Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 5.712 din 4 noiembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.712 din 4 noiembrie 2016  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 5.712 din 4 noiembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
    În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,
    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Compartimentele de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, din Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare şi din Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
                                 Mircea Dumitru

    Bucureşti, 4 noiembrie 2016.
    Nr. 5.712.

    ANEXĂ

                                  REGULAMENT
               de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional
                       de Etică a Cercetării Ştiinţifice,
                       Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, denumit în continuare CNECSDTI, este un consiliu consultativ la nivel naţional al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    CNECSDTI se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 3
    (1) Întreaga activitate a CNECSDTI se va baza pe corectitudine, principialitate şi responsabilitate.
    (2) În derularea activităţilor sale CNECSDTI va respecta reglementările legale în vigoare privind incompatibilităţile şi conflictele de interese.
    (3) Constituie conflict de interese situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi situaţia în care o persoană, membru al CNECSDTI sau al unui grup de lucru al acestuia, analizează o sesizare ori o contestaţie ce implică persoane care se află în una dintre următoarele relaţii cu membrul CNECSDTI sau al grupului de lucru al acestuia:
    a) sunt soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;
    b) sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;
    c) au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;
    d) furnizează sau au furnizat membrului CNECSDTI sau unui grup de lucru al acestuia, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natură.
    (4) Membrii CNECSDTI, membrii grupurilor de lucru ale acestuia şi experţii externi au obligaţia de a raporta CNECSDTI, respectiv preşedintelui acestuia, orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existenţa conflictului de interese şi de a se recuza de la luarea hotărârilor sau deciziilor supuse direct conflictului de interese.
    (5) Membrii CNECSDTI şi ai grupurilor de lucru ale acestuia, persoanele nominalizate de către aceştia sau care participă la şedinţe şi evaluări, precum şi personalul secretariatului CNECSDTI au obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra identităţii expeditorilor sesizărilor sau contestaţiilor, asupra documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.
    (6) În momentul nominalizării, atât membrii CNECSDTI, cât şi membrii secretariatului CNECSDTI vor semna o declaraţie de confidenţialitate.

    CAP. II
    Atribuţiile CNECSDTI

    ART. 4
    CNECSDTI are următoarele atribuţii:
    1. elaborează şi propune spre aprobare conducerii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice regulamentul intern de funcţionare al CNECSDTI şi al grupurilor de lucru ale acestuia;
    2. urmăreşte aplicarea şi respectarea de către unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, precum şi de către personalul de cercetare-dezvoltare a dispoziţiilor legale referitoare la normele de conduită morală şi profesională;
    3. realizează rapoarte cu analize, opinii şi recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evoluţia ştiinţei şi a cunoaşterii şi cu etica şi deontologia profesională în activitatea de cercetare-dezvoltare;
    4. analizează cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, în urma sesizărilor/contestaţiilor sau prin autosesizare;
    5. emite hotărâri cu privire la cazurile pe care le analizează şi în cazul în care au fost constatate abateri, numeşte persoana sau persoanele fizice şi/sau juridice vinovate de respectivele abateri şi stabileşte sancţiunile ce urmează a fi aplicate, conform legii;
    6. propune modificări ale Codului de etică şi deontologie profesională al personalului din cercetare-dezvoltare;
    7. elaborează şi face propuneri cu privire la coduri de etică pe domenii ştiinţifice, pe care le propune spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare MENCS;
    8. îndeplineşte alte atribuţii din domeniul său de competenţă, stabilite de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 5
    În vederea realizării atribuţiilor sale CNECSDTI:
    a) întocmeşte anual un raport de activitate pe care îl prezintă conducerii MENCS;
    b) analizează respectarea normelor de bună conduită în cadrul programelor de finanţare a cercetării-dezvoltării şi inovării şi face propuneri referitoare la respectarea normelor de bună conduită în activitatea de evaluare a proiectelor înscrise în cadrul competiţiilor de proiecte, precum şi referitoare la evaluarea, monitorizarea şi controlul bunei conduite în cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul activităţilor finanţate sau ce urmează a fi finanţate;
    c) colaborează cu structuri şi organisme naţionale şi internaţionale cu responsabilităţi similare;
    d) colaborează în realizarea atribuţiilor sale cu organisme consultative ale MENCS, cum ar fi Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Consiliul de Etică şi Management Universitar, precum şi cu Academia Română, academiile de ramură, cu ministerele, cu reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile.
    ART. 6
    Raportul anual de activitate al CNECSDTI, hotărârile CNECSDTI, precum şi alte documente cuprinzând analize, opinii şi recomandări se publică pe site-ul web al acestuia, administrat de către secretariatul CNECSDTI/Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI).

    CAP. III
    Organizarea şi funcţionarea CNECSDTI

    ART. 7
    (1) CNECSDTI este format din 19 membri, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, pentru un mandat de 4 ani.
    (2) Membrii CNECSDTI trebuie să fie persoane cu activitate recunoscută în domeniul cercetării-dezvoltării şi/sau specialişti în domeniul juridic şi în domeniul eticii, cercetării şi ştiinţei.
    (3) CNECSDTI este sprijinit în activitatea sa de către specialişti în domeniul juridic, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
    (4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, CNECSDTI poate constitui grupuri de lucru temporare ori permanente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt numite, restructurate, desfiinţate şi coordonate de către CNECSDTI şi cărora CNECSDTI le poate delega unele din atribuţiile proprii. Componenţa grupurilor de lucru permanente se stabileşte prin hotărâre a CNECSDTI şi se face publică pe site-ul web al acestuia. Numirea acestora se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
    (5) CNECSDTI poate apela, când este cazul, la experţi externi, conform procedurilor descrise în prezentul regulament.
    ART. 8
    (1) În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNECSDTI sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, după acelaşi procedeu de selectare.
    (2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.
    ART. 9
    (1) Membrii CNECSDTI au următoarele obligaţii:
    a) de a participa la şedinţele de lucru şi activităţile din cadrul CNECSDTI;
    b) de a respecta normele etice şi de deontologie profesională;
    c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calităţii deţinute.
    (2) Membrii CNECSDTI pot fi revocaţi din această calitate cu respectarea principiului simetriei actelor juridice.
    (3) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice poate proceda la revocarea membrilor.
    ART. 10
    (1) CNECSDTI are un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
    (2) Odată cu numirea componenţei CNECSDTI ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice desemnează preşedintele şi pe cei doi vicepreşedinţi.
    (3) O persoană nu poate ocupa funcţia de preşedinte al CNECSDTI pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost preşedinte şi de eventualele întreruperi.
    ART. 11
    (1) Preşedintele CNECSDTI are următoarele atribuţii:
    a) aplică prevederile prezentului regulament;
    b) propune planificarea activităţilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor din prezentul regulament şi o supune aprobării membrilor;
    c) conduce lucrările CNECSDTI;
    d) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CNECSDTI, pe baza propunerilor membrilor CNECSDTI; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor CNECSDTI, la cererea oricărui membru al CNECSDTI;
    e) reprezintă CNECSDTI în relaţia cu ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi cu preşedintele ANCSI;
    f) reprezintă CNECSDTI în relaţia cu terţii.
    (2) În cazul absenţei preşedintelui CNECSDTI, atribuţiile sale sunt preluate de către unul dintre vicepreşedinţi.
    (3) Preşedintele CNESCDTI poate delega vicepreşedinţilor CNECSDTI unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată şi poate revoca respectivele delegări.
    ART. 12
    Şedinţele CNECSDTI sunt convocate de către preşedintele CNECSDTI, de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice sau de către preşedintele ANCSI, ori de câte ori este necesar.
    ART. 13
    Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice sau un reprezentant al acestuia şi preşedintele ANCSI sau un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la şedinţele CNECSDTI, în calitate de observatori în condiţiile respectării principiului confidenţialităţii.
    ART. 14
    (1) CNECSDTI poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori şi/sau consultanţi.
    (2) Toţi participanţii externi prezenţi la reuniune vor semna o declaraţie de confidenţialitate, în cazul în care aspectele discutate nu sunt publice.
    ART. 15
    (1) Pentru a adopta o hotărâre membrii CNECSDTI votează în cadrul şedinţelor; în situaţia în care o hotărâre nu poate fi supusă votului pe parcursul şedinţei, se poate adopta procedura de vot la distanţă, prin mijloace electronice, cu precizarea subiectului votului şi a termenului-limită până la care acesta poate fi exprimat.
    (2) Membrii CNECSDTI care se află în situaţie de conflict de interese cu privire la unul dintre subiectele aflate pe ordinea de zi notifică acest fapt preşedintelui CNECSDTI, nu iau parte la votul privind subiectele respective şi nu sunt luaţi în considerare la stabilirea cvorumului necesar desfăşurării votului.
    ART. 16
    Cvorumul de lucru al CNECSDTI este de minimum 10 membri. În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, hotărârea poate fi adoptată dacă cel puţin 10 membri votează până la termenul-limită stabilit, conform prevederilor art. 15 alin. (1).
    ART. 17
    (1) Secretariatul CNECSDTI pune la dispoziţia membrilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la fiecare şedinţă, o minută a şedinţei, în format electronic.
    (2) Minuta consemnează lista participanţilor, fie fizic, fie prin mijloace electronice, subiectele discutate şi hotărârile adoptate, fie prin consens, fie prin vot; în cazul hotărârilor adoptate prin vot, minuta va consemna numărul de voturi pentru, împotrivă şi abţinerile.
    (3) Secretariatul asigură transmiterea invitaţiilor şi a documentelor aferente subiectelor de discuţie din ordinea de zi cu cel puţin 48 de ore înaintea fiecărei şedinţe, în format electronic.

    CAP. IV
    Depunerea şi înregistrarea sesizărilor

    ART. 18
    (1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza în scris CNECSDTI cu privire la abaterile de la buna conduită în activităţile de cercetare-dezvoltare.
    (2) CNECSDTI analizează cazurile referitoare la abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, în urma sesizărilor, contestaţiilor sau prin autosesizare, conform prevederilor art. 21 din prezentul regulament.
    ART. 19
    (1) Toate sesizările şi contestaţiile direcţionate către CNECSDTI se înregistrează la registratura ANCSI din Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.
    (2) Secretariatul CNECSDTI primeşte de la registratura ANCSI toate sesizările sau contestaţiile şi le transmite în format electronic, către toţi membrii CNECSDTI în termen de 2 zile lucrătoare.
    (3) ANCSI pune la dispoziţia membrilor CNECSDTI un forum de discuţii online securizat pentru facilitarea colaborării la distanţă şi administrează site-ul web al CNECSDTI.
    ART. 20
    (1) CNECSDTI este obligat să analizeze cazurile sesizate în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) dacă la sesizare sau contestaţie este anexată o copie simplă, în format scris ori electronic, după raportul elaborat de către comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere s-a produs;
    b) dacă comisia de analiză din cadrul unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere a avut loc nu a produs un raport în termenul prevăzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1), CNECSDTI transmite sesizarea către conducerea unităţii de cercetare-dezvoltare, în vederea analizei de către comisia de etică a acesteia, conform legii.
    ART. 21
    Sesizarea/Contestaţia depusă este supusă analizei CNECSDTI dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) să conţină date de identificare ale persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv nume şi prenume, adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă electronică pentru persoane fizice, şi date de identificare şi adrese oficiale ale instituţiei, asociaţiei, organizaţiei etc., pentru persoane juridice;
    b) să conţină date de identificare ale lucrărilor incriminate pentru care se face sesizarea: autor, titlul lucrării, anul publicării;
    c) să prezinte anexat pe suport electronic copii ale documentelor consultate în limba română sau într-o limbă străină, în baza cărora se face sesizarea, cu indicarea surselor de documentare şi a datelor de identificare ale acestora (biblioteci, reviste, cărţi publicate);
    d) să conţină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete cu privire la existenţa presupuselor abateri de la buna conduită în cercetare-dezvoltare.
    ART. 22
    (1) În vederea respectării prevederilor art. 4^2 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (6) din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a termenelor prevăzute de acestea, secretariatul CNECSDTI are obligaţia de a informa conducerea unităţii sau instituţiei în care presupusa abatere a avut loc, prin corespondenţă electronică şi scrisoare recomandată cu aviz de primire, privind recepţia unei contestaţii/sesizări şi data la care aceasta a fost primită, în termen de 2 zile de la primirea ei.
    (2) În vederea informării conducerii unităţii sau instituţiei în care a avut loc presupusa abatere, sesizarea/contestaţia este anonimizată pentru protejarea persoanei fizice sau juridice care a depus-o.
    (3) Secretariatul CNECSDTI transmite sesizarea/contestaţia membrilor CNECSDTI pe forumul securizat pentru a se pronunţa cu privire la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate menţionate în art. 22.
    (4) Secretariatul CNECSDTI informează oficial persoana reclamată, prin corespondenţa electronică şi scrisoare recomandată cu aviz de primire, privind recepţia unei contestaţii/sesizări şi data la care aceasta a fost primită, în aceleaşi condiţii ca la alin. (1) şi (2).
    (5) Dacă în urma verificării se constată nerespectarea prevederilor art. 21, secretariatul CNECSDTI notifică în termen de 30 de zile persoana care a depus sesizarea cu privire la neeligibilitatea sesizării/contestaţiei şi clasează forma iniţială a sesizării.

    CAP. V
    Analiza şi soluţionarea sesizărilor

    ART. 23
    (1) După primirea de la secretariatul CNECSDTI a notificării privind sesizarea înregistrată oficial, preşedintele CNECSDTI propune în termen de 5 zile lucrătoare un grup de lucru, format din 3 experţi care pot fi membri ai CNECSDTI sau experţi externi, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile sau conflictul de interese.
    (2) Experţii propuşi conform alin. (1) trebuie să aibă o conduită profesională şi morală ireproşabilă, experienţă proprie de cercetare la nivel înalt, capacitate de înţelegere privind evoluţiile în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, mobilitate profesională referitoare la perspectivele interdisciplinare, transdisciplinare şi multidisciplinare care pot să apară.
    (3) Nu pot fi propuşi ca experţi persoanele care:
    a) sunt demnitari sau membri în structurile de conducere ale partidelor politice sau conducători ai unor organizaţii de cercetare-dezvoltare;
    b) au fost sancţionaţi pentru abateri de la normele de bună conduită în cercetarea ştiinţifică, aşa cum sunt definite în Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) au fost condamnaţi pentru orice faptă de natură penală (inclusiv poliţie politică).
    (4) Lista cuprinzând aceste propuneri este transmisă electronic membrilor CNECSDTI în vederea exercitării votului.
    (5) Se consideră confirmaţi toţi experţii pentru care au fost exprimate mai multe voturi favorabile decât cele nefavorabile.
    (6) După accesul la informaţiile din sesizare, experţii desemnaţi transmit acceptul lor pentru participarea în comisia de lucru, prin care declară pe propria răspundere că nu se află în incompatibilitate sau conflict de interese pentru analiza sesizării.
    (7) Grupul de lucru este numit prin decizie a preşedintelui CNECSDTI.
    ART. 24
    (1) De la data emiterii deciziei prevăzute la art. 23 alin. (7), membrii grupului de lucru analizează independent sesizarea/contestaţia şi documentele încărcate pe forum şi formulează un punct de vedere scris cu privire la sesizare/contestaţie, apoi convin în cadrul unei reuniuni de lucru, care poate fi organizată şi electronic, asupra unui raport comun.
    (2) În vederea analizei sesizării/contestaţiei, instituţiile vizate de sesizare/contestaţie pun la dispoziţia grupului de lucru şi a CNECSDTI la cererea acestora orice date, documente sau probe materiale cerute de acesta.
    (3) În cadrul analizei sale, grupul de lucru, dar şi CNECSDTI pot realiza audieri cu persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate/contestate, cu expeditorul/expeditorii sesizării/ contestaţiei, cu persoanele din conducerea unităţilor sau instituţiilor implicate în faptele sesizate, precum şi cu experţii independenţi, cu păstrarea anonimităţii expeditorului/ expeditorilor.
    (4) În cazul în care raportul grupului de lucru constată abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, el poate cuprinde propuneri de sancţiuni conform prevederilor Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Raportul grupului de lucru adoptat de toţi membrii grupului de lucru este transmis preşedintelui CNECSDTI în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea sesizării.
    (6) Preşedintele CNECSDTI transmite raportul grupului de lucru membrilor CNECSDTI şi stabileşte termenul-limită pentru validarea acestuia. Un raport al grupului de lucru este validat dacă întruneşte cel puţin 10 voturi favorabile ale membrilor CNECSDTI.
    (7) Dacă nu se poate valida un raport al grupului de lucru, preşedintele CNECSDTI decide convocarea CNECSDTI pentru aprobarea/respingerea acestuia, indicându-se data, ora şi locul întrunirii.
    (8) În situaţii excepţionale, în care raportul grupului de lucru este respins, preşedintele CNECSDTI decide numirea unui nou grup de lucru conform procedurii descrise la art. 23.
    (9) Raportul final al CNECSDTI pentru fiecare sesizare sau contestaţie se aprobă prin hotărâre a CNECSDTI, în termen de maximum 30 de zile de la primirea acestuia de către membrii CNECSDTI, fără însă să depăşească maximum 80 de zile de la data primirii sesizării/contestaţiei.
    (10) Hotărârea CNECSDTI de aprobare a raportului final se consemnează într-un proces-verbal întocmit şi semnat de către preşedintele CNECSDTI la finalul întrunirii.
    (11) Hotărârile CNECSDTI referitoare la aprobarea rapoartelor finale, care stabilesc sancţiunile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt valide dacă întrunesc cel puţin 10 voturi favorabile.
    ART. 25
    Raportul grupului de lucru şi raportul final al CNECSDTI pentru fiecare sesizare/contestaţie conţin cel puţin următoarele elemente:
    a) o sinteză a conţinutului sesizării sau contestaţiei;
    b) o analiză a informaţiilor, datelor, documentelor şi probelor materiale din conţinutul sesizării/contestaţiei, precum şi a oricăror altor elemente semnificative obţinute în cursul analizei, inclusiv în cursul audierilor;
    c) constatarea argumentată a existenţei sau, după caz, a absenţei uneia ori a mai multor abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;
    d) identificarea persoanei/persoanelor vinovate şi motivarea în acest sens;
    e) propunerea sancţiunilor care pot fi aplicate în cazul în care o abatere a fost constatată.
    ART. 26
    (1) Hotărârile CNECSDTI se înregistrează oficial la ANCSI.
    (2) Hotărârea CNECSDTI pentru aprobarea raportului final prevăzut la art. 25 este avizată de Direcţia generală juridică din cadrul MENCS, conform art. 323 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi transmisă de către secretariatul CNECSDTI, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, către ANCSI, către conducătorul unităţii sau instituţiei în care a avut loc abaterea, către persoana/persoanele reclamată/reclamate şi către organismele ori persoanele îndreptăţite legal pentru aplicarea sancţiunilor recomandate, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Hotărârea CNECSDTI pentru aprobarea raportului final se consideră emisă la data obţinerii avizului juridic al MENCS.
    (4) Hotărârea CNECSDTI pentru aprobarea raportului final este publicată pe site-ul web al CNECSDTI în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (5) Hotărârile CNECSDTI pot fi contestate, conform legii.

    CAP. VI
    Aspecte de etică şi deontologie profesională

    ART. 27
    Pentru nerespectarea atribuţiilor, competenţelor şi obligaţiilor stabilite prin prezentul regulament, membrii CNECSDTI, evaluatorii, membrii panelurilor, ai comisiilor sau ai grupurilor de lucru constituite de CNECSDTI răspund disciplinar, contravenţional şi penal, în condiţiile legii.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 28
    ANCSI asigură secretariatul tehnic şi sprijinul executiv pentru activitatea consiliului, potrivit reglementărilor în vigoare.
    ART. 29
    Sprijinul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionării CNECSDTI sunt asigurate de către MENCS prin ANCSI. Cheltuielile salariale ale membrilor CNECSDTI şi ale membrilor grupurilor de lucru care nu sunt membri CNECSDTI şi cheltuielile de deplasare necesare funcţionării CNECSDTI şi ale grupurilor sale de lucru, în vederea îndeplinirii atribuţiilor, sunt asigurate prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.
    ART. 30
    Membrii CNECSDTI şi membrii grupurilor sale de lucru pot fi remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional celui mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare stabilit pentru unităţile bugetare.
    ART. 31
    În vederea încadrării în bugetul alocat este posibilă stabilirea unor limite maximale pentru cheltuielile individuale de transport şi cazare, prin decizie a preşedintelui ANCSI. În cazul acelor membri ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute, li se asigură participarea la reuniuni prin videoconferinţă sau prin alte modalităţi uzuale de participare la reuniune de la distanţă.

                                 -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016