Candidaţii care nu se aflã în salã în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivã.
(10) Dupã înmânarea subiectelor candidaţilor, un membru al comisiei de concurs, însoţit de un membru al comisiei de elaborare a subiectelor, verificã dacã toţi candidaţii au primit subiectul corespunzãtor specializãrii/probei de concurs.
(11) În timpul desfãşurãrii probei, responsabilul de salã şi ceilalţi supraveghetori nu vor discuta între ei şi nu vor rezolva subiectele. Unul dintre supraveghetori se va aşeza în faţa clasei şi altul în spatele clasei şi nu vor avea alte preocupãri decât supravegherea.
(12) Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigileazã, precum şi orice alte semne distinctive pe colile-tip destinate lucrãrilor scrise sau pe ciorne determinã anularea lucrãrilor scrise. Candidaţii care doresc sã corecteze o greşealã taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontalã, iar schemele/desenele, cu o linie oblicã.
(13) Candidaţii care în timpul desfãşurãrii probelor de concurs sunt surprinşi copiind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces-verbal în acest sens de cãtre supraveghetori sau membrii comisiei de concurs. Aceeaşi mãsurã se aplicã şi pentru orice tentativã de fraudã.
(14) Candidaţii care din motive de sãnãtate sunt obligaţi sã pãrãseascã sala de concurs pot solicita anularea lucrãrii, pe baza unei declaraţii.
(15) Candidaţii care renunţã din proprie iniţiativã la concurs pot solicita anularea lucrãrii, pe baza unei declaraţii, şi pãrãsesc sala dupã cel puţin o orã de la deschiderea plicului cu subiecte.
(16) În situaţiile prevãzute la alin. (14) şi (15) lucrãrile scrise nu vor fi evaluate, iar în statistici candidaţii respectivi vor fi consideraţi retraşi.
(17) În cazuri excepţionale, dacã un candidat se simte rãu şi solicitã pãrãsirea temporarã a sãlii, el este însoţit de unul dintre supraveghetori pânã la înapoierea în sala de examen. În aceastã situaţie timpul alocat rezolvãrii subiectelor nu va fi prelungit.
(18) Cadrele didactice supraveghetoare care furnizeazã soluţii ale subiectelor de concurs, falsificã lucrãri sau au manifestãri de neglijenţã în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghetor (tolerarea unor acţiuni sau intenţii de fraudã ale candidaţilor, pãrãsirea nejustificatã a sãlii de concurs etc.) vor rãspunde disciplinar, conform <>Legii nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, civil, potrivit dispoziţiilor Codului civil, sau penal, conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.
(19) Sigilarea lucrãrilor scrise se efectueazã de cãtre candidaţi, în prezenţa responsabilului de salã, dupã care se aplicã ştampila unitãţii şcolare care organizeazã concursul şi semnãtura preşedintelui comisiei de concurs.
(20) Dupã ce îşi încheie lucrãrile, candidaţii numeroteazã foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentã şi numãrul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situaţia în care candidatul a scris în total 5 pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisã fiind baratã de cãtre supraveghetori.
(21) Dupã ce terminã redactarea lucrãrilor, candidaţii le predau responsabilului de salã, semneazã în borderoul de predare a lucrãrilor, menţionând numãrul de pagini scrise. Spaţiile libere ale întregii lucrãri se anuleazã cu linie frântã în forma literei "Z" de cãtre un supraveghetor în faţa candidatului. În salã rãmân cel puţin 3 candidaţi pânã la predarea ultimei lucrãri.
(22) Ciornele se predau separat, odatã cu lucrarea, responsabilului de salã, fãrã sã aibã valabilitate în evaluarea lucrãrii şi la eventualele contestaţii. Ciornele se pãstreazã în arhiva unitãţii şcolare care organizeazã concursul timp de un an.
(23) La ieşirea candidaţilor din salã, aceştia vor putea consulta baremele de corectare la fiecare disciplinã de concurs, afişate la loc vizibil.
(24) Dupã ieşirea candidaţilor din sala în care s-a desfãşurat proba, supraveghetorii de salã vor preda comisiei de concurs lucrãrile candidaţilor, borderourile de predare a lucrãrilor, tipizatele anulate şi cele nefolosite.
(25) Lucrãrile scrise, pe discipline de învãţãmânt, sunt amestecate şi numerotate de la 1 la n, dupã caz, de cãtre comisia de concurs. Apoi sunt depozitate în condiţii de securitate maximã, astfel încât o singurã persoanã, acţionând independent, sã nu poatã avea acces la lucrãri, pânã la predarea acestora cu proces-verbal comisiilor de corectare, dar nu mai târziu de urmãtoarea zi. Rezultatele concursului se afişeazã la sediul unitãţii de învãţãmânt unde s-a desfãşurat concursul, cel mai târziu dupã 3 zile de la susţinerea acestuia.
(26) Contestaţiile se depun la centrul de concurs şi se transmit împreunã cu lucrãrile scrise secretariatului comisiei de rezolvare a contestaţiilor în termen de cel mult 48 ore de la afişarea rezultatelor.
(27) Comisiile de concurs vor asigura condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în funcţie de particularitãţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective, cum ar fi:
a) asigurarea posibilitãţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille, pentru candidaţii nevãzãtori, respectiv a limbajului mimico-gestual, pentru candidaţii cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurãrii, dupã caz, a unui interpret autorizat);
b) mãrirea cu 1-2 ore a timpului destinat efectuãrii lucrãrii scrise de cãtre candidaţii cu deficienţe vizuale grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere mãrite, pentru candidaţii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, pentru candidaţii cu anumite deficienţe, a informaţiilor corespunzãtoare subiectelor de examen afişate/prezentate vizual;
e) realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia de cãtre candidatul cu deficienţe cãtre un supraveghetor de altã specialitate decât cea la care se desfãşoarã proba respectivã.
(28) Comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului avizeazã procedurile de susţinere a concursului de cãtre candidaţii cu deficienţe/imobilizaţi, la propunerea comisiilor de concurs, şi informeazã Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului (Direcţia generalã managementul resurselor umane) asupra situaţiilor privind candidaţii cu deficienţe/imobilizaţi.

CAP. V
Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise

ART. 17
(1) Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise se constituie la nivelul unitãţii de învãţãmânt/centrului, la propunerea directorului unitãţii de învãţãmânt/preşedintelui centrului de concurs, prin decizie a inspectoratului şcolar, având urmãtoarea componenţã: preşedinte - cadru didactic universitar având funcţia didacticã cel puţin lector doctor sau şef de lucrãri, respectiv inspector şcolar general adjunct sau inspector şcolar de specialitate (pentru maiştri instructori); membri - câte doi profesori (din învãţãmântul preuniversitar, având gradul didactic I sau II, ori din învãţãmântul universitar, având funcţia didacticã cel puţin lector doctor/şef de lucrãri), pentru fiecare specialitate; secretar - un cadru didactic. Din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise nu pot face parte persoane care au în rândul candidaţilor rude sau afini pânã la gradul IV inclusiv; membrii comisiei vor da în acest sens o declaraţie pe proprie rãspundere.
(2) Consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt, respectiv comisia de concurs, în situaţia în care concursul se desfãşoarã pe centre, va decide dacã cei 2 membri vor fi:
a) unul din învãţãmântul universitar, având funcţia didacticã cel puţin lector doctor/şef de lucrãri, şi unul din învãţãmântul preuniversitar, având gradul didactic I sau II;
b) ambii din învãţãmântul preuniversitar, având gradul didactic I sau II.
(3) Deciziile inspectorului şcolar general de numire a comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise se emit cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise. Nu se emit decizii de numire a comisiilor în ziua susţinerii probei scrise.
(4) Subiectele şi baremele de evaluare sunt elaborate şi traduse în limbile minoritãţilor, dacã este cazul, de cãtre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise, în dimineaţa concursului, şi se vor prezenta la ora 7,30 preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise 3 variante sigilate din care se extrage prin tragere la sorţi o variantã în plenul comisiei, încheindu-se proces-verbal.
(5) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise vor declara în scris cã vor pãstra secretul asupra subiectelor. În cazul divulgãrii subiectelor, vor suporta consecinţele legii. O copie a angajamentului semnat de membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise se pãstreazã la comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului, constituitã conform art. 22.
(6) Evaluarea şi notarea lucrãrilor scrise se desfãşoarã în sãli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise. Fiecare lucrare scrisã este verificatã independent, în sãli separate, de cei 2 membri ai comisiei şi apreciatã separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de corectare. Fiecare corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finalã în borderoul de notare, dupã terminarea evaluãrii. La evaluare nu se fac însemnãri pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
(7) Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise verificã borderourile şi semnaleazã diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 corectori. În aceastã situaţie, cei 2 corectori vor reverifica împreunã lucrarea şi vor acorda o nouã notã, care va fi înregistratã într-un alt borderou. Aceastã notã trebuie sã fie cuprinsã între notele iniţiale. În caz de divergenţe între corectori, lucrarea va fi recorectatã de un al treilea corector, numit de inspectorul şcolar general, la propunerea preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise. Nota acestuia este definitivã şi va fi semnatã de cei 3 corectori.
(8) Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare corector îşi înscrie propria notã pe lucrare, semneazã în dreptul notei, iar preşedintele calculeazã media aritmeticã cu douã zecimale, fãrã rotunjire, o trece pe lucrare şi semneazã.
(9) Lucrãrile candidaţilor, împreunã cu borderourile de corectare şi procesele-verbale cu mediile obţinute, se vor preda preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise.
(10) Dupã stabilirea mediei, preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise deschide lucrãrile în prezenţa corectorilor şi consemneazã mediile într-un proces-verbal-tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numãrul lucrãrii şi media obţinutã.
(11) Evaluarea lucrãrilor de concurs se va realiza într-un interval de timp ce nu poate depãşi 48 de ore de la încheierea probei scrise.
ART. 18
Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise nu vor pãrãsi încãperea în care au fost elaborate subiectele decât dupã o orã de la începerea efectivã a probei scrise şi vor declara în scris cã vor pãstra secretul subiectului.

CAP. VI
Comisia de rezolvare a contestaţiilor şi comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de monitorizare

ART. 19
Lucrãrile pentru care s-au depus contestaţii în termenul prevãzut se resigileazã, în vederea reevaluãrii, secretizându-se şi nota/notele acordatã/acordate la prima evaluare.
ART. 20
(1) Comisia de rezolvare a contestaţiilor, formatã în întregime din alte cadre didactice decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise, se constituie la nivelul inspectoratului şcolar prin decizie a inspectorului şcolar general. Comisia de rezolvare a contestaţiilor este formatã din:
● preşedinte - cadru didactic universitar având funcţia didacticã cel puţin lector doctor sau şef de lucrãri, respectiv inspector şcolar general ori inspector general adjunct (pentru maiştri instructori);
● membri - profesori din învãţãmântul preuniversitar, având gradul didactic I sau II ori din învãţãmântul universitar, având funcţia didacticã cel puţin lector doctor/şef de lucrãri, pentru fiecare specialitate;
● secretar - un cadru didactic.
(2) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar va decide dacã cei 2 membri vor fi:
a) unul din învãţãmântul universitar, având funcţia didacticã cel puţin lector/şef de lucrãri, şi unul din învãţãmântul preuniversitar, de preferinţã inspector de specialitate, metodist al inspectoratului şcolar sau responsabil al comisiei metodice;
b) ambii din învãţãmântul preuniversitar, de preferinţã inspectori de specialitate, metodişti ai inspectoratului şcolar sau responsabili ai comisiilor metodice.
ART. 21
(1) Recorectarea lucrãrilor se face conform procedurii prevãzute la cap. V, în termen de cel mult 48 de ore de la termenul-limitã de înregistrare a contestaţiei.
(2) În cazul în care diferenţa dintre nota acordatã de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota acordatã de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise este de cel mult 0,5 puncte, diferenţã care poate fi în plus sau în minus, rãmâne definitivã nota acordatã de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise.
(3) Dacã diferenţa dintre nota acordatã de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota stabilitã în urma evaluãrii iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordatã de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivã. În situaţia lucrãrilor cu nota iniţialã între 4,50-4,99, respectiv 6,50-6,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv cele de 6,50 şi 6,99 sau o notã cel puţin egalã cu 9,50, nota finalã este cea atribuitã la recorectare.
(4) Hotãrârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor se afişeazã cel mai târziu în termen de 3 zile de la data-limitã de depunere a contestaţiilor. Hotãrârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Dacã diferenţa dintre media stabilitã de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrãrilor scrise şi de comisia de rezolvare a contestaţiilor este mai mare de 1 punct, inspectorul şcolar general este autorizat sã decidã constituirea unei noi comisii de recorectare, formatã din alţi membri decât cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectãri este definitiv. Inspectorul şcolar general va dispune aplicarea mãsurilor legale asupra celor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului.
(6) Ulterior evaluãrii lucrãrilor scrise, conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului poate desemna, dupã caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui numãr de lucrãri, urmãrindu-se corectitudinea respectãrii baremelor. În cazul constatãrii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului propune conducerii inspectoratelor şcolare sã ia mãsuri de sancţionare a persoanelor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaţilor.
ART. 22
(1) Inspectoratul şcolar monitorizeazã concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti. Inspectoratul şcolar, prin inspectorul general şi conducerile unitãţilor de învãţãmânt, rãspunde integral de buna desfãşurare a concursului, potrivit <>Legii nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Legii nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prezentei metodologii.
(2) Comisia judeţeanã/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate se constituie în baza deciziei inspectorului şcolar general, în urmãtoarea componenţã:
● preşedinte - un inspector şcolar general adjunct;
● 2 membri - inspectori şcolari/inspectori şcolari de specialitate;
● secretar - inspector cu managementul resurselor umane;
● informatician/analist programator/ajutor de analist programator;
● consilierul juridic al inspectoratului şcolar.
(3) Organizarea şi desfãşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti pot fi monitorizate şi de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, delegaţi în acest scop.
(4) La toate etapele concursului participã, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentanţii organizaţiei/ organizaţiilor sindicale reprezentative din unitatea/unitãţile de învãţãmânt preuniversitar care organizeazã concurs. Aceştia au acces la toate documentele comisiei şi vor consemna, în procesul-verbal, propriile observaţii.

CAP. VII
Repartizarea pe posturi a candidaţilor

ART. 23
Imediat dupã soluţionarea tuturor contestaţiilor, comisia de organizare a concursului afişeazã la unitãţile de învãţãmânt preuniversitar/centre listele finale, în ordinea descrescãtoare a mediilor, pentru fiecare disciplinã de concurs.
ART. 24
(1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru fiecare unitate de învãţãmânt preuniversitar, se ocupã în ordine prin: titularizare, continuitate pentru detaşare la cerere, detaşare la cerere de cãtre cadrele didactice titulare în învãţãmânt care au obţinut la concurs cel puţin nota 5,00 (cinci), detaşare la cerere prin concurs specific în baza punctajului obţinut prin evaluarea activitãţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicãrii criteriilor şi punctajelor prevãzute în anexa nr. 2 la metodologia aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008 .
(2) Candidaţii care au obţinut la concurs minimum media 7,00 (şapte) se pot titulariza în ordinea descrescãtoare a mediilor pe posturi didactice/catedre vacante, în limita numãrului de posturi didactice/catedre vacante titularizabile din lista afişatã pentru concurs. Candidaţii repartizaţi în aceastã etapã la un centru de concurs nu mai pot renunţa la postul didactic/catedra pe care au fost repartizaţi pentru a se prezenta la o altã repartizare dintr-un alt centru de concurs.
(3) Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile din mediul rural, publicate cu menţiunea "contract M.E.C.T.", se ocupã cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului. Posturile didactice publicate cu menţiunea "contract M.E.C.T.", neocupate, îşi pãstreazã menţiunea şi pentru etapele urmãtoare.
(4) În cazul notelor egale obţinute la concurs, se aplicã prevederile art. 3.
(5) Posturile didactice/catedrele titularizabile rãmase vacante devin netitularizabile şi se ocupã, împreunã cu celelalte posturi didactice/catedre netitularizabile, prin detaşare la cerere, de cãtre cadrele didactice titulare în învãţãmânt care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi detaşate la cerere, conform <>art. 15 din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în ordine, astfel:
a) de cãtre cadrele didactice titulare în învãţãmânt care beneficiazã de continuitate pentru detaşare la cerere, conform metodologiei aprobate prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008 ;
b) de cãtre cadrele didactice titulare în învãţãmânt care au obţinut la concurs cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescãtoare a notelor;
c) de cãtre cadrele didactice titulare care solicitã detaşare la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre, în ordinea descrescãtoare a punctajului obţinut prin evaluarea activitãţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicãrii criteriilor şi punctajelor prevãzute în anexa nr. 2 la metodologia aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008 .
(6) În etapa de detaşare la cerere, posturile didactice/ catedrele vacante netitularizabile din mediul rural, publicate cu menţiunea "contract M.E.C.T.", se ocupã cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
(7) În cazul notelor sau punctajelor egale are prioritate la încadrarea prin detaşare la cerere, în urmãtoarea ordine:
a) persoana al/a cãrei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicitã detaşarea;
b) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se aflã postul/catedra solicitat/solicitatã;
c) persoana al/a cãrei soţ/soţie este cadru didactic;
d) persoana al/a cãrei soţ/soţie este ales/aleasã în Parlament, este numit/numitã în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al/a cãrei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, o funcţie de îndrumare şi control în sistemul de învãţãmânt, de culturã, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la casa corpului didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile şi agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, al/a liderilor sindicatelor din învãţãmânt, care au drept de rezervare de catedrã, şi a/al cadrelor active ale Ministerului Apãrãrii, ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ale Serviciului Român de Informaţii şi ale altor servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altã localitate. Toate aceste situaţii sunt cazuri de egalitate.
(8) Dacã dupã aplicarea criteriilor prevãzute la alin. (7), se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordinea urmãtoarelor criterii:
a) apropierea de domiciliu;
b) media de departajare, calculatã cu 4 zecimale;
c) gradul didactic;
d) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii;
e) cuprinderea în cadrul programului de formare cofinanţat de Banca Mondialã - "Proiect pentru învãţãmântul rural";
f) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţã (stat);
g) media la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
h) vechimea în învãţãmânt.
(9) Posturile didactice/catedrele netitularizabile rãmase vacante/rezervate se ocupã prin suplinire de cãtre candidaţii care nu sunt titulari în învãţãmânt, în aceastã ordine:
a) cadrele didactice care beneficiazã de continuitate pentru suplinire conform metodologiei aprobate prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008 ;
b) cadrele didactice participante la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele nominalizate în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.942/2004 , sesiunea iunie-iulie 2007 şi/sau iunie-iulie 2008, care au obţinut minimum nota 7,00 (şapte), ale cãror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de cãtre titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificãrii planului de şcolarizare/planului de învãţãmânt/reorganizãrii reţelei şcolare, şi candidaţii care au obţinut la concurs cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescãtoare a notelor.
(10) În etapa de suplinire, posturile didactice/catedrele vacante netitularizabile din mediul rural, publicate cu menţiunea "contract M.E.C.T.", se ocupã cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt superior care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului pentru mediul rural.
(11) a) În cazul notelor egale, prioritate la încadrarea pe post/catedrã prin suplinire în anul şcolar 2009-2010 vor avea cadrele didactice calificate care au fost încadrate prin continuitate pe postul didactic solicitat, în perioada 2006-2008, în baza rezultatului obţinut la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele nominalizate în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.942/2004 , sesiunea iunie-august 2006.
b) Pentru ceilalţi candidaţi, la note egale departajarea se face luându-se în considerare, în ordine: apropierea de domiciliu, media de departajare (calculatã cu 4 zecimale), gradul didactic, media la examenul pentru obţinerea gradului didactic, media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţã (stat), vechimea în învãţãmânt.
(12) Candidatul care nu poate participa la şedinţa publicã de repartizare are dreptul sã desemneze, prin procurã notarialã prezentatã în original, un împuternicit care sã îi reprezinte interesele. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publicã de repartizare, cererea acestuia nu se poate soluţiona.
(13) Candidaţii care au promovat concursul organizat de mai multe unitãţi de învãţãmânt/centre de concurs vor opta pentru unul dintre posturile didactice/una dintre catedre, înainte de validarea concursurilor de cãtre inspectoratul şcolar.
ART. 25
(1) Comisia de organizare şi desfãşurare a concursului va transmite la inspectoratul şcolar lista posturilor didactice/catedrelor rãmase vacante/rezervate, lista candidaţilor rãmaşi nerepartizaţi, precum şi lista candidaţilor repartizaţi, conform modelului prevãzut în anexa nr. 8.
(2) Candidaţii rãmaşi nerepartizaţi vor fi ierarhizaţi pe o listã unicã, în ordinea descrescãtoare a notelor/mediilor obţinute la unul dintre concursurile organizate de unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti, urmând sã fie repartizaţi în şedinţã publicã organizatã la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, prin detaşare la cerere sau suplinire, cu respectarea prevederilor metodologiei aprobate prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008 .
(3) Posturile didactice/catedrele netitularizabile rãmase vacante/rezervate dupã operaţiunile prevãzute la art. 24 se ocupã printr-un nou concurs de suplinire organizat la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti de inspectoratul şcolar, conform metodologiei aprobate prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008 .
ART. 26
Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţelepilot şi municipiul Bucureşti se face prin decizie a inspectorului şcolar general.
ART. 27
(1) Angajarea pe post/catedrã se face de cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, cu data de 1 septembrie 2009. În aceastã decizie, structura/structurile unitãţilor de învãţãmânt cu personalitate juridicã se precizeazã numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitãţii de învãţãmânt cu personalitate juridicã.
(2) Candidaţii repartizaţi se vor prezenta la post/catedrã la data de 1 septembrie 2009. În cazul neprezentãrii la post, în termen de 3 zile, se revocã numirea, exceptând situaţiile neprezentãrii din motive neimputabile candidaţilor (motive medicale, calamitãţi naturale etc.), care pot fi justificate cu documente.
(3) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal didactic în regim de cumul/plata cu ora şi de cãtre suplinitori fãrã studii corespunzãtoare în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti se realizeazã în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008 .
(4) Reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative participã, cu statut de observator, la toate lucrãrile şi etapele prevãzute în prezenta metodologie şi, în aceastã calitate, au drept de acces la toate documentele şi dreptul de a-şi consemna observaţiile în procesele-verbale.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 28
(1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfãşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti, precum şi plata cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti se suportã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului prin inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
(2) Normarea activitãţii şi salarizarea membrilor comisiilor de concurs se fac în conformitate cu precizãrile aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului.
ART. 29
La organizarea/desfãşurarea concursului nu pot participa persoanele care concureazã ori care au în rândul candidaţilor rude sau afini pânã la gradul IV inclusiv.
ART. 30
(1) Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigileazã, precum şi orice alte semne distinctive pe colile-tip destinate lucrãrilor scrise determinã anularea lucrãrilor.
(2) Lucrãrile de concurs şi borderourile de corectare se pãstreazã în arhiva unitãţilor organizatoare timp de 3 ani, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.
ART. 31
Unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele-pilot/centrele care organizeazã concursul vor înainta inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti tabele nominale cu cadrele didactice prezentate la concurs, cu rezultatele concursului şi dosarele candidaţilor admişi, în termen de cel mult 5 zile de la repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre.
ART. 32
Pentru fiecare cadru didactic care în urma concursului ocupã postul didactic/catedra vacant/vacantã, conducerea unitãţii de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti va menţiona, în tabelul care se înainteazã la inspectoratul şcolar, situaţia încadrãrii candidatului.
ART. 33
Preşedinţii comisiilor de concurs, ai comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare, de evaluare a lucrãrilor scrise şi ai comisiilor de rezolvare a contestaţiilor poartã rãspunderea principalã pentru corectitudinea desfãşurãrii concursului, conform atribuţiilor specifice.
ART. 34
(1) Preşedinţii comisiilor de concurs, ai comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare, de evaluare a lucrãrilor scrise, ai comisiilor de rezolvare a contestaţiilor şi directorii unitãţilor de învãţãmânt care organizeazã concurs sunt direct rãspunzãtori de respectarea prezentei metodologii, de corectitudinea desfãşurãrii concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor de cãtre candidaţii cu studii corespunzãtoare postului/catedrei, precum şi de transmiterea la inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a documentelor prevãzute la art. 31.
(2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti se desfãşoarã conform graficului prevãzut în anexa nr. 9.
ART. 35
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantã din prezenta metodologie.
ART. 36
Nerespectarea prevederilor <>Legii nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale prezentei metodologii atrage rãspunderea disciplinarã, conform <>Legii nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, civilã, potrivit dispoziţiilor Codului civil, sau penalã, conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.
ART. 37
Plata personalului care face parte din comisiile prevãzute în prezenta metodologie se reglementeazã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului.
ART. 38
(1) Etapele mişcãrii personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar pentru anul şcolar 2008-2009 se desfãşoarã conform metodologiei aprobate prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.573/2007 .
(2) Prezenta metodologie intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrãrii în vigoare a prezentei metodologii se abrogã Metodologia de organizare şi desfãşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele nominalizate în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.942/2004 , aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.574/2007 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 şi 776 bis din 15 noiembrie 2007.


ANEXA 1


───────
la metodologie
───────────────

PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor/
catedrelor didactice vacante

EDUCAŢIE ARTISTICĂ SPECIALIZATĂ
Specializãrile muzicã, corepetiţie, coregrafie şi arta actorului
(posturi didactice/catedre din şcolile şi liceele de artã)

MUZICĂ INSTRUMENTALĂ VOCALĂ (CANTO), MUZICĂ DE CAMERĂ, COREGRAFIE,
STUDII TEORETICE, ARTA ACTORULUI

1. Muzicã instrumentalã/artã vocalã/muzicã de camerã*) coregrafie
a) Elaborarea unui proiect de lecţie: comisia va face public, cu 48 de ore înainte, repertoriul elevului/elevilor şi nivelul de învãţãmânt pe baza cãruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei înainte de începerea probei.
b) Susţinerea proiectului de lecţie (lecţia de instrument/de muzicã de camerã/coregrafie/artã vocalã); pe baza proiectului didactic prezentat, candidaţii vor susţine ora de instrument/muzicã de camerã/coregrafie/artã vocalã) cu elevul/elevii nominalizat/nominalizaţi de comisie; asigurarea prezenţei elevilor va fi fãcutã de directorul unitãţii de învãţãmânt; proba nu va depãşi 30 de minute.
c) Probã de recital instrumental/vocal ce va conţine 3 lucrãri la alegere: un studiu şi douã lucrãri diferite ca stil, caracter, formã, cel puţin la nivelul programei de liceu.
Proba de recital pentru coregrafie
Dans clasic:
● 5 variaţii clasice, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele.
Dans contemporan/modern:
● 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregãtite de candidat.
Proba de recital instrumental, vocal (canto) şi coregrafie nu va depãşi 30 de minute.
Evaluarea probelor prevãzute la lit. a), b) şi c) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
La toate probele, candidaţii trebuie sã obţinã calificativul "admis". Dacã la una dintre probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participã la probele urmãtoare şi este declarat respins.
2. Studii teoretice (teorie - solfegiu - dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)
a) Elaborarea unui proiect de lecţie care sã vizeze conţinuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale şi prezentarea oralã a acestuia
b.1) Citirea, la prima vedere, a unui solfegiu de 16 mãsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pânã la 4 alteraţii constitutive, în cheile sol şi fa
b.2) Citirea, la prima vedere, la pian, a unui dicteu melodic şi a unui dicteu armonic de 12 mãsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pânã la 4 alteraţii constitutive, în cheile sol şi fa
Comisia va pregãti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte un solfegiu, un dicteu melodic şi un dicteu armonic. Numãrul biletelor de examen va fi egal cu numãrul candidaţilor plus 'bc din numãrul lor.
Proiectul de lecţie se elaboreazã de cãtre candidat, conform programei, anterior probei.
b.3) Armonizarea unei teme de 16 mãsuri (8 mãsuri sopran şi 8 mãsuri bas dat, necifrate)
b.4) Citirea, la prima vedere, la pian, cu analizã armonicã, a unor fragmente muzicale de 12-16 mãsuri, din literatura universalã şi româneascã
Comisia va pregãti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o temã de armonizat şi câte un fragment muzical. Numãrul biletelor de examen va fi egal cu numãrul candidaţilor plus 'bc din numãrul lor.
c) Recunoaşterea şi comentarea unor lucrãri din creaţia universalã şi româneascã; pe baza audiţiei, candidaţilor li se cer recunoaşterea şi comentarea a 4 lucrãri din epoci stilistice diferite (cel puţin una va fi din creaţia româneascã) alese de comisie dintr-o listã de 30-40 de lucrãri pusã la dispoziţia candidaţilor de cãtre conducerea unitãţii de învãţãmânt cu cel puţin douã sãptãmâni înainte de susţinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epocã, stil, compozitor, gen, formã, interpretare etc., precum şi aspecte interdisciplinare.
Evaluarea probelor prevãzute la lit. a), b1-b4) şi c) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
La toate probele, candidaţii trebuie sã obţinã calificativul "admis". Dacã la una dintre probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participã la probele urmãtoare şi este declarat respins.
3. Proba practicã pentru corepetiţie
A. Coregrafie
Pentru susţinerea acesteia, candidaţii vor pregãti un program de recital alcãtuit din:
a) o lucrare reprezentativã a unui compozitor romantic (Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Ceaikovski etc.);
b) o lucrare (pas de deux sau variaţie) din repertoriul romantic de balet **);
___________
*) Proba de recital pentru candidaţii care opteazã pentru postul de profesor de muzicã de camerã va fi susţinutã la instrumentul absolvit.
**) Repertoriul obligatoriu:
"Giselle" (A. Adam) - variaţia bãiatului şi a fetei din actul I.;
"Coppelia" (L. Delibes) - mazurka şi p.d.d. ;
"Don Quijote" (Minkus) - p.d.d. din actul III;
"Corsarul" (Drigo) - p.d.d. din actul III.
"Lacul lebedelor" (Ceaikovski) - variaţia Lebedei negre şi dans spaniol;
"Frumoasa din pãdurea adormitã" (Ceaikovski) - variaţia Zânei liliacului.

c) improvizaţia liberã a unui fragment de 8 sau 16 mãsuri simple sau compuse omogen, în stil clasicromantic (tonal), în tempouri diferite (Adagio, Andantino, Allegro).
Recitalul poate fi susţinut şi cu partitura în faţã.
Evaluarea probelor prevãzute la lit. a), b) şi c) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
B. Muzicã
a) Recital instrumental alcãtuit din:
- o lucrare din repertoriul baroc;
- o lucrare clasicã (sonatã p I);
- o lucrare romanticã;
- o lucrare modernã sau româneascã.
b) Citirea, la prima vedere, a 3 texte muzicale în stil clasic, romantic şi românesc, de dificultate medie, din creaţia simfonicã şi vocal-simfonicã (reducţii pentru pian)
Comisia va pregãti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicalã. Numãrul biletelor de examen va fi egal cu numãrul candidaţilor plus 'bc din numãrul lor.
Recitalul poate fi susţinut şi cu partitura în faţã.
Evaluarea probelor prevãzute la lit. a) şi b) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
La toate probele, candidaţii trebuie sã obţinã calificatiful "admis". Dacã la una dintre probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participã la probele urmãtoare şi este declarat respins.
4. Proba practicã pentru muzicã vocalã tradiţionalã româneascã (canto popular)
a) Elaborarea unei unitãţi de învãţare, în funcţie de nivelul de învãţãmânt la care urmeazã sã predea candidatul, şi prezentarea oralã a acesteia
b) Analiza unei lucrãri muzicale din repertoriul pentru copii şi tineret
Analiza lucrãrii va consta în:
- descifrarea lucrãrii din punct de vedere ritmic, ritmicomelodic şi intonarea tuturor vocilor cursiv;
- stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partiturã şi intonarea ei;
- analiza formei prin delimitarea unitãţilor de însuşire dupã auz (vocal) sau de citire instrumentalã (repetate, contrastante etc.) şi stabilirea formei în care se încadreazã lucrarea;
- probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale interpretative (respiraţie, emisie, dicţie) şi stabilirea problemelor de frazare şi expresivitate a textului muzical (evidenţierea unor cuvinte prin accente etc.), tempoul şi nuanţele potrivite;
- încadrarea lucrãrii în opera compozitorului şi a lucrãrii în epoca din care face parte.
Unitatea de învãţare se alege de cãtre candidat, conform programei, anterior probei.
Precizare: Lucrãrile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele I-XII ale curriculumului de educaţie muzicalã.
Comisia va pregãti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicalã din repertoriul pentru copii şi tineret. Numãrul biletelor de examen va fi egal cu numãrul candidaţilor plus 'bc din numãrul acestora.
Evaluarea probelor prevãzute la lit. a) şi b) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
La toate probele, candidaţii trebuie sã obţinã calificativul "admis". Dacã la una dintre probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participã la probele urmãtoare şi este declarat respins.
5. Arta actorului (pentru absolvenţii învãţãmântului superior de lungã duratã, catedre/posturi din şcoli şi licee de artã)
a) Candidatul va elabora un set de exerciţii de iniţiere actoriceascã în cadrul unei lecţii cu 3-5 elevi.
b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (prozã/poezie) universalã sau româneascã. Asigurarea prezenţei elevilor va fi fãcutã de directorul unitãţii de învãţãmânt.
Proba nu va depãşi 30 de minute.
Evaluarea probelor prevãzute la lit. a) şi b) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
La toate probele, candidaţii trebuie sã obţinã calificativul "admis". Dacã la una dintre probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participã la probele urmãtoare şi este declarat respins.
NOTĂ:
a) Unitãţile de învãţãmânt unde candidaţii vor susţine proba practicã vor fi stabilite de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti. Pentru susţinerea probei practice, inspectoratele şcolare şi unitãţile de învãţãmânt desemnate sã asigure desfãşurarea probelor practice vor pregãti şi vor asigura toate condiţiile necesare desfãşurãrii optime a acestora.
b) Prezenta anexã este valabilã pentru absolvenţii care opteazã pentru un post/o catedrã din şcoli generale, licee de culturã generalã, şcoli şi licee de artã, cu specializãrile muzicã, arta actorului şi coregrafie, cu program integrat şi suplimentar de artã.
c) Candidaţii care opteazã pentru ocuparea unui post/unei catedre prevãzut/prevãzute la pct. 2 "Studii teoretice" vor susţine toate probele prevãzute la acest punct, indiferent dacã postul/catedra prevede ore numai pentru una/douã dintre cele 3 discipline.
d) Candidaţii absolvenţi ai învãţãmântului superior de lungã duratã şi care au parcurs şi au absolvit şi un modul de folclor pot preda şi disciplina muzicã vocalã tradiţionalã româneascã (canto popular) din liceele de muzicã (clasele IX-XII). Aceştia vor susţine proba practicã prevãzutã la pct. 4 şi o probã de recital vocal ce va consta în interpretarea a 3 lucrãri diferite, specifice genului, cu sau fãrã acompaniament, din zona de provenienţã a candidatului. Pentru aceastã categorie de candidaţi, proba scrisã va fi susţinutã conform programei pentru disciplina educaţie muzicalã.
e) Pentru posturile/catedrele de ansambluri muzicale vocale şi instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral ori dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la pct. 4 (adaptate dupã caz). Pentru ansamblu coral, instrumental sau orchestral, lucrãrile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a-a XII-a ale programei pentru ansamblu coral, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra - şcoli şi licee de muzicã. Pentru aceastã categorie de candidaţi, proba scrisã va fi susţinutã conform programei pentru disciplina educaţie muzicalã.
f) Candidaţii absolvenţi ai învãţãmântului superior de lungã duratã care au studiat şi au absolvit un instrument sau au studiat şi au absolvit un modul de instrument pot preda şi instrumentul respectiv la şcolile şi liceele de artã. Aceştia vor putea susţine probele practice prevãzute la pct. 1 - educaţie muzicalã specializatã - muzicã instrumentalã.
Pentru aceastã categorie de candidaţi, proba scrisã va fi susţinutã conform programei pentru disciplina educaţie muzicalã specializatã - muzicã instrumentalã.
g) Prezenta anexã este valabilã şi pentru candidaţii aparţinând minoritãţilor naţionale.


ANEXA 2
───────
la metodologie
──────────────

I. PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitãţile de învãţãmânt cu clase speciale de limbi strãine cu program intensiv şi bilingv

Proba practicã va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:
1. competenţa de receptare şi comunicare a candidatului în limba strãinã respectivã;
2. capacitatea de a elabora, pe baza manualelor aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, un proiect didactic pe o temã propusã de comisie, specificã programei şcolare a claselor cu program intensiv şi bilingv. Candidatul trebuie sã susţinã/argumenteze obiectivele propuse, strategiile şi tehnicile de predare/învãţare abordate, sã justifice alegerea materialelor auxiliare pe care la va utiliza în desfãşurarea lecţiei.
Evaluarea globalã se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".


II. PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitãţile de învãţãmânt cu clase cu predare în altã limbã decât aceea în care candidaţii şi-au fãcut studiile

Proba practicã va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:
1. competenţa de receptare şi comunicare a candidatului în limba maternã respectivã;
2. capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris şi oral pentru disciplina care urmeazã sã fie predatã în limba maternã.
Evaluarea globalã se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".


ANEXA 3
───────
la metodologie
───────────────

PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Disciplina informaticã
Proba practicã va consta din:
1. Realizarea practicã a subiectelor înscrise pe biletul de examinare
2. Biletul de examinare va conţine 5 subiecte care trateazã:
● o aplicaţie în mediul de programare Pascal sau C/C++ (cap. 4* al programei):
- se vor testa abilitãţile candidatului în utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicaţiei;
● o aplicaţie de baze de date (cap. 9 al programei):
- se vor verifica abilitãţile candidatului în utilizarea mediului FOX PRO;
● utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei):
- se vor verifica abilitãţile candidatului în utilizarea unui SO;
● implementarea unei aplicaţii de biroticã (cap. 10 al programei):
- se vor testa abilitãţile candidatului în utilizarea editorului de texte sau a editorului de foi de calcul sau a editorului prezentãri;
● utilizarea serviciilor reţelei internet (cap. 11* al programei):
- se vor testa abilitãţile candidatului în utilizarea serviciilor internet.
3. Proba practicã nu va depãşi 30 de minute pentru fiecare candidat.
4. Evaluarea se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

NOTĂ:
1. Unitãţile de învãţãmânt şi numãrul acestora unde candidaţii vor susţine proba practicã vor fi stabilite de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
2. Prevederile prezentei anexe sunt valabile şi pentru candidaţii care vor opta pentru un post/o catedrã vacant/vacantã din palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor.


ANEXA 4
───────
la metodologie
──────────────

PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitãţile cu învãţãmânt sportiv integrat şi suplimentar (licee, şcoli şi clase cu program sportiv/cluburi sportive şcolare)

Disciplina educaţie fizicã şi sport
La concurs participã absolvenţii învãţãmântului superior de specialitate, de lungã şi scurtã duratã, cu specializare în disciplina sportivã pentru care s-au înscris.
Proba practicã se desfãşoarã dupã cum urmeazã:
1. subiectele, pentru proba practicã, sunt elaborate de comisia de examinare în preziua examenului şi avizate de inspectorul şcolar de specialitate;
2. explicarea şi/sau demonstrarea paşilor metodici de învãţare/consolidare/perfecţionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras.
Durata probei practice nu va depãşi 30 de minute/concurent.
Pe parcursul desfãşurãrii probei practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurenţii pot repeta unele secvenţe.
Rezultatul probei practice se apreciazã prin calificativul "admis" sau "respins".
Pentru susţinerea probei practice, în mod obligatoriu, candidaţii se prezintã în echipament sportiv adecvat.
Candidaţii nu sunt primiţi în concurs fãrã adeverinţa medicalã eliberatã de policlinica teritorialã, în care se menţioneazã "apt pentru susţinerea probei practice".


ANEXA 5
───────
la metodologie
──────────────

PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Disciplinele: arte plastice, decorative, ambientale, arhitecturã, design

Proba practicã va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:
● pregãtirea metodicã pe baza unui proiect didactic, elaborat de candidat în faţa comisiei, la alegere, din conţinuturile disciplinei Studiul compoziţiei, disciplinã fundamentalã din cadrul curriculumului diferenţiat specific învãţãmântului de arte vizuale .............50 p;
● activitatea în specialitate pe baza prezentãrii unui portofoliu de activitate.
Comisia va puncta fiecare manifestare artisticã sau teoreticã publicatã, de nivel naţional, internaţional sau local, precum şi premiile anuale acordate de uniunile de creaţie artisticã sau filialele acestora din România, premiile internaţionale, iniţierea/participarea de/la proiecte naţionale sau internaţionale, precum şi orice contribuţie teoreticã în domeniu, dupã cum urmeazã:
- premii anuale acordate de uniunile de creaţie sau filialele acestora, precum şi premii internaţionale acordate de instituţii culturale omologe ................. 40 p;
- participãri la expoziţiile anuale, bienale, trienale etc. naţionale şi internaţionale, creaţii scenografice sau de costum de scenã, lucrãri de artã monumentalã, proiecte de arhitecturã realizate individual sau în colectiv, creaţii omologate în diferite domenii ale designului, lucrãri de restaurare certificate de comisii de specialitate, literaturã de specialitate publicatã etc. .......... 30 p;
- coordonare de proiecte naţionale sau internaţionale ... 40 p;
- manifestãri expoziţionale individuale sau de grup:
● în spaţii administrate de muzee de artã ...... 40 p;
● în spaţii administrate de uniuni de creaţie ..... 30 p;
● în alte locaţii ..............30 p;
- manifestãri expoziţionale (jurizate) periodice sau ocazionale ......30 p;
- alte manifestãri expoziţionale ocazionale (nejurizate) .... 10 p;
- participare în cadrul unor proiecte naţionale sau internaţionale ... 20 p;
- contribuţii teoretice în domeniu (articole publicate în presã, comunicãri ştiinţifice, intervenţii în cadrul unor seminarii pe teme de specialitate etc.) ............... 10 p.
Pentru calificativul "admis" candidatul va trebui sã obţinã minimum 70 de puncte.

ANEXA 6
───────
la metodologie
──────────────

PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante - palatele şi cluburile copiilor şi elevilor

Proba practicã la palatele şi cluburile copiilor şi elevilor se va desfãşura astfel:
a) Pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul tehnicoaplicativ şi ştiinţific, proba practicã va consta în:
● construirea unui subansamblu din componenţa unui aparat sau model din domeniul cercului;
● întocmirea unei schiţe pentru un anumit model ce urmeazã sã fie construit în domeniul cercului;
● asamblarea unor piese distincte pentru realizarea unui aparat sau unor circuite;
● întocmirea unui proiect de activitate pentru o anumitã temã din domeniul cercului;
● prezentarea unei oferte didactice cu privire la activitatea cercului (catedrei) pentru care candideazã.
b) Pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul culturalartistic sunt valabile cerinţele prezentate la proba practicã din cadrul liceelor vocaţionale.
c) Pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul sportivturistic, proba practicã va consta în:
● prezentarea în scris a obiectivelor propuse spre realizare specifice cercului pentru care concureazã;
● modalitãţi de selecţie a copiilor la activitatea de cerc şi de participare în competiţii;
● cunoaşterea regulamentului de organizare şi desfãşurare a activitãţii din palatele şi cluburile copiilor;
● descrierea modului de realizare a unei teme sau a unui segment dintr-o activitate specificã cercului (catedrei) vacante.

ANEXA 7
───────
la metodologie
──────────────

PROBA PRACTICĂ
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Disciplinele: instruire practicã, activitãţi de preprofesionalizare - maiştri instructori

1. Proba practicã se susţine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sãli de demonstraţie din unitãţile de învãţãmânt stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentã a membrilor acesteia.
2. Proba practicã constã în executarea unei lucrãri/unui produs/serviciu/unor tehnici de îngrijire - conform profilului postului.
3. Subiectele pentru proba practicã se elaboreazã de comisia de examinare, în ziua examenului.
4. Durata probei practice variazã între 30 şi 180 de minute pentru fiecare candidat, în funcţie de complexitatea lucrãrii.
5. Evaluarea probei practice se realizeazã pe baza unei fişe de observaţii elaborate de comisia de examinare.
6. Fişa de observaţii va cuprinde urmãtoarele criterii de evaluare:
● amenajarea ergonomicã a locului de muncã;
● respectarea normelor de igienã, de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
● alegerea materialelor, produselor, instrumentelor şi aparatelor necesare executãrii lucrãrii;
● respectarea algoritmului de execuţie;
● respectarea procesului tehnologic (operaţiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, mişcãrilor);
● finisarea, aspectul lucrãrii/produsului/serviciului/tehnicilor de îngrijire;
● atitudinea faţã de client/pacient;
● redactarea unui referat pentru probele de laborator.
7. Evaluarea se face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

ANEXA 8
───────
la metodologie
───────────────

Unitatea de învãţãmânt /Centrul ...............................┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬────┬────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi │Rezultatul│Nota/media│Unitatea │Locali-│Post/ │Cod │Tipul de mişcare: │Observaţii│
│crt.│prenumele │obţinut la│obţinutã │ de │tatea │catedrã│post│- numire ca titular/│ │
│ │candida- │proba │la concurs│învãţãmânt│ │ │ │transferare │ │
│ │tului │practicã/ │ │ │ │ │ │- detaşare la cerere│ │
│ │repartizat│oralã în │ │ │ │ │ │- suplinire │ │
│ │ │profilul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │postului │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴────┴────────────────────┴──────────┘
Preşedintele centrului de concurs,
..................................
(numele şi prenumele)

ANEXA 9


───────
la metodologie
───────────────

GRAFICUL
desfãşurãrii concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.573/2008

1. a) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante titularizabile şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la unitãţile de învãţãmânt/centrele care organizeazã concurs
b) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la unitãţile de învãţãmânt/centrele care organizeazã concurs
Termen: 29 mai 2009
2. Înregistrarea cererilor candidaţilor pentru concurs şi a cererilor cadrelor didactice care solicitã detaşare la cerere prin concurs specific, continuitate pentru detaşare la cerere sau continuitate pentru suplinire, respectiv suplinire, însoţite de documentele prevãzute în cerere (inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2009), la secretariatul unitãţii de învãţãmânt sau la centrul care organizeazã concurs
Perioada: 1-12 iunie 2009
3. Verificarea dosarelor de cãtre comisia de concurs şi avizarea acestora de cãtre consilierul juridic al inspectoratului şcolar, la sediul inspectoratului şcolar, cu excepţia dosarelor absolvenţilor promoţiei 2009. Verificarea şi evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicitã detaşare la cerere, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar, aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 5.743/2008
Perioada: 15-17 iunie 2009
4. Validarea fişelor de înscriere de cãtre candidaţi (prin semnãturã)
Perioada: 22-24 iunie 2009
5. Organizarea concursului cu probe scrise şi a probelor practice/orale în profilul postului
Perioada: 25 iunie-14 iulie 2009
6. Repartizarea candidaţilor admişi la concurs
Perioada: 16-28 iulie 2009

NOTĂ:
Absolvenţii promoţiei 2009 pot participa la proba scrisã în cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor/ catedrelor didactice declarate vacante în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţele-pilot şi municipiul Bucureşti numai dupã prezentarea adeverinţei de absolvire.


ANEXA 10
────────
la metodologie

CALCULUL
mediei de departajare în cazul mediilor egale pentru absolvenţii care au finalizat studiile în alte ţãri şi au obţinut diplome echivalate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului din România

1. În conformitate cu legislaţia în vigoare, media generalã de absolvire se calculeazã dupã formula: MGE = MGA x 10 : N(max), unde:
- MGE reprezintã media generalã de absolvire echivalatã în România;
- MGA reprezintã media generalã de absolvire din ţara în care s-au finalizat studiile;
- N(max) reprezintã nota maximã din sistemul de notare din ţara în care a absolvit.
2. În cazul în care absolvenţii înscrişi la concurs provin din ţãri cu sistem de notare pe bazã de calificative, conversia acestora se realizeazã astfel:
- calificativul "foarte bine" - nota 5 - pentru ţãrile în care se aplicã sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.;
- calificativul "bine" - nota 4 - pentru ţãrile în care se aplicã sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.;
- calificativul "satisfãcãtor" - nota 3 - pentru ţãrile în care se aplicã sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.
Pentru obţinerea mediei generale de absolvire echivalate în România, dupã conversia mai sus menţionatã se va aplica formula prevãzutã la pct. 1.
3. Media de departajare se va calcula ca media aritmeticã dintre media generalã de absolvire echivalatã în România şi media obţinutã la examenul de licenţã/diplomã/stat/absolvire.
4. Media obţinutã la examenul de licenţã/diplomã/stat/ absolvire, menţionatã la pct. 3, se calculeazã dupã aceeaşi formulã (eventual conversie) prevãzutã la pct. 1 şi 2.
În consecinţã, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în Ucraina, Republica Moldova sau în alte ţãri şi au obţinut diplome echivalate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului din România, în urma precizãrilor de mai sus, calificativele sunt echivalate dupã cum urmeazã:
- calificativul "foarte bine" - nota 10 în sistemul de notare M.E.C.T.;
- calificativul "bine" - nota 8 în sistemul de notare M.E.C.T.;
- calificativul "satisfãcãtor" - nota 6 în sistemul de notare M.E.C.T.

_____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016