Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 5.730 din 27 octombrie 2008 privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.730 din 27 octombrie 2008  privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.730 din 27 octombrie 2008 privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2008

În baza consultãrii federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramurã învãţãmânt,
în conformitate cu prevederile <>art. 50 alin. (3)-(9) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învãţãmântul preuniversitar, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generalã managementul resurselor umane, inspectoratele şcolare şi unitãţile de învãţãmânt preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei,
cercetãrii şi tineretului,
Anton Anton

Bucureşti, 27 octombrie 2008.
Nr. 5.730.

ANEXĂ
METODOLOGIA ŞI CRITERIILE
de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului
de merit în învãţãmântul preuniversitar


CAP. I
Acordarea gradaţiei de merit în învãţãmântul preuniversitar

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prin unitãţi de învãţãmânt, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitãţile de învãţãmânt cu personalitate juridicã.
(2) În conformitate cu prevederile <>art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere din unitãţile de învãţãmânt poate beneficia de gradaţia de merit, acordatã prin concurs.
ART. 2
(1) Aceastã gradaţie se acordã potrivit <>art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Numãrul de gradaţii care se vor acorda se calculeazã astfel: din numãrul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice de predare, posturilor didactice auxiliare şi de conducere se scade numãrul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, avându-se în vedere cã gradaţia de merit se acordã pe o perioadã efectivã de 4 ani, fãrã a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncã din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii în condiţiile <>art. 101 alin. (1), (2), (4) şi (5) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Pentru acordarea gradaţiei de merit se vor avea în vedere numãrul de posturi didactice de predare, didactice auxiliare şi de conducere existente la nivelul inspectoratului şcolar, precum şi numãrul de gradaţii de merit acordate.
(4) În situaţia în care personalului didactic, didactic auxiliar şi celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi din palatele copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor, i se modificã locul de muncã, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi pãstreazã gradaţia de merit.
(5) În situaţia în care personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere beneficiar al gradaţiei de merit este detaşat în alt judeţ, acesta îşi pãstreazã gradaţia de merit, conform prevederilor <>art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) În situaţia în care personalul didactic şi cel de conducere beneficiar al gradaţiei de merit este pretransferat/transferat în alt judeţ, acesta îşi pãstreazã gradaţia de merit, cu încadrarea în numãrul maxim de gradaţii de merit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-a pretransferat/ transferat.
ART. 3
Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadã de 4 ani, începând cu data de 1 iulie 2009.
ART. 4
(1) Personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa la un nou concurs.
(2) Personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere nu poate beneficia simultan de gradaţie de merit şi de salariu de merit.

SECŢIUNEA a 2-a
Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit

ART. 5
(1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit pot participa:
a) personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unitãţile de învãţãmânt, cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, şi suplinitorii, cu o vechime în învãţãmântul preuniversitar de peste 3 ani, care au performanţe deosebite în inovarea didacticã, în pregãtirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregãtirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţionalã şi internaţionalã, în perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluãrii;
b) personalul didactic de predare din învãţãmântul preuniversitar care desfãşoarã activitate de formare continuã a cadrelor didactice din învãţãmântul preuniversitar la casa corpului didactic, cu performanţe deosebite în inovarea didacticã, în pregãtirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregãtirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţionalã şi internaţionalã, în perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, care are calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluãrii şi o vechime în învãţãmântul preuniversitar de peste 3 ani.
(2) Condiţiile prevãzute mai sus trebuie sã le îndeplineascã şi:
a) personalul didactic de predare de la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţã educaţionalã, centrele şcolare pentru educaţie incluzivã, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţã psihopedagogicã şi mediatorii şcolari;
b) personalul didactic de predare şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor cu statut de unitãţi de învãţãmânt subordonate inspectoratului şcolar, precum şi cel de la Palatul Naţional al Copiilor;
c) personalul didactic auxiliar din unitãţile conexe din învãţãmântul preuniversitar.
(3) În cazul întreruperii activitãţii la catedrã în perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, se evalueazã perioada de 4 ani, pânã la 16 ianuarie 2009, în care cadrul didactic şi-a desfãşurat activitatea la catedrã, fãrã a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit în sesiunile anterioare.

SECŢIUNEA a 3-a
Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit
ART. 6
(1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusã în raportul de autoevaluare, susţinutã prin documente doveditoare, se evalueazã pe baza unei fişe elaborate de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului pentru palatele şi cluburile copiilor, transmisã inspectoratelor şcolare şi Palatului Naţional al Copiilor, ţinându-se seama de urmãtoarele criterii care trebuie îndeplinite de candidat în perioada 17 ianuarie 2005 - 16 ianuarie 2009 sau în perioada prevãzutã la art. 5 alin. (3):
1. Criteriul activitãţilor complexe cu valoare instructiveducativã, cum sunt:
a) rezultate deosebite obţinute în pregãtirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţã, materializate în progresul elevilor la clasã, în rezultate ale elevilor la clasã, la testãri şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învãţãmântul vocaţional (de exemplu, ponderea elevilor cu performanţe în clasa urmãtoare);
b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul şcolii, dacã existã condiţiile tehnice necesare;
c) performanţe în pregãtirea elevilor distinşi la concursuri de profil/olimpiade şcolare, concursuri cultural-artistice şi sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, materializate în obţinerea premiilor (locurile I, II, III), menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţionalã şi a premiilor (locurile I, II, III), menţiunilor şi premiilor speciale la faza naţionalã, judeţeanã/municipiul Bucureşti şi interjudeţeanã/regionalã, precum şi în obţinerea de premii speciale. Este indicat sã se precizeze numele cadrului didactic;
d) pregãtirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene (incluse în programul de activitãţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului), naţionale şi internaţionale;
e) pregãtirea loturilor olimpice, activitatea în unitãţi şcolare vocaţionale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene, naţionale ori internaţionale; organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean; organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean;
f) rezultate notabile/mãsurabile obţinute în activitãţile culturale şi educative organizate în şcoalã şi finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, cu impact la nivel local/judeţean/al municipiului Bucureşti/naţional/internaţional;
g) activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţã şi centrele de pregãtire zonalã din cadrul unitãţilor de învãţãmânt vocaţionale (muzicã, seminarii, şcoli normale, teatru, coregrafie, arte plastice, arhitecturã, sport etc.) sau cu elevi cu dificultãţi de învãţare;
h) activitate desfãşuratã în vederea realizãrii echitãţii în educaţie (activitãţi de remediere şcolarã, grãdiniţã de varã, activitãţi de desegregare, de educaţie incluzivã, nediscriminatorie, de educaţie multiculturalã/interculturalã, educaţie pentru diversitate/alteritate, programe de educaţie a pãrinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional);
i) rezultate mãsurabile/cuantificabile obţinute în desfãşurarea unor activitãţi practice, educative, pentru formarea de abilitãţi de comunicare, antreprenoriale şi tehnice;
j) rezultate mãsurabile/cuantificabile obţinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, şi în activitãţi de voluntariat, la nivelul comunitãţii locale;
k) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare;
l) participarea la cursuri de formare;
m) coordonarea activitãţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitarã;
n) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masã şi desfãşurarea activitãţilor de educaţie remedialã.
2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didacticã, materializate în:
a) contribuţia la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumãtoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare, avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, dupã caz; cãrţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare localã;
b) elaborarea de cãrţi şi lucrãri ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialitãţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN;
c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional, participarea cu comunicãri la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetãri ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învãţãmântului şi educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o duratã de minimum 3 zile (24 de ore), care sã vizeze asigurarea calitãţii şi personalizarea concretã de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activitãţile menţionate;
d) activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţionalã de specialitate, coordonator de cerc pedagogic,
e) activitatea desfãşuratã în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate.
3. Criteriul privind participarea la proiecte, în cadrul programelor de reformã educaţionalã, coordonate de inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, de alţi parteneri - Institutul Francez, British Council, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondialã, Centrul de limbi moderne de la Graz etc., proiectele PHARE, Socrates, Comenius, Arion, JIICA/JOCV, YOUTH, Kulturkontakt Austria, programul "A doua şansã" etc., recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
4. Criteriul privind creşterea prestigiului unitãţii de învãţãmânt/conexe, fãcând vizibile rezultatele acesteia în presã, pe site-urile educaţionale, prin sporirea calitãţii actului educaţional, manifestatã prin locul ocupat de şcoalã în ierarhia stabilitã de inspectoratele şcolare, ca urmare a:
a) contribuţiilor individuale şi/sau în echipã la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învãţãmântului;
b) atragerii de finanţãri extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calitãţii instituţiei şi a procesului de predare-învãţare-evaluare, a bazei didacticomateriale;
c) realizãrii de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetarã;
d) realizãrii de parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universitãţi, biblioteci, muzee, centre de culturã, case de culturã, asociaţii, fundaţii etc.) la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
e) realizãrilor în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesionalã (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învãţare).
(2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic şi didactic auxiliar se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activitãţi. Pentru personalul de conducere din unitãţile de învãţãmânt se va elabora o grilã specificã de evaluare. Pentru activitãţile obligatorii cuprinse în fişa postului personalului didactic de predare şi de conducere nu se acordã punctaj.
(3) Realizarea cerinţelor prevãzute la alin. (1) pct. 4 lit. a)-d) este obligatorie pentru personalul de conducere din unitãţile de învãţãmânt.
ART. 7
Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit sunt stabilite în fişa de evaluare a activitãţii, elaboratã de inspectoratul şcolar pe baza fişei postului.
ART. 8
(1) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, prin aplicarea criteriilor generale, detaliazã criteriile şi stabileşte punctajul, prin câte o grilã specificã fiecãrei categorii de cadre didactice şi personal didactic auxiliar, punctajele cu ponderile aferente fiind separate pentru educatoare, învãţãtori, profesori şi cadre didactice din învãţãmântul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, învãţãmântul special, personalul didactic auxiliar şi personalul didactic de conducere din unitãţile de învãţãmânt, cu consultarea sindicatelor reprezentative din învãţãmânt la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti. Pentru fiecare criteriu se atribuie punctajul maxim prevãzut în anexa nr. 6.
(2) Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, punctajele cu ponderile aferente sunt detaliate în grilele din anexele nr. 4 şi 5.

SECŢIUNEA a 4-a
Procedura de acordare a gradaţiei de merit

ART. 9
(1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordãrii gradaţiei de merit.
(2) Comisia de coordonare a concursului în vederea acordãrii gradaţiei de merit este formatã din:
a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct;
b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;
c) membri - inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar.
(3) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordãrii gradaţiei de merit este formatã din:
a) preşedinte - un inspector de specialitate din Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului;
b) secretar - un inspector din Direcţia generalã managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului;
c) membri - inspectori şcolari de specialitate/metodişti din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din învãţãmânt la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti participã în calitate de observatori la toate lucrãrile, au drept de acces la documentele comisiilor şi dreptul sã solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.
ART. 10
În conformitate cu prevederile <>art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, procedura de atribuire a gradaţiei de merit prin concurs cuprinde urmãtoarele etape:
1. Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unitãţii de învãţãmânt/conexe raportul de autoevaluare a activitãţii desfãşurate, însoţit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fişa de evaluare elaboratã de inspectoratul şcolar pentru acordarea gradaţiei de merit la categoria de personal în care acesta se încadreazã.
2. Consiliul profesoral al unitãţii de învãţãmânt/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectã realizãrile candidatului potrivit fişei de evaluare şi a documentelor doveditoare, formuleazã o apreciere sinteticã asupra activitãţii candidatului, consemnatã în procesul-verbal de şedinţã.
3. Directorul unitãţii de învãţãmânt/conexe depune la secretariatul inspectoratului şcolar raportul de autoevaluare însoţit de documentele doveditoare, aprecierea sinteticã a consiliului profesoral, precum şi propria apreciere, care trebuie sã fie obiectivã, cu referire şi la deontologia profesionalã, la abilitãţile de comunicare ale candidatului în cadrul unitãţii de învãţãmânt în care îşi desfãşoarã activitatea. Aprecierea directorului unitãţii de învãţãmânt/conexe, în situaţia în care candideazã, se face de cãtre inspectorul de management şi evaluare instituţionalã. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de cãtre un inspector din Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului. Inspectorul de management şi evaluare instituţionalã din Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar are obligaţia de a depune la dosarul candidatului aprecierea pânã la data de 20 februarie 2009.
4. În urma consultãrii consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul şcolar de specialitate întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumã a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fişã.
5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordãrii gradaţiei de merit primeşte raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral şi a directorului unitãţii, precum şi raportul motivat al inspectorului şcolar de specialitate, pe care le examineazã, stabileşte punctajul final şi întocmeşte lista în ordinea descrescãtoare a acestuia, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmitã va fi prezentatã în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
6. În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar preşedintele comisiei prezintã propunerile de acordare a gradaţiilor de merit.
7. Consiliul de administraţie aprobã lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescãtoare a punctajului acordat, şi o afişeazã la inspectoratul şcolar, conform graficului prevãzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului aprobã lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişeazã la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, conform graficului prevãzut în anexa nr. 1.
8. Cadrele didactice au drept de contestaţie asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevãzut în anexa nr. 1. Contestaţiile se rezolvã în termen de 3 zile calendaristice de la data înregistrãrii acestora de cãtre o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numitã prin decizie a inspectorului şcolar general şi formatã din:
a) preşedinte - inspectorul şcolar general/director din Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, pentru Palatul Naţional al Copiilor;
b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare (altul decât cel din comisia de coordonare a concursului/un reprezentant al Direcţiei generale buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, pentru Palatul Naţional al Copiilor;
c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar şi inspectorul şcolar cu atribuţii privind managementul resurselor umane/inspectori de specialitate din cadrul Direcţiei generale management învãţãmânt preuniversitar şi şeful Serviciului juridic din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, pentru Palatul Naţional al Copiilor, alţii decât cei care au fãcut parte din comisia de coordonare a concursului.
Hotãrârea comisiei de contestaţii este definitivã şi poate fi contestatã numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilã reglementatã de <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
La lucrãrile comisiei de contestaţii participã şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramurã învãţãmânt, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.
9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialitãţi/funcţii de conducere din unitãţile de învãţãmânt, precum şi hotãrârea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aprobã în comisia paritarã de la nivelul inspectoratului şcolar.
Cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal de conducere, fie ca personal didactic, exprimându-şi opţiunea în scris odatã cu depunerea dosarului.
Cadrele didactice încadrate pe douã sau mai multe specializãri pe perioada evaluãrii pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odatã cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfãşurat activitate metodicã şi ştiinţificã pe douã sau mai multe specializãri sunt evaluate pentru întreaga activitate.
b) Hotãrârea asupra rezultatului concursului, precum şi ponderea pe diferite specialitãţi/funcţii de conducere din unitãţile de învãţãmânt aparţin inspectorului şcolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescãtoare a punctajului pe posturi şi discipline, care a fost aprobatã de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu condiţia respectãrii proporţiei numãrului de locuri pe discipline/domenii de activitate/funcţii de conducere din unitãţi de învãţãmânt.
10. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar înainteazã lista candidaţilor validaţi, la Direcţia generalã managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisã la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu adresa de înaintare, conţine:
a) numãrul total şi modul de calcul al numãrului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor;
b) observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramurã învãţãmânt, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori;
c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2.
ART. 11
Direcţia generalã managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului verificã încadrarea în numãrul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit şi elaboreazã ordinul ministrului pentru acordarea gradaţiei de merit cadrelor didactice.

CAP. II
Acordarea salariului de merit în învãţãmântul preuniversitar

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 12
În conformitate cu prevederile <>art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, personalul didactic şi didactic auxiliar poate beneficia de salariu de merit.
ART. 13
Numãrul salariilor de merit pentru personalul didactic şi didactic auxiliar se calculeazã la totalul posturilor didactice şi didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului şcolar şi se distribuie pe unitãţi de învãţãmânt, indiferent de numãrul cadrelor didactice şi didactice auxiliare al acestora, iar acordarea lor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 14
(1) a) Pentru personalul de execuţie procentul de pânã la 15% se aplicã la suma salariului de bazã al funcţiei didactice din grilã, stabilit conform normelor de salarizare în vigoare, devenind bazã de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculeazã la salariul de bazã.
b) Pentru personalul de conducere procentul de pânã la 15% se aplicã la suma salariului de bazã al funcţiei didactice din grilã, stabilit conform normelor de salarizare în vigoare, cu indemnizaţia de conducere, devenind bazã de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculeazã la salariul de bazã.
(2) Persoanele care beneficiazã de salariu de merit se stabilesc o datã pe an, de regulã dupã aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfãşuratã în anul precedent.
(3) Persoanele care solicitã acordarea salariilor de merit vor depune la conducerea unitãţii de învãţãmânt o fişã-tip de autoevaluare.
(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupã o perioadã de 6 luni de la angajare.
(5) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numãrul total de posturi prevãzut în statul de funcţii al unitãţilor de învãţãmânt de la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, din care cel puţin douã treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie şi cel mult o treime pentru funcţiile de conducere din unitãţile de învãţãmânt.
(6) În situaţia în care personalului didactic, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi celui din palatele copiilor, i se modificã locul de muncã, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi pãstreazã salariul de merit.
(7) În situaţia în care personalul didactic beneficiar al salariului de merit este detaşat în alt judeţ, acesta îşi pãstreazã salariul de merit, conform prevederilor <>art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(8) În situaţia în care personalul didactic beneficiar al salariului de merit este pretransferat/transferat în alt judeţ, acesta îşi pãstreazã salariul de merit, cu încadrarea în numãrul maxim de salarii de merit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-a pretransferat/transferat.
(9) În situaţia în care persoana care a obţinut salariul de merit a renunţat la el ca urmare a obţinerii gradaţiei de merit, chiar dacã acesteia nu i-a încetat contractul individual de muncã cu unitatea, salariul de merit poate fi redistribuit, începând de la data de 1 a lunii urmãtoare pe perioada rãmasã, altei persoane din aceeaşi unitate de învãţãmânt, în ordinea descrescãtoare a punctajului.
(10) În situaţia în care beneficiarul salariului de merit îşi desfãşoarã activitatea în douã sau mai multe unitãţi de învãţãmânt, plata salariului de merit se face de cãtre unitatea de învãţãmânt în care acesta îndeplineşte funcţia de bazã.
ART. 15
Pentru directorii şi directorii adjuncţi, salariile de merit se aprobã de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar din numãrul salariilor repartizate unitãţii respective.
ART. 16
Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradaţie de merit şi de salariu de merit.
ART. 17
Salariul de merit se acordã pe an calendaristic, începând cu 1 ianuarie 2009, pe baza punctajului realizat în urma evaluãrii activitãţii desfãşurate de candidat în anul calendaristic precedent, conform fişei de evaluare stabilite de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt, în baza prezentei metodologii.
ART. 18
(1) Contestaţiile se depun la conducerea unitãţii de învãţãmânt sau la inspectoratul şcolar, dupã caz, în termen de 3 zile calendaristice lucrãtoare de la data comunicãrii rezultatelor, în conformitate cu graficul prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Contestaţiile se soluţioneazã de o comisie numitã prin decizie a directorului unitãţii, respectiv a inspectorului şcolar general.
(3) Hotãrârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivã şi poate fi contestatã numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilã reglementatã de <>art. 7 din Legea nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a
Criterii de bazã pentru acordarea salariului de merit

ART. 19
(1) La concursul pentru acordarea salariului de merit poate participa personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere din unitãţile de învãţãmânt cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã şi determinatã, cu o vechime în învãţãmântul preuniversitar de cel puţin 6 luni şi calificativul "Foarte bine" în anul şcolar precedent.
(2) Criterii privind calitatea activitãţii instructiv-educative (50 de puncte):
a) progrese înregistrate în pregãtirea preşcolarilor sau a elevilor, în urma testãrilor şi a examenelor de sfârşit de ciclu;
b) performanţe obţinute cu preşcolarii/elevii la concursurile şi olimpiadele şcolare la nivel local/judeţean şi naţional;
c) activitate de şef de catedrã/comisie metodicã, metodist, coordonator de cerc pedagogic, membru în consiliul consultativ de specialitate, formator, mentor, preşedinte/membru în comisia de evaluare şi asigurare a calitãţii;
d) activitate de profesor coordonator de proiecte şi programe educative;
e) activitate desfãşuratã pentru amenajarea şi organizarea centrelor de documentare şi informare;
f) utilizarea Sistemului educativ informatizat, pentru cadrele didactice din unitãţile de învãţãmânt în care acesta existã;
g) coordonarea activitãţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitarã;
h) activitãţi educative desfãşurate cu elevii care au cerinţe educative speciale:
1. activitate de predare, învãţare, evaluare, diagnosticare şi terapie desfãşuratã cu copiii cu cerinţe educative speciale în şcolile de masã;
2. integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masã şi desfãşurarea activitãţilor de educaţie remedialã;
3. rezultatele comunicãrii cu pãrinţii şi cu autoritãţile locale, concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delincvenţei juvenile, a comportamentelor marginale.
(3) Pentru personalul de conducere şi cadrele didactice coordonatoare de proiecte şi programe educative, evaluarea se va face pe baza unei fişe speciale elaborate la nivelul inspectoratului şcolar, care va cuprinde indicatori specifici.
ART. 20
(1) Criterii privind activitatea metodicã, ştiinţificã şi culturalã (50 de puncte):
a) valorificarea competenţelor dobândite în cadrul cursurilor de perfecţionare, prin susţinerea de activitãţi demonstrative sau comunicãri la sesiuni ştiinţifice de specialitate, în şcoalã;
b) susţinerea de activitãţi demonstrative sau comunicãri la sesiuni ştiinţifice de specialitate, la nivel local/judeţean/naţional;
c) elaborarea şi publicarea unor studii şi articole în reviste de specialitate, acreditate;
d) obţinerea unor rezultate cu elevii, în urma participãrii la concursurile şcolare, precum şi la activitãţi cultural-artistice şi sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului;
e) responsabilitãţi suplimentare, neremunerate, desfãşurate la nivel local/judeţean/naţional (membru în comisia naţionalã de specialitate, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare, coordonarea unor programe educaţionale în colaborare cu inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, alţi parteneri - Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe, Banca Mondialã, PHARE, MATRA, UNICEF, participarea la programele de reformã a învãţãmântului preuniversitar PHARE, iniţierea şi derularea unor programe Socrates, Comenius etc.) recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului;
f) participarea la cursuri de formare;
g) contribuţii la creşterea prestigiului şi a calitãţii activitãţii unitãţii de învãţãmânt prin forme de parteneriat cu reprezentanţi ai comunitãţii locale, operatori economici etc.;
h) realizarea unor proiecte de finanţare din surse extrabugetare;
i) activitatea desfãşuratã în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social.
(2) Se vor puncta comunicãrile şi lucrãrile elaborate şi prezentate în perioada evaluatã.
ART. 21
Fiecare unitate şcolarã, prin consiliul de administraţie, va stabili o fişã cu punctaj defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat, în vederea întocmirii raportului de autoevaluare a activitãţii, pe baza documentelor doveditoare, depuse pentru fiecare categorie de personal angajat. Fişa cu punctajul defalcat se va afişa la avizierul unitãţii şcolare, înainte de întocmirea dosarelor candidaţilor, conform graficului prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 22
La toate etapele de acordare a salariului de merit participã, în calitate de observatori, liderul/liderii organizaţiilor sindicale din unitate, respectiv reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile reprezentative la nivel de ramurã învãţãmânt, ale cãror observaţii se consemneazã în proceseleverbale, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.
ART. 23
(1) Pentru personalul didactic auxiliar, salariul de merit se va acorda în urma evaluãrii calitãţii şi eficienţei activitãţilor cuprinse în fişa postului de cãtre consiliul de administraţie al unitãţii şcolare.
(2) Realizarea criteriilor prevãzute la art. 20 alin. (1) lit. g) şi h) din prezenta metodologie este obligatorie pentru personalul didactic de conducere.
ART. 24
Candidaţii care au obţinut salariul de merit pot sã participe la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit. În cazul în care vor fi nominalizaţi sã obţinã gradaţie de merit, candidaţii au obligaţia sã opteze pentru una dintre cele douã, dupã emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului de aprobare a listei.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 25
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezenta metodologie.
ART. 26
La data intrãrii în vigoare a prezentei metodologii se abrogã Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învãţãmântul preuniversitar, aprobatã prin <>Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 2.575/2007 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 21 noiembrie 2007.

ANEXA 1
la metodologie
GRAFICUL
desfãşurãrii concursului pentru acordarea
gradaţiilor de merit - sesiunea 2009

- 19 ianuarie-13 februarie 2009: depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului şcolar;
- 16-20 februarie 2009: analiza dosarelor de cãtre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ;
- 23 februarie-6 martie 2009: verificarea dosarelor de cãtre comisia de coordonare a concursului în vederea acordãrii gradaţiei de merit;
- 23 februarie-6 martie 2009: verificarea dosarelor de cãtre reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învãţãmânt şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreunã cu inspectorul de specialitate;
- 9-11 martie 2009: consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobã lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluãrii;
- 13 martie 2009: afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
- 13-17 martie 2009: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
- 18-20 martie 2009: rezolvarea contestaţiilor de cãtre comisie;
- 23 martie 2009: validarea rezultatelor finale ale concursului de cãtre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
- 25-27 martie 2009: înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unitãţile de învãţãmânt, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit;
- 29 mai 2009: elaborarea ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului.

NOTĂ:
Cadrele didactice de la Palatul Naţional al Copiilor vor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, respectând graficul de mai sus.


ANEXA 2
la metodologie

TABEL NOMINAL
cu punctajul obţinut pentru candidaţii aprobaţi


┌───┬──────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr.│ Numele şi│ Funcţia │Specialitatea│ Vechimea în│ Unitatea de│ Punctajul │
│crt│ prenumele│ │ │ învãţãmânt │ învãţãmânt │ obţinut │
├───┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘NOTĂ:
În cazul personalului didactic de îndrumare şi control, la rubrica "Unitatea de învãţãmânt" se va preciza unitatea de învãţãmânt unde are obligaţia de predare. Adeverinţele emise de unitãţile de învãţãmânt respective se vor anexa la lista transmisã, prin poştã, la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.

ANEXA 3
la metodologie

GRAFICUL
desfãşurãrii acţiunilor pentru acordarea
salariului de merit în anul 2009

- 18-21 noiembrie 2008: inspectoratul şcolar analizeazã, repartizeazã şi transmite unitãţilor de învãţãmânt numãrul salariilor de merit;
- 24-26 noiembrie 2008: afişarea la avizierul unitãţii de învãţãmânt a fişei cu punctajul defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat;
- 27 noiembrie-5 decembrie 2008: personalul didactic şi didactic auxiliar din învãţãmânt cu rezultate deosebite întocmeşte un raport de autoevaluare a activitãţii şi o cerere, care se vor depune la conducerea unitãţii; personalul de conducere, de îndrumare şi control întocmeşte raportul de autoevaluare a activitãţii şi o cerere, care se vor depune la inspectoratul şcolar;
- 8-9 decembrie 2008: cererea şi raportul se analizeazã în consiliul profesoral al unitãţii, care formuleazã o apreciere sinteticã (pentru fiecare solicitant în parte) şi face propuneri, pe care le înainteazã spre aprobare consiliului de administraţie;
- 10-11 decembrie 2008: consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt aprobã nominal personalul cãruia i se atribuie salariul de merit, în limita locurilor acordate de inspectoratul şcolar, şi transmite numele acestuia inspectoratului şcolar spre validare; consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar analizeazã cererea şi raportul de autoevaluare al personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control şi aprobã nominal persoanele cãrora li se aprobã salariul de merit;
- 12 decembrie 2008: validarea şi afişarea rezultatelor;
- 12-16 decembrie 2008: depunerea contestaţiilor;
- 17-18 decembrie 2008: soluţionarea contestaţiilor;
- 19 decembrie 2008: afişarea rezultatelor la contestaţii.

NOTĂ:
1. Personalul didactic de conducere din unitãţile de învãţãmânt va întocmi şi va depune raportul de autoevaluare a activitãţii desfãşurate, la inspectoratul şcolar.
2. Aprobarea nominalã va fi datã în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în limita locurilor aprobate.

ANEXA 4
la metodologie


A. Criteriile specifice şi grila de punctaj
pentru acordarea gradaţiei de merit
- directorul/directorul adjunct al clubului
sportiv şcolar/liceu cu program sportiv -
Anul şcolar ......

- Numele şi prenumele: ..................
- Funcţia: ..............................
- Unitatea de învãţãmânt: ...............
- Vechimea în învãţãmânt: ...............
- Gradul didactic: ......................


┌─────────────────┬────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────┐
│Criteriul care │ Punctaj│ Subcriterii │ Detalierea │ Autoevaluare│ Punctaj│
│trebuie │ maxim │ care trebuie│ punctajului│ │ acordat│
│îndeplinit de │ │ îndeplinite │ maxim │ │ │
│cãtre candidat │ │ de cãtre │ │ │ │
│(se referã la │ │ candidat │ │ │ │
│activitatea din │ │ │ │ │ │
│perioada │ │ │ │ │ │
│17 ianuarie 2005-│ │ │ │ │ │
│16 ianuarie 2009)│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │a) │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│01. Criteriul │ 20 │b) │ │ │ │
│activitãţilor │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│complexe cu │ │c) │ │ │ │
│valoare │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│instructiv-edu- │ │d) │ │ │ │
│cativã │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │e) │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │f) │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │g) │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │h) │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │i) │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │j) │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │k) │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │l) │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │m) │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │n) │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │a) │ │ │ │
│02. Criteriul │ 20 ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│privind │ │b) │ │ │ │
│performanţe │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│deosebite în │ │c) │ │ │ │
│inovarea │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│didacticã │ │d) │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │e) │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│03. Criteriul │ 30 │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │
│participarea la │ │ │ │ │ │
│proiecte, în │ │ │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │ │ │
│programelor de │ │ │ │ │ │
│reformã │ │ │ │ │ │
│educaţionalã, │ │ │ │ │ │
│coordonate de │ │ │ │ │ │
│inspectoratul │ │ │ │ │ │
│şcolar, │ │ │ │ │ │
│Ministerul │ │ │ │ │ │
│Educaţiei, │ │ │ │ │ │
│Cercetãrii şi │ │ │ │ │ │
│Tineretului, alţi│ │ │ │ │ │
│parteneri │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│04. Criteriul │ 30 │a) │ │ │ │
│privind creşterea│ │ │ │ │ │
│prestigiului │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│unitãţii de │ │b) │ │ │ │
│învãţãmânt/conexe│ │ │ │ │ │
│fãcând vizibile │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│rezultatele │ │c) │ │ │ │
│acesteia în presã│ │ │ │ │ │
│pe site-urile │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│educaţionale, │ │d) │ │ │ │
│prin sporirea │ │ │ │ │ │
│calitãţii actului│ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│educaţional, │ │e) │ │ │ │
│manifestat prin │ │ │ │ │ │
│locul ocupat de │ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│şcoalã în │ │f) │ │ │ │
│ierarhia │ │ │ │ │ │
│stabilitã de │ │ │ │ │ │
│inspectoratele │ │ │ │ │ │
│şcolare │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│TOTAL │ 100 │ │ │ │ │
└─────────────────┴────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────┘NOTĂ:
a) Stabilirea subcriteriilor şi detalierea punctajului maxim se fac de comisia paritarã de la nivelul inspectoratului şcolar.
b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişã se face prin depunerea, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverinţelor etc., eliberate de instituţiile abilitate.


B. Criteriile specifice şi grila de punctaj
pentru acordarea gradaţiei de merit
- personal didactic din învãţãmântul
sportiv integrat şi suplimentar -
(profesori de educaţie fizicã şi sport şi antrenori)
Anul şcolar ......

- Numele şi prenumele: .................
- Funcţia: .............................
- Unitatea de învãţãmânt: ..............
- Vechimea în învãţãmânt: ..............
- Gradul didactic: .....................


┌────┬────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│ │ │ │Deta- │ │Eva- │
│Nr. │ Criteriul care trebuie îndeplinit de │Punctaj│lierea│Autoe- │luarea │
│crt.│cãtre candidat (se referã la activitatea│ maxim │punc- │valuare│inspec-│
│ │ din perioada 17 ianuarie 2005 - │ │taju- │ │tora- │
│ │ 16 ianuarie 2009) │ │lui │ │tului │
│ │ │ │maxim │ │şcolar │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 01.│CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU │ 75 │ │ │ │
│ │VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │a) Rezultate deosebite obţinute în │ 10 │ │ │ │
│ │pregãtirea preşcolarilor şi a elevilor │ │ │ │ │
│ │în raport cu standardele curriculare de │ │ │ │ │
│ │performanţã, materializate în progresul │ │ │ │ │
│ │elevilor la clasã, în rezultate ale │ │ │ │ │
│ │elevilor la clasã, la testãri şi examene│ │ │ │ │
│ │naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate│ │ │ │ │
│ │obţinute cu clasa şi individual pentru │ │ │ │ │
│ │disciplinele de specialitate în │ │ │ │ │
│ │învãţãmântul vocaţional: │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- selecţia elevilor în grupe/clase cu │ │ │ │ │
│ │profil sportiv; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- ponderea promovãrii elevilor de la un │ │ │ │ │
│ │an la altul de pregãtire sportivã/studiu│ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- elevi cu dublã legitimare; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- elevi transferaţi │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- elevi participanţi la pregãtire, │ │ │ │ │
│ │întreceri, concursuri şi competiţii cu │ │ │ │ │
│ │loturile naţionale. │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │b) Rezultate deosebite obţinute în │ 15 │ │ │ │
│ │selecţie, pregãtirea şi promovarea │ │ │ │ │
│ │sportivilor cu calitãţi deosebite pentru│ │ │ │ │
│ │sportul de performanţã: │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- selecţia sportivilor cu calitãţi │ │ │ │ │
│ │deosebite; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- pregãtirea sportivilor cu calitãţi │ │ │ │ │
│ │deosebite; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- promovarea sportivilor cu calitãţi │ │ │ │ │
│ │deosebite. │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │c) Performanţe în pregãtirea elevilor │ 50 │ │ │ │
│ │distinşi la competiţiile naţionale şi │ │ │ │ │
│ │internaţionale, materializate prin │ │ │ │ │
│ │obţinerea locurilor I, II, III, IV, V │ │ │ │ │
│ │şi VI: │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│ │c.1) La disciplinele sportive │
│ │individuale: │
│ ├────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┤
│ │Competiţii internaţionale oficiale │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul I, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul II, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul III, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul I, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul II, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul III, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul I, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori - campionate │ │ │ │ │
│ │internaţionale, locul II, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul III, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locul I, juniori│ │ │ │ │
│ │(III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locul II, │ │ │ │ │
│ │(III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locul I, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locul II, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locul III, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate europene, locul I, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate europene, locul II, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate europene, locul III, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate europene, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul I, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul II, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul III, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul I, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul II, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul III, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate mondiale, locul I, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate mondiale, locul II, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate mondiale, locul III, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate mondiale, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul I, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul II, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul III, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul I, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul II, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul III, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul I │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul II │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul III │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul IV │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul V │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul VI │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, realizarea │ │ │ │ │
│ │condiţiilor de participare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │Competiţii naţionale oficiale │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale şcolare │ │ │ │ │
│ │- CSS/LPS, locul I │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale şcolare │ │ │ │ │
│ │- CSS/LPS, locul II │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale şcolare │ │ │ │ │
│ │- CSS/LPS, locul III │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale şcolare │ │ │ │ │
│ │- CSS/LPS, locurile IV-VI │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul I, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul II, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul III, copii│ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul I, juniori│ │ │ │ │
│ │(III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul II, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul III, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe naţionale, locul I, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe naţionale, locul II, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe naţionale, locul III, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe naţionale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│ │c.2) La disciplinele sportive de echipã: │
│ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┤
│ │Competiţii internaţionale oficiale │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul I, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul II, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul III, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul I, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul II, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul III, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul I, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul II, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locul III, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate internaţionale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locul I, juniori│ │ │ │ │
│ │(III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locul II, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locul III, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locul I, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locul II, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locul III, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate balcanice, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate europene, locul I, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate europene, locul II, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate europene, locul III, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate europene, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul I, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul II, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul III, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul I, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul II, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locul III, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe europene, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate mondiale, locul I, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate mondiale, locul II, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate mondiale, locul III, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate mondiale, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul I, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul II, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul III, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul I, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul II, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locul III, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe mondiale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul I │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul II │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul III │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul IV │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul V │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locul VI │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- Jocuri Olimpice, realizarea │ │ │ │ │
│ │condiţiilor de participare │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │Competiţii naţionale oficiale │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale şcolare │ │ │ │ │
│ │- CSS/LPS, locul I │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale şcolare │ │ │ │ │
│ │- CSS/LPS, locul II │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale şcolare │ │ │ │ │
│ │- CSS/LPS, locul III │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale şcolare │ │ │ │ │
│ │- CSS/LPS, locurile IV-VI │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul I, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul II, copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul III, copii│ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul I, juniori│ │ │ │ │
│ │(III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul II, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locul III, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate naţionale, locurile IV-VI, │ │ │ │ │
│ │juniori (III, II, I) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe naţionale, locul I, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe naţionale, locul II, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe naţionale, locul III, │ │ │ │ │
│ │tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- campionate/cupe naţionale, locurile │ │ │ │ │
│ │IV-VI, tineret/seniori │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │d) Pregãtirea loturilor judeţene pentru │ │ │ │ │
│ │olimpiadã la disciplina pregãtire │ │ │ │ │
│ │sportivã teoreticã, participarea, în │ │ │ │ │
│ │calitate de membru al juriului sau al │ │ │ │ │
│ │comitetului de organizare, la olimpiada │ │ │ │ │
│ │judeţeanã şi naţionalã; organizarea şi │ │ │ │ │
│ │participarea la spectacole, expoziţii, │ │ │ │ │
│ │simpozioane la nivel internaţional, │ │ │ │ │
│ │naţional ori interjudeţean: │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- pregãtirea loturilor judeţene; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- membru al comisiilor/grupurilor │ │ │ │ │
│ │naţionale de coordonare; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- membru în comisia de organizare a │ │ │ │ │
│ │etapei judeţene; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- membru în comisia de organizare a │ │ │ │ │
│ │etapei naţionale; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- însoţitor al elevilor la etapa │ │ │ │ │
│ │judeţeanã; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- însoţitor al elevilor la etapa │ │ │ │ │
│ │naţionalã; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- organizarea şi participarea la │ │ │ │ │
│ │spectacole, expoziţii, simpozioane la │ │ │ │ │
│ │nivel interjudeţean; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- organizarea şi participarea la │ │ │ │ │
│ │spectacole, expoziţii, simpozioane la │ │ │ │ │
│ │nivel naţional; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- organizarea şi participarea la │ │ │ │ │
│ │spectacole, expoziţii, simpozioane la │ │ │ │ │
│ │nivel internaţional. │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │e) Pregãtirea loturilor │ │ │ │ │
│ │naţionale/olimpice, participarea, în │ │ │ │ │
│ │calitate de membru al │ │ │ │ │
│ │comisiilor/grupurilor de organizare şi │ │ │ │ │
│ │profesor-antrenor, la │ │ │ │ │
│ │întrecerile/concursurile/competiţiile │ │ │ │ │
│ │judeţene, interjudeţene, naţionale şi │ │ │ │ │
│ │internaţionale: │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- pregãtirea loturilor │ │ │ │ │
│ │naţionale/olimpice; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- membru al comisiilor/grupurilor │ │ │ │ │
│ │naţionale de coordonare; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- membru în comisiile de organizare a │ │ │ │ │
│ │competiţiilor de nivel judeţean; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- membru în comisiile de organizare a │ │ │ │ │
│ │competiţiilor de nivel zonal; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- membru în comisiile de organizare a │ │ │ │ │
│ │competiţiilor de nivel naţional; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- membru în comisiile de organizare a │ │ │ │ │
│ │competiţiilor de nivel internaţional; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- profesor-antrenor la │ │ │ │ │
│ │întrecerile/concursurile/competiţiile │ │ │ │ │
│ │judeţene şi interjudeţene; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- profesor-antrenor la │ │ │ │ │
│ │întrecerile/concursurile/competiţiile │ │ │ │ │
│ │naţionale şi internaţionale. │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │f) Rezultate notabile/mãsurabile │ │ │ │ │
│ │obţinute în activitãţile culturale şi │ │ │ │ │
│ │educative organizate în şcoalã şi │ │ │ │ │
│ │finalizarea unor proiecte de parteneriat│ │ │ │ │
│ │educaţional, cu impact la nivel │ │ │ │ │
│ │local/judeţean/al municipiului │ │ │ │ │
│ │Bucureşti/naţional/internaţional: │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- cu impact la nivel local; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- cu impact la nivel judeţean; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- cu impact la nivel interjudeţean; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- cu impact la nivel naţional; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- cu impact la nivel internaţional. │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │g) Rezultatele comunicãrii cu pãrinţii, │ │ │ │ │
│ │cu unitãţile de învãţãmânt şi cu │ │ │ │ │
│ │autoritãţile locale, concretizate în │ │ │ │ │
│ │reducerea abandonului şcolar, a │ │ │ │ │
│ │delincvenţei juvenile, a │ │ │ │ │
│ │comportamentelor marginale: │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- cu autoritãţile locale; │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- cu unitãţile de învãţãmânt │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼───────┼───────┤
│ │- cu pãrinţii. │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │h) Activitate desfãşuratã cu elevii │ │ │ │ │
│ │capabili de performanţã în centrele │ │ │ │ │
│ │naţionale olimpice de excelenţã: │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- director tehnic; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- profesor/antrenor. │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │i) Rezultate obţinute în organizarea cu │ │ │ │ │
│ │elevii a unor activitãţi practice, │ │ │ │ │
│ │educative pentru formarea de abilitãţi │ │ │ │ │
│ │de comunicare, colaborare şi organizare │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │j) Rezultate mãsurabile/cuantificabile │ │ │ │ │
│ │obţinute prin finalizarea unor proiecte │ │ │ │ │
│ │de parteneriat educaţional, la nivel │ │ │ │ │
│ │local/judeţean/naţional/internaţional, │ │ │ │ │
│ │şi în activitãţi de voluntariat la │ │ │ │ │
│ │nivelul comunitãţii locale: │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- proiecte de parteneriat educaţional la│ │ │ │ │
│ │nivel local; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- proiecte de parteneriat educaţional la│ │ │ │ │
│ │nivel judeţean; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- proiecte de parteneriat educaţional la│ │ │ │ │
│ │nivel naţional; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- proiecte de parteneriat educaţional la│ │ │ │ │
│ │nivel internaţional; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- activitãţi de voluntariat la nivelul │ │ │ │ │
│ │comunitãţii locale. │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │k) Activitate de coordonator de programe│ │ │ │ │
│ │educative şcolare şi extraşcolare, │ │ │ │ │
│ │coordonator de cerc pedagogic, │ │ │ │ │
│ │îndrumarea colectivelor redacţionale ale│ │ │ │ │
│ │revistelor şcolare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 02.│CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE │ 10 │ │ │ │
│ │ÎN INOVAREA DIDACTICĂ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │a) Contribuţia la elaborarea de programe│ │ │ │ │
│ │şcolare, regulamente, metodologii, │ │ │ │ │
│ │îndrumãtoare/ghiduri metodice, manuale │ │ │ │ │
│ │şcolare, auxiliare didactice, reviste │ │ │ │ │
│ │şcolare, avizate de inspectoratul şcolar│ │ │ │ │
│ │sau de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii │ │ │ │ │
│ │şi Tineretului, dupã caz; cãrţi în │ │ │ │ │
│ │domeniul educaţional, înregistrate cu │ │ │ │ │
│ │ISBN, crearea de softuri educaţionale în│ │ │ │ │
│ │specialitate, platforme de e-learning │ │ │ │ │
│ │avizate de Ministerul Educaţiei, │ │ │ │ │
│ │Cercetãrii şi Tineretului; elaborarea de│ │ │ │ │
│ │programe şcolare pentru discipline │ │ │ │ │
│ │opţionale noi, însoţite de suportul de │ │ │ │ │
│ │curs; elaborarea de programe vizând │ │ │ │ │
│ │curriculumul pentru opţional integrat │ │ │ │ │
│ │în dezvoltare localã: │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- programe şcolare, regulamente, │ │ │ │ │
│ │metodologii, îndrumãtoare/ghiduri │ │ │ │ │
│ │metodice, manuale şcolare; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- reviste şcolare, auxiliare/materiale │ │ │ │ │
│ │didactice (bazã sportivã, materiale, │ │ │ │ │
│ │aparate şi instalaţii sportive); │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- cãrţi în domeniul educaţional, │ │ │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- crearea de platforme de e-learning; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- elaborarea de programe şcolare pentru │ │ │ │ │
│ │discipline opţionale noi, însoţite de │ │ │ │ │
│ │suportul de curs; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- elaborarea de programe vizând │ │ │ │ │
│ │curriculumul pentru opţional integrat │ │ │ │ │
│ │în dezvoltare localã. │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │b) Elaborarea de cãrţi şi lucrãri │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice publicate în domeniul │ │ │ │ │
│ │didacticii, specialitãţii şi │ │ │ │ │
│ │managementului educaţional, │ │ │ │ │
│ │înregistrate cu ISBN │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │c) Activitatea de evaluator de manuale, │ │ │ │ │
│ │de mentorat, de formator, activitate în │ │ │ │ │
│ │domeniul sindical la nivel local/ │ │ │ │ │
│ │judeţean/naţional/internaţional, │ │ │ │ │
│ │participarea cu comunicãri la │ │ │ │ │
│ │simpozioane judeţene, regionale │ │ │ │ │
│ │(zonale), naţionale şi/sau interna- │ │ │ │ │
│ │ţionale, participarea la formarea │ │ │ │ │
│ │personalului didactic prin casa corpului│ │ │ │ │
│ │didactic, în calitate de formatori, │ │ │ │ │
│ │contribuţia la cercetãri ştiinţifice în │ │ │ │ │
│ │specialitate sau în domeniul │ │ │ │ │
│ │problematicii învãţãmântului şi │ │ │ │ │
│ │educaţiei; se va stabili un punctaj │ │ │ │ │
│ │defalcat pentru cursuri cu o duratã de │ │ │ │ │
│ │minimum 3 zile (24 de ore), care sã │ │ │ │ │
│ │vizeze asigurarea calitãţii şi │ │ │ │ │
│ │personalizarea concretã de comunicare cu│ │ │ │ │
│ │familia şi comunitatea privind │ │ │ │ │
│ │participarea şi contribuţia la │ │ │ │ │
│ │activitãţile menţionate: │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- activitate de evaluator de manuale; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- activitate de mentorat; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- activitate de formator; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- activitate în domeniul sindical la │ │ │ │ │
│ │ nivel: │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ - local/judeţean; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ - naţional/internaţional; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- participarea cu comunicãri la │ │ │ │ │
│ │simpozioane judeţene, regionale │ │ │ │ │
│ │(zonale), naţionale şi/sau │ │ │ │ │
│ │internaţionale; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- participarea la formarea personalului │ │ │ │ │
│ │didactic prin casa corpului didactic, │ │ │ │ │
│ │în calitate de formator; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- contribuţie la cercetãri ştiinţifice │ │ │ │ │
│ │fundamentale în specialitate sau în │ │ │ │ │
│ │domeniul problematicii învãţãmântului │ │ │ │ │
│ │şi educaţiei. │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │d) Activitate ca metodist, membru în │ │ │ │ │
│ │consiliul consultativ de specialitate de│ │ │ │ │
│ │la nivelul inspectoratului şcolar şi în │ │ │ │ │
│ │comisia naţionalã de specialitate, │ │ │ │ │
│ │coordonator de cerc pedagogic: │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- activitate ca metodist; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- activitate ca membru în consiliul │ │ │ │ │
│ │consultativ de specialitate de la │ │ │ │ │
│ │nivelul inspectoratului şcolar; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- activitate în comisia naţionalã de │ │ │ │ │
│ │specialitate. │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │e) Activitatea desfãşuratã în cadrul │ │ │ │ │
│ │unor comisii tehnice de elaborare a unor│ │ │ │ │
│ │acte normative/administrative cu │ │ │ │ │
│ │caracter normativ, în cadrul unor │ │ │ │ │
│ │comisii consultative de dialog social şi│ │ │ │ │
│ │altor structuri de dialog social şi în │ │ │ │ │
│ │comisii naţionale de specialitate: │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- activitate desfãşuratã în cadrul unor │ │ │ │ │
│ │comisii tehnice de elaborare a unor │ │ │ │ │
│ │acte normative/administrative cu │ │ │ │ │
│ │caracter normativ; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- activitate desfãşuratã în cadrul unor │ │ │ │ │
│ │comisii consultative de dialog social │ │ │ │ │
│ │şi altor structuri de dialog social; │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │- activitate desfãşuratã în comisii │ │ │ │ │
│ │naţionale de specialitate. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 03.│CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA │ 10 │ │ │ │
│ │PROIECTE, ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE │ │ │ │ │
│ │REFORMĂ EDUCAŢIONALĂ, COORDONATE DE │ │ │ │ │
│ │INSPECTORATUL ŞCOLAR, MINISTERUL │ │ │ │ │
│ │EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, │ │ │ │ │
│ │DE ALŢI PARTENERI │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │a) participare la proiecte, în cadrul │ │ │ │ │
│ │programelor de reformã educaţionalã, │ │ │ │ │
│ │coordonate de inspectoratul şcolar │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │b) participare la proiecte, în cadrul │ │ │ │ │
│ │programelor de reformã educaţionalã, │ │ │ │ │
│ │coordonate de Ministerul Educaţiei, │ │ │ │ │
│ │Cercetãrii şi Tineretului │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │c) participare la proiecte, în cadrul │ │ │ │ │
│ │programelor de reformã educaţionalã, │ │ │ │ │
│ │coordonate de alţi parteneri şi │ │ │ │ │
│ │recunoscute de Ministerul Educaţiei, │ │ │ │ │
│ │Cercetãrii şi Tineretului │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ 04.│CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI│ 5 │ │ │ │
│ │UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEXE, FĂCÂND │ │ │ │ │
│ │VIZIBILE REZULTATELE ACESTEIA ÎN PRESĂ, │ │ │ │ │
│ │PE SITE-URILE EDUCAŢIONALE, PRIN │ │ │ │ │
│ │SPORIREA CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL, │ │ │ │ │
│ │MANIFESTAT PRIN LOCUL OCUPAT DE ŞCOALĂ │ │ │ │ │
│ │ÎN IERARHIA STABILITĂ DE INSPECTORATELE │ │ │ │ │
│ │ŞCOLARE │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │a) ca urmare a contribuţiilor indivi- │ │ │ │ │
│ │duale şi/sau în echipã la dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │practicii managementului educaţional şi │ │ │ │ │
│ │instituţional, în contextul reformei │ │ │ │ │
│ │învãţãmântului │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │b) ca urmare a atragerii de finanţãri │ │ │ │ │
│ │extrabugetare pentru unitate, programe, │ │ │ │ │
│ │proiecte, centre de documentare şi │ │ │ │ │
│ │informare, laboratoare etc., având ca │ │ │ │ │
│ │efect creşterea calitãţii instituţiei şi│ │ │ │ │
│ │a procesului de predare-învãţare- │ │ │ │ │
│ │evaluare, a bazei didacticomateriale │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │c) ca urmare a realizãrii de proiecte │ │ │ │ │
│ │extracurriculare, cu finanţare │ │ │ │ │
│ │extrabugetarã │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │d) ca urmare a realizãrii de │ │ │ │ │
│ │parteneriate cu instituţiile din │ │ │ │ │
│ │domeniul educaţiei şi al sportului │ │ │ │ │
│ │(universitãţi, cluburi sportive, │ │ │ │ │
│ │asociaţii, fundaţii etc.) la nivel │ │ │ │ │
│ │local, regional, naţional şi │ │ │ │ │
│ │internaţional │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ TOTAL │ 100 │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘NOTĂ:
a) Detalierea punctajului maxim se realizeazã de comisia paritarã de la nivelul inspectoratului şcolar.
b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişã se face prin depunerea, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverinţelor etc., eliberate de instituţiile abilitate.


ANEXA 5
la metodologie


A. GRILA DE PUNCTAJ
pentru acordarea gradaţiei de merit pentru personalul de conducere
din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor┌───────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│ │ │Detali-│ │
│ Criteriul │ Subcriterii │erea │Punctaj│
│ │ │punc- │acordat│
│ │ │tajului│ │
│ │ │maxim │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1. Activitãţi com- │Atragerea şi creşterea numãrului │ │ │
│plexe cu valoare │copiilor în activitãţile cercului │ │ │
│instructivã - edu- │(depãşirea numãrului de elevi faţã de │ │ │
│cativã (punctaj │normativ) │ │ │
│maxim: 30 de ├─────────────────────┬────────┬─────────┼───────┼───────┤
│puncte) │Performanţe în │Interna-│Locul I │ │ │
│ │pregãtirea copiilor │ţional ├─────────┼───────┼───────┤
│ │distinşi la concur- │ │Locul II │ │ │
│ │suri de profil, │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │materializate în │ │Locul III│ │ │
│ │obţinerea locurilor │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │I, II, III şi │ │Menţiune/│ │ │
│ │menţiunilor la faza │ │Premiu │ │ │
│ │internaţionalã şi │ │special │ │ │
│ │naţionalã şi a ├────────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │locurilor I, II, III │Naţional│Locul I │ │ │
│ │şi premiilor speciale│ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │la faza interjude- │ │Locul II │ │ │
│ │ţeanã/regionalã │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Locul III│ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Premiu │ │ │
│ │ │ │special │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Interju-│Locul I │ │ │
│ │ │deţean/ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │judeţean│Locul II │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Locul III│ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Premiu │ │ │
│ │ │ │special │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┴─────────┼───────┼───────┤
│ │Participarea în cali-│Internaţional │ │ │
│ │tate de membru al ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │juriului sau al comi-│Naţional │ │ │
│ │tetului de organizare├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │la concursurile şco- │Interjudeţean │ │ │
│ │lare incluse în pro- ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │gramul de activitãţi │Judeţean │ │ │
│ │şi în calendarul │ │ │ │
│ │inspectoratului │ │ │ │
│ │şcolar/Ministerului │ │ │ │
│ │Educaţiei, Cercetãrii│ │ │ │
│ │şi Tineretului │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Organizarea de con- │Internaţional │ │ │
│ │cursuri şi festiva- ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │luri │Naţional │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Interjudeţean/ │ │ │
│ │ │regional │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Organizare de specta-│Internaţional │ │ │
│ │cole, expoziţii, ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │concerte, simpozioane│Naţional │ │ │
│ │etc. ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Interjudeţean/ │ │ │
│ │ │regional │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Participare la spec- │Internaţional │ │ │
│ │tacole, expoziţii, ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │concerte, simpozioane│Naţional │ │ │
│ │etc. ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Interjudeţean/ │ │ │
│ │ │regional │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Finalizarea unor │Internaţional │ │ │
│ │proiecte de partene- ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │riat educaţional │Naţional │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Judeţean │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Local │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Activitãţi desfãşura-│Naţional │ │ │
│ │te cu copii cu cerin-├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ţe educative specia- │Judeţean │ │ │
│ │le/instituţionalizaţi├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │etc. │Local │ │ │
│ ├─────────────────────┴──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Activitate ca metodist, membru în consi-│ │ │
│ │liul consultativ de specialitate de la │ │ │
│ │nivelul inspectoratului şcolar şi în │ │ │
│ │comisia naţionalã de specialitate, │ │ │
│ │coordonator de cerc pedagogic, îndru- │ │ │
│ │marea colectivelor redacţionale ale │ │ │
│ │revistelor şcolare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │Participare la cursuri de formare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │Participãri cu lucrãri de specialitate │ │ │
│ │la conferinţe şi seminarii │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┬──────────────────┼───────┼───────┤
│2. Performanţe │Contribuţia la: │activitatea educa-│ │ │
│deosebite în inova-│ │tivã inovativã din│ │ │
│rea didacticã │ │cadrul palatului/ │ │ │
│(punctaj maxim: 30 │ │clubului copiilor │ │ │
│de puncte) │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │elaborarea de │ │ │
│ │ │metodologii/ │ │ │
│ │ │regulamente la │ │ │
│ │ │nivel naţional │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │elaborarea de │ │ │
│ │ │materiale didacti-│ │ │
│ │ │ce auxiliare, │ │ │
│ │ │îndrumãtoare/ │ │ │
│ │ │ghiduri metodice │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │reviste şcolare │ │ │
│ ├─────────────────────┴──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Iniţierea şi organizarea unor forme │ │ │
│ │variate de formare a cadrelor didactice │ │ │
│ │din palatele şi cluburile copiilor │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │Elaborarea de cãrţi şi lucrãri ştiinţi- │ │ │
│ │fice de specialitate în domeniul didac- │ │ │
│ │ticii, specialitãţii şi managementului │ │ │
│ │educaţional, înregistrate cu ISBN │ │ │
│ ├─────────────────────┬──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Activitatea de evalu-│Naţional │ │ │
│ │ator de proiecte ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │educative şcolare şi │Judeţean │ │ │
│ │extraşcolare, de ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │iniţiator şi coordo- │Local │ │ │
│ │nator de proiecte │ │ │ │
│ │educative de mento- │ │ │ │
│ │rat, de formator. │ │ │ │
│ │Activitate în dome- │ │ │ │
│ │niul sindical │ │ │ │
│ ├─────────────────────┴──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Participarea la formarea personalului │ │ │
│ │didactic prin casa corpului didactic │ │ │
│ │sau în cadrul unor proiecte educative, │ │ │
│ │în calitate de formatori (minimum 24 │ │ │
│ │de ore cursul) │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │Activitatea desfãşuratã în cadrul unor │ │ │
│ │comisii tehnice şi consilii consultative│ │ │
│ │de dialog social şi al altor structuri │ │ │
│ │de dialog social şi în comisiile naţio- │ │ │
│ │nale de specialitate │ │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│3. Parteneriat │Proiecte de parteneriat educaţional │ │ │
│educaţional în │coordonate de inspectoratul şcolar, │ │ │
│cadrul programelor │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi │ │ │
│de reformã (punctaj│Tineretului şi alţi parteneri (Institu- │ │ │
│maxim: 20 de │tul Francez, British Council, PHARE, │ │ │
│puncte) │Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, │ │ │
│ │Youth, Institutul Goethe, Banca Mondi- │ │ │
│ │alã, Centrul de limbi moderne de la │ │ │
│ │Graz, KulturKontakt - Austria etc.) │ │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│4. Creşterea pres- │Contribuţie individualã şi/sau în echipã│ │ │
│tigiului unitãţii │la îmbunãtãţirea managementului │ │ │
│de învãţãmânt │educaţional şi instituţional, în │ │ │
│(punctaj maxim: 20 │contextul reformei învãţãmântului │ │ │
│de puncte) ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │Realizarea unor proiecte cu finanţare │ │ │
│ │din surse extrabugetare │ │ │
│ ├─────────────────────┬──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Parteneriate cu ins- │Internaţional │ │ │
│ │tituţiile din dome- ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │niul educaţiei şi al │Naţional │ │ │
│ │culturii (universi- ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │tãţi, biblioteci, │Regional │ │ │
│ │muzee, centre de ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │culturã, case de │Local │ │ │
│ │culturã, asociaţii, │ │ │ │
│ │fundaţii etc.) │ │ │ │
│ ├─────────────────────┴──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Contribuţia la promovarea imaginii ins- │ │ │
│ │tituţiei în mass-media localã, naţiona- │ │ │
│ │lã, internaţionalã, site-uri educaţio- │ │ │
│ │nale, în comunitate │ │ │
└───────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘NOTĂ:
Detalierea punctajului maxim se realizeazã de comisia paritarã de la nivelul inspectoratului şcolar, iar pentru Palatul Naţional al Copiilor, de cãtre Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.


B. GRILA DE PUNCTAJ
pentru acordarea gradaţiei de merit pentru cadrele didactice din
palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor┌───────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│ │ │Detali-│ │
│ Criteriul │ Subcriterii │erea │Punctaj│
│ │ │punc- │acordat│
│ │ │tajului│ │
│ │ │maxim │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1. Activitãţi com- │Atragerea şi menţinerea copiilor în │ │ │
│plexe cu valoare │activitãţile cercului (depãşirea nr. de │ │ │
│instructiv - educa-│elevi faţã de normativ) │ │ │
│tivã (punctaj ├─────────────────────┬────────┬─────────┼───────┼───────┤
│maxim: 40 de punc- │Performanţe în pregã-│Interna-│Locul I │ │ │
│te) │tirea copiilor │ţional ├─────────┼───────┼───────┤
│ │distinşi la concur- │ │Locul II │ │ │
│ │suri de profil, │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │materializate în │ │Locul III│ │ │
│ │obţinerea locurilor │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │I, II, III şi menţiu-│ │Menţiune/│ │ │
│ │nilor la faza inter- │ │Premiu │ │ │
│ │naţionalã şi naţio- │ │special │ │ │
│ │nalã şi a locurilor ├────────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │I, II, III şi premii-│Naţional│Locul I │ │ │
│ │lor speciale la faza │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │interjudeţeanã/ │ │Locul II │ │ │
│ │regionalã │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Locul III│ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Premiu │ │ │
│ │ │ │special │ │ │
│ │ ├────────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Interju-│Locul I │ │ │
│ │ │deţean/ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │judeţean│Locul II │ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Locul III│ │ │
│ │ │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │Premiu │ │ │
│ │ │ │special │ │ │
│ ├─────────────────────┼────────┴─────────┼───────┼───────┤
│ │Participarea în cali-│Internaţional │ │ │
│ │tate de membru al ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │juriului sau al │Naţional │ │ │
│ │comitetului de orga- ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │nizare la concursu- │Interjudeţean │ │ │
│ │rile şcolare incluse ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │în programul de │Local │ │ │
│ │activitãţi şi în │ │ │ │
│ │calendarul inspecto- │ │ │ │
│ │ratului şcolar/ │ │ │ │
│ │Ministerului Educa- │ │ │ │
│ │ţiei, Cercetãrii şi │ │ │ │
│ │Tineretului │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Organizare de specta-│Internaţional │ │ │
│ │cole, expoziţii, ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │concerte, simpozioane│Naţional │ │ │
│ │etc. ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Interjudeţean/ │ │ │
│ │ │regional │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Municipal/local │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Participare la spec- │Internaţional │ │ │
│ │tacole, expoziţii, ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │concerte, simpozioane│Naţional │ │ │
│ │etc. ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Interjudeţean/ │ │ │
│ │ │regional │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Municipal/local │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Finalizarea unor │Internaţional │ │ │
│ │proiecte de partene- ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │riat educaţional │Naţional │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Judeţean │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │Local │ │ │
│ ├─────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Activitãţi desfãşura-│Naţional │ │ │
│ │te cu copii cu cerin-├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ţe educative specia- │Judeţean │ │ │
│ │le/instituţionalizaţi├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │etc. │Local │ │ │
│ ├─────────────────────┴──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Activitate ca metodist, membru în │ │ │
│ │consiliul consultativ de specialitate de│ │ │
│ │la nivelul inspectoratului şcolar şi în │ │ │
│ │comisia naţionalã de specialitate, │ │ │
│ │coordonator de cerc pedagogic, îndru- │ │ │
│ │marea colectivelor redacţionale ale │ │ │
│ │revistelor şcolare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │Participare la cursuri de formare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │Participãri cu lucrãri de specialitate │ │ │
│ │la conferinţe şi seminarii │ │ │
├───────────────────┼─────────────────────┬──────────────────┼───────┼───────┤
│2. Performanţe │Contribuţia la │programe şcolare │ │ │
│deosebite în ino- │elaborarea de: ├──────────────────┼───────┼───────┤
│varea didacticã │ │metodologii/ │ │ │
│(punctaj maxim: 30 │ │regulamente la │ │ │
│de puncte) │ │nivel naţional │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │materiale auxili- │ │ │
│ │ │are didactice, │ │ │
│ │ │îndrumãtoare/ │ │ │
│ │ │ghiduri metodice │ │ │
│ │ ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │ │reviste şcolare │ │ │
│ ├─────────────────────┴──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Elaborarea de cãrţi şi lucrãri ştiinţi- │ │ │
│ │fice de specialitate în domeniul didac- │ │ │
│ │ticii, specialitãţii şi managementului │ │ │
│ │educaţional, înregistrate cu ISBN │ │ │
│ ├─────────────────────┬──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Activitatea de eva- │Naţional │ │ │
│ │luator, iniţiator şi ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │coordonator de pro- │Judeţean │ │ │
│ │iecte educative, de ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │mentorat, de forma- │Local │ │ │
│ │tor. Activitate în │ │ │ │
│ │domeniul sindical │ │ │ │
│ ├─────────────────────┴──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Participarea la formarea personalului │ │ │
│ │didactic prin casa corpului didactic sau│ │ │
│ │în cadrul unor proiecte educative, în │ │ │
│ │calitate de formatori (minimum 24 de ore│ │ │
│ │cursul) │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │Activitatea desfãşuratã în cadrul unor │ │ │
│ │comisii tehnice şi consilii consultative│ │ │
│ │de dialog social şi al altor structuri │ │ │
│ │de dialog social şi în comisiile │ │ │
│ │naţionale de specialitate │ │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│3. Parteneriat │Proiecte de parteneriat educaţional │ │ │
│educaţional în │coordonate de inspectoratul şcolar, │ │ │
│cadrul programelor │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi │ │ │
│de reformã (punctaj│Tineretului şi alţi parteneri (Institu- │ │ │
│maxim: 20 de │tul Francez, British Council, PHARE, │ │ │
│puncte) │Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, │ │ │
│ │Youth, Institutul Goethe, Banca Mondi- │ │ │
│ │alã, Centrul de limbi moderne de la │ │ │
│ │Graz, KulturKontakt - Austria etc.) │ │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│4. Creşterea pres- │Contribuţie individualã şi/sau în echipã│ │ │
│tigiului unitãţii │la dezvoltarea managementului │ │ │
│de învãţãmânt │educaţional, în contextul reformei │ │ │
│(punctaj maxim: 10 │învãţãmântului │ │ │
│puncte) ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │Realizarea unor proiecte cu finanţare │ │ │
│ │din surse extrabugetare │ │ │
│ ├─────────────────────┬──────────────────┼───────┼───────┤
│ │Parteneriate cu ins- │Internaţional │ │ │
│ │tituţiile din dome- ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │niul educaţiei şi al │Naţional │ │ │
│ │culturii (universi- ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │tãţi, biblioteci, │Regional │ │ │
│ │muzee, centre de ├──────────────────┼───────┼───────┤
│ │culturã, case de │Local │ │ │
│ │culturã, asociaţii, │ │ │ │
│ │fundaţii etc.) │ │ │ │
└───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴───────┴───────┘NOTĂ:
Detalierea punctajului maxim se realizeazã de comisia paritarã de la nivelul inspectoratului şcolar, iar pentru Palatul Naţional al Copiilor, de cãtre Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.

ANEXA 6
la metodologie


Fişa-cadru de punctaj pentru personalul didactic┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Criteriul │ Punctajul maxim │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│1. Criteriul activitãţilor complexe cu valoare │ │
│ instructiv-educativã │ 60 de puncte │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│2. Criteriul privind performanţele deosebite în│ │
│ inovarea didacticã │ 30 de puncte │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│3. Criteriul privind participarea la proiecte │ 5 puncte │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│4. Criteriul privind creşterea prestigiului │ │
│ unitãţii de învãţãmânt/conexe │ 5 puncte │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘NOTĂ:
Detalierea punctajului maxim se realizeazã de comisia paritarã de la nivelul inspectoratului şcolar.


Fişa-cadru de punctaj pentru funcţiile de conducere┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Criteriul │ Punctajul maxim │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│1. Criteriul activitãţilor complexe cu valoare │ │
│ instructiv-educativã │ 20 de puncte │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│2. Criteriul privind performanţele deosebite în│ │
│ inovarea didacticã │ 20 de puncte │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│3. Criteriul privind participarea la proiecte │ 30 de puncte │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│4. Criteriul privind creşterea prestigiului │ │
│ unitãţii de învãţãmânt/conexe │ 30 de puncte │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘NOTĂ:
Detalierea punctajului maxim se realizeazã de comisia paritarã de la nivelul inspectoratului şcolar.


----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016